Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herning og Gjellerup Valgmenigheder"

Transkript

1 Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 3 september årgang

2 Allehelgen Allehelgensdag har igennem de senere år fået en stigende betydning. Flere og flere er blevet opmærksomme på, at denne søndag fra gammel tid har været brugt som anledning til at mindes de døde. Samtidig er mange blevet inspireret af rejser rundt omkring i verden til at indføre nye skikke ved gravene f.eks. i form af lys på Allehelgens dag. Jeg vil derfor gøre opmærksom på, at vi i Herning og Gjellerup valgmenigheder ligesom flere andre steder yder vore døde en særlig opmærksomhed på denne dag. Det sker ved, at navnene på dem, der er døde siden Allehelgen 2007, vil blive læst op. MK Om at miste sig selv Prædiken til 6. s. e. trin. Mattæus 19, Det handler om lovens status. En ung mand spørger, hvordan han skal få evigt liv, og han får også et svar, selvom han ikke kan bruge det. Det er ikke svarets skyld. Den unge mand spørger efter en opskrift eller en metode, ved hjælp af hvilken han kan række ud efter det evige liv, det perfekte eller det gode liv, som vi også kunne kalde det. Der er ingen grund til at tro, at spørgsmålet ikke er ærligt ment, for det er et uhyre almindeligt spørgsmål. Det udtrykker en trang, som mennesker bærer i sig, en trang efter at lykkes med alting, endda en trang til at være god. Og spørgsmålet udtrykker samtidig den begrænsning, at vi altid gerne vil lykkes med vore forehavender på et grundlag, vi allerede kender. Således også denne unge mand. Det han kender er loven, den almindelige orden fastholdt i Moseloven, og ved at overholde loven og efterleve de moralske bud har han stræbt efter det evige liv eller efter at blive retfærdig, som det kaldes andre steder i Bibelen. Men det er åbenbart ikke nok. Der er 2

3 tilsyneladende ingen forløsning i denne stræben, eller han har ingen sikkerhed for, at han nu også er på rette vej. Han vil gerne gøre det endnu bedre; eller han vil gerne være endnu mere retfærdig. Men han kender ikke andre metoder end lovens. Han kræver af loven, hvad den aldrig vil kunne give ham. Derfor er han gået i stå; han er stødt ind i en eksistentiel mur. Jesus er imødekommende, selvom han begynder med et modspørgsmål. Han svarer den unge mand på en meget karakteristisk og afgørende måde. Han henviser først til Gud. Gud er den gode, så derfor skal den unge mand holde Guds bud, hvis han vil leve det gode liv. Da det viser sig, at den unge mand har holdt alle buddene, og Jesus finder ud af, at manden vil være fuldkommen, må Jesus give ham det ultimative svar:» gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig.«. Vi skal være opmærksomme på hele dialogen mellem Jesus og den rige unge mand. Vi skal nemlig have loven med. Jesus anerkender, at loven i dette tilfælde de ti bud er givet af Gud. Det vil sige, at de ikke er tilfældige. De ti bud er ikke en samling af regler, der tilfældigvis eller lige så godt kunne have været anderledes. De er tværtimod udtryk for en orden, som ligger i selve tilværelsens struktur, en naturens orden, som kan efterspores helt ned på celle- og molekyleniveau, hvis Jesus ellers havde kendt noget til det. Loven udtrykker ikke en orden, som mennesker frit har fundet på. Den udtrykker en orden, som vi har gjort erfaringer med. Når det hedder:»du må ikke slå ihjel«, så beror det på, at mennesker har gjort erfaringer med vold og drab, og at man helst skal undgå gentagelser. Vold og drab er for ubehageligt, for ødelæggende for samfundet og for dets individer, og med denne erfaring er mennesket stødt på en lov i livet, at det er kostbart og skal beskyttes. Det er et møde med Guds skabelse, for det er jo ikke noget mennesker selv har fundet på. Ubehaget ved at slå et andet menneske ihjel har altid været der, og i mere primitive samfund end vort eget, skal der ritualer, bjælder, danse og anråbelser til, for at kompensere for drabet. På samme måde forholder det sig f.eks. med buddet om ikke at stjæle, og det gælder både penge og en anden mands hustru. Forbuddet udtrykker 3

4 en orden, som skal opretholdes, for at samfundet kan forøge sin velstand og sikkerhed eller overleve simpelthen. Tyveri er strafbart, og det gælder alle vegne. Tyveri er ødelæggende og ikke kun for den, det går ud over. Derfor er forbudet udtryk for den orden, som verden og livet er blevet til ud af. Mennesker har ikke opfundet den; den var der, før vi var der, og mennesker kan ikke afvikle denne orden uden at afvikle sig selv. Det er baggrunden for, at Jesus gang på gang siger, at han ikke er kommet for at ophæve loven, men for at opfylde den. Loven er god, for den er givet i Guds skabende ånd. Det er igen baggrunden for, at Jesus henviser den rige, unge mand til at holde budene. De er ikke alene moralske i almindelig borgerlig forstand, således at den unge mand vinder omverdenens anerkendelse ved at holde dem. Buddene er mere end det. De er, hvad vi kunne kalde for dybt meningsfulde, det vil sige så dybt, at man kan blive nødt til at bryde den borgerlige orden for meningens skyld. Det kan f.eks. være nødvendigt både at lyve og stjæle for at redde nogen fra død og ulykke. Buddenes mening og brug kan mennesker forstå og udvikle med fornuften. Dog ikke hele vejen eller fuldt ud. For det første fordi skabelsens dyb ikke kan udtrykkes fuldt og helt ved en moralsk eller juridisk lov; der vil altid være mere, så at et menneskes liv vil blive spærret inde, hvis loven og fornuften skulle være det samlede udtryk for skabelsen eller for Gud selv. For det andet fordi mennesker misbruger loven, både den moralske og den juridiske. Vi vil altid lægge vores egen begrænsning ned over loven, såvel vores vilje som vores fornuft rækker kun et vist stykke. Det er her til, lovens eller fornuftens grænse, at den rige, unge mand er ankommet. Ved denne grænse beder han om mere lov, men det får han netop ikke! Hvad får han så? Han får et andet menneske, som han skal hengive sig til. Dette andet menneske er Jesus Kristus,»følg mig, siger han, men giv først alt bort til de fattige«. Ved lovens grænse skal han slippe loven og følge Jesus. Hvordan gør man det? For den rige, unge mand lykkedes det ikke. Han gik bedrøvet bort, for han var meget rig. Han hang mere ved sin rigdom end ved det evige liv, hvad enhver kan sætte sig ind i. Men ikke alene det. Han hang også mere ved sin begrænsning end ved det evige liv; det vil sige sin egen forståelse af lovens mening, og at den ville kunne opfylde hans liv, hjælpe ham over den eksistentielle mur, han var stødt ind i. Han turde ikke slippe sig selv. Også dette er uhyre almindeligt, og lige så almindeligt er det, at vi skal have hjælp til det. At turde slippe sig selv kaldes f.eks. frelse, og ingen kan frelse sig selv. Men hvordan gør man så? 4

5 Vi kan gøre tre ting, som den unge, rige mand i sin bedrøvelse ikke havde øre for. Vi kan lade være med at lade vores rigdom stå i vejen for noget. Vi skal ikke have vores liv i rigdommen, og har vi det alligevel, er det på tide at gøre noget ved det. Det er godt at være rig, men det er ikke livet om at gøre. Er det det, er noget galt. Lad ikke rigdommen komme imellem dig og din kærlighed. For det andet kan vi lade være med at tro på loven. Vi skal have det rigtige forhold til den, at loven er god, for den beskytter os alle mod vold og ødelæggelse. Vi skal også vide, at den i grunden stammer fra Gud, for uden lov går skaberværket til grunde. Livet og verden er bygget på love, hvis natur vi kan efterspore. Det kaldes videnskab, som ret anvendt kan hjælpe os til at få det rigtige forhold til netop livet og verden. Men ligesom vi ikke kan leve af videnskab, kan vi heller ikke leve som frie mennesker alene med den moralske eller juridiske lov som horisont. Der skal mere til. Dette mere er for det tredje, at vi skal give slip på sig selv. Kan man det, kommer de to første forhold, forholdet til rigdom og forholdet til loven, på plads ganske af sig selv. Det er som med soldaten i eventyret, der møder hunden med øjne så store som rundetårn og sidder på adgangen til kisten med guldstykker. Nået så langt kan soldaten smide, hvad han har af sølv og kobber. At give slip på sig selv er imidlertid ikke en enkel sag. Det er noget nær så svært som at møde en hund med øjne så store som rundetårn, men også kun noget nær! At slippe sig selv sker i mødet med Kristus, og det kan ske, omtrent uden man opdager det (og sådan vil det dog ikke være med mødet med hunden med øjne så store som rundetårn). Disciplene blev f.eks. kaldet til at møde Kristus. I realiteten skete det gradvist og under ret hård modstand, men det opdagede de først i tiden mellem påske og pinse, og først med pinsen turde de stå ved det. At møde Kristus kan være sket for den, som ikke kan lade være med at give den fattige en bid brød, uden at han ved hvorfor. Han kunne bare ikke lade være. Det kan være sket for den, som ikke kan se bort fra en uretfærdighed, og som må bekæmpe den, uden at han har skænket Kristus en tanke. Et møde kan være et kærtegn, som ikke kan holdes tilbage. 5

6 At møde Kristus kan ske på uendeligt mange måder. Han kan vise sig i mange skikkelser, og forudsætningen for dem alle er, at Gud blev menneske, at Kristus er skabelsens billede i menneskenes verden og den sande ånd. Endnu én ting er helt sikker: Et møde med Kristus er en forandring. Noget vil ske med den, det sker for. Man vil begynde at give slip på sig selv. Gamle mennesker har lettere ved det end unge. Måske er det derfor kristendommen ofte høres bedre af gamle end af unge. Et gammelt menneske har gjort tilstrækkelige erfaringer til at kende betydningen af at kunne give slip på sig selv, frygter måske heller ikke så meget mere og har måske heller ikke så meget at miste. Det kan være svært at vide. Den unge, rige yngling havde svært ved det og med den udtrykkelige begrundelse, at han havde meget at miste. Og dog stod han i fare for at miste alt, fordi han ville holde på det. Eller måske var hans bedrøvelse netop en ny begyndelse, et sandt møde med Kristus kort sagt. Ung eller gammel? alle kan møde Kristus. Selve mødet er et valg. Det er at anbringe sig i en position, hvor man kan se og høre og derefter lade tingene ske, idet man husker sig selv på, at alting er muligt for Gud. Amen. Indvielse af Herning Valgmenigheds Skovbørnehave Det er en stor glæde at kunne skrive, at vores skovbørnehave og vuggestue blev indviet fredag d. 15. august. Flere års arbejde blev hermed bragt til den helt rigtige afslutning, som netop derfor er en ny begyndelse. Det blev en dejlig dag med deltagelse af mange børn, forældre og bedsteforældre og medlemmer fra vore to menigheder. Vi begyndte i Herning Valgmenighedskirke med fællessang og en kort fortælling som et eksempel på, hvad den grundtvigske tradition rummer. Derpå gik vi hen til Sjællandsgade 68, hvor personale og forældre havde sørget for kaffe og sandwich. Endelig viste pædagoger og børn et eksempel på, hvad børnenes hverdag vil indeholde af sang og musik. 6

7 Jeg vil gerne på børnehavens vegne takke hjerteligt for de mange gaver, vi har fået både før og ved indvielsen. Tak også for meget konkret hjælp og stor moralsk støtte, som vi har mødt undervejs og fra mange sider. Vi har taget de første skridt til en lidt fastere organisering af en støttekreds for børnehaven. Der bliver ikke tale om en egentlig forening med generalforsamling, bestyrelse etc., men en kreds af mennesker, som gerne vil hjælpe med et eller andet og har mulighed for at forpligte sig en gang imellem. Det første støttekredsen vil bidrage med er at deltage i morgensangen i kirken. I de perioder, hvor der er undervisning af konfirmander, vil der være morgensang i Herning Valgmenighedskirke hver tirsdag kl for konfirmander, børnehavebørn, forældre, bedsteforældre og alle andre interesserede. Det varer ca. et kvarter. Er man interesseret i at være med i støttekredsen, og har man ikke allerede meldt sig til, kan det ske ved at ringe til Marianne Vilshøj, tlf eller , MK 7

8 Koncert med MidtVest Pigekor Som et resultat af samarbejdsaftalen mellem Herning Valgmenighed og MidtVest Pigekor har vi haft fornøjelsen af at høre koret to gange i det forgangne forår. Første gang opførte koret»snedronningen«, hvor også Junior- og Spirekoret medvirkede. Til denne forestilling havde koret haft assistance af koreograf Kirsten Schødt. En fantastisk koncert hvor sang musik kreativitet og bevægelse gik op i en højere enhed. Anden gang var det Junior- og MidtVestkor med orkester, der sang en blandet buket af danske forårssange og afsluttede med et flot korværk:»det første og det sidste «med tekst af Cecilia Engelbrecht og musik af Michael Bojesen. To fantastiske koncerter hvor rigtig mange havde fundet vej til kirken og fik en oplevelse af de dejlige pigestemmer og den fine akustik. Til høstgudstjenesten d kl i Herning Valgmenighedskirke vil vi igen få fornøjelsen af at høre indslag fra MidtVest Pigekor, ligesom koret med sin jule- og adventskoncert gæster valgmenighedskirken d Læs også side 13. 8

9 Nye kirketjenere i Herning Valgmenighed Vi har desværre måttet tage afsked med vores kirketjener Marie Vesterbæk, som gennem mange år har varetaget kirketjenerjobbet. Vi har været utrolig glade for Marie, der altid har klaret jobbet med stor ansvarsbevidsthed og budt os velkommen søndag efter søndag med et varmt og glad smil. Vi ønsker alt godt for Marie fremover. Desværre har vores have/altmuligmand gennem en del år, Ejvind Siggaard, også måttet takke af. Vi siger en stor tak for indsatsen og håber også alt godt for Siggaard fremover. Vi har således ansat to nye kirketjenere, Bjarne Kolind Jensen og Rene Knudsen, som på skift vil medvirke ved de kirkelige handlinger. Bjarne Kolind Jensen får ansvar for forberedelse og skal medvirke ved kirkelige handlinger, kirkekoncerter m.v. desuden koordinering af de to kirketjeneres arbejde. Bjarne Kolind Jensen er født i 1948, og hans faglige baggrund stammer primært fra finanssektoren. Bjarne Kolind, kirketjener. Vi glæder os til samarbejdet og byder dem hermed velkommen til Herning Valgmenighedskirke. På bestyrelsens vegne Birgit Astorp Ang. jobbet som havemand er dette overgået til Rene Knudsen, som altså udover at være kirketjener tillige varetager dette hverv. 9

10 Sigurd Barrett og friskolejubilæum fremme, men valget faldt på en koncert med Sigurd Barrett, som gæstede Herning Friskole med en koncert torsdag d. 15. maj En forhåbentlig uforglemmelig oplevelse for både børn og forældre. Et dejligt minde der kan leve videre de næste 100 år. I år er det 100 år siden, Enevold Terkelsen sammen med en kreds af valgmenighedsfolk tog initiativ til oprettelse af Herning Friskole. I den anledning har vi fra Herning Valgmenighed valgt at markere jubilæumsåret med en gave. Mange forslag var 10

11 Renoveringen nærmer sig sin afslutning Som omtalt tidligere og synligt for enhver har præsteboligen gennem det sidste halve år gennemgået en gennemgribende renovering. Bortset fra taget, som er en af de få ting, der ikke røres ved i denne omgang, er størstedelen af huset blevet endevendt således både kælder, køkken-alrum og stuer. Også haven får en tiltrængt ansigtsløftning. Når renoveringsprojektet er afsluttet, og alt er på plads igen, indbydes til åbent hus en søndag efter gudstjenesterne. Det endelige tidspunkt for åbent hus-arrangementet vil fremgå af valgmenighedernes fælles hjemmeside; Bestyrelserne, Marianne og Morten. Kalender: Søndag d kl i Herning Valgmenighedskirke Høstgudstjeneste og afsked med Erik Bruun Som nævnt i det forrige nummer af Kirkebladet har pastor emeritus Erik Bruun, der gennem en årrække har virket som vikar, meddelt, at han ønsker at trække sig fra dette job. I den forbindelse ønsker bestyrelserne for valgmenighederne i Herning og Gjellerup, at der arrangeres en fælles høstgudstjeneste med efterfølgende frokost, hvor alle er velkomne til at deltage. Ved frokosten bliver der mulighed for at give Erik Bruun en forhåbentlig festlig afsked fra arbejdet her hos os. Ved gudstjenesten i kirken medvirker Dorte Billes kor. For deltagelse i kirkefrokosten betales 50 kr. for voksne, børn spiser gratis. (Bemærk, at datoen af praktiske hensyn er ændret i forhold til omtalen i det forrige nummer af Kirkebladet!) Torsdag d. 25. september 2008 kl på Herning Friskole Fælles efterårsmøde med Ole Hartling, tidl. formand for Det etiske Råd Den højt besungne selvbestemmelse kan vel udstrækkes til fødsel og død 11

12 tænker vi. Fosterdiagnostik og aktiv dødshjælp er eksempler. Men er det ved at tage magt over for meget? Vi bliver mennesker på eget ansvar og skal selv have ansvar for liv og død. Kan der da blive tale om en tilsyneladende selvbestemmelse, hvor vi svigtes, fordi vi overlades til os selv? Dét er bl.a., hvad Ole Hartling vil komme omkring i sit foredrag ved Det fælles Efterårsmøde, som jo for alvor markerer begyndelsen på den kommende mødesæson. Entré inkl. kaffe: 75 kr. Alle er velkomne Lørdag d. 25. oktober kl Kirkelørdag for børn m. familie i Hammerum Valgmenighedskirke Atter engang er det tid for unge såvel som ældre til at samles til Kirkelørdag. Vi indleder formiddagen i kirken, hvor Morten Kvist vil holde en kort, børnevenlig gudstjeneste. Derefter gælder det sang, saftevand og samvær på Hammerumhus. Formiddagen afsluttes ca. kl Børnene fra 1. og 2. klasse på Hammerum Friskole vil blive inviteret. Vi håber på god tilslutning til kirkelørdagen, der kan medvirke til, at børnene får en fortrolighed med den kirke, hvor de er døbt, og hvor de gerne skal konfirmeres. Alle er velkomne. Søndag den 26. oktober 2008 kl Efterårsmøde for de grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift i Kjellerup og Omegns Valgmenighed PROGRAM 10.30: Gudstjeneste ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn i Levring Kirke. Mødet finder derefter sted på Levring Efterskole, der ligger få hundrede meter længere henne ad Levring Bygade : Middag i spisesalen 13.45: Sanghalvtime i hallens konferencelokale ved Karen Marie Ravn med Lene Henriksen ved klaveret : Foredrag samme sted ved valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, der har givet sit foredrag titlen:»ånden fra 68«ca : Kaffe Pris for deltagelsen kr. 250,- pr. person. Tilmelding til den lokale valgmenighedspræst eller formændene for de to bestyrelser senest den 6. oktober. Konfirmandlejr fredag d. 30. oktober til lørdag d. 1. november på Uldum Højskole. Nærmere program udsendes til forældre og konfirmander. 12

13 »Sangens år«den 18. november 2008 kl på Herning Friskole Et fælles arrangement for Herning og Gjellerup valgmenigheder, Herning Friskole, Hammerum Friskole og Herning Valgmenigheds Skovbørnehave med fokus på fællessangen og den danske sangskat. Flere oplysninger følger senere. Billetter vil kunne købes hos boghandler Arnold Busck fra medio oktober. Følg med i dagspressen. Pris: 175 kr. Kirkefrokost i Hammerum søndag d. 30. november Advents- og julekoncert med MidtVest Pigekor onsdag d. 3. december kl. 19 i Herning Valgmenighedskirke. Nærmere omtale følger Tirsdag d. 9. december kl synger Jesper Lundgaard sammen med to pianister julen ind i Herning Valgmenighedskirke. Koncert med KølkærKoret i Hammerum Valgmenighedskirke søndag d. 14. december. kl. 16. Adventstoner og julekor vil fylde kirkerummet i Hammerum Valgmenighedskirke denne adventssøndag, når KølkærKoret holder julekoncert. Programmet består mest af kendte salmer og sange, der vil fylde sindene med glæde og forventning. Kølkær- Koret synger kun på dansk. Naturligvis får alle lejlighed til at synge med på fællessalmer. Til slut vil kor, orkester, orgel og menighed sammen istemme:»dejlig er jorden«. Så skulle julen være sunget ind med maner! Entré 40 kr. En hyggelig og intim koncert hvor vi skal høre julens kendte sange og salmer såvel danske som udenlandske. Hellig Tre Kongers arrangement i Hammerum Valgmenighedskirke tirsdag d. 6. januar 2009 kl. 19. Nærmere omtale følger 13

14 Program for H.U.F.H. Mandage kl på Herning Friskole Den 6. oktober: Foredrag ved højskolelærer Poul Smedegaard Andersen:»Jyden han er - om Marius Fiil og Hvidstengruppen«. Den 3. november: Denne aften rettes fokus mod DDR, hvor Gerda Schmidt i foredraget»min barndom og ungdom i DDR«beretter om forholdene i det DDR, som reelt ikke eksisterer mere. Den 8. december kl : Gudstjeneste i Herning Valgmenighedskirke ved valgmenighedspræst Morten Kvist. Traditionen tro vil der efter gudstjenesten være julebanko og fællessang på Herning Friskole. Den 12. januar: En aften med politisk ordfører Inger Støjberg (V). Aftenens emne vil fremgå af annonce i Herning Folkeblad. Den 2. februar kl :»Og friest er dit åndedrag om tradition og fornyelse«. Ole Brunsbjerg fortæller om arbejdet med redigeringen af Højskolesangbogen. Hvordan bevares traditionen samtidig med, at den skal fornyes og gives videre? Fortælling, fællessang, gamle og nye sange. Den 2. marts: Foredrag ved sognepræst Birgitte Møldrup, Vindelev:»Sådan gør man bare«. Et foredrag om nytårsaften, ordet»man«og lidt om Grundtvig og Kierkegaard. Den 20. april: H.U.F.H. s generalforsamling. Fælles adventsmøde mandag d. 15. december kl på Hammerum Fri- og Efterskole. Som sidste år afholder vi et eftermiddagsmøde, hvor vi vil tage ordet advent for pålydende. Det betyder komme og er en betegnelse for den stille, voksende forventning til højtiden på trods af mørket. Vi skal synge, høre en historie eller to og drikke kaffe. NB! Der kører kirkebil, som kan bestilles efter de sædvanlige retningslinjer. Eftermiddagen arrangeres af Lis Haubjerg, Hans Jørn Hansen, Karen Marie Holm og Morten Kvist. Alle er velkomne. Vintermøde i dagene februar 2009 på Herning Friskole. Program i næste nummer af kirkebladet. Herning Kirkehøjskole Se valgmenighedens hjemmeside. 14

15 Kalenderen opdateres løbende på Herning og Gjellerup Valgmenigheders fælles hjemmeside Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé Herning Valgmenigheds bestyrelse Birgit Astorp (formand), Overgade Laura Jepsen (næstformand), Webersvej 20, 7400 Herning Niels Andersen (kasserer), Helstrupvej 58, Snejbjerg Jørgen Fisker (sekretær), Gudenåvej Niels Christian Overgaard (kirkeværge og tilsyn med præstebolig), Haunstrupvej 4, Skibbild, 7480 Vildbjerg Herning Valgmenighedskirke, H.C. Ørstedsvej, Herning Besøg af præsten på sygehus eller i hjemmet kan altid finde sted, blot man er venlig at anmode derom, så aftale kan træffes. Redaktion Morten Kvist (ansh.) Birgit Astorp Karen Marie Holm Laura Jepsen Kim Overgaard Gjellerup Valgmenigheds bestyrelse Karen Marie Holm (formand), Søndermarken 6, Hammerum Kim Overgaard (næstformand og kirkeværge), Hjejlevej 61, 2. th, 8600 Silkeborg Jørgen Lynggaard Pedersen (kasserer), Østerallé 26, Herning Eva Skovhuus (sekretær), Ravnsbjergvej 4, Gjellerup Ole B. Hansen, Sønderkær 50, Gjellerup Gjellerup Valgmenighedskirke, Hammerum Hovedgade 19, Hammerum Ansatte Organist: Elena Mogensen, Gormsvej 25, Herning Kirkesangere: Ole Dusgaard, Koopmannsstræde 30, 8600 Silkeborg Poul Ross-Hansen, Sortbærvej 18, Kølkær Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Sekretærhjælp: Birgitte Christensen, Norgesvej 5, Rengøring: Henning Jensen, Enggårdvej 1E, Snejbjerg Kirketjener: Bjarne Kolind Jensen, Børglumvej 3, 1.th, Herning Kirketjener og havemand: René Knudsen, Valdemarsvej 243, Herning Gravermedhjælper: Birgit Bak Østergaard, Hesseløvej Forretningsførerere: (Herning) Lis Haubjerg, Toustrupvej 18, Snejbjerg, (Gjellerup) Birgitte Götze, Østergade 57, 7430 Ikast Hvor intet andet er noteret, er postadressen 7400 Herning. 15

16 Afsender: Herning og Gjellerup Valgmenigheder, Toustrupvej 18, Snejbjerg, 7400 Herning, ID-nr Gudstjenester Herning: Hammerum: 21. sep. NB! Høstgudstjeneste i Herning, fælles m. Hammerum, kirkefrokost 28. sep. kl kl okt kl kl okt. kl kl okt. kl kl okt. Ingen, fælles efterårsmøde i Viborg Stift, se kalender. 2. nov. kl Allehelgen kl Allehelgen. 9. nov. kl kl nov. kl kl nov. kl kl nov. kl kl Kirkefrokost 7. dec. kl kl dec. kl fælles m. H.U.F.H. se kalender 14. dec. kl kl NB! Bemærk de ændrede gudstjenestetider fra 1. s. i advent d. 30. november. Se endvidere: Kirkekørsel: Medlemmer af Herning og Gjellerup Valgmenigheder med behov for kørsel til valgmenighedens gudstjenester kan gøre følgende: Ring til Herning Taxa, , senest 2 timer før gudstjenesten. Angiv ved bestilling udtrykkeligt, at det drejer sig om kørsel til Herning eller Gjellerup Valgmenighedskirker. Hvis ikke andet aftales, afhenter Taxa ved kirken en time efter gudstjenestens begyndelse. En egenbetaling på kr. 15 lægges i våbenhuset ved ankomst til kirken. NB! Vær opmærksom på, at der også kan benyttes kirkebil til de gudstjenester, der er fælles for Herning og Gjellerup.

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 Juni 2008 15. årgang Mellem sandhed og løgn Prædiken til 3. søndag i fasten, Joh 8, 42-51. Biskop Elisabeth Dons Christensen, Ribe. Vort liv er et drama, en

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 o k t o b e r 2 0 0 6 1 3. å rg a n g Foranlediget af den megen debat, der har været omkring Islamkritisk Netværk i Folkekirken har Herning Folkeblad bragt

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 3 O k t o b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Edward Burra: Den syge ved Betesda Dam. Offerbevidsthed Prædiken over Johs. 5,1-15. Af Morten Kvist Et nyt ord har

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u n i 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Om tillid og tro Prædiken til 2. s. i fasten d. Matt. 15,21-28. At et menneskes tro er aldeles afgørende for et menneskes

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang

Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang HERNING - GJELLERUP VALGMENIGHED Nr. 3 Oktober 2005 12. årgang Nr. 3 - Oktober 2005 - side 2 Gudstjenester Herning: Hammerum: 9. oktober 9.00 10.30 16. oktober 10.30 9.00 23. oktober 9.00 10.30 30. oktober

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 m a rt s 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Det hellige på bjerget Prædiken til Sidste s. e. Hellig tre Konger. 2. Pet. 1,16-18 og Matt.17,1-9. Forklarelsen på bjerget

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder NUMMER 1 MARTS 2009 16. ÅRGANG Du bliver, hvad du gør Af Poul Erik Uldum, Ikast I forsommeren 2008 udkom en lille, men læseværdig bog: Hvad skal man tro. 7 indgange

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 april 2014 21. årgang Goetsch:»Still life of Daffodils« At se og forstå Prædiken til Fastelavns søndag 2014. Lukas 18,31-43. Af Morten Kvist Samtidig med at

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed. Der var en gang KIRKEBLAD blippe var en blap FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3,asfnældksfn123k39843948,asfnældksfn123k39843948 September 2009 24. Årgang Hans ånd som alting kan og ved i disse

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 1 7. å rg a n g Lars J. Thomsen: Staushede 2009. Om troens tilblivelse og vækst Adventspædiken over indtoget i Jerusalem. Matt.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen

OnsdagsTræf. - Et højskoleophold i hverdagen OnsdagsTræf - Et højskoleophold i hverdagen Efterår 2015/Forår 2016 Sommerudflugt til Gjorslev Gods 19. august 8.30-16.00 Som altid begynder årets Træfsæson med en tur ud i sommerlandet. I år går turen

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 1 M a rt s 2 0 1 1 1 8. å rg a n g Foto: Knud Bjarne Gjesing. Kristendommen på kant med verden Prædiken over Matt. 8,23-27. Af Morten Kvist Lige siden den

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Program 2012/2013. Kangasala Siglufjord Holmestrand Eidi Arsuk Husby Vänersborg Ålandsøerne Foreningen NORDEN Herning-afdelingen

Program 2012/2013. Kangasala Siglufjord Holmestrand Eidi Arsuk Husby Vänersborg Ålandsøerne Foreningen NORDEN Herning-afdelingen Kangasala Siglufjord Holmestrand Eidi Arsuk Husby Vänersborg Ålandsøerne Foreningen NORDEN Herning-afdelingen Program 2012/2013 For årets venskabsbystævnevært, Vänersborg, har skibsfarten betydet meget.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park

Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park Forsidefoto: Friluftsgudstjeneste i Palsgård park AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2014 Det sker... Maleriudstilling i Kirkebakkehuset I august, september og oktober udstiller

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere