Nr. 8 AUGUST årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 8 AUGUST 1951 100. årg."

Transkript

1 Nr. 8 AUGUST årg.

2 : SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 8 AUGUST årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer den 1. hver måned, og abonnementsprisen (incl. porto) er 7 kr. i Danmark og \Vz dollar i U. S. A. Betaling kan ske gennem postgiro til Den danske missions hovedkontor, Priorvej 12, København F. Mary Kaiser, Edward H. Sørensen, Inger Pedersen, forretningsfører. missionspræsident, assist. redaktør, ansvarshavende red. INDHOLDSFORTEGNELSE Fra missionens præsidentskab 243 Hvem er mormonerne? 244 Hvad Gud hader 252 Kredslærernes budskab 253 En mands familie er hans kæreste ejendom 254 Kirken ude omkring 255 Kvindelig hjælpeforening 256 Genealogisk forening 257 Primary 257 Søndagsskolen 259 Ungdomsforeningen 259 Ungdomsstævneit i Salt Lake City 260 Ungdomsstævnet i København juni og 1. juli 264 Fra missionsmarken 266 Forsidebillede: Udsigt fra Dejligheden" ved Holbæk, KLOSTERTRYKKERIET

3 Fra missionens præsidentskab: I vort budskab i denne måned benytter vi et uddrag af en tale, holdt af Præsident J. Reuben Clark jr. ved General-konferencen, 9. okt. 1938, og vi beder Kirkens medlemmer overveje disse ting og omsætte de ord, præsident Clark giver os, i praksis i vort liv. Edward H. Sørensen. Henry J. Løjborg. Theral R. Nielsen. Selve vor civilisation er baseret på kyskhed. Kirken har fra begyndelsen forlangt af sin ungdom, både mænd og kvinder, en eneste standard: absolut afholdenhed, indtil det rette ægteskab har legaliseret og helliget den kønslige forbindelse. Fra dette er der ingen undtagelse. Jeg gentager nu, hvad jeg har sagt før: mennesket er en biologisk enhed, et dyr, men han er mere end dette: han er et tempel for en udødelig sjæl. Denne sjæl kan blive besmittet af kødet, og besmittelsen kommer, når kyskhedens love tilsidesættes. Selve vor civilisation er baseret på kyskhed, ægteskabets ukrænkelighed og hjemmets hellighed. Ødelæg disse, og det kristne menneske bliver til et dyr. For de sidste-dages hellige fortsættes familie-forbindelsen gennem evigheden. Det er den helligste og mest ophøjede menneskelige forbindelse, vi kender. For den kyske unge mand og kvinde, som begynder at bygge et hjem op, er der en tro, en tillid, en usigelig glæde, en guddommelig harmoni, som intet rent menneskeligt forehavende kan bringe. Det rett Q resultat af en sådan begyndelse på livet er et liv i retfærdighed, som stræber opad mod det evige liv. Foran den ukyske, som gifter sig, ligger der enten et liv i mistro og mangel på tillid, og som fører til skilsmisseretten, eller et liv imed tilfældige seksuelle forbindelser, som ender med elendighed, sygdom og skam. Udsvævelse har aldrig frembragt noget som helst godt. Kyskhed er grundlaget for vort liv og for vor civilisation. Hvis et menneske bliver ukysk, vil det gå tilgrunde. Umoralitet har været skyld i, at mægtige nationer i fortiden er gået tilgrunde. Den vil ødelægge de mægtige nationer i nutiden. Enhver af os, som underviser ungdommen, lige meget i hvilken stilling eller plads, og i hvilken egenskab, må lære de unge mennesker af i dag, at de skal afstå fra ukyskhed. Præsident J. Reuben Clark jr. 243

4 Fortsat artikel: Hvem er mormonerne?* 4 Han (Joseph) henvendte sig til Herren i bøn, Guds kraft hvilede kraftig på ham, og som Jesus helbredte alle de syge, der samledes omkring ham, således helbredte Joseph, Guds profet, alle omkring ham ved denne lejlighed. Han helbredte alle i sit hus og gård; derefter gik han sammen med Sidney Rigdon og flere af de tolv apostle ud imellem de syge, der lå langs med flodbredden, hvor han befalede dem med høj røst og i Jesu Kristi navn at stå op og blive raske, og de blev allesammen helbredt. Da han havde helbredt alle på den østlige side af floden, tog han og hans ledsagere over Mississippi floden i en færgebåd til vestsiden Det første hus, de gik ind i, var Brigham Youngs. Han lå syg i sengen. Profeten gik ind til ham og helbredte ham, og de kom alle ud sammen. Da de gik forbi min dør, sagde broder Joseph: Broder Woodruiff, følg mig." Det var de eneste ord, som blev talt af nogen i selskabet fra det øjeblik, de forlod broder Brighams hus, til de gik over torvet og ind i broder Fordhams hus. Broder Fordham havde kæmpet med døden i en timestid, og vi ventede, at hvert minut kunne være hans sidste. Jeg følte Guds ånd, som overvældede hans profet. Da vi kom ind i huset, gik broder Joseph hen til broder Fordham og tog hans højre hånd, idet han holdt sin hat i venstre hånd. Han så, at broder Fordhams øjne var glasagtige, og at han var ude af stand til at tale og var bevidstløs. Efter at have taget hans hånd så han ind i den døende mands ansigt og sagde: Tror du, at Jesus er Kristus?" Det gør jeg, broder Joseph," lød svaret. Så talte Guds profet med høj røst som med Jehovas majestætiske værdighed: Elijah, jeg befaler dig i Jesu af Nazareths navn at stå op og blive rask." Profetens ord var ikke som et menneskes, men som Guds røst. Det syntes imig, at huset rystede i dets grundvold. Elijah Fordham sprang ud af sengen som et menneske, der var blevet oprejst fra de døde. Han ifik en sund kulør i ansigtet, og livet viste sig i hver eneste handling. Hans fødder havde været belagt med grødomslag; dem sparkede han af sig, mens indholdet spredtes rundt omkring, så bad han om sit tøj, som han tog på. Han bad dernæst om en skål med brød og mælk, som han spiste. Han tog derpå sit hat på og fulgte med os ud på gaden for at besøge andre syge. Elijah Fordham levede i 41 år derefter. Disse tildragelser er gået over i Kirkens historie som en dag af Guds kraft". Mission til England. Selv da de stod overfor opgaven at bygge en by, forsømte mormonerne ikke at prædike evangeliet. I løbet af sommeren 1839 forlod syv medlemmer af De tolv Apostles Råd Nauvoo for at rejse til England. Disse mænd var dygtige missionærer. De prøver, de havde gennemgået, havde styrket deres overbevisning om den sag, som 244

5 de havde bundet sig til, og de fik hundreder af omvendte gennem de kraftige vidnesbyrd, de bar. Wilford Woodruffs arbejde var i særdeleshed en sukces. Medens han prædikede i Hariley i the Potteries" distriktet i England, følte han sig tilskyndet til at forlade dette område uden at vide hvorfor. I lydighed mod dette indtryk rejste han til en landlig del af Herefordshire. I en vis John Benbows hjem, der var en velstående landmand, blev han budt hjertelig velkommen. Desuden fik han at vide, at en stor del i den egn havde brudt med deres kirke og havde sluttet sig sammen med det formål at studere skriften og søge sandheden. Ældste Woodruff blev indbudt til at tale, og andre indbydelser fulgte efter. Organisationen talte seks hundrede, indbefattende mere end en snes prædikanter. Alle disse antog på nær én mormonismen. Før han forlod egnen, var atten hundrede medlemmer blevet omvendt til Kirken gennem hans arbejde. Ved en konference, der blev afholdt i England i april 1840, blev der truffet afgørelse om at udgive Mormons Bog, en salmebog og et tidsskrift. Det sidstnævnte, der blev kaldt Millennial Star, har været udgivet lige siden da, og er det ældste tidsskrift i Kirken. Orson Hyde foretog en usædvanlig mission i denne periode. Ældste Hyde var øjensynlig en efterkommer af Judas stamme, og efter at profeten var blevet bekendt med ham, udtalte han en velsignelse over ham, i hvilken han sagde: Til sin tid skal du drage til Jerusalem, dine fædres land og blive vægter for Israels hus; og gennem dig skal den Allerhøjeste udføre et arbejde, som skal berede vejen og i høj grad lette det folks indsamling." Han forlod Amerika i januar 1841 og rejste til London, hvor han i nogle måneder arbejdede sammen med andre missionærer. Så tog han til Palæstina. Tidlig en søndag morgen, den 24. oktober 1841, klatrede han op på toppen af Oliebjerget, og der indviede han med bøn og med præstedømmets myndighed Palæstina for jødernes tilbagevenden. Bønnen lyder delvis således: Fjern derfor, o Herre, i din højtelskede søns Jesu Kristi navn, dette lands goldhed og ufrugtbarhed, og lad kilder af levende vand springe frem til at vande dets tørstige jord. Lad vinranken og oliventræet bære rig frugt og figentræet blomstre og trives Lad flokke og hjorde øges og opfylde bjerge og høje, og lad din store kærlighed besejre og undertrykke dit folks vantro. Tag deres stenhjerte fra dem og giv dem et hjerte af kød og muskler; gid din yndests sol må sprede mørkets kolde tåger, is'om har kastet en iskygge over deres atmosfære Lad Ikonger blive deres fosterfædre og dronninger med moderlig ømhed tørre sorgens tåre af deres øje Efter bønnen rejste han en stendynge som et alter og et vidne om det, han havde gjort. Da hans mission var færdig, vendte han tilbage til Nauvoo, hvortil han ankom i december

6 En by af sumpene. I mellemtiden var der sket ting i kolonien i det vestlige Illinois. Hjem, butikker og haver havde rejst sig af det, der havde været Commerces sumpe. Men på grund af den yderste fattigdom, som disse mennesker havde befundet sig i, var deres problemer stærkt forværret. Der var blevet gjort mange forsøg uden resultat på at få erstatning for de tab, de havde lidt i Missouri. Det berømteste af disse var et andragende til De forenede Staters kongres og en samtale mellem Joseph Smith og De forenede Staters præsident, Martin Van Buren. Der kom ikke noget ud af andragendet, og Mr. Van Buren svarede med en udtalelse, som er blevet berømt i mormon-historien: Deres sag er retfærdig, men jeg kan intet gøre for Dem. Hvis jeg tager mig af Deres sag, vil jeg miste Missouris stemme." Missouris guvernør reagerede på dette ved at forlange, at guvernøren i Illinois skulle arrestere og udlevere Joseph Smith og fem af hans medarbejdere som folk, der søgte at undslippe retfærdigheden, endskønt der var gået to år, siden de havde fået lov til at slippe ud af fængslet i Missouri. Illinois-guvernøren fulgte opfordringen, men på en ordre til at fremstille de anholdte i retten, løslod dommer Stephan A. Douglas de anklagede. Den handling forsinkede imidlertid blot missourianerne i udførelsen af deres åbent erkendte hensigter. Opførelsen af templet. I samme periode blev der truffet aftale om at bygge et tempel i Nauvoo. Denne hellige bygning skulle forbeholdes særligt forordningsarbejde, indbefattende dåb for de døde. Den lære, hvorved den, som har mulighed for at blive døbt og benytter sig af den, bliver frelst, medens den, som ikke har muligheden, bliver fordømt, har altid syntes uretfærdig i mange menneskers øjne. Og dog lyder skriften: Uden nogen bliver født af vand og ånd, kan han ikke komme ind i Guds rige". Loven er altomfattende. Joseph Smith løste dette spørgsmål med læren om stedfortrædende dåb for de døde, idet han erklærede, at det var en åbenbaring fra Gud. Når den udføres under den rette myndighed, kan dåb modtages af levende stedfortrædere, der handler på de dødes vegne. Denne praksis eksisterede i den oprindelige kirke. Dette bekræftes af Paulus' ord til korinthierne: Hvad ville ellers de udrette, som lader sig døbe for de døde? Dersom døde overhovedet ikke oprejses, hvorfor lader de sig da døbe for dem?" For at skaffe adgang til sådant stedfortrædende arbejde så vel som for andre hellige forordninger, fik profeten gennem åbenbaring befaling til at opføre et tempel. Den 6. april

7 samledes ti tusind medlemmer af Kirken til grundstensnedlæggelse af denne bygning. Den 8. november var døbefonten færdig, og den 30. oktober 1842 var opførelsen skredet så meget frem, at der ikunne holdes møder i nogle af værelserne. Imidlertid var det ikke helt færdigt, førend de fleste af de hellige havde forladt Nauvoo. Bygningen kostede en million dollars, og den betragtedes som den fineste bygning i staten Illinois. Denne prægtige bygning stod på byens højeste sted, og herfra kunne man se ud over hele landskabet på begge sider af floden. Den blev perlen i Nauvoo, som i sig selv var seværdig i modsætning til de fleste af Amerikas grænsebyer, og som før den blev evakueret, var den største i Illinois. Mange berømte besøgende kom til Nauvoo i denne periode, hvor der herskede intens aktivitet. I 1843 beskrev en engelsk forfatter mormon-samfundet i en artikel, som vandt vid udbredelse: Byen er af store dimensioner og anlagt smukt; gaderne er brede og krydser hinanden i rette vinkler, hvad der vil give den endnu mere orden og storslåethed, når den bliver færdig. Byen hæver sig på en blid stigning fra Mississippi, og når man står i nærheden af templet, ser man med forundring på det maleriske sceneri rundt omkring; ved siden af sig har man templet, verdens vidunder; rundt omkring og nedenfor vil man se simukke forretninger, store huse og dejlige villaer, hist og her med forskelligt sceneri Der hersker fred og harmoni i byen. Man ser så godt som aldrig en fuld mand, som man kan se dem i andre byer, ej heller hører man eder og forbandelser; tværtimod, når alt synes at være storm og uvejr ude omkring hvad mormonerne angår, så er alt fred og harmoni hjemme. Oberst Thomas L. Kane besøgte Nauvoo tre år senere. Hans skildring er i særdeleshed interessant: Idet jeg sejlede op ad øvre Mississippi om efteråret, medens vandstanden var lav, blev jeg tvunget til at rejse over land forbi omegnen af the Bapids" Jeg blev træt af overalt at se smudsige, omstrejfende og dovne kolonister, et land, der var ødelagt, uden at de med deres skødesløse hænder prøvede på at forbedre det. Jeg var ved at komme ned ad det sidste bakkedrag på rejsen, da jeg fik øje på et landskab, der var en herlig kontrast til det, jeg allerede havde set. Halvt indringet af en bøjning af floden lå en by, der funklede i den friske morgensol. Dens lyse, nye boliger, omgivet af kølige, grønne haver lå placeret omkring en statelig bakkekam, som dækkedes aif en herlig marmor-bygning, hvis høje fintformede spir strålede i hvidt og guld. Byen syntes at dække flere km; og på den anden side af den lå en simuk egn, markeret af omhyggelige rækker af frugtbare jordbrug. De umiskendelige tegn på flid, foretagsomhed og organiseret velstand overalt gjorde denne scene særlig smuk og slående. Besøgende, der kom til Nauvoo, fik et stærkt indtryk af den mand, under hvis ledelse denne forunderlige by havde rejst sig af de med sygdomme fyldte sumpe. Profeten var på dette tidspunkt på toppen af sin karriere. Mange af de mennesker, der 247

8 : kendte ham i denne periode har efterladt beskrivelser af ham. Han var harmonisk bygget, ca. 1,80 m høj på strømpefødder og vejede mellem kg. Han havde blå øjne, bølgende hår, klar hud og var næsten skægløs. Han var en mand med stor energi og rank holdning, men var på samme tid venlig. Efter at have besøgt ham skrev frimurerordenens stormester i staten Illinois følgende Med hensyn til religion havde vi vidt forskellige anskuelser, men han syntes at være lige så villig til at give mig lov til at mene og tænke, som jeg ville, og jeg mener, at vi alle burde lade mormonerne gøre det samme. Men i stedet for den uvidende og tyranniske opkomling, forstå da min overraskelse, da jeg fandt, at han var en fornuftig, intelligent mand og samtidig en gentleman. En af de mest fremragende og fornemme mænd, der aflagde Joseph Smith et besøg i denne periode, var Josiah Quincy, som havde været borgmester i Boston. Om sine indtryk af profeten skrev han senere: Det er slet ikke usandsynligt, at en eller anden fremtidig lærebog vil indeholde et spørgsmål, der måske vil lyde således: Hvilken historisk amerikaner i det nittende århundrede har udøvet den største indflydelse på sine landsmænds skæbne? Og det er slet ikke umuligt, at svaret til spørgeren vil blive formet således: Joseph Smith, Mormon-Profeten. Født i fattigdom, uden boglig lærdom og dannelse og med det jævneste og mest fordringsløse navn, havde han i en alder af 39 år gjort sig til en magtfaktor på jorden. Af alle de utallige familier Smith har ingen vundet menneskehjerter og formet menneskers liv som denne Joseph. Sådan var fremmedes reaktion, som kom til Nauvoo og aflagde besøg hos byens mest fremragende borger. I 1839 havde mormonerne opkøbt jord og land, der var så sumpet, at en hest havde vanskelighed med at træde hen over den. Omkring 1844 havde de på selv samme jord bygget en by, der savnede sin lige i hele det amerikanske grænseområde. Solide murstenshuse, hvoraf nogle stadig bebos, store farme og frugthaver, butikker, skoler og et prægtigt tempel med tyve tusind indbyggere, samlet ikke alene fra de østlige stater og Canada, men også fra de britiske øer. Dette var Nauvoo den skønne! 12. kap. Martyrerne. Om aftenen den 6. maj 1842 sad forhenværende guvernør Lilburn W. Boggs i sit hjem, da en ukendt angriber affyrede en pistol gennem vinduet og sårede ham alvorligt. Pistolen blev fundet på jorden, -men snigmorderen blev ikke pågrebet. En overgang frygtede man for, at Boggs ville kom han sig. dø, men lidt efter lidt 248

9 Da han havde spillet en så fremstående rolle ved uddrivelsen af mormonerne fra staten, blev det rygte hurtigt sat i omløb, at de var ansvarlige for ugerningen. Ex-guvernøren udfærdigede uden noget tilsyneladende grundlag for sin handling en erklæring, der anklagede O. P. Rockwell, medlem af kirken, for forbrydelsen. Han udstedte sidenhen en anden erklæring, i hvilken han satte Joseph Smith under tiltale for efterfølgende delagtighed. Missouris guvernør blev så bedt om at anmode Illinois' guvernør om at udlevere Joseph Smith og O. P. Rockwell til en repræsentant for staten Missouri. Der blev udstedt en arrestordre, og mændene blev anholdt, men blev løsladt efter at være blevet fremstillet i retten. De planer, som Missouri-fjenderne af profeten havde lagt, var gået i vasken, men de skulle ikke krydses så let. Indre fjender. I 1840 havde en dr. John C. Bennett forenet sig med Kirken. Han var en begavet mand på mange områder, dygtig og med en god uddannelse, men karakterløs. På grund af de evner, han lagde for dagen, blev der lagt meget ansvar på hans skuldre. Men han blev indviklet i moralske overtrædelser og blev revset af Joseph Smith. Han øvede gengæld ved at forlade Nauvoo og udgive en bog imod Kirken. Så kom han i forbindelse med Kirkens fjender i Missouri, hvor han lagde ved til det ulmende hadets bål. Resultatet af dette var et nyt komplot for at få Joseph Smith arresteret. Men det blev endnu engang ikke til noget. Der var imidlertid en anden gruppe i Nauvoo, hvis skændige værk skulle have større held med sig. Seks mænd William og Wilson Law, Frances M. og Chauncey L. Higbee og Charles A. og Robert D. Foster var blevet sat udenfor Kirkens fællesskab, hvorefter de besluttede sig til at ødelægge profeten. Foruden disse vanskeligheder var der den politiske situation. Mormonerne stemte på folk, hvis politik de mente ville føre til det bedste, sommetider ét partis kandidater og til andre tider et andet partis. I 1844's valgkampagne til præsidentposten i De forenede Stater styrede de, da de var uenige med de to store partiers politik, en middelkurs ved at opstille Joseph Smith som kandidat til embedet som De forenede Staters præsident med Sidney Rigdon som vice-præsident. Mormon-lederen udstedte en erklæring om sine synspunkter på styre og regeringsform, som tiltrak sig manges opmærksomhed. Bl. a. udtalte han sig for, at regeringen skulle løse slaveproblemet ved at løskøbe negrene for på denne måde at frigøre slaverne og give ejerneerstatning en politik, der, hvis den var blevet fulgt, sandsynligvis ville have reddet de liv og den ejendom, der gik tabt i 249

10 borgerkrigen. Han foreslog yderligere, at fængsler skulle omdannes til skoler, hvor lovovertrædere kunne undervises i nyttige fag og således blive værdifulde medlemmer af samfundet. For yderligere at gøre det amerikanske folk kendt med profetens synspunkter forlod folk i stort tal Nauvoo for at agitere for hans kandidatur. Det var, medens mange af disse mænd var borte fra Nauvoo, at profetens besværligheder nåede deres højdepunkt. Den 10. juni 1844 udsendte de seks ovenfor nævnte mænd et ærekrænkende skrift, som de kaldte The Nauvoo Expositor. Det vakte megen fortrydelse, fordi det åbenlyst bagtalte fremragende borgere i byen. Folk var opbragt. For at magte situationen indkaldtes der til byrådsmøde, hvor byrådet afhørte vidner, gennemgik loven om offentlig skandale, gennemlæste frihedsbrevet, der var givet af myndighederne, for at afgrænse deres rettigheder og forpligtelser og erklærede skriftet for en offentlig skandale og beordrede borgmesteren, som Joseph Smith var, til at nedlægge det. Han udstedte en ordre til fogeden om at ødelægge trykkeriet, hvor The Nauvoo Expositor blev trykt og smide satsen fra ovennævnte trykkeri ud på gaden og brænde alle numre af bladet sammen med injurierende løbesedler, der blev fundet i trykkeriet". Fogeden udførte ordren og aflagde rapport derom. Udgiverne benyttede straks dette som et påskud til drastiske aktioner. Joseph Smith og hans broder Hyrum blev arresteret. De blev forhørt og frikendt. Men hadets ild, som man havde pustet til så længe, brød nu ud i lys lue. Rygterne fløj gennem det vestlige Illinois. Profetens fjender henvendte sig til guvernør Thomas Ford med overdrevne beretninger og historier, og guvernøren krævede, at Joseph og Hyrum Smith skulle møde ham i Carthage, hvor følelserne mod brødrene var særlig heftige. Han tilføjede: Jeg vil garantere alle sådannes sikkerhed, som bliver ført hertil, enten til forhør eller som vidner for de anklagede." Dertil svarede Joseph Smith, der var klar over situationens virkelige betydning: Vi tør ikke komme, selv om Deres Ekscellence lover os beskyttelse. De har på samme tid udtrykt frygt for, at De ikke kan kontrollere pøbelen, i hvilket tilfælde vi er overladt til de nådesløses nåde. Vi vover ikke at komme, thi vort liv vil være i fare, og vi er ikke skyldige i nogen forbrydelse." Profeten vidste,, hvad han talte om. Skønt han havde været arresteret og frikendt 37 gange, lyder den sidste note den dag i hans dagbog således: Jeg sagte til Stephen Markham, at hvis Hyrum og jeg nogensinde skulle blive taget igen, ville vi blive massakreret, ellers var jeg ikke en Guds profet." 250

11 Han tænkte på at undslippe vestpå, men nogle af dem, der stod ham nær, rådede ham til at tage til Carthage og underkaste sig forhør. Til sin broder sagde han: Vi vil blive slagtet." Alligevel tog profeten og en del af hans trosfæller om morgenen den 24. juni 1844 til Carthage. Idet de gjorde et lille ophold i nærheden af templet, kiggede de på den prægtige bygning og så på byen, der kun fem år i forvejen ikke havde været stort andet end sumpland. Til dem, der var med ham, sagde Joseph: Dette er det yndigste sted og det bedste folk under himlen; kun lidet aner de, hvilke prøver, der venter dem." Desuden fremsatte han en anden betydningsfuld bemærkning: Jeg går som et lam til slagtebænken, men jeg er rolig som en sommermorgen; min samvittighed er ren overfor Gud og alle mennesker. Jeg dør uskyldigt, og det skal blive sagt om mig han blev myrdet med koldt blod." Da de kom til Carthage, blev de arresteret, anklaget for forræderi! Så blev de sat i fængsel på en falsk arrestordre. Da ulovligheden af denne fremgangsmåde blev påpeget, var svaret udførelse af ordren ved tvang af en bevæbnet skare. Der blev appelleret til guvernør Ford, men han svarede, at han ikke mente, det var hans pligt at gribe ind, da de var i lovens hænder." Til rettens dommer sagde han: De har soldaterne til Deres rådighed." Joseph Smith fik en samtale med guvernøren, som lovede ham, at han ville blive beskyttet mod pøbelen, som da havde samlet sig i Carthage. Endvidere forsikrede guvernøren ham om, at hvis han, guvernøren, tog til Nauvoo for selv at undersøge sagen, som Joseph Smith havde anmodet ham om at gøre, ville han tage profeten med sig. (Fortsættes). Skandinaviens Stjerne 1950 smukt indbundet i vælskbind, kan nu fås på missionskontoret. PRIS: I Danmark kr I Udlandet kr incl. porto. 251

12 Hvad Gud hader. Sædvanligvis tænker vi i kærlige vendinger, når vi tænker på Herren. Gud er kærlighed. Han er personliggøreisen af alle de gode karakteregenskaber, som vi ønsker at bygge op i vort eget liv. Men skønt Han er kærlighed", er der ikke desto mindre ting, som Han siges at hade. De omtales som afskyeligheder i hans øjne, og for vor egen skyld bør vi kende Hans stilling til dem. Nogle af disse ting er nævnt i de ti bud, f. eks. at slå ihjel, at dyrke andre guder, at bedrive hor og at begære. Men en liste, som findes et andet sted i Skriften, fortjener også vor alvorlige og hyppige overvejelse: Disse seks stykker hader Herren, og de syv er en vederstyggelighed for Hans sjæl: Stolte øjne, en løgnagtig tunge, hænder, som udgyder den uskyldiges blod, et hjerte, som optænker uretfærdige tanker, fødder, som haste med at løbe til det onde, den, der som falsk vidne taler løgn, og den, som kommer trætter afsted mellem brødre". (Ordsprog 6:16 19). Alle disse syv ting opnår kun eet: at bringe sorg hos og til andre mennesker. Foragten i et stolt blik, det onde i en løgnagtig tunge, et hjerte, som med forsæt planlægger ondskab, fødder, som haster med at løbe til det onde, morderen og han, som skaber strid mellem brødre Gud hader dem alle. Hvert af disse udtryk er en beskrivelse af en, der skaber sorg, en, som går omkring med onde hensigter, sladrer om halve sandheder eller om usandheder, sværter andres gode navn, skaber mislyd, hvor der skulle herske harmoni, fortæller løgne, og nyder det altsammen. Det særlige ved alt dette er, at de, som gør dette, ikke regnes til de såkaldte onde folk. Det sker ofte, at de, som synes, de er værdige til en hel stråle-glorie, hengiver sig uhæmmet til nogle af disse ting, og de gør det sommetider i retfærdighedens og omvendelsens navn. Mislyd! Mislyd! Verden er fuld af den. På grund af den er vi på grænsen til en ny verdenskrig; venskaber mellem nabolande ødelægges, hjem sønderskydes, børn bliver gjort forældreløse. På grund af uenighed har mange mistet deres tro på menneskeheden, ja selv deres tro på Gud. Er det noget under, at Herren hader dem, der sår uenighed? Er det noget under, at Herren fordømmer dem, hvis fødder haster med at løbe til det onde", dem, hvis hjerter forsætligt udtænker måder at gøre ondt på, endda under påskud af retfærdighed? 252

13 Da Frelseren levede på jorden, fordømte Han hyklerne mere end nogen andre. Er der nogen iblandt os, som sejler under falsk flag og ødelægger andres gode navn og gode arbejde i retfærdighedens navn, eller ødelægger andres gode rygte på grund af personlig fordom? Er der nogen iblandt os, som ønsker at synes englefrom, men som i sine personlige handlinger er lige det modsatte? Gud er kærlighed. Han lærer os at elske vor næste som os selv. Hvis vi føler, at vi er blevet forurettet, beder Han os vende den anden kind til, hellere end at gøre en anden skade. Hvis vor frakke bliver taget fra os, beder Han os om også at give vor kappe: Det er ikke HÆVN, Gud beder os søge. Det er TILGIVELSE. Det er ikke hårde følelser, Han tilskynder os at dyrke, det er forståelse og harmoni. Det er ikke bitterhed, det er venlighed. Når vi ved, at Herren hader stolthed, en løgnagtig tunge, forsætlig planlæggelse af ondskab, løben efter det onde, at bære falsk vidnesbyrd og at skabe uenighed, bør vi fremfor alle andre mennesker undgå disse ting. Herren elsker de dyder, som Hans elskede Søn lærte os, og har fortalt os, at vi skal følge Ham. Tro, håb og menneskekærlighed, og med øjet fæstet mod Guds herlighed, gør os skikkede til arbejdet. Fra Deseret News. Kredslærernes budskab Den syvende trosartikel. Vi tror på evangeliets kræfter og gaver, nemlig tungemålsgaven, profeti, åbenbaring, syner, helbredelse, udlæggelse af tungemål o. s. v. Hvis man læser Mark. 16. kap , vil vi finde grundlaget for denne trosartikel. Markus siger os nemlig, at disse tegn skal følge den, som tror; de er med andre ord en følge af vor efterlevelse af det sande evangelium. I den sande Kristi Kirke skal alle disse gaver og kræfter findes og ikke være et enkelt fænomen uden tilsyneladende at have mening eller formål. Alle disse gaver er til for at gavne os på rette tid og sted, alt efter Guds visdom; en del af disse gaver administreres gennem præstedømmets magt. De er ikke givet i den hensigt at være mere eller mindre letkøbte tegn på evangeliets sandhed, men er som allerede nævnt tegn, der skal følge dem, som tror og efterlever evangeliets love og ordinancer. (Se tredie trosartikel). En del af disse gaver og kræfter kan imiteres af den onde og ofte være meget skuffende eftergjort, derfor skal vi være på vagt, eller rettere, menneskene som helhed burde være på vagt, og ikke lade sig besnære eller forvirre af et enkelt af disse tegn, men huske på, at 253

14 alle disse gaver og kræfter skal passe sammen med alt det øvrige, der horer evangeliet til, og være et samlet hele, der indeholder det alt sammen, og ikke, som det ofte er tilfældet, at imitationen af en eller anden af disse gaver er blevet den kerne, hvorom den onde får mennesker til at samles i den tro, at disse tegn er fra Gud. Nu vil nogen sige, ja, men alt godt kommer fra Gud, det står der da skrevet, og det er jo også rigtigt, der er bare det lille MEN ved det, at når en velsignelse, der var bestemt til at gavne menneskene og bringe dem nærmere Gud, bruges af den onde i den hensigt at lede mennesker bort fra Gud ved at forvirre dem, så de forhindres i at tro og modtage det sande evangelium, så er velsignelsen jo blevet til en forbandelse i den ondes hånd, og tjener nu kun den ene og store hensigt, Djævelen har, nemlig at forhindre menneskene i at blive frelst ved at efterleve EVANGELIETS LOVE OG ORDINANCER. Lad os leve således, at disse gaver og kræfter må findes hos os. Henry Løjborg. En mands familie er hans kæreste ejendom. Af præsident David O. McKay. Mim tro giver mig en forsikring om, at Gud virkelig er min Fader, og at jeg derfor må have arvet hans udødelighed. Denne forklaring på min oprindelse er et anker for min sjæl midt i de urolige, aldrig hvilende teorier, som er et forsøg på at forklare menneskets oprindelse. Hvad menneskets forudtilværelse angår, fryder jeg mig ved de åbenbarede ord, at menneslket i begyndelsen var hos Faderen. Min tro betyder en ufejlbarlig vejleder gennem hele den nuværende tilværelse, en endelig løsning på livets forvirrende problemer. Den giver en bestemt hensigt med jordelivet. Den lærer mig, at kun gennem personlige anstrengelser kan man opnå et godt resultat og en sand lykke. Ingen velsignelser bygges på andres gode egenskaber. Enhver må arbejde på sin egen frelse. Livet er en have, i hvilken enhver samler blomster og frugt af den sæd, han selv har sået. En rigelig høst er udelukkende et resultat af et samvittighedsfuldt og forstandigt arbejde. Evangeliet indbefatter alle de nødvendige betingelser for den fysiske, intellektuelle, moralske og åndelige udvikling af det menneskelige liv. Lydighed mod evangeliet betyder simpelthen overensstemmelse med sundhedens og lykkens love. Det betyder at holde legemet rent og ånden i harmoni med uendeligheden. Det kæreste eje, en mand har, er hans familie. I den guddommelige forsikring, at familiebåndene kan overskride dødens grænser og kan fortsætte gennem uendelige evigheder, finder jeg den højeste trøst og 254

15 inspiration. Når forbindelsen mellem ens kære bærer det hellige præstedømmes besegling, er den lige så evig som (kærligheden, lige så evindelig som ånden. En sådan forbindelse er baseret på lærdommen om udødelighed og menneskers evige fremadskriden. Jesu Kristi Kirke blev oprettet ved Frelserens myndighed og personlige administration, og det sande slægtskabsforhold mellem mennesket og dets skaber blev åbenbaret til Profeten Joseph Smith. Mennesket er i åndelig henseende bogstaveligt efterkommer af Guddommen og kan som sådan, ved lydighed mod livets og tilværelsens love, blive Faderen lig i alle væsentlige karaktertræk og evner. KIRKEN UDE OMKRING... Mange års lægepraksis har givet mig utallige lejligheder til at studere Visdomsordets levedygtigbed, siger dr. Georige L. Rees. Jo længere jeg studerer og jo mere jeg læser, des mere overbevist er jeg om, at Visdomsordet er en af de største sundheds-love, der nogensinde er blevet udkastet. o Mrs. Augusta Winters Grant Præsident Heber J. Grants enke døde i sit hjem fredag den 1. juni 1951 af et hjerteslag. Søster Grant blev 94 år gammel. Hendes død var afslutningen på en lang og virksom gerning i Kirken og i det borgerlige liv. o Det Første Præsidentskab har kaldet Arthur Glaus fra Salt Lake City, 61 år gammel, nuværende missionær i den østtyske mission, til at lede denne mission efter Præsident Walter Stovers afløsning. Søster Glaus vil slutte sig til ham om nogle få måneder for at hjælpe ham og de kvindelige organisationer i Kirken. o Emma Lucy Gates Bowen, barnebarn af Præsident Brigham Young, og enke efter Ældste Albert E. Bowen af De Tolvs Raad, døde den 30. april 1951 i Salt Lake City, Utah. Hun var stolt af sin afstamning og af sin kirke, og gennem sin lange løbebane med musik- og kirke-virksomhed benyttede hun sig altid enhver lejlighed til at tjene sit folk. o Et liv i selvopofrende efterlevelse af troens principper fandt sin afslutning, da Adele Cannon Howells, præsidentinde for primaryorganisationerne i Kirken, afgik ved døden lørdag den 14. april Hun var også præsidentinde for Primary Børne-hospital. Hun tjente Primary organisationerne over hele verden med en stærk og personlig interesse, og var en utrættelig og flittig arbejder. af 255

16 Nyt fra hjælpeorganisationerne" Kvindelig: hjælpeforening: Vi vil gerne igen betone vigtigheden af arbejdsmøderne og indstændigt bede Dem om i de tre sommermåneder at anvende de tre af månedens møder udelukkende til arbejdsmøder. Den første uge af hver måned bør helliges teologilektie og vidnesbyrdmøde. Vi ansporer præsidentinderne til at planlægge arbejdsmøderne og sørge for, at alle søstre har noget at gøre. Undervis dem, der ikke kender de forskellige måder at sy på, og gør alt muligt for at fremme og fremskynde syningen af velfærdstøj. Natten vil komme, da ingen kan arbejde". Denne advarsel blev givet af Herren til Hans disciple. Hvis vi altid husker på dette, vil vi kunne forstå nødvendigheden af at udføre det forlangte arbejde til en fastsat tid. Meget ofte føler vi, at der aldrig synes at være tilstrækkelig tid til de utallige arbejder, der skal udføres, selv om vi havde alle døgnets 24 timer til det. Og dog vokser en moders tilfredshed i forhold til, hvordan hun udvikler sig i sit arbejde, og hvordan hun planlægger det, så at det ikke blot omfatter hende selv og hendes børn, men også det at gøre godt mod andre. Evnen til at arbejde er en velsignelse og et privilegium. Evangeliets plan giver arbejde for hele livet. Vi har alle et arbejde at udføre et stort arbejde med at opbygge en sikkerhed for os selv og for vore medlemmer ved at understøtte hinanden i det store velfærdsarbejde og altid huske, at mennesket får glæde ved at udføre et retfærdigt arbejde. Vi ønsker at takke enhver for deres vidunderlige hjælp og samtidig give en speciel tak til Herning, hvorfra vi citerer en del af deres sidste månedsrapport over det uegennyttige arbejde med velfærdsplanen, der udføres på deres arbejdsmøder. Herning skriver: Vi har fået en del af de første ting til missionen færdig og har afsendt følgende til: Esbjerg distrikt: Pigeundertrøjer nr stk. pigebenklæder nr nr dametrusser nr babytrøjer 12 ialt 60 stk. 256

17 Aalborg distrikt: Pigeundertrøjer nr stk. pigebenklæder nr nr dametrusser nr. 2 12,, babytrøjer 12 ialt 60 stk. Babytrøjer, babyskjorter o. 1. syr vi af resterne, der går fra, når vi skærer undertøjet." Kvindelig hjælpeforenings hovedbestyrelse. Genealogisk forening Noget af det første, vor Kirkes pionerer gjorde, efter at de var kommet til Saltsødalen, var at bygge et tempel. Dette tempel, som blev opført i det nordvestlige hjørne af tempelpladsen, kalde de Beseglingshuset", og i denne bygning udførtes de samme hellige ordinancer, som i dag bliver udført i Salt Lake templet og i vore andre templer. Denne bygning blev indviet til at være et Herrens hus, og det var lige så helligt, som vore templer af i dag er, lige så helligt som den helligdom eller det tempel, som Moses byggede, og som af Israels børn blev båret omkring under deres rejser i ørkenen. Thi på Moses' tid befalede Herren dem at bygge et hus til Hans navns ære, og denne bygning var det tempel, som blev benyttet til udførelsen af ordinancerne, indtil Salomons tempel blev bygget. Ansvaret for udførelsen af disse ordinancer hviler i vore dage på medlemmerne af vor Kirke. Vi har et meget stort ansvar, og jeg ønsker at fortælle Dem noget, som samtidig vil rette en misforståelse, som i udstrakt grad findes blandt de mennesker, som udfører tempelarbejde. Der blev ikke udført nogen ordinancer for de døde ingen dåb for de døde - i Salomons tempel!" Der blev ikke udført nogen ordinancer for de døde før efter Kristi opstandelse. Det var først efter, Kristus havde været i åndeverdenen og prædiket evangeliet for de døde, at ordinancerne for de døde tog deres begyndelse i templet, idet de døde først skulle have anledning til at høre evangeliet, opnå en tro og omvende sig, før der kunne udføres nogen ordinancer for dem. Det var Jesus Kristus, der åbnede døren til himmeriges rige for de døde! (Efter præsident Joseph Fielding Smiths Latterday Temple Work" i Utah Genealogical and Historical Magazine", okt ) Genealogisk forenings hovedbestyrelse. Primary Aalborg Primary skriver: Vi har haft en god tid her i Primary, Aalborg gren. I hver klasse har børnene udført et lille arbejde. Stifinderdrengene har lært om trosartiklerne og lært at bede en lille bøn selv; de har lært at være gode kammerater og været på tur med lærerne, hvor de har lært om naturen. 257

18 Lærkerne har været meget interesseret i deres arbejde med deres samlebog, og de har haft strikkearbejde af forskellig art. Også de har haft deres eget lille program at udføre. De har fået deres lektie og trosartiklerne gennemgået, og ligeledes har de lært at bede en lille bøn. Solskinsbørnene har haft deres lille lektie fra lektieheftet, og vi har lært dem små sange, de har øvet sig i at stå frem og sige et lille vers, synge en lille sang, og vi har prøvet at lære dem at bede deres egen lille bøn. Børnene har været meget glade for tegningerne, som er blevet os tilsendt, og de har syet små kort, og vi har haft en enkelt legedag ind imellem. Primary Aalborg gren. Vi her i bestyrelsen for Primary har lært, at det er nødvendigt at arbejde sammen i enighed og venskab. Vi har følt et stort ansvar for de børn, som er blevet sendit til Primary. Vi har forsøgt at lære dem Jesu Kristi Evangelium at kende, og vi håber, at børnene har lært lidt hos os gennem vinteren. Vi har alle været glade for arbejdet med børnene, der til enhver tid har været ivrige til at tage del på programmet og i deres aktiviteter. Med hilsen Funktionærerne i Primary, Aalborg Gren" Vi takker Aalborg Grens Primary for det vidunderlige arbejde, de har udført gennem det forløbne år. Primary hovedbestyrelse. 258

19 Søndagsskolen Da Jesus var her på jorden, forlangte Han af dem, der fulgte Ham, lydighed mod Hans befalinger. Og da Han var streng i sine krav, idet Han forlangte, at menneskene skulle opgive deres egenkærlighed og følge Ham, var der mange, der blev fornærmede, og Skriften siger: Fra den tid gik mange af Hans disciple tilbage, og vandrede ikke mere med Ham." Herren fortolker kærlighed til Ham som et udtryk for opfyldelse af og lydighed mod Hans befalinger: Dersom I elsker mig, da holder mine befalinger". Og ligeledes: Den, som har mine befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig". Det betyder lydighed. Og til dem, som bekender sig til Ham, men ikke tjener Ham, siger Han: Den, som ikke elsker mig, holder ikke mine ord om nogen elsker mig, vil han holde mit ord." (Johs. 14: 15, 21, 24, 23). I vore tider har Herren befalet, at vi skal tjene Ham af hele vort hjerte, sjæl, sind og styrke. Altid har Herren lært os, at vi skal være aktive i Hans rige, ikke passive medlemmer. Vi er alle tjenere i Herrens hus. Han venter af os, at vi skal arbejde, hvis vi skal beholde vor stilling der. Trosbekendelse er ikke nok. Hvis Kirken betyder alt for os, bør vi lægge hele vort hjerte i arbejdet. Vi siger måske; at den betyder mere end livet selv, men vi kan kun vise det, hvis vi giver vort liv hver dag i vort liv til dens tjeneste. Må Herren velsigne Dem for Deres retfærdige arbejde. Ungdomsforeningen Valgsproget for : Søndagsskolens hovedbestyrelse. Josva 24: 15, Vælg i dag, hvem I vil tjene... men jeg og mit hus tjene Herren. vi vil Menneskets fri vilje blev oprettet i himlen, før denne jords grundvold blev lagt. Dette har vi bevis for, da Satans frelsningsplan blev forkastet af Herren, fordi den ville borttage menneskets handlefrihed. Vi er sat på denne jord, for at vi kan vandre i tro. Det er givet os at kende godt fra ondt, men det er os selv, som må gøre valget. Vi har vor handlefrihed. Der siges, at vi skal vælge i dag, og det er mere betydningsfuldt nu end nogensinde. Vi må vælge idag, hvem vi vil tjene; i morgen vil det måske være for sent. Verden har aldrig været i en sådan ugudelig tilstand, som den er i dag. Lad os søge Gud, mens han kan findes. Lad os og hele vort hus tjene Gud med hele vort hjerte, sjæl og sind, således at vi kan stå ulastelige på dommens dag. Ungdomsforeningens hovedbestyrelse. 259

20 Ungdomsstævnet i Salt Lake City. Hvert år i juni måned afholder Kirken sit årlige ungdomsstævne i Salt Lake City. Repræsentanter fra Kirken overalt i verden er tilstede for at deltage i dets aktiviteter og modtage instruktioner for næste års arbejde og program. Højdepunktet i dette års stævne var den Skuespil-aften", som blev afholdt torsdag aften den 14, juni. Tre store grupper skuespillere viste to Road show acts" og skuespil som Men of Galilee", How long is forever" og The skeptical tree" blev opført. Skuespil-aftenen var en strålende oplevelse, og de to Road show acts" og skuespillene spandt tilhørerne ind i den fortryllende stemning, som enhver sidstedages hellig nyder. Tredive tusind henrevne tilskuere brød ud i et begejstret Aah", da projektørerne på universitetets stadion blev rettet mod 4000 dansere i skønne dragter, da Danse-Festlighederne" begyndte fredag aften. Som altid var det et oplivende element i det fælles ungdomsstævne, da 1951-festlighederne gjorde brug af snesevis af ledere og hundreder af dansere de bedste i Kirken. Præcis soim et urværk fulgte den ene rutine-dans efter den anden, og den ene efter den anden tog helt vejret fra publikum. Smukke var også de originale formations-danse, som blev vist med næsten professionel dygtighed af dansere fra mange forskellige dele af Kirken. Danse-festen var med alle dens fremvisninger af talenter og gaver en af de vidunderligste oplevelser ved ungdomsstævnet. Lørdagens inspirerende musik-fest gav 1600 yndige unge piger og smukke unge mænd en lejlighed til at synge i det historiske tabernakel under ledelse af nogle af de dygtigste unge musikere i Kirken. Den gav også 10,000 tilhørere lejlighed til at nyde aftenen i fuldt mål. Desuden var det en stor inspiration for både sangere og tilhørere at høre ældste Mark E. Petersens formanende tale: Sønner må få held med sig, hvor fædrene ikke fik det". Om dagen blev der af General-bestyrelsens ledere i forskellige miøder givet instruktioner for de forskellige afdelinger indenfor ungdomsforeningen. Det nye studie-kursus, såvelsom læse-studiet og det nye valgsprog for blev præsenteret. Musikken ved søndagens møder blev udført af grupper af unge mennesker fra forskellige egne i Kirken og af tabernakel-koret, og talerne blev holdt af general-autoriteterne og ungdomsforenings-ledere. Nedenstående er nogle få uddrag af de forskellige taler: Ældste Mark E. Petersen: Har De mod til at tro, at Jesus Kristus er Guds søn? Og at han som verdens forløser gav os en bestemt leveregel, som er udformet i hans bud, og åthan oprettede en kirke-organisation, gennem hvilken han venter, at vi skal følge denne leveregel? Læs om dette i Ribelen... Har De mod til at tro, at tro uden ger- 260

21 niiiger er død og at kun de, som holder hans befalinger, virkelig elsker Herren? De må arbejde for Jesu Kristi Evangelium, De må efterleve det, antage dets lærdomme i Deres daglige liv, og dertil behøves viljestyrke. Kun gennem lydighed kan vi få hams velsignelser... Hvis vi vil have himlens velsignelser, må vi være rene i vor moral. Umoralskhed er vederstyggelig i Herrens øjne og er en af de første grunde til striden i verden... Ældste Harold B. Lee: M står som symbol for Mennesket i Herrens øjne og også i djævelens øjne". Med stort eftertryk udtalte Harold B. Lee af De Tolvs Råd disse ord, da han talte ved Master M- Mænds frokosten og indskærpede de unge at holde fast ved Kirkens standarder. Det M, han hentydede til, var M" i titlen M-Mænd. Præsident Stephen L. Richards: Vi har allerede hørt to gode prædikener, mine kære brødre og søstre, gennem tabernakel-koret, "Morgenen bryder frem, skyggerne flyr, Zions banner er foldet ud. En strålende dag bryder frem i verden". Han, som har rene hænder og et rent hjerte...". Disse to emner fortjener vor dybeste overvejelse... I repræsenterer en af de største organisationer i Kirken. I er vokset op for at opfylde et vidunderligt formål i Kirkens aktiviteter og velfærd. Selve navnet indeholder et dybt symbol Gensidig Uddannelse. Uddannelse er livets lov, og gensidighed er samhørighedens lov. Så der var i sandhed inspiration i valget af det navn, som I har båret frem i det store arbejde, I har udført igennem årene. Jeg antager, at størsteparten af forsamlingen nu til morgen udgøres af funktionærer og lærere i ungdomsforeningen. Jeg vil gerne overfor Dem alle udtale en påskønnelse fra Kirkens Første Præsidentskab for Deres vidunderlige arbejde... Det er et stort ansvar at lede ungdommen. I de tidlige år er den uddannende proces langt mere aktiv, langt mere dybtgående og holdbar end i de senere år. Nogle af os kan måske i vore senere år have større mængder af kundskaber, men tilegnelsen af kundskaber er i stort mål knyttet til de yngre år, og at vejlede ungdomimen i den vigtige udvikling af dens liv er en af de største og helligste opgaver, vort folk kan få. Vor Kirke er en kirke af lærere. Fremgangsmåden er for størstedelen baseret på undervisning. Vort missionærarbejde, som var en af de første kaldelser i Kirken, er bygget på instruktion. Vi har et budskab. Vi er sendt ud i verden for at undervise om dette budskab. Vi giver til alle mennesker, som vil lytte dertil, så godt vi kan, en forklaring på de høje principper, og de vidunderlige lektier for livet, og de store velsignelser, der kan opnås. Vi lærer folket i verden om gengivelsen af vor Herres Evangelium, og vi underviser dem om de begreber, som kom med denne gengivelse... Gud velsigne os alle med et vidnesbyrd om sandheden. Må hans ånd være med alle Dem, som tjener ungdommens sag, og at ungdommen gennem Dem må vokse op som en stor generation af storsindede, rene og kyske unge mænd og unge kvinder, som kan overtage dette 261

22 mægtige værk, når nogle af vi ældre må forlade det, beder jeg om i Jesu Kristi navn, Amen. Præsident J. Reuben Clark jr.: Sælg ikke din førstefødselsret for en skål linser"... Når jeg går ud i den nedgående sol, som en dag vil gå ned for mig her på jorden, ved jeg, at jeg skal gå fra den nedgående sol til en opgående sol, som aldrig vil gå ned. Jeg ved, at jeg skal gå ind i livet herefter for at slutte mig til mine kære og leve sammen med dem i så megen lyksalighed og lykke, som jeg har gjort mig fortjent til. Jeg har haft et langt liv. Jeg måtte stå på egne ben, da jeg var 19 år gammel. Jeg var ikke færdig med min uddannelse, før jeg var 35. Det er en lang tid, men jeg siger indtrængende til I unge mennesker, at I skal ikke blive mismodige, fordi I ikke kan tjene jeres brød, når I er 24 eller 25 år. Medens jeg har klatret op ad den lange vej, har hver dag og hver time velsignet mig med arbejde. Der bar ikke været nogen tid til lediggang. Der kan ikke komme, nogen større velsignelse til unge mennesker end det, at I er nødt til at arbejde for at kunne eksistere og gå fremad. Hvilken velsignelse er arbejde! Milton har sagt, at det er det, der adskiller mennesket fra dyrene I unge mennesker: sælg ikke jeres førstefødselsret! Ombyt ikke de fordele, som I har efter jeres fremragende afstamning, for en ret linser, en times dårlige fornøjelser, eller endnu værre, en times syndefulde fornøjelser, tilfredsstillelsen af jeres kødelige lyster En anden ting er førsteretten til Guds Præstedømme, til hvilket I er berettiget, og som I vil få, hvis I vil leve for det. Jeg ønsker at henlede jeres opmærksomhed på den kendsgerning, at Guds åbenbaringer gør det klart, at ikke alle hans børn, som lever på jorden, er berettiget til præstedømmet endnu. Vore profeter har sagt, at i den rette tid vil de få det, men ikke nu. Bland ikke jert blod med dem, som ikke kan modtage præstedømmet og således forspilde denne førsteret for jeres børn... Endnu en ting: vor generations skødesynd er ukyskhed. Jeres dyd er mere værd end jeres liv. Pas derfor på, unge mænd og kvinder, at bevare jeres dyd, selv om I mister jeres liv. Rør ikke ved synden. Led os ikke i fristelse," hedder det i Fadervor. Tillad ikke jer selv at blive ledet i fristelse. Opdrag jer selv sømmeligt og tag godt vare, særlig I unge mænd, på kvindens ukrænkelighed. Besmit den ikke.. Lad os ikke spøge med vor førstefødselsret. Lad os ikke spøge med vore velsignelser. Lad os ikke spøge med vor afstamning. Jeg siger dette til Dem efter et langt livs overvejelser. Jeg ved, jeg siger sandheden. Må Gud være med Dem, opbygge Dem, give Dem styrke, forøge Deres vidnesbyrd, og spøg ikke med synden. Undgå, at det onde opstår", siger en eller anden. Jeg er overbevist om, at de, der holder præstedømmet, og søstrene ligeledes, er beskyttet i denne Kirke. Hvis 262

23 de, der holder præstedømmet, vil opføre sig sømmeligt og holde sig fra synden, fra dens nærværelse og fra dens udkanter, vil synden ikke komme til dem. Gud velsigne Dem, velsigne Deres lærere, Deres funktionærer, og give Dem den inspiration og den visdom, som De behøver, og sit sinds åbenbarelse og sin vilje angående Deres egne pligter og ansvar, og det vil Han sikkert give Dem. Må disse ting komme til Dem, beder jeg ydmygt om i Jesu Kristi navn, Amen. frivilligt program; det er ikke noget, som vi måske kan antage i Ældste Ezra Taft Benson: Ungdomsforeningen må drives frem ved en kraftig beslutsomhed. Dette program kom til verden under præstedømmets ledelse. Det er ansvarligt overfor præstedømmet; det ledes af præstedømmet; det er en hjælpeorganisation til præstedømmet. Det er en del af Kirkens fuldstændige program; det er ikke et wardet eller staven eller lægge til side, hvis vi vil. Når en mand bliver biskop eller stavspræsident, påtager han sig den pligt at sørge for, at ungdomsforeningen virker i hans ward eller stav, fordi dens program er ledet af Guds præstedømme og er blevet oprettet og bliver kontrolleret af denne autoritet. Med dette kendskab og denne forståelse bør vi være positive i vor indstilling til den. Ungdmsforeningens' ledere bør gøre sig kraftige anstrengelser for at sørge for, at dens program når ud til hver dreng og pige i hvert ward og hver stav og i alle missioner overalt i Kirken. Der bør ikke være nogen undskyldning, men med ydmyghed og tro bør man tage en kraftig beslutning om på en positiv måde at drive ungdomsforeningen fremad. Jeg gratulerer Dem af hele mit hjerte til det, De allerede har udført. Jeg gratulerer Dem til de anledninger, De har til at være ledere af ungdomsforeningen, og til det store program for ungdommen. Men jeg vil gerne advare Dem angående en ting. Vi har opnået et stort resultat. Der er blevet skrevet om Deres program i nationale tidsskrifter. Ledere over hele Amerika henviser til det program for ungdommen, som findes i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Jeg er gentagne gange blevet spurgt om vort ungdomsprogram, men jeg håber, at vi altid vil huske, at vor succes er vor største fare. Jeg håber, at vi ikke vil falde i snarerne og i de fristelser, som er omtalt af nogle af de gamle profeter:... Og andre vil han berolige, og bringe dem til ro i en sanselig sikkerhed, så at de siger: Alt er vel i Zion; ja, Zion trives, alt er vel og således vil djævelen narre deres sjæle og lede dem lige ned i helvede."

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske Konfirmation

Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske Konfirmation Altid allerede elsket. Gud kommer os i forkøbet. 1.søndag efter påske 2017. Konfirmation Evangelieteksten til 1.søndag efter påske, konfirmationsdagen, læser vi i Johannesevangeliet kap.20, vers 19-31:

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd

Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 7 - Et personligt og vedvarende vidnesbyrd Oprettet: 14. december 2005 Når vi efterlever Jesu Kristi evangelium, vokser vi i kundskaben om sandheden, og vores

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016

21. søndag efter trinitatis 16. oktober 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: En ny chance Salmer: 2, 522, 308; 505, 399 Evangelium: Luk. 13,1-9 "Lad det stå... måske bærer det så frugt" "Nu får du en sidste chance." Sådan kan vi nogle gange sige til

Læs mere

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN 20. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Mattæus 22, 1-14 Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN Sommeren er forbi. Der er slut med varme og milde vinde. Efteråret

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere