RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR Lene Tarp på ECR. Nordisk møde i Wien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR 2010. Lene Tarp på ECR. Nordisk møde i Wien."

Transkript

1 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR 2010 TR-årskursus Nordisk møde i Wien Lene Tarp på ECR

2 Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. 3 Formanden har ordet Henvendelse til FRD s ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer Annoncer: 4 Notitser 6 ECR Med TR på Års kursus Nordisk møde i Wien Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer FAGLIG REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på Formand: Charlotte Graungaard Bech Poulskervej Neksø Tlf Faglig konsulent: 16 Mindeord for Thorbjørn Bach Olesen 18 Nyt mantra for FRD Erik Roland Foreningens kontor ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis FRD s holdninger. Produktion: 19 Kort nyt 20 Beskrivende radiograf FRD s kontor: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag Studiesiden KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt 22 Kursuskalender maj Stillingsannoncer DEADLINES Leveringsfrister 2010 Stof og annoncer hos frd Udkommer ca. Maj Ledigheden stiger Juni RADIOGRAFEN APRIL 2010

3 LEDER FORMANDEN HAR ORDET Kunsten stiger - sagde de virkelig faglighed? Af Charlotte Graungaard Bech, Formand Fredag den 12. marts havde jeg nær fået morgenkrydderen galt i halsen. I morgennyhederne forlød det: Et flertal i Folketinget har besluttet at det ikke længere skal være muligt at kunne komme direkte ind fra gaden og gøre rent på sygehusene. Nu skal de uddannes i 14 dage for at kunne bestride rengøringsjobbene i sundhedsvæsenet. En for mig ukendt sundhedspolitisk ordfører (jeg blev så chokeret, at jeg end ikke fik set hvad han hed og hvilket parti han repræsenterede) udtalte PÅ TV at det er vigtigt med faglighed. FAGLIGHED. Ja, så har man da hørt det med! Chokket blev dog hurtigt afløst af glæde. Så er der jo håb forude. Jeg ved selvfølgelig at rengøring er én blandt mange vigtige brikker, når det handler om at holde infektioner fra sygehusenes døre. Jeg ved også, at det er et område, der gennem årene er blevet mere og mere økonomisk nedprioriteret. Men det er ikke noget jeg i mit arbejde i FRD skænker mange tanker, og det er da heller ikke noget jeg vil forholde mig til her. Men jeg vil meget gerne forholde mig til det budskab jeg hørte i indslaget fagligheden. Jeg bakker 100 % op om, at vi nu kommer til at tale faglighed i sundhedsvæsenet. For det er tiltrængt. Hidtil er det kun pengene, der har fået lov til at tale, når der træffes politiske beslutninger. Selvfølgelig kan vi ikke bruge penge vi ikke har, men vi kan bruge dem vi har, med omtanke og i tråd med visionen, der jo ikke er virkelighed, om et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det må være slut med at forsøge at stikke danskerne blår i øjnene. Vi må kræve ærlighed omkring beslutninger, der medfører manglende faglighed og bakke godt op om politikere, der kommer til at bruge ordet FAGLIGHED. Så den omtalte faglighed, når det gælder rengøring på sygehusene, varsler forår! For det må da give genlyd gennem hele væsenet og stoppe den del af opgaveglidningen/opgaveflytningen/opgaveforflytningen, der ikke sikrer de nødvendige kompetenceniveauer. Denne fantastiske forårsdag indløber der også et brev fra Sundhedsstyrelsen. I lyset af den debat, der har været den seneste tid om tredjelandslægers manglende sproglige og faglige kompetencer, har Sundhedsstyrelsen besluttet at undersøge, hvor stor problemstillingen er for samtlige faggrupper. Sundhedsstyrelsen har valgt denne fremgangsmåde, for at få et så dækkende billede af problemstillingen som muligt, med henblik på at kvalitetssikre fremtidige autorisationsprocedurer. Ligesom vi skal bakke godt op om de politikere der bruger ordet faglighed, må vi også bakke op om Sundhedsstyrelsen, når de tager ordet KVALITET i deres mund. Selvom kvaliteten i dette tilfælde drejer sig om sprogbarrierer og en ( måske) lidt lemfældig omgang med udstikkelsen af lægeautorisationer, så må dette udsagn om at KVALITETSSIKRE et vist uddannelsesniveau ligeledes afsmitte til andre grene af Sundhedsstyrelsen. Måske endda helt ud til SIS? Måske betyder det i sidste ende at radiografernes autorisation engang i fremtiden bliver en sikring af at radiografarbejde udføres af personale der igennem en mellemlang videregående uddannelse er autoriseret til det? Nu er der to gode ord i spil lige midt i marts FAGLIGHED og KVALITET. Jeg skal da love for at hjelmene spændes rundt omkring! Fantastisk det er forår og der er håb! Måske begynder politikerne også at tage etikken med i kommende beslutninger! For så bliver vi da godt kørende. Charlotte Graungaard Bech Formand, FRD APRIL 2010 RADIOGRAFEN 3

4 Notitser Nyt fra TRU Tillids Repræsentant Udvalget (TRU) er på årskurset blevet udvidet med en repræsentant fra Region Nordjylland Susanne Thomsen og en repræsentant fra Region Midtjylland Jeppe Strand.Det betyder at TRU nu er repræsenteret med en TR fra hver af de fem regioner. FRD afholder TR-intro for nye og fungerende TR den 6. og 7. oktober 2010.TR-årskursus bliver afholdt den 15. til 18. marts 2011, gode forslag til eksterne undervisere modtages gerne. Forhøjet gebyr for anmeldelse af røntgenanlæg Indenrigs- og Sundhedsministeren har med bekendtgørelse nr. 200 af 3. marts 2010 forhøjet gebyret for anmeldelse af røntgenanlæg. Taksterne er forhøjet svarende til den almindelige prisudvikling (PL regulering) og andrager fra og med den 7. marts 2010, kr. for anmeldelse af små dentalrøntgenapparater og kr. for alle øvrige anmeldelser. Rigsrevisionen kulegraver sygehusenes underskud Et underskud i milliardklassen og afskedigelsen af flere hundrede ansatte på landets sygehuse får nu Rigsrevisionen til at give sygehusenes økonomi et serviceeftersyn. Det sker for at få kastet lys over, om pengene er forvaltet fornuftigt ansvarligt. Forklaringerne på underskuddet har været mange. Venstre mener, regionerne har været for dårlige til at holde antallet af ansatte på et forsvarligt niveau, mens regionerne forsvarer sig ved at pege på behandlingsgaranti og øget produktivitet. Ulla Astman, formand for Dansk Regioners sundhedsudvalg, ser frem til resultatet af Rigsrevisionens undersøgelse. Vi kan godt holde til at blive kigget i kortene. Vi er også modtagelige for råd om, hvordan vi eventuelt kan gøre det bedre. Men jeg satser også på, at man får set på, hvilken betydning Folketingets behandlingsgaranti og de statslige aktivitetspuljer har for problemerne, så vi kommer hele vejen rundt og får skabt nogle nye redskaber til at styre økonomien, siger hun til Berlingske Tidende. (fra Dagens Medicin) Arbejdsskadeforsikringens dækning under transport til og fra arbejde Hovedudvalget i Region Syddanmark har belyst spørgsmålet og anmodet Kammeradvokaten om at lave en redegørelse om retstilstanden vedrørende arbejdsskadeforsikringens dækningsområde set i forhold til de forskellige jobkategorier på regionens område. Resultatet af dette er, at en medarbejder, som udgangspunkt, kun er dækket af sin egen eventuelle forsikring (der dækker i fritiden og/eller en heltidsforsikring), på vej fra hjem til arbejde. Det samme gælder, når man eksempelvis kører fra hjem til et eksternt møde, hvis man ikke har været forbi sin arbejdsplads inden mødet. Resultatet har betydning for radiografer, der f.eks. arbejder med screening og tager direkte ud til en screeningsenhed. Så længe de ikke først har rundet det egentlige arbejdssted, det tilknyttede hospital, men kører direkte fra hjemmet og ud til en screeningsenhed er de således ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen. NSF-patienter hjælpes med kræftmedicin Et forsøg med en lille gruppe patienter på dermatologisk afdeling på Århus Sygehus giver nu håb for de nyrepatienter, der har fået alvorlige bivirkninger efter MR-scanninger. Mindst 70 svært nyresyge danskere har udviklet den alvorlige og ofte invaliderende hudlidelse nefrogen systemisk fibrose (NSF) efter at have gennemgået MR-scanninger med gadoliniumholdige kontrastmidler. Indtil nu har der ikke været nogen kendt effektiv behandling af NSF, men et lovende eksperimentelt forsøg i USA har givet overlæge Anne Braae Olesen mod på et forsøg med en lille gruppe hårdt ramte NSF-patienter. Fem NSF-patienter, der følges på dermatologisk afdeling på Århus Sygehus, deltager nu i et protokolleret forsøg. De startede i slutningen af 2009 på et 24-ugers forløb, hvor de dagligt får Glivec. To af de fem er stoppet med behandlingen på grund af infektioner. Anne Braae Olesen fortæller om yderligere en NSF-patient, hun i efteråret valgte at behandle eksperimentelt. En enkeltstående patienthistorie, men med opsigtsvækkende resultat:»han var så dårlig, at vi valgte at behandle ham eksperimentelt. Han kunne næsten ikke gå og kom ind på afdelingen i kørestol. Efter seks ugers behandling med Glivec kunne han cykle. Nu er han færdig med et 24-ugers behandlingsforløb, og det er blevet hverdag igen. Han har det godt og er fortsat lige så mobil.«(fra Dagens Medicin). 4 RADIOGRAFEN APRIL 2010

5 FUJIFILM har genopfundet røntgenrummet! Digital radiografi står over for en ny tidsalder og grundstenen er vores nyudviklede direkte konverterings Flat Panel Detektor, som giver forbedret DQE og MHF for højere røntgen-konvertering, effektivitet og billeder af fremragende kvalitet. Fujifilm Danmark Direkte konverterings Flat Panel Detektor: Højere DQE og MTF Ergonomisk workflow: Auto trekking som standard Hurtig billedfremvisning og eksponering: Preview billede efter 2 sek. og geneksponering efter 4 sek. Fremragende billedkvalitet: Ved hjælp af Fujifilms intelligente billedbehandling

6 ECR 2010 Af Pica Andersen Traditioner er noget alle har inde på livet, i større eller mindre grad. Alle familier har deres egne traditioner, som de videregiver til deres børn, og på den måde er traditioner meget vanskelige at komme til livs. R adiologien og radiografien har sammen en begivenhed der hvert år afvikles i starten af marts måned og som tiltrækker fagfolk fra hele verden, og selv om alle samles om samme begivenhed har hvert land sine traditioner. ECR 2010 er en kongres fyldt med traditioner for os danskere. Er der nogen danske radiografer, der ikke ved hvad Hawelka er? Eller hvad en sake dåb er? Eller Sky-Bar? ECR er mere end blot en kongres og udstilling af billeddiagnostisk udstyr. Den er blevet mødested for radiografer, radiologer, studerende og repræsentanter fra alle de firmaer, der muliggør vores arbejde med højteknologisk udstyr. Mange gode kræfter Den første og meget vigtige tradition er, at lederne på de danske røntgenafdelinger er villige til at sende personale til ECR. Det er godt at vi har ledere der erkender vigtigheden i, at holde sig fagligt og socialt ajour. Tak til jer. I holder traditionen ved lige. Dernæst er der de utrættelige firmafolk, der udstiller produkter hele dagen og stadig er klar på aftenens udfoldelser sammen med os. Det er en hel speciel omgangsform, som jeg tror kun finder sted blandt danskere. Det overfladiske er hurtigt væk (hvis det nogensinde har været der) og stemningen er altid skøn med gode grin og nye bekendtskaber. Tak til firmaerne der sender danske repræsentanter uden jer var ECR ikke det samme. En ny tradition synes også at have fået fodfæste, nemlig de radiografstuderendes deltagelse. I 2005 var jeg med det første hold studerende på ECR og nu er flere skoler af sted med deres studerende. Det giver et helt specielt sammenhold at være af sted på sådan en tur og det giver nogle erfaringer, som man måske nogen gange først kan sætte pris på senere, måske i forbindelse med bachelor opgaven, hvor man kan få brug for nogle af de kontakter man fik skabt på kongressen. Tak til skolerne og lærerne der viderefører traditionen til næste generation. Oplevelser Vi har alle set nogenlunde det samme på årets kongres og dog kommer vi alle hjem med vores bedste minder eller stunder, vi husker bedst. F. eks. at gå i en fremmed by og møde så mange kendte ansigter. Ofte går man op ad Strøget uden at møde så meget som én man kender. Lene Tarp holder oplæg om LEAN på OUH. 6 RADIOGRAFEN APRIL 2010

7 ecr Fra udstillingen. En af de to sølvsild. Avatar-mammografi. Eller at sidde i et fly hvor man stort set kender næsten alle passagerne. Sikke en larm i forhold til normale rutefly. Min bedste oplevelse var den høje kvalitet i foredrag leveret af dygtige danske radiografer. Hvor gør I det bare godt. Mere af den slags, tak! Udstyrsmæssigt var der ikke så meget nyt på banen, men nu skal det lige siges, at det mest var CT og DR jeg fik set. Mange af de flotte maskiner der var udstillet på kongressen har vi allerede, eller lige om lidt, i brug på mange danske røntgenafdelinger hvilket gør det en fornøjelse at være radiograf! Der kan dog nævnes at de trådløse detektorplader bliver lettere, at teknikken med stereoskopi, som giver en rummelig oplevelse af 3D nu også anvendes til mammografer, Avatar-mammografi samt at der er blevet mulighed for at måle den dosis en radiograf måtte blive udsat for på stedet, hvilket giver mulighed for at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange på f.eks. en operationsstue. Andre traditioner Traditionen tro var der bemærkninger om det uforudsigelige vejr i Wien på den årstid, hvor nogle har oplevet sne, mens andre har gået i T-shirt. Jeg vil nu sige, at jeg kun har oplevet kulde. Traditionen tro var der tykt med røg på Hawelka, toiletter gemt bag det røde gardin og historier om, hvad der er foregået bag gardinet igennem årerne. Traditionen tro havde de fleste af deltagerne tømmermænd mindst en dag APRIL 2010 RADIOGRAFEN 7

8 Ny viden og forskning har ikke den samme værdi, hvis ikke der skabes kendskab til resultaterne og vidensdeling til kollegaer. men traditionen tro kommer de fleste op og deltager på kongressen til trods. (Det hedder selvdisciplin, tror jeg). Mon powernaps inden aftensmaden er en tradition for alle eller kun for mig? Nå, men den kan anbefales som en ret fornuftig tradition at følge Radiografoplæggene Som tidligere nævnt var radiografdeltagelsen fra Danmark stor på talerstolene i år og jeg vil ønske jer alle tillykke med jeres flotte præsentationer. Det er folk som jer, der giver andre mod på at prøve det og få fortalt om de projekter, de er involveret i. Ny viden og forskning har ikke den samme værdi, hvis ikke der skabes kendskab til resultaterne og vidensdeling til kollegaer. Netop derfor er det vigtigt, at I tør stå frem med jeres viden, oven i købet på et fremmed sprog, og vise hvor langt Danmark er nået inden for visse områder, på trods af vores lille størrelse. I har alle været en kæmpe inspiration for andre radiografer. Også en stor tak til årets Chairman, Annette Sode, der har ydet et kæmpe arbejde og på trods af alle ovenstående traditioner, sad klar kl i foredragssalen hver morgen. I disse dage hvor der indsamles krav til overenskomst 2011 kunne et lille beskedent ønske være, at alle danske radiografer prøver en tur til ECR. Pica som moderator. Lidt i den tekniske afdeling. Fra danskeraften med Philip. 8 RADIOGRAFEN APRIL 2010

9 Det er nemmere at ytte bank end at ytte bolig Det er nemt at ytte bank Vi har gjort det nemt for dig at få Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto. Du skal blot investere en time af din tid til et møde, så klarer vi resten også kontakten til din nuvær ende bank. 5 % er værd at ytte for På LSBprivat Løn får du 5 % i rente på de første kr. på kontoen og 0,25 % på resten. Begge rentesatser er variable og gælder pr. 5. februar Kravene for at få LSBprivat Løn er, at du er medlem af Foreningen af Radiografer i Danmark og samler hele din privat økonomi hos os. LSBprivat Løn får du på baggrund af en alminde lig kreditvurdering. Online: Klik ind på radiografbank.dk På for siden vælger du book møde, så kontakter vi dig. Ring: Ring på og aftal et møde eller hold mødet telefonisk, så skal du ikke bruge tid på transport.

10 Med TR på Års Tillidsrepræsentanterne i FRD var forsamlet i Odense fra den 17. til den 20. marts for at tale sammen, høre hinanden og lære noget. Der var undervisning af en konsulent og en skuespiller samt et oplæg af radiograf Bo Mussmann. der var erfaringsudveksling, diskussion og vilde overhalinger Af Michael Dreyer Sidstnævnte skal ikke forstås i overført betydning, men i direkte betydning af et køretøj der kører udenom et andet. Onsdag aften, efter spisningen, havde TRU nemlig arrangeret det årlige sociokulturelle arrangement. Denne gang nok mest noget til de lidt drengede typer nemlig et par timer med gokartkørsel. Det viste sig også, at de allermest drengede var de der endte på podiet. René fra OUH var vågen bag rattet og indtog en suveræn førsteplads. Nr. 2 blev Allan fra Herlev, der sikrede sig denne placering med sikker kørsel. Endelig blev Martin fra Bispebjerg nr. 3 efter omkørsel. En meget stolt bronzevinder, der bar sin medalje gennem hele kurset. Samtaler Tidligere havde vi indledt dagen med den årlige TR runde, hvor forskellige problemstillinger blev drøftet og vendt i et trygt og fortroligt forum. TR erne berettede om løst og fast, og der blev nikket genkendende til mange af de problemstillinger, der blev bragt op. Mange af de udfordringer som en TR møder i en afdeling ligner hinanden til forveksling over hele landet. Efter TR-runden holdt Allan fra Herlev et oplæg med baggrund i den situation, som de var blevet kastet ud i, som det første hospital, der fik sparekniven. Allan fortalte om de behov medlemmerne havde for afklaring og den brug han havde gjort af FRD i situationen. Det er et vigtigt budskab at få ud til TR og medlemmer generelt, at FRD er til rådighed, såfremt medlemmerne ønsker, at vi kommer ud på en afdeling eller virksomhed. Det har høj prioritet på kontoret. Allans oplæg lagde op til diskussion i grupper, hvor der blev diskuteret og udvekslet erfaringer med ledelsen og det politiske niveaus håndtering af nedskæringer og deraf følgende fyringer. Bliv set, hørt og forstået! Torsdag blev vi præsenteret for de to eksterne undervisere, som var konsulent Hanne Fink Ferdinand fra FTF og Allan fortæller om håndteringen af besparelserne på Herlev ud fra et TR synspunkt. Der arbejdes i grupper. 10 RADIOGRAFEN APRIL 2010

11 TILLIDSREPRÆSENTANT kursus 2010 skuespiller Rikke Bendsen fra Teater Spektrum. De arbejdede med kommunikation, kropssprog og gennemslagskraft for at TR kunne skærpe sine budskaber og trænge igennem. Allerede ved introen fandt vi ud af, at der var tale om en ægte skuespiller, da Rikke formåede at introducere sig selv først selvudslettende (så mange sad og krummede tæer), siden nedladende (så mange blev stødt) og siden almindeligt overbevisende. Det var Hanne, der stod for meget af det teoretiske stof og Rikke der stod for de mere praktisk orienterede øvelser. Der blev vekslet fint imellem de to, og deltagerne blev ikke tabt på noget tidspunkt. Underviserne havde generelt god føling med deltagerne og fik holdt pauser, når det var nødvendigt. Deltagerne fik også at vide, når de skulle spænde hjelmen! Senere blev deltagerne delt i grupper, hvor der blev fremført først tænkte eksempler, hvor der skulle tales om et tilfældigt billede, og siden et selvvalgt eksempel fra dagligdagen. Jeg var rundt og se med hos begge grupper, og synes at der var stor lighed i tilgangen til vejledning og feedback fra undervisernes side. Det var egentlig ret imponerende, når der var tale om to så forskellige baggrunde som en akademisk og en kreativ. Diamanten Når medlemmerne ser deres TR skære igennem, tale tydeligt (nogle prøvede også at overartikulere, hvilket resulterede i lyde, der ikke kan betegnes som det almindelige mennesker kalder tale ) og have hæn- derne på plads, hvis ikke de tydeligt og bestemt gestikulerer så ved I at jeres TR har været på kursus Der blev også trænet vejrtrækning, hvor luften skulle helt ned under, og i et enkelt tilfælde ud af, maven. Hovsa! I det hele taget kom vi godt rundt om hele kroppen. Et af de vigtigste punkter sidder en håndsbredde over solar plexus og hedder diamanten. Det er den man viser frem i en sikker og åben kropsstilling, når man udviser vilje, myndighed og autoritet. Skjules diamanten fremstår personen som kuet, brødbetynget og underdanig. En TR påstår at hun efterfølgende er blevet målt hos lægen og er blevet 2 cm højere. Hun tillægger dette lidt spøjse tilfælde, at hun nu står og viser diamanten, da hun burde være over voksealderen. Det var tankevækkende at se, hvordan ens udtryk kunne ændres fra myndig til kuet og visa versa på ganske få sekunder. Harry og Solvej Traditionen tro var der fredag festmiddag og diverse små underholdende indslag. Linda og Omar som de stolte og glade prisvindere. Diamanten vises frem. APRIL 2010 RADIOGRAFEN 11

12 Der er også plads til teorien. Der var lodtrækning om bordplanen, således at kortene blev blandede. Troels fra kontoret var stødt til og blev præsenteret for de TR, der endnu ikke har mødt ham. Under hovedretten blev der så tid til årets kåring af Harry og Solvej. Prisen for disse går til den TR der under kurset har gjort sig bemærket i en eller anden retning. Allerede på første undervisningsdag havde Omar fra Hvidovre fået formanden til at grine meget længe, også udenfor døren, ved at identificere sig med en meget lille mand, med en stor mave og med mange krøller. Det er mig, sagde han bramfrit da Rikke skulle prøve at gestikulere denne beskrivelse. Senere kom der flere bemærkninger, og i det hele taget gjorde Omar sit til at kurset ikke kun havde fagligt, men også gav et festligt udbytte. Sammen med Harrydukken fik Omar, til tonerne fra Tommy Seebachs evergreen Krøller eller ej, også overrakt en ekstrapræmie i form af den vildeste afro, som han stolt bar hele aftenen. Årets Solvej blev givet til den TR der på kurset havde flyttet sig mest på baggrund af undervisningen. Linda fra Køge var den på kurset, hvis diamant øgede glansen mest, samtidig med at en del barrierer med at tale i større forsamlinger blev brudt. Læs i øvrigt Lindas egen beskrivelse på radiograf.dk/tillidsfolk Humanisterne Lørdag formiddag var helliget oplæg og diskussion med Bo Mussmann, hvor overskriften var en ny forståelse af radiografien i spændingsfeltet mellem humanisme og teknologi. Bo fremlagde en ny definition af radiografien, hvor billeddiagnostikken er den kontekst, den sammenhæng hvori radiografien udspilles. Når radiografen flytter fokus til teknologien, kan det skyldes ydre påvirkninger som fejl og travlhed, men har radiografen de rette betingelser, har han eller hun også på baggrund af sine tekniske kompetencer, overskuddet til at beskæftige sig professionelt med mennesket/patienten. Bo havde mange fine eksempler på når det går godt, men også når det går galt. Der var en god diskussion blandt deltagerne, for radiografer elsker jo at debattere faget, blandt ligesindede. Gennem hele kurset viste tillidsrepræsentanterne stor deltagelse, spørgelyst og villighed til at diskutere i et åbent og trygt forum. TRU er allerede i gang med at arrangere næste årskursus, og det vil I høre om, så snart vi har nyt. Træk vejret helt ned i maven. Goddag, jeg hedder 12 RADIOGRAFEN APRIL 2010

13 Med Initios er du i trygge hænder. Vælg Initios så slipper du for at vælge. Med os som samarbejdspartner har du tilgang til kontrastmidler, medico teknik, software, service og uddannelse på et og samme sted. Gå ind på og få mere at vide om os og vores komplette tilbud.

14 Deltagerne på mødet. Nordisk møde i Wien De Nordiske radiografforbund har nu gennem en årrække afholdt de nordiske møder i Wien i forbindelse med ECR. Dette gøres primært af praktiske årsager, da der alligevel er repræsentanter til stede i anden anledning. I år var Danmark vært for de øvrige nordiske lande, som tæller Norge, Sverige, Finland og Island. Af: michael dreyer Mødet blev åbnet af Charlotte Graungaard Bech, som bød de øvrige landes repræsentanter velkommen. Efter formalia gav de 5 nordiske lande en opdatering på de vigtigste forhold i landene i det forgangne år. Danmark lagde for. Drevne læsere af Radiografen vil naturligvis genkende emnerne, som vi informerede om. Først og fremmest var det EUklagen, der tiltrak den største opmærksomhed og spørgelyst. Bodil Anderson kunne oplyse, at de fulgte klagen tæt, da de har en lignende problematik i Sverige. I Norge vil de bringe en artikel i Hold Pusten, hvor Charlotte og Christian blev interviewet om sagen. Det er rart at de øvrige lande giver opbakning og viser interesse for en dansk problemstilling. Vi håber selvfølgelig at der kommer et resultat ud af det, som kan nytte noget. Vi lovede at informere tæt om forløbet. Radiografmangel? Vi informerede også om, at der nu ikke længere er decideret radiografmangel i Danmark. Det er en virkelighed de har bokset med i årevis i Norge, og som deres politikere først lige er begyndt at reagere på. Problemet i Norge bliver ikke mindre af at Danmark ikke længere kan tilbyde jobs som tidligere, og mange af de nyuddannede i Norge, 140 sidste år, har svært ved at få jobs, og søger 14 RADIOGRAFEN APRIL 2010

15 POLITIK Der var en god stemning mellem deltagerne, her får Bodil fra Sverige en snak med Gry og Anna fra Norge. enten til Sverige eller Danmark. Også på Island er de begyndt at opleve arbejdsløse radiografer. 10 ledige lyder ikke af så meget, men når der er tale om en arbejdsstyrke på 120, så er der pludselig tale om 8 %. På Island var det især landdistrikterne der blev ramt af ledighed. Alle nedskæringer, omstruktureringer og afskedigelser på Island bliver af arbejdsgiverne begrundet i nationens tilstand. I Finland havde de ikke problemer med ledige, men med at få radiografer ud i landdistrikterne. Mere nyt Derudover informerede vi om vores nye hjemmeside, vores nye design på Radiografen samt udskiftningen på kontoret. I Norge havde der også været udskiftning i organisationen. På deres kongres var formand og næstformand blevet genvalgt. I Sverige er de i gang med at udarbejde et nyt logo. Det var et arbejde, som vi spurgte ind til, da vores kongres i 2008 jo lagde op til en eventuel modernisering af logoet i forbindelse med diskussionen om nyt navn. Bodil Anderson kunne oplyse at det var et langt og sejt træk. Endelig kunne vi oplyse at vi er i gang med at forberede fejringen af FRD s 40 års jubilæum i 2011, og samtlige nordiske lande fik en stående invitation til at deltage, Nordisk Kongres Det har hidtil været usikkert hvorvidt Nordisk Kongres skulle fortsætte i den form vi kender den. Norge har givet vigende meldinger om fortsat deltagelse, men på mødet oplyste nordmændene at de stadig ønsker at være en del af samarbejdet med Nordisk Kongres, og at Nordisk Kongres derved fortsætter. Næste gang er i Finland, i Det blev besluttet at det er op til det arrangerende land at bestemme hvorvidt en del af kurset skal foregå på nordisk, som vi gjorde det i København, med en vis succes synes vi selv, i Charlotte tilkendegav at vi er meget glade for den norske beslutning, og ser frem til både Finland i 2011 og Norge i Da det er Finland, der er vært ved næste Nordiske Kongres blev Kim Berg, formand for det finske radiografforbund, valgt til formand for NSR Nordic Society of Radiographers. Politik Der blev også taget andre vigtige beslutninger om det nordiske samarbejde. Først og fremmest var der enighed om at de nordiske lande skal afholde formøder op til møderne i EFRS (den europæiske føderation). Dette skal gøres på baggrund af de ligheder der er landene imellem, og for at de nordiske lande i enighed kan søge størst mulig indflydelse. Finland har ansvaret for at arrangere det næste formøde i den forbindelse. Vedrørende EFRS og samarbejdet med HENRE på uddannelsesområdet, så var der enighed om at samarbejdet på uddannelsesområdet gik igennem HENRE som en selvstændig og uafhængig organisation med uddannelsesspørgsmålet i centrum. Når det er sagt, så er der også et ønske om at formalisere samarbejdet mellem EFRS, som jo er en politisk agerende sammenslutning, og HENRE gennem et dokument, som vi mener bør udarbejdes af EFRS. Norge påtog sig opgaven at udarbejde dette dokument, som skal godkendes af de 5 landes hovedbestyrelser inden det stilles som forslag. Etik NSR forholdt sig til et forslag om et sæt fælles europæiske etiske retningslinier. Vi havde vendt forslaget i vores egen arbejdsgruppe for etiske retningslinier og fået en god og grundig respons, som blev fremført på mødet. Største anke mod det fremlagte forslag var de løse formuleringer, som ikke kunne stå umodsagt, f.eks. høje standarder og kvalitet. Vi ønsker også at give et bud på hvordan vi opnår høje standarder og kvalitet i arbejdet. Katrin fra Island fremførte at der kunne være et problem med at stille for høje krav, da det der er høje krav et sted og ikke er det et andet. Charlotte pointerede at dette spørgsmål har optaget os en del i Danmark, og at vi på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet fra vores etiske arbejdsgruppe vil fremføre et ændringsforslag til EFRS. Norge og Sverige støttede dette, og Finland vil også tage punktet op til diskussion. Efter mødet var Danmark vært ved en middag, som blev afholdt på Restaurant Da Capo, en restaurant, som mange wiensfarere kan nikke genkendende til. Middagen afsluttede et godt afviklet nordisk møde. APRIL 2010 RADIOGRAFEN 15

16 indeord for Thorbjørn Bach Olesen Kollegerne i Fredericia Røntgen Det var med stor sorg at vi, på røntgenafdelingen på Fredericia Sygehus, fik meddelelsen om vores gode kollega Thorbjørn Bach Olesens død. Siden han blev færdiguddannet som radiograf, havde Thorbjørn sin gang på røntgenafdelingen og operationsgangen på OUH. Hans store interesse var kvalitetssikringen i arbejdet med gennemlysninger på operationsgangen. Det var også det, der i 2004 førte ham til Fredericia sygehus, hvor han udover gennemlysninger under urologiske operationer også medvirkede til at udvikle procedurerne ved nyrestensknusning. Thorbjørn var altid velforberedt på sine opgaver og forstod derfor til fulde at bringe patienterne i centrum. Vi kendte ham som en meget ansvarsfuld kollega, der altid var parat til at øse af sin viden og erfaring til yngre kolleger og studerende. Med sit gode humør var Thorbjørn med til at fremme arbejdsglæden i afdelingen - også i svære tider. Det er et stort savn fremover ikke at skulle dele arbejdsdagene med Thorbjørn. Vor dybtfølte medfølelse går til Annette, døtrene, børnebørnene og den øvrige familie. Kirsten Tandrup, på vegne af Kollegerne i Fredericia Røntgen Røntgenafdelingerne på SLB Fredericia Sygehus og SLB Kolding Sygehus Med stor sorg har medarbejderne på Røntgenafdelingerne på SLB Fredericia Sygehus og SLB Kolding Sygehus modtaget beskeden om, at vores kollega, Radiograf Thorbjørn Bach Olesen, er bortgået med døden. Thorbjørn afsluttede radiografuddannelsen i 1977, hvor han blev ansat på Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Hurtigt fandt Thorbjørn sin hjemmebane indenfor radiografien. Det blev røntgenfunktionen på operationsgangene, som blev Thorbjørns hjemmebane, hvor han havde et stort samarbejde med kirurger, operationssygeplejersker og andre medarbejdere på operationsgangene på Odense Universitetshospital. Denne specialfunktion gjorde, at mange radiografer igennem årene har været igennem en oplæringsperiode med Thorbjørns grundige og kyndige vejledning. Thorbjørns ekspertise indenfor betjening af røntgenudstyr på operationsgangene var enestående, Han satte stor ære i at arbejde med kvalitetssikring, udvikling og uddannelse. Siden 2004 var Thorbjørn ansat på Røntgenafdelingen på SLB Fredericia Sygehus, hvor han var med til at opbygge røntgenfunktionen på den urologiske operationsgang. Thorbjørn udvidede sine kompetencer, således at han kunne betjene nyrestensknuser hos Urologisk Afdeling med samme ihærdighed. Thorbjørn havde altid patienterne i fokus, uanset om det var på operationsgangen eller på Røntgenafdelingen, at han mødte dem. Mange patienter har Thorbjørn fulgt over lange forløb, fordi deres sygdom krævede gentagne besøg. Ofte kunne vi høre Thorbjørn sige Nu kommer.. Altid en interesse for den enkelte patient. Vi vil huske Thorbjørn, som en god, varm, humoristisk og omhyggelig kollega. Thorbjørn vil blive savnet af mange forskellige samarbejdsparter. Thorbjørn, husk på din rejse Venstre hånd på buen og højre hånd på håndtaget Vores tanker går til Thorbjørns familie. Æret være Thorbjørn Bach Olesens minde. Overradiograf René Bengtsen, på vegne af medarbejderne på Røntgenafdelingerne på SLB Fredericia Sygehus og SLB Kolding Sygehus. Æret være Thorbjørn Bach Olesens minde Det var med dyb sorg, at vi modtog beskeden om Thorbjørn Bach Olesens pludselige død. Thorbjørn har i mange år været ansat på røntgendiagnostik afdeling på OUH, hvor han har haft sin daglige gang på ortopædisk kirurgisk/urologisk operationsgang og varetaget røntgengennemlysning samt billededokumentation ved operationer. Det er her, at vi har tilbragt mange uforglemmelige timer sammen med Thorbjørn. Thorbjørn gjorde i kraft af sit store faglige arrangement en kæmpe indsats for billeddiagnostikken og strålebeskyttelsen på operationsgangen, dette var ofte en vanskelig og kompliceret opgave. Thorbjørn var og vil altid stå som et forbillede for mange, herunder os. I sin fritid dyrkede Thorbjørn sin helt store passion for lystfiskeriet, specielt når det forgik fra familiens sommerhus i Skåstrup. Her blev livet levet og desværre var det også her, at det stoppede. Christian Göttsch Hansen og Thomas Søndergaard Larsen 16 RADIOGRAFEN APRIL 2010

17 efteruddannelse for radiografer videreuddannelse Professionshøjskolen Metropol i københavn udbyder nu i samarbejde med radiografhøjskolen i Trondheim og karolinska instituttet i stockholm en 2årig deltids MR videreuddannelse. Uddannelsen udbydes som en blanding af seminarer på de tre involverede uddannelsessteder, kombineret med studie via et virtuelt klasseværelse, hvor den studerende har kontakt med undervisere, adgang til undervisningsmateriale og dertil stillede opgaver. Der afvikles 1-3 seminarer pr. semester i enten København, Trondheim eller Stockholm ved tilstrækkelig dansk tilmelding vil der blive afholdt minimum 2 seminarer i København. Efteruddannelse til beskrivende RadiogRaf det axiale skelet Professionshøjskolen Metropol udbyder efteråret 2010 modul 3 omkring det axiale skelet i efteruddannelsen til Radiografisk billedforståelse og -tolkning inden for skeletundersøgelser. Efteruddannelsen er udviklet på baggrund af et stigende behov for at imødekomme krav om høj kvalitet og hurtig diagnosti cering og behandling i det offentlige sygehussystem. Efteruddannelsen har fokus på grænsefladerne mellem radiograf- og radiologprofessionerne. Modul 3 tager ½ år på deltid og vekselvirker mellem teoriseminarer og klinik i egen afdeling, hvor den studerende minimum skal beskrive og dokumentere 500 axiale under søgelser. studiestart: 31. august 2010 omfang: 15 ECTS pr. semester Pris: ca. Nkr 500,- pr. semester ansøgningsfrist: 17. maj Ansøgere skal arbejder inden for MR-diagnostik flere oplysninger fås hos: Flemming Roland Therkildsen, tlf , Læs mere på og studiestart: uge 35 omfang: 15 ECTS Pris: kr. ansøgningsfrist: 15. juni Ansøgere skal enten have gennemført modul 1 og 2 eller kunne dokumentere anden ækvivalent uddannelse. flere oplysninger fås hos: Rikke Vinterberg, tlf , eller Lau Kent Jeppesen, tlf , Læs mere på under Efter- og Videreuddannelse

18 NYt fra Hovedbestyrelsen Nyt mantra for FRD Radiografi er for radiografer, sådan har FRD s mantra længe været kendt, skønt det indtil nu har været uofficielt. Men nu har hovedbestyrelsen godkendt sloganet som FRD s officielle mantra, sammen med begrundelsen: Radiografer er virtuose på teknologien. Derfor er der overskud og overblik til at være mennesker i relation til mennesker radiografer er også humanister. Som radiografer må vi gøre op med kulturen, hvor vi ser os selv som rent naturvidenskabeligt funderede fagpersoner. Radiografien er der hvor det humanistiske og det naturvidenskabelige mødes i en radiografikontekst, derfor er de to tilgange også ligeværdige i det nye mantra. Det skal være med til at gøre det klart, at radiografer fokuserer på individet i patienten og ikke udelukkende på billederne af sygdommen. Politik omkring opgaveflytning Det er ikke ualmindeligt at opgaver skifter hænder i sundhedsvæsenet. Derfor har hovedbestyrelsen udarbejdet og vedtaget en politik for hvordan FRD forholder sig til opgaveflytning. Af hensyn til patienternes sikkerhed, og med baggrund i radiografers kerneprofessionalisme fastholder og arbejder vi for, at de opgaver og funktioner, der kræver radiograffaglige kompetencer, kun kan udføres af radiografer. Radiografer er en professionel faggruppe, der gerne påtager sig ansvar for nye funktioner i sundhedsvæsenet inden for radiografi og radiografibeslægtede områder med et klart fokus på kompetencer. Radiografer er en professionel faggruppe, der kan afgive opgaver, der ikke kræver radiograffaglige kompetencer. Ved flytning af opgaver mellem forskellige sundhedsfaglige grupper er det af afgørende betydning, at det sker med fokus på patienternes sikkerhed, gældende lovgivning og retningslinjer, efter gensidig forståelse og dialog personalegrupperne imellem, således at alle er sikret gode arbejdsforhold og løsningerne samlet set giver de bedst mulige forhold for patienten. Differentieret adgang til hjemmeside Hovedbestyrelsen har besluttet at dele af FRD s hjemmeside kun skal være tilgængelig for medlemmer af foreningen. I den kommende tid vil sekretariatet undersøge de tekniske muligheder for hvordan dele af hjemmesiden kan lukkes, hvad det vil koste, samt hvordan medlemmerne får adgang til de eksklusive sider. Hovedbestyrelsen har endnu ikke taget stilling til hvilke sider det vil være hensigtsmæssigt at låse, eller hvordan passwords kan se ud. Sekretariatet FRD. 18 RADIOGRAFEN APRIL 2010

19 KORT NYT Hvornår blev ioniserende stråling til vitaminer? Af Troels Jeppesen Torsdag den 11. marts kunne man i Jyllandsposten læse om hvordan CT-klinikken i Skejby nu kan tilbyde danskere at få scannet hjerte og kranspulsåre for den nette sum af kr., uden henvisning fra en læge. Baggrunden for Jyllandspostens besøg var en artikel om et sundhedstjek der afslørede et forhøjet blodtryk hos en af bladets reportere. På den baggrund havde radiolog Dennis Tønner Nielsen inviteret ham på en gratis tur i CT-scanneren, på klinikken i Skejby, med kommentaren Strålemæssigt er det intet problem. Man får en lavdosis, og der er ingen risiko forbundet med det. I artiklen fortæller radiolog Dennis Tønner Nielsen, som er medejer af CT-klinikken, at han mener CT-scanninger bør tilbydes alle midaldrende som et supplement til de almindelige sundhedstjek. Formanden for FRD, Charlotte Graungaard Bech, tager afstand fra den praksis som beskrives i artiklen og har bedt SIS om at kikke på sagen. Det er som udgangspunkt svært at være uenig i at forebyggelse er en god ting. At opdage symptomer tidligt i sygdomsforløbet kan i mange tilfælde spare patienten for unødvendige lidelser og i visse tilfælde være med til at man helt kan forhindre sygdomme i at udvikle sig. Men som radiograf ved jeg at al CT-scanning er forbundet med en risiko. Derfor er jeg meget forundret over Dennis Tønner Nielsens udtalelse om, at der ingen risiko er forbundet med CT-scanning af torso, udtaler Charlotte Graungaard Bech. Jyllandsposten inddrager selv Klinikchef på Karkirurgisk Afdeling på Rigshospitalet, overlæge Henrik Sillesen, som heller ikke tilhænger af CT-scanninger for alle. Han kan dog godt forstå at Dennis Tønner Nielsen syntes, at CT-scanninger er en god idé, specielt når han tager kr. for dem. Men CT-scanninger bør foretages mere selektivt, mener Henrik Sillesen. Ifølge ham vil CT-scanning af alle årige være over-kill, da man ikke vil finde ret mange med åreforkalkning. Ifølge Charlotte Graungaard Bech kan man ikke forvente at almindelige borgere kan overskue konsekvenserne af strålingen, hvorfor de er afhængige af vurdering og vejledning fra fagligt kompetente medarbejdere. Derfor er det et problem hvis private klinikker tilbyder risikofri CT-scanning uden om lægens henvisninger. Den tilsyneladende lemfældige omgang med stråling er et problem for patientsikkerheden, for ioniserende stråling er ikke vitaminer og bliver det heller aldrig, siger Charlotte Graungaard Bech. Klage til EU (version 2.0) - Svaret fra kommissionen Efter flere opfølgende mails kunne FRD onsdag den 25. marts læse EU-kommissionens svar, som fuldt ud lever op til alle fordommene om en bureaukratisk sværvægter. Af Troels Jeppesen Kommissionen slår fast, at det ikke er dens opgave at tjekke om de forhold klagen skitserer lever op til den danske lovgivning. Men at den beskrevne situation, som kommissionen ikke kan bekræfte, ikke er i overensstemmelse med Euratomdirektivets krav. Hvad betyder det så? Jo, kommissionen kan altså ikke sige om den danske regering overtræder sin egen bekendtgørelse, kun at den ikke overholder Euratomdirektivet. På trods af at kommissionen i sin tid selv var med til at godkende den. Men, slutter kommissionen, den vil nu indlede et dataindsamlingsprojekt om, hvordan medlemsstaterne efterlever kravene om uddannelse. Der er dog hverken sat tidspunkt på hvornår projektet skal starte eller slutte. I mellemtiden vil situationen i Danmark ikke blive undersøgt nærmere, medmindre de danske myndigheder kan bekræfte situationen, eller FRD kan påvise at situationen er realistisk. Det har FRD selvfølgelig tænkt sig at gøre! Vi anser det nemlig ikke for sandsynligt at de danske myndigheder, som jo bevidst misfortolker deres egen bekendtgørelse, vil bekræfte FRD s udlægning. Derfor fortsætter vi samarbejdet med EU-politikeren Ole Christensen om at fremlægge konkrete beviser for overtrædelserne for EU-kommissionen. I februarudgaven af Radiografen skrev vi om, at FRD den 28. januar havde indgivet en klage til EU-kommissionen. Ifølge FRD s vurdering overtræder de danske myndigheder nemlig Euratomdirektivet når de tillader bl.a. portører og SOSU-assistenter at betjene transportable CT-Scannere efter kun fire timers uddannelse. Du kan læse mere om EU-klagen i februarudgaven af Radiografen, ligesom klagen i hele sin udstrækning er på radiograf.dk APRIL 2010 RADIOGRAFEN 19

20 Beskrivende radiograf fra Syddansk Universitet, Odense I foråret 2008 var Region Syddanmark vært for en opgaveglidningskonference, hvor alle sygehusenheder var inviteret til at komme med ideer og erfaringer i forhold til, hvordan der er blevet arbejdet med opgaveglidning. Der var forskellige initiativer fra mange af Region Syddanmarks sygehuse og der var fokus på den succes, som Vejle Sygehus har haft med beskrivende radiografer, som er uddannet via universitetet i Birmingham, England. Af René Bengtsen, overradiograf, Sygehus Lillebælt Konferencen blev afsluttet med, at der skulle findes 3 indsatsområder, hvor Region Syddanmark ville gå aktivt ind i arbejdet som katalysator for processen. Et af områderne blev beskrivende radiografer. Der blev nedsat en regional arbejdsgruppe med deltagere fra sygehusene i Region Syddanmark, University College Lillebælt og Syddansk Universitet. Allerede ved første møde blev det klart, at det store ønske fra røntgenafdelingerne var en dansk uddannelse til beskrivende radiograf. Dette skyldtes, at flere røntgenafdelinger har oplevet, hvordan udsigten til et studium i England virker skræmmende på mange radiografer. Røntgenafdelingerne påpegede vigtigheden af tilknytningen til universitetet, samt et ønske om et kompetenceudviklingsforløb, som er opbygget efter samme skabelon som er kendt fra universitetet i Birmingham, da der blandt deltagerne har været tilfredshed med den uddannelse. Undervejs blev det klart, at det ville være en fordel, hvis uddannelsen til beskrivende radiograf kunne kombineres med den eksisterende Master i Medicinsk Billeddiagnostik. Derfor har studierne en række fælles fag, hvorefter der bliver separate spor. Uddannelsen til beskrivende radiograf bliver delt op i 2 spor; det perifere skelet på 1. år og det aksiale skelet på 2. år. Hele processen omkring etableringen af en dansk uddannelse til beskrivende radiograf fra Syddansk Universitet er gået stærkt, fordi der var en politisk interesse i at tilbyde den snarest muligt. Der har været involveret mange instanser, ikke mindst skrivegruppen, der blev nedsat med forskellige repræsentanter indenfor faget, har arbejdet med stor iver og under stort tidspres. Det er således gået fra at være et emne på en opgaveglidningskonference i foråret 2008 til et færdigt kompetenceudviklingsforløb, som bliver udbudt i august Kompetenceudviklingsforløb til beskrivende radiograf Vil du videreuddannes til beskrivende radiograf? Kompetenceudviklingsforløbet starter den 1. september og er målrettet autoriserede radiografer. Du bygger oven på din grunduddannelse og erhvervserfaring, så du bliver videnskabeligt og fagligt opdateret. Undervisningen foregår ved Syddansk Universitet, University College Lillebælt og på godkendte uddannelsesafdelinger i Region Syddanmark. Søg nu! Der er ansøgningsfrist 15. maj. Kontakt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet tlf , eller læs mere på beskrivenderadiograf Kompetenceudviklingsforløbet til beskrivende radiograf udbydes i samarbejde mellem Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Region Syddanmark. 20 RADIOGRAFEN APRIL 2010

21 STUDIESIDEN STUDIESIDEN STUDIESIDENSTUDIESIDEN STUDIESIDEN Bacheloropgave: Etik i Radiografien Vi vil med denne opgave fokusere på de etiske retningslinjer for radiografer. Vi er i tværfaglige sammenhænge blevet mødt med fordomme om, at radiografens arbejde blot er at trykke på nogle knapper. Vores overvejelser er endt ud i følgende problemformulering: Hvordan agerer radiografen etisk overfor patienterne i en klinisk mammografi på sygehus x, og hvordan stemmer dette overens med de etiske retningslinjer for radiografer? Undersøgelsen bygger på et kvalitativt observationsstudie, bygget op over en semistruktureret guide. Vi sluttede af med nogle uformelle etnografiske samtaler med radiograferne, vi havde observeret. Ud fra observationerne og de uformelle etnografiske samtaler kommer det til udtryk, at radiograferne på sygehus x i deres daglige arbejdsgang ikke tænker over, hvorvidt de arbejder ud fra de etiske retningslinjer for radiografer eller ej. Selvom radiograferne ikke tænker i de etiske retningslinjer i deres dagligdag, så oplever vi, at deres måde at agere på overfor patienterne stemmer overens med de etiske retningslinje. Nyt fra Studiefonden FRD s studiefond har inden 1. april modtaget tre ansøgninger om tilskud. Der er i forbindelse med ansøgningerne nogle af dem, der rækker ud over Studiefondens egentlige formål. Formålet er at støtte rejse og ophold i udlandet, og så er der givet støtte i forbindelse med valgfri moduler på en anden skole i Danmark. Det er ikke normal praksis at give støtte til transport til og fra klinikophold indenfor skolens eget bagland, skønt at afstandene kan være store. Vi kan desværre ikke bringe navnene på de der har modtaget støtte i dette nummer af Radiografen, da påsken og deadline ikke har gjort det muligt for Studiefonden at træde sammen. Flere unge vil være radiograf Optællingen af kvote 2 ansøgere til Radiografuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol viser en flot fremgang i 1. prioritets ansøgere på hele 48 %, da 59 har søgt på 1. prioritet i år mod 40 sidste år. De samlede ansøgere til uddannelsen er steget med 78 % fra 55 til 98 i år. Denne bemærkelsesværdige stigning kommer oven i et stort ansøgerboom til radiografuddannelsen sidste år og cementerer således uddannelsens popularitet blandt de studiesøgende. Studierektor Anette Kjeldal Lausten giver sit bud på udviklingen: Jeg tror, at den flotte søgning igen i år er en kombination af flere faktorer. Den landsdækkende Hvid Zone kampagne, som har kommunikeret målrettet til de unge og har synliggjort uddannelsens indhold og væsentlige arbejdsfelt har nok været en væsentlig faktor. Dertil kommer naturligvis, at der er gode beskæftigelsesmuligheder i faget, og det er vigtigt for de unge i dag. Studiemiljøet er også væsentligt for de unges valg, og det at Radiografuddannelsen er blevet en del af et stort sundhedsfagligt fællesskab i Metropols campusmiljø, trækker sandsynligvis også studerende til uddannelsen. Radiografuddannelsen på Metropol oplevede også langt flere besøgende til det netop afholdte åbent hus arrangement, end der har været i rigtig mange år. Det tegner således godt for det kommende sommeroptag til uddannelsen. Fest på UC Nordjylland De radiografstuderende på UC Nordjylland vil gerne etablere et fællesskab på skolen på tværs af holdene. Og hvordan kan dette gøres bedre end ved at holde en fest? Så det gør de den 7. maj kl Og skal der være fest, så lad der være fest. Med spisning og det hele. Det koster kun 85 kr. og så er der velkomstdrink, spisning og dans mv. FRD sponserer snacks og andet. Kun radiografstuderende deltager. Der er mulighed for tilmelding hos Christina Bendtsen på eller via Facebook. Der er ingen grund til ikke at komme. STUDIESIDEN APRIL 2010 RADIOGRAFEN 21

22 Kursuskalender APRIL 2010 Dato Senest Tilmelding 1-7/ Ikke oplyst Tema Sted Arrangør 18. årsmøde for International Society for MR in Medicine samt 19. årsmøde for Section for MR Technologists 17-21/ Først til mølle MR-kursus / Ikke oplyst CT thorax og abdomen: angio og colon 31/5-2/ Ikke oplyst Kursus i Basal Ultralydskanning 31/5-3/ / Klinisk MR-kursus (basis) Stokholm, Sverige Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V Scandic KNA, Oslo Herlev Hospital, Store mødesal (ved forhallen) Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V ISMRM / SMRT MR centeret på Herlev Hospital NRF Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans (DSMMR) 31/5-4/ Ikke oplyst Mammografi Scandic KNA, Oslo NRF For yderligere Information eller tlf kik under kurs Tilmelding: via dk (kommende kurser) eller pr til kursussekretær Pia Brand: kik under kurs 2-4/ / Stråleterapi Hotel Augustin, Trondheim NRF se kurs 3-5/ Ikke oplyst Advanced Neuro Imaging: Diffusion, Perfusion, Spectroscopy Pris Ikke oplyst kr. Ikke oplyst kr. Oslo/NO School of MRI / Ikke oplyst Advanced Cardiac MR Imaging Hamburg/DE School of MRI / Ikke oplyst 16-18/ Ikke oplyst 17-19/ / / Ikke oplyst Advanced MR Imaging of the Musculoskeletal System Advanced Cardiac MR Imaging - French Language 9th Central European Congress for Radiographers an Radiological Technicians Advanced Breast & Pelvis MR Imaging 27/9-1/ Først til mølle MR-teknik, MRI in Practice 13-15/ / / Ikke oplyst 14-16/ Ikke oplyst 20-22/9 og 25-26/ / Ikke oplyst Skjelett, undersøkelsesmetodikk og diagnostikk Advanced MR Imaging of the Abdomen Advanced Head & Neck MR Imaging Gent/BE School of MRI 275 Paris/FR School of MRI 275 Beograd, Serbien EFRS 270 Verona/IT School of MRI 275 Siemens A/S, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup Bo Haugaard Jørgensen og Pernille Engesgaard i samarbejde med Siemens, Bayer Shering Pharma og MEDRAD Rica Helsfyr Hotel, Oslo NRF se kurs Seville/ES School of MRI 275 Istanbul/TR School of MRI 275 Først til mølle MR kursus 3 Herlev MR centeret på Herlev Hospital FRD seminar for TR og Arbejdsmiljøgrupper 27-28/ Ikke oplyst FRD seminar for ledere 8-12/ Først til mølle 10-12/ / MR-teknik med særlig vægt på parameterhåndtering og billedoptimering MR, undersøkelsesmetodikk og diagnostikk 15-19/ Først til mølle MR kursus / Ikke oplyst Advanced MR Imaging in Paediatric Radiology Ledernes Konferencecenter, Odense Ledernes Konferencecenter, Odense Bayer Schering Pharma Nørgaardsvej Kongens Lyngby FRD eller tlf Medl kr., Ikke-medl kr nok. med overnatning nrk nok., 7900 inkl. overnatning kr. + moms 5400 nok., 7900 inkl. overnatning kr. TR gratis AMiG ikke oplyst FRD Ikke oplyst Bo Haugaard Jørgensen i samarbejde med Bayer Shering Pharma Rica Helsfyr Hotel, Oslo School of MRI 275 Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V MR centeret på Herlev Hospital eller tlf kr. + moms kr. Geneva/CH School of MRI / / Strålevern, metode og fremdrift Scandic KAN, Oslo NRF se kurs 17-21/ Først til mølle MR kursus 1 Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V MR centeret på Herlev Hospital 4-5/ Ikke oplyst FRD s Landskursus LK11 UC Lillebælt, Odense FRD eller tlf nok., 7900 inkl. overnatning kr. Ikke oplyst n FRD-kurser n Andre kurser Får du kendskab til eksistensen af et relevant kursus som ikke allerede er registreret i Radiografens kursuskalender så kontakt redaktionen 22 RADIOGRAFEN APRIL 2010

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

RADIOGRAFEN. Kick-off møde i Sundhedskartellet. MR skanning med DWIBS ved Ovariecancer. Et humanistisk perspektiv på radiografi

RADIOGRAFEN. Kick-off møde i Sundhedskartellet. MR skanning med DWIBS ved Ovariecancer. Et humanistisk perspektiv på radiografi RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - MAJ 2010 MR skanning med DWIBS ved Ovariecancer Et humanistisk perspektiv på radiografi Kick-off møde i Sundhedskartellet Kravindsamling er lukket

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011

RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - NOVEMBER 2011 TEMA DEL DE GODE IDEER ET ELLER TO ORD? BIHULEPROTOKOLLER VI BLIVER OGSÅ HØRT INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange

Læs mere

OK13 ADIOGRAFEN 1000 MØDES OM SIDE 8. Rejsebrev fra Tromsø. Ligeløn. Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet

OK13 ADIOGRAFEN 1000 MØDES OM SIDE 8. Rejsebrev fra Tromsø. Ligeløn. Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - JUNI 2012 OK13 1000 MØDES OM SIDE 8 16 I DETTE NUMMER: 10 Ligeløn 14 Rejsebrev fra Tromsø 18 Hver tiende får alvorligt stress af arbejdet EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

RADIOGRAFEN. Chicago. vind en tur. fra en radiografvinkel. til Torento med FRD FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - APRIL 2011

RADIOGRAFEN. Chicago. vind en tur. fra en radiografvinkel. til Torento med FRD FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - APRIL 2011 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - APRIL 2011 Chicago fra en radiografvinkel vind en tur til Torento med FRD HAMMERUPPIGEN Røngten- UNDERSØGELSER STABILISERES TILLIDSREPRÆSENTANTERNES

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

RADIOGRAFEN OG HVA SÅ? MED HÅRET I POSTKASSEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MAJ 2011 ER TIDEN LØBET FRA GONADEBESKYTTELSE?

RADIOGRAFEN OG HVA SÅ? MED HÅRET I POSTKASSEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MAJ 2011 ER TIDEN LØBET FRA GONADEBESKYTTELSE? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MAJ 2011 MED HÅRET I POSTKASSEN OG HVA SÅ? ER TIDEN LØBET FRA GONADEBESKYTTELSE? REVISION AF CT-BOGEN FORMANDEN KOM FORBI INDHOLD RADIOGRAFEN

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - FEBRUAR 2011 LANDSKURSUS 2011 GÅ HJEM OG TÆNK

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - FEBRUAR 2011 LANDSKURSUS 2011 GÅ HJEM OG TÆNK FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - FEBRUAR 2011 LANDSKURSUS 2011 GÅ HJEM OG TÆNK CT LONDON LEDERFORENINGEN INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: 1.800 eksemplarer.

Læs mere

ADIOGRAFEN FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF. ISRRT i Toronto part 2. Kampen om partikelkanonen.

ADIOGRAFEN FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF. ISRRT i Toronto part 2. Kampen om partikelkanonen. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - SEPTEMBER 2012 BIOANALYTIKER OG RADIOGRAF FAGGRÆNSERNE FLYDER SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 Kampen om partikelkanonen 14 ISRRT i Toronto part 2 20 Krav til Ok 13

Læs mere

ADIOGRAFEN I AFDELINGEN RADIOGRAFSTUDERENDE - VISIONER OG UDFORDRINGER SIDE 14-18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - APRIL 2013

ADIOGRAFEN I AFDELINGEN RADIOGRAFSTUDERENDE - VISIONER OG UDFORDRINGER SIDE 14-18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - APRIL 2013 ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - APRIL 2013 RADIOGRAFSTUDERENDE I AFDELINGEN - VISIONER OG UDFORDRINGER 16 SIDE 14-18 I DETTE NUMMER: MOBIL MR SCANNER 6 KAN MAN DET? 12 URAFSTEMNINGEN 20 NY TEKNOLOGI

Læs mere

RADIOGRAFEN GRONINGEN STUDIEOPHOLD I FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - JUNI 2011 EVENTYRLØB PORTRÆT AF EN FORMAND X2

RADIOGRAFEN GRONINGEN STUDIEOPHOLD I FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - JUNI 2011 EVENTYRLØB PORTRÆT AF EN FORMAND X2 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - JUNI 2011 STUDIEOPHOLD I GRONINGEN NYT ERGONOMISK TILTAG I KOLDING PORTRÆT AF EN FORMAND X2 EVENTYRLØB INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club.

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME 12 I DETTE NUMMER: 6 En oplevelse for livet 16 Journal Club 20 Jobsøgning EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10

Læs mere

ADIOGRAFEN BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 INTERVENTIONS

ADIOGRAFEN BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 INTERVENTIONS ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - JUNI 2013 BATTERED CHILD: KAN VI LÆRE AF HINANDEN? SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 8 MENINAS, BEM-VINDO A PORTUGAL PIGER, VELKOMMEN TIL PORTUGAL 14 INTERVENTIONS 16 RADIOLOGI

Læs mere

RADIOGRAFEN FLOT OG FYRRIG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - AUGUST 2011 GIVSKUD ZOO. Multislice ct

RADIOGRAFEN FLOT OG FYRRIG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - AUGUST 2011 GIVSKUD ZOO. Multislice ct RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - AUGUST 2011 40 FLOT OG FYRRIG GIVSKUD ZOO denne bog vil introducere dig for grundbegreberne inden for ct og gennemgå forholdet mellem billedkvalitet

Læs mere

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 JULENUMMER MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 16 I DETTE NUMMER: EOS - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 10 (OUH)

Læs mere

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York

ADIOGRAFEN SEMINAR SIDE 6-9. Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Studieophold i York ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - NOVEMBER 2012 SEMINAR SIDE 6-9 16 I DETTE NUMMER: 10 Hvordan er det lige med de gule fagforeninger? Lønfejl snyder radiografer 16 for 700.000 kr. 22 Studieophold

Læs mere

RADIOGRAFEN. Hvalhjerte i super-skanner FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS

RADIOGRAFEN. Hvalhjerte i super-skanner FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - SEPTEMBER 2010 Hvalhjerte i super-skanner HVORDAN ER OMGANGSTONEN PÅ DIN ARBEJDS- PLADS GODE RÅD TIL FORBEDRING AF DIT ARBEJDSMILJØ HOLD OP OG

Læs mere

RADIOGRAFEN MANDELEKTOMI ET METODE STUDIE. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle

RADIOGRAFEN MANDELEKTOMI ET METODE STUDIE. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - DECEMBER 2011 Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår MANDEELEKTOM - EN JULEHISTORIE MANDELEKTOMI ET METODE STUDIE EKSTERN FILTRERING

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL STENHÅRDE SKANNINGER

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL STENHÅRDE SKANNINGER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - MARTS 2013 OKSIDE2013 3-7 16 I DETTE NUMMER: 10 MR SAFE, MR UNSAFE ELLER MR CONDITIONAL 14 FÆLLES BATTERED CHILD PROCEDURE I REGION SYDDANMARK 18 STENHÅRDE SKANNINGER

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER:

ADIOGRAFEN TAKT & TONE SIDE 18 RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 I DETTE NUMMER: ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 41. ÅRGANG - OKTOBER 2013 TAKT & TONE SIDE 18 16 I DETTE NUMMER: 6 PATIENTOPLYSNING OM HYDRERING 12 LANDSKURSUS 2014 16 STUDIEOPHOLD I ISLAND EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

RADIOGRAFEN. Lufthavnsscannere deler vandene. Vi er ikke pausefolk. Ændring af ferieloven pr. 1. juli

RADIOGRAFEN. Lufthavnsscannere deler vandene. Vi er ikke pausefolk. Ændring af ferieloven pr. 1. juli RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - AUGUST 2010 Vi er ikke pausefolk Ændring af ferieloven pr. 1. juli Lufthavnsscannere deler vandene Børns oplevelser ved indlæggelse Første billeder

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere