Pilebladet Sidste festival Moesgård. Flettetræf Brandbjerg. nr. 61 Oktober. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilebladet 7-9-13. Sidste festival Moesgård. Flettetræf Brandbjerg. nr. 61 Oktober. 2012"

Transkript

1 Pilebladet nr. 61 Oktober Sidste festival Moesgård Flettetræf Brandbjerg

2 INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Ny bestyrelse Ref.generalforsamling 7 Moderne flet 8 Kreative ildsjæle Flettetræf 2013 på Brandbjerg Højskole 11 En stor oplevelse i en stor kurv 16 Nordisk jul i Tivoli 17 Den sidste festival ved Stavkirken 20 Pilestafetten - 10 År plus, som hobbyfletter 23 Sommerflirt med konsekvenser 26 Boganmeldelser 27 Nyt fra Flettekredsene 29 Bestående udvalg 30 HUSK at melde adresseændringer til Pileforeningen Af Lis Napstjert Tak for sidst til alle jer der deltog i pilefestival på Moesgård. Det var en fornøjelse at opleve alle de glade deltagere, bodholdere, frivillige hjælpere og gæster der bare faldt forbi og ikke mindst dem der lige en sidste gang ville opleve stemningen på festivalpladsen ved stavkirken. For det er jo ingen hemmelighed at vi ikke kan være på Moesgård næste år pga. ombygninger. Bestyrelsen vil arbejde for og støtte de arbejdende udvalgt i håb om at vi fortsat har to årlige pilefestivaler i Danmark. Planlægning til næste års pilefestival på Liselund er allerede godt i gang, så reserver det allerede nu i jeres kalender. Uden et aktivt udvalg til at gennemføre en festival i det jyske bliver der ingen festival. Bestyrelsen fik på Moesgård mange gode råd om hvor en festival kunne afholdes og det går vi nu i gang med at vurdere. Når vi er kommet nærmere noget konkret vil vi kommunikere det på vores hjemmeside og på facebook, som er den hurtigste måde at nå medlemmerne. Der vil selvfølgelig også i bladet blive informeret når der er nyt at fortælle, men her er vi bundet af de 4 årlige udgivelser. Et veloverstået 15 års jubilæum i en forening med ca medlemmer er en fornøjelse og det forpligtiger også bestyrelsen til fortsat at skabe fornyelser og følge med i omverdenens udvikling. Foreningen skal løbende lytte til medlemmerne og følge med i omgivelsernes udvikling og hvis vi ikke formår at forny os og skabe grundlag for nye samarbejdsrelationer og aktiviteter for medlemmerne så vil vort eksistensgrundlag blive truet. På generalforsamlingen fik vi mange forslag der kan arbejdes videre med og også forslag til at nedbringe foreningens omkostninger så der kan skabes et råderum et større råderum til nye aktiviteter. Ja, vi får i bestyrelsen nok at overveje. Og skulle du have ideer er du altid velkommen til at maile til foreningen med dine forslag. Formandens beretning Ved Pileforeningens generalforsamling, lørdag den 18. august 2012 Bestyrelsen har i det forgangne år holdt 5 møder, hvoraf det ene var et weekendmøde. Vi har holdt møder i september, januar, marts, juni samt her i august. Møder holdes privat hvis det er muligt og vi tilstræber at holde møder forskellige steder i landet, hvor det er optimalt at mødes. Alle i bestyrelsen har været aktive også de to suppleanter. Jeg vil gerne særligt takke bestyrelsesmedlemmerne for det gode samarbejde i året der er gået. Og selvfølgelig vil jeg også takke alle andre frivillige aktive medlemmer for det arbejde I lægger i Pileforeningen og for at I er med til at udbrede det gode pilebudskab. Og så håber jeg at rigtig mange er i gang med at flette med pil og efterårets materialer fra naturen, har fået Vi får mange blade og opkrævninger retur med beskeden ukendt på adressen, og bruger meget tid på at opspore den nye adresse. Og nye ideer som skal prøves i flettekredsene landet over eller i egne omgivel- bestræbt os på at få afholdt mange det lykkes ikke altid! Vi har i år 15 års jubilæum, og vi har Vi vil også gerne vide, når I får nyt telefonnummer og ny mailadresse ser. Måske er du tilmeldt et kursus og spændende aktiviteter rundt omkring i Det er meget nemt at meddele disse ændringer har fornøjelsen at have en underviser landet og har taget så mange af de inde fra hjemme-siden under menuen Medlemskab. Ellers ring på tel eller mail til at vise teknikker og former og hvor forslag fra sidste års generalforsamling du bliver dygtiggjort. Og måske er du med i vore overvejelser. ved at planlægge forårets arbejder med plantning af ny pil og levende Forsidefoto:Jane Nielsen Resultatet er blevet følgende jubilæums pileinstallationer. God arbejdslyst til aktiviteter: alle. Sammen har vi pilens glæder. 2 Pilebladet Lad os glæde os over det. nr.61/12 3

3 ...beretning -Domes på Amager fælled i Københavns kommune, hvor de fortsat står. De blev opført af Jan Johansen og Tim Johnson samt af de tilmeldte kursister i marts måned. De er bare så flotte. Kom og se dem der er 5 Domes i hyggelige omgivelser. -På Fritidsmessen i Fredericia , hvor temaet var Vild med ude liv sponsorerede Pileforeningen en pilehytte, som blev flettet på stedet og som en gæst ved lodtrækning vandt. -Landsflettetræf i Sorø, hvor en gruppe med Nancy Jensen, Eddie Madsen og Mie Nielsen lagde kræfter i at få sammensat et fantastisk arrangement i weekenden 3-5. august. Desværre var der kun 14 tilmeldte og arrangementet blev derfor aflyst det var brand ærgerligt og dybt beklageligt. Stort ØV. -Jubilæums skrift er udarbejdet af Moesgårdudvalget og sælges i info bod til 75 kr. og til medlemmer for 50 kr. - På Moesgård er alle de dygtigste flettere i Danmark, ca. 20, inviteret til workshop og til at deltage på festivalen. - Julefrimærke med pileting har været på arbejdsprogrammet. Men det viste sig at der ikke kunne anvendes foto, men kun tegnede illustrationer til frimærkerne, hvorfor aktiviteten blev droppet. - Der er sponsoreret en annonce i pilebladet for gruppen Baskets4life der er på vej med en udstilling Mellem linjerne i Rundetårn fra den 23. november 2012 til den 6. januar Bestyrelsen har endvidere haft fokus på: - Afholdelse af Moesgård festivalen, hvor udfordringen er at udvalget der har løftet opgaven har været ualmindeligt lille, de har været 4 i udvalget til at løfte opgaven: Birgit Rosholm, Karin Christiansson, Dorthe Steffensen samt Ulrik Høj fra Moesgård. Herudover har der heldigvis også været en del hjælpere. Vi ved at vi til næste år ikke kan være på Moesgård så den næste bestyrelse skal tage stilling til hvor vi vil forsøge at få etableret et samarbejde i Der er flere muligheder. Ligeledes vil det være den nye bestyrelse der tager stilling til om tidspunktet bliver det samme 3. weekend i august som vi jo har vænnet os til gennem mange år. Men uden et udvalg til at løfte opgaven ingen festival i Forbedringer og videreudvikling af hjemmesiden er der blevet arbejdet med. Vi har for nyligt forenklet Forum da det ikke fungerede efter hensigten. Af nye tiltag kan nævnes liste med undervisere og mere er på vej. -Facebook gruppen pileforeningen.dk fungerer rigtig godt ikke mindst pga. Emmas ihærdighed med mange nyheder. Der er 261 medlemmer pt. og der tildeles medlem nr. 300 en gave. På facebook er der en kurvehylde med mulighed for køb, salg og bytte. -Synlighed af pileforeningen på Liselund og Moesgård, hvor bestyrelsen er til rådighed i bestyrelsens telt. -Liselund pilefestival blev afviklet i fantastiske omgivelser igen i år. Et flot arrangement med temaer Rumdelere. Stor tak til udvalget der gør et fantastisk arbejde. - Bladudvalget, bladudgivelser tilstræbes at være 1 måned efter deadline, Inger Nielsen er tovholder på bladet nu og det skal hun have meget stor ros for. Og vi er også altid glade for medlemmernes indlæg tak skal I have og send gerne mere. Medlemmer får nu medlemsrabat på annoncer i bladet og vi arbejder med en ide om at annoncerne også skal kunne vises på hjemmesiden. - Legat blev uddelt på kr til gruppen Moderne flet. Gruppen udstillede på Liselund og har også haft udstilling på kulturstedet Rønnebæksholm ved Næstved. Der er deadline for nye ansøgninger den 1.11 og puljen er igen i år på kr ,-. Vi håber at mange vil søge. - Pilens dag blev landet over afviklet i samarbejde med Haveforeningen eller hvad flettekredsene havde lyst til. Mange flettekredse har haft aktiviteter. Vi har besluttet at bestyrelsen ikke fremover vil opsætte et fælles tema for pilens dag. Vi kan altid tage det op igen hvis der er et ønske herom. - Pileforeningen har fortsat samarbejde med pileforeningerne i Skotland og Tyskland, hvor vi udveksler blade. -Flettekredse: der er i året etableret eller forsøgt etableret flettekredse i Århus, Skjern, Ribe og Ringkøbing. Vi har dialog med flettekredsene for at høre om der er interesse for et fællesmøde i Der er pt. 46 flettekredse i Danmark. - Pileforeningens bogsamling var vi sidste år ved at afvikle, men vi kom da heldigvis på andre tanker. Samlingen er nu samlet hos Inger Margrethe Pedersen i Århusområdet. Samlingen kan udlånes til flettekredsene i løbet af året og vi har sat depositum på kr. og mangler der bøger koster det kr. pr. bog. Pt. har vi besluttet ikke at udlåne samlingen til enkeltpersoner. Bogsamlingen vil løbende blive suppleret og opdateret. Vi modtager gerne bogdonationer til samlingen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Marianne Nielsen for gennem årene at have passet godt på bogsamlingen. Og tak til Ulla Misser for dagens bogdonation: ZARZO- kurve og bakker. - Flettetræf 2013 er under planlægning. Det vil blive afholdt i uge 27 på Brandbjerg Højskole ved Jelling. Reserver allerede nu ugen i jeres kalender. Tilmelding kan ske fra den Pileforeningen giver tilskud til afviklingen. - Udlandsrejse der har været sendt opfordring ud til at lave en tur, men ingen har meldt sig, hvorfor denne aktivitet ikke er blevet realiseret. -Dyrkergruppen er aktive også på hjemmesiden. Der er plads til flere i gruppen skulle jeg hilse og sige. Medlemmer: I januar var vi 1124 betalende medlemmer og 107 der ikke havde betalt til tiden. Pr 31.5 var vi medlemmer hvoraf ca. 30 er udenlandske medlemmer. På Moesgård lykkedes det os sidste år at få 52 nye medlemmer og af dem er 32 fortsat medlemmer det er jo dejligt. Administration: Vi har styr på det! Det er så dejligt. Vi har ændret kontingent opkrævningstidspunktet fra september med betaling den 10. oktober til august med betaling den 10.september. Medlemsåret er uændret. Den fremrykkede betaling er for at sikre at der ikke sendes medlemsblad til medlemmer i december, som ikke er medlemmer længere. Samarbejdet med Anna Mortensen, vor sekretariatsmedarbejder, fungerer rigtig godt og bestyrelsen er meget glad for samarbejdet. Vi håber at medlemmerne også oplever at der er styr på forretningen. Jeg kunne jo blive ved, men nu vil jeg stoppe for i år. Det har været endnu et år med mange glæder. Jeg vil takke alle der hver i sær har medvirket til at gøre en forskel for Pileforeningen Tak skal i have alle sammen. Lis Napstjert 4 Pilebladet nr.61/12 5

4 GENERALFORSAMLING I PILEFORENINGEN Ny bestyrelse Lørdag d på Moesgård Referent Susanne Kampp Konstituering Af Lis Napstjert Pilebestyrelsen og suppleanter blev valgt på årets generalforsamling. Og umiddelbart herefter kunne vi konstituere os. Vi byder velkommen til Mona Kjær og Annette Jensen. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Lis Napstjert Næstformand Mona Kjær (NY) Kasserer Vibeke Juul Sørensen Bestyrelsesmedlem Emma Kofod Pedersen Bestyrelsesmedlem Lise Tulinius Bestyrelses suppleant Anna Eklöf Bestyrelses suppleant Annette Jensen (NY) På pileforeningens hjemmeside kan du læse mere om hvert af de enkelte medlemmer. Bestyrelsen finder du til venstre i fanen Om pileforeningen 1. Dirigent: Ane Lyngsgård. Referent: Susanne Kampp 2. Formand: Lis Napstjert fremlagde beretningen, som kan ses på hjemmesiden og i bladet. 3. Regnskabsfører og sekretariats medarbejder Anna Mortensen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 4. Der var ikke indkommet forslag ud over bestyrelsens punkt. Hvad vil vi med pileforeningen. Alle forslag som kom under dette punkt, vil blive bearbejdet og taget stilling til af den ny bestyrelse. De listes op herunder. Spar bladet væk og brug pengene til hjemmesiden, eller et museum og bogsamling m.m. Betale professionelle for at skrive artikler til bladet. Kurvemuseum evt. på Moesgård; der skulle være gjort et forarbejde. Udstillingslokale som kan søges til låns. Søg fonde til aktiviteter evt. med professionelle flettere. Hjemmesiden, få tæller på så det kan undersøges hvor mange brugere. Nyhedsbrev. Valgfrihed om modtagelse af blad, besparelsen bruges til fælles bedste eller samme med differentieret betaling. Arrangement: workshop med andre faggrupper eller andre flettere. Stafetflet. Sende et givet materiale til en anden som så kun må bruge det til at løse opgaven. Samme bundne opgave løst af flere forskellige. Festival: En samlet festival så vi får flere kunder. Vi skal huske alle medlemmer både professionelle og amatører. Festival hvert andet år i de forskellige landsdele. (nu Sjælland og Jylland) Kun en festival på Sjælland da det har været svært at få frivillige. 2 festivaler som er forskellige. Festival i et større landskabs område men kunst installationer. Hyggested, inspiration eller forretning? Husk at større ændringer kræver vedtægts ændringer. Gode steder Rønnebæksholm, Gl.Estrup. Festivalen skal inspirere alle. 5. Budgettet blev fremlagt af formanden. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent. Det Blev vedtaget at bevare kontingentet uændret. 6. Valgt som bestyrelsesmedlem, Lise Tulinius. Valgt som bestyrelses medlem, Mona Kjær. Valgt som suppleant, Anette Jensen og Anna Eklöf. Valgt som revisor Hans Jørgen Jensen. Valgt som revisor suppleant Else Marie Pedersen. 7. Eventuelt. Moesgård gruppen har ydet en kæmpe indsats, for at få festivalen op at stå. Det har været umuligt at få flere til at træde ind i gruppen. Der har været opfordret på hjemmesiden og i bladet og der er sendt 100 breve ud i Aarhus området men alt uden resultat. Bestyrelsen blev opfordret til at komme med en hurtig udmelding om festival til næste år udover Pilefestival Sjælland som afholdes den første weekend i juni. Der skal melde sig en gruppe frivillige for at der bliver en festival. Trekantsområdet er lettest tilgængeligt. I anledning af 15 års jubilæet blev der udloddet 10 fine gevinster på indgangsbilletten til generalforsamlingen. Der blev uddelt gavekort til brug på pladsen til afgående medlemmer, revisor, ordstyrer og til Marianne Nielsen for oprettelsen og varetagelsen af bogsamlingen gennem mange år. 6 Pilebladet nr.61/12 7

5 Moderne Flet Af Kirsten Ebert og Jette Johannesen I Næstveds Kunst- og Kulturcenter, herregården Rønnebæksholm, udstillede 9 medlemmer af gruppen Moderne Flet. De nyrenoverede lokaler i Den Lave Staldbygning dannede en perfekt ramme om de smukke, poetiske værker. Lis Napstjert, formanden for Pileforeningen, åbnede udstillingen på en dejlig sommerlørdag den 30. juni. Det var et spændende syn, der mødte os tilskuere. Vi fik indtryk af, hvordan de 9 flittige flettere havde udviklet den ældgamle brugskunst til et mageløst kunstnerisk udtryk. De fantasifulde værker var mangeartede og meget forskellige og vidnede om hver enkelt kunstners egenart og kreativitet. Fletværkerne bredte sig helt ud i Rønnebækholms gamle kulturpark, hvor forskellige installationer havde fundet plads ved sø og på land. Gruppen Moderne Flet arrangerede over en weekend workshops for børn, som blev tilbudt at arbejde med egne fletprojekter eller arbejde videre på de udendørs installationer. Alt i alt en imponerende udstilling, som velfortjent trak rigtig mange besøgende til den gamle herregård Kreative ildsjæle Af Jane Nielsen Det er i år 2012, 3. gang, at gruppen 7,9,13 har skrevet sig på pileforeningens hjemmesides kalender med en udstilling. Denne gang i udstillingsbygningen, på Filosofgangen i Odense den 27. november 9. december. Gruppen opstod ved hjælp af frivillige kræfter på Dansk husflids værkstedsgalleri i Kerteminde i , hvor der ved opsøgende arbejde med interessen for det udviklende og inspirerende håndværk/kunsthåndværk blev taget kontakt til gruppen, for at få etableret en udstilling på værkstedsgalleriet i Kerteminde, med gruppen fra workshop med Lois Walpole på pileforeningens flettetræf på Ry højskole i Nogle fra gruppen på workshoppen i Ry, og andre ude fra etablerede nu gruppen, hvor det blev 7 ildsjæle, med mange års rod i kurveflet, som aftalte et samarbejde, omkring forsat at udvikle flet og løbbinding i ny kontekst. Med lysten til at eksperimentere med former, farver, teknikker, og materialer, aftaltes der at lave en udstilling, som opfølgning på workshoppen på Ry højskole. Teknikkerne er de gamle kendte fra verden over, og der bruges primært materialer, der findes lokalt. De syv så sig omkring, hvor de lever, og fandt ud over naturens materialer, el-ledninger, plast, gummi, papir, stof, o.m.a. som blev kombineret på kryds og tværs. Ved at turde at eksperimentere, viste der sig overraskende og nye muligheder, som der blev arbejdet videre med, og som måske endte i et brugbart produkt, skulptur, objekt, installation. Det individuelle udtryk er forskelligt fra hver andre, men for alle gjaldt det, at udstillingen viste, hvor vi var lige nu i eksperimenterne, og vores håb var, at der med denne udstilling kunne inspireres til andre, at turde lege med former, farver, og materialer. På grund af stor geografisk spredning i gruppen, som i dag består af 13 medlemmer, er der i gruppen ikke aftaler om, at mødes til fælles flet, men en aftale, om at sætte hinanden stævne ved udstilling, med ting lavet efter et fælles tema, der denne gang er livskvalitet. 8 Pilebladet nr.61/12 9

6 fortsat Gruppens medlemmer Annette Bøge Huulvej, Odense Bettina Olsen, Otterup Birte Hartvig, Otterup Dorte Petersen, Ærø Eli Greve, Odense Hanne Olsen, Svendborg Hanne Ravn, Svendborg Inger Margareta Nielsen, Slagelse Jane Nielsen, Ærø Jessie Harder, Odder Kirsten Plough, Odense Lis Napstjert, Smørum Susan Albertsen, Ærø FLETTETRÆF 2013 PÅ BRANDBJERG HØJSKOLE Brandbjerg Højskole ligger i unikke omgivelser midt i den smukke Grejsdal. 10 km fra Vejle. Den gamle herregård på Brandbjerg danner sammen med en helt ny og moderne værelses og undervisningsafdeling højskolen. Flettetræffet afholdes under højskoleloven, så husk at, ved tilmelding melder du dig til et højskoleophold med alt hvad det indebærer. Der vil være fælles morgensamling med sang, foredrag, udflugt og andet af almen kulturel værdi ved siden af fletteundervisningen. Brandbjerg Højskole Brandbjergvej Jelling dk Tlf Tidspunkt Tidspunkt: Uge 27 - fra søndag d. 30/6 - lørdag d. 6/7 Ankomst søndag Afrejse lørdag ca. kl Pris Kursuspris 4.350, - kr. inkl. kost og logi. Sengelinned og håndklæder er inklusiv i prisen. Værelserne er lækre og velholdte og har alle eget bad, toilet, altan og ADSL-forbindelse. Indkvarteringen sker på dobbeltværelse. Ønsker du at bo på enkeltværelse koster det 400 kr. i tillæg. Materialer afregnes med den enkelte underviser. Tilmelding Al tilmelding foregår på Brandbjergs hjemmeside. Der åbnes for tilmelding den Husk at prioritere dit valg af workshop med og 3 ønske. Workshops 1. Steen Madsen (DK) Kurveflet for begyndere og let øvede 2. Monika Nickel (D) Basketdesign with Spiral-Weaving 3. Maria Skinbjerg (DK) Traditionelle teknikker på rejse - Form og Finish 4. Lois Walpole (F) Box to Basket 5. Klaus Titze (DK) Massiver i pil og beton 6. Felicity Irons (UK) Rush hats, mats, bags and baskets 7. Ane Lyngsgaard (DK) Eksperimenterende Bark arbejde Undervisere Steen Madsen Kurveflet for begyndere På denne workshop lærer du teknikkerne i traditionelt, dansk kurveflet med pil. Vi arbejder i pil både med og uden bark. Vi starter med de runde kurve med og uden hanke og greb og forsøger med de ovale efter et par dage. Skulle der være en som ikke er helt begynder er der også plads, alle undervises på det niveau de er. Medbring: En god, skarp rosensaks, Felco nr. 6 til højrehåndede og nr. 9 til venstrehåndede. Bestil evt. mindst 14 dage før kursusstart hos læreren. En lille, skarp sløjdkniv f.eks. Mora. Eller 10 Pilebladet nr.61/12 11

7 en skarp lille dolk. Knive kan også bestilles. Hobbyknive og køkkenknive går ikke. Et lod eller sten på 3-5 kg. Sten kan måske findes på området. ½ meter sejlgarn. Andet nyttigt værktøj: Syl, fedthorn, bankejern m. m. kan lånes evt. købes. Pil købes på kurset. Steen Madsen Har siden teenageårene arbejdet med gamle håndværk flint, træ, bark, rødder, siv, reb og de sidste 30 år flettet kurve mest med pil. Det har de sidste 15 år været mit erhverv som jeg rejser rundt med og underviser i både i Danmark og Sverige, Norge Finland og USA. Producerer også kurve på bestilling bl.a. i samarbejde med diverse historiske museer. Har en meget stor samling af gamle nordiske og europæiske kurve fra beg. af 1800 til Skrevet bøgerne Flet med pil og Kurve med hjørner. Plus diverse artikler om kurvehistorie til tidsskrifter. Monika Nickel Basketdesign with Spiral-Weaving After learning/refreshning your knowledge of the basic-technique, while building regular/symetric decoration we will weave spiry/irregular shaped vases, learning to extend the rods solid and almost invisably. Finally, you will be able to experiment with objects of your own imagination - build from 12 fragments each for lamps, baskets or sculptures. Materials and tools to bring Tools: Scissors, awl, 2 strong cloths-pegs Pil købes på kurset. Monika Nickel education at the Staatliche Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung in Lichtenfels/Germany examination for the master craftsman s certificate as basketmaker part-time teacher at the BFS für Flechtwerkgestaltung in Lichtenfels nd par-time freelancer as basketmaker since 2010 working as freelancer as basketmaker member of the Bundesinnungsverband des deutschen Felchthandwerks and Verein Flechtwerk e.v awardee of the upperfranconian handcrafs-award Seitensprünge 2006 awardee of the international basketry-award Pinolere 2007 nomination for the German Design-award Marie Skinbjerg Traditionelle teknikker på rejse - Form og Finish Jeg vil gerne føre jer med på en rejse fra de traditionelle fletteteknikker til en kurv med nye vinkler. Et eksempel er Bent Vinklers flotte dronningekurv. Eller fra æselkurv til åben irsk. Vi vil kort gennemgå danske, franske, irske og spanske bunde og flettemetoder, og derfra udvikle vores egne ideer. Der vil desuden blive lagt vægt på finish og form. Vi vil arbejde meget i pil. Men jeg vil også medbringe andre materialer. Medbring: Tag gerne andre materialer med hvis du har noget spændende du ønsker at bruge. Saks, syl, kniv, et rundt lod og bankejern. Pil købes på kurset. Hvis du har spørgsmål eller specielle ønsker til materialer, er du velkommen til at kontakte mig. Marie Skinbjerg Jeg er opvokset i en kurvemagerfamilie, hvor jeg har set min mor og far flette traditionelle danske kurve i pil og peddigrør. Min far flettede f.eks. pile-vugger, cykelkurve og kørevogne. Min mor mange fine peddigrørs-tasker. Jeg møder stadigvæk deres kreationer i Lyngby. Jeg var ofte selv med i fletteriet. I en mere moden alder opsøgte jeg andre lande for at lære mere om faget. I Frankrig så jeg deres skønne kurve; og i Irland gik mødet med naturen og kurvene op i et. Lois Walpole Box to Basket As a basket weaving material corrugated cardboard has a lot in its favour. It is a natural material made from processed wood fibre, it is strong, often colourful and it can also be easily painted. It is readily available to everyone whether they live in a rural or urban environment and it requires no cultivation, soaking tanks or preparation. It is also a soft material, kind to fruit and delicate clothes and most importantly it is free. In 1983 I made a plaited bag out of corrugated cardboard because I wanted a material I could paint on. It was also very easy to obtain, for free, in London. No one had used it in this way in Britain before, so there were no books or teachers (and at that time, no internet) to learn from. Consequently I did a lot of experimentation to find out the best way to use the material. Since then I have developed many ways of using it for plaiting, coiling and stake and strand, often in conjunction with willow and other recycled materials. It is these skills and techniques that I will teach to the students on my course and it will be my great pleasure to introduce some Danish basket makers to the little known delights of corrugated cardboard as a basket making material. Topics covered will be: Preparation of materials for all techniques Plaiting: Square, rectangular conical and shaped forms. Techniques for woven and stitched borders. Coiling: Various ways of starting. Techniques for stitching Controlling shape Borders and Finishing Stake and Strand: Using cardboard as a weaving material on a willow, or other structure. Mixed techniques: Combining techniques on one piece and using other materials and techniques in conjunction with cardboard. It will be up to the students themselves to decide what they wish to make. All of these techniques can be used very successfully to make a wide range of functional baskets such as fruit bowls, waste paper bins, shopping baskets and laundry baskets as well as more sculptural works and in the time available it will be possible to make several things. Materials and tools to bring Cardboard boxes, as many as you think may be necessary for a weeks work, obviously this depends on the size of the boxes. Look for single layer corrugations rather than the stronger double layer which are harder to work with. Open out and flatten the boxes to 12 Pilebladet nr.61/12 13

8 transport, avoid cutting them if possible. If you want to work with colour look for coloured boxes or bring water based paint (preferably left over from decorating rather than new!) and brushes. Alternatively you may like to use the card in its natural state. Materials to stitch and decorate with, such as string, cord, plastic bags, leather, old tights, fabric, old video tapes, polypropylene strapping tape and anything else you may have that you think might be useful. Other materials such as willows, rushes, straw and leaves that you may have if you think you might like to use them in conjunction with the cardboard for the structure or to make edges and borders. In summary, cardboard and anything else you would like to use with it! Tools: A cutting mat, rigid steel ruler and craft knife for cutting strips. A pencil, A strong stapler and staples. 25 clothes pegs or mini clamps A basket maker s bodkin or awl A large eyed needle A pair of all purpose scissors Glue for joining strips (preferably something environmentally friendly) if you have a hot glue gun and non-toxic sticks that is perfect! Anything else that you think may be useful such as a hole punch and eyelets if you think you might want to make a bag. Lois Walpole Trained in Sculpture, Basket Making and Product Design, I have become a designer and maker of functional objects and art works. They combine the techniques and often the forms of basketry with the detritus of consumerism and the natural materials of my immediate environment. By combining these materials into unique basket forms, recognisable to most people, I hope to draw attention to the potential that remains for useful, beautiful, intriguing or amusing objects to be created from things that we unthinkingly consider as waste. I use ancient basketry techniques to create objects with these found materials and in so doing hope to help preserve these skills for future generations. I ceased buying materials to make baskets with some time ago and I never have to look for them - they are everywhere. Klaus Titze Massiver i pil og beton Vi vil arbejde med pil, flettet tykt som tovværk og kombinationer af pil med sten, gummi og fiberbeton. Det er muligt at afprøve teknikken brændt pil i beton Medbring: Saks, kniv og eventuelt selv valgte kombinationsmaterialer. Pil købes på kurset. Klaus Titze Fletværk i pil og beton Jeg er uddannet kurvemager i Østtyskland og har som selvstændig kunsthåndværker arbejdet med fletværk i 26 år, 17 år af dem i Danmark. Jeg har værksted/galleri på Møn og er medlem af Danske Kunsthåndværkere. Jeg fortætter mit fletværk med snoning af pil tykt som tovværk. Jeg kombinerer pil med fiberbeton og skaber fossile strukturer i overfladen. På det sidste har jeg arbejdet med fiberbeton til brændte krukker, fade og arkitektoniske elementer. Skrevet bogen Fletværk. Felicity Irons Rush hats, mats, bags and baskets The workshop will begin with a short illustrated talk about RUSH MATTERS and the rush harvest. The course will then be hands on with basic techniques to start. There will be opportunities to learn, pairing, twining, plaiting, knotting, stitching and roping. These techniques applied can produce brilliant hand bags, log baskets, purses, bathmats, and wonderful hats and cushions. No experience is necessary. Tools to bring: Students should bring scissors, apron. If you are interested in making cushions an inner is required. Moulds/blocks you may like to work round. Enthusiasm. I shall bring threaders which will be for sale to the students. Felicity brings rush to use. Felicity Irons I set up in business in 1992 and I am entirely self taught. I now employ 2 full time rush weavers and 5 part time. We make a diverse range of rush designs including tableware, hand bags, log baskets and floor matting. Our work is seen across the world in private residences, shops and galleries in Tokyo, New York and London, The National Trust in England, Centre de Monument Nationaux, France, Museum ons Lieve Heer op Solder, Amsterdam. We harvest the rush during the summer months, cutting 2 tonnes of rush a day, approximately 2500 bolts of rush each year. It makes us quite unique and means my work is amazingly varied. Ane Lyngsgaard Eksperimenterende bark arbejde I denne uge går vi på opdagelse i barkens muligheder. Vi vil arbejde med teknikker, der er velegnede til bark, og vi vil eksperimentere med nye former og sammen sætninger. Det kan være tasker, fade, beholdere, vandtætte vaser, klokkestrenge, vægbilleder, skulpturer m.m. Det vil primært være bark fra pil men også fra andre træer. Der bliver mulighed for at afbarke forskellige sorter. Alle kan deltage, der kræves ingen forudsætninger. Medbring: Saks, nål, evt. remskærer, lille syl, små klemmer. Jeg har bark med, men du er velkommen til selv at tage med. Har du små rødder, fine smukke træstykker, perler, sten og andet du vil elske at se på i dine arbejder, tager du også det med. Ane Lyngsgaard Siden 2002 har jeg udforsket bark på forskellig måde. Jeg har opsøgt forskellige flettere, der har specialiseret sig i bark - Danmark, England, Canada - og jeg er stadig selv opslugt af alle de muligheder, der er inden for dette felt. Jeg har arbejdet med de traditionelle teknikker, og som med mine kurve har jeg ladet ideerne opstå, mens jeg arbejder, hvorefter nye former og sammensætninger opstår. 14 Pilebladet nr.61/12 15

9 En stor oplevelse i en Af Anna Eklöf stor kurv 16 Pilebladet Til min halvrunde fødselsdag fik jeg i år en tur i luftballon af min mand Jens. Det lød rigtig spændende og vi glædede os. Den første aftale gik på at vi skulle afsted sidste onsdag i maj. Da blæste det for meget. Og sådan blev det aflyst gang på gang. Det var ret frustrerende, for vi skulle hver gang finde nogen der ville være følgebil og køre os tilbage til vores bil. Uden at starttidspunktet lå helt klart ej heller startstedet. Fredag den 27. juli, kørte vi glade og forventningsfulde til Silkeborg. Nu skulle det være! Der stod en større flok på den store sportsplads i sydbyen og ventede. Men ak! Der kom pludselig en tordenfront meget hurtigere end beregnet, så vi kørte alle hjem med lange næser. Et hold kom helt fra Ribe! Men som manden sagde; at når fronten havde passeret, så kom der godt vejr på bagsiden. Så vi kørte til Silkeborg igen lørdag (hvor det ellers havde regnet hele dagen). Men manden fra "Ballonflyverne" fik ret. Det klarede op og vinden lagde sig og forberedelserne gik i gang. Jeg ved ikke hvad jeg havde forventet men ikke at det var så spændende at være med til at der skulle rigges til og forberedes. Jeg har da set masser af balloner i luften men jeg anede ikke at de var så store når de lå bredt ud på jorden. En ballon fylder næsten en halv fodboldbane. Vores var 35 m lang og kurven rummede 12 personer + skipper. Alle skulle hjælpe med at folde ballonen ud. Kurvene (der var 3 den aften) blev lagt ned på siden og gigantiske varmluftblæsere begyndte at fylde ballonerne med luft. De var godt tøjrede på jorden i ballonfirmaets følgebiler men en Volvo lettede forenden et stykke tid. Så skulle vi kravle ombord. To og to lagde vi os på de fire hylder i kurven, som så langsomt blev rejst, da ballonen kom op i lodret. De fire sidste kravlede så op og vi var klar. Pludselig gik alt meget stærkt. Rebet til bilen blev fjernet og vi steg til vejrs. Det skulle jo gå hurtigt, så vi kom fri af træerne i nærheden. Vi kom op i 300m højde og svævede lydløst ind over Silkborg by og alle søerne, hvor vi har padlet, roet, badet og fisket. Man kan godt høre stemmer fra jorden og hundeglam og hestevrinsk men ellers er alt helt tyst. Kun når skipper tænder for gasflammen hvæser det en stund. Og så gled vi afsted i den smukke juliaften over landskabet og efter ca. en time gik solen ned over Vestjylland. Skipper skulle finde en plads at lande. Det skulle helst være en mark der var høstet og der skulle helst være en vej så trailerne kunne komme og hente kurve + balloner. Det lykkedes på Lars Tynd----s mark uden for Låsby. Flot landing med lodret kurv. Ballonen blev holdt fyldt med luft til bilerne var på stedet og så blev en låge åbnet øverst på ballonen og markfolket fik rebet at hive i, så vi ikke blev begravet under alt det stof. Alle mand skulle hjælpe med at folde og rulle sammen og ikke mindst bugsere kurven op på traileren igen. Så var der champagne til alle også i håret. Og vores familie der havde fulgt os, transporterede os tilbage til Silkeborg og vores bil. Det var en rigtigt fin oplevelse, som vi aldrig glemmer. Ønsk dig det til din næste fødselsdag!! Hvis du vil høre lyden og opleve lidt af stemningen så søg på Youtube, på "Anna og Jens ballonfærd". Nordisk Jul i Tivoli Store Fantasihytter bliver flettet til åbningen af Jul i Tivoli 2012 Af Jane og Henrik Buhl, Arresø Pil Tivoli er jo næsten vores virkeligheds eventyrland. Tivoli omdannes hver vinter til et storslået og eventyrligt jule univers, som i år er fra den 16. november til den 30. december. Tivoli emmer af traditioner, men samtidig spirer fornyelser frem i takt med havens sæsoner overalt i haven. Tivoli er altid i en stor udvikling og fremdrift, og skifter karakter med de forskellige sæsoner i løbet af året. Tivolis jul er altid en utrolig hyggelig og dejlig oplevelse, hvor der bliver skabt den helt rette og eventyrlige julestemning for hele familien. Dagene er allerede blevet kortere, og julen nærmer sig med hastige skridt. Nogle begynder dog allerede at tænke på julen om sommeren. Det er nok lidt tidligt, vil nogle mene, men det er slet ikke spor for tidligt hvis man har noget helt specielt i tankerne til den kommende jul. Og da slet ikke hvis tankerne og visionerne for et noget større projekt skal tage form, og nå at blive klar til at glæde mange mennesker i den søde juletid. nr.61/12 17

10 Det er med stor glæde, at vi nu kan fortælle, at der i anledning af åbningen af Jul i Tivoli 2012, bliver tilføjet nogle store Fantasihytter, som i hele julesæsonen vil kunne opleves i Tivolis julescenografi af en helt eventyrlig Nordisk jul. Jacob Helenius, Tivolis scenograf, set designer og udvikler, havde nogle nye og kreative tanker til fornyelse af udsmykningen og oplevelserne til juleeventyrbyen i år. Tivoli har i år valgt, at temaet for deres nye smukke juleudsmykning skal være Nordisk jul. Da Tivoli sætter miljø i højsædet, var det også vigtigt at pilen der skal anvendes, er økologisk. Sidst i juni måned blev vi kontaktet af Jacob Helenius, som livligt fortalte om sine ønsker og visioner for den kommende jul i Tivoli. Jacob Helenius havde forstillet sig nogle meget store pilehytter, 2 x 2 meter, med meget tæt flettet kurveflet, som skulle pryde området i den nye Nordiske juleby. Det var også vigtigt for ham at hytterne blev så naturtro som muligt. Vi fik derefter tilsendt nogle tegninger som viste foreløbige ønsker og udformning af nogle store hytter med tunneller i mellem, som skulle indgå som en del af den Nordiske jul. Det viste sig, at Tivoli havde nogle store hvide Igloer, som tidligere havde været anvendt i deres vinterlandsby, som nu kunne genanvendes som grundform til de nye hytter. Ud fra ønskerne til hytternes anvendelse, farver, størrelser, facon og stabilitet blev de første beregninger og skitser udformet af Henrik. Hytterne skal placeres i jule-byen, hvor børnene kan lege i dem, så det var vigtigt, at hytterne også er meget stabile, og børnesikret i enhver henseende. Efter at Henrik havde udtænkt forskellige ideoplæg, og mulige løsningsforslag til projektet, blev der afholdt et møde den 14. august. På mødet fandt Henrik dog hurtigt ud af, at hans daværende udtænkte planer og beregninger var for omfattende, og han måtte derfor tænke meget hurtigt, for at fremkomme med en ny og alternativ løsning. Det blev til hvad Henrik døbte Fantasiflet og det blev Jacob Helenius utrolig begejstret for. Vores motto har jo altid været at det kun er fantasien der sætter grænser, så Henriks vision om Fantasiflet er i øjeblikket ved at gennemgå en hel utrolig og meget kreativ udvikling. Da alle detaljer omkring projektet til Fantasihytterne var blevet aftalt med Jacob Helenius, kontaktede vi pilefletterne: Hanne Troelsen, Annette Stacey, Lise Larsen og Uffe Hansted, og forhørte os, om de i fællesskab var interesseret i at stå for udførelsen af flettearbejdet på hytterne. Da det var et meget omfattende projekt, og tiden knap, var der brug for flere hænder. De adspurgte flettere var heldigvis alle meget begejstret, og syntes projektet lød utrolig spændende. Det nye Dreamteam var nu klar, men et spørgsmål blev ved med at gå igen fra dem alle. Det der: Fantasiflet, som I ønsker vi skal lave - hvad er det?? Ja, det lader jeg lige Henrik om at forklare: Man skal forstille sig at man går en tur i skoven, og samler enhver interessant gren op. Om den er skæv, kroget, stor, lille, tyk, tynd, gul, grøn, sort eller brun er ikke så vigtigt. Når mange forskellige grene så er blevet samlet i én stor bunke, bygger/ fletter man sig en slags troldefantasihule af det indsamlede materiale. Det er Fantasiflet! En form for organiseret rod, og alligevel slet ikke. Det er da meget let at forstå syntes Henrik. Samtidig syntes fletterne at det var utrolig spændende og udfordrende, for nu skulle der både leges og arbejdes med pilen på en helt ny og anderledes måde. De store Igloer ankom den 21. august, og skal leveres tilbage til Tivoli senest den 1. november, så de kan blive klar til åbningen. Nu skulle vi hurtigt i gang. Henrik fik monteret en træliste på Igloerne, hvorefter han med et smalt stålbånd fastgjorde 3-4 meter lange stager med 5-7 cm mellemrum. Nu var hytterne klar til at blive flettet på. Vi mødtes for første gang med fletterne den 28. august. Efter en udførlig gennemgang af projektet, blev vores lofter og længer gennemgået for egnet pil til Projekt Fantasiflet, og masser af pil i forskellige tykkelser, længder og farver blev lagt i blød hos os alle. De første par hundrede kilo pil, vil jo hurtigt få ben at gå på, når 4 superflettere skal flette samtidig, så vi var lykkelige for, at alle havde ledige opblødningskar derhjemme, og vores egne kar blev også fyldt til randen. Alle fletterne er gået til opgaven med den største entusiasme, og en hel fantastisk kreativitet i både pileflet, design og udformning. Det er utrolig svært at bede en fletter om at flette grimt, men alligevel pænt. Vi nærer den største beundring og respekt for fletternes evner, ihærdighed, nytænkning og den store kreativitet de alle udviser for fantasihytterne. Dette spændende pileprojekt er også medvirkende til at vise de mange muligheder der er for skabelsen af noget helt unikt, hvor disse fantasihytter nu også viser lidt større muligheder for, at man kan kreere noget helt andet og nyt bare ideen er der. Det er kun fantasien der sætter grænser! I nogle tidligere udgaver af pilebladet, eller på vores hjemmeside kan du læse mere om de 3 tidligere spændende projekter som vi lavet for Tivoli. Vi vil naturligvis gerne opfordre alle der har mulighed for det, til både at se og opleve de flotte, store og meget kreative fantasihytter hvis Tivoli skal besøges i julesæsonen. Vi ville rigtig gerne have vist nogle billeder af forløbet med udviklingen af de store hytter, men da denne udgave af pilebladet udkommer før Tivoli løfter sløret for deres Nordiske Jul, må vi alle, ligesom børnene til jul, vente med den største spænding på at billederne af og fra hele projekt fantasihytter kan vises. RIGTIG GLÆDELIG JUL Fortsættelse følger i næste nummer 18 Pilebladet nr.61/12 19

11 Pilefestival Moesgård 2012 Den sidste festival ved stavkirken Af Anna Eklöf Så fik vi afholdt den sidste Pilefestival Moesgård. Vi synes selv at det var en flot GRAND FINAL. Aldrig har vi haft så mange inviterede gæster og det satte sit præg på stemningen. Hele pladsen var fyldt op med boder og gæsterne måtte endda deles om dem. Det var en rigtig varm sensommer weekend og vi havde håbet på lidt mere publikum men kunne sagtens forstå hvis folk hellere ville være på stranden. Dem der kom, var til gengæld meget interesserede. Jeg tror mange synes det var fint at møde så mange kendte flettere, som man ellers kun har set i bøger og blade. Man kunne melde sig til 4 forskellige workshops hos gæsterne og der var run på. I rotunden kunne man lave løgkurve, blomsterstativer og ringspil m.m. Om søndagen viste Kim Andersen hvordan man laver pilefløjter og det kunne høres over hele pladsen. Det store trækplaster viste sig at blive Björn Majors fra Sverige. Han lavede spånkurve hele weekenden og folk stod i kø for at købe. Det er jo heller ikke noget vi kan lave i Danmark. Vi har ikke de store gamle lige fyrretræer at lave spåner af. Jonas Hasselrot, også fra Sverige, viste hvordan man laver kurve af granrødder. Dette er heller ikke meget brugt i Danmark selv om vi har masser af granplantager. Foruden disse var der over 20 danske flettere med hvert sit speciale. Man undres sommetider over at flet kan være så forskelligt, både i materiale og udtryk. Dette viste sig også i årets udstilling, som var en af de smukkeste vi har lavet til en Pilefestival. Du kan se alle gæster og mange af de udstillede ting under Pilefestival Moesgård 2012/Gæster på vores hjemmeside. Man skulle tro at der ville herske en vemodig stemning over sådan en sidste Pilefestival men heldigvis var det som om vi ikke rigtig havde fattet det endnu. Og det var jo kun den sidste ved stavkirken, fordi Moesgård skal bruge pladsen til adgang til det ny museum. Når det er færdigt, er planen at lave et permanent vikingeområde hvor vi måske kan afholde festivaler igen. Men nu tager vi nogle års pause og håber at nye stærke kræfter træder til, når der bliver mulighed for det. I mellemtiden spørger vi medlemmerne om nogen har lyst til at lave en festival et andet sted i Jylland eller på Fyn. Klip det ud her i bladet og send det til Emma. Vi trækker lod om en lille ting blandt de indsendte forslag. Du kan også sende det per mail fra forsiden på hjemmesiden. Der er allerede en gruppe der undersøger muligheder i trekantsområdet og en gruppe, der undersøger om der kan skaffes en arbejdsgruppe omkring Gl. Estrup på Djursland. I skal være velkomne til at kontakte Moesgårdudvalget eller mig med spørgsmål af enhver slags. Se Moesgårdudvalgets arbejdsgang på hjemmesiden under Udvalg. Hvorfor var det den sidste Pilefestival Moesgård? Af Dorthe Steffensen Sådan spurgte mange på Festivalen. Det er der ikke én grund til, men flere. Vi har igennem de sidste 2 år med lys og lygte ledt efter nye folk til udvalget. De er ikke kommet. Selv efter mere end 100 frankerede kuverter til det Østjyske fik vi ingen tilgang. Det er gået endda, fordi, vi har gjort, som vi plejer, og fordi vi har fået flot opbakning fra en masse frivillige hjælpere til ad hoc opgaver og til Festivalens afvikling. Men først og fremmest har det kunnet lade sig gøre, fordi Moesgård altid har tilført samarbejdet en masse, som vi ikke selv har kunnet levere (plads med el og vand, telte, mandskabstimer, erfaring, viden og positiv energi). De kan noget, vi ikke kan. Moesgård kanaliserer lige nu flest mulige kræfter til det nye byggeri og hvad værre er: Festivalpladsen skal nedlægges. Det betyder ikke, at Moesgård har ønsket at opgive samarbejdet med Pileforeningen. De er i princippet positivt indstillet overfor et fortsat samarbejde. Det betyder derimod, at der skal bruges energi til at finde et nyt sted på Moesgårds arealer og udvikles et nyt koncept. Den energi kan vi ikke levere, og vi har derfor ønsket at samarbejdsaftalen bliver opsagt midlertidigt. Moesgård ønsker på sigt at etablere en ny festivalplads til forskellige arrangementer og festivaler. Tidshorisonten er ikke kendt. Pileforeningens udvalgsmedlemmer har heller ikke fået undersøgt mulighederne for at flytte Pilefestivalen til et andet sked i Århus-området. Vi kan se muligheder, men har ikke overskud til at undersøge dem. 20 Pilebladet nr.61/12 21

12 Hvad skal der ske med Pilefestivalen? Sæt kryds JA NEJ Skal vi fortsat have en festival i Jylland/Fyn hvert år? Skal det hellere være Sjælland og Jylland på skift, hvert andet år? Ville du melde dig i styregruppen, hvis festivalen blev afviklet i dit område? Ville du melde dig til vagter, hvis festivalen blev afholdt i dit område? Ville du køre 50 km eller mere for at besøge festivalen? Ville du køre 100 km eller mere for at besøge festivalen? 10 ÅR PLUS, SOM HOBBYFLETTER Hvilket af disse steder, ville du stemme på, hvis det var muligt? Bundsbæk Mølle, Vestjylland Bratskov, Brovst Hjarl Hede Gl. Estrup (landbrugsmuseum på Djursland) Geografisk have i Kolding Hindsgavl Slot Dit/dine forslag: Hvad er det vigtigste på en festival for dig? Nummerer fra 1 til 5. 1 er vigtigst. Berømte flettere Mange work-shops hvor man kan deltage Mange salgsboder At det ikke er for langt at køre At det ikke koster for meget Andet: Navn: Adresse: Mail: Klip skemaet ud og send til Emma K. Pedersen, Timekjær 19, 6630 Rødding eller gå ind på hvor du kan finde spørgeskemaet på forsiden. Det udfyldte skema sendes til Af Susanne Holm Therkildsen Foto: Susanne Holm Therkildsen Tak til Bodil for stafetten. Bodil har været den der har hjulpet mig og os i gang med fletteriet, og har lært os alle de grundlæggende teknikker, og der er aldrig blevet sprunget over hvor gærdet var lavest. Tak for det Bodil. Det var i år 2000, eller lige deromkring, det begyndte. Jeg så Søren Ryge lave pilehegn i sin have. Det så spændende ud. Med mine kollegaer fra børnehaven, var jeg på besøg hos Bodil, hvor jeg hørte om pilen, dyrkning af pilen og pilefestivalen, og jeg flettede min første kurv. En lille rumpekurv. Den står stadig og pynter på min reol. Jeg var stolt, og tændt. Derpå gik det derudaf. Kursus i aftenskoleregi, med Bodil som underviser. Det var fantastisk. Vi troede vi kunne det hele da vi kom hjem fra det kursus, men vi blev klogere, og måtte sande, at de gamle ord: Jo mere du ved, jo mere ved du også, at du ikke ved også kom til at passe her. Der var specielt en ting Bodil sagde, som jeg fæstede mig ved: Husk det er dig der bestemmer over pilen. Den sætning har jeg tænk på mange gange siden. Og udvælgelsen af de rigtige pil, det var noget af det sværeste i starten. Min første pilefestival var i Det var en øjenåbner og en fantastisk oplevelse. Tænk at man kunne flette så 22 Pilebladet nr.61/12 23

13 Vorbasse Julemarked Foderbræt TV-Syd på besøg mange forskellige ting, og med så mange forskellige materialer. Efter hjemkomsten dannede vi den første pilegruppe i Vorbasse. Vi blev 10 kvinder, men interessen var stor, så i løbet et par år hjalp jeg yderlige 2 grupper i gang i Vorbasse. I vores gruppe, som vi kalder Pilepigerne fra Vorbasse fletter vi sammen 1 gang i måneden, og deltager derudover i et par julemarkeder, og arrangere selv et kursus hvert år. Julemarkedet i Billund De kreative Tøser kan varmt anbefales. Det er den sidste søndag i nov. Vi har haft rigtig mange gode og sjove oplevelser med pilen og hinanden, og holdt sidste år vores 10 års jubilæum, og vi synes stadig det er spændende, sjovt og udfordrende at flette. Nogle fletter kun når vi er sammen, og nogle fletter også udover flettedagene. Jeg underviser i ny og næ, men døgnet har for få timer, og året for få weekender. Mennnn, når efterlønstiden kommer, så håber jeg at få mere tid. Jeg dyrker min egen pil, men har mere end jeg selv kan bruge, og knæene har drillet. Så de sidste år har jeg haft aftaler med andre, der har høstet, og taget halvdelen med hjem, og så har jeg beholdt den anden halvdel. Det synes jeg er en fantastisk ordning. Det sjoveste vi har flettet, er en kopi af en gammel kurv som er fundet ved en arkæologisk udgravning i Vorbasse tilbage i 1980erne. Kurven er Danmarks ældste pilekurvefund, og ca år gammel. Flettedag Vi havde i en årrække en fælles flettedag, hvor alle 3 grupper flettede sammen, men det er desværre ophørt. Vi tilbyder dog altid hinanden ledige pladser på kurser, og anbefaler hinanden som undervisere. Vi hørte tilfældigt Steen Madsen fortælle om den på håndarbejdsmessen i Fredericia. Vi søgte penge hos Vorbasse fonden, og Steen underviste os 1 dag, og satte os i gang. Ca. ½ år og mange timers arbejde senere, sluttede vi af med en udstilling af kurvene, værktøj m.m., på Vorbasse fritidscenter. I dette projekt deltog bl.a. Rita Jensen fra en anden af Vorbasse pilegrupper, og til hende vil jeg give stafetten videre. 24 Pilebladet nr.61/12 25 Kopi af Vorbassefadet

14 Sommerflirt med konsekvenser Af Eli Greve Det var i juli Fynske pileflettere som statister og markedskrejlere med egne boder ved Holbæks Teaters forestilling Jeppe på Bjerget - det var romantiske og hektiske døgn i en berusende cocktail af magien fra teatrets verden og det historiske sus på Hverringe Gods med et strøg af teatrets bagside. Markedsgøgl, boder, forestilling, tjans i kroen, brede smil og vi var bedårende bredebagede bondekoner ala 18xx. En flirt - vi ser dem aldrig mere, tænkte Hanne Jakobsen og jeg. Er vi heldige så kommer de igen i Suk - nej. - Alt håb ude... Teatret bruger markedet som ramme om sine forestillinger - markedet er med til at gøre oplevelsen mere omfattende end bare stykket i sig selv. Oktober Østre Gasværk kalder - 4 adventsweekends med forestillinger fredag - søndag - kan I skaffe 2 pileflettere pr. forestilling til dét? Udfordringer er til for at løses. Netværk har vi ikke på 26 Pilebladet Sjælland, det gælder om at finde en ende og trække. Det er vildt spændende at lave en vagtplan hvor folk som ikke kender hinanden skal arbejde sammen i 3 dage. Igen var arbejdsbetingelserne at supplere teatret med det vi som pileflettere kan, på teatrets betingelser i den historiske ramme (ingen briller, ure, ringe...). Forestillingen var Stemmer fra Østre Gasværk - med store skiftende kor. Det var fantastisk at se teatret arbejde og at være med. Fascinerede at opleve tilskuernes reaktion når de træder ind i København år 1890, hvor vi pileflettere med vores kurve (uden gummi og andet 2000 gøgl) er et væsentligt bidrag til stemningen Juli Nu sætter teatret Skammerens datter op. Igen vil teatret gøre forestillingen til en total oplevelse. Der skal være marked og liv før stykket går i gang. Så, kan du skaffe bemanding til en bod? - Det er lige weekends (fredag til søndag) hvor vi og vores håndværk er med til at gøre forestillingen speciel. Tak til Else, Hanne, Eddie, Nancy, Mie, Annette og Jytte, som leger med og gør det nemt at få en vagtplan på plads. Foto: Østre Gasværk Teater/ Robin Skjoldborg Boganmeldelser Af Anna Eklöf Inspiration til din fritid Af Else Marie Pedersen ISBN Bogen "Inspiration til din fritid" er en opsamling af de bedste idéer fra det trykte magasin Hobby-Nyt og det digitale magasin Hobby-Life fra de sidste 10 år. Bogen har 6 afsnit Kurvefletning Smykker med knob Børneunivers Kort for alle Maleri Trædrejning Bogen er simpelthen spækket med alt muligt man kan lave sammen med børn. Men der er også små fiffige tips, som man kan omsætte i andre materialer og bruge til andet end det der er vist i bogen. Armbånd kunne blive til taskehanke sjener kunne blive til bark o.s.v. Så bogen henvender sig absolut også til kreative voksne. Bogen er skænket til foreningens bibliotek. Moesgårdbogen I forbindelse med 15-års jubilæet blev der lavet en bog med en kavalkade over de afholdte festivaler på Moesgård. Køb den i Pileshoppen på hjemmesiden. Pris for medlemmer 50,- og for ikke medlemmer 75,- Zarzo kurve og bakker Af Ulla Misser ISBN Der er kommet en ny flettebog på markedet. Ulla Misser har samlet opskrifterne på sit Zarzofad og rund og firkantet Zarzokurv. I første afsnit af bogen er der en kort fortalt historie om Zarzofadets vej til Danmark. Dernæst kommer en oversigt over forskellige pilesorter og hvad de forskellige er bedst egnet til. Lidt om værktøj, tilbehør og iblødlægning. Og så følger mange sider meget nøje beskrivelse af hvordan man laver først fadet, så den runde og til sidst den firkantede kurv. Hele processen gennemfotograferet trin for trin. Der er masser af flotte stemningsbilleder og forskellige anvendelsesmuligheder for disse modeller. Jeg vil vove at påstå at en der aldrig har flettet en kurv, kunne gå hjem og lave en kurv ud fra disse beskrivelser. På de sidste sider er der tips til afslutninger og forskellige måder at pynte kurvene på. Bogen er skænket til foreningens bibliotek. nr.61/12 27

15 KALENDER 2012 Nyt fra flettekredsene maj til 4. november 14. juni til 4. november 28. august til 11. november "KORG" "Verbinding" Marked Udstilling på Landskrona Museum, Skåne. Gamle og nye kurve fra hele verden. Se udstillerliste på hjemmesiden oktober Husflidsmesse Ålborg, Ålborghallen oktober oktober november november november 23. november til 6. januar 27. november til 9. december Husflidsmesse Husflidsmesse Kunstnermarked Julemarked Julemarked Udstilling Udstilling januar Udstilling Udstilling med kurveflet og væv på Nationaal Vlechtmuseum, Noordvolde, Holland SKAMMERENS DATTER, Østre Gasværk, Kbh. Hver fredag lørdag i perioden. Pileflettere stærkt repræsenteret på markedet, som danner rammen om forestillingen. Se hvilke på hjemmesiden. Hillerød KREATIVE DAGE, Fredericia. Flere flettekredse deltager med salgsudstilling og workshops. Havartigaarden, Holte. Søllerød Kunstforening. Pileflet deltager. Gram Slot Se mere på hjemmesiden Gram Slot Se mere på hjemmesiden MELLEM LINIERNE Udstilling med Baskets4life i Rundetaarn Gruppen , Udstilling i Filosofgangen, Odense "MELLEM LINIERNE" Udstilling med Baskets4life i Rundetaarn Holbæk - Sorø Flettekreds Flettetræf Søndag den 11/ kl VÆRT: Mie Nielsen, Strandmøllevej 90, 4300 Holbæk Jammerbugt Flettekreds Pileflet og kunsthåndværkermarked på Bratskov v/brovst, var naturligvis igen i år et godt arrangement! Mange kom store som små fra nær og fjern ind og udland gæster som udstillere Som arrangører Jammerbugt Flettekreds, havde vi lagt mange kræfter i og tænkt mange tanker omkring denne dag. Trods vejret var alle glade, og med et smil på læben, strålede alle om kap imod vand fra oven. Pilefestival Sjælland 2013 Pileflet og andre håndværk Af Festivalgruppen Inden pilesnoren blev klippet over af åbningstaler Inger Borregaard blev der lagt vægt på pilens mangfoldighed og dens fantastiske evne til at være balsam for sjælen. Der var gang i snakken og salget fra start til slut. Der blev udvekslet mange erfaringer om pileflet, men også indenfor mange andre naturmaterialer. Vi er klar igen til næste år d. 27. juli 2013, så hermed en opfordring til alle flettere rundt om i landet ta` kontakt - kom og vær med, der er plads til mange flere. Tak til alle, der på den ene eller anden måde deltog i denne dejlige dag!! Mvh. Jammerbugt Flettekreds nation af pileflet og keramik. Det er afgørende at man sammen retter fokus mod både proces og produkt. "FROM BARE STEMS" i forbindelse med BASKERY 7. marts Hvis du synes, at det er en god ide og Udstilling AND BEYOND i England - Se mere på hjemmesiden der skal på programmet på pilefestiva- sådant projekt, må du endelig give os til 1. juni Vi er i gang med at planlægge, hvad har nogle tanker og ideer omkring et 4. maj PILENS DAG len til næste år. besked. Vi synes, at det kunne være spændende med nogle projekter, hvor man sam- Du må gerne svare på maj Kurser Kurser på BASKETRY AND BEYOND. BASKETRY AND BEYOND, Sydengland. men med en anden håndværker kombinerer pileflet med andre materialer maj Pilefestival Se mere på PILEFESTIVAL SJÆLLAND Se mere på hjemmesiden (andre håndværk). Det kunne f.eks. Har du spørgsmål kan du ringe til: juni Pilefestival når vi nærmer os. være pil/filt, pil/keramik, pil/papir, pil/ Else Lund tlf glas eller pil/trædrejning. 30. juni 6. juli Flettetræf FLETTETRÆF 2013, Brandbjerg Højskole. Vi forestiller os, at man f.eks. kontakter Mange hilsener fra en keramiker og sammen finder ud af, Gruppen for tilrettelæggelse af hvad der kan komme ud af en kombi- Pilefestival Sjælland 28 Pilebladet nr.61/12 29

16 Annoncepriser 1/4 side 62 x 88 mm M* kr M* kr /2 side 125 x 88,5 mm M* kr M* kr /1 side 125 x 177 mm M* kr M* kr Nu udvidet TiL m i én samlet og større hal 2 Priserne er ex. moms Der gives 25% rabat på annoncer, hvis der bestilles for et år ad gangen 30 Pilebladet Annoncer sendes til Vibeke Juul Sørensen tlf * M= Medlem -M = Ikke medlem Medlemskab af Pileforeningen Det koster kun 350 kr. om året at være medlem - opkræves via PBS d. 10. september Ved indmeldelse: 350 kr. fra september - december 300 kr. fra januar - marts 200 kr. fra april - juni 100 kr. fra juli - august Et kontingentår går fra 1/9 til 31/8. Den årlige kontingentopkrævning på 350 kr. sendes ud i august måned. Melder du dig ind midt i et kontingentår starter du med at betale for den resterende del af kontingentåret. Når Pileforeningen har modtaget din indbetaling, får du tilsendt: en lille folder om Pileforeningen 2 numre af Pilebladet. dit medlemsnummer login til medlemsdelen af hjemmesiden Flere end 150 udstillere med spændende tilbud og workshops - også for mænd Kreative dage 2012 GraTiS e-bog fra Tina Dalbøge til alle besøgende danmarks StØrSte kreative messe oktober alle dage kl Mød bl.a. Jim Lyngvild, Tina Dalbøge & Christel Seyfarth Se hele programmet og entrépriser på: Vestre Ringvej Fredericia Tel.:

17 Salg af usprøjtet pil til kurve, hytter og hegn Vi dyrker 29 forskellige pilesorter, statskontrollerede. Salg af friske pilestokke til levende hegn og hytter. Salg af friskhøstede usorterede markbundter i høstsæsonen. Salg af tørret og sorteret 1. kl. kvalitetspil i alle sorter og længder. Salg af 3- års pilestokke til vandret og lodret pileflethegn. Salg af lodrette pilesektioner udført på jernrammer. Specialopgaver af pileflethegn udføres efter mål og ønsker. Salg af egestolper til hegn. Salg af pilefletværktøj. Bestilling af stiklinger inden d. 1 april. Vi sender tørret og opblødet pil over hele landet. Arresø Pil Jane og Henrik Buhl, Nordhusvej 35, 3300 Frederiksværk Tlf: Mail: Kurveflet for alle Flettesæt Peddigrør og sjener Søgræs og papirgarn Bunde og hanke Find os på Kreative Dage i Fredericia den oktober Bestil nemt på internettet! Ring efter et katalog på Else Marie og Tage Pedersen, Råghøj 31, 7900 Nykøbing Mors, Danmark

18 Kurvemageri Grundforløb og overbygning Kurvemagerskolen ved Agnete Diemer tilbyder et forløb i kurvemageri. Få yderligere oplysninger på Agnete Diemer. Tlf. nr.: VUGGE KURSER ved Vivi Hjort-Holm Holeby - Lolland Vugger monteret med læderstropper. Kurserne henvender sig til øvede. Pris 900 kr. + materialeforbrug 2012: Fre. 2. november kl Lør. 3 / Søn. 4. november : Fre. 11. januar kl Lør. 12. / Søn. 13. januar Kl For yderligere information og tilmelding: Tlf: Mail: DANSK HUSFLID - for alle med interesse for godt håndværk Som medlem får du bl.a. Medlemsbladet Husflid Faglige netværk Udvidet adgang til hjemmeside Kontakt til lokalforeninger Mulighed for at deltage i og få viden om udstillinger faglige træf kurser og aktiviteter DH DANSK HUSFLID Brummers Plads Odense tlf VÆR MED - BLIV MEDLEM

19 BKS v/steen Arlyk Fletning af stolesæder Salg af Kurveværktøj Kålmarken Søborg tlf giro Prisliste 2012 Kurveværktøj ex. moms incl. moms Syle med træskæfte, 26 cm kr. 150,00 kr. 187,50 Prisen er sat ned til halv pris (så længe laver haves) Kun 6 stk. tilbage Værktøjerne er godkendt af Kurvemager Morten Simonsen Håndlavede knive VÆRKTØJ TIL sylepileflet bankejern Lommeknive Håndlavede fra kniveopinel Felco Sylesakse bonsaitænger Bankejern slibesten Lommeknive fra Opinel Felco m.m. sakse Slibning Bonsaitænger af knive - Slibesten og sakse m.m. Slibning af knive og sakse Knivmager Torben Lydersen Stoklund Knivmager Torben Lydersen Stoklund Fortebakken Risskov Fortebakken tlf.: (bedst 8240 aften) Risskov tlf.: (bedst aften) NY BOG Zarzo-kurve og bakker af Ulla Misser Ulla Misser ZARZO-kurve og bakker Ulla Misser ZARZO -kurve og bakker Pris: 260,- kr. + forsendelse Bestil 3 bøger og få forsendelsen gratis :37:50 Bogen er på 96 sider. Udover udførlige flettevejledninger, indeholder den blandt andet historien om udviklingen af zarzo-kurven, beskrivelse af værktøj, valg af bedst egnede sorter og mange eksempler på variationer og dekorationer. Bogen kan købes i vores gårdbutik, Sattrupvej 3, 8752 Østbirk, bestilles via vores hjemmeside på mail eller på telefon RÅHAUGEGÅRD PIL

20 Navne og adresser Bestyrelsen Formand Lis Napstjert Nybøllevej 68B 2765 Smørum Telefon: Næstformand Mona Kjær Mejerivej 2D 9430 Vadum Telefon: Kasserer Vibeke Juul Sørensen Murergade tv 2200 København N Telefon: Bestyrelsesmedlem Emma Kofod Pedersen Timekjær Rødding Telefon: Bestyrelsesmedlem Lise Tulinius Vesterlundvej Silkeborg Telefon: Bestyrelses suppleant Anna Eklöf Vilhelmsborgvænget Beder Telefon: Pilebladet Bestyrelses suppleant Annette Jensen Kyømarksvej Nibe Telefon: Medlemssekretariat Pileforeningens regnskabsfører og medlemssekretariat Anna Mortensen Duelundvej Kjellerup Telefon: Henvendelser vedr. salg af materialer i Pileshoppen Emma Kofod Pedersen Timekær Rødding Telefon: Henvendelser vedr. hjemmeside Vibeke Juul Sørensen Murergade 18, 1. tv 2200 København N Telefon: Bogsamling / bibliotek Inger Margrethe Petersen Bækkestien 5, 8362 Hørning Telefon: PR materialer Har du brug for foreningens PR materiale til et arrangement, kan du henvende dig til Emma Kofod Pedersen Telefon: Bladudvalg Inger Margareta Nielsen Telefon: Korrektur: Lise Tulinus Telefon: Stof og indlæg sendes til: Artikler til bladet Din artikel til bladet er velkommen uanset hvilket format du vælger at sende den i, et dokument, en mail eller skabelonen som du kan hente på hjemmesiden. Du kan også rekvirere skabelonen ved at sende en mail til bladet. Det er VIGTIGT at foto altid medsendes som en separat fil, eller som foto pr. brev til indscanning (skriv navn på bagsiden) Foto skal være i god kvalitet, og højest mulig opløsning. Skriv fotografens navn og evt. fototekst i artiklen Nye Medlemmer Velkommen til nye medlemmer Susanne Ferrigno, 3720 Åkirkeby Toni Matzen, 3720 Åkirkeby Bodil Krag, 4295 Stenlille Mette Grand, 2300 Kbh S Ulla Franck Henriksen, 7250 Hejnsvig Lisbeth Svejstrup, 8260 Viby Birgitte Nørgaard Petersen, 8240 Risskov Else Pedersen, 9690 Fjerritslev Jonna Møller, 4300 Holbæk Annette Møller Jensen, 6100 Haderslev Birgitte Sø, 9690 Fjerritslev Knud Erik Sørensen, 9700 Brønderslev Brit Auestad Vold, 4355 Kvernaland - Norge Klaus Titze, 4792 Askeby Birgit Marie Hansen, 5450 Otterup Birgitte Simonsen Kisby, 5970 Ærøskøbing Charlotte Sørensen, 6240 Løgumkloster Lis Brogaard Nielsen, 8362 Hørning Susanne Rask, 9400 Nørresundby Eva Steffensen, 8355 Solbjerg Solvejg Kjems, 8560 Kolind Lotte Laulund, 3050 Humlebæk Annette Majkjær Laursen, 7430 Ikast Hanne Smith, 8543 Hornslet Jytte Bech, 8960 Randers SØ Heidi Hoffskov, 7000 Fredericia Gitte Algea Bruun, 8270 Højbjerg Anita Jensen, 8464 Galten Deadline for indsendelser til Pilebladet er: 10. marts 10. juni 10. september november Bladet udkommer ca. 1 måned efter deadline Pileforeningen forbeholder sig ret til at anvende indsendte billeder generelt i bladet og på Pileforeningens webside. nr.60/12 39

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

Flet og fællesskab - WORKSHOPS & UNDERVISERE

Flet og fællesskab - WORKSHOPS & UNDERVISERE Flet og fællesskab - WORKSHOPS & UNDERVISERE MARIE SKINBJERG Burkina flet Burkina fletteteknik kan bruges til mange forskellige ting. Tasker, Lamper, kurve og meget andet. Du lærer teknikken og vi eksperimenterer

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde ADeltagere: Katja, Ida, Charlotte, Susanne, Anette, Solveig, Anna og Hanne Dato: 28 august 2016, hos Solveig fra 11.00-20.00 Emne Bemærkninger Referat 1. Sekretariat og administration. Anna, Anette og

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 31. oktober - 29. november 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af lørdag den 31. oktober fra kl. 1 3.00 til

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg

Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg Kære forældre, skolekreds, støtteforening, samt personale på Mammen Friskole og nu også fribørnehave/frivuggestue Tak for sidst, ellers skulle jeg starte med at sige tusind tak for året 2012, hvor vi kan

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand KULTURGAS kul tur gas i Brabrand Generel information om KulturGas KulturGas har til formål at få kulturelle aktiviteter til Gasværket i Brabrand. De foredrag, der foregår på Gasværket, varer ca. 2 timer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet.

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet. Side 12 GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet får du: 10 % rabat på kurser dog ikke på materialeudgifter Stemmeret på den årlige generalforsamling Modtagelse af kursusprogram

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne

Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Hanne Bestyrelsesmøde nr. 15 5. februar 2012 kl. 19.30 hos Deltagere, Vivian, Tove, Olaf, Dagsorden Punkt Indhold Ansvarlig 1 Referat fra sidste møde godkendt 2 Siden sidst: Der er underskrevet en 2 årig kontrakt

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: Downs Syndrom Fyn - en familieforening Årgang 23. DOWNS SYNDROM FYN Nr. 1 apr 2012 Indhold i dette nummer: Generalforsamling 2012 - side 2 Ny Formand i DS Fyn - side 3 Foreningens årsregnskab - side 4

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Å-Strand. Sommerhøjskole 2014. Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Å-Strand Sommerhøjskole 2014 Å Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2014 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Senioruge Uge 29: Ferie med oplevelser Uge

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere