Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013"

Transkript

1 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen bruges til at tegne et billede af sundhedstilstanden i hele regionen samt til beskrivelse af forskelle på kommuneniveau. Resultater fra undersøgelsen indgår desuden i en sundhedsprofil, der beskriver borgernes sundhed på nationalt niveau. Stikprøvestørrelse og fordeling Stikprøven til Hvordan har du det? 2013 for Region Midtjylland indeholder i alt personer fra 16 år og opefter, der er tilfældigt udtrukket fra Folkeregistret. Heraf er unge i alderen år. De personer er fordelt på borgere fra hver kommune med undtagelse af borgere fra Aarhus Kommune og borgere fra Samsø Kommune. Nationalt samarbejde Region Midtjyllands undersøgelse Hvordan har du det? 2013 er en del af et nationalt samarbejde, hvor der udsendes spørgeskemaer i alle 5 regioner samtidigt. En national arbejdsgruppe for sundhedsprofiler har udarbejdet 54 kernespørgsmål, som går igen i alle skemaer. Den nationale arbejdsgruppe består af repræsentanter fra de 5 regioner i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed (SIF), Sundhedsstyrelsen og Kommunernes Landsforening. Skemaerne sendes ud den 30. januar De 54 nationale kernespørgsmål danner baggrunden for den nationale sundhedsprofil. Ud over disse kernespørgsmål har hver region udarbejdet supplerende spørgsmål til brug i de regionale sundhedsprofiler. Spørgeskemaer til dels unge, dels voksne Region Midtjylland har valgt at udarbejde to spørgeskemaer: et til unge (16-24 år) og et til voksne (25+ år). Der er spørgsmål, som udelukkende stilles til de unge, samt spørgsmål, der udelukkende stilles til de voksne. Se en kort præsentation af dels fælles emner, dels emner for henholdsvis unge og voksne nedenfor. Offentliggørelse af resultater CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, udarbejder en rapport med resultater fra undersøgelsen. Rapporten og dens resultater offentliggøres på en Hvordan har du det? konference i foråret Mere info Undersøgelsen gennemføres af CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Projektansvarlig er Finn Breinholt, tlf: Læs mere om undersøgelsen på 1

2 Fælles emner i ungeskema (16-24 år) og voksenskema (25+ år) Køn, alder og modersmål Ud over køn og alder spørges der til svarpersonens modersmål. Helbred og trivsel Vi spørger om, hvordan svarpersonen vurderer sit helbred, om fysisk og psykisk funktionsevne (målt ved hjælp af SF12, der internationalt er et af de mest benyttede funktionelle helbredsmål), og andre spørgsmål, som bruges til at beregne de såkaldte kvalitetsjusterede leveår (SF-6D), som benyttes i sundhedsøkonomiske analyser. Svarpersonen bliver desuden bedt om, at vurdere sin trivsel og livskvalitet alt i alt. Ulykker Vi spørger, om svarpersonen inden for de seneste 12 måneder har været udsat for uheld eller ulykker i fritiden og i arbejdstiden, som var så alvorlige, at de besværliggjorde de daglige gøremål. Dagligdagens stress Vi spørger om svarpersonen har oplevet belastende og stressende situationer inden for den seneste måned. Her benyttes Perceived Stress Scale, der er en internationalt udbredt skala til måling af stress. Smerter og ubehag de seneste 14 dage Har svarpersonen været generet af smerter i bevægeapparatet, hovedpine, søvnbesvær og psykisk ubehag inden for de seneste 14 dage. Langvarig sygdom og eftervirkninger Har svarpersonen en langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse. Vi spørger om 18 langvarige sygdomme. Svarpersonen skal for hver angive, om han/hun har sygdommen/helbredsproblemet nu eller tidligere. Hvis tidligere, spørger vi, om man stadig har eftervirkninger. Søvn I dette emne spørger vi ind til svarpersonernes søvnkvalitet: hvordan synes man selv man sover, hvor mange timer sover man typisk, og får man søvn nok til at føle sig udhvilet? Derudover stilles der en række spørgsmål, om hvordan svarpersonen har sovet indenfor de seneste 4 uger, om man har haft svært ved at vågne om morgenen, brugt sovemedicin m.v. Rygning Vi spørger, om svarpersonen ryger. Rygerne spørges, hvor ofte de ryger (daglig- eller lejlighedsrygere), hvor meget de ryger, samt om de ønsker at stoppe, og om de gerne vil have hjælp til at stoppe. Der bliver endvidere spurgt ind til, hvorvidt der ryges indendørs i hjemmet, om hvordan rygereglerne er på arbejdspladsen, og om man udsættes for passiv rygning. Alkohol Svarpersonerne stilles en række spørgsmål om deres alkoholforbrug: størrelsen af det ugentlige forbrug, rusdrikkeri, tegn på afhængighed, og om de gerne vil nedsætte forbruget. 2

3 Mad Vi spørger til svarpersonens madvaner f.eks. hvor ofte svarpersonerne kommer fedtstof på brødet, spiser grøntsager m.v. Vi spørger om, hvordan svarpersonen selv vurderer sine kostvaner, samt om han/hun gerne vil spise mere sundt. Vi spørger, hvor mange dage om ugen svarpersonen er fysisk aktiv i mindst 30 minutter (jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger), og om han/hun dyrker motion i fritiden. Derudover spørges der, om svarpersonen cykler til og fra sine daglige gøremål. Personerne bliver også spurgt om, hvordan de vurderer deres fysiske form, og om de gerne ville være mere fysisk aktive. Højde og vægt Vi spørger om svarpersonernes højde og vægt, så der kan beregnes Body Mass Index (BMI). Der bliver også spurgt, om svarpersonen er tilfreds med sin vægt, eller om han/hun eventuelt ønsker at tabe sig eller tage på. Holdninger Vi spørger om holdninger i forhold til sundhedspolitiske indgreb. Herunder eksempelvis holdningen til rygeregler, afgifter på alkohol, frugt og grønt samt usunde madvarer. Hos lægen Vi spørger, om svarpersonen har været ved egen læge inden for det seneste år, og om vedkommende er blevet rådet til rygeophør, mere motion m.v. Samvær med familie og venner Vi spørger om, hvor ofte svarpersonen træffer familie og venner, hvor ofte han/hun er uønsket alene, om han/hun har nogen at tale med, hvis der er brug for støtte, samt om svarpersonen inden for det seneste år har følt sig belastet af egen økonomi, boligsituation, arbejdssituation m.v. Børn, parforhold, uddannelse, arbejde og indkomst Vi spørger bl.a. om civilstand, børn, uddannelse, erhverv og indkomst. Vi spørger til de erhvervsaktives fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Et særligt tema er balancen mellem arbejde og fritid/familieliv. Alle uanset om de er i arbejde eller ej - bedes vurdere, om deres arbejdsevne er nedsat. Spørgsmål og emner kun til voksne (25+ år) Behov for støtte og hjælp Vi spørger, om svarpersonen har behov for hjælp til de daglige gøremål. I så fald til hvad? Får man hjælp til det, man har behov for, og hvem får man hjælp af? Vold og trusler Har han/hun inden for det seneste år har været udsat for 1) trusler om vold, der var så alvorlige at vedkommende blev bange, samt 2) fysisk vold. Derudover spørges der om, hvor truslerne eller volden fandt sted (f.eks. på arbejde, i hjemmet, på et offentligt sted). Langvarig sygdom og eftervirkninger Svarpersonerne over 25 år spørges under dette emne yderligere om, de er hæmmet i den daglige udfoldelse pga. sygdom, skader eller eftervirkninger. 3

4 Ud over de generelle spørgsmål om bevægelse i dagligdagen, som også stilles til de unge, bliver de voksne spurgt om, hvad deres vigtigste transportmiddel er til og fra arbejde eller uddannelse, og hvor langt de har til dette. Hos lægen I voksenskemaet stilles der en række spørgsmål om svarpersonernes erfaringer med sundhedsvæsenet. Disse spørgsmål drejer sig eksempelvis om, hvorvidt man har følt sig forstået af sundhedspersonalet, har været i stand til at fortælle om sin sygdom, har kunnet følge de anvisninger, som personalet har givet og generelt har forstået de budskaber, som sundhedspersonalet har haft. Børn, parforhold, uddannelse og arbejde De voksne bliver spurgt om, hvordan man oplever sit arbejde. Er man tilfreds med sit arbejde, oplever man at arbejdet slider på en fysisk eller psykisk, og oplever man, at man får anerkendelse for ens arbejde? Derudover spørger vi om den fysiske belastning ved svarpersonens arbejde. Spørgsmål og emner kun til unge (16-24 år) Vold og trusler Vi spørger, om svarpersonen har været udsat for trusler om vold, vold, seksuelle overgreb eller forsøg på seksuelle overgreb i ungdomslivet (13-24 år) og barndommen (før 13 års alderen). Derudover spørger vi, hvem der udsatte svarpersonen for dette. Trivsel og livskvalitet Spørgsmålene drejer sig om oplevelsen af livskvalitet. Vi spørger blandt andet om, hvor meget af tiden, man har været glad og i godt humør, følt sig rolig, energisk, aktiv, frisk, udhvilet mv. Rygning Ud over de spørgsmål om rygning, som også stilles til voksne, bliver de unge spurgt om, hvor gamle de var, da de begyndte at ryge, og om der er nogen blandt familie og venner, der ryger. Stoffer De unge bliver spurgt om, hvorvidt de har prøvet hash og andre stoffer, og hvor dette er sket. De bliver også spurgt om, hvor ofte de indtager stoffer. Derudover bliver der spurgt ind til deres holdninger til stoffer. Mad Ud over de spørgsmål om madvaner, som også stilles til de voksne, spørger vi de unge om, hvor ofte de spiser kager, is, slik, snacks og fastfood og drikker sodavand og energidrik. Derudover spørger vi til, i hvor høj grad svarpersonen nyder at spise. Der er supplerende spørgsmål under dette emne til de unge. Vi spørger i hvor høj grad svarpersonen nyder at motionere, og om hvilke grunde han/hun anser for vigtigst for at motionere: er det for at se godt ud, for at komme i form, for at være sammen med andre eller for at tabe sig? Højde og vægt De unge svarpersoner bliver spurgt, om de er tilfredse med deres udseende, om der noget de gerne vil ændre ved egen krop, og i givet fald hvordan han/hun vil foretrække at ændre det: ved brug af slankepiller, steroider, plastikkirurgi m.v., eller ved at ændre sundhedsvaner. 4

5 Sex De unge får stillet en række spørgsmål om deres seksualvaner. De får f.eks. stillet spørgsmålene om, hvor gamle de var ved første samleje, og hvor mange seksualpartnere, de har haft. Derudover bliver der spurgt ind til hvilken type af prævention, der bruges, og hvorfor der eventuelt ikke bruges prævention. Til sidst spørges der til seksuel orientering. Samvær med familie og venner Under dette emne er der yderligere spørgsmål til de unge. Vi spørger om, hvor ofte de er sammen med andre, selvom de har mest lyst til at være alene. Derudover bliver de unge spurgt om, hvilken personlighedstype man er, bl.a. om man har let ved at få venner, om man er en enspænder, om man stoler på andre mennesker, om man er impulsiv, bekymret, perfektionistisk etc. 5

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment

Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment Projekt SundhedscenterThyholm - et kvasieksperiment 204 Udarbejdet af Åse Skytte august 204 Indhold Baggrund... 5 Formål... 6 Metode... 6 Undersøgelsesdesign... 6 Studiepopulation... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil

Sundhedsprofil 2013 Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil Sundhedsprofil 3 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Sundhedsprofil for region og kommuner 3 Titel: Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987

Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987 25 Ola Ekholm, Mette Kjøller, Michael Davidsen, Ulrik Hesse, Louise Eriksen, Anne Illemann Christensen, Morten Grønbæk 26 Sundhed og sygelighed

Læs mere

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark

Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Danmark 2013 Spring turen til postkassen over. Udfyld spørgeskemaet på internettet på www.hvordanhardudet.dk Oplysninger

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre

Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark. - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre Ældrebefolkningens sundhedstilstand i Danmark - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 og udvalgte registre 2010 - analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsprofil 2010. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil. for region og kommuner 2010. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Sundhedsprofil 2010. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Sundhedsprofil. for region og kommuner 2010. Region Hovedstaden Sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Region Hovedstaden Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Titel Sundhedsprofil

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom X - COBASIS Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Spørgeskema regionmidtjylland Basis HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred.

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Hvordan har du det? Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Spørgeskema 2010 Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Hvordan har du det? En undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i din kommune og Region Hovedstaden 2010

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Hvordan har du det? Sundhedsprofil. Region Midtjylland. Center for Folkesundhed

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Hvordan har du det? Sundhedsprofil. Region Midtjylland. Center for Folkesundhed Hvordan har du det? Sundhedsprofil 2. reviderede oplag Omslag - ryg 12,5 mm.indd 1 Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N www.hvordanhardudet.rm.dk Novem 2. revid ber 200 erede 8, oplag Hvordan har du det? Center

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune

2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune 2020-sundhedsplan for Tårnby Kommune Danmarks sundhedsvæsen er under kolossalt pres. Udfordringen med at få styr på udgifterne og samtidig imødegå den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser er en

Læs mere