... Kanolle på sommertogt i svenske farvande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... Kanolle på sommertogt i svenske farvande"

Transkript

1 Nr. 5 september / oktober Årgang Kanolle på sommertogt i svenske farvande Læs artikel side 17 Foto: John Fjeldsted Larsen

2 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th Aalborg, Øko. næstform. (kasserer): Henning Andersen Solhøjsvej Aalborg SØ Næstformand: Steen Christiansen Ny Kærvej Aalborg Rochef: Flemming Due Nielsen Ridefogedvej Aalborg Ungdomsleder: Pt.vakant HR-chef: Reno Bitsch Steinke Brohusgade 2A, 2, Aalborg Logistikchef: Gregers S. Gregersen Vesterbro 10, 1.th Aalborg Kommunikationschef: Lars Pilegård Larsen Ledavej Aalborg SØ NØGLEPERSONER Morgenroning: Jørgen Sørensen Se logistikchef Motionsroning: Steen Christiansen Se Næstformand Kaproning: Morten Wendt Jensen Vestre Havnepromenade 11A Aalborg Gamle Aalborg Roere (GAR) Michael Richter Skelagervej 155 st.tv Aalborg Medlemsblad (ansv. red.) Anders Josefsen Helgolandsgade 66 3.th 9000 Aalborg Peter Laubek Åvænget 12, Voerså Sæby 2

3 kan fortælle om deres oplevelser/ erfaringer fra andre sammenhænge. Jeg tror på, at vi alle kan lære noget af disse erfaringer, om ikke andet får vi forhåbentlig en god oplevelse. Derfor en opfordring til de af medlemmerne, som mener de kan være interessante, henvend dig til undertegnede. Håber at se jer alle på fjorden mange gange endnu i denne sæson. EMNE: Formanden har ordet Af Jesper Poulsen Winther EMNE: Schøllepokalen Af Jesper Poulsen Winther Tak for sidst en fødselsdagsfrokost, der ikke var så ringe endda. Derfor vil jeg gerne takke arrangørerne af fødselsdagsfrokosten. I påtog jer en opgave. Opgaven må siges at være fuldført jeg har kun modtaget roser for arrangementet. Sæsonen går på hæld, men vi har stadig mulighed for at få en tur på fjorden. Samtidig er det ved at være tiden, til at vi skal tænke på vores aktiviteter i den trælse del af året, hvor vi ikke er på vandet. Et eller andet sted er det vel same procedure as last year, vedligeholdelse af både, gymnastik, svømning, træning i motionsrum, m.v. I forbindelse med vores fødselsdagfrokost er der jo tradition for, at vi uddeler Schøllepokalen, men samtidig benytter vi også lejligheden til at hædre nogle af medlemmerne som i det daglige gør lidt ekstra for klubben. I år var det følgende som modtog hæder en flaske rødvin. Peter Laubek og Anders Josefsen, for deres store arbejde med klubbladet. Frederik Hansen, for hans arbejde med roskole. Den har i øvrigt kørt af to omgange i år, maj og august. Hjælperne ved roskolen må selv henvende sig til Frederik, hvis de vil smage vinen. Roar Clausen, ja det er vel fordi han altid er der, ikke nødvendigvis at man har opdaget det, men når der spørges efter hvem der har gjort dette eller hint. Ja, så er svaret Roar. I år vil vi prøve et nyt tiltag. Klubaftener. Vi vil gerne have et arrangement om måneden. Arrangementet skal nødvendigvis ikke være relateret til roning. Vi har Simon Lyngshede, ja han forestod en del medlemmer i klubben, som korttursstyrmandskursus, og efter- 3

4 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD AKTIVITETSKALENDER oktober: Søndag den 29. Standerstrygning, Se opslag i klubben! november: Onsdag den 1. kl starter gymnastikken på Gl. Hasseris Skole. Lørdag den 4. kl afholder GAR Candle Light Aften. Tilmelding til formanden Onsdag den 15. Deadline for indlæg og fotos til robladet. Søndag den 5. kl starter svømningen på Sofiendalskolen. december: Fredag den 1. tages slingersen op. Søndag den 24. kl Julebad i fjorden og sauna - tur. 4

5 følgende fik vi en del klager. Han forlangte, at de kære aspiranter skulle lægge til i læsiden, hvilket afstedkom, at der skulle bruges flere forsøg på at lande skivet.. Han har bestyrelsens fulde opbakning til denne praksis. Jens Brandt, han varetager vedligeholdelsen af vores hjemmeside, han fører vores kilometerstatistik, men udover dette er han også en af dem, der altid er der. Schølle-pokalen tilfaldt i år Morten Wendt. Hans store arbejde med træning af 8 GP-holdet, både sommer og vinter, hans engagement for at få flere til at interessere sig for outrigger og dermed træning af disse. Alt i alt en mand der gør et stort arbejde for klubben og dens medlemmer. PS. Bestyrelsen mente at undertegnede også skulle betænkes med en flaske vin, motiveringen herfor var, at der ydes et stykke arbejde udover, hvad der forventes af en formand jeg er ikke enig, jeg gør kun, hvad jeg mener der behøves. 5

6 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD EMNE: 120 års fødselsdagsfrokost! Af Redaktionen I strålende sol og let vestlig vind mødte rigtig mange op til fælles morgenkaffe. Adskillige benyttede dagen til en rotur og efterfølgende finnebad inden båddåb og fødselsdagsfrokosten på 1. sal. Formanden Jesper P. Winther bød forsamlingen velkommen på bådpladsen og gav ordet til GAR`s formand Michael Richter, der forestod båddåben og gav den nye kombinationsbåd navnet Støckel. Båddåben omtales udførligt andetsteds i bladet. Fødselsdagsfrokosten blev indledt med at mindes de tre rokammerater slagtermester Leo Quist, købmand Frederik Støckel og frisørmester Knud Søndergaard. For at opfylde kravene fra brødrene Nygaard er vi nu gået tilbage til den gamle tradition med sild og Rød Aalborg efterfulgt af Skipper Labskovs. Næste år bliver det så Forloren Skildpadde. Vi må erkende, allerede før hovedretten var gledet ned, var stemningen slået an. Bestyrelsen havde hyret Sæby`s maritime spillemand Jørgen Holm Jensen, der med sit spil fremmede lysten til at synge hos forsamlingen. Selvom det kneb for ham at finde melodien til Vi har en splendid roklub så var han helt sikker med harmonikaen, da vi sluttede frokosten med Den er fin med kompasset. Det lød som om alle rosvendene havde haft fat i hende den sorte vaniljepige i Tjingatjuks rige. Under frokosten var formanden særdeles aktiv med uddeling Foto: Peter Laubek Foto: Peter Laubek 6

7 af årsnåle til jubilarer, oversigt andetsteds i bladet, og uddeling af hædersbevisninger til medlemmer, der havde ydet en særlig indsats for klubben. Her skal omtales Schølle Pokalen, der i år blev tildelt klubbens kaproningstræner Morten Wendt for fremragende indsats. I Mortens fravær kunne Pottemesteren sole sig på sønnens vegne. Under og efter frokosten var der forskellige indslag. Redaktionen causerede over en række af klubbens Foto: Peter Laubek Foto: Peter Laubek gamle honoratiores og ved bordet med de gamle kæmper som Karl Johan, Moosdorf, Smeden, Helge Foss, Ove Thomsen, Tromholt o. m. fl. blev der virkelig gået til den - med højt humør, der smittede af på resten af forsamlingen. Alt i alt en rigtig dejlig fødselsdagsfrokost. Tak til bestyrelsen og tak til de eftermiddagsroere, der forestod de praktiske opgaver. Vi der var med glæder os allerede til næste år. 7

8 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD Ved den nys afholdte fødselsdagsfrokost, var det en glæde at kunne ønske en store skare af medlemmerne tillykke med deres jubilæum. Jubilarer ved AR s 120 års dag 45 års jubilæum John T. Terp Karl Johan Thomsen 40 års jubilæum Ole Christiansen Jørgen P. Moosdorff Oluf Andersen Bernhard Andersen 35 års jubilæum John Nørgaard Esben Schou 30 års jubilæum Michael Due Nielsen 25 års jubilæum Erik Hassing Poulsen Lars Pilegård Larsen Helge Foss_Pedersen 20 års jubilæum Flemming Geert Fuusager Anders Emil Dancker Peter Christoffersen Bent Mølgård Andersen 15 års jubilæum Svend Langer Steen Villadsen 10 års jubilæum Steen Christiansen Erik Brøndum Anders Holmberg Tomas Mulvad Larsen Anders Chr. Christensen Ikke alle var tilstede på dagen, derfor skal endnu en gang lyde et tillykke til alle. Jesper Poulsen Winther 8

9 EMNE: Dåbstale den 2. september 2006 Aalborg Roklub Af Michael Richter Formand for GAR og repræsentant for Team Tirsdag Michael Richter forestod dåben af den nye kombinationsbåd. Bladet bringer her uddrag af talen: I Aalborg Roklub har der altid været forskellige synspunkter om, hvorledes tingene skal gribes an. Der har altid været modsætniger mellem de gamle medlemmers konservative meninger og deres vægt på bevarelsen af traditionerne. På den anden side har vi altid haft de unge med deres krav om forandring og nyskabelse. Alting skal laves om! Carl Frederik Støckel var en person, der kunne forene disse synspunkter. Han opnåede en høj alder. Men af hans bemærkninger og især i hans øjne kunne man stadig høre og se drengen. Den dreng i os, som vi ikke må slippe. Carl Frederik kan være rollemodel for os. Han var tilbageholdende af væsen, men ejede en ukuelig optimisme og et stort gåpåmod. Samtidig besad han store kreative evner, som vi eftermiddagsroere vil komme til at savne. Han var motions- og langtursroer i vore gamle inriggere. Men han havde øje for nye ting. Havde han set denne nye kombinationsbåd ville han havde sagt: Den ser sgu godt ud. Jeg skal hilse fra Carl Frederiks hustru Ellen, som gerne ville have været med i dag. Hun er forhindret, men ønsker os og båden held og lykke. Det er mig en stor glæde at kunne give denne båd navnet Støckel efter vor nu afdøde rokammerat. Foto: Peter Laubek 9

10 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD EMNE: Så sælg dog de kajakker Af John Fjelsted Larsen Jeg er et af de medlemmer, der med stor fornøjelse igennem snart 3 sæsoner har anvendt vore udmærkede havkajakker som et godt supplement til den daglige baglænsroning. De har ofte været muligheden for at alle kom på vandet, selv om vi ikke kunne stille et fuldt rohold den morgen, og de har givet mulighed for spændende naturoplevelser, i særdeleshed på åer og søer, hvor vi ikke kan komme med inriggerbåde. Kajakkerne er som bekendt indført i klubben efter beslutninger på ordinære generalforsamlinger, hvor de siddende bestyrelser er blevet pålagt denne opgave af generalforsamlingen. Altså fuldt demokratiske beslutninger, som er gennemført helt efter bogen ingen tvivl om det. Det kan derfor ærgre mig voldsomt, at disse beslutninger tilsyneladende ikke har bestyrelsens bevågenhed. Tværtimod kan det virke som om bestyrelsen ved sin behandling af bl.a. et oplæg til nyt kajakreglement bevidst forsøger at kvæle et hvert initiativ til at efterleve generalforsamlingens beslutninger det er nok ikke rigtigt, men jeg kan altså ikke sige mig fri for at opleve det sådan. I juli måned 2005 blev der til bestyrelsen fremsendt et yderst kvalificeret og gennemarbejdet forslag til nyt reglement. Et reglement, der efter min mening til fulde efterlever generalforsamlingens beslutninger om indførelse og anvendelse af havkajakker i Aalborg Roklub. Det har endnu ikke været muligt at få godkendt et nyt reglement, og der har derfor heller ikke kunnet gennemføres uddannelse i snart 2 år. Det siger sig selv, at denne behandling på længere sigt vil resultere i patientens død - og så løser problemet jo sig selv. Jeg har desuden svært ved at se, hvordan vi overfor Friluftsrådet kan argumentere for, at kajakprojektet er fuldført efter beskrivelsen, og på den baggrund få frigivet de kr., som herfra blev bevilliget til formålet. Jeg vil derfor opfordre bestyrelsen eller andre, der arbejder på at få havkajakkerne ud af Aalborg Roklub, til at fremsætte dette som et beslutningsforslag til næste generalforsamling. Det er måden at gøre det på - hvis forslaget bliver vedtaget, så er det sådan. - lad os i det mindste udvise så meget respekt for det demokrati, der ifølge vedtægterne er styreformen i Aalborg Roklub. I 2005 blev et initiativ til kajakkursus Kajakkerne skal nok overleve om ikke stoppet af bestyrelsen med den andet, så i de mange roklubber, der begrundelse, at det eksisterende med succes har indført kajakroning reglement for kajakroning fra som et naturligt supplerende tilbud til 2003 ikke var godt nok. Altså man medlemmerne. ville afvente godkendelse af et nyt reglement. Vi ses på vandet forlæns eller baglæns? 10

11 EMNE: Så sælg dog de kajakker svar fra bestyrelsen Af Jesper Poulsen Winther Da nuværende bestyrelse overtog stafetten, var der ganske rigtigt et reglement for kajakroning i regi af Aalborg Roklub. Dette reglement var dog efter bestyrelsens vurdering ikke fyldestgørende, hvorfor vi bad kajakudvalget om oplæg til et fyldestgørende reglement. Det daværende reglement havde intet om langture/roture udenfor dagligt rofarvand, som vi erfarede at flere medlemmer allerede havde været aktive deltagere i. Husk bestyrelsen har objektivt ansvar for medlemmernes handlinger når de er på vandet i Aalborg Roklubs både. Med hensyn til nyt reglement, bad bestyrelsen i april 2005 om et oplæg, som kunne erstatte det gamle, vi fik først et udkast i juli 2005, hvorefter det behandles i løbet af sommer/ efterår I efteråret 2005 er der vedtaget et nyt reglement vedrørende kajakroning i regi af Aalborg Roklub. Det af bestyrelsen vedtagne reglement kunne kajakudvalget ikke godkende, idet de mente at med det vedtagne reglement kunne man ikke opfylde kravet fra Friluftsrådet til tilskud. Hertil skal nævnes at AR med det oprindelige reglement for kajakroning, som var langt mere restriktivt end det nugældende reglement, ikke kunne opfylde de kriterier, som krævet for at få udløst tilskuddet fra Friluftsrådet. I foråret 2006 har bestyrelsen møde med en repræsentant for kajakudvalget og på dette møde udarbejdes der et nyt oplæg til kajakreglement. Samtidig har vi kontakt til DFfR for at få deres godkendelse at reglementet for kajakroning. Alt ovenstående er endeligt på plads i midten af maj Hvorfor kajakudvalget ikke har valgt at udbyde kursus i indeværende sæson, kan bestyrelsen ikke svare for, da alle regler og formaliteter er på plads for afholdelse af kursus. Med hensyn til den endelige søgning om støtte fra Friluftsrådet, mangler vi stadig oplæg til brochure/pjece vedrørende kajakroning i Aalborg Roklub. Bestyrelsen har ingen intentioner om at modarbejde beslutninger vedtaget af Aalborg Roklubs generalforsamling og vi mener ikke, at vi har arbejdet sådan. Men burde den bestyrelse, som var fungerende ved vedtagelsen om indførsel af kajakker i Aalborg Roklub, ikke have færdiggjort deres arbejde. Beslutningen er truffet i 2003, da den nuværende bestyrelse overtager i 2005 er arbejdet ikke færdiggjort. Du bør ikke være bange demokrati, vedtagelser på generalforsamlinger, er stadig den gældende styreform i Aalborg Roklub. 11

12 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD Kajakreglement for Aalborg Roklub 1.Gyldighedsområde. Dette reglement er gældende for kajakroning i regi af Aalborg Roklub. Dette reglement er et tillæg til Aalborg Roklubs reglement. Det medfører, at såfremt nærværende reglement ikke er fyldestgørende, er Aalborg Roklubs reglement gældende. 2. Uddannelse og opnåelse af kajakret. Almindelig roning uden ledsagelse i Aalborg Roklubs kajakker er kun tilladt roere, der har korttursstyrmandsret og gennemgået en uddannelse i kajakroning og efterfølgende har fået tildelt kajakret. 2.1 Uddannelse. For at erhverve kajakret skal roeren have gennemført et kajakkursus under ledelse af en af Dansk Kano- og Kajak Forbund autoriseret instruktør. 2.2 Tildeling og inddragelse af kajakret. Efter gennemført uddannelse kan instruktøren indstille til Aalborg Roklubs bestyrelse, at kursisten tildeles kajakret. 3. Materiel. 3.1 Både og tilhørende materiel. Kajakker og tilhørende materiel skal være godkendt af Aalborg Roklubs bestyrelse. 3.2 Sikkerhedsmateriel. Svømme- og redningsveste skal være typegodkendt. 4. Rofarvand. Dagligt roområde følger det til enhver tid gældende område for Aalborg Roklub. 4.1 Vinterroning. I perioden fra 01 oktober til 30. april gælder Aalborg Roklubs reglement. 5. Ture uden for dagligt rofarvand. Ture sker kun med ledsagelse af inriggede både. Det forudsættes at kajakroeren har langtursstyrmandsret. 12

13 EMNE: Udvikling eller afvikling?? Af Flemming Fuusager Scenen er årets fødselsdagsfrokost i roklubben. Formanden har afsluttet hædring af dem, som har fortjent en sådan, herunder uddelt Schøllepokalen. Så rejser rochefen sig op, idet han ytrer, at han gerne vil sige et par ord. Han siger herefter, at formanden i det forgangne år har gjort et meget stort stykke arbejde. Som et eksempel giver rochefen, at hver gang man ringer til formanden, så står han altid nede i roklubben og er i gang med at rense slæbestedet, feje bådhallen eller spule bådpladsen. Et praktisk stykke arbejde. Hurra for det og herfra skal også lyde anerkendende ord for den tid, som formanden lægger i vores klub. Men set i relation til Gregers et al. s indlæg i maj/juni nummeret, formandens egne gentagne opfordringer om, at flere gerne må tage del i arbejdet i roklubben samt - ikke mindst - Peter Laubeks uhyggeligt rammende indlæg i juli/august nummeret, så måtte jeg trække på smilebåndet, da rochefen sagde ovennævnte ved frokosten. I min optik befinder roklubben sig i dag på nøjagtig samme stadie, som dengang Gregers som formand indkaldte til medlemsmøde og Taskforcen blev etableret. Symptomatisk for denne tilstand er jo netop, at bestyrelsen - åbenbart med den nuværende formand i spidsen - trækker læsset og udfører det praktiske arbejde. Derfor min trækken på smilebåndet ved fødselsdagsfrokosten. Så hvorfor Gregers (sammen med andre) nu desavouerer TaskForcens arbejde og de ændringer, som han selv som formand var med til at beslutte og gennemføre med det formål at få mere aktivitet i klubben og få arbejdet fordelt på flere hænder, det står for mig som en gåde. Men eftersom problemet med manglende aktivitet, manglende medlemstilgang og manglende hænder stadig eksisterer i klubben, så ser jeg frem til, at Gregers et al. træder i karakter og til næste generalforsamling stiller forslag, der vil kunne fremme dette og evt. selv går aktivt på banen. Hvis ikke, ja så har jeg kun et ord, der kan beskrive Gregers et al. s indlæg: Bålpissere. Med venlig hilsen Flemming Fuusager På de næste tre sider er der debut til klubbens nye comic-serie. Den er udarbejdet af Simon Lyngshede. 13

14 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD 14

15 15

16 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD 16

17 EMNE: Om Kanolles tur til inden spisetid og det gjorde vi så. Stockholm Af John Fjelsted Larsen Det er meget tidlig morgen i færgehavnen i Frederikshavn, da Kanolle sammen med 9 andre 2-åres inriggere køres ombord på Stenas morgenfærge til Gøteborg lørdag den 15. juli meget tidlig! Kvinder med småbørn og pensionister med stok viger frygtsomt til siden, da 35 roere de fleste bevæbnet med soveposer eller slumretæpper - kæmper sig vej op ad trapperne fra vogndækket for at kapre en magelig stol eller i bedste fald en sofarække, hvor den afbrudte nattesøvn kan fortsættes et par timer endnu det lykkedes for nogle af os. Det var startskuddet til Nordjysk Kreds sommerlangtur til Mälaren / Stockholm, hvor vi skulle tilbringe de næste 7 dage sammen med roere fra Hellerup. Greve, Furesø, Helsingør, Svendborg, Åbenrå, Kolding, Århus, Samsø, Skive, Mors, Struer, Gjøl, Hals og Aalborg. Første stop var Slagsta Marina, hvor bådene blev læsset af. Vi blev inddelt i 5 mad-/telthold, hver med 2 telte samt køkkengrej og gasblus det skulle vi så enes om den næste uge. 10 både og 35 roere det giver plads til et landhold, som søger for at fragte livsfornødenheder som køkkenkasser, telte, rødvin samt øl og vand frem til næste lejrplads. Alle havde som udgangspunkt 1 landdag og 6 rodage det betyder, at roholdene ikke skulle bekymre sig om andet end at nyde turen og være fremme ved lejrpladsen km var en typisk dag med tid til at nyde den flotte og spændende natur, og ind i mellem også plads til lidt kultur. Det gav respekt, da den en gamle vikingeby Birka (Sveriges svar på Hedeby) blev invaderet af 10 danske klinkbyggede robåde med splitflag eller da de samme 10 både lagde til kaj ved Gripsholm Slot ved Mariefred. Efter 5 dage i naturen var det en helt speciel oplevelse at ro gennem slusen til Stockholms havn med ét var vi i Stockholm centrum med Gamla Stan og Kongeslottet om bagbord, og skibstrafikken var nok en kende mere heftig, end vi er vant til på Limfjorden. Vi overnattede her i den lokale roklub ved Hammerby, og de fleste benyttede lejligheden til en aftentur i Gamla Stan. Den sidste dag var der mulighed for at lave enten en kort rotur tilbage til Slagsta det gav nogle mulighed for at besøge Vasa Museet eller slutte med de sædvanlige 35 km rotur rundt om Lövön til Marinaen, hvor såvel både som roere fik et velfortjent bad før turens sidste fælles middag. Som de fleste vil huske, lå der i størstedelen af juli måned et stabilt højtryk over Skandinavien så også vejrmæssigt var turen en succes. Bortset fra en enkelt formiddag, hvor der vel faldt 10 dråber, var ugen præget af høj sol, klar himmel, farverige solnedgange, lune aftener med lejrbål - og næsten ingen myg. 17

18 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD En meget stor tak til Lise og Allan, som havde rekognosceret, planlagt og koordineret turen vi havde en pragtfuld tur, og ser frem til at genopleve den, når vi forhåbentlig alle mødes til gensynsweekend i Aalborg oktober. Fra Aalborg Roklub deltog udover Kanolle Søren Borgstrøm-Hansen, Finn Laursen og John Fjelsted Larsen EMNE: Broroning 2006 Af Tjalfe G. Poulsen Fredag den 11. august var vi 9 håbefulde roere fra AR og ADR, der drog af sted til Nyborg, for at bevise vor duelighed som ægte roere, ved at hovedlandet. De 7 af os kørte i lejet bus med Søren som kompetent chauffør og med 4 både på slæb (det var kun de tre, der rent faktisk skulle ud at ro). Uden mad og drikke duer helten jo som bekendt ikke, så vi holdt ind i nærheden af Danmarks højeste punkt, og fik en tiltrængt gang aftensmad, hvorefter turen gik videre til Nyborg strand camping. Vi var selvfølgelig med det samme nede på stranden og vurdere vand, vind og vejr. Det blæste temmelig meget, og der bredte sig en vis nervøsitet for om roningen nu også blev til noget. Det var jo ikke lykkedes første gang arrangementet løb af stabelen. Nå vi fik bådene båret ned på stranden, og teltene stillet op,mens det så småt begyndte at regne. Til trods for aftenens relativt dårlige vejr, oplyste arrangørerne dog, at vejret Andemor med alle sine ællinger på vej over østerrenden Foto: Tjalfe G. Poulsen krydse Storebælt fra Nyborg til Korsør. ville blive bedre næste morgen, og at Og for at der ikke skulle herske nogen der var gode chancer for, at roningen tvivl om vor hensigt, ville vi også ro alligevel ville blive til noget. Efter lidt tilbage igen. Onde tunger vil vide, at socialt samvær i damernes telt hvor det var en demonstration mod DSB s morgendagens udfordringer blev mange forsinkelser med det formål, at vurderet, tørnede vi alle ind, mens vise at det faktisk er hurtigere at ro til regnen langsomt tog til udenfor. Sjælland end at tage toget. Dette kan Vi var oppe næste morgen tidlig kl undertegnede dog dementere, selvom 4 for at kunne være klar til at ro kl det ikke kan afvises, at der har været 6. Det var buldrende mørkt, regnede tilfælde, hvor det rent faktisk ville om muligt endnu mere end aftenen være hurtigst at ro. før, og blæsten havde heller ikke lagt Hvorom alting er så forlod vi sig. Det tegnede ikke alt for godt. Nordjyllands hovedstad ud på Liselotte og Sten vågnede op til en eftermiddagen og kørte sydpå gennem mindre vandskade i deres telt. Ved 18

19 Udsigt fra stranden ved Korsør morgenmaden, som blev indtaget i herreteltet, var Sørens pandelampe til stor nytte, da det ellers ville have været en noget blandet kulinarisk fornøjelse. Det er faktisk lidt af en udfordring, at arrangere morgenbord i noget nær totalt mørke. Nå morgenmaden var en success, madpakkerne blev smurt, rospande og både gjort klar, og kl indløb dagens første vejrudsigt, der forudsagde, at vinden ville lægge sig, og at man forventede rolige vindforhold omkring kl 8. Det kom til at passe (den slags meteorologer ku` vi godt bruge på TV). Omkring halv otte var der stort set vindstille; men regnen fortsatte dog med uformindsket styrke. Alle 24 både, der skulle afgå fra Nyborg, kom på vandet, og vi begyndte vort togt mod den fjerne sjællandske kyst (22 km borte). Det skulle dog ikke vare længe, inden vinden igen tog til, og bølgerne voksede til en anseelig størrelse (nogle gange forsvandt både og besætninger ud af syne i bølgedalene, og undertegnede har fra pålidelig kilde fået oplyst, at der rent faktisk var tilfælde af søsyge blandt nogle af besætningerne). En båd fik rorskade og måtte vende om. Med vind og bølger lige imod roede vi andre ufortrødent videre mod Sprogø, hvor vi mødte de 25 både fra Sjælland på vej vestover. Ved Sprogø holdt vi pause, og ventede på at alle Sjællandsfarerne skulle samles før turen kunne fortsætte østpå. Det kom til at vare en times tid før alle var samlet, idet nogle af bådene var kommet på afveje i det urolige vand. Nogle af os var blevet temmelig kolde, og måtte derfor intage medicin mod hypotermi. Som en anden flok ællinger med andemor i spidsen, blev vi herefter gelejdet over østerrenden af hjemmeværnets marinekuttere, hvis opgave det var at holde samling på tropperne og sikre, at vi ikke kom i vejen for skibe, der skulle passere under østbroen. Vel ovre blev vi sluppet løs, og roede herefter de sidste par km ind til Korsør havn, hvor vi ankom godt gennemblødte ca 31 2 time Man føler sig lille ved siden af østbroens enorme ankerblok 19

20 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD efter afgang fra Nyborg. I Korsør var regnen holdt op, vejret var hæderligt, og det var tid til at skifte til tørt tøj samt indtage den medbragte mad. Efter en velfortjent middagspause og med batterierne ladet op, var det igen tid til at vende næsen vestpå. Ved afgangen sørgede et af Mærsks containerskibe for at der var et bredt udvalg af store dønninger, hvilket sikrede at det tørre tøj i mange tilfælde genvandt formiddagens noget fugtige tilstand. Vinden havde dog lagt sig, solen kiggede frem mellem skyerne, og vi var i fint humør til hjemturen hvor der takket være det gode vejr, var rig lejlighed til at lade sig imponere af østbroens storslåede arkitektur. I undertegnedes båd sørgede Mads som styrmand for, at at vi kunne studere broen på nært hold. Før passage af østerrenden holdt vi igen pause for at vente på klar bane, og her var der mulighed for at observere et interessant vejrfænomen i form af en skypumpe, der hang et par kilometer fra os. Efter at være blevet eskorteret til Sprogø af hjemmeværnet, fortsatte vi vestpå på egen hånd, og passerede efter nogen tid den Sjællandske flotille på vej tilbage til Korsør. Vel ankommet På vej mod Fyn med Mads ved roret Skypumpe over Storebælt til Nyborg midt på eftermiddagen blev bådene læsset på traileren, så de var klar til afgang næste morgen. Herefter var der tid til lidt afslapning inden forberedelse af aftensmaden, der blev indtaget i DFfR s infotelt som vi lånte til lejligheden. Efter maden var det tid til hygge, vin og øl sammen med nogle af de andre roere, der havde valgt først at tage hjem søndag. Søndag morgen (hvor vi heldigvis kunne sove lidt længere end dagen før) blev morgenmaden igen indtaget i herreteltet, denne gang dog i dagslys. Telte og bagage blev herefter pakket ned, og vi begav os vestpå igen med Søren ved rattet. I Vejle var vi inde omkring Grejsdalens inriggerværft for at aflevere en ADR båd, der skulle repareres. Vi fik samtidig lov at kigge indenfor i værkstederne, hvor der lugtede dejligt af frisk træ, og hvor der var flere inriggere på forskellige stadier i fremstillingsprocessen. I Århus gjorde vi igen holdt for at få frokost, hvorefter vi fortsatte til Aalborg hvor vi ankom ved 2-tiden. Efter aflæsning af bagage 20

21 og både mv. var det tid til (i hvert fald for undertegnedes vedkommende), at komme hjem og studere nærmiljøet omkring bruseren efterfulgt af en tiltrængt eftermiddagslur. Til slut vil jeg gerne sige tak til Sten, Søren, Peter, og Mads samt vore ADR kolleger udi roningens ædle kunst for en dejlig tur, til arrangørerne for en uforglemmelig oplevelse og til hjemmeværnet for god og professionel service. endnu en træningstur på søen i de små både. Resten af dagen var Morten turistfører og viste os de bedste iskiosker han kendte. I løbet af dagen blev det gode sommervejr afløst af regn og tordenvejr, og vi måtte sidde i ly for regnen hele lørdag eftermiddag. Der var så meget vand, at flere af teltene måtte flyttes. Det dårlige vejr betød desværre at vi måtte aflyse træningen lørdag aften. EMNE: Grand Prix på Bagsværd Sø Af Mads Bach-Sørensen Anden runde af dette års Otter Grand Prix fandt sted på Bagsværd Sø søndag den 27. august. Vi havde på holdet besluttet at udnytte chancen for at komme på en træningslejr. Vi tog derfor af sted fra Aalborg Roklub allerede fredag morgen. Bilen var lejet hos Bugge, formanden sad bag rettet og der var kaffe på kanden, så det blev en hyggelig tur til Sjælland. Henrik havde taget turen helt fra Aalborg for at heppe på AR. Vi mødtes med ham på Bakken, hvor vi spiste vores aftensmad, og efterfølgende så lidt på seværdighederne. Det var meget hyggeligt, og jeg tror også at vores styrmand,venligst udlånt af ADR, Pernille hyggede sig, på trods af al mandehørmen hun måtte lægge øre til. Søndag morgen startede vi med en kort tur på søen. Herefter gik regattaen i gang. Vi måtte fra AR kæmpe hårdt for placeringerne i løbene. Det blev ikke Efter at have slået teltene op på bredden af Bagsværd Sø, og rigget bådene til, tog vi os en træningstur på søen. Det er dejligt at prøve at ro på søen med de faste baner og ingen sejlbåde at skulle holde øje med. Efter roning stod den på forhåndstilberedt aftensmad. Det var igen formanden, der havde været i køkkenet. Vi blev alle mætte og gik tidligt i seng. Lørdag morgen startede med morgenmad i det fri, efterfulgt af Efter Bagsværd tænkte træner Wendt nok på om det var muligt for otter-holdet at forblive i 2.division 21

22 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD til førstepladser, men det lykkedes at holde afstand til Fredensborg, vores nærmeste konkurrenter, og derved ser det ud til at vi kan forblive i 2. division. Som før nævnt havde Henrik taget den lange vej til Bagsværd. Han var ikke den eneste, Naja vores anden styrmand havde også taget turen sammen med os. Endvidere fik vi Besøg af Flemming Due med frue. De var begge iført mørke briller, da de åbenbart havde festet til ud på de sene timer. Vi vil gerne fra 8GP holdets side sige tak for opbakningen, og en stor tak til Morten for engagement og planlægning af turen. Fremmødet og tilslutningen til arrangementet var næsten 100%. Udover de personer der havde knoklet med at stege ål m.v., mødte vi andre op til et flot og veldækket bord. Der var alt hvad man kunne spise af de stegte ål med kartofler og persillesovs til. Og sovs var der nok af her var ikke tale om sauce. De stegte ål blev fulgt godt på vej af øl og brændevin i rigelige mængder. Efter at ha afsunget et par af vor hjemlands vedmodige sange og afsluttet måltidet med dessert (citronfromage m/fløde) var der kaffe og småkager i de tilstødende lokaler. En rigtig god aften med masser af gode løgnehistorier blandt gode rokammerater. EMNE: Ålegilde Af Carl Emil Heidemann Årets Ålegilde blev afviklet fredag den 6. oktober i sædvanlig god ro og orden i vores hyggelige klublokaler. Med roerhilsen Carl Emil Heidemann Foto: Carl Emil Heidemann 22

23 EMNE: 100 kilometers roning på tværs og rundt om Fur Af Aase og Merete fra ADR -ikke på tværs af Fur, men på tværs af køn, bådtyper, klubber og udholdenhed. Vi var 12 mennesker, der sammen gerne ville en tur rundt om Fur. De fleste i robåde, færre i kajakker og en enkelt ville slet ikke på vandet heldigvis for os roere. Her er så opskriften på, hvordan man kan lave en meget vellykket rotur med så mange forskellige ingredienser: Man tager 4 roere fra Aalborg Dame Roklub, 5 fra Aalborg Roklub, 2 fra Kano- og Kajakklubben Limfjorden og en enkelt bilist. Roerne placeres i 2 to ere, 4 kajakker og i en autocamper. Robådene lånes i Skive Roklub, kajakkerne har man selv med fra AR og KKL undtagen den, man låner på Fur. Et godt resultat opnås bedst i solskin og let vind. Lørdagens tur rundt om Fur var pragtfuld. Nordsidens klinter skal ses fra en båd. Solen skinnede fra en skyfri himmel, fjorden var blikstille, og overfladen blev kun brudt af de legende sæler. Denne oplevelse var - sammen med en 5-stjernet aftenmenu - helt sikkert turens højdepunkt. På hjemturen om søndagen havde vi igen god glæde af servicevognen. Diner transportable i Sundsøre kan man ønske sig mere. Flere af turens deltagere mestrede styringen af mere end en type fartøj, så undervejs blev der adskillige gange skiftet bådtype og mandskab. Alle fik på den måde deres ønsker opfyldt. Turens længde udgjorde i sig selv en vis udfordring. Derfor havde vi sikret os muligheden for undervejs at stige af og på turen. Den mulighed blev også benyttet, hvilket den skarpe læser nok allerede har regnet ud. Fredag eftermiddag var der afgang fra Skive Roklub. De 38 km fra Skive til Fur havde vi valgt at opdele i 3 etaper eftermiddagskaffen blev nydt på stranden foran Skive Roklubs sommerhus, den medbragte aftensmad blev indtaget på molen ved Sundsøre Tange, og ved ankomsten til Fur fik vi en velfortjent øl og grillpølse. Servicevognen, der medbragte al vores bagage, telte og forsyninger til hele weekenden, var i god tid ankommet til de to hytter vi havde lejet af Fur Bådelaug og DFFR. Foto: Merete Bågøe 23

24 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD at vor tidligere roklubejer returnerede fremsendte navneliste med følgende korrektion: John Terp er nu blevet til John T. Terp. Der er nu opstået tvivl om, at T står for Tuborg eller Tallisker! at redaktørerne glæder sig over, at det i den grad vælter ind med stof til bladet. Debatstof, reportager og flotte billeder ect. at det ser ud til at nogle af vore nye medlemmer i denne smukke sensommer går i motionsrummet i stedet for at tage ud og ro på fjorden. Det er særdeles vigtigt, at man så hurtigt som muligt får så meget ro - erfaring som muligt. Sørg derfor i videst muligt omfang at komme på fjorden når vejret tillader det. Der kommer en lang vinter, hvor der bliver rigelig med tid og lejlighed til At løfte jern. at I skal tage kalenderen frem og skrive ud for lørdag den 4. novenber: GAR Candle Light Aften med vinsmagning. Hvis der står noget i kalenderen - så slet det! Er du ikke allerede medlem af Gamle Aalborg Roere så kan du nå det endnu ved at kontakte formand Michael Richter på telefon at vor åleslanke, senede, sportstrænede næstformand Steen Christiansen forleden efter en tur i finnebadet kunne meddele, at han var blevet stukket af myg. Hertil svarede en af de bringebrede fra team torsdag - det er fysisk umuligt. Næstformanden kunne så blot konstatere, at der var noget, der kløede. Denne sidste bemærkning udløste en række kommentarer fra veteranbænken, der ikke er egnet til bladet. at bestyrelsen skal orienteres, når man tager på ferielangtur. at årsagen til, at håndtagene på romaskinerne skal sprittes af efter brug, skyldes risikoen for smittefare. Det har jo ikke tidligere været et problem, men erfaringer fra andre motionscentre viser, at f.eks. stafylokokker kan overføres, hvis hygiejnen ikke er i top. at Flemming Due ved fødseldagsfrokosten delte roser ud til formanden Jesper Winther, der ofte blev set værende i gang med at vaske vinduer, spule baderum, fjerne græs mellem fliserne o.m.a. i bestræbelserne på at holde klubhuset i god stand. Det kunne måske animere andre klubmedlemmer til lige at gribe en kost og feje i bådhallen eller en skovl og rydde slæbestedet for tang m.v. at der går rygter om, at Ole Engen overvejer, at afprøve om færdighederne som murer er stadigt eksisterende. Så vi venter spændt på om den manglende flise i gulvet i finnebadet pludselig ikke mangler mere. 24

25 25

26 AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD og manglende klubslips - i disse velfærdstider - hører ikke hjemme til en fødseldagsfrokost i Aalborg Roklub. Det er jo ikke en hønseavlerforening. Opmærksomheden henledes på at D.F.f.R ikke står for Dansk Forening for Racehøns. at den gamle chef for morgenroerne Karl Johan Thomsen var helt i top til fødselsdagsfrokosten. Først agerede han Pligten i Kanolle og roede næsten non stop Norden tur / retur for derefter under frokosten sammen med Jørgen Peter Moosdorf m.fl. at give Flade Jensen for fuld udblæsning. at Bent Mølgaard fra Team Torsdag blev så inspireret af solistoptræden ved fødselsdagsfrokosten, at han overvejer at fremføre sit gamle glansnummer Varde`s vilde liv til GAR`s efterårsfest. at rochefen, som i daglige er beskæftiget ved ordensmagten i embeds medfør, har gjort opmærksom på hastigheds begrænsninger på fjorden, 6 knob. Han mener dog ikke at det er relevant for medlemmerne af AR, da ingen ifølge ham har opnået disse hastigheder, hverken i inrigger eller outrigger. at grunden til at Jacob Munch Nielsen ikke stillede med en otter til Aalborg Regatta, var båden ville være forfalden til straf, grundet hastighedsoverskridelse. at formanden gratulerer Helge for at være den roer, der i 35 år flest gange har holdt op med at ryge at Karl Johan igen har været ude at styre for morgen holdet han troede at Stiftidene var der med fotograf! at Thorkild til bådrengøringen inviterede holdet til morgenkaffe på sin fødselsdag, hvornår mon det er? at medlemmerne fremover opfordres til at følge Helge Foss gode eksempel med nobel påklædning - ikke mindst når man skal hædres af klubbens formand. Alt det der med rullekravetrøjer, ukurante jakker og benklæder 26

27 at team tirsdag fejrede Erik Hassings 70 års fødselsdag i klubhusset med brunch og hele svineriet. Han ønskes et stort til lykke fra klubbens medlemmer. at efter hårdt arbejde er hvilen sød at otteren fra otter-grand prix takker hermed Jacob Munk og hans skygge otter for ikke at komme til Aalborg regattaen, idet en 4. plads ser bedre ud end en 5. plads at rochef Flemming Due er blevet kåret som danmarks bedste hundefører indenfor ordensmagten. 15. november 2006 materiale SKAL sendes til REDAKTION: KONTAKT: Anders Josefsen (ansv.) & Peter Laubek Aalborg Roklub Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt, Søsportsvej 8 ca. den 15. i de ulige måneder (jan, mar, 9000 Aalborg osv.). Det er et debatforum, så derfor er Tlf.: artikler og indlæg forsynet afsenderens navn, så det er tydeligt hvis menig, der gengives. Giro:

28 ... AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD B Retur adresse: Aalborg Roklub Søsportsvej Aalborg

... Kanindåb. Foto: Peter Laubek

... Kanindåb. Foto: Peter Laubek Nr. 3 maj / juni 2006 65. Årgang Kanindåb Foto: Peter Laubek AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th. 61 12 69 62 9000 Aalborg, Formand@AalborgRoklub.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015.

Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Formandsberetning for 2014 og lidt 2015. Denne beretning burde have været udsendt elektronisk inden dette møde. Dette har et flertal i den siddende bestyrelse ikke ønsket alligevel så derfor bliver fremlæggelsen

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Ålborg tur-retur 1990

Ålborg tur-retur 1990 Ålborg tur-retur 1990 Af: Jens Lausten Hansen (SCK-Nyt 4/1990). Lille forhistorie: Fem ryttere som ikke kendte hinanden inden de 1000 km. Pause i Vildbjerg. Fra venstre Jens Lausten Hansen, Kurt, Helge

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Formanden har ordet. Fjordfræseren december 2014. Side 2. Kære Medlemmer

Formanden har ordet. Fjordfræseren december 2014. Side 2. Kære Medlemmer Formanden har ordet Kære Medlemmer Endnu en fantastisk sommer er gået på hæld og efterårsaktiviteterne er på agendaen. Der er stadig gang i kajakklubben, men på et lavere blus. Nogle ror endnu men med

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Nr. 1 januar / febuar 2006 65. Årgang Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Foto: Anders Josefsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

ROREGLEMENT. Roklubben Furesø s daglige rofarvand er Furesø, Vejlesø, Farum Sø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø. ROREGLEMENT Roklubben Furesø Medlem af Dansk Forening for Rosport Under Dansk Idræts Forbund Vedtaget af bestyrelsen den 24 november 2014, gældende fra vintersæsonens start i 2015 Afsnit A. Roning i dagligt

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Om Kerteminde Kajakklub

Om Kerteminde Kajakklub Siden er sidst revideret den 2. januar 2016 af GRL Om Kerteminde Kajakklub Kerteminde Kajakklub blev etableret i juni 2005 ved en stiftende generalforsamling og er således stadig en ny klub. Det betyder,

Læs mere

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Af Leif Thygesen. De udgør vel omkring 96-97 procent af Danmarks cirka 16.000 roere, alligevel er det sjældent at man kan

Læs mere

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Nedbrud NYHEDSARKIV 2010 Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Standerstrygning Søndag d. 31. oktober kl. 14.00 er der standerstrygning.

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 7 juli 2014 33. årgang Bjørnø Læs inde i bladet... Formandens hjørne Kanindåbsfest Fællestur til Helnæs Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71,

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Morgenroning 9. sep. 2015. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 9 Sept. 2015 34. årgang Morgenroning 9. sep. 2015 Læs inde i bladet... Figur 1 Figur 2 Figur 3 Formandens hjørne Madaften Løvfaldstur på Gudenåen Aktivitetskalender

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015 Formanden har ordet Så er det atter forår, og sæsonen er typisk startet med broisætning og standerhejsning. Men opstart af begynderhold fylder også meget. Det er skønt at se så mange nye ivrige ansigter,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06

Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Senior + til Immeln den 3. 5. august 2009-08-06 Søen Immeln ligger ca. 20 km nordøst for Kristianstad. Oversigtskort over søen til slut. 2009-08-03, mandag. Der kommer en byge, medens vi læsser kajakkerne

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere