LMBU Landsbestyrelse februar 2014 referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat"

Transkript

1 Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne og evt. udskyde nogle til næste møde Forplejning, lokale, nøgle: Lars Blå skrift viser tilføjelser i forhold til dagsordens-teksten. Personer med en opgave er markeret med understregning. Tilstede Inge Noer Larsen, Sarah Engmark, Magnus Haahr Nielsen, Michael Andreas Nissen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Lars Larsen Afbud: Henrik Jensen, da der samme weekend er møde i LM s Landsstyrelse Referater Godkende og underskrive LB-referat fra 10. december 2013 Bilag A Beslutning: Referatet godkendes. LB beslutter desuden at fremtidige referater lægges i Lederforums Dropbox, som info til de ansatte og Landsledelsen Derudover lægges det på lmu.dk, i LB s intranet samt sendes til LS + LM s kommunikationsafdeling. Kommende møder og vigtige datoer 1) Forslag til LB s mødeplan for 2015 drøftes. Lars medbringer forslag på mødet Oversigt 10 LB-møder i alt (heraf 5 på Skype) Odense-møderne foregår kl. 17:30-21:00, Skype-møderne foregår kl. 20:00-21:30 Derudover er der LMBU s eget LederKursus incl. LandsGeneralForsamling samt 4 arrangementer sammen med LM s Ledelse Datoer i 2015 (Sidste møde i 2014 er 24. november) 29. januar: Skype-møde februar: LederForum på Hvidekilde, Nordsjælland 16. marts: Skype-møde 14. april: Skype-møde 11. maj: Odense-møde (afslutte Regnskab 2014) 18. juni: Odense-møde (kandidater til LGF) 12. august: Skype-møde 7. september: Skype-møde (forberede LGF) oktober: LederForum sted ikke besluttet 23. november: Odense-møde (Budget 2016) (Første møde i 2016 er 26. januar) Side 1 af 13

2 Derudover er der i 2015 planlagt: marts: LM s Lærerådsmøde marts: LederKonference sammen med LM, IM, ELM og ELN 18. april: Samtale med LM s Landsstyrelse sept.: LMBU-LederKursus incl. Landsgeneralforsamling oktober: LM s Generalforsamling Kommentar: Forhåbentlig kan nogle af Skypemøderne aflyses, når vi nærmer os det ser vi på. Vi vil også se på om vi kan korte Lederforum i februar og oktober ned til 2 dage hvis det findes nødvendigt. Beslutning: LB konstaterer, at mødefrekvensen er høj men forslaget godkendes. 2) Planlagte LederForum a) september 2014: LederKursus og Landsgeneralforsamling, Friskolen i Holstebro b) oktober 2014: Lederforum, Esajasskolen i København c) februar 2015: Lederforum, Nordsjælland d) september 2015: LederKursus og Landsgeneralforsamling (sted endnu ukendt) 3) Planlagte LM-arrangementer a) marts 2015: Inspiration til Mission i. Sammen med IM, ELM og ELN arrangerer LM en konference i Kolding, hvis formål er at inspirere til mission i Danmark. Målgruppen er bl.a. ledere i organisationerne b) april 2016 (Bededagsferien): LM s Landsmøde Kommentar: Lørdag 24. maj holder LS møde, hvor LMBU er inviteret til at deltage. Lars er forhindret i at deltage, da han samme dag deltager på AfdelingsForum i Vestjylland. LB skal på et senere tidspunkt aftale, hvem der deltager på vegne af LMBU. Beslutning: LB tager de ovennævtne datoer til efterretning Opdatering af «Parkeringspladsen» 4) Parkeringspladsen Beskrivelse: På LMBU s intranet ligger et dokument med emner, der skal prioriteres og eventuelt sættes på en kommende dagsorden. Se vejledning nederst i denne dagsorden. Beslutning: Flyttes fra intranet til Dropbox (Lars opretter en selvstændig Dropbox for LB) Orientering 5) LederKursus og Landsgeneralforsamling 2014 Beskrivelse: Lars orienterer om status på planlægningen Bilag B Kommentar: AU for børn har et ønske om workshops, der handler om forkyndelse for børn. Lars giver navneforslag videre til Susanne og Andreas, der planlægger. 6) LMBU-repræsentant i DUF s repræsentantskab Beskrivelse: LMU har hidtil været repræsenteret i den kirkelige gruppering v/hans Christian Hansen, Århus. Han er nu trådt ud og LMBU skal derfor vælge en ny repræsentant. Beslutning: Hvem repræsenterer fremover LMBU i DUF? Beslutning: Michael kontakter HC for at undersøge nærmere hvad opgaven konkret indeholder. Derefter ønsker LB at bede en person fra Landsledelsen om at være LMBU s repræsentant. Side 2 af 13

3 Visioner, retning og langsigtede tanker 7) Forretningsorden LMBU Beskrivelse: Forretningsordenen beskriver de formelle beslutningsprocesser i LMBU s Landsledelse. Formålet er at beskrive den tavse viden og dokumentet kan derfor tjene som introduktion for nye medlemmer i Landsledelsen. Drøftelse: På baggrund af input fra Lederforum drøfter bestyrelsen dokumentets indhold. Bilag C Kommentar: I løbet af weekendens drøftelse med LederForum kom der en del tilføjelser og kommentarer. LB gennemgår dokumentet igen og giver sine kommentarer, som Magnus tilføjer dokumentet. Vedr. statistik på antal klubber og foreninger: Sønderjylland har allerede excel-ark liggende til indhentning af oplysninger. Inge sender arket som bilag til næste LB-møde så AU og Mogens kan benytte det Vedr. fordeling af fokusområder i LB: Ministerkabale skal på som punkt på næste LB-møde Vedr. LMBU s Årshjul: Lars finder et passende LB-møde, som AU-formændene inviteres med til. Beslutning: LB tager den reviderede forretningsorden op på næste LB-møde for endelig godkendelse. 8) LMBU hjemmesider Beskrivelse: Det har tidligere været på tale at oprette en ny hjemmeside (lmbu.dk), der præsenterer LMBU s arbejde samt de 3 arbejdsgrene. Der er flere mulige løsninger: a) lmu.dk og lm-kids.dk fortsætter som hidtil og lmbu.dk henviser dertil med store links på forsiden b) lmbu.dk bliver den egentlige hovedside og arbejdsgrenene bliver undersider til lmbu.dk c) Der bliver udviklet en helt ny side for junior-teen d) Vi fortsætter med det grafiske udtryk og de logoer, som allerede er kendte e) Der bliver udviklet helt ny grafisk identitet for LMBU og de 3 arbejdsgrene Det vil være meget godt, hvis arbejdet med disse ting er færdigt og kan præsenteres på LederKursus i september 2014 Drøftelse: Hvordan ser LB på de forskellige muligheder? Hvad skal næste trin være? Drøftelse: Grundlæggende er det vigtigt for LB at beslutte hvordan LMBU italesættes: - Er LMBU det vigtige brand og med 3 arbejdsgrene, som hører under? Fokus er dermed på fællesskabet i én organisation - Er de 3 arbejdsgrene selvstændige brands som hører under en paraply, der hedder LMBU? Fokus er dermed på de enkelte arbejdsgrene. Det grafiske udtryk og opbygninger af hjemmesidernes indbyrdes forhold signalerer i høj grad vores organisatoriske selvforståelse. LB skeler til opbygningen på dr.dk s hjemmeside, hvor hver del af DR har en underside, der hører under dr.dk men har sin egen grafiske identitet. Det er den retning LB ønsker at arbejde henimod. Tidsplan: Der skal være en grafisk identitet klar for LMBU og junior-teen, når der afholdes LederKursus i september 2014 Beslutning: Lars og Magnus udgør arbejdsudvalget, der arbejder videre og samarbejder med eksterne faglig ekspertise (kommunikation, grafik, teknik). LB vælger at afsætte midler til udvikling af LMBU s grafiske udtryk. Side 3 af 13

4 9) Missionsbevægelserne og deres plads og opgave i det kirkelige landskab Beskrivelse: Lars er inviteret til LTC i april måned for at holde oplæg og deltage i en plenumdrøftelse med dette tema. Brainstorm: Hvilke input og gode vinkler har LB til Lars, når han skal forberede dette? Brainstorm: KFS opfatter sig selv som kirkernes forlængede arm ud på studiestederne - LMBU ønsker at arbejde på at bevæge LMU-delen hen mod mere projektorienteret mission og smågrupper fremfor at være menighedsdannende LMU. - LM er bredt funderet med hensyn til struktur nogle arbejder mod helmenigheder, frimenigheder, andre samarbejder med lokale folkekirke. - Hvad ville kirke-danmark mangle hvis LMU ikke var her? o Det ville savne en stærk teologisk funderet gruppe som har et stærkt ønske om at være bibelfunderet. o LMU ønsker at være bibelbrugere i praksis (jf. Bibelglæde 2014) o Kirke-Danmark ville savne en geografisk dækning, som andre kirker ikke dækker LMU er stærk i Udkants Danmark der er fordele og ulemper ved det - Derfor er vi føde-kæde til uddannelsesstederne en standard-lm sender sit barn i gymnasiet - Provokationsspørgsmål til LTC erne: Hvorfor kan I ikke holde på dem for os. Vi mister de unge kristne til andre kirkesammenhænge? - LMBU har et stærkt fokus på international mission. Punkt 9B) Samspillet mellem LM og LMU Beskrivelse: Lars er inviteret til Sønderjyllands Afdeling for at holde oplæg om samspillet mellem LM og LMU. Udgangspunktet for oplægget bliver de to landsformænds udtalelse fra Brainstorm: Hvilke input og gode vinkler har LB til Lars, når han skal forberede dette? Brainstorm: LM og LMU er ikke forskellige ting. - Sig: Sæt jer ned og tag en kop kaffe vil vi hinanden på tværs af generationerne? - Giv stærk opfordring til at kredsbestyrelsen og LMU skal tale sammen - Sørg for at skabe gode personlige relationer på tværs af generationerne (Initiativet bør komme fra kredsbestyrelsen, fordi de har det overordnede åndelige ansvar) - Sørg for at have en god solid dialog med LMU en - Åndeligt ansvar ligger hos kredsbestyrelsen udfør jeres åndelige ansvar (med kærlighed og ikke med fordomme) - Kredsen kan forpligte sig på at en moden lokal kristen ofte besøger LMU og prædiker/snakker - Hyrdeansvaret ligger ikke hos ungdomskonsulenten det ligger hos kredsen! det efterspørger de unge. - Kendskabet kommer ikke ved halvårlige bestyrelsesmøder men ved møder med tid til snak. 10) Samarbejde med NOREA om Superblink Beskrivelse: Norsk LM har en hjemmeside for børn, som NOREA overvejer at oversætte til dansk. I den forbindelse vil de evt. gerne samarbejde med LMBU. Link: Maria fortsætter kontakten med NOREA på baggrund af Lars kommentarer i bilag D Beslutning: Hvordan ser LB på muligheden for et samarbejde med NOREA omkring dette? Bilag D Kommentar: LB finder ideen spændende, men afventer yderligere svar fra Norea om hvordan de forestiller sig et eventuelt samarbejde kan skrues sammen. Side 4 af 13

5 11) Fokusområder Beskrivelse: Det kunne være en mulighed, at LMBU vælger et eller flere områder, som vi fokuserer på i en kortere eller længere periode. Fokusområderne kunne gælde for enten den samlede målgruppe eller for de forskellige arbejdsgrene Drøftelse: hvordan ser LB på dette forslag? Drøftelse: LB drøfter ideer og visioner for mulige fokusområder og hvordan det eventuelt kunne realiseres. Som eksempel kunne en mulig fremgangsmåde være, at LB fra centralt hold siger De næste to år har LMBU fokus på at Gud udruster og derefter lader det være op til de 3 forskellige arbejdsgrene, hvordan det konkret skal udmøntes. Beslutning: LB vælger at drøfte ideen igen på næste LB-møde og beder Michael om at give input til, hvordan det f.eks. konkret kan arrangeres. LB beslutter på den baggrund, at fremlægge ideen for Landsledelsen på næste LederForum. Punkt 11B) Visioner og målsætninger for LMBU Beskrivelse: MUS-samtalerne med de ansatte har vist, at de ønsker nogle pejlemærker fra Landsbestyrelsen om, hvad der er det vigtigste formål og de vigtigste opgaver for LMBU. Det er et stort emne og en overvejelse, som skal foregå løbende. Netop derfor er det vigtigt, at tage hul på. Der er mange gode ting at bruge sin energi og sine kræfter på både blandt de frivillige ude i landet og blandt de ansatte. Alligevel skal noget måske prioriteres højere end andet. Drøftelse: Hvad er det vigtigste LMBU kan og/eller skal? Hvilke typer opgaver og arrangementer er vigtigst at prioritere? Skal LMBU kunne alt eller er der noget, som vi især vil være gode til? Drøftelse: LB er klar over nødvendigheden af at give pejlemærker for LMBU s målsætninger. Samtidig er det et stort punkt, som ikke kan færdigbehandles på ét møde. - For at kunne arbejde videre beder LB om en tilbagemelding (løs oversigt) fra konsulenterne om, hvordan den nuværende fordeling af arbejdsopgaver ser ud. - Det vil give LB et overblik over LMBU s vareudbud som LB derefter kan prioritere blandt. Der findes mange vigtige opgaver i LMBU og LB vil gerne give konsulenterne en vejledning i, hvordan de kan prioritere/vægtlægge deres opgaver. Lars sammenskriver en oversigt ud fra MUS-samtalerne og beder evt. om uddybende kommentarer fra konsulenterne om tidsforbrug af deres forskellige opgaver. Kommentar: LB nævner, at det grundlæggende formål med konsulenter er, at løse de opgaver, som ellers ikke kan blive løst af frivillige. Beslutning: LB vil arbejde videre med emnet på de næste LB-møder. Thomas får tildelt personalet som sit fokusområde og samarbejder med Lars om vejledning. Aktuelle sager i LMBU Fælles sager 12) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: LM s Juniorklub i Esbjerg har allerede vedtægter, som er godkendt af kommunen. Med nogle få tilføjelser kan vedtægterne også opfylde DUF s krav til en lokalforening i LMBU. Beslutning: Kan LB godkende vedtægterne og optage juniorklubben som en lokalforening i LMBU? Bilag E & F Kommentar: LB noterer, at klubben ikke har indføjet antikupreglen i deres vedtægter. På længere sigt skal LB overveje, om skabelonen for lokalvedtægter skal justeres på dette og andre punkter. Beslutning: LB godkender vedtægterne og optager dermed LM s Juniorklub i Esbjerg som lokalforening i LMBU. Side 5 af 13

6 Punkt 12B) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: J-Club i Hvidovre har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU s Landsbestyrelse Beslutning: Kan bestyrelsen godkende vedtægterne og dermed optage J-Club i Hvidovre som en lokalforening i LMBU? Bilag O & P Beslutning: LB godkender vedtægterne og optager dermed J-Club i Hvidovre som lokalforening i LMBU. 13) Godkende ændrede vedtægter i eksisterende lokalforening Beskrivelse: Hillerød Teenklub blev i 2012 optaget som lokalforening i LMBU. Det har dog i praksis vist sig svært at inddrage teenagerne i bestyrelsesarbejdet. Eftersom bestyrelser ikke er et krav fra DUF og fordi det i praksis fungerer bedre, har teenklubben valgt at fjerne valget til en bestyrelse fra deres vedtægter. Derimod skriver foreningen nu sådan i deres paragraf 5: Generalforsamlingen vælger maksimum tre personer, som har stemmeret ved LMBU s landsgeneralforsamling. Der kan vælges 2 suppleanter. Og: De frivillige medarbejdere i klubben vælger af deres midte to personer med fuld stemmeret. Dermed kan teenklubben sende stemmeberettigede repræsentanter til LMBU s LGF, selvom foreningen ikke har en bestyrelse. Derudover har foreningen ændret paragraf 7, så den svarer til LMBU s standard Beslutning: Kan LB godkende de ændrede vedtægter? Bilag G Kommentar: LB er meget positiv over for ideen om at oprette lokalforeninger uden bestyrelser, da det faktisk ikke er et krav fra DUF og fordi klubberne dermed kan drives af den ledergruppe, som hidtil har stået for klubben. - LB vil gerne sprede informationen om denne form for vedtægter, da netop dette punkt i oprettelsen for nogle er et springende punkt. - Derfor beder LB Maria om at lægge info om denne mulighed på hjemmesiden LB ønsker dog at fastholde bestyrelser i ungdomsforeninger. Beslutning: LB godkender de ændrede vedtægter i Hillerød Teenklub. LM Kids 14) Nådada - sidetal Beskrivelse: Bladets redaktion indstiller til LB at ændre sidetallet fra de nuværende 18 sider til 20 sider med virkning fra Ændringen skyldes, at der bliver fjernet en flap på bladets bagerste side, og dermed bliver prisen for trykning billigere. Der skal dog påregnes ekstra arbejde for redaktion, redaktør og grafiker, hvis der herefter skal produceres 14 sider mere om året. Timeprisen for ekstra layout vil være mindre end besparelsen på trykning. Nuværende pris for trykning af 18 sider med flap: kr ,- ex. moms Ny pris for trykning af 20 sider uden flap: kr ,- ex. moms (Evt. pris for 16 sider uden flap: kr ,- ex. moms) Beslutning: Vil LB følge redaktionens indstilling om at ændre Nådada s sidetal til 20? Beslutning: LB bakker op om redaktionens indstilling og godkender dermed ændringen i sidetal Side 6 af 13

7 15) Nådada visioner og målsætning Beskrivelse: Nådada er sandsynligvis det blad i LM, der når ud til flest mennesker fra ikke-kirkelige hjem. Derfor beder bladets redaktion Landsledelsen om at give nogle pejlemærker for visionerne og målsætningen med bladet. AU-Kids er også blevet bedt om at formulere en indstilling til LB. Drøftelse: a) Hvad vil LM Kids/LMBU med bladet og hvad er grundlæggende formålet med det? b) Hvilken fordeling af forkyndende og ikke-forkyndende artikler ønsker landsledelsen? c) Hvordan skal vægten være mellem bibelsk stof og underholdende stof? d) Hvor bred skal målgruppen være? (Den nuværende målgruppe børn og juniorer) Drøftelse: LB drøfter, hvad der mon får børnene til overhovedet at tage bladet i hånden Er det andagter og artikler med forkyndelsesmæssigt indhold, er det appetitvækkere såsom flot layout, vitser og tegneserier eller er det en kombination (Er appetitvækkerne mon en forudsætning for at artiklerne bliver læst?) Arbejdsudvalget har på deres møde udarbejdet en indstilling til LB vedrørende Nådada: Det er indstillingen at Nå-da-da som blad har overlevet sin tid. Bladformen bør fades ud til fordel for øget fokus på øget materiale i form af en app eller som en hjemmeside i en børne-portal/lmbuportal. Gerne suppleret med, at man i klubberne løbende (f.eks. en gang i kvartalet) får udsendt en flyer om hvad der er af nyt på siden, så børnene mindes om sidens eksistens. Det nye elektroniske medie kræver fortsat en redaktion og et stort stykke arbejde i udgivelserne, der så bliver mere kontinuerlig og uden faste deadlines som ved et bladmedie. Det er vores vurdering, at der sagtens kan tage udgangspunkt i den nuværende redaktion, som vi finder i de store træk gør et rigtig flot stykke arbejde. Redaktionen skal så nok tilknyttes en hjemmesidekyndig, som f.eks. Kristian Johannesen. Vær dog opmærksom på, om der er noget udvikling i f.t. superblink.no, som tidligere har været på tale. Vær også opmærksom på at Nå-da-da har fungeret missionalt det vil være godt om der kunne træde noget andet fysisk materiale i stedet, som f.eks. CD en eller lign., som man kan bruge til julegave (og som klubberne/kredskassen så i stedet kan bruge de 150 kr. på, som bladet koster). Kommentar: LB bakker op om AU s indstilling. Spørgsmålet er vigtigt med mange faccetter og derfor fortjener det flere og grundige overvejelser. Derfor pointerer LB at drøftelserne kun lige er begyndt og at overvejelserne om Nådada skal fortsætte på et senere tidspunkt. Beslutning: Emnet skal tages op på næste LB-møde ved Lederforum LB vurderer, at tekstindholdet især er rettet mod juniorer hvorimod grafikken retter sig mod børn. LB ønsker, at bladet skal rette sig mod børn. LB opfordrer derfor redaktionen til at tekstindhold og forskellige slags appetitvækkere skal tilpasses hinanden. Derfor skal redaktionen give sin vurdering til LB af, hvilket segment bladet retter sig mod samt give LB en indstilling til, hvilken målgruppe og form bladet skal have. 16) Referat fra børneudvalget Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? Referatet fra dagens møde foreligger ikke endnu derfor udskydes punktet til næste LB-møde. LM Teen 17) Ungleder-træning i samarbejde med IMU Beskrivelse: Maria Legarth foreslår at indlede et samarbejde med IMU på Sjælland, som allerede udbyder et kursus med ungledertræning. Målgruppen er unge under 20 år, som måske kunne tænke sig at være leder i børne- eller juniorarbejde. Formålet er at udruste og uddanne nuværende og kommende unge ledere til ansvarsbevidst tjeneste. Beslutning: Vil LB opfordre Maria til at arbejde videre med ideen og indlede et samarbejde? Bilag H Side 7 af 13

8 Kommentar: LB er grundlæggende positivt indstillet overfor samarbejde med vores «naboorganisationer», når der er arrangementer, hvor vi kan drage fordel af hinandens styrker og ressourcer. LB er meget positive overfor konceptet med ungleder træning. Hvis DFS har lignende tilbud i andre dele af landet, hvor vi evt. også kan tilbyde kurser er LB også positivt indstillet overfor det. Foreløbig indleder vi dette samarbejde og måske kan det brede sig senere. Beslutning: LB opfordrer Maria til at gå videre med samarbejdet omkring ungleder-træning på Sjælland. Samtidig ønsker LB, at Maria også får koblet Kids-klubber på som praktisksteder og mentorer for de unge. 18) Referat fra junior-teen udvalget Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? Referatet fra dagens møde foreligger ikke endnu derfor udskydes punktet til næste møde. LMU 19) Rapport fra Gospel Coalition F2013 Beskrivelse: Ruben Lorentsen deltog i foråret 2013 på Gospel Coalition Conference betalt af LMU. I rapporten opfordrer han til også at sende LMU ere afsted til næste GCC i Arbejdsudvalget for unge er blevet bedt om at formulere en indstilling til Landsbestyrelsen om hvorvidt LMU ønsker at sende LMU ere igen. Beslutning: Når indstillingen foreligger træffer LB en beslutning Bilag I Kommentar: AU for unge er repræsenteret i LB via Magnus. Han giver en mundtlig redegørelse for dagens drøftelse i AU. Beslutning: LB tager AU s overvejelser til efterretning og ser derfor gerne flere ansøgninger fra LMU ere om deltagelse på næste GCC. 20) Referat fra ungdomsudvalget Drøftelse: Har Landsbestyrelsen spørgsmål eller kommentarer til referatet? Referatet fra dagens møde foreligger ikke endnu derfor udskydes punktet til næste møde. Økonomi 21) Ansøgning om økonomisk støtte til Youth Camp Beskrivelse: I 2013 afholdt LM Kids København første gang Youth Camp, der er en lejr for teenagere fra 7. klasse til 18 år. En del deltagere havde ikke LM-baggrund, og nogle havde også stort behov for samtaler med lederne, der både drejede sig om åndelig, sociale og psykiske forhold. Derfor har lederne et ønske om at invitere Dan Månsson med på næste lejr, som både taler og sjælesørger. Det betyder, at lejren dermed får en stor udgift til aflønning, da han arbejder som selvstændig konsulent og derfor har lejrlederne sendt en ansøgning til økonomisk dækning. Lars har meddelt ansøgerne, at LMBU gerne vil dække lejrens udgift i 2014 til aflønning af Dan Månsson, som beskrevet i ansøgningen. Beslutning: Kan LB bekræfte, at bestyrelsen er enig i Lars beslutning vedrørende Youth Camp? Bilag J Beslutning: LB bekræfter Lars beslutning vedr. ansøgningen fra Youth Camp Side 8 af 13

9 22) Regnskab 2013 Beskrivelse: LMBU s Regnskab 2013 er endnu ikke afsluttet, da der endnu skal bogføres udgifter i forbindelse med årsafslutningen. Nogle af udgifterne vedrører fusionen og at LMU blandt andet har afholdt udgifter, som indtil fusionens vedtagelse hørte under LM Kids/LM. Beslutning: Kan LB bekræfte aftalen om overførsler mellem LM og LMBU? Bilag K Beslutning: LB bekræfter aftalen om overførsler mellem LM og LMBU, som Johnny Lindgreen og Lars Larsen har indgået. Punkt 22B) Overskud fra LMU s Landsindsamling 2013 Beskrivelse: Blandt andet på grund af ekstraordinær stor indsamling på LMH blev LMU s Landsindsamling rekordhøj i Målet var kr ,-, men der blev indsamlet ca. kr ,- Formålet med indsamlingen er ikke at samle ind til LMU/LMBU, men at støtte LM s missionsarbejde i Etiopien. Derfor er det overskydende beløb fra indsamlingen overført til LM s generelle missionsarbejde i Etiopien. Dermed går de ekstra midler ikke decideret til missionsprojektets formål, men til de øvrige aktiviteter i Etiopien, som LM er involveret i. For at tage højde for lignende situationer ved fremtidige landsindsamlinger er den følgende sætning tilføjet i projektkontrakten for LMU s indsamling til Cambodja i 2014: Hvis LMU s landsindsamling ikke når det fastsatte mål, dækker LM det resterende beløb, så projektet alligevel løber i den tidsperiode og med det tilskud, som kontrakten siger. Hvis LMU s landsindsamling når over det fastsatte mål, overfører LMU det overskydende beløb til LM, som et tilskud til LM s generelle missionsarbejde i Cambodja. En tilsvarende sætning er indføjet i projektkontrakten vedr. LM Kids Landsindsamling. Beslutning: Kan LB bekræfte beslutningen om at overføre de ekstra indsamlede midler til LM s generelle missionsarbejde i Etiopien? Bilag U & V Forklaring: Indbetalingerne til LMU s Landsindsamling er indsat både på LMU s og på LM s konto. På LMU s konto er indsat kr ,- (jf. bilag U konto nr. 1110) På LM s konto er indsat kr ,- Dermed er det samlede resultat for Landsindsamlingen i 2013 imponerende kr ,- I forbindelse med indsamlingen har LMU anvendt midlerne sådan: Kr ,- er anvendt til projektgruppens besøg i Etiopien (jf. bilag U - konto nr. 4103) Kr ,- er anvendt til informationsmaterialer i DK samt kontante overførsler til samarbejdspartnerne i Etiopien (jf. bilag U konto nr. 5201) LMU s egne udgifter til missionsprojektet beløber sig derfor til i alt kr ,- Dermed har LMU et overskud vedr. Landsindsamlingen på kr ,- Eftersom formålet med indsamlingen ikke er at samle ind til LMU/LMBU, men at støtte LM s missionsarbejde i Etiopien, anbefaler Lars derfor at overføre overskuddet til LM. Konkret er anbefalingen derfor at LMBU overfører kr ,- til LM s generelle missionsarbejde i Etiopien. Det medfører desuden at LMU samlede overskud for Regnskab 2013 falder fra i alt kr til i alt kr ,-. Hvilket er meget tæt på det budgetterede overskud (jf. bilag V konto nr. 6799) Beslutning: LB bekræfter overførslen på kr ,- til LM s generelle missionsarbejde i Etiopien. Side 9 af 13

10 Punkt 22C) Foreløbigt resultat for Regnskab 2013 Beskrivelse: På nuværende tidspunkt ser det ud til, at LMBU opnår et pænt overskud for Regnskab (Et mere præcist tal kommer, så snart Mogens har overblik) I 2012 valgte daværende bestyrelse for LMU at tilbagebetale en del af LM s bloktilskud til LMU. Det har LMBU s bestyrelse ikke haft mulighed for vedr. 2013, da det ikke var på dagsorden inden årets udgang. Derudover kan der vise sig uforudsete udgifter i forbindelse med fusionsprocessen, så det kan være fornuftigt at sikre en vis egenkapital. Samtidig er det ikke et formål for LMBU at oparbejde en mindre formue. Beslutning: Ønsker bestyrelsen at tilbagebetale en del af LM s bloktilskud eller at konsolidere egenkapitalen af hensyn til eventuelle uforudsete udgifter? Skal der være en øvre grænse for størrelsen på LMBU s årlige overskud? Kommentar: LM s økonomi er i en anden situation end 2012 og LMBU står overfor flere usikre økonomiske faktorer i forbindelse med fusionen. Beslutning: LB godkender derfor det foreløbige regnskabsresultat og konsoliderer dermed LMBU s egenkapital. LB beder Lars og Mogens udregne hvilken størrelse på egenkapitalen det vil være tilrådeligt at have. 23) DUF s vurdering af LMBU s demokratiske uafhængighed Beskrivelse: Udtalelsen om samarbejde mellem LM og LMBU (fra september 2013) har givet anledning til en række spørgsmål fra DUF vedrørende LMBU s demokratiske og organisatoriske uafhængighed i forhold til LM. Lars har udarbejdet en redegørelse til DUF, som DUF s Tipsudvalg derefter har taget stilling til i deres vurdering af om samarbejdsaftalen har indflydelse på LMBU s ret til tilskud fra DUF. Et par uddrag fra DUF s mail opsummerer konklusionen sådan: a) DUF noterer, at den tætte relation mellem LM og LMBU primært drejer sig om religiøse spørgsmål b) Derfor vurderer DUF, at samarbejdsaftalen ikke er i strid med tilskudsreglerne c) Samtidig vurderer DUF dog, at relationen mellem LM og LMBU nok ikke skal blive meget tættere, før det evt. kan få tilskudsmæssige konsekvenser Konklusion: LMBU er demokratisk og organisatorisk en selvstændig organisation og dermed berettiget til tilskud fra DUF. Det vil sige, at situationen er som vi regnede med men nu har vi også DUF s ord for det. Bilag L & M Kommentar: LB glæder sig over DUF s afgørelse og tager den til efterretning. 24) LMU-tur til Tanzania i samarbejde med Løgumkloster Efterskole Beskrivelse: LME foreslår at indlede et samarbejde med LMBU om en LMU-tur til Tanzania især for efterskolens elever på skolens fokuskristendomslinje. Formålet med turen er først og fremmest at give eleverne syn for og glæde over mission. Fordi eleverne er medlemmer af LMBU foreslår efterskolen, at turen arrangeres og betales af LMBU, som derefter kan få 75% af de internationale udgifter dækket af DUF. Derudover benytter skolen Erik Nielsen som turguide og betaler derfor et konsulenthonorar til LMBU. Beslutning: Ønsker LB at LMBU og LME indleder et samarbejde om turen til Tanzania? Bilag N Drøftelse: LB drøfter ansøgningen fra LME indgående. Der er mange forhold og vinkler ved sagen, som er nødvendige at overveje: - Fordelene for elever og deres syn på mission - Fordelene for LMBU mht. missionsiver Side 10 af 13

11 - Den økonomiske situation for LMBU, så vi bliver holdt skadesfri - Forholdet til DUF og helt korrekt overholdelse af DUF-regler Går LMBU med i projektet, skal overskriften i så fald være en LMU-tur i samarbejde med LME. I tilfælde af LB siger nej til ansøgningen vil LB alligevel opfordre LME til at iværksætte projektet og eventuelt købe Erik fri. LB er umiddelbart ikke positivt indstillet overfor at skulle benytte så meget af en konsulents arbejdstid til turen. Beslutning: Emnet skal behandles på næste LB-møde 17. marts, hvor LB tager endeligt stilling. I mellemtiden skal der indhentes erfaringer fra LTC, MF og Israelsmissionen, som så vidt vi ved, har lignende aftaler med hinanden. Er dette en kendt praksis i DUF? Lars undersøger dette. Punkt 24B) Missionsprojekt Cambodja Beskrivelse: Både LMU og LM Kids samler i 2014 ind til missionsprojekt i Cambodja. Projektkontrakter og budget er vedlagt som bilag. Beslutning: Kan LB godkende projektkontrakterne, indsamlingsformål og budget? Bilag Q & R Bilag S & T Kommentar: LM s Missionsteam ønsker samarbejde med LMBU s projektkoordinatorer med henblik på sammenhæng, strategi og langsigtet planlægning af kommende projekter (jf. kons.mødet) LB beder Louise om inden sommer 14 at udarbejde en projektbeskrivelse for et eventuelt missionsprojekt i Danmark 2015, til efterfølgende vurdering i LB. I udarbejdelsen af projektet kan hun evt. sparre med de øvrige konsulenter. Beslutning: LB godkender Kids missionsprojekt, formål og budget. LB godkender LMU s missionsprojekt, formål og budget. Samtidig bemærker LB, at budgetter fremadrettet gerne må indeholde lidt mere luft mellem indsamlingsmål og konkret budget for at sikre bedre, at budgettet kan overholdes. Personale 25) Barselsvikar for Andreas Ipsen Beskrivelse: Andreas holder orlov i 13 uger fra 1. februar til 1. maj I den periode ligger de fleste af hans opgaver stille, men lmu.dk skal fortsat opdateres. Derfor er Christian Johansen ansat 4 timer om ugen til løbende at holde siden opdateret. Christian er uddannet multimediedesigner. Samtidig aflaster han børnekonsulenterne med en konkret opgave, som består i at flytte tekster fra den gamle lm-kids.dk til den nye side. Dette bliver han aflønnet for på timebasis. Kommentar: LB tager orienteringen til efterretning 26) Per Westh Jensen sygemeldt Beskrivelse: På en skiferie har Per brækket venstre lår. Han blev opereret i Frankrig og siden fløjet til Danmark, hvor han skal gennem en længere genoptræning. På nuværende tidspunkt er det derfor uafklaret, hvor længe han er sygemeldt. Side 11 af 13

12 Kommentar: LB tager orienteringen til efterretning. Derudover minder LB om, at ansatte kan være delvist sygemeldte og delvist raskmeldte. 27) Korttidsansat til Bobletræf Beskrivelse: I sommerperioden er det en stor succes, at sende Boblen og en konsulent til Bobletræf forskellige steder i landet. Det er dog samtidig en fysisk belastende arbejdsopgave, fordi konsulenterne hver dag slæber en hoppeborg, der vejer 150 kg, ud og ind ad bilen. Derfor kunne det være en mulighed at ansætte en volontør i en korttidsstilling i sommerperioden, som hjælper de fastansatte ved Bobletræf. Beslutning: Skal Lars arbejde videre med den mulighed? Kommentar: LB pointerer, at de lokale foreninger, der bestiller besøg af Boblen skal overholde de aftaler, som ligger for besøg af Boblen. Det vil blandt andet sige, at de lokale skal stille arbejdskraft til rådighed, når hoppeborgen skal stilles op og pilles ned. LB ønsker at præcisere forventningerne til de lokale klubber, der bestiller besøg af Boblen: - For at kunne få besøg af Boblen skal der være indhentet polititilladelse inden besøget - På lignende måde skal der udarbejdes en vagtplan for, hvilke lokale personer, der hjælper med opsætning og nedtagning af hoppeborgen - Vagtplanen skal sendes til Rebekka 8 dage inden besøget. - Er der ikke udarbejdet en vagtplan, med navne på konkrete personer, så kan Boblen desværre ikke komme på besøg. - Rebekka sender en skabelon/drejebog til vagtplan, der skal udfyldes og returneres Beslutning: LB mener, at disse præciseringer er en bedre løsning end at betale en korttidsansat for at løse problemstillingen. Eventuelt Kommentar: Ingen punkter under eventuelt Information om intranet Landsbestyrelsen har adgang til LMBU s Intranet, hvor dagsordener og referater bliver lagt. Her ligger blandt andet også de gældende vedtægter m.m. Link: https://dlm.dotserv.com/ Orientering om Parkeringspladsen Det sted på LMBU s Intranet, hvor Landsbestyrelsen lægger de sager, der endnu ikke er blevet behandlet. Ved hvert bestyrelsesmøde bliver parkeringspladsen opdateret med henblik på at sætte de forskellige sager på kommende møder. Fremover ligger Parkeringspladsen på Landsbestyrelsens interne Dropbox. Side 12 af 13

13 Referat godkendt og underskrevet af LMBU s Landsbestyrelse Mandag 12. maj 2014 Side 13 af 13

LMBU Landsbestyrelse 17. marts 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 17. marts 2014 Referat Sted: Skype-møde Tidspunkt: Mandag kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Sarah Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser tilføjelser i forhold til dagsordens-teksten.

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense Mandag 12. maj kl. 17:00 20:30 (fremrykket, fordi nøgle skal afleveres) Magnus Lars Lars

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 4. oktober 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 4. oktober 2014 Referat Sted: Esajasskolen, Kirkegade 16, 2650 Hvidovre Tidspunkt: Lørdag 4. oktober kl. 16:00-21:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse, 22. april 2014

Referat LMBU Landsbestyrelse, 22. april 2014 Sted: Skype-møde Tidspunkt: Mandag 22. april kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser tilføjelser i forhold til

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 21. februar 2015 Referat

LMBU Landsbestyrelse 21. februar 2015 Referat Sted: LMBU s Landskontor, Industrivænget 40, 3400 Hillerød Tidspunkt: Lørdag 21. februar 2015 kl. 16:00-20:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Forplejning: Lars Aftensmaden bliver bestilt her: Stenovnspizza.nu

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 26. august 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 26. august 2014 Dagsorden Sted: Skype-møde Tidspunkt: Tirsdag 26. august kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser ændringer i forhold til

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013 Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen. Referent: Lars Larsen. Til stede: Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, Inge Noer Larsen, Sarah Engmark og Lars Larsen Fraværende:

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 24. november 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse 24. november 2014 Dagsorden Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, 5000 Odense C Tidspunkt: Mandag 24. november kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00 Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00 Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Line Højgaard

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 16. marts 2015 Referat

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 16. marts 2015 Referat Sted: Skype-møde Tidspunkt: Mandag 16. marts 2015 kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: det står man selv for Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Lars

Læs mere

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro Referat 1) Velkomst Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen Indledning:

Læs mere

2. Valg af dirigent Lars B. Larsen er af landsbestyrelsen opstillet til dirigent, det er enstemmigt vedtaget.

2. Valg af dirigent Lars B. Larsen er af landsbestyrelsen opstillet til dirigent, det er enstemmigt vedtaget. 1. Velkommen Indledning med prologen til Romerbrevet. Paulus er Jesu Kristi tjener, han kommer for at tjene Kristus. Vi skal ikke tjene for at mennesker skal synes godt om os, men vi skal tjene Gud til

Læs mere

Michael Agerbo Mørch blev valgt som referent Andrea Christensen og Jacob Knudsen blev valgt som stemmeoptællere.

Michael Agerbo Mørch blev valgt som referent Andrea Christensen og Jacob Knudsen blev valgt som stemmeoptællere. Referat fra LMU s landsgeneralforsamling 2012 Sted: Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød Tid: Lørdag d. 6. oktober 2012 Kl. 15:20 1. Valg af dirigent og stemmeoptællere Helene Andersen

Læs mere

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1 Foreningsguide for LMBU Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU Foreningsguide for LMBU 1 2 Foreningsguide for LMBU DET ER IKKE Særlig SVÆRT Generalforsamlinger, foreninger, kontingent,

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. december 2013 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. december 2013 Referat Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: kl. 17:30 til 21:00 Forplejning, lokale, nøgle: Lars Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet (se login

Læs mere

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger Lederkursus For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger 16.- 18. september 2016 Luthersk Missions Højskole (LMH), Hillerød 1 Info Lederkursus er et af årets højdepunkter

Læs mere

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Landsbestyrelsesmøde fredag den 9. september Referat. Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: kl.

Landsbestyrelsesmøde fredag den 9. september Referat. Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: kl. Landsbestyrelsesmøde fredag den 9. september 2013 Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: kl. 17:30 til 21:00 Ansvarlig for forplejning: Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Lars Lars Tilstede:

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge

Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge A. Grundlæggende om LMBU 1. Organisation Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU) er en sammenslutning af arbejdet blandt børn og unge i Luthersk Mission (LM),

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014

Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Referat til bestyrelsesmøde den 2. december 2014 Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Jannick Jakobsen (JJ), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG), Coilin Jeritslev (CJ),

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Status på aktiviteter/projekter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation... 4 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7. Akutte

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd

Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd Referat Menighedsrådsmøde Tidspunkt 30. januar Sted Graverhuset Husby Dagsorden udsendt 29. januar Fraværende Føns-Ørslev-Udby-Husby menighedsråd Lone Lauridsen, Hilmar Christensen, Gitte Hjarnø Petersen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Ad pkt. 1. Pkt. 1. Holbæk den. 7. februar 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 7. februar 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Knud

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

Landsdelsledelsesmøde 7023

Landsdelsledelsesmøde 7023 Landsdelsledelsesmøde 7023 Dato: 25. maj 2011 Klokkeslæt: 18:00 Sted: Morten Larsen, Bondesager 9, 4220 Korsør Mødetype Ordinært Landsdelsledelsesmøde Møde indkaldt af Morten Larsen Mødeleder Morten Larsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Referat Deltagere: Kenneth Flex, (KF) formand, Lene Diemer, (LD) næstformand Søren Brøndum, (SB) Henrik Søltoft, (HS) Andreas Sørensen, (AS) Per Gut, (PG) Mogens Følsgaard, (MF) Stig Jarnbye,

Læs mere

Vedtægter. Luthersk Mission Bornholms afdeling. for. www.lm-bornholm.dk

Vedtægter. Luthersk Mission Bornholms afdeling. for. www.lm-bornholm.dk Vedtægter for Luthersk Mission Bornholms afdeling www.lm-bornholm.dk 1 Love for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme (LM) er at betragte som love for Luthersk Mission, Bornholms afdeling med

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet

Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet Guide til det frivillige arbejde i Red Barnet 1 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af lokalforening...side 5 2. Aktiviteter...side 5 3. Økonomi...side 7 4. Frie midler...side 7 5. Medier og layout...side

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. april 2014 Deltagere: Steen, Lars, Anette, Ulla Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Kommentarer til sidste referat... 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426)

Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Dagsorden til bestyrelsesmøde for Ros Efterskole den 21. marts 2012 kl. 19.00 21.00. hos Torkil på ( Provstevænget 3, 4330 Hvalsø, mobil 25720426) Deltagere: Lotte, Lærke, Lizzi, Randi, Janne, Flemming,

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger

Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger Pr. 16/1 2012 Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening Uanset hvilket tilskud, der søges, starter man sådan her: 1. På PBUs hjemmeside www.pbuf.dk går du ind

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Den 11. juni 2009/ik Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde

Læs mere

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives.

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives. Bestyrelsen Referat Mødedato: 17. juni 2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning, mødelokale 1 Mødenr.: 35 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere