Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på På hjemmesiden findes også al anden information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information"

Transkript

1 CVR Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk DATO 29. november 2014 SIDE 1/30 REF meno PROJEKTNR A /003 Svarskrivelse nr. 1 Indledning I forbindelse med udbud af Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve" (TED nummer 2014/S ) er der til 26. november 2014 modtaget nedenstående spørgsmål. Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på På hjemmesiden findes også al anden information om udbuddet. INDHOLD SIDE Spørgsmål og svar til Udbudsbetingelser 1 Spørgsmål og svar til ydelsesbeskrivelsen vedr. indsamling af affald (Bilag 5.1) 2 Spørgsmål og svar til ydelsesbeskrivelsen vedr. drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve (Bilag 5.2) 17 Spørgsmål og svar til oversigt over relevante medarbejdere pr (Bilag 7) 25 Spørgsmål og svar til Udbudsbetingelser Spørgsmål 1 Pkt. 1.1 Indledning.. ukorrekte eller upræcise oplysninger.. Greve Renovation A/S bedes bekræfte, at det er bilag 7 man skal beregne tilbuddet efter. Svar på spørgsmål 1 Det bekræftes, at tilbudsgivere ved tilbudsafgivelsen skal tage udgangspunkt i oplysningerne i bilag 7.

2 SIDE 2/30 Spørgsmål 2 Vedr. side 10 Kopi af de seneste 3 reviderede årsregnskaber udgør et meget stort antal sider. Er en oversigt med økonomiske nøgletal tilstrækkeligt for at dokumentere økonomisk egnethed? Denne kan eventuelt være revisorpåtegnet. Svar på spørgsmål 2 Det fastlagte krav om fremsendelse af de 3 seneste reviderede årsregnskaber fastholdes. Spørgsmål 3 Vi vil meget gerne undgå kravet om, at banken skal have set tilbudslisten. Det afkorter vor praktiske periode for efterkalkulation af tilbudslisten med 4 dage, som vi mister. Jeg har udarbejdet mere end 400 tilbud efter Udbudsdirektivet og aldrig før set dette krav fra udbyder før. Svar på spørgsmål 3 Størrelsen af garantien er fastsat til 10 % af den årlige kontraktsum for hver af de 3 kontrakter. Det accepteres, at tilbudsgiverne indskriver et beløb i garantitilsagnet, som der stilles garanti på baggrund af. Dog gøres opmærksom på, at det er tilbudsgivers risiko, at dette beløb som minimum svarer til den årlige kontraktsum, som tilbudsgiveren anfører i tilbudslisten benævnt Samlet tilbudssum. Et mindre beløb vil således kunne føre til, at dette anses som et forbehold, som gør tilbuddet ukonditionsmæssigt. Et større beløb vil derimod være uproblematisk. Ordregiver vil offentliggøre en revideret skabelon til brug herfor. Den eksisterende skabelon, hvor der stilles garanti for 10 % det beløb, som er angivet i tilbudslisten under Samlet tilbudssum vil fortsat blive accepteret af ordregiver. Der er således valgfrihed for tilbudsgiverne, om de anvender den reviderede skabelon eller ej. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1 Spørgsmål og svar til ydelsesbeskrivelsen vedr. indsamling af affald (Bilag 5.1) Spørgsmål 4 Vedr. pkt. 2 Hvor mange tons dagrenovation pr. måned i en 12 måneders periode er aflæsset? Svar på spørgsmål 4 Nedenstående skema indeholder oplysninger for alle dagrenovationsordninger, der er beskrevet i pkt , undtagen vip-containere.

3 SIDE 3/30 Måned i 2013 Greve, Mængde (tons) Greve, Antal indvejninger Solrød, Mængde (tons) Solrød, Antal indvejninger Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ordregiver tager forbehold for forskydninger hos modtageanlægget. Spørgsmål 5 Vedr. pkt. 2 Hvor mange aflæsninger (læs) er foretaget hver måned i samme 12 måneders periode? Svar på spørgsmål 5 Se svar på Spørgsmål 4. Spørgsmål 6 Vedr. pkt. 2.1, afsnit 1 Hvor mange tømninger skønnes at have fast standplads ved skel? - og hvor mange skal stilles frem til skel på tømningsdagen grundet AT-forhold? Svar på spørgsmål 6 Ordningen for tømning af 140 liter beholdere er i dag en skel-skel-ordning, som ændres til standplads-standplads-ordning pr. 1. september Det vides derfor ikke, hvor mange beholdere, der skal afhentes på standpladsen, og hvor mange, der skal hentes i skel. Det vides ikke, hvor mange sække, der står i skel. 4-hjulede beholdere skal altid hentes på standplads. Der henvises desuden til pkt. 6.1 i bilag 5.1. Spørgsmål 7 Vedr. pkt. 2.1 Sække samt 2- og 4-hjulede beholdere 5. afsnit. - Sommerhustømninger. Er sommerhustømningerne med i antallene på tilbudslisten? Svar på spørgsmål 7 Ja.

4 SIDE 4/30 Spørgsmål 8 Vedr. pkt Hvilken producent har produceret de nuværende plastsække m.v.? Svar på spørgsmål 8 Plastsække til dagrenovation er indeholdt i tømningsprisen for en dagrenovationssæk hos den nuværende Renovatør. Ordregiver kender derfor ikke producenten. Spørgsmål 9 Vedr. pkt Ekstra sække med mærker 2. afsnit - mærkede affaldssække. Er de pr. stk. pr. år med på tilbudslistens antal tømninger? Svar på spørgsmål 9 Ja. Spørgsmål 10 Vedr. pkt. 3 Hvor mange biler er i dag tilknyttet opgaven med rutebaseret fortovsindsamling, og hvor mange aflæsninger foretages der typisk pr. rute? Svar på spørgsmål 10 Der er i dag fast tilknyttet 7 komprimatorbiler og 2 fladvogne til den rutebaserede fortovsindsamling. Derudover benytter Renovatøren en mindre bil til særlige opgaver. Det er Renovatørens ansvar selv at bestykke entrepriserne efter de opgaver, der er beskrevet i udbudsmaterialet. Der foretages som regel 1-2 aflæsninger pr. afhentningsdag pr. bil pr. fraktion. Spørgsmål 11 Vedr. pkt. 3 Hvilke vogntyper og størrelser benyttes ved fortovsindsamlingen? Svar på spørgsmål 11 Ordregiver har ikke kendskab til den nuværende Renovatørs bestykning for så vidt angår total- og egenvægt på bilerne. I svar på Spørgsmål 10 har Ordregiver oplyst om det materiel, som Ordregiver er orienteret om er fast tilknyttet opgaven med rutebaseret fortovsindsamling. Det er Renovatørens ansvar selv at bestykke entrepriserne efter det arbejde, som er beskrevet i udbudsmaterialet. Spørgsmål 12 Vedr. pkt. 3 Hvor mange medarbejdere er beskæftiget med fortovsindsamling? Svar på spørgsmål af medarbejderne i bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr beskæftiger sig pt. med opgaver i fortovsindsamlingen (Ansat nr ). Den nuværende Renovatør løser desuden nogle opgaver i fortovsindsamlingen med andre medarbejdere.

5 SIDE 5/30 Da overtagelse af medarbejderne skal foregå i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, indeholder bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr medarbejdere, der i det væsentlige (mere end 50 %) er beskæftiget med Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner og Drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Spørgsmål 13 Vedr. pkt. 3 Rutebaseret fortovsindsamling a) 2. afsnit Ringeordning. Hvilke priser på tilbudslisten afregnes ringeordninger efter? b) 3. afsnit Helligdagsindsamling. Må der IKKE køres på helligdage? Svar på spørgsmål 13 Ad a) Ringeordningerne under pkt. 3.3 afregnes efter tilbudslistens pkt. B4, B5 og B8. Ad b) Nej, indsamlingen under pkt. 3.1 planlægges af Ordregiver, så der ikke foretages indsamling på helligdage. Indsamlingen under pkt. 3.3 skal planlægges af Renovatøren, så der ikke er indsamling på helligdage. Spørgsmål 14 Vedr. pkt. 3.1 Fortovsindsamling i enfamilieboliger mv. a) Genanvendelige materialer Papir i beholdere. Bekræft venligst, at beholderne også står i skel ved fortov. b) 2. sidste afsnit arbejdsmiljøforhold. Er der nogen specielle hensyn Greve Renovation A/S tænker på? c) Sidste afsnit Batterier. Skal batterier også hældes ud af poserne inden de puttes i spændelågsfade? Svar på spørgsmål 14 Ad a) 140- og 240-liter beholdere til papir er sat ud til fortovet eller ved vejkant, som beskrevet i pkt. 3.1, afsnit 2. Ad b) Ordregiver ønsker at gøre opmærksom på, at det er Renovatørens ansvar at tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til arbejdsmiljøforholdene. Ad c) Ja. Spørgsmål 15 Vedr. pkt. 3.2 Levering af plastsække til fortovsindsamling mv. a) Bekræft venligst, at det både er Greve og Solrød kommuner der skal have uddelt plastsække til glas og øvrigt storskrald. b) Greve Renovation A/S bedes oplyse hvor mange husstande i hver af kommunerne der skal have uddelt plastsække, eller kan Greve Renovation A/S bekræfte, at det jf. Appendiks 3 er ruller til husstandene i Greve Kommune og ruller til husstandene i Solrød. Der er ingen antal oplyst i tilbudslisten, og da ruller med plastsække er relativt dyre, vil vi gerne kende til det antal vi skal medregne i vort tilbud. Svar på spørgsmål 15 Ad a) Pkt. 3.2 omhandler uddeling af sække i både Greve og Solrød Kommune. Ad b) I Greve benyttes sækkene både til glas, pap og øl- og sodavandsdåser. Der uddeles derfor pt. sække til husstande. I Solrød benyttes sækkene kun til glas. Der uddeles derfor pt. sække til husstande.

6 SIDE 6/30 Spørgsmål 16 Vedr. pkt. 3.3 Afhentning af storskrald fra udvalgte boligområder 2. sidste afsnit Tømme og sortere pallerammer med elektronikaffald over i bure. Hvilket punkt på tilbudslisten dækker denne indsamling og sortering? Svar på spørgsmål 16 Opgaven afregnes efter tilbudslistens pkt. B5. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 17 Vedr. pkt , afsnit 2 Hvem forestår montering af kæder / Hængelås ved ødelæggelse af disse? Svar på spørgsmål 17 De bortkomne kæder og hængelåse, som Renovatøren skal erstatte, skal Renovatøren også montere. Spørgsmål 18 Er vip- og maxicontainere renovatørens ejendom? Svar på spørgsmål 18 Se pkt. 4.3 og 6.2 i Bilag 5.1 Ydelsesbeskrivelsen for indsamling af affald i Greve og Solrød. Spørgsmål 19 Vedr. pkt. 4.6, afsnit 3 Er der krav om ADR i forbindelse med tømning af spændelågfade? Svar på spørgsmål 19 Ordregiver vurderer, at transporten af spændelågsfade med batterier ikke er omfattet af ADR-reglerne om transport af farligt gods, dog er det tilbudsgiverens ansvar at sikre sig, at arbejdet overholder regler og retningslinjer fra Trafikstyrelsen og Arbejdstilsynet. Spørgsmål 20 Glas skal leveres til 2 modtageanlæg, og for begge anlægs vedkommende sker leveringen i maxi containere. Foretages aflæsning? Er der tale om ventetid eller tidskrævende aflæsning? Svar på spørgsmål 20 Aflæsning af glas i maxicontainere til Søstrup Flaskehandel er en ombytningsordning, hvor den fulde container ombyttes med en tom. Aflæsning af glas i maxicontainere til RGS90 foregår ved at containeren tømmes på modtageanlægget ved tipning af ladet.

7 SIDE 7/30 Spørgsmål 21 Vedr. pkt. 5, afsnit 1 Det er renovatørens ansvar, at holde sig orienteret om modtageanlæggets åbningstider, men hvis disse ændres væsentligt eller i særlige situationer, som ved helligdags-/vinterkørsel, er renovatøren da garanteret, at kunne komme af med dagrenovationen, herunder udenfor åbningstiden? Vil der evt. kunne udleveres kort, således man kan aflevere uden for normale åbningstid? Svar på spørgsmål 21 Det påhviler Renovatøren at undersøge mulighederne for aflæsning på KARA/NOVEREN I/S. Spørgsmål 22 Vedr. pkt. 6.3, afsnit 2 Hvor mange gange er det sket, at der er blevet anvist til andet aflæsningsanlæg i nuværende kontrakt? Svar på spørgsmål 22 Der er i den nuværende kontraktperiode blevet omdirigeret dagrenovation og brændbart affald til andet modtageanlæg i forbindelse med vedligeholdelse af ovnen, nedbrud af ovnen, samt bygning af ny ovn hos KARA/NOVEREN I/S. Spørgsmål 23 Vedr. pkt. 6.4, afsnit 2 Jf. prislisten, er der ikke særlig mange timer afsat til udbringning af beholdere. Skal det tolkes således, at man kan forventet niveauet af udbringninger er på et minimum? Svar på spørgsmål 23 Udbringning af beholdere er indeholdt i det opgivne antal timer på tilbudslisten. Spørgsmål 24 Vedr. pkt. 6.4, afsnit 4 I skriver "Tidsforbruget for forefaldende opgaver skal opgøres pr. ½ time". I prislisten pkt. F6 og F7 er der angivet "Enhedspris angives pr. time". Hvordan skal det forstås? Svar på spørgsmål 24 I tilbudslisten er enhedsprisen opgivet pr. time. Hvis den bestilte opgave tager under ½ time, så fakturerer Renovatøren ½ time. Hvis den bestilte opgave tager mellem ½ og 1 time, så fakturerer Renovatøren 1 time. Hvis den bestilte opgave tager mellem 1 og 1½ time, så fakturerer Renovatøren 1½ time osv. Spørgsmål 25 Vedr. pkt. 6.5, afsnit 1 Taler vi forsøgsordninger med flerkammerløsninger?

8 SIDE 8/30 Svar på spørgsmål 25 Ordregiver har ikke p.t. planlagt konkrete forsøg, men ønsker, jf. pkt. 6.5 i bilag 5.1 og pkt i bilag 5.2, at have mulighed for at igangsætte forsøg i kontaktperioden. Beregning af betaling for en eventuel forsøgsordning sker så vidt muligt på grundlag af de i tilbudslisten anførte enhedspriser. Hvis posterne i tilbudslisten ikke kan benyttes som udgangspunkt, så benyttes Renovatørens dokumenterbare merudgifter. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 26 Vedr. pkt. 7.1, afsnit 2 En henvendelse via skal være besvaret senest ved arbejdsdagens ophør kl. 16:00. Kan dette ændres til henvendelser, der er modtaget samme dag inden kl. 15:00? - og kan der afviges fra denne tidsfrist i helt ekstraordinære spidsbelastningsperioder som vejrlig o. lign. situationer? Svar på spørgsmål 26 Udbudsmaterialets bestemmelser ændres til, at s modtaget inden kl skal være besvaret senest ved arbejdsdagens ophør kl Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. En eventuel udskydelse af tidsfristen kræver godkendelse fra Ordregiver i den konkrete situation. I Bilag 5.2 Ydelsesbeskrivelse for drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve rettes ligeledes til, at s modtaget inden kl skal være besvaret senest ved arbejdsdagens ophør kl Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr. 1. Spørgsmål 27 Vedr. pkt. 7.1, afsnit 5 Har man overvejet en løsning, hvor kommunen "ejer" telefonnummeret og mailadresse, hvor der så ligger en viderestilling bag, som videresendes til entreprenøren? Svar på spørgsmål 27 Udbuddets bestemmelser fastholdes. En løsning som den foreslåede kan eventuelt undersøges efter kontraktindgåelse. Spørgsmål 28 Vedr. pkt. 8.1 Tilmeldte ejendomme 4. afsnit Erstatningsansvar. Kan Greve Renovation A/S opstille et regnestykke over et erstatningskrav som eksempel? Har der været nogen erstatningssager i 2013? Hvis ja, hvor mange? Svar på spørgsmål 28 Erstatningsansvaret svarer til de merudgifter, Ordregiver har haft pga. Renovatørens fejl. Der har ikke været erstatningssager i 2013.

9 SIDE 9/30 Spørgsmål 29 Vedr. pkt Ændring af tømningsplaner i kontraktperioden 3. afsnit Omlægning af tømningsdage. Bekræft venligst, at det ikke gælder første gang der sker ændringer. Svar på spørgsmål 29 Pkt gælder ændring af tømningsplanerne efter den første ændring, som er beskrevet under pkt Spørgsmål 30 Vedr. pkt Helligdagsindsamling 2. afsnit.. ikke får indflydelse på den øvrige indsamling. Hvad menes der med dette? Svar på spørgsmål 30 Sætningen udgår. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 31 Vedr. pkt Anvendes der på baggrund af "Appendiks 1" mindre biler til indsamlingen i dag? - og med hvilken totalvægt? Svar på spørgsmål 31 Se svar på Spørgsmål 10 og Spørgsmål 11. Spørgsmål 32 Vedr. pkt Foretager kommunen sig ikke noget i.f.t. den mangelfulde beskæring? Ligeledes så renovatøren ikke får ødelagt sine biler, eller der sker uheld sådanne steder grundet dårligt udsyn. Svar på spørgsmål 32 Renovatørens medarbejdere medbringer et standard orienteringsbrev, som medarbejderne kan udlevere på adresser, hvor beplantningen mangler beskæring. Har dette ikke effekt, indberetter Renovatøren adressen til Ordregiver, som kontakter borgeren med henblik på en løsning. Der henvises i øvrigt til pkt i bilag 5.1, sidste afsnit. Hovedparten af sagerne er løst indenfor en måned, men det afhænger af kompleksiteten. Spørgsmål 33 Vedr. pkt , afsnit 4 Hvor mange forekomster har der været om udbedring af rabat i den forgangne kontrakt? Svar på spørgsmål 33 Ordregiver kender ikke antallet af udbedringer.

10 SIDE 10/30 Spørgsmål 34 Vedr. pkt , afsnit 7 Alle manglende tømninger skal indrapporteres i Renoweb samme arbejdsdag. Er dette ligeledes gældende hvis hele indsamlingen har været indstillet, eller har et omfang, som umuliggør opgaven? Kan der i sådanne situationer ikke indrapporteres på anden vis? Svar på spørgsmål 34 I et sådan tilfælde sker indrapporteringen efter aftale med Ordregiver. Spørgsmål 35 Vedr. pkt "Det er ikke tilladt at ændre den ordinære indsamling for at gennemføre indsamling af manglende tømning." Hvis man er i en situation med flere vejrligsdage, så er det en overordentlig stor pukkel man skaber for sig selv, ved at skulle prioritere den ordinære indsamling. Hvordan skal entreprenøren forholde sig til dette? Skal de ikke afhentede tømninger sættes bagest i køen? Svar på spørgsmål 35 Udbudsmaterialets bestemmelser fastholdes. Efter aftale med Ordregiver kan der omprioriteres i den konkrete situation. Spørgsmål 36 Vedr. pkt. 9.3, afsnit 3 Bortkommer en nøgle er renovatøren pligtig til, at betale boligselskabet el.lign. for deres ekstraudgifter hertil. Venligst bekræft, at renovatøren udover erstatning af nøgle ikke kan pålægges udgifter til udskiftning af låse i en hel boligkarré el.lign., fordi en administrator måtte finde dette påkrævet? Svar på spørgsmål 36 Pkt. 9.3, afsnit 3 ændres til: Bortkommer en nøgle, er Renovatøren pligtig til at betale boligselskabet eller lignende for deres ekstraudgifter, herunder administrationsudgifter til kopiering og udlevering af ny nøgle. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 37 Vedr. pkt. 10.4, afsnit 1 Hvor mange meddelelsessedler bliver der omdelt pr. år? Svar på spørgsmål 37 Greve 2013: Dagrenovation: ca Fortovsindsamling: ca Solrød 2013: Dagrenovation: ca. 800 Fortovsindsamling: ca. 850 Antallet af meddelelsessedler varierer fra år til år.

11 SIDE 11/30 Hertil kommer standard breve og standard information, som Renovatørens personale efter aftale med Ordregiver har kunnet udlevere uden registrering i Renoweb (som alternativ til en meddelelsesseddel). Det har f.eks. været brev om beskæring af beplantning og en venlig henstilling om, at vende beholderens håndtag ud mod vejen. Spørgsmål 38 Vedr. pkt Den enkelte indsamlingsbil skal altid være udstyret med den/de relevante køreliste(r). Er der krav om det skal være i papirform, eller er elektronisk liste ok? Svar på spørgsmål 38 Ordregiver stiller ikke krav om, at kørelisterne skal være i papirform. Spørgsmål 39 Vedr. pkt. 11.4, afsnit 3 Hvorfor krav om vask? Hvis alle medarbejdere kan forlange et rent sæt tøj dagligt, som samtidig skal passe efter vind og vejr, er det en betragtelig omkostning, herunder administrationen heraf? Svar på spørgsmål 39 Ordregiver ønsker, at Renovatørens mandskab er præsentabelt og har rent tøj på. Spørgsmål 40 Vedr. pkt Krav om arbejdstøj mv. a) Hvad er årsagen til at arbejdsgiver skal vaske tøjet? b) Hvor mange sæt har hver medarbejder i dag? (Kravet om 1 sæt hver dag virker noget overdrevet i forhold til erfaringer fra andre entrepriser). c) Greve Renovation A/S bedes genoverveje kravet om maksimum 1 sæt pr. dag. Svar på spørgsmål 40 Ad a) Ordregiver ønsker, at ansvaret for vask af arbejdstøj er entydigt specificeret. Ad b) Ordregiver kender ikke omfanget af tøjvask i dag. Ad c) Udbudsmaterialets bestemmelser fastholdes. Ordregiver ønsker, at Renovatørens mandskab er præsentabelt og har rent tøj på. Spørgsmål 41 Vedr. pkt. 11.4, afsnit 4 Ordregiver accepterer ikke anvendelse af veste. Vi er helt enige hvad angår det faste mandskab, men m.h.t. afløsere, som måske ligeledes ender med at være inde på opgaven ganske kort, er vesten til for deres sikkerhed (som en midlertidig foranstaltning). Kan der ikke gives accept til dette? Svar på spørgsmål 41 Udbudsmaterialets bestemmelser fastholdes. Ordregiver ønsker, at Renovatørens mandskab er ensartet påklædt og i arbejdstøj.

12 SIDE 12/30 Spørgsmål 42 Vedr. pkt. 11.7, afsnit 2 Såfremt man har praktikanter ansat på andre entrepriser / opgaver, vil det da kunne give merit? Svar på spørgsmål 42 Nej. Det er en betingelse, at praktikanter/lærlinge skal være beskæftiget i relation til udførelsen af den udbudte opgave. Spørgsmål 43 Vedr. pkt. 12 Kommunen bedes oplyse hvor mange og hvilke typer af biler, der anvendes i indsamlingen i dag. Derudover ønskes en oversigt over størrelse på bilerne? Svar på spørgsmål 43 Se svar på Spørgsmål 10 og Spørgsmål 11. Spørgsmål 44 Vedr. pkt Generelle krav - Antal biler, typer mv. a) Greve Renovation A/S bedes oplyse antal og hvilke typer af biler, der kører i indsamlingen i dag i de enkelte ordninger og hvilke størrelser bilerne har (antal aksler, komprimatorbil el. lign. samt totalvægt). b) Greve Renovation A/S bedes oplyse hvor mange aflæsninger, der er foretaget i 2 tilfældige måneder i 2014 for henholdsvis dagrenovation og papir. Vedhæft meget gerne en indvejningsoversigt, hvor man kan se præcist, hvornår der vejes ind, samt hvor mange tons der vejes ind pr gang. Svar på spørgsmål 44 Ad a) Se svar på Spørgsmål 10 og Spørgsmål 11. Ad b) Se svar på Spørgsmål 4. Nedenstående skema indeholder oplysninger for alt papir, dvs. alle ordninger/tømninger, der er beskrevet i pkt. 3.1, 4.1, 4.3 og 4.4. Måned i 2013 Greve, mængde (tons) Greve, Antal indvejninger Solrød, mængde (tons) Solrød, Antal indvejninger Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Ordregiver tager forbehold for forskydninger hos modtageanlægget.

13 SIDE 13/30 Spørgsmål 45 Vedr. pkt. 12.1, afsnit 4 De biler der anvendes til hhv. dagrenovation og fortovsindsamling, må kun benyttes i nærværende entreprise. Menes her ikke, at de ikke samtidig med indsamling af affald for Solrød og Greve Kommuner, må benyttes til andet? Når arbejdet er slut, kan renovatøren vel godt råde over eget materiel, så længe det ikke får indflydelse / konsekvenser for nærværende opgave? Svar på spørgsmål 45 Udbudsmaterialets bestemmelser fastholdes. Jf. desuden pkt. 8.4, sidste afsnit. Spørgsmål 46 Vedr. pkt. 12.1, øverst side 53 Hvor mange 3-akslede anvendes der pt. til opgaven? Svar på spørgsmål 46 Se svar på Spørgsmål 10 og Spørgsmål 11. Spørgsmål 47 Vedr. pkt Krav til vejning af affald Opsamling af vejedata. Er det nok, at aflevere vejesedler fra modtageanlæg? Hvis nej, bedes Greve Renovation A/S præcisere kravet om opsamling af vejedata? Svar på spørgsmål 47 Det er ikke nok at aflevere vejesedler. Vejedata skal desuden opgøres som beskrevet i pkt Spørgsmål 48 Vedr. pkt , afsnit 1 Hvor mange vippecontainere er der pt. opstillet til dagrenovation, og tømmes disse af selvsamme medarbejdere, som afhenter sække o. lign. med dagrenovation? Svar på spørgsmål 48 Der er pt. opstillet 1 vipcontainer i Greve og 1 vipcontainer i Solrød, begge med ugetømning (jf. pkt. A9 i tilbudslisten). Dagrenovation i vipcontainere afhentes i dag af en separat bil med påmonteret vægt, og afhentes altså ikke af de medarbejdere, der henter sække og lignende. Spørgsmål 49 Vedr. pkt Vejning af vipcontainere Afsætning af affald. Hvad menes der med, at renovatøren skal indregne udgifter/indtægter fra afsætning af affaldet i sin tilbudspris? Skal affaldsafgiften også medregnes i tilbudsprisen, hvis en vipcontainer tømmes med de almindelige dagrenovationsindsamlingsbiler og på den almindelige rute? Bedes præciseret.

14 SIDE 14/30 Svar på spørgsmål 49 Teksten ændres til: og Renovatøren afregner behandlingsprisen/-indtægten overfor Ordregiver med den aktuelle takst hos KARA/NOVEREN I/S. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 50 Vedr. pkt. 13 Ledelse og samarbejde Én driftsleder kan ikke besvare alle henvendelser fra borgerne, så Greve Renovation A/S bedes bekræfte, at alle borgerhenvendelser godt må blive behandlet på et større fælles driftskontor uden for kommunernes grænser (for at sikre overholdelsen af kontraktens bestemmelse vedr. eksempelvis maks. 5 minutters svartid på telefonen). Svar på spørgsmål 50 Driftslederens telefon og i pkt er ikke til borgerhenvendelser, men kun til henvendelser direkte fra Ordregiver og Renovatørens øvrige samarbejdspartnere. Vedrørende borgerhenvendelser, som er beskrevet under pkt. 7, er der ikke krav om, at disse skal besvares fra det lokale kørselskontor. Spørgsmål 51 Vedr. pkt Lokalt kørselskontor Primær tilknytning til kørselskontoret. Hvad menes med primær? må driftsleder f.eks. nøjes med at være til stede en del af dagen? Svar på spørgsmål 51 Sætningen ændres til: Driftslederen skal have fast arbejdsplads på det lokale kørselskontor og skal være beskæftiget med opgaver i tilknytning til indsamling af affald i Greve og Solrød Kommune. Ændringen vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 52 Vedr. pkt Kan Solrød / Greve kommuner evt. anvise nogle lokaliteter m/lager- og vaskeplads, kontor og mandskabsfaciliteter, som ville kunne godkendes og være velegnede til formålet? - og til hvilket pladsleje? Svar på spørgsmål 52 Det påhviler Renovatøren at finde mandskabsfaciliteter mv. Spørgsmål 53 Vedr. pkt Lagerplads Lagerplads i umiddelbar nærhed. Greve Renovation A/S bedes definere umiddelbar nærhed. Svar på spørgsmål 53 Teksten i pkt ændres til: Renovatøren skal råde over minimum 200 m 2 lagerplads i direkte forbindelse med det lokale kørselskontor. Lagerplads er til opbevaring af Ordregivers beholdere mv. Ændringen vil fremgå af Rettelsesblad nr.1.

15 SIDE 15/30 Spørgsmål 54 Vedr. pkt Hvor lang sagsbehandlingstid er der sædvanligvis på behandling af sager omkring adgangsforhold? Svar på spørgsmål 54 Hovedparten af sagerne er løst indenfor en måned, men det afhænger af kompleksiteten. Spørgsmål 55 Vedr. pkt Vagttelefon 2. afsnit Akutte behov. Kan Greve Renovation A/S nævne nogle eksempler på akutte behov? Svar på spørgsmål 55 Behovet er lille. Et eksempel er, at Ordregiver på et tidspunkt blev kontaktet af Politiet fredag eftermiddag, fordi Politiet forventede uroligheder i et stort socialt boligbyggeri fredag aften, med risiko for afbrænding af containere og biler. I denne situation hjalp Renovatøren Ordregiver ved at tømme samtlige 4-hjulede beholdere i området fredag eftermiddag. I forhold til genbrugspladsen MiljøCenter Greve er det sket, at en lastbil med farligt affald væltede på tværs af motorvejen i Solrød. Her hjalp Renovatøren Ordregiver ved at åbne genbrugspladsen et par timer tidligere for Solrøds Kommunes beredskab, således at de akut kunne aflevere det farlige affald på genbrugspladsen. Renovatøren modtager betaling for arbejdet. I disse to tilfælde hhv. tilbudslistens tømningspris for de relevante 4-hjulede beholdere og timeprisen for bemanding af genbrugspladsen, tillagt Renovatørens ekstra tidsforbrug samt omkostninger i situationen for tilkald af personale udenfor arbejdstid. Spørgsmål 56 Vedr. pkt. 13.6, afsnit 1 Hvor lang tid skal renovatøren påregne aflønning til personalet i forbindelse med det årlige medarbejderarrangement? Svar på spørgsmål 56 Medarbejderarrangementer varer typisk omkring 4 timer. Spørgsmål 57 Vedr. pkt Driftsrapporter a) Kan Greve Renovation A/S vise et eksempel af en driftsrapport? b) Biloversigt 2. > Dato for godkendelse af ordregiver. Skal ordregiver godkende brug af reservebil? Svar på spørgsmål 57 Ad a) Driftsrapporten består pt. af et Excel-regneark, der indeholder de oplysninger, der er beskrevet i pkt Ad b) Ja, jf. pkt

16 SIDE 16/30 Spørgsmål 58 Vedr. pkt Kan der oplyses hvor mange gange bodssystemet har været brugt i nuværende entreprise? Svar på spørgsmål 58 Bodsystemet i nuværende entreprise er opbygget anderledes, og kan derfor ikke sammenlignes med bodssystemet i udbudsmaterialet. Spørgsmål 59 Vedr. pkt Kvalitetsmåling og bodsystem 7. afsnit Hændelser der ikke udløser bod. Hvis en fejl rettes inden for de fastlagte tidsfrister, f.eks. at en glemmer hentes inden for tidsramme (inden kl.10 næste dag), undtages hændelsen så for bod? Svar på spørgsmål 59 Nej, en sådan hændelse undtages ikke for bod. Der gives dog ikke bod for det antal hændelser, der ligger under tolerancetærsklen, jf. pkt Et eksempel på en hændelse, der ikke udløser bod iht. pkt. 14.3, afsnit 7, kan være, hvis Ordregiver godkender, at der pga. opgravning ikke skal hentes affald på en bestemt vej. Spørgsmål 60 Vedr. pkt Tæller glemmere som udbedres inden for tidsfristerne (samme dag/næste hverdag) med i bodsberegningen? Svar på spørgsmål 60 Ja. Se svar på Spørgsmål 59. Spørgsmål 61 Vedr. pkt Kvalitetsmåling og bodssystem a) Er der ingen indkøringsperiode inden man bruger bodssystemet? b) Bruges det beskrevne bodssystem i entrepriserne i dag? Hvis ja, har Greve Renovation A/S så opkrævet bod i 2013? Svar på spørgsmål 61 Ad 1) Nej. Da langt hovedparten af medarbejderne virksomhedsoverdrages til Renovatøren, forventes opgaverne at kunne løses godt fra start. Se antallet af berettigede klager i 2013 i pkt. 7.1 i bilag 5.1. Ad 2) Se Svar på spørgsmål 58. Ordregiver har opkrævet bod i Spørgsmål 62 Vedr. pkt. App. A, side 2 "Solrød Kommune: Svært tilgængelige adgangsveje". Der står ikke nogen veje angivet, skal det forstås som, der ikke er nogen svært tilgængelige veje?

17 SIDE 17/30 Svar på spørgsmål 62 Teksten Svært tilgængelige adgangsveje (i overskriften) udgår. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 63 Vedr. pkt. Appendiks. 3 Vedr.: Appendiks 3 for Greve er i sidste kolonne skrevet Fælles opsamlingssteder, Hvad er det, og kan vi få en adresseliste? Svar på spørgsmål 63 Nedenfor er beskrevet et eksempel på, hvordan Appendiks 3 for Greve skal forstås: Indsamling af pap i sække/bundter: Der skal afhentes pap hos enfamilieboliger, ved den enkelte husstand Der skal desuden afhentes pap på 4 opsamlingssteder for samlede bebyggelser/etageboliger. På disse 4 opsamlingssteder er der i alt 200 boliger tilknyttet. Ordregiver udleverer adresseliste efter kontraktindgåelse. Spørgsmål og svar til ydelsesbeskrivelsen vedr. drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve (Bilag 5.2) Spørgsmål 64 Pkt. 2.1 Generelle driftsoplysninger Sidste afsnit Vagtselskab. Betaler Greve Renovation A/S vagtselskabet? Svar på spørgsmål 64 Ja. Spørgsmål 65 Vedr. pkt. 2.2 Det anføres i ydelsesbeskrivelsen for genbrugspladsen, side 13, at der er ca åbningstimer. Hvordan er sammenhængen til timeopgørelsen på i tilbudslistens punkt D1? Svar på spørgsmål 65 Nedenfor er beskrevet et eksempel på sammenhængen mellem antal åbningstimer (jf. pkt. 2.2) og antal bemandingstimer (jf. pkt. D1 i tilbudslisten) på en hverdag i maj måned. Jf. åbningstiderne i pkt. 2.2 er der 6 åbningstimer på hverdage (kl ). Timeopgørelsen i tilbudslistens pkt. D1 er beregnet efter bemandingsstrukturen i tabel 4:

18 SIDE 18/30 Kl : 4 timer * 5 medarbejdere/time = 20 bemandingstimer Kl : 2 timer * 4 medarbejdere/time = 8 bemandingstimer Kl : ½ time * 1 medarbejder/time = ½ bemandingstime I alt 28,5 bemandingstimer på en hverdag med 6 åbningstimer. I tilbudslistens pkt. D1 er desuden inkluderet 500 timer til ekstra bemanding, jf. pkt Antallet af bemandingstimer svinger lidt fra år til år. Nedenfor er beregningen for 2016 vist. Åbningsdage i 2016 Antal hverdage Antal lørdage Antal søn- og helligdage Antal åbningsdage i alt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Nov-Mar i alt Apr-Okt i alt År 2016 i alt Antal bemandingstimer/dag Nov-Mar Hverdage Lørdage Søndage En typisk uge , ,5 0,5 Bemandingstimer i alt 22,5 39,5 39,5 191,5

19 SIDE 19/30 Antal bemandingstimer/dag Apr-Okt Hverdage Lørdage Søndage En typisk uge , ,5 0,5 Bemandingstimer i alt 28,5 51,5 61,5 255,5 Antal åbningstimer i 2016 Antal åbningsdage Antal timer/dag Antal åbningstimer i alt Hverdage, Nov-Mar , Lørdage, Nov-Mar 20 39,5 790 Søn- og helligdage, Nov-Mar 24 39,5 948 Hverdage, Apr-Okt , Lørdage, Apr-Okt 31 51, ,5 Søn- og helligdage, Apr-Okt 35 61, ,5 Ekstra timer 500 År 2016 i alt Spørgsmål 66 Pkt. 2.3 Indretning af MiljøCenter Greve Sidste afsnit Parkeringspladser. Bruges pladsen også til parkering af renovationsbiler, herunder de til indsamlingen af dagrenovation, genanvendelige fraktioner samt mandskabsfaciliteter til disse medarbejdere? Svar på spørgsmål 66 Nej. Renovationsbiler skal være parkeret på det lokale kørselskontor jf. ydelsesbeskrivelsen om indsamling af affald (bilag 5.1), pkt Spørgsmål 67 Pkt. 2.4 Driftserfaringer a) Tabel 2 (Stort brændbart neddeles til småt). Hvor gøres dette? - Og hvem gør det? - Og med hvad? Hvordan gøres det i praksis? b) Tabel 3 Hvor andre tømmer. Hvem afhenter disse fraktioner? c) Særlige affaldsfraktioner. Må storskrald ikke læsses af senere end kl. 11:45? d) Kuber til glas. Hvem tømmer disse?

20 SIDE 20/30 Svar på spørgsmål 67 Ad a) Neddelingen foretages på genbrugspladsen MiljøCenter Greve af bemandingen på pladsen. Stort brændbart placeres i en container, som er udpeget til formålet. Maskinføreren knuser stort brændbart i containeren med grabben på gravemaskinen, som den nuværende Renovatør har valgt at have som en del af sit materiel. Efterfølgende placeres det nedknuste brændbare affald i en anden container lige ved siden af. Ad b) Hovedparten af affaldet hentes i DPA-ordningen eller af Stena Recycling. Ad c) Nej, de særlige affaldsfraktioner skal som beskrevet aflæsses inden kl Ad d) Renovatøren tømmer selv kuberne til glas på genbrugspladssen Miljø- Center Greve. Opgaven indgår i Bilag 5.1 Ydelsesbeskrivelsen for indsamling af affald i Greve og Solrød Kommune, pkt Spørgsmål 68 Pkt Ombytning af containere og komprimatorer 4. afsnit Fast stationeret lastbil. Er det en bil der benyttes i dagligdagen til andre formål, eller er den kun placeret på pladsen til det ene formål? Svar på spørgsmål 68 I de tidsrum, hvor bilen er stationeret på genbrugspladsen MiljøCenter Greve, benytter den nuværende Renovatør kun bilen til ombytninger. Når bilen ikke er stationeret på genbrugspladsen, bruges den til andre opgaver. Spørgsmål 69 Pkt. 3.2 Bemandingsstruktur a) Tabel 4 (driftsleder/stedfortræder). Driftsleder er det ham på bilag 7 der benævnt som Formand? b) Sidste afsnit. Indgår driftslederen i den daglige drift? Og er han en del af bemandingen jf. Bilag 4? Svar på spørgsmål 69 Ad a) Nej. Der er på nuværende tidspunkt ingen driftsleder på genbrugspladsen. Driften af MiljøCenter Greve har indtil videre været baseret på en arbejdende formand og en række udpegede arbejdspladsansvarlige uden særlige krav til de ledelsesmæssige og arbejdsplanlægningsmæssige kvalifikationer og derfor har ingen af de nuværende medarbejdere, herunder heller ikke den nuværende formand, de rette kvalifikationer og kompetencer til driftslederstillingen, jf. pkt i bilag 5.2. Ad b) Ja. Spørgsmål 70 Pkt Særlige forhold Sidste afsnit Neddeling og trykning. Må personalet som nævnt i tabel 4 bruges til denne opgave? Svar på spørgsmål 70 Ja.

21 SIDE 21/30 Spørgsmål 71 Pkt Eternit med/uden asbest 2. afsnit sprinkleranlæg. Gælder kravet om, at anlægget hele tiden skal være funktionsdygtigt også reparationer og evt. udskiftning af sprinkleranlægget? Svar på spørgsmål 71 Nej. Greve Renovation A/S sørger for reparationer og evt. udskiftning af sprinkleranlægget. Jf. dog pkt. 3.7, afsnit 10 om småreparationer, som Renovatøren skal udføre. Spørgsmål 72 Pkt. 3.7 Renholdelse og vedligeholdelse 1. afsnit opgaven KAN gennemføres af medarbejderne der indgår i bemandingen. Udføres disse opgaver i dag af de medarbejdere der indgår i bemandingen? Svar på spørgsmål 72 Ja. Spørgsmål 73 Vedr. pkt. 3.9 Vedr. formuleringen om at containere, der benyttes til transport af have affald, ikke placeres på MiljøCenter Greve: Hvis containerne overholder kravet om farve, må de da gerne henstilles, og dermed være klar til brug? Svar på spørgsmål 73 Nej. Ordregiver ønsker som beskrevet i pkt , at kapaciteten af aflæsningsområdet til haveaffald for brugerne altid er tilstrækkelig og derfor ikke ønsker containere placeret i haveaffaldsområdet. Spørgsmål 74 Pkt Vinterforanstaltninger 1. afsnit Levering af salt. Hvor meget salt blev der indkøbt og brugt i 2012 hhv. 2013? Svar på spørgsmål 74 Ordregiver kender ikke den indkøbte mængde salt. Spørgsmål 75 Pkt. 7.1 Krav til mandskab Basiskrav på side 45. Opfylder de nuværende overdragne medarbejdere alle disse krav? Hvis ikke, bedes Greve Renovation A/S oplyse hvad den enkelte mangler, så omkostninger hertil, kan medregnes i tilbuddet.

22 SIDE 22/30 Svar på spørgsmål 75 Vedrørende opfyldelse af basiskravene til medarbejdere kan det oplyses, at medarbejdernes uddannelsesmæssige niveau er, at: Formand, næstformand og 3 af de øvrige medarbejdere har uddannelse i håndtering af farligt affald. Alle medarbejdere har gyldigt førstehjælpskursus med hjertestarter Alle medarbejdere har dokumenteret uddannelse i konflikthåndtering. Spørgsmål 76 Vedr. pkt. 7.1 a) Er der potentiale som driftsleder blandt de nuværende medarbejdere? Den nuværende formand? b) Næste uddannelsesforløb i kommunal entreprenørledelse hos COK afsluttes efter kontraktstart. Er det på den baggrund acceptabelt, at driftslederen ikke har denne uddannelse fra start? Svar på spørgsmål 76 Ad a) Ordregiver mener ikke, at nogen af de nuværende medarbejdere (herunder den nuværende formand) besidder de kompetencer, der kræves af driftslederen. Ad b) Med henvisning til pkt er det angivet i 4. afsnit, at driftslederen skal have en dokumenteret uddannelse i ledelsesmæssige kompetencer, der som minimum svarer til uddannelsen "Kommunal entreprenørledelse" og derfor er det ikke et krav, at det er denne uddannelse. Spørgsmål 77 Pkt. 7.3 Krav til arbejdstøj a) Hvad er årsagen til at arbejdsgiver skal vaske tøjet? b) Hvor mange sæt har hver medarbejder i dag? (Kravet om 1 sæt hver dag virker noget overdrevet i forhold til erfaringer fra andre entrepriser). c) Greve Renovation A/S bedes genoverveje kravet om maksimum 1 sæt pr. dag. Svar på spørgsmål 77 Ad c) Ordregiver ønsker at ansvaret for vask af arbejdstøj er entydigt specificeret. Ad d) Ordregiver kender ikke omfanget af tøjvask i dag. Ad e) Udbudsmaterialets bestemmelser fastholdes. Ordregiver ønsker, at Renovatørens mandskab er præsentabelt og har rent tøj på. Spørgsmål 78 Pkt. 8.1 Krav til lastbiler Sidste afsnit Andet materiel må ikke vaskes. Betyder det, at f.eks. en traktor der står fast på pladsen, ikke må vaskes på pladsen? Svar på spørgsmål 78 Ja, genbrugspladsen MiljøCenter Greve opfylder ikke kravene til indretning af vaskeplads.

23 SIDE 23/30 Spørgsmål 79 Pkt. 8.2 Krav til andet materiel Hvilken maskine bruges i dag til trykning, neddeling og læsning af fraktioner i containerne? Svar på spørgsmål 79 Gravemaskine med gummihjul. Spørgsmål 80 Pkt Driftsleder a) 2. afsnit. Hvad er årsagen til, at en ny renovatør via virksomhedsoverdragelsesloven, SKAL overtage alle medarbejdere, når Greve Renovation A/S skriver, at ingen af dem har de rette kvalifikationer og kompetencer? Hvordan skal en tilbudsgiver opfatte det? Skal alle medarbejdere fyres og genantages, eller skal de på kursus for at opnå de nødvendige kvalifikationer / kompetencer, hvis det kræver uddannelse, så bedes Greve Renovation A/S præcisere, hvilke uddannelser der så skal indregnes i tilbuddet. b) 4. afsnit Driftsleders uddannelse. Kravet til uddannelse af driftsleder bedes præciseret. Skal lederen ved driftsstart allerede have denne uddannelse, eller er det nok, at han/hun påbegynder uddannelsen, der typisk løber over et halvt år? Svar på spørgsmål 80 Ad a) Ingen af de nuværende medarbejdere har de rette kvalifikationer og kompetencer til driftslederstillingen. Ændringen vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Ad b) De ledelsesmæssige kompetencer, som uddannelsen "Kommunal entreprenørledelse" giver, kan ses på Kravet til driftslederens uddannelse er angivet som svarende til uddannelsen "Kommunal entreprenørledelse", se svar på Spørgsmål 76. Spørgsmål 81 Pkt Driftsmøder - 1. og sidste afsnit Entrepriseleder og driftsleder a) I udbudsbetingelser vedr. indsamling af affald, står der også nævnt, der skal være en entrepriseleder og en driftsleder. Greve Renovation A/S bedes præcisere om den driftsleder, der er nævnt under pkt. 9.4 i ydelsesbeskrivelse vedr. drift af genbrugsplads, er den samme driftsleder, som nævnes under indsamling af affald. b) Ligeledes bedes det præciseret hvad Greve Renovation A/S forventning/krav er i forhold til ledelsesbemanding på hele entreprisen. Er det f.eks. 1 driftsleder til indsamling af affald og 1 driftsleder til genbrugsplads, eller? Svar på spørgsmål 81 Ad a) Der er tale om 2 forskellige driftsledere. Én driftsleder til varetagelse af indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner og én driftsleder til varetagelse af driften på genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Driftslederne tilrettelægger det daglige arbejde og er ansvarlige for den daglige drift.

24 SIDE 24/30 Driftslederen for indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner arbejder på det lokale kørselskontor (jf. pkt i bilag 5.1 Ydelsesbeskrivelse for indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner samt svar på Spørgsmål 51). Den nuværende Renovatør har en sådan driftsleder for indsamlingen af affald i Greve og Solrød Kommuner, der hovedsageligt arbejder med administrative opgaver og ledelsesopgaver. Den nuværende driftsleder virksomhedsoverdrages ikke og fremgår derfor ikke af bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr Driftslederen for genbrugspladsen MiljøCenter Greve arbejder på MiljøCenter Greve og indgår i vagtplanen. Der er i dag ikke en driftsleder på genbrugspladsen, jf. svar på Spørgsmål 69. Entrepriselederen er Renovatørens kontraktansvarlige og vedkommende kan være ansvarlig for alle entrepriserne og f.eks. også tilsvarende entrepriser i andre kommuner. Ordregiver stiller ikke krav til placeringen af Entrepriselederens arbejdsplads. Ad b) Se svaret på spørgsmål a). Spørgsmål 82 Vedr. pkt. 9.6 Forefindes i dag driftsinstruktioner og arbejdsplaner, der beskriver hver enkelt medarbejders hovedansvarsområde + stedfortræderopgaver? Svar på spørgsmål 82 Både ledelsesstrukturen på genbrugspladsen og fordelingen af, hvilke opgaver, der skal løses hhv. indenfor og udenfor åbningstiden ændres med nærværende udbud. Der skal derfor udarbejdes nye driftsinstruktioner. Det påhviler Renovatøren at udarbejde instruktionerne ud fra ydelsesbeskrivelsen. Spørgsmål 83 Pkt Opstartsperiode Greve Renovation A/S bedes bekræfte, at indtil en entrepriseleder og driftsleder bliver ansat, så accepteres det, at renovatørens eksisterende organisation udfører de nødvendige opgaver i perioden fra kontraktunderskrivelse til entrepriseleder og driftsleder er ansat. Svar på spørgsmål 83 Ordregiver forventer, at Renovatøren umiddelbart efter kontraktindgåelse udpeger Entrepriselederen, der er ansvarlig for samarbejdet i opstartsperioden, se pkt. 9.7 og Se svar på Spørgsmål 81. Driftslederen skal senest være ansat til kontraktstart den 1. september Ordregiver forventer at indgå kontrakt ca. 1. marts 2015.

25 SIDE 25/30 Spørgsmål 84 Pkt Driftsrapporter og logbog a) Kan Greve Renovation A/S vise et eksempel af en driftsrapport og logbog? b) Afleveres der også en lignende driftsrapport i dag? c) 2. > Oversigt over udførte tømninger. Findes der i dag et IT-system, der håndterer bestillinger af tømning, som kan bruges som dokumentation? Svar på spørgsmål 84 Ad a) Driftsrapporten består pt. af et Excel-regneark, der indeholder de oplysninger, der er beskrevet i pkt Logbogen er på nuværende tidspunkt en almindelig mappe, der fysisk er placeret på genbrugspladsen. Logbogen indeholder 2 dele En del med de faste opgaver (tidspunkt for udførelsen samt den medarbejder, der har udført opgaven påføres) samt en anden del med beskrivelse af hændelser beskrivelse, tidspunkt og medarbejderens navn. Det påhviler Renovatøren at udarbejde logbogen. Ad b) Ja. Ad c) Nej, ikke hos Ordregiver. Spørgsmål 85 Vedr. pkt. D3 i tilbudslisten Hvor der i tilbudslisten nævnes ombygning af containere, menes der vel ombytning? Svar på spørgsmål 85 Ja. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål og svar til oversigt over relevante medarbejdere pr (Bilag 7) Spørgsmål 86 Er der etableret lokalaftaler med medarbejdere? Svar på spørgsmål 86 Nej. Spørgsmål 87 I overskrift er angivet i alt 49 medarbejdere der skal overtages. Oversigten med de enkelte medarbejdere viser kun 48 medarbejdere. Bekræft venligst, at der kun er 48 der overdrages. Svar på spørgsmål 87 Der overdrages 48 medarbejdere. Dette vil fremgå af Rettelsesblad nr.1. Spørgsmål 88 Greve Renovation A/S bedes definere/beskrive hvilken rolle Formand, næstformand og pladsmændene har. (Er formanden f.eks. også formand for dagrenovationsmandskabet?)

26 SIDE 26/30 Svar på spørgsmål 88 Formanden i bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr er arbejdspladsansvarlig hos den nuværende Renovatør. Formandsbegrebet findes ikke i den kommende kontrakt, se svar på Spørgsmål 69 og Spørgsmål 81. Ordregiver kender ikke de entydige definitioner og funktioner i den nuværende Renovatørs betegnelser for formand, næstformand og pladsmænd. Driftslederen for indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner arbejder på det lokale kørselskontor (jf. pkt i bilag 5.1 Ydelsesbeskrivelse for indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner samt svar på Spørgsmål 51). Den nuværende Renovatør har en sådan driftsleder for indsamlingen af affald i Greve og Solrød Kommuner, der hovedsageligt arbejder med administrative opgaver og ledelsesopgaver. Den nuværende driftsleder virksomhedsoverdrages ikke og fremgår derfor ikke af bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr Driftslederen for genbrugspladsen MiljøCenter Greve arbejder på MiljøCenter Greve og indgår i vagtplanen. Driftslederens rolle er beskrevet i pkt i bilag 5.2. Der er i dag ikke en driftsleder på genbrugspladsen, jf. svar på Spørgsmål 69. Spørgsmål 89 Arbejdes der i 4 eller 5 dages uger i de enkelte ordninger? Hvis ja, venligst specificer og marker på Bilag 7. Svar på spørgsmål 89 Alle medarbejdere arbejder i 5 dages uger. Der henvises til pkt. 8.4, afsnit 3. Spørgsmål 90 Er de anførte lønninger inkl. anciennitetstillæg? Svar på spørgsmål 90 Ja. Spørgsmål 91 Tømmer renovationsmedarbejderne (Ansat 14 til Ansat 32) andet end dagrenovation i sække og beholdere (Tilbudslistens pkt. A1 til A8)? - Tømmer de VIP-containere? - Tømmer de nedgravede beholdere? - Eller andet? Svar på spørgsmål 91 Ansat nr indsamler pt. dagrenovation i sække og 2- og 4-hjulede beholdere.

27 SIDE 27/30 Spørgsmål 92 Laver de 3 MP-folk (Ansat 46 til Ansat 48) andet end at tømme containere fra MiljøCenter Greve? Hvis ja, hvilke opgaver udføres da? - Tømmer de VIP-containere? - Tømmer de nedgravede beholdere eller kuber? - Tømmer de åbne/lukkede containere fra etageejendomme eller lignende? - Udfører de kran/grab-opgaver for borgere og etageejendomme eller lignende? - Eller andet? Svar på spørgsmål 92 Ansat nr tømmer pt. maxicontainere fra genbrugspladsen MiljøCenter Greve og fra indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner (boligselskaber mv.). Spørgsmål 93 Er det korrekt at ansatte fra nr. 14 til og med ansatte nr. 32 kun udfører dagrenovationsarbejde? Hvis ja, - da den samlede løn er meget højere end landsoverenskomstens lønninger, bedes Greve Renovation A/S oplyse om der er en lokalaftale der vedr. lønnen. Hvis ja, bedes denne offentliggøres. Hvis nej, bedes den oplyste løn specificeres, for at sikre at den nye renovatør ikke beregner for meget løn i tilbuddet. Svar på spørgsmål 93 Se svar på Spørgsmål 91. Der er ikke lokalaftaler for de medarbejdere, der indsamler dagrenovation. Lønningerne følger reglerne i overenskomsten. Lønnen skyldes, at alle medarbejdere har overudbæringer. Pr. kutyme ydes et tillæg på kr. 190,06 pr. dag til 2 renovationsarbejdere for transport af minicontainere over lange afstande. Dette er angivet i bilag 7. Spørgsmål 94 Især vedr. ansat nr. 30, 31 og 32 er disse dagslønninger meget høje. Er disse lønninger ekskl. sociale omkostninger? Venligst redegør for disse 3 høje lønninger. Greve Renovation A/S opfordres til, at påføre oversigten hvilken ordning den enkelte medarbejder arbejder på. (Især ansat nr. 33 til 45). Svar på spørgsmål 94 De højere dagslønninger for ansat 30, 31 og 32 skyldes, at disse medarbejdere har flere overudbæringer end de øvrige medarbejdere. Ansat nr arbejder pt. på genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Ansat nr indsamler pt. dagrenovation i sække og 2- og 4-hjulede beholdere. Ansat nr arbejder pt. i fortovsindsamlingen. Ansat nr varetager pt. tømning af maxicontainere ifm. indsamling af affald i Greve og Solrød Kommune (boligselskaber mv.) samt fra genbrugspladsen MiljøCenter Greve.

28 SIDE 28/30 Da overtagelse af medarbejderne skal foregå i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, indeholder bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr medarbejdere, der i det væsentlige (mere end 50 %) er beskæftiget med Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner og Drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. Spørgsmål 95 Vedr. ansat nr. 1. Er det korrekt at formand får pensionstillæg på 12 %, og ikke ligesom sine timelønnede kolleger får 8 % og så selv betaler 4 %? Svar på spørgsmål 95 Ja, ansat nr. 1 er funktionæransat og har et firmabetalt pensionstillæg på 12 %. Spørgsmål 96 Der ydes et tillæg på 190,06 kr. pr. dag til 2 renovationsarbejdere for transport af minicontainere over lange afstande. Er det korrekt, at dette ydes for samtlige arbejdsdage? Svar på spørgsmål 96 Ja 5 dage i ugen. Spørgsmål 97 Hvilken norm kører de enkelte renovationsarbejdere på? - og er der indgået aftaler om aflønning for andet, som ikke er fastsat i overenskomsten? (F.eks. brug af nøgler, ekstratømninger m.v.) Svar på spørgsmål 97 Ordregiver kender ikke den norm, som renovationsarbejderne, der indsamler dagrenovation, arbejder på. Renovationsmedarbejderne har overudbæringer. Pr. kutyme ydes et tillæg på kr. 190,06 pr. dag til 2 renovationsmedarbejdere for transport af minicontainere over lange afstande. Dette fremgår af bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr Spørgsmål 98 Ansat 26: Kører han for sig selv, eller burde den gnsn. dagsløn hedde 1583,25 kr.? Svar på spørgsmål 98 Lønnen for ansat nr. 26 er som opgivet i bilag 7 Oversigt over relevante medarbejdere pr Spørgsmål 99 Er den gennemsnitlige løn pr. dag inkl. anciennitetstillæg? Svar på spørgsmål 99 Ja.

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER YDELSESBESKRIVELSE BILAG 5.1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE

INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE OKTOBER 2014 GREVE RENOVATION A/S OG SOLRØD KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD I GREVE OG SOLRØD KOMMUNER SAMT DRIFT AF GENBRUGSPLADSEN MILJØCENTER GREVE BILAG 4 Udbudsbetingelser_end2.docx ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen

Spørgsmål/svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen /svar til udbud af kantinedriften i NaturErhvervstyrelsen : I skriver i Udbudsproceduren at tilbudsgiver skal opfylde egnethedskrav. Skal svar til egnethedskrav indsendes før tilbud, således at vi ved

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Bilag 7: Anonymiseret oversigt over relevante medarbejdere ved RenoNorden A/S og Marius Pedersen A/S (underleverandør)

Bilag 7: Anonymiseret oversigt over relevante medarbejdere ved RenoNorden A/S og Marius Pedersen A/S (underleverandør) Bilag 7: Anonymiseret oversigt over relevante medarbejdere ved og Marius Pedersen A/S (underleverandør) Medarbejderne 2 til 49 er omfattet af overenskomsten mellem DI/ATL. Disse medarbejdere modtager således

Læs mere

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE MARTS 2013 ESBJERG KOMMUNE DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE KONTRAKT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C. TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Evaluering af implementeringen af affaldssystemet og den indledende drift.

Evaluering af implementeringen af affaldssystemet og den indledende drift. Ny affaldssystem til beboere i enfamilieboliger 2013. Evaluering af implementeringen af affaldssystemet og den indledende drift. Indledning I løbet af 2010 og 2011 har Klima- og Miljøudvalget, på en række

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til :

Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Bestyrelsen: Henvendelse ang. havesalg, ankesager, byggetilladelser og samletanke, skal ske til : Formand: Hans Bøttcher Træffes Mandag kl. 17-20 Tlf. 51 89 52 11 Næstformand: Hans Chr. Kryger Henvendelse

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune

Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald A/S 13. december 2011 1 1.

Læs mere

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3

EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge. på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 INDHOLD. 1 Underskrift m.v. 2. 2 Tilbudsliste Teknisk løsning 3 SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-UDBUD Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum Delentreprise A3 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Tilbudsliste distrikt 1

Tilbudsliste distrikt 1 Side 1 af 5 Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Tilbudsliste distrikt 1 1. august 2013 Udgivelses: 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Indkøb af affaldsbeholdere - udbudsbrev Indhold

Indkøb af affaldsbeholdere - udbudsbrev Indhold Til de bydende virksomheder Indkøb af affaldsbeholdere - udbudsbrev Hermed foreligger udbudsmateriale for indkøb af affaldsbeholdere til Holbæk Affald A/S. Indhold 1 Betingelser... 2 Rettelser til udbudsmaterialet...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Vejledning - Udbud af indsamling af husholdningsaffald November 2012

Vejledning - Udbud af indsamling af husholdningsaffald November 2012 Vejledning - Udbud af indsamling af husholdningsaffald November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

LEVERING AF BEHOLDERE OG MILJØKASSER

LEVERING AF BEHOLDERE OG MILJØKASSER FEBRUAR 2013 ESBJERG KOMMUNE LEVERING AF BEHOLDERE OG MILJØKASSER EU UDBUD - KRAVSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skovs Vej 9 8000 Aaehus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge

Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Spørgsmål og svar 1 18. februar 2013 Udbud på Danskuddannelse til voksne udlændinge Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet:

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v.

Viborg Kommune. Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER. Drift og vedligeholdelse af grønne områder, veje m.v. Viborg Kommune Februar 2013 UDBUDSBETINGELSER NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 9100 Aalborg CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: 9630 6400 F: 9630 6474 E: niras@niras.dk INDHOLD UDBUDSMATERIALET

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE MARTS 2013 ESBJERG KOMMUNE DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE EU-UDBUD - KRAVSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skovs Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-171.916 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Iver Pedersen) 30. januar 2001 K E N D E L S E Dansk Transport og Logistik (selv) mod Haderslev Kommune (advokat Bjarne L. Ditlevsen,

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Referat af Informationsmøde for TestPiloter

Referat af Informationsmøde for TestPiloter Referat af Informationsmøde for TestPiloter Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18-20 Mødested: Mødedeltagere: Glostrup Bibliotek TestPiloter og fra Glostrup Forsyning; Projektleder Jannik Olsen

Læs mere

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Levering af sand til Sønderborg Affald A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere