nr maj 2015 Til Lellinges borgere fra institutioner og foreninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 25 - maj 2015 Til Lellinges borgere fra institutioner og foreninger"

Transkript

1 nr maj 2015 Til Lellinges borgere fra institutioner og foreninger 1

2 nr maj 2015 Indhold Side Seniorklubben 4 Lellinge Skole & SFO 8 Lellinge Beboerforening 11 Lellinge IF 12 Om Lellinge Mølle 14 Vemmedrup-Lellinge Dagplejegruppe 16 Lellinge Menighedsråd 18 Vejforeningen Lellinge Østermark 20 Lellinge Lokalarkiv 22 Dagli Brugsens bestyrelse 29 Annoncer 30 Mosaik udgives af foreninger og institutioner i Lellinge. Skriftet udkommer 2 gange årligt og gratisomdeles til alle husstande i Lellinge sogn. Redaktion: Henning Mathiesen (ansv.) , Mosaik udarbejdes af: Helge Pedersen, Jan Meilby, Brian Sørensen, Henning Mathiesen. Dette nummer er på 32 sider og trykt i 500 eksemplarer. Tryk: Microforma, 5230 Odense M. Eftertryk kun tilladt efter aftale. Mosaik 2015 ISSN

3 På grund af tekniske problemer udsendes dette nummer af Mosaik med en lille måneds forsinkelse. Da Mosaik ikke har til formål at levere dagsaktuelle nyheder, har dette jo ikke den store betydning. Og så alligevel. Vi befinder os netop nu i en tid, hvor afgørende forandringer i landsbyens liv er i fuld gang, og det, der var fakta for en måned siden, er forkastet i dag. Det kan være vanskeligt at sige noget om, hvad der følger efter, at skolen er lukket. Heldigvis ser det ud til, at politikere og forvaltning i Køge er helt indstillet på, at der også fremover skal være rum for fritidsaktiviteter og mulighed for at mødes andre steder end i Brugsen, når man bor i Lellinge. Man kan vælge at sige, at det ikke har nogen betydning, om man bor det ene eller det andet sted. Om man bor i en by, i en landsby eller midt imellem; det kan være hip som hap, når blot man kan få opfyldt sine behov for idrætslige, kulturelle eller sociale faciliteter, om man så skal køre nogle kilometer i bil. Og kommer man godt ud af det med sine nærmeste naboer, ja, så kan behovet for socialt samvær udmærket være dækket. Et eller andet sted findes der dog i de fleste mennesker en mekanisme, der får hjemstedet og dets beboere til at blive en del af én selv. De fleste kender vel fornemmelsen af at komme hjem, når man forlader motorvejen eller står af bussen. Gå ind i Brugsen efter en uges ferierejse jo, de er der alle sammen endnu, heldigvis. Og der er altid et par stykker mere, man lige får nikket til eller vekslet et par ord med. Dét fællesskab kommer ikke af sig selv, men skal af og til holdes ved lige. Og det skal der være plads til! God sommer ønskes med Piet Heins måske korteste gruk: Co-existence or no existence! 3

4 Aktiviteter i Seniorklubben Af Finn Hoffmann, formand Lellinge Seniorklub vil gerne benytte denne anledning til at informere mere bredt om sit virke. Klubben afholdt sin årlige generalforsamling i november 2014.Valgt til bestyrelsen blev Anni Krogh, Ilse Andersen, Grethe Ottesen, Esther Jeritslev, Niels Jørgen Gothardsen, Helge Pedersen og Finn Hoffmann. Konstitueringen resulterede i følgende fordeling af poster: Finn Hoffmann, formand Esther Jeritslev, bestyrelsesmedlem, kasserer Grethe Ottesen, bestyrelsesmedlen, sekretær Anni Krogh, bestyrelsesmedlem Ilse Andersen, bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Gotthardsen, 1.suppleant Helge Pedersen, 2.suppleant Som revisorer genvalgtes Gitte og Torben Ellegaard Seniorklubben afholder mange og varierende arrangementer for medlemmerne hen over året. Fra formandens beretning til generalforsamlingen 2014 kan nævnes IT-kurser på Køge bibliotek, lokal historie om Lellinge Kirke og om Lellinge Mølle og dambrug. Besøg i Ravnsborghallen og bowling dér, julefrokost, information om Køge Kyst-projektet, besøg på Militærmedicinsk samling i Gadstrup, Gud og gule ærter med menighedsrådet, påskefrokost, i København med rundvisning og pandekager på rådhuset, til Nykøbing Falster revyen og endelig havde vi sluttet af med en tur til Traktørstedet Bøgeskoven. Der var også i årets løb afholdt 8 bankospil. Også i år er der mange interessante aktiviteter på programmet. Specielt vil jeg fremhæve et besøg i Bjørn Wiinblads hjem i Sorgenfri, der nu er museum efter hans død, i det tidlige forår. Her så vi hvordan hans produkter blev dekoreret af kvindelige malere. Ligeledes blev vi orienteret om hans liv og virke 4

5 og vist rundt i huset, der var proppet med alskens indkøbte rariteter fra fjerne lande. En oplevelse jeg ikke ville have været foruden. Der skal lyde en opfordring til de ældre medborgere i Lellinge om at deltage i arrangementerne. Det koster 75 kr. om året, og samtidig melder man sig ind i Lellinge Beboerforening, der varetager Lellinges interesser specielt i relation til kommunen. Seniorklubbens tur til Christiansborg. Af Grethe Ottesen Så har Seniorklubben igen været på en hyggelig tur til København. Denne gang gik turen til Christiansborg og Folketinget, som vi besøgte den 15. april. Der var 15 personer som deltog. Nogen var nok lidt bange for at deltage p.g.a. de mange trapper på Christiansborg. Esther havde været ude i god tid og købe klippekort, da disse jo ikke blev solgt efter 8. februar. Vi havde ændret lidt i programmet, så i stedet for at drikke eftermiddagskaffe i klubhuset inden vi tog afsted, mødtes vi ved stoppestedet på Ringstedvej og tog bussen kl. 14. På Køge station var bare at skifte til toget og så gik turen mod Køben- 5

6 havn med tog hele vejen. Der havde jo i dagene op til været problemer med togene. På den nye Nørreport station stod vi af og gik ned gennem Købmagergade, over Højbro Plads til Christiansborg. Det er altid spændende at komme til staden, og denne dag var byen særlig fuld af mennesker, politi og garderhusarer med heste, der øvede, for næste dag havde vores dronning fødselsdag, og skulle køre gennem Københavns gade i åben karet til Rådhuset. Det er ikke sådan lige at komme ind på Christiansborg. Først blev vi lukket ind i en sluse, hvor vi skulle scannes og tjekkes efter alle kunstens regler. Så skulle vi hænge vores overtøj i et låst aflukke hvor det kun var vores ting der var. Så fik vi et klistermærke til at sætte på tøjet, så man kunne se hvor vi kom fra. Så kom restauratøren og hentede os og fulgte os ned til Snapstinget, hvor vi havde bestilt eftermiddagskaffe og kage. Da klokken var blevet 17 kom vores guide og hentede os. Man må ikke bevæge sig omkring på egen hånd. Det var en rigtig god fortæller vi havde fået som guide. Han vidste alt om folketinget og politikerne. Han fortalte hvordan det foregår i folke- 6

7 tingssalen når der skulle stemmes og hvor de forskellige politikere havde deres pladser, og ind imellem kom der også lige lidt hans egen mening. Vi så samtalesalen og vandrehallen, billederne af alle de gamle politiker, de gamle skrifter omkring grundloven og han fortalte om nogle gamle hændelser og kom med små anekdoter. Det er rart og gør det altid mere spændende, når man har en god og velorienteret guide. Det var meget hyggeligt og da vi var færdige, forslog han at vi kørte op i tårnet og så ud over Københavns tage. Der var 2 elevatorer og 40 trappetrin op, men trapperne var nye, brede og gode så næsten alle var oppe i tårnet. Det var en helt unik oplevelse at stå der oppe i Københavns højeste tårn og se ud over byens tage, og se Børsen, der lå langt nede og så meget lille ud. Jeg har været oppe i tårnet på Københavns rådhus, men det kan ikke måle sig med dette syn. Efter denne oplevelse gik turen hjemad igen. Op til Nørreport station og med toget til Køge, og herefter med bussen til Lellinge, og så var klokken blevet 20. Nu må vi se hvordan vi næste gang kommer til København, når man nu ikke længere kan købe klippekort, men skal have rejsekort, for det er mit indtryk at alle er utrolig glade, og synes det er hyggeligt med de ture rundt omkring, hvor vi køre med de offentlige transportmidler og kan sidde og være sociale, frem for at køre i egne biler. 7

8 En æra er slut for Lellinge Skole Af Louise Thiel, skolebestyrelsen Så gik den ikke længere. Et vigtigt omdrejningspunkt for vores by lukker, og børn, lærere, pædagoger og forældre på Lellinge Skole er ved at forberede sig på en ny hverdag på Vemmedrupskolen. Vemmedrupskolen er overbygningsskole til Lellinge Skole og de to skoler har de sidste hhv. 3 og 6 år haft fælles skolebestyrelse og ledelse. Skoledistriktet for Vemmedrupskolen bliver pr. august 2015 udvidet til også at indeholde Lellinge indtil motorvejen. Østermarken og de øvrige bebyggelser ind mod Køge vil komme til at høre til skoledistriktet for Ellemarken. Alle nuværende elever på Lellinge Skole flytter dog med til Vemmedrupskolen. Skolen lukker officielt pr. 1. august og der er hos ledelsen, lærere, pædagoger og skolebestyrelsen lagt mange kræfter og tanker i et at udarbejde et intensivt brobygningsforløb, som blandt andet betyder, at alle børn og voksne flytter ud på Vem- Den sidste kamp for skolen kunne ikke vindes. 8

9 medrupskolen allerede d. 18. maj. Brobygningsforløbet vil sikre, at børn og voksne fra Lellinge Skole får en god og tryg opstart på Vemmedrupskolen, og at de to skoler får mulighed for at gennemgå en sammenlægningsproces, hvor udgangspunktet vil være, at begge skoler og SFO'er ligeværdigt kan smelte sammen til en fælles skole på Vemmedrupskolen. Børnene har allerede haft en fælles emneuge på Vemmedrupskolen og flere fagdage kommer til, hvor de bliver blandet i hold på de enkelte årgange fra begge skoler. Den fælles emneuge har, som forventet, allerede givet børn og voksne fra begge skoler nogle nye venskaber og positive oplevelser, men man skal ikke tage fejl af, at det fylder meget hos mange af børnene at skulle flytte over på en ny skole og skulle indgå i helt nye klasser og fællesskaber - og for de modtagne børn og voksne at blive 'mange flere' i klassen. De fælles dage samt den tidlige flytning giver lærerne og pædagogerne mulighed for at observere børnene og give dem nødvendig viden om, hvordan børnene går i spænd både fagligt og socialt, så den fremtidige klassedeling kan blive så optimal som muligt. Visionen for fremtiden på Vemmedrupskolen er, at skolen videreudvikles med erfaringer fra begge skoler til et sted, hvor alle børn udvikler sig til aktive, videbegærlige og livsduelige mennesker, som efter endt skolegang ser tilbage på en positiv og meningsfyldt skoletid, hvor de har opnået kompetencer og tillid til egne muligheder. Alt dette i samhørighed med den nye skolereform. Det praktiske omkring skolevejen fra Lellinge til Vemmedrupskolen har været et emne, der helt naturligt har fyldt meget hos forældrene. Den nuværende skolevej er kun egnet til børn fra 7. klasse. Kommunen har derfor igangsat en dobbeltrettet cykelsti med lys, som planlagt skal stå færdig til første skoledag i august. Derudover vil der blive tilbudt skolebus til de mindre børn (0. til 3. klasse) og buskort til de større. Ligeledes bliver der kigget på ekstra foranstaltninger ved overgangene på Ring- 9

10 stedvej i både Lellinge og Vemmedrup, så sikkerheden bliver forbedret for de børn, der skal tage bussen fra Lellinge til Vemmedrup. Lellinge Skole får et sidste farvel ved, at der bliver holdt afslutningsfest for alle elever, forældre, søskende og ansatte onsdag d. 13. maj med spisning og underholdning leveret af børnene. Vi håber på en hyggelig aften, der kan runde af for alle de gode år, vi har haft på Lellinge Skole. Skolebestyrelsen ønsker God vind på Vemmedrupskolen til alle børn og voksne fra Lellinge Skole og et Vi ses på Vemmedrupskolen til alle de små dejlige børn som allerede bor i Lellinge og som helt sikkert vil komme til fordi Lellinge er bare sådan et godt sted at bo, mor, siger min datter selv og det passer :0). De øvrige aktiviteter på skolen/gymnastiksalen vil dog fortsætte som hidtil indtil Kommunen har taget stilling til, hvordan Lellinges nye omdrejningspunkt skal være. Held og lykke med de ønsker, som blev fremlagt på borgermødet i marts... og TAK til Lellinge borgernes opbakning ved alle de truede lukninger, som skolen har været igennem de sidste mange årtier. Uden den opbakning havde vi ikke haft en så dejlig skole i SÅ mange år! 10

11 Lellinge Beboerforening Af Kim Hansen og Jan Meilby, Lellinge Beboerforening Nu da undervisningen med sikkerhed stopper på Lellinge Skole, melder spørgsmålet sig, om vi fremover har lokaler til rådighed i Lellinge. Ikke kun her og nu, hvor vi fortsat kan anvende skolen, men på lang sigt. Det var nogle af de tanker som mange i Lellinge har tænkt. At sikre lokaler til de mange aktiviteter, som sikrer, at Lellinge forbliver et attraktivt sted at bo, hvor muligheden for at være aktiv i selve Lellinge er noget værdifuldt. Nogle nøjedes ikke kun med at tænke. De valgte at samle alle, som ville arbejde for brugbare lokaler i selve Lellinge. Der blev udsendt indbydelser til alle hustande, således at alle, som ville gøre en aktiv indsats, kunne arbejde sammen. Blandt disse aktive Lellingeborgere var der flere fra Idrætsforeningen og beboerforeningens bestyrelser, så det var en bredt sammensat gruppe med lyst til at gøre det nødvendige. Denne gruppe aktive Lellinge-borgere er blevet enige om, at det vigtigste er at sikre nye lokaler. En hal, en sal eller et multihus, eller hvad navnet nu skal være, som kan erstatte især gymnastiksalen, var målet. Ingen troede på, at vi fik lov til beholde gymnastiksalen i længere tid. Omkostningerne ved at vedligeholde og drive bygningen, vil på et tidspunkt få Køge Kommune til også at afvikle den. Derfor denne løsning. 11

12 Hvis ikke nybygningsløsningen kan gennemføres, så skal en bevarelse af skolebygningen med gymnastiksalen, være hovedopgaven. Klubhuset ved boldbanerne er meget nedslidt og skal udskiftes. At Køge Kommune pludselig skulle finde økonomiske midler til både at udskifte klubhuset og til at bevare af gymnastiksalen, eller til et multihus, er ikke sandsynligt. Derfor blev forretningsmodellen udviklet. Den skal sikre finansieringen af multihuset, med plads til Lellinges aktiviteter, herunder også omklædningsforhold ved boldbanerne, da multihuset tænkes placeret netop dér. Forretningsmodellen er enkel. Sælg skolen og SFOområderne til boligformål. Midlerne fra salget skal bruges til at bygge multihuset. På mødet mellem politikerne og interesserede Lellingeborgere, blev forretningsmodellen præsenteret. At dømme efter politikernes reaktion er der en god mulighed for, at den kan gennemføres. Så nu starter det lange seje træk med at få vores ønske bragt fra at være en plan, til at blive virkelighed. Lellinge Beboerforening vil bruge al erfaring; og alle politiske kontakter til at få opført multihuset, så Lellinge fortsat kan være en aktiv by, med lokaler til at være aktiv i. 12

13 Senior fodbold Af Morten Egeskov Seniorholdet i serie 4 går en spændende halvsæson i møde, da de ligger nummer to i rækken og dermed på oprykningsplads til serie 3. Holdet har flere gange imponeret med flot angrebsfodbold, og storsejre som 6-0 og 8-1. Med 8 sejre, en enkelt uafgjort og to nederlag ser det fornuftigt ud inden de sidste 11 kampe. Kampen om oprykningspladserne er tæt, og Karise ligger a point på 3. pladsen, men Lellinge holder sig foran ved at være bedre indbyrdes efter en 2-0 sejr i efteråret. Allerede i kamp nummer to skal Lellinge møde Karise på hjemmebane, og denne kamp vil betyde meget i kampen på oprykning. Der vil være brug for al den opbakning der kan fås i sæsonens sidste kampe, og det vil være muligt at få en øl eller sodavand, og måske en pølse i forbindelse med kampene. Kampprogram forår Lør kl 14:00 Lellinge Karise Lør kl 14:00 Lellinge Førslev Lør kl 14:00 Lellinge Østmøn Ons kl 19:00 Lellinge Ringsted Utd. Lør kl 14:00 Lellinge Sierslev Lør kl 13:00 Lellinge Benløse Lellinge har også et hold i serie 5. Træning for senior er hver tirsdag kl 18:30 på stadion, og alle er velkommen. Hvis man vil høre nærmere kan man kontakte: Træner Jesper Voxen på tlf eller holdleder Morten Egeskov på tlf Nyt kvindehold starter op i Lellinge! Og der er brug for flere spillere, så kom og vær med. Det vil forsøges at starte et kvinde-fodboldhold op i Lellinge. Der er allerede 7-8 stykker der har meldt sig, og til at starte med er det bare træning, men målet er at kunne være nok til at spille kampe i efteråret. Træning vil være hver mandag kl 18:30. Kontakt holdleder Helle Degn-Andersen på tlf

14 Lidt om Lellinge Mølle Af Niels Jørgen Gotthardsen I 1850 blev hele den gamle møllegård med sine stråtækte bygninger revet ned. Forinden i 1844, havde is og vandmasser bortrevet det lille nordre vandmøllehus med mølle, stampeværk og grynkværn. En ny møllegård med grundmurede bygninger og fast tag blev bygget, dog blev den hollandske vindmølle fra 1841 stående. Den var i øvrigt opført oven på vandmøllen og lignede Ølsemagle Mølle. Den nye møllegård bestod af stuehus, avlsbygninger og stalde. Hestestalden var til 6 heste og den står der endnu. Endvidere var der en bygning til bageri og en bygning til grynkværne og stampeværk med 4 hamre, til stampning af klædestof til vadmelstøj. I 1860`erne bliver vandmøllehjulet nedtaget og erstattet med 2 vandturbiner på henholdsvis 23 og 15 hk. Der kommer et nyt stemmeværk (sluse) og ny dæmning, således at Møllesøens vandresurser kan øges. M e d m ø l l e r Steensens forpagtning i 1870 blev der installeret en B&W 12 hk dampmaskine til supplering af vandturbinerne. Lellinge Mølle var på det tidspunkt kommet på forkant med den tekniske udvikling. Tegningen er en rekonstruktion, der viser møllen, som 14

15 den så ud i 1870 erne med møllehus og bageri liggende ud til Møllevejen. Bag den store skorsten ses bygningen, der indeholder grynkværne og stampeværk. Bygningen står der endnu og kaldes Polakhuset. Bageriet: I midten af bygningen, mellem de 2 skorstene, var der indrettet bageri (5 fag) i hele husets bredde. Æltemaskinen i bageriet var mekaniseret ved, at en lodret aksel med konisk hjul var ført til loftet og via en vandretliggende aksel på hanebåndene ført til møllehuset og enten tilsluttet dampmaskine eller vandturbiner. Mod nord i gavlen var der 2 værelser. Værelset mod vejen var indrettet som bagerbutik, og der var således Fundamentet til den nu forsvundne møllebygning, hvor det store møllehjul var anbragt. T.v. ses lidt af polakhuset, i baggrunden møllerens beboelseshus.. bagerbutik i Lellinge i 1870`erne. (Der findes inventarliste over bagerbutik og bageri). I 1890 erne nedlægges Lellinge Mølle. Inventaret blev solgt, og senere blev møllehuset og andre bygninger revet ned. Polakhuset blev ombygget til 2 lejligheder. Bageriet blev også indrettet med 2 lejligheder. Fiskemester Hans Hansen flyttede ind i den søndre lejlighed. Han var i 1899 blevet ansat som fiskemester ved det nyanlagte dambrug, Aktieselskabet til Fremme af dansk Ferskvands Kultur, som blev oprettet af Vallø Stift. Hans Hansen boede i lejligheden til sin død i Ca. i 1976 blev bageribygningen også nedrevet. 15

16 Affaldsindsamling 2015 Af Lene Lundsgaard, dagplejer I år har dagplejerne i Lellinge-Vemmedrup og Bjæverskov deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald. Der foregår hvert år i april måned. I hele uge 16 var vi ude og samle affald med vores børn. Vi havde både de store og de små med. Vi oplevede hurtigt, at børnene fandt det spændende og sjovt at gå på opdagelse efter affald. Når de fandt skrald, kom de stolte tilbage og puttede det ned i vores affaldssække. Sidst på ugen skulle vi gå og lede mere efter affaldet. Det var en ren fornøjelse at se hvor flot naturen kunne se ud, når affaldet var væk. Vi har også talt med børnene om, hvor farligt affald, der ligger i naturen, er for dyrene. F.eks. hvad der vil ske med dyrene, hvis de spiser affald eller skærer sig på glas eller plastik. Dyrene kan ikke bare tage et smut til lægen, ligesom vi gør, hvis vi 16

17 kommer til skade eller får ondt i maven. Selv om uge 16 er færdig, skal der stadig være fokus på affaldet. I vores legestue er der blevet lavet plancher over Indsamling af affald 2015 hvor forældre, dagplejere og dagplejebørnene kan få en snak om hvor vigtigt det er, at vi passer på vores natur og de dyr, der bor i naturen. Når vi er på vores ture i nærområderne, vil vi forsætte med at samle affald. På den måde vil vi lære vores dagplejebørn, hvordan man passer på naturen. I vores 3 byer (Bjæverskov, Lellinge og Vemmedrup) har vi dagplejere og vores skønne børn fået samlet 71 kg. affald på en uge. I dag, 2 uger efter indsamlingen af affald er færdig, oplever vi stadig, hvordan børnene er opmærksomme og finder skrald. Mandag var jeg ude at gå en tur med to små piger på ca. 15 mdr. Vi skulle ud og opleve naturen. Pigerne fandt pinde, grankogler, blade, våde blomster osv. Lige pludselig kom den ene med et stykke gult affald, og lidt efter var det den andens tur. Det var en dejlig dag, hvor vi fandt mange fine ting. 17

18 Nyt om kirken Af Else Hoffman, Lellinge Menighedsråd Efter nogen snak frem og tilbage lykkedes det et enigt menighedsråd at beslutte, at der skulle lys på kirken. Der er lys på kirken fra 15. november til 15. marts. Lyset tændes, når det bliver mørkt, og slukkes kl I den mørkeste tid vil det også være tændt fra kl. 6 om morgenen og til det lysner. Personligt synes jeg, det er en fornøjelse at betragte vores smukke kirke, oplyst en mørk og sur vintereftermiddag. 18

19 Nord for kirken er der sket visse ændringer, idet gravstederne, der ikke skulle fornys, er nedlagt. På de nedlagte gravsteder er der anlagt et græsareal til senere brug som urnegravsteder. Der er plantet træer, og området fremstår meget smukt. Ydermere kan oplyses, at der er planlagt forbedring af P- pladsen bag kirken, nærmere betegnet det område, der er tilsået med græs. Årsagen er, at bilerne i regnvejr kører fast, hvorfor området skal forbedres, evt. med grusbelægning Årets konfirmander Piger: Emilie Sofie Jahn, Diana Kosenko, Anna Ree Andersen, Maria Josephine Witten. Drenge: Rune Brødsgaard, Frederik Mølller Pehrson, Jeppe Uldal, Victor Rifbjerg Thomsen. Sognepræst Kristina Bay. 19

20 Vejforeningen Lellinge Østermark Af Henning Mathiesen, bestyrelsen Vejforeningen Lellinge Østermark har afholdt generalforsamling i april, og der er en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Erik Madsen er udtrådt, og i stedet er indvalgt Camilla Larsen, så bestyrelsen nu beatår af Camilla Larsen, Marianne Jørgensen og Henning Mathiesen. I efteråret blev der afholdt borgermøder vedrørende etablering af et 400 kilovolt landkabel fra den kommende vindmøllepark i Østersøen, Kriegers Flak. Højspændingskablet skal lægges i jorden og vil blive ført syfra gennem Krageskoven, over Tjørnemosegårds og Dragekildegårds jorder, og videre gennem ådalen, hvor det skal føres under Sydmotorvejen omkring vikingeborgens placering. Det er også af Energinet Danmark, som er hovedentreprenør, fremlagt som en lidt dyrere mulighed, at kablet slet ikke føres gennem Lellinge, men via Bjæverskov, hvor der allerede findes en transformerstation. Her ses markeret området, hvor landkablet skal ligge, hvis det står til Energinet.dk. 20

21 - Og her vil man så nedgrave et volt stærkstrømskabel... Ud fra de skitserede muligheder besluttede Vejforeningen at indsende en skrivelse til Naturstyrelsen, som samler alle henvendelser til en VVM-redegørelse. I skrivelsen anbefalede vi, at man ofrer de ekstra penge (ca. 4-5 mio. kr.) på at føre kablet helt uden om dette område. Som begrundelse anførte vi det problematiske i, at føre kablet gennem ådalen, som er udlagt som EUhabitatområde og er et fredet Natura 2000-område. Desuden mener vi, det vil være problematisk i forhold til de kulturhistoriske værdier, der ligger gemt i området omkring Lellinge Borgring. Alt set i lyset af, at merudgiften ved at føre kablet over Bjæverskov i praksis ikke vil kunne mærkes på den enkelte forbrugers elregning. (DONG alene havde sidste år en driftsindtjening på 16,4 mia. kr.) Det er dokumenteret, at der ikke er nogen risiko ved de magnetfelter, der opstår omkring et nedgravet højspændingskabel. Vores betænkelighed går også mere på de eventuelle følger af, at der i det hele taget ligger et forsyningskabel i jorden. Restriktioner for udstykning og byggeri, mulig risiko for grundvandssænkninger m.m. Senest forlyder det, at landanlægget måske bliver udskudt på ubestemt tid, men nu har vi da givet vort besyv med. Til slut skal jeg gøre opmærksom på, at vi afholder loppemarked i Østermarken søndag den 31.5., effekter modtages meget gerne. Man kan henvende sig til Marianne Jørgensen, tlf

22 Lellinges oldtid Henning Mathiesen, foredrag Beboerforeningens årsmøde Tilrettet til skriftlig gengivelse. Under diskussionen om navnet på vikingeborgen var der nogle, der fremførte det argument, at borgen skulle have navn efter det sted, der var ældst. Hvis man regner efter, hvilket stednavn, der først er registreret i skriftlige kilder, er Lellinge dét af de to navne - Vallø og Lellinge - som er det ældste. Navnet Lælinghe er første gang nævnt i Vallø er første gang nævnt kort tid derefter, nemlig i 1318 (Waleue). Salby er dog nævnt betydeligt tidligere, nemlig i 1186 mens Køge allerede nævnes i 1177 (Chøke). Om alderen på navnet Lellinge kan under alle omstændigheder siges, at det er et meget gammelt navn. Ifølge Navneforskningsinstituttet ved Københavns Universitet er det endelsen inge, der siger noget om dette. Stednavne, der har denne endelse, er - for at gøre en lang historie kort - dannet i en lang periode, som strækker sig fra tiden omkring vor tidsregning, altså år 0, og frem til vikingetiden, men ikke senere. Det er altså rimeligt at antage, at dette sted allerede i vikingetiden havde navnet Lellinge i en eller anden form. Der er flere fortolkningsmuligheder med hensyn til stednavnets betydning. Jo ældre, navnedannelsen er, desto mere usikker er ordenes betydning, da de jo ændrer sig hen ad vejen. Navnet Lellinge kan deles i to. Den første del mener man betyder "læ", men i nyere forskning regner man det for mere sandsynligt, at det betyder noget i retning af en nedhængende gren. Ja, man bruger sågar den lidt frække betegnelse "noget, der hænger slapt nedad"! Dette skulle så - i følge sprogforskerne - referere til skrænter eller bakker, der falder ned mod åen. Den gamle endelse inge er der også flere (meget indviklede) bud på; den mest udbredte opfattelse er, at det simpelthen kan oversættes til "stedet", men det kan også være et udtryk for de mennesker, der bebor det. 22

23 Kontakt Lellinge Lokalarkiv: Henning Mathiesen, tlf , Bodil Johansen, tlf , eller Bodil Nielsen, tlf Men Lellinges historie kan føres meget længere tilbage end til vikingetiden. Vi skal bare et helt andet sted hen, og kodeordet er vandløb! I oldtiden var Danmark for størstedelens vedkommende dækket af store skove, som var vanskeligt fremkommelige. Den letteste måde at komme frem på, var derfor ad vandvejene. Dengang var vandløbene langt mere vandrige og dermed sejlbare. I vikingetiden skar en bred, lavvandet fjord sig ind i landet fra bugten. En fjord med vige og næs, og med en dybere rende, som gjorde besejling mulig. Men også Egerisbækken, som er fællesnævner for de to vandløb, som mødes ved Byledet og sammen løber i åen præcis ved vikingeborgen, har antagelig været mulige at besejle med eger, udhulede træstammer, i ældre tider. Følger vi Egerisbækken mod syd, når vi Disvrågård, hvor gårdejer Niels Haagen Pedersen gennem tiden har gjort mange spændende oldtidsfund. Kort, der viser arealer med ferskvand, efter isen var smeltet. Man ser tydeligt den brede fjord. Det vandløb, der i dag er Egerisbækken, var på dette tidspunkt bredere end Sydmotorvejen. Pilene viser hhv. Borrering og vikingeborgens placering. 23

24 Nu afdøde gårdejer Niels Haagen Pedersen var historisk interesseret i al sin levetid. Niels Haagen Pedersen var født i Lellinge i 1907, hvor faderen få år forinden havde købt Disvrågård. Som barn og ung havde Niels gårdens marker og den nærliggende Krageskov som tumleplads, og da han blev voksen, overtog han gården efter sin far. Tidligt fattede den unge Niels interesse for historie og i løbet af de mange år har Niels' vågne blik afsløret mange skatte i den hjemlige jord. I alle årene holdt Niels de mange fund for sig selv, idet han ikke mente, andre ville interessere sig for disse flækker, vættelys, pilespidser og øksedele som han selv gjorde. Først i 1999 lod han sig overtale til at lade museumsinspektør Svend Åge Tornbjerg fra Køge Museum kigge på samlingen. Tornbjerg viste stor interesse for Niels Haagens fund, og det viste sig endda, at der var danefæ imellem. Disse var to bøjlefibulaer, som er overdraget Nationalmuseet. En fibula er et smykke, der også havde som funktion at holde to tøjstykker sammen, f.eks. kjolestropper eller slag. Den ene er udformet som en fugl med vinger, hale og klør, og denne kan muligvis have haft en symbolsk betydning, idet man mener, fuglen hentyder til Odin, som jo havde ravnene Hugin og Munin som symbol. Begge smykker dateres til yngre germansk jernalder ( /800 e.kr.). Blandt Niels Haagen Pedersens fund var der eksemplarer fra mange tidepoker. Mange fragmenter af flintøkser fra yngre stenalder ( f.kr.), enkelte økser fra slutningen af ældre stenalder, Ertebøllekulturen ( f.kr.). Fra dolktiden var der både pilespidser, segl og fragmenter af dolke. Fra bronzealderen ( f.kr.) var der en enkelt flækkesegl. Fra jernalder og vikingetid var der en hvæssesten samt to ténvægte og en glasperle. Det ældste fund var en pilespids med en særdeles høj alder, måske over år gammel. Fundene fortæller ifølge Svend Åge Tornbjerg, at landsbyen Lellinge går langt tilbage til tiden til omkring år 500, perioden germansk jernalder. Fundene fortæller også, at Lellinge oprindeligt lå netop her, hvor fundene er fremkommet, men i slutningen af vikingetiden er byen flyttet til sin nuværende placering. Enkel- 24

25 Kontakt Lellinge Lokalarkiv: Henning Mathiesen, tlf , Bodil Johansen, tlf , eller Bodil Nielsen, tlf te andre steder på egnen, fortsætter Tornbjerg, har vi ad arkæologisk vej kunnet påvise samme historie, bl.a. ved Ølby, Ejby, Solrød, Strøby og Varpelev. Niels Haagen Pedersen nåede inden sin død i august 2001 at få såvel Køge Museums som Nationalmuseets anerkendelse for sine arkæologiske fund. Vi har flere beviser på menneskelig beboelse i området. I Krageskoven ligger 22 fredede gravhøje fra bronzealderen. Ingen af dem har været undersøgt ved udgravning, og mange af dem er sunket sammen, så de er vanskelige at få øje på. Én af disse høje ligger netop i nærheden af skovbrynet ved Disvrågårds jord, og en anden i nærheden er den nemmeste at se, den ligger umiddelbart ved indkørslen til Kongehuset. Bronzealderen gik fra ca til ca. 500 før Kristi fødsel. Køge Kommunes webgis-kort med markering af 20 af de 22 gravhøje i Krageskoven. Det lyse felt er de registrerede oldtidsmarker. I Krageskoven er der også registreret et område med oldtidsmarker, dvs. marker, der har været dyrket på et tidspunkt, hvor skoven har været ryddet. Oldtidsmarkerne er dateret til ca. år 500 efter Kristi fødsel, dvs. yngre jernalder eller århundrederne umiddelbart op til vikingetiden. 25

26 Øverst ses en grafisk fremstilling af Nordporten, som er den ene af de to, der er blevet udgravet. Porten var brændt, og dette har grafikeren forestillet sig på det nederste billede. Husene er der ikke belæg for, idet man endnu ikke har fundet rester af sådanne. Kilde: Archaeological IT Aarhus University Der er således beviser nok på, at historien har lange rødder i Lellinge! Konklusionen på spørgsmålet om, hvilket stednavn, der er ældst, må være, at det kan man ikke afgøre. Der har været masser af liv i områderne omkring Vallø, Lille Salby og Gammelkøge. Men hvad der derimod er ganske klart er, at Lellinge - med sit navn - kan føres tilbage til et godt stykke tid før vikingetiden! Som det fremgår af Niels Haagen Pedersens fund, har der om end ikke nødvendigvis i ubrudt linje - levet mennesker her i området siden ældre stenalder, hvilket vil sige de sidste 6000 år. På 26

27 Kontakt Lellinge Lokalarkiv: Henning Mathiesen, tlf , Bodil Johansen, tlf , eller Bodil Nielsen, tlf et eller andet tidspunkt i yngre jernalder er man begyndt at omtale sit hjemsted som Lellinge, selvfølgelig i den tids sprogform. Hvornår landsbyen Lellinge er opstået på sin nuværende placering, ved vi ikke, men det er ikke utænkeligt, at det er sket mens vikingeborgen har haft sin storhedstid. Vi skal huske på, at vikingeborgen jo ikke blot var en kaserne med soldater, der øvede sig i våbenbrug dagen lang. "Soldater" på den tid var jo netop vikinger, frie bønder, der gik i leding, når kongen havde brug for det. Omkring ringborgen samlede der sig et mylder af handlende, rejsende og mange andre, ofte hele familier, for her var der dels beskyttelse - sådan var Borgring, Borgering, Borre Ring kært barn har mange navne. Hvilke hemmeligheder gemmer den på? selve borgen placeret - og dels mulighed for at møde andre og netop købe og sælge fødevarer og forbrugsgoder. Der burde være sandsynlighed for, at man vil finde rester af et bolværk eller kajanlæg, hvis der ellers stadig kan findes nogle. Historikerne er ret enige om, at Harald Blåtand, som var 27

28 bygherren på disse borge, skabte dem for at signalere magt. Derfor måtte borgene - også den i Lellinge - have været kendt viden om, ellers var der jo ikke nogen at signalere til! Hvis vi har lyst, kan vi spekulere videre: Vikingeborgene var kun aktive i kort tid, set i historisk sammenhæng. Også Borgring blev forladt, endnu ved vi ikke, om den blev angrebet, eller om den blot forfaldt. Efter vikingetidens slutning i ca begyndte middelalderen, og herfra er der sagn, der fortæller om en middelalderborg på den "rigtige" Borgring, nemlig den skovklædte bakke nede ved Gammel Lellingegård. Dette område er aldrig blevet grundigt arkæologisk undersøgt, så vi ved ikke, om sagnet har noget på sig. Imidlertid ville et sådant middelalderligt bygningsværk være tidssvarende med Lellinge Kirke, og så begynder historien pludselig at hænge sammen - det ubrudte bånd fra Oldtiden og til i dag! Vi tre amatører på Lellinge Lokalarkiv er hverken historikere eller arkæologer. Det er ikke op til os at afgøre, hvorvidt den ene eller anden teori er sand. Vores opgave er at indsamle oplysninger og derefter stille dem til rådighed for folk, der har brug for dem. Vi havde avisudklip om den første registrering af vikingeborgen fra 1970 i arkivet, derfor faldt det os for brystet, at arkæologerne sidste efterår gjorde sig selv til "findere" af borgringen. Hele historien om navnet på anlægget må jeg tage på min personlige kappe, selv om Dagbladet fremhævede mig som arkivleder, da den første protest blev offentliggjort. Hvorom alting er, må den nye aktivitet omkring udgravningen af borgen betegnes som et lykketræf for Lellinges historie. Den store opmærksomhed gør jo, at mange andre ting kommer op til overfladen, efter det sædvanlige princip: Ét svar giver to nye spørgsmål! I år vil arkæologerne formentlig fortsætte udgravningerne på marken derovre, og der vil utvivlsomt blive gjort nye opdagelser. Der er også blevet sat skub i såkaldt "almindelige menneskers" hukommelse, så der vil være andre steder langs åen, hvor det måske kan betale sig at lave en forundersøgelse. Det afhænger alt sammen af arkæologernes forståelse for sammenhæng - og af penge, naturligvis! 28

29 Årets gang i Brugsen Peter Vestbjerg, fmd. Som mange sikkert har noteret sig, så er der lagt en del kræfter i at få et større kødsortiment i butikken. Kød indgår, udover vin, bake-off samt frugt og grønt, som en af de 4 hjørnestene i sortimentet. Der vil også fremover blive fokuseret endnu mere på disse 4 varegrupper, da det har vist sig, at netop disse produkter er med til at sikre butikkerne i vores størrelse en fornuftig indtjening. Vi har nu også sagt farvel til fyringsolien og velkommen til varmepumpen. Vi udskiftede Brugsens udtjente oliefyr med varmepumper. Et bytte, der er godt i tråd med vores ønske om at være en ansvarsfuld butik, og helt i tråd med vores ønske om at optimere på omkostningssiden. Som kunde har man ikke kunnet undgå at lægge mærke til, at Brugsen i øjeblikket gennemgår en større ombygning. Der er blevet åbnet op ved kasseområdet, således at der skabes et kiosk-miljø omkring kasserne og bake-off. Derudover er der ved at blive etableret nye kølere og ude bagved øges kølekapaciteten, således at vi sikrer optimale arbejdsforhold, samt den nødvendige kapacitet til klargøring af bake-off. Derudover bliver der netop nu flyttet rundt på en stor del af inventaret, og loftet i den tidligere vin-, øl- og vand-afdeling er hævet, sådan at der også i dette område bliver højt til loftet. Alt sammen initiativer, der skal sikre os, at vores butik fremstår opdateret og i tråd med Coops koncept Koncept 2015 er Coops svar på fremtidens butik i vores butiks-kategori. Nemlig med hovedvægt på netop de produkter der sikrer butikkernes fremtid: kød, vin, bake-off, frugt og grønt. Når ombygningen er afsluttet sidst i maj, genåbner butikken i sit nye look. Vi indvier den nye Dagli Brugs med behørig festivitas. Hold øje med annoncering af datoen! 29

30 Tak til vore støtter, både erhvervsdrivende og private. Støttebridrag kan indbetales på bankkonto nr i Danske Bank. Støtteforeningen for Mosaik Marianne Feldt Tidsbestilling tlf: Markledet Køge Alt murerarbejde udføres Din lokale murermester ASGER HANSEN Overdrevsvejen 96 - Lellinge Bil Tlf./fax

31 Lellinge Container & Kran A/S Industrivej Køge KRANBILER t.m. AFFALDSCONTAINER SKIBSCONTAINER KØREPLADER Salg / Udlejning LELLINGE - tlf Dejlig lokalt til daglig! Tlf Telefax Grønnevej 25, Lellinge, tlf

32 Opgave Find manglerne på det nederste billede. (Præmie: En cykeltur til Vemmedrup.) 32

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

nr. 24 - oktober 2014 Til Lellinges borgere fra institutioner og foreninger

nr. 24 - oktober 2014 Til Lellinges borgere fra institutioner og foreninger nr. 24 - oktober 2014 Til Lellinges borgere fra institutioner og foreninger 1 nr. 24 - oktober 2014 Mosaik Indhold Side Dagli Brugsens bestyrelse 4 Lellinge Menighedsråd 7 Dagplejegruppen i Lellinge 8

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere