Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september årgang

2 Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag fra gammel tid har været brugt som anledning til at mindes de døde. Samtidig er mange blevet inspireret af rejser rundt omkring i verden til at indføre nye skikke ved gravene f.eks. i form af lys på Allehelgens dag. Jeg vil derfor gøre opmærksom på, at vi i Herning og Gjellerup valgmenigheder ligesom flere andre steder yder vore døde en særlig opmærksomhed på denne dag. Det sker ved, at navnene på dem, der er døde siden Allehelgen 2007, vil blive læst op. MK Om at miste sig selv Prædiken til 6. s. e. trin. Mattæus 19, Det handler om lovens status. En ung mand spørger, hvordan han skal få evigt liv, og han får også et svar, selvom han ikke kan bruge det. Det er ikke svarets skyld. Den unge mand spørger efter en opskrift eller en metode, ved hjælp af hvilken han kan række ud efter det evige liv, det perfekte eller det gode liv, som vi også kunne kalde det. Der er ingen grund til at tro, at spørgsmålet ikke er ærligt ment, for det er et uhyre almindeligt spørgsmål. Det udtrykker en trang, som mennesker bærer i sig, en trang efter at lykkes med alting, endda en trang til at være god. Og spørgsmålet udtrykker samtidig den begrænsning, at vi altid gerne vil lykkes med vore forehavender på et grundlag, vi allerede kender. Således også denne unge mand. Det han kender er loven, den almindelige orden fastholdt i Moseloven, og ved at overholde loven og efterleve de moralske bud har han stræbt efter det evige liv eller efter at blive retfærdig, som det kaldes andre steder i Bibelen. Men det er åbenbart ikke nok. Der er 2

3 tilsyneladende ingen forløsning i denne stræben, eller han har ingen sikkerhed for, at han nu også er på rette vej. Han vil gerne gøre det endnu bedre; eller han vil gerne være endnu mere retfærdig. Men han kender ikke andre metoder end lovens. Han kræver af loven, hvad den aldrig vil kunne give ham. Derfor er han gået i stå; han er stødt ind i en eksistentiel mur. Jesus er imødekommende, selvom han begynder med et modspørgsmål. Han svarer den unge mand på en meget karakteristisk og afgørende måde. Han henviser først til Gud. Gud er den gode, så derfor skal den unge mand holde Guds bud, hvis han vil leve det gode liv. Da det viser sig, at den unge mand har holdt alle buddene, og Jesus finder ud af, at manden vil være fuldkommen, må Jesus give ham det ultimative svar:» gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig.«. Vi skal være opmærksomme på hele dialogen mellem Jesus og den rige unge mand. Vi skal nemlig have loven med. Jesus anerkender, at loven i dette tilfælde de ti bud er givet af Gud. Det vil sige, at de ikke er tilfældige. De ti bud er ikke en samling af regler, der tilfældigvis eller lige så godt kunne have været anderledes. De er tværtimod udtryk for en orden, som ligger i selve tilværelsens struktur, en naturens orden, som kan efterspores helt ned på celle- og molekyleniveau, hvis Jesus ellers havde kendt noget til det. Loven udtrykker ikke en orden, som mennesker frit har fundet på. Den udtrykker en orden, som vi har gjort erfaringer med. Når det hedder:»du må ikke slå ihjel«, så beror det på, at mennesker har gjort erfaringer med vold og drab, og at man helst skal undgå gentagelser. Vold og drab er for ubehageligt, for ødelæggende for samfundet og for dets individer, og med denne erfaring er mennesket stødt på en lov i livet, at det er kostbart og skal beskyttes. Det er et møde med Guds skabelse, for det er jo ikke noget mennesker selv har fundet på. Ubehaget ved at slå et andet menneske ihjel har altid været der, og i mere primitive samfund end vort eget, skal der ritualer, bjælder, danse og anråbelser til, for at kompensere for drabet. På samme måde forholder det sig f.eks. med buddet om ikke at stjæle, og det gælder både penge og en anden mands hustru. Forbuddet udtrykker 3

4 en orden, som skal opretholdes, for at samfundet kan forøge sin velstand og sikkerhed eller overleve simpelthen. Tyveri er strafbart, og det gælder alle vegne. Tyveri er ødelæggende og ikke kun for den, det går ud over. Derfor er forbudet udtryk for den orden, som verden og livet er blevet til ud af. Mennesker har ikke opfundet den; den var der, før vi var der, og mennesker kan ikke afvikle denne orden uden at afvikle sig selv. Det er baggrunden for, at Jesus gang på gang siger, at han ikke er kommet for at ophæve loven, men for at opfylde den. Loven er god, for den er givet i Guds skabende ånd. Det er igen baggrunden for, at Jesus henviser den rige, unge mand til at holde budene. De er ikke alene moralske i almindelig borgerlig forstand, således at den unge mand vinder omverdenens anerkendelse ved at holde dem. Buddene er mere end det. De er, hvad vi kunne kalde for dybt meningsfulde, det vil sige så dybt, at man kan blive nødt til at bryde den borgerlige orden for meningens skyld. Det kan f.eks. være nødvendigt både at lyve og stjæle for at redde nogen fra død og ulykke. Buddenes mening og brug kan mennesker forstå og udvikle med fornuften. Dog ikke hele vejen eller fuldt ud. For det første fordi skabelsens dyb ikke kan udtrykkes fuldt og helt ved en moralsk eller juridisk lov; der vil altid være mere, så at et menneskes liv vil blive spærret inde, hvis loven og fornuften skulle være det samlede udtryk for skabelsen eller for Gud selv. For det andet fordi mennesker misbruger loven, både den moralske og den juridiske. Vi vil altid lægge vores egen begrænsning ned over loven, såvel vores vilje som vores fornuft rækker kun et vist stykke. Det er her til, lovens eller fornuftens grænse, at den rige, unge mand er ankommet. Ved denne grænse beder han om mere lov, men det får han netop ikke! Hvad får han så? Han får et andet menneske, som han skal hengive sig til. Dette andet menneske er Jesus Kristus,»følg mig, siger han, men giv først alt bort til de fattige«. Ved lovens grænse skal han slippe loven og følge Jesus. Hvordan gør man det? For den rige, unge mand lykkedes det ikke. Han gik bedrøvet bort, for han var meget rig. Han hang mere ved sin rigdom end ved det evige liv, hvad enhver kan sætte sig ind i. Men ikke alene det. Han hang også mere ved sin begrænsning end ved det evige liv; det vil sige sin egen forståelse af lovens mening, og at den ville kunne opfylde hans liv, hjælpe ham over den eksistentielle mur, han var stødt ind i. Han turde ikke slippe sig selv. Også dette er uhyre almindeligt, og lige så almindeligt er det, at vi skal have hjælp til det. At turde slippe sig selv kaldes f.eks. frelse, og ingen kan frelse sig selv. Men hvordan gør man så? 4

5 Vi kan gøre tre ting, som den unge, rige mand i sin bedrøvelse ikke havde øre for. Vi kan lade være med at lade vores rigdom stå i vejen for noget. Vi skal ikke have vores liv i rigdommen, og har vi det alligevel, er det på tide at gøre noget ved det. Det er godt at være rig, men det er ikke livet om at gøre. Er det det, er noget galt. Lad ikke rigdommen komme imellem dig og din kærlighed. For det andet kan vi lade være med at tro på loven. Vi skal have det rigtige forhold til den, at loven er god, for den beskytter os alle mod vold og ødelæggelse. Vi skal også vide, at den i grunden stammer fra Gud, for uden lov går skaberværket til grunde. Livet og verden er bygget på love, hvis natur vi kan efterspore. Det kaldes videnskab, som ret anvendt kan hjælpe os til at få det rigtige forhold til netop livet og verden. Men ligesom vi ikke kan leve af videnskab, kan vi heller ikke leve som frie mennesker alene med den moralske eller juridiske lov som horisont. Der skal mere til. Dette mere er for det tredje, at vi skal give slip på sig selv. Kan man det, kommer de to første forhold, forholdet til rigdom og forholdet til loven, på plads ganske af sig selv. Det er som med soldaten i eventyret, der møder hunden med øjne så store som rundetårn og sidder på adgangen til kisten med guldstykker. Nået så langt kan soldaten smide, hvad han har af sølv og kobber. At give slip på sig selv er imidlertid ikke en enkel sag. Det er noget nær så svært som at møde en hund med øjne så store som rundetårn, men også kun noget nær! At slippe sig selv sker i mødet med Kristus, og det kan ske, omtrent uden man opdager det (og sådan vil det dog ikke være med mødet med hunden med øjne så store som rundetårn). Disciplene blev f.eks. kaldet til at møde Kristus. I realiteten skete det gradvist og under ret hård modstand, men det opdagede de først i tiden mellem påske og pinse, og først med pinsen turde de stå ved det. At møde Kristus kan være sket for den, som ikke kan lade være med at give den fattige en bid brød, uden at han ved hvorfor. Han kunne bare ikke lade være. Det kan være sket for den, som ikke kan se bort fra en uretfærdighed, og som må bekæmpe den, uden at han har skænket Kristus en tanke. Et møde kan være et kærtegn, som ikke kan holdes tilbage. 5

6 At møde Kristus kan ske på uendeligt mange måder. Han kan vise sig i mange skikkelser, og forudsætningen for dem alle er, at Gud blev menneske, at Kristus er skabelsens billede i menneskenes verden og den sande ånd. Endnu én ting er helt sikker: Et møde med Kristus er en forandring. Noget vil ske med den, det sker for. Man vil begynde at give slip på sig selv. Gamle mennesker har lettere ved det end unge. Måske er det derfor kristendommen ofte høres bedre af gamle end af unge. Et gammelt menneske har gjort tilstrækkelige erfaringer til at kende betydningen af at kunne give slip på sig selv, frygter måske heller ikke så meget mere og har måske heller ikke så meget at miste. Det kan være svært at vide. Den unge, rige yngling havde svært ved det og med den udtrykkelige begrundelse, at han havde meget at miste. Og dog stod han i fare for at miste alt, fordi han ville holde på det. Eller måske var hans bedrøvelse netop en ny begyndelse, et sandt møde med Kristus kort sagt. Ung eller gammel? alle kan møde Kristus. Selve mødet er et valg. Det er at anbringe sig i en position, hvor man kan se og høre og derefter lade tingene ske, idet man husker sig selv på, at alting er muligt for Gud. Amen. Indvielse af Herning Valgmenigheds Skovbørnehave Det er en stor glæde at kunne skrive, at vores skovbørnehave og vuggestue blev indviet fredag d. 15. august. Flere års arbejde blev hermed bragt til den helt rigtige afslutning, som netop derfor er en ny begyndelse. Det blev en dejlig dag med deltagelse af mange børn, forældre og bedsteforældre og medlemmer fra vore to menigheder. Vi begyndte i Herning Valgmenighedskirke med fællessang og en kort fortælling som et eksempel på, hvad den grundtvigske tradition rummer. Derpå gik vi hen til Sjællandsgade 68, hvor personale og forældre havde sørget for kaffe og sandwich. Endelig viste pædagoger og børn et eksempel på, hvad børnenes hverdag vil indeholde af sang og musik. 6

7 Jeg vil gerne på børnehavens vegne takke hjerteligt for de mange gaver, vi har fået både før og ved indvielsen. Tak også for meget konkret hjælp og stor moralsk støtte, som vi har mødt undervejs og fra mange sider. Vi har taget de første skridt til en lidt fastere organisering af en støttekreds for børnehaven. Der bliver ikke tale om en egentlig forening med generalforsamling, bestyrelse etc., men en kreds af mennesker, som gerne vil hjælpe med et eller andet og har mulighed for at forpligte sig en gang imellem. Det første støttekredsen vil bidrage med er at deltage i morgensangen i kirken. I de perioder, hvor der er undervisning af konfirmander, vil der være morgensang i Herning Valgmenighedskirke hver tirsdag kl for konfirmander, børnehavebørn, forældre, bedsteforældre og alle andre interesserede. Det varer ca. et kvarter. Er man interesseret i at være med i støttekredsen, og har man ikke allerede meldt sig til, kan det ske ved at ringe til Marianne Vilshøj, tlf eller , MK 7

8 Koncert med MidtVest Pigekor Som et resultat af samarbejdsaftalen mellem Herning Valgmenighed og MidtVest Pigekor har vi haft fornøjelsen af at høre koret to gange i det forgangne forår. Første gang opførte koret»snedronningen«, hvor også Junior- og Spirekoret medvirkede. Til denne forestilling havde koret haft assistance af koreograf Kirsten Schødt. En fantastisk koncert hvor sang musik kreativitet og bevægelse gik op i en højere enhed. Anden gang var det Junior- og MidtVestkor med orkester, der sang en blandet buket af danske forårssange og afsluttede med et flot korværk:»det første og det sidste «med tekst af Cecilia Engelbrecht og musik af Michael Bojesen. To fantastiske koncerter hvor rigtig mange havde fundet vej til kirken og fik en oplevelse af de dejlige pigestemmer og den fine akustik. Til høstgudstjenesten d kl i Herning Valgmenighedskirke vil vi igen få fornøjelsen af at høre indslag fra MidtVest Pigekor, ligesom koret med sin jule- og adventskoncert gæster valgmenighedskirken d Læs også side 13. 8

9 Nye kirketjenere i Herning Valgmenighed Vi har desværre måttet tage afsked med vores kirketjener Marie Vesterbæk, som gennem mange år har varetaget kirketjenerjobbet. Vi har været utrolig glade for Marie, der altid har klaret jobbet med stor ansvarsbevidsthed og budt os velkommen søndag efter søndag med et varmt og glad smil. Vi ønsker alt godt for Marie fremover. Desværre har vores have/altmuligmand gennem en del år, Ejvind Siggaard, også måttet takke af. Vi siger en stor tak for indsatsen og håber også alt godt for Siggaard fremover. Vi har således ansat to nye kirketjenere, Bjarne Kolind Jensen og Rene Knudsen, som på skift vil medvirke ved de kirkelige handlinger. Bjarne Kolind Jensen får ansvar for forberedelse og skal medvirke ved kirkelige handlinger, kirkekoncerter m.v. desuden koordinering af de to kirketjeneres arbejde. Bjarne Kolind Jensen er født i 1948, og hans faglige baggrund stammer primært fra finanssektoren. Bjarne Kolind, kirketjener. Vi glæder os til samarbejdet og byder dem hermed velkommen til Herning Valgmenighedskirke. På bestyrelsens vegne Birgit Astorp Ang. jobbet som havemand er dette overgået til Rene Knudsen, som altså udover at være kirketjener tillige varetager dette hverv. 9

10 Sigurd Barrett og friskolejubilæum fremme, men valget faldt på en koncert med Sigurd Barrett, som gæstede Herning Friskole med en koncert torsdag d. 15. maj En forhåbentlig uforglemmelig oplevelse for både børn og forældre. Et dejligt minde der kan leve videre de næste 100 år. I år er det 100 år siden, Enevold Terkelsen sammen med en kreds af valgmenighedsfolk tog initiativ til oprettelse af Herning Friskole. I den anledning har vi fra Herning Valgmenighed valgt at markere jubilæumsåret med en gave. Mange forslag var 10

11 Renoveringen nærmer sig sin afslutning Som omtalt tidligere og synligt for enhver har præsteboligen gennem det sidste halve år gennemgået en gennemgribende renovering. Bortset fra taget, som er en af de få ting, der ikke røres ved i denne omgang, er størstedelen af huset blevet endevendt således både kælder, køkken-alrum og stuer. Også haven får en tiltrængt ansigtsløftning. Når renoveringsprojektet er afsluttet, og alt er på plads igen, indbydes til åbent hus en søndag efter gudstjenesterne. Det endelige tidspunkt for åbent hus-arrangementet vil fremgå af valgmenighedernes fælles hjemmeside; Bestyrelserne, Marianne og Morten. Kalender: Søndag d kl i Herning Valgmenighedskirke Høstgudstjeneste og afsked med Erik Bruun Som nævnt i det forrige nummer af Kirkebladet har pastor emeritus Erik Bruun, der gennem en årrække har virket som vikar, meddelt, at han ønsker at trække sig fra dette job. I den forbindelse ønsker bestyrelserne for valgmenighederne i Herning og Gjellerup, at der arrangeres en fælles høstgudstjeneste med efterfølgende frokost, hvor alle er velkomne til at deltage. Ved frokosten bliver der mulighed for at give Erik Bruun en forhåbentlig festlig afsked fra arbejdet her hos os. Ved gudstjenesten i kirken medvirker Dorte Billes kor. For deltagelse i kirkefrokosten betales 50 kr. for voksne, børn spiser gratis. (Bemærk, at datoen af praktiske hensyn er ændret i forhold til omtalen i det forrige nummer af Kirkebladet!) Torsdag d. 25. september 2008 kl på Herning Friskole Fælles efterårsmøde med Ole Hartling, tidl. formand for Det etiske Råd Den højt besungne selvbestemmelse kan vel udstrækkes til fødsel og død 11

12 tænker vi. Fosterdiagnostik og aktiv dødshjælp er eksempler. Men er det ved at tage magt over for meget? Vi bliver mennesker på eget ansvar og skal selv have ansvar for liv og død. Kan der da blive tale om en tilsyneladende selvbestemmelse, hvor vi svigtes, fordi vi overlades til os selv? Dét er bl.a., hvad Ole Hartling vil komme omkring i sit foredrag ved Det fælles Efterårsmøde, som jo for alvor markerer begyndelsen på den kommende mødesæson. Entré inkl. kaffe: 75 kr. Alle er velkomne Lørdag d. 25. oktober kl Kirkelørdag for børn m. familie i Hammerum Valgmenighedskirke Atter engang er det tid for unge såvel som ældre til at samles til Kirkelørdag. Vi indleder formiddagen i kirken, hvor Morten Kvist vil holde en kort, børnevenlig gudstjeneste. Derefter gælder det sang, saftevand og samvær på Hammerumhus. Formiddagen afsluttes ca. kl Børnene fra 1. og 2. klasse på Hammerum Friskole vil blive inviteret. Vi håber på god tilslutning til kirkelørdagen, der kan medvirke til, at børnene får en fortrolighed med den kirke, hvor de er døbt, og hvor de gerne skal konfirmeres. Alle er velkomne. Søndag den 26. oktober 2008 kl Efterårsmøde for de grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift i Kjellerup og Omegns Valgmenighed PROGRAM 10.30: Gudstjeneste ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn i Levring Kirke. Mødet finder derefter sted på Levring Efterskole, der ligger få hundrede meter længere henne ad Levring Bygade : Middag i spisesalen 13.45: Sanghalvtime i hallens konferencelokale ved Karen Marie Ravn med Lene Henriksen ved klaveret : Foredrag samme sted ved valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, der har givet sit foredrag titlen:»ånden fra 68«ca : Kaffe Pris for deltagelsen kr. 250,- pr. person. Tilmelding til den lokale valgmenighedspræst eller formændene for de to bestyrelser senest den 6. oktober. Konfirmandlejr fredag d. 30. oktober til lørdag d. 1. november på Uldum Højskole. Nærmere program udsendes til forældre og konfirmander. 12

13 »Sangens år«den 18. november 2008 kl på Herning Friskole Et fælles arrangement for Herning og Gjellerup valgmenigheder, Herning Friskole, Hammerum Friskole og Herning Valgmenigheds Skovbørnehave med fokus på fællessangen og den danske sangskat. Flere oplysninger følger senere. Billetter vil kunne købes hos boghandler Arnold Busck fra medio oktober. Følg med i dagspressen. Pris: 175 kr. Kirkefrokost i Hammerum søndag d. 30. november Advents- og julekoncert med MidtVest Pigekor onsdag d. 3. december kl. 19 i Herning Valgmenighedskirke. Nærmere omtale følger Tirsdag d. 9. december kl synger Jesper Lundgaard sammen med to pianister julen ind i Herning Valgmenighedskirke. Koncert med KølkærKoret i Hammerum Valgmenighedskirke søndag d. 14. december. kl. 16. Adventstoner og julekor vil fylde kirkerummet i Hammerum Valgmenighedskirke denne adventssøndag, når KølkærKoret holder julekoncert. Programmet består mest af kendte salmer og sange, der vil fylde sindene med glæde og forventning. Kølkær- Koret synger kun på dansk. Naturligvis får alle lejlighed til at synge med på fællessalmer. Til slut vil kor, orkester, orgel og menighed sammen istemme:»dejlig er jorden«. Så skulle julen være sunget ind med maner! Entré 40 kr. En hyggelig og intim koncert hvor vi skal høre julens kendte sange og salmer såvel danske som udenlandske. Hellig Tre Kongers arrangement i Hammerum Valgmenighedskirke tirsdag d. 6. januar 2009 kl. 19. Nærmere omtale følger 13

14 Program for H.U.F.H. Mandage kl på Herning Friskole Den 6. oktober: Foredrag ved højskolelærer Poul Smedegaard Andersen:»Jyden han er - om Marius Fiil og Hvidstengruppen«. Den 3. november: Denne aften rettes fokus mod DDR, hvor Gerda Schmidt i foredraget»min barndom og ungdom i DDR«beretter om forholdene i det DDR, som reelt ikke eksisterer mere. Den 8. december kl : Gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke ved valgmenighedspræst Morten Kvist. Traditionen tro vil der efter gudstjenesten være julebanko og fællessang på Herning Friskole. Den 12. januar: En aften med politisk ordfører Inger Støjberg (V). Aftenens emne vil fremgå af annonce i Herning Folkeblad. Den 2. februar kl :»Og friest er dit åndedrag om tradition og fornyelse«. Ole Brunsbjerg fortæller om arbejdet med redigeringen af Højskolesangbogen. Hvordan bevares traditionen samtidig med, at den skal fornyes og gives videre? Fortælling, fællessang, gamle og nye sange. Den 2. marts: Foredrag ved sognepræst Birgitte Møldrup, Vindelev:»Sådan gør man bare«. Et foredrag om nytårsaften, ordet»man«og lidt om Grundtvig og Kierkegaard. Den 20. april: H.U.F.H. s generalforsamling. Fælles adventsmøde mandag d. 15. december kl på Hammerum Fri- og Efterskole. Som sidste år afholder vi et eftermiddagsmøde, hvor vi vil tage ordet advent for pålydende. Det betyder komme og er en betegnelse for den stille, voksende forventning til højtiden på trods af mørket. Vi skal synge, høre en historie eller to og drikke kaffe. NB! Der kører kirkebil, som kan bestilles efter de sædvanlige retningslinjer. Eftermiddagen arrangeres af Lis Haubjerg, Hans Jørn Hansen, Karen Marie Holm og Morten Kvist. Alle er velkomne. Vintermøde i dagene februar 2009 på Herning Friskole. Program i næste nummer af kirkebladet. Herning Kirkehøjskole Se valgmenighedens hjemmeside. 14

15 Kalenderen opdateres løbende på Herning og Gjellerup Valgmenigheders fælles hjemmeside Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Birgit Astorp (formand), Overgade Laura Jepsen (næstformand), Webersvej 20, 7400 Herning Niels Andersen (kasserer), Helstrupvej 58, Snejbjerg Jørgen Fisker (sekretær), Gudenåvej Niels Christian Overgaard (kirkeværge og tilsyn med præstebolig), Haunstrupvej 4, Skibbild, 7480 Vildbjerg Herning Valgmenighedskirke, H.C. Ørstedsvej, Herning Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted, blot man er venlig at anmode derom, så aftale kan træffes. Redaktion Morten Kvist (ansh.) Birgit Astorp Karen Marie Holm Laura Jepsen Kim Overgaard Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum Kim Overgaard (næstformand og kirkeværge), Hjejlevej 61, 2. th, 8600 Silkeborg Jørgen Lynggaard Pedersen (kasserer), Østerallé 26, Herning Eva Skovhuus (sekretær), Ravnsbjergvej 4, Gjellerup Ole B. Hansen, Sønderkær 50, Gjellerup Gjellerup Valgmenighedskirke, Hammerum Hovedgade 19, Hammerum Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej 25, Herning Kirkesangere: Ole Dusgaard, Koopmannsstræde 30, 8600 Silkeborg Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej 5, Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Kirketjener: Bjarne Kolind Jensen, Børglumvej 3, 1.th, Herning Kirketjener og havemand: René Knudsen, Valdemarsvej 243, Herning Gravermedhjælper: Birgit Bak Østergaard, Hesseløvej Forretningsførerere: (Herning) Lis Haubjerg, Toustrupvej 18, Snejbjerg, (Gjellerup) Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. 15

16 Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Toustrupvej 18, Snejbjerg, 7400 Herning, ID-nr Gudstjenester Herning: Hammerum: 21. sep. NB! Høstgudstjeneste i Herning, fælles m. Hammerum, kirkefrokost 28. sep. kl kl okt kl kl okt. kl kl okt. kl kl okt. Ingen, fælles efterårsmøde i Viborg Stift, se kalender. 2. nov. kl Allehelgen kl Allehelgen. 9. nov. kl kl nov. kl kl nov. kl kl nov. kl kl Kirkefrokost 7. dec. kl kl dec. kl fælles m. H.U.F.H. se kalender 14. dec. kl kl NB! Bemærk de ændrede gudstjenestetider fra 1. s. i advent d. 30. november. Se endvidere: Kirkekørsel: Medlemmer af Herning og Gjellerup Valgmenigheder med behov for kørsel til valgmenighedens gudstjenester kan gøre følgende: Ring til Herning Taxa, , senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Gjellerup Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 oktober 2007 14. årgang Om lov og evangelium Prædiken over Lignelsen om Den Barmhjertige Samaritaner, 13. s. e. trin. Lukas 10,23-37. Det er et af de helt centrale

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 Juni 2008 15. årgang Mellem sandhed og løgn Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8, 42-51. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe. Vort liv er et drama, en

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 o k t o b e r 2 0 0 6 1 3. å rg a n g Foranlediget af den megen debat, der har været omkring Islamkritisk Netværk i Folkekirken har Herning Folkeblad bragt

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 2 JUNI 2009 16. ÅRGANG Hvorfor døber vi vore børn? Af Morten Kvist Vi døber vore børn og ikke sjældent lader voksne sig døbe, men dåben er ikke længere en selvfølgelighed

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u n i 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Om tillid og tro Prædiken til 2. s. i fasten d. Matt. 15,21-28. At et menneskes tro er aldeles afgørende for et menneskes

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 September 2012 19. årgang River Hunt: Alone, 2004 Fra ensomhed til fællesskab Prædiken over Johs. 5,1-15. Morten Kvist. Hvad er det værste ved at være syg?

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 J U N I 2 0 0 6 1 3. å rg a n g Natur (Caspar David Friedrich: Enligt træ, 1821) Natur og ånd Prædiken til 2. søndag efter påske Kristendommen er, hvad

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang HERNING - GJELLERUP VALGMENIGHED Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang Nr. 3 - Oktober 2005 - side 2 Gudstjenester Herning: Hammerum: 9. oktober 9.00 10.30 16. oktober 10.30 9.00 23. oktober 9.00 10.30 30. oktober

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig.

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. 6.s.e.trin.B. 2016 Matt 19,16-26 Salmer: 752-52-522 487-155-29 Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. Nogle elsker det. Andre synes, at der bare for meget. Og det er nok

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192

1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 1 1. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 17. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/292//205/439/192/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 192 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 4 D e c e m b e r 2 0 0 6 1 3. å rg a n g Er Gud derude? (Foto: NASA) Hvor er Gud? Om Guds virkelighed. Prædiken til 18. s. e. trin. Johs. 15,1-11. morten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 4 December 2008 15. årgang Hvorfor skal vi mindes vore døde? Prædiken til Allehelgens søndag. Matt. 5,13-16. Der er mindst to gode grunde til at mindes vore døde.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Herre, vis mig den vej jeg skal vandre, og følg med mig på vejen. I Jesu navn. AMEN

Herre, vis mig den vej jeg skal vandre, og følg med mig på vejen. I Jesu navn. AMEN 1. søndag i advent 2016, Helligsø Mattæus 21, 1 9 (+10 17) Herre, vis mig den vej jeg skal vandre, og følg med mig på vejen. I Jesu navn. AMEN Det bliver knapt så yndigt, når vi læser videre hos Mattæus.

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34

15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 15. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup. Høstgudstjeneste Mattæus 6, 24-34 Almægtige Gud og skaber. TAK, for at du giver os alt, hvad vi behøver; lær os at søge dit rige. AMEN Han havde dyrket markerne

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 J u n i 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Hele folkets yndest Af fungerende valgmenighedspræst Merete Bøye Alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere