Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen"

Transkript

1 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på juniorafdelingen Dato:

2 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander Arne N. Hansen, Souschef Elsebeth Møller og afdelingsleder Toni Pej 2 medarbejdere på juniorafdelingen Der er hilst kort på 2 børn på børneafdelingen Der er talt med 5 unge på juniorafdelingen 2. Oplysninger om tilbuddet: Lovgrundlag 67 Adresse Kløvervangen 9, 8500 Grenaa Telefon Ledelse Forstander: Arne N. Hansen Stedfortræder: Elsebeth Møller Afdelingsleder: Toni Pej Antal afdelinger / enheder 3 Antal pladser Børneafdelingen: 10 pladser Juniorafdelingen: 8 pladser Familieafdelingen: 4 mødre og 4 børn eller gravide Målgruppe Børneafdelingen: Normaltbegavede, omsorgssvigtede og udviklingstruede børn og unge samt børn og unge med lettere psykiske handicaps i aldersgruppen 6 år 12 år. Typisk vil det være børn fra familier med store vanskeligheder. Børnene skal som udgangspunkt kunne frekventere et normalt skoletilbud. Børnene har ofte adfærdsmæssige problematikker.

3 3 Der vil efterfølgende være tilsyn med børneafdelingen. Juniorafdelingen: Normaltbegavede, omsorgssvigtede og udviklingstruede børn og unge samt børn og unge med lettere psykiske handicaps i aldersgruppen 12 år til og med 17 år. Typisk vil det være børn fra familier med store vanskeligheder. Børnene skal som udgangspunkt kunne frekventere et normalt skoletilbud. Børnene har ofte adfærdsmæssige problematikker. Familieafdelingen: Et tilbud til gravide kvinder og familier, hvor de sociale myndigheder er bekymrede for, hvordan forældrerollen forvaltes. Tilbuddet gives jvfr. Servicelovens 52 stk. 3 nr. 4 til familier, der skal støttes i udviklingen af egen ansvarlighed og forbedre deres handlemuligheder over for egne problemer, og til familier, hvor de sociale myndigheder ønsker en forældreevneundersøgelse Familieafsnittet på Djurshøj vil fortrinsvis modtage: Unge mødre Gravide unge piger Familieafsnittet på Djurshøj vil også indgå i opgaver omkring: Forældre med sociale problemer Forældre der er psykisk udviklingshæmmede Forældre der har psykiske problematikker Undersøgelses perioden er på 6 måneder. Familieafsnittet modtager ikke akutte indskrivninger. Familieafsnittet beskrives nærmere efter evalueringsmøde den Dato og tidspunkt for tilsynet kl Oplysninger vedr. det aktuelle tilsyn

4 4 Materiale der har indgået i tilsynet Der er udleveret følgende skabeloner: Udviklingsplan Observationsrapport Statusrapport 3 måneders rapport Afslutningsstatus Fortegnelse over indskrevne børn og unge Skema vedr. ugekontakt til forældre Der er udleveret følgende pjecer: Vejledning vedr. medicingivning på Djurshøj Regler / retningslinjer vedr. magtanvendelser Hvordan er der på Djurshøj? Tavshedspligt Information til medarbejderne om sikkerhedsarbejdet på Djurshøj Sikkerhedsgruppens mål og opgaver for 2008 Velkommen på Familieafsnittet Retningslinjer ved udarbejdelse af og opfølgning af udviklingsplaner for barn eller ung på Djurshøj, samt beskrivelse af barnets udviklingsteam Arbejdsopgaver i forbindelse med forældrekontakten Rygepolitik på Djurshøj Syge og fraværspolitik Elektronisk dagbogsføring på Djurshøj Stress og trivselspolitik På hvilken måde er det sociale liv og samspil observeret Der er talt med 2 medarbejdere på juniorafdelingen Der er talt med 5 unge på juniorafdelingen Deltagere i tilsynet Teamleder Susanne Rasmussen Fra tilsynsgruppen: Dotta Skovgaard-Petersen og Maja Elisiussen

5 5 A. Aktuelle forhold vedr. de indskrevne børn / unge Visitation Hvordan foregår visitationen: Der er for nylig aftalt ny visitationsprocedure med teamleder Susanne Rasmussen: Visitationer til Djurshøj fra Norddjurs Kommune foregår i det centrale visitationsudvalg. Visitationer til Djurshøj fra andre kommuner foregår ved direkte kontakt mellem Djurshøj og den pågældende kommune. Det er Djurshøj, der beslutter. Sagen tages efterfølgende med til efterretning / orientering i det centrale visitationsudvalg. Mål for det pædagogiske arbejde, herunder både institutionens generelle mål og konkrete operationelle mål for det enkelte barn Der er betydelig divergens mellem ledelsens og medarbejdernes oplysninger. Medarbejderne mangler den grundlæggende forståelse for ledelsens intentioner Ledelsen oplyser: Overordnet er det målet med det pædagogiske arbejde på Djurshøj at lære børnene en god, tryg, almindelig hverdag, der gerne på sigt skulle ruste dem til at klare sig i tilværelsen. Helt afgørende for arbejdet med det enkelte barn er Kontakt Kærlighed Krav Konsekvens Den gode kontakt er udgangspunktet. Kærlighed: Det er en forudsætning, at man skal kunne lide at arbejde med barnet. Krav: Man skal kunne indgå i en sammenhæng i samfundet og skal man kunne det, skal man også kunne efterleve visse krav. Konsekvens: det skal være tydeligt, at valg og handlinger har konsekvenser. På spørgsmålet om, hvordan der skabes sammenhæng mellem krav og konsekvens oplyses det, at der på Djurshøj hele tiden arbejdes med sammenhængen. Hvis arbejdet skal lykkes, er involveringen vigtig. Man arbejder meget med relationsarbejde på børneafdelingen. De børn, man har den bedste kontakt med, laver man f.eks. livshistoriebøger med. Det har endnu ikke været et problem, at et barn så ikke er blevet valgt.

6 6 Arbejdet med livshistoriebøger er ikke et nyt tema men det er af nyere dato, at man arbejder så systematisk med det. Man har indkøbt en lille usb nøgle som er formet som en lille grøn mand. Manden har påskriften med kærlig hilsen Djurshøj. Hvert barn får sådan en nøgle, hvor man kan få scannet billeder og andet vigtigt ind. Medarbejderne har en anerkendende tilgang. Det er vigtigt, at man kan tale om tingene på en ordentlig måde. Det er vigtigt at respektere barnets historie. Pædagogen har læst barnets historie. Men barnet selv har oplevet historien. Man kan sagtens markere sig og sige stop, selv om man er anerkendende. Man skal som pædagog respektere, at børnene reagerer. På spørgsmålet om, hvor vidt man som pædagog på Djurshøj har en opdragerfunktion svares der, at det har man i høj grad. Alle på Djurshøj har et ansvar for børnene. Alle på Djurshøj skal tænke på, at de i deres omgang med børnene og med hinanden er rollemodeller. Medarbejderne oplyser: De 2 medarbejdere har svært ved at forklare, hvad målet er for det pædagogiske arbejde, de udfører. Sidst i samtalen nævner den ene medarbejder, at målgruppen måske er anderledes i dag end tidligere uden at kunne præcisere det yderligere - og at man måske derfor skulle tænke anderledes end man gør. Hun efterlyser i den forbindelse nogle redskaber der passer bedre. Institutionens pædagogiske praksis, herunder systematik i det pædagogiske arbejde Ledelsen oplyser: Der tages først og fremmest udgangspunkt i den kommunale handleplan. Derudover laves der hurtigst muligt efter indflytningen en udviklingsplan for det enkelte barn. Man arbejder i et team omkring planen: afdelingsleder, socialrådgiver og kontaktpædagog. Planen sættes i barnets mappe og bliver formidlet på første afdelingsmøde. Det er kontaktpædagogens ansvar at få sat gang i processen. Der er betydelig divergens mellem ledelsens og medarbejdernes oplysninger. Medarbejderne refererer ikke til samme systematik som ledelsen På teammøder vælger man højst 3 fokuspunkter, der skal arbejdes med i en periode.

7 7 Børnene drøftes på afdelingsmøde hver 14. dag. De eksterne psykologer Morten Sø og Steen Basse bruges i supervisionen, og kan hjælpe med at se nye vinkler, hvis man kører fast. Der tilbydes fast supervision hver anden måned. Derudover benytter man også psykologerne til intern undervisning og krisebehandling. Medarbejderne oplyser: Det oplyses, at i øjeblikket er børnene / de unge på afdelingen mellem 14 og 16 år. Børnene / de unge kan komme direkte fra børneafdelingen men de kan også komme udefra. Det oplyses, at omsorg og konsekvens er vigtigt. De unge skal føle, at det er deres hjem. Mange af dem har manglet omsorg i mange år. Den ene medarbejder synes, at de som pædagoger på afdelingen gør det ved, at de har samtaler med de unge, og ved at de sørger for at være synlige. Den anden medarbejder oplyser, at hun er ked af at skulle sige det, men der er i 1 år snakket om, at der skal være samtaler med de unge, men hun synes ikke, at det virker. Når en ny indskrives på afdelingen, er en pædagog straks opsøgende og taler med barnet / den unge om, hvad der er sket. Det oplyses, at pædagogen ikke ser handleplanen. Man ser ikke så meget skriftligt. Efter 3 måneder bliver der lavet en handleplan og efterfølgende en status. Den ene medarbejder synes ikke hun deltager i møder omkring barnet / den unge. Den anden medarbejder synes, at hun deltager, hvis der er behov. Ellers er det som udgangspunkt socialrådgiveren. Den ene medarbejder fremhæver, at der altid er mulighed for supervision Pædagogiske prioriteringer Beskrivelse af de pædagogiske fokusområder på institutionen / Hvorfor Ledelsen oplyser: Man prioriterer, at børnene på Djurshøj skal opleve en god og tryg hverdag, der er båret af gode normer. Det betyder helt konkret, at man sidder ordentligt ved bordet, når man spiser. De voksne, der arbejder på stedet er blevet enige om, hvad der er god bordskik, så der er enighed om det. Det betyder, at man ikke går ind med snavsede sko. I det hele taget betyder det, at man opfører sig, så man også kan begå sig i hjemmet hos

8 8 andre. Man skal kende færdselsreglerne, ellers bliver man yderligere marginaliseret. Medarbejderne oplyser: Arbejdet prioriteres på følgende måde: 1. Skabe god kontakt / relation og finde ud af, hvad der trykker 2. Lytte til barnet og vise det tillid. Være troværdig som voksen 3. Gensidig respekt og tillid Sprogbrug og omgangsformer på institutionen Giver ikke anledning til kritik Bør være et opmærksomhedspunkt Ledelsen oplyser: Man bruger den anerkendende tilgang. Man ønsker ikke at acceptere udtryk, der pludselig synes almindelige som eksempelvis luder. Som medarbejder på Djurshøj er man opmærksom på, at man er rollemodel for børnene, hvad sprog og omgangsform angår. Det betyder, at der lægges vægt på et ordentligt sprog på alle niveauer. Medarbejderne oplyser: Der er en lidt uheldig sprogbrug blandt de unge. Man retter de unge, hvis de taler grimt. Personalet skal huske, at de er rollemodeller for de unge. Man går op i bordskik. De unge skal jo videre ud i livet engang. De skal lære de basale ting, så de kan klare sig ude i samfundet. Man taler med de unge om, hvorfor det er vigtigt at kunne opføre sig ordentligt. Synes man, at de unge går i en forkert retning, korrigerer man. Direkte spurgt, hvad man oplever som det vigtigste, når man går på arbejde, svarer en medarbejder, at det er at have det rart med de unge og støtte deres udvikling. Det er vigtigt, at de føler sig trygge ved at være på stedet. Magtanvendelse Antal 1 sommeren 09 Periode Det sidste år Stigning i forhold til forrige periode Fald i forhold til forrige periode Antal ikke tilladte magtanvendelser Ingen Beskrivelse og bemærkninger Ledelsen oplyser: Der er helt fast procedure i forhold til magtanvendelse. Den involverede pædagog udfylder skema til stedfortræder, der vurderer, om der er tale om lovlig

9 9 Der bør være fokus på området, så det sikres, at alle medarbejdere kender reglerne Forældresamarbejde Der er betydelig divergens mellem ledelsens og medarbejdernes oplysninger. magtanvendelse. Stedfortræder taler med pædagogen og barnet. Skemaet sendes videre til tilsynsgruppen i Norddjurs Kommune. Der sendes kopi til sagsbehandler og forældre bliver orienteret. Der er på Djurshøj en helt klar holdning om, at magtanvendelse aldrig er et pædagogisk middel. Når man ansættes på Djurshøj får man udleveret magt bekendtgørelsen og skriver under på, at den er modtaget. Stedfortræder har intro af nye medarbejdere, hvor magtanvendelse indgår. Derudover drøftes magtanvendelse også jævnligt på afdelingsmøde. Medarbejderne oplyser: Der har ikke været magtanvendelse i en længere periode. Ved magtanvendelse udfyldes skema til ledelsen. De er bekendt med, at der er en bekendtgørelse, men den bliver ikke gennemgået. Ledelsen oplyser: Djurshøj har for en årrække siden fået lavet en stor undersøgelse om forældresamarbejde. Det blev i den forbindelse klart, hvad forældrene efterspørger. Man har forsøgt at fortsætte de gode takter, men det har været svært. Djurshøj har et kvalitetsmål der betyder kontakt til forældrene fra kontaktpædagogen 1 gang ugentligt, men det virker ikke. Konsulent i Syddjurs Kommune Birthe Knude har netop lavet ny undersøgelse der viser et meget dårligt resultat. Der er udarbejdet et særskilt skema, hvor kontaktpædagogen registrerer, om der har været kontakt og dette føres også ind i dagbogen. Det aftales, at Birthe Knudes rapport sendes til tilsynsgruppen, Norddjurs Kommune. Medarbejderne oplyser: Der bliver ringet til forældrene 1 gang om ugen, så de kan følge med i de unges liv. Der er faste traditioner for arrangementer og man holder mærkedage med de unge. Forældrene kan komme forbi, hvis de har lyst til det. Det er meget sjældent, at forældrene bare kommer, uden man ved det. Der er en far, der kommer og spiser hver uge.

10 10 Klager Antal Periode Kommentarer, herunder institutionens håndtering af klager og klagers karakter Ledelsen oplyser, at det ikke huskes, hvor mange klager der har været det seneste år. Det aftales, at klagerne gøres op, og der sendes en oversigt til tilsynsgruppen, Norddjurs Kommune. Det oplyses, at der har været klager i forbindelse med nyligt afholdt tur til Prag. Der findes klager med relevant indhold og klager der er mindre seriøse. Klager er sjældent skriftlige. Hvis der klages over noget, som en pædagog har gjort eller givet lov til, beder ledelsen pædagogen om nogle pædagogiske overvejelser i forhold til sagen. Det aftales, at der fremover sendes kopi af klager til tilsynsgruppen, Norddjurs Kommune, efterhånden som de modtages, og der er handlet på dem. Almene forhold vedr. børnene / de unge, herunder hygiejne og påklædning Ikke drøftet. Vil blive prioriteret ved næste besøg Håndtering af barnets / den unges lomme-tøjpenge beløb Ikke drøftet. Vil blive prioriteret ved næste besøg Håndtering og sikring af medicin og medicingivning Omfang af fejlmedicinering Ledelsen oplyser, at medicin opbevares i aflåste medicinskabe. Der findes på Djurshøj en skriftlig vejledning vedr. medicin, som medarbejderne er kendt med. Der henvises til vejledningen. Medarbejderne oplyser: Medicin opbevares i aflåst skab og der er viden om vejledning vedr. medicingivning.

11 11 Børnene og de unges deltagelse i undervisning og fritidsaktiviteter både interne og eksterne, herunder sammenhæng og koordinering mellem døgntilbud og andre tilbud Ledelsen oplyser, at børnene på Djurshøj som Der er tale om et alvorligt problem, og institutionen bør snarest udarbejde en plan for, hvordan det løses udgangspunkt går i almindelig skole. Stabil skolegang vægtes højt. Det prioriteres ligeledes højt, at børnene går til noget i deres fritid, så de kommer ud bland andre børn og får mulighed for at knytte gode kontakter. Ledelsen oplever, at det virker på børneafdelingen. Medarbejderne oplyser,at skolen er vigtig og at fritidsaktiviteter betragtes som lige så vigtige. Det kan være svært at få de unge i gang med noget. Lige nu er der ikke rigtig nogen, der går til noget. De forsøger at motivere dem. En medarbejder oplyser, at de unge render meget rundt, og de ved ikke, hvor de er. Så kommer den unge hjem kl. 24 og næste morgen kan man ikke komme op og i skole. Gennemførelse og resultater af brugerundersøgelser og / eller evalueringer af det pædagogiske arbejde Internt Eksternt Beskrivelse af indhold og resultater Ledelsen oplyser, at Djurshøj har deltaget i flere undersøgelser men der er ikke noget af nyere dato bortset fra Birthe Knudes undersøgelse vedr. forældrekontakt. B. Organiseringen og rammerne for det pædagogiske arbejde Arbejdsplanlægningen, herunder optimering af de muligheder arbejdstidsregler giver for kontinuitet og sammenhæng for børnene / de unge Der er kun een person, der kan lave vagtplan Det bør tilstræbes, at medarbejderne anerkender normeringen Ledelsen oplyser, at det er stedfortræderen der laver vagtplanen for hele huset. Man kører 12 ugers rul. Hver 4. uge starter man forfra. Stedfortræderen tager hensyn til pædagogernes privatliv, så vidt det er muligt. Det er ledelsens opfattelse, at medarbejderne er tilfredse med den måde, som vagtplanerne laves på. Det oplyses, at afdelingsleder på børneafdelingen er ved at lære at lave vagtplaner. Medarbejderne oplyser, at der er 6 fuldtids stillinger på afdelingen og 1 delt vågen nattevagt. Ordningen med nattevagt er ændret pr. august 09. En medarbejder synes, at hun går meget alene og at det er et stort problem, at der er for få hænder.

12 12 Medarbejdergruppens sammensætning i forhold til de opgaver, der skal løses Rekruttering af nye medarbejdere Ledelsen bør udarbejde en plan for kompetenceudvikling og implementering af pædagogik herunder ledelsesopgaver på afdelingen. Der bør udarbejdes både en kortsigtet og en langsigtet plan. Ledelsen oplyser, at det ikke er noget problem at besætte stillinger. Ved sidste opslag fik man 40 ansøgninger til 2 stillinger. Om de aktuelle forhold oplyses det, at det ser ud som om, at medarbejderne på juniorafdelingen ikke kan efterkomme de krav, der stilles til dem. I øjeblikket er der ansat 2 mænd og 4 kvinder på afdelingen. Alle på nær en medarbejder har en pædagogisk uddannelse. Alle er opgraderet med misbrugskursus. 4 af medarbejderne har været ansat siden 08. Udgangspunktet er, at medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund er i orden, men der mangler forståelse for omsorgssvigtede børn og unges behov for struktur og forudsigelighed. Der er stor forskel på medarbejdernes faglighed. Der er to medarbejdere på juniorafdelingen der kan skrive en rapport, hvor man kan se overvejelserne og indsigt i børnene. De øvrige medarbejdere på juniorafdelingen har svært ved at skrive en rapport. I konsekvens heraf er der lavet skriveteams, hvor man skal kunne støtte og hjælpe hinanden. Meningen er, at alle pædagoger skal kunne skrive. Rapporterne gennemgås og struktureres af socialrådgiveren. På spørgsmålet om, hvor vidt juniorafdelingen kan komme til at fungere med den nuværende bemanding, oplyses det, at det er muligt, hvis medarbejderne ser bort fra egne normer. Det er et problem, at der er så stor uenighed medarbejderne imellem på afdelingen. Kurser og efteruddannelse, herunder institutionens prioriteringer Der er betydelig divergens mellem ledelsens og medarbejdernes oplysninger. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere har fået tilbudt diplomuddannelse, men at medarbejderne på juniorafdelingen har sagt nej, fordi de ikke vil til eksamen. På spørgsmålet om, hvor vidt ledelsen synes, at medarbejderne godt kan sige nej, svarer ledelsen bekræftende, at det synes de, for de er bange for, at pengene ville være spildt. Det oplyses videre, at ledelsen har set på et forløb hos VIA, som lige vil passe til medarbejdergruppen. Der er tale om 10 dage fordelt på 3

13 13 Ledelsen bør udarbejde en plan for kompetenceudvikling og implementering af pædagogik herunder ledelsesopgaver på afdelingen. Der bør udarbejdes både en kortsigtet og en langsigtet plan gange. Det vil kunne udbygges, afhængigt af, hvad der viser sig at være brug for. Ledelsen oplyser vedr. børneafdelingen, at her er personalet fagligt dygtige og meget interesseret. De har alle pædagogisk uddannelse. 2 medarbejdere er næsten færdig med Marte Meo uddannelse og l medarbejder har en systemisk efteruddannelse. 1 medarbejder har diplomuddannelse. Medarbejderne oplyser, at der kun er lidt mulighed for efteruddannelse. En medarbejder har tidligere fået efteruddannelse via Amtet. Efterfølgende har hun søgt efteruddannelse, hun ikke har fået. Det oplyses, at man gerne har villet på diplomuddannelse, men det har man fået afslag på. Kontinuitet i personalegruppen, herunder brug af vikar Der er divergens mellem ledelsens og medarbejdernes oplysninger. Ledelsen oplyser, der somme tider går rygter om, at der er meget stor udskiftning på Djurshøj, men det passer ikke med virkeligheden. I år er 3 fratrådt men der er stadig mange, der har været ansat i mange år. Det understreges, at det er vigtigt at se på, hvorfor en medarbejder rejser. Der er jo ikke noget i vejen med at ville prøve noget andet. Det er et problem, hvis der er smækken med døren hele tiden og det oplever man ikke, at der har været tale om. Medarbejderne oplyser: En medarbejder oplyser, at der er stor udskiftning. I 2009 er der ikke rejst nogen og i 2008 er der rejst 1. Trivsel i medarbejdergruppen / samarbejde og kommunikation Der er betydelig divergens mellem ledelsens og medarbejdernes Ledelsen oplyser, at medarbejderne har reageret på den kritik der helt aktuelt har været fremme i TV2 Østjylland. De har taget initiativ til en erklæring, som alle 32 medarbejdere på nær 6 har skrevet under. Konklusionen er, at alle har det godt sammen bortset fra juniorafdelingen.

14 14 oplysninger. Ledelsen oplyser, at den 6. oktober starter en arbejdsmiljø undersøgelse, hvor medarbejderne bliver interviewet. Djurshøj har søgt midler hos arbejdstilsynet, så noget af udgiften kan dækkes. Der er tale om en undersøgelse uafhængigt af det der aktuelt er fremme i medierne. Det er tilfældigt, at det falder sammen. Medarbejderne oplyser: En medarbejder oplyser, at det er svært at komme igennem til ledelsen, og der er ofte verbale overgreb fra forstanderen. Dertil synes hun, at der er meget sladder på institutionen. Hun oplyser videre, at det er meget svært, når 1/3 af personalet er i familie med hinanden. Ligeledes nævner hun et nyligt afholdt personalemøde, hvor tonen fra ledelsen var meget ubehageligt. Hun fortæller videre, at medarbejderne på Djurshøj har det så dårligt med hinanden, at man er holdt op med at holde fester sammen, for der er altid nogen der skal have supervision bagefter. Så nu er det indskrænket til en julefrokost. Hun synes, at man skulle se at få ryddet op i tingene, for det er ikke en børnehave og det skal ikke være på sådan et møde som de plejer at holde, for det virker ikke. Den anden medarbejder oplyser, at hun ikke oplever situationen på samme måde. Hun er enig i, at omtalte møde var ubehageligt. Det var i hvert fald ikke anerkendende kommunikation. Men ellers synes hun, at ledelsen er lydhør og at hun har et godt og fleksibelt samarbejde med ledelsen og sagtens kan gå til ledelsen, hvis der er noget. Sikkerhedsforhold Ledelsen oplyser, at der ikke har været tale om arbejdsskader og der er ingen bemærkninger i forhold til APV. C. Øvrige forhold Rengøringsstandard og orden på institutionen Det er ved rundgang på institutionen fundet, at der

15 15 generelt ser rent og pænt ud. Dog forekommer det noget rodet på juniorafdelingen og ikke særligt hyggeligt i fællesrummet. Udendørs arealer Det er ved rundgang på institutionen fundet, at de udendørs arealer generelt ser ordentlige ud. Andet som institutionen har ønsket at drøfte Ledelsen gør opmærksom på den igangværende mediedækning fra TV2 Østjylland og hvordan det påvirker både beboere og ansatte. C. Samtaler med børnene / de unge Udsagn fra samtalerne med børnene / de unge Der er gennemført samtaler med 5 unge på juniorafdelingen der har talt med en tilsynsperson. Der har ikke været pædagogisk personale til stede. UNG A: A oplyser, at hun har boet godt 1½ måned på Djurshøj. Hun starter med at spørge, om borgmesteren kommer fra samme sted som tilsynspersonen. Hun synes godt nok det er meget forkert, at han kan stå og sige i fjernsynet, at man kan lukke juniorafdelingen, uden at man har talt med nogen af os, der bor her om det. Så skal man bare lige se det i fjernsynet. Hun fortæller, at hun synes, at det er rigtig træls med al den ballade og fjernsynet. Hun har sagt til sin rådgiver, at hun ikke vil blive boende. Hun synes, at stedet ødelægger alt for hende. Hun skulle egentlig gå i A klassen, men hun kommer ikke i skole, fordi hun ikke synes, at det nytter noget. Hun synes, at stedet forskelsbehandler de unge. Der er især én ung der kan få lov til alt, og det synes hun er forkert. Der er en pædagog, som hun bedst kan lide, fordi han er stille og rolig og til at snakke med. Derudover er der en kvindelig pædagog, som hun er glad for, og som har talt med hende om hendes far. Hun fortæller, at hendes far var ved at begå selvmord for nylig og ingen har talt rigtigt med hende om det. Hun synes godt, at de voksne kunne være mere medfølende. De virker ligeglade. Hun synes, at de voksne har et grimt sprog og råber meget. Hun tror, at de må være meget presset, siden de opfører sig sådan, for ellers ville de vel ikke råbe. De voksne siger, at de vil tage ting op på møde, men der sker ikke noget. De virker ligeglade. De unge, der hele tiden stikker af, har det dårligt, men man taler ikke med dem. Hvorfor skal de så bo der? Det er sjældent man laver

16 16 noget sammen. I går stak 2 af igen. Hun kan ikke forstå, at man ikke er ude af lede efter de unge, når de stikker af. Det ville man da gøre i et hjem. Direkte spurgt om det positive på stedet er varet skolen og at gå til kor. Derudover oplyses det, at mad og madplaner fungerer godt. UNG B: B oplyser, at hun har boet på institutionen i flere år og er glad for at være der. Hun går i gymnasiet. Hun savner dog den tidligere afdeling 3, som var for de ældste elever. Hun synes, at juniorafdelingen burde deles i 2, så man kunne bo sammen med nogle færre. B er ked af al den uro der har været den seneste tid og vil vide, om afdelingen skal lukkes. UNG C, D, E, : De unge giver udtryk for stærk utilfredshed med at bo på Djurshøj. De synes, der er en dårlig stemning på afdelingen, og en af dem siger, at det er så træls, at der altid er nogen, der enten stikker af eller nægter at gå i skole. De er generelt lidt trætte af hinanden og vil ikke melde sig til fritidsaktiviteter uden for huset, da man kan risikere, at de andre fra afdelingen så også vil med. 2 af de unge har dog lidt planer om at gå til noget sammen. De unge siger, at de mangler voksne at betro sig til, uden at alting bliver noteret i dagbogen eller går videre til alle de andre voksne. De oplever, at personalet på kontoret sidder og griner af de ting, de fortæller. Videre oplever de unge, at der ikke er nogen medarbejdere, der gider at interessere sig rigtigt for dem. De fortæller, at personalet ofte sidder på kontoret og lader dem være alene. Medarbejderne lytter ikke og de unge oplever ikke, at de bliver forstået. Generelt synes de, at medarbejderne er sure. De kunne godt tænke sig, at der var nogen, der ville tage dem med til aktiviteter uden for huset. De vil gerne ud og røre sig. De nævner, at de f.eks. gerne vil i skøjtehal men har på forespørgsel ellers svært ved at komme med andre forslag til, hvad de kunne have lyst til. De unge nævner, at de havde glædet sig til en aktivitetsweekend, som så viste sig kun at omfatte oprydning og fjernsynskiggeri. En efterlyser lektiehjælp, men siger at medarbejderne heller ikke kan finde ud af matematiklektierne. De unge synes, at der er mange meningsløse regler. F.eks. synes de, det er pinligt at døren til køkkenet bliver låst, så man ikke kan hente et glas vand. De vil ikke være bekendt at tage venner med hjem til de forhold. De unge spørger, om borgmesterens udtalelse til TV2 Østjylland vedrørende mulig lukning af juniorafdelingen på Djurshøj er noget, man kan regne med. De giver udtryk for stor skuffelse, da jeg siger, at det ikke er noget jeg har hørt om fra andre sider. De unge fremtræder modløse.

17 17 D. Sammenfattende konklusion Konklusion anbefalinger påbud forhold der bør være i fokus ved næste tilsyn Af Djurshøjs skriftlige materiale fremgår følgende vedr. Djurshøjs værdigrundlag: Djurshøjs værdier tager udgangspunkt i: Åbenhed Ligeværdighed Dialog Vi vil yde så god en service som muligt overfor vores forskellige brugergrupper. Kvalitetsstyringen skal gennemføres, uden at der sker en nedprioritering af det pædagogiske faglige indhold, men udelukkende at forbedre dette. Djurshøjs kvalitetspolitik er: At skabe størst mulig brugertilfredshed At skabe større arbejdsglæde At skabe tryghed hos børnene / de unge i en omtumlet hverdag At give personalet en optimal faglig bevidsthed gennem interne kurser, andre relevante kurser samt besøg på andre institutioner At forenkle og overskueliggøre daglige rutiner At målene for de fastsatte kvalitetsmål opnås Hensigten er: at yde en god service overfor vores brugere og derved skabe større tryghed og tilfredshed i det omfang, det er muligt, uden at det går ud over det faglige og etisk forsvarlige i det pædagogiske arbejde at fjerne uhensigtsmæssige arbejdsgange og fastlægge ansvars og opgavefordeling at skabe en fleksibel institution, som i størst muligt omfang imødekommer behov og ønsker fra vores brugere at kunne dokumentere, at det vi siger vi gør, også er det vi rent faktisk gør. Vi har på Djurshøj sat os det mål, at vi til stadighed vil blive bedre til at udføre vores arbejde. Derfor er det vigtigt, at alle såvel Djurshøjs ansatte som børn / unge til stadighed videregiver iagttagelser, oplevelser eller informationer til de personer, som har ansvaret, således at vi af den vej dynamisk og smidigt kan forbedre Djurshøjs ydelser. Vision: Djurshøj skal være en organisation, som til enhver tid er i stand til at give børn og

18 18 unge omsorg, tryghed og tillid til voksne i overskuelige og udviklende opvækstrammer i et personligt professionelt miljø. Djurshøjs arbejde skal bygge på en grundlæggende respekt for de anbragte børn / unge og deres forældre. Djurshøj skal være en organisation med en medarbejderstab og en bygningsmasse som vil kunne løse og evt. omstille sig til de til enhver tid givne krav til opgaveløsning indenfor børn og unge området. Djurshøj skal til stadighed være en organisation, hvor de er sammenhæng mellem det vi siger, og det vi gør. Mål: Djurshøj skal sikre sammenhæng og kvalitet i tilbuddet, såvel gennem intern erfaringsudveksling som gennem samarbejde med relevante parter Djurshøjs ansatte vægter kvalitet, selvstændighed, initiativ og engagement indenfor rammerne af en fælles ansvarlighed for arbejdets udførelse Djurshøjs tilbud skal til stadighed vurderes og udvikles i et samarbejde mellem børn / unge, medarbejdere og kommuner Djurshøj skal være et bosted og en arbejdsplads, som er bevidst om sit ansvar i forhold til trivsel og udvikling Djurshøjs tilbud skal tilrettelægges efter hvert barns individuelle behov Djurshøj skal i arbejdet holde fokus på barnet / den unge, dog uden at gøre det ansvarlig for voksne problemer Djurshøjs samarbejde med forældrene sigter på at støtte forældrene til at være forældre i størst muligt omfang Tilsynsgruppen har denne gang valgt at have særligt fokus på juniorafdelingen, hvor der er talt med 2 medarbejdere og 5 unge. Overordnet fremstår institutionen ved vort besøg med ordnede fysiske forhold og en hyggelig indretning bortset fra juniorafdelingen, hvor de unges opholdsstue fremstår rodet og ikke særlig hyggelig. Overordnet gør ledelsen sig mange gode overvejelser og refererer nye tiltag / ideer bl.a. en lille grøn usb mand, som alle børn får udleveret, hvor man kan opbevare fotos, breve o.lign. Manden har påskriften Med kærlig hilsen Djurshøj og fremstår som en rigtig god ide der matcher den digitale verden, der fylder meget hos børn og unge i dag. Ledelsen refererer også de undersøgelser, som Djurshøj tidligere har været en del af og har et ønske om igen at være med i undersøgelser. Det oplyses, at der for nylig er lavet en undersøgelse af forældrenes tilfredshed med den kontakt de har med Djurshøj og at resultatet desværre har været meget negativt selv om forældresamarbejdet vægtes højt. Denne del er man opmærksom på og vil arbejde aktivt for at få ændret. Tilsynsgruppen konkluderer, at der ikke er sammenhæng mellem ovenfor beskrevne værdigrundlag og det der rent praktisk foregår på juniorafdelingen. Tilsynsgruppen konkluderer, at der på flere punkter ikke ses sammenhæng mellem

19 19 ledelsens udtalelser og medarbejdernes opfattelse af virkeligheden. Ledelsen redegør fint for Djurshøj grundtanke om at arbejde ud fra Kontakt-Kærlighed- Krav-Konsekvens men medarbejderne på juniorafdelingen har vanskeligt ved at redegøre for, hvordan disse elementer indgår i deres daglige arbejde, og medarbejderne har grundlæggende vanskeligt ved at forklare, hvad målet er for det pædagogiske arbejde, de udfører. Der er på nogle punkter direkte modstrid mellem ledelsens oplysninger og medarbejdernes oplysninger. Ledelsen redegør for en fast procedure vedr. magtanvendelser og henviser til, at bekendtgørelsen bliver gennemgået. Medarbejderne er bekendt med indberetningsskemaet og arbejdsgangen vedr. dette men oplyser, at bekendtgørelsen ikke gennemgås. Ledelsen oplyser, at alle medarbejdere har fået tilbudt diplomuddannelse medarbejderne oplyser, at de har fået afslag på at måtte tage diplomuddannelse. Den anerkendende tilgang bliver nævnt i flere sammenhænge både af ledelse og af medarbejdere som noget, der fylder meget på Djurshøj. Samtidig får vi ved vores besøg på institutionen indtryk af, at det netop er den anerkendende tilgang det kniber med på flere niveauer. Ved samtalen med de unge oplyses det, at flere medarbejdere har et grimt sprog og at de må være presset, når de taler sådan. Samtidig hermed er de unge trætte af den megen uro og en ung kan ikke forstå, at man ikke er ude og lede efter dem, der stikker af. Flere unge undrer sig over, at borgmesteren har udtalt i fjernsynet, at man kan lukke juniorafdelingen, uden at man har fortalt de unge om det først. På positivsiden fremhæver de unge, at mad og madplaner fungerer og nævner også ved navn enkelte pædagoger, som de er glade for, og som de synes er gode til at snakke med dem. Ved samtale med medarbejderne nævnes det flere gange, at der mangler hænder på afdelingen og man ikke rigtig kan gøre noget, fordi man er så meget alene. Ledelsen redegør for de aktuelle problemer på juniorafdelingen og udstråler en lidt opgivende og distancerende holdning til afdelingen. De sammenligner personalet med personalet på børneafdelingen, som er dygtige medarbejdere. På juniorafdelingen mangler personalet ifølge ledelsen grundlæggende viden om omsorgssvigtede børn / unge og der er stort set ingen, der er i stand til at skrive en rapport. Det har man forsøgt at afhjælpe ved at lave skriveteams, hvor man kan støtte hinanden, men det har ikke haft den ønskede effekt. Vi får udleveret adskillige pjecer vedr. arbejdsgange / regler / rutiner på Djurshøj. Det forekommer uoverskueligt med så mange enkeltstående meddelelser og vanskeligt styrbart, hvad der er udleveret til hvem. Vi får udleveret skabelon til udviklingsplan, observationsrapport, 3 måneders rapport, statusrapport og afslutningsrapport og finder dette materiale meget fint og fyldestgørende. Anbefalinger: Det anbefales, at der udarbejdes en samlet, opdateret personalehåndbog til personalet, som erstatter de mange pjecer

20 20 Det anbefales, at det er et fokuspunkt at sikre, at medarbejderne er kendt med Djurshøjs værdigrundlag, som det er beskrevet og at det drøftes, hvordan dette værdigrundlag får gennemslagskraft i dagligdagen Det anbefales, at det er et fokuspunkt at sikre, at medarbejderne kan redegøre for målet med deres arbejde og de metoder de benytter. Det anbefales, at forældresamarbejde er et fokuspunkt så det sikres, at der sker opfølgning på Birthe Knudes rapport. Det anbefales, at der aflægges 2 uanmeldte tilsynsbesøg det kommende år Det anbefales, at den faglige ledelse styrkes med henblik på omsætning af intentioner til praksis Sammenfattende konklusion: Forholdene på juniorafdelingen vurderes som så alvorlige, at der snarest muligt må laves en handleplan for en proces, der kan sikre ordnede forhold på afdelingen. Processen bør inddrage hele Djurshøjs personale, så man tænker sig som en samlet enhed i stedet for, at det nu fremstår som om, at juniorafdelingens personale er blevet stedbarnet i familien. Tilsynsgruppen den Kopi af tilsynsrapport fremsendt til institutionen den

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på børneafdelingen

Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på børneafdelingen 1 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Børn og Unge Centret Djurshøj med fokus på børneafdelingen Dato: 18.11.09 2 1. Hvem på institutionen er der talt med: Ledelse Medarbejdere Børnene / de unge Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 13. december 2012 vedrørende uanmeldt tilsyn på opholdsstedet Havmågen i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 7. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på dagtilbuddet Møllegården i Brønderslev kommune.

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet TAO Tilsynsrapport For Opholdsstedet TAO Uanmeldt tilsyn den 1.maj 2013 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik Volmer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Torsdag den 29. oktober 2009 fra kl. 8.30

Anmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Torsdag den 29. oktober 2009 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune Torsdag den 29. oktober 2009 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Emdrupgård. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune. Tirsdag den 10. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Emdrupgård, Københavns Kommune Tirsdag den 10. august 2010 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Emdrupgård. Formålet med

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune

Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt og anmeldt tilsyn på Villa Vivamus, Københavns Kommune Torsdag den 17. oktober 2013 fra kl. 15.30 Og Tirsdag den 12. november 2013 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej

Tilsynets art Det driftsorienterede tilsyn jf. SEL 148. Nej Tilsynsrapport for "indtast institutionsnavn" Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 16. september 2014 på Nors I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Har været meget glad for sin

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport

Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Vejledning til tilsynsbesøg og tilsynsrapport Med udgangspunkt i standarddagsordenen og de ydelser der er aftalt med de fynske kommuner er udarbejdet nedenstående vejledning til udarbejdelse at tilsynsrapporten.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune. Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Støttecentret Skovsbovej 103, Svendborg Kommune Tirsdag den 22. maj 2012 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støttecentret

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune. mandag den 30. september 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem Jammerbugt Kommune mandag den 30. september 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Forstander Svend Erik K. Sørensen Opholdsstedet Broager Bestyrelsesformand Eigil Mørck Fonden Broager Afdelingsleder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 24. september 2014 på Stenhøj I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Er næsten lige flyttet ind.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 28.1.2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Rundforbivej, tirsdag den 26. juli fra kl. 16.00 og anmeldt tilsyn på Aggershvile Allé, mandag den 29. august 2011 fra kl. 14.00 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven. Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Stendyssehaven Tirsdag den 8. april 2008 kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg på Stendyssehaven.

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Opholdsstedet Vangagergaard Dato

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Firkløveren Mølholtvej 68 9330 Dronninglund (Frederikshavn Kommune) E-mail: info@opholdsstedetfirkloveren.dk

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 16 September 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00

Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune. Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Uddannelsescentret Hilltop, Skive Kommune Onsdag den 23. september 2010 fra kl.14.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Uddannelsescentret

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Referat Handleplansmøde UngNorddjurs døgntilbud: Unghuset Plus 2 23.1.13

Referat Handleplansmøde UngNorddjurs døgntilbud: Unghuset Plus 2 23.1.13 Referat Handleplansmøde UngNorddjurs døgntilbud: Unghuset Plus 2 23.1.13 Deltagere i Handleplansmødet: Afdelingsleder: Susanne Rasmussen Socialkonsulent Maja Elisiussen Socialkonsulent Tinne Poulsen Leder

Læs mere