Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource!"

Transkript

1 Vi håndterer affaldet som en værdifuld ressource! 1. Juni kl Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, mødelokalerne på 5. sal Kbh V

2 Velkomst præsentation af deltagerne 2

3 Deltagere Navn Runa Von Huth Jacob Nielsen Maria Baunbæk Lone Colding Henning Aaberg Casper Christensen Kim Clausen Pia Nancy Schou Susanne Thorkildsen Anja Bork Christina Stougaard Hansen Jørgen Bo Nielsen Jette Højbjerre Morten Møldrup Niels Erik Stahl Deltagere Institution Erhvervsakademiet Nordsjælland do do do EUC Lillebælt EUC Nordvestsjælland VIA Erhvervsuddannelser Københavns Tekniske skole AMU Syd do Industriens Fællesudvalg do do do do 3

4 Dagens program Tid Indhold Velkomst præsentation af deltagerne v/ Jette Højbjerre - affaldsanalysens oprindelige placering i den samlede bestræbelse på at udvikle et uddannelsesudbud for cleantechområdet. Spørgsmål fra deltagerne Præsentation og drøftelse af rapportens resultater Metodik: Flow-/kædebetragtningen som metodisk tilgang materiale, værdi, penge og medarbejder flow. Oplæg og spørgsmål fra deltagerne Frokost Job og kompetenceprofiler: De fire profiler opgaver, kompetencer og læringsbehov Oplæg til workshop Workshop: Et skridt ind i fremtidens uddannelsestiltag. Gruppearbejde og præsentation Præsentation og drøftelse af rapportens strategier De fire + en strategier Oplæg til workshop Workshop: Mulige strategier som første skridt ind i fremtidens uddannelsestiltag. Gruppearbejde og præsentation Hvad tager vi med os og hvordan kommer vi videre? Tak for i dag 4

5 Erhvervsaffald hvad er det? Anledning: Signal om behov for kort kursus i affaldssortering. Interesse for Cleantechområdet: Energi/klimateknologi og miljøteknologi (hvor affald henhører). Hvad er erhvervsaffald? Affaldsbekendtgørelsen: Ethvert stof og enhver genstand, som henhører under en af kategorierne i bekendtgørelsens bilag 1, og som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Hierarki: Genanvendelse, Oparbejdning, Forbrænding og deponi. Vugge til vugge. Fraktioner: En opdeling efter stoflige kendetegn eller kvaliteter, som gør det økonomisk, ressourcemæssigt eller miljømæssigt fordelagtigt at behandle dem forskelligt. 5

6 Præsentation af rapportens resultater - Metodisk tilgang fokus på arbejdsprocesser - Flow og strømme i virksomheden - Job og kompetenceprofiler - Workshop 6

7 Hvad har vi gjort? Fokus på industrivirksomheder og virksomheder der håndterer eller behandler affald ikke transportvirksomheder Deltagende virksomheder Beck & Jørgensen A/S, Søborg Grundfos DK A/S, Bjerringbro Rockwool A/S, Doense Kommunekemi A/S, Nyborg Flextronics International Denmark A/S, Skive nkt cables a/s, Asnæs Vestforbrænding, Glostrup Interview og observationer - medarbejdere og ledere. Hvem og hvor produceres affald i en industrivirksomhed? En produktionskædebetragtning. Produktionsmedarbejdere/AMU målgruppen i fokus. 7

8 råvar e råvar e råvar e Affaldsstrømme i produktionsflow 8 Fokus for undersøgelsen: Kompetencebehov blandt produktionsmedarbejdere der håndterer affaldsstrømme

9 Kompetencebehov i arbejdet med affald (produktionsmedarbejdere) Beskrivelse af arbejdsfunktioner og - processer Arbejdsfunktioner knyttet til affaldshåndtering Beskrivelse af arbejdsprocesser Beskrivelse af stillingstyper Kompetencebehov Beskrivelse af kompetencemæssige behov Beskrivelse af hvordan og hvor disse kompetencer erhverves i dag uddannelser (intern/ekstern) sidemandsoplæring anden type 9 Forventes ændringer i kompetencebehov? Forventede ændringer i kompetencemæssige behov i fremtiden som resultat af fx Ændret regulering Nye teknologier Nye materialestrømme Markedsdrevne innovationer

10 Metodiske perspektiver Hvilke styrker er der ved metodetilgangen i undersøgelse af kompetencebehovene? Arbejdsprocesser i fokus -> flow-/kædetilgangen En forståelse af de lokalt forankrede praktiske kompetencer og deres samspil med teknologi, materialer, afdelinger osv? -> flow- /kædetilgangen Et indblik i og forståelse for de læreprocesser der har gjort at medarbejderne har erhvervet sig kompetencerne 10

11 Virksomhedens ressourcestrømme Virksomhedens strømme består af forskellige ressourcer. Det kan være økonomiske, menneskelige, og teknologiske ressourcer. Ressourcestrømme er også strømme af materiale og råvarer. Affald med høj lødighed som kan anvendes som råvare i anden produktion material er menneskeli ge råvarer teknolog i Ressourcestrømme i virksomhedens produktionsflow Resultat produkter service varer Genanvendelse Oparbejdning 11

12 Affaldshierarki regeringens affald21-plan -Forebyggelse -Genanvendelse -Forbrænding og energiudnyttelse -Bortskaffelse 12 -Downcycling -Recycling -Upcycling

13 Spørgsmål Er det genkendeligt og hvor vigtig er flow-betragtningen efter jeres vurdering? Hvordan er den i dag integreret i eksisterende undervisning? 13

14 Job og kompetenceprofiler De fire kompetenceprofiler 14

15 De fire profiler oversigt Profil 1: Medarbejder med affaldshåndtering som arbejdsmæssig kerne med fokus på håndtering, sortering, registrering og transport af affald. Profil 2: Lagermedarbejder med affaldshåndtering som delopgave og med fokus på intern transport af affald. Profil 3: Produktionsmedarbejder som bindeled i en produktionsafdeling med produktion som arbejdsmæssig kerne og koordinering, formidling, sortering som delopgave. Profil 4: Produktionsmedarbejder med produktion som kerne og med affaldshåndtering som en integreret delopgave i den daglige produktion, styret af et kvalitets-, produktions- eller miljøstyringssystem. 15

16 Profil 1: Medarbejder affaldshåndtering som faglig kerne Faglig kerne: Affaldshåndtering - Håndtering af affald i produktionen - Spildreduktion og genanvendelse - Sortering af restprodukter - Emballering og mærkning - (Intern) transport af affald - Koordinering af forskellige afdelinger mhp udnyttelse af spild og genanvendelse - Information og kommunikation om affald - Udvikling og vedligeholdelse af standarder og procedurer Vigtige kompetencer: Kunne håndtere affald Kunne foretage korrekt sortering af affald Kunne klargøre affald til intern/ekstern transport Kunne emballere og mærke affald Virksomhedens ressourcestrømme Virksomhedens strømme består af forskellige ressourcer. Det kan være økonomiske, menneskelige, og teknologiske ressourcer. Ressourcestrømme er også strømme af materiale og råvarer. Affald med høj lødighed som kan anvendes som råvare i anden produktion materialer Affaldsstrømme Affaldsstrømme menneskelige råvarer teknologi Ressourcestrømme i virksomhedens produktionsflow Resultat produkter service varer Affaldsstrømme Genanvendelse Oparbejdning 11 16

17 Arbejdspladsen kan være her 17

18 Profil 2: Lagermedarbejder affaldshåndtering som delopgave Faglig kerne: Lagerarbejde -Håndtering og transport af råvarer, affald mv Delopgaver - affald -Håndtering af affald i produktionen -Sortering af restprodukter -(Intern) transport af affald -Emballering og mærkning Vigtige kompetencer: -Kunne transportere affald -Kunne afsende affald -Kunne sortere affald Virksomhedens ressourcestrømme Virksomhedens strømme består af forskellige ressourcer. Det kan være økonomiske, menneskelige, og teknologiske ressourcer. Ressourcestrømme er også strømme af materiale og råvarer. Affald med høj lødighed som kan anvendes som råvare i anden produktion materialer Affaldsstrømme Affaldsstrømme menneskelige råvarer teknologi Ressourcestrømme i virksomhedens produktionsflow Resultat produkter service varer Affaldsstrømme Genanvendelse Oparbejdning 11 18

19 Profil 3: Produktionsmedarbejder bindeled mellem produktion og affaldshåndtering Faglig kerne: Produktion -Håndtering og transport af råvarer, affald mv Delopgaver - affald -Affaldshåndtering bindeled til -Affaldssortering -Vejledning af kolleger P r o d u k t i o n Vigtige kompetencer -Kunne sortere affald -Kunne vejlede om affaldshåndtering -Have procesforståelse Virksomhedens ressourcestrømme Virksomhedens strømme består af forskellige ressourcer. Det kan være økonomiske, menneskelige, og teknologiske ressourcer. Ressourcestrømme er også strømme af materiale og råvarer. Affald med høj lødighed som kan anvendes som råvare i anden produktion materialer Affaldsstrømme Affaldsstrømme menneskelige råvarer teknologi Ressourcestrømme i virksomhedens produktionsflow Resultat produkter service varer Affaldsstrømme Genanvendelse Oparbejdning 11 19

20 Profil 4: Produktionsmedarbejder affaldshåndtering integreret i arbejdet Faglig kerne: Produktion Delopgaver affald -Affaldssortering -Affaldshåndtering integreret i produktionsstyring Vigtige kompetencer -Kunne sortere affald iht styringssystemer -Kunne håndtere affald på egen position -Have procesforståelse Virksomhedens ressourcestrømme Virksomhedens strømme består af forskellige ressourcer. Det kan være økonomiske, menneskelige, og teknologiske ressourcer. Ressourcestrømme er også strømme af materiale og råvarer. Affald med høj lødighed som kan anvendes som råvare i anden produktion materialer Affaldsstrømme Affaldsstrømme menneskelige råvarer teknologi Ressourcestrømme i virksomhedens produktionsflow Resultat produkter service varer Affaldsstrømme Genanvendelse Oparbejdning 11 20

21 Workshop 21

22 Workshop Vi tager et skridt ind i fremtidens uddannelsestiltag Vi arbejder med en løsningsfokuseret tilgang Hvilke læringsaktiviteter vil være gode til at dække de fire profiler? Start med at prioritere profilerne først ud fra jeres vurdering af udbredelse og vigtighed. Tag de to vigtigste! Hvordan kunne det se ud om 5 år? Hvilke undervisningsmidler er der behov for? Efterfølgende fremlægges tre bud fra hver gruppe 22

23 Præsentation af rapportens strategier - Strategier - Workshop 23

24 Fra kompetenceprofil til uddannelse? Hvordan? Oversættelse Kompetenceprofil Uddannelsesindsats Affald og Flow. Sammen/ hver for sig Intern/ Ekstern læring Efteruddannelse Oplæring/introduktion Nyt eller eksisterende Specialisering/ Integration 24

25 Strategier Intern Ekstern Specialisering Integration Sidemandsoplæring Nyt AMU-mål Eksisterende AMU-mål I EUD 25

26 4+1 strategier Etablering af et nyt uddannelsesmål for mål-gruppen i profil 1 og evt profil 2. Sidemandsoplæring hvor virksomheden har ansvaret som led i oplæringen og den daglige opfølgning på produktionen. Integration i eksisterende AMU-forløb fx ifm uddannelsesmål rettet mod specifikke fraktioner/råvarer som efteruddannelse, men også som introduktion til et arbejdsområde. Integration i eksisterende kurser i fælleskataloget (fx i Lean, teambuilding mv). Integration i eksisterende EUD for de faglærte og set i et rekrutteringsperspektiv, fx ift de nyansatte. 26

27 1. Nyt uddannelsesmål - De 4+1 strategier Etablering af et nyt uddannelsesmål for mål-gruppen i profil 1 og evt profil 2. Giver det mening med et nyt uddannelsesmål? Hvor mange deltagere tror vi fx på? Hvor kan vi hente inspiration til at formulere et nyt uddannelsesmål? Vil et nyt uddannelsesmål have for mange overlap til allerede eksisterende uddannelsesmål? 27

28 2. Sidemandsoplæring - De 4+1 strategier Sidemandsoplæring hvor virksomheden har ansvaret som led i oplæringen og den daglige opfølgning på produktionen. Det er en læringsform virksomhederne anvender i dag. Den koster ikke meget; har fokus på konkrete arbejdsfunktioner (fx maskinkørekort); er rettet mod praktiske/faglige kompetencer (fx maskinbetjening) Den kunne også kombineres med mere systematiske interne kurser om organisering af affaldshåndteringen 28

29 3. Integration i eksisterende AMU forløb - De 4+1 strategier Integration i eksisterende AMU-forløb fx ifm uddannelsesmål rettet mod specifikke fraktioner/råvarer som efteruddannelse, men også som introduktion til et arbejdsområde. Hvis vi ikke vælger et nyt uddannelsesmål kan et alternativ være at integrere de vigtigste kompetencer i allerede eksisterende uddannelsesmål. Hvilke uddannelsesmål vil være mest relevante? Hører affald hjemme i uddannelsesmål hvor spild er centrale emner? Fx i Lean kurser? 29

30 4. Integration i eksisterende kurser i fælleskataloget - De 4+1 strategier Integration i eksisterende kurser i fælleskataloget (fx i Lean, teambuilding mv). Da affaldshåndtering og hvem der udfører opgaven også er et spørgsmål om organiseringen af arbejdet kunne affaldshåndtering være et element i fx Lean-kurserne. I hvert fald bliver affald og ønsket om at reducere affald eller at håndtere det bedre, behandlet på de tavlemøder som medarbejderne deltager i som led i en Lean-strategi. Da affaldshåndtering også handler om at have en forståelse for sammenhængen i produktionsflowet kunne affaldshåndtering være et element i kurser der omfatter produktionsplanlægning, teamorganisering mv. Eller måske et selvstændigt uddannelsesmål? 30

31 5. Integration i eksisterende EUD - De 4+1 strategier Integration i eksisterende EUD for de faglærte og set i et rekrutteringsperspektiv, fx ift de nyansatte. En strategi der ikke relaterer sig til AMU er at integrere affaldshåndtering som et led i de eksisterende erhvervsuddannelser på industriens område. Eller er det der allerede og findes der enkeltfag/specialer der dækker affaldshåndtering eller forståelse for affald og dets håndtering? 31

32 Spørgsmål til jer Drøft fordele og evt ulemper ved de frem strategier? Vurder hvilke strategier der er mest relevante/hensigtsmæssige? En enkelt strategi eller en kombination af strategier. Lav evt en prioritering af de enkelte strategier? Hvordan griber vi det an? Skal vi vælge en integrations og/eller en specialiseringsstrategi? Hvordan kan affaldshåndtering indgå i eksisterende undervisning? I hvilke fag? Findes der relevante undervisningsmaterialer? 32

33 Vores konklusion Er det jeres? Affaldshåndtering kan ikke ses som et specialiseret kompetenceområde, der har behov for et særligt uddannelsesmål. De besøgte virksomhederne peger ikke på et særligt kursusbehov inden for affaldshåndtering for den generelle produktionsmedarbejder. En potentiel målgruppe for et kursus i affaldshåndtering består af produktionsmedarbejdere i profil 1 og 2. En uddannelsesstrategi, der bygger på integration i allerede eksisterende AMU-kurser og EUD, må overvejes. Intet eksisterende uddannelsesmål dækker affaldshåndtering, men elementer til et uddannelsesmål kan hentes fra eksisterende mål. Hvad siger I til dem? Har I andre overvejelser? 33

34 Hvad tager vi med os og hvordan kommer vi videre? 34

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg

Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald. Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Kompetencebehov for produktionsmedarbejdere der håndterer erhvervsaffald Udarbejdet for Industriens Fællesudvalg Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Per Bruhn Marts 2009 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

København den 11. december 2013

København den 11. december 2013 København den 11. december 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Indkaldelse til:

Læs mere

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541)

Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Forretningsforståelse for produktionsmedarbejdere (46541) Undervisermanual Uddannelsen indgår i FKB-nr. 2752: Arbejdets organisering ved produktion i industrien Udarbejdet for Industriens Uddannelser af

Læs mere

Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område

Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område Når IKV giver mening - Individuel kompetencevurdering ift. uddannelsesstrukturer på IU s område Finansieret af Undervisningsministeriets Tværgående Udviklingspulje 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Læsevejledning

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI

København den 20. april 2012. Mark Fisker. Afbud: Berit Flindt Pedersen, 3F Charlotte Andresen Vilsholm, DI UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 20. april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Formand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Finn Buch Mark Fisker Simone Abrahamsen, DI-elev

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

UDVIKLING AF ELEVERNES INNOVATIVE KOMPETENCER I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UDVIKLING AF ELEVERNES INNOVATIVE KOMPETENCER I ERHVERVSUDDANNELSERNE Mærsk Nielsen HR UDVIKLING AF ELEVERNES INNOVATIVE KOMPETENCER I ERHVERVSUDDANNELSERNE Analyseprojekt gennemført med midler fra Undervisningsministeriets udbud af central analyse- og prognosevirksomhed

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Onsdag d. 12. september 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen Anne Jensen David Jensen 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog, Fødevareforbundet

Læs mere

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009

BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAGSMATERIALE: 1, 2, 3, 5, 9 og 10 UU Metalindustriel bearbejdning og køleteknik 16. dec. 2009 BILAG 1: Referat UU MIB&KT 2sep2009 - endelig version.doc DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014 01 UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Håndbog til faglærere Februar 2014 02 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN:

Læs mere

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD:

Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: BILAG 1 Udfordringer og løsninger på innovation i AMU og EUD: Input fra Gruppe 2, bestående af UG 2 - Smede og svejseteknik, UU Svejse-, skibsbygning-og støberiindustri, UU Plastindustri, UU Produktør

Læs mere

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen

Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Jobprofiler og uddannelsesstrukturer i overfladebehandlingsbranchen Analyserapport Maj 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN RAPPORT Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C JANUAR 2011 TRÆETS EFTERUDDANNELSE ANALYSE AF FREMTIDENS

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Fra strategi til praksis i institutionskøkkener Nr. 46 942 Udviklet af: Lone Algayer Per Dam Hansen Uddannelsescenter Holstebro 1. Uddannelsesmålet og

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov. - Projektrapport

Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov. - Projektrapport Analyse af produktionsmedarbejderes AMUuddannelsesbehov inden for det ydre miljø - Projektrapport Udført af: Svend Jensen ERA i samarbejde med Solvej Sigaard Knoth fra Industriens Uddannelsessekretariat

Læs mere

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted

Referat fra møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 10. marts 2015 hos DuPont, 7200 Grindsted DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen AFBUD David Jensen AFBUD LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Poul Erik Faarkrog Mogens Lassen Flemming Kristensen

Læs mere

Nyt AMU. - med fokus på kompetencer og fleksibilitet. Evalueringsrapport 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Nyt AMU. - med fokus på kompetencer og fleksibilitet. Evalueringsrapport 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Nyt AMU - med fokus på kompetencer og fleksibilitet Evalueringsrapport 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Nyt AMU 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere