Elevhåndbog EUD. Skol 201

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevhåndbog EUD. Skol 201"

Transkript

1 Elevhåndbog for EUD Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag på EUD i Frederikssund... 2 Studie- og ordensregler på Handelsskolen Frederikssund... 4 Undervisning... 6 Mødepligt og studieaktivitet... 7 Praktiske ting... 9 Klager over undervisningen / eksamen IT på Handelsskolen København Nord, Frederikssund Statens Uddannelsesstøtte SU Tilskud til transport (Ungdomskort) Elevrådet Elevambassadør Elevtrivsel Egenbetaling Ringetider Skemaer Feriekalender

3 Elevhåndbog for EUD Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund. Vi håber, at du må falde godt til på skolen, og får et par lærerige år hos os. Skolens værdigrundlag bygger på fornyelse, respekt og ihærdighed, det betyder, at vi hver dag gør os umage for, at du får de rigtige værktøjer til netop din erhvervskarriere og at du møder faglige udfordringer, som skal være med til at dygtiggøre dig. Vi gør os umage for, at du trives på skolen og får en god hverdag. Vi gør os umage, fordi vi her på skolen har fagligheden og viljen til at give dig en god uddannelse og fordi vores arbejde bygger på gensidig respekt og tolerance. Vi forventer derfor også, at du gør dig umage med at involvere dig i din skole både i det faglige og i det sociale, så du om to år kan indkassere et godt resultat. Held og lykke med din uddannelse Heidi Post Dam Uddannelseschef Nøglepersoner i din dagligdag på EUD i Frederikssund Administration: Uddannelseschef Hg, EUD og EUX Heidi Post Dam, Uddannelsessekretær Hg, EUD og EUX Stina Jarmer, Uddannelsessekretær Hhx Lotte Slagslunde, It-administration Lingna Qui, Du er velkommen til at henvende dig til Stina eller Lotte i administrationen, hvis du har generelle spørgsmål i dagligdagen. Administrationen er åben for personlige henvendelser mandag til torsdag kl og fredag kl

4 Skolens kontaktdata: Handelsskolen København Nord, Frederikssund Heimdalsvej Frederikssund Tlf Fax Administrationens telefon er åben mandag til torsdag kl og fredag kl Bøger: På EUD anvendes I-bøger, hvorfor du skal medbringe din computer hver dag, for at få et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Kontaktlærer: Til hver klasse er der tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren tager sig af den daglige kontakt til klassen, hvilket bl.a. medfører, at han/hun skal medvirke til, at du som elev udnytter dine faglige og personlige ressourcer på en sådan måde, at din skolegang får et tilfredsstillende forløb. EUD: Jeanette Kreislev Pedel/Skolebetjent Janus Jensen han træffes bedst mellem kl Praktikpladskonsulent Vores praktikpladskonsulent Lars Konradsen vil løbende besøge klasserne og informere om praktikplads muligheder og krav. Ønsker du vejledning vedr. praktikplads efter EUD grundforløb skal du kontakte Lars Konradsen, som har kontakt med virksomhederne i lokalområdet. Studievejleder Studievejlederen på EUD er Andreas Stenbæk-Larsen, og han kan kontaktes via mail på Målet med studevejlederens arbejde er at: Yde hjælp til selvhjælp det vil sige, at det primært er op til dig at henvende dig til studievejlederen. Vejlede dig om uddannelsesmæssige forhold under uddannelsesforløbet, så du får mulighed for at gennemføre EUD-uddannelsen på en tilfredsstillende måde. 3

5 Ved skoleårets start dukker studievejlederen op i klassen og fortæller, hvornår du kan træffe ham. Han sætter også et skema med træffetider op ved siden af døren til studievejledningen. Du kan også bede om en tid via mail på lectio. Hvis du er i tvivl om noget, har vanskeligheder med at følge med i et fag, eller du får andre problemer, er det oplagt, at du kontakter studievejlederen. Du skal vide, at studievejlederen har tavshedspligt. Hvis du evt. ønsker at gå ud af skolen eller skifte uddannelse, er det nødvendigt at du taler med studievejlederen. Studie- og ordensregler på Handelsskolen Frederikssund God adfærd Vi forventer, at alle elever på Handelsskolen København Nord, Frederikssund har en god adfærd på skolen. Vi lægger vægt på, at der udvises respekt for hinanden og, at der er en god omgangstone på skolen. Vi viser respekt for hinandens forskelligheder og for hinandens tid. Det er vigtigt, at vi alle sammen gør os umage med det, vi foretager os og, at vi går klogere hjem hver dag. Vi finder det vigtigt, at alle elever får et maksimalt fagligt udbytte af undervisningen og, at der skabes et miljø, hvor den enkeltes udvikling og trivsel tilgodeses. Vi lægger endvidere vægt på at skabe et stimulerende socialt fællesskab i såvel undervisningen som ved at afholde elevcafeer, fester m.v., som i trygge rammer kan være med til at give en skoleidentitet, som vi kan være stolte af. En væsentlig forudsætning for at kunne opfylde de nævnte målsætninger er, at lærere og elever føler et ansvar for hinanden og, at vi handler konstruktivt, hvis der opstår udfordringer, som kan hæmme opfyldelsen af vores målsætninger. Skulle man komme i tvivl om, hvorvidt man udviser god adfærd, så spørg dine klassekammerater. Rusmiddelpolitik Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden, ligesom elever ikke må møde i skole påvirkede af nogen form for rusmidler. Hvis ovennævnte forbud overskrides, hjemsendes eleven for resten af skoledagen og indkaldes til en samtale med uddannelseschefen. Herefter tager studievejlederen en samtale med eleven og skønnes det nødvendigt, kan der evt. inddrages en misbrugskonsulent. Det er vigtigt at påpege, at vi fra skolens side vil gøre alt for at støtte en elev med misbrugsproblemer i at komme ud af problemet, så eleven kan gennemføre uddannelsen på tilfredsstillende måde. 4

6 Ved studierejser og ekskursioner gælder rusmiddelpolitikken også. Der træffes på et tidligt tidspunkt aftaler mellem de involverede lærere og klasser om de nærmere regler for turen. Fester og elevcafeer arrangeres i samarbejde mellem festudvalget / elevrådet og elevkontaktudvalget. Indkøb aftales mellem disse, og der udskænkes kun almindeligt øl og vin samt breezers ved arrangementerne. Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer ved skolens arrangementer. Baren bemandes med professionelt barpersonale eller lærere og der udskænkes ikke til stærkt berusede personer, hvilket barpersonalet og dørmændene gøres opmærksom på at holde øje med. Baren lukkes altid en halv time før festens sluttidspunkt. Det er et fælles ansvar at tage sig af hinanden ved arrangementer af denne art. Euforiserende stoffer må ikke indtages ved skolens fester. Ifølge dansk lovgivning er det ulovligt at sælge, besidde og bruge narkotika herunder hash, hvorfor salg af disse stoffer på skolen vil blive meldt til politiet. Hvis sælgeren er elev på skolen, vil vedkommende blive bortvist og udmeldt med det samme. Ovenstående regler er vedtaget i samarbejde mellem elever og lærere. Hvis du befinder dig i en situation, hvor du er kommet ind i et afhængighedsforhold med alkohol, hash eller andre rusmidler, så kan skolen sætte dig i forbindelse, med folk der kan hjælpe dig med at komme ud af afhængigheden. Skolen samarbejder med Misbrugscentret i Frederikssund. Hvis du føler, du har brug for en samtale med en misbrugskonsulent, så kan du henvende dig hos din studievejleder, Andreas Stenbæk-Larsen, og så vil han sætte dig i forbindelse med misbrugskonsulenten. Henvisning til relevant hjemmeside: anonym brevkasse, ung til ung dialog, facts og viden. Sanktioner Hvis en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og adfærd eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes: 5

7 Hjemsendelse og midlertidig udelukkelse fra undervisningen. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter Bortvisning i særligt graverende tilfælde Alle sanktioner begrundes skriftligt. Adfærd på skolen, som strider imod straffeloven, medfører bortvisning. Det gælder bl.a. ved tyveri af effekter tilhørende skolen, de øvrige elever, kantinen eller skolens medarbejdere. Det gælder ligeledes for udøvelse af hærværk eller vold, samt ved salg af euforiserende stoffer. Pas på dine ting Hvis dine private ting bliver stjålet på skolen, er det din egen forsikring, der skal dække. Du får stillet et skab til rådighed, som kan aflåses med en hængelås, du selv medbringer. Det er derfor dit eget ansvar at passe på dine ting i skoletiden. Generelt er det en god idé at passe meget godt på mobiltelefoner, bærbare computere, kontanter, tasker og dyre jakker. Vi oplever af og til, at sådanne ting forsvinder, så det er vigtigt, at du er meget opmærksom på dine ting, og ikke lader dem ligge, selvom du kun er væk fra dem i kort tid. Undervisning Vi forventer, at eleverne, sammen med lærerne, tager ansvar for, at undervisningen gennemføres så alle elever bliver fagligt udfordret. Dette indebærer for dig, at du møder til al undervisning. Der kræves tilstedeværelse på skolen, og: at du afleverer skriftlige opgaver rettidigt. at du afleverer skriftlige opgaver af en kvalitet og af et omfang, der svarer til kravene i fagene. Der må ikke i forbindelse med skriftlige opgaver anvendes citater uden citationstegn og angivelse af kilde. Afskrift af længere passager eller opgaver er ikke tilladt. at du deltager i ekskursioner og lignende ting, som skolen arrangerer i forbindelse med undervisningen m.v. at du deltager i undervisning, der indebærer selvstændigt arbejde, herunder virtuel undervisning. Hvis du ikke udviser en acceptabel studieaktivitet svarende til ovenstående, vil din kontaktlærer afholde en bekymringssamtale med dig. Ændres din studieadfærd ikke til et acceptabelt niveau, vil du modtage endnu en skriftlig advarsel. Ændres din studieadfærd fortsat ikke til et acceptabelt niveau, vil skolen bringe samarbejdet til ophør. 6

8 Samarbejde i grupper Når du arbejder i grupper, så er alle medlemmer af gruppen ansvarlige overfor hinanden. Hvis du er i en gruppe, der ikke fungerer, så kontakt din lærer for at få hjælp til at løse problemerne. Lærerne som konsulent Lærerne er ikke bare undervisere men også undervisningscoach. Det vil sige, at de hjælper dig, når du har spørgsmål og har brug for hjælp. De hjælper dig også med at finde informationer og materialer. Men du skal selv være opsøgende og evt. forsætte med andre opgaver, hvis du ikke kan få hjælp med det samme. Vikar Er en lærer syg eller på kursus vil der være vikardækning, såfremt vikartimen har et tilfredsstillende fagligt niveau. Er det ikke muligt for skolen, at stillen med en vikar, forventes det, at fritimen anvendes til lektielæsning. Mødepligt og studieaktivitet Fastholdelsesprocedure Vi kræver tilstedeværelse og studieaktivitet. Det vil sige, at du er mødestabil, aktiv i timerne og får afleveret dine opgaver. Såfremt din kontaktlærer i samarbejde med dine faglærere finder din studieaktivitet uacceptabel, så vil følgende fastholdelsesprocedure blive igangsat: Trin 1: Du vil modtage en indkaldelse til en bekymringssamtale med din kontaktlærer. Bekymringssamtalen skal opfattes som 1. mundtlige advarsel. Ved samtalen med kontaktlæren vil der laves en handlingsplan for, hvordan din studieaktivitet skal forbedres f.eks. alle opgaver skal afleveres og du deltager i studiecaféen for at vise, at du arbejder aktivt på at forbedre din situation. Hvis du er under 18 år, vil forældre eller værge blive orienteret om fraværet og handlingsplanen. Hvis studieaktiviteten ikke forbedres, træder trin 2 i kraft: Trin 2: Du vil modtage 1. skriftlige advarsel, som følges op med en samtale med studievejlederen og evt. kontaktlæreren. Der følges op på handlingsplanen og der udfærdiges evt. en kontrakt, der følges op på efterfølgende. Forældre/værge vil blive underrettet, hvis du er under 18 år. Hvis du er over 18 år træder muligheden i kræft for, at du får taget din SU. 7

9 Hvis studieaktiviteten fortsat ikke forbedres, træder trin 3 i kraft: Trin 3: Skulle din adfærd mod forventning ikke ændres til det acceptable vil du blive udmeldt og vejledt videre hos studievejlederen. Når din kontaktlærer og faglærer vurderer din studieaktivitet vil de se på følgende: Fagligt niveau Faglig aktivitet i timerne Aflevering af opgaver Overholdelse af indgåede aftaler Deltagelse i lektiecafé Fravær Din obligatoriske registrering af fraværsårsager i Lectio og dokumentation for fravær Generel adfærd Hvis du er over 18 år, og du får SU, så får du løn for at være aktiv på uddannelsen. En konsekvens af manglende studieaktivitet, kan derfor medføre, at skolen tager din SU, eller din løn, fra dig, indtil du igen har bevist, at du er studieaktiv. Fraværsregistrering Du har mødepligt til alle timer. Hvis du ikke er til undervisningen, bliver du registreret som fraværende. Fravær registreres i begyndelsen af timen. Elever, der vælger at forlade undervisningen midt i en time uden lærerens tilladelse, får naturligvis også fravær. Uanset om dit fravær skyldes sygdom eller andet fravær, som er aftalt med skolen, så vil det blive registreret som fravær. Du har pligt til at skrive årsagerne til dit fravær på Lectio. Den uddannelsesansvarlige og din kontaktlærer følger hver uge dit fravær. Hvis du allerede ved første optælling har haft fravær svarende til mere end 40 % af undervisningen, har skolen ret til at melde dig ud med det samme uden at følge den normale fastholdelsesprocedure. Skriftlig dokumentation for fravær 1 skal du selv opbevare og gemme. Dokumentationen medbringes, hvis du bliver indkaldt til møde om din studieaktivitet. Hvis du bliver indkaldt til session, indkaldt som vidne i en retssag eller skal til jobsamtale, bliver fraværet trukket fra som lovligt, hvis du medbringer dokumentation. 1 F.eks.: Hospitalsindlæggelser, behandling og undersøgelser hos skoletandlæge eller speciallæge osv. 8

10 Vedrørende barns første sygedag, følger vi retningslinjerne på arbejdsmarkedet. Ferier i skoletiden accepteres ikke. Lectio I Lectio kan du se dit skema. Lectio kan også bruges af skolen og / eller lærerne til at sende SMS-beskeder til dig eller til hele klassen. Det kan være relevant f.eks., hvis en lærer er syg eller ved ændring af lokale eller meget andet. Du finder adgang til lectio fra: Husk at registrere dit telefonnummer i systemet og hvis du får nyt nummer, så husk at ændre det i systemet. Praktiske ting Studiekort Der udstedes hvert år studiekort til eleverne i forbindelse med fotograferingen. Studiekortet er gyldigt, så længe du er elev på skolen. Kortet anvendes til at: Benytte kopimaskinerne Komme ind til fester Få studierabat i forretninger og på studierejser Hvis du mister dit studiekort, skal du selv bestille et nyt på denne adresse Her kan du bestille et nyt kort og betale for det med det samme. Et nyt kort koster 100 kr. Rygning Jf. den nye rygelov august 2012 er Handelsskolen en røgfri skole. Der må således ikke ryges på skolens område. Bemærk, at hele campusområdet er omfattet af den nye rygelov, hvorfor rygere henvises til fortov udenfor campusområdet. Mobiltelefoner Har du mobiltelefon med i skole, så skal den være slukket i undervisningstiden. 9

11 Klager over undervisningen / eksamen Du kan kontakte din studievejleder eller klasselærer, hvis du ønsker at klage. Her kan du få udleveret proceduren for klagesager, hvori du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du vil klage. Ved klager vedr. eksamen se endvidere eksamenshåndbogen og eksamensbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= IT på Handelsskolen København Nord, Frederikssund It er en naturlig del af undervisningen på EUD. Skolen har derfor et trådløst netværk i alle lokaler og områder, som du kan logge dig på. Som EUD elever har du I-bøger, det er derfor en forudsætning, at du har en bærbar pc, for at følge undervisningen på EUD. Skolen dækker ikke tyveri eller anden skade på elevernes egne pc er. Elever og lærere har deres egen login-kode (brugernavn) til netværket, I løbet af de første dage vil du få udleveret en login-kode. Har du IT problemer så kontakt vores It-medarbejder Lingna Qui, som har kontortid mandag og onsdag mellem kl Du kan også kontakte hende på Lectio Handelsskolen København Nord har sit eget internet, elektroniske informations- og læringsnet. Det hedder Lectio. Du kommer på ved at gå på internettet og indtaste adressen Lectio giver dig bl.a. adgang til skema, undervisningsmateriale, egne dokumenter/noter og lektier. Dine opgavebesvarelser kan ligeledes afleveres og gemmes i Lectio. Statens Uddannelsesstøtte SU Du har ret til at modtage SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU en måned, før den dato, du har ret til at få SU. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år. Du søger SU på under minsu. Indtil du fylder 20 år, er beløbets størrelse afhængig af dine forældres indkomst. Hør nærmere om reglerne hos SU-vejleder Pia Skafte Johansen eller studievejleder Andreas Stenbæk-Larsen. Tilskud til transport (Ungdomskort) Som elev på en ungdomsuddannelse kan du få tilskud til transport. Du skal selv betale et mindre beløb pr. dag. Resten gives i form af rabat. 10

12 Benyt dig af selvbetjeningssystemet på adressen: for at bestille dit ungdomskort. Det er vigtigt, at du søger i god tid. Hør nærmere om tilskudsmulighederne og ansøgningsproceduren hos SU-vejleder Pia Skafte Johansen eller studievejleder Andreas Stenbæk-Larsen. Elevrådet Elevrådet er dit talerør på skolen. Elevrådet er bl.a. med til at udvikle skolens sociale klima og undervisningskultur. Elevrådsrepræsentanter vil i starten af skoleåret besøge din klasse og fortælle om elevrådet og elevrådsvalget. Elevambassadør Der udvælges to til tre elevambassadører i hver klasse. Elevambassadørerne hjælper de øvrige elever med praktiske spørgsmål og hjælper med aktiviteter på EUD herunder deltager i arrangementer f.eks. Åben hus som repræsentanter for skolen. Ambassadørerne udvælges af EUD-læreteamet. Elevtrivsel På skolen gennemfører vi hvert år mindst én trivselsundersøgelse, hvor vi spørger til elevernes mening om en række forhold på skolen. Undersøgelsen er et vigtigt element i samarbejdet mellem elever, lærere og ledelse i forhold vedrørende skolens faglige og sociale liv. Egenbetaling I forbindelse med skolestart opkræver skolen et gebyr på 250 kr. Gebyret dækker kopier/print pr. skoleår, engangsmateriale samt deltagelse i diverse mindre arrangementer ud af huset. Ringetider 1. lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion:

13 Skemaer Dit skema finder du i Lectio under skema på Feriekalender Efterårsferie oktober 2015 Juleferie 21. december januar 2016 Vinterferie februar 2016 Påskeferie marts 2016 Bededag 22. april 2016 Kr. Himmelfart maj pinsedag 16. maj 2016 Sidste skoledag 17. juni 2016 Translokation 25. juni

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14

HF Højere Forberedelseseksamen. Elevhåndbog 2013-14 HF Højere Forberedelseseksamen Elevhåndbog 2013-14 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED SKOLEÅRET

ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED SKOLEÅRET VELKOMMEN PÅ ERHVERVSGYMNASIET GRINDSTED SKOLEÅRET 2015 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE BÆRENDE IDEER... 3 ADMINISTRATIONSKONTORET (TINGHUSGADE)... 4 BESTYRELSE... 4 BRUG AF SKOLENS FACILITETER... 4 ELEVRÅD...

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. EUX/Viborg Tekniske Gymnasium

Studiehåndbog 2015/16. EUX/Viborg Tekniske Gymnasium Studiehåndbog 2015/16 EUX/Viborg Tekniske Gymnasium Kære elev Vi glæder os til at lære dig at kende. Du vil som ny EUX-elev på Viborg Tekniske Gymnasium opleve, at der er meget, du skal sætte dig ind i.

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere