Fremtidens talenter kalder på ny lærerolle og pædagogik samt nye rollemodeller, man kan spejle sig i.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens talenter kalder på ny lærerolle og pædagogik samt nye rollemodeller, man kan spejle sig i."

Transkript

1 Arbejdstitel; Fremtidens talenter kalder på ny lærerolle og pædagogik samt nye rollemodeller, man kan spejle sig i. Notat til program gruppe Talent og motivation Feltbesøg i Holland februar 2014, Opsamlet og bearbejdet af Anne-Mette Krifa 1. Baggrund Studieturen var opbygget efter Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratoriets Internationale studieturs koncept omkring bæredygtige studieturer med; 1. Briefingsmøde inden studieturen med det formål at forberede og informere deltagerne om forholdene i det pågældende land og skabe medansvar ifht besøgene 2. Selve studieturen, tilrettelagt som et felt besøg 3. De-briefingmøde efterfølgende - med det formål, at deltagerne præsenterede deres pointer fra besøgene og hvilke tiltag de forventede at tage med hjem til egen praksis. På baggrund af hvilket dette notat er udarbejdet. 2. Formål med turen I den Internationale arbejdsgruppe bestående af Afdelingsleder Rasmus Frimodt (NCE PH Metropol), Internationale koordinator Vibeke Holtum (Tec) og undertegnede var der indsamlet erfaringer i forhold til mulig international inspiration, som Det Erhvervsrettede Uddannelseslaboratorium kunne

2 lade sig inspirer af indenfor temaet Talent. Det skulle dog vise sig, at kun i kraft at lokal koordinering blev programmet en succes. Valget faldt på Holland og de 21 deltagere fra partnerinstitutionerne i Uddannelseslaboratoriet (So- Su C, TEC, CPh West, Metropol, KEA) havde sat sig det mål, at undersøge, hvordan den hollandske tilgang til uddannelsestænkning, didaktik og læring kunne berige eksperimenterne i uddannelseseksperimentariet med henblik på at styrke talent- og motivationsudvikling i det danske uddannelsessystem. 3. Program for turen Programmet var tilrettelagt således, at deltagerne kom rundt i mange hjørner af det hollandske uddannelsessystem og så mange typer af tilgange til talentarbejdet og motivation. Programmet omfattede således besøg på: Koning Willem I College (KWIC) i Hertogenbosch, hvor man i en såkaldt vand-fabrik eksperimenterer med nye måder at lære og arbejde på HAS en professionshøjskole ligeledes i Hertogenbosch - der har markeret sig ved at arbejde med talentbaseret læring og eksperimenterende tilgange til entrepreneurship Lektor Evert-Jan Ulrich Wijkschool i Rotterdam, - et stort erhvervsuddannelsescenter, der eksperimenterer med nye former for innovativ læring med stor vægt på udvikling af entrepreneurskabs-kompetencer Made in Feijenoord Cooperation et sted for unge med praktisk tilgang til læring i erhvervsuddannelse VHTO en national ekspertorganisation, der skal fremme pigers/kvinders deltagelse og talentudvikling i naturvidenskabelige uddannelser VU University en organisation lokaliseret i Amsterdam Science Park, der arbejder med videndeling blandt gymnasier/erhvervsskoler og videregående uddannelsesinstitutioner med henblik på at motivere unge til videregående uddannelse For flere detaljer i forhold til de enkelte besøg se den sociale rapport og vedhæftede bilag, som er de enkelte arbejdsgruppers notater. 4. Opsamling fra turen og pointer til ny praksis Vi havde sat os for at have fokus på talent, og ville gerne vende retur mere afklaret i forhold til begrebet talent og talentudvikling. Programmet bød kun på få reelle definitioner ifht arbejdet med talent begrebet og talent forståelsen, hvor imod der var masser inspiration til talentbaseret undervisning. Nedenfor fremgår de hovedpointer, som vi har taget med os hjem til vores praksis og bevægegrundene for hvad og hvordan dette kan gavne praksis. De mere detaljerede erfaringer og konkrete tiltag fremgår af vedhæftede notater fra hvert besøg, udarbejdet af de enkelte arbejdsgrupper på studieturen. Disse arbejdsgrupper var primært institutions baseret.

3 1. Ny læringsstrategi fra 2D til 3D (inspiration af Lektor Evert-Jan Ulrich og Professor Jef Staes) 2. Ny lærerolle - tættere på 3. Bevidst arbejde med rollemodeller og karrierevalg gør en forskel. Det afgørende i 3D-læring - nye læringsstrategi er, at den studerende blive klar over, hvilke talenter de har og hvordan de kan få passion for at udvikle deres talenter ind i en læreproces. Det er kernen iflg Ulrich og Staes for talentbaseret læring. Reelt får eleverne / de studerende stillet spørgsmålet Hvad er dine talenter? / Hvad anser du dine talenter som?. De studerende / eleverne skal forholde sig til dette og besvare spørgsmålet og de får løbende tilbagemelding fra omgivelserne. Det er ikke nok at besvarer hvad er du god til? Dette i en forståelse af at talent er noget der kan udvikles (ikke noget medfødt) og passion kan drive læringen og udviklingen. Den nye type af læringsstrategi stiller krav til lærerollen - tættere lærekontakt, facilitering og individuelle playliste for den enkelte studerende udarbejdet i samråd med underviseren / læreren. Det stiller nye krav til lærernes evne til at bevæge sig ind i elevens/ den studerendes personligheds sfære og have det godt med det og føle at de har kompetencer til dette. Den faglige feedback og sparring er ikke længere nok for at rykke læringen hos den enkelte elev/studerende. Lærerens rolle i talentbaseret læring er ikke at styre og kontrollere læringen, men at rammesætte og inspirere den gennem en gensidig afstemt playliste (hvilke talenter skal og bør sættes i spil i hvilke sammenhænge/faglige læringsområder og hvordan). En slags individuel lifelong learning e- portfolio. Den nye og udfordrende lærerrolle, kræver at man tør forlade det sikre fundament (ifht stof, mål, tid, eksamen) og åbne op for mange og varierede læringsressourcer, -tilgange og resultater med fokus og udgangspunkt i på slutkompetencerne. De studerende bliver mere optaget af at kreere deres egne "playlister" for at opnå erhvervsrelevante kompetencer end af at reproducere pensumlister og kan se uddannelsen som et bidrag til deres fremtidige kompetencer. Bevidst arbejde med rollemodeller og karrierevalg gør en forskel. VHTO har bevidste og fokuserede arbejdet med at få flere piger ind i STEM fagene (Science, Technology, Engineering, Math) bl.a gennem at målrette deres forskellige oplysningskampagner til såvel folkeskole og ungdomsuddannelserne, samt forældrene, som har den store indflydelse i forbindelse med de unges valg af uddannelse. De har en årlig STEM pige karrieredag, de har udviklet spil og en digital database. Brætspillet bliver brugt som udgangspunk for synliggørelse og diskussion af talenter, evner og karrierevalg og bliver anvendt som udgangspunkt for en faciliterende samtale om, hvordan pigernes talenter og ønsker alternativt kan bruge i andre brancher indenfor STEM. Formålet er at udvide paletten af karrierer vej, ved at synliggøre hvordan talenter kan bruges i mange forskellige arbejdsmæssige relationer. Den digitale database indeholder kvindelige rollemodeller, som repræsenterende de forskellige fag og brancher. De fortæller om deres job og der bliver vist små kort filmklip af hvad deres jobfunktioner er og hvilke talenter der skal til for at udfylde disse. Videre arbejde i Uddannelseslaboratoriet regi Hvordan kan vi tilrettelægge undervisningsforløb, som tager udgangspunkt i den enkelte elev /studerend(nærmeste udviklingszone) og aftaler playlister-aktiviteter, som gør at den enkelte oplever øget motivation og kan se sammenhæng til slutkompetencer samtidig med at der skabes formål med indlæringen og dens delaktiviter samtidig med at vi lever op til de enkelte uddannelsers bekendtgørelser?

4 Hvordan kan vi udvikle e-portfolio (inspireret af life-long learning) som gør at der skabes sammenhæng mellem typer af læringstiltag, kvalificering af disse ifht realkompetencer og de heraf opnåede arbejdsmarkedskompetencer og karrieremuligheder. Udvikle kompetenceforløb og meningsskabelse omkring de nødvendige kompetencer hos underviserne / lærerne for at de kan indtage og udfylde den nye rolle. Afklaring af brugen af rollemodeller til identifikation og synliggørelse af nye alternative karrieveje baseret på talent.

5 5.Bilag Opsamling og notater/oplæg fra de enkelte institutioners rapporter Emne: Rotterdam Rotterdam De har i øjeblikket ca. 28 elever. Efter 9 måneder har de ca. 100 elever. De fungerer som en bro mellem gaden og det sociale liv. De underviser hollandsk og matematik. Deres undervisning fungerer som AA møde. De sidder og snakker om deres baggrund og de oplevelser de har og deler dem med hinanden. De får eleverne fra kommunen. Det er typisk at de dropper ud og de selv søger hjælp hos kommunen. Typisk fordi de har brug for penge. De får forskellige opgaver de skal løse. Evt. interview på gaden om politik, for at styrke deres selvtillid. Normalt første dag de kommer er de meget genert. Måden de bryder den skal er ved at acceptere eleverne som et menneske, som et individ. Stille og roligt åbner de sig. Der er op og nedture. Efter ca 3 dage åbner de sig men det kan også slå tilbage efter en måned eller to og så skal de starte forfra. De lærer dem at problemer kan løses uden at bruge hårdt sprog og knytnæver. De lærer at sige undskyld og have selvrespekt. Det der driver lærerne er at se det resultat der kommer ud i sidste ende. Han sammenligner det med to skibe. Læreren er kaptajn på det ene skib og eleven er kaptajn på det andet skib. I tilfælde af kollisionskurs er det læreren der afviger kollision. Men efterhånden er det begge der skal navigere væk. Evt. som kunstflyvning. De laver aftaler udefra med opgaver de skal udfører. evt. male eller vaske en bil. Men istedet for at få penge, får de tidpenge. Fx en time som de kan bruge i et fitness center. Det sker af og til at der er skænderier mellem kunde og elever. Det kunne være en stor sort elevev der virker skræmmende overfor omgivelserne. De tager samtale mellem eleverne og kunderne. Deres største problem er stoffer. De tolerere ikke misbrug af stoffer, ellers bliver de sendt hjem. De får hjælp udefra til at håndtere elever med stofmisbrug. Måden de får eleverne til at smide Tough guy imaget er ved at lade dem vide at det ikke virker på skolen. De lader sig ikke skræmme af det. De fremhæver de ting de er gode til og fortæller dem hvad der det kan gøre ved dem selv og andre hvis de gør det på den forkerte måde. Hvis de ikke dukker op i skolen ringer de dem op. Evt. forældre eller naboer. Det gør de hvert femte minut. Ellers bliver de hentet og får vand i hovedet elever pr lærer. I følge dem er det alt for meget. Af og til er de nødt til at smide elever ud. Hvis de vurdere at en elev er til fare for andre elever, så går han ikke på skolen mere. Hellere en elev end 4. Mange elever møde op skæv af hash. De kan ikke følge med i skolen. Når en elev ryger ud kommer de tilbage igen når det har reflekteret over det. Typisk går der længere tid når de er unge. Men elever i en alder af ca 23 er mange af børnesygdommene væk og kommer ret hurtigt tilbage igen. Alderen for en elev til at afslutte hvad vi kalder folkeskolen er betydligt højere end elever i DK. Timothy Elev kommer og fortæller. Fantastisk engelsk. Han har en drøm om at være oversætter eller evt. hjælpe andre mennesker med færdig gøre deres uddannelse som de har hjulpet ham på skolen. Han er 20 år og har endnu ikke fået et afgangsbevis fra folkeskolen. Hans positive oplevelse fra skolen er at de kom og hentede ham derhjemme. Han har gjort sig nogle overvejelser. Når han er færdig med sin uddannelse vil han være 30 hvis han køre lige på og hårdt. Han er opsat på at det er det han vil. Han bruger sin kampsport til at koble af. Han beskriver det som sit talent. Han arbejder på at være motiveret om morgen til at komme i skole. Jeg syntes personligt at han er inspiration i selv. At han står der og deler sine drømme og planer for fremtiden.

6 Zoe. Hun har sit eget lokale hvor eleverne kan være sig selv. Det er tilladt at male/tegne på bordene og stolene. Når de er klar kan de fortsætte med undervisning igen. Eleven fortæller at når det gør noget forkert føler han skam. Lærerene blir ikke sure men viser skuffelse og det såre eleverne. Måden de kan gøre det bedre er ved at komme til tiden. Sendt fra min ipad Köning Willem College: Dagens opgave består af een sætning fx byg et 2 meter højt tårn af dåser...hvor er dåserne? Find selv ud af det! De skal på denne måde være entreprenører og innovative og selv finde midlerne til en løsning. Underviserne er der selvfølgelig til støtte og sparring. "At fokusere på det eleverne IKKE ved er negativt...at fokusere på det eleverne ALLEREDE ved er positivt - hvad eleven vil bruge den viden til er meget mere interessant!" WATERFABRIEK: 2-årig uddannelse, flere retninger: Produktion, Salg, Marketing... "Det er en skole men jeg tænker det som en forretning" "Når der ikke er nogen produktion, lærer vi mindre" Flaskerne købes hos anden virksomhed og kan kombineres i 3 farver og mange låg. Eleverne bliver sendt ud til kunder på opsøgende salg Basic operator Operator A: 2 år Operator B: 1 år Operator C: Ud på arbejdsmarkedet, 4 dage på job, 1 dag i skole. Der er p.t. 60 elever på uddannelsen Der accepteres ikke ret meget fravær Meget af undervisningen foregår uden lærer HAS University: Talentbased Education, Evert-Jan Ulrich Youtube-film: Jef Staes, 3D-smarts Spørg eleverne: hvad er dit talent, de kan ikke svare men kun fortælle hvilke beviser de har! Kig i krystalkuglen: En stor del af de jobs der eksisterer i dag, er væk om 20 år...men vi uddanner stadig til dem!?!?

7 Bilag B, CPH West Talent-cirklen for Personlige Sociale Faglige Nærmeste udviklingszone

8 Bilag C; Tec Frokost og rundtur på Willem I College Mandag 3/ Willem I College, som også De Waterfabriek er en del af, er et community college nærmest efter amerikansk mønster, dvs. det er ikke kun en erhvervsskole for unge mennesker, men en skole, der tilbyder kurser på alle niveauer for både unge og voksne. Skolen bygger på stærke værdier. Elever er aldrig overladt kun til sig selv. De er altid knyttet til et team. Ligeledes er skolen not an Island, men skolen har et dybt socialt engagement udenfor skolen, hvor et hovedformål er at tjene lokalsamfundet. Derudover er det et mål at gøre eleverne miljøbevidste og organisere aktiviteter ud fra bæredygtighed, altså i det hele taget en skole bygget på holistisk tænkning. Frokost Efter besøget på vandfabrikken indtog vi, bl.a. sammen med Rob de Vrind, som er substainability coordinator på skolen, en frokost på restaurant Mensa, som også er et eksempel på skolens praksisnære læringsværksteder. Her blev maden lavet og serveret af elever. Restauranten fungerer til daglig som en rigtig restaurant for nærmiljøet, altså som en rigtig virksomhed (men dog non-profit). Eleverne dyrker deres egne grønsager, de lærer om den økonomiske drift, om service og ja, om alt, hvad der hører med til at drive en restaurant. Motivationen for eleverne ligger i, at de har ansvaret for at få noget til at fungere i praksis, at det er real-life, og derudover arbejder skolen med æstetiske markører, her slips, som viser, hvor i uddannelsen, eleverne er, og hvilke funktioner, de kan bestride. Rob de Vrind, substainability coordinator: The Future Skills approach Efter frokosten var der foredrag om skolens læringsfilosofi. Først en lille film, som argumenterede for nødvendigheden af at lære nutidens unge at arbejde kreativt og innovativt. Dernæst en beskrivelse af, hvordan skolen forsøger at gøre dette i praksis, nemlig ved at lære dem at drive egne virksomheder. En pointe fra dette foredrag var, at eleverne var meget positive overfor det, men at den innovative læreproces blev noget ødelagt af, at det ikke var alle fag på skoleskemaet, der arbejdede efter disse principper. Så det der blev opbygget på nogle dage, blev lidt ødelagt de andre. Ideelt set bør læringsprincipperne gennemsyre hele uddannelsen. Rundvisning Det sidste punkt på programmet sammen med Rob de Vrind var en rundvisning på skolens campus, hvor vi både fik set kantine, teatersal, biograf, museum og andet. Det var tydeligt, at man havde gjort meget ud af de fysiske rammer. Højdepunktet var nok de kreative rum, der var designet til at understøtte processerne i hhv. de to hjernehalvdele: der var et orange rum og et grønt rum, og vist også et blåt. Dette for at understøtte filosofien om, at læring ikke kun handler om logiske og analytiske processer, men også handler om inddragelse af sanser og følelser.

9 Bilag C Sosu C Notat om studietur til Holland til opsamlings- og inspirationsrapport De Waterfabriek, Koning Willem I College, Onderwijsboulevard; Joop Mestrom og studerende introducerede til De Waterfabriek. Rundvisning i De Waterfabriek arbejds- og undervisningsrum. Tre uddannelser: marketing, salg og produktion Vi besøgte bl.a. en waterfabriek, der producerer og sælger vandflasker. Det er en produktion med rensning af flasker, påfyldning, etiketpåsætning osv., men også med lokaler til undervisning, planlægning og salg. Eleverne står selv for produktion og salg, og eleverne stod også selv for at modtage os og fortælle om projektet. Den bagvedliggende tanke er, at eleverne oplever sammenhæng imellem teori og praksis, at uddannelsen bliver praksisnær, og at det øger deres motivation, at de kan se formålet med læringen. Det var dog stort set op til os selv at den didaktiske baggrund, eftersom vi ikke talte med undervisere eller udviklere af projektet, og trods elevernes entusiasme, så var det svært for dem at gøre rede for en uddannelsesmæssig "rød tråd". En bekymring, der blev diskuteret flittigt efter besøget, var, om læringen på Waterfabrieken blev for snæver, men det skal tilføjes, at eleverne efterfølgende kom ud i andre firmaer i praktik, som et led i uddannelsen. Vigtigste pointer: Praksisnærhed; hands-on, sanser i brug (tøj, støj, lugte); fysisk nærhed skole-praktik; mere flydende skifte mellem skole og praktik (antal lektioner/timer hvert sted?) Salgsaftaler med virkelige klienter (skoler, sportsklubber) Ansvaret til eleverne; i værkstedet både undervisere (i buret ) og elever der var længere i uddannelsen. Samarbejde mellem flere faggrupper afhængighed af hinanden. Relevans for Uddannelseslaboratoriet: Campus (Den Bosch studerende) Inspiration til hverdagspraksis: Elever længere i uddannelsen formidler for nye elever/nystartede elever fremlæggelser af fx projektopgaver fremlæggelser på messer Generelle indtryk og oplevelser: Ildsjælen på Wijkschool Feijenoord, Bart Hertog Restaurantbesøg; elever på tjener og kokkeuddannelsen Piger og STEM brugen af rollemodeller og arbejdet med pigerens selvforståelse; strategi/tiltag inspirerer til omvendt problemstilling på SOSU uddannelserne. Italesætte talent (hvad er dine talenter?) fx i praktikken. Erhvervsuddannelser i Holland 50 % af de unge; 20 % i Danmark Formidling: i nyhedsbrev; på uddannelsesenheden/afdelingen

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel!

Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel! Notat til program gruppe 3 Den Eksperimenterende Organisation nye ledelses og organisationsformer. Feltbesøg i London nov./dec. 2014. Arbejdstitel; Tydelighed i ledelsesgerningen - gør en forskel! Opsamlet

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship og ID-modellen Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen KIE-modellen Et pædagogisk-didaktisk værktøj

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser

Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Uddrag af antropologiske frafaldsog fastholdelsesundersøgelser Set fra elever og studerendes perspektiv Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium februar 2014 2 Uddrag af antropologiske frafalds- og

Læs mere

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud?

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Slutkonference i Preventing Dropout 20. november 2014 Malmö Börshus Baggrund og kontekst Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen. Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unge, uddannelsesvalg, motivation og læringsmiljø i udskolingen Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Dagens oplæg Unges uddannelsesvalg og veje. Hvilke tanker gør

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Afslutningskonference for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Fremtidens uddannelser - Eksperimenter på kanten af et nyt uddannelsesparadigme 8. oktober 2014 Eksperimenter og udviklingslaboratorier

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole

Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Talentudviklingsmiljøer i den danske folkeskole Kirsten Baltzer, Ph.D., baltzer@dpu.dk Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV Enhedsskole

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Gymnasiet tænkt forfra

Gymnasiet tænkt forfra Gymnasiet tænkt forfra en pixi Roller Ansvar Hvor er vi? Tidsplan Indledning Kære projektdeltagere I denne folder kan du skabe dig et overblik over projektet Gymnasiet tænkt forfra. Det er tanken, at den

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2013, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2013-2014 igen skulle være: Hvordan

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres

Konkret aktivitet Beskriv den konkrete aktivitet Beskriv hvem der skal involveres Handleplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handleplan vedrørende: Uddannelse: Mål hvad skal I opnå? Beskriv hvad I gerne vil opnå Indikator Beskriv hvordan

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser.

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. WORKSHOPS A B C D E F G Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. Mads Lemvigh Fog, Master Trainer hos LEGO Education:

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser.

Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. WORKSHOPS A B C D E F G Tatiana Chemi, lektor ved institut for Læring og Filosofi: Artfulness, kreativitet, kunstneriske skabelses- og læringsprocesser. Mads Lemvigh Fog, Master Trainer hos LEGO EDUCATION:

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM

LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM Teach First Graduate program i samarbejde med Start din karriere med at inspirere dem, der har mest brug for det. Teach First er et toårigt graduate program, hvor du underviser

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi R E F E R E N C E R Vi ønsker at bidrage til at branchen og branchens professionelle virksomheder og at ledere får den anerkendelse de fortjener. Vi har hjulpet flere hundrede forskellige virksomheder

Læs mere

Introduktion til spørgeskema

Introduktion til spørgeskema Introduktion til spørgeskema Dette spørgeskema er udarbejdet som en del af en forberedende informationsindsamling til Projekt Ny ungdomsgeneration NUG. Projektet er støttet af Nordplus som er Nordisk Ministerråds

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane

Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole. Lasse, Camilla og Jane Ny stuktur for 10 klasse på Øse Efterskole Lasse, Camilla og Jane En boglig Klasse Iværksætter Klasse Et helt almindeligt skema med fysik-kemi og tysk Faglige fantastiske fredage (som nu). Der vil være

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere