Vedtagne love i folketingssamlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtagne love i folketingssamlingen"

Transkript

1 1 Vedtagne love i folketingssamlingen oktober 2008 Kl. 14:00 Skatteministeren (Kristian Jensen) har meddelt mig, at han ønsker skriftligt at fremsætte: Forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Lovforslag nr. L 20) og Forslag til lov om ændring af forskellige love m.v.. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige). (Lovforslag nr. L 21). Økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) har meddelt mig, at hun ønsker skriftligt at fremsætte: Forslag til lov om finansiel stabilitet. (Lovforslag nr. L 33). - antagelig kl. 14:03 2. udgave 3. møde - Torsdag den 9. oktober 2008 kl ) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Kristen Touborg (SF). 2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse. 3) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 33: Forslag til lov om finansiel stabilitet. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse ). Kl. 22:29 Anden næstformand (Søren Espersen): Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag, torsdag den 9. oktober 2008, kl , med følgende dagsorden: Anden behandling af lovforslag nr. L 33 (forslag til lov om finansiel stabilitet) af økonomi- og erhvervsministeren. Efter forespørgsel hos de relevante ordførere kan vi oplyse, at der ikke bliver afstemning i dette nye møde. 9.oktober 2008 Dagsorden 1) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 33: Forslag til lov om finansiel stabilitet. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling ). Meddelelser fra formanden Kl. 23:30 Anden næstformand (Søren Espersen): Mødet er åbnet. Det eneste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nr. L 33, forslag til lov om finansiel stabilitet, af økonomi- og erhvervsministeren. Da betænkningen endnu ikke er blevet omdelt, skal jeg hermed udsætte mødet til kl Mødet er udsat. (Kl ). 10. okt. Kl. 00:29 Anden næstformand (Søren Espersen): Mødet er genoptaget. Det er stadig væk anden behandling af lovforslag nr. L 33, forslag til lov om finansiel stabilitet, af økonomi og erhvervsministeren, og da betænkningen stadig ikke foreligger, skal jeg udsætte mødet til kl Mødet er udsat. (Kl ).

2 2 10. okt. Kl. 01:14 Anden næstformand (Søren Espersen): Mødet er genoptaget. Det er stadig væk anden behandling af lovforslag nr. L 33, forslag til lov om finansiel stabilitet, af økonomi- og erhvervsministeren, og da betænkningen stadig væk ikke foreligger, skal jeg endnu en gang udsætte mødet, denne gang til kl , altså om 15 minutter. Mødet er udsat. (Kl ). 10. okt. Kl. 01:29 Anden næstformand (Søren Espersen): Mødet er genoptaget. Det drejer sig om anden behandling af lovforslag nr. L 33, forslag til lov om finansiel stabilitet, af økonomi- og erhvervsministeren. Samtykke til behandling Kl. 01:30 Anden næstformand (Søren Espersen): Den sag, der er opført som punkt 1 på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde, men hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg Tingets samtykke som givet. Det er givet. Kl. 01:49 Anden næstformand (Søren Espersen): Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag, fredag den 10. oktober 2008, kl udgave 5. møde - Fredag den 10. oktober 2008 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 33: Forslag til lov om finansiel stabilitet. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). Vedtaget Kl. 11:07 For lovforslaget stemte: 117 (V, S, DF, SF, KF, RV, IA, TF og SP), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 1 (LA) (ved en fejl). 14. møde - Torsdag den 6. november 2008 kl ) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 31: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Suspension af det udvidede frie sygehusvalg). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget 6. nov kl. 10:07 For stemte: 104 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 2 (EL).

3 3 6. nov ) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Forlængelse af den midlertidige suspension af bidraget til Den Særlige Pensionsopsparing). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 10:09 For stemte: 100 (V, S, DF, SF, KF, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 5 (RV og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)). 1. udgave (med forbehold for fejl og udeladelser) 17. møde Torsdag den 13. november 2008 kl Forespørgsel til statsministeren om eurosamarbejdet (F 9) af Margrethe Vestager (RV) m.fl. og forespørgsel til statsministeren om euroen (F 12) af Morten Messerschmidt (DF) og Kristian Thulesen Dahl (DF). (Første del af forespørgslerne (forhandlingen) Forslag til vedtagelse nr. V 6 af Henrik Høegh (V), Kim Mortensen (S), Ole Sohn (SF), Helle Sjelle (KF), Villum Christensen (LA) og Margrethe Vestager (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 5 af Morten Messerschmidt (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 7 af Per Clausen (EL)). Afstemning Kl. 10:01 For stemte: 91 (V, S, SF, KF, RV, LA og SP), imod stemte: 20 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0. Forslag til vedtagelse nr. V 6 er vedtaget. 21. møde - Torsdag den 20. november 2008 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 15: Kl. 10:07 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom). Af velfærdsministeren (Karen Jespersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 10:07 For stemte: 112 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: udgave (med forbehold for fejl og udeladelser) 23. møde - Tirsdag den 25. november 2008 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 16: Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). (Frokostmåltid i daginstitutioner m.v.). Af velfærdsministeren (Karen Jespersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 14:54 For stemte: 65 (V, DF, KF, RV og LA), imod stemte: 45 (S, SF og EL), hverken for eller imod stemte: møde - Torsdag den 27. november 2008 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 32: Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Hygiejnecertifikater m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:01. For stemte: 113 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0.

4 4 2) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 50: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 31 om tilslutning til, at der kan ydes statslige genudlån til Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S, tilbage fra Finansudvalget. Af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 27. nov kl. 10:02 For stemte: 2 (EL), imod stemte: 111 (V, S, DF, SF, KF, RV, SF og LA), hverken for eller imod stemte: 1 (Simon Emil Ammitzbøll (UFG)). 3) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 51: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 25 om statslig garanti for tab, som Nationalbanken måtte få i forbindelse med overtagelsen og afviklingen af Roskilde Bank, tilbage fra Finansudvalget. Af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 10:03 For stemte: 2 (EL), imod stemte: 112 (V, S, DF, SF, KF, RV, SF og LA), hverken for eller imod stemte: 1 (Simon Emil Ammitzbøll (UFG)). 29. møde - Torsdag den 4. december 2008 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 9: Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om erhvervsuddannelser, lov om Danmarks Evalueringsinstitut og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Forenkling af rådsstruktur m.v.). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:01 For lovforslaget stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), ingen stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 29: Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Private arkivalier). Af kulturministeren (Carina Christensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). kl. 10:02 For lovforslaget stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), ingen stemte imod, ingen stemte hverken for eller mod. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 40: Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn. (Ændring af ledelsesstruktur). Af kulturministeren (Carina Christensen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:03 For lovforslaget stemte 110: (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), ingen stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod.

5 5 31. møde - Tirsdag den 9. december 2008 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 18: Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter. (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 13:01 For stemte: 102 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 13: Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Ligestilling af dansk og udenlandsk udbytte m.v.). Af velfærdsministeren (Karen Jespersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 13:02 For forslaget stemte: 103 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Fast kontaktperson i hjemmeplejen). Af velfærdsministeren (Karen Jespersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). stemning Kl. 13:03 For stemte: 105 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 17: Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Hjælp til stemmeafgivningen). Af velfærdsministeren (Karen Jespersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 13:03 For stemte: 104 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 2 (EL). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 12: Forslag til lov om infrastruktur for geografisk information. Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 13:04 For forslaget stemte: 104 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0 6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 15: Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af de i Bruxelles den 9. juli 2008 undertegnede protokoller om Albaniens og Kroatiens tiltrædelse af Den Nordatlantiske Traktat. Af udenrigsministeren (Per Stig Møller). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:05 For stemte: 102 (V, S, DF, SF, KF og RV), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0.

6 6 7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 24: Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan. Af udenrigsministeren (Per Stig Møller). (Fremsættelse behandling Betænkning ). 9. dec kl. 14:02 For stemte: 88 (V, S, DF, KF, RV og LA), imod stemte: 16 (SF og EL), hverken for eller imod stemte: 0. 8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 35: Forslag til folketingsbeslutning om dansk styrkebidrag til NATO's rotationsordning til overvågning og afvisningsberedskab i islandsk luftrum som led i NATO's integrerede luftforsvar. Af udenrigsministeren (Per Stig Møller). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 14:03 For forslaget stemte: 106 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: møde - Onsdag den 10. december 2008 kl ) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 2: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning I tillægsbetænkningen er der stillet 602 ændringsforslag. Uden for tillægsbetænkningen er der den af finansministeren stillet 37 ændringsforslag (nr )). 33. møde - Torsdag den 11. december 2008 kl ) 2. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 2: Forslag til finanslov for finansåret Af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning del af 3. behandling ). 11. dec kl. 10:04 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA, SIU og SP), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 39: Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:12 For stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, SIU og SP), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 54: Forslag til lov om ændring af beredskabsloven. (Etablering af et brandberedskab med henblik på bekæmpelse af brand i skibe til søs, etablering af et evalueringsinstitut m.v.). Af forsvarsministeren (Søren Gade). (Fremsættelse behandling Afgivelse af betænkning behandling ). Kl. 10:13 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0.

7 7 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 10: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Effektivisering og smidiggørelse af adgangen til forretningsvisum og besøgsvisum). Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 11. dec kl. 10:13 For stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: møde - Tirsdag den 16. december 2008 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 5: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 12:02 For lovforslaget stemte: 98 (V, S, SF, KF, RV, EL, LA og SIU), imod stemte: 17 (DF), hverken for eller imod stemte: 0. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 6: Forslag til lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt forskellige andre love. (Styrket indsats mod piratkopiering m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslag Kl. 12:03 For lovforslaget stemte: 112 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 45: Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet. (Nødområder for skibe og planer herfor m.v.). Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 12:04 For lovforslaget stemte: 113 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 7: Forslag til lov om ændring af lov om mærkning af cykelstel m.v. (Ophævelse af bogføringspligten). Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 12:05 For lovforslaget stemte: 113 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 20: Forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget kl. 12:06 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 2 (EL). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 21: Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget

8 8 16. december kl. 12:06 For stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 2 (EL). 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 19: Forslag til lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale. (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 12:07 For stemte: 111 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: møde - Torsdag den 18. december 2008 kl ) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 5 [afstemning]: Forespørgsel til udenrigsministeren om FN. Af Naser Khader (LA) og Søren Espersen (DF) m.fl. (Anmeldelse Fremme Første del af forespørgslen (forhand-ling) Forslag til vedtagelse nr. V 21 af Naser Khader (LA) og Søren Espersen. Forslag til vedtagelse nr. V 22 af Gitte Lillelund Bech (V), Mogens Lykketoft (S), Steen Gade (SF), Tom Behnke (KF), Niels Helveg Petersen (RV) og Frank Aaen (EL)). Kl. 10:01 Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 22 af Gitte Lillelund Bech (V), Mogens Lykketoft (S), Steen Gade (SF), Tom Behnke (KF), Niels Helveg Petersen (RV og Frank Aaen (EL), og der kan stemmes. For stemte: 93 (V, S, SF, KF, RV, EL og SIU), imod stemte: 18 (DF og LA), hverken for eller imod stemte: 0. Forslag til vedtagelse nr. V 22 er vedtaget. Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 21 af Naser Khader (LA) og Søren Espersen (DF) bortfaldet, og hermed er forespørgslen afsluttet. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 55: Forslag til lov om fremme af vedvarende energi. Af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af til 3. behandling stillet af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard)). Kl. 10:03 For stemte: 107 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 2 (EL). 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 38: Forslag til lov om ændring af forskellige love på Klima- og Energiministeriets område. (Undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer m.v.). Af klima- og energiministeren (Connie Hedegaard). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:04 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 24: Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love. (Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godtgørelse af afgift ved eksport af køretøjer og kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af til 3. behandling af skatteministeren (Kristian Jensen)). Kl. 10:05 For stemte: 111 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0.

9 9 18. december 2008: 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 22: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven. (Smidiggørelse af 60-dages-reglen, dagsafgift for privat benyttelse af varebiler og afgiftsfritagelse for visse ledsagebiler). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:06 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 41: Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Ny, valgfri metode for opgørelse af det skattepligtige afkast af pensionsordninger i pensionsinstitutter, justering af reglerne for udenlandske pensionsordninger m.v.). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:06 For stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 2 (EL). 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 42: Forslag til lov om ændring af ejendomsværdiskatteloven og ligningsloven. (Beskatning af fast ejendom i udlandet). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:07 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 43: Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, registreringsafgiftsloven, tonnageskatteloven og lov om skattenedslag for seniorer. (Ændringer vedrørende skatte-, vurderings- og motorankenævn m.v.). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:07 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 2 (EL). 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 64: Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Udenlandske firmabiler og leasede biler). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 18. december 2008 Kl. 10:08 For stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 52: Forslag til lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland. (Overførelse af sagsområdet anvendelse af tvang i psykiatrien til Grønlands hjemmestyre). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). kl. 10:13 For stemte: 94 (V, S, SF, KF, RV, EL, LA og SIU), imod stemte: 17 (DF), hverken for eller imod stemte: 0.

10 december 2008: 11) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 51: Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Klageadgang for afgørelser fra regionsråd). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning ). Kl. 10:22 For stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 12) 3. behandling af lovforslag nr. L 46: Forslag til lov om ændring af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. (Erhvervsmæssig nyttiggørelse af rettigheder m.v.). Af videnskabsministeren (Helge Sander). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:23 For stemte: 105 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 13) 3. behandling af lovforslag nr. L 4: Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. (Fordeling af omkostninger ved delt anvendelse af elektroniske kommunikationsnet og mere effektiv håndhævelse af telereguleringen). Af videnskabsministeren (Helge Sander). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:24 For stemte: 105 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 14) 3. behandling af lovforslag nr. L 25: Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje. (Sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler). Af transportministeren (Lars Barfoed). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:24 For stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 15) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 36: Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere. (Gennemførelse af anbefalingen fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen og forlængelse af revisionsfrist). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 10:54 For stemte: 89 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 19 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0. 16) 3. behandling af lovforslag nr. L 48: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Forhøjelse af bøder, justering af bygherrens pligter og præcisering af Arbejdstilsynets hjemmel til at træffe afgørelser m.v.). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 10:55 For stemte: 107 (V, S, DF, SF, KF, RV og EL), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0.

11 december ) 3. behandling af lovforslag nr. L 59: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Løntilskud til private arbejdsgivere). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 11:09 For stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. 18) 3. behandling af lovforslag nr. L 47: Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder. (Regulering af afgift til drikkevandsbeskyttelse m.v.). Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Ændringsforslag nr. 1 af til 3. behandling af miljøministeren (Troels Lund Poulsen)). Kl. 11:40 For stemte: 63 (V, DF og KF), imod stemte: 49 (S og SF), hverken for eller imod stemte: 0 19) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 7: Forslag til folketingsbeslutning om udkast til rådsafgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol). Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). vedtaget Kl. 11:40 For stemte: 93 (V, S, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 19 (DF og EL), hverken for eller imod stemte: 0. 20) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 8: Forslag til folketingsbeslutning om udkast til rammeafgørelse om styrkelse af personers proceduremæssige rettigheder, om fremme af anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den pågældende selv var til stede under retssagen, og om ændring af en række rammeafgørelser. Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 11:41 For stemte: 79 (V, S, KF, RV og LA), imod stemte: 33 (DF, SF og EL), hverken for eller imod stemte: møde - Fredag den 19. december 2008 kl MON?? - nej rettet til kl. 9:00!! 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 8: Forslag til lov om ændring af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). (Opfølgning på kommunalreformen og forenkling af tilskudssystem). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 09:02 For stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, SIU og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: december 2008: 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 75: Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven). (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk digital ansøgning, fleksibel låneordning m.v.). Af undervisningsministeren (Claus Hjort Frederiksen, fg.). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget

12 12 Kl. 09:05 For stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA, SIU og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 1 (EL). 19. december 2008: 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 56: Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser i Grønland. Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 09:08 For stemte: 94 (V, S, SF, KF, RV, EL, LA, SIU, Pia Christmas-Møller (UFG) og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), imod stemte: 17 (DF), hverken for eller imod stemte: 0. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 71: Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige andre love. (Mulighed for fuld fradragsret for indskud på iværksætterkonto). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 09:08 Man skal ikke være overrasket over, at man skal stemme ved hvert punkt, for det skal man faktisk her i dag. Vi har kun punkter til afstemning. For stemte: 95 (V, S, DF, KF, RV, LA, SIU, Pia Christmas-Møller (UFG) og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), imod stemte: 15 (SF og EL), hverken for eller imod stemte: 0. 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 72: Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay III og fradrag for børnebidragsrestancer i kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Ændringsforslag nr af til 3. behandling af skatteministeren (Kristian Jensen)). Kl. 09:10 For stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, SIU, Pia Christmas-Møller (UFG) og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 57: Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Ændring af modtagergruppen for særligt børnetilskud). Af velfærdsministeren (Karen Jespersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 09:10 For stemte: 80 (V, S (ved en fejl), DF, KF, LA og SIU), imod stemte: 27 (S, SF, RV, EL og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), hverken for eller imod stemte: 1 (Pia Christmas-Møller (UFG)). 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 77: Forslag til lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel boligstøtte og lov om ændring af lov om social pension og andre love. (Ændrede betingelser om børns ophold her i landet m.v.). Af velfærdsministeren (Karen Jespersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ).

13 december 2008 kl. 09:11 For stemte: 103 (V, S, DF, SF, KF, RV (ved en fejl), LA og SIU), imod stemte: 6 (SF (ved en fejl), RV, EL og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), hverken for eller imod stemte: 1 (Pia Christmas-Møller (UFG)). 8) 3. behandling af lovforslag nr. L 53: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 09:12 For stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, SIU, Pia Christmas-Møller (UFG) og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 9) 3. behandling af lovforslag nr. L 69: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpet meldepligt for udlændinge på tålt ophold, styrket kontrol med overholdelse af påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted samt forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af en pålagt meldepligt eller et påbud om at tage ophold på et bestemt indkvarteringssted). Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 13:25 For stemte: 59 (V, DF og KF), imod stemte: 51 (S, SF, RV, EL, LA, Simon Emil Ammitzbøll (UFG) og Pia Christmas- Møller (UFG)), hverken for eller imod stemte: 0. 10) 3. behandling af lovforslag nr. L 11: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Videregivelse af oplysninger til anklagemyndigheden, gennemførelse af SIS II-forordningen m.v.). Af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 13:26 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA, Simon Emil Ammitzbøll (UFG) og Pia Christmas-Møller (UFG)), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: møde - Torsdag den 15. januar 2009 kl ) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]: kl. 10:01 Forespørgsel til finansministeren om 2015-planen. Af Morten Helveg Petersen (RV) m.fl. (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 23 af Morten Helveg Petersen (RV), Morten Bødskov (S) og Ole Sohn (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 24 af Peter Christensen (V), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mike Legarth (KF) og Anders Samuelsen (LA)). 44. møde - Torsdag den 22. januar 2009 kl ) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 18 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om sygehusstrukturen. Af Per Clausen (EL) m.fl. (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 25 af Jens Peter Vernersen (S), Jonas Dahl (SF), Morten Østergaard (RV) og Per Clausen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Birgitte Josefsen (V), Liselott Blixt (DF), Vivi Kier (KF), Villum Christensen (LA) og Pia Christmas-Møller (UFG)). fstemning Kl. 10:01 Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse.

14 14 Der foreligger to forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 26 af Birgitte Josefsen (V), Vivi Kier (KF), Liselott Blixt (DF), Villum Christensen (LA) og Pia Christmas-Møller (UFG). Der kan stemmes. Afstemningen kan slutte. For vedtagelsen stemte: 59 (V, DF og KF), imod stemte:49 (S, SF, RV og EL), hverken for eller imod stemte: 0. Forslag til vedtagelse nr. V 26 er vedtaget. Hermed er forslag til vedtagelse nr. V 25 af Per Clausen (EL), Jens Peter Vernersen (S), Jonas Dahl (SF) og Morten Østergaard (RV) bortfaldet. 22. januar 2009: 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 30: Forslag til lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere. (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere m.v.). Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). fstemning Kl. 10:02. For lovforslaget stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV og EL), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 49: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sammenskrivning af læseplan og beskrivelser af udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 For lovforslaget stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF, RV, El og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte 0. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 50: Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) og forskellige andre love. (Forenklinger af geografisk og bygningsmæssig sammenhæng, kombinerede institutioner, ansøgning om godkendelse til tilskud m.v.). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). temning Kl. 10:04 For stemte: 109 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 60: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Lovrevision). Af undervisningsministeren (Bertel Haarder). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:04 For stemte: 108 (), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 27: Forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, lov om folkekirkens økonomi og forskellige andre love. (Effektivisering af folkekirkens økonomi og administration samt udvidet adgang til kirkelig betjening m.v.). Af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). fstemning Kl. 10:05 For stemte: 105 (V, S, DF, SF, KF og RV), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 2 (EL).

15 møde - Tirsdag den 27. januar 2009 kl ) 3. behandling af lovforslag nr. L 73: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Udvidelse af medlemskredsen, indførelse af E- og F-bidrag og automatisk pensionsudbetaling). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 13:02 For stemte: 107 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: møde - Torsdag den 29. januar 2009 kl ) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget 2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse: Godkendelse af stedfortræder som midlertidigt medlem af Folketinget for 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 44: Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om miljøbeskyttelse. (Forebyggelse af forsætlige skadevoldende handlinger med farlige stoffer og forlængelse af godkendelsen for visse bekæmpelsesmidler m.v.). Af miljøministeren (Troels Lund Poulsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:03 For lovforslaget stemte: 108 (V, S, DF, SF, KF og RV), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: møde - Tirsdag den 3. februar 2009 kl ) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26: Samtykke kl. 13:02 Forespørgsel til statsministeren om grønlandske børns forhold. Af Søren Espersen (DF), Henrik Brodersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF) og Søren Krarup (DF). (Anmeldelse ). 2) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 85: Forslag til folketingsbeslutning om en samfundspakke i stedet for en bankpakke. Af Frank Aaen (EL) m.fl. (Fremsættelse behandling Betænkning ). Kl. 13:07 For stemte: 2 (EL), imod stemte: 114 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SP), hverken for eller imod stemte: 0. Beslutningsforslaget er forkastet. 3) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 102: Forslag til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Tillægsbetænkning ). Kl. 13:39 For stemte: 113 (V, S, DF, SF, KF, RV, IA, SP og Pia Christmas-Møller (UFG)), imod stemte: 3 (EL og TF), hverken for eller imod stemte: 0. 4) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 103: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel stabilitet. (Overgangsordning for statslig garanti m.v.). Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ).

16 16 3. februar 2009: Kl. 13:40 For stemte: 115 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA, SP og Pia Christmas-Møller (UFG)), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 67: Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Fødevarekontrol, sanktionsmuligheder og gennemførelse af forbrugertest m.v.). Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslaget Kl. 13:44 For stemte: 111 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og Pia Christmas-Møller (UFG)), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 68: Forslag til lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Mulighed for at yde lån til interessentskaber og ændring af indholdet af præmien for statsgaranti m.v.). Af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:45 For stemte: 114 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL, LA og Pia Christmas-Møller (UFG)), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 7) 3. behandling af lovforslag nr. L 79: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udveksling af oplysninger som led i politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien). Af justitsministeren (Brian Mikkelsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 13:46 For stemte: 110 (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og Pia Christmas-Møller (UFG)), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: møde - Torsdag den 5. februar 2009 kl ) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 17 [afstemning]: Kl. 10:02 Forespørgsel til transportministeren om den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Af Pia Olsen Dyhr (SF) m.fl. (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 31 af Pia Olsen Dyhr (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 32 af Kristian Pihl Lorentzen (V), Magnus Heunicke (S), Kim Christiansen (DF), Henriette Kjær (KF), Johs. Poulsen (RV) og Villum Christensen (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 33 af Per Clausen (EL)). Forhandlingen er sluttet, og vi går til afstemning om de stillede forslag til vedtagelse. Der foreligger tre forslag. Der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 32 af Kristian Pihl Lorentzen (V), Magnus Heunicke (S), Kim Christiansen (DF), Henriette Kjær (KF), Johs. Poulsen (RV) og Villum Christensen (LA), og der kan stemmes. Afstemningen slutter. For stemte: 115 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: 0. Forslag til vedtagelse nr. V 32 er vedtaget. Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 31 af Pia Olsen Dyhr (SF) og forslag til vedtagelse nr. V 33 af Per Clausen (EL) bortfaldet. 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 74: Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgang til registersamkøring i forbindelse med anvendelse af indkomstregisteret). Af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen).

17 17 (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslag optrykt efter 2.beh ). 5. februar 2009 kl. 10:04 For lovforslaget stemte: 115 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA ), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 3) 3. behandling af lovforslag nr. L 65: Forslag til lov om ændring af lov om brug m.v. af radioaktive stoffer og lov om udlevering af lovovertrædere. (Gennemførelse af ændringskonvention af 8. juli 2005 til Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:04 For lovforslaget stemte: 115 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 4) 3. behandling af lovforslag nr. L 66: Forslag til lov om ændring af apotekerloven, sundhedsloven og lov for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. (Ophævelse af aldersgrænse på 70 år for bortfald af apotekerbevilling, honorering af apoteksindretning, styrkelse af ordinationstilsyn m.v.). Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling ). Kl. 10:05 For lovforslaget stemte: 114 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 5) 3. behandling af lovforslag nr. L 26: Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og lov om jernbane. (Takstkompetence og regler om kundgørelse m.v.). Af transportministeren (Lars Barfoed). (Fremsættelse behandling Betænkning behandling Lovforslag optrykt efter 2.beh ). Kl. 10:06 For lovforslaget stemte: 113 (V, S, DF, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 0, hverken for eller imod stemte: 0. 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 23: Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne m.v.). (Fremsættelse behandling Betænkning Tilføjelse til betænkning behandling Lovforslag optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning Ændringsforslag nr. 5 og 6 af uden for tillægsbetænkningen af skatteministeren (Kristian Jensen)). Kl. 10:07 For lovforslaget stemte: 112 (V, S, DF, SF, KF, RV og LA), imod stemte: 2 (EL), hverken for eller imod stemte: møde - Fredag den 6. februar 2009 kl ) Forespørgsel nr. F 14: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om tolkning af udstationeringsdirektivet m.v. Af Karsten Hønge (SF) og Ole Sohn (SF). (Anmeldelse Fremme ). debat fra kl. 10:00 11:37 afstemning tirsdag den 17. febr. 54. møde - Tirsdag den 17. februar 2009 kl ) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 14 [afstemning]: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om tolkning af udstationeringsdirektivet m.v. Af Karsten Hønge (SF) og Ole Sohn (SF).

18 18 (Anmeldelse Fremme Forhandling Forslag til vedtagelse nr. V 34 af Erling Bonnesen (V), Kim Mortensen (S), Knud Kristensen (KF) og Lone Dybkjær (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 35 af Line Barfod (EL)). 17. februar 2009 kl. 13:04 For stemte: 94 (V, S, SF, KF, RV, EL og LA), imod stemte: 17 (DF), hverken for eller imod stemte: 0. Forslag til vedtagelse nr. V 34 er vedtaget. Herefter er forslag nr. V 35 af Line Barfod (EL) bortfaldet. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 27: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om den økonomiske krise, stigningen i arbejdsløsheden og de voksende sociale problemer. Af Line Barfod (EL), Carsten Hansen (S), Ole Sohn (SF) og Margrethe Vestager (RV). (Anmeldelse ). Samtykke Kl. 13: møde - Torsdag den 19. februar 2009 kl ) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om den økonomiske krise, stigningen i arbejdsløsheden og de voksende sociale problemer. Af Line Barfod (EL), Carsten Hansen (S), Ole Sohn (SF) og Margrethe Vestager (RV). (Anmeldelse Fremme Forslag til vedtagelse nr. V 36 af Frank Aaen (EL), Thomas Adelskov (S), Ole Sohn (SF) og Morten Helveg Petersen (RV). Forslag til vedtagelse nr. V 37 af Jens Vibjerg (V), Bent Bøgsted (DF) og Knud Kristensen (KF)). Kl. 10:02 Der foreligger to forslag, og der stemmes først om forslag til vedtagelse nr. V 37 af Jens Vibjerg (V), Bent Bøgsted (DF) og Knud Kristensen (KF), og afstemningen kan begynde. For stemte: 62 (V, DF, KF og LA), imod stemte: 52 (S, SF, RV og EL), hverken for eller imod stemte: 0. Forslaget til vedtagelse er vedtaget. Herefter er forslag til vedtagelse nr. V 36 af Frank Aaen (EL), Thomas Adelskov (S), Ole Sohn (SF) og Morten Helveg Petersen (RV) bortfaldet, og hermed er forespørgslen afsluttet. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om behandlingstid for psykiske lidelser. Af Per Clausen (EL) m.fl. (Anmeldelse ). Samtykke Kl. 10:02 3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 29: Forespørgsel til klima- og energiministeren om vedvarende energi. Af Per Clausen (EL) m.fl. (Anmeldelse ). 4) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til udenrigsministeren og forsvarsministeren om NATO's udfordringer. Af Tom Behnke (KF), Søren Pind (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Villum Christensen (LA) og Pia Christmas-Møller (UFG). (Anmeldelse ). 5) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 31: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om ens vilkår for alle, der arbejder i Danmark. Af Line Barfod (EL) m.fl. (Anmeldelse ). 6) 3. behandling af lovforslag nr. L 78: Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Forlængelse af programtilladelser til den fjerde og den femte FM-radiokanal).

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 27. FEBRUAR - 4. MARTS 2012 (UGE 9) Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Effektivisering

Læs mere

Har frikort Navn Parti DSB Movia Metro Modtager boliggodtgørelse (pr ) Har benyttet hotelovernatningsordning (i 2. halvår 2008) Bemærkning

Har frikort Navn Parti DSB Movia Metro Modtager boliggodtgørelse (pr ) Har benyttet hotelovernatningsordning (i 2. halvår 2008) Bemærkning Har frikort Navn Parti DSB Movia Metro Modtager boliggodtgørelse (pr. 1.1.2009) Har benyttet hotelovernatningsordning (i 2. halvår 2008) Bemærkning Anders Broholm Andersen V Nej Nej Nej Ja Ja Stedfortræder

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Vedtagne love i Folketinget 2009-10

Vedtagne love i Folketinget 2009-10 1 Vedtagne love i Folketinget 2009-10 18. møde Torsdag den 19. november kl. 10:00 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 14: Forslag til lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba,

Læs mere

I de tilfælde hvor informationerne ikke er modtaget elektronisk, er der foretaget en manuel indtastning af de foretagne rejser og beløb.

I de tilfælde hvor informationerne ikke er modtaget elektronisk, er der foretaget en manuel indtastning af de foretagne rejser og beløb. Medlemmernes indenlandske transportudgifter Folketingets Præsidiums besluttede i september 00 løbende at offentliggøre oplysninger om Folketingets udgifter på Folketingets hjemmeside. Her orienteres om

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 6. - 12. DECEMBER 2010 (UGE 49) Tirsdag den 7. december 2010 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Gennemførelse

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 2008/1 BTL 2 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Finansudvalget den 23. oktober 2008 Betænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 28. FEBRUAR - 6. MARTS 2011 (UGE 9) Tirsdag den 1. marts 2011 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center

Læs mere

Tilføjelse til tillægsbetænkning

Tilføjelse til tillægsbetænkning Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Tilføjelse til tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 19. - 25. NOVEMBER 2012 (UGE 47) Tirsdag den 20. november 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om CO2-kvoter. (Af klima-, energi- og bygningsministeren)

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 4. - 10. JUNI 2012 (UGE 23) Tirsdag den 5. juni 2012 Intet møde. 31. maj 2012 Lovsekretariatet Onsdag den 6. juni 2012 kl. 10.00 Forespørgsel til statsministeren

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

104. møde. Tirsdag den 30. maj 2017 (D) 1

104. møde. Tirsdag den 30. maj 2017 (D) 1 Tirsdag den 30. maj 2017 (D) 1 104. møde Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 50 [afstemning]: Forespørgsel til sundhedsministeren om psoriasispatienters muligheder

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011

Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011 1 Vedtagne love i folketingssamlingen 2010 2011 10. møde - Torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10.15 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 36: Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1

98. møde. Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 Tirsdag den 26. maj 2009 (D) 1 98. møde Tirsdag den 26. maj 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 38 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om ulande og

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 10. - 16. MAJ 2010 (UGE 19) Tirsdag den 11. maj 2010 kl. 12.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån.

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov [af undervisningsministeren (Bertel Haarder)] Uddannelsesudvalget L 196 - Bilag 28 Offentligt Til lovforslag nr. L 196 Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 29. maj 2007 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over

2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april Betænkning. over 2007/2 BTB 25 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 9. april 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008.

2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008. 2008/1 TBL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Kl. 13:02 - For stemte 105 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0. 12. møde - Torsdag den 17. november 2011 kl. 10.00 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 5: Forespørgsel til udenrigsministeren om det arabiske forår. - Af Søren Espersen (DF)m.fl(Anmeldelse 15.11.2011).

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

44. møde. Torsdag den 22. januar 2009 (D) 1

44. møde. Torsdag den 22. januar 2009 (D) 1 Torsdag den 22. januar 2009 (D) 1 44. møde Torsdag den 22. januar 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 18 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

UGEPLAN FOR FOLKETINGET

UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET UGEPLAN FOR FOLKETINGET 20. - 26. FEBRUAR 2012 (UGE 8) Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 13.00 3. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Fordeling af opgaver

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

xxx xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning.

xxx xxx Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning. Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 1 Offentligt Forord Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del. I denne skriftlige del af redegørelsen

Læs mere

2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj Betænkning. over

2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj Betænkning. over 2013/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 9. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17.

2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. 2014/1 TBL 58 A (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 17. december 2014 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Data for love vedtagne i folketingssamlingen 2006-2007.

Data for love vedtagne i folketingssamlingen 2006-2007. Data for love vedtagne i folketingssamlingen 2006-2007. 26. møde Torsdag den 30. november 2006 kl. 10.00 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 11 [afstemning]: Forespørgsel til fødevareministeren [om landdistrikterne

Læs mere

2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts Betænkning. over

2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts Betænkning. over 2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen

Status for lovforslag m.v. 2012/2013. Marts-redegørelsen 1 Status for lovforslag m.v. 2012/2013 Marts-redegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere Lov om barseludligning for selvstændige Ændring af lov om Lønmodtagernes

Læs mere

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)]

2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Betænkning. over. [af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen)] 2014/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 2. december 2014 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning.

2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009. Betænkning. 2008/1 BTL 168 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april Tillægsbetænkning.

2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april Tillægsbetænkning. 2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) B 27 - Bilag 5 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 27 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 2. april 2008 Betænkning

Læs mere

58. møde. Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1. (Fremsættelse 02.03.2012. 1. behandling 13.03.2012. Betænkning 14.03.2012).

58. møde. Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1. (Fremsættelse 02.03.2012. 1. behandling 13.03.2012. Betænkning 14.03.2012). Tirsdag den 20. marts 2012 (D) 1 58. møde Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 27: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren

Læs mere

32. møde. Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1

32. møde. Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1 Tirsdag den 15. december 2009 (D) 1 32. møde Tirsdag den 15. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 4: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget,

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

80. møde. Tirsdag den 21. april 2009 (D) 1

80. møde. Tirsdag den 21. april 2009 (D) 1 Tirsdag den 21. april 2009 (D) 1 80. møde Tirsdag den 21. april 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Orla Hav (S).

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste (Nyordning af Statens Istjeneste

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning.

Skatteudvalget L Bilag 12 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december udkast. Tillægsbetænkning. Skatteudvalget L 123 - Bilag 12 Offentlig Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2004-05 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2004 2. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1

60. møde. Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 Torsdag den 22. marts 2012 (D) 1 60. møde Torsdag den 22. marts 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 28: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter om

Læs mere

93. møde. Torsdag den 14. maj 2009 (D) 1

93. møde. Torsdag den 14. maj 2009 (D) 1 Torsdag den 14. maj 2009 (D) 1 93. møde Torsdag den 14. maj 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for Karsten Hønge (SF). 2) Indstilling fra Udvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj udkast. Tillægsbetænkning. over

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj udkast. Tillægsbetænkning. over Til lovforslag nr. L 71 B Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Befordring af børn

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 195 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. september 2012 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere