RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR Lene Tarp på ECR. Nordisk møde i Wien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR 2010. Lene Tarp på ECR. Nordisk møde i Wien."

Transkript

1 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR 2010 TR-årskursus Nordisk møde i Wien Lene Tarp på ECR

2 Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. 3 Formanden har ordet Henvendelse til FRD s ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer Annoncer: 4 Notitser 6 ECR Med TR på Års kursus Nordisk møde i Wien Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer FAGLIG REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på Formand: Charlotte Graungaard Bech Poulskervej Neksø Tlf Faglig konsulent: 16 Mindeord for Thorbjørn Bach Olesen 18 Nyt mantra for FRD Erik Roland Foreningens kontor ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis FRD s holdninger. Produktion: 19 Kort nyt 20 Beskrivende radiograf FRD s kontor: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag Studiesiden KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt 22 Kursuskalender maj Stillingsannoncer DEADLINES Leveringsfrister 2010 Stof og annoncer hos frd Udkommer ca. Maj Ledigheden stiger Juni RADIOGRAFEN APRIL 2010

3 LEDER FORMANDEN HAR ORDET Kunsten stiger - sagde de virkelig faglighed? Af Charlotte Graungaard Bech, Formand Fredag den 12. marts havde jeg nær fået morgenkrydderen galt i halsen. I morgennyhederne forlød det: Et flertal i Folketinget har besluttet at det ikke længere skal være muligt at kunne komme direkte ind fra gaden og gøre rent på sygehusene. Nu skal de uddannes i 14 dage for at kunne bestride rengøringsjobbene i sundhedsvæsenet. En for mig ukendt sundhedspolitisk ordfører (jeg blev så chokeret, at jeg end ikke fik set hvad han hed og hvilket parti han repræsenterede) udtalte PÅ TV at det er vigtigt med faglighed. FAGLIGHED. Ja, så har man da hørt det med! Chokket blev dog hurtigt afløst af glæde. Så er der jo håb forude. Jeg ved selvfølgelig at rengøring er én blandt mange vigtige brikker, når det handler om at holde infektioner fra sygehusenes døre. Jeg ved også, at det er et område, der gennem årene er blevet mere og mere økonomisk nedprioriteret. Men det er ikke noget jeg i mit arbejde i FRD skænker mange tanker, og det er da heller ikke noget jeg vil forholde mig til her. Men jeg vil meget gerne forholde mig til det budskab jeg hørte i indslaget fagligheden. Jeg bakker 100 % op om, at vi nu kommer til at tale faglighed i sundhedsvæsenet. For det er tiltrængt. Hidtil er det kun pengene, der har fået lov til at tale, når der træffes politiske beslutninger. Selvfølgelig kan vi ikke bruge penge vi ikke har, men vi kan bruge dem vi har, med omtanke og i tråd med visionen, der jo ikke er virkelighed, om et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det må være slut med at forsøge at stikke danskerne blår i øjnene. Vi må kræve ærlighed omkring beslutninger, der medfører manglende faglighed og bakke godt op om politikere, der kommer til at bruge ordet FAGLIGHED. Så den omtalte faglighed, når det gælder rengøring på sygehusene, varsler forår! For det må da give genlyd gennem hele væsenet og stoppe den del af opgaveglidningen/opgaveflytningen/opgaveforflytningen, der ikke sikrer de nødvendige kompetenceniveauer. Denne fantastiske forårsdag indløber der også et brev fra Sundhedsstyrelsen. I lyset af den debat, der har været den seneste tid om tredjelandslægers manglende sproglige og faglige kompetencer, har Sundhedsstyrelsen besluttet at undersøge, hvor stor problemstillingen er for samtlige faggrupper. Sundhedsstyrelsen har valgt denne fremgangsmåde, for at få et så dækkende billede af problemstillingen som muligt, med henblik på at kvalitetssikre fremtidige autorisationsprocedurer. Ligesom vi skal bakke godt op om de politikere der bruger ordet faglighed, må vi også bakke op om Sundhedsstyrelsen, når de tager ordet KVALITET i deres mund. Selvom kvaliteten i dette tilfælde drejer sig om sprogbarrierer og en ( måske) lidt lemfældig omgang med udstikkelsen af lægeautorisationer, så må dette udsagn om at KVALITETSSIKRE et vist uddannelsesniveau ligeledes afsmitte til andre grene af Sundhedsstyrelsen. Måske endda helt ud til SIS? Måske betyder det i sidste ende at radiografernes autorisation engang i fremtiden bliver en sikring af at radiografarbejde udføres af personale der igennem en mellemlang videregående uddannelse er autoriseret til det? Nu er der to gode ord i spil lige midt i marts FAGLIGHED og KVALITET. Jeg skal da love for at hjelmene spændes rundt omkring! Fantastisk det er forår og der er håb! Måske begynder politikerne også at tage etikken med i kommende beslutninger! For så bliver vi da godt kørende. Charlotte Graungaard Bech Formand, FRD APRIL 2010 RADIOGRAFEN 3

4 Notitser Nyt fra TRU Tillids Repræsentant Udvalget (TRU) er på årskurset blevet udvidet med en repræsentant fra Region Nordjylland Susanne Thomsen og en repræsentant fra Region Midtjylland Jeppe Strand.Det betyder at TRU nu er repræsenteret med en TR fra hver af de fem regioner. FRD afholder TR-intro for nye og fungerende TR den 6. og 7. oktober 2010.TR-årskursus bliver afholdt den 15. til 18. marts 2011, gode forslag til eksterne undervisere modtages gerne. Forhøjet gebyr for anmeldelse af røntgenanlæg Indenrigs- og Sundhedsministeren har med bekendtgørelse nr. 200 af 3. marts 2010 forhøjet gebyret for anmeldelse af røntgenanlæg. Taksterne er forhøjet svarende til den almindelige prisudvikling (PL regulering) og andrager fra og med den 7. marts 2010, kr. for anmeldelse af små dentalrøntgenapparater og kr. for alle øvrige anmeldelser. Rigsrevisionen kulegraver sygehusenes underskud Et underskud i milliardklassen og afskedigelsen af flere hundrede ansatte på landets sygehuse får nu Rigsrevisionen til at give sygehusenes økonomi et serviceeftersyn. Det sker for at få kastet lys over, om pengene er forvaltet fornuftigt ansvarligt. Forklaringerne på underskuddet har været mange. Venstre mener, regionerne har været for dårlige til at holde antallet af ansatte på et forsvarligt niveau, mens regionerne forsvarer sig ved at pege på behandlingsgaranti og øget produktivitet. Ulla Astman, formand for Dansk Regioners sundhedsudvalg, ser frem til resultatet af Rigsrevisionens undersøgelse. Vi kan godt holde til at blive kigget i kortene. Vi er også modtagelige for råd om, hvordan vi eventuelt kan gøre det bedre. Men jeg satser også på, at man får set på, hvilken betydning Folketingets behandlingsgaranti og de statslige aktivitetspuljer har for problemerne, så vi kommer hele vejen rundt og får skabt nogle nye redskaber til at styre økonomien, siger hun til Berlingske Tidende. (fra Dagens Medicin) Arbejdsskadeforsikringens dækning under transport til og fra arbejde Hovedudvalget i Region Syddanmark har belyst spørgsmålet og anmodet Kammeradvokaten om at lave en redegørelse om retstilstanden vedrørende arbejdsskadeforsikringens dækningsområde set i forhold til de forskellige jobkategorier på regionens område. Resultatet af dette er, at en medarbejder, som udgangspunkt, kun er dækket af sin egen eventuelle forsikring (der dækker i fritiden og/eller en heltidsforsikring), på vej fra hjem til arbejde. Det samme gælder, når man eksempelvis kører fra hjem til et eksternt møde, hvis man ikke har været forbi sin arbejdsplads inden mødet. Resultatet har betydning for radiografer, der f.eks. arbejder med screening og tager direkte ud til en screeningsenhed. Så længe de ikke først har rundet det egentlige arbejdssted, det tilknyttede hospital, men kører direkte fra hjemmet og ud til en screeningsenhed er de således ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen. NSF-patienter hjælpes med kræftmedicin Et forsøg med en lille gruppe patienter på dermatologisk afdeling på Århus Sygehus giver nu håb for de nyrepatienter, der har fået alvorlige bivirkninger efter MR-scanninger. Mindst 70 svært nyresyge danskere har udviklet den alvorlige og ofte invaliderende hudlidelse nefrogen systemisk fibrose (NSF) efter at have gennemgået MR-scanninger med gadoliniumholdige kontrastmidler. Indtil nu har der ikke været nogen kendt effektiv behandling af NSF, men et lovende eksperimentelt forsøg i USA har givet overlæge Anne Braae Olesen mod på et forsøg med en lille gruppe hårdt ramte NSF-patienter. Fem NSF-patienter, der følges på dermatologisk afdeling på Århus Sygehus, deltager nu i et protokolleret forsøg. De startede i slutningen af 2009 på et 24-ugers forløb, hvor de dagligt får Glivec. To af de fem er stoppet med behandlingen på grund af infektioner. Anne Braae Olesen fortæller om yderligere en NSF-patient, hun i efteråret valgte at behandle eksperimentelt. En enkeltstående patienthistorie, men med opsigtsvækkende resultat:»han var så dårlig, at vi valgte at behandle ham eksperimentelt. Han kunne næsten ikke gå og kom ind på afdelingen i kørestol. Efter seks ugers behandling med Glivec kunne han cykle. Nu er han færdig med et 24-ugers behandlingsforløb, og det er blevet hverdag igen. Han har det godt og er fortsat lige så mobil.«(fra Dagens Medicin). 4 RADIOGRAFEN APRIL 2010

5 FUJIFILM har genopfundet røntgenrummet! Digital radiografi står over for en ny tidsalder og grundstenen er vores nyudviklede direkte konverterings Flat Panel Detektor, som giver forbedret DQE og MHF for højere røntgen-konvertering, effektivitet og billeder af fremragende kvalitet. Fujifilm Danmark Direkte konverterings Flat Panel Detektor: Højere DQE og MTF Ergonomisk workflow: Auto trekking som standard Hurtig billedfremvisning og eksponering: Preview billede efter 2 sek. og geneksponering efter 4 sek. Fremragende billedkvalitet: Ved hjælp af Fujifilms intelligente billedbehandling

6 ECR 2010 Af Pica Andersen Traditioner er noget alle har inde på livet, i større eller mindre grad. Alle familier har deres egne traditioner, som de videregiver til deres børn, og på den måde er traditioner meget vanskelige at komme til livs. R adiologien og radiografien har sammen en begivenhed der hvert år afvikles i starten af marts måned og som tiltrækker fagfolk fra hele verden, og selv om alle samles om samme begivenhed har hvert land sine traditioner. ECR 2010 er en kongres fyldt med traditioner for os danskere. Er der nogen danske radiografer, der ikke ved hvad Hawelka er? Eller hvad en sake dåb er? Eller Sky-Bar? ECR er mere end blot en kongres og udstilling af billeddiagnostisk udstyr. Den er blevet mødested for radiografer, radiologer, studerende og repræsentanter fra alle de firmaer, der muliggør vores arbejde med højteknologisk udstyr. Mange gode kræfter Den første og meget vigtige tradition er, at lederne på de danske røntgenafdelinger er villige til at sende personale til ECR. Det er godt at vi har ledere der erkender vigtigheden i, at holde sig fagligt og socialt ajour. Tak til jer. I holder traditionen ved lige. Dernæst er der de utrættelige firmafolk, der udstiller produkter hele dagen og stadig er klar på aftenens udfoldelser sammen med os. Det er en hel speciel omgangsform, som jeg tror kun finder sted blandt danskere. Det overfladiske er hurtigt væk (hvis det nogensinde har været der) og stemningen er altid skøn med gode grin og nye bekendtskaber. Tak til firmaerne der sender danske repræsentanter uden jer var ECR ikke det samme. En ny tradition synes også at have fået fodfæste, nemlig de radiografstuderendes deltagelse. I 2005 var jeg med det første hold studerende på ECR og nu er flere skoler af sted med deres studerende. Det giver et helt specielt sammenhold at være af sted på sådan en tur og det giver nogle erfaringer, som man måske nogen gange først kan sætte pris på senere, måske i forbindelse med bachelor opgaven, hvor man kan få brug for nogle af de kontakter man fik skabt på kongressen. Tak til skolerne og lærerne der viderefører traditionen til næste generation. Oplevelser Vi har alle set nogenlunde det samme på årets kongres og dog kommer vi alle hjem med vores bedste minder eller stunder, vi husker bedst. F. eks. at gå i en fremmed by og møde så mange kendte ansigter. Ofte går man op ad Strøget uden at møde så meget som én man kender. Lene Tarp holder oplæg om LEAN på OUH. 6 RADIOGRAFEN APRIL 2010

7 ecr Fra udstillingen. En af de to sølvsild. Avatar-mammografi. Eller at sidde i et fly hvor man stort set kender næsten alle passagerne. Sikke en larm i forhold til normale rutefly. Min bedste oplevelse var den høje kvalitet i foredrag leveret af dygtige danske radiografer. Hvor gør I det bare godt. Mere af den slags, tak! Udstyrsmæssigt var der ikke så meget nyt på banen, men nu skal det lige siges, at det mest var CT og DR jeg fik set. Mange af de flotte maskiner der var udstillet på kongressen har vi allerede, eller lige om lidt, i brug på mange danske røntgenafdelinger hvilket gør det en fornøjelse at være radiograf! Der kan dog nævnes at de trådløse detektorplader bliver lettere, at teknikken med stereoskopi, som giver en rummelig oplevelse af 3D nu også anvendes til mammografer, Avatar-mammografi samt at der er blevet mulighed for at måle den dosis en radiograf måtte blive udsat for på stedet, hvilket giver mulighed for at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange på f.eks. en operationsstue. Andre traditioner Traditionen tro var der bemærkninger om det uforudsigelige vejr i Wien på den årstid, hvor nogle har oplevet sne, mens andre har gået i T-shirt. Jeg vil nu sige, at jeg kun har oplevet kulde. Traditionen tro var der tykt med røg på Hawelka, toiletter gemt bag det røde gardin og historier om, hvad der er foregået bag gardinet igennem årerne. Traditionen tro havde de fleste af deltagerne tømmermænd mindst en dag APRIL 2010 RADIOGRAFEN 7

8 Ny viden og forskning har ikke den samme værdi, hvis ikke der skabes kendskab til resultaterne og vidensdeling til kollegaer. men traditionen tro kommer de fleste op og deltager på kongressen til trods. (Det hedder selvdisciplin, tror jeg). Mon powernaps inden aftensmaden er en tradition for alle eller kun for mig? Nå, men den kan anbefales som en ret fornuftig tradition at følge Radiografoplæggene Som tidligere nævnt var radiografdeltagelsen fra Danmark stor på talerstolene i år og jeg vil ønske jer alle tillykke med jeres flotte præsentationer. Det er folk som jer, der giver andre mod på at prøve det og få fortalt om de projekter, de er involveret i. Ny viden og forskning har ikke den samme værdi, hvis ikke der skabes kendskab til resultaterne og vidensdeling til kollegaer. Netop derfor er det vigtigt, at I tør stå frem med jeres viden, oven i købet på et fremmed sprog, og vise hvor langt Danmark er nået inden for visse områder, på trods af vores lille størrelse. I har alle været en kæmpe inspiration for andre radiografer. Også en stor tak til årets Chairman, Annette Sode, der har ydet et kæmpe arbejde og på trods af alle ovenstående traditioner, sad klar kl i foredragssalen hver morgen. I disse dage hvor der indsamles krav til overenskomst 2011 kunne et lille beskedent ønske være, at alle danske radiografer prøver en tur til ECR. Pica som moderator. Lidt i den tekniske afdeling. Fra danskeraften med Philip. 8 RADIOGRAFEN APRIL 2010

9 Det er nemmere at ytte bank end at ytte bolig Det er nemt at ytte bank Vi har gjort det nemt for dig at få Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto. Du skal blot investere en time af din tid til et møde, så klarer vi resten også kontakten til din nuvær ende bank. 5 % er værd at ytte for På LSBprivat Løn får du 5 % i rente på de første kr. på kontoen og 0,25 % på resten. Begge rentesatser er variable og gælder pr. 5. februar Kravene for at få LSBprivat Løn er, at du er medlem af Foreningen af Radiografer i Danmark og samler hele din privat økonomi hos os. LSBprivat Løn får du på baggrund af en alminde lig kreditvurdering. Online: Klik ind på radiografbank.dk På for siden vælger du book møde, så kontakter vi dig. Ring: Ring på og aftal et møde eller hold mødet telefonisk, så skal du ikke bruge tid på transport.

10 Med TR på Års Tillidsrepræsentanterne i FRD var forsamlet i Odense fra den 17. til den 20. marts for at tale sammen, høre hinanden og lære noget. Der var undervisning af en konsulent og en skuespiller samt et oplæg af radiograf Bo Mussmann. der var erfaringsudveksling, diskussion og vilde overhalinger Af Michael Dreyer Sidstnævnte skal ikke forstås i overført betydning, men i direkte betydning af et køretøj der kører udenom et andet. Onsdag aften, efter spisningen, havde TRU nemlig arrangeret det årlige sociokulturelle arrangement. Denne gang nok mest noget til de lidt drengede typer nemlig et par timer med gokartkørsel. Det viste sig også, at de allermest drengede var de der endte på podiet. René fra OUH var vågen bag rattet og indtog en suveræn førsteplads. Nr. 2 blev Allan fra Herlev, der sikrede sig denne placering med sikker kørsel. Endelig blev Martin fra Bispebjerg nr. 3 efter omkørsel. En meget stolt bronzevinder, der bar sin medalje gennem hele kurset. Samtaler Tidligere havde vi indledt dagen med den årlige TR runde, hvor forskellige problemstillinger blev drøftet og vendt i et trygt og fortroligt forum. TR erne berettede om løst og fast, og der blev nikket genkendende til mange af de problemstillinger, der blev bragt op. Mange af de udfordringer som en TR møder i en afdeling ligner hinanden til forveksling over hele landet. Efter TR-runden holdt Allan fra Herlev et oplæg med baggrund i den situation, som de var blevet kastet ud i, som det første hospital, der fik sparekniven. Allan fortalte om de behov medlemmerne havde for afklaring og den brug han havde gjort af FRD i situationen. Det er et vigtigt budskab at få ud til TR og medlemmer generelt, at FRD er til rådighed, såfremt medlemmerne ønsker, at vi kommer ud på en afdeling eller virksomhed. Det har høj prioritet på kontoret. Allans oplæg lagde op til diskussion i grupper, hvor der blev diskuteret og udvekslet erfaringer med ledelsen og det politiske niveaus håndtering af nedskæringer og deraf følgende fyringer. Bliv set, hørt og forstået! Torsdag blev vi præsenteret for de to eksterne undervisere, som var konsulent Hanne Fink Ferdinand fra FTF og Allan fortæller om håndteringen af besparelserne på Herlev ud fra et TR synspunkt. Der arbejdes i grupper. 10 RADIOGRAFEN APRIL 2010

11 TILLIDSREPRÆSENTANT kursus 2010 skuespiller Rikke Bendsen fra Teater Spektrum. De arbejdede med kommunikation, kropssprog og gennemslagskraft for at TR kunne skærpe sine budskaber og trænge igennem. Allerede ved introen fandt vi ud af, at der var tale om en ægte skuespiller, da Rikke formåede at introducere sig selv først selvudslettende (så mange sad og krummede tæer), siden nedladende (så mange blev stødt) og siden almindeligt overbevisende. Det var Hanne, der stod for meget af det teoretiske stof og Rikke der stod for de mere praktisk orienterede øvelser. Der blev vekslet fint imellem de to, og deltagerne blev ikke tabt på noget tidspunkt. Underviserne havde generelt god føling med deltagerne og fik holdt pauser, når det var nødvendigt. Deltagerne fik også at vide, når de skulle spænde hjelmen! Senere blev deltagerne delt i grupper, hvor der blev fremført først tænkte eksempler, hvor der skulle tales om et tilfældigt billede, og siden et selvvalgt eksempel fra dagligdagen. Jeg var rundt og se med hos begge grupper, og synes at der var stor lighed i tilgangen til vejledning og feedback fra undervisernes side. Det var egentlig ret imponerende, når der var tale om to så forskellige baggrunde som en akademisk og en kreativ. Diamanten Når medlemmerne ser deres TR skære igennem, tale tydeligt (nogle prøvede også at overartikulere, hvilket resulterede i lyde, der ikke kan betegnes som det almindelige mennesker kalder tale ) og have hæn- derne på plads, hvis ikke de tydeligt og bestemt gestikulerer så ved I at jeres TR har været på kursus Der blev også trænet vejrtrækning, hvor luften skulle helt ned under, og i et enkelt tilfælde ud af, maven. Hovsa! I det hele taget kom vi godt rundt om hele kroppen. Et af de vigtigste punkter sidder en håndsbredde over solar plexus og hedder diamanten. Det er den man viser frem i en sikker og åben kropsstilling, når man udviser vilje, myndighed og autoritet. Skjules diamanten fremstår personen som kuet, brødbetynget og underdanig. En TR påstår at hun efterfølgende er blevet målt hos lægen og er blevet 2 cm højere. Hun tillægger dette lidt spøjse tilfælde, at hun nu står og viser diamanten, da hun burde være over voksealderen. Det var tankevækkende at se, hvordan ens udtryk kunne ændres fra myndig til kuet og visa versa på ganske få sekunder. Harry og Solvej Traditionen tro var der fredag festmiddag og diverse små underholdende indslag. Linda og Omar som de stolte og glade prisvindere. Diamanten vises frem. APRIL 2010 RADIOGRAFEN 11

12 Der er også plads til teorien. Der var lodtrækning om bordplanen, således at kortene blev blandede. Troels fra kontoret var stødt til og blev præsenteret for de TR, der endnu ikke har mødt ham. Under hovedretten blev der så tid til årets kåring af Harry og Solvej. Prisen for disse går til den TR der under kurset har gjort sig bemærket i en eller anden retning. Allerede på første undervisningsdag havde Omar fra Hvidovre fået formanden til at grine meget længe, også udenfor døren, ved at identificere sig med en meget lille mand, med en stor mave og med mange krøller. Det er mig, sagde han bramfrit da Rikke skulle prøve at gestikulere denne beskrivelse. Senere kom der flere bemærkninger, og i det hele taget gjorde Omar sit til at kurset ikke kun havde fagligt, men også gav et festligt udbytte. Sammen med Harrydukken fik Omar, til tonerne fra Tommy Seebachs evergreen Krøller eller ej, også overrakt en ekstrapræmie i form af den vildeste afro, som han stolt bar hele aftenen. Årets Solvej blev givet til den TR der på kurset havde flyttet sig mest på baggrund af undervisningen. Linda fra Køge var den på kurset, hvis diamant øgede glansen mest, samtidig med at en del barrierer med at tale i større forsamlinger blev brudt. Læs i øvrigt Lindas egen beskrivelse på radiograf.dk/tillidsfolk Humanisterne Lørdag formiddag var helliget oplæg og diskussion med Bo Mussmann, hvor overskriften var en ny forståelse af radiografien i spændingsfeltet mellem humanisme og teknologi. Bo fremlagde en ny definition af radiografien, hvor billeddiagnostikken er den kontekst, den sammenhæng hvori radiografien udspilles. Når radiografen flytter fokus til teknologien, kan det skyldes ydre påvirkninger som fejl og travlhed, men har radiografen de rette betingelser, har han eller hun også på baggrund af sine tekniske kompetencer, overskuddet til at beskæftige sig professionelt med mennesket/patienten. Bo havde mange fine eksempler på når det går godt, men også når det går galt. Der var en god diskussion blandt deltagerne, for radiografer elsker jo at debattere faget, blandt ligesindede. Gennem hele kurset viste tillidsrepræsentanterne stor deltagelse, spørgelyst og villighed til at diskutere i et åbent og trygt forum. TRU er allerede i gang med at arrangere næste årskursus, og det vil I høre om, så snart vi har nyt. Træk vejret helt ned i maven. Goddag, jeg hedder 12 RADIOGRAFEN APRIL 2010

13 Med Initios er du i trygge hænder. Vælg Initios så slipper du for at vælge. Med os som samarbejdspartner har du tilgang til kontrastmidler, medico teknik, software, service og uddannelse på et og samme sted. Gå ind på og få mere at vide om os og vores komplette tilbud.

14 Deltagerne på mødet. Nordisk møde i Wien De Nordiske radiografforbund har nu gennem en årrække afholdt de nordiske møder i Wien i forbindelse med ECR. Dette gøres primært af praktiske årsager, da der alligevel er repræsentanter til stede i anden anledning. I år var Danmark vært for de øvrige nordiske lande, som tæller Norge, Sverige, Finland og Island. Af: michael dreyer Mødet blev åbnet af Charlotte Graungaard Bech, som bød de øvrige landes repræsentanter velkommen. Efter formalia gav de 5 nordiske lande en opdatering på de vigtigste forhold i landene i det forgangne år. Danmark lagde for. Drevne læsere af Radiografen vil naturligvis genkende emnerne, som vi informerede om. Først og fremmest var det EUklagen, der tiltrak den største opmærksomhed og spørgelyst. Bodil Anderson kunne oplyse, at de fulgte klagen tæt, da de har en lignende problematik i Sverige. I Norge vil de bringe en artikel i Hold Pusten, hvor Charlotte og Christian blev interviewet om sagen. Det er rart at de øvrige lande giver opbakning og viser interesse for en dansk problemstilling. Vi håber selvfølgelig at der kommer et resultat ud af det, som kan nytte noget. Vi lovede at informere tæt om forløbet. Radiografmangel? Vi informerede også om, at der nu ikke længere er decideret radiografmangel i Danmark. Det er en virkelighed de har bokset med i årevis i Norge, og som deres politikere først lige er begyndt at reagere på. Problemet i Norge bliver ikke mindre af at Danmark ikke længere kan tilbyde jobs som tidligere, og mange af de nyuddannede i Norge, 140 sidste år, har svært ved at få jobs, og søger 14 RADIOGRAFEN APRIL 2010

15 POLITIK Der var en god stemning mellem deltagerne, her får Bodil fra Sverige en snak med Gry og Anna fra Norge. enten til Sverige eller Danmark. Også på Island er de begyndt at opleve arbejdsløse radiografer. 10 ledige lyder ikke af så meget, men når der er tale om en arbejdsstyrke på 120, så er der pludselig tale om 8 %. På Island var det især landdistrikterne der blev ramt af ledighed. Alle nedskæringer, omstruktureringer og afskedigelser på Island bliver af arbejdsgiverne begrundet i nationens tilstand. I Finland havde de ikke problemer med ledige, men med at få radiografer ud i landdistrikterne. Mere nyt Derudover informerede vi om vores nye hjemmeside, vores nye design på Radiografen samt udskiftningen på kontoret. I Norge havde der også været udskiftning i organisationen. På deres kongres var formand og næstformand blevet genvalgt. I Sverige er de i gang med at udarbejde et nyt logo. Det var et arbejde, som vi spurgte ind til, da vores kongres i 2008 jo lagde op til en eventuel modernisering af logoet i forbindelse med diskussionen om nyt navn. Bodil Anderson kunne oplyse at det var et langt og sejt træk. Endelig kunne vi oplyse at vi er i gang med at forberede fejringen af FRD s 40 års jubilæum i 2011, og samtlige nordiske lande fik en stående invitation til at deltage, Nordisk Kongres Det har hidtil været usikkert hvorvidt Nordisk Kongres skulle fortsætte i den form vi kender den. Norge har givet vigende meldinger om fortsat deltagelse, men på mødet oplyste nordmændene at de stadig ønsker at være en del af samarbejdet med Nordisk Kongres, og at Nordisk Kongres derved fortsætter. Næste gang er i Finland, i Det blev besluttet at det er op til det arrangerende land at bestemme hvorvidt en del af kurset skal foregå på nordisk, som vi gjorde det i København, med en vis succes synes vi selv, i Charlotte tilkendegav at vi er meget glade for den norske beslutning, og ser frem til både Finland i 2011 og Norge i Da det er Finland, der er vært ved næste Nordiske Kongres blev Kim Berg, formand for det finske radiografforbund, valgt til formand for NSR Nordic Society of Radiographers. Politik Der blev også taget andre vigtige beslutninger om det nordiske samarbejde. Først og fremmest var der enighed om at de nordiske lande skal afholde formøder op til møderne i EFRS (den europæiske føderation). Dette skal gøres på baggrund af de ligheder der er landene imellem, og for at de nordiske lande i enighed kan søge størst mulig indflydelse. Finland har ansvaret for at arrangere det næste formøde i den forbindelse. Vedrørende EFRS og samarbejdet med HENRE på uddannelsesområdet, så var der enighed om at samarbejdet på uddannelsesområdet gik igennem HENRE som en selvstændig og uafhængig organisation med uddannelsesspørgsmålet i centrum. Når det er sagt, så er der også et ønske om at formalisere samarbejdet mellem EFRS, som jo er en politisk agerende sammenslutning, og HENRE gennem et dokument, som vi mener bør udarbejdes af EFRS. Norge påtog sig opgaven at udarbejde dette dokument, som skal godkendes af de 5 landes hovedbestyrelser inden det stilles som forslag. Etik NSR forholdt sig til et forslag om et sæt fælles europæiske etiske retningslinier. Vi havde vendt forslaget i vores egen arbejdsgruppe for etiske retningslinier og fået en god og grundig respons, som blev fremført på mødet. Største anke mod det fremlagte forslag var de løse formuleringer, som ikke kunne stå umodsagt, f.eks. høje standarder og kvalitet. Vi ønsker også at give et bud på hvordan vi opnår høje standarder og kvalitet i arbejdet. Katrin fra Island fremførte at der kunne være et problem med at stille for høje krav, da det der er høje krav et sted og ikke er det et andet. Charlotte pointerede at dette spørgsmål har optaget os en del i Danmark, og at vi på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet fra vores etiske arbejdsgruppe vil fremføre et ændringsforslag til EFRS. Norge og Sverige støttede dette, og Finland vil også tage punktet op til diskussion. Efter mødet var Danmark vært ved en middag, som blev afholdt på Restaurant Da Capo, en restaurant, som mange wiensfarere kan nikke genkendende til. Middagen afsluttede et godt afviklet nordisk møde. APRIL 2010 RADIOGRAFEN 15

16 indeord for Thorbjørn Bach Olesen Kollegerne i Fredericia Røntgen Det var med stor sorg at vi, på røntgenafdelingen på Fredericia Sygehus, fik meddelelsen om vores gode kollega Thorbjørn Bach Olesens død. Siden han blev færdiguddannet som radiograf, havde Thorbjørn sin gang på røntgenafdelingen og operationsgangen på OUH. Hans store interesse var kvalitetssikringen i arbejdet med gennemlysninger på operationsgangen. Det var også det, der i 2004 førte ham til Fredericia sygehus, hvor han udover gennemlysninger under urologiske operationer også medvirkede til at udvikle procedurerne ved nyrestensknusning. Thorbjørn var altid velforberedt på sine opgaver og forstod derfor til fulde at bringe patienterne i centrum. Vi kendte ham som en meget ansvarsfuld kollega, der altid var parat til at øse af sin viden og erfaring til yngre kolleger og studerende. Med sit gode humør var Thorbjørn med til at fremme arbejdsglæden i afdelingen - også i svære tider. Det er et stort savn fremover ikke at skulle dele arbejdsdagene med Thorbjørn. Vor dybtfølte medfølelse går til Annette, døtrene, børnebørnene og den øvrige familie. Kirsten Tandrup, på vegne af Kollegerne i Fredericia Røntgen Røntgenafdelingerne på SLB Fredericia Sygehus og SLB Kolding Sygehus Med stor sorg har medarbejderne på Røntgenafdelingerne på SLB Fredericia Sygehus og SLB Kolding Sygehus modtaget beskeden om, at vores kollega, Radiograf Thorbjørn Bach Olesen, er bortgået med døden. Thorbjørn afsluttede radiografuddannelsen i 1977, hvor han blev ansat på Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Hurtigt fandt Thorbjørn sin hjemmebane indenfor radiografien. Det blev røntgenfunktionen på operationsgangene, som blev Thorbjørns hjemmebane, hvor han havde et stort samarbejde med kirurger, operationssygeplejersker og andre medarbejdere på operationsgangene på Odense Universitetshospital. Denne specialfunktion gjorde, at mange radiografer igennem årene har været igennem en oplæringsperiode med Thorbjørns grundige og kyndige vejledning. Thorbjørns ekspertise indenfor betjening af røntgenudstyr på operationsgangene var enestående, Han satte stor ære i at arbejde med kvalitetssikring, udvikling og uddannelse. Siden 2004 var Thorbjørn ansat på Røntgenafdelingen på SLB Fredericia Sygehus, hvor han var med til at opbygge røntgenfunktionen på den urologiske operationsgang. Thorbjørn udvidede sine kompetencer, således at han kunne betjene nyrestensknuser hos Urologisk Afdeling med samme ihærdighed. Thorbjørn havde altid patienterne i fokus, uanset om det var på operationsgangen eller på Røntgenafdelingen, at han mødte dem. Mange patienter har Thorbjørn fulgt over lange forløb, fordi deres sygdom krævede gentagne besøg. Ofte kunne vi høre Thorbjørn sige Nu kommer.. Altid en interesse for den enkelte patient. Vi vil huske Thorbjørn, som en god, varm, humoristisk og omhyggelig kollega. Thorbjørn vil blive savnet af mange forskellige samarbejdsparter. Thorbjørn, husk på din rejse Venstre hånd på buen og højre hånd på håndtaget Vores tanker går til Thorbjørns familie. Æret være Thorbjørn Bach Olesens minde. Overradiograf René Bengtsen, på vegne af medarbejderne på Røntgenafdelingerne på SLB Fredericia Sygehus og SLB Kolding Sygehus. Æret være Thorbjørn Bach Olesens minde Det var med dyb sorg, at vi modtog beskeden om Thorbjørn Bach Olesens pludselige død. Thorbjørn har i mange år været ansat på røntgendiagnostik afdeling på OUH, hvor han har haft sin daglige gang på ortopædisk kirurgisk/urologisk operationsgang og varetaget røntgengennemlysning samt billededokumentation ved operationer. Det er her, at vi har tilbragt mange uforglemmelige timer sammen med Thorbjørn. Thorbjørn gjorde i kraft af sit store faglige arrangement en kæmpe indsats for billeddiagnostikken og strålebeskyttelsen på operationsgangen, dette var ofte en vanskelig og kompliceret opgave. Thorbjørn var og vil altid stå som et forbillede for mange, herunder os. I sin fritid dyrkede Thorbjørn sin helt store passion for lystfiskeriet, specielt når det forgik fra familiens sommerhus i Skåstrup. Her blev livet levet og desværre var det også her, at det stoppede. Christian Göttsch Hansen og Thomas Søndergaard Larsen 16 RADIOGRAFEN APRIL 2010

17 efteruddannelse for radiografer videreuddannelse Professionshøjskolen Metropol i københavn udbyder nu i samarbejde med radiografhøjskolen i Trondheim og karolinska instituttet i stockholm en 2årig deltids MR videreuddannelse. Uddannelsen udbydes som en blanding af seminarer på de tre involverede uddannelsessteder, kombineret med studie via et virtuelt klasseværelse, hvor den studerende har kontakt med undervisere, adgang til undervisningsmateriale og dertil stillede opgaver. Der afvikles 1-3 seminarer pr. semester i enten København, Trondheim eller Stockholm ved tilstrækkelig dansk tilmelding vil der blive afholdt minimum 2 seminarer i København. Efteruddannelse til beskrivende RadiogRaf det axiale skelet Professionshøjskolen Metropol udbyder efteråret 2010 modul 3 omkring det axiale skelet i efteruddannelsen til Radiografisk billedforståelse og -tolkning inden for skeletundersøgelser. Efteruddannelsen er udviklet på baggrund af et stigende behov for at imødekomme krav om høj kvalitet og hurtig diagnosti cering og behandling i det offentlige sygehussystem. Efteruddannelsen har fokus på grænsefladerne mellem radiograf- og radiologprofessionerne. Modul 3 tager ½ år på deltid og vekselvirker mellem teoriseminarer og klinik i egen afdeling, hvor den studerende minimum skal beskrive og dokumentere 500 axiale under søgelser. studiestart: 31. august 2010 omfang: 15 ECTS pr. semester Pris: ca. Nkr 500,- pr. semester ansøgningsfrist: 17. maj Ansøgere skal arbejder inden for MR-diagnostik flere oplysninger fås hos: Flemming Roland Therkildsen, tlf , Læs mere på og studiestart: uge 35 omfang: 15 ECTS Pris: kr. ansøgningsfrist: 15. juni Ansøgere skal enten have gennemført modul 1 og 2 eller kunne dokumentere anden ækvivalent uddannelse. flere oplysninger fås hos: Rikke Vinterberg, tlf , eller Lau Kent Jeppesen, tlf , Læs mere på under Efter- og Videreuddannelse

18 NYt fra Hovedbestyrelsen Nyt mantra for FRD Radiografi er for radiografer, sådan har FRD s mantra længe været kendt, skønt det indtil nu har været uofficielt. Men nu har hovedbestyrelsen godkendt sloganet som FRD s officielle mantra, sammen med begrundelsen: Radiografer er virtuose på teknologien. Derfor er der overskud og overblik til at være mennesker i relation til mennesker radiografer er også humanister. Som radiografer må vi gøre op med kulturen, hvor vi ser os selv som rent naturvidenskabeligt funderede fagpersoner. Radiografien er der hvor det humanistiske og det naturvidenskabelige mødes i en radiografikontekst, derfor er de to tilgange også ligeværdige i det nye mantra. Det skal være med til at gøre det klart, at radiografer fokuserer på individet i patienten og ikke udelukkende på billederne af sygdommen. Politik omkring opgaveflytning Det er ikke ualmindeligt at opgaver skifter hænder i sundhedsvæsenet. Derfor har hovedbestyrelsen udarbejdet og vedtaget en politik for hvordan FRD forholder sig til opgaveflytning. Af hensyn til patienternes sikkerhed, og med baggrund i radiografers kerneprofessionalisme fastholder og arbejder vi for, at de opgaver og funktioner, der kræver radiograffaglige kompetencer, kun kan udføres af radiografer. Radiografer er en professionel faggruppe, der gerne påtager sig ansvar for nye funktioner i sundhedsvæsenet inden for radiografi og radiografibeslægtede områder med et klart fokus på kompetencer. Radiografer er en professionel faggruppe, der kan afgive opgaver, der ikke kræver radiograffaglige kompetencer. Ved flytning af opgaver mellem forskellige sundhedsfaglige grupper er det af afgørende betydning, at det sker med fokus på patienternes sikkerhed, gældende lovgivning og retningslinjer, efter gensidig forståelse og dialog personalegrupperne imellem, således at alle er sikret gode arbejdsforhold og løsningerne samlet set giver de bedst mulige forhold for patienten. Differentieret adgang til hjemmeside Hovedbestyrelsen har besluttet at dele af FRD s hjemmeside kun skal være tilgængelig for medlemmer af foreningen. I den kommende tid vil sekretariatet undersøge de tekniske muligheder for hvordan dele af hjemmesiden kan lukkes, hvad det vil koste, samt hvordan medlemmerne får adgang til de eksklusive sider. Hovedbestyrelsen har endnu ikke taget stilling til hvilke sider det vil være hensigtsmæssigt at låse, eller hvordan passwords kan se ud. Sekretariatet FRD. 18 RADIOGRAFEN APRIL 2010

19 KORT NYT Hvornår blev ioniserende stråling til vitaminer? Af Troels Jeppesen Torsdag den 11. marts kunne man i Jyllandsposten læse om hvordan CT-klinikken i Skejby nu kan tilbyde danskere at få scannet hjerte og kranspulsåre for den nette sum af kr., uden henvisning fra en læge. Baggrunden for Jyllandspostens besøg var en artikel om et sundhedstjek der afslørede et forhøjet blodtryk hos en af bladets reportere. På den baggrund havde radiolog Dennis Tønner Nielsen inviteret ham på en gratis tur i CT-scanneren, på klinikken i Skejby, med kommentaren Strålemæssigt er det intet problem. Man får en lavdosis, og der er ingen risiko forbundet med det. I artiklen fortæller radiolog Dennis Tønner Nielsen, som er medejer af CT-klinikken, at han mener CT-scanninger bør tilbydes alle midaldrende som et supplement til de almindelige sundhedstjek. Formanden for FRD, Charlotte Graungaard Bech, tager afstand fra den praksis som beskrives i artiklen og har bedt SIS om at kikke på sagen. Det er som udgangspunkt svært at være uenig i at forebyggelse er en god ting. At opdage symptomer tidligt i sygdomsforløbet kan i mange tilfælde spare patienten for unødvendige lidelser og i visse tilfælde være med til at man helt kan forhindre sygdomme i at udvikle sig. Men som radiograf ved jeg at al CT-scanning er forbundet med en risiko. Derfor er jeg meget forundret over Dennis Tønner Nielsens udtalelse om, at der ingen risiko er forbundet med CT-scanning af torso, udtaler Charlotte Graungaard Bech. Jyllandsposten inddrager selv Klinikchef på Karkirurgisk Afdeling på Rigshospitalet, overlæge Henrik Sillesen, som heller ikke tilhænger af CT-scanninger for alle. Han kan dog godt forstå at Dennis Tønner Nielsen syntes, at CT-scanninger er en god idé, specielt når han tager kr. for dem. Men CT-scanninger bør foretages mere selektivt, mener Henrik Sillesen. Ifølge ham vil CT-scanning af alle årige være over-kill, da man ikke vil finde ret mange med åreforkalkning. Ifølge Charlotte Graungaard Bech kan man ikke forvente at almindelige borgere kan overskue konsekvenserne af strålingen, hvorfor de er afhængige af vurdering og vejledning fra fagligt kompetente medarbejdere. Derfor er det et problem hvis private klinikker tilbyder risikofri CT-scanning uden om lægens henvisninger. Den tilsyneladende lemfældige omgang med stråling er et problem for patientsikkerheden, for ioniserende stråling er ikke vitaminer og bliver det heller aldrig, siger Charlotte Graungaard Bech. Klage til EU (version 2.0) - Svaret fra kommissionen Efter flere opfølgende mails kunne FRD onsdag den 25. marts læse EU-kommissionens svar, som fuldt ud lever op til alle fordommene om en bureaukratisk sværvægter. Af Troels Jeppesen Kommissionen slår fast, at det ikke er dens opgave at tjekke om de forhold klagen skitserer lever op til den danske lovgivning. Men at den beskrevne situation, som kommissionen ikke kan bekræfte, ikke er i overensstemmelse med Euratomdirektivets krav. Hvad betyder det så? Jo, kommissionen kan altså ikke sige om den danske regering overtræder sin egen bekendtgørelse, kun at den ikke overholder Euratomdirektivet. På trods af at kommissionen i sin tid selv var med til at godkende den. Men, slutter kommissionen, den vil nu indlede et dataindsamlingsprojekt om, hvordan medlemsstaterne efterlever kravene om uddannelse. Der er dog hverken sat tidspunkt på hvornår projektet skal starte eller slutte. I mellemtiden vil situationen i Danmark ikke blive undersøgt nærmere, medmindre de danske myndigheder kan bekræfte situationen, eller FRD kan påvise at situationen er realistisk. Det har FRD selvfølgelig tænkt sig at gøre! Vi anser det nemlig ikke for sandsynligt at de danske myndigheder, som jo bevidst misfortolker deres egen bekendtgørelse, vil bekræfte FRD s udlægning. Derfor fortsætter vi samarbejdet med EU-politikeren Ole Christensen om at fremlægge konkrete beviser for overtrædelserne for EU-kommissionen. I februarudgaven af Radiografen skrev vi om, at FRD den 28. januar havde indgivet en klage til EU-kommissionen. Ifølge FRD s vurdering overtræder de danske myndigheder nemlig Euratomdirektivet når de tillader bl.a. portører og SOSU-assistenter at betjene transportable CT-Scannere efter kun fire timers uddannelse. Du kan læse mere om EU-klagen i februarudgaven af Radiografen, ligesom klagen i hele sin udstrækning er på radiograf.dk APRIL 2010 RADIOGRAFEN 19

20 Beskrivende radiograf fra Syddansk Universitet, Odense I foråret 2008 var Region Syddanmark vært for en opgaveglidningskonference, hvor alle sygehusenheder var inviteret til at komme med ideer og erfaringer i forhold til, hvordan der er blevet arbejdet med opgaveglidning. Der var forskellige initiativer fra mange af Region Syddanmarks sygehuse og der var fokus på den succes, som Vejle Sygehus har haft med beskrivende radiografer, som er uddannet via universitetet i Birmingham, England. Af René Bengtsen, overradiograf, Sygehus Lillebælt Konferencen blev afsluttet med, at der skulle findes 3 indsatsområder, hvor Region Syddanmark ville gå aktivt ind i arbejdet som katalysator for processen. Et af områderne blev beskrivende radiografer. Der blev nedsat en regional arbejdsgruppe med deltagere fra sygehusene i Region Syddanmark, University College Lillebælt og Syddansk Universitet. Allerede ved første møde blev det klart, at det store ønske fra røntgenafdelingerne var en dansk uddannelse til beskrivende radiograf. Dette skyldtes, at flere røntgenafdelinger har oplevet, hvordan udsigten til et studium i England virker skræmmende på mange radiografer. Røntgenafdelingerne påpegede vigtigheden af tilknytningen til universitetet, samt et ønske om et kompetenceudviklingsforløb, som er opbygget efter samme skabelon som er kendt fra universitetet i Birmingham, da der blandt deltagerne har været tilfredshed med den uddannelse. Undervejs blev det klart, at det ville være en fordel, hvis uddannelsen til beskrivende radiograf kunne kombineres med den eksisterende Master i Medicinsk Billeddiagnostik. Derfor har studierne en række fælles fag, hvorefter der bliver separate spor. Uddannelsen til beskrivende radiograf bliver delt op i 2 spor; det perifere skelet på 1. år og det aksiale skelet på 2. år. Hele processen omkring etableringen af en dansk uddannelse til beskrivende radiograf fra Syddansk Universitet er gået stærkt, fordi der var en politisk interesse i at tilbyde den snarest muligt. Der har været involveret mange instanser, ikke mindst skrivegruppen, der blev nedsat med forskellige repræsentanter indenfor faget, har arbejdet med stor iver og under stort tidspres. Det er således gået fra at være et emne på en opgaveglidningskonference i foråret 2008 til et færdigt kompetenceudviklingsforløb, som bliver udbudt i august Kompetenceudviklingsforløb til beskrivende radiograf Vil du videreuddannes til beskrivende radiograf? Kompetenceudviklingsforløbet starter den 1. september og er målrettet autoriserede radiografer. Du bygger oven på din grunduddannelse og erhvervserfaring, så du bliver videnskabeligt og fagligt opdateret. Undervisningen foregår ved Syddansk Universitet, University College Lillebælt og på godkendte uddannelsesafdelinger i Region Syddanmark. Søg nu! Der er ansøgningsfrist 15. maj. Kontakt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet tlf , eller læs mere på beskrivenderadiograf Kompetenceudviklingsforløbet til beskrivende radiograf udbydes i samarbejde mellem Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Region Syddanmark. 20 RADIOGRAFEN APRIL 2010

21 STUDIESIDEN STUDIESIDEN STUDIESIDENSTUDIESIDEN STUDIESIDEN Bacheloropgave: Etik i Radiografien Vi vil med denne opgave fokusere på de etiske retningslinjer for radiografer. Vi er i tværfaglige sammenhænge blevet mødt med fordomme om, at radiografens arbejde blot er at trykke på nogle knapper. Vores overvejelser er endt ud i følgende problemformulering: Hvordan agerer radiografen etisk overfor patienterne i en klinisk mammografi på sygehus x, og hvordan stemmer dette overens med de etiske retningslinjer for radiografer? Undersøgelsen bygger på et kvalitativt observationsstudie, bygget op over en semistruktureret guide. Vi sluttede af med nogle uformelle etnografiske samtaler med radiograferne, vi havde observeret. Ud fra observationerne og de uformelle etnografiske samtaler kommer det til udtryk, at radiograferne på sygehus x i deres daglige arbejdsgang ikke tænker over, hvorvidt de arbejder ud fra de etiske retningslinjer for radiografer eller ej. Selvom radiograferne ikke tænker i de etiske retningslinjer i deres dagligdag, så oplever vi, at deres måde at agere på overfor patienterne stemmer overens med de etiske retningslinje. Nyt fra Studiefonden FRD s studiefond har inden 1. april modtaget tre ansøgninger om tilskud. Der er i forbindelse med ansøgningerne nogle af dem, der rækker ud over Studiefondens egentlige formål. Formålet er at støtte rejse og ophold i udlandet, og så er der givet støtte i forbindelse med valgfri moduler på en anden skole i Danmark. Det er ikke normal praksis at give støtte til transport til og fra klinikophold indenfor skolens eget bagland, skønt at afstandene kan være store. Vi kan desværre ikke bringe navnene på de der har modtaget støtte i dette nummer af Radiografen, da påsken og deadline ikke har gjort det muligt for Studiefonden at træde sammen. Flere unge vil være radiograf Optællingen af kvote 2 ansøgere til Radiografuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol viser en flot fremgang i 1. prioritets ansøgere på hele 48 %, da 59 har søgt på 1. prioritet i år mod 40 sidste år. De samlede ansøgere til uddannelsen er steget med 78 % fra 55 til 98 i år. Denne bemærkelsesværdige stigning kommer oven i et stort ansøgerboom til radiografuddannelsen sidste år og cementerer således uddannelsens popularitet blandt de studiesøgende. Studierektor Anette Kjeldal Lausten giver sit bud på udviklingen: Jeg tror, at den flotte søgning igen i år er en kombination af flere faktorer. Den landsdækkende Hvid Zone kampagne, som har kommunikeret målrettet til de unge og har synliggjort uddannelsens indhold og væsentlige arbejdsfelt har nok været en væsentlig faktor. Dertil kommer naturligvis, at der er gode beskæftigelsesmuligheder i faget, og det er vigtigt for de unge i dag. Studiemiljøet er også væsentligt for de unges valg, og det at Radiografuddannelsen er blevet en del af et stort sundhedsfagligt fællesskab i Metropols campusmiljø, trækker sandsynligvis også studerende til uddannelsen. Radiografuddannelsen på Metropol oplevede også langt flere besøgende til det netop afholdte åbent hus arrangement, end der har været i rigtig mange år. Det tegner således godt for det kommende sommeroptag til uddannelsen. Fest på UC Nordjylland De radiografstuderende på UC Nordjylland vil gerne etablere et fællesskab på skolen på tværs af holdene. Og hvordan kan dette gøres bedre end ved at holde en fest? Så det gør de den 7. maj kl Og skal der være fest, så lad der være fest. Med spisning og det hele. Det koster kun 85 kr. og så er der velkomstdrink, spisning og dans mv. FRD sponserer snacks og andet. Kun radiografstuderende deltager. Der er mulighed for tilmelding hos Christina Bendtsen på eller via Facebook. Der er ingen grund til ikke at komme. STUDIESIDEN APRIL 2010 RADIOGRAFEN 21

22 Kursuskalender APRIL 2010 Dato Senest Tilmelding 1-7/ Ikke oplyst Tema Sted Arrangør 18. årsmøde for International Society for MR in Medicine samt 19. årsmøde for Section for MR Technologists 17-21/ Først til mølle MR-kursus / Ikke oplyst CT thorax og abdomen: angio og colon 31/5-2/ Ikke oplyst Kursus i Basal Ultralydskanning 31/5-3/ / Klinisk MR-kursus (basis) Stokholm, Sverige Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V Scandic KNA, Oslo Herlev Hospital, Store mødesal (ved forhallen) Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V ISMRM / SMRT MR centeret på Herlev Hospital NRF Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans (DSMMR) 31/5-4/ Ikke oplyst Mammografi Scandic KNA, Oslo NRF For yderligere Information eller tlf kik under kurs Tilmelding: via dk (kommende kurser) eller pr til kursussekretær Pia Brand: kik under kurs 2-4/ / Stråleterapi Hotel Augustin, Trondheim NRF se kurs 3-5/ Ikke oplyst Advanced Neuro Imaging: Diffusion, Perfusion, Spectroscopy Pris Ikke oplyst kr. Ikke oplyst kr. Oslo/NO School of MRI / Ikke oplyst Advanced Cardiac MR Imaging Hamburg/DE School of MRI / Ikke oplyst 16-18/ Ikke oplyst 17-19/ / / Ikke oplyst Advanced MR Imaging of the Musculoskeletal System Advanced Cardiac MR Imaging - French Language 9th Central European Congress for Radiographers an Radiological Technicians Advanced Breast & Pelvis MR Imaging 27/9-1/ Først til mølle MR-teknik, MRI in Practice 13-15/ / / Ikke oplyst 14-16/ Ikke oplyst 20-22/9 og 25-26/ / Ikke oplyst Skjelett, undersøkelsesmetodikk og diagnostikk Advanced MR Imaging of the Abdomen Advanced Head & Neck MR Imaging Gent/BE School of MRI 275 Paris/FR School of MRI 275 Beograd, Serbien EFRS 270 Verona/IT School of MRI 275 Siemens A/S, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup Bo Haugaard Jørgensen og Pernille Engesgaard i samarbejde med Siemens, Bayer Shering Pharma og MEDRAD Rica Helsfyr Hotel, Oslo NRF se kurs Seville/ES School of MRI 275 Istanbul/TR School of MRI 275 Først til mølle MR kursus 3 Herlev MR centeret på Herlev Hospital FRD seminar for TR og Arbejdsmiljøgrupper 27-28/ Ikke oplyst FRD seminar for ledere 8-12/ Først til mølle 10-12/ / MR-teknik med særlig vægt på parameterhåndtering og billedoptimering MR, undersøkelsesmetodikk og diagnostikk 15-19/ Først til mølle MR kursus / Ikke oplyst Advanced MR Imaging in Paediatric Radiology Ledernes Konferencecenter, Odense Ledernes Konferencecenter, Odense Bayer Schering Pharma Nørgaardsvej Kongens Lyngby FRD eller tlf Medl kr., Ikke-medl kr nok. med overnatning nrk nok., 7900 inkl. overnatning kr. + moms 5400 nok., 7900 inkl. overnatning kr. TR gratis AMiG ikke oplyst FRD Ikke oplyst Bo Haugaard Jørgensen i samarbejde med Bayer Shering Pharma Rica Helsfyr Hotel, Oslo School of MRI 275 Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V MR centeret på Herlev Hospital eller tlf kr. + moms kr. Geneva/CH School of MRI / / Strålevern, metode og fremdrift Scandic KAN, Oslo NRF se kurs 17-21/ Først til mølle MR kursus 1 Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V MR centeret på Herlev Hospital 4-5/ Ikke oplyst FRD s Landskursus LK11 UC Lillebælt, Odense FRD eller tlf nok., 7900 inkl. overnatning kr. Ikke oplyst n FRD-kurser n Andre kurser Får du kendskab til eksistensen af et relevant kursus som ikke allerede er registreret i Radiografens kursuskalender så kontakt redaktionen 22 RADIOGRAFEN APRIL 2010

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003.

Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003. Indenrigs - og Sundhedsministeriet Att. Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotholmsgade 10-12 1216 København K 23.4.2003 Problemstilling Foreningen af Radiografer i Danmark tillader sig at henvende

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. November 2015 Revideret af laje november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt.

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Referat fra den 23. april 2007

Referat fra den 23. april 2007 Referat fra den 23. april 2007 Mødested: Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Jørgen Nørris Christensen og

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan anvendes i hverdagen ift. at

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 %

Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Evalueringsrapport for dimittendevaluering ½ års dimittend RAD511 forår 2015 Antal studerende på holdet: 25 Antal besvarelser: 13 Svarprocent: 52 % Hvad er dit køn? Har du fået job? Inden for hvilken gren

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

AMPUTATIONS-KONFERENCE

AMPUTATIONS-KONFERENCE AMPUTATIONS-KONFERENCE Tværfaglig konference om amputationer og den amputerede patient Onsdag den 6. november 2013 på Hvidovre Hospital INFORMATION TIL SPONSORER OG UDSTILLERE Invitation til sponsering

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011

Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 Referat af faggruppelandsmødet for handicaphjælper i Kolding 2011 17. maj Kl. 10.00 10.45 Fælles velkomst: Karen Stær bød velkommen og fortalte lidt om: Forventninger til faggruppelandsmøde og præsentation

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen

Relationen til mennesket med cancer med fokus på at overkomme distancen i relationen PET 3 1/3 ECTS Valgfaget afholdes UCN Radiografuddannelsen, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg øst Valgfagets tema Valgfaget præsenterer overordnede centrale begreber, teorier samt handlemåder, der kan

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Få en dialog om din klage

Få en dialog om din klage Få en dialog om din klage Patienter og personale overvejende positive, viser undersøgelser af det nye tilbud om en samtale Af Karen Stage Fritsen og Line Holm Jensen Siden 1. januar 2011 har patienter,

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00)

REFERAT. RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) REFERAT RSD møde (20/11, 2015) (UCN., Aalborg) (9:30 15:00) 1. Tilstedeværende Mia, Charlotte, Katrine, Stina, Jimi, Jørgen 2. Valg af referent Jørgen 3. Godkendelse af dagsorden Godkendt 4. Godkendelse

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010

3. Modulbeskrivelse. Gældende pr. 1. september Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 3. Marianne Gellert 2010 3. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2008 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske vejledere i forhold til

Læs mere

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse

a. Tema: Autorisationslov og ledelsesret: et etisk dilemma c. Temadrøftelse: Etik i sundhedsfremme og forebyggelse Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 22. november 2010 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 1. december 2010 Deltagere: Hanne Munch, Anne Marie Svenningsen, Brian Errebo-Jensen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Procedure ved afgivelse af høringssvar

Procedure ved afgivelse af høringssvar Procedure ved afgivelse af høringssvar (DSF) bliver inviteret til at deltage i høringer vedr. relevant fysioterapi-fagligt materiale. Ofte vil invitationerne komme fra myndigheder som f.eks. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen.

Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Bodø! 6. semesters praktik-12 uger. 1½ uge på Opvågning, 4 ½ uge på Hjerteovervågning og 6 uger på Børneafdelingen. Mine forventninger til opholdet var at opleve et andet sundhedsvæsen og kultur. Jeg valgte

Læs mere