Elevhåndbog EUD. Skol 201

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevhåndbog EUD. Skol 201"

Transkript

1 Elevhåndbog for EUD Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag på EUD i Frederikssund... 2 Studie- og ordensregler på Handelsskolen Frederikssund... 4 Undervisning... 6 Mødepligt og studieaktivitet... 7 Praktiske ting... 9 Klager over undervisningen / eksamen IT på Handelsskolen København Nord, Frederikssund Statens Uddannelsesstøtte SU Tilskud til transport (Ungdomskort) Elevrådet Elevambassadør Elevtrivsel Egenbetaling Ringetider Skemaer Feriekalender

3 Elevhåndbog for EUD Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund. Vi håber, at du må falde godt til på skolen, og får et par lærerige år hos os. Skolens værdigrundlag bygger på fornyelse, respekt og ihærdighed, det betyder, at vi hver dag gør os umage for, at du får de rigtige værktøjer til netop din erhvervskarriere og at du møder faglige udfordringer, som skal være med til at dygtiggøre dig. Vi gør os umage for, at du trives på skolen og får en god hverdag. Vi gør os umage, fordi vi her på skolen har fagligheden og viljen til at give dig en god uddannelse og fordi vores arbejde bygger på gensidig respekt og tolerance. Vi forventer derfor også, at du gør dig umage med at involvere dig i din skole både i det faglige og i det sociale, så du om to år kan indkassere et godt resultat. Held og lykke med din uddannelse Heidi Post Dam Uddannelseschef Nøglepersoner i din dagligdag på EUD i Frederikssund Administration: Uddannelseschef Hg, EUD og EUX Heidi Post Dam, Uddannelsessekretær Hg, EUD og EUX Stina Jarmer, Uddannelsessekretær Hhx Lotte Slagslunde, It-administration Lingna Qui, Du er velkommen til at henvende dig til Stina eller Lotte i administrationen, hvis du har generelle spørgsmål i dagligdagen. Administrationen er åben for personlige henvendelser mandag til torsdag kl og fredag kl

4 Skolens kontaktdata: Handelsskolen København Nord, Frederikssund Heimdalsvej Frederikssund Tlf Fax Administrationens telefon er åben mandag til torsdag kl og fredag kl Bøger: På EUD anvendes I-bøger, hvorfor du skal medbringe din computer hver dag, for at få et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Kontaktlærer: Til hver klasse er der tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren tager sig af den daglige kontakt til klassen, hvilket bl.a. medfører, at han/hun skal medvirke til, at du som elev udnytter dine faglige og personlige ressourcer på en sådan måde, at din skolegang får et tilfredsstillende forløb. EUD: Jeanette Kreislev Pedel/Skolebetjent Janus Jensen han træffes bedst mellem kl Praktikpladskonsulent Vores praktikpladskonsulent Lars Konradsen vil løbende besøge klasserne og informere om praktikplads muligheder og krav. Ønsker du vejledning vedr. praktikplads efter EUD grundforløb skal du kontakte Lars Konradsen, som har kontakt med virksomhederne i lokalområdet. Studievejleder Studievejlederen på EUD er Andreas Stenbæk-Larsen, og han kan kontaktes via mail på Målet med studevejlederens arbejde er at: Yde hjælp til selvhjælp det vil sige, at det primært er op til dig at henvende dig til studievejlederen. Vejlede dig om uddannelsesmæssige forhold under uddannelsesforløbet, så du får mulighed for at gennemføre EUD-uddannelsen på en tilfredsstillende måde. 3

5 Ved skoleårets start dukker studievejlederen op i klassen og fortæller, hvornår du kan træffe ham. Han sætter også et skema med træffetider op ved siden af døren til studievejledningen. Du kan også bede om en tid via mail på lectio. Hvis du er i tvivl om noget, har vanskeligheder med at følge med i et fag, eller du får andre problemer, er det oplagt, at du kontakter studievejlederen. Du skal vide, at studievejlederen har tavshedspligt. Hvis du evt. ønsker at gå ud af skolen eller skifte uddannelse, er det nødvendigt at du taler med studievejlederen. Studie- og ordensregler på Handelsskolen Frederikssund God adfærd Vi forventer, at alle elever på Handelsskolen København Nord, Frederikssund har en god adfærd på skolen. Vi lægger vægt på, at der udvises respekt for hinanden og, at der er en god omgangstone på skolen. Vi viser respekt for hinandens forskelligheder og for hinandens tid. Det er vigtigt, at vi alle sammen gør os umage med det, vi foretager os og, at vi går klogere hjem hver dag. Vi finder det vigtigt, at alle elever får et maksimalt fagligt udbytte af undervisningen og, at der skabes et miljø, hvor den enkeltes udvikling og trivsel tilgodeses. Vi lægger endvidere vægt på at skabe et stimulerende socialt fællesskab i såvel undervisningen som ved at afholde elevcafeer, fester m.v., som i trygge rammer kan være med til at give en skoleidentitet, som vi kan være stolte af. En væsentlig forudsætning for at kunne opfylde de nævnte målsætninger er, at lærere og elever føler et ansvar for hinanden og, at vi handler konstruktivt, hvis der opstår udfordringer, som kan hæmme opfyldelsen af vores målsætninger. Skulle man komme i tvivl om, hvorvidt man udviser god adfærd, så spørg dine klassekammerater. Rusmiddelpolitik Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden, ligesom elever ikke må møde i skole påvirkede af nogen form for rusmidler. Hvis ovennævnte forbud overskrides, hjemsendes eleven for resten af skoledagen og indkaldes til en samtale med uddannelseschefen. Herefter tager studievejlederen en samtale med eleven og skønnes det nødvendigt, kan der evt. inddrages en misbrugskonsulent. Det er vigtigt at påpege, at vi fra skolens side vil gøre alt for at støtte en elev med misbrugsproblemer i at komme ud af problemet, så eleven kan gennemføre uddannelsen på tilfredsstillende måde. 4

6 Ved studierejser og ekskursioner gælder rusmiddelpolitikken også. Der træffes på et tidligt tidspunkt aftaler mellem de involverede lærere og klasser om de nærmere regler for turen. Fester og elevcafeer arrangeres i samarbejde mellem festudvalget / elevrådet og elevkontaktudvalget. Indkøb aftales mellem disse, og der udskænkes kun almindeligt øl og vin samt breezers ved arrangementerne. Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer ved skolens arrangementer. Baren bemandes med professionelt barpersonale eller lærere og der udskænkes ikke til stærkt berusede personer, hvilket barpersonalet og dørmændene gøres opmærksom på at holde øje med. Baren lukkes altid en halv time før festens sluttidspunkt. Det er et fælles ansvar at tage sig af hinanden ved arrangementer af denne art. Euforiserende stoffer må ikke indtages ved skolens fester. Ifølge dansk lovgivning er det ulovligt at sælge, besidde og bruge narkotika herunder hash, hvorfor salg af disse stoffer på skolen vil blive meldt til politiet. Hvis sælgeren er elev på skolen, vil vedkommende blive bortvist og udmeldt med det samme. Ovenstående regler er vedtaget i samarbejde mellem elever og lærere. Hvis du befinder dig i en situation, hvor du er kommet ind i et afhængighedsforhold med alkohol, hash eller andre rusmidler, så kan skolen sætte dig i forbindelse, med folk der kan hjælpe dig med at komme ud af afhængigheden. Skolen samarbejder med Misbrugscentret i Frederikssund. Hvis du føler, du har brug for en samtale med en misbrugskonsulent, så kan du henvende dig hos din studievejleder, Andreas Stenbæk-Larsen, og så vil han sætte dig i forbindelse med misbrugskonsulenten. Henvisning til relevant hjemmeside: anonym brevkasse, ung til ung dialog, facts og viden. Sanktioner Hvis en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og adfærd eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes: 5

7 Hjemsendelse og midlertidig udelukkelse fra undervisningen. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter Bortvisning i særligt graverende tilfælde Alle sanktioner begrundes skriftligt. Adfærd på skolen, som strider imod straffeloven, medfører bortvisning. Det gælder bl.a. ved tyveri af effekter tilhørende skolen, de øvrige elever, kantinen eller skolens medarbejdere. Det gælder ligeledes for udøvelse af hærværk eller vold, samt ved salg af euforiserende stoffer. Pas på dine ting Hvis dine private ting bliver stjålet på skolen, er det din egen forsikring, der skal dække. Du får stillet et skab til rådighed, som kan aflåses med en hængelås, du selv medbringer. Det er derfor dit eget ansvar at passe på dine ting i skoletiden. Generelt er det en god idé at passe meget godt på mobiltelefoner, bærbare computere, kontanter, tasker og dyre jakker. Vi oplever af og til, at sådanne ting forsvinder, så det er vigtigt, at du er meget opmærksom på dine ting, og ikke lader dem ligge, selvom du kun er væk fra dem i kort tid. Undervisning Vi forventer, at eleverne, sammen med lærerne, tager ansvar for, at undervisningen gennemføres så alle elever bliver fagligt udfordret. Dette indebærer for dig, at du møder til al undervisning. Der kræves tilstedeværelse på skolen, og: at du afleverer skriftlige opgaver rettidigt. at du afleverer skriftlige opgaver af en kvalitet og af et omfang, der svarer til kravene i fagene. Der må ikke i forbindelse med skriftlige opgaver anvendes citater uden citationstegn og angivelse af kilde. Afskrift af længere passager eller opgaver er ikke tilladt. at du deltager i ekskursioner og lignende ting, som skolen arrangerer i forbindelse med undervisningen m.v. at du deltager i undervisning, der indebærer selvstændigt arbejde, herunder virtuel undervisning. Hvis du ikke udviser en acceptabel studieaktivitet svarende til ovenstående, vil din kontaktlærer afholde en bekymringssamtale med dig. Ændres din studieadfærd ikke til et acceptabelt niveau, vil du modtage endnu en skriftlig advarsel. Ændres din studieadfærd fortsat ikke til et acceptabelt niveau, vil skolen bringe samarbejdet til ophør. 6

8 Samarbejde i grupper Når du arbejder i grupper, så er alle medlemmer af gruppen ansvarlige overfor hinanden. Hvis du er i en gruppe, der ikke fungerer, så kontakt din lærer for at få hjælp til at løse problemerne. Lærerne som konsulent Lærerne er ikke bare undervisere men også undervisningscoach. Det vil sige, at de hjælper dig, når du har spørgsmål og har brug for hjælp. De hjælper dig også med at finde informationer og materialer. Men du skal selv være opsøgende og evt. forsætte med andre opgaver, hvis du ikke kan få hjælp med det samme. Vikar Er en lærer syg eller på kursus vil der være vikardækning, såfremt vikartimen har et tilfredsstillende fagligt niveau. Er det ikke muligt for skolen, at stillen med en vikar, forventes det, at fritimen anvendes til lektielæsning. Mødepligt og studieaktivitet Fastholdelsesprocedure Vi kræver tilstedeværelse og studieaktivitet. Det vil sige, at du er mødestabil, aktiv i timerne og får afleveret dine opgaver. Såfremt din kontaktlærer i samarbejde med dine faglærere finder din studieaktivitet uacceptabel, så vil følgende fastholdelsesprocedure blive igangsat: Trin 1: Du vil modtage en indkaldelse til en bekymringssamtale med din kontaktlærer. Bekymringssamtalen skal opfattes som 1. mundtlige advarsel. Ved samtalen med kontaktlæren vil der laves en handlingsplan for, hvordan din studieaktivitet skal forbedres f.eks. alle opgaver skal afleveres og du deltager i studiecaféen for at vise, at du arbejder aktivt på at forbedre din situation. Hvis du er under 18 år, vil forældre eller værge blive orienteret om fraværet og handlingsplanen. Hvis studieaktiviteten ikke forbedres, træder trin 2 i kraft: Trin 2: Du vil modtage 1. skriftlige advarsel, som følges op med en samtale med studievejlederen og evt. kontaktlæreren. Der følges op på handlingsplanen og der udfærdiges evt. en kontrakt, der følges op på efterfølgende. Forældre/værge vil blive underrettet, hvis du er under 18 år. Hvis du er over 18 år træder muligheden i kræft for, at du får taget din SU. 7

9 Hvis studieaktiviteten fortsat ikke forbedres, træder trin 3 i kraft: Trin 3: Skulle din adfærd mod forventning ikke ændres til det acceptable vil du blive udmeldt og vejledt videre hos studievejlederen. Når din kontaktlærer og faglærer vurderer din studieaktivitet vil de se på følgende: Fagligt niveau Faglig aktivitet i timerne Aflevering af opgaver Overholdelse af indgåede aftaler Deltagelse i lektiecafé Fravær Din obligatoriske registrering af fraværsårsager i Lectio og dokumentation for fravær Generel adfærd Hvis du er over 18 år, og du får SU, så får du løn for at være aktiv på uddannelsen. En konsekvens af manglende studieaktivitet, kan derfor medføre, at skolen tager din SU, eller din løn, fra dig, indtil du igen har bevist, at du er studieaktiv. Fraværsregistrering Du har mødepligt til alle timer. Hvis du ikke er til undervisningen, bliver du registreret som fraværende. Fravær registreres i begyndelsen af timen. Elever, der vælger at forlade undervisningen midt i en time uden lærerens tilladelse, får naturligvis også fravær. Uanset om dit fravær skyldes sygdom eller andet fravær, som er aftalt med skolen, så vil det blive registreret som fravær. Du har pligt til at skrive årsagerne til dit fravær på Lectio. Den uddannelsesansvarlige og din kontaktlærer følger hver uge dit fravær. Hvis du allerede ved første optælling har haft fravær svarende til mere end 40 % af undervisningen, har skolen ret til at melde dig ud med det samme uden at følge den normale fastholdelsesprocedure. Skriftlig dokumentation for fravær 1 skal du selv opbevare og gemme. Dokumentationen medbringes, hvis du bliver indkaldt til møde om din studieaktivitet. Hvis du bliver indkaldt til session, indkaldt som vidne i en retssag eller skal til jobsamtale, bliver fraværet trukket fra som lovligt, hvis du medbringer dokumentation. 1 F.eks.: Hospitalsindlæggelser, behandling og undersøgelser hos skoletandlæge eller speciallæge osv. 8

10 Vedrørende barns første sygedag, følger vi retningslinjerne på arbejdsmarkedet. Ferier i skoletiden accepteres ikke. Lectio I Lectio kan du se dit skema. Lectio kan også bruges af skolen og / eller lærerne til at sende SMS-beskeder til dig eller til hele klassen. Det kan være relevant f.eks., hvis en lærer er syg eller ved ændring af lokale eller meget andet. Du finder adgang til lectio fra: Husk at registrere dit telefonnummer i systemet og hvis du får nyt nummer, så husk at ændre det i systemet. Praktiske ting Studiekort Der udstedes hvert år studiekort til eleverne i forbindelse med fotograferingen. Studiekortet er gyldigt, så længe du er elev på skolen. Kortet anvendes til at: Benytte kopimaskinerne Komme ind til fester Få studierabat i forretninger og på studierejser Hvis du mister dit studiekort, skal du selv bestille et nyt på denne adresse Her kan du bestille et nyt kort og betale for det med det samme. Et nyt kort koster 100 kr. Rygning Jf. den nye rygelov august 2012 er Handelsskolen en røgfri skole. Der må således ikke ryges på skolens område. Bemærk, at hele campusområdet er omfattet af den nye rygelov, hvorfor rygere henvises til fortov udenfor campusområdet. Mobiltelefoner Har du mobiltelefon med i skole, så skal den være slukket i undervisningstiden. 9

11 Klager over undervisningen / eksamen Du kan kontakte din studievejleder eller klasselærer, hvis du ønsker at klage. Her kan du få udleveret proceduren for klagesager, hvori du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du vil klage. Ved klager vedr. eksamen se endvidere eksamenshåndbogen og eksamensbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= IT på Handelsskolen København Nord, Frederikssund It er en naturlig del af undervisningen på EUD. Skolen har derfor et trådløst netværk i alle lokaler og områder, som du kan logge dig på. Som EUD elever har du I-bøger, det er derfor en forudsætning, at du har en bærbar pc, for at følge undervisningen på EUD. Skolen dækker ikke tyveri eller anden skade på elevernes egne pc er. Elever og lærere har deres egen login-kode (brugernavn) til netværket, I løbet af de første dage vil du få udleveret en login-kode. Har du IT problemer så kontakt vores It-medarbejder Lingna Qui, som har kontortid mandag og onsdag mellem kl Du kan også kontakte hende på Lectio Handelsskolen København Nord har sit eget internet, elektroniske informations- og læringsnet. Det hedder Lectio. Du kommer på ved at gå på internettet og indtaste adressen Lectio giver dig bl.a. adgang til skema, undervisningsmateriale, egne dokumenter/noter og lektier. Dine opgavebesvarelser kan ligeledes afleveres og gemmes i Lectio. Statens Uddannelsesstøtte SU Du har ret til at modtage SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU en måned, før den dato, du har ret til at få SU. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år. Du søger SU på under minsu. Indtil du fylder 20 år, er beløbets størrelse afhængig af dine forældres indkomst. Hør nærmere om reglerne hos SU-vejleder Pia Skafte Johansen eller studievejleder Andreas Stenbæk-Larsen. Tilskud til transport (Ungdomskort) Som elev på en ungdomsuddannelse kan du få tilskud til transport. Du skal selv betale et mindre beløb pr. dag. Resten gives i form af rabat. 10

12 Benyt dig af selvbetjeningssystemet på adressen: for at bestille dit ungdomskort. Det er vigtigt, at du søger i god tid. Hør nærmere om tilskudsmulighederne og ansøgningsproceduren hos SU-vejleder Pia Skafte Johansen eller studievejleder Andreas Stenbæk-Larsen. Elevrådet Elevrådet er dit talerør på skolen. Elevrådet er bl.a. med til at udvikle skolens sociale klima og undervisningskultur. Elevrådsrepræsentanter vil i starten af skoleåret besøge din klasse og fortælle om elevrådet og elevrådsvalget. Elevambassadør Der udvælges to til tre elevambassadører i hver klasse. Elevambassadørerne hjælper de øvrige elever med praktiske spørgsmål og hjælper med aktiviteter på EUD herunder deltager i arrangementer f.eks. Åben hus som repræsentanter for skolen. Ambassadørerne udvælges af EUD-læreteamet. Elevtrivsel På skolen gennemfører vi hvert år mindst én trivselsundersøgelse, hvor vi spørger til elevernes mening om en række forhold på skolen. Undersøgelsen er et vigtigt element i samarbejdet mellem elever, lærere og ledelse i forhold vedrørende skolens faglige og sociale liv. Egenbetaling I forbindelse med skolestart opkræver skolen et gebyr på 250 kr. Gebyret dækker kopier/print pr. skoleår, engangsmateriale samt deltagelse i diverse mindre arrangementer ud af huset. Ringetider 1. lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion:

13 Skemaer Dit skema finder du i Lectio under skema på Feriekalender Efterårsferie oktober 2015 Juleferie 21. december januar 2016 Vinterferie februar 2016 Påskeferie marts 2016 Bededag 22. april 2016 Kr. Himmelfart maj pinsedag 16. maj 2016 Sidste skoledag 17. juni 2016 Translokation 25. juni

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa ABC om IBC IBC Handelsgymnasiet Aabenraa 2015-2016 A ABC om IBC Her en liste over stort og småt, som er relevant for dig, når du går på Handelsgymnasiet (HHX) på International Business College Aabenraa,

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER

RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER RØDKILDE GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER Indhold GENERELT OM STUDIE- OG ORDENSREGLER... 3 Formålet med studie- og ordensregelsættet... 3 Orienteringsproceduren... 3 Om studie- og ordensregler... 3 STUDIEREGLER

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Elevhåndbog. Håndværkerafdelingen

Elevhåndbog. Håndværkerafdelingen Elevhåndbog Håndværkerafdelingen 2015-2016 1 Campus Bornholm Håndværkerafdelingen Minervavej 2 3700 Rønne Paktikcenter Campus Bornholm Ved Lunden 3 3700 Rønne Tlf. 5695 9700 www.campusbornholm.dk Campus

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave januar 2012 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen. Hele

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Eksamensorientering 1.-2.G-elever

Eksamensorientering 1.-2.G-elever Eksamensorientering 1.-2.G-elever Morgensamling tirsdag d. 21. maj 2013 Dit ansvar Eksamen er dit eget ansvar, så læs eksamensinstruksen grundigt igennem. Den findes i lectio: Elev > Dokumenter > Indbyggede

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF

Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF Studie-og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF August 2013 FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre de bedst mulige betingelser for undervisningen og for skolens andre

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere