Ullerup sogns kirkeblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ullerup sogns kirkeblad"

Transkript

1 8. årgang 3. udgave september 2015 nr. 29 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Bakkesnak Side 4 Side 6 KT fortæller om Sundevedstien Side 10 Gymnastikforeningens program Side 17 Ringriderfesten Side 22 Ved indvielsesfesten af Bakkensbro fik Helge Haje Matthiesen tildelt titlen Årets ildsjæl i Avnbøl-Ullerup. Med sit store arbejde for bl.a. foreningslivet i Avnbøl- Ullerup blev Haje enstemmigt valgt som den naturligt første modtager af landsbylaugets nyindstiftede titel. Det blev der af de sidste lopper Side 28 Om et nyt samarbejde i sognet Side 36 Fællesspisning Side 40 Ullerup sogns kirkeblad

2 AU-Posten er et gratisblad trykt i 500 eksemplarer. Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup, Bojskov, Rufas og randområder Broager sparekasse: Landsbylaugets bestyrelse: Redaktion: Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf / Deadlines til bladet: 15. februar 15. maj 15. august 15. november Formand Asmus Madsen Kalvetoft / Næstformand Nicky Ravn Avnbøløstenvej 18 Tlf.: Sekretær Jan Vollesen Trekanten 25 Tlf.: Kasserer Bo Bonde Kalvetoft 4 Tlf.: Bestyrelsesmedlem og BAKC udvalgsformand Johannes Johs Hansen Rosenvej 1 Tlf.: Bestyrelsesmedlem Robert Johannsen Kirkepold 4 Tlf.: Bestyrelsesmedlem Ulla Johannsen Kirkepold 4 Tlf.: Bestyrelsesmedlem Janny PedersenMette Bojskovskov 26 Tlf.: , Bestyrelsesmedlem Finn Iversen Clausen Rosenvej 67 Tlf.: og webadresser: Bestyrelsen Au-Posten Landsbylaugets hjemmeside Bakkensbro - B.A.K.C. Udvalgsformand Johannes Johs Hansen Rosenvej 1 Tlf.: Lokaleudlejning Bente Callesen Kalvetoft 11 Tlf.: Lokaleudlejning Helga Staugaard Rosenvej 1 Tlf.: Man bliver medlem af Bakkensbros venner ved at indbetale 50,- kr. på konto Ved indbetalingen vil det være helt fint dersom navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse opgives. 2

3 Alt godt kommer til den, som venter. Det udtryk hører man ofte som en trøst, når noget eller nogen er forsinket, eller når noget bare tager lang tid. Som man kan læse længere inde i bladet, er det nogle ord, man i menighedsrådet sandsynligvis håber har hold i virkeligheden. Sognet må nemlig endnu en tid undvære en præst, og vores kirke må endnu en tid undvære det længe ventede nye tag. KT - Knud Tejlgaard Jensen har i lang tid forsynet AU-posten med gode historiske indlæg, men alting får som bekendt en ende, og det kniber lidt for KT at blive ved at finde stof til bladet. Derfor har jeg talt med de gode folk på Lokalhistorisk arkiv om at løfte den opgave. Dog må vi også her fæste lid til ordsproget om at vente, for i denne omgang nåede de det ikke. Vi kan læse, at der nu er kommet rutsjebane og motionsredskaber til Bakkensbro, og i september bliver det første spadestik taget i det projekt, som gerne skulle resultere i et flot anretterkøkken på Bakkensbro. Hvor længe vi må vente på færdiggørelse af dette projekt, afhænger blandt meget andet af antallet af frivillige hænder, som hjælper til. Da jeg aldrig har hørt, at des længere man venter på noget godt, des bedre bliver det, vil jeg opfordre folk til at række projektet en hånd. Vil man gerne yde en indsats, kan Johs telefonnummer findes på side 2 i bladet. Et nyt samarbejde set dagens lys, og ringriderforeningen og landsbylaugene i Blans og Avnbøl-Ullerup har i fællesskab anskaffet et stort telt, som skal bruges til Blans byfest, ringriderfesten og hvem ved hvad foreningerne ellers kunne finde af formål for brugen af teltet. Generelt skinner det igennem, at selv uden skole og børnehave i vores baghave, har man ikke mistet modet herude i vores lille oase. Selv om de gamle rammer om ringriderfesten blev solgt, er der nu fundet et nyt sted til begivenhederne. Selv om pensionistforeningen nu er nedlagt, er man allerede nu i gang med at starte en tradition med lottospil op igen, og selv om regnen siler ned SanktHans aften, møder folk alligevel talstærkt op, for at bakke op om endnu et fælles arrangement. Da Arne Lorenzen fra Østeuropæisk børnehjælp for et år siden hentede en del af de ting, vi ikke fik solgt på loppemarkedet, lovede han mig en lille historie om tingenes videre skæbne. Den har han nu sendt mig, og den fylder nok lidt meget af bladet. Jeg har dog valgt at trykke hele hans beretning om turen til Rumænien, for man fornemmer, at her har vi også at gøre med ildsjæle, som i tidens løb har brugt mange resurser på at gøre en forskel for andre. Den slags mennesker kan vi også bryste os af at have iblandt os, om end energien her bliver lagt mere lokalt. Én af de mange er denne gang havnet på forsiden af bladet. 3 God læselyst Bo

4 Adresser: Kirkebogsførende præst i vacanceperioden Birgitte Hjarvad Licht, Tlf.: mail: Menighedsrådsformand Randi Bastholm Bækgade 3 Blans Tlf.: Mobil: Graverkontor Graver og kirketjener Træffes tirsdagfredag Tlf.: mandag fri. Ullerup sogns kirkeblad Kirkesiderne efterår 2015 Graver og kirketjener Susanne Andreasen Sandbjergvej Sønderborg Organist Stillingen vakant Kirkeværge Jens Lei Ballebrovej 17, Blans Tlf.: Kasserer Christian Svane Christiansen Philipsborgvej 11 Regnskabsfører Det fælles regnskabskontor Att. Ullerup Sogn Ringgade 98 A 6400 Sønderborg Hjemmesiden For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement, artikler, prædikener, m.m. Klik dig ind på Besøg 4

5 Sidste nyt fra Ullerup menighedsråd. I skrivende stund er det ansøgningstid til vores præstestilling. Ansøgningsfristen udløber d. 31 august, og først herefter ved vi, om der er kommet relevante ansøgninger. Så kommer forhåbentlig nogle dage med prøveprædikener og samtaler, før menighedsrådet kan træffe en beslutning om, hvem vores kommende præst skal være. Da vores provst ikke er hjemme i oktober, og da det er provsten, som skal indsætte en ny præst, håber vi at kunne indsætte vores nye præst d. 27 september. Men da det er sandsynligt, at vi ansætter en person, som i forvejen er aktiv i et andet embede, forventer vi ikke, at vedkommende kan begynde i Ullerup allerede da, men først midt i oktober. (Vil I se stillingsopslaget og embedsbeskrivelsen, ligger den på vores hjemmeside.: Ullerupsogn.dk) Inden da skal præstegården males indvendig, og det arbejde er gået i gang. Som nogle af jer nok husker, har der været talt om at skifte taget på kirken, og det skulle være sket i foråret. Taget bliver skiftet, men det går ikke altid som planlagt. Hele projektet skal sendes ind til nationalmuseet, og de skal høres. Det har taget lang tid og er ikke helt afklaret endnu. Men vi håber at kunne gå i gang med kirketaget sidst på vinteren eller først i foråret. Den musikalske legestue starter op igen i efteråret. Første gang er d kl i kirken og er for børn i dagplejealderen. Det er Lisbeth Bomose, der står for legestuen. I Sønderborg provsti, som Ullerup sogn er en del af, er der ansat en kordegnemedhjælp. Han skal bla. dække Nybøl, Sottrup og Ullerup sogne. Det er Folmer Hvas. Han har kontor i forbindelse med Gråsten kirkekontor og kan træffes på tlf.: Så skal man f. eks have lavet en dåbsattest, er det ham man skal henvende sig til. Randi Bastholm 5

6 Luftgynger Lokale hjælpere Sommer 2015 En serviceopgave på Bakkensbro bestod i at flage til folketingsvalget i sommer. Men hvad gør man, når snoren i den 16 meter høje flagstang er i udu. Heldigvis kom en af direktørerne fra den lokale snedkervirksomhed Fa. Karl D Petersen og tilbød sin assistance. Og i løbet af lidt tid var trisse og snor udskiftet, og flagningen kunne foregå uproblematisk. Mange tak for den flotte gestus fra firmaet Karl D. Petersen Driftige mennesker har samlet den handske (eller lottoplade) op, som siden pensionistforeningens nedlæggelse har ligget stille hen. De inviterer nu til lottospil på Bakkensbro. Landsbylauget er den officielle arrangør, men i virkeligheden er det repræsentanter fra den gamle pensionistforening, som har påtaget sig at løfte opgaven. I første omgang er datoerne 8/10, 12/11, og 10/12 afsat til formålet. Der kan købes kaffe, the, øl, vand og kage. Festlighederne begynder hver gang klokken 19.00, og jeg er blevet bedt om at minde om, at overskuddet går til Avnbøl/Ullerup landsbylaug. 6

7 Fredag den 12. juni fik vi officielt, af viceborgmester Åse Nygaard, overdraget brugsretten til Bakkensbro. Dette blev markeret med et åbent hus arrangement, hvor husets mange brugere viste frem og fortalte om deres aktiviteter. Tempofolket havde arrangeret stjerneløb, der var loppemarked, vi havde de grønlandske piger til at synge for os, Der blev serveret kaffe, the og massevis af kage. Vores altid ihærdige kogekoner Ulla og Robert, havde taget fri fra arbejde, så de allerede fra den årle morgenstund kunne tænde op under de to svin, som om aftenen skulle udgøre det kulinariske midtpunkt om aftenens fællesspisning. Mange har siden givet udtryk for, at et lignende arrangement hver forsommer ville blive hilst velkommen. Dertil er kun at sige, at vil man nyde, må man også yde. Så har du, dine venner eller naboer lyst til at påtage sig lidt af denne opgave, så kontakt landsbylauget. 7

8 Leg og motion Af Henning N. Larsen Så sker der igen noget nyt oppe på den tidligere Bakkensbro Skole. Udvalget for aktivitets- og kulturcenteret har her i slutningen af august fået opstillet en farverig og sjov tunnel-rutsjebane i Bakkerens have. Rutsjebanen kan frit benyttes af alle børn, der har lyst til lidt kriller i maven. Vi opfordrer selvfølgelig til, at forældrene den første gang går med børnene og giver dem en introduktion i brugen. Når forældrene alligevel er oppe på aktivitets- og kulturcenterets område, så kan man jo passende samtidig få lidt motion på de to nye udendørs fitness-maskiner. Disse to maskiner er opsat ved indgangen til omklædningsrummene. Der er dels tale om en Crosstrainer og dels en udstrækningsmaskine til før og efter en løbetur. Vi i udvalget håber, at både løbeklubben Tempo, men også alle andre voksne fra Avnbøl, Ullerup og opland får stor glæde af disse nye motionsmuligheder. Slutteligt vi udvalget sende en stor tak til Mærsk-fonden, der med en flot donation har gjort det muligt at indkøbe disse og andre nye tiltag til gavn for vores dejlige lokalområde. 8

9 BYT EN BOG! Sommeren er lagt bag os, de lyse aftener svinder ind, og der bliver mere tid til indendørs sysler. Derfor kommer her endnu en opfordring til at besøge Birreth s bogbyttebiks BYT EN BOG på Bakkensbro. Der er gode romaner og krimier. Der er historiske bøger, børnebøger og billedbøger. Alle, som har en god bog, de ikke vil gemme, er velkomne til at aflevere den og tage en af de andre bøger med hjem. Det er således ikke et lån, men en byttehandel, som kan gentages igen og igen. Der er fast åbningstid sammen med Lokalhistorisk arkiv, hver mandag kl. 9 11, og onsdag fra kl og ellers tilgængelig når skolen er åben. Vi gentager successen! Vi vil gerne invitere til en sangaften tirsdag d. 20. oktober 2015, kl på Bakkensbro skole. Anne Ernst fra Blans vil spille til. Det er gratis af være med, men vi vil gerne have en tilmelding senest d. 16. oktober hos Agnete: eller Bo: mail på 9

10 Om Sundeved-stien Fra Brudehøj til Brobølvej. Juli 2015 Der var god plads på den lille nyanlagte p-plads et lille stykke fra Brudehøj og straks ved starten af turen ser man på den østlige side af tunneldalen med Bovrup bæk den bevoksede Brudehøj en langhøj fra stenalderen ( f. Kr.), hvortil der knytter sig flere sagn. Højen er 35 m lang, ca 12 m bred og 3 m høj. Her er et af sagnene: Der levede for et par hundrede år siden i Blans en bonde, som var såre rig og kun havde en eneste datter. Og hun var så køn, at mange kom for at bejle til hende. Rige mænds sønner kom langvejs fra, men alle fik de afslag, for hun havde et hjerte af sten. Hun var ond og havde lovet højt og dyrt, at hun aldrig 10

11 ville gifte sig. Hendes hu stod til at glimre ved gilder og fester og at se alle de unge karle springe for sig. Da kom der til byen en karl, som tog tjeneste hos en bonde. Det trak op til det største og rigeste bryllup, Blans havde set i alle sine dage. Mange dage, en hel uge, skulle der festes, og der var draget omsorg for, at ingen skulle sulte eller tørste i de dage. Det blev det største og vældigste brudeoptog. Alt hvad Bovrup og Blans havde af stadsvogne kom frem og lysteligt kørte de til kirke. Kun bruden var ikke glad. Hun sad der bleg som et skrud. Den forfærdelige ed, hun havde svoret, randt hende i hu, og hun blev bange. Det vældige brudeoptog kørte frem mellem de høje hegn under lystige fanfarer. Himlen var klar, og støvet hvirvlede op. De nåede til Bækgren, hvor Bovrup bæk deler sig i mange arme. Da med eet kom der en tordnende sky farende lavt hen over engen, en hvirvelvind suste foran dem, hestene stejlede og folkene sad i angst. Og skyen sænkede sig ned over brudevognen og jog hen over en lille høj inde på marken. Flammer skød op, højen skiltes i to under brag og tordenskrald, det drønede pg gungrede. Så folk trykkedes ned, hvor de sad, og sveden sprang frem fra alle porer. Skyen lettede igen, og alt var som før. Solen strålede, men bruden var forsvundet og borte. Samme stund kom bølgerne skyllende ind mod Blans strand; de rullede med noget tungt. Det var karlens lig. Men det fortælles, at hver skærsommer sidder der en forklædt jomfru på højen og kæmmer sit lange hår. Da er alt djævelskab sluppet løs, og det tuder, hyler, hviner og flagrer rundt omkring. Nu går turen så videre op mod Lille Stabel Stien, - vejen er vel afmærket, så alle kan finde vej, men lige efter Lille Stabel skal man passere en mark, hvor der græsser nogle køer og en enkelt, stor tyr. Heldigvis viste det sig, at den var yderst fredelig, så den nøjedes med at se venlig ud. Men to ikke helt unge damer, som jeg mødte på turen, udtrykte deres store betænkeligheder ved at skulle ind i indhegningen sammen med tyren. Ingen af dem syntes at have lyst til at lege toreadorer. 11

12 To låger gør det nemt at passere indhegningen. Og nu nærmer sig den første, lidt vanskelige del af turen nedgangen til tunneldalen Folk, som er lidt gangbesværede kan godt komme lidt i vanskeligheder, for der er ret stejlt ned og ved vådt og glat føre bliver det yderligere vanskeligt at komme ned. På nogle strækninger er stien ret skråtstillet så her må man være lidt forsigtig. Men stien er stadig vel afmærket og det går nu igennem uberørt skov/krat område, hvor der kan iagttages en natur med utrolig mange facetter. Her f. eks. kæmpesvampe ved roden af et stort bøgetræ og her resterne af en falden kæmpe, der får iiilov til at rådne kun forstyrret af et utal af iiimange forskellige insekter Noget af det første man støder på, når man når til selve Ullerup skov, er en af de gravhøje, der findes her. Måske var det en ide, at rejse en lille informationstavle her, for det er ikke umiddelbart indlysende, at man får øje på forhøjningen. 12

13 Her i skoven er stien bred og let at vandre på, - ja, der er endog sat små broer over to vandløb. Videre går stien langs skovkanten til man kommer til en åben plads, hvor græsset er slået, og hvor der er et bord med bænke, som man kan bruge evt. til at nyde den medbragte kaffe ved. Og lidt senere møder man endnu en bænk, hvor ømme tæer kan luftes Og så kommer der en lang lige markvej, som fører op til Brobølvej. Her på det stykke kan man glæde sig over frodige marker og skøn natur. 13

14 Sidste stop på turen var ved den ledstolpe, der står ved indkørslen til markerne øst for Brobølvejen.. Den er fyldt med skåltegn. Der har hos mennesker altid været en trang til at fortælle andre om store oplevelser, som man har været ude for. Også i gamle dag var det vigtigt for menneskene at kunne fortælle andre om deres arbejde, deres krige, deres jagt, deres skibe, om deres tro på guder o.s.v. Fortælling alene var ikke nok, man måtte også skriftligt eller kunstnerisk give udtryk for det, man var optaget af. I bronzealderen (ca f. Kr.) var der mange nordboere, som lavede tegninger på sten. Helleristninger kaldte man dem. I Danmark var det svært at finde store, plane stenflader, som kunne rumme de mange, mange tegninger og tegn men i Norge og Sverige findes endnu mange, store felter i klipper, hvor man finder disse helleristninger. De fleste billeder, som er hugget ind i stenene, forestiller skibe. Der er også billeder af solguden i sin vogn eller skib. Der er billeder af den første forårspløjning - den har sandsynligvis været en hellig handling. Det har bronzealderens skåltegn også været. Måske er de tegn på glæde ved, at solen efter en lang vinter er kommet med lys og varme, så forårets liv og sommerens vækst kunne begynde. Brobølvejens ledstolpe med skåltegn har på den ene side 33 skålformede fordybninger. Stenen er 1,10 m over jorden og ca. 30 cm på alle fire sider. De to jernstabler til markleddet sidder endnu i stenen. Uden tvivl har stenen oprindeligt været meget større, idet man ved tilhugning til ledstolpe må have fjernet en stor del af stenen. Sundevedstien fortsætter ad landevejen til Blans og videre til Ballegård og Ballebro. Knud Tejlgaard Jensen 14 Juli 2015

15 Følg med i livet i Avnbøl-Ullerup og se hvad der er aktuelt lige nu, ved at komme med i facebookgruppen Avnbøl-Ullerup. Med mellemrum dukker der sikkert gode og velmenende tilbud om køb og især salg op på Avnbøl-Ullerups facebookside. Næsten lige så ofte bliver køb og salg relaterede indlæg slettet igen. Facebook er nok et godt medie til den slags annoncer, men der findes mange grupper, som er lavet med det formål for øje. Andre som for eksempel Avnbøl-Ullerup gruppen, er oprettet med det formål for øje, at informationer og andet af interesse for beboere i Avnbøl-Ullerup kan videregives her. For ikke at siden skal blive for udvandet, vil køb/salg, og andre irrelevante opslag på siden derfor blive fjernet. 15

16 16

17 Bakkensbro Skole Instruktør Hjælpeinstruktør Ugedag Tidspunkt Sundeved gymnastikforening 2015/2016 Spilopperne Trine Holm og Malene Moos Stefanie Egtved Pedersen Onsdag Piger og drenge 3-6 år Damer Anne Østergaard Torsdag Store bolde og elastikker Starter uge 38 Crossgym. Crossgym. Crossgym. Crossgym. Crossgym. Seniorer Kamma Bonefeld Onsdag Yoga Berit Petersen Mandag Blans - Eckersberg Børneunivers Instruktør Hjælpeinstruktør Ugedag Tidspunkt Forældre/barn 0-3 år Helene Mulvad Nissen Søndag Megafræs Lene Lindegaard Joel Herskind Mandag Piger og drenge 3-6 år Helene Mulvad Nissen Mette Bastholm Spring/rytme Eva Hinrichsen Anne Kirstine Lei Mandag klasse drenge/piger Joel Herskind Damer Kamma Bonefeld Tirsdag Nydamskolen Instruktør Hjælpeinstruktør Ugedag Tidspunkt Forældre/barn 0-3 år Lotte Bohsen Onsdag Ønsker du at være instruktør eller hjælpeinstruktør, kontakt da: Formand: Jutta Østergaard -Tlf Gymnastik mysteriet Lotte Bohsen Cecilie Elneff, Line Dominic, Jens RavnOnsdag Piger/ drenge 4-6 årige Camilla E. Sørensen Rebecca E. Sørensen, Celina Blom SGF minimix Marika Jensen + Malene Moos Ida Von Oldenburg, Cecilie Elneff Tirsdag kl. piger /drenge Stefanie Egtved Pedersen SGF mix, kl. drenge/piger Marika Jensen + Malene Moos Jens Ravn Onsdag Spring/rytme Jonas Høj Lorenzen Cross gym. Jutta Østergaard Tirsdag Pilates Elin Johannsen Torsdag Starter uge 38 Puls & styrke Christina A. Larsen Torsdag Træls træning for seje mænd Svend Petersen Torsdag Damemotion Nete Lundt Mandag Dansemix & Retro-aerobic / MBL Jutta Østergaard Søndag Sundeved Hallen Instruktør Hjælpeinstruktør Ugedag Tidspunkt 17 Aerobic step Berit Ravn Onsdag Tilmelding og betaling på Sæsonopstart: uge 37

18 18

19 Til trods for den umulige tilmeldingsfrist er jeg blevet bedt om at tage annoncen med i bladet. Bo 19

20 20

21 21

22 Program for: og 12. september 2015 Bakkensbro Torsdag den 10. september Kl : Lotto Igen i år starter vi festen op med lotto. Det koster 10,- kr. pr. plade, og du skal huske selv at medbringe brikker. Det er mange spændende præmier, også til sidemanden. Der vil være mulighed for at købe kaffe/kage og øl/vand kom og spil, og få nogle hyggelige og sjove timer. Hvis du har lyst til at bage en kage til lottospillet, så kontakt Mie på tlf Fredag den 11. september Kl : Stjerneløb med løbeklubben Tempo Ruten er på 8 km, og startgebyret er 25,- kr. Der er præmier til de hurtigste løbere. Har du lyst til at deltage i Stjerneløbet, så kontakt Anne Østergaard på tlf eller Lars T. Hansen på tlf

23 Ny menu Kl : Sommermenu fra Grill&Mad v.eddie Schwarz Pris 65 kr pr. pers. Først til mølle-princip. Kl Spiller Svigermors drøm i teltet Kl.18.30: Havetraktorringridning Du skal være minimum 16 år, og det er på eget ansvar. Kom gerne udklædt, der vil være præmier til traktorkongen og bedste udklædte. Tilmelding senest den 10. september til Palle på tlf eller Henrik på tlf (efter kl ). Kl : Mobildiskotek Extreme-Party Igen i år kommer Extreme-Party og spiller op for de unge. Kl til kl er der fest for dem fra 0 til 6 kl. Kl til kl er der fest for dem fra 7 kl. til 17 år. Vi mangler hjælp til opsyn! Ring eller skriv til Regina på tlf eller Tombola med masser af flotte gevinster Lørdag den 12. september Kl : Ringridning optog Rytterne mødes på Materialegården i Avnbøl, hvor optoget starter kl Alle ryttere skal have en ansvarsforsikring. Ringridningen er kun for lokale ryttere, der er født og opvokset i eller har en andet tilknytning til Avnbøl, Ullerup eller Blans området. Alle ryttere bedes medbringe en gave til en værdi af 100,- kr. Lidt om ruten: Vi rider og cykler ad Materialegården, Klinggade, Sølvtoft og Truenbrovej, Avnbøløstenvej, Tunnelvej og fortsætter op ad 23

24 cykelstien. Vi fortsætter op ad Rosenvej, om forbi den gamle købmand, ned forbi brandstationen og tilbage til skolen. Tilmelding senest den 5. september til Helle på tlf Kl : Cykelringridning for børn: 2 til 10 år. Cykelrytter børnene møder op på samme tid som rytterne på matrialegården. Der vil være 3 galger: 2-4 år, 5-7 år og 8-10 år. Der vil være præmier til de første 3 i hver galge med flest ringe og i præmie i hver aldersgruppe med den flotteste/fantasifuldt udklædte cykel. Sidste tilmelding d. 10. september til Lone på Kl : Loppemarked Har du lopper på loftet, så tag dem med og sælg dem på vores loppemarked. Du skal selv medbringe et bord til lopperne. Du kan stille dit bord op under halvtagene. Tilmelding senest den 4. september til Inge på tlf Kl : Den sønderjyske kagedyst Mød op med din allerbedste kage og deltag i Den sønderjyske kagedyst. Din kage vil samtidig indgå i vores årlige kaffebord. Vinderen af dysten offentliggøres til Madkurvsfesten om aftenen og får en flot præmie. Tilmelding senest den 4. september til Inge på tlf Kl : ÅREST MADKURVSFEST Traditionen tro spiller op til en kanon omgang fest og dans igen i år. Der vil være amerikansk lotteri med masser af flotte præmier. Adgangsbillet: 100 kr. pr. person 24

25 Der er mulighed for igen i år at bestille mad som leveres igennem BSFood til 100 kr. pr. person Som altid er I velkomne til at medbringe jeres egen menu og drikkevarer til en festlig aften. Al tilmelding til Birgitte på: Smedetoft 15a hvor billetterne også afhentes. Avnbøl-Ullerup Landsbylaug står for drikkevarer og grillpølser hele weekenden. Til børnene Hoppeborge, ponytrækning, ansigtsmaling Slikboden: Slush ice, popcorn og fiskedam. Søndag d. 13 september Oprydning Vi rydder op søndag formiddag. Kom og giv en hånd med og sig tak for sidst. Vi mødes kl. 10:00 Vi har altid brug for ekstra hænder, så vi håber der er flere, der gerne vil hjælpe til, både med opsætning og under ringridningsfestlighederne. Find flere oplysninger på vores Facebook gruppe Avnbøl Ullerup Ringridning. Der kan I også stille spørgsmål. 25

26 Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter Udlejningsbetingelser: Hvem kan leje? Alle bosiddende i det gamle Ullerup sogn, Bakkensbro tidligere skoledistrikt og de foreninger, der benytter lokaler på Bakkensbro. Lokalerne kan anvendes til forsamlinger, fester, børnefødselsdage (med krav om voksnes tilstedeværelse) med videre, dog frabeder vi os ungdomsfester. Lokalerne er til max 70 personer. Vi forbeholder os ret til at spørge ind til formålet og derudfra tage stilling til evt. lejemål. Ved afbestilling senere end 4 uger før den bestilte dato, bortfalder retten til tilbagebetaling af den indbetalte leje. Priser: Weekend (fredag, lørdag, søndag) Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal: 600,-kr. + depositum 500,-kr. + depositum som medlem af Bakkensbro s venner Lejemålet går fra kl til næste dag kl eller efter aftale Hverdage (mandag til torsdag) Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal: 400,-kr. + depositum 325,- kr. som medlem af Bakkensbro s venner Lejemålet går fra kl til næste dag kl eller efter aftale Hverdage (mandag til torsdag) Forsamlingslokaler+gymnastiksal max 5 timer og senest til kl. 18 Til børnefødselsdag el.lign 250,- kr. 200,-kr. som medlem af Bakkensbro s venner. Depositum 500,00 kr. betales sammen med lejen ved reservering. Depositummet tilbagebetales, når der er tjekket, om alt er afleveret i retmæssig stand, senest en uge efter lejemålet. Er rengøring ikke i orden, foretages det på lejerens regning. Ca. 4 dage før arrangementet kontaktes udlejer på tlf eller , og der laves aftale om udlevering af nøgle osv. Bliv medlem af Bakkensbro venner for 50 kr. pr. husstand! 26

27 Sankt Hans aften på Dansepladsen blev igen i år en våd fornøjelse. Men som det ses, præsterede Jacob og JanErik endnu en gang et flot bål. Ca. 60 mennesker iført støvler, regntøj og paraply kunne ikke kun nyde det flotte bål og den fælles sang, men også nyde at der kunne købes øl/vand og pølser i den nyopførte bålhytte. Hvor mange som benytter sig af Bambusstien, Dansepladsen og bålhytten er svært at vurdere, men jeg fornemmer der ofte er folk i skoven. Bålsteder og grillristen kan selvfølgelig frit benyttes, og brandværnet har sponsoreret et par branddaskere som nu hænger på bålhytten. Hvis uheldet skulle være ude, og ilden ser ud til at kunne brede sig, er de rigtig effektive til at slukke en lille ildebrand i græsset med. Generelt er næsten alle gode til at benytte det affaldsstativ, som står på dansepladsen, men kunne vi få de sidste par dåser deri også, ville det være helt perfekt. Til sidst den sædvanlige bøn til en person med græstrimmer, om at tilbringe en halv time med at slå det lange græs omkring bålsteder, borde, bænke og bålhytte. 27

28 For lidt over et år siden blev der afholdt loppemarked på Bakkensbro. Alle de ting, som ingen andre af områdets kommuneskoler kunne bruge, skulle ryddes ud, og loppemarkedet afhjalp en stor del af det problem. Ikke alt blev dog solgt, og ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP tilbød at hjælpe os af med meget af det usolgte. På deres hjemmeside kan man finde denne rapport om Transport nr. 55 til Rumænien 6 14 Juni 2015, som Bakkensbros tiloversblevne musikinstrumenter, puslespil, rulleskøjter, skoleborde og stole til sidst kom med på: Cluj Cornatel Læsning af den Rumænske sættevogn skete fra ØB lager på Rønhave ved Sønderborg torsdag den 4 juni, læsseholdet mødte kl.9. Kjeld Lykke Olesen fra Langå havde et læs med som de havde samlet. Der blev pakket og huller fyldt op. Kl var sættevognen fyldt, alt planlagt kom med. Chaufføren fik papirerne og besked på at vi søndag aften når vi var i Cluj ville ringe til ham. Kl.18 kørte sættevognen. Transporten betales af foreningens kassebeholdning. Følgebilen min Passat startede lørdag morgen kl.4.00 jeg havde hentet Kjeld Lykke ved toget fredag aften. Henning Lundtoft Jensen og Preben Møller hentede vi på Als og kl. 5. startede turen sydpå. Deltagerne betaler selv alle udgifter ved turen i følgebilen. Vi kørte sædvanen tro over Dresden, Tjekkiet, Slovakiet til et motel i Abony i Ungarn som vi nåede kl Søndag morgen fik vi morgen mad i Julia`s køkken. Ved 8 tiden fortsatte vi mod den Rumænske grænse, som hurtigt og let blev passeret, vejafgift blev betalt og klokken blev stillet 1 time frem og var nu ca I bjergene spiste vi vores sidste medbragte madpakke i dejligt vejr. I Cluj kørte vi til Eva, klokken var nu 15. Skoledirektøren, hans kone og datter kom lidt senere for at hente os. Jeg havde ønsket at se skolens anden bygning, den havde han ikke nøgle til sidst vi besøgte skolen. Først så vi deres keramikafdeling. Derefter så vi klasseværelserne med møblerne fra sidste transport. Vi så også nogle klasseværelser med godt brugte møbler. Direktøren viste os også nogle 28

29 af de dårlige Rumænske møbelmodeller som jeg kendte. Han fortalte at en Rumænsk stol kostede 100 lei ca. 170 kr, men den blev ikke gammel, stellet knækker hurtigt. De fleste klasseværelser havde nu tomands borde i rimelig pæn stand. De kørte med tilbage til Eva, og spiste sammen med os. Josef og Cecilie var til bryllup. Vi prøvede at ringe til chaufføren men tilsyneladende duede det oplyste nr. ikke. Vi sov i vores medbragte soveposer i Eva`s lejlighed. Mandag morgen kom vi ad omveje endelig i kontakt med chaufføren. Han var kun nået til Polen, og ville først være fremme tirsdag eftermiddag. Josef fik ikke nogen forklaring på hvorfor han ikke var kommet længere. Nu havde vi tid til at besøge den Ungarske Katolske kirke, derfra kørte vi til mine venner i landsbyen Sinicoare uden for Cluj. Her traf vi Monica lige før hun skulle på arbejde. Hun ringede til Cosmin og fortalte ham at vi var der. Lidt efter kom han med deres yngste datter, han havde sikkert hentet hende i skolen. Vi sad i havepavillonen og nød det dejlige vejr. Cosmin spurgte om jeg kunne hjælpe ham med nogle borde og stole til deres mødelokale i fængslet. Den højsikrede afdeling, er en bygning i 4 etager. På hver etage er der et lokale som de bruger. De har kun Rumænske stole som ofte knækker. Fangerne må ikke forlade den etage de er på, derfor havde han behov for 4 gange ca. 12 pladser. Jeg kunne klare til 1 eller 2 rum. Faktisk havde han ikke tid til vores besøg, men han ville gerne tale med os. Han forklarede at på deres center i Cluj havde de besøg af nogle indsatte damer og deres børn. Det er meget stort at fængslet giver tilladelse til det. Cosmins mor Conelie og broderen Voico fik også et lille besøg. I gaderne var de ved at lave nye kloakker. Ca kom vi tilbage til Eva. Hun tog ud i byen for at købe lidt brød m.m. Efter kl.17 kom skoledirektøren med kone og datter, dem fulgtes vi så med ud i bjergene og her så vi nogle opdæmmede søer. Fra den ene får Cluj drikkevand men det bliver først renset. Da vi kom tilbage til Cluj inviterede direktøren os ind på en udendørs pizzabar. Det var en dejlig aften i det fri. Vi sov igen i Eva`s lejlighed. Tirsdag morgen tog vi det roligt og besluttede at vi ville tage på udendørs museum i udkanten af byen. Et museum med gamle træhuse, kirker, maskiner med mere, jeg mener det ligger på 35 ha, det var dejligt at gå lidt og samtidigt opleve meget. Vi var tilbage hos Eva ved 13 tiden, vi ringede igen til chaufføren, men telefonen gik igen ikke igennem. Igen måtte jeg ringe til speditøren. Han ringede hurtigt tilbage og kunne nu fortælle at chaufføren nu var i Rumænien og han burde i løbet af 3-4 timer være i Cluj. Josef og Cecilie inviterede os ud for at spise på en burgerbar. Vi ville heller ind på Agabe 29

30 (kirkens korshær). Derfra besøgte vi Filiantrop`s lokaler med klinik m.m, jeg har ikke besøgt dem i de nye lokaler, det var rart at se. Her kan folk komme gratis og få/ låne kørestole m.m. De kan få gratis medicin hvis Josef har det de skal bruge. Der kommer flere gange om ugen en læge som man gratis kan benytte. Det er dejligt at få bekræftet at dette stadigt fungere som det har gjort i over 15 år. Ved tiden kørte vi til Filiantrop`s lager for at være klar når sættevognen kom. Omkring ringer Josef igen til Chaufføren, da mangler han stadigt 1 times kørsel. Josef kører da imod ham for at føre ham igennem byen. Kl.18 er han bakket op til lageret og aflæsning starter. Det er 2 dage senere som bestilt. Skolen er da mødt med nogle hjælpere og en bil til at transportere de 3 klassesæt i alt 83 borde, 143 stole og 3 katetre til skolen i centrum. Aflæsningen gik hurtigt kl var alt til Cluj aflæsset. Filiantrop fik 11 madrasser, 60 div. handicap ting, 65 kasser tøj, 7 kasser porcelæn og 8 div. møbler. Chaufføren blev holdende, han skulle holde pause i 10 timer, kl.4 ville han fortsætte til Onesti og ud til kirken i Cornatel. Han håbede at være der ved 14 tiden. Vi hjalp skolen med at læsse 1 læs skolemøbler. Vi tog afsked med Cluj folkene og fortsatte kl mod Cornatel. Vi nåede kirken i Cornatel kl. 4, her blev vi modtaget af Lily og Dorel. Vi bestilte morgenmad til kl. 9.15, så søvn fik vi ikke meget af. Onsdag formiddag kørte vi til landsbyen Bilca. Vi så kirkebyggeriet som ligger stille på grund af pengemangel. Broerne skulle vi selvfølgeligt også se og glæde os over. Den svingbare bro var i dag ikke lang nok og våde ben ville vi ikke have, så vi gik langs med vandløbet og over den høje bro. Vi så den gamle kirke og besøgte kort naboen, som var ved at bage brød, som vi fik lov at smage. Igen gik vi over den høje bro og så en ved kilden som hentede vand. Vi fortsatte langs åen for at se over på den nye kirke på bakken, der var rigeligt med vand i åen så vi gik tilbage. Præsten fik også et lille besøg, mest for at se hvad problemet var med dørlåsen i den dør som vi har leveret for nogle år siden. Heldigvis var døren ikke ødelagt kun låsen. Jeg har fundet en brugt som er i transporten. Vi så også bro nr. 3 som er bygget af vore elmaster. I Cornatel serverede Lily frokost, Præsten Dorel 30

31 havde taget fri fra skolen som han underviser på. Vi ringede til chaufføren, han håbede han var fremme ca men først kl kom han. Jeg forklarede Cornel og Geo som kom for at afhente at de skulle holde ude langs vejen fordi chaufføren sikkert ville holde pause i 10 timer, før han flyttede sættevognen. Sættevognen blev igen parkeret ud for indkørslen og siden blev åbnet. Så kunne aflæsningen starte med 1. dags forsinkelse. Imens vi læssede af, sorterede vi tingene i 5 stakke. Cornel`s bil holdt bag sættevognen og hans ting kom direkte i bilen. Han fik div. kasser og sække tøj og strikketøj, 1 Keyboard, 2 boksmadrasser og div. møbler. Geo`s ting stillede vi i siden af sættevognen. Han fik 6 tavler, 2 boks madrasser, div. møbler, 1 kasse med vandbeholdere, strikkede ting, tøj, porcelæn m.m. Den største stak var til Robert og Dana, de fik et brugt køkken, 1 vaskemaskine, 48 stole, 1 strygejern, senge og madrasser, 5 sygepleje ting, cykler, diverse møbler, nogle musik instrumenter, tøj, strikketøj m.m. Lily og Dorel fik fryserskab, vaskemaskine, tørretumbler, div. musik instrumenter, div. møbler, strikketøj m.m. Præsten Ioa fik 3 kasser pædagogisk legetøj, møbler, porcelæn, tøj m.m. Godt halvdelen af sættevognen var til aflæsning i Cornatel. Sættevognen var tom kl.ca Der var en del ting som vi selv ville køre ud, dem forsøgte vi at få styr på. Lily serverede aftensmad og derefter samlede Kjeld et stort skab i et af værelserne, vi hjalp til, det tog et par timer. Inden det blev mørkt var alt afhentet undtagen Robert`s stole. Torsdag formiddag hentede vi Ioa`s trailer, på den læssede vi 1 kakkelovn, 1 reol, 1 børnebord, 1 kommode, barnestol og flyttekasse. Det kørte vi ud til Cristi i Bilca med. Cristi`s hus blev for ca.1. år siden ramt af et lyn, det nærmest eksploderede, det lille de havde blev ødelagt, men de overlevede. Næste læs var 9 røde stole til kirken i Bilca (samme model som de andre vi har givet dem). Præsten fik 2 flyttekasser og en barnecykel. Vi monterede nu dørlåsen, så nu kan de igen åbne og lukke yderdøren. I Cornatel leverede vi et par kasser til en familie, her viste deres datter deres drivhus og grøntsager. Lily serverede frokost og vi fik en lille lur. Traileren blev læsset med stolene til Robert og en flyttekasse kom i bilen. Ved Robert i Adjud blev stolene 31

32 læsset af og traileren spænd fra. Vi fortsatte ca. 5 km ud til en landsby med ca. 100 beboer. I denne landsby har en familie stillet deres hjem til rådighed og konen laver hver dag undtagen søndag mad til ca. 34 bør i 2 hold. Det er Robert`s kirke som skaffer midlerne. Det køkken som vi havde med skal monteres her, de fik også en vaskemaskine og lidt andet. Det var de små børn som var der, 4 spillede og sang. Den kasse vi havde med var en gave fra mini konfirmanderne i Vejle. Hvert barn fik en lille gave og en hilsen blev læst op. Vi inviterede Lily og Dorel og Robert og Dana med ud at spise i Adjud. Traileren blev hentet, sidste læs var til Maria, her måtte vi først komme efter kl.18 fordi Maria var på hospital og drengene skulle hjem fra skole. Maria fik 1 fryseboks, 1 spisebord, 4 stole og 1 kasse. Vi så deres mange dyr. På tilbagevejen afleverede vi traileren til Ioa. Trods chaufføren brugte 2 af vore dage så nåede vi alt som vi havde planlagt, men vi spildte heller ikke vores tid. Vi havde en rigtig dejlig hyggelig aften på restauranten. Fredag godt 7 fik vi morgen mad, kl.7.50 kørte vi mod Onesti. Vejret var dejligt så nu kunne vi nyde og se turen. Grænsen blev passeret, klokken blev stillet tilbage og landevejskroen i Ungarn blev besøgt. Her fik vi som sædvanligt dejlig winnersnitsel. Vi var ved Motellet i Abonoy kl temperaturen var det meste af dagen på over 30 grader. Lørdag morgen efter morgenmad fortsatte vi godt 8 på den lange hjemtur igen i dejligt vejr. I Tjekkiet og Tyskland var der flere regnbyger, trafikken var meget lille. Motorvej A7 var spærret og vi kom ud på omkørsel uden ordentlige skilte, det forsinkede os lidt. Vi afleverede Preben og Kjeld i Sønderborg (Kjeld overnattede hos Preben og tog toget hjem søndag morgen). Henning blev kørt til Guderup og jeg var hjemme kl Turens længde var på 4883km. Tak for dejligt fællesskab, tak for hjælp ved aflæsning og tak fordi i tog med. Det var igen en dejlig tur selvom chaufføren kom 2 dage for sent og vi måtte køre hele natten. Med venlig hilsen Østeuropæisk Børnehjælp Rumænien afdeling Arne Lorenzen Kegnæs Tlf mobil

33 33

34 Ullerup ZoneTerapi Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi Tlf.: Gaveidé Tilskud Firmaaftale Babymassage kursus Børn 34

35 Som alle andre forældre har også jeg, utallige gange sagt til mine børn hvornår lærer du det? når de på den ene eller anden måde er kommet uheldigt af sted med hint eller hisset. Jeg har i mit stille sind tænkt, at erfaring er det der skal til, før ungerne kan forudse konsekvensen af en given handling. Dog er heller ikke jeg altid fri for manglende omtanke, og jeg sidder nu og undres over, hvorfor jeg lod en hundelufterhistorie komme med i bladet sidste gang. Der kom nemlig prompte en reaktion på historien med den udskældte familie. Denne gang fra modparten, som nu forventer at få lov til at forsvare sig med et indlæg i bladet om hans oplevelse af sagen. Med risiko for at blive beskyldt for at tage parti i sagen, lader jeg ikke indlægget komme med i bladet, men kan referere, at parterne i sagen absolut ikke har samme opfattelse af episoden, og at vor gode mand gerne står frem for at forsvare sine handlinger. For ikke at denne sag skal komme til at lugte mere, vil den herfra være lukket, og jeg håber endnu en gang, at erfaringer gør én klogere. Når Avnbøl-Ullerup Ringridning løber af stablen den anden weekend i september, afholdes der også loppemarked. Har du loftet fyldt af legetøj, lamper og tøj, så kom og sælg dine ting lørdag den 12. september på Bakkensbro Skole (det nuværende forenings- og kulturhus). Loppemarkedet starter kl og varer indtil kl Du skal selv medbringe et bord til dine ting. Og du kan stille dit bord op under halvtagene. Tilmelding skal ske senest den 4. september til Inge på tlf

36 Som det måske er gået op for de fleste, holder Avnbøl-Ullerup ringridning flyttedag, og er nu ved at etablere sig i nye omgivelser på Bakkensbro. To galger er allerede blevet placeret på den lille fodboldbane, og andre ringriddersager har fundet deres oplagringsplads i de nye omgivelser. Det største problem ved at flytte til Bakkensbro har dog været pladsen til den store madkurvsfest lørdag aften. Dette problem er nu også løst. Med hjælp fra landdistriktsrådet i Sønderborg kommune, har Blans landsbylaug, Avnbøl -Ullerup ringridderforening og Avnbøl-Ullerup landsbylaug købt dette helt nye, certificerede og godkendte telt. For de mere nysgerrige kan oplyses, at teltet måler 12 x 33 meter og vejer kg. (inklusive prinsessen på teltdugen). Et udvalg med repræsentanter fra de tre teltejende foreninger er blevet nedsat til at lave regelsæt osv for brug af teltet. Den store opgave det bliver at rejse, og senere pakke teltet sammen igen, påhviler derimod ikke nødvendigvis udvalget. Derfor bliver der brug for hjælp til dette arbejde. At købe et telt med plads til 250 spisende og dansende mennesker, er ikke just en lille udskrivning, og vi håber derfor, at alle i fremtiden vil hjælpe med at passe godt på vores flotte nye telt. Pæ å Jønne særre å kiche å æ trafik, så komme dæ en cabriole. Pæ seje dæ komme det en fattemands bil. Jønne seje hva me`n då mæ det,jo seje Pæ, han hæ it raj tæ æ tach. Jalsen æ nabo. 36

37 37

38 Vinafryd V/Harry Ebbesen, Svinget 5, Blans, 6400 Sønderborg. Sælger franske, italienske, spanske vine samt special øl Jeg laver vinpakker til private og firmaer efter ønske. Arrangere ligledes vinsmagninger. Åben: tirsdage fra kl.: 17:00 20:00, eller efter aftale. mobil: tlf

39 39

40 Onsdag d. 7. oktober 2015 kl Tag selv pålægsbord Priser: Voksne 20,- Børn 10,- Øl 10,- Vand 5,- Husk at medbringe tallerkner og bestik. Tilmelding senest d. 5. oktober. Ring eller sms til Agnete: eller Bo: mail på eller giv besked via facebook. 40

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP Transport nr.54 til Rumænien 27 sept. 6 okt. 2014 Cluj Ruginesti Cornatel Den Rumænske sættevogn blev læsset fra ØB lager på Rønhave ved Sønderborg torsdag 25 september, vi startede

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Transport nr. 11 til Rumænien.

Transport nr. 11 til Rumænien. Transport nr. 11 til Rumænien. Cluj Simleu Silvaniel, Salaj amt Hirlau Mich.Kogalianu. Lastbilen blev læsset i Sønderborg torsdag den 24. maj 2001, og startede fredag den 25. maj. Lastbilen kører ned i

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Østeuropæisk Børnehjælp transport til Rumænien maj 2017 Astrid Stampe Lovelady, ph.d-studerende i antropologi ved University of St.

Østeuropæisk Børnehjælp transport til Rumænien maj 2017 Astrid Stampe Lovelady, ph.d-studerende i antropologi ved University of St. Østeuropæisk Børnehjælp transport til Rumænien maj 2017 Astrid Stampe Lovelady, ph.d-studerende i antropologi ved University of St. Andrews Fra lørdag d. 13. maj til lørdag d. 20. maj 2017 kørte jeg med

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP Transport nr.46 til Rumænien 20 maj -28 maj Tarnaveni - Delenii og Cornatel / Onesti. Denne transport fyldte 8 l. meter ca. 50m3 godt ½ sættevogn. Jeg valgte at sende denne transport

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Formandsberetning i Heart for Romania 2015

Formandsberetning i Heart for Romania 2015 1 Når man sådan begynder at kigge tilbage på året, der er gået, så har vi egentlig haft gang i mange ting. 2 Rumænien 2014 Sidst i maj tog vi endnu engang turen til RO, denne gang valgte vi at tage med

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand.

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand. Mandag og tirsdag var Kenneth og Kjeld i Tămășoaia, for at fortsætte med søndagsskolelokalet, sammen med Ioan og nogle lokale mænd. De fik købt nogle flere materialer til rummet. Der er meget arbejde derude,

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Generelt: Her er alle velkommen!

Generelt: Her er alle velkommen! Generelt: Kom og vær med når vi starter en ny sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og underholdende aktiviteter for både store og små, unge og

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Side 1 af 5 ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP. Transport nr. 42 til Rumænien 7? 16 september 2008. Cluj? Juco? Iasi? Frumosica? Storesti- Vladeni?

Side 1 af 5 ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP. Transport nr. 42 til Rumænien 7? 16 september 2008. Cluj? Juco? Iasi? Frumosica? Storesti- Vladeni? ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP Transport nr. 42 til Rumænien 7? 16 september 2008 Cluj? Juco? Iasi? Frumosica? Storesti- Vladeni? Radeni Vi læssede sættevognen fra vores lager i Rødekro lørdag 6 september. Igen

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00

FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00 TOUR DE HØJEN FREDAG DEN 13.06.2014 KL.18.00-19.00 STØT ET GODT FORMÅL! Vi gentager successen fra tidligere år og indtager landevejene omkring Højen for at køre penge ind til Støtteforening Venner for

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni

Program for Hylke Festuge 2014. lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Program for Hylke Festuge 2014 lørdag d. 14. mandag d. 25. juni Familiedag kl. 9.30 16.30 Kl. 9.00 11.00 er der fodboldskole for de mindste. De store børn har været i gang siden fredag d. 14. kl. 15.00

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013

Overnatning i Buerup d. 22 23. august 2013 Torsdag d. 22. august Så kom dagen endelig hvor vi igen skulle af sted på overnatning i Buerup, så da vi havde sagt farvel til mor og far, og bussen var pakket, blev GPS en indstillet til forsamlingshuset

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Kom med: Byfest program. 2. - 7. maj. Følg os på facebook. Borbjerg - løbet bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste

Kom med: Byfest program. 2. - 7. maj. Følg os på facebook. Borbjerg - løbet bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste Byfest 2016 2. - 7. maj Kom med: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag Lørdag Lørdag Lørdag Lørdag Borbjerg - løbet pladespil bilorienteringsløb friluftsgudstjeneste familiedag Revy og musik morgenkaffe

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

SÅ GÅR DET LØS.. D. 30.august 3. september

SÅ GÅR DET LØS.. D. 30.august 3. september SÅ GÅR DET LØS.. Byfest 2017 D. 30.august 3. september Forsamlingshuset, Fællesrådet, FDF Spejderne, Fritidsklubben og Idrætsforeningen har udarbejdet programmet til dette års byfest. HUSK TILMELDINGSFRIST

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere