Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup"

Transkript

1 Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup består af: Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset Gårdmuseet Stjernholm i Nim. Frihedssamlingen i Tinghuset 1 Nyhedsbrev 1, forår 2014.

2 Generalforsamlingen 8. april: 2 Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden i henhold til vedtægterne og under ledelse af dirigent Erik Rask Petersen, og der var genvalg til alle i bestyrelsen. Som ny suppleant blev Ejvind Hede Jørgensen valgt. I forbindelse med generalforsamlingen var der lejlighed til at se udstillingen med et bredt udvalg af kunstmaler Arling Gades malerier, og samtidig udstillede Poul Erik Nielsen nogle effekter med tilknytning til det efterfølgende foredrag ved Preben Strange, Silkeborg. Poul Eriks foto af hjelm m.m. Preben Strange kalder sit foredrag: Min vej til Dybbøl 1864, og han fortalte, hvordan han arbejdede med at følge forskellige skæbner efter krigen. Hans udgangspunkt var oprindeligt at skrive en artikel om en krigsenke fra Virklund, der skulle forsørge 4 mindre børn, men senere blev feltet udvidet til hele Skanderborg amt, idet han kom i kontakt med Magne Lund, Smørum, som ligeledes beskæftigede sig indgående med samme emne, og de har nu gennem 3 år samarbejdet om at beskrive skæbner fra hele Skanderborg amt. Dette gennemgribende arbejde resulterer nu i en bog, som udgives om kort tid og vil være til uvurderlig hjælp for mange slægtsforskere. Her fra området beskrives slægter fra bl.andet Ejstrup, Hvirring, Hornborg, Nim, Tønning, Sdr. Vissing og Vestbirk. Se i øvrigt omtale af Dybbøl Mølle efter angrebet i 1864 bogen andetsteds i nyhedsbrevet.

3 Resultat af tidligere efterlysninger: 3 I Nyhedsbrev nr. 2 fra i efteråret bragte vi et billede af et par kontrolassistenter, som vi ikke havde navne på. Det fik vi fra en mand, der fortalte, at manden til venstre på billedet var Kristian Petersen fra Grædstrup. Han havde været kontrolassistent samt kæmner i Grædstrup og var far til Svend Petersen, Løvet, som i sin tid var meget aktiv i hjemstavnsforeningen. Manden til højre på billedet er stadig ikke identificeret. Billedet er fra ca og viser de to kontrolassistenter, som er ved at tage prøver for at bestemme fedtprocenten i mælken. Vi viste ligeledes et maleri af dommer Johannes Jensen i sidste nr., - et billede, der havde hængt på dommerkontoret, og som havde voldt en del problemer med identifikationen. Efterfølgende sendte et af vores Herredsfogedgården, senere Dommerkontoret m. dommer J. Jensen. Ca medlemmer et postkort, (måske fremstillet privat af dommerfamilien), der viser dommerkontoret (tidl. herredsfogedbolig) og med dommer Jensen, der ses i en døråbning, der siden er muret til. Dommer Jensen regerede her i byen fra og døde i Brædstrup i Billedet er fra ca og helt til venstre ses det oprindelige monument over herredsfuldmægtig Warthoe.

4 For en tid siden fik vi indleveret en meget smuk gammel jagtbog, som ved nærmere studier viste sig at have tilhørt selvsamme dommer Jensen. Den er ført i perioden med fin og sirlig skrift og indeholder oplysninger om Wogn Munkgård Sørensens udnævnelse,1943. jagtture, udbytte og observationer. De første mange optegnelser er fra Vendsyssel. Bogen blev i 1943 overdraget til Wogn Munkgård Sørensen, som senere blev æresmedlem i Brædstrup Jagtforening af 1970: 4 Første side af jagtbogen Da vi viste et billede af Brens Møbelfabrik i forrige nyhedsbrev, fik vi lidt oplysninger: Navnet er en sammensætning af Britta og Erik Nissen, der startede firmaet, som lå på Virkelyst 1, og den var kun produktiv nogle få år i Brædstrup. Jens Andersen fortæller, at han havde været ansat der siden 1977 og til virksomheden flyttede til hovedafdelingen i Horsens i nytåret Der havde været ansatte, da produktionen var på sit højeste, og der blev fremstillet polstrede sofaer og lænestole. Tak til Jens for oplysningerne.

5 Nye efterlysninger: 5 Vi har en forespørgsel vedr. en Villa Tinghøj i Løvet. Efter granskning af gamle kort er det endnu ikke lykkedes at finde stedet. Vi har hørt fra lokale folk, der har hørt navnet omtalt, men uden at de kender nærmere til det. Vi ved dog, at der har været tingsted i Løvet i gamle dage. Vi arbejder videre med sagen og hører gerne fra læserne (kontakt Else l8 63. Udstillinger: I februar holdt Vestbyens Fotogruppe, Horsens, en udstilling med flotte fotografier, og det blev en udstilling med rekordmange besøgende. Da nogle af gruppens medlemmer er folk her fra byen, kunne vi glæde os over en del fine fotos af steder, vi kender. Det store fremmøde til udstillingen nød vi også godt af på arkivet, da vi benyttede lejligheden til samtidig at holde åbent hus i alle udstillingsdagene. Her fik vi lejlighed til at præsentere vores fine gamle lokaler med lokalhistorie og Tinghusets historie med retsfunktion og fremvisning af fængselscellerne for de mange gæster, og der var stor interesse. Allerede i begyndelsen af april var der atter udstilling i kunstlokalerne med malerier af en lokal maler Arling Gade. Han var født i 1919 og døde i 2011, og den produktive kunstner efterlod en mængde malerier med motiver hentet i både ind- og udland. Et stort udvalg af hans billeder var i tiden op til udstilllingen velvilligst lånt og afleveret til arkivet. Regnar og Erling havde sørget for ophængningen, og den var som sædvanlig fremragende. Også denne udstilling var pænt besøgt, og arkivet holdt åbent hus på alle udstillingsdagene

6 6 Nyt fra arkivet: Det er dejligt at se, at besøgstallet er stigende. - Knud og jeg (Else) var i januar på kursus i kassation, da vores arkiv lider under de samme forhold som alle øvrige arkivet i det ganske land: Da interessen for at indsamle lokalt stof blev stærk omkring 1972 og resulterede i mange lokalarkivers start, tog alle arkiver imod ALT med kyshånd og heldigvis, MEN overalt er vi nu så presset af pladsproblemer, at vi er nødt til at sortere i vores gemmer for at få plads til det væsentlige og kun det, der hører til LOKALOMRÅDET. Derfor tilmeldte vi os kurset i Skørping, hvor den store tilslutning kom bag på arrangørerne. Vi fik alle lidt mere indsigt i sortering, hvor vi jævnligt er i tvivl. Men heldigvis har vi her på arkivet pr. instinkt fulgt de normer, der blev udstukket men vi fik også lettet samvittigheden over at være begyndt at sortere ud i bøger, f.eks. skønlitteratur. Her er det dog vigtigt, at vi gemmer bøger af lokale forfattere eller andre forfattere, der skriver om vores nærområde. Ligeledes gemmer vi naturligvis en del faglitteratur og forskellige værker, som kan anvendes til de skiftende udstillinger på Stjernholm samt alle relevante opslagsværker. Vi opfordrer derfor til, at hvis I har ting i jeres gemmer, som I gerne vil give os, så kom endelig med det hele, for så kan vi selv sortere fra og evt. sende materiale videre til andre lokalarkiver, hvor det måtte høre hjemme. Vi har her på arkivet i årets løb fået mange spændende indleveringer, så selv om Knud og jeg var på kassations - kursus, passer vi stadig godt på de ting, vi får. Vi har bl.a. modtaget en protokol fra boet efter købmand Peder Clausen, Trælund, Herning, og en borger fra dette område var så venlig at sende den til os. Det er: Hovedbog No. 1 for Spare- og

7 Laanekassen for Ring og Føvling sogne oprettet 10. september Den er i fin stand, og den allerførste indførsel er et indskud fra gårdmand Christen Andersen i Ring. Vi genkender flere af datidens navne: Skolelærer N. Chr. Rom, Føvling, som var en af stifterne. Han rejste for øvrigt siden til København, hvor han startede et trykkeri. Apoteker Gundorph er ligeledes medstifter, ligesom bager Strunge, og ellers ses et bredt udvalg af indskydere og lånere med et skønsomt udvalg af adel og borger, præster og bønder osv. Besøg på arkivet Arkivet har haft besøg af en 5. klasse fra Brædstrup skole, der først kom forbi i samlet flok med deres lærer for at høre lidt generelt om Brædstrup bys opståen og Tinghusets historie. De dykkede først ned i fortiden på læsesalen med de mange mapper fra områderne, årsskrifterne, og de store mapper med gamle billeder, inden de var en tur nede ad cellegangen for at se en fængselscelle. Efter det blev drengene inspirerede til at lave rollespil, og i løbet af et øjeblik blev der udnævnt dommer, anklager, forsvarer, retsbetjent og en stakkels anklaget, der blev idømt en kæmpestraf for en lillebitte forseelse og alt foregik i de autentiske rammer ved den gamle dommerskranke. Senere kom en lille gruppe på besøg for at arbejde videre med projektet, og hvor de stillede spørgsmål. Det var en herlig oplevelse for alle implicerede. 7 Udveksling med andre arkiver: Apropos andre arkiver: Vi havde en radering af kunstneren Hans Graae. Det var lykkedes os at spore billedet til Dronninglund, og der blev glæde på deres lokalarkiv, da de modtog billedet, som de ikke selv havde. Hans Graae, motiv fra Dronninglund

8 8 Lidt af hvert: Under fotoudstillingen kom en gæst ind på arkivet, og snakken faldt på, hvad man kunne finde på et arkiv hvad ellers? Her kom det frem, at han arbejdede på Vester Palsgaard Museum og tilfældigvis havde vi få dage tidligere haft kontakt til Herning Museum, som Vester Palsgaard Museum hører under. Vi havde nogle ting liggende, der netop skulle sendes til dette arkiv der manglede blot en aftale om, hvornår de ville komme og hente det og ved dette tilfældige besøg skiftede tingene hurtigt hænder og kom tilbage til rette sted. Birgit er i fuld gang med at indtaste arkivalier nu fra den nyere samling fra 2009 og det går strygende: De første 49 arkivnumre er oprettet. Nogle ting går hurtigt, når det blot drejer sig om få dokumenter, mens andre kan tage tid, når et nummer kan bestå af flere arkivkasser fyldt med dokumenter, ejendomspapirer, protokoller, regnskaber, soldaterbøger, dagbøger m.m. fra en enkelt indlevering. Her bestræber vi os på at få så mange detaljer med, så vi siden kan søge på navne og steder. For hvert nummer, det bliver muligt at søge, lettes vores arbejde med at svare på de henvendelser, vi får. Samarbejdet i Arkivsamvirket: Vi har siden 2005 arbejdet sammen med andre lokalarkiver i et samvirke, som nu udover os - består af arkiverne i Gedved, Søvind, Lundum, Stensballe, Byarkivet Horsens samt Idrætsarkivet i Horsens, og ved møderne får vi udvekslet mange gode tanker og erfaringer. I Gedved er man kommer ret langt med at overspille kassettebånd samt VHS bånd, og hos os har vi en drøm om snart at komme i gang, så vi er meget lydhøre overfor de erfaringer, der er høstet af andre på dette område. Vi har gennem flere år haft en drøm om at overspille disse medier til CD/DVD og håber, at det kommer i gang i løbet af efteråret/vinteren. Vi arvede i sin tid gamle afspillemaskiner og andet udstyr fra Sdr. Vissing skole, men regner med, at noget nok det meste - af dette udstyr er forældet. Er der nogen blandt jer derude, der har teknisk viden og har lyst til at være os behjælpelige, hører vi meget gerne fra jer. - Ring venligst til Else på tlf

9 9 Kontingent: Der vedlægges indbetalingskort for medlemskab i Det koster stadig kr. 100 for enlige og kr. 150 for en husstand som vedtaget på generalforsamlingen. Der kan indbetales i Jyske Bank Brædstrup, eller via netbank til konto og HUSK AT ANFØRE AFSENDER- NAVN OG ADRESSE! Betaling kan også ske til bestyrelsesmedlemmer samt til lokalarkivet i åbningstiden torsdage En stor tak skal lyde til de medlemmer, der har været så venlige at runde beløbet op! Med Nyhedsbrevet følger 2 stk. fribilletter til gårdmuseet Stjernholm og vi håber, at I får glæde af et besøg i løbet af sæsonen. EB Omkring 1. juni udkommer der en bog med focus på soldater fra bl.a. vort område. Bogens titel er: Fra Altona til Dybbøl Midtjyske soldater i krigen 1864 Bogen er blevet til via intense arkivundersøgelser og efterfølgende også via et forløb for hvad der skete for soldater som blev såret eller tilfangetaget i krigen af Andre soldater blev dræbt i krigshandlingerne ved Dybbøl, det bevirkede en stor ændring i hverdagen for de efterladte. Grundlaget for bogen, om de midtjyske soldater, er desuden indsamlede data for soldater fra Skanderborg amt, og tilstødende sogne fra Viborg amt. Blandt disse soldater er udvalgt ca mand: Infanterister ved den berømte 8. Brigade og artillerister i Dybbøl-stillingen. Soldater der vendte hjem som krigsinvalider, samt krigsenker efter soldater der ikke vendte hjem, men faldt, eller døde som sårede på fjendtlige og danske lazaretter.

10 10 Forfatterne til bogen er Magne Lund, som gæstede Brædstrup i oktober måned, hvor hele den gamle byrådssal var fyldt med tilhørere samt Preben Strange i Virklund som har lavet en stor del af undersøgelserne vedr. soldaterne i vort lokalområde. På foreningens netop afholdte generalforsamling fortalte Strange på en inspirerende måde om dette arbejde. Bogen kommer til at fylde ca. 600 sider og vil være fyldt med et betragteligt antal billeder og beskrivelser af soldater og stederne omkring det midtjyske. Bogen kan bestilles allerede nu og fra ca. 1. juni købes til favørpris på arkivet i Tinghuset i åbningstiden om torsdagen (kl ). Ved reservation send gerne en mail til arkivet eller ring på telefon Benny Andersen. Da alt forsknings- og skrivearbejde er udført uden vederlag kan bogen sælges til den lave pris a kr. 299,-. Køb den nu og få indblik i krigens indvirkning på vort lokalområde måske har du slægtsmedlemmer som er omtalt. (Benny).

11 Arrangementer sommeren 2014 Stjernholms program Onsdag 30. april kl. 19: Valborgaften. Åbning af sæsonen. Entre kr. 25,- til museet med gratis kaffe og kage sponseret af Super Brugsen. Ejnar Mørk Hansen og Karen Svenningsen underholder i Cafeen og besøg af Gudenå Folkekor, som synger foråret ind. Båltale ved Kirsten Høg, Nim. Deltager man kun i bål og båltale Kl. 20 er dette gratis. Levende sommersøndage: Søndag 15. juni.13-16:udstilling af ældre knallerter Smagsprøver i køkkenet: Saftbudding med cremesovs. Søndag 29. juni 13-16:. Kom og sælg dit legetøj. Tilmelding til eller inden Efter tilmelding: Far, mor og søskende gratis entre. Underholdning ved tryllekunstner Morten Kjær Jensen Smagsprøver: Pandekager på gårdspladsen Søndag 06. juli 13-16:. Vurdering af dine skatte. Henning Gamborg ser på medbragte antikviteter. Smagsprøver i køkkenet: Rabarbersuppe med hjemmebagte kammerjunker Søndag 27. juli 13-16: Vagabonderne underholder fra 14 til 16. Smagsprøver: Snebolle i køkkenet Søndag 10.aug. kl. 14. Friluftsgudstjeneste Levendegørelse: Søndag 17. august, 10-16: Mange af sommerens landlige sysler vises. Strikkeeksperten Lene Pedersen udstiller og sælger. Pindehuggeren arbejder. Besøg af børstenbinderen. Smeden arbejder. Besøg af Ring Lys. Vagn viser brug af tømrer-snedker håndværktøj. Der slynges honning. Rebslagning på gårdspladsen. Horsens Huflidsforening. Smagsprøver: Stjernholmvafler og Rygeost. Nat på Stjernholm: Torsdag 18. september 19-22: Oplev mørket, se lyset. Stue med æ Bindstouw. Cafe med fællessang og musik ved Ejnar Mørch Hansen og Karen Svenningsen Store Æbledag Søndag 28. september 10-16: Der er knipledamer i stuen og frisk æblemost fra presseren. Smag æbleringe v. komfuret.. Medbring gerne æbler. Der kan købes frisk æblemost til fryseren. MUSEUMSJUL 2014 Søndag 30. november : Masser af juleboder. Her kan du købe smågaver og få hjælp til dekorationer og julepost. Du kan hente jul i posevis. Her er duft, smagsprøver og salg af klejner og brændte mandler. I cafeen æbleskiver, vafler, kaffe og varm gløgg. 11

12 En bøn: Vi mangler i den grad flere frivillige, der vil give en hånd med på Stjernholm, så har du lidt tid til overs er du meget velkommen til at besøge os en onsdag eftermiddag, for at se hvad vi laver. Man deltager også i vores årlige udflugt, som sidste år gik til Ribe. Det er meget hyggelig og en god oplevelse PD Besøg foreningens hjemmeside. Åbningstid på Arkivet torsdag fra til Frihedssamlingen åben første torsdag i hver måned til B E S T Y R E L S E N Benny Andersen - formand Knud Møller - næstformand Regnar Brønd kasserer Else Bundgaard - sekretær Ove Rasmussen - frihedssaml Irene Overgaard best.medl Peter Damgaard - best.medl Ellen T. Schmidt - byrådsrepr EB Redakt. 06.maj 2014/PD

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup Brædstrupegnens Hjemstavnsforening Østergade 9, 8740 Brædstrup består af: Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset Gårdmuseet Stjernholm i Nim. Frihedssamlingen i Tinghuset Nyhedsbrev 1, forår 2015. Gangbro over

Læs mere

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup består af: Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset Gårdmuseet Stjernholm i Nim. Frihedssamlingen i Tinghuset Nyhedsbrev nr. 2. okt. 2012: Udflugten

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang

Barrit Vrigsted. Nyt. Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Barrit Vrigsted Nyt Nr. 1 Juni 2014 26. årgang Indholdsfortegnelse Barrit og Omegns Byfest side 7 Fodbolddamer på tur side 8 Gymnastik i Barrit side 9 Repræsentantskabsmøde i BV Nyt side 10-11 Den positive

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2014 Johannes B Jensen cà 1969

for Lyne Sogn Juni 2014 Johannes B Jensen cà 1969 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2014 Johannes B Jensen cà 1969 Indhold: * Vennekredsen: Sankt Hansaften * Flagalè: * Kirkestien: Sankt Hansaften * Friskolen:

Læs mere

GARAGE-NYT. Medlemsblad for Tønder Veteran Klub

GARAGE-NYT. Medlemsblad for Tønder Veteran Klub GARAGE-NYT Medlemsblad for Tønder Veteran Klub Nr. 3- december 2006 1. årgang Bestyrelsen: Hjemmeside Tønder Veteran Klub Mågen 4 6270 Tønder Formand: Andreas Callesen, Mågen 8, 6270 Tønder Tlf. 7472 4886

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 31. årgang nr. 1 marts 2013 Det meste af flokken til aktivitetsdag på Wellings Landsbymuseum Bestyrelsen I skrivende stund, kendes den nye bestyrelse og dens sammensætning

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 Marsk & Muld Farup Sogneblad 11. årgang nr. 3 - april - maj 2006 REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres til Villy Lønne på pr. mail (vbl@post.tele.dk), diskette

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 42 November 2009 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 42 November 2009 Årgang 11. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 42 November 2009 Årgang 11 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktionen Nyt design Vi - det vil sige kolofonen - med billeder af redaktionen

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

FORMANDEN HAR ORDET. ud, så er det fordi, vores gamle redaktør har valgt, at træde lidt tilbage og overlade stafetten til en ny.

FORMANDEN HAR ORDET. ud, så er det fordi, vores gamle redaktør har valgt, at træde lidt tilbage og overlade stafetten til en ny. 2 Det er forår og alting klippes ned, der beskæres i buskadser og busketter - sådan starter sangen "Hilsen til forårssolen" af Benny Andersen, ikke fordi den som sådan har noget med dette indlæg at gøre.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 4 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905

Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 39. årgang, nr. 3 August 2014 1 Johannes Jensen Kirkebjerggård var født i 1905 2 FORMANDEN HAR ORDET Velkommen, velkommen og velkommen. Foreningen har over de sidste par måneder fået rigtig mange nye medlemmer.

Læs mere

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark

Slægt & Data. årgang 20 nr. 2-2006. Medlemsblad for DIS-Danmark Slægt & Data årgang 20 nr. 2-2006 Medlemsblad for 1 Slægt & Data Indhold nr. 2 - juni 2006 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk Adresseændringer meddeles

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Maj 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening Bøgebjergfesten - Egnsfesten Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen Butiksrådet Dagli Brugsen -

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009

Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Årsberetninger fra Køge Arkiverne 2009 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014

Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 1 Januar 2014 Side 5: Filmklub på Søndag: den 5. Januar kl. 15.00 Grusomme Mig 2 Kirkenyt Gudstjenester 2 Hellig tre kongers Gudstjeneste 4 Om Børnejulegudstjenesten 11 Kursus

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere