Borgermøde Aabybro Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde Aabybro Skole"

Transkript

1 Borgermøde Aabybro Skole 16. november 2011 i Mediecenteret Borgmesteren indledte og præsenterede baggrunden for borgermødet. Masterplanen skal være med til at skabe bedre sammenhæng i byudvikling, og sætte struktur og billeder på, hvordan vi ser byen, dens form og arkitektur. Det er ikke bindende jura men billeder. Den vil blive gjort mere konkret ved helhedsplanrevisionen senere i Kell Agerbo fortalte om masterplanen. Byer som Aabybro har en klassisk struktur, som er spændende at holde fast i med kryds og overordnede veje. Mangel er, at infrastrukturen følger ikke med, når byen udbygges. På nogle måder er der en klar infrastruktur men boligområderne hænger ikke god nok sammen med byen. Det grønne - der er måske behov for at åbne bedre op til å og sø. Der er potentiale her. Ryaa er ikke integreret rigtigt i byen. Barrierer er bl.a. landevejen og søen er ikke udnyttet godt nok. Banestien derimod er en fantastisk sti gennem byen. En lokal sti, der binder funktioner tæt sammen. Byen er bygget til bløde trafikanter cyklende, gående. Banestien er rygraden. Der kan arbejdes med følgende i det videre: Nye grønne områder i de nye udstykninger skal forbindes med centrum eksempelvis. Et stort grønt kryds som har nogle potentialer. Bør fremhæves og udnyttes bedre til at gøre byen til et meget bedre sted at bo - fx markere det grønne, hvor banestien krydser torvet Aabybro ligger højt ved kirken og det falder ned mod Ryaaen i forskellige retninger. Regnmængder og overfladevand kan med fordel løbe gennem de grønne kryds. Investere i nye veje, hvis byen skal udbygges. Det bør ske så hurtigt som muligt for at kunne lave byudvikling, udbygge og få byen til at vokse. Vejen udformes, så kig gennem byen bevares, gennem de grønne kryds, bevare og fastholde gode kig. Det skal være smukt at komme rundt at færdes. Byudvikling skal ske mod nord og mod vest. Opbygge endnu en helt ny skal omkring centrum. Bygge højere på torvet. Trend at bygge centralt. Centerområde bliver tættere og højere. Fortætning i centerområdet. Stier. Der skal være mange være tre nye på tværs. f.eks. langs skoven, i den grønne kile og ved Kærvejsskolen 1

2 Indhold Borgermøde Aabybro Skole... 1 I Centerområde i Aabybro... 3 Oplæg til debat... 3 Aabybros tiltrækningskraft... 3 Aabybrocentret og resten af bycentret... 3 Torve - pladser... 3 Trafik - veje... 4 Parkeringspladser... 4 II Infrastruktur... 5 Omfartsveje omkring Aabybro... 5 Nye boligområder - og infrastruktur... 5 Cykelstier... 5 Vejunder/overføringer... 6 Grønne områder og grønne forbindelser... 6 Støj... 6 III Fremtidens skole i Aabybro... 7 Oplæg til debat... 7 Grøns mark... 7 Hvor meget plads er der egentlig på Grøns Mark?... 7 Der er plads til både et rådhus og en overbygning på Grøns Mark... 7 Om Teknologiparken... 8 Tid / proces... 8 Spadestik... 8 Hensyn til undervisning i byggeperiode... 8 Opkøb/ekspropriation ved Kattedamsvej / Torvet... 9 Aabybro Hallen... 9 Placeringsmuligheder ny skole... 9 Skole centralt vigtigt... 9 Kattedamsvej med indskoling og mellemtrin - overbygning andet sted Kattedamsvej som én skole på én matrikel Specialklasser Fysiske rammer - skolens udearealer Infrastruktur og trafik ved skolen Trafik omkring Kattedamsvej - generelt Løsning - ringvej vil aflaste Løsning - flere cykelstier Byg kun på én side af Kattedamsvej Trafik og Grøns Mark løsning Kærvejsskolen Andre emner Ulveskov Netværksmøde Aabybro Borgermøde planstrategi I det følgende refereres fra debatter i tre cafeer og efterfølgende opsamling i plenum. Nedenstående udsagn er fremsat ved borgermødet, men der er ikke tale om konklusioner eller svar på spørgsmål - alene forskellige fremsatte synspunkter og holdninger. 2

3 I Centerområde i Aabybro Oplæg til debat Er torvet optimalt indrettet? Der er bygget højt nogle steder, men ikke hele vejen rundt til at danne en plads - et torv. Skal det indrettes anderledes? Infrastrukturen omkring hallen kan drøftes. Der er mange veje, som fører til det samme punkt. Det skal være muligt at komme rundt i centerområdet på en anden måde. Forskønnelse i centerområdet men hvordan? Aabybros tiltrækningskraft En god by består af en god skole, svømmehal, hal og andre ting - et handelscentrum er ikke alene nok. Det betyder noget for tilflyttere. Infrastrukturen imellem byfunktionerne skal være god. Et samlet handelscentrum i byen er med til at understøtte handelslivet. Vigtigt ikke at sprede det for meget. Indefra og ud princip. Mange handlende og butikker giver et godt bymiljø. Det er vigtigt med et bycenter af en vis volumen - så kommer der også folk udefra, eksempelvis fra sommerhusene. Aabybro må gerne fortættes - men det må ikke blive til en magnet for sociale tilflyttere. Aabybrocentret og resten af bycentret Vigtigt at se på hele handelsbyen - og ikke kun på Aabybrocentret. Aabybrocentret er lidt tillukket, og ligger lidt væk fra det oprindelige centrum. Ønske om en ny stor dagligvarebutik, men det er svært at opkøbe i eksisterende bebyggelse. Kommunen burde opkøbe gamle huse, der er til salg - så man kan skabe gode handlemuligheder. Samspil mellem center og midtby kræver, at nogle huse rives ned. Vigtigt at give plads til udbygning centralt. Er det vigtigt, at det hele ligger samlet? Superbrugsen i Teknologiparken vil skade den øvrige handel i byen. Torve - pladser Forslag om nyt torv ved Queens pub/krydset mellem Vestergade og Kattedamsvej. Busstation og Torvet er på størrelse med JF Kennedys plads i Aalborg. Der skal arbejdes med at indrette pladsen bedre. Alle funktioner skal dog bevares. Arealet foran pizzariet på torvet bruges for lidt. Man føler sig udstillet - dejligt hvis man kunne skabe et bedre miljøbestående af mindre enheder. Sælg skolen på Kærvej og lav et stort supermarked dér, der kan trække nye mindre butikker til. Dog udtrykkes bekymring for, om det vil sprede handlen for meget. Vigtigt at have synergi mellem store supermarkeder og specialforretninger. Matas oplevede eksempelvis flere kunder, da Netto kom til byen. 3

4 Trafik - veje Forslag om at Lukke to mindre veje - Torvestræde og Jens Møllers Vej. Ensrette Østergade (delte meninger - nej det er ikke en god løsning) Lukke det første del af Viaduktvej mod sportspladsen. Forbedre krydset ved Toftevej og Kattedamsvej - det er også farligt. Om Kattedamsvej Kantstenslinje langs Kattedamsvej - hvad betyder den - den er ikke helt fredet for cykellisterne Krydset - der er plads til en minirundkørsel Trafik ved skole skaber kaos. Ikke bygge skole på begge sider af vejen, så bliver det endnu farligere end nu. Forbyde lastbiler i et bestemt tidsrum, Mere sikkert for cykellister Vigtigt at tage hensyn til butikker og vognmænd Farligt, når lastbiler kører ud fra Viaduktvej Busserne Ved ændringer af kryds og veje skal tages hensyn til busser Ved ændringer af torvet skal der fortsat være plads til busser Ved passage af Østergade og Vestergade opstår farlige situationer for bløde trafikanter Parkeringspladser Vigtigt med gode parkeringsforhold når nye butikker og boliger etableres i byen. Synlige p- pladser vigtige. Det er godt at forretningerne er fremme i gadebilledet, så vi har en interessant hovedgade. Parkering bagved, men man skal kunne se, at der er mange p-pladser bagved. Ikke som ved apoteket, hvor de er gemt bagved. P-plads ved Aldi er ikke god, den er for stor og bliver til en død plads. Fjerne de 5 huse på Jens Møllers Vej overfor hallen og give mulighed for mere parkering / alternativt en ny busholdeplads. Biler og p-pladser en forudsætning for at folk kommer og handler i en lille by som Aabybro. Slette kantstensparkering, for at lave plads til cyklister (pas på at det ikke går ud over handlen) 4

5 II Infrastruktur Omfartsveje omkring Aabybro Klar udmelding fra politikere efterlyses - om hvornår der kan forventes etableret en omfartsvej nord og øst om Aabybro Er en omfartsvej nødvendig, og hvilken målgruppe henvender den sig til? Boligområderne Bispehaven og Thomasmindeparken vil formendtlig ikke benytte omfartsvejen Vil løse problem med stor trafik til genbrugspladsen på de smalle veje Knøsgårdsvej og Torngårdsvej Torngaardsvej/Knøsgaardsvej er belastet af trafik til genbrugspladsen og af tung trafik Industriområdet vil få gavn af en omfartsvej. Vigtigt at vi får en omfartsvej omkring Aabybro. En omfartsvej vil også kunne flytte en del af den tunge trafik ud af byen. Vil gerne se en undersøgelse på det, trafiktællinger mv. Er omfartsvejen ikke placeret for langt ude? Vurdering af at en omfartsvej og de tre planlagte rundkørsler på Kattedamsvej ikke vil løse problemerne. Ved etablering af omfartsvej skal der tænkes stort mht. brede veje, fortov, rabatter og cykelstier. Alt skal være med fra start. Godt eksempel herpå ses i Brønderslev. Nye boligområder - og infrastruktur Opfordring til, at lave god infrastruktur ved udlæg af nye boligområder Etablere brede veje til Bispehaven. Knøsgaardsvej / Torngaardsvej er smalle - svære at færdes på. Pas på med alt for smalle veje til forsyning af nye boligområder. Mange veje er ikke udvidet trods stor vækst i trafikmængde. Hovensvej er blevet udvidet, har fået nyt asfalt nu mangler bare lyset! Etablere boliger på Grøns Mark syd for rådhuset, hvis der ikke bygges skole og foretages udvidelse af rådhuset. Tænke udvidelse af p-arealet ved Aaby Kirke ind i en eventuel udvidelse af boligområdet. Cykelstier Det er svært at være cyklist på Østergade og Vestergade. Meget at forholde sig til, både trafik, rundkørsler, busser, gadeinventar. Etablér en alternativ cykelsti/sivegade langs hovedgaden. Busstationen fungerer godt, men når busser skal gennem centrum er det til gene for cykler og gående. (Bedst hvis busser ikke kører gennem centrum!) 5

6 Synliggøre banestien ved krydsning af torvet/hovedgaden. Forbedre belægningen på banestien - den er i dårlig stand visse steder. Forslag om at det ikke skal være tilladt at køre på knallert på cykelstierne. Ønsker om cykelstier skal vurderes i forhold til, at det har vist sig at det er svært at få cykelstier realiseret i Aabybro. Bedre stier er essentielt - byen skal hænge bedre sammen. Bycykler i Lindholm for at give mulighed for at kombinere bus- og cykelture til Aalborg og Nørresundby. Vejunder/overføringer Forslag om at lave vejunderføring/overføring på Kattedamsvej ved skolen og på Toftevej hvor banestien krydser Toftevej og Revlingestien. Pas på vejunderføringer - problematisk mht. overfald og lign. Grønne områder og grønne forbindelser Aabybro har i masterplanen et grønt kryds men mange af de grønne arealer har ikke rekreativ værdi for borgerne. De skal sikres mod byggeri i fremtiden i nye lokalplaner. En del af den grønne kile er i dag udlagt til boliger eller består af privatejede haver og arealer. Fjerne posthuset og lav en bypark med stiforbindelse til banestien (postfordeling generer meget tung trafik og trafikfarlige situationer). Posthuset bør placeres i erhvervsområdet. Posthus kan alternativt finde anvendelse som 10. klassecenter, ældrecenter eller lign. Forbinde Aabyskoven med det grønne kryds - nord om boligområdet Thomasmindeparken. Sammenhæng mellem det grønne kryds og Aabyskoven er ikke stærk nok beskrevet i masterplanen. Etablere stiforbindelser gennem det grønne kryds, bl.a. Skipper Clements Høj - etablere åbninger og forbindelser Søen ved Søparken gøres synlig og mere tilgængelig ved at give mulighed for lidt fiskeri, opfyldning i kanten med grus på kortestrækninger og lave gangbroer Boldbaner og området ved Ryaa - lave et rekreativt område og flere stier Stadionområdet - hænger dårligt sammen med den øvrige del af byen. Fra Mejeriet til Birkelse Hovedgård laves en rekreativ sti. Sti fra Bispehaven og frem til Kattedamsvej Sti fra Teknologiparken til Aabyskoven Støj Etablere støjvold langs Brogårdsvej (omfartsvejen) fra Viaduktvej til Birkelsevejen (rundkørslen) Godt eksempel med anvendelse af råjord fra kloakering til støjvold. Nødvendigt at lave støjdæmpning andre steder 6

7 Forholde sig mere og bedre til støjen i masterplanen. Indarbejde støjafsnit i masterplanens vejafsnit, f.eks. ved at der undlades at bruge asfaltbelægning, der øger støjen (som ved Kattedamsvej) III Fremtidens skole i Aabybro Oplæg til debat Fysisk placering og bystruktur i forhold til en ny skole i Aabybro er til debat. Begrundelsen for en ny skole er, at Aabybro Skole er nedslidt, især den store røde bygning og at der er meget dårlig plads til eleverne. SFO og faglokaler er forholdsvise nye og skal evt. bevares. Der planlægges efter en ny skole til ca elever. Placeringsmuligheder, som er undersøgt i forskellige kombinationsmuligheder er: - Kattedamsvej / Bibliotek / Kærvejsskole - Grøns Mark ved Aaby Søndergade - Teknologiparken Der er udarbejdet volumenberegninger på de nævnte placeringer, og der er mange forskellige placeringsmuligheder af eksempelvis overbygning / 10. klassecenter. Ved valg af placering skal der også ses på, hvordan en ny skole spiller sammen med den øvrige by. Grøns mark Hvor meget plads er der egentlig på Grøns Mark? Forudsætning for byggeri på Grøns Mark er, at der er plads nok. Vil den kunne blokere for at samle rådhuset er den en farbar løsning? Skolen skal være der rådhuset er ikke med til at bære byens liv. Grøns Mark er ikke længere udlagt til offentligt byggeri - den er ikke reserveret til rådhus i planerne længere Der er plads til både et rådhus og en overbygning på Grøns Mark Hvad med mulighed for at lave en hel skole på Grøns Mark. Hele indskoling, mellemtrin og udskoling? En hel ny skole vil ikke kunne placeres på Grøns Mark. Det vil være vigtigt at udnytte den hidtidige investering på 24 mio.kr. på Kattedamsvej - og genanvende noget af det hidtidige skolebyggeri, som ikke er så gammelt Tilkørsel, aflæsning og afvikling af trafik vil bedre kunne håndteres på Grøns Mark Afklarende oplysninger til diskussionen (mål optaget på kort efter mødet): Grøns Mark fra Toftevej til Sdr. gade: 3,6 ha Kattedamsvej uden naboejendomme, men med pedelbolig og tandlægeklinik: 3,0 ha 7

8 Om Teknologiparken En forældre er tilhænger af, at skolen kommer ud i Teknologiparken. Der mangler en hal i Aabybro - og hallen skal udbygges på det gamle skoleområde ved Kattedamsvej. Ved at vælge Teknologiparken kan skolen hurtigere være færdig. Sikkert 1200 børn, der skal køres i skole, hvis vi placerer den uden for byen. Beliggenhed i Teknologiparken er 60 mio. kr. dyrere. Bedre at bruge de ekstra mio. kr. på andet end en helt ny skole, eksempelvis på børnehaver eller at børn ikke skal så tidligt i børnehave. Spørgsmål om, hvorvidt en meranlægsudgift ved byggeri i Teknologiparken af en hel ny skole, set i forhold til en Kattedamsløsning, reelt vil være en merudgift, hvis der ses på driften og hvad der ellers vil være af renovering over en periode på år Hvad skal være på Kattedamsvej, hvis skolen flyttes ud fra den nuværende placering til Teknologiparken? Bange for, at vi får flere tomme butikslokaler og en amputeret spøgelsesby. Synd at lægge skolen uden for byen. Det vil påvirke forretningsliv mv. I Teknologiparken skal kommunen gøre noget mere for at få virksomheder til at bygge i den sydlige del af Teknologiparken. En skole i Teknologiparken er en hel tosset ide. Håndværkerkvarteret er mislykket, og der er hverken hoved eller hale i erhvervsområdet. Der efterlyses mere struktur for erhvervsområderne i masterplan og fremtidig planlægning. Tid / proces Vigtigt at komme videre nu. Der skal være spadestik i En total løsning på den lange bane kan etableres over en længere periode fx 10 år. Aabybro har været på stand by i 5 år - nu skal der ske noget. Stor proces skal i gang i 2012, hvor brugere skal inddrages og flere oplysninger skal frem, se på nyudlæg, erhverv, trafik mv. Der bliver lejlighed til at komme med flere indlæg ind her. En skole til 1200 elever vil være fremtidssikker en del år. Men hvis byen udvikler sig voldsomt, skal der være to skoler igen. En skole må ikke blive på meget mere end 1200 elever. Spadestik Hvis skolebyggeri på Grøns Mark vælges, kan vi efter en lokalplanproces på ca. ½ år komme i gang med spadestik og byggeri i slutningen af Hensyn til undervisning i byggeperiode Start med en overbygningsskole på Grøns Mark. Under byggeriet kan Kærvejskolen udnyttes. I byggeperioden på nogle år er det vigtigt at få processen tilrettelagt, så undervisning kan ske på en ordentlig måde. 8

9 Opkøb/ekspropriation ved Kattedamsvej / Torvet Vi skal ikke bruge tid på at købe huse inde i Aabybro! Det tager for lang tid at ekspropriere. Yderligere opkøb af arealer. Skal p-pladsen være, hvor den er i dag? - eller skal der købes jord til mere parkering? Irisvej er grålagt på nogle plancher og skaber en forbindelse til andre steder. Hvorfor? Forslag om at opkøbe grunde på Isrisvej og anlægge p-pladser til skolen her. Forudsætningen for Kattedamsprojektet er, at der erhverves nogle af de omkringliggende bygninger/grunde. Det er en nødvendig løsning ellers er arealet for lille. Kommunen bør købe de tidl. læreboliger ved Carl Møllers vej. Aabybro Hallen Der er to haller i Aabybro der er også én ved Ungdomsskolen. Væsentligt at skolen ikke bliver placeret uden for byen. Særligt hensyn til fortsat at udnytte kapaciteten i de to nuværende haller. Der kan bygges en ekstra hal, der er mangel på halkapacitet. Vigtigt at kunne udnytte fordele ved renovering i Hallen. Hallen skal kunne udnyttes i både skoletiden og fritidsdelen, til SFO og andet. De forskellige ting, børn går til i fritiden. Med så gode halfaciliteter skal skolen også være i bymidten. Skole og hal hænger sammen, renovering af hallen skal tænkes sammen med skolen. Det er lettere at forsvare en stor halinvestering hvis skolen også kan udnytte den. En ny hal og en ny skole vil være et gevaldigt løft for hele Aabybro By. Vigtigt med tæt tilknytning til hallen. Udnyttes til fritidslivet. En hel løsning for de unge. Placeringsmuligheder ny skole Skole centralt vigtigt Vigtigt med løft af Aabybro Skole. Det handler om at bygge lokalerne om, lave en moderne skole, der bygges efter alle kunstens regler. Tidssvarende. Grundlæggende er det vigtigt at beholde skolen i midtbyen - og beslutningen skal hænge sammen med beslutningen om hallen. Forældre udtrykker, at det er vigtigt at skolen ligger centralt. Skolen skal være i byen. Centralt med både børn og ældre til at skabe liv i bymidten. 9

10 Vigtigt hvilken skole der bygges! Skolen skal ligge centralt i byen og være en kulturbærende institution i byen. Livet omkring skolen er vigtigt. Skolelokaler benyttes også uden for skoletid. Til ungdomsskole, kulturskole, undervisningslokaler om aftenen - der skal være liv i skolen og lokalerne centralt skal udnyttes i andre sammenhænge. Essentielt at tingene ligger tæt ved hinanden. De skal beholdes sammen. Der er også en sammenhæng til busstation. Kæmpe fordel at skole, hal, busstation og indkøbsmuligheder ligger samlet. Centralt for en by af Aabybros størrelse er en god hal og en god skole. De andre hovedbyers skoler er også ombygget på hidtidige placeringer. Det er muligt at bygge en fantastisk skole i Aabybro på Kattedamsvej - evt. i kombination med andre placeringer. Kattedamsvej med indskoling og mellemtrin - overbygning andet sted Udvide Kattedamsvej hvor den er nu - vil ikke være en god løsning. Der er behov for at andre muligheder også skal i spil. Vigtigt med liv i centrum i byen. Vigtigt at Kattedamsvej forbliver som den er nu med mellemste og yngste et sted og overbygning et andet sted. Tror på det er et vigtigt skifte mellem 6. og 7. klasse. God ide at have et skoleskift. Indskoling skal være på Kattedamsvej, mens øvrige dele af skolen kan flyttes til andre matrikler. Foreslå den nuværende placering samt Grøns Mark til overbygning. Det vil være den bedste løsning. Der er historiske grunde bag, at de ældste nu er på Kærvejen. En god løsning dengang. Nu skal der findes en fremadrettet løsning, der er ideel for skole, it, bibliotek, personale mv. Det bedste vil være, at det hele hænger sammen. Det vil være det bedste. Men husk på at der er kortere afstand til Grøns Mark end mellem Kattedamsvej og Kærvejen kun godt 100 m mellem. Det kan være, at det er den bedste løsning. Kattedamsvej som én skole på én matrikel Den røde skole trænger til en renovering. Vigtigt at den røde bygning på Kattedamsvej rages ned. Vigtigt at den fjernes. Det er vigtigt at udbygge skolen, hvor den ligger nu. På ét sted. Tredeling ok men det skal ske på samme matrikel. Værdifuldt at skolens afdelinger ligger så tæt sammen som muligt. Samle skolen på ét sted. Ikke flytte rundt med lærere, der cykler frem og tilbage. Lærere skal være det samme sted hele tiden. Samtidig undgå børn at skulle krydse vejen det er farligt. Kattedamsvej pas på, at børn ikke skal over en befærdet vej! Ikke løbe over vejen. 10

11 Vigtigt at samle skolen på samme side af de trafikerede veje i Aabybro. Bygge en ny skole sammen med hallen presse byggeri mere sammen er en mulighed. Har forstået, at der skal være noget på begge sider af vejen. Men det skal hænge sammen trafikalt. Vigtigt for at der ikke skal opstå trafikale problemer. Det skal løses. Det skal være en helhedsløsning. Masser af detaljer, som vi ikke ved nok om pt. Byg ved folkebiblioteket på den anden side af Kattedamsvej byg dér i stedet for på Grøns Mark! Specialklasser Forældre med barn i specialklasse ønsker, at specialklasser skal integreres i den nye skole og være en del af den fælles skole. Specialklassedelen må ikke placeres på Grøns mark sammen med overbygning. Vigtigt at den nye skole bliver tilgængelig for handicappede overalt. Fysiske rammer - skolens udearealer Vigtigt med fysiske rammer omkring skolen. Trafikale problemer og behovet for gode udearealer betyder, at der ikke kan være en skole til 1200 elever på Kattedamsvej. I dag er 1000 elever samlet på Aabybro skole og Kærvej. Tænke fremad tænke masterplan og anden udvikling ind i en samlet løsning, eksempelvis er synergi i forhold til hallen og banestien er vigtig. SFO en har nyrenoverede lokaler - som måske skal blive, hvor de er i dag. Men der er pladsproblemer i den nuværende SFO. Den kan ikke udvides mere. I dag er der med klasse totalt fyldt på Kattedamsvej - der er ikke plads til flere. Forslag om at bygge den nye skole helt ude mod Kattedamsvej. Det vil give mere plads bag ud til udeareal til eleverne. Stadig bekymring om udenomsarealerne. Det er nødvendigt at tænke på forholdene uden for den fysiske bygningsramme. Bekymringen er reel. Bekymring fremsættes ud fra hvad brugerne oplever i dag der er ikke udenomsareal nok i dag. Der er ikke udeareal nok til at skabe udeaktiviteter i undervisningen, som det er i dag. Læring foregår også på udearealerne! Der er plads nok ved Kattedamsvej. De større årgange som 9. klasse har ikke så meget brug for plads - for udeareal. Det er de mindste børn, der løber mest. Der skal også være skole om 30 år. Der skal være plads til uderum og her skal vi virkelig tænke 50 år frem. Pas på med at samle det hele på Kattedamsvej så går det galt for os om år.!!! 11

12 Infrastruktur og trafik ved skolen Trafik omkring Kattedamsvej - generelt Området ved torvet og den røde skole er det mest tilgængelige i Aabybro for bløde og off. Funktioner det ligger ideelt placeret. Oplagt til børn, der selv cykler i skole. Klogeste placering omkring Kattedamsvej. Kaotiske forhold ved Kattedamsvej om morgenen - der er meget trafik om morgenen og eftermiddagen på Kattedamsvej. Kattedamsvej anvendes til gennemkørende trafik - ikke alle trafkanter sætter børn af! Borger, der bor tæt ved skolen i dag: I dag er der allerede trafikkaos på Kattedamsvej. Hovedparten skal ind til skolen for at aflevere curlingbørn. Situationen vil blive endnu mere farlig og kaotisk. Grøns Mark vil være en god løsning. Der bør etableres omfartsvej og bedre stinet for at få flere børn til at cykel i skole og færre forældre til at køre deres børn i skole. Der er mange cykler, mange biler, alle fakta og oplysninger skal klarlægges f.eks. ved trafiktællinger mv. Løsning - ringvej vil aflaste Ved 8 tiden kører mange gennem byen - evt. også med ærinde til/fra motorvejen. Der er meget trængsel mender er endnu ikke sket de større ulykker. Nogle kunne køre en anden vej, hvis der blev lavet en ny omfartsvej. Det er væsentligt at få ny Aabyvej det vil aflaste byen meget og skabe god adgang til motorvejen, og minimere trafikken centralt i byen. Se afsnit om cykelstier under infrastruktur Løsning - flere cykelstier Banestien er tæt ved skolen, men problemet med for dårlige cykelstier fra boligområderne til skolen. Flere cykelstier er ønskelige men historien har vist, at det er meget svært at få cykelstier realiseret i Aabybro. Se afsnit om cykelstier under infrastruktur Byg kun på én side af Kattedamsvej Vigtigt at håndtere situationen, hvor børn skal afleveres det vil aflaste den trafikerede vej. Vigtigt at samle skolen på samme side af de trafikerede veje i Aabybro. Byggeri nord for Kattedamsvej er en dårlig løsning. Trafik og Grøns Mark løsning Inddragelse af Grøns Mark vil kunne løse problemer med infrastrukturen. Lave muligheder ved Aaby Sdr. Gade og en vej til Toftevej og lave en forbindelsesvej. Hvis vi vælger en løsning med Grøns Mark kommer vi i gang hurtigt. Starte med en overbygningsskole og 10. klasse skole på Grøns Mark i kombination med to tilkørsler til Kattedamsvejskolen vil aflaste Kattedamsvej. Husk at bevare det grønne kryds (som skitseret i masterplanen) ved byggeri på Grøns Mark. Det er vigtigt, selv om der vælges at bygge på Grøns Mark. 12

13 Kærvejsskolen Den gule skole er der, og den kunne bruges til mange ting. Kærvejsskolen bygningen er fin men noget af den bør rives ned og andet genopføres. Kærvejsskolen kan anvendes som et sted hvor ældre mennesker kan mødes til kaffe, whist, sløjd eller som 10. klassecenter. Overbygningsskole er forfalden, og den kan ikke bruges som skole fremadrettet. Andre emner Ulveskov Ulveskov er en lille landsby 3 km herfra. Den vil blive berørt af det. Hvor efterlader det Ulveskov i denne her sammenhæng. Børnehave knyttet sammen med skolen dér. Når Aabybro Skole er udbygget er det principelt besluttet at afvikle Ulveskov. I dag er Ulveskov Skole også en afdeling af Aabybro skole. Bygninger bruges evt. til andre formål, som er set andre steder. Daginstitution og børnehave. Hvor ender de? Som i Moseby, Ingstrup og Hjortdal vil tilbuddet være at oprette en integreret institution med dagtilbud for 0-6 årige. Følger efterspørgsel efterfølgende. Netværksmøde Aabybro Jens Jungerslev inviteret til netværksmøde: Ved borgermøde i juni måned Aabybros fremtid mv. blev der nedsat grupper. Vigtigt at danne et netværk, hvor kræfter kan samles. Tage fat på at samle kræfterne. Indbydelse til til de, der vil være med til at løfte Aabybro. Borgermøde planstrategi Planstrategi høring møde i marts Handlingskatalog fremlægges og der afholdes borgermøde. 13

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Notat fra møde 4. april Masterplan Ringe. Dato: 4. april Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus.

Notat fra møde 4. april Masterplan Ringe. Dato: 4. april Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus. Notat fra møde 4. april 2011 Masterplan Ringe Dato: 4. april 2011 Sted: Byrådssalen Ringe Rådhus. Plan og kultur Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig.

Farligt krydsningspunkt på Skolevej imellem Tryllefløjten og skolen. Det er placeret uhensigtsmæssigt og fremgår ikke særlig tydelig. Daugård Elevtal: ca. 125. Klassetrin: 0. til 6. Lavet registreringer 5 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 patrulje Farligt krydsningspunkt på vej imellem Tryllefløjten

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

ER DU VILD MED GIVSKUD?

ER DU VILD MED GIVSKUD? ER DU VILD MED? Givskud er på det mentale Danmarkskort, lokalt, regional måske enda globalt, på lige fod med Legoland i Billund og gravhøjene i Jelling. Får Givskud nok ud af denne favorable situation?

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige

Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige Ringbanen. Fordele: Den korteste vej mellem ét centralt punkt og hvert af de øvrige punkter. Ulemper: Lang forbindelsesvej mellem alle de øvrige punkter. Høj trafikintensitet tæt ved det centrale punkt.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger.

Vi vil skabe løsninger gennem en god og reel inddragelse af borgerne i tilvejebringelse af disse løsninger. Trafikpolitik 2016 Skanderborg Kommune er en bosætningskommune i vækst med mange unge familier og meget pendling ind og ud af kommunen. Kommunens indbyggere bor i fire centerbyer og en hovedby samt i en

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd.

Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Kommentarer fra borgermødet i Viby, den 3. maj 2016, til Trafik og mobilitetsplan for Roskilde Syd. Dette notat indeholder et billede af alle indleverede kommentarer. I de tilfælde, hvor der tilføres nyt

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten?

SWOT. Udarbejdet af medlemmer fra Hedensted Handelsforening - opsamling fra de enkelte grupper. Styrker Hvad er godt ved bymidten? Styrker Hvad er godt ved bymidten? Svagheder Hvad er dårligt ved bymidten Hedensted by har en god placering på landkortet. Der er et stort opland. Det er blevet større og dermed er grundlaget for flere

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej,

Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Bilag 3, Lokalplan nr. 987, Dagligvarebutik ved Stavneagervej og Toftegårdsvej, Skæring. Bemærkninger og indsigelser indkommet under den offentlige høring Høringsperioden om ændringer af kommuneplanrammerne

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD

Til. Rikke Krogsgaard Jacobsen. Dokumenttype. Notat. Dato. Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Til Rikke Krogsgaard Jacobsen Dokumenttype Notat Dato Maj, 2016 HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD HØRSHOLM KOMMUNE HOSPITALSGRUNDEN - TRAFIKFORHOLD Revision 4 Dato 2016-05-10 Udarbejdet

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne

Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Handelslivets styrke og strategier for revitalisering af bymidterne Haslev, 12 maj 2015 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 Tendenser Nethandel vokser Butikscentre går lidt frem Lille

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE

HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE Notat Lyngby-Taarbæk Kommune HELHEDSPLAN FOR LUNDTOFTE 17. november 2016 Projekt nr. 224817 Dokument nr. 1221970545 Version 1 Udarbejdet af MALN Kontrolleret af MST Godkendt af PFK Opsamling på workshop

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere