Elevhåndbog EUD. Skol 201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevhåndbog EUD. Skol 201"

Transkript

1 Elevhåndbog for EUD Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag på EUD i Frederikssund... 2 Studie- og ordensregler på Handelsskolen Frederikssund... 4 Undervisning... 6 Mødepligt og studieaktivitet... 7 Praktiske ting... 9 Klager over undervisningen / eksamen IT på Handelsskolen København Nord, Frederikssund Statens Uddannelsesstøtte SU Tilskud til transport (Ungdomskort) Elevrådet Elevambassadør Elevtrivsel Egenbetaling Ringetider Skemaer Feriekalender

3 Elevhåndbog for EUD Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund. Vi håber, at du må falde godt til på skolen, og får et par lærerige år hos os. Skolens værdigrundlag bygger på fornyelse, respekt og ihærdighed, det betyder, at vi hver dag gør os umage for, at du får de rigtige værktøjer til netop din erhvervskarriere og at du møder faglige udfordringer, som skal være med til at dygtiggøre dig. Vi gør os umage for, at du trives på skolen og får en god hverdag. Vi gør os umage, fordi vi her på skolen har fagligheden og viljen til at give dig en god uddannelse og fordi vores arbejde bygger på gensidig respekt og tolerance. Vi forventer derfor også, at du gør dig umage med at involvere dig i din skole både i det faglige og i det sociale, så du om to år kan indkassere et godt resultat. Held og lykke med din uddannelse Heidi Post Dam Uddannelseschef Nøglepersoner i din dagligdag på EUD i Frederikssund Administration: Uddannelseschef Hg, EUD og EUX Heidi Post Dam, Uddannelsessekretær Hg, EUD og EUX Stina Jarmer, Uddannelsessekretær Hhx Lotte Slagslunde, It-administration Lingna Qui, Du er velkommen til at henvende dig til Stina eller Lotte i administrationen, hvis du har generelle spørgsmål i dagligdagen. Administrationen er åben for personlige henvendelser mandag til torsdag kl og fredag kl

4 Skolens kontaktdata: Handelsskolen København Nord, Frederikssund Heimdalsvej Frederikssund Tlf Fax Administrationens telefon er åben mandag til torsdag kl og fredag kl Bøger: På EUD anvendes I-bøger, hvorfor du skal medbringe din computer hver dag, for at få et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Kontaktlærer: Til hver klasse er der tilknyttet en kontaktlærer. Kontaktlæreren tager sig af den daglige kontakt til klassen, hvilket bl.a. medfører, at han/hun skal medvirke til, at du som elev udnytter dine faglige og personlige ressourcer på en sådan måde, at din skolegang får et tilfredsstillende forløb. EUD: Jeanette Kreislev Pedel/Skolebetjent Janus Jensen han træffes bedst mellem kl Praktikpladskonsulent Vores praktikpladskonsulent Lars Konradsen vil løbende besøge klasserne og informere om praktikplads muligheder og krav. Ønsker du vejledning vedr. praktikplads efter EUD grundforløb skal du kontakte Lars Konradsen, som har kontakt med virksomhederne i lokalområdet. Studievejleder Studievejlederen på EUD er Andreas Stenbæk-Larsen, og han kan kontaktes via mail på Målet med studevejlederens arbejde er at: Yde hjælp til selvhjælp det vil sige, at det primært er op til dig at henvende dig til studievejlederen. Vejlede dig om uddannelsesmæssige forhold under uddannelsesforløbet, så du får mulighed for at gennemføre EUD-uddannelsen på en tilfredsstillende måde. 3

5 Ved skoleårets start dukker studievejlederen op i klassen og fortæller, hvornår du kan træffe ham. Han sætter også et skema med træffetider op ved siden af døren til studievejledningen. Du kan også bede om en tid via mail på lectio. Hvis du er i tvivl om noget, har vanskeligheder med at følge med i et fag, eller du får andre problemer, er det oplagt, at du kontakter studievejlederen. Du skal vide, at studievejlederen har tavshedspligt. Hvis du evt. ønsker at gå ud af skolen eller skifte uddannelse, er det nødvendigt at du taler med studievejlederen. Studie- og ordensregler på Handelsskolen Frederikssund God adfærd Vi forventer, at alle elever på Handelsskolen København Nord, Frederikssund har en god adfærd på skolen. Vi lægger vægt på, at der udvises respekt for hinanden og, at der er en god omgangstone på skolen. Vi viser respekt for hinandens forskelligheder og for hinandens tid. Det er vigtigt, at vi alle sammen gør os umage med det, vi foretager os og, at vi går klogere hjem hver dag. Vi finder det vigtigt, at alle elever får et maksimalt fagligt udbytte af undervisningen og, at der skabes et miljø, hvor den enkeltes udvikling og trivsel tilgodeses. Vi lægger endvidere vægt på at skabe et stimulerende socialt fællesskab i såvel undervisningen som ved at afholde elevcafeer, fester m.v., som i trygge rammer kan være med til at give en skoleidentitet, som vi kan være stolte af. En væsentlig forudsætning for at kunne opfylde de nævnte målsætninger er, at lærere og elever føler et ansvar for hinanden og, at vi handler konstruktivt, hvis der opstår udfordringer, som kan hæmme opfyldelsen af vores målsætninger. Skulle man komme i tvivl om, hvorvidt man udviser god adfærd, så spørg dine klassekammerater. Rusmiddelpolitik Der må ikke indtages alkohol eller andre former for rusmidler i skoletiden, ligesom elever ikke må møde i skole påvirkede af nogen form for rusmidler. Hvis ovennævnte forbud overskrides, hjemsendes eleven for resten af skoledagen og indkaldes til en samtale med uddannelseschefen. Herefter tager studievejlederen en samtale med eleven og skønnes det nødvendigt, kan der evt. inddrages en misbrugskonsulent. Det er vigtigt at påpege, at vi fra skolens side vil gøre alt for at støtte en elev med misbrugsproblemer i at komme ud af problemet, så eleven kan gennemføre uddannelsen på tilfredsstillende måde. 4

6 Ved studierejser og ekskursioner gælder rusmiddelpolitikken også. Der træffes på et tidligt tidspunkt aftaler mellem de involverede lærere og klasser om de nærmere regler for turen. Fester og elevcafeer arrangeres i samarbejde mellem festudvalget / elevrådet og elevkontaktudvalget. Indkøb aftales mellem disse, og der udskænkes kun almindeligt øl og vin samt breezers ved arrangementerne. Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer ved skolens arrangementer. Baren bemandes med professionelt barpersonale eller lærere og der udskænkes ikke til stærkt berusede personer, hvilket barpersonalet og dørmændene gøres opmærksom på at holde øje med. Baren lukkes altid en halv time før festens sluttidspunkt. Det er et fælles ansvar at tage sig af hinanden ved arrangementer af denne art. Euforiserende stoffer må ikke indtages ved skolens fester. Ifølge dansk lovgivning er det ulovligt at sælge, besidde og bruge narkotika herunder hash, hvorfor salg af disse stoffer på skolen vil blive meldt til politiet. Hvis sælgeren er elev på skolen, vil vedkommende blive bortvist og udmeldt med det samme. Ovenstående regler er vedtaget i samarbejde mellem elever og lærere. Hvis du befinder dig i en situation, hvor du er kommet ind i et afhængighedsforhold med alkohol, hash eller andre rusmidler, så kan skolen sætte dig i forbindelse, med folk der kan hjælpe dig med at komme ud af afhængigheden. Skolen samarbejder med Misbrugscentret i Frederikssund. Hvis du føler, du har brug for en samtale med en misbrugskonsulent, så kan du henvende dig hos din studievejleder, Andreas Stenbæk-Larsen, og så vil han sætte dig i forbindelse med misbrugskonsulenten. Henvisning til relevant hjemmeside: anonym brevkasse, ung til ung dialog, facts og viden. Sanktioner Hvis en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og adfærd eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes: 5

7 Hjemsendelse og midlertidig udelukkelse fra undervisningen. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter Bortvisning i særligt graverende tilfælde Alle sanktioner begrundes skriftligt. Adfærd på skolen, som strider imod straffeloven, medfører bortvisning. Det gælder bl.a. ved tyveri af effekter tilhørende skolen, de øvrige elever, kantinen eller skolens medarbejdere. Det gælder ligeledes for udøvelse af hærværk eller vold, samt ved salg af euforiserende stoffer. Pas på dine ting Hvis dine private ting bliver stjålet på skolen, er det din egen forsikring, der skal dække. Du får stillet et skab til rådighed, som kan aflåses med en hængelås, du selv medbringer. Det er derfor dit eget ansvar at passe på dine ting i skoletiden. Generelt er det en god idé at passe meget godt på mobiltelefoner, bærbare computere, kontanter, tasker og dyre jakker. Vi oplever af og til, at sådanne ting forsvinder, så det er vigtigt, at du er meget opmærksom på dine ting, og ikke lader dem ligge, selvom du kun er væk fra dem i kort tid. Undervisning Vi forventer, at eleverne, sammen med lærerne, tager ansvar for, at undervisningen gennemføres så alle elever bliver fagligt udfordret. Dette indebærer for dig, at du møder til al undervisning. Der kræves tilstedeværelse på skolen, og: at du afleverer skriftlige opgaver rettidigt. at du afleverer skriftlige opgaver af en kvalitet og af et omfang, der svarer til kravene i fagene. Der må ikke i forbindelse med skriftlige opgaver anvendes citater uden citationstegn og angivelse af kilde. Afskrift af længere passager eller opgaver er ikke tilladt. at du deltager i ekskursioner og lignende ting, som skolen arrangerer i forbindelse med undervisningen m.v. at du deltager i undervisning, der indebærer selvstændigt arbejde, herunder virtuel undervisning. Hvis du ikke udviser en acceptabel studieaktivitet svarende til ovenstående, vil din kontaktlærer afholde en bekymringssamtale med dig. Ændres din studieadfærd ikke til et acceptabelt niveau, vil du modtage endnu en skriftlig advarsel. Ændres din studieadfærd fortsat ikke til et acceptabelt niveau, vil skolen bringe samarbejdet til ophør. 6

8 Samarbejde i grupper Når du arbejder i grupper, så er alle medlemmer af gruppen ansvarlige overfor hinanden. Hvis du er i en gruppe, der ikke fungerer, så kontakt din lærer for at få hjælp til at løse problemerne. Lærerne som konsulent Lærerne er ikke bare undervisere men også undervisningscoach. Det vil sige, at de hjælper dig, når du har spørgsmål og har brug for hjælp. De hjælper dig også med at finde informationer og materialer. Men du skal selv være opsøgende og evt. forsætte med andre opgaver, hvis du ikke kan få hjælp med det samme. Vikar Er en lærer syg eller på kursus vil der være vikardækning, såfremt vikartimen har et tilfredsstillende fagligt niveau. Er det ikke muligt for skolen, at stillen med en vikar, forventes det, at fritimen anvendes til lektielæsning. Mødepligt og studieaktivitet Fastholdelsesprocedure Vi kræver tilstedeværelse og studieaktivitet. Det vil sige, at du er mødestabil, aktiv i timerne og får afleveret dine opgaver. Såfremt din kontaktlærer i samarbejde med dine faglærere finder din studieaktivitet uacceptabel, så vil følgende fastholdelsesprocedure blive igangsat: Trin 1: Du vil modtage en indkaldelse til en bekymringssamtale med din kontaktlærer. Bekymringssamtalen skal opfattes som 1. mundtlige advarsel. Ved samtalen med kontaktlæren vil der laves en handlingsplan for, hvordan din studieaktivitet skal forbedres f.eks. alle opgaver skal afleveres og du deltager i studiecaféen for at vise, at du arbejder aktivt på at forbedre din situation. Hvis du er under 18 år, vil forældre eller værge blive orienteret om fraværet og handlingsplanen. Hvis studieaktiviteten ikke forbedres, træder trin 2 i kraft: Trin 2: Du vil modtage 1. skriftlige advarsel, som følges op med en samtale med studievejlederen og evt. kontaktlæreren. Der følges op på handlingsplanen og der udfærdiges evt. en kontrakt, der følges op på efterfølgende. Forældre/værge vil blive underrettet, hvis du er under 18 år. Hvis du er over 18 år træder muligheden i kræft for, at du får taget din SU. 7

9 Hvis studieaktiviteten fortsat ikke forbedres, træder trin 3 i kraft: Trin 3: Skulle din adfærd mod forventning ikke ændres til det acceptable vil du blive udmeldt og vejledt videre hos studievejlederen. Når din kontaktlærer og faglærer vurderer din studieaktivitet vil de se på følgende: Fagligt niveau Faglig aktivitet i timerne Aflevering af opgaver Overholdelse af indgåede aftaler Deltagelse i lektiecafé Fravær Din obligatoriske registrering af fraværsårsager i Lectio og dokumentation for fravær Generel adfærd Hvis du er over 18 år, og du får SU, så får du løn for at være aktiv på uddannelsen. En konsekvens af manglende studieaktivitet, kan derfor medføre, at skolen tager din SU, eller din løn, fra dig, indtil du igen har bevist, at du er studieaktiv. Fraværsregistrering Du har mødepligt til alle timer. Hvis du ikke er til undervisningen, bliver du registreret som fraværende. Fravær registreres i begyndelsen af timen. Elever, der vælger at forlade undervisningen midt i en time uden lærerens tilladelse, får naturligvis også fravær. Uanset om dit fravær skyldes sygdom eller andet fravær, som er aftalt med skolen, så vil det blive registreret som fravær. Du har pligt til at skrive årsagerne til dit fravær på Lectio. Den uddannelsesansvarlige og din kontaktlærer følger hver uge dit fravær. Hvis du allerede ved første optælling har haft fravær svarende til mere end 40 % af undervisningen, har skolen ret til at melde dig ud med det samme uden at følge den normale fastholdelsesprocedure. Skriftlig dokumentation for fravær 1 skal du selv opbevare og gemme. Dokumentationen medbringes, hvis du bliver indkaldt til møde om din studieaktivitet. Hvis du bliver indkaldt til session, indkaldt som vidne i en retssag eller skal til jobsamtale, bliver fraværet trukket fra som lovligt, hvis du medbringer dokumentation. 1 F.eks.: Hospitalsindlæggelser, behandling og undersøgelser hos skoletandlæge eller speciallæge osv. 8

10 Vedrørende barns første sygedag, følger vi retningslinjerne på arbejdsmarkedet. Ferier i skoletiden accepteres ikke. Lectio I Lectio kan du se dit skema. Lectio kan også bruges af skolen og / eller lærerne til at sende SMS-beskeder til dig eller til hele klassen. Det kan være relevant f.eks., hvis en lærer er syg eller ved ændring af lokale eller meget andet. Du finder adgang til lectio fra: Husk at registrere dit telefonnummer i systemet og hvis du får nyt nummer, så husk at ændre det i systemet. Praktiske ting Studiekort Der udstedes hvert år studiekort til eleverne i forbindelse med fotograferingen. Studiekortet er gyldigt, så længe du er elev på skolen. Kortet anvendes til at: Benytte kopimaskinerne Komme ind til fester Få studierabat i forretninger og på studierejser Hvis du mister dit studiekort, skal du selv bestille et nyt på denne adresse Her kan du bestille et nyt kort og betale for det med det samme. Et nyt kort koster 100 kr. Rygning Jf. den nye rygelov august 2012 er Handelsskolen en røgfri skole. Der må således ikke ryges på skolens område. Bemærk, at hele campusområdet er omfattet af den nye rygelov, hvorfor rygere henvises til fortov udenfor campusområdet. Mobiltelefoner Har du mobiltelefon med i skole, så skal den være slukket i undervisningstiden. 9

11 Klager over undervisningen / eksamen Du kan kontakte din studievejleder eller klasselærer, hvis du ønsker at klage. Her kan du få udleveret proceduren for klagesager, hvori du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du vil klage. Ved klager vedr. eksamen se endvidere eksamenshåndbogen og eksamensbekendtgørelsen: IT på Handelsskolen København Nord, Frederikssund It er en naturlig del af undervisningen på EUD. Skolen har derfor et trådløst netværk i alle lokaler og områder, som du kan logge dig på. Som EUD elever har du I-bøger, det er derfor en forudsætning, at du har en bærbar pc, for at følge undervisningen på EUD. Skolen dækker ikke tyveri eller anden skade på elevernes egne pc er. Elever og lærere har deres egen login-kode (brugernavn) til netværket, I løbet af de første dage vil du få udleveret en login-kode. Har du IT problemer så kontakt vores It-medarbejder Lingna Qui, som har kontortid mandag og onsdag mellem kl Du kan også kontakte hende på Lectio Handelsskolen København Nord har sit eget internet, elektroniske informations- og læringsnet. Det hedder Lectio. Du kommer på ved at gå på internettet og indtaste adressen Lectio giver dig bl.a. adgang til skema, undervisningsmateriale, egne dokumenter/noter og lektier. Dine opgavebesvarelser kan ligeledes afleveres og gemmes i Lectio. Statens Uddannelsesstøtte SU Du har ret til at modtage SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. Fylder du for eksempel 18 år i august, kan du få SU fra den 1. oktober. Du kan tidligst søge SU en måned, før den dato, du har ret til at få SU. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år. Du søger SU på under minsu. Indtil du fylder 20 år, er beløbets størrelse afhængig af dine forældres indkomst. Hør nærmere om reglerne hos SU-vejleder Pia Skafte Johansen eller studievejleder Andreas Stenbæk-Larsen. Tilskud til transport (Ungdomskort) Som elev på en ungdomsuddannelse kan du få tilskud til transport. Du skal selv betale et mindre beløb pr. dag. Resten gives i form af rabat. 10

12 Benyt dig af selvbetjeningssystemet på adressen: for at bestille dit ungdomskort. Det er vigtigt, at du søger i god tid. Hør nærmere om tilskudsmulighederne og ansøgningsproceduren hos SU-vejleder Pia Skafte Johansen eller studievejleder Andreas Stenbæk-Larsen. Elevrådet Elevrådet er dit talerør på skolen. Elevrådet er bl.a. med til at udvikle skolens sociale klima og undervisningskultur. Elevrådsrepræsentanter vil i starten af skoleåret besøge din klasse og fortælle om elevrådet og elevrådsvalget. Elevambassadør Der udvælges to til tre elevambassadører i hver klasse. Elevambassadørerne hjælper de øvrige elever med praktiske spørgsmål og hjælper med aktiviteter på EUD herunder deltager i arrangementer f.eks. Åben hus som repræsentanter for skolen. Ambassadørerne udvælges af EUD-læreteamet. Elevtrivsel På skolen gennemfører vi hvert år mindst én trivselsundersøgelse, hvor vi spørger til elevernes mening om en række forhold på skolen. Undersøgelsen er et vigtigt element i samarbejdet mellem elever, lærere og ledelse i forhold vedrørende skolens faglige og sociale liv. Egenbetaling I forbindelse med skolestart opkræver skolen et gebyr på 250 kr. Gebyret dækker kopier/print pr. skoleår, engangsmateriale samt deltagelse i diverse mindre arrangementer ud af huset. Ringetider 1. lektion: lektion: lektion: lektion: lektion: lektion:

13 Skemaer Dit skema finder du i Lectio under skema på Feriekalender Efterårsferie oktober 2015 Juleferie 21. december januar 2016 Vinterferie februar 2016 Påskeferie marts 2016 Bededag 22. april 2016 Kr. Himmelfart maj pinsedag 16. maj 2016 Sidste skoledag 17. juni 2016 Translokation 25. juni

Elevhåndbog. Skol 201

Elevhåndbog. Skol 201 Elevhåndbog for hg 2014 2015 pr. januar 2015 Elevhåndbog hg KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 14 2015 0 Indholdsfortegnelse Elevhåndbog hg... 0 Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund...

Læs mere

Elevhåndbog EUX og EUD

Elevhåndbog EUX og EUD Elevhåndbog EUX og EUD Skoleåret 2016-2017 02 2 Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Handelsskolen Knord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag på EUD i Frederikssund... 2 Studie- og ordensregler...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os.

Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Elevpolitik for EUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business hos os. Generelt Du opfører

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Elevhåndbog for hhx 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND...

Indholdsfortegnelse. Elevhåndbog for hhx 2015-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND... Elevhåndbog HHX KNORD Frederikssund Sko oleåret 2015 2016 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMMEN TIL HANDELSSKOLEN KØBENHAVN NORD, FREDERIKSSUND... 4 SKOLENS VÆRDIER - DIN INDSATS PÅ SKOLEN...

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX Uddannelsesplan... 4 Fremmøde/fravær... 4 Aflevering af opgaver og overholdelse

Læs mere

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf.

Gem dette hæfte - du får brug for det. HG - Velkommen 2014-15. zbc.dk. Vordingborg. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. HG - Velkommen 2014-15 Vordingborg Gem dette hæfte - du får brug for det zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære nye hg-elever Velkommen til Handelsskolernes

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER

VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER VELKOMMEN IT, WEB OG MEDIER Du skal nu i gang med grundforløb 1 (GF1) på TECHCOLLEGE og har valgt fagretningen it, web og meider. Dette kan på mange måder være forskelligt

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 5 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 5 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Velkommen. FREMTIDEN begynder her

Velkommen. FREMTIDEN begynder her Velkommen FREMTIDEN begynder her Kære elev Velkommen til Learnmark Tech Tillykke med dit valg af uddannelse. En erhvervsuddannelse åbner døren til et væld af muligheder og forener det kreative med det

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business

Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH EUD merkantil EUX Business Studie- og ordensregler UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

ELEVHÅNDBOG for EUD/EUX & 10. klasse Business Lyngby Handelsskole, Lyngby

ELEVHÅNDBOG for EUD/EUX & 10. klasse Business Lyngby Handelsskole, Lyngby ELEVHÅNDBOG for EUD/EUX & 10. klasse Business Lyngby Handelsskole, Lyngby 2017-18 1 Indhold Velkommen på Lyngby Handelsskole... 4 Adfærdsregler... 5 Boldspil... 5 Leveregler på Lyngby Handelsskole... 6

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

ELEVHÅNDBOG for EUD/EUX & 10. klasse Business KNord, Lyngby

ELEVHÅNDBOG for EUD/EUX & 10. klasse Business KNord, Lyngby ELEVHÅNDBOG for EUD/EUX & 10. klasse Business KNord, Lyngby 2016-17 1 Indhold Velkommen på KNord... 4 Adfærdsregler... 5 Boldspil... 5 Leveregler på EUD/EUX... 6 Leveregler for fællesområderne på skolen:...

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Buschauffør - i kollektiv trafik

Buschauffør - i kollektiv trafik Elevhåndbog Buschauffør - i kollektiv trafik På DEKRA Erhvervsskole tror vi på, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Vi tror på, at alle, der er en del af skolen, har grundlæggende positive

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Revideret april 2016 Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 7 Pædagogisk

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers 5.1 Du skal være studieaktiv Du har mødepligt 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet i Randers Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014

Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole. 1. december 2014 Studie- og ordensreglerne Handelsgymnasiet Skive Handelsskole 1. december 2014 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc.

PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM Ahorn Allé Ringsted Tlf zbc. PRAKTISK INFORMATION VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET & TEKNISK GYMNASIUM 2016-17 Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 zbc.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens adresse, telefon m.v... 3 Skolens ledelse...

Læs mere

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen

1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen 1. Riv omslaget af 2. Udfyld Studiekontrakt på bagsiden 3. Aflever den underskrevne studiekontrakt i administrationen TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER 2017 2018 TØNDER HANDELSSKOLE STUDIE-

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord.

Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord. Elevhåndbog 2015 2016 Lyngby Gymnasium Velkommen til Lyngby Gymnasium, K Nord. Jeg byder dig hjerteligt velkommen til Lyngby Gymnasium. Lyngby Gymnasium er et projektorienteret innovationsgymnasium, som

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere