Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på På hjemmesiden findes også al anden information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information"

Transkript

1 CVR Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk DATO 29. november 2014 SIDE 1/30 REF meno PROJEKTNR A /003 Svarskrivelse nr. 1 Indledning I forbindelse med udbud af Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve" (TED nummer 2014/S ) er der til 26. november 2014 modtaget nedenstående spørgsmål. Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på På hjemmesiden findes også al anden information om udbuddet. INDHOLD SIDE Spørgsmål og svar til Udbudsbetingelser 1 Spørgsmål og svar til ydelsesbeskrivelsen vedr. indsamling af affald (Bilag 5.1) 2 Spørgsmål og svar til ydelsesbeskrivelsen vedr. drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve (Bilag 5.2) 17 Spørgsmål og svar til oversigt over relevante medarbejdere pr (Bilag 7) 25 Spørgsmål og svar til Udbudsbetingelser Spørgsmål 1 Pkt. 1.1 Indledning.. ukorrekte eller upræcise oplysninger.. Greve Renovation A/S bedes bekræfte, at det er bilag 7 man skal beregne tilbuddet efter. Svar på spørgsmål 1 Det bekræftes, at tilbudsgivere ved tilbudsafgivelsen skal tage udgangspunkt i oplysningerne i bilag 7.

2 SIDE 2/30 Spørgsmål 2 Vedr. side 10 Kopi af de seneste 3 reviderede årsregnskaber udgør et meget stort antal sider. Er en oversigt med økonomiske nøgletal tilstrækkeligt for at dokumentere økonomisk egnethed? Denne kan eventuelt være revisorpåtegnet. Svar på spørgsmål 2 Det fastlagte krav om fremsendelse af de 3 seneste reviderede årsregnskaber fastholdes. Spørgsmål 3 Vi vil meget gerne undgå kravet om, at banken skal have set tilbudslisten. Det afkorter vor praktiske periode for efterkalkulation af tilbudslisten med 4 dage, som vi mister. Jeg har udarbejdet mere end 400 tilbud efter Udbudsdirektivet og aldrig før set dette krav fra udbyder før. Svar på spørgsmål 3 Størrelsen af garantien er fastsat til 10 % af den årlige kontraktsum for hver af de 3 kontrakter. Det accepteres, at tilbudsgiverne indskriver et beløb i garantitilsagnet, som der stilles garanti på baggrund af. Dog gøres opmærksom på, at det er tilbudsgivers risiko, at dette beløb som minimum svarer til den årlige kontraktsum, som tilbudsgiveren anfører i tilbudslisten benævnt Samlet tilbudssum. Et mindre beløb vil således kunne føre til, at dette anses som et forbehold, som gør tilbuddet ukonditionsmæssigt. Et større beløb vil derimod være uproblematisk. Ordregiver vil offentliggøre en revideret skabelon til brug herfor. Den eksisterende skabelon, hvor der stilles garanti for 10 % det beløb, som er angivet i tilbudslisten under Samlet tilbudssum vil fortsat blive accepteret af ordregiver. Der er således valgfrihed for tilbudsgiverne, om de anvender den reviderede skabelon eller ej. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1 Spørgsmål og svar til ydelsesbeskrivelsen vedr. indsamling af affald (Bilag 5.1) Spørgsmål 4 Vedr. pkt. 2 Hvor mange tons dagrenovation pr. måned i en 12 måneders periode er aflæsset? Svar på spørgsmål 4 Nedenstående skema indeholder oplysninger for alle dagrenovationsordninger, der er beskrevet i pkt , undtagen vip-containere.

3 SIDE 3/30 Måned i 2013 Greve, Mængde (tons) Greve, Antal indvejninger Solrød, Mængde (tons) Solrød, Antal indvejninger Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ordregiver tager forbehold for forskydninger hos modtageanlægget. Spørgsmål 5 Vedr. pkt. 2 Hvor mange aflæsninger (læs) er foretaget hver måned i samme 12 måneders periode? Svar på spørgsmål 5 Se svar på Spørgsmål 4. Spørgsmål 6 Vedr. pkt. 2.1, afsnit 1 Hvor mange tømninger skønnes at have fast standplads ved skel? - og hvor mange skal stilles frem til skel på tømningsdagen grundet AT-forhold? Svar på spørgsmål 6 Ordningen for tømning af 140 liter beholdere er i dag en skel-skel-ordning, som ændres til standplads-standplads-ordning pr. 1. september Det vides derfor ikke, hvor mange beholdere, der skal afhentes på standpladsen, og hvor mange, der skal hentes i skel. Det vides ikke, hvor mange sække, der står i skel. 4-hjulede beholdere skal altid hentes på standplads. Der henvises desuden til pkt. 6.1 i bilag 5.1. Spørgsmål 7 Vedr. pkt. 2.1 Sække samt 2- og 4-hjulede beholdere 5. afsnit. - Sommerhustømninger. Er sommerhustømningerne med i antallene på tilbudslisten? Svar på spørgsmål 7 Ja.

4 SIDE 4/30 Spørgsmål 8 Vedr. pkt Hvilken producent har produceret de nuværende plastsække m.v.? Svar på spørgsmål 8 Plastsække til dagrenovation er indeholdt i tømningsprisen for en dagrenovationssæk hos den nuværende Renovatør. Ordregiver kender derfor ikke producenten. Spørgsmål 9 Vedr. pkt Ekstra sække med mærker 2. afsnit - mærkede affaldssække. Er de pr. stk. pr. år med på tilbudslistens antal tømninger? Svar på spørgsmål 9 Ja. Spørgsmål 10 Vedr. pkt. 3 Hvor mange biler er i dag tilknyttet opgaven med rutebaseret fortovsindsamling, og hvor mange aflæsninger foretages der typisk pr. rute? Svar på spørgsmål 10 Der er i dag fast tilknyttet 7 komprimatorbiler og 2 fladvogne til den rutebaserede fortovsindsamling. Derudover benytter Renovatøren en mindre bil til særlige opgaver. Det er Renovatørens ansvar selv at bestykke entrepriserne efter de opgaver, der er beskrevet i udbudsmaterialet. Der foretages som regel 1-2 aflæsninger pr. afhentningsdag pr. bil pr. fraktion. Spørgsmål 11 Vedr. pkt. 3 Hvilke vogntyper og størrelser benyttes ved fortovsindsamlingen? Svar på spørgsmål 11 Ordregiver har ikke kendskab til den nuværende Renovatørs bestykning for så vidt angår total- og egenvægt på bilerne. I svar på Spørgsmål 10 har Ordregiver oplyst om det materiel, som Ordregiver er orienteret om er fast tilknyttet opgaven med rutebaseret fortovsindsamling. Det er Renovatørens ansvar selv at bestykke entrepriserne efter det arbejde, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Spørgsmål 12 Vedr. pkt. 3 Hvor mange medarbejdere er beskæftiget med fortovsindsamling? Svar på spørgsmål af medarbejderne i bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr beskæftiger sig pt. med opgaver i fortovsindsamlingen (Ansat nr ). Den nuværende Renovatør løser desuden nogle opgaver i fortovsindsamlingen med andre medarbejdere.

5 SIDE 5/30 Da overtagelse af medarbejderne skal foregå i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, indeholder bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr medarbejdere, der i det væsentlige (mere end 50 %) er beskæftiget med Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner og Drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Spørgsmål 13 Vedr. pkt. 3 Rutebaseret fortovsindsamling a) 2. afsnit Ringeordning. Hvilke priser på tilbudslisten afregnes ringeordninger efter? b) 3. afsnit Helligdagsindsamling. Må der IKKE køres på helligdage? Svar på spørgsmål 13 Ad a) Ringeordningerne under pkt. 3.3 afregnes efter tilbudslistens pkt. B4, B5 og B8. Ad b) Nej, indsamlingen under pkt. 3.1 planlægges af Ordregiver, så der ikke foretages indsamling på helligdage. Indsamlingen under pkt. 3.3 skal planlægges af Renovatøren, så der ikke er indsamling på helligdage. Spørgsmål 14 Vedr. pkt. 3.1 Fortovsindsamling i enfamilieboliger mv. a) Genanvendelige materialer Papir i beholdere. Bekræft venligst, at beholderne også står i skel ved fortov. b) 2. sidste afsnit arbejdsmiljøforhold. Er der nogen specielle hensyn Greve Renovation A/S tænker på? c) Sidste afsnit Batterier. Skal batterier også hældes ud af poserne inden de puttes i spændelågsfade? Svar på spørgsmål 14 Ad a) 140- og 240-liter beholdere til papir er sat ud til fortovet eller ved vejkant, som beskrevet i pkt. 3.1, afsnit 2. Ad b) Ordregiver ønsker at gøre opmærksom på, at det er Renovatørens ansvar at tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til arbejdsmiljøforholdene. Ad c) Ja. Spørgsmål 15 Vedr. pkt. 3.2 Levering af plastsække til fortovsindsamling mv. a) Bekræft venligst, at det både er Greve og Solrød kommuner der skal have uddelt plastsække til glas og øvrigt storskrald. b) Greve Renovation A/S bedes oplyse hvor mange husstande i hver af kommunerne der skal have uddelt plastsække, eller kan Greve Renovation A/S bekræfte, at det jf. Appendiks 3 er ruller til husstandene i Greve Kommune og ruller til husstandene i Solrød. Der er ingen antal oplyst i tilbudslisten, og da ruller med plastsække er relativt dyre, vil vi gerne kende til det antal vi skal medregne i vort tilbud. Svar på spørgsmål 15 Ad a) Pkt. 3.2 omhandler uddeling af sække i både Greve og Solrød Kommune. Ad b) I Greve benyttes sækkene både til glas, pap og øl- og sodavandsdåser. Der uddeles derfor pt. sække til husstande. I Solrød benyttes sækkene kun til glas. Der uddeles derfor pt. sække til husstande.

6 SIDE 6/30 Spørgsmål 16 Vedr. pkt. 3.3 Afhentning af storskrald fra udvalgte boligområder 2. sidste afsnit Tømme og sortere pallerammer med elektronikaffald over i bure. Hvilket punkt på tilbudslisten dækker denne indsamling og sortering? Svar på spørgsmål 16 Opgaven afregnes efter tilbudslistens pkt. B5. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 17 Vedr. pkt , afsnit 2 Hvem forestår montering af kæder / Hængelås ved ødelæggelse af disse? Svar på spørgsmål 17 De bortkomne kæder og hængelåse, som Renovatøren skal erstatte, skal Renovatøren også montere. Spørgsmål 18 Er vip- og maxicontainere renovatørens ejendom? Svar på spørgsmål 18 Se pkt. 4.3 og 6.2 i Bilag 5.1 Ydelsesbeskrivelsen for indsamling af affald i Greve og Solrød. Spørgsmål 19 Vedr. pkt. 4.6, afsnit 3 Er der krav om ADR i forbindelse med tømning af spændelågfade? Svar på spørgsmål 19 Ordregiver vurderer, at transporten af spændelågsfade med batterier ikke er omfattet af ADR-reglerne om transport af farligt gods, dog er det tilbudsgiverens ansvar at sikre sig, at arbejdet overholder regler og retningslinjer fra Trafikstyrelsen og Arbejdstilsynet. Spørgsmål 20 Glas skal leveres til 2 modtageanlæg, og for begge anlægs vedkommende sker leveringen i maxi containere. Foretages aflæsning? Er der tale om ventetid eller tidskrævende aflæsning? Svar på spørgsmål 20 Aflæsning af glas i maxicontainere til Søstrup Flaskehandel er en ombytningsordning, hvor den fulde container ombyttes med en tom. Aflæsning af glas i maxicontainere til RGS90 foregår ved at containeren tømmes på modtageanlægget ved tipning af ladet.

7 SIDE 7/30 Spørgsmål 21 Vedr. pkt. 5, afsnit 1 Det er renovatørens ansvar, at holde sig orienteret om modtageanlæggets åbningstider, men hvis disse ændres væsentligt eller i særlige situationer, som ved helligdags-/vinterkørsel, er renovatøren da garanteret, at kunne komme af med dagrenovationen, herunder udenfor åbningstiden? Vil der evt. kunne udleveres kort, således man kan aflevere uden for normale åbningstid? Svar på spørgsmål 21 Det påhviler Renovatøren at undersøge mulighederne for aflæsning på KARA/NOVEREN I/S. Spørgsmål 22 Vedr. pkt. 6.3, afsnit 2 Hvor mange gange er det sket, at der er blevet anvist til andet aflæsningsanlæg i nuværende kontrakt? Svar på spørgsmål 22 Der er i den nuværende kontraktperiode blevet omdirigeret dagrenovation og brændbart affald til andet modtageanlæg i forbindelse med vedligeholdelse af ovnen, nedbrud af ovnen, samt bygning af ny ovn hos KARA/NOVEREN I/S. Spørgsmål 23 Vedr. pkt. 6.4, afsnit 2 Jf. prislisten, er der ikke særlig mange timer afsat til udbringning af beholdere. Skal det tolkes således, at man kan forventet niveauet af udbringninger er på et minimum? Svar på spørgsmål 23 Udbringning af beholdere er indeholdt i det opgivne antal timer på tilbudslisten. Spørgsmål 24 Vedr. pkt. 6.4, afsnit 4 I skriver "Tidsforbruget for forefaldende opgaver skal opgøres pr. ½ time". I prislisten pkt. F6 og F7 er der angivet "Enhedspris angives pr. time". Hvordan skal det forstås? Svar på spørgsmål 24 I tilbudslisten er enhedsprisen opgivet pr. time. Hvis den bestilte opgave tager under ½ time, så fakturerer Renovatøren ½ time. Hvis den bestilte opgave tager mellem ½ og 1 time, så fakturerer Renovatøren 1 time. Hvis den bestilte opgave tager mellem 1 og 1½ time, så fakturerer Renovatøren 1½ time osv. Spørgsmål 25 Vedr. pkt. 6.5, afsnit 1 Taler vi forsøgsordninger med flerkammerløsninger?

8 SIDE 8/30 Svar på spørgsmål 25 Ordregiver har ikke p.t. planlagt konkrete forsøg, men ønsker, jf. pkt. 6.5 i bilag 5.1 og pkt i bilag 5.2, at have mulighed for at igangsætte forsøg i kontaktperioden. Beregning af betaling for en eventuel forsøgsordning sker så vidt muligt på grundlag af de i tilbudslisten anførte enhedspriser. Hvis posterne i tilbudslisten ikke kan benyttes som udgangspunkt, så benyttes Renovatørens dokumenterbare merudgifter. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 26 Vedr. pkt. 7.1, afsnit 2 En henvendelse via skal være besvaret senest ved arbejdsdagens ophør kl. 16:00. Kan dette ændres til henvendelser, der er modtaget samme dag inden kl. 15:00? - og kan der afviges fra denne tidsfrist i helt ekstraordinære spidsbelastningsperioder som vejrlig o. lign. situationer? Svar på spørgsmål 26 Udbudsmaterialets bestemmelser ændres til, at s modtaget inden kl skal være besvaret senest ved arbejdsdagens ophør kl Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. En eventuel udskydelse af tidsfristen kræver godkendelse fra Ordregiver i den konkrete situation. I Bilag 5.2 Ydelsesbeskrivelse for drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve rettes ligeledes til, at s modtaget inden kl skal være besvaret senest ved arbejdsdagens ophør kl Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr. 1. Spørgsmål 27 Vedr. pkt. 7.1, afsnit 5 Har man overvejet en løsning, hvor kommunen "ejer" telefonnummeret og mailadresse, hvor der så ligger en viderestilling bag, som videresendes til entreprenøren? Svar på spørgsmål 27 Udbuddets bestemmelser fastholdes. En løsning som den foreslåede kan eventuelt undersøges efter kontraktindgåelse. Spørgsmål 28 Vedr. pkt. 8.1 Tilmeldte ejendomme 4. afsnit Erstatningsansvar. Kan Greve Renovation A/S opstille et regnestykke over et erstatningskrav som eksempel? Har der været nogen erstatningssager i 2013? Hvis ja, hvor mange? Svar på spørgsmål 28 Erstatningsansvaret svarer til de merudgifter, Ordregiver har haft pga. Renovatørens fejl. Der har ikke været erstatningssager i 2013.

9 SIDE 9/30 Spørgsmål 29 Vedr. pkt Ændring af tømningsplaner i kontraktperioden 3. afsnit Omlægning af tømningsdage. Bekræft venligst, at det ikke gælder første gang der sker ændringer. Svar på spørgsmål 29 Pkt gælder ændring af tømningsplanerne efter den første ændring, som er beskrevet under pkt Spørgsmål 30 Vedr. pkt Helligdagsindsamling 2. afsnit.. ikke får indflydelse på den øvrige indsamling. Hvad menes der med dette? Svar på spørgsmål 30 Sætningen udgår. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 31 Vedr. pkt Anvendes der på baggrund af "Appendiks 1" mindre biler til indsamlingen i dag? - og med hvilken totalvægt? Svar på spørgsmål 31 Se svar på Spørgsmål 10 og Spørgsmål 11. Spørgsmål 32 Vedr. pkt Foretager kommunen sig ikke noget i.f.t. den mangelfulde beskæring? Ligeledes så renovatøren ikke får ødelagt sine biler, eller der sker uheld sådanne steder grundet dårligt udsyn. Svar på spørgsmål 32 Renovatørens medarbejdere medbringer et standard orienteringsbrev, som medarbejderne kan udlevere på adresser, hvor beplantningen mangler beskæring. Har dette ikke effekt, indberetter Renovatøren adressen til Ordregiver, som kontakter borgeren med henblik på en løsning. Der henvises i øvrigt til pkt i bilag 5.1, sidste afsnit. Hovedparten af sagerne er løst indenfor en måned, men det afhænger af kompleksiteten. Spørgsmål 33 Vedr. pkt , afsnit 4 Hvor mange forekomster har der været om udbedring af rabat i den forgangne kontrakt? Svar på spørgsmål 33 Ordregiver kender ikke antallet af udbedringer.

10 SIDE 10/30 Spørgsmål 34 Vedr. pkt , afsnit 7 Alle manglende tømninger skal indrapporteres i Renoweb samme arbejdsdag. Er dette ligeledes gældende hvis hele indsamlingen har været indstillet, eller har et omfang, som umuliggør opgaven? Kan der i sådanne situationer ikke indrapporteres på anden vis? Svar på spørgsmål 34 I et sådan tilfælde sker indrapporteringen efter aftale med Ordregiver. Spørgsmål 35 Vedr. pkt "Det er ikke tilladt at ændre den ordinære indsamling for at gennemføre indsamling af manglende tømning." Hvis man er i en situation med flere vejrligsdage, så er det en overordentlig stor pukkel man skaber for sig selv, ved at skulle prioritere den ordinære indsamling. Hvordan skal entreprenøren forholde sig til dette? Skal de ikke afhentede tømninger sættes bagest i køen? Svar på spørgsmål 35 Udbudsmaterialets bestemmelser fastholdes. Efter aftale med Ordregiver kan der omprioriteres i den konkrete situation. Spørgsmål 36 Vedr. pkt. 9.3, afsnit 3 Bortkommer en nøgle er renovatøren pligtig til, at betale boligselskabet el.lign. for deres ekstraudgifter hertil. Venligst bekræft, at renovatøren udover erstatning af nøgle ikke kan pålægges udgifter til udskiftning af låse i en hel boligkarré el.lign., fordi en administrator måtte finde dette påkrævet? Svar på spørgsmål 36 Pkt. 9.3, afsnit 3 ændres til: Bortkommer en nøgle, er Renovatøren pligtig til at betale boligselskabet eller lignende for deres ekstraudgifter, herunder administrationsudgifter til kopiering og udlevering af ny nøgle. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 37 Vedr. pkt. 10.4, afsnit 1 Hvor mange meddelelsessedler bliver der omdelt pr. år? Svar på spørgsmål 37 Greve 2013: Dagrenovation: ca Fortovsindsamling: ca Solrød 2013: Dagrenovation: ca. 800 Fortovsindsamling: ca. 850 Antallet af meddelelsessedler varierer fra år til år.

11 SIDE 11/30 Hertil kommer standard breve og standard information, som Renovatørens personale efter aftale med Ordregiver har kunnet udlevere uden registrering i Renoweb (som alternativ til en meddelelsesseddel). Det har f.eks. været brev om beskæring af beplantning og en venlig henstilling om, at vende beholderens håndtag ud mod vejen. Spørgsmål 38 Vedr. pkt Den enkelte indsamlingsbil skal altid være udstyret med den/de relevante køreliste(r). Er der krav om det skal være i papirform, eller er elektronisk liste ok? Svar på spørgsmål 38 Ordregiver stiller ikke krav om, at kørelisterne skal være i papirform. Spørgsmål 39 Vedr. pkt. 11.4, afsnit 3 Hvorfor krav om vask? Hvis alle medarbejdere kan forlange et rent sæt tøj dagligt, som samtidig skal passe efter vind og vejr, er det en betragtelig omkostning, herunder administrationen heraf? Svar på spørgsmål 39 Ordregiver ønsker, at Renovatørens mandskab er præsentabelt og har rent tøj på. Spørgsmål 40 Vedr. pkt Krav om arbejdstøj mv. a) Hvad er årsagen til at arbejdsgiver skal vaske tøjet? b) Hvor mange sæt har hver medarbejder i dag? (Kravet om 1 sæt hver dag virker noget overdrevet i forhold til erfaringer fra andre entrepriser). c) Greve Renovation A/S bedes genoverveje kravet om maksimum 1 sæt pr. dag. Svar på spørgsmål 40 Ad a) Ordregiver ønsker, at ansvaret for vask af arbejdstøj er entydigt specificeret. Ad b) Ordregiver kender ikke omfanget af tøjvask i dag. Ad c) Udbudsmaterialets bestemmelser fastholdes. Ordregiver ønsker, at Renovatørens mandskab er præsentabelt og har rent tøj på. Spørgsmål 41 Vedr. pkt. 11.4, afsnit 4 Ordregiver accepterer ikke anvendelse af veste. Vi er helt enige hvad angår det faste mandskab, men m.h.t. afløsere, som måske ligeledes ender med at være inde på opgaven ganske kort, er vesten til for deres sikkerhed (som en midlertidig foranstaltning). Kan der ikke gives accept til dette? Svar på spørgsmål 41 Udbudsmaterialets bestemmelser fastholdes. Ordregiver ønsker, at Renovatørens mandskab er ensartet påklædt og i arbejdstøj.

12 SIDE 12/30 Spørgsmål 42 Vedr. pkt. 11.7, afsnit 2 Såfremt man har praktikanter ansat på andre entrepriser / opgaver, vil det da kunne give merit? Svar på spørgsmål 42 Nej. Det er en betingelse, at praktikanter/lærlinge skal være beskæftiget i relation til udførelsen af den udbudte opgave. Spørgsmål 43 Vedr. pkt. 12 Kommunen bedes oplyse hvor mange og hvilke typer af biler, der anvendes i indsamlingen i dag. Derudover ønskes en oversigt over størrelse på bilerne? Svar på spørgsmål 43 Se svar på Spørgsmål 10 og Spørgsmål 11. Spørgsmål 44 Vedr. pkt Generelle krav - Antal biler, typer mv. a) Greve Renovation A/S bedes oplyse antal og hvilke typer af biler, der kører i indsamlingen i dag i de enkelte ordninger og hvilke størrelser bilerne har (antal aksler, komprimatorbil el. lign. samt totalvægt). b) Greve Renovation A/S bedes oplyse hvor mange aflæsninger, der er foretaget i 2 tilfældige måneder i 2014 for henholdsvis dagrenovation og papir. Vedhæft meget gerne en indvejningsoversigt, hvor man kan se præcist, hvornår der vejes ind, samt hvor mange tons der vejes ind pr gang. Svar på spørgsmål 44 Ad a) Se svar på Spørgsmål 10 og Spørgsmål 11. Ad b) Se svar på Spørgsmål 4. Nedenstående skema indeholder oplysninger for alt papir, dvs. alle ordninger/tømninger, der er beskrevet i pkt. 3.1, 4.1, 4.3 og 4.4. Måned i 2013 Greve, mængde (tons) Greve, Antal indvejninger Solrød, mængde (tons) Solrød, Antal indvejninger Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ordregiver tager forbehold for forskydninger hos modtageanlægget.

13 SIDE 13/30 Spørgsmål 45 Vedr. pkt. 12.1, afsnit 4 De biler der anvendes til hhv. dagrenovation og fortovsindsamling, må kun benyttes i nærværende entreprise. Menes her ikke, at de ikke samtidig med indsamling af affald for Solrød og Greve Kommuner, må benyttes til andet? Når arbejdet er slut, kan renovatøren vel godt råde over eget materiel, så længe det ikke får indflydelse / konsekvenser for nærværende opgave? Svar på spørgsmål 45 Udbudsmaterialets bestemmelser fastholdes. Jf. desuden pkt. 8.4, sidste afsnit. Spørgsmål 46 Vedr. pkt. 12.1, øverst side 53 Hvor mange 3-akslede anvendes der pt. til opgaven? Svar på spørgsmål 46 Se svar på Spørgsmål 10 og Spørgsmål 11. Spørgsmål 47 Vedr. pkt Krav til vejning af affald Opsamling af vejedata. Er det nok, at aflevere vejesedler fra modtageanlæg? Hvis nej, bedes Greve Renovation A/S præcisere kravet om opsamling af vejedata? Svar på spørgsmål 47 Det er ikke nok at aflevere vejesedler. Vejedata skal desuden opgøres som beskrevet i pkt Spørgsmål 48 Vedr. pkt , afsnit 1 Hvor mange vippecontainere er der pt. opstillet til dagrenovation, og tømmes disse af selvsamme medarbejdere, som afhenter sække o. lign. med dagrenovation? Svar på spørgsmål 48 Der er pt. opstillet 1 vipcontainer i Greve og 1 vipcontainer i Solrød, begge med ugetømning (jf. pkt. A9 i tilbudslisten). Dagrenovation i vipcontainere afhentes i dag af en separat bil med påmonteret vægt, og afhentes altså ikke af de medarbejdere, der henter sække og lignende. Spørgsmål 49 Vedr. pkt Vejning af vipcontainere Afsætning af affald. Hvad menes der med, at renovatøren skal indregne udgifter/indtægter fra afsætning af affaldet i sin tilbudspris? Skal affaldsafgiften også medregnes i tilbudsprisen, hvis en vipcontainer tømmes med de almindelige dagrenovationsindsamlingsbiler og på den almindelige rute? Bedes præciseret.

14 SIDE 14/30 Svar på spørgsmål 49 Teksten ændres til: og Renovatøren afregner behandlingsprisen/-indtægten overfor Ordregiver med den aktuelle takst hos KARA/NOVEREN I/S. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 50 Vedr. pkt. 13 Ledelse og samarbejde Én driftsleder kan ikke besvare alle henvendelser fra borgerne, så Greve Renovation A/S bedes bekræfte, at alle borgerhenvendelser godt må blive behandlet på et større fælles driftskontor uden for kommunernes grænser (for at sikre overholdelsen af kontraktens bestemmelse vedr. eksempelvis maks. 5 minutters svartid på telefonen). Svar på spørgsmål 50 Driftslederens telefon og i pkt er ikke til borgerhenvendelser, men kun til henvendelser direkte fra Ordregiver og Renovatørens øvrige samarbejdspartnere. Vedrørende borgerhenvendelser, som er beskrevet under pkt. 7, er der ikke krav om, at disse skal besvares fra det lokale kørselskontor. Spørgsmål 51 Vedr. pkt Lokalt kørselskontor Primær tilknytning til kørselskontoret. Hvad menes med primær? må driftsleder f.eks. nøjes med at være til stede en del af dagen? Svar på spørgsmål 51 Sætningen ændres til: Driftslederen skal have fast arbejdsplads på det lokale kørselskontor og skal være beskæftiget med opgaver i tilknytning til indsamling af affald i Greve og Solrød Kommune. Ændringen vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 52 Vedr. pkt Kan Solrød / Greve kommuner evt. anvise nogle lokaliteter m/lager- og vaskeplads, kontor og mandskabsfaciliteter, som ville kunne godkendes og være velegnede til formålet? - og til hvilket pladsleje? Svar på spørgsmål 52 Det påhviler Renovatøren at finde mandskabsfaciliteter mv. Spørgsmål 53 Vedr. pkt Lagerplads Lagerplads i umiddelbar nærhed. Greve Renovation A/S bedes definere umiddelbar nærhed. Svar på spørgsmål 53 Teksten i pkt ændres til: Renovatøren skal råde over minimum 200 m 2 lagerplads i direkte forbindelse med det lokale kørselskontor. Lagerplads er til opbevaring af Ordregivers beholdere mv. Ændringen vil fremgå af Rettelsesblad nr.1.

15 SIDE 15/30 Spørgsmål 54 Vedr. pkt Hvor lang sagsbehandlingstid er der sædvanligvis på behandling af sager omkring adgangsforhold? Svar på spørgsmål 54 Hovedparten af sagerne er løst indenfor en måned, men det afhænger af kompleksiteten. Spørgsmål 55 Vedr. pkt Vagttelefon 2. afsnit Akutte behov. Kan Greve Renovation A/S nævne nogle eksempler på akutte behov? Svar på spørgsmål 55 Behovet er lille. Et eksempel er, at Ordregiver på et tidspunkt blev kontaktet af Politiet fredag eftermiddag, fordi Politiet forventede uroligheder i et stort socialt boligbyggeri fredag aften, med risiko for afbrænding af containere og biler. I denne situation hjalp Renovatøren Ordregiver ved at tømme samtlige 4-hjulede beholdere i området fredag eftermiddag. I forhold til genbrugspladsen MiljøCenter Greve er det sket, at en lastbil med farligt affald væltede på tværs af motorvejen i Solrød. Her hjalp Renovatøren Ordregiver ved at åbne genbrugspladsen et par timer tidligere for Solrøds Kommunes beredskab, således at de akut kunne aflevere det farlige affald på genbrugspladsen. Renovatøren modtager betaling for arbejdet. I disse to tilfælde hhv. tilbudslistens tømningspris for de relevante 4-hjulede beholdere og timeprisen for bemanding af genbrugspladsen, tillagt Renovatørens ekstra tidsforbrug samt omkostninger i situationen for tilkald af personale udenfor arbejdstid. Spørgsmål 56 Vedr. pkt. 13.6, afsnit 1 Hvor lang tid skal renovatøren påregne aflønning til personalet i forbindelse med det årlige medarbejderarrangement? Svar på spørgsmål 56 Medarbejderarrangementer varer typisk omkring 4 timer. Spørgsmål 57 Vedr. pkt Driftsrapporter a) Kan Greve Renovation A/S vise et eksempel af en driftsrapport? b) Biloversigt 2. > Dato for godkendelse af ordregiver. Skal ordregiver godkende brug af reservebil? Svar på spørgsmål 57 Ad a) Driftsrapporten består pt. af et Excel-regneark, der indeholder de oplysninger, der er beskrevet i pkt Ad b) Ja, jf. pkt

16 SIDE 16/30 Spørgsmål 58 Vedr. pkt Kan der oplyses hvor mange gange bodssystemet har været brugt i nuværende entreprise? Svar på spørgsmål 58 Bodsystemet i nuværende entreprise er opbygget anderledes, og kan derfor ikke sammenlignes med bodssystemet i udbudsmaterialet. Spørgsmål 59 Vedr. pkt Kvalitetsmåling og bodsystem 7. afsnit Hændelser der ikke udløser bod. Hvis en fejl rettes inden for de fastlagte tidsfrister, f.eks. at en glemmer hentes inden for tidsramme (inden kl.10 næste dag), undtages hændelsen så for bod? Svar på spørgsmål 59 Nej, en sådan hændelse undtages ikke for bod. Der gives dog ikke bod for det antal hændelser, der ligger under tolerancetærsklen, jf. pkt Et eksempel på en hændelse, der ikke udløser bod iht. pkt. 14.3, afsnit 7, kan være, hvis Ordregiver godkender, at der pga. opgravning ikke skal hentes affald på en bestemt vej. Spørgsmål 60 Vedr. pkt Tæller glemmere som udbedres inden for tidsfristerne (samme dag/næste hverdag) med i bodsberegningen? Svar på spørgsmål 60 Ja. Se svar på Spørgsmål 59. Spørgsmål 61 Vedr. pkt Kvalitetsmåling og bodssystem a) Er der ingen indkøringsperiode inden man bruger bodssystemet? b) Bruges det beskrevne bodssystem i entrepriserne i dag? Hvis ja, har Greve Renovation A/S så opkrævet bod i 2013? Svar på spørgsmål 61 Ad 1) Nej. Da langt hovedparten af medarbejderne virksomhedsoverdrages til Renovatøren, forventes opgaverne at kunne løses godt fra start. Se antallet af berettigede klager i 2013 i pkt. 7.1 i bilag 5.1. Ad 2) Se Svar på spørgsmål 58. Ordregiver har opkrævet bod i Spørgsmål 62 Vedr. pkt. App. A, side 2 "Solrød Kommune: Svært tilgængelige adgangsveje". Der står ikke nogen veje angivet, skal det forstås som, der ikke er nogen svært tilgængelige veje?

17 SIDE 17/30 Svar på spørgsmål 62 Teksten Svært tilgængelige adgangsveje (i overskriften) udgår. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 63 Vedr. pkt. Appendiks. 3 Vedr.: Appendiks 3 for Greve er i sidste kolonne skrevet Fælles opsamlingssteder, Hvad er det, og kan vi få en adresseliste? Svar på spørgsmål 63 Nedenfor er beskrevet et eksempel på, hvordan Appendiks 3 for Greve skal forstås: Indsamling af pap i sække/bundter: Der skal afhentes pap hos enfamilieboliger, ved den enkelte husstand Der skal desuden afhentes pap på 4 opsamlingssteder for samlede bebyggelser/etageboliger. På disse 4 opsamlingssteder er der i alt 200 boliger tilknyttet. Ordregiver udleverer adresseliste efter kontraktindgåelse. Spørgsmål og svar til ydelsesbeskrivelsen vedr. drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve (Bilag 5.2) Spørgsmål 64 Pkt. 2.1 Generelle driftsoplysninger Sidste afsnit Vagtselskab. Betaler Greve Renovation A/S vagtselskabet? Svar på spørgsmål 64 Ja. Spørgsmål 65 Vedr. pkt. 2.2 Det anføres i ydelsesbeskrivelsen for genbrugspladsen, side 13, at der er ca åbningstimer. Hvordan er sammenhængen til timeopgørelsen på i tilbudslistens punkt D1? Svar på spørgsmål 65 Nedenfor er beskrevet et eksempel på sammenhængen mellem antal åbningstimer (jf. pkt. 2.2) og antal bemandingstimer (jf. pkt. D1 i tilbudslisten) på en hverdag i maj måned. Jf. åbningstiderne i pkt. 2.2 er der 6 åbningstimer på hverdage (kl ). Timeopgørelsen i tilbudslistens pkt. D1 er beregnet efter bemandingsstrukturen i tabel 4:

18 SIDE 18/30 Kl : 4 timer * 5 medarbejdere/time = 20 bemandingstimer Kl : 2 timer * 4 medarbejdere/time = 8 bemandingstimer Kl : ½ time * 1 medarbejder/time = ½ bemandingstime I alt 28,5 bemandingstimer på en hverdag med 6 åbningstimer. I tilbudslistens pkt. D1 er desuden inkluderet 500 timer til ekstra bemanding, jf. pkt Antallet af bemandingstimer svinger lidt fra år til år. Nedenfor er beregningen for 2016 vist. Åbningsdage i 2016 Antal hverdage Antal lørdage Antal søn- og helligdage Antal åbningsdage i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nov-Mar i alt Apr-Okt i alt År 2016 i alt Antal bemandingstimer/dag Nov-Mar Hverdage Lørdage Søndage En typisk uge , ,5 0,5 Bemandingstimer i alt 22,5 39,5 39,5 191,5

19 SIDE 19/30 Antal bemandingstimer/dag Apr-Okt Hverdage Lørdage Søndage En typisk uge , ,5 0,5 Bemandingstimer i alt 28,5 51,5 61,5 255,5 Antal åbningstimer i 2016 Antal åbningsdage Antal timer/dag Antal åbningstimer i alt Hverdage, Nov-Mar , Lørdage, Nov-Mar 20 39,5 790 Søn- og helligdage, Nov-Mar 24 39,5 948 Hverdage, Apr-Okt , Lørdage, Apr-Okt 31 51, ,5 Søn- og helligdage, Apr-Okt 35 61, ,5 Ekstra timer 500 År 2016 i alt Spørgsmål 66 Pkt. 2.3 Indretning af MiljøCenter Greve Sidste afsnit Parkeringspladser. Bruges pladsen også til parkering af renovationsbiler, herunder de til indsamlingen af dagrenovation, genanvendelige fraktioner samt mandskabsfaciliteter til disse medarbejdere? Svar på spørgsmål 66 Nej. Renovationsbiler skal være parkeret på det lokale kørselskontor jf. ydelsesbeskrivelsen om indsamling af affald (bilag 5.1), pkt Spørgsmål 67 Pkt. 2.4 Driftserfaringer a) Tabel 2 (Stort brændbart neddeles til småt). Hvor gøres dette? - Og hvem gør det? - Og med hvad? Hvordan gøres det i praksis? b) Tabel 3 Hvor andre tømmer. Hvem afhenter disse fraktioner? c) Særlige affaldsfraktioner. Må storskrald ikke læsses af senere end kl. 11:45? d) Kuber til glas. Hvem tømmer disse?

20 SIDE 20/30 Svar på spørgsmål 67 Ad a) Neddelingen foretages på genbrugspladsen MiljøCenter Greve af bemandingen på pladsen. Stort brændbart placeres i en container, som er udpeget til formålet. Maskinføreren knuser stort brændbart i containeren med grabben på gravemaskinen, som den nuværende Renovatør har valgt at have som en del af sit materiel. Efterfølgende placeres det nedknuste brændbare affald i en anden container lige ved siden af. Ad b) Hovedparten af affaldet hentes i DPA-ordningen eller af Stena Recycling. Ad c) Nej, de særlige affaldsfraktioner skal som beskrevet aflæsses inden kl Ad d) Renovatøren tømmer selv kuberne til glas på genbrugspladssen Miljø- Center Greve. Opgaven indgår i Bilag 5.1 Ydelsesbeskrivelsen for indsamling af affald i Greve og Solrød Kommune, pkt Spørgsmål 68 Pkt Ombytning af containere og komprimatorer 4. afsnit Fast stationeret lastbil. Er det en bil der benyttes i dagligdagen til andre formål, eller er den kun placeret på pladsen til det ene formål? Svar på spørgsmål 68 I de tidsrum, hvor bilen er stationeret på genbrugspladsen MiljøCenter Greve, benytter den nuværende Renovatør kun bilen til ombytninger. Når bilen ikke er stationeret på genbrugspladsen, bruges den til andre opgaver. Spørgsmål 69 Pkt. 3.2 Bemandingsstruktur a) Tabel 4 (driftsleder/stedfortræder). Driftsleder er det ham på bilag 7 der benævnt som Formand? b) Sidste afsnit. Indgår driftslederen i den daglige drift? Og er han en del af bemandingen jf. Bilag 4? Svar på spørgsmål 69 Ad a) Nej. Der er på nuværende tidspunkt ingen driftsleder på genbrugspladsen. Driften af MiljøCenter Greve har indtil videre været baseret på en arbejdende formand og en række udpegede arbejdspladsansvarlige uden særlige krav til de ledelsesmæssige og arbejdsplanlægningsmæssige kvalifikationer og derfor har ingen af de nuværende medarbejdere, herunder heller ikke den nuværende formand, de rette kvalifikationer og kompetencer til driftslederstillingen, jf. pkt i bilag 5.2. Ad b) Ja. Spørgsmål 70 Pkt Særlige forhold Sidste afsnit Neddeling og trykning. Må personalet som nævnt i tabel 4 bruges til denne opgave? Svar på spørgsmål 70 Ja.

21 SIDE 21/30 Spørgsmål 71 Pkt Eternit med/uden asbest 2. afsnit sprinkleranlæg. Gælder kravet om, at anlægget hele tiden skal være funktionsdygtigt også reparationer og evt. udskiftning af sprinkleranlægget? Svar på spørgsmål 71 Nej. Greve Renovation A/S sørger for reparationer og evt. udskiftning af sprinkleranlægget. Jf. dog pkt. 3.7, afsnit 10 om småreparationer, som Renovatøren skal udføre. Spørgsmål 72 Pkt. 3.7 Renholdelse og vedligeholdelse 1. afsnit opgaven KAN gennemføres af medarbejderne der indgår i bemandingen. Udføres disse opgaver i dag af de medarbejdere der indgår i bemandingen? Svar på spørgsmål 72 Ja. Spørgsmål 73 Vedr. pkt. 3.9 Vedr. formuleringen om at containere, der benyttes til transport af have affald, ikke placeres på MiljøCenter Greve: Hvis containerne overholder kravet om farve, må de da gerne henstilles, og dermed være klar til brug? Svar på spørgsmål 73 Nej. Ordregiver ønsker som beskrevet i pkt , at kapaciteten af aflæsningsområdet til haveaffald for brugerne altid er tilstrækkelig og derfor ikke ønsker containere placeret i haveaffaldsområdet. Spørgsmål 74 Pkt Vinterforanstaltninger 1. afsnit Levering af salt. Hvor meget salt blev der indkøbt og brugt i 2012 hhv. 2013? Svar på spørgsmål 74 Ordregiver kender ikke den indkøbte mængde salt. Spørgsmål 75 Pkt. 7.1 Krav til mandskab Basiskrav på side 45. Opfylder de nuværende overdragne medarbejdere alle disse krav? Hvis ikke, bedes Greve Renovation A/S oplyse hvad den enkelte mangler, så omkostninger hertil, kan medregnes i tilbuddet.

22 SIDE 22/30 Svar på spørgsmål 75 Vedrørende opfyldelse af basiskravene til medarbejdere kan det oplyses, at medarbejdernes uddannelsesmæssige niveau er, at: Formand, næstformand og 3 af de øvrige medarbejdere har uddannelse i håndtering af farligt affald. Alle medarbejdere har gyldigt førstehjælpskursus med hjertestarter Alle medarbejdere har dokumenteret uddannelse i konflikthåndtering. Spørgsmål 76 Vedr. pkt. 7.1 a) Er der potentiale som driftsleder blandt de nuværende medarbejdere? Den nuværende formand? b) Næste uddannelsesforløb i kommunal entreprenørledelse hos COK afsluttes efter kontraktstart. Er det på den baggrund acceptabelt, at driftslederen ikke har denne uddannelse fra start? Svar på spørgsmål 76 Ad a) Ordregiver mener ikke, at nogen af de nuværende medarbejdere (herunder den nuværende formand) besidder de kompetencer, der kræves af driftslederen. Ad b) Med henvisning til pkt er det angivet i 4. afsnit, at driftslederen skal have en dokumenteret uddannelse i ledelsesmæssige kompetencer, der som minimum svarer til uddannelsen "Kommunal entreprenørledelse" og derfor er det ikke et krav, at det er denne uddannelse. Spørgsmål 77 Pkt. 7.3 Krav til arbejdstøj a) Hvad er årsagen til at arbejdsgiver skal vaske tøjet? b) Hvor mange sæt har hver medarbejder i dag? (Kravet om 1 sæt hver dag virker noget overdrevet i forhold til erfaringer fra andre entrepriser). c) Greve Renovation A/S bedes genoverveje kravet om maksimum 1 sæt pr. dag. Svar på spørgsmål 77 Ad c) Ordregiver ønsker at ansvaret for vask af arbejdstøj er entydigt specificeret. Ad d) Ordregiver kender ikke omfanget af tøjvask i dag. Ad e) Udbudsmaterialets bestemmelser fastholdes. Ordregiver ønsker, at Renovatørens mandskab er præsentabelt og har rent tøj på. Spørgsmål 78 Pkt. 8.1 Krav til lastbiler Sidste afsnit Andet materiel må ikke vaskes. Betyder det, at f.eks. en traktor der står fast på pladsen, ikke må vaskes på pladsen? Svar på spørgsmål 78 Ja, genbrugspladsen MiljøCenter Greve opfylder ikke kravene til indretning af vaskeplads.

23 SIDE 23/30 Spørgsmål 79 Pkt. 8.2 Krav til andet materiel Hvilken maskine bruges i dag til trykning, neddeling og læsning af fraktioner i containerne? Svar på spørgsmål 79 Gravemaskine med gummihjul. Spørgsmål 80 Pkt Driftsleder a) 2. afsnit. Hvad er årsagen til, at en ny renovatør via virksomhedsoverdragelsesloven, SKAL overtage alle medarbejdere, når Greve Renovation A/S skriver, at ingen af dem har de rette kvalifikationer og kompetencer? Hvordan skal en tilbudsgiver opfatte det? Skal alle medarbejdere fyres og genantages, eller skal de på kursus for at opnå de nødvendige kvalifikationer / kompetencer, hvis det kræver uddannelse, så bedes Greve Renovation A/S præcisere, hvilke uddannelser der så skal indregnes i tilbuddet. b) 4. afsnit Driftsleders uddannelse. Kravet til uddannelse af driftsleder bedes præciseret. Skal lederen ved driftsstart allerede have denne uddannelse, eller er det nok, at han/hun påbegynder uddannelsen, der typisk løber over et halvt år? Svar på spørgsmål 80 Ad a) Ingen af de nuværende medarbejdere har de rette kvalifikationer og kompetencer til driftslederstillingen. Ændringen vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Ad b) De ledelsesmæssige kompetencer, som uddannelsen "Kommunal entreprenørledelse" giver, kan ses på Kravet til driftslederens uddannelse er angivet som svarende til uddannelsen "Kommunal entreprenørledelse", se svar på Spørgsmål 76. Spørgsmål 81 Pkt Driftsmøder - 1. og sidste afsnit Entrepriseleder og driftsleder a) I udbudsbetingelser vedr. indsamling af affald, står der også nævnt, der skal være en entrepriseleder og en driftsleder. Greve Renovation A/S bedes præcisere om den driftsleder, der er nævnt under pkt. 9.4 i ydelsesbeskrivelse vedr. drift af genbrugsplads, er den samme driftsleder, som nævnes under indsamling af affald. b) Ligeledes bedes det præciseret hvad Greve Renovation A/S forventning/krav er i forhold til ledelsesbemanding på hele entreprisen. Er det f.eks. 1 driftsleder til indsamling af affald og 1 driftsleder til genbrugsplads, eller? Svar på spørgsmål 81 Ad a) Der er tale om 2 forskellige driftsledere. Én driftsleder til varetagelse af indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner og én driftsleder til varetagelse af driften på genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Driftslederne tilrettelægger det daglige arbejde og er ansvarlige for den daglige drift.

24 SIDE 24/30 Driftslederen for indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner arbejder på det lokale kørselskontor (jf. pkt i bilag 5.1 Ydelsesbeskrivelse for indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner samt svar på Spørgsmål 51). Den nuværende Renovatør har en sådan driftsleder for indsamlingen af affald i Greve og Solrød Kommuner, der hovedsageligt arbejder med administrative opgaver og ledelsesopgaver. Den nuværende driftsleder virksomhedsoverdrages ikke og fremgår derfor ikke af bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr Driftslederen for genbrugspladsen MiljøCenter Greve arbejder på MiljøCenter Greve og indgår i vagtplanen. Der er i dag ikke en driftsleder på genbrugspladsen, jf. svar på Spørgsmål 69. Entrepriselederen er Renovatørens kontraktansvarlige og vedkommende kan være ansvarlig for alle entrepriserne og f.eks. også tilsvarende entrepriser i andre kommuner. Ordregiver stiller ikke krav til placeringen af Entrepriselederens arbejdsplads. Ad b) Se svaret på spørgsmål a). Spørgsmål 82 Vedr. pkt. 9.6 Forefindes i dag driftsinstruktioner og arbejdsplaner, der beskriver hver enkelt medarbejders hovedansvarsområde + stedfortræderopgaver? Svar på spørgsmål 82 Både ledelsesstrukturen på genbrugspladsen og fordelingen af, hvilke opgaver, der skal løses hhv. indenfor og udenfor åbningstiden ændres med nærværende udbud. Der skal derfor udarbejdes nye driftsinstruktioner. Det påhviler Renovatøren at udarbejde instruktionerne ud fra ydelsesbeskrivelsen. Spørgsmål 83 Pkt Opstartsperiode Greve Renovation A/S bedes bekræfte, at indtil en entrepriseleder og driftsleder bliver ansat, så accepteres det, at renovatørens eksisterende organisation udfører de nødvendige opgaver i perioden fra kontraktunderskrivelse til entrepriseleder og driftsleder er ansat. Svar på spørgsmål 83 Ordregiver forventer, at Renovatøren umiddelbart efter kontraktindgåelse udpeger Entrepriselederen, der er ansvarlig for samarbejdet i opstartsperioden, se pkt. 9.7 og Se svar på Spørgsmål 81. Driftslederen skal senest være ansat til kontraktstart den 1. september Ordregiver forventer at indgå kontrakt ca. 1. marts 2015.

25 SIDE 25/30 Spørgsmål 84 Pkt Driftsrapporter og logbog a) Kan Greve Renovation A/S vise et eksempel af en driftsrapport og logbog? b) Afleveres der også en lignende driftsrapport i dag? c) 2. > Oversigt over udførte tømninger. Findes der i dag et IT-system, der håndterer bestillinger af tømning, som kan bruges som dokumentation? Svar på spørgsmål 84 Ad a) Driftsrapporten består pt. af et Excel-regneark, der indeholder de oplysninger, der er beskrevet i pkt Logbogen er på nuværende tidspunkt en almindelig mappe, der fysisk er placeret på genbrugspladsen. Logbogen indeholder 2 dele En del med de faste opgaver (tidspunkt for udførelsen samt den medarbejder, der har udført opgaven påføres) samt en anden del med beskrivelse af hændelser beskrivelse, tidspunkt og medarbejderens navn. Det påhviler Renovatøren at udarbejde logbogen. Ad b) Ja. Ad c) Nej, ikke hos Ordregiver. Spørgsmål 85 Vedr. pkt. D3 i tilbudslisten Hvor der i tilbudslisten nævnes ombygning af containere, menes der vel ombytning? Svar på spørgsmål 85 Ja. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål og svar til oversigt over relevante medarbejdere pr (Bilag 7) Spørgsmål 86 Er der etableret lokalaftaler med medarbejdere? Svar på spørgsmål 86 Nej. Spørgsmål 87 I overskrift er angivet i alt 49 medarbejdere der skal overtages. Oversigten med de enkelte medarbejdere viser kun 48 medarbejdere. Bekræft venligst, at der kun er 48 der overdrages. Svar på spørgsmål 87 Der overdrages 48 medarbejdere. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 88 Greve Renovation A/S bedes definere/beskrive hvilken rolle Formand, næstformand og pladsmændene har. (Er formanden f.eks. også formand for dagrenovationsmandskabet?)

26 SIDE 26/30 Svar på spørgsmål 88 Formanden i bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr er arbejdspladsansvarlig hos den nuværende Renovatør. Formandsbegrebet findes ikke i den kommende kontrakt, se svar på Spørgsmål 69 og Spørgsmål 81. Ordregiver kender ikke de entydige definitioner og funktioner i den nuværende Renovatørs betegnelser for formand, næstformand og pladsmænd. Driftslederen for indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner arbejder på det lokale kørselskontor (jf. pkt i bilag 5.1 Ydelsesbeskrivelse for indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner samt svar på Spørgsmål 51). Den nuværende Renovatør har en sådan driftsleder for indsamlingen af affald i Greve og Solrød Kommuner, der hovedsageligt arbejder med administrative opgaver og ledelsesopgaver. Den nuværende driftsleder virksomhedsoverdrages ikke og fremgår derfor ikke af bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr Driftslederen for genbrugspladsen MiljøCenter Greve arbejder på MiljøCenter Greve og indgår i vagtplanen. Driftslederens rolle er beskrevet i pkt i bilag 5.2. Der er i dag ikke en driftsleder på genbrugspladsen, jf. svar på Spørgsmål 69. Spørgsmål 89 Arbejdes der i 4 eller 5 dages uger i de enkelte ordninger? Hvis ja, venligst specificer og marker på Bilag 7. Svar på spørgsmål 89 Alle medarbejdere arbejder i 5 dages uger. Der henvises til pkt. 8.4, afsnit 3. Spørgsmål 90 Er de anførte lønninger inkl. anciennitetstillæg? Svar på spørgsmål 90 Ja. Spørgsmål 91 Tømmer renovationsmedarbejderne (Ansat 14 til Ansat 32) andet end dagrenovation i sække og beholdere (Tilbudslistens pkt. A1 til A8)? - Tømmer de VIP-containere? - Tømmer de nedgravede beholdere? - Eller andet? Svar på spørgsmål 91 Ansat nr indsamler pt. dagrenovation i sække og 2- og 4-hjulede beholdere.

27 SIDE 27/30 Spørgsmål 92 Laver de 3 MP-folk (Ansat 46 til Ansat 48) andet end at tømme containere fra MiljøCenter Greve? Hvis ja, hvilke opgaver udføres da? - Tømmer de VIP-containere? - Tømmer de nedgravede beholdere eller kuber? - Tømmer de åbne/lukkede containere fra etageejendomme eller lignende? - Udfører de kran/grab-opgaver for borgere og etageejendomme eller lignende? - Eller andet? Svar på spørgsmål 92 Ansat nr tømmer pt. maxicontainere fra genbrugspladsen MiljøCenter Greve og fra indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner (boligselskaber mv.). Spørgsmål 93 Er det korrekt at ansatte fra nr. 14 til og med ansatte nr. 32 kun udfører dagrenovationsarbejde? Hvis ja, - da den samlede løn er meget højere end landsoverenskomstens lønninger, bedes Greve Renovation A/S oplyse om der er en lokalaftale der vedr. lønnen. Hvis ja, bedes denne offentliggøres. Hvis nej, bedes den oplyste løn specificeres, for at sikre at den nye renovatør ikke beregner for meget løn i tilbuddet. Svar på spørgsmål 93 Se svar på Spørgsmål 91. Der er ikke lokalaftaler for de medarbejdere, der indsamler dagrenovation. Lønningerne følger reglerne i overenskomsten. Lønnen skyldes, at alle medarbejdere har overudbæringer. Pr. kutyme ydes et tillæg på kr. 190,06 pr. dag til 2 renovationsarbejdere for transport af minicontainere over lange afstande. Dette er angivet i bilag 7. Spørgsmål 94 Især vedr. ansat nr. 30, 31 og 32 er disse dagslønninger meget høje. Er disse lønninger ekskl. sociale omkostninger? Venligst redegør for disse 3 høje lønninger. Greve Renovation A/S opfordres til, at påføre oversigten hvilken ordning den enkelte medarbejder arbejder på. (Især ansat nr. 33 til 45). Svar på spørgsmål 94 De højere dagslønninger for ansat 30, 31 og 32 skyldes, at disse medarbejdere har flere overudbæringer end de øvrige medarbejdere. Ansat nr arbejder pt. på genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Ansat nr indsamler pt. dagrenovation i sække og 2- og 4-hjulede beholdere. Ansat nr arbejder pt. i fortovsindsamlingen. Ansat nr varetager pt. tømning af maxicontainere ifm. indsamling af affald i Greve og Solrød Kommune (boligselskaber mv.) samt fra genbrugspladsen MiljøCenter Greve.

28 SIDE 28/30 Da overtagelse af medarbejderne skal foregå i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, indeholder bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr medarbejdere, der i det væsentlige (mere end 50 %) er beskæftiget med Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner og Drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Spørgsmål 95 Vedr. ansat nr. 1. Er det korrekt at formand får pensionstillæg på 12 %, og ikke ligesom sine timelønnede kolleger får 8 % og så selv betaler 4 %? Svar på spørgsmål 95 Ja, ansat nr. 1 er funktionæransat og har et firmabetalt pensionstillæg på 12 %. Spørgsmål 96 Der ydes et tillæg på 190,06 kr. pr. dag til 2 renovationsarbejdere for transport af minicontainere over lange afstande. Er det korrekt, at dette ydes for samtlige arbejdsdage? Svar på spørgsmål 96 Ja 5 dage i ugen. Spørgsmål 97 Hvilken norm kører de enkelte renovationsarbejdere på? - og er der indgået aftaler om aflønning for andet, som ikke er fastsat i overenskomsten? (F.eks. brug af nøgler, ekstratømninger m.v.) Svar på spørgsmål 97 Ordregiver kender ikke den norm, som renovationsarbejderne, der indsamler dagrenovation, arbejder på. Renovationsmedarbejderne har overudbæringer. Pr. kutyme ydes et tillæg på kr. 190,06 pr. dag til 2 renovationsmedarbejdere for transport af minicontainere over lange afstande. Dette fremgår af bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr Spørgsmål 98 Ansat 26: Kører han for sig selv, eller burde den gnsn. dagsløn hedde 1583,25 kr.? Svar på spørgsmål 98 Lønnen for ansat nr. 26 er som opgivet i bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr Spørgsmål 99 Er den gennemsnitlige løn pr. dag inkl. anciennitetstillæg? Svar på spørgsmål 99 Ja.

Rettelsesbladet er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information

Rettelsesbladet er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 29. november 2014 SIDE 1/7 REF meno PROJEKTNR A053762-001/003

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER YDELSESBESKRIVELSE BILAG 5.1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX

Læs mere

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

MØDEREFERAT. http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S. TITEL Referat fra Informations- og spørgemøde

MØDEREFERAT. http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C ADRESSE COWI A/S. TITEL Referat fra Informations- og spørgemøde MØDEREFERAT TITEL Referat fra Informations- og spørgemøde DATO 13. november 2014 STED Erhvervscentret, Korskildelund 6, 2670 Greve DELTAGERE Ole Vestergaard Meldgaard Miljø A/S Frank Meyer RenoNorden A/S

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. Sweco Danmark A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk Til tilbudsgiverne CVR-nr. 48233511 Vores reference: 31.3030.16 Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014 Til alle tilbudsgivere Dato: 5. november 2014 Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf.: +45 9610 6240 Cvr.nr.: 14 76 05 04 Mail: borgerservice@nomi4s.dk www.nomi4s.dk J.nr.: Vores ref: Gitte Bak Dir.

Læs mere

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Svar på spørgsmål Til tilbudsgivere Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Indledning På vegne af Rebild Kommune udsendes hermed udbyders svar

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 18. december

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet TØNDER AFFALD A/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RETTELSESBREV - SPØRGSMÅL OG SVAR INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune Til alle tilbudsgivere Den 8. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af afklarende spørgsmål udbud på indsamling og transport af dagrenovationslignende affald mv. fra Aarhus Kommunes

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. juni 2017 Sagsbehandler Susanne Snedker Poulsen Telefon direkte 76 16 33 12 E-mail supo@esbjergkommune.dk Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Spørgemøde tirsdag

Læs mere

Svarskrivelse nr. 2. Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune. 20. oktober Sagsnr.: Dokument:

Svarskrivelse nr. 2. Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune. 20. oktober Sagsnr.: Dokument: Teknik- og Miljøforvaltningen 20. oktober 2016 Sagsnr.: 2016-0233485 Dokument: 2016-0233485-11 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af farligt affald i Københavns Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune.

Indholdsfortegnelse. I takstbladet finder du priser for affaldsløsninger for private borgere i Aarhus Kommune. AFFALDS Indholdsfortegnelse.. Indledning... 2 Almindelige beholdere... 3 2- og 4- hjulede beholder - Enfamiliehus.... 3 2- og 4- hjulede beholder - Etageejendomme... 3 2- og 4- hjulede beholder - Sommerhus

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017

Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 Punkt 6. Orientering om ny ordning for restaffald - status pr. 28. september 2017, 10. oktober 2017 og 24. oktober 2017 2016-009596 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Levering af beholdere og miljøkasser til Esbjerg Kommune"

Svarbrev nr. 1 vedr. Levering af beholdere og miljøkasser til Esbjerg Kommune Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 26. marts 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-010 Svarbrev

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE BILAG 4 Udbudsbetingelser_end2.docx ADRESSE COWI A/S

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Greve Kommune. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Indsamling og transport af affald samt drift af genbrugsplads i Greve Kommune

Greve Kommune. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Indsamling og transport af affald samt drift af genbrugsplads i Greve Kommune Greve Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Indsamling og transport af affald samt drift af genbrugsplads i Greve Kommune 7. juni 2004 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSBETINGELSER 5 1.1 Udbudstype

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.1 Udbyder 4 1.2 Baggrund 4

Læs mere

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet.

Affaldsplanen blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem de seks ejerkommuner i affaldsselskabet I/S AffaldPlus og selve affaldsselskabet. Ændret affaldsordning i Ringsted Kommune. Sag nr. 17/670 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning I januar 2011 traf Byrådet beslutning om, hvorledes den fremtidige affaldsordning for enfamilieboliger skulle

Læs mere

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune DIREKTIONEN Affald Århus/Privataffald Bautavej 1 8210 Århus V Deres ref.: Vores ref.: POL Århus V. Den 26. juli 2007 Kommentarer til byrådsindstilling om ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 HVIDOVRE KOMMUNE SAMMENLIGNING AF 4-KAMMER BEHOLDERE OG 2-DELTE BEHOLDERE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune

Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Tilbudslister til udbud af Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse 1 Tilbud Delområde Nord 2 1.1 Tilbudsliste Nord R1 R3 3 2 Tilbud Delområde Syd 6 2.1 Tilbudsliste

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Takstkatalog budget

Takstkatalog budget Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

BILAG 1 TILBUDSLISTE

BILAG 1 TILBUDSLISTE BILAG 1 TILBUDSLISTE Transportør skal prissætte de enkelte er til kørsel, tømning og tilbagelevering af container til genbrugspladsen. Alle felter markeret med gult skal udfyldes er en 0 skal dette angives.

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 8, afsnit 1.5 Ordning for indsamling af genbrugsmaterialer og batterier. Hvor mange tons er der indsamlet af hver af de 2 fraktioner, og hvor mange kg er der indsamlet af batterier i

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 7 afsnit 2.3 Tildelingskriterier Det er angivet, at priserne skal være eksklusive moms og forbrændingsafgift. I dag beregnes og afregnes afgift ud fra brændværdi mm. dvs. at disse afgifter

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 06. april 2017 Sagsnr.: 2016-0248025 Dokument: 2016-0248025-19 Sagsbehandler Iben Carlsen Svarskrivelse nr. 3 Udbud af indsamling af dagrenovation med mobilsug i Københavns

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende

Læs mere

R Ø D O V R E KO M M U N E

R Ø D O V R E KO M M U N E R Ø D O V R E KO M M U N E Elvergaardens Grundejerforening Att.: Bestyrelsen Krusedinesen@privat.dk 16. november 2012 Opfølgning på møde vedr. implementering af nyt affaldssystem i Rødovre Kommune, Minervavej,

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET)

Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles omkostninger kommunale institutioner (UDGÅET) Takstforslag renovation 2015 Årlig pris/pris pr. ydelse Renovation/genbrug 2015 2015 2014 2014 Ex moms Inkl moms Ex moms inkl moms Fælles omkostninger boliger (uden over/underdæk) 538 672 531 664 Fælles

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015

Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015 Affald og Trafik Sagsbehandler: Niels Bo Poulsen Sagsnr. 07.18.06-Ø54-6-14 Spørgsmål og svar ifm. udbud af indkøb af nedgravede affaldsbeholdere, Version 2 Opdateret den 12. januar 2015 Nr. Dato for modtagelse

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Kørsel med affald fra genbrugspladser. Tilbudsliste

Kørsel med affald fra genbrugspladser. Tilbudsliste Kørsel med affald fra genbrugspladser Tilbudsliste November 2016 1. Generelt 1.1 Vejledning Der kan gives tilbud på en eller flere af entrepriserne grupperet i følgende pakker: Hver enkelt entreprise (genbrugsplads

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (ekskl. moms) Genanvendelse Gebyrblad Gebyrer, der i ændrer sig i forhold til 2016, er neden for angivet med rød skrift. 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (ekskl. moms) 2016 Genanvendelse nvendelse 1 Haveaffald 140 140

Læs mere

Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve

Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve Greve og Solrød Kommuner Indsamling af affald og drift af MiljøCenter Greve Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbestemmelser Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Option vedr. kontraktforlængelser

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred Kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Ydelsesbeskrivelse Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og orientering 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Orientering 3 2 Generelle krav og forhold

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation

EU-udbud - Indsamling af dagrenovation Januar 2012 Projektnr P-74435 Dokumentnr 052 Version 04 Udgivelsesdato 10 januar 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt BHSL KBRA KBRA 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 4 2 Opsamlingsudstyr 5 21 2-hjulede

Læs mere