SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning"

Transkript

1 SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning

2 Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken Maribo SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen SSP - Lolland Kommune

3 Indhold Forord 4 Formål 5 Sådan anvendes materialet 5 Børnehaveklassen - Venner i stedet for uvenner 7 1. klasse - Samværsregler i klassen 8 2. klasse - Sladre/lyve 9 3. klasse - Mobning klasse - At stjæle klasse - Godt og dårligt kammeratskab klasse - Fra barn til ung klasse - Alkohol og det gode kammeratskab klasse - Kriminalitet - et spørgsmål om valg og Rusmidler klasse - Rusmidler og misbrug 21 Klassedelt formål 23 SSP-konsulentens rolle 24 SSP-lærerens rolle 24 Politiets rolle 24 Hvor henvender jeg mig i Lolland Kommune 25 Telefonliste 25 CFUS materialer til SSP i indskolingen (fra Bhkl klasse) 26 CFUS materialer til SSP i indskolingen (fra 4. klasse - 6. klasse) 27 CFUS materialer til SSP i indskolingen (fra 7. klasse - 9. klasse) 28 CFUS materialer til lærerne (Informations-samling) 29 Ideer til emner på forældremøder 30 SSP - Lolland Kommune - 3

4 Forord Erfaringerne viser, at de bedste resultater i det forebyggende arbejde opnås ved en tidlig, fortløbende og integreret indsats. Læseplanen dækker derfor hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til 9. klasse. Læseplanens materialevalg er foretaget med henblik på at understøtte arbejdet i klassen med Årets Motto. Hvert klassetrin har sit eget motto, spændende over emner som børnefødselsdage, etik, mobning, kammeratskab, pubertet samt flere tunge områder som vold, kriminalitet, alkohol og stoffer. Det er en række forskelligartede emner at beskæftige sig med i skolen, og det volder ofte læreren problemer at finde egnede materialer i en håndevending. Vores læseplan er således tænkt som en praktisk håndsrækning i dagligdagen, samt når der afholdes forældremøder. For at nå de nævnte mål for det forebyggende arbejde anbefales det, at man arbejder med de anbefalede emner og mottoer. Det anbefales at der arbejdes med SSP-læseplanen på følgende måde: det er klasseteamets ansvar at SSP-læseplanen drøftes på teammøder det er klasseteamets ansvar, at der hvert skoleår arbejdes med SSP-læseplanens anbefalede emner og mottoer. Det er klasseteamets ansvar at stå for den præventive undervisning og planlægning. klasseteamet påfører et emne eller et motto fra læseplanen i årsplanlægningen klasselæreren har den koordinerende funktion. Man kan selvfølgelig også tage flere emner og/eller mottoer op i samme klasse. De enkelte emner/mottoer er relevante på mange klassetrin, så det angivne klassetrin er kun vejledende. Det er således muligt at springe i emner og mottoer. Skolelederen er ansvarlig for skolens SSP-arbejde, herunder skolens deltagelse i SSP-netværksgrupperne og det kriminalitets forebyggende arbejde i klasserne og ved forældremøder. Rigtig god arbejdslyst Rene Kim Nielsen Henrik Andersen SSP-konsulenter Lolland Kommune Aksel Poulsen SSP koordinator 4 SSP - Lolland Kommune

5 Formål Stk. 1 Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige livsvilkår og værdier. Dette skal give indblik i hvilke faktorer, der kan medvirke til, at nogle børn og unge bliver kriminelle, og andre børn og unge bliver i stand til selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv. Dette er i øvrigt i tråd med den politiske aftale på børne- og ungeområdet. Stk. 2 Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. Stk. 3 Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de fælles problemstillinger. Sådan anvendes materialet: Materialevalg: Materialet er tænkt som en praktisk håndsrækning til klasselærere fra børnehaveklasse til 9.klasse. I vores materialevalg er vi gået efter, hvad der er tilgængeligt for skolerne i kommunen. Materialerne kan enten lånes på CFUS, eller er udsendt til alle skoler fra Det Kriminalpræventive Råd eller Sundhedsstyrelsen. Materialelisten fra CFUS er opdelt i forhold til klassetrin så det er nemt og hurtigt og gå ind at låne materialerne ved at bestille dem pr. telefon eller via CFUS hjemmeside. Der arbejdes hen i mod, at alle materialer, der indkommer i CFUS samling, og som er velegnet til SSP - arbejdet bliver udstyret med et emneord - SSP-, så man kan søge på dette, og finde alt relevant materiale (Dette bliver formentlig en realitet fra kommende skoleår 2009/2010). Det kan endvidere anbefales at den enkelte skole anvender materialet Trin for Trin. Der arbejdes hen i mod, at materialelisten bliver opdateret af CFUS. Læseplanen kan downloades på Forældremøder: Det er vigtigt at få forældrene på banen tidligt i skoleforløbet. Det bæredygtige forældresamarbejde begynder ikke i klasse, når problemerne banker på. Diskussionen og den gensidige forståelse bygges op fra børnehaveklassen. Oftest giver det det bedste resultat, når diskussionerne foregår i mindre grupper lagt i en fastere struktur. Forældremøderne i de enkelte klasser kan bestå af en kombination af den faglige orientering og et socialt tema. På denne måde behøver de sociale temaer ikke føre til øget mødevirksomhed og vil i højere grad sikre deltagelse af flest mulige forældre. SSP - Lolland Kommune - 5

6 6 SSP - Lolland Kommune

7 Børnehaveklassen Emne: Venner i stedet for uvenner Motto: I klassen taler vi pænt til hinanden Stikord: Kammeratskab Kontakter/legekammerater Venskab Makkerskab Elever: - Trin for Trin. Spillet bruges i forbindelse med: - at skabe nogle nye personlige kontakter/legekammerater mellem eleverne i klassen - at bevidstgøre eleverne om, hvad de hver især synes er en god legekammerat - diskussion om, hvem hver enkelt leger med i skolen og i fritiden og hvorfor Skole/hjem: - Debataften omkring gensidige forventninger til skolen og klassens sociale liv - Spil Ærlig Snak I, som eventuelt optakt til forældremøde - Ideer fra Forældrene på Banen (Det Kriminalpræventive Råd) - Fritidslivets betydning. SFO Forældreaften: Forældrenetværk: - Evt. besøg af SSP-lærer, SSP-konsulent - Forældreaftaler/netværk "I tilfælde af at læreren eller SSP-læreren ikke tilrettelægger et forældremøde, hvor vigtigheden af et godt forældrenetværk indgår i aftenens tema, skal SSP-konsulenten kontaktes, så SSP-konsulenten kan forestå et foredrag på forældremødet. Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: Børnehaveklasse - 1. klasse: - Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) - Trin for Trin, 1. del, rød - Er du med mod mobning Klassesæt (evt. fra skolens eget bibliotek): - Mis med de Blå Øjne af Egon Mathiesen - billedbog - Min Ven Jim af Kitty Crowther - billedbog - Tvillingsøster af Liv Marie Austrem - billedbog - Tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse - Jørn Jensen Emnesæt med 6 eksemplarer af hver bog: Jeg er Glad Jeg er Genert Jeg er Ensom Det er Uretfærdigt Når Jeg er i Dårligt Humør Internetadresser: En national antimobbeportal. SSP - Lolland Kommune - 7

8 1. klasse Emne: Samværsregler i klassen Motto: I klassen hjælper vi hinanden Stikord: Tage hensyn til hinanden Plads til forskellighed Hjælpe - ikke konkurrere Drilleri Fødselsdage Regler i klassen Elever: - Regler i Leg - i dag og da Bedste var barn. Med udgangspunkt i bedsteforældres fortælling om, hvordan det var at være barn i gamle dage, kan læreren sammen med eleverne tale om regler for leg og samvær. - Kammeratus. Udarbejdelse af klassens model for en god kammerat Skole/hjem: - Debataften om trivsel for børn i seks-syv års alderen. Psykolog kan indlede - Fritidslivets betydning. SFO - Opnå enighed vedrørende fødselsdage, slik i madpakken med Videre. - Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd - Kost og motion, Sundhedsplejeske Klassesæt (evt. fra skolens eget bibliotek): - Mis med de Blå Øjne af Egon Mathiesen - Min Ven Jim af Kitty Crowther - billedbog - Tvillingesøster af Liv Marie Austrem - billedbog - Tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse - Jørn Jensen, emnesæt med seks eksemplarer af hver bog: Jeg er Glad Jeg er Genert Jeg er Ensom Det er Uretfærdigt Når Jeg er i Dårligt Humør Internetadresser: En national antimobbeportal. Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: Børnehaveklasse - 1. klasse: - Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) - Trin for Trin, 2. del, gul - Er du med mod mobning 8 SSP - Lolland Kommune

9 2. klasse Emne: Sladre/lyve Motto: I klassen lyver vi ikke for hinanden Stikord: Hvad sker der, når vi lyver? At sladre kan være at hjælpe en kammerat De voksne taler sammen * forældre, * skole/hjem Have tillid til, at det de voksne siger, er rigtigt Elever: - Ugens løgnehistorie- Arbejde med konfliktløsning (for eksempel fra Konfliktløsning for de Yngste Klassetrin) - Arbejde med Trin for Trin 2. del / gul Skole/hjem: - Dialogspil om positiv og negativ sladder - Dialogspil der bygger på forventninger (skole/hjem) - Hvordan løser vi konflikter? - Fritidslivets betydning. SFO - Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd Klassesæt/emnesæt (evt. fra skolens eget bibliotek): - Etik for Børn, lærervejledning. Af Lise Andersen - Kalle Alene i Mørket af Marie Helfer - læse-let bog - Frøken Ignora Eksploderer af Katrine Marie Guldager - Frøken Ignora i Skolegården af Katrine Marie Guldager Film: - Min Krop er Min, Det Danske Filminstitut, 1999 Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: - Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) - Trin for Trin, 2. del, gul SSP - Lolland Kommune - 9

10 3. klasse Emne: Mobning Motto: Hos os mobber vi ikke. - Mobbefri zone! Stikord: Hvad er mobning? Hvorfor er der nogle, der mobber? Hvordan føles det at blive mobbet? At drille/gøre nar af Påklædning/frisure/udseende Gruppepres Elever: Organisering: Opstarten kan foregå i en temauge/emneuge i klasseregi blandt andet fordi: - det er i klassearbejdet mobning skal stoppes - børn og voksne skal have temaet under huden - klassens sociale funktionsniveau kan vurderes ved elevernes evne til at samarbejde Aktiviteter: 1. Brainstorming, den mobbede og mobberen, gruppearbejde, interviewskema, rollespil, film/ litteratur (Gummitarzan), drama (Så er det din tur, Tarzan) 2. Træne rollespil om mobning 3. Arbejde med makkerskab 4. Etablere klassemøder. Rundkreds, respekt for denenkelte, lytte til hinanden, forslag til klassen 5. Udarbejde klasseregler mod mobningudarbejde plakater/skilte om mobbefri zone og andre slogans vedrørende mobning 6. Etablere klagekasse. Udarbejde standardformularer hertil Skole/hjem: - Temaaften om mobning. Oplæg fra psykolog eller anden foredragsholder - Hvordan takler vi mobning i vores klasse - Udgangspunkt: Pjecen: En skole uden mobning. Gode råd til forældre. Skole og Samfund - Video: Den Sorte Gryde. - Fællestur/arrangement for børn og voksne - Materiale fra foreningen Børns Vilkår og Børnerådet - Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: - Er du med mod mobning - Trin for Trin og forældresamarbejde. Cesel - Skolens mobbemappe. Skole og Samfund - Trin for Trin 3. del, grøn 10 SSP - Lolland Kommune

11 Klassesæt for klasse (evt. fra skolens eget bibliotek): - At Mobbe - Etik. Af Lise Andersen - Etik for Børn. Lærervejledning. Af Lise Andersen - Gummitarzan af Ole Lund Kirkegaard + lydbog - De Grå og de Sorte af Kirsten Mejlhede - En som Hodder af Bjarne Reuter - Maria - en Historie om Mobning + opgaver, af Lotte Kjærup, Lad os Tale om Mobning (fra 5.kl) af Anne Charlish, Så er Festen Slut, Tobias!, noveller med opgaver (fra 4. klasse), af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Video/dvd: - Gummitarzan - videofilm - En som Hodder - videofilm - Og dem Udenfor - tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, Pigerne i 4. b - om klikedannelse - Den Sorte Gryde, 50 min. - Ghettoprinsesse - om kulturforskelle, 48 min. - Junior Dox - mobning, DR, 2004, 30 min. Internetadresser: Undervisningsmateriale vedrørende trafiksikkerhed Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet En national antimobbeportal SSP - Lolland Kommune - 11

12 4. klasse Emne: At stjæle Det er sejt at sige nej Motto: Hos os stjæler vi ikke Stikord: Hvorfor er der nogen, der stjæler? Hæleri Modetøj /Mærkevarer Gruppepres Butikstyveri/Moral Lommepenge Tyveri i klassen? Hvorfor bliver man kriminel? Elever: - Besøg af SSP-konsulenten og politiets SSP-koordinator i forbindelse med "Projekt butikstyveri" - Mini-spørgeskema om klassens egen moral (fra Dit Liv - Dit Valg) - Dialog-/rollespil - Gæstelærer: Butiksmedarbejder/-ejer fortæller om, hvad der sker, når der begås butikstyveri og sætter ansigt på dem, der stjæles fra - Arbejde med: Dit Liv - Dit Valg, Det Kriminal præventive Råd Skole/hjem: Forældre(børn) / temaaften eller -dag: - SSP-konsulenten, deltager i forældremødet om aftenen, hvor dagens "projekt" med eleverne gennemgås. - Referat af klassens værdinormer nedskrives og uddeles til alle hjem - Forældrenetværk. Klassens trivsel er et fælles ansvar! - Politiet. Det er sejt at sige nej: Eventuelt en temadag i klassen om flertalsmisforståelser Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: - Bud nr. 7: Du må ikke være tyv af Tage Andersen med flere, Det Kriminalpræventive Råd - Dit og Mit - idémappe af Tage Andersen med flere, Det Kriminalpræventive Råd - Dit Liv - Dit Valg af Tage Andersen - Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd - Farvel til Fremtiden, Dansk Handelsstandsforening (hos SSP-konsulenterne) - Unge og Butikstyveri af Lyngby Kommune (hos SSP-konsulenterne) - Trin for Trin: Ville, vove, vælge Internetadresser: Hjemmeside vedrørende antimobning Red barnet og Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om chat Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet www. Brugkonflikten.dk Hjemmeside lavet af DCUM til brug i forbindelse med konflikter i skolen Børns Vilkårs hjemmeside 12 SSP - Lolland Kommune

13 5. klasse Emne: Godt og dårligt kammeratskab Motto: Vi vælger de gode kammerater Stikord: Gruppepres Børnenes sprogbrug Udvikling af evnen til at føle empati En fremmed er en kammerat/ven, du ikke kender Klikedannelse Gode og dårlige kammerater Konfliktløsning Hærværk Sikker chat på internettet Elever: Udgangspunktet for aktiviteterne kan være et oplæg om, hvordan vi i klassen kan fremme forståelsen for hinandens forskellighed og diskutere, hvordan man omgås hinanden. Tema: - Hvem er jeg? Om identitet: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø og drømme. Ideer kan hentes fra: Dit Liv - Dit Valg side 17-48, Det Kriminalpræventive Råd - Spørgeskema - Makkerskab - Rollespil - Klassemøde osv. - Undervisningsforløb om graffitihærværk. DSBudsendte materiale - Giraf-/og ulvesprog som konfliktløsningsmetode - Digte - Ordløs dag/time. Anderledes kommunikation Skole/hjem: Debataften om trivsel for årige: - Gæstelærer (eventuelt psykolog): Voksne som ansvarlige rollemodeller - Video: Eventuelt Den Sorte Gryde - Forældrene på Banen. Debatskabende aktiviteter side Det Kriminalpræventive Råd Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: - Trin for Trin og forældresamarbejde. Cesel. (PC) - Skolens mobbemappe. Skole og Samfund - Trin for Trin 3. del, grøn - Er du med mod mobning Klassesæt for klasse (evt. fra skolens eget bibliotek): - At Mobbe - Etik. Af Lise Andersen - Etik for børn. Lærervejledning. Af Lise Andersen - Gummitarzan af Ole Lund Kirkegaard + lydbog - De Grå og de Sorte af Kirsten Mejlhede - En som Hodder af Bjarne Reuter - Marie - en Historie om Mobning med opgaver af Lotte Kjærup, Lad Os Tale om Mobning (fra 5. klasse) af Anne Charlish, Så er Festen Slut, Tobias!, noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 SSP - Lolland Kommune - 13

14 5. klasse fortsat Video/dvd: - Gummitarzan - videofilm - En som Hodder - videofilm - Og dem Udenfor - tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, Pigerne i 4. b, om klikedannelse - Den Sorte Gryde, 50 min. - Ghettoprinsessen - om kulturforskelle, 48 min. - Junior Dox - mobning DR, 2004, 30 min. Internetadresser: Hjemmeside vedrørende antimobning Red barnet og Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om chat Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet www. Brugkonflikten.dk Hjemmeside lavet af DCUM til brug i forbindelse med konflikter i skolen Børns Vilkårs hjemmeside Et spil om god mobilstil 14 SSP - Lolland Kommune

15 6. klasse Emne: Fra barn til ung Motto: Vi respekterer hinanden, selv om vi er forskellige Stikord: Pubertet Kærester Mobning Hjemkomsttider Grænsesøgning Lektielæsning Fritidsinteresser Fritidsjob Elever: De mange begreber, der kan give forståelse af kriminalitet og misbrug, indlæres bedst ved at inddrage eleverne mest muligt gennem eksempelvis holdningsdiskussioner. - Tema: Dit Liv - Dit Valg, Det Kriminalpræventive Råd: Hvem er jeg?: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø, drømme med videre Hvem bestemmer mit liv? Hvad er levevilkår? klassediskussion, livskvalitet, sund/usund Rask/syg, livsstil med videre Du vælger selv: Regler, konsekvenser, erstatningspligt, mobning osv. Hvad vil du med dit liv? Et godt liv, et dårligt liv, hvornår er man kriminel?, Hvad er kriminalitet? Retssystemet. Hvorfor straf? Butikstyveri og hærværk, hæleri, misbrug - Besøg af sundhedsplejersken - Snak om livsværdier (Liv - om det at leve) - Udarbejdelse af konsekvenser, hvis vi ikke laver lektier eller ikke har orden i tingene. Skole/hjem: - Debataften/temaaften - Fra barn til ung: - Oplæg (Sundhedsplejerske, psykolog eller lignende) efterfulgt af debatskabende aktiviteter. (Se eventuelt, Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd). - Dialogspil for forældre og elever. Blandede grupper - Ærlig snak II ( Klasse). Samtalespil. Introvideo til Min Krop er Min - Udarbejdelse af klassens fællesskabsværdier Materiale kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: - Er du med mod mobning Klassesæt for klasse (evt. fra skolens eget bibliotek): - Liv - om at leve, tværfaglig antologi af Knud Munksgaard, Hvad Kommer det Mig Ved (etik og moral) af Knud Munksgaard, Jeg Har Ret Til - du har ret til, samværstræning af Janne Heigaard - Vi skåler med vores venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, 2002 SSP - Lolland Kommune - 15

16 6. klasse fortsat - Maria - en historie om mobning med opgaver, af Lotte kjærup - Lad os tale om mobning af Anne Charlish - Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver af Kirsten Mølvang og Per Staarup Søndergaard, Spejlbilleder og andre noveller om konflikter - antologi, Kicks1 - lydbog, findes på skolebiblioteket af Janet Fitch, 1997 Video/dvd: - Og Dem Udenfor - tre film om mobning, Det kriminalpræventive Råd, Tøser og Drengerøve (klassefest i 7.b) - grænseafprøvning (64 min), Kriminalitet - et valg. DR, 1994 (15 min.) - Alkohol til Debat - (bog og spil), Body Bio 14 - alkoholmisbrug. DR, 1993 (20 min.) - Ungefair: Mobning. DR, 2004 (30 min) - Sandhed eller Konsekvens. Videofilm, , Fuld og for Meget. DR, 2004 (40 min) - også på dvd - Tre Kolde fra Kassen? (16 min.), Kundskabens Træ med undervisningsmateriale af Niels Malmros, Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Internetadresser: Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Lavet af DCUM til brug i forbindelse med konflikter i skolen Fyrværkerikampagnen Børns vilkårs undervisningsmateriale Spejlet En national antimobbeportal 16 SSP - Lolland Kommune

17 7. klasse Emne: Alkohol og det gode kammerat-skab Motto: Vi passer på os selv og hinanden Stikord: Første gang At sige nej - At tage stilling De andre må! Aldersgrænser Holdninger til fester Til og fra fester Elever: - Rollespil om gruppepres og det gode kammeratskab - Lave avis om alkohol - Udarbejde fotoreportage eller diasserie - Workshop med forumteater, hvor eleverne er aktører - Video: - Unge og Alkohol - En Lille En - Spil: - Spillerus - et spil der påvirker - Alkoholspillet - Rødvin og Sorte Svin - Gæstelærere: SSP-lærer, SSP-konsulent, kriminalpræventiv koordinator fra Sydsjælland, Lolland- Falster politikreds Skole/hjem: Det er vigtigt, at forældrene inddrages aktivt med hensyn til forståelse af, hvor nødvendig deres indsats og ansvarlighed er. Derfor skal emnet drøftes på forældremøder, hvor underviseren orienterer om deres planer og søger den bredest mulige opbakning og medvirken fra forældrene. Forældremøde: Alkohol og fester. - Besøg af SSP-lærer, SSP-konsulent Temaaften for 7-9 klasses elever og forældre: "De unge, misbrug, kriminalitet og det gode kammeratskab" - Oplægsholder SSP-lærer, SSP-konsulent, misbrugskonsulent, kriminalpræventiv koordinator fra Sydsjælland, Lolland-Falster politikreds. - Børn, Unge og Alkohol, dvd fra Sundhedsstyrelsen, Forældreaftale, hvor fælles målsætning nedskrives (se eventuelt kontrakt på lolland.dk/ssp). "I tilfælde af at læreren eller SSP-læreren ikke tilrettelægger et undervisningsforløb for 7. klasse, samt forældremøde, skal SSP-konsulenten kontaktes så SSP-konsulenten kan forestå undervisningsforløbet for7. klassen samt foredraget om aftenen. SSP-læren er ansvarlig for at videregive ovenstående information til nye 7. klasselærere i foråret, så klasselærer kan få besøget i den nye 7. klasse (elever som forældre) indført i kommende årsplan". Fra SSP-lærernes inspirationsliste. Se yderligere på lolland.dk/ssp SSP - Lolland Kommune - 17

18 7. klasse fortsat Materiale kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: Klassesæt klasse - En stille aften Det Kriminalpræventive Råd (2005) og hos SSP-konsulenterne. - Alkohol - Rundfunk, (2004) PC og SSP-konsulenterne - Liv - om at leve, tværfaglig antologi af Knud Munksgaard, Hvad kommer det dig ved (etik og moral) af Knud Munksgaard, Jeg Har Ret Til - du har ret til, samværstræning af Janne Heigaard - Vi skåler med vores venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, Maria - en historie om mobning med opgaver, af Lotte kjærup - Lad os tale om mobning af Anne Charlish - Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver af Kirsten Mølvang og Per Staarup Søndergaard, Spejlbilleder og andre noveller om konflikter - antologi, Kicks1 - lydbog findes på skolebiblioteket, af Janet Fitch, 1997 Video/dvd: - For ung til at være kriminel. Film fra Børnerådet (45 min.) - Og Dem Udenfor - tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, Tøser og Drengerøve (klassefest i 7. b) - grænseafprøvning, (64 min), Kriminalitet - et valg. DR, 1994 (15 min.) - Alkohol til Debat - (bog og spil), Body Bio 14 - alkoholmisbrug. DR, 1993 (20 min.) - Ungefair: Mobning. DR, 2004 (30 min) - Sandhed eller Konsekvens. Videofilm, , Fuld og For Meget. DR, 2004 (40 min) - også på dvd - Tre Kolde fra Kassen? (16 min.), Kundskabens Træ med undervisningsmateriale, af Niels Malmros, Så er Festen Slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse), af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, Drenge - en novellesamling, redigeret af Gleen Ringtved, Bagland, 2006 Internetadresser: Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning Interaktivt filmspil med faktuel viden og dilemmasituationer Hjemmeside der specielt er beregnet som informativ i forhold til rusmidler Hjemmeside til unge som overvejer at holde op med at bruge rusmidler 18 SSP - Lolland Kommune

19 8. klasse Emne: Kriminalitet - et spørgsmål om valg Rusmidler Motto: Tænk dig om - vælg det gode liv Stikord: Vold Kropssprog og signaler Rusmidler Tyveri/Hæleri Graffiti og hærværk Politi Elever: Projektformen kan med fordel anvendes. Stoffet åbner rig mulighed for, at eleverne selv fremskaffer oplysninger for eksempel gennem små undersøgelser (eleverne vælger selv emneområder). Gæstelærere inddrages i videst muligt omfang. Optakt ved gæstelærere fra for eksempel: Politi, SSP-koordinator i Lolland kommune, Elsemarie Pedersen Fængselsbetjent. Ung Dialog, gratis tilbud, unge der taler til unge om sex, sprut og stoffer. SSP-konsulent, misbrugskonsulent. Skole/hjem: Temaaften for 7-9 klasses elever og forældre: "De unge, misbrug, kriminalitet og det gode kammeratskab" - Oplægsholdere: SSP-lærer, SSP-konsulent, misbrugskonsulent, kriminalpræventiv koordinator fra Sydsjælland, Lolland-Falster politikreds - Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd Materiale kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: Klassesæt/emnesæt klasse: - Zapp - om heroin magasin, fra Mellemfolkelig Samvirke, Brug eller Misbrug - en debatbog for unge om stoffer, Interviews, Debat og Fakta om Misbrug med opgaver af Kjeld Larsen - Unge og Rusmidler: brug eller misbrug af Ib Hansen, Vi Skåler med Vores Venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, Sang til en Sommerfugl - roman om mobning af Marie Küchen, En UFO Gør Entré af Jonas Gardell, Vicki Drikker af Maureen Stewart, Vold - at være menneske af Flemming Madsen Poulsen, Hvis Jeg Døde Ville Jeg Blive Glad med opgavehæfte, af Kjeld Larsen, Fra Grineflip til Nedtur, af Monica C. Madsen, Rusmidler - emnekasse om stoffer med seks titler á 6 eks Stop Ecsatsy: en særavis om et samfundsproblem, Dommerbanden af Alan Durant, Seje Tøser - Stakkels Piger: Om piger, pigebander, vold og tyveri af Per Straarup, Søndergaard - Unge på Kant med Loven - emnesæt, af Gorm Bagger Andersen og Knud Erik Andersen, 2004 SSP - Lolland Kommune - 19

20 8. klasse fortsat - En på Tæven - om vold i Danmark af Erik Dehn, Vi er ikke Tøsedrenge! - en værkstedbog om hærværk og vold, hertil film, af Peter Laursen - Fuld Fredag Aften? - en faktabog om alkohol, hash og unge af Curt Lindstrøm, Alkohol - baggrund og debat, af Emma Haughton, Stofmisbrug - en faktabog, af Jørgen Green, Den Stangstive Ungdom - på druk i Spanien, Hertil dvd - Hiphop Der - om rap, DJ'ing, graffiti og breakdance af Peter Bejder og Kim Boye Holt, Straffebogen: når dommen falder af Michael Witte, Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, Drenge - en novellesamling, redigeret af Gleen Ringtved, Bagland, Seje Tøser - Stakkels Piger af Per Straarup Søndergaard, Kroghs Forlag, 2003 Video/dvd: - De Unge Mordere, 1995(50) - Piger i Vestre Fængsel 1+2+3, 1996 (3 x 60 min.) - Unge og Rusmidler: Brug og misbrug 1+2+3, 2000 (3 x 30 min.) - For ung til at være kriminel. Film fra Børnerådet (45 min.) - Ikke mig, 1998 (30 min.) - Narkopigen Dorthe, 1998 (25 min.) - Don't Even Try - om rygeheroin, 1996 (26 min.) - Afhængighedens Labyrint - om speed og rygeheroin, 1996 (28 min.) - Sund Krop og Sjæl afhængighed af stoffer, (3 x 30 min.) - Ungefair: Stoffer, DR, 2005 (30 min.) - På Livet Løs - om ecstasy. DR, 2000 (30 min) - Voldens Verden. DR (30 min.) - De Vilde Unge Tv (3x30 min.) - Station 2 - kriminalmagasin - spot på stoffet ecstasy. TV2 (50min.) - Made in Denmark: Pigen med sølvpapiret, DR ( 30 min.), Vi er ikke Tøsedrenge! Film om bog med samme titel. - Den stangstive ungdom - på druk i Spanien dvd, Hertil Klassesæt. Tysk - Christiane F. Film uden tekst eller med svensk tekst til tyskundervisning. Hertil Findes klassesæt, Kinder der Gewalt. Undervisningsmateriale om mobning og narkotika med film, audio CD og lærevejledning, Wir Kinder von Bahnhof Zoo, hertil findes videofilm, 1987 Internetadresser: Sundhedsstyrelsen. Facts om stoffer Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning Interaktivt filmspil med faktuel viden og dilemmasituationer Ung til ung dialog, mulighed for gæsteoplæg Hjemmeside der specielt er beregnet som informativ i forhold til rusmidler Hjemmeside til unge som overvejer at holde op med at bruge rusmidler 20 SSP - Lolland Kommune

21 9. klasse Elever: For eksempel emnedag(e) hvor klassen deltager (på skift) i tre workshops for eksempel: - Workshop, hvor der blandt andet snakkes/diskuteres med SSP-konsulent - Workshop oplysning/diskussion v/ politiet - Workshop med teater/film, hvor eleverne er aktører Fælles fokusering og afslutning på Workshops ved hjælp af teater/film. - Spillerus. Kortspil. (Sundhedsstyrelsen): Et spil, der kan anvendes for de årige unge. Spillet lægger på en sjov og underholdende måde op til debat om de unges holdninger, moral og etik i forbindelse med omgang med rusmidler, specielt alkohol og hash. Foredrag ved misbrugskonsulenten, politi, SSPkonsulenten - Ung Dialog: Gratis foredrag om ungdomsproblemer. Web: ung-dialog.dk Skole/hjem: Temaaften for 7-9 klasses elever og forældre: "De unge, misbrug, kriminalitet og det gode kammeratskab" - Oplægsholdere: SSP-lærer, SSP-konsulent, misbrugskonsulent, kriminalpræventiv koordinator fra Sydsjælland, Lolland-Falster politikreds Materiale kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek : Klassesæt/emnesæt klasse - Zapp - om heroin, magasin fra Mellemfolkelig Samvirke, Brug og Misbrug - en debatbog for unge om stoffer, Interviews, Debat og Fakta om Misbrug med opgaver af Kjeld Larsen - Unge og Rusmidler: brug eller misbrug af Ib Hansen, Vi Skåler med vores Venner med opgavehæfte, af Jari Kickbusch, Sang til en Sommerfugl - roman om mobning af Marie Küchen, En UFO Gør Entré af Jonas Gardell, Vicki Drikker af Maureen Stewart, Vold - at være menneske af Flemming Madsen Poulsen, Hvis Jeg Døde Ville Jeg Blive Glad med opgavehæfte af Kjeld Larsen, Fra Grineflip til Nedtur af Monica C. Madsen, Rusmidler - emnekasse om stoffer med seks titler i 6 eksemplarer Stop Ecsatsy: en særavis om et samfundsproblem, Dommerbanden af Alan Durant, Seje Tøser - Stakkels Piger: Om piger, pigeban- SSP - Lolland Kommune - 21

22 9. klasse fortsat der, vold og tyveri af Per Straarup, Søndergaard - Unge på Kant med Loven - emnesæt, af Gorm Bagger Andersen og Knud Erik Andersen, En på Tæven - om vold i Danmark, af Erik Dehn, Vi er ikke Tøsedrenge! - en værkstedbog om hærværk og vold, hertil film, af Peter Laursen - Fuld Fredag Aften? - en faktabog om alkohol, hash og unge af Curt Lindstrøm, Alkohol - baggrund og debat, af Emma Haughton, Stofmisbrug - en faktabog, af Jørgen Green, Alkohol til Debat af Vibeke Lenskjold og Kirsten Tholle, Den Stangstive Ungdom - på druk i Spanien, Hertil dvd - Hiphop Der - om rap, DJ'ing, graffiti og breakdance, af Peter Bejder og Kim Boye Holt, Straffebogen: når dommen falder af Michael Witte, Så er Festen Slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Video/dvd: - De Unge Mordere, 1995(50) - Piger i Vestre Fængsel 1+2+3, 1996 (3 x 60 min.) - Unge og Rusmidler: Brug eller misbrug 1+2+3, 2000 (3x30 min.) - Ikke mig, 1998 (30 min.) - Narkopigen Dorthe, 1998 (25 min.) - Don't Even Try - Om rygeheroin, 1996 (26 min.) - Afhængighedens Labyrint - om speed og rygeheroin, 1996 (28 min.) - Sund Krop og Sjæl afhængighed af stoffer (3x 30 min.) - Ungefair: Stoffer, DR, 2005 (30 min.) - På Livet Løs - om ecstasy. DR, 2000 (30 min) - Voldens Verden. DR (30 min.) - De Vilde Unge TV (3x30 min.) - Station 2 - kriminalmagasin - spot på stoffet ecstasy. TV2 (50min.) - Made in Denmark: Pigen med sølvpapiret DR (30 min.), Vi er ikke Tøsedrenge! Film om bog med samme titel. - Den Stangstive Ungdom - på druk i Spanien dvd, Hertil Klassesæt. Tysk: - Christiane F. Film uden tekst eller med svensk tekst til tyskundervisning. Hertil Findes klassesæt, Kinder der Gewalt - undervisningsmateriale om mobning og narkotika med film, audio cd og lærervejledning, Wir Kinder von Bahnhof Zoo, hertil findes videofilm, 1987 Internetadresser: Sundhedsstyrelsen. Facts om stoffer Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning Flertalsmisforståelser Interaktivt filmspil med faktuel viden og dilemmasituationer Hjemmeside der specielt er beregnet som informativ i forhold til rusmidler Hjemmeside til unge som overvejer at holde op med at bruge rusmidler 22 SSP - Lolland Kommune

23 Formål for de enkelte klassetrin Børnehaveklasse, 1. og 2. klasse: Eleverne skal gennem deres samlede skoleforløb blandt andet opleve en sammenhængende social progression inden for klassens fire vægge. Eleverne skal bevidstgøres om, hvad en god legekammerat er. Dialog omkring konfliktløsninger. 3. klasse: At øge elevernes accept og forståelse af sig selv og andre, samt styrke bevidstheden om de faktorer, der styrer klassens adfærd med hensyn til at udvikle klassens sociale liv og funktioner. Eleverne bevidstgøres om klassens trivsel. Her ud over skal der til stadighed være fokus på mobning i det daglige arbejde. 4. klasse: Børn i års alderen er stadig meget afhængige af fars og mors holdninger og adfærd. Men de er i højere grad begyndt at søge identifikation hos kammerater i skolen og i fritidsaktiviteter, som derved spiller en stadig større rolle. Ofte er ældre klasser modeller for de yngre årgange. Men usikkerheden omkring forventningerne til at blive ældre gør, at mange børn tror, deres kammerater gør ting, som de ikke selv er parate til endnu. Denne misforståelse må vi gå aktivt ind i at korrigere. 5. klasse: Generelt bør vægten i den forebyggende indsats lægges på, at eleverne vænner sig til at være medbestemmende og tage medansvar for egne handlinger, samvær, arbejde og fælles beslutninger, og at de vænner sig til at løse problemer sammen med andre. 6. klasse: På 6. og 7. klassetrin er det en god idé, at arbejdet tager udgangspunkt i lokalsamfundet og i elevernes egen hverdag. Det er vigtigt, at eleverne kan gennemskue og erkende, hvilke faktorer der spiller ind i situationer, hvor kriminel adfærd og misbrug kan forekomme. 7. klasse: Målet er hovedsageligt, at eleverne får viden om, holdninger til og handlekompetence i forhold til alkohol og rusmidler, således at både familien og den enkelte elev bliver i stand til at diskuterer og tage stilling til, hvordan man omgås rusmidlerne. 8. klasse: Elevernes modenhed tillader nu ( klasse), at man i undervisningen kan bearbejde forhold vedrørende kriminalitet, misbrug og trivsel (et godt liv) mere generelt. Der kan arbejdes hen imod en erkendelse af hvilke faktorer, der indgår i det samlede kriminalitets- og misbrugsbillede. Endvidere kan der arbejdes med, hvordan kriminalitet, misbrug og et dårligt liv kan forebygges individuelt, i gruppen (klassen) og på samfundsplan. 9. klasse: I de sidste år af skoleforløbet får fest- og gå-ibyen-kulturen et stigende omfang samtidig med overgangen til for eksempel gymnasium og handelsskole. Derfor kan det i dette forløb være et mål at: - Skaffe sig viden om og indsigt i rusmidler og de forskellige rusmidlers virkning - Skaffe sig viden om stofmisbrug og afhængighed samt indsigt i mulig betydning og konsekvenser for den enkelte, familien og samfundet SSP - Lolland Kommune - 23

24 SSP-konsulentens rolle SSP-konsulenterne kommer gerne ud til team møder og i planlægningsfasen af et af emnerne fra læseplanen, for at hjælpe og inspirerer med ideer. SSP-konsulenterne kommer gerne ud i klasserne ( klasse) og holder oplæg/foredrag. Det kan eksempelvis omhandle temaer som vold, tyveri, hærværk, mobning, net etik, rusmidler, det gode kammeratskab osv. SSP-konsulenten afholder "projekt butikstyveri" i 4. klasse (mod henvendelse). Ligeledes tilbyder SSP-konsulenten, at deltage i forældremøder på følgende klassetrin, Bhkl, 4. klasse og 7. klasse. Når SSP-konsulenten har besøgt en klasse om formiddagen, er der som regel forældremøde i samme uge om aftenen. Til forældremødet klæder SSP-konsulenten forældrene på med de temaer klassen har arbejdet med. SSP-konsulenten kan undervise i et specifikt kriminalpræventivt emne, hvis der har været konkrete problemer i en klasse. SSP-konsulenterne besøger også indskolingen og mellemtrinet, hvis der har været konkrete problemer i en klasse. Se mere om SSP-konsulenten på SSP-lærerens rolle SSP-lærerne har til opgave at koordinere det lokale SSP-arbejde på skolen og blandt andet formidle centrale SSP-initiativer. SSP-læreren bør desuden sætte fokus på unges alkoholforbrug gennem et undervisningsforløb for skolens 7. klasser. Herudover indføres på 7. klassetrin en fast forældreaften på alle skoler. På forældreaftenen er temaet Unge, det Gode Kammeratskab og Alkohol. På forældreaftenen udarbejdes fælles aftaler om holdninger til de unges alkoholforbrug og introduktion til alkohol, samt fællesregler om de unges alkoholforbrug i forbindelse med fester. I tilfælde af at læreren eller SSP-læreren ikke tilrettelægger et undervisningsforløb for 7. klasse, samt forældremøde, skal SSP-konsulenten kontaktes så SSP-konsulenten kan forestå undervisningsforløbet for 7. klassen samt forældreforedraget om aftenen. SSP-læren er ansvarlig for at videregive ovenstående information til nye 7. klasselærere i foråret, så klasselærer kan få besøget i den nye 7. klasse (elever som forældre) indført i kommende årsplan. Se mere om SSP-læreren på Politiets rolle Der er i Lolland Kommune en lang tradition for, at politiets gæstelærere deltager i skolens præventive undervisning på de forskellige klassetrin med aldersrelevante emner. Sydsjælland Lolland-Falster politi tilbyder: - Et obligatorisk besøg i indskolingen (0.-2. klasse) primært vedrørende gå regler og eventuelt afvikling af gå prøve - Ét obligatorisk besøg på mellemtrinet (3.-5. klasse) primært vedrørende cykel regler - Afvikling af cyklistprøven i 6. klasse Herudover kan politiet indgå som et naturligt led i undervisningen, hvor det er hensigtsmæssigt i relation til emnet - for eksempel vold, butikstyveri, rusmidler, narkotika, straf og konsekvenser, herunder straffeattest og erstatningsansvar med videre. Politiet kan endvidere deltage, hvis der har været konkrete problemer i en klasse. 24 SSP - Lolland Kommune

25 Hvem henvender jeg mig til i Lolland Kommune? Hvis du er ung, forældre, lærer eller pædagog. SSP-konsulenterne: Telefon Rene Kim Nielsen Henrik Andersen Oplæg og faglig sparring SSP-koordinator: Aksel Poulsen Misbrugskonsulent: Mogens Kopytko Oplæg i overbygningen og faglig sparring. Familiehjælpen: Her kan der bestilles tid til en samtale tirs- og torsdag 8-15 med en familiekonsulent øvrige dage Børn og Unge rådgivningen: Her kan der straks eller efter aftale bestilles en samtale med en rådgiver Politiet: SSP-koordinator i Lolland kommune, Elsemarie Pedersen Faglig sparring og oplæg. Telefonliste Børns Vilkår Børnerådet Det Kriminalpræventive Råd Sydsjælland, Lolland-Falster politi KRIM CFUS, Center for undervisningsmidler Sundhedsstyrelsen Skole og Samfund Socialpædagogisk Forlag Ung Dialog Ungdomsskolen SSP generelt: SSP - Lolland Kommune - 25

26 CFUS materialer til SSP i indskolingen (fra 0. til 3. klasse) Bøger i klassesæt Mis med de blå øjne (billedbog) af Egon Mathiesen Må vi være her (billedbog) af Kirsten Mejlhede Krog Se mig far (billedbog) af Ulla Frellsen Polle i skabet af Hans Chr. Hansen De grå og de sorte af Kirsten Mejlhede Krog Engel eller morder af Paul Leer-Salvesen Engle kan da flyve af Paul Leer-Salvesen Yo-Yo-klubben af Hans Chr. Hansen Lars Otto - fugleungen af Hans Chr. Hansen Frøken Ignora Eksploderer af Katrine Marie Guldager Frøken Ignora i Skolegården af Katrine Marie Guldager Gummi-tarzan af Ole Lund Kirkegaard At misunde af Lise Andersen At mobbe af Lise Andersen Lærervejledning til Etik for Børn af Lise Andersen fra 0. klasse fra 0. klasse fra 0. klasse, kan bruges på flere klassetrin fra 1. klasse fra 2. klasse fra 2. klasse fra 2. klasse fra 3. klasse fra 3. klasse, velegnet til oplæs fra 0. Klasse fra 3. klasse fra 3. klasse fra 3. klasse fra 3. klasse fra 3. klasse fra 3. klasse Film på VHS eller DVD Livsværdier: indskolingen Peer-education: børn hjælper børn fra 2. klasse fra 1. til 9. klasse (for folkeskolen) Emnekasser Filosofikasse indskolingen : - Undervisning med den etiske samtale fra 1. Klasse - Forår. Skuffelse og håb - billedsamling fra 2. Klasse 26 SSP - Lolland Kommune

27 CFUS materialer til SSP i mellemtrin (Fra 4. til 6. klasse) Bøger i klassesæt Etik for børn. Lærervejledning af Lise Andersen At sladre af Lise Andersen fra 4. klasse At stjæle af Lise Andersen fra 4. klasse En som Hodder af Bjarne Reuter fra 4. klasse Louise af Linda Lassen fra 4. klase Liv: om det at leve af Knud Munksgaard fra 4. klasse 44 øjne i nakken: mobning er ikke farveblind fra 4. klasse At lyve af Lise Andersen fra 5. klasse At ødelægge af Lise Andersen fra 6. klasse Kokain af Sarah Lennard-Brown fra 6. klasse Bander og mobning: en debatbog for unge om chikane fra 6. klasse Hvad kommer det mig ved?: om dig og mig etik og moral fra 6. klasse Sandhed eller konsekvens af Annika Thor fra 6. klasse Rigtige drenge græder ikke af Stig Rotvt fra 6. klasse Salamanderrytteren af Erna Osland fra 6. klasse Film på VHS eller DVD Ketchup-effekten Brug eller misbrug. Uds. 1: Alkohol og hash Brug eller misbrug. Uds. 2: Stoffer Brug eller misbrug. Uds. 3: Afhængighed Brug eller misbrug. Uds. 4: rygning Emnekasser Filosofikasse mellemtrin : undervisning med den etiske samtale Hamlet: et drama om unge, alkohol, identitet og fællesskab Min krop er min Et par på kassen : voldspakken: Stimulanser Alkohol fra 5. til 8. klasse fra 6. til 9. klasse fra 6. til 9. klasse fra 6. til 9. klasse fra 6. til 9. klasse fra 4. klasse fra 4. klasse fra 4. til 10. klasse fra 4. til 10. klasse fra 5. til 10 klasse fra 6. til 10.klasse SSP - Lolland Kommune - 27

28 CFUS materialer til SSP i overbygningen (fra 7. Klasse til 10. Klasse) Bøger i klassesæt Nørdernes forvandling af Thorstein Thomsen Ung i en pornotid af Per Straarup Søndergaard Det onde - din indre svinehund af David Day Spejlbilleder og andre noveller om konflikter Heroin af Susan Elliot-Wright Date med en engel af Ronnie Andersen Englekraft af Bente Clod Den stangstive ungdom af Asger Muurholm Tanker fra en kannibal: en bog om etik af Fernando Savater Sang til en sommerfugl af Maria Küchen Hvis bare jeg havde vidst det: psykisk 1. Hjælp til unge Unge på stoffer Det fede liv af Per Straarup Søndergaard Seje tøser - stakkels piger: Om piger, pigebander, vold og tyveri af Per Staarup Søndergaard Film på VHS eller DVD Ingen vej tilbage Dødskørsel Den stangstive ungdom fra 7. klasse fra 7. klasse fra 7. klasse fra 7. klasse fra 7. klasse fra 8. klasse fra 8. klasse fra 8. klasse fra 8. klasse fra 8. klasse fra 8. klasse fra 8. klasse fra 8. klasse fra 8. klasse fra 7. klasse fra 7. klasse fra 7. klasse 28 SSP - Lolland Kommune

29 Materialer til lærerne, som kan lånes i Informationssamlingen A.MO.R - antimobberåd, artikelsamling om udstødelse blandt skolebørn, 2001 Ballademageren Søren - om sprogbrug, kontakt, identitetsdannelse og selvværd af Janne Hejgaard, 2005 Bogen om Trin for Trin, redigeret af Lone Gregersen, 2002 Den Usynlige Rygsæk - om unge og selvværd af Kirsten Rudbeck og Kirsten Møller-Nielsen, 1998 Er Du med Mod Mobning - 42 veje til bedre trivsel. Findes i ét eksempel på alle skoler i kommunen, af Dansk Center for Undervisningsmiljø DCUM, 2006 Fornemmelse for Rummelighed - relationspædagogik i praksis af Annemarie Bjerre og Jesper Friis, 2004 Girafsprog af Bodil Weirsøe, 2002 God Atmosfære i Klassen af Barbara Reider, 1998 Goddag, Giraf af Janne Hejgaard, 2000 Konflikter Kan Klares af Ingegerd Edman Ståhl, 2001 Lommeguiden om Ro og Orden i Skolen redigeret af Hans Martin Jepsen, 2002 Mobning - Forebyggelse og Løsninger af Gunnar Höistad, 1994 Mobning Kan Stoppes af Anncha Lagerman og Pia Stenberg, 2000 Mobning - Også Elevrådets Ansvar af Helle Boelt Hindsgaul, 2003 Mobningens Psykologi af Eva Larsson, 2002 Nu Giver I Hinanden Hånden og siger undskyld af Hanne Lyngby Nielsen, 2000 Tackling 1 - sundhed, selvværd, samvær, undervisningsmateriale med lærervejledning for 7. klasse af Gilbert Botvin, Alinea 2005 Under Ordene - om kommunikation og pædagogik af Eva Tverskov og Karin Hald, 1996 Grib Konflikten - om konstruktiv konflikthåndtering i skolen, Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Center for Konfliktløsning, 2003 Konflikter Løser Vi Selv! af Hans Boserup og Susse Humle, 1996 Konfliktløsning efter en Vindermetode af Hans Boserup og Susse Humle, 2000 SSP - Lolland Kommune - 29

30 Ideer til emner på forældremøder - Børnefødselsdage - hvordan skal strukturen være - kun piger, kun drenge eller hele klassen, hvad må en gave koste? Etcetera - Hvordan bliver alle børnene deltagende blandt andet i forbindelse med legekammerater (således ingen bliver isoleret)? - Hvad er forældrenes ansvar for de børn som går i skole/sfo? - Hvordan sørger man for, at ens børn er glade og glade for deres skolegang? - Hvordan tager man imod nye elever? - Hvordan kan man bruge hinanden til eksempelvis "børnepasning"? - Tonen i klassen - hvilke normer skal der være? - Hvad er vigtigst for børnene at få ud af at gå i skole? - Hvad gør man, når der er konflikter mellem børnene eksempelvis uden for skolen - fritiden? - Hvad skal holdningen blandt klassens forældre være til mobning (mobbepolitik)? - Hvordan sikres kommunikation imellem forældrene i klassen, og vedr. skilsmisseforældre (de skal sørge for at informere hinanden)? - Forældre bakker skolen/sfo en op, bl.a. i børnenes nærvær - Socialisering i klassen - Hvad det vil sige at være rollemodel? - Hvordan kan man tage ansvar i forhold til sit eget barn og til klassen? - Basale behov (mad, søvn, tryghed) - Fælles ansvar for børnene i klassen - Sprog - hvordan taler vi med og om hinanden - Legeordning - Hensynsordning - hvordan tager vi hånd og ansvar for de tosprogede, socialt dårlige/svage børn? Hvordan får vi alle med? - At de får talt om kost og sund mad i madpakken - Sengetider - Mobiltelefoner - Hvad gør vi for at fastholde sammenholdet i klassen? - Hvornår skal forældrene bestemme og hvornår skal de overlade ansvaret til den unge selv 30 SSP - Lolland Kommune

31 - I dag kræver det kun få sekunder på tasterne at komme i forbindelse med hele vennekredsen. Giver det et særlig ansvar? - Hvor godt skal man kende folk, før man kan blande sig? Og hvor meget skal der til, før man f.eks. stopper en fest? - Fester og alkohol kommer hurtigt til at høre sammen. Men hvornår er det i orden at begynde med alkohol til festerne og hvornår tager det overhånd? - Det er altid rart at være med i fællesskabet og få vennernes opmærksomhed. Men det er også en god undskyldning for at gøre noget ulovligt eller farligt? - Hvad er vores ansvar, når vi tilfældigt bliver vidner til ulovlig situation? Hvornår ulejliger vi ukendte mennesker, og hvor langt vil vi lade tingene udvikle sig, før vi griber ind? - Til fester er det naturligt, at man bliver lidt løssluppen. Men hvor festligt må det blive? - Hvilke grænse kan/bør/skal forældre sætte i forhold til unge, der vil drikke alkohol og holde fest? - Er der tale om umyndiggørelse, hvis forældrene blander sig? Hvad er umyndiggørelse og hvad er positiv opmærksomhed? - Hvornår skal man spørge/snakke og vise bekymring overfor den unge og stoffer? - Hvornår skal vi "undre" os og vise bekymring overfor de andre unge i klassen? - Hvordan skal man som forældre udtrykke sin bekymring om en ung fra klassen, til den unges forældre? - Hvor skal man henvende sig, når man er bekymret for sit eget eller andres børn? SSP - Lolland Kommune - 31

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken 12 4930 Maribo www.lolland.dk/ssp SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen

Læs mere

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp

SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning. gladsaxe.dk/ssp gladsaxe.dk/ssp SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning SSP- læseplan Kriminalpræventiv undervisning i Gladsaxe Kommune O:\CSFIA1\GRAFIA og andre leverandører\ssp-læseplan 2007\SSP-læseplan - den endelige

Læs mere

Trivselsarbejde i klasserne

Trivselsarbejde i klasserne Det forudsættes, at der til hver afdeling er tilknyttet en AKT-lærer, der kan hjælpe med problemløsning, igangsætning og forslag til forskellige materialer og metoder. Metoder og materialer er tænkt som

Læs mere

SSP vejledende læseplan

SSP vejledende læseplan SSP vejledende læseplan Side 1 Side 2 - Ung Egedal SSP - Vejledende læseplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sådan anvendes materialet:... 5 Indskolingen (til og med 3. klasse)... 7 Mellemtrinnet 4. 6.

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

forebyggelse er sund fornuft

forebyggelse er sund fornuft SSP-vejledning SSP forebyggelse er sund fornuft Vi ønsker alle for vore børn og unge, at de må få et godt liv. Desværre går tingene ikke altid, som vi kunne ønske det, og indimellem er der nogle, der kommer

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse

Selvværd. Emner. Undervisning. Mellemtrin. 3.- 6.klasse. 3. Klasse Mellemtrin 3.- 6.klasse Selvværd På mellemtrinnet er det særlig vigtigt, at der arbejdes med styrkelse af elevens selvværd. Selvværdsbegrebet refererer til børn og unges oplevelse af at have værdi i sig

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune

SSP Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning på skolerne i Jammerbugt kommune Forord Kriminalpræventiv undervisning Kriminalpræventiv undervisning er en del af den forebyggende undervisningsindsats i folkeskolen,

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler. Med en anerkendende

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole

Dronninglund Skole. Den røde tråd. En koordineret indsats. på Dronninglund Skole Dronninglund Skole Den røde tråd En koordineret indsats i den forebyggende og sundhedsfremmende undervisning på Dronninglund Skole Redigeret oktober 2013 Indhold HVAD ER DEN RØDE TRÅD: 2 UNDERVISNINGEN

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet

SKOLE SOCIAL P POLITI. Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet SKOLE SOCIAL P POLITI Vejen til det gode liv Læseplan for det kriminalitets - og misbrugsforebyggende arbejde på folkeskoleområdet Forord Denne læseplan for folkeskolens undervisning i at forebygge misbrug

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende 2008/2009

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende 2008/2009 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2008/2009 Forord Holstebro Kommune har altid lagt meget vægt på arbejdet med at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge. Det er derfor meget tilfredsstillende,

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

FORBYGGELSE VEJLEDNING

FORBYGGELSE VEJLEDNING FORBYGGELSE VEJLEDNING Målgruppen for Forebyggelsesvejledningen er lærere og pædagoger der arbejder i Køge kommunes folkeskoler. SSP Køge, Sundhedstjenesten, Sekretariat for Forebyggelse og Sundhedsfremme

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE 1 UNDERVISNING OG INFORMATION Dette forebyggelseshæfte er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2016 Indhold Forord... 3 Formål med indsatsen... 3 Det overordnede formål... 3 KFI i Greve Kommune... 4 Organisering... 4 Forældreinddragelse... 4 Det skal skoleledelsen

Læs mere

SSP SSP. idékatalog. SSP side1

SSP SSP. idékatalog. SSP side1 SSP Brøndby SSP idékatalog SSP side1 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Indledning side 4 Formålet med det forebyggende arbejde side 4 SSP-samarbejdet i Brøndby Kommune side 5 Satellitten side 7 Opsøgende

Læs mere

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning:

Til klasselæreren: Målsætning for den kriminalpræventive undervisning: Til klasselæreren: SSP er som bekendt den forkortede betegnelse for det kriminalpræventive samarbejde mellem det lokale Skolevæsen, kommunens Sociale forvaltning og Politiet. Det er et samarbejde, der

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN. Indskolingen

MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN. Indskolingen MOBNING - VÆRKTØJSKASSEN Brillerne Birkeland, Thøger Materiale til indskolingen Opstilling - klassesæt Skolens værktøjskasse til fremme af trivsel og mod mobning Indskolingen De er altid efter mig! Bode,

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole

Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Trivselspolitik på Vallensbæk Skole Formålet med at tale og skrive om trivsel på skolen er fortsat at minimere mobning på skolen. Vallensbæk Skole har gennem lang tid gjort en aktiv indsats for at minimere

Læs mere

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 1. klasse. Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 1. klasse Samvær i klassen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 6. klasse. Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 6. klasse Fra barn til ung SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel.

Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Askov-Malt Skoles Trivselspolitik. Askov-Malt Skole - siger JA TAK til trivsel. Trivselsplan og Antimobbestrategi Når vi omtaler skolen er det hele skolen og SFO, vi taler om. Målsætning: På Askov-Malt

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Trivselslæseplan for 7. klasse. Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 7. klasse. Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 7. klasse Selvværd og samvær SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen

Kontaktforældreråd på Nyrupskolen Kontaktforældreråd på Nyrupskolen RAMMER, OPGAVER OG FORSLAG TIL TEMAER PÅ FORÆLDREMØDER Kontaktforældreråd Kontaktforældrerådets arbejde er en del af skole-/hjemsamarbejdet på Nyrupskolen. Arbejdet i

Læs mere

Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser

Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser Trivselslæseplan for 4. klasse Mine og dine grænser SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5

Det gode Klassemiljø. Vinding Skole 2OO5 Det gode Klassemiljø Vinding Skole 2OO5 Det gode klassemiljø. Det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen. Hvorfor arbejde med det psykiske/sociale arbejdsmiljø i klassen? En forudsætning for at lære er,

Læs mere

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling.

at minimere mobning i og udenfor skolemiljøet gennem oplysning, forebyggelse og aktiv handling. - FORORD Skolebestyrelsen på Gjellerupskolen har taget initiativ til, at skolen udarbejder en mobbepolitik indeholdende mobbedefinition, målsætning og handleplaner for aktivt at modvirke mobning. Det er

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek.

Stop mobning! Bøgerne og videoen kan lånes på skolens bibliotek. Med udgangspunkt i Helle Højbys bog Ikke mere mobning har Tjørnegårdskolen udviklet en metode til at tage fat om problemet, når der er mobning i klassen. Formålet er at give lærere og pædagoger på Tjørnegårdskolen

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Trivselslæseplan for børnehaveklassen. Venner SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for børnehaveklassen. Venner SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for børnehaveklassen Venner SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider

Nyttige telefonnumre. Nyttige hjemmesider Læseplan for FOREBYGGELSE Nyttige telefonnumre Det kriminalpræventive råd, DKR 35432300 Børnerådet 33924500 Skole og Samfund 33261721 Sundhedsstyrelsen 33911601 Forsikringsrådet 43698838 Dansk psykologisk

Læs mere

Sværdborg Friskole FORÆLDRERÅD. Side 1 af 9

Sværdborg Friskole FORÆLDRERÅD. Side 1 af 9 Sværdborg Friskole FORÆLDRERÅD Side 1 af 9 Indledning Dette forældrerådsdokument indeholder en beskrivelse af forældrerådets arbejde, herunder en række oplysninger af hvad der forventes af forældrerådet.

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Her finder du en oversigt over nogle af de noveller du kan låne i klassesæt til mellemtrinnet.

Her finder du en oversigt over nogle af de noveller du kan låne i klassesæt til mellemtrinnet. Noveller Her finder du en oversigt over nogle af de noveller du kan låne i klassesæt til mellemtrinnet. Fra 3.-4. klasse: Tankestreger 1 af Jette Kantsø Små noveller og mange billeder, der kan sætte tankerne

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

lyngholm skolens antimobbe politik

lyngholm skolens antimobbe politik lyngholm skolens antimobbe politik Lyngholmskolen skal være et rart sted at være for at kunne være et godt sted at lære. Derfor accepteres mobning ikke. Når vi bliver bekendt med mobning, imødegår vi den

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-læseplan Ishøj Indskoling Børnehaveklasse... s. 5 1. klasse... s. 6 2. klasse... s. 7. Mellemtrin 3. klasse... s. 9 4. klasse... s. 10 5. klasse...s. 11 6. klasse...

Læs mere

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE

Trivselslæseplan for 5. klasse. Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Trivselslæseplan for 5. klasse Mig selv og de andre SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere