BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.M.B.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.M.B.A."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøderne, afholdt onsdag, den 23. august 2006, onsdag den 4. oktober 2006 og onsdag, den 6. december 2006 DELTAGERE Bestyrelsesmedlemmer: Inge Hansen, Christina Nielsen, Jacob Klit Hansen, Jens Pihl, Thomas Mogensen, Lars Weber Suppleanter: Lars Birkemose, Sofie Castella Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 7. februar Møderne har behandlet følgende punkter: A. Badeforening B. Byggeudvalg Tag- og facaderenovering, samt taglejlighedsprojekt C. ComX Networks D. Cykelstativer, herunder parkering af cykler og motorkøretøjer i gården E. Falck F. Fortrinsret ved internt salg af lejlighed G. Fremleje H. Fremtidige bestyrelsesmøder I. Hjemmeside J. Husdyrhold K. Knækkede nøgler L. Nye vedtægter og ny husorden mv. M. Storskrald ved skraldecontainerne N. Vaskeri O. Venteliste P. Eventuelt Q. Oversigt over udgifter 2. Ad pkt. A: Badeforening Bestyrelsen har haft møde med badeforeningens brugere. Den månedlige betaling er blevet forhøjet, da den hidtidige betaling ikke var tilstrækkelig til at dække omkostninger og tilbagebetaling af det beløb, som i sin tid blev udbetalt til badeforeningen som hjælp i forbindelse med renoveringen af rummet. I aftalen med de nuværende brugere ligger også, at såfremt man sparer på vand, varme mv. og dermed holder omkostningerne nede, kan der ske en årlig tilbagebetaling af brugerafgiften, så længe lånet afdrages inden for rimelig tid. 3. Ad pkt. B: Byggeudvalg Tag- og facaderenovering, samt taglejlighedsprojekt Byggeudvalget har gennem efteråret været igennem adskillige møder med Triarc arkitekter, Advokat Irene Dahl og Valuar og Cand.jur. Johannes Rovsing. Dette er sket med henblik på at finde den løsning som bedst muligt sikrer foreningen det provenu på ca. 5,1 mio. kr., der skal til at finansiere restbeløbet på tag- og facaderenoveringen. Byggeudvalget har modtaget et enkelt købstilbud på loftet, hvor nettoprovenuet lød på 4,3 mio. kr. Tilbuddet indeholdt en del risikomomenter, som ikke kunne anskueliggøres tilstrækkeligt, og jo mere der kom frem i lyset, jo dårligere fremstod tilbuddet, hvorfor byggeudvalget slutteligt afviste det. På møderne med foreningens rådgivere blev det konstateret, at den mest sandsynlige pris for et tomt loftsrum i det nuværende marked ikke ville være mere end maksimalt 2,5 mio. kr. Side 1 af 6

2 Byggeudvalget har derfor besluttet med hjemmel i generalforsamlingsbeslutningen af den 29. marts 2006 at lade indrette og bortsælge taglejligheder, således at foreningen selv er bygherre på projektet, og derfor også bærer risikoen, men samtidig også muligheden for at få hele overskuddet af salget af lejlighederne, når de er færdige. Lejlighederne forventes etableret til en pris på ca kr. pr. m 2, og de forventes solgt for minimumspris på ca kr. pr. m 2, hvilket vil give omkring 5,2 mio. kr. i provenu til foreningen, såfremt budgetterne holder. Hvis prisen for taglejligheder med lav boligafgift ikke er på kr. pr. m 2. eller mere, når lejlighederne skal sælges, kan foreningen beholde lejlighederne og leje dem ud, indtil markedet igen er gunstigt for et salg. Lejeindtægterne fra lejlighederne skal da anvendes til at betale gælden fra etableringen af lejlighederne samt finansiere de manglende 5,1 mio. kr. til tag- og facaderenoveringsprojektet. Byggeudvalget har fundet, at denne løsning er den bedste mulighed for opnåelse af 5,1 mio. kr. til restfinansiering af renoveringsprojektet, således at foreningens beboere i videst muligt omfang holdes fri for boligafgiftsstigninger. Hele projektet, inklusiv tagudskiftning og facaderenovering mv. samt etablering af taglejligheder, forventes igangsat i sensommeren Bestyrelsen hører meget gerne fra beboere, som kunne være interesserede i at købe en af de nye lejligheder, ligesom interesserede venner og bekendte er velkomne til at kontakte bestyrelsen. Det forventes, at der etableres 5 lejligheder, én på hver af følgende størrelser: 80 m 2, 108 m 2, 112 m 2, 120 m 2 og 126 m 2. Med den føromtalte gennemsnitlige kvadratmeterpris på ca kr., giver det et minimumsprisniveau på 2,32 mio. kr. for 80 m 2 og 3,65 mio. kr. for 126 m 2. Lejlighederne skal sælges til markedspris, og skulle en eller flere foreningens beboere være interesserede i at købe, er man naturligvis velkommen til at afgive bud. Lejlighederne etableres som ejerlejligheder. I forbindelse med disse store projekter arbejder bestyrelsen også med en omlægning af haven, således at der bliver skabt plads til alle cykler og barnevogne under halvtag eller i skur, da hele kælderen vil blive inddraget til kælderrum, når loftsrummene nedlægges. Der vil inden opstart af projektet blive fastlagt en plan for fordeling af nye kælderrum til de beboere, der i dag har loftsrum. Endvidere vil et eller flere af de store kælderrum blive opdelt, således at der bliver plads til alle. 4. Ad pkt. C: ComX Networks I efteråret blev foreningens beboere desværre tilbudt ComX s flatrate tilbud, hvilket ikke er muligt endnu i foreningen, da denne ydelse ikke er inkluderet i den nuværende løsning med ComX. Bestyrelsen har haft møde med ComX om denne ærgerlige oplevelse, og ComX undskylder mange gange det besvær, som foreningens beboere måtte have haft i forlængelse af det fejlagtige tilbud. På dette møde med ComX drøftedes endvidere en udvidelse af den nuværende løsning til også at omfatte en TV- og telefoni-løsning. Dette projekt er udskudt indtil videre og forventes genoptaget i forbindelse med etableringen af taglejligheder. Dette skyldes, at der muligvis skal trækkes nye coaxkabler for at ComX kan forsyne ejendommens beboere med kabel-tv. Det nuværende coax-kabelnet i ejendommen ejes af TDC, og de vil sandsynligvis ikke overdrage dette til foreningen, når næste skridt bliver en opsigelse af TDC som kabel-tv leverandør. Derfor afventer projektet pt. det videre arbejde med taglejlighedsprojektet. 5. Ad pkt. D: Cykelstativer, herunder parkering af cykler og motorkøretøjer i gården Side 2 af 6

3 Bestyrelsen har talt med Københavns Kommune. Det kan ikke lade sig gøre at etablere cykelstativer som foreslået, men foreningen må gerne opsætte 45 graders cykelstativer langs hele facaden på Rentemestervej. Stativerne skal enten fastgøres på facaden eller i jorden. Projektet afventer derfor facaderenoveringen, da der ikke er grund til at opsætte stativer, når vi senere på året skal have facaden renoveret. I forbindelse med cykelparkering gøres beboerne venligst opmærksomme på 3 ting: 1) Parkering af cykler i gården må kun ske under halvtaget og i cykelskuret. Der må ikke parkeres andre steder. Halvtaget og cykelskuret er KUN til cykler. Cykelanhængere skal så vidt muligt placeres i eget kælder- eller loftsrum, da de optager meget plads under halvtaget, og barnevogne skal placeres i de dertil indrettede rum. 2) Fjern venligst de af jeres cykler, som ikke bruges. Anbring dem i kælder- eller loftsrum, sælg dem eller kør dem på genbrugsplads. De skal ikke optage plads, hvis de ikke bruges. 3) Det er IKKE tilladt at parkere motorkøretøjer i gården, hverken scootere eller motorcykler. Der er risiko for, at børn ved leg kan blive fastklemt under disse, såfremt de vælter, hvorfor disse køretøjer skal parkeres ude på Rentemestervej eller Provstevej. 6. Ad pkt. E: Falck Bestyrelsen overvejer at indkøbe brandslukkere til installation på 2. eller 3. sal til forbedring af brandsikkerheden, således at der kan skabes flugtveje ad trapperne fra de øvre etager. Der vil blive udsendt mere information, når disse aftaler er på plads. 7. Ad pkt. F: Fortrinsret ved internt salg af lejlighed I den forgangne periode har der været en lejlighed til salg, hvor en andelshaver var interesseret i at købe i forbindelse med separation. Det er ikke muligt. Som andelshaver har man kun ret til én andel. Hvis man ønsker en anden andel, skal man fraflytte sin nuværende andel. Man opnår derfor ikke fortrinsret for venteliste mv., blot fordi man er to, der ejer andelen sammen eller bor sammen i andelen. Det er altså ikke muligt for to andelshavere eller samboende med en andelshavers rettigheder at dele retten til en andel op i to, således at man opnår ret til to andele. Man kan kun eje to andele, såfremt man har til hensigt at slå andelene sammen, og her er der ganske særlige regler, der skal følges jf. vedtægterne og retningslinierne for dette. Side 3 af 6

4 8. Ad pkt. G: Fremleje Bestyrelsen har oplevet, at der i skemaerne ved ansøgning om fremleje til tider fremgår huslejestørrelser, som er i strid med niveauet i Københavns Kommune og derfor i strid med, hvad der er tilladt. Der henstilles til, at hvis og når man har fået tilladelse af bestyrelsen til at fremleje sin lejlighed jf. de regler, der er beskrevet i vedtægterne, så har man også gjort sig bekendt med, hvilken husleje det er rimelig at opkræve for den type lejlighed, man har brugsret til og har fået lov til at leje ud. 9. Ad pkt. H: Fremtidige bestyrelsesmøder Bestyrelsen har fastlagt, at fremtidige bestyrelsesmøder så vidt muligt afholdes den første onsdag i måneden i fællesrummet. Bestyrelsen har dog ret til at aflyse møderne, såfremt der ikke er tilstrækkeligt med emner til behandling. 10. Ad pkt. I: Hjemmeside Foreningens hjemmeside er under etablering. Der er købt domæne hos B-ONE, og vores hjemmeside hedder Der er endnu ikke lagt oplysninger eller andet ud på hjemmesiden, hvorfor den pt. fremstår tom. 11. Ad pkt. J: Husdyrhold Når man har fået tilladelse til at holde husdyr, skal dette ske under hensyn til de resterende beboere i foreningen. Det betyder, at der ikke må forefindes husdyraffald mv. på bagtrapperne. Hvis dyrene larmer, kan tilladelsen inddrages, hvilket er praktiseret tidligere. Beboerne skal også være opmærksomme på, at det IKKE er tilladt at lufte dyrene i gården. 12. Ad pkt. K: Knækkede nøgler I den senere tid har der været flere tilfælde af knækkede nøgler i foreningens døre enten til opgangene eller til cykelskuret. Hvis man knækker en nøgle i en hoveddør (hoved- eller køkkentrappe), i dørene til cykelskuret eller andre af fællesdørene, så skal man straks kontakte bestyrelsen. Man skal ikke lade som ingenting, så problemet blot overlades til den næste, der skal ind ad døren. Det er en tarvelig holdning at have. Bestyrelsen henstiller til, at man kun anvender originale Ruko-nøgler i foreningens låse. Hvis man anvender andre nøgler af en billigere type, er der risiko for, at disse knækker med en regning på 600,- kr. til foreningen til følge, hvis man altså flygter fra gerningsstedet og forbliver uopdaget. Interesserede beboere kan få byttet op til 2 uægte nøgler hos Lars Weber og i stedet modtage 2 ægte Ruko-nøgler. Bemærk, at der er tale om en ombytning. Man får ikke blot udleveret nye nøgler, da disse koster omkring 80 kr. pr. stk. Man skal altså have 2 uægte nøgler med. På den måde skulle antallet af knækkede nøgler i låsene kunne nedbringes. 13. Ad pkt. L: Nye vedtægter, ny husorden mv. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Lars Weber og Jacob Klit Hansen, som i den kommende tid skal gennemgå foreningens vedtægter, husorden mv., således at disse bringes op til nutidig standard. I samme arbejde vil der også blive udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. 14. Ad pkt. M: Storskrald ved skraldecontainere Det er IKKE tilladt at stille affald, brædder, tørrestativer, reoler osv. ved skraldecontainerne. Disse ting skal man selv fragte til en genbrugsplads. Garagen er kun til skraldecontainerne, hvor man kan komme Side 4 af 6

5 af med husholdningsaffald, papaffald, blade, magasiner og aviser samt batterier. Husk at anbringe tingene i de rigtige containere. Overtrædelse af disse regler kan medføre, at R98 ikke vil medtage vores affald, og så har foreningens og dens beboere et seriøst problem. Bestyrelsen vil derfor opfordre til, at man overholder disse regler og viser hensyn. Kør selv jeres storskrald på genbrugspladsen, eller gem det i jeres kælder- og loftsrum indtil næste gang, der kommer storskraldscontainer. Der er ingen til at rydde op efter jer, hvis I smider affaldet andre steder. I den forbindelse bedes alle også være opmærksom på, at parkering foran foreningens port til gården er forbudt. Det vil hindre R98 s adgang ved tømning af skraldecontainerne, og disse vil således ikke blive tømt, hvis der holder biler foran porten. 15. Ad. pkt. N: Rygning Foreningens rygende beboere skal huske, at gården ikke er et stort askebæger, hvorfor man ikke skal smide sine cigaretskodder alle vegne. Brug et askebæger Man kan fx selv medbringe et. Det er heller ikke tilladt at anvende hoved- eller bagtrapper som rygerum. Man ryger i sin lejlighed eller udenfor Ikke i trappeopgangene. 16. Ad pkt. O: Vaskeri Vaskeriet under Rentemestervej 46 er lukket. Vaskemaskinen er i stykker, og der vil ikke blive indkøbt nogen ny. Tørretumbleren er meget gammel og sluger for meget strøm, og da foreningens skal bruge al plads i kælderen til indretning af kælderrum, når loftet ryddet, er der ingen grund til at nyindkøbe maskiner til vaskeriet. De 3-4 brugere af rummet henvises til vaskeriet på hjørnet af Rentemestervej og Frederiksborgvej, skråt overfor Shell Tankstationen. 17. Ad pkt. P: Venteliste Bestyrelsen gør opmærksom på, at ventelisten er lukket. Der er INGEN grund til at opfordre søskende, venner, bekendte, arbejdskolleger mv., til at kontakte bestyrelsen for opskrivning. Det er ikke en rar opgave at måtte skuffe disse henvendelser med budskabet om, at listen er lukket. Bestyrelsen skal nok orientere foreningens beboere, når det igen er muligt at blive skrevet op på listen, men pt. er der tilstrækkeligt med interesserede til, at der er købere til de næste lejligheder, som måtte blive sat til salg. 18. Ad pkt. Q: Oversigt over udgifter (Sendt til betaling v/sjeldani) Kreditor Formå Belø Estate Investment l Salgsarbejde vedr. tagareal b ,00 G. S. Låseservice Udskiftning af lås i badeforening samt nye nøgler ,00 Petersen & Olsen, Aut. VVS-installatør Ang. manglende varmt vand på 4. sal samt eftersyn af ,26 Chr. Andersen, Aut. El-installatør Rep. af dørtelefon, rep. af bevægelsescensor, udskiftning af Låseservice Danmark kontakt, eftersyn og rep. af ventilator ,24 Køb af 50 stk. systemnøgler til Hoveddøre mv ,50 (Betalt fra kassen) Side 5 af 6

6 Form ål Beløb Bespisning ifm. arbejdsweekend -410,00 3 x 34 Transport - Fragt af cykler og andet affald -425,00 Bespisning ifm. arbejdsweekend -718,90 Bauhaus - Diverse indkøb til arbejdsweekend, herunder støvsuger, klude, affaldssække ,50 Guldager A/ S - Serviceabonnem ent, katalyseanlæg ,75 Chr. Andersen, Aut. El-installatør - Reparation og udskiftning af dørtelefoner ,75 Chr. Andersen, Aut. El-installatør - Reparation af trappelys, kælderlys m v ,53 Retur fra Glarmester Steinmüller - Reparation af vinduesglas, Hovedtrappe i 46 samt hoveddør i ,50 Gebyr - ebanking, Sparekassen Sjælland -600,00 Gebyr - kontanthævning, Sparekassen Sjælland -2,50 Helm uth E. Andersen, Murerm ester - Rep. af kældertrappe m v ,13 Silvan - Køb af sækkevogn -449,95 B-one - Hosting af hjem m eside -472,50 Nye nøgler til vaskeriforening og elskabe -115,00 Martin Egeskov A/S, Snedker- & Tøm rerfirm a - Reparation af dør inkl. tilpasning på værksted ,46 Martin Egeskov A/S, Snedker- & Tøm rerfirm a - Levering og m ontering af låge m v. til m ålerskab ,10 Bespisning ifm. arbejdsweekend -310,00 Føtex & Superbest - Indkøb til havefest inkl. øl, vin og sodavand ,28 Superbest - Indkøb til havefest -698,65 BK Multiservice - Maling af lejlighed ifm. vandskade fra loft ,00 Brocks Vinduepolering - Polering af vinduer i trappeopgange ,25 P. Vesterholm Rengøring A/S - Rengøring af trapper, fejning af gård m v. for august ,40 JM Farvehandel - Køb af diverse pensler m v. -193,75 Sparekassen Sjælland - Gebyr, ebanking -150,00 G. S. Låseservice - Udtagning af knækket nøgle i gadedør -580,00 IKEA - Køb af diverse glas til fællesrum -147,00 SuperBest - Køb af vin, chokolade m v. til tilskadekom m en andelshaver (ifm. arb.weekend) -179,75 Erhvervs- & Selskabsstyrelsen - Inform ation om sam arbejdspartnere ifm. tagboligprojekt -222,00 Sparekassen Sjælland - Kontoudskriftsgebyr -7,50 Opsupplering af kassebeholdning jf. indsendte kvitteringer 4.374,25 Kontorartikler.dk - Køb af ringbind -181,25 Fakta - Indkøb af øl og vand -108,75 SuperBest - Køb af øl og vand m v. -266,25 Københavns Energi - Betaling af elforbrug, kld. 46 for perioden (vaskeriforening) ,59 G. S. Låseservice - Udtagning af knækket nøgle i gadedør -580,00 Bestyrelsens Julefrokost (8 pers.), Sct. Gertruds Klosters Juleanretning inkl. drikkevarer samt Taxa ,00 Chr. Andersen, Aut. El-installatør - Udskiftning af loftarm aturer i opgang 44 og i ,43 IKEA - Køb af diverse glas til fællesrum -340,00 Københavns Energi - Betaling af elforbrug, kld. 46 (vaskeriforening) ,27 Rente 3,88 Kontoudskriftsgebyr -7,50 Å rsudskriftsgebyr -15,00 Bilka - Beslag og hængelåse -399,50 JM Farvehandel - Rengøringsartikler - Badeforening -509,00 Referatet er godkendt af: Inge Hansen Jens G. S. Pihl Christina Nielsen Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Lars Weber Jacob Klit Hansen Thomas Mogensen Kasserer / Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Side 6 af 6

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. maj 2010 kl. 18.30 Til stede: Lina, Tom, Bo, Kristian, Thor og Jørgen. Afbud: Ida Marie Dagsorden 1. Informationer til bestyrelsen og indkomne mails 2. Status på

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Husorden for A/B Vesterparken

Husorden for A/B Vesterparken Husorden for A/B Vesterparken Almindelige bestemmelser 1. Alle beboere må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i den henseende påbydes af bestyrelsen. I alle tilfælde af overtrædelse

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse)

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D (til godkendelse) Dagsorden og referat af bestyrelsesmøder Dato: 25.02.2015 Deltagere ved mødet:, Frank Nissen, Tomas Klement, Jørn Christensen, Einar Estrup,

Læs mere

Andelsboligforeningen Provstegården

Andelsboligforeningen Provstegården Andelsboligforeningen Provstegården Rentemestervej 48-50 og Provstevej 19-21 2400 København NV Velkomstbrev Opdateret marts 2012 1 Kære nye beboer Velkommen til andelsboligforeningen Provstegården. Dette

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr.

B: Punkter til Viceværten: Som besluttet på sidste møde er Martin vicevært med til hvert andet møde. Vi starter med de sager, der vedr. Dagsorden for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde: Dirigent: Enver Referent: Enver Til stede: Inge, Rudolf, Enver, Maria. Afbud: Sara. A: Formelt 1. Nye punkter til dagsordenen. 2. Godkendelse og

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed!

Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig over diverse småproblemer,

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30

Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 Referat af Ordinær generalforsamling i A/B Østrigsgården Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30 April 2013 Til stede: 15 andelshavere (inkl. bestyrelsen) bestyrelsen havde fået 2 fuldmagter. Dagsordenen:

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December for

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December for HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December 2016 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT

ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS MØDEREFERAT MØDE ANDELSBOLIGFORENINGEN TORSTED VEST - SLARISDAL 2A - 8700 HORSENS Bestyrelsesmøde DATO 18. juni 2011 DELTAGERE FRAVÆRENDE REFERENT Majbrit nr. 16C Paw nr. 14D Maria nr. 14D Gitte nr. 14B Louise nr.

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930.

Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Referat af ordinær generalforsamling 22 april 2014 kl1930. Tilstedeværende 8 stemmeberettigede andelshavere samt revisor Jørgen lund generalforsamlingen er beslutningsdygtig Dagsorden: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

VENEDIG- & MESTRE-GÅRDEN VELKOMSTFOLDER

VENEDIG- & MESTRE-GÅRDEN VELKOMSTFOLDER VENEDIG- & MESTRE-GÅRDEN VELKOMSTFOLDER Ejerforeningen Venediggården / Mestregården Velkommen i Ejerforeningen, vi håber du vil føle dig hjemme her. Denne folder har til formål at informere beboerne om

Læs mere

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter)

Til stede: Michael (MMN), Anders (AMS), Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Martin (ML) Fraværende: Maria og Julie(suppleanter) 1 Referat til bestyrelsesmøde den 29. oktober 2012 kl. 18.00 Indhold 1. Formalia:... 1 2. Næste bestyrelsesmøde:... 1 3. Vagtperioder:... 1 4. Nye sager:... 2 5. Vicevært (ML):... 2 6. Økonomi:... 2 7.

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Bilag 1. Generalforsamling A/B Lykkehøj 28. april 2015 Velkommen til A/B Lykkehøjs generalforsamling 2015. Særlig velkomst til de nye andelshavere som er kommet til i det forgangne år. Vi har inviteret

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 1. INDLEDNING 1.1. Formål med husordenen For at skabe et godt miljø i vores ejendom er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Ejerforeningen Arnbjerg Allé Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2009 Deltagere: Hans Kostow (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær), Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Anni

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II.

Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II. Ordinær generalforsamlingsreferat, 30 april. 2014. Ejerforeningen Søvang I og II. Ad.1. Carl Tiedemann blev valg til dirigent. Ad.2. Ulla Holm blev valgt som referent. Ad.3. Formand for bestyrelsen Carsten

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

til husorden ved mlingen 2014

til husorden ved mlingen 2014 til husorden ved mlingen 2014 Bestyrelsen ønsker at skabe et bedre overblik i vores husorden, således at bestemmelser om de forskellige områder ikke både fremgår af husorden og vedtægter eller husorden

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 106 - Sønderager Godkendt på afdelingsmøde den 07.09.2017 ETAGEBOLIGER Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Affaldssortering... 3 Støjgener... 3 Parabol...

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere