RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR Lene Tarp på ECR. Nordisk møde i Wien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR 2010. Lene Tarp på ECR. Nordisk møde i Wien."

Transkript

1 RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - APRIL 2010 ECR 2010 TR-årskursus Nordisk møde i Wien Lene Tarp på ECR

2 Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. 3 Formanden har ordet Henvendelse til FRD s ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer Annoncer: 4 Notitser 6 ECR Med TR på Års kursus Nordisk møde i Wien Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Michael Dreyer FAGLIG REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på Formand: Charlotte Graungaard Bech Poulskervej Neksø Tlf Faglig konsulent: 16 Mindeord for Thorbjørn Bach Olesen 18 Nyt mantra for FRD Erik Roland Foreningens kontor ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis FRD s holdninger. Produktion: 19 Kort nyt 20 Beskrivende radiograf FRD s kontor: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag Studiesiden KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt 22 Kursuskalender maj Stillingsannoncer DEADLINES Leveringsfrister 2010 Stof og annoncer hos frd Udkommer ca. Maj Ledigheden stiger Juni RADIOGRAFEN APRIL 2010

3 LEDER FORMANDEN HAR ORDET Kunsten stiger - sagde de virkelig faglighed? Af Charlotte Graungaard Bech, Formand Fredag den 12. marts havde jeg nær fået morgenkrydderen galt i halsen. I morgennyhederne forlød det: Et flertal i Folketinget har besluttet at det ikke længere skal være muligt at kunne komme direkte ind fra gaden og gøre rent på sygehusene. Nu skal de uddannes i 14 dage for at kunne bestride rengøringsjobbene i sundhedsvæsenet. En for mig ukendt sundhedspolitisk ordfører (jeg blev så chokeret, at jeg end ikke fik set hvad han hed og hvilket parti han repræsenterede) udtalte PÅ TV at det er vigtigt med faglighed. FAGLIGHED. Ja, så har man da hørt det med! Chokket blev dog hurtigt afløst af glæde. Så er der jo håb forude. Jeg ved selvfølgelig at rengøring er én blandt mange vigtige brikker, når det handler om at holde infektioner fra sygehusenes døre. Jeg ved også, at det er et område, der gennem årene er blevet mere og mere økonomisk nedprioriteret. Men det er ikke noget jeg i mit arbejde i FRD skænker mange tanker, og det er da heller ikke noget jeg vil forholde mig til her. Men jeg vil meget gerne forholde mig til det budskab jeg hørte i indslaget fagligheden. Jeg bakker 100 % op om, at vi nu kommer til at tale faglighed i sundhedsvæsenet. For det er tiltrængt. Hidtil er det kun pengene, der har fået lov til at tale, når der træffes politiske beslutninger. Selvfølgelig kan vi ikke bruge penge vi ikke har, men vi kan bruge dem vi har, med omtanke og i tråd med visionen, der jo ikke er virkelighed, om et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det må være slut med at forsøge at stikke danskerne blår i øjnene. Vi må kræve ærlighed omkring beslutninger, der medfører manglende faglighed og bakke godt op om politikere, der kommer til at bruge ordet FAGLIGHED. Så den omtalte faglighed, når det gælder rengøring på sygehusene, varsler forår! For det må da give genlyd gennem hele væsenet og stoppe den del af opgaveglidningen/opgaveflytningen/opgaveforflytningen, der ikke sikrer de nødvendige kompetenceniveauer. Denne fantastiske forårsdag indløber der også et brev fra Sundhedsstyrelsen. I lyset af den debat, der har været den seneste tid om tredjelandslægers manglende sproglige og faglige kompetencer, har Sundhedsstyrelsen besluttet at undersøge, hvor stor problemstillingen er for samtlige faggrupper. Sundhedsstyrelsen har valgt denne fremgangsmåde, for at få et så dækkende billede af problemstillingen som muligt, med henblik på at kvalitetssikre fremtidige autorisationsprocedurer. Ligesom vi skal bakke godt op om de politikere der bruger ordet faglighed, må vi også bakke op om Sundhedsstyrelsen, når de tager ordet KVALITET i deres mund. Selvom kvaliteten i dette tilfælde drejer sig om sprogbarrierer og en ( måske) lidt lemfældig omgang med udstikkelsen af lægeautorisationer, så må dette udsagn om at KVALITETSSIKRE et vist uddannelsesniveau ligeledes afsmitte til andre grene af Sundhedsstyrelsen. Måske endda helt ud til SIS? Måske betyder det i sidste ende at radiografernes autorisation engang i fremtiden bliver en sikring af at radiografarbejde udføres af personale der igennem en mellemlang videregående uddannelse er autoriseret til det? Nu er der to gode ord i spil lige midt i marts FAGLIGHED og KVALITET. Jeg skal da love for at hjelmene spændes rundt omkring! Fantastisk det er forår og der er håb! Måske begynder politikerne også at tage etikken med i kommende beslutninger! For så bliver vi da godt kørende. Charlotte Graungaard Bech Formand, FRD APRIL 2010 RADIOGRAFEN 3

4 Notitser Nyt fra TRU Tillids Repræsentant Udvalget (TRU) er på årskurset blevet udvidet med en repræsentant fra Region Nordjylland Susanne Thomsen og en repræsentant fra Region Midtjylland Jeppe Strand.Det betyder at TRU nu er repræsenteret med en TR fra hver af de fem regioner. FRD afholder TR-intro for nye og fungerende TR den 6. og 7. oktober 2010.TR-årskursus bliver afholdt den 15. til 18. marts 2011, gode forslag til eksterne undervisere modtages gerne. Forhøjet gebyr for anmeldelse af røntgenanlæg Indenrigs- og Sundhedsministeren har med bekendtgørelse nr. 200 af 3. marts 2010 forhøjet gebyret for anmeldelse af røntgenanlæg. Taksterne er forhøjet svarende til den almindelige prisudvikling (PL regulering) og andrager fra og med den 7. marts 2010, kr. for anmeldelse af små dentalrøntgenapparater og kr. for alle øvrige anmeldelser. Rigsrevisionen kulegraver sygehusenes underskud Et underskud i milliardklassen og afskedigelsen af flere hundrede ansatte på landets sygehuse får nu Rigsrevisionen til at give sygehusenes økonomi et serviceeftersyn. Det sker for at få kastet lys over, om pengene er forvaltet fornuftigt ansvarligt. Forklaringerne på underskuddet har været mange. Venstre mener, regionerne har været for dårlige til at holde antallet af ansatte på et forsvarligt niveau, mens regionerne forsvarer sig ved at pege på behandlingsgaranti og øget produktivitet. Ulla Astman, formand for Dansk Regioners sundhedsudvalg, ser frem til resultatet af Rigsrevisionens undersøgelse. Vi kan godt holde til at blive kigget i kortene. Vi er også modtagelige for råd om, hvordan vi eventuelt kan gøre det bedre. Men jeg satser også på, at man får set på, hvilken betydning Folketingets behandlingsgaranti og de statslige aktivitetspuljer har for problemerne, så vi kommer hele vejen rundt og får skabt nogle nye redskaber til at styre økonomien, siger hun til Berlingske Tidende. (fra Dagens Medicin) Arbejdsskadeforsikringens dækning under transport til og fra arbejde Hovedudvalget i Region Syddanmark har belyst spørgsmålet og anmodet Kammeradvokaten om at lave en redegørelse om retstilstanden vedrørende arbejdsskadeforsikringens dækningsområde set i forhold til de forskellige jobkategorier på regionens område. Resultatet af dette er, at en medarbejder, som udgangspunkt, kun er dækket af sin egen eventuelle forsikring (der dækker i fritiden og/eller en heltidsforsikring), på vej fra hjem til arbejde. Det samme gælder, når man eksempelvis kører fra hjem til et eksternt møde, hvis man ikke har været forbi sin arbejdsplads inden mødet. Resultatet har betydning for radiografer, der f.eks. arbejder med screening og tager direkte ud til en screeningsenhed. Så længe de ikke først har rundet det egentlige arbejdssted, det tilknyttede hospital, men kører direkte fra hjemmet og ud til en screeningsenhed er de således ikke dækket af arbejdsskadeforsikringen. NSF-patienter hjælpes med kræftmedicin Et forsøg med en lille gruppe patienter på dermatologisk afdeling på Århus Sygehus giver nu håb for de nyrepatienter, der har fået alvorlige bivirkninger efter MR-scanninger. Mindst 70 svært nyresyge danskere har udviklet den alvorlige og ofte invaliderende hudlidelse nefrogen systemisk fibrose (NSF) efter at have gennemgået MR-scanninger med gadoliniumholdige kontrastmidler. Indtil nu har der ikke været nogen kendt effektiv behandling af NSF, men et lovende eksperimentelt forsøg i USA har givet overlæge Anne Braae Olesen mod på et forsøg med en lille gruppe hårdt ramte NSF-patienter. Fem NSF-patienter, der følges på dermatologisk afdeling på Århus Sygehus, deltager nu i et protokolleret forsøg. De startede i slutningen af 2009 på et 24-ugers forløb, hvor de dagligt får Glivec. To af de fem er stoppet med behandlingen på grund af infektioner. Anne Braae Olesen fortæller om yderligere en NSF-patient, hun i efteråret valgte at behandle eksperimentelt. En enkeltstående patienthistorie, men med opsigtsvækkende resultat:»han var så dårlig, at vi valgte at behandle ham eksperimentelt. Han kunne næsten ikke gå og kom ind på afdelingen i kørestol. Efter seks ugers behandling med Glivec kunne han cykle. Nu er han færdig med et 24-ugers behandlingsforløb, og det er blevet hverdag igen. Han har det godt og er fortsat lige så mobil.«(fra Dagens Medicin). 4 RADIOGRAFEN APRIL 2010

5 FUJIFILM har genopfundet røntgenrummet! Digital radiografi står over for en ny tidsalder og grundstenen er vores nyudviklede direkte konverterings Flat Panel Detektor, som giver forbedret DQE og MHF for højere røntgen-konvertering, effektivitet og billeder af fremragende kvalitet. Fujifilm Danmark Direkte konverterings Flat Panel Detektor: Højere DQE og MTF Ergonomisk workflow: Auto trekking som standard Hurtig billedfremvisning og eksponering: Preview billede efter 2 sek. og geneksponering efter 4 sek. Fremragende billedkvalitet: Ved hjælp af Fujifilms intelligente billedbehandling

6 ECR 2010 Af Pica Andersen Traditioner er noget alle har inde på livet, i større eller mindre grad. Alle familier har deres egne traditioner, som de videregiver til deres børn, og på den måde er traditioner meget vanskelige at komme til livs. R adiologien og radiografien har sammen en begivenhed der hvert år afvikles i starten af marts måned og som tiltrækker fagfolk fra hele verden, og selv om alle samles om samme begivenhed har hvert land sine traditioner. ECR 2010 er en kongres fyldt med traditioner for os danskere. Er der nogen danske radiografer, der ikke ved hvad Hawelka er? Eller hvad en sake dåb er? Eller Sky-Bar? ECR er mere end blot en kongres og udstilling af billeddiagnostisk udstyr. Den er blevet mødested for radiografer, radiologer, studerende og repræsentanter fra alle de firmaer, der muliggør vores arbejde med højteknologisk udstyr. Mange gode kræfter Den første og meget vigtige tradition er, at lederne på de danske røntgenafdelinger er villige til at sende personale til ECR. Det er godt at vi har ledere der erkender vigtigheden i, at holde sig fagligt og socialt ajour. Tak til jer. I holder traditionen ved lige. Dernæst er der de utrættelige firmafolk, der udstiller produkter hele dagen og stadig er klar på aftenens udfoldelser sammen med os. Det er en hel speciel omgangsform, som jeg tror kun finder sted blandt danskere. Det overfladiske er hurtigt væk (hvis det nogensinde har været der) og stemningen er altid skøn med gode grin og nye bekendtskaber. Tak til firmaerne der sender danske repræsentanter uden jer var ECR ikke det samme. En ny tradition synes også at have fået fodfæste, nemlig de radiografstuderendes deltagelse. I 2005 var jeg med det første hold studerende på ECR og nu er flere skoler af sted med deres studerende. Det giver et helt specielt sammenhold at være af sted på sådan en tur og det giver nogle erfaringer, som man måske nogen gange først kan sætte pris på senere, måske i forbindelse med bachelor opgaven, hvor man kan få brug for nogle af de kontakter man fik skabt på kongressen. Tak til skolerne og lærerne der viderefører traditionen til næste generation. Oplevelser Vi har alle set nogenlunde det samme på årets kongres og dog kommer vi alle hjem med vores bedste minder eller stunder, vi husker bedst. F. eks. at gå i en fremmed by og møde så mange kendte ansigter. Ofte går man op ad Strøget uden at møde så meget som én man kender. Lene Tarp holder oplæg om LEAN på OUH. 6 RADIOGRAFEN APRIL 2010

7 ecr Fra udstillingen. En af de to sølvsild. Avatar-mammografi. Eller at sidde i et fly hvor man stort set kender næsten alle passagerne. Sikke en larm i forhold til normale rutefly. Min bedste oplevelse var den høje kvalitet i foredrag leveret af dygtige danske radiografer. Hvor gør I det bare godt. Mere af den slags, tak! Udstyrsmæssigt var der ikke så meget nyt på banen, men nu skal det lige siges, at det mest var CT og DR jeg fik set. Mange af de flotte maskiner der var udstillet på kongressen har vi allerede, eller lige om lidt, i brug på mange danske røntgenafdelinger hvilket gør det en fornøjelse at være radiograf! Der kan dog nævnes at de trådløse detektorplader bliver lettere, at teknikken med stereoskopi, som giver en rummelig oplevelse af 3D nu også anvendes til mammografer, Avatar-mammografi samt at der er blevet mulighed for at måle den dosis en radiograf måtte blive udsat for på stedet, hvilket giver mulighed for at ændre uhensigtsmæssige arbejdsgange på f.eks. en operationsstue. Andre traditioner Traditionen tro var der bemærkninger om det uforudsigelige vejr i Wien på den årstid, hvor nogle har oplevet sne, mens andre har gået i T-shirt. Jeg vil nu sige, at jeg kun har oplevet kulde. Traditionen tro var der tykt med røg på Hawelka, toiletter gemt bag det røde gardin og historier om, hvad der er foregået bag gardinet igennem årerne. Traditionen tro havde de fleste af deltagerne tømmermænd mindst en dag APRIL 2010 RADIOGRAFEN 7

8 Ny viden og forskning har ikke den samme værdi, hvis ikke der skabes kendskab til resultaterne og vidensdeling til kollegaer. men traditionen tro kommer de fleste op og deltager på kongressen til trods. (Det hedder selvdisciplin, tror jeg). Mon powernaps inden aftensmaden er en tradition for alle eller kun for mig? Nå, men den kan anbefales som en ret fornuftig tradition at følge Radiografoplæggene Som tidligere nævnt var radiografdeltagelsen fra Danmark stor på talerstolene i år og jeg vil ønske jer alle tillykke med jeres flotte præsentationer. Det er folk som jer, der giver andre mod på at prøve det og få fortalt om de projekter, de er involveret i. Ny viden og forskning har ikke den samme værdi, hvis ikke der skabes kendskab til resultaterne og vidensdeling til kollegaer. Netop derfor er det vigtigt, at I tør stå frem med jeres viden, oven i købet på et fremmed sprog, og vise hvor langt Danmark er nået inden for visse områder, på trods af vores lille størrelse. I har alle været en kæmpe inspiration for andre radiografer. Også en stor tak til årets Chairman, Annette Sode, der har ydet et kæmpe arbejde og på trods af alle ovenstående traditioner, sad klar kl i foredragssalen hver morgen. I disse dage hvor der indsamles krav til overenskomst 2011 kunne et lille beskedent ønske være, at alle danske radiografer prøver en tur til ECR. Pica som moderator. Lidt i den tekniske afdeling. Fra danskeraften med Philip. 8 RADIOGRAFEN APRIL 2010

9 Det er nemmere at ytte bank end at ytte bolig Det er nemt at ytte bank Vi har gjort det nemt for dig at få Danmarks suverænt højeste rente på din lønkonto. Du skal blot investere en time af din tid til et møde, så klarer vi resten også kontakten til din nuvær ende bank. 5 % er værd at ytte for På LSBprivat Løn får du 5 % i rente på de første kr. på kontoen og 0,25 % på resten. Begge rentesatser er variable og gælder pr. 5. februar Kravene for at få LSBprivat Løn er, at du er medlem af Foreningen af Radiografer i Danmark og samler hele din privat økonomi hos os. LSBprivat Løn får du på baggrund af en alminde lig kreditvurdering. Online: Klik ind på radiografbank.dk På for siden vælger du book møde, så kontakter vi dig. Ring: Ring på og aftal et møde eller hold mødet telefonisk, så skal du ikke bruge tid på transport.

10 Med TR på Års Tillidsrepræsentanterne i FRD var forsamlet i Odense fra den 17. til den 20. marts for at tale sammen, høre hinanden og lære noget. Der var undervisning af en konsulent og en skuespiller samt et oplæg af radiograf Bo Mussmann. der var erfaringsudveksling, diskussion og vilde overhalinger Af Michael Dreyer Sidstnævnte skal ikke forstås i overført betydning, men i direkte betydning af et køretøj der kører udenom et andet. Onsdag aften, efter spisningen, havde TRU nemlig arrangeret det årlige sociokulturelle arrangement. Denne gang nok mest noget til de lidt drengede typer nemlig et par timer med gokartkørsel. Det viste sig også, at de allermest drengede var de der endte på podiet. René fra OUH var vågen bag rattet og indtog en suveræn førsteplads. Nr. 2 blev Allan fra Herlev, der sikrede sig denne placering med sikker kørsel. Endelig blev Martin fra Bispebjerg nr. 3 efter omkørsel. En meget stolt bronzevinder, der bar sin medalje gennem hele kurset. Samtaler Tidligere havde vi indledt dagen med den årlige TR runde, hvor forskellige problemstillinger blev drøftet og vendt i et trygt og fortroligt forum. TR erne berettede om løst og fast, og der blev nikket genkendende til mange af de problemstillinger, der blev bragt op. Mange af de udfordringer som en TR møder i en afdeling ligner hinanden til forveksling over hele landet. Efter TR-runden holdt Allan fra Herlev et oplæg med baggrund i den situation, som de var blevet kastet ud i, som det første hospital, der fik sparekniven. Allan fortalte om de behov medlemmerne havde for afklaring og den brug han havde gjort af FRD i situationen. Det er et vigtigt budskab at få ud til TR og medlemmer generelt, at FRD er til rådighed, såfremt medlemmerne ønsker, at vi kommer ud på en afdeling eller virksomhed. Det har høj prioritet på kontoret. Allans oplæg lagde op til diskussion i grupper, hvor der blev diskuteret og udvekslet erfaringer med ledelsen og det politiske niveaus håndtering af nedskæringer og deraf følgende fyringer. Bliv set, hørt og forstået! Torsdag blev vi præsenteret for de to eksterne undervisere, som var konsulent Hanne Fink Ferdinand fra FTF og Allan fortæller om håndteringen af besparelserne på Herlev ud fra et TR synspunkt. Der arbejdes i grupper. 10 RADIOGRAFEN APRIL 2010

11 TILLIDSREPRÆSENTANT kursus 2010 skuespiller Rikke Bendsen fra Teater Spektrum. De arbejdede med kommunikation, kropssprog og gennemslagskraft for at TR kunne skærpe sine budskaber og trænge igennem. Allerede ved introen fandt vi ud af, at der var tale om en ægte skuespiller, da Rikke formåede at introducere sig selv først selvudslettende (så mange sad og krummede tæer), siden nedladende (så mange blev stødt) og siden almindeligt overbevisende. Det var Hanne, der stod for meget af det teoretiske stof og Rikke der stod for de mere praktisk orienterede øvelser. Der blev vekslet fint imellem de to, og deltagerne blev ikke tabt på noget tidspunkt. Underviserne havde generelt god føling med deltagerne og fik holdt pauser, når det var nødvendigt. Deltagerne fik også at vide, når de skulle spænde hjelmen! Senere blev deltagerne delt i grupper, hvor der blev fremført først tænkte eksempler, hvor der skulle tales om et tilfældigt billede, og siden et selvvalgt eksempel fra dagligdagen. Jeg var rundt og se med hos begge grupper, og synes at der var stor lighed i tilgangen til vejledning og feedback fra undervisernes side. Det var egentlig ret imponerende, når der var tale om to så forskellige baggrunde som en akademisk og en kreativ. Diamanten Når medlemmerne ser deres TR skære igennem, tale tydeligt (nogle prøvede også at overartikulere, hvilket resulterede i lyde, der ikke kan betegnes som det almindelige mennesker kalder tale ) og have hæn- derne på plads, hvis ikke de tydeligt og bestemt gestikulerer så ved I at jeres TR har været på kursus Der blev også trænet vejrtrækning, hvor luften skulle helt ned under, og i et enkelt tilfælde ud af, maven. Hovsa! I det hele taget kom vi godt rundt om hele kroppen. Et af de vigtigste punkter sidder en håndsbredde over solar plexus og hedder diamanten. Det er den man viser frem i en sikker og åben kropsstilling, når man udviser vilje, myndighed og autoritet. Skjules diamanten fremstår personen som kuet, brødbetynget og underdanig. En TR påstår at hun efterfølgende er blevet målt hos lægen og er blevet 2 cm højere. Hun tillægger dette lidt spøjse tilfælde, at hun nu står og viser diamanten, da hun burde være over voksealderen. Det var tankevækkende at se, hvordan ens udtryk kunne ændres fra myndig til kuet og visa versa på ganske få sekunder. Harry og Solvej Traditionen tro var der fredag festmiddag og diverse små underholdende indslag. Linda og Omar som de stolte og glade prisvindere. Diamanten vises frem. APRIL 2010 RADIOGRAFEN 11

12 Der er også plads til teorien. Der var lodtrækning om bordplanen, således at kortene blev blandede. Troels fra kontoret var stødt til og blev præsenteret for de TR, der endnu ikke har mødt ham. Under hovedretten blev der så tid til årets kåring af Harry og Solvej. Prisen for disse går til den TR der under kurset har gjort sig bemærket i en eller anden retning. Allerede på første undervisningsdag havde Omar fra Hvidovre fået formanden til at grine meget længe, også udenfor døren, ved at identificere sig med en meget lille mand, med en stor mave og med mange krøller. Det er mig, sagde han bramfrit da Rikke skulle prøve at gestikulere denne beskrivelse. Senere kom der flere bemærkninger, og i det hele taget gjorde Omar sit til at kurset ikke kun havde fagligt, men også gav et festligt udbytte. Sammen med Harrydukken fik Omar, til tonerne fra Tommy Seebachs evergreen Krøller eller ej, også overrakt en ekstrapræmie i form af den vildeste afro, som han stolt bar hele aftenen. Årets Solvej blev givet til den TR der på kurset havde flyttet sig mest på baggrund af undervisningen. Linda fra Køge var den på kurset, hvis diamant øgede glansen mest, samtidig med at en del barrierer med at tale i større forsamlinger blev brudt. Læs i øvrigt Lindas egen beskrivelse på radiograf.dk/tillidsfolk Humanisterne Lørdag formiddag var helliget oplæg og diskussion med Bo Mussmann, hvor overskriften var en ny forståelse af radiografien i spændingsfeltet mellem humanisme og teknologi. Bo fremlagde en ny definition af radiografien, hvor billeddiagnostikken er den kontekst, den sammenhæng hvori radiografien udspilles. Når radiografen flytter fokus til teknologien, kan det skyldes ydre påvirkninger som fejl og travlhed, men har radiografen de rette betingelser, har han eller hun også på baggrund af sine tekniske kompetencer, overskuddet til at beskæftige sig professionelt med mennesket/patienten. Bo havde mange fine eksempler på når det går godt, men også når det går galt. Der var en god diskussion blandt deltagerne, for radiografer elsker jo at debattere faget, blandt ligesindede. Gennem hele kurset viste tillidsrepræsentanterne stor deltagelse, spørgelyst og villighed til at diskutere i et åbent og trygt forum. TRU er allerede i gang med at arrangere næste årskursus, og det vil I høre om, så snart vi har nyt. Træk vejret helt ned i maven. Goddag, jeg hedder 12 RADIOGRAFEN APRIL 2010

13 Med Initios er du i trygge hænder. Vælg Initios så slipper du for at vælge. Med os som samarbejdspartner har du tilgang til kontrastmidler, medico teknik, software, service og uddannelse på et og samme sted. Gå ind på og få mere at vide om os og vores komplette tilbud.

14 Deltagerne på mødet. Nordisk møde i Wien De Nordiske radiografforbund har nu gennem en årrække afholdt de nordiske møder i Wien i forbindelse med ECR. Dette gøres primært af praktiske årsager, da der alligevel er repræsentanter til stede i anden anledning. I år var Danmark vært for de øvrige nordiske lande, som tæller Norge, Sverige, Finland og Island. Af: michael dreyer Mødet blev åbnet af Charlotte Graungaard Bech, som bød de øvrige landes repræsentanter velkommen. Efter formalia gav de 5 nordiske lande en opdatering på de vigtigste forhold i landene i det forgangne år. Danmark lagde for. Drevne læsere af Radiografen vil naturligvis genkende emnerne, som vi informerede om. Først og fremmest var det EUklagen, der tiltrak den største opmærksomhed og spørgelyst. Bodil Anderson kunne oplyse, at de fulgte klagen tæt, da de har en lignende problematik i Sverige. I Norge vil de bringe en artikel i Hold Pusten, hvor Charlotte og Christian blev interviewet om sagen. Det er rart at de øvrige lande giver opbakning og viser interesse for en dansk problemstilling. Vi håber selvfølgelig at der kommer et resultat ud af det, som kan nytte noget. Vi lovede at informere tæt om forløbet. Radiografmangel? Vi informerede også om, at der nu ikke længere er decideret radiografmangel i Danmark. Det er en virkelighed de har bokset med i årevis i Norge, og som deres politikere først lige er begyndt at reagere på. Problemet i Norge bliver ikke mindre af at Danmark ikke længere kan tilbyde jobs som tidligere, og mange af de nyuddannede i Norge, 140 sidste år, har svært ved at få jobs, og søger 14 RADIOGRAFEN APRIL 2010

15 POLITIK Der var en god stemning mellem deltagerne, her får Bodil fra Sverige en snak med Gry og Anna fra Norge. enten til Sverige eller Danmark. Også på Island er de begyndt at opleve arbejdsløse radiografer. 10 ledige lyder ikke af så meget, men når der er tale om en arbejdsstyrke på 120, så er der pludselig tale om 8 %. På Island var det især landdistrikterne der blev ramt af ledighed. Alle nedskæringer, omstruktureringer og afskedigelser på Island bliver af arbejdsgiverne begrundet i nationens tilstand. I Finland havde de ikke problemer med ledige, men med at få radiografer ud i landdistrikterne. Mere nyt Derudover informerede vi om vores nye hjemmeside, vores nye design på Radiografen samt udskiftningen på kontoret. I Norge havde der også været udskiftning i organisationen. På deres kongres var formand og næstformand blevet genvalgt. I Sverige er de i gang med at udarbejde et nyt logo. Det var et arbejde, som vi spurgte ind til, da vores kongres i 2008 jo lagde op til en eventuel modernisering af logoet i forbindelse med diskussionen om nyt navn. Bodil Anderson kunne oplyse at det var et langt og sejt træk. Endelig kunne vi oplyse at vi er i gang med at forberede fejringen af FRD s 40 års jubilæum i 2011, og samtlige nordiske lande fik en stående invitation til at deltage, Nordisk Kongres Det har hidtil været usikkert hvorvidt Nordisk Kongres skulle fortsætte i den form vi kender den. Norge har givet vigende meldinger om fortsat deltagelse, men på mødet oplyste nordmændene at de stadig ønsker at være en del af samarbejdet med Nordisk Kongres, og at Nordisk Kongres derved fortsætter. Næste gang er i Finland, i Det blev besluttet at det er op til det arrangerende land at bestemme hvorvidt en del af kurset skal foregå på nordisk, som vi gjorde det i København, med en vis succes synes vi selv, i Charlotte tilkendegav at vi er meget glade for den norske beslutning, og ser frem til både Finland i 2011 og Norge i Da det er Finland, der er vært ved næste Nordiske Kongres blev Kim Berg, formand for det finske radiografforbund, valgt til formand for NSR Nordic Society of Radiographers. Politik Der blev også taget andre vigtige beslutninger om det nordiske samarbejde. Først og fremmest var der enighed om at de nordiske lande skal afholde formøder op til møderne i EFRS (den europæiske føderation). Dette skal gøres på baggrund af de ligheder der er landene imellem, og for at de nordiske lande i enighed kan søge størst mulig indflydelse. Finland har ansvaret for at arrangere det næste formøde i den forbindelse. Vedrørende EFRS og samarbejdet med HENRE på uddannelsesområdet, så var der enighed om at samarbejdet på uddannelsesområdet gik igennem HENRE som en selvstændig og uafhængig organisation med uddannelsesspørgsmålet i centrum. Når det er sagt, så er der også et ønske om at formalisere samarbejdet mellem EFRS, som jo er en politisk agerende sammenslutning, og HENRE gennem et dokument, som vi mener bør udarbejdes af EFRS. Norge påtog sig opgaven at udarbejde dette dokument, som skal godkendes af de 5 landes hovedbestyrelser inden det stilles som forslag. Etik NSR forholdt sig til et forslag om et sæt fælles europæiske etiske retningslinier. Vi havde vendt forslaget i vores egen arbejdsgruppe for etiske retningslinier og fået en god og grundig respons, som blev fremført på mødet. Største anke mod det fremlagte forslag var de løse formuleringer, som ikke kunne stå umodsagt, f.eks. høje standarder og kvalitet. Vi ønsker også at give et bud på hvordan vi opnår høje standarder og kvalitet i arbejdet. Katrin fra Island fremførte at der kunne være et problem med at stille for høje krav, da det der er høje krav et sted og ikke er det et andet. Charlotte pointerede at dette spørgsmål har optaget os en del i Danmark, og at vi på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet fra vores etiske arbejdsgruppe vil fremføre et ændringsforslag til EFRS. Norge og Sverige støttede dette, og Finland vil også tage punktet op til diskussion. Efter mødet var Danmark vært ved en middag, som blev afholdt på Restaurant Da Capo, en restaurant, som mange wiensfarere kan nikke genkendende til. Middagen afsluttede et godt afviklet nordisk møde. APRIL 2010 RADIOGRAFEN 15

16 indeord for Thorbjørn Bach Olesen Kollegerne i Fredericia Røntgen Det var med stor sorg at vi, på røntgenafdelingen på Fredericia Sygehus, fik meddelelsen om vores gode kollega Thorbjørn Bach Olesens død. Siden han blev færdiguddannet som radiograf, havde Thorbjørn sin gang på røntgenafdelingen og operationsgangen på OUH. Hans store interesse var kvalitetssikringen i arbejdet med gennemlysninger på operationsgangen. Det var også det, der i 2004 førte ham til Fredericia sygehus, hvor han udover gennemlysninger under urologiske operationer også medvirkede til at udvikle procedurerne ved nyrestensknusning. Thorbjørn var altid velforberedt på sine opgaver og forstod derfor til fulde at bringe patienterne i centrum. Vi kendte ham som en meget ansvarsfuld kollega, der altid var parat til at øse af sin viden og erfaring til yngre kolleger og studerende. Med sit gode humør var Thorbjørn med til at fremme arbejdsglæden i afdelingen - også i svære tider. Det er et stort savn fremover ikke at skulle dele arbejdsdagene med Thorbjørn. Vor dybtfølte medfølelse går til Annette, døtrene, børnebørnene og den øvrige familie. Kirsten Tandrup, på vegne af Kollegerne i Fredericia Røntgen Røntgenafdelingerne på SLB Fredericia Sygehus og SLB Kolding Sygehus Med stor sorg har medarbejderne på Røntgenafdelingerne på SLB Fredericia Sygehus og SLB Kolding Sygehus modtaget beskeden om, at vores kollega, Radiograf Thorbjørn Bach Olesen, er bortgået med døden. Thorbjørn afsluttede radiografuddannelsen i 1977, hvor han blev ansat på Radiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Hurtigt fandt Thorbjørn sin hjemmebane indenfor radiografien. Det blev røntgenfunktionen på operationsgangene, som blev Thorbjørns hjemmebane, hvor han havde et stort samarbejde med kirurger, operationssygeplejersker og andre medarbejdere på operationsgangene på Odense Universitetshospital. Denne specialfunktion gjorde, at mange radiografer igennem årene har været igennem en oplæringsperiode med Thorbjørns grundige og kyndige vejledning. Thorbjørns ekspertise indenfor betjening af røntgenudstyr på operationsgangene var enestående, Han satte stor ære i at arbejde med kvalitetssikring, udvikling og uddannelse. Siden 2004 var Thorbjørn ansat på Røntgenafdelingen på SLB Fredericia Sygehus, hvor han var med til at opbygge røntgenfunktionen på den urologiske operationsgang. Thorbjørn udvidede sine kompetencer, således at han kunne betjene nyrestensknuser hos Urologisk Afdeling med samme ihærdighed. Thorbjørn havde altid patienterne i fokus, uanset om det var på operationsgangen eller på Røntgenafdelingen, at han mødte dem. Mange patienter har Thorbjørn fulgt over lange forløb, fordi deres sygdom krævede gentagne besøg. Ofte kunne vi høre Thorbjørn sige Nu kommer.. Altid en interesse for den enkelte patient. Vi vil huske Thorbjørn, som en god, varm, humoristisk og omhyggelig kollega. Thorbjørn vil blive savnet af mange forskellige samarbejdsparter. Thorbjørn, husk på din rejse Venstre hånd på buen og højre hånd på håndtaget Vores tanker går til Thorbjørns familie. Æret være Thorbjørn Bach Olesens minde. Overradiograf René Bengtsen, på vegne af medarbejderne på Røntgenafdelingerne på SLB Fredericia Sygehus og SLB Kolding Sygehus. Æret være Thorbjørn Bach Olesens minde Det var med dyb sorg, at vi modtog beskeden om Thorbjørn Bach Olesens pludselige død. Thorbjørn har i mange år været ansat på røntgendiagnostik afdeling på OUH, hvor han har haft sin daglige gang på ortopædisk kirurgisk/urologisk operationsgang og varetaget røntgengennemlysning samt billededokumentation ved operationer. Det er her, at vi har tilbragt mange uforglemmelige timer sammen med Thorbjørn. Thorbjørn gjorde i kraft af sit store faglige arrangement en kæmpe indsats for billeddiagnostikken og strålebeskyttelsen på operationsgangen, dette var ofte en vanskelig og kompliceret opgave. Thorbjørn var og vil altid stå som et forbillede for mange, herunder os. I sin fritid dyrkede Thorbjørn sin helt store passion for lystfiskeriet, specielt når det forgik fra familiens sommerhus i Skåstrup. Her blev livet levet og desværre var det også her, at det stoppede. Christian Göttsch Hansen og Thomas Søndergaard Larsen 16 RADIOGRAFEN APRIL 2010

17 efteruddannelse for radiografer videreuddannelse Professionshøjskolen Metropol i københavn udbyder nu i samarbejde med radiografhøjskolen i Trondheim og karolinska instituttet i stockholm en 2årig deltids MR videreuddannelse. Uddannelsen udbydes som en blanding af seminarer på de tre involverede uddannelsessteder, kombineret med studie via et virtuelt klasseværelse, hvor den studerende har kontakt med undervisere, adgang til undervisningsmateriale og dertil stillede opgaver. Der afvikles 1-3 seminarer pr. semester i enten København, Trondheim eller Stockholm ved tilstrækkelig dansk tilmelding vil der blive afholdt minimum 2 seminarer i København. Efteruddannelse til beskrivende RadiogRaf det axiale skelet Professionshøjskolen Metropol udbyder efteråret 2010 modul 3 omkring det axiale skelet i efteruddannelsen til Radiografisk billedforståelse og -tolkning inden for skeletundersøgelser. Efteruddannelsen er udviklet på baggrund af et stigende behov for at imødekomme krav om høj kvalitet og hurtig diagnosti cering og behandling i det offentlige sygehussystem. Efteruddannelsen har fokus på grænsefladerne mellem radiograf- og radiologprofessionerne. Modul 3 tager ½ år på deltid og vekselvirker mellem teoriseminarer og klinik i egen afdeling, hvor den studerende minimum skal beskrive og dokumentere 500 axiale under søgelser. studiestart: 31. august 2010 omfang: 15 ECTS pr. semester Pris: ca. Nkr 500,- pr. semester ansøgningsfrist: 17. maj Ansøgere skal arbejder inden for MR-diagnostik flere oplysninger fås hos: Flemming Roland Therkildsen, tlf , Læs mere på og studiestart: uge 35 omfang: 15 ECTS Pris: kr. ansøgningsfrist: 15. juni Ansøgere skal enten have gennemført modul 1 og 2 eller kunne dokumentere anden ækvivalent uddannelse. flere oplysninger fås hos: Rikke Vinterberg, tlf , eller Lau Kent Jeppesen, tlf , Læs mere på under Efter- og Videreuddannelse

18 NYt fra Hovedbestyrelsen Nyt mantra for FRD Radiografi er for radiografer, sådan har FRD s mantra længe været kendt, skønt det indtil nu har været uofficielt. Men nu har hovedbestyrelsen godkendt sloganet som FRD s officielle mantra, sammen med begrundelsen: Radiografer er virtuose på teknologien. Derfor er der overskud og overblik til at være mennesker i relation til mennesker radiografer er også humanister. Som radiografer må vi gøre op med kulturen, hvor vi ser os selv som rent naturvidenskabeligt funderede fagpersoner. Radiografien er der hvor det humanistiske og det naturvidenskabelige mødes i en radiografikontekst, derfor er de to tilgange også ligeværdige i det nye mantra. Det skal være med til at gøre det klart, at radiografer fokuserer på individet i patienten og ikke udelukkende på billederne af sygdommen. Politik omkring opgaveflytning Det er ikke ualmindeligt at opgaver skifter hænder i sundhedsvæsenet. Derfor har hovedbestyrelsen udarbejdet og vedtaget en politik for hvordan FRD forholder sig til opgaveflytning. Af hensyn til patienternes sikkerhed, og med baggrund i radiografers kerneprofessionalisme fastholder og arbejder vi for, at de opgaver og funktioner, der kræver radiograffaglige kompetencer, kun kan udføres af radiografer. Radiografer er en professionel faggruppe, der gerne påtager sig ansvar for nye funktioner i sundhedsvæsenet inden for radiografi og radiografibeslægtede områder med et klart fokus på kompetencer. Radiografer er en professionel faggruppe, der kan afgive opgaver, der ikke kræver radiograffaglige kompetencer. Ved flytning af opgaver mellem forskellige sundhedsfaglige grupper er det af afgørende betydning, at det sker med fokus på patienternes sikkerhed, gældende lovgivning og retningslinjer, efter gensidig forståelse og dialog personalegrupperne imellem, således at alle er sikret gode arbejdsforhold og løsningerne samlet set giver de bedst mulige forhold for patienten. Differentieret adgang til hjemmeside Hovedbestyrelsen har besluttet at dele af FRD s hjemmeside kun skal være tilgængelig for medlemmer af foreningen. I den kommende tid vil sekretariatet undersøge de tekniske muligheder for hvordan dele af hjemmesiden kan lukkes, hvad det vil koste, samt hvordan medlemmerne får adgang til de eksklusive sider. Hovedbestyrelsen har endnu ikke taget stilling til hvilke sider det vil være hensigtsmæssigt at låse, eller hvordan passwords kan se ud. Sekretariatet FRD. 18 RADIOGRAFEN APRIL 2010

19 KORT NYT Hvornår blev ioniserende stråling til vitaminer? Af Troels Jeppesen Torsdag den 11. marts kunne man i Jyllandsposten læse om hvordan CT-klinikken i Skejby nu kan tilbyde danskere at få scannet hjerte og kranspulsåre for den nette sum af kr., uden henvisning fra en læge. Baggrunden for Jyllandspostens besøg var en artikel om et sundhedstjek der afslørede et forhøjet blodtryk hos en af bladets reportere. På den baggrund havde radiolog Dennis Tønner Nielsen inviteret ham på en gratis tur i CT-scanneren, på klinikken i Skejby, med kommentaren Strålemæssigt er det intet problem. Man får en lavdosis, og der er ingen risiko forbundet med det. I artiklen fortæller radiolog Dennis Tønner Nielsen, som er medejer af CT-klinikken, at han mener CT-scanninger bør tilbydes alle midaldrende som et supplement til de almindelige sundhedstjek. Formanden for FRD, Charlotte Graungaard Bech, tager afstand fra den praksis som beskrives i artiklen og har bedt SIS om at kikke på sagen. Det er som udgangspunkt svært at være uenig i at forebyggelse er en god ting. At opdage symptomer tidligt i sygdomsforløbet kan i mange tilfælde spare patienten for unødvendige lidelser og i visse tilfælde være med til at man helt kan forhindre sygdomme i at udvikle sig. Men som radiograf ved jeg at al CT-scanning er forbundet med en risiko. Derfor er jeg meget forundret over Dennis Tønner Nielsens udtalelse om, at der ingen risiko er forbundet med CT-scanning af torso, udtaler Charlotte Graungaard Bech. Jyllandsposten inddrager selv Klinikchef på Karkirurgisk Afdeling på Rigshospitalet, overlæge Henrik Sillesen, som heller ikke tilhænger af CT-scanninger for alle. Han kan dog godt forstå at Dennis Tønner Nielsen syntes, at CT-scanninger er en god idé, specielt når han tager kr. for dem. Men CT-scanninger bør foretages mere selektivt, mener Henrik Sillesen. Ifølge ham vil CT-scanning af alle årige være over-kill, da man ikke vil finde ret mange med åreforkalkning. Ifølge Charlotte Graungaard Bech kan man ikke forvente at almindelige borgere kan overskue konsekvenserne af strålingen, hvorfor de er afhængige af vurdering og vejledning fra fagligt kompetente medarbejdere. Derfor er det et problem hvis private klinikker tilbyder risikofri CT-scanning uden om lægens henvisninger. Den tilsyneladende lemfældige omgang med stråling er et problem for patientsikkerheden, for ioniserende stråling er ikke vitaminer og bliver det heller aldrig, siger Charlotte Graungaard Bech. Klage til EU (version 2.0) - Svaret fra kommissionen Efter flere opfølgende mails kunne FRD onsdag den 25. marts læse EU-kommissionens svar, som fuldt ud lever op til alle fordommene om en bureaukratisk sværvægter. Af Troels Jeppesen Kommissionen slår fast, at det ikke er dens opgave at tjekke om de forhold klagen skitserer lever op til den danske lovgivning. Men at den beskrevne situation, som kommissionen ikke kan bekræfte, ikke er i overensstemmelse med Euratomdirektivets krav. Hvad betyder det så? Jo, kommissionen kan altså ikke sige om den danske regering overtræder sin egen bekendtgørelse, kun at den ikke overholder Euratomdirektivet. På trods af at kommissionen i sin tid selv var med til at godkende den. Men, slutter kommissionen, den vil nu indlede et dataindsamlingsprojekt om, hvordan medlemsstaterne efterlever kravene om uddannelse. Der er dog hverken sat tidspunkt på hvornår projektet skal starte eller slutte. I mellemtiden vil situationen i Danmark ikke blive undersøgt nærmere, medmindre de danske myndigheder kan bekræfte situationen, eller FRD kan påvise at situationen er realistisk. Det har FRD selvfølgelig tænkt sig at gøre! Vi anser det nemlig ikke for sandsynligt at de danske myndigheder, som jo bevidst misfortolker deres egen bekendtgørelse, vil bekræfte FRD s udlægning. Derfor fortsætter vi samarbejdet med EU-politikeren Ole Christensen om at fremlægge konkrete beviser for overtrædelserne for EU-kommissionen. I februarudgaven af Radiografen skrev vi om, at FRD den 28. januar havde indgivet en klage til EU-kommissionen. Ifølge FRD s vurdering overtræder de danske myndigheder nemlig Euratomdirektivet når de tillader bl.a. portører og SOSU-assistenter at betjene transportable CT-Scannere efter kun fire timers uddannelse. Du kan læse mere om EU-klagen i februarudgaven af Radiografen, ligesom klagen i hele sin udstrækning er på radiograf.dk APRIL 2010 RADIOGRAFEN 19

20 Beskrivende radiograf fra Syddansk Universitet, Odense I foråret 2008 var Region Syddanmark vært for en opgaveglidningskonference, hvor alle sygehusenheder var inviteret til at komme med ideer og erfaringer i forhold til, hvordan der er blevet arbejdet med opgaveglidning. Der var forskellige initiativer fra mange af Region Syddanmarks sygehuse og der var fokus på den succes, som Vejle Sygehus har haft med beskrivende radiografer, som er uddannet via universitetet i Birmingham, England. Af René Bengtsen, overradiograf, Sygehus Lillebælt Konferencen blev afsluttet med, at der skulle findes 3 indsatsområder, hvor Region Syddanmark ville gå aktivt ind i arbejdet som katalysator for processen. Et af områderne blev beskrivende radiografer. Der blev nedsat en regional arbejdsgruppe med deltagere fra sygehusene i Region Syddanmark, University College Lillebælt og Syddansk Universitet. Allerede ved første møde blev det klart, at det store ønske fra røntgenafdelingerne var en dansk uddannelse til beskrivende radiograf. Dette skyldtes, at flere røntgenafdelinger har oplevet, hvordan udsigten til et studium i England virker skræmmende på mange radiografer. Røntgenafdelingerne påpegede vigtigheden af tilknytningen til universitetet, samt et ønske om et kompetenceudviklingsforløb, som er opbygget efter samme skabelon som er kendt fra universitetet i Birmingham, da der blandt deltagerne har været tilfredshed med den uddannelse. Undervejs blev det klart, at det ville være en fordel, hvis uddannelsen til beskrivende radiograf kunne kombineres med den eksisterende Master i Medicinsk Billeddiagnostik. Derfor har studierne en række fælles fag, hvorefter der bliver separate spor. Uddannelsen til beskrivende radiograf bliver delt op i 2 spor; det perifere skelet på 1. år og det aksiale skelet på 2. år. Hele processen omkring etableringen af en dansk uddannelse til beskrivende radiograf fra Syddansk Universitet er gået stærkt, fordi der var en politisk interesse i at tilbyde den snarest muligt. Der har været involveret mange instanser, ikke mindst skrivegruppen, der blev nedsat med forskellige repræsentanter indenfor faget, har arbejdet med stor iver og under stort tidspres. Det er således gået fra at være et emne på en opgaveglidningskonference i foråret 2008 til et færdigt kompetenceudviklingsforløb, som bliver udbudt i august Kompetenceudviklingsforløb til beskrivende radiograf Vil du videreuddannes til beskrivende radiograf? Kompetenceudviklingsforløbet starter den 1. september og er målrettet autoriserede radiografer. Du bygger oven på din grunduddannelse og erhvervserfaring, så du bliver videnskabeligt og fagligt opdateret. Undervisningen foregår ved Syddansk Universitet, University College Lillebælt og på godkendte uddannelsesafdelinger i Region Syddanmark. Søg nu! Der er ansøgningsfrist 15. maj. Kontakt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet tlf , eller læs mere på beskrivenderadiograf Kompetenceudviklingsforløbet til beskrivende radiograf udbydes i samarbejde mellem Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Region Syddanmark. 20 RADIOGRAFEN APRIL 2010

21 STUDIESIDEN STUDIESIDEN STUDIESIDENSTUDIESIDEN STUDIESIDEN Bacheloropgave: Etik i Radiografien Vi vil med denne opgave fokusere på de etiske retningslinjer for radiografer. Vi er i tværfaglige sammenhænge blevet mødt med fordomme om, at radiografens arbejde blot er at trykke på nogle knapper. Vores overvejelser er endt ud i følgende problemformulering: Hvordan agerer radiografen etisk overfor patienterne i en klinisk mammografi på sygehus x, og hvordan stemmer dette overens med de etiske retningslinjer for radiografer? Undersøgelsen bygger på et kvalitativt observationsstudie, bygget op over en semistruktureret guide. Vi sluttede af med nogle uformelle etnografiske samtaler med radiograferne, vi havde observeret. Ud fra observationerne og de uformelle etnografiske samtaler kommer det til udtryk, at radiograferne på sygehus x i deres daglige arbejdsgang ikke tænker over, hvorvidt de arbejder ud fra de etiske retningslinjer for radiografer eller ej. Selvom radiograferne ikke tænker i de etiske retningslinjer i deres dagligdag, så oplever vi, at deres måde at agere på overfor patienterne stemmer overens med de etiske retningslinje. Nyt fra Studiefonden FRD s studiefond har inden 1. april modtaget tre ansøgninger om tilskud. Der er i forbindelse med ansøgningerne nogle af dem, der rækker ud over Studiefondens egentlige formål. Formålet er at støtte rejse og ophold i udlandet, og så er der givet støtte i forbindelse med valgfri moduler på en anden skole i Danmark. Det er ikke normal praksis at give støtte til transport til og fra klinikophold indenfor skolens eget bagland, skønt at afstandene kan være store. Vi kan desværre ikke bringe navnene på de der har modtaget støtte i dette nummer af Radiografen, da påsken og deadline ikke har gjort det muligt for Studiefonden at træde sammen. Flere unge vil være radiograf Optællingen af kvote 2 ansøgere til Radiografuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol viser en flot fremgang i 1. prioritets ansøgere på hele 48 %, da 59 har søgt på 1. prioritet i år mod 40 sidste år. De samlede ansøgere til uddannelsen er steget med 78 % fra 55 til 98 i år. Denne bemærkelsesværdige stigning kommer oven i et stort ansøgerboom til radiografuddannelsen sidste år og cementerer således uddannelsens popularitet blandt de studiesøgende. Studierektor Anette Kjeldal Lausten giver sit bud på udviklingen: Jeg tror, at den flotte søgning igen i år er en kombination af flere faktorer. Den landsdækkende Hvid Zone kampagne, som har kommunikeret målrettet til de unge og har synliggjort uddannelsens indhold og væsentlige arbejdsfelt har nok været en væsentlig faktor. Dertil kommer naturligvis, at der er gode beskæftigelsesmuligheder i faget, og det er vigtigt for de unge i dag. Studiemiljøet er også væsentligt for de unges valg, og det at Radiografuddannelsen er blevet en del af et stort sundhedsfagligt fællesskab i Metropols campusmiljø, trækker sandsynligvis også studerende til uddannelsen. Radiografuddannelsen på Metropol oplevede også langt flere besøgende til det netop afholdte åbent hus arrangement, end der har været i rigtig mange år. Det tegner således godt for det kommende sommeroptag til uddannelsen. Fest på UC Nordjylland De radiografstuderende på UC Nordjylland vil gerne etablere et fællesskab på skolen på tværs af holdene. Og hvordan kan dette gøres bedre end ved at holde en fest? Så det gør de den 7. maj kl Og skal der være fest, så lad der være fest. Med spisning og det hele. Det koster kun 85 kr. og så er der velkomstdrink, spisning og dans mv. FRD sponserer snacks og andet. Kun radiografstuderende deltager. Der er mulighed for tilmelding hos Christina Bendtsen på eller via Facebook. Der er ingen grund til ikke at komme. STUDIESIDEN APRIL 2010 RADIOGRAFEN 21

22 Kursuskalender APRIL 2010 Dato Senest Tilmelding 1-7/ Ikke oplyst Tema Sted Arrangør 18. årsmøde for International Society for MR in Medicine samt 19. årsmøde for Section for MR Technologists 17-21/ Først til mølle MR-kursus / Ikke oplyst CT thorax og abdomen: angio og colon 31/5-2/ Ikke oplyst Kursus i Basal Ultralydskanning 31/5-3/ / Klinisk MR-kursus (basis) Stokholm, Sverige Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V Scandic KNA, Oslo Herlev Hospital, Store mødesal (ved forhallen) Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V ISMRM / SMRT MR centeret på Herlev Hospital NRF Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans (DSMMR) 31/5-4/ Ikke oplyst Mammografi Scandic KNA, Oslo NRF For yderligere Information eller tlf kik under kurs Tilmelding: via dk (kommende kurser) eller pr til kursussekretær Pia Brand: kik under kurs 2-4/ / Stråleterapi Hotel Augustin, Trondheim NRF se kurs 3-5/ Ikke oplyst Advanced Neuro Imaging: Diffusion, Perfusion, Spectroscopy Pris Ikke oplyst kr. Ikke oplyst kr. Oslo/NO School of MRI / Ikke oplyst Advanced Cardiac MR Imaging Hamburg/DE School of MRI / Ikke oplyst 16-18/ Ikke oplyst 17-19/ / / Ikke oplyst Advanced MR Imaging of the Musculoskeletal System Advanced Cardiac MR Imaging - French Language 9th Central European Congress for Radiographers an Radiological Technicians Advanced Breast & Pelvis MR Imaging 27/9-1/ Først til mølle MR-teknik, MRI in Practice 13-15/ / / Ikke oplyst 14-16/ Ikke oplyst 20-22/9 og 25-26/ / Ikke oplyst Skjelett, undersøkelsesmetodikk og diagnostikk Advanced MR Imaging of the Abdomen Advanced Head & Neck MR Imaging Gent/BE School of MRI 275 Paris/FR School of MRI 275 Beograd, Serbien EFRS 270 Verona/IT School of MRI 275 Siemens A/S, Borupvang 3, DK-2750 Ballerup Bo Haugaard Jørgensen og Pernille Engesgaard i samarbejde med Siemens, Bayer Shering Pharma og MEDRAD Rica Helsfyr Hotel, Oslo NRF se kurs Seville/ES School of MRI 275 Istanbul/TR School of MRI 275 Først til mølle MR kursus 3 Herlev MR centeret på Herlev Hospital FRD seminar for TR og Arbejdsmiljøgrupper 27-28/ Ikke oplyst FRD seminar for ledere 8-12/ Først til mølle 10-12/ / MR-teknik med særlig vægt på parameterhåndtering og billedoptimering MR, undersøkelsesmetodikk og diagnostikk 15-19/ Først til mølle MR kursus / Ikke oplyst Advanced MR Imaging in Paediatric Radiology Ledernes Konferencecenter, Odense Ledernes Konferencecenter, Odense Bayer Schering Pharma Nørgaardsvej Kongens Lyngby FRD eller tlf Medl kr., Ikke-medl kr nok. med overnatning nrk nok., 7900 inkl. overnatning kr. + moms 5400 nok., 7900 inkl. overnatning kr. TR gratis AMiG ikke oplyst FRD Ikke oplyst Bo Haugaard Jørgensen i samarbejde med Bayer Shering Pharma Rica Helsfyr Hotel, Oslo School of MRI 275 Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V MR centeret på Herlev Hospital eller tlf kr. + moms kr. Geneva/CH School of MRI / / Strålevern, metode og fremdrift Scandic KAN, Oslo NRF se kurs 17-21/ Først til mølle MR kursus 1 Philips, Frederikskaj 6, 1708 København V MR centeret på Herlev Hospital 4-5/ Ikke oplyst FRD s Landskursus LK11 UC Lillebælt, Odense FRD eller tlf nok., 7900 inkl. overnatning kr. Ikke oplyst n FRD-kurser n Andre kurser Får du kendskab til eksistensen af et relevant kursus som ikke allerede er registreret i Radiografens kursuskalender så kontakt redaktionen 22 RADIOGRAFEN APRIL 2010

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

PAGE 1 TIL KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN

PAGE 1 TIL KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN PAGE 1 TIL KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF FÆLLESSKABSRETTEN 1. Klagerens navn (efternavn og fornavn): Foreningen af Radiografer i Danmark 2. Eventuelt repræsenteret

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter.

Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Bestyrelsesmøde i FRD, Region Midtjylland den 16. juni 2009. Deltagere er Regionsbestyrelsen + suppleanter, TR, og delegerede + suppleanter. Deltagere: Alice Munk, Anne Borgen Paulsen, Tau Vendelbo, Edith

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Fik drømmejobbet på et wildcard

Fik drømmejobbet på et wildcard Karriere Fik drømmejobbet på et wildcard Den nybagte farmaceut Grith Agth Høgh søgte i foråret 2011 en løntilskudsstilling på Glostrup Hospital for at overbevise medicinsk afdeling M om, at de måtte have

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic

Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Att. Tatjana Milcevic Den 11.august 2011 Ref.: KRL Sagsnr.: 1107-0058 Høring: Modernising the Professional Qualifications Directive (KOM(2011)367)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sommeruniversitet 2014

Sommeruniversitet 2014 Sommeruniversitet 2014 - for medarbejdere Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2014! I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil du lære

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Thoraxprojekt med vægt på arbejdsglæde og faglig stolthed. Pia Skoulund Radiograf og Anne Dorte Blankholm Forskningsradiograf, M.

Thoraxprojekt med vægt på arbejdsglæde og faglig stolthed. Pia Skoulund Radiograf og Anne Dorte Blankholm Forskningsradiograf, M. Thoraxprojekt med vægt på arbejdsglæde og faglig stolthed Pia Skoulund Radiograf og Anne Dorte Blankholm Forskningsradiograf, M.Sc FRD s landskursus 5/2 2010 Disposition Baggrund for projektet Formål med

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk.

Etablere tæt samarbejde med DR-firmaer og inddrage disse i Conrad s netværk. Projektskabelon i 2012 Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sammenligning af syv optimerede DR systemer Comparison of seven optimized DR systems 2. Resumé Generelt er teknologien indenfor billeddiagnostiske

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet

Partnerstyringsmodeller KURSER. MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER 4 december 2012. - Interwiev med Peter Appel om vejen til partnerskabet Erhvervsjurister i Advokatbranchen - tre bud på vejen ind Rating Systemet - pro et kontra Dialogmøder - reportage fra Næstved Bestyrelsesmedlemmerne fortæller - tanker om bestyrelsesarbejdet Reportage

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE

F L O W. Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE 2 0 1 6 F L O W Specialist Uddannelsen FREE LOVING OPEN WISE Ingen og intet behøver at stagnere i modstand og frustration FREE LOVING OPEN WISE Vil

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere