Grib Skov Trop 1987 til 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grib Skov Trop 1987 til 2012"

Transkript

1

2 Grib Skov Trop 1987 til udgave: Trykt 2012 i 300 eksemplarer Udgiver: Grib Skov Trop Samlet, redigeret og forfattet af Jens Toftegaard Andersen, Anders Rønn-Nielsen og Stinus Andersen Opsat og rentegnet af Stinus Andersen Tegninger: Baden-Powell, Gotfred Mortensen, Frank Junker, Poul Wilcke mfl. Tekst indlæg af: Amalie Kimmer Børresen, Bente Wilcke, Frank Junker, Hans Peter Folden, John Hansen, Jørgen Andersen, Kristine Wedø, Leif Højvang, Line Højdal, Lærke Toftegaard Andersen, Michael Vester, Ole Lumholt, Pernille Edelgaard Christensen, Peter Westergaard, Per Stigaard, Petra Wolfhagen, Poul Wilcke, Simone Falcon, Sven Andersen, Torben Pedersen. Fotografier er modtaget fra: Sven Andersen, Jørgen Andersen, Annelise og Torben Pedersen, Stinus Andersen, Jens Andersen, Bente Wilcke, Morten Batting og fra De Gule Spejdere. Tryk: ScandinavianBook

3 Indhold Forord 4 Indledning 6 Grib Skov Trop - 12 bogstaver i 3 ord 8 Forhistorien 11 Grib Skov Trops Værdier 16 Traditioner 18 Træfigurerne i Bassebjerg 19 Knasten 20 Fællesarrangementer 21 Frivilligt arbejde 24 Indtægtsgivende aktiviteter 24 Konditoriet 26 Grib Skov Trops ejendomme 34 Grib Skov Trops andre hytter 43 Gruppens historie 45 Ulvearbejdet i Grib Skov Trop 127 Stifinderne i Grib Skov Trop 143 Spejdertroppen 157 Pionergrenen 232 Klokkekilde Roverklan 239 Efterskrift 247 3

4 Forord Grib Skov Trop bliver 25 år. På den ene side er 25 år er jo ingen alder, men som du kan læse i denne jubilæumsbog, er det utroligt hvad der kan nås og opnås på 25 år. Grib Skov Trop er ikke en almindelig spejdertrop. Vi har med denne jubilæumsbog prøvet at få beskrevet og indrammet, hvad det er, der gør troppen til noget helt specielt. Bogen har input fra mange mennesker med forskellige baggrunde i gruppen, og vi har prøvet at nå langt omkring i beskrivelsen. Grib Skov Trop bygger på nogle helt grundlæggende spejderværdier med rødder langt ind i det klassiske håndværks og handlingsprægede spejderarbejde, som kendetegnede det gamle gule spejderkorps i 50 erne og 60 erne. Det der har gjort gruppen til det utrolige, den er i dag, er nok kombination af den vildskab som Frank Juncker og Poul Wilcke startede gruppen ud fra, med den systematik som skiftende formænd og gruppestyrelser og også personer som Torben Pedersen, Ole Lumholt, Leif Højvang og Stinus Andersen har tilført gruppen. Værdierne i dag bygger på henholdsvis; Frank Junckers kunstneriske kreativitet dækkende fra evnen til at orkestrere store arrangementer til at lave kryptiske og teknisk avancerede løb, og på Poul Wilckes evne til få ting til at 4

5 ske, til at fortsætte med at kæmpe videre og sætte nye mål, til at motivere og overtale. Alt sammen dybt funderet i en iværksættertrang og en innovativ tankegang, dog altid med udgangspunkt i traditionerne. Men først og fremmest en brændende lyst til at skabe unikke oplevelser for børn og unge, for at give dem lærdom, viden og evner til at kunne klare sig selv med videre i livet. Da B.P. grundlagde spejderbevægelsen, valgte han at kalde det en bevægelse. Hans tanke med dette var, at spejderarbejdet altid skulle være i bevægelse og ikke måtte blive statisk. Og ligeledes kan man citere Hartvig Møller, grundlæggeren af Det Danske Spejderkorps: Gå langsomt frem - men gå altid frem. Man må sige, at Grib Skov Trop i dag efterlever B.P.s ønske om bevægelse og fremdrift, hvilket der kan læses om i denne bog. Skal man prøve at indkapsle nogle fundamentale elementer for gruppens succes, må det kort sagt være respekt for det oprindelige spejderarbejde. Grib Skov Trop navigerer med fulde sejl igennem en tid, hvor forandringer er dagligdag og her symboliserer Grib Skov Trop stabilitet, sammenhold og trofasthed. Børnene møder op uge efter uge og mønsteret gentages. Et stabilt holdepunkt med grundlæggende jordnære værdier i en travl hverdag. Og det virker! I skrivende stund har medlemstallet rundet de 240 og troppen består af imponerende 72 spejdere i alderen år fordelt i 8 patruljer. De første 9 ulve i Grib Skov Trop, billedet er taget i

6 Indledning Da vi første gang mødtes for at planlægge denne jubilæumsbog, prøvede vi at finde frem til, hvad vi gerne ville fortælle - hvad budskabet skulle være. Til mødet var vi en blandet flok, fra dem der startede gruppen til unge spejdere. Men vi var enige om, at det skulle være en bog, der skulle prøve at beskrive hvor utrolig historien om Grib Skov Trop er, og hvad der har gjort gruppen til, hvad den er i dag. Gamle spejdere skulle kunne finde sjove historier frem fra deres spejdertid og blive mindet om oplevelser, de måske for længst havde glemt og unge spejdere skulle kunne forstå, hvad der ligger til grund for de traditioner og værdier som gruppen bygger på i dag, men også læse om alle de muligheder og oplevelser, der ligger foran dem i spejderarbejdet i Grib Skov Trop. Vi har prøvet at samle så meget som muligt i denne bog. Vi har været mange gamle Knasten igennem, rodet i gamle fotoalbums, fundet avisklip og kigget i dagbøger. Mange har bidraget med indlæg til bogen, og det har givet bogen en god variation i fortællerstil og fokus. Men fælles for alle indlæg er, at de er gennemsyret af passion og stolthed. Stolthed over hvad der er opnået i Grib Skov Trop. Nogle af indlæggene er bevaret i deres rene form, mens andre er blevet klippet til for at passe ind i bogens opbygning og for at undgå gentagelser. Bogen er bygget op med gruppens kronologiske historie efterfulgt at ulve, stifinder, spejdere, pionerernes og rovernes historier. Derudover har vi spurgt en række nuværende og gamle spejdere om at fortælle deres bedste spejderoplevelse. Det er blevet til mange sjove fortællinger. En lang rækker personer har bidraget til bogen. En stor tak til Sven Andersen, John Hansen, Hans Peter Folden og Jørgen Andersen for indlæg om det civile arbejde, Bassebjerg og Kræmmermarkedet. Spejderchefen for De Gule Spejdere Per Stigaard og Poul Wilcke har ligeledes bidraget med indlæg. Ulvenes indlæg er skrevet at Torben Pedersen og Bente Wilcke og stifindernes historier er leveret af Frank Juncker, Ole Lumholt og Leif Højvang. Ole Lumholt har ligeledes skrevet om Klokkekilde Roverklan. Anders Rønn Nielsen har skrevet spejdernes historie fra 2000 og frem samt gruppens historie fra 2006 og frem og Petra Wolfhagen har skrevet om pionerarbejdet. Peter Westergaard, Christian C. Hansen, Michael Vester, Line Højdal, Lærke Toftegaard Andersen, Simone Falcon, Pernille E. Christensen, Amalie Børresen og Kristine Wedø har leveret indlæg om deres bedste spejderoplevelse. Endelig har Stinus Andersen bidraget betydeligt til de indledende kapitler om traditioner, aktiviteter, 6

7 hytter osv., til indledningen og afrundingen til troppens historie og med at komme med faktuelle input til hele bogen. Stinus Andersen har desuden sat hele bogen op, så den blev klar til tryk. Tak til alle for indsatsen. Når Grib Skov Trops historie skal fortælles, er der uendelig mange historier, der kan samles og utroligt mange mennesker der skal nævnes. Vi har langt fra formået at få en brøkdel med her og bogen er på mange måder sat sammen som et kludetæppe af input. Så der er sikkert nogle, der tænker at hvorfor er lige netop den historie, som de husker bedst ikke med, eller hvorfor ham eller hende ikke nævnt. Men vi har gjort vores bedste for at komme vidt omkring. Bogen er blevet til over et års tid, undervejs er der dukket nogle sjove historier op, nogle lidt ved tilfældigheder, når der er gravet i papirbunkerne. Men vi har prøvet at berette historien så sandfærdigt som muligt, og vi håber ikke der har sneget sig for mange fejl og mangler ind. Tilblivelsen af denne bog har fået mig til mindes en rigtig Poul Wilcke historie. I 1995 var der LPT på Jamborettepladsen i Rold Skov. Det var den sidste LPT for et par stykker af os og vi havde i Hjorte besluttet os for at vinde LPT. Vi havde forberedt alt i detaljer, pakket krydderikasser og ekstra gryder, bestilt o-løbs kort hjemmefra, så vi kendte terrænet, havde tegnet alt lejrarbejde og regnet ud hvad der skulle bruges af materialer, havde lavet kroge, hylder, trefødder, dyvler (til at dyvle hylder på køkkenbordet), vippepedal til skraldespanden, havde fundet materialer hjemmefra til at lave liggeunderlagsstativ osv. Værktøjet var nyslebent og pudset, og alt var pakket i sirlig orden. Det eneste vi manglede var to jernpinde til at placere spanden på i den planlagte bageovn på. Men det havde tropsleder Poul jo lovet, at han tog med til os. Men da vi på førstedagen af turneringen spurgte Poul, der var travlt optaget af at være med til at arrangere turneringen, om vi kunne få de lovede jernstænger, kiggede han lidt underligt på os - han havde glemt alt om de par jernstænger. Men optimisten Poul kiggede sig lidt omkring og opdagede den lille hytte, som står på Jamborettepladsen. Med raske skridt gik vi derover, for med Pouls ord kan man altid finde noget brugbart bag sådan en hytte. Og for det ikke skal være løgn, så rodede han lidt rundt i det høje græs bag hytten og fandt derefter en god lang jernstang perfekt til formålet. Om han selv havde placeret den der i tidernes morgen skal være usagt, men ganske utroligt var det. Vi fik bygget vores ovn, og alt gik efterplanen. Desværre blev vi kun blev nr. 2, slået af Ugler fra 1. Næstved med 2 point. God læselyst Jens T. Andersen Rover og tidligere PL i Hjorte patruljen 7

8 Grib Skov Trop - 12 bogstaver placeret i 3 ord med hver 4 bogstaver Mange med stor læsefærdighed vil straks rette det til den grammatisk korrekte stavelse Gribskov Trop. Andre vil straks angribe ordet Trop som værende udækkende for ulve og stifindere, og i deres bestræbelser på at ting skal passe ind i deres egen forståelige ramme, vil man uvilkårlig vælge ordet Gruppe. Begge overvejelser blev fravalgt, da vi startede Grib Skov Trop for 25 år siden. Vi har valgt vores egen stavemåde, fordi vi synes, at de 3 ord fremtræder symmetrisk korrekt og flot og allerede for 25 år siden fandt vi ordet gruppe som værende kedelig og ubrugelig i spejdersammenhæng, med mindre det rent sprogligt hænger flot sammen - som f.eks. i Gruppe Loke. At vi er en Trop kæder vor spejdertid tilbage til den tid før 1970, hvor ulveunger ikke havde behov for at være medlem af en gruppe for at være ulveunge. Vi har således prøvet at fastholde vor spejderhistorie, og Grib Skov Trop er et produkt af forskellige tilvalg der er gjort og en række beslutninger som er taget af gruppestyrelsen hen over årerne, for selvom vi er en trop, så generer det os ikke, at anvende ordet gruppestyrelse. I Grib Skov Trop ville vi have vores eget sted at være. Inden man overhoved tænkte på at bygge, var det et ufravigeligt ønske, at vi havde skøde på vores egen grund. Baggrunden for dette var det billede, vi havde fra mange Københavnske troppe, som måtte forlade deres lejede grund uden erstatning, dels fordi at lejemålet ophørte og dels pgr. af kommunalt ønske om anden eller supplerende anvendelse af spejdergrundene, f.eks. ændringer af veje, idrætsfaciliteter mm. Da vi havde store ambitioner, ønskede vi fra start at sikre at grund & hytte til evig tid var til rådighed for spejderarbejdet. Vi valgte heller ikke at følge et forslag fra 1. Næstved, om hurtigt at få opstillet en række pavilloner, så vi ligesom dem kunne få vækst i selve spejdertroppen. 8

9 Grunden blev købt og som man kan læse i korpsets jubilæumsbog, blev der bygget målrettet i et helt årti - før Bassebjerg stod færdig. 25 år er gået og selvom troppen er med i Danmarks næstmindste spejderkorps er denne suverænt blevet Danmarks største spejder gruppe. Dette har aldrig været et mål i sig selv, men snare en naturlig følge af en række tilvalg, for der er naturligvis en årsag til, at det overhoved har kunnet lade sig gøre, for der ER altså rigtig langt fra 0 til 240, især når man ikke har nogen medlemmer under 7 år. Det har været meget værdifuldt, at vi har haft og har Bassebjerg som base og udgangs punkt! Det har været meget værdifuldt for de ældre årgange spejdere i patruljerne, at de IKKE er startet som 5-årige. Det var været meget værdifuldt, at en række voksne mænd har givet sig tid til at præge vort stifinderarbejde som bindeled ml. ulv og spejder. Det har været værdifuldt, at vi altid har kunnet stille et patruljelokale til rådighed for hver patrulje. Den har været meget værdifuldt, at den store ulveflok har genereret en jævn tilgang som er vokset helt op i troppen som i dag består af 72 spejdere fordelt på 8 patruljer. Det var været værdifuldt, at vi altid har kunnet stille en række kvalificerede forældre som sparringspartnere i gruppestyrelsen. Det har været meget givende for troppen, at vokse og gro i et handlings- og holdningsbevidst korps som De Gule Spejdere. På forunderlig vis er det lykkedes os at tiltrække og fastholde en lang perlerække af gode ledere og assistenter. Jubilæumsdagen er vor egen og de valg vi har truffet er også vores egne. Det er lykkedes os at komme helskindet igennem årerne, og de torpedoer som er blevet sendt i mod os som kunne splitte fællesskabet - er afvist. Det kan være svært at komme fra det velsmurte maskinerne i Grib Skov Trop og så give sine meninger til kende i korps sammenhæng, da gensidig forståelse om hvad der er nødvendigt at gøre - kan være meget forskellige. I forbindelse med korpslejren i 2005 tegnede Frank en række skjolde med symboler og figurer, som han syntes passede til de enkelte grupper og enkelte ledere. Den fede gås med de mange æg blev Grib Skov Trops, og det er vel heller ikke helt ved siden af. Som Jens skriver i korpsets jubilæumsbog har troppen altid været tro mod De Gule Spejderes koncept og aldrig veget fra dette. Men det har også været en kamp en kamp om at få genindført spejderarbejdet i Danmark, at få stoppet nedgangen og få sat en standard for selve spejderpatruljen, hvor de helt store oplevelser ligger. Mange rigtig mange har givet en hånd med men jeg mindes også 4 rovere som ikke er med mere og for hvem Bassebjerg og Grib Skov Trop var noget ganske særligt: Torben Karlsson, Finn Zørn, Eivind Nielsen og Torben Tolstrup som alle har ydet en fremragende indsats for Grib Skov Trop. Vi ses på dagen! Poul Wilcke 9

10 Tillykke til Grib Skov Trop fra spejderchefen Tillykke med 25 års jubilæet Et kvart århundrede er gået siden de første spæde skridt blev taget på Nødebo Kro. Det er fantastisk at se, hvad der på de 25 år er sket i Grib Skov Trop. Fra starten på Nødebo Kro til i dag, hvor Bassebjerg, der for år tilbage virkede som en meget stor spejderhytte, er blevet for lille til at huse alle medlemmer af Grib Skov Trop. At være spejderchef for en gruppe som Grib Skov Trop er en fantastisk opgave. En fantastisk dejlig opgave. At Grib Skov Trop igennem alle årene næsten kun har kendt en vej for medlemstallet, nemlig stigende, gør jo sit til at det er en dejlig opgave. De Gule Spejderes suverænt største spejdergruppe, ja hele Danmarks største spejdergruppe! Det er der grund til at være stolt af. Og det er jeg. Uanset om jeg er på ulveturnering, stifinderturnering eller landspatruljeturnering, ja sågar på pioner- og roverturnering så sætter Grib Skov Trop deres præg. De blå/røde tørklæder er der altid i stort antal. Dejligt at se. I starten var Poul Wilcke og Frank Juncker de altdominerende frontfigurer. Efterhånden som Grib Skov Trop voksede sig stor kom flere ledere til og Poul og Frank kunne stille og roligt trække sig mere og mere i baggrunden og koncentrere sig om andre opgaver. I dag ser jeg Grib Skov Trop som en velfungerende spejdergruppe. Dygtige ledere der med stor iver leder alle grene. En flot opbakning fra forældregruppen gør arbejdet som leder meget nemmere. Det kan I alle være stolte af! Selvom Grib Skov Trop har haft masser at se til i egen gruppe har der også været overskud til andre. Man har ikke været bange for at tage del i arbejdet i De Gule Spejdere. Der har været mange gode diskussioner på møder, hvor Grib Skov Trop aldrig er gået af vejen for en god diskussion. Altid parate til at stå på mål for deres meninger. I korpsstyrelsen har vi også i mange år haft god gavn af Grib Skov Trop. Altid klar til at tage en tørn, uanset hvad det drejer sig om. Formand, kasserer og vicespejderchef har på samme tid været fra Grib Skov Trop. Det er flot, at I på den måde giver jeres bidrag til fællesskabet og det har stor betydning for vores korps. Selv om Grib Skov Trop har været så rigt repræsenteret i korpsstyrelsen, har der aldrig været tale om dominans og det er en god egenskab at have. Det har altid drejet sig om De Gule Spejdere og dermed korpsets velbefindende. Stor tak til jer for det. Ud over arbejdet i korpsstyrelsen stiller Grib Skov Trop også folk til rådighed i korpsets udvalg, hvor vi altid har kunnet regne med hjælp hvis vi ønskede det. Også her vil jeg godt takke for jeres hjælp og gode arbejdsindsats. Til slut vil jeg kippe med flaget og i respekt for Grib Skov Trop råbe et tjikkerlikker Vi ses i de næste 25 gode år og gerne flere! Med spejderhilsen Per Stigaard Spejderchef 10

11 Forhistorien Det startede med en annonce i det lokale blad i Nødebo Kirke og Kro i Der blev indkaldt til et forældremøde om en ny spejdergruppe i De Gule Spejdere. Dette blev starten på en utrolig 25 års historie. Grib Skov Trop har siden hen udviklet sig til Danmarks største spejdergruppe med over 240 medlemmer, ejerskab af flere fantastiske hytter, opstart af flere spejdergrupper, tusinder af timers fantastisk spejderarbejde og med et væld af spektakulære arrangementer i rygsækken. Men det hele startede en del år før Poul og Bente Wilcke og Frank Junker flyttede i 1985 til Nødebo fra København, byen hvori de havde været spejdere hele deres liv, til sidst henholdsvis i 1. Nørrebro og i Vikingerne. Poul og Frank havde haft en lang spejdertid bag sig hvor Poul begyndte som ulveunge i 2. Østerbro i 1959 og Frank i Vikingerne i Inden Poul, Bente og Frank flyttede til Nødebo, havde de i 1984 været med til at danne De Gule Spejdere i Danmark. Ønsket med Første arbejdsdag på grunden 1990 Stifindere på sommerlejr Temnæs 1990 De Gule Spejdere var at få genskabt et spejder korps, der havde fundament i det klassiske spejderarbejde, der havde eksisteret i Det Danske Spejderkorps i 50 erne og 60 erne. Man følte at spejderarbejdet fra omkring 1968 og især fra sammenlægningen mellem de blå pigespejdere og de gule drengespejdere i 1972 og frem til starten af 80 erne løbende var blevet udvandet og havde fjernet sig for langt fra de oprindelige værdier. Som eksempler var skovmandsprøven afskaffet i 1968 og samme år ændrede den traditionelle landsskovmandsturneringen tema fra rødfrakketurnering til temaet Skæg og blå briller. I 1971 blev de deltagende patruljer ved landspatruljeturneringen sorteret i 3 grupper (guld, sølv og bronze) uden direkte vindere. 2. og 1. klassesprøven blev samme år afskaffet. Det gamle patruljelederblad med det flotte navn Mahlapanzi blev i starten af 1970 erne afløst af Tandem. Ulvearbejdet blev udfaset, nu hed man minier. Konkurrence blev af korpskontoret direkte set som skadeligt for spejderne. En række af de gamle ledende spejdere i korpset var trådt i baggrunden og i tidens ånd trådte pædagogerne frem og tog over. 11

12 Billede fra lejr 1989 ved Esrum Sø. Foto af hele gruppen. Med De Gule Spejdere ville man skabe spejderarbejde hvor elementer som uniformen, korpsmærket, konkurrencer, holdpræstationer, ulvearbejde, patruljearbejde, håndværk, ceremonier og traditioner var vigtige. Poul Wilcke skriver i Ole Lumholts De Gule Spejdere - i endnu 25 år fra 2009: Siden sammenlægningen mellem drengene fra Det Danske Spejderkorps og pigerne fra Det Danske Pigespejderkorps i 1972 var Frank og jeg i ledelsen i Bavnehøj Division, en sammenlægning af de 2 gamle københavnerdivisioner, Heimdal og Brønshøj Divisioner. Det var i den spæde start af det nye danske spejderkorps med både drenge og piger i blå uniform, og i vores division havde vi en fantastisk tid med mange aktive spejdervenner, hvor vi i fællesskab kæmpede for de enkelte gruppers overlevelse, for sammenholdet og for at videreføre den spejderarv, der var blevet givet os og mange andre af Ove Holm, Thorkild Glad, Jens Krarup, Jørgen Christoffersen, Henning Krøyer, Jens Hvass, Svend Buhl, Hartvig-Nielsen og mange, mange flere. Det var i årtiet efter 1968-oprøret, hvor alt i holdninger var til salg. Dette prægede også vores resultater, for som årene skred frem mærkede vi en medspiller, som ville noget andet. Korpskontoret slap den røde tråd i spejderarbejdet og stillede på mange måder spørgsmål om mål og midler, og havde du gammeldags holdninger, som blot var moderate - så var det op ad bakke. 6 år efter afleverede vi Bavnehøj Division med 671 medlemmer som den eneste københavnerdivision med vækst! Her havde Frank og jeg lært, hvad der skulle til, for at børn på Nørrebro og Brønshøj kunne fange interessen for spejderarbejdets mange facetter, uden at man behøvede tilsidesætte og afskrive de gamle spejdermæssige værdier. Med dette i bagagen gik vi i rette med korpset for at få en dialog om korpsets fremtid. Sammen 12

13 med 22 andre divisionschefer dannede vi en modvægt til de korpsansatte, som i virkeligheden styrede DDS, og som reelt gør det den dag i dag! Op igennem 1970 erne havde en række personer arbejdet internt i DDS for at få korpset tilbage på et andet spor, men i starten af 1980 erne, mente en række medlemmer, at korpset ikke evnede at danne grobund for attraktive spejderoplevelser. Poul og Frank var i start 80 erne med til at danne SIMS udvalget (Sjovt, Iderigt og Meningsfyldt Spejderarbejde), som var en modpol til korpsledelsens egen udviklingsgruppe. SIMS arbejdet blev bakket op af mange og omkring 100 grupper tilkendegav deres støtte til arbejdet. Dog efter 2 års arbejde med SIMS udvalget meldte Poul og Frank sig ud af DDS i D. 19. november 1983 blev der i Odense indkaldt til møde om fremtidens spejderarbejde, der var stor interesse for dette, men mange repræsentanter ønskede at fortsætte kampen inden for korpset og ville starte et ældre-oprør. Så selv om interessen for at danne et nyt spejderkorps var stort, og over 20 grupper viste interesse ville kun 4 grupper endeligt tage skridtet: 1. Nørrebro, Buderupholm, Loke og 1. Næstved. De Gule Spejdere blev efterfølgende startet d. 25. februar Poul og Frank var efterfølgende aktive i opstarten af De Gule Spejdere, men efter at de flyttede til Nødebo i 1985, blev 1. Nørrebro nedlagt. Energien blev nu brugt på at skabe en ny gruppe i Nødebo i hjertet af den gamle kongeskov Gribskov. For yderligere interesse i korpsets historie og baggrunden for dannelsen af De Gule Spejdere i Danmark henvises til Ole Lumholts meget uddybende jubilæumsbog fra 2009: De Gule Spejdere - i endnu 25 år. Svend Ranvigs spændende bog Det Danske Spejderkorps Historie kommer ligeledes ind på den forandring som DDS gennemgik i årene frem mod

14 14 Annoncen fra Kirke og Kro, marts 1987

15 I 1988 deltog Grib Skov Trop for første gang på Oak City Rally. Det blev til en sejr til gul bande med skuret. 15

16 Grib Skov Trops Værdier Selv om gruppen er vokset gennem årene, og der naturligt har været store udskiftninger blandt medlemmerne, er der blevet gjort meget ud af at bevare ånden i Grib Skov Trop. Hvor mange hundrede børn og voksne der har været gennem gruppen, er svært at sige, men rigtigt mange har oplevet det gode spejderarbejde, som gruppen har at byde på. Grib Skov Trop holder meget fast i tilbagevendende traditioner. Det daglige spejderarbejde bygger på det grundlæggende spejderarbejde med fokus på friluftsliv, håndværk og handlingsprægede aktiviteter. De grundlæggende værdier i Grib Skov Trop bygger i høj grad på stifternes holdninger til spejderarbejdet, der er inspireret af det traditionelle spejderarbejde. Dette er dog i stor grad tilpasset nutiden, så når det siges at der dyrkes traditionelt spejderarbejde, menes der ikke gammeldags spejderarbejde anno 1930 erne. De Gule Spejdere og Grib Skov Trop er ikke ude af trit med tiden. Dog når man læser gamle spejderbøger, er det tydeligt at de grundlæggende værdier fra dengang stadig er brugbare, ligesom mange af de aktiviteter man lavede dengang, stadig danner grundlag for de aktiviteter, der laves i dag. En række af de kerneelementer, der gør Grib Skov Trop til den store succes gruppen er i dag, er helt fundamentale værdier om at skabe rammer for idérighed og konkurrence i en meningsfyldt kontekst. Gruppen og især spejdertroppen har fokus på konkurrenceelementet. Både ved bande-, kobbel- og patruljekonkurrencerne, ved korpsets turneringer, ved løb og arrangementer, f.eks. Wagadugo løbet. Som det kan læses i troppens beretning, har troppen i mange år deltaget i det årlige Sct. Georgsløb for alle spejdere i Hillerød, hvor typisk alle topplaceringer blevet taget med hjem. En generel kendsgerning som tropsledelsen kan berette om, er at næsten des mere udfordrende konkurrence, der serveres for patruljerne, des sjovere synes de, det er og des hårdere arbejder de. Der stilles krav til spejderne og på turene bliver der ikke slappet af. Og modellen kan ikke være helt forkert med 8 patruljer og 72 spejdere. Gruppen går ikke ind for stroppeture og ligegyldige aktiviteter og marcher. Grundlæggende skal spejderarbejdet være Sjovt, Iderigt og Meningsfyldt, hvilket også lagde navn til SIMS udvalget som omtalt i forrige kapitel. Friluftsliv, naturkendskab, woodcraft, håndværk er et nøglepunkt i spejderarbejdet for Grib Skov Trop. Spejderarbejdet skal som udgangspunkt foregå i naturen og udendørs. Et af troppens slogans er således: Al indendørs arbejde er forberedelse til udendørs arbejde. Et andet er Spejderliv er friluftsliv. 16

17 Børn og unge lærer igennem deres spejdertid at klare sig i alverdens situationer og lærer at skabe og kreere ud fra et simpelt udgangspunkt. Byg det du skal bruge, af hvad du kan finde. Gennem spejderarbejdet lærer man at klare vanskelige situationer, lærer at arbejde i teams, hvor man har forskellige kompetencer og baggrunde, lærer at lede og fordele, lærer at tage hensyn og lærer at fungere i et fællesskab. Derfor er spejderarbejdet også bygget op omkring patruljesystemet, hvor man arbejder sammen, for at løse opgaver i fællesskab. Grib Skov Trop er drevet frem af en vi kan - vi vil - vi gør det mentalitet og det er ikke tilfældigt at stifindernes kampråb er: Stifindere i Sortfodsstammen - Giv aldrig op. Der er i gruppen påbegyndt mange projekter, som mange hurtigt ville have forkastet. Alt i gruppen er gennemsyret af en fremdrifts kultur, hvilket tiltaler mange, og det er nok en af de primære grunde til gruppens størrelse i dag. En af succesparametrene for Grib Skov Trops vækst og udvikling har været, at man fra starten har tænk stort og har haft visioner. i stor grad inspireret af Poul og Franks tilgang til temaarrangementer. Man kan ikke forestille sig en stifinderturnering, uden at den store Tonkawa står i spidsen i kampen mod blegansigterne. (Frank som indianerhøvding). Frank og Poul er desuden idémændene bag den årlige pioner/rover turnering, som de i mange år arrangerede, men nu er overleveret til de garvede rovere fra 1. Næstved, der kører turneringen videre i samme ånd og stil. Det er det håndværksprægede, naturnære og iderige spejderliv inspireret af gamle spejdere fra Det Danske Spejderkorps som T.Hartvig-Nielsen og Jens Hvass. Men det er også med et tvist af gak og spas, som når der midt om natten skal fremstilles stødtænder og båreudstyr til disse og man dagen derpå, kan møde en flok voksne mænd løbende skoven rundt med stødtænder på en båre, uden at have lukket et øje i løbet af natten. Korpset afholder hvert femte år korpslejr og i 2004 og 2009 har det været med et imponerende riddertema med Kong Valdemar (Frank) i spidsen. Her er Frank både en utro- Grib Skov Trop har haft stor betydning for korpsets udvikling og retning. Frederiksborg Trop, Kong Valdemar Trop, Ravne Troppen og senest Kong Hardeknuds Trop er alle udsprunget af Grib Skov Trop og Klokkekilde Roverklan. Endelig arbejder roverklanen i skrivende stund med planer om at starte en gruppe, der skal hedde Ridder Roland og om muligt skal have til huse på en gård i Allerød. Korpsets turneringer for ulve og stifindere er 17

18 lig kreativ inspirator og indsparker, og undervejs bliver Frank nærmest forvandlet til Kong Valdemar til børnenes store beundring og morskab. Endelig er der den årlige Wagadugo turnering. Det var et ønske at få samlet korpsets spejdere noget oftere end kun til LPT, og samtidigt give alle oplevelsen af at deltage til et kvalitets weekendløb med højt spejderteknisk niveau. Det skulle være inspireret af løb fra det gamle gule spejderkorps. Ole Lumholt og Frank Juncker har siden 2005 været drivkræfterne bag dette fantastiske løb, sammen med roverne fra 1. Næstved. Et imponerende arrangement både logistisk og udstyrsmæssigt og med spejderkvaliteten helt i top. sammenhold at holde fast i traditioner. Den årlige juletur gik i mange år til Gilwell hytten, men gruppen voksede sig for stor, så turen gik i en årrække til Colleruphus i Holte. Hvert år holdes der oprykning ved Den Juletur Gamle Eg lidt uden for Nødebo. Her opleves den skønne spejderstemning på sit højeste, og det er tydeligt at den fantastiske idéramme, der ligger bag ulve, stifinder og spejderarbejdet virker. Først ved ulvenes optagelse i Seone koblet. Derefter drager de ældste ulve over til stifinderne og ved en spændende indianerceremoni optages de i Sortfodsstammen. De ældste stifindere rykker op til spejderne, hvor de skal bryde ind i kæden hos de store stærke spejdere. Gruppen har hvert år deltaget Oak City Rally, verdens længste sæbekasseløb fra Farum til Oprykning ved Den Gamle Eg Traditioner Traditioner er vigtigt i spejderarbejde. Grib Skov Trop har mange traditioner, som der holdes fast i. Der lægges meget vægt på at nye generationer af ulve, stifinder, spejdere og pionerer oplever de samme traditioner. Dette ses f.eks. i de gentagende årsprogrammer for ulve og stifindere og hvordan spejdernes månedsture ligger fast år efter år. Dermed ikke sagt at indholdet ikke skifter og vi følger med tiden, men det giver en god kontinuitet og Oak City Rally med guld pigerne 18

19 Egemosecenteret. En anden tradition er spejdernes årlige tømmerflådesejlads over Esrum sø. Hver patrulje klargører selv tømmerflåderne med 8 olietønder og stort vikingesejl. Derefter går konkurrencen ud på at nå længst nord eller sydpå alt efter vindretningen. Dette er solidt, spejderarbejde, når det er bedst. I troppens historie kan der læses mere om traditioner i troppen. Idet man er tropsspejder fra man er 12 til man er 18 år, og hvert spejderår er bygget op om samme skabelon, oplever spejderne at alle ture bygger på en tradition. De tilbagevendende ture, aktiviteter, ceremonier og ritualer er et godt holdepunkt i en i hverdagen og det giver spejderne noget at se frem til og glæde sig til. Træfigurerne i Bassebjerg Bassebjerg er fyldt op med en række flotte træfigurer i størrelsen 1-2 meter. Det er en tradition helt tilbage fra sommerlejren 1988 i Rold Skov at hvert år lave en ny sommerlejrfigur. Fremstillingen foregår typisk ved, at en flot stamme bliver fundet og man bliver enige om hvilken figur der skal fremstilles. Poul og Frank udtænker idéen til skulpturen og her- 19

20 efter saver Poul med motorsav og Frank går i gang med stemmejern, for at få detaljerne på plads. Indianeren var den første flotte figur. Det vakte stor beundring fra forældrene, da den kom med hjem fra sommerlejr og blev læsset af traileren. Efterfølgende er der lavet mange flotte figurer og også andre end Poul og Frank har prøvet kræfter med udfordringen. Fra første færd hvor Poul og Frank lavede Knasten osede det af spejderstemning, sjæl og humor. Der har igennem årene været et utal af fantastiske beretninger og fortællinger - både fra ture og møder, men også fra arbejdet med Bassebjerg og alle de aktiviteter gruppen har været blandet ind i. Knasten blev i en årrække fremstillet med papir, saks og lim. Der er tilbragt mange mange timer med at klippe klistre. Det har givet en god rustik stil og selv nu, hvor Knasten laves elektronisk, er den gamle flotte stil fastholdt. Der anvendes stadigvæk flotte gamle spejder tegninger og Frank leverer stadigvæk tegninger i en lind strøm. I en årrække stod Poul for Knasten, sidenhen overtog Stinus efterfulgt af Petra Wolfhagen. Den nuværende chefredaktør er Cecilie Helmuth. Knasten Knasten er Grib Skov Trops medlemsblad og nok det flotteste spejderblad i dette land. Det flotte blad bakker helt naturligt op om det gode spejderarbejde der drives i Grib Skov Trop. Knasten er udkommet trofast 4-6 gange om året i alle 25 år. Først som et A5 blad og nu som et A4 blad. A4 udgaven havde i de første år sort/hvid forside, men efter at farveprint blev til at betale, lavede Frank en flot farverig forside. Den første farveside var oktober udgaven i

21 Fællesarrangementer Grib Skov Trop har en række faste arrangementer og ture. Nogle har eksisteret fra starten af, andre er kommet til. Fælles er, at arrangementerne er en del af den traditionsrige base, som Grib Skov Trop bygger på. Forældrerådsmøde Sidste søndag i januar måned holdes der forældrerådsmøde på Nødebo Kro. Mødet starter altid med at ulve, stifindere og spejdere underholder og opfører skuespil fra scenen, mens forældrene er tilskuere. Dernæst er der det officielle møde, med valg til gruppestyrelsen og godkendelse af regnskab og budget. Mens forældrene holder møde, er der leg og aktiviteter for ulve og stifindere. Fastelavn Hvert år afholder Grib Skov Trop fastelavn for alle børn og unge i Nødebo. Der er 6 tønder fordelt til alle aldersgrupper. Børn og voksne slår katten af tønden og bagefter, er der fastelavnsboller og cacao til alle. Dagen afsluttes med stor præmie overrækkelse, hvor der er fine diplomer og præmier til Bundkonge, Kattekonge og Dronning. Der er også præmie til den bedste udklædning i hver aldersgruppe. Det der gør, et ellers almindeligt fastelavnsarrangement, til noget særligt, er det spejderpræg, der kommer ind over. Franks flotte tegninger og diplomer, alle tønder males og dekoreres og en flot afsluttende præmieoverrækkelse. Spejderånden og det at vi lige gør lidt ekstra, betyder at arrangement skiller sig ud fra andre fastelavnsarrangementer. 21

22 Oprykning Der noget særligt stemningsfuldt over oprykningen i Grib Skov Trop. Lige siden 24. august 1989 har der været afholdt oprykning ved Den Gamle Eg i skoven bag Stenholdt Mølle. Alle mødes ved parkeringspladsen ved Stenholt Mølle, hvorefter spejderne går først, derefter stifinderne og til sidste ulvene ned til Den Gamle Eg og stiller op i kredsen omkring bålet. Ved oprykningen får de nye ulve deres navn, der uddeles mødeknapper og de der har gjort sig fortjent får Springende Ulv, Svævende Ørn, Riddersnoren eller Væbnersnoren. Hver gren har derefter sine helt egne traditioner ved ceremonipladserne i skoven. Det er en aften fyldt med traditioner og stemning. Efter oprykningen mødes alle ledere, rovere og pionerer til mad og hygge på Bassebjerg. En aften som denne viser det gode ledersammenhold, som gruppen er kendt for. Ud over at alle mødes og hygger efter oprykningen, mødes alle ved den årlige bålaften og ligeledes holdes der ledermiddage i løbet af året. Her går snakken hurtigt og de gode og sjove historier kommer frem. Alle har noget at fortælle og alle brænder for Grib Skov Trop. Det gode sammenhold ses ligeledes på sommerlejrene, hvor der også er tradition for at alle ledere og hjælpere mødes og hygger sig om aftenen efter dagens program. At lederne kender hinanden, og ved hvad der foregår på tværs af grenene er af uvurderlig betydning. Det er vigtigt, at lederne i en så stor spejdergruppe har et godt samarbejde, arbejder mod samme mål og deler holdninger til, hvordan spejderarbejde skal drives. Bålaftenen I 1991 skulle det flotte resultat fra Kræmmermarkedet fejres og der blev holdt et arrangement i fælleslokalerne i Nødebohave. Efter det flotte amfiteater stod færdigt, kunne gruppen i 1992 nu samles på grunden for at fejre det gode resultat fra det andet Kræmmermarked, med mad lejrbål, underholdning og sang. Bålaftenen har siden da været en fast tradition i Grib Skov Trop. Bålaftenen er en utrolig hyggelig aften for alle aldre. Hele gruppen samles om lejrbålet, ser underholdning, synger sange og hører spændende båltaler. Som en fast tradition overrækkes overskuddet fra årets Kræmmermarked 22

23 til gruppens kasserer. I de første 10 år blev der også udtrukket 2 hytteaktie numre, som vandt en flaske rødvin. Den eneste mulighed for udbytte på hytteaktierne. Bålaften 2010 på Bassebjerg På juleturen er der fællesspisning med julemad og bagefter lejrbål, hvor julemanden kommer. Søndag kommer alle forældre og er med på løb. Søndagen afsluttes med frokost. Juleturen Juleturen er en fælles tur for alle i gruppen. Ulve, stifindere og spejdere er sammen på tur og hygger sig. De første mange år gik juleturen til Gilwellhytten, men efterhånden som gruppen voksede, er turen rykket til større hytter. Juleturen har været en fast tradition i hele gruppens historie. Rammerne for turen har ikke ændret sig meget over tid. I løbet af dagen samler ulvene materialer til juledekorationer og laver konfekt til om aftenen. De første år var det kun havregrynskugler, der blev lavet og flere i gruppen har vidst udviklet en aversion mod havregrynskugler, rullet af ulvehænder. I de senere år har slik og konfekt fremstillingen været langt mere avanceret. Stifinderne bygger forhindringsbane og er efterfølgende på løb. En fast tradition er også, at spejderne skal på natløb. Dem som var med de første år i Gilwellhytten husker dette som noget af en oplevelse. Spejderne blev kørt om på den anden siden af skoven, fik udleveret o-løbs kort og skulle så finde hjem. Når spejderne kom tilbage til hytten, var der suppe eller andet og varme sig på, hvorefter alle kom i poserne. Traditionen er fortsat at 23

24 spejderne skal på natløb på juleturen, men nu er der for mange til, at de kan blive kørt ud og blive sat af. Søndagens forældreløb og fælles frokost er en tilbagevendende tradition, som er en rigtigt en god oplevelse, og en lille indførelse i spejderarbejdet for forældrene. Forårsrengøring i Nødebo Efter Leif Højvang blev stifinderleder, startede han en ny tradition i gruppen nemlig forårsrengøring i Nødebo. Her går stifindere og spejdere ud i Nødebo og går systematisk alle veje igennem og samler skrald, hvilket gennem årene blevet til flere tons. Forårsrengøringen er blevet rigtigt godt modtaget i byen, og gruppen gør en rigtigt god gerning. Formiddagen går med indsamlingen af skrald i Nødebo, hvorefter der er frokost på Bassebjerg. Frivilligt arbejde Ingen kan alene løfte en så stor opgave, som det er at opbygge en stor spejdergruppe som Grib Skov Trop. Det kræver en solid organisation og en forældreopbakning af kaliber. En af de væsentlige grunde til gruppens vækst har været et stabilt økonomisk grundlag skabt af de frivillige aktiviteter omkring gruppen. Lige fra første færd har forældreopbakningen været vigtig for gruppen, både den organiserede i gruppestyrelsen, til at bakke op på ture, til at bygge og vedligeholde hytterne og endelig til at stille op til Konditoriet på Kræmmermarkedet og til Spildlop kørsel. Der er meget arbejde bagved alle de fantastiske resultater, der i dag kan beskues. Endelig har mange forældre i mange omgange trukket i uniform og er blevet aktive ledere hos ulve og stifinderne. Nogle for korte perioder og andre er blevet hængende og er blevet fuldblods spejdere. Som Leif Højvang beskriver i sit indlæg om stifinderne, er det fantastisk at se, hvordan stifinderne i dag drives af en flok dygtige forældre, hvor mange i dag ikke har haft børn i spejderalderen længe. Det samme gælder for ulvene hvor mange forældre bakker op om Akela - Bente Wilcke, der er ulveleder. Indtjeningen fra Konditoriet, Spildop og andre aktiviteter har dannet grundlaget for, at gruppen i dag har Bassebjerg og de omkringliggende hytter, samt at vi kan opretholde det høje aktivitetsniveau, som er kendetegnende for gruppen. Forældre og spejdere tænker måske ikke over hvilke udgifter, der er forbundet med at drive en spejdergruppe som Grib Skov Trop, men det kontingent, som hver spejder betaler er langt fra rigeligt til at lave det kvalitets spejderarbejde som Grib Skov Trop står for. Indtægtsgivende aktiviteter i Grib Skov Trop I Grib Skov Trop har vi fra starten være meget entreprenante. Lige fra første færd var der fokus på, at vi skulle skrabe penge sammen, så vi kunne få vores egen hytte. Målet var klart fra start; vi skulle have egen hytte og grund. Gruppen har altid arbejdet for at sikre et indtægtsgrundlag for at sikre økonomien og give 24

25 plads til nye ideer og vækst. De første år var det lidt tilfældigt, hvad der blev fundet af indtægtsgivende arrangementer. Senere kom de faste arrangementer som Konditoriet og Spildopperne. Vingegården Stinus fortæller: Kort efter vi startede gruppen, fik vi muligheden for at tjene nogle penge. Poul var entreprenør og havde købt Vingegården i Nødebo. (Nødebovej nr. 32 og den nye del af Pile Allé) Spejdere og forældre blev hurtigt engageret til at hjælpe med at få ryddet den store grund for træer og hjælpe med at gøre gården klar til ombygning. Poul fik ombygget Vingegården og udstykkede alle de nye grunde på Pile Allé. omkring bålet. Jeg kan huske, at Frank lå på gulvet inde i en af længerne og malede på de små tipier. Poul og Frank var altid i gang, og Vingegården blev et sted, som dannede rammen om de første år i spejdergruppen. Salg af Goodturn mærker og Danmarks flag I de første år af gruppens historie solgte vi også hvert år Goodturn mærker og flag fra Danmarkssamfundet. Vi tjente meget få penge på salget og brugte megen energi på flere salgsarrangementer. Gruppestyrelsen besluttede at indsatsen skulle koncentreres om få store arrangementer, hvor der kunne samles et betydeligt beløb. Vi valgte derfor at stoppe med at sælge Goodturn mærker og deltage i andre små indtægtsgivende arrangementer. Vi havde flere gode arbejdsweekender på Vingegården, og gruppen fik tjent de første penge til køb af grunden på Jagtstien 3. Mange forældre og spejdere var engageret, og der var masser af energi. Træer blev fældet og savet op. Der blev afbrændt kæmpe bål, hvor grenene blev brændt. Og vi havde lånt en gammel traktor til at trække træer mm. med. Inde i huset hjalp forældre med at rive det gamle inventar ned og gøre første salen klar til indretning. Frokosterne var noget specielt her var alle samlet, og vi lærte Pouls sære madvaner at kende. Der kunne komme mayonnaise og remoulade på alt og sære blandinger var et hit. Der kom en helt speciel fællesskabsfølelse. Vi var sammen om et stort projekt, og vi sikrede at gruppen engang kunne få egen hytte. Vi holdt flere spejdermøder på Vingegården. Der var løb rundt på grunden og afslutning Julemarkedet I mange år var Grib Skov Trop repræsenteret ved julemarkedet på Nødebo Kro. Her stod en række forældre med Anne Hansen i spidsen for at sælge neg, julepynt og juleslik. Det var god markedsføring for Grib Skov Trop, og det var et rigtigt arrangement, men man valgte efter en årrække at holde inde med det. 25

26 Spildopper I Allerød kommune er vi med i spejdernes genbrugsordning, hvor der indsamles aviser, flasker og genbrugs møbler mv. En gang om måneden - normalt den 2. lørdag i måneden - har vi en rute, hvor vi kører ud og samler ind. Det var Dorthe Kirkegaard, der fik kontakten til Spildopmagerne i 1994 og siden har forældre i gruppen fast kørt Spildopture. Spildopmagerne /Allerød Genbrug - i daglig tale kaldet Spildopperne - har sin oprindelse i de uniformerede ungdomskorps, der er organiseret i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Allerød Kommune. Der arbejdes udelukkende med frivillig, ulønnet arbejdskraft under mottoet Hjælp til selvhjælp. Formålet er at skaffe penge til arbejdet i de lokale grupper på en måde, der inddrager både børn og unge og deres forældre i indsamling af genbrugsvarer. På den måde lærer ungdommen, at også brugte ting har værdi og er samtidig med til at spare ressourcer, idet papir, pap og flasker hele tiden har været grundlaget for indsamlingerne. gennem årene været stærkt medvirkende til, at Bassebjerg er blevet til den fantastiske ramme om vores børns fritid, som den vitterligt er, samt medvirket til, at vi kan holde det høje aktivitetsniveau i troppen. Efter Dorthe Kirkegaard, stod Bjarne Zøfting for det i en årrække. I dag står Erik Petersen for at drive Spildopkørslen. Alt er sat i system omkring arrangementerne. Der køres 11 årlige ture, som regel den anden lørdag i måneden, hvor vi fra Grib Skov Trop stiller med 5-6 voksne og 4-6 spejdere. En tur varer fra ca. kl til ca Turene er overordentligt velorganiserede af Erik. Der indsamles papir, pap, flasker og genbrugsting. Til hver tur lejes 3-4 lastbiler med lift. Konditoriet på Hillerød Kræmmermarked Konditoriet er i dag blevet et fast årligt indslag og er en begivenhed, der kendetegner gruppen. Stemningen på Konditoriet er helt speciel, hvor det virkelig vises, hvad man kan opnå med organiseret samarbejde. Der stilles et stort flot cirkustelt op, massevis af borde og stole, gode køkkenfaciliteter og den store Grib Skov Trop har deltaget i spildopturene de seneste mange år. Indtægterne herfra har Jørgen Andersen 26

27 flotte runde disk, der er bygget til at passe flot ind i teltet. Der sælges kopper kaffe og hundredvis af skærekager og lagkager. Ulve og stifindere rydder af bordene og vasker op og de store spejdere holder nattevagt. Indtægten fra Konditoriet som er steget siden det første år, har i høj grad været skyld i at Grib Skov Trop har kunnet bygge Bassebjerg, og at gruppen har kunnet anskaffe og drive de hytter, der løbende er kommet til. Jørgen Andersen fortæller her om Konditoriet: Grib Skov Trops Konditori på Hillerød Kræmmermarked Grib Skov Trop har siden 1991 drevet et stort Konditori på Kræmmermarkedet i Hillerød. Vi fik tildelt pladsen i det yderste hjørne og længst væk fra indgangen. Forinden havde vi indsendt et projekt til kræmmermarkedsbestyrelsen i Hillerød med hovedformålet at lave et ægte gammeldags konditori med salg af kaffe, chokolade, hjemmebagt skærekage og lagkage med masser af flødeskum og pynt. Betingelsen var, at det også skulle være et roligt sted væk fra larm fra ølboder og tivoli, hvor folk og børnefamilier i ro og mag kunne hvile deres ben og hoveder. Vi fik tildelt i alt 25 facademeter. Vi vandt projektet, og gik så i gang, uden erfaring men med lidt vejledning fra kræmmerbestyrelsen. Vi lejede allerede første år vores store runde jordbærtelt, som siden har været kendetegnet for Konditoriet. Borde og stole blev lejet af Kulsvierskolen. Med store ambitioner, dog uden helt at vide hvad man gik ind til, gik gruppen i gang med arbejdet. Under noget primitive forhold blev der det første år serveret kaffe, lagkage og skærekage. Køkkenet var det første år kun et presenningshus kun udstyret med et gasblus på jorden og en vaskebalje med varmt vand. Første år skinnede solen i alle kræmmerdage, men havde regnen stået ned under det første år, havde situationen nok været anderledes i dag. Men vejret var med os og vi turde fortsætte med konditorikonceptet. Jordbærteltet er kernen i opbygningen af Konditoriet. I gennem årene har der på vores plads været en variation af forskellige teltopsætninger omkring jordbærteltet, bl.a. interimistiske brug af vores gamle tipier, et beduintelt og billige telte fra byggemarkeder. Vi har haft scener til Nødeknækkerne, og en scene hvor ulvene et år holdt børneteater. Det andet 27

28 28

29 29

30 år blev presenningskøkkenet udskiftet med en lejet skurvogn fra Cramo. En stor fremgang var, da vi fik doneret et stort 10x6 m telt af Henning Vester, kaldet Vesterteltet. Det er nu også pensioneret og afløst af korpsets 2 store moderne og brandsikre 10x6 m telte med korpsets logo. Efter 2003 blev kravene til sikkerhed strammet gevaldigt med brandsikre telte, flugtveje og tegning over opstillingen af telte, der skal godkendes hvert år af brandchefen. Fra første færd var idéen, at det skulle være en oplevelse at spise på Grib Skov Trops Konditori. Selv om vi var blevet placeret på et af de fjerneste hjørner på Kræmmermarkedspladsen, var det et sted, som vi hurtigt kom til at holde af. Konditoriet er nu en af de faste tilbagevendende begivenheder på Kræmmermarkedet. Selv om vi var lidt skeptiske over placeringen de første år, har erfaringen vist, at det formentlig har været en fordel. Publikum har nydt lidt fred og ro til at nyde en kop kaffe. Det der kendetegner Konditoriet (udover de velsmagende kager og friskbryggede kaffe) er det store runde jordbærtelt og den runde disk. Disken blev det tredje år designet og bygget af Frank Juncker. Unik at sætte op og nedtage som et Legobyggesæt. Trods 21 år på bagen er slitagen kun minimal. Den er så løbende blevet udvidet med flot baldakin, glasmontre, fast trægulv og et stort arbejdsbord i midten. De første år var præget af, at det var et nyt projekt. Bag kulisserne var opsætningen til tider noget interimistisk. Idéen havde været, at der skulle anvendes klingende porcelæn, men det var godt, at det blev besluttet at bruge engangskrus og plastik bestik. I prospektet havde Frank Juncker også nogle ideer med store indgangstårne med bål på toppen, ja fantasien manglede ikke. Det første år var en overvældende succes og selv under de primitive forhold var omsætningen høj. Der var styrtende travlt, lettere kaotisk, men det var underholdende at deltage. Løbende er forholdende blevet gevaldigt forbedret. Bl.a er sundhedsmyndighederne og brandmyndighederne blevet meget strengere med arbejdsforhold, hygiejne, flugtveje, sikkerhed og nødbelysning. Erfaringerne er også løbende blevet opsamlet og arbejdsgangene og procedurerne er blevet forbedret. Således fremstår projektet i dag strømlinet og velkoordineret. Med de strammere krav fra sundhedsmyndighederne og da det samtidigt har været svært at leje skurvogne, blev det i 2006 besluttet at købe en gammel skurvogn. Et lille men trofast hold totalrenoverede hen over sommeren 2007 skurvognen, og den blev taget i brug med stor succes. I vognen er opmagasineret en del af buffetdisken, imens det resterende materiale overvintrer i Laden på Bassebjerg. Det gør arbejdet en del lettere, at en ny skurvogn ikke skal indrettes hvert år, samt i denne er arbejdsgangene fuldt ud optimeret. 30

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder!

Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! Værd at vide om Grib Skov Trop og det at være spejder! I denne lille folder har vi samlet en lang række nyttige informationer specielt til gavn for nye medlemmer af Grib Skov Trop. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012

Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Fra sommerlejr på Spejdernes Lejr i Holstebro Gruppeblad - Pionererne 61. årg. August - September - Oktober Nr. 4 2012 Troppen EKKO Redaktionen Højsagervej 7, 5884 Gudme Tlf. 41 27 00 06 e-mail: ekko@pionererne.dk

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger

DDS Skanderborg gruppe. Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger DDS Skanderborg gruppe Udviklingsplan 2012-2013 Formål: 5% flere indmeldinger 5% færre udmeldinger Attraktivt program At programmet til stadighed er alsidigt, udviklende, sjovt og spændende, så spejderne

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

RAMMEN April - Maj 2014

RAMMEN April - Maj 2014 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Islev Gruppe Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag kl. 18.30-20.00 Årgang

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Marts - April - Maj. 27. Årgang. ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ. Fødselsdage:

Marts - April - Maj. 27. Årgang. ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ. Fødselsdage: 27. Årgang 2011 Marts - April - Maj ULVE NYT HUSK SE INDE I BLADET Invitation til ULVETURNERING 2011 13. 15. MAJ Fødselsdage: Marts Mathias 05.03. Anne 08.03. Svend-Aage 22.03. April. Heidi Mathias Magnus

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Februar Marts 2015 April

Februar Marts 2015 April Februar Marts April 2015 STINDERNE PÅ TO-TORVS BRO 2 Kommende arrangementer i troppen - 15. Februar - Fastelavn på Bassebjerg - 27. - 29. Februar - Gillastugan for spejderne - 14. - 15. Marts - PL/PA kursus

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Gruppens historie. julen 87/88 havde vi et julearrangement på Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et mindre overskud.

Gruppens historie. julen 87/88 havde vi et julearrangement på Kroen med gløgg og æbleskiver der gav et mindre overskud. Gruppens historie 1987 Grib Skov Trop blev stiftet d. 1/4 1987. Der blev indkaldt til informationsmøde d. 26. april og de nye ulve startede kort tid efter. Det første forældremøde blev dog først holdt

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv.

Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Færdighed Mini Junior Trop Kniv Erhverve kniv sikkerhedsbevis. Knivens historie samt Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde egen kniv. Erhverve kniv sikkerhedsbevis og lære at vedligeholde

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

HUSK. Tilmelding til spildopkørsel. Tropsblad for Kong Valdemars Trop

HUSK. Tilmelding til spildopkørsel. Tropsblad for Kong Valdemars Trop HUSK Tilmelding til spildopkørsel Tropsblad for Kong Valdemars Trop April til August 2008 Kasser søges Kong Valdemars Trop mangler en Kasser til at holde styr på finanserne. Jobbet kræver et par timers

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Sommerlejr for trop og senior

Sommerlejr for trop og senior Sommerlejr for trop og senior Årets sommerlejr er Distriktslejren i Gudenå Distrikt og afholdes på Moselund Spejdercenter (Århusvej 8, Hinnerup). Der forventes lidt over 300 deltagere og vi deltager med

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Riddersporen. Ridderturneringen er startet. Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009

Riddersporen. Ridderturneringen er startet. Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009 Korpslejravis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 7 juli 2009 Ridderturneringen er startet Ridderturneringen blev skudt i gang mandag kl. 16, med Kongen, Dronningen og Prinsessen som æresgæster. Gul,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Tillykke med at du er blevet bæver

Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Nu skal du til at være bæver og komme til spejder helt uden dine forældre. Som bæver hos KFUM-Spejderne får du en masse spændende nye

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere