SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp"

Transkript

1 gladsaxe.dk/ssp SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning

2 SSP- læseplan Kriminalpræventiv undervisning i Gladsaxe Kommune O:\CSFIA1\GRAFIA og andre leverandører\ssp-læseplan 2007\SSP-læseplan - den endelige (brug printer 2115).doc

3 Indholdsfortegnelse Forord 3 Formål 4 Sådan anvendes materialet 4 Børnehaveklassen Venner i stedet for uvenner 5 1. klasse Samværsregler i klassen 6 2. klasse Sladre/lyve 7 3. klasse Mobning 8 4. klasse Godt og dårligt kammeratskab klasse At stjæle klasse Fra barn til ung klasse Alkohol og det gode kammeratskab klasse Kriminalitet et spørgsmål om valg og Rusmidler klasse Rusmidler og misbrug 19 Klassedelt formål 21 SSP-konsulentens rolle 22 SSP-lærerens rolle 22 Politiets rolle 22 Hvor henvender jeg mig i Gladsaxe Kommune 23 Telefonliste 23 Yderligere materialer 24 Ideer til emner på forældremøder 25 2 Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg gladsaxe.dk/ssp SSP-konsulenter: Sacha Sas Popovic og Linda K. Nielsen Telefon: Forsidefoto: Søren Kaslov

4 Forord Erfaringerne viser, at de bedste resultater i det forebyggende arbejde opnås ved en tidlig, fortløbende og integreret indsats. Læseplanen dækker derfor hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til 9. klasse. Læseplanens materialevalg er foretaget med henblik på at understøtte arbejdet i klassen med Årets Motto. Hvert klassetrin har sit eget motto, spændende over emner som børnefødselsdage, etik, mobning, kammeratskab, pubertet samt flere tunge områder som vold, kriminalitet, alkohol og stoffer. Det er en række forskelligartede emner at beskæftige sig med i skolen, og det volder ofte læreren problemer at finde egnede materialer i en håndevending. Vores læseplan er således tænkt som en praktisk håndsrækning i dagligdagen, samt når der afholdes forældremøder. For at nå de nævnte mål for det forebyggende arbejde anbefales det, at man arbejder med de anbefalede emner og mottoer. Det anbefales at der arbejdes med SSP- læseplanen på følgende måde: det er klasseteamets ansvar at SSP- læseplanen drøftes på teammøder det er klasseteamets ansvar, at der hvert skoleår arbejdes med SSP- læseplanens anbefalede emner og mottoer. Det er klasseteamets ansvar at stå for den præventive undervisning og planlægning. klasseteamet påfører et emne eller et motto fra læseplanen i årsplanlægningen klasselæreren har den koordinerende funktion. Man kan selvfølgelig også tage flere emner og/eller mottoer op i samme klasse. De enkelte emner/mottoer er relevante på mange klassetrin, så det angivne klassetrin er kun vejledende. Det er således muligt at springe i emner og mottoer. Skolelederen er ansvarlig for skolens SSP- arbejde, herunder skolens deltagelse i SSPnetværksgrupperne og det kriminalitets forebyggende arbejde i klasserne og ved forældremøder. Rigtig god arbejdslyst Linda Krüger-Nielsen Sacha Sas Popovic SSP-konsulenter Gladsaxe Kommune 3

5 Formål Stk. 1 Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige livsvilkår og værdier. Dette skal give indblik i hvilke faktorer, der kan medvirke til, at nogle børn og unge bliver kriminelle, og andre børn og unge bliver i stand til selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv. Stk. 2 Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. Stk. 3 Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de fælles problemstillinger. Sådan anvendes materialet: Materialevalg: Materialet er tænkt som en praktisk håndsrækning til klasselærere fra børnehaveklasse til 9.klasse. I vores materialevalg er vi gået efter, hvad der er tilgængeligt for skolerne i kommunen. Materialerne kan enten lånes på Pædagogisk Central, eller er udsendt til alle skoler fra Det Kriminalpræventive Råd eller Sundhedsstyrelsen. Materialelisten fra Pædagogisk Central er opdelt i forhold til klassetrin så det er nemt og hurtigt og gå ind at låne materialerne ved at bestille dem pr. telefon eller via Pædagogisk Centrals hjemmeside. Desuden er alle materialer, der indkommer i Pædagogisk centrals samling, og som er velegnet til SSP arbejdet er udstyret med et emneord SSP-, så man kan søge på dette, og finde alt relevant materiale. Det kan endvidere anbefales at den enkelte skole anvender materialet Trin for trin. Trin for trin 2+3 er allerede anskaffet af skolerne. En gang i kvartalet vil materialelisten blive opdateret af Pædagogisk Central. Læseplanen kan downloades på Forældremøder: Det er vigtigt at få forældrene på banen tidligt i skoleforløbet. Det bæredygtige forældresamarbejde begynder ikke i klasse, når problemerne banker på. Diskussionen og den gensidige forståelse bygges op fra børnehaveklassen. Oftest giver det det bedste resultat, når diskussionerne foregår i mindre grupper lagt i en fastere struktur. Forældremøderne i de enkelte klasser kan bestå af en kombination af den faglige orientering og et socialt tema. På denne måde behøver de sociale temaer ikke føre til øget mødevirksomhed og vil i højere grad sikre deltagelse af flest mulige forældre. 4

6 Børnehaveklassen Emne: Venner i stedet for uvenner Motto: I klassen taler vi pænt til hinanden Stikord: - Kammeratskab - Kontakter/legekammerater - Venskab - Makkerskab Elever: - Trin for Trin. Spillet bruges i forbindelse med: - at skabe nogle nye personlige kontakter/legekammerater mellem eleverne i klassen - at bevidstgøre eleverne om, hvad de hver især synes er en god legekammerat - diskussion om, hvem hver enkelt leger med i skolen og i fritiden og hvorfor Skole/hjem: - Debataften omkring gensidige forventninger til skolen og klassens sociale liv - Spil Ærlig Snak I, som evt. optakt til forældremøde - Ideer fra Forældrene på Banen (Det Kriminalpræventive Råd) - Fritidslivets betydning. SFO Materiale: Børnehaveklasse - 1. klasse: - Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) - Trin for Trin, 1. del, rød Klassesæt: - Mis med de Blå Øjne af Egon Mathiesen billedbog - Min Ven Jim af Kitty Crowther billedbog - Tvillingsøster af Liv Marie Austrem billedbog - Tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse Jørn Jensen Emnesæt med 6 eksemplarer af hver bog: o Jeg er Glad o Jeg er Genert o Jeg er Ensom o Det er Uretfærdigt o Når Jeg er i Dårligt Humør 5

7 1. klasse Emne: Samværsregler i klassen Motto: I klassen hjælper vi hinanden Stikord: - Tage hensyn til hinanden - Plads til forskellighed - Hjælpe ikke konkurrere - Drilleri - Fødselsdage - Regler i klassen Elever: - Regler i Leg i dag og da Bedste var barn. Med udgangspunkt i bedsteforældres fortælling om, hvordan det var at være barn i gamle dage, kan læreren sammen med eleverne tale om regler for leg og samvær - Kammeratus. Udarbejdelse af klassens model for en god kammerat Skole/hjem: - Debataften om trivsel for børn i seks-syv års alderen. Psykolog kan indlede - Fritidslivets betydning. SFO Opnå enighed vedrørende fødselsdage, slik i madpakken med videre - Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd Materiale: Børnehaveklasse - 1. klasse: - Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) - Trin for Trin, 2. del, gul Klassesæt: - Mis med de Blå Øjne af Egon Mathiesen - Min Ven Jim af Kitty Crowther billedbog - Tvillingesøster af Liv Marie Austrem billedbog - Tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse Jørn Jensen, emnesæt med 6 eksemplarer af hver bog: o Jeg er Glad o Jeg er Genert o Jeg er Ensom o Det er Uretfærdigt o Når Jeg er i Dårligt Humør 6

8 2. klasse Emne: Sladre/lyve Motto: I klassen lyver vi ikke for hinanden Stikord: - Hvad sker der, når vi lyver? - At sladre kan være at hjælpe en kammerat - De voksne taler sammen o forældre, o skole/hjem - Have tillid til, at det de voksne siger, er rigtigt Elever: - Ugens løgnehistorie - Arbejde med konfliktløsning (for eksempel fra Konfliktløsning for de Yngste Klassetrin) - Arbejde med Trin for Trin 2. del / gul Skole/hjem: - Dialogspil om positiv og negativ sladder - Dialogspil der bygger på forventninger (skole/hjem) - Hvordan løser vi konflikter? - Fritidslivets betydning. SFO - Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd Materiale: - Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) - Trin for Trin, 2. del, gul Klassesæt/emnesæt: - At Lyve etik. Af Lise Andersen - At Sladre etik. Af Lise Andersen - Etik for Børn, lærervejledning. Af Lise Andersen - Kalle Alene i Mørket af Marie Helfer læse let bog - Frøken Ignora Eksploderer af Katrine Marie Guldager - Frøken Ignora i Skolegården af Katrine Marie Guldager Film: - Min Krop er Min, Det Danske Filminstitut,

9 3. klasse Emne: Mobning Motto: Hos os mobber vi ikke. Mobbefri zone! Stikord: Elever: - Hvad er mobning? - Hvorfor er der nogle, der mobber? - Hvordan føles det at blive mobbet? - At drille/gøre nar af - Påklædning/frisure/udseende - Gruppepres Organisering: Opstarten kan foregå i en temauge/emneuge i klasseregi blandt andet fordi: - det er i klassearbejdet mobning skal stoppes - børn og voksne skal have temaet under huden - klassens sociale funktionsniveau kan vurderes ved elevernes evne til at samarbejde Aktiviteter: 1. Brainstorming, den mobbede og mobberen, gruppearbejde, interviewskema, rollespil, film/ litteratur (Gummitarzan), drama (Så er det din tur, Tarzan) 2. Træne rollespil om mobning 3. Arbejde med makkerskab 4. Etablere klassemøder. Rundkreds, respekt for den enkelte, lytte til hinanden, forslag til klassen 5. Udarbejde klasseregler mod mobningudarbejde plakater/skilte om mobbefri zone og andre slogans vedrørende mobning 6. Etablere klagekasse. Udarbejde standardformularer hertil Skole/hjem: - Temaaften om mobning. Oplæg fra psykolog eller anden foredragsholder - Hvordan takler vi mobning i vores klasse - Udgangspunkt: Pjecen: En skole uden mobning. Gode råd til forældre. Skole og Samfund - Video: Den Sorte Gryde. (BA) - Fællestur/arrangement for børn og voksne - Materiale fra foreningen Børns Vilkår og Børnerådet - Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd 8

10 Materiale: - Trin for Trin og forældresamarbejde. Cesel - Skolens mobbemappe. Skole og Samfund - Trin for Trin 3. del, grøn Klassesæt for klasse - At Mobbe Etik. Af Lise Andersen - Etik for Børn. Lærervejledning. Af Lise Andersen - Gummitarzan af Ole Lund Kirkegaard + lydbog - De Grå og de Sorte af Kirsten Mejlhede - En som Hodder af Bjarne Reuter - Maria en Historie om Mobning + opgaver, af Lotte Kjærup, Lad os Tale om Mobning (fra 5.kl) af Anne Charlish, Så er Festen Slut, Tobias!, noveller med opgaver (fra 4. klasse), af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Video/dvd: - Gummitarzan videofilm - En som Hodder videofilm - Og dem Udenfor tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, Pigerne i 4. b om klikedannelse - Den Sorte Gryde, 50 min. - Ghettoprinsesse om kulturforskelle, 48 min. - Junior Dox mobning, DR, 2004, 30 min. Internetadresser: Undervisningsmateriale vedrørende trafiksikkerhed Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet 9

11 4. klasse Emne: Godt og dårligt kammeratskab Motto: Vi vælger de gode kammerater Stikord: - Gruppepres - Børnenes sprogbrug - Udvikling af evnen til at føle empati - En fremmed er en kammerat/ven, du ikke kender - Klikedannelse - Gode og dårlige kammerater - Konfliktløsning - Hærværk - Sikker chat på internettet Elever: Udgangspunktet for aktiviteterne kan være et oplæg om, hvordan vi i klassen kan fremme forståelsen for hinandens forskellighed og diskutere, hvordan man omgås hinanden. Tema: - Hvem er jeg? Om identitet: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø og drømme. Ideer kan hentes fra: Dit Liv Dit Valg side17-48, Det Kriminalpræventive Råd - Spørgeskema - Makkerskab - Rollespil - Klassemøde osv. - Undervisningsforløb om graffitihærværk. DSB-udsendte materiale - Giraf-/og ulvesprog som konfliktløsningsmetode - Digte - Ordløs dag/time. Anderledes kommunikation Skole/hjem: Debataften om trivsel for årige: - Gæstelærer (evt. psykolog): Voksne som ansvarlige rollemodeller - Video: Evt. Den Sorte Gryde - Forældrene på Banen. Debatskabende aktiviteter side Det Kriminalpræventive Råd 10

12 Materiale: - Trin for Trin og forældresamarbejde. Cesel. (PC) - Skolens mobbemappe. Skole og Samfund - Trin for Trin 3. del, grøn Klassesæt for klasse - At Mobbe Etik. Af Lise Andersen - Etik for børn. Lærervejledning. Af Lise Andersen - Gummitarzan af Ole Lund Kirkegaard + lydbog - De Grå og de Sorte af Kirsten Mejlhede - En som Hodder af Bjarne Reuter - Marie en Historie om Mobning med opgaver af Lotte Kjærup, Lad Os Tale om Mobning (fra 5. klasse) af Anne Charlish, Så er Festen Slut, Tobias!, noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Video/dvd: - Gummitarzan videofilm - En som Hodder videofilm - Og dem Udenfor tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, Pigerne i 4. b, om klikedannelse - Den Sorte Gryde, 50 min. - Ghettoprinsessen om kulturforskelle, 48 min. - Junior Dox mobning DR, 2004, 30 min. Internetadresser: www. Brugkonflikten.dk Hjemmeside vedrørende antimobning Red barnet og Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om chat Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet Hjemmeside lavet af DCUM til brug i forbindelse med konflikter i skolen Børns Vilkårs hjemmeside 11

13 5. klasse l Emne: At stjæle Motto: Hos os stjæler vi ikke Stikord: Hvorfor er der nogen, der stjæler? - Hæleri - Modetøj /Mærkevarer - Gruppepres - Butikstyveri/Moral - Lommepenge - Tyveri i klassen? - Hvorfor bliver man kriminel? Elever: - Mini-spørgeskema om klassens egen moral (fra Dit Liv Dit Valg) - Dialog-/rollespil - Gæstelærer: Butiksmedarbejder/-ejer fortæller om, hvad der sker, når der begås butikstyveri og sætter ansigt på dem, der stjæles fra - Arbejde med: Dit Liv Dit Valg, Det Kriminalpræventive Råd Skole/hjem: Forældre(børn) / temaaften: - Referat af klassens værdinormer nedskrives og uddeles til alle hjem - Forældrenetværk. Klassens trivsel er et fælles ansvar! Materiale: - Bud nr. 7: Du må ikke være tyv af Tage Andersen med flere, Det Kriminalpræventive Råd - Dit og Mit idémappe af Tage Andersen med flere, Det Kriminalpræventive Råd - Dit Liv Dit Valg af Tage Andersen - Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd - Farvel til Fremtiden, Dansk Handelsstandsforening (hos SSP-konsulenterne) - Unge og Butikstyveri af Lyngby Kommune (hos SSP-konsulenterne) Internetadresser: www. Brugkonflikten.dk konflikter i skolen Hjemmeside vedrørende antimobning Red barnet og Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om chat Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet Hjemmeside lavet af DCUM til brug i forbindelse med Børns Vilkårs hjemmeside 12

14 6. klasse Emne: Fra barn til ung Motto: Vi respekterer hinanden, selv om vi er forskellige Stikord: - Pubertet - Kærester - Mobning - Hjemkomsttider - Grænsesøgning - Lektielæsning - Fritidsinteresser - Fritidsjob Elever: De mange begreber, der kan give forståelse af kriminalitet og misbrug, indlæres bedst ved at inddrage eleverne mest muligt gennem eksempelvis holdningsdiskussioner. - Tema: Dit Liv Dit Valg, Det Kriminalpræventive Råd: o Hvem er jeg?: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø, drømme med videre o Hvem bestemmer mit liv? Hvad er levevilkår? klassediskussion, livskvalitet, sund/usund o Rask/syg, livsstil med videre o Du vælger selv: Regler, konsekvenser, erstatningspligt, mobning osv. o Hvad vil du med dit liv? Et godt liv, et dårligt liv, hvornår er man kriminel?, Hvad er kriminalitet? o Retssystemet. Hvorfor straf? Butikstyveri og hærværk, hæleri, misbrug - Besøg af sundhedsplejersken - Snak om livsværdier (Liv om det at leve) - Udarbejdelse af konsekvenser, hvis vi ikke laver lektier eller ikke har orden i tingene. Skole/hjem: - Debataften/temaaften Fra barn til ung: - Oplæg (Sundhedsplejerske, psykolog eller lignende) efterfulgt af debatskabende aktiviteter. (Se evt. Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd). - Dialogspil for forældre og elever. Blandede grupper - Ærlig snak II ( Klasse). Samtalespil. Introvideo til Min Krop er Min - Udarbejdelse af klassens fællesskabsværdier 13

15 Materiale: Klassesæt for klasse - Liv om at leve, tværfaglig antologi af Knud Munksgaard, Hvad Kommer det Mig Ved (etik og moral) af Knud Munksgaard, Jeg Har Ret Til du har ret til, samværstræning af Janne Heigaard - Vi skåler med vores venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, Maria en historie om mobning med opgaver, af Lotte kjærup - Lad os tale om mobning af Anne Charlish - Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver af Kirsten Mølvang og Per Staarup Søndergaard, Spejlbilleder og andre noveller om konflikter antologi, Kicks1 lydbog, findes på skolebiblioteket af Janet Fitch, Video/dvd - Og Dem Udenfor tre film om mobning, Det kriminalpræventive Råd, Tøser og Drengerøve (klassefest i 7.b) grænseafprøvning (64 min), Kriminalitet et valg. DR, 1994 (15 min.) - Alkohol til Debat (bog og spil), Body Bio 14 alkoholmisbrug. DR, 1993 (20 min.) - Ungefair: Mobning. DR, 2004 (30 min) - Sandhed eller Konsekvens. Videofilm, , Fuld og for Meget. DR, 2004 (40 min) også på dvd - Tre Kolde fra Kassen? (16 min.), Kundskabens Træ med undervisningsmateriale af Niels Malmros, Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Internetadresser: Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Lavet af DCUM til brug i forbindelse med konflikter i skolen Fyrværkerikampagnen Børns vilkårs undervisningsmateriale Spejlet 14

16 7. klasse Emne: Alkohol og det gode kammeratskab Motto: Vi passer på os selv og hinanden Stikord: - Første gang - At sige nej At tage stilling - De andre må! - Aldersgrænser - Holdninger til fester - Til og fra fester Elever: - Rollespil om gruppepres og det gode kammeratskab - Lave avis om alkohol - Udarbejde fotoreportage eller diasserie - Workshop med forumteater, hvor eleverne er aktører - Video: - Unge og Alkohol - En Lille En - Spil: - Spillerus et spil der påvirker - Alkoholspillet - Rødvin og Sorte Svin - Gæstelærere: SSP-lærer, SSP-konsulent, medarbejder fra Pilegården, kriminalpræventiv koordinator fra Vestegnens politikreds Skole/hjem: Det er vigtigt, at forældrene inddrages aktivt med hensyn til forståelse af, hvor nødvendig deres indsats og ansvarlighed er. Derfor skal emnet drøftes på forældremøder, hvor underviseren orienterer om deres planer og søger den bredest mulige opbakning og medvirken fra forældrene. Forældreaften: De unge, alkohol og det gode kammeratskab - Besøg af SSP-lærer, SSP-konsulent, medarbejder fra Pilegården, kriminalpræventiv koordinator fra Vestegnens politikreds - Børn, Unge og Alkohol, dvd fra Sundhedsstyrelsen, Forældreaftale, hvor fælles målsætning nedskrives (se evt. kontrakt på gladsaxe.dk/ssp). I tilfælde af at læreren eller SSP- læreren ikke tilrettelægger et undervisningsforløb for 7. klasse, samt forældremøde, skal SSP- konsulenten kontaktes så SSP- konsulenten kan forestå undervisningsforløbet for 7. klassen samt forældreforedraget om aftenen. SSP- læren er ansvarlig for at videregive ovenstående information til nye 7. klasselærere i foråret, så klasselærer kan få besøget i den nye 7. klasse (elever som forældre) indført i kommende årsplan. Fra SSP- lærernes inspirationsliste. Se yderligere på 15

17 Materiale: Klassesæt klasse - En stille aften Det Kriminalpræventive Råd (2005) og hos SSP-konsulenterne. - Alkohol Rundfunk, (2004) PC og SSP-konsulenterne - Liv om at leve, tværfaglig antologi af Knud Munksgaard, Hvad kommer det dig ved (etik og moral) af Knud Munksgaard, Jeg Har Ret Til du har ret til, samværstræning af Janne Heigaard - Vi skåler med vores venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, Maria en historie om mobning med opgaver, af Lotte kjærup - Lad os tale om mobning af Anne Charlish - Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver af Kirsten Mølvang og Per Staarup Søndergaard, Spejlbilleder og andre noveller om konflikter antologi, Kicks1 lydbog findes på skolebiblioteket, af Janet Fitch, Video/dvd - Og Dem Udenfor tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, Tøser og Drengerøve (klassefest i 7. b) grænseafprøvning, (64 min), Kriminalitet et valg. DR, 1994 (15 min.) - Alkohol til Debat (bog og spil), Body Bio 14 alkoholmisbrug. DR, 1993 (20 min.) - Ungefair: Mobning. DR, 2004 (30 min) - Sandhed eller Konsekvens. Videofilm, , Fuld og For Meget. DR, 2004 (40 min) også på dvd - Tre Kolde fra Kassen? (16 min.), Kundskabens Træ med undervisningsmateriale, af Niels Malmros, Så er Festen Slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse), af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, Drenge en novellesamling, redigeret af Gleen Ringtved, Bagland, 2006 Internetadresser: Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning 16

18 8. Klasse Emne: Kriminalitet et spørgsmål om valg Rusmidler Motto: Tænk dig om vælg det gode liv Stikord: - Vold - Kropssprog og signaler - Rusmidler - Tyveri/Hæleri - Graffiti og hærværk - Politi Elever: Projektformen kan med fordel anvendes. Stoffet åbner rig mulighed for, at eleverne selv fremskaffer oplysninger for eksempel gennem små undersøgelser (eleverne vælger selv emneområder). Gæstelærere inddrages i videst muligt omfang. Optakt ved gæstelærere fra for eksempel: o Politi o Fængselsbetjent, Vridsløse: Marianne Weidick. (Nuv. tlf.nr.: ) o Ung Dialog, gratis tilbud, unge der taler til unge om sex, sprut og stoffer. o SSP- konsulent, misbrugskonsulent, medarbejder fra Pilegården. Samtale i Stedet for Vold et tilbud for alle 8.klasser i kommunen. Tilbuddet bliver sendt ud i slutningen af 7.klasse. Tilmelding på Ungdomsskolen. Der anbefales at invitere SSP- konsulenten til et klassebesøg i dagtimerne, og forældremøde samme dag, eller uge, om aftenen. Skole/hjem: Temaaften om kriminalitet blandt unge: - Oplægsholdere: Politi, SSP- konsulenten, medarbejder fra Pilegården, misbrugskonsulenten. - Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd Materiale: Klassesæt/emnesæt klasse: - Zapp om heroin magasin, fra Mellemfolkelig Samvirke, Brug eller Misbrug en debatbog for unge om stoffer, Interviews, Debat og Fakta om Misbrug med opgaver af Kjeld Larsen - Unge og Rusmidler: brug eller misbrug af Ib Hansen, Vi Skåler med Vores Venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, Sang til en Sommerfugl roman om mobning af Marie Küchen, En UFO Gør Entré af Jonas Gardell, Vicki Drikker af Maureen Stewart, Vold at være menneske af Flemming Madsen Poulsen, Hvis Jeg Døde Ville Jeg Blive Glad med opgavehæfte, af Kjeld Larsen, Fra Grineflip til Nedtur, af Monica C. Madsen,

19 - Rusmidler emnekasse om stoffer med seks titler á 6 eks Stop Ecsatsy: en særavis om et samfundsproblem, Dommerbanden af Alan Durant, Seje Tøser Stakkels Piger: Om piger, pigebander, vold og tyveri af Per Straarup, Søndergaard - Unge på Kant med Loven emnesæt, af Gorm Bagger Andersen og Knud Erik Andersen, En på Tæven om vold i Danmark af Erik Dehn, Vi er ikke Tøsedrenge! en værkstedbog om hærværk og vold, hertil film, af Peter Laursen - Fuld Fredag Aften? en faktabog om alkohol, hash og unge af Curt Lindstrøm, Alkohol baggrund og debat, af Emma Haughton, Stofmisbrug en faktabog, af Jørgen Green, Den Stangstive Ungdom på druk i Spanien, Hertil dvd - Hiphop Der om rap, DJ ing, graffiti og breakdance af Peter Bejder og Kim Boye Holt, Straffebogen: når dommen falder af Michael Witte, Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, Drenge en novellesamling, redigeret af Gleen Ringtved, Bagland, Seje Tøser Stakkels Piger af Per Straarup Søndergaard, Kroghs Forlag, 2003 Video/dvd: - De Unge Mordere, 1995(50) - Piger i Vestre Fængsel 1+2+3, 1996 (3 x 60 min.) - Unge og Rusmidler: Brug og misbrug 1+2+3, 2000 (3 x 30 min.) - Ikke mig, 1998 (30 min.) - Narkopigen Dorthe, 1998 (25 min.) - Don t Even Try om rygeheroin, 1996 (26 min.) - Afhængighedens Labyrint om speed og rygeheroin, 1996 (28 min.) - Sund Krop og Sjæl afhængighed af stoffer, (3 x 30 min.) - Ungefair: Stoffer, DR, 2005 (30 min.) - På Livet Løs om ecstasy. DR, 2000 (30 min) - Voldens Verden. DR (30 min.) - De Vilde Unge Tv (3x30 min.) - Station 2 kriminalmagasin spot på stoffet ecstasy. TV2 (50min.) - Made in Denmark: Pigen med sølvpapiret, DR ( 30 min.), Vi er ikke Tøsedrenge! Film om bog med samme titel. - Den stangstive ungdom på druk i Spanien dvd, Hertil Klassesæt. Tysk - Christiane F. Film uden tekst eller med svensk tekst til tyskundervisning. Hertil Findes klassesæt, Kinder der Gewalt. Undervisningsmateriale om mobning og narkotika med film, audio CD og lærevejledning, Wir Kinder von Bahnhof Zoo, hertil findes videofilm, 1987 Internetadresser: Sundhedsstyrelsen. Facts om stoffer Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning 18

20 9. klasse Emne: Rusmidler og misbrug Motto: Én gang kan være én for meget! Stikord: - Misbrug - Ændret adfærd - Gruppepres - Ansvar Elever: For eksempel emnedag(e) hvor klassen deltager (på skift) i tre workshops for eksempel: - Workshop, hvor der blandt andet snakkes/diskuteres med tidligere misbrugere - Workshop oplysning/diskussion v/ politiet - Workshop med teater/film, hvor eleverne er aktører Fælles fokusering og afslutning på Workshops ved hjælp af teater/film. - Spillerus. Kortspil. (Sundhedsstyrelsen): Et spil, der kan anvendes for de årige unge. Spillet lægger på en sjov og underholdende måde op til debat om de unges holdninger, moral og etik i forbindelse med omgang med rusmidler, specielt alkohol og hash. Foredrag ved tidligere misbruger. KRIM, telefon Misbrugskonsulent, politi, SSPkonsulenten eller medarbejder fra Pilegården. - Ung Dialog: Gratis foredrag om ungdomsproblemer. Web: ung-dialog.subnet.dk Skole/hjem: Temaaften: Oplægsholder evt. misbrugskonsulent, politi, SSP-konsulenten eller medarbejder fra Pilegården. Materiale: Klassesæt/emnesæt klasse - Zapp om heroin, magasin fra Mellemfolkelig Samvirke, Brug og Misbrug en debatbog for unge om stoffer, Interviews, Debat og Fakta om Misbrug med opgaver af Kjeld Larsen - Unge og Rusmidler: brug eller misbrug af Ib Hansen, Vi Skåler med vores Venner med opgavehæfte, af Jari Kickbusch, Sang til en Sommerfugl roman om mobning af Marie Küchen, En UFO Gør Entré af Jonas Gardell, Vicki Drikker af Maureen Stewart, Vold at være menneske af Flemming Madsen Poulsen, Hvis Jeg Døde Ville Jeg Blive Glad med opgavehæfte af Kjeld Larsen, Fra Grineflip til Nedtur af Monica C. Madsen, Rusmidler emnekasse om stoffer med seks titler i 6 eksemplarer Stop Ecsatsy: en særavis om et samfundsproblem, Dommerbanden af Alan Durant, Seje Tøser Stakkels Piger: Om piger, pigebander, vold og tyveri af Per Straarup, Søndergaard 19

21 - Unge på Kant med Loven emnesæt, af Gorm Bagger Andersen og Knud Erik Andersen, En på Tæven om vold i Danmark, af Erik Dehn, Vi er ikke Tøsedrenge! en værkstedbog om hærværk og vold, hertil film, af Peter Laursen - Fuld Fredag Aften? en faktabog om alkohol, hash og unge af Curt Lindstrøm, Alkohol baggrund og debat, af Emma Haughton, Stofmisbrug en faktabog, af Jørgen Green, Alkohol til Debat af Vibeke Lenskjold og Kirsten Tholle, Den Stangstive Ungdom på druk i Spanien, Hertil dvd - Hiphop Der om rap, DJ ing, graffiti og breakdance, af Peter Bejder og Kim Boye Holt, Straffebogen: når dommen falder af Michael Witte, Så er Festen Slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Video/dvd: - De Unge Mordere, 1995(50) - Piger i Vestre Fængsel 1+2+3, 1996 (3 x 60 min.) - Unge og Rusmidler: Brug eller misbrug 1+2+3, 2000 (3x30 min.) - Ikke mig, 1998 (30 min.) - Narkopigen Dorthe, 1998 (25 min.) - Don t Even Try Om rygeheroin, 1996 (26 min.) - Afhængighedens Labyrint om speed og rygeheroin, 1996 (28 min.) - Sund Krop og Sjæl afhængighed af stoffer (3x 30 min.) - Ungefair: Stoffer, DR, 2005 (30 min.) - På Livet Løs om ecstasy. DR, 2000 (30 min) - Voldens Verden. DR (30 min.) - De Vilde Unge TV (3x30 min.) - Station 2 kriminalmagasin spot på stoffet ecstasy. TV2 (50min.) - Made in Denmark: Pigen med sølvpapiret DR ( 30 min.), Vi er ikke Tøsedrenge! Film om bog med samme titel. - Den Stangstive Ungdom på druk i Spanien dvd, Hertil Klassesæt. Tysk: - Christiane F. Film uden tekst eller med svensk tekst til tyskundervisning. Hertil Findes klassesæt, Kinder der Gewalt undervisningsmateriale om mobning og narkotika med film, audio cd og lærervejledning, Wir Kinder von Bahnhof Zoo, hertil findes videofilm, 1987 Internetadresser: Sundhedsstyrelsen. Facts om stoffer Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning 20

22 Formål for de enkelte klassetrin Børnehaveklasse, 1. og 2. klasse: Eleverne skal gennem deres samlede skoleforløb blandt andet opleve en sammenhængende social progression inden for klassens fire vægge. Eleverne skal bevidstgøres om, hvad en god legekammerat er. Dialog omkring konfliktløsninger. 3. klasse: At øge elevernes accept og forståelse af sig selv og andre, samt styrke bevidstheden om de faktorer, der styrer klassens adfærd med hensyn til at udvikle klassens sociale liv og funktioner. Eleverne bevidstgøres om klassens trivsel. Her ud over skal der til stadighed være fokus på mobning i det daglige arbejde. 4. klasse: Børn i års alderen er stadig meget afhængige af fars og mors holdninger og adfærd. Men de er i højere grad begyndt at søge identifikation hos kammerater i skolen og i fritidsaktiviteter, som derved spiller en stadig større rolle. Ofte er ældre klasser modeller for de yngre årgange. Men usikkerheden omkring forventningerne til at blive ældre gør, at mange børn tror, deres kammerater gør ting, som de ikke selv er parate til endnu. Denne misforståelse må vi gå aktivt ind i at korrigere. 5. klasse: Generelt bør vægten i den forebyggende indsats lægges på, at eleverne vænner sig til at være medbestemmende og tage medansvar for egne handlinger, samvær, arbejde og fælles beslutninger, og at de vænner sig til at løse problemer sammen med andre. 6. klasse: På 6. og 7. klassetrin er det en god idé, at arbejdet tager udgangspunkt i lokalsamfundet og i elevernes egen hverdag. Det er vigtigt, at eleverne kan gennemskue og erkende, hvilke faktorer der spiller ind i situationer, hvor kriminel adfærd og misbrug kan forekomme. 7. klasse: Målet er hovedsageligt, at eleverne får viden om, holdninger til og handlekompetence i forhold til alkohol og rusmidler, således at både familien og den enkelte elev bliver i stand til at diskuterer og tage stilling til, hvordan man omgås rusmidlerne. 8. klasse: Elevernes modenhed tillader nu ( klasse), at man i undervisningen kan bearbejde forhold vedrørende kriminalitet, misbrug og trivsel (et godt liv) mere generelt. Der kan arbejdes hen imod en erkendelse af hvilke faktorer, der indgår i det samlede kriminalitets- og misbrugsbillede. Endvidere kan der arbejdes med, hvordan kriminalitet, misbrug og et dårligt liv kan forebygges individuelt, i gruppen (klassen) og på samfundsplan. 9. klasse: I de sidste år af skoleforløbet får fest- og gå-i-byen-kulturen et stigende omfang samtidig med overgangen til for eksempel gymnasium og handelsskole. Derfor kan det i dette forløb være et mål at: - Skaffe sig viden om og indsigt i rusmidler og de forskellige rusmidlers virkning - Skaffe sig viden om stofmisbrug og afhængighed samt indsigt i mulig betydning og konsekvenser for den enkelte, familien og samfundet 21

23 SSP- konsulentens rolle SSP- konsulenterne kommer gerne ud til team møder og i planlægningsfasen af et af emne fra læseplanen, for at hjælpe og inspirerer med ideer. SSP- konsulenterne kommer gerne ud i klasserne ( klasse) og holder oplæg/foredrag. Det kan eksempelvis omhandle temaer som vold, tyveri, hærværk, mobning, net etik, rusmidler, det gode kammeratskab osv. Når SSP- konsulenten har besøgt en klasse om formiddagen, er der som regel forældremøde i samme uge om aftenen. Til forældremødet klæder SSP- konsulenten forældrene på med de temaer klassen har arbejdet med. SSP- konsulenten kan undervise i et specifikt kriminalpræventivt emne, hvis der har været konkrete problemer i en klasse. SSP- konsulenterne besøger også indskolingen og mellemtrinet, hvis der har været konkrete problemer i en klasse. Se mere om SSP- konsulenten på gladsaxe.dk/ssp SSP- lærerens rolle SSP- lærerne har til opgave at koordinere det lokale SSP- arbejde på skolen og blandt andet formidle centrale SSP- initiativer. SSP- læreren bør desuden sætte fokus på unges alkoholforbrug gennem et undervisningsforløb for skolens 7. klasser. Herudover indføres på 7. klassetrin en fast forældreaften på alle skoler. På forældreaftenen er temaet Unge, det Gode Kammeratskab og Alkohol. På forældreaftenen udarbejdes fælles aftaler om holdninger til de unges alkoholforbrug og introduktion til alkohol, samt fællesregler om de unges alkoholforbrug i forbindelse med fester. I tilfælde af at læreren eller SSP- læreren ikke tilrettelægger et undervisningsforløb for 7. klasse, samt forældremøde, skal SSP- konsulenten kontaktes så SSP- konsulenten kan forestå undervisningsforløbet for 7. klassen samt forældreforedraget om aftenen. SSP- læren er ansvarlig for at videregive ovenstående information til nye 7. klasselærere i foråret, så klasselærer kan få besøget i den nye 7. klasse (elever som forældre) indført i kommende årsplan. Se mere om SSP- læreren på gladsaxe.dk/ssp. Politiets rolle Der er i Gladsaxe Kommune en lang tradition for, at politiets gæstelærere deltager i skolens præventive undervisning på de forskellige klassetrin med aldersrelevante emner. Vestegnens politi tilbyder: - Et obligatorisk besøg i indskolingen (0.-2. klasse) primært vedrørende gå regler og evt. afvikling af gå prøve - Ét obligatorisk besøg på mellemtrinet (3.-5. klasse) primært vedrørende cykel regler - Afvikling af cyklistprøven i 6. klasse - Endvidere afvikles fyrværkerikampagnen hvert år på de tilmeldte skoler Herudover kan politiet indgå som et naturligt led i undervisningen, hvor det er hensigtsmæssigt i relation til emnet for eksempel vold, butikstyveri, rusmidler, narkotika, straf og konsekvenser, herunder straffeattest og erstatningsansvar m.v. Politiet kan endvidere deltage, hvis der har været konkrete problemer i en klasse. 22

24 Hvem henvender jeg mig til i Gladsaxe Kommune? Hvis du er ung, forældre, lærer eller pædagog: Telefon Pilegården: Pilegården tager sig af kriminalitets- og misbrugsproblematikker samt foredrag i de ældste klasser SSP- konsulenterne: Linda Krüger-Nielsen Sacha Sas Popovic Oplæg i overbygningen og faglig sparring (se også side 22) Misbrugskonsulent: Karsten Brøndmark Oplæg i overbygningen og faglig sparring. Familiecenteret Brohuset: Her kan der bestilles tid til en samtale med en familiekonsulent Familie og Rådgivning: Her kan der straks eller efter aftale bestilles en samtale med en rådgiver Telefonliste Børns Vilkår Børnerådet Det Kriminalpræventive Råd Vestegnens politi (Gladsaxe) KRIM Pædagogisk Central Sundhedsstyrelsen Skole og Samfund Socialpædagogisk Forlag Ung Dialog Ungdomsskolen SSP generelt: 23

25 Materialer til lærerne, som kan lånes på Pædagogisk Central: A.MO.R antimobberåd, artikelsamling om udstødelse blandt skolebørn, 2001 Ballademageren Søren om sprogbrug, kontakt, identitetsdannelse og selvværd af Janne Hejgaard, 2005 Betingelser for Børns Sociale Ansvar af Connie Carøe Christiansen og Pernille Hohnen, 2002 Bogen om Trin for Trin, redigeret af Lone Gregersen, 2002 De Rolige Elever liv i skolen, marts 2001 Den Usynlige Rygsæk om unge og selvværd af Kirsten Rudbeck og Kirsten Møller-Nielsen, 1998 Det er Uretfærdigt tværfagligt materiale til samtale med elever i Børnehaveklasse og 1. klasse af Jørn Jensen Er Du med Mod Mobning 42 veje til bedre trivsel. Findes i ét eksempel på alle skoler i kommunen, af Dansk Center for Undervisningsmiljø DCUM, 2006 Fornemmelse for Rummelighed relationspædagogik i praksis af Annemarie Bjerre og Jesper Friis, 2004 Frikvarteret og Skolegården liv i skolen, november 2000 Girafsprog af Bodil Weirsøe, 2002 God Atmosfære i Klassen af Barbara Reider, 1998 Goddag, Giraf af Janne Hejgaard, 2000 Grib Konflikten om konstruktiv konflikthåndtering i skolen, Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Center for Konfliktløsning, 2003 Grundbog mod Mobning af Helle Rabøl Hansen, 2005 Hun Sidder Jo Bare Der! af Ingrid Lund, 2004 Jeg er Ensom tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse af Jørn Jensen Jeg er Genert tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse af Jørn Jensen Jeg er Glad tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse af Jørn Jensen Konflikter Løser Vi Selv! af Hans Boserup og Susse Humle, 1996 Konfliktløsning efter en Vindermetode af Hans Boserup og Susse Humle, 2000 Konflikter Kan Klares af Ingegerd Edman Ståhl, 2001 Lommeguiden om Ro og Orden i Skolen redigeret af Hans Martin Jepsen, 2002 Mobning Forebyggelse og Løsninger af Gunnar Höistad, 1994 Mobning Kan Stoppes af Anncha Lagerman og Pia Stenberg, 2000 Mobning Også Elevrådets Ansvar af Helle Boelt Hindsgaul, 2003 Mobningens Psykologi af Eva Larsson, 2002 Nu Giver I Hinanden Hånden og siger undskyld af Hanne Lyngby Nielsen, 2000 Når Jeg Bliver Mobbet tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse af Jørn Jensen Når Jeg er i Dårligt Humør tværfagligt materiale til samtale med elever i bh. klasse og 1. klasse af Jørn Jensen Pædagogiske Metoder til De Pokkers Unger liv i skolen, november 2004 Ro i Klassen liv i skolen, marts 1999 Rummelighed og Konsekvens redigeret af Niels Egelund, Bodil Bang-Larsen og Ole Bang-Larsen, 2005 Tackling 1 sundhed, selvværd, samvær, undervisningsmateriale med lærervejledning for 7. klasse af Gilbert Botvin, Alinea 2005 Under Ordene om kommunikation og pædagogik af Eva Tverskov og Karin Hald, 1996 Voldens Fascination af Allan Guggenbühl,

26 Ideer til emner på forældremøder - Børnefødselsdage hvordan skal strukturen være kun piger, kun drenge eller hele klassen, hvad må en gave koste? Etc. - Hvordan bliver alle børnene deltagende bl.a. i forbindelse med legekammerater (således ingen bliver isoleret)? - Hvad er forældrenes ansvar for de børn som går i skole/sfo - Hvordan sørger man for, at ens børn er glade og glade for deres skolegang? - Hvordan tager man imod nye elever? - Hvordan kan man bruge hinanden til eksempelvis børnepasning - Tonen i klassen hvilke normer skal der være? - Hvad er vigtigst for børnene at få ud af at gå i skole? - Hvad gør man, når der er konflikter mellem børnene eksempelvis uden for skolen fritiden? - Hvad skal holdningen blandt klassens forældre være til mobning (mobbepolitik) - Hvordan sikres kommunikation imellem forældrene i klassen, og vedr. skilsmisseforældre (de skal sørge for at informere hinanden) - Forældre bakker skolen/sfo en op, bl.a. i børnenes nærvær - Socialisering i klassen - Hvad det vil sige at være rollemodel? - Hvordan kan man tage ansvar i forhold til sit eget barn og til klassen? - Basale behov (mad, søvn, tryghed) - Fælles ansvar for børnene i klassen - Sprog hvordan taler vi med og om hinanden - Legeordning - Hensynsordning hvordan tager vi hånd og ansvar for de tosprogede, socialt dårlige/svage børn? Hvordan får vi alle med? - At de får talt om kost og sund mad i madpakken - Sengetider - Mobiltelefoner - Hvad gør vi for at fastholde sammenholdet i klassen? - Hvornår skal forældrene bestemme og hvornår skal de overlade ansvaret til den unge selv - I dag kræver det kun få sekunder på tasterne at komme i forbindelse med hele vennekredsen. Giver det et særlig ansvar - Hvor godt skal man kende folk, før man kan blande sig? Og hvor meget skal der til, før man f.eks. stopper en fest - Fester og alkohol kommer hurtigt til at høre sammen. Men hvornår er det i orden at begynde med alkohol til festerne og hvornår tager det overhånd? - Det er altid rart at være med i fællesskabet og få vennernes opmærksomhed. Men det er også en god undskyldning for at gøre noget ulovligt eller farligt? - Hvad er vores ansvar, når vi tilfældigt bliver vidner til ulovlig situation? Hvornår ulejliger vi ukendte mennesker, og hvor langt vil vi lade tingene udvikle sig, før vi griber ind? - Til fester er det naturligt, at man bliver lidt løssluppen. Men hvor festligt må det blive? - Hvilke grænse kan/bør/skal forældre sætte i forhold til unge, der vil drikke alkohol og holde fest? - Er der tale om umyndiggørelse, hvis forældrene blander sig? Hvad er umyndiggørelse og hvad er positiv opmærksomhed? - Hvornår skal man spørge/snakke og vise bekymring overfor den unge og stoffer? - Hvornår skal vi undre os og vise bekymring overfor de andre unge i klassen? - Hvordan skal man som forældre udtrykke sin bekymring om en ung fra klassen, til den unges forældre? - Hvor skal man henvende sig, når man er bekymret for sit eget eller andres børn? 25

27 SSP-Gladsaxe et finmasket kriminalpræventivt net Gladsaxe Kommune Familieafdelingen Rådhus Allé 2860 Søborg Sats og layout: Mette Edlers og Grafia April 2007 gladsaxe.dk/ssp SSP-konsulent Sacha Sas Popovic Telefon:

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

SSP vejledende læseplan

SSP vejledende læseplan SSP vejledende læseplan Side 1 Side 2 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sådan anvendes materialet:... 5 Indskolingen (til og med 3. klasse)... 7 Mellemtrinnet 4. 6.

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

forebyggelse er sund fornuft

forebyggelse er sund fornuft SSP-vejledning SSP forebyggelse er sund fornuft Vi ønsker alle for vore børn og unge, at de må få et godt liv. Desværre går tingene ikke altid, som vi kunne ønske det, og indimellem er der nogle, der kommer

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune Forord Kriminalpræventiv undervisning Kriminalpræventiv undervisning er en del af den forebyggende undervisningsindsats i folkeskolen,

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING HERNING KOMMUNE 2017 INDHOLD: FORORD:... 3 BAGGRUND:... 3 FORMÅL:... 3 ANVENDELSE AF LÆSEPLANEN:... 4 OVERSIGT:... 5 BH. KLASSE:... 6 1.

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE.

DEN RØDE TRÅD EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. DEN RØDE TRÅD Dronninglund Skole EN KOORDINERET INDSATS I DEN FOREBYGGENDE OG SUNDHEDSFREMMENDE UNDERVISNING PÅ DRONNINGLUND SKOLE. OVERBYGNINGEN Identitet og gruppepres - Krop og følelser Misbrug, kriminalitet

Læs mere

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet SKOLE SOCIAL P POLITI Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet Forord Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

SSP SSP. idékatalog. SSP side1

SSP SSP. idékatalog. SSP side1 SSP Brøndby SSP idékatalog SSP side1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning side 4 Formålet med det forebyggende arbejde side 4 SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune side 5 Satellitten side 7 Opsøgende

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 1 UNDERVISNING OG INFORMATION Dette forebyggelseshæfte er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende 2008/2009

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende 2008/2009 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2008/2009 Forord Holstebro Kommune har altid lagt meget vægt på arbejdet med at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge. Det er derfor meget tilfredsstillende,

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

FORBYGGELSE VEJLEDNING

FORBYGGELSE VEJLEDNING FORBYGGELSE VEJLEDNING Målgruppen for Forebyggelsesvejledningen er lærere og pædagoger der arbejder i Køge kommunes folkeskoler. SSP Køge, Sundhedstjenesten, Sekretariat for Forebyggelse og Sundhedsfremme

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning:

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning: Til klasselæreren: SSP er som bekendt den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Sociale forvaltning og Politiet. Det er et samarbejde, der

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Antimobbestrategi for

Antimobbestrategi for Antimobbestrategi for Mobning og Sct. Ib Skole Sct. Ibs Skole er en katolsk skole, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Som udtrykt i skolens formålsparagraf ønsker vi at danne og uddanne eleverne

Læs mere

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling. - FORORD Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har taget initiativ til, at skolen udarbejder en mobbepolitik indeholdende mobbedefinition, målsætning og handleplaner for aktivt at modvirke mobning. Det er

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være.

Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Trivselsfolder Vi ønsker, at Frederik Barfods Skole skal være et trygt og udviklende sted at være. Fællesskabet og den enkeltes trivsel er afhængig af hinanden for at skabe et optimalt læringsmiljø. Det

Læs mere

MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN. Indskolingen

MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN. Indskolingen MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN Brillerne Birkeland, Thøger Materiale til indskolingen Opstilling - klassesæt Skolens værktøjskasse til fremme af trivsel og mod mobning Indskolingen De er altid efter mig! Bode,

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5

TRIVSELSPLAN JEG ER OK DU ER OK. A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD INDHOLD: Plan side 2 4. Konkrete tiltag 5. Litteraturliste 5 A a l e s t r u p S k o l e INDHOLD TRIVSELSPLAN INDHOLD: Plan side 2 4 Konkrete tiltag 5 Litteraturliste 5 JEG ER OK DU ER OK Maj 2015 Vores arbejde har været meget inspireret af www.dcum.dk 1 Hvad forstår

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel.

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Askov-Malt Skoles Trivselspolitik. Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Trivselsplan og Antimobbestrategi Når vi omtaler skolen er det hele skolen og SFO, vi taler om. Målsætning: På Askov-Malt

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 1. klasse Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 19.00 19.40 Gruppearbejde klassevis. 19.40 20.25 Opsamling i plenum. 20.25 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek.

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek. Med udgangspunkt i Helle Højbys bog Ikke mere mobning har Tjørnegårdskolen udviklet en metode til at tage fat om problemet, når der er mobning i klassen. Formålet er at give lærere og pædagoger på Tjørnegårdskolen

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser

Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Indhold Forord... 3 Formål med indsatsen... 3 Det overordnede formål... 3 KFI i Greve Kommune... 4 Organisering... 4 Forældreinddragelse... 4 Det skal skoleledelsen

Læs mere

Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013

Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013 Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013 Introduktion Hvem er vi, og hvad er vores erfaring? Hvorfor er vi her i dag? Inviteret af Klubben. Rusmidler

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

Her finder du en oversigt over nogle af de noveller du kan låne i klassesæt til mellemtrinnet.

Her finder du en oversigt over nogle af de noveller du kan låne i klassesæt til mellemtrinnet. Noveller Her finder du en oversigt over nogle af de noveller du kan låne i klassesæt til mellemtrinnet. Fra 3.-4. klasse: Tankestreger 1 af Jette Kantsø Små noveller og mange billeder, der kan sætte tankerne

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016

SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 SSP Læseplan Vordingborg Kommune Revideret udgave Oktober 2016 Indhold Indledning... 2 Retsplejeloven 115: SSP-reglen... 3 Social pejling og flertalsmisforståelse... 4 Sundhedsplejen... 5 Links... 6 Læseplan

Læs mere

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 6. klasse Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning

HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL. Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mål: HANDLEPLAN FOR GOD TRIVSEL Lystrup Skole accepterer ikke mobning Mobning skal forebygges og stoppes, fordi det kan skade både offer og mobber hele livet og påvirke læringen og det sociale klima i

Læs mere

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07 Nordvangskolens Mobbepolitik Skoleåret 06/07 Skolebestyrelsen Det er Nordvangskolens politik og målsætning, at ingen på skolen må udsættes for mobning, og at alt tilløb til krænkelse aktivt bekæmpes. Vi

Læs mere

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet.

Trivsel er udtryk for et velbefindende, der giver den enkelte elev følelsen af overskud, gåpå-mod, handlekraft og glæde ved livet. Trivselspolitik for Augustenborg Skole Gældende fra den 1. august 2011 FORMÅL I skolens målsætning står der: En skole for alle, hvor samarbejdet bygger på dialog Alle elever skal opleve at være en del

Læs mere

Trivselslæseplan for 2. klasse. Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 2. klasse. Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 2. klasse Åbenhed og ærlighed SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere