taburetten Kommunal- og regionsvalg 2005 Regionen skal være forbillede Side 3 Tema NR. 1 NOVEMBER 2005 Jørgen Christensen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "taburetten Kommunal- og regionsvalg 2005 Regionen skal være forbillede Side 3 Tema NR. 1 NOVEMBER 2005 Jørgen Christensen:"

Transkript

1 NR. 1 NOVEMBER 2005 taburetten Jørgen Christensen: Regionen skal være forbillede Side 3 Kommunal- og regionsvalg 2005 Tema Bertel Haarder: Stærkere ledelse i skolen Side 4 Rikke Hvilshøj: Behov for en aktiv indsats i kommunerne Side 5 Hans Jørgen Bonnichsen: PET mod radikalisering Side 14

2 taburetten 22. ÅRGANG NR ISSN-NR KOLOFON Udgiver Venstre i Københavns amt Bladets adresse taburetten, Jens Frimand, Bakkegårds Allé 20, 3 MF, 1804 Frederiksberg C Adresseændringer til Venstre, Søllerødvej 30, 2840 Holte, tlf Ansvarshavende redaktør Jens Frimand Redaktion Preben Falk Rangård, Jannick Nytoft, Ulrik E. Fink, Per Lautrup-Nissen Layout Heino Juhl Oplag Tryk Capitol Copenhagen Signerede artikler udtrykker ikke nødvendigvis Venstres eller redaktionens synspunkter Foto: Erik Bjørn Nye grænser, nye opgavefordelinger! AF LARS STOLSHØJ, FORMAND FOR VENSTRE I KØBENHAVNS AMT Vi står overfor det vigtigste lokalvalg i årtier. Et valg der vil afgøre, hvem der får serveretten for den fremtidige ledelse af de mange nye kommuner i Danmark og ikke mindst for de 5 nye regioner. At Danmark skulle ende med en inddeling i 98 kommuner, var der ikke mange der forventede, da Venstre startede debatten i sommeren Men processen skulle vise sig at blive langt mere visionær end mange havde forventet og viljen til forandring har været udvist i stort omfang. Vi må dog desværre konstatere, at kommuner der tidligere var blandt de store, har haft svært ved at tolke de nye opgavers omfang, hvilket især i Hovedstadsområdet har resulteret i et fåtal af sammenlægninger, skønt man især på Vestegnen havde oplagte emner. Nu er det erstattet af den berømte kattelem, en lem langt de fleste havde en sund skepsis overfor; det er nemlig en løsning der ikke øger den kommunale evne til at løse de mange nye opgaver. Venstre står stærkt På trods af en lille tilbagegang ved FV i februar 2005, så står Venstre fortsat stærkt i Københavns Amt og den valgkamp vi nu er i gang med, skal tydeligt vise, at vi har de bud på fremtiden vælgerne med rette kan forvente af Danmarks største parti. Det er os der på landsplan stiller dagsordenen, og det skal vi være dygtige nok til at følge op i den lokale valgkamp. Venstres næstformand Lars Løkke Rasmussen, har som Sundhedsminister lagt stor energi i en forbedring af behandlingen i sundhedssystemet og med det nye ansvar på dette område for primærkommunerne, så er det i sig selv et tema Venstre skal kunne udnytte lokalt. Region Hovedstaden Det har været fantastisk spændende at få lov til at deltage i arbejdet omkring tilblivelse af denne organisation og ikke mindst i arbejdet omkring de mange kandidater. Vi går til valg med en liste på 41 kandidater og jeg glædes især over den gode stemning der er imellem dem, uanset hvilken del af regionen man stammer fra. Alle er optaget af at skulle deltage i arbejdet for at skabe et endnu bedre sundhedssystem i regionen. VKO har indgået valgforbund og står samlet i Region Hovedstaden. Husk at støtte jeres respektive kandidater i valgkampen til regionsrådet!! Se mere på hvor I også kan finde vort valgprogram og en præsentation af samtlige kandidater. HJÆLP!! Alle gode kræfter skal sættes ind i denne valgkamp og jeg skal derfor opfordre alle de medlemmer der skulle have lyst og lidt tid til rådighed, om at kontakte jeres lokale formand og tilbyde en håndsrækning. Med ønsket om et godt valg for os og for fremtiden! Kærlighedens Univers Oplev Marc Chagall på kunstmuseet Arken i Ishøj Onsdag den 7. december 2005 kl For det 20. århundredes store jødisk-russiske maler Marc Chagall ( ) var livet og kunsten et magisk univers. På trods af verdenskrige og jødeforfølgelser beholdt han troen på, at der er noget, der binder menneskene sammen og giver dem håb: kærligheden. ARKENs udstilling sætter fokus på Chagalls budskab om kærlighed og tolerance. Med 186 værker maleri, tegning, grafik og skulptur præsenterer udstillingen Chagalls kulturelle åbenhed, religiøse tolerance og kærlighed til livet. Tilmelding: Etil Helle Barth på eller senest d. 28. november 2005 Entré: 60 kr. for rundvisning og foredrag om udstillingen»kærlighedens Univers«. 2

3 Et kompliceret valg? AF JENS FRIMAND Valgdagen den 15. november 2005 bliver anderledes end normalt. Over hele landet skal vi for første gang stemme til regionsvalget, mens amtsrådsvalg hører fortiden til. De nuværende amtsråd fortsætter år 2006 ud, mens det nye regionsråd først får den endelige magt fra 1. januar I 2006 foregår planlægningen i et samarbejde mellem Amterne og Regionsrådet. LEDER K ære Venstremedlem Politik er ofte fuld af fraser og løfter om»guld og grønne skove«. For mig er politik naturligvis også holdninger og ambitioner, men lige så meget det at gøre det til virkelighed. Det visionære sammen med det lange seje træk, er det, der skaber resultater når man samtidig sørger for hele tiden at have øje for målet. Vi skal have et sundhedsvæsen med fokus på et optimalt forløb for den enkelte patient, og vi skal skabe ultimative arbejdsforhold. Vi skal hele tiden arbejde på at skabe kortere ventetider. Vi skal være klar til nye tiltag baseret på moderne ledelsesprincipper som»lean«, der øger effektiviteten, kvaliteten og aktiviteten og som samtidigt sikrer medarbejderne en fortsat udviklende og spændende arbejdsplads. På denne måde tilføres den nødvendige dynamik og udvikling, når sygehusvæsenet i hele Region Hovedstaden smelter sammen til en enhed. Der skal kun vælges kommunalbestyrelser til de nye kommuner og til kommuner, der ikke indgår i en sammenlægning. I kommuner, der sammenlægges, fortsætter de nuværende kommunalbestyrelser også 2006 ud. Kommunalbestyrelser i de nye kommuner får, i lighed med regionerne, først overdraget ansvaret, når nytårsklokkerne ringer 2007 ind. Jeg betragter det som en spændende udfordring at komme til at stå i spidsen for fusionen af de eksisterende sundhedsvæsener. Jeg vil bruge alle mine kræfter på at gøre dem til en slagkraftig og effektiv enhed til gavn for borgere og medarbejdere. Vi skal have fokus på at udvikle Hovedstaden i forhold til både uddannelse, infrastruktur og erhverv. Vi skal udvikle og fastholde Københavns position som en moderne metropol i konkurrence med tilsvarende europæiske metropoler. Kampen om det politiske flertal og dermed posten som formand for Regionsrådet bliver hård. Hvis teknikken forvirrer, så tænk på politikken. Især i de nye kommuner er det ekstra vigtigt, at borgerlig sympati også bliver omsat til en udfyldt stemmeseddel i boksen, inden valglokalerne lukker kl Som formand vil jeg i et bredt samarbejde med de øvrige rådsmedlemmer og regionens kommuner sætte alt ind på at gøre Region Hovedstaden til et forbillede. Venlig hilsen Jørgen Christensen Venstres spidskandidat til valget i Region Hovedstaden Om Jørgen Christensen Venstres spidskandidat til valget i Region Hovedstaden, amtsborgmester, Frederiksborg Amt Jørgen Christensen er 55 år, gift med Vibeke og har to børn Maria-Louise på 18 og Mikkel på 15 år. Har i 34 år været selvstændig. Jørgen Christensen driver sammen med sin kone en af landets største danseskoler. Det har givet ham et veludviklet menneskekendskab, som ofte er kommet ham til gode i sit politiske virke. I 16 år har han været formand for danselærernes brancheforening, foreningens internationale repræsentant og bl.a. international dommer ved 8 EM- og VM- finaler. Det er et arbejde, hvor der skal træffes både hurtige og fair beslutninger. Allerede i sin første periode som amtspolitiker blev Jørgen Christensen i 2001 valgt til amtsborgmester i Frederiksborg Amt. Med brede budgetforlig har Jørgen Christensen demonstreret sine evner til at skabe resultater gennem samarbejde med andre partier. Jørgen Christensen har ved mange lejligheder vist både»næse«og initiativ i det politiske spil. 3

4 TEMA: SKOLE OG UNDERVISNING Trivsel og lærdom følges ad AF JAN E. JØRGENSEN (V), FMD. FOR BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET, FREDERIKSBERG KOMMUNE, SPIDSKANDIDAT TIL FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Du har sikkert også hørt socialdemokrater, der har forsøgt at opstille en besynderlig tese i skolepolitikken nemlig den om, at faglighed og social trivsel er hinandens modsætninger. Jeg må medgive, at man sådan set godt kan have en skole, hvor eleverne trives uden at lære noget som helst men det modsatte kan efter min bedste overbevisning ikke lade sig gøre. Hvis eleverne ikke trives, så lærer de heller ikke noget. Derfor er kamp mod mobning og øget fokus på de sociale kompetencer en forudsætning for øget faglighed. På Frederiksberg er skolerne langt men naturligvis kan vi komme længere. Der arbejdes aktivt med trivsel, og forældrene inddrages. Vi har testet eleverne i fem år i dansk og matematik, og resultaterne bliver bedre og bedre år efter år. Vi har opstillet klare mål for undervisningen længe før, det blev moderne. Vi blander os fra kommunalbestyrelsens side i skolernes arbejde. Lærerne er nøglen til en bedre folkeskole, og derfor skal lærerne have det godt. Der er ingen, der vokser, ved at blive dunket i hovedet, så i stedet fremhæver vi det gode eksempel. For to år siden indstiftede jeg prisen:»colombusægget«, hvor vi belønner en lærer eller et lærerteam, der har gjort noget ud over det sædvanlige. Det er en stor succes. Vi lader skolerne konkurrere med hinanden det får det bedste frem i alle. Som det eneste sted i Danmark har vi en overbygningsskole, hvor man kan vælge at gå i de store klasser. De almindelige folkeskoler gør derfor alt for at holde på eleverne, og det skaber bedre skoler. Samtidig ser vi, at vores overbygningsskole er så god, at den også tiltrækker privatskoleelever. Jeg er faktisk så tilfreds, at jeg i modsætning til skoleborgmesteren i København Per Bregengaard fra Enhedslisten ikke så meget som overvejer at sende mine børn i privatskole. Stærkere ledelse i skolen AF UNDERVISNINGSMINISTER BERTEL HAARDER Folkeskolen fylder meget i den kommunale valgkamp. Flere undersøgelser har vist, at vi ikke klarer os godt nok fagligt i forhold til lande, vi normalt sammenligner os med. Et sted, hvor der er et klart forbedringspotentiale, er i vores ledelseskultur. Vi har brug for en stærkere evaluerings- og ledelseskultur i den danske folkeskole. Formålet med folkeskolen skal være klart for alle skolens parter, så hver især kender og løfter deres forpligtelser. Staten skal fastlægge folkeskolens mål og sikre de mest hensigtsmæssige rammer for, at den kommunale folkeskole kan nå målene. Kommunen skal påtage sig det overordnede ansvar for skolen, løbende vurdere, om målene nås og følge op. Skolelederen skal udføre en synlig pædagogisk ledelse og sikre høj kvalitet på den enkelte skole. Den enkelte lærer skal yde en kompetent undervisning og løbende evaluere elevernes udbytte, så der kan sættes målrettet ind med en undervisning, som er tilpasset den enkelte elev. Forældrene skal arbejde sammen med skolen om børnenes indlæring og adfærd. Det afgørende er, hvad der sker ude på skolerne, i børnenes hjem og i kommunalbestyrelsen. Der skal udvikles en stærk evalueringskultur, en klarere markering af god ledelse, og vi skal blive bedre til at lade den gode praksis brede sig. Sker dette, er vi allerede nået meget langt. Vi ved, at ledelse gør en forskel på, hvor godt en skole fungerer, og hvor meget eleverne lærer. På den enkelte skole er der behov for en stærk ledelse, som understøtter en høj pædagogisk standard og udvikling. En ledelse, der sætter mål, vejleder, følger op og er i løbende dialog med medarbejderne. Ledelsesfunktionen i folkeskolen skal svare til ledelsesfunktionen andre steder i samfundet. Skolelederen skal have indblik i elevernes resultater som led i at vurdere kvaliteten af lærernes undervisning. Det skal bl.a. ske gennem de løbende evalueringer og obligatoriske test, samt de skriftlige tilbagemeldinger til forældrene. Det er centralt, at der skabes større åbenhed om, hvordan undervisningen forløber i klasselokalerne, og at skolelederen aflægger besøg i klasserne. For mig er det uomgængeligt, at der må udvikles en stærkere ledelseskultur, baseret på en stærkere evalueringskultur, der igen er baseret på en stærkere videnkultur. Vi skal bygge på viden om, hvad der virker, og ikke på formodninger. Det er den kulturelle forudsætning for, at andre initiativer kan lykkes og standarderne hæves. Heldigvis er skolens mange parter indstillet på at bidrage til denne forandring. 4

5 Sælg din andelsbolig som ejerlejlighed! AF SØREN PIND (V), OVERBORGMESTERKANDIDAT, KØBENHAVN De seneste års voldsomme prisstigninger på ejerlejligheder har medført, at almindelige lønmodtagere ikke længere har råd til at købe sig en lejlighed i København. Det skal der laves om på. Jeg vil arbejde for, at den enkelte andelsejer skal kunne sælge sin andelsbolig som ejerlejlighed. Hvis alle andelsboliger i København bliver solgt som ejerboliger, vil antallet af ejerboliger stige fra 20% til 55%, og priserne på det frie boligmarked vil standse deres himmelflugt, så mange flere kan være med. Skyhøje kvadratmeterpriser stavnsbinder børnefamilierne. Den store efterspørgsel og et ret begrænset udbud af ejerlejligheder i København har sendt boligpriserne i vejret. Det er ikke længere ualmindeligt med kvadratmeterpriser på kroner for en familielejlighed i København. Flere og flere familier vil gerne bruge deres hjem som en opsparing. Derfor skal udbuddet af ejerlejligheder i København stige markant, så vi kan tilbyde flere af byens familier denne populære boligform. Tusindvis af f.eks. børnefamilier i små andelsboliger er således stavnsbundet til deres lejlighed, fordi de ikke har råd til at købe en større lejlighed, hvor der er plads til hele familien. Derfor bør andelsbolighavere kunne sælge deres lejlighed som en ejerlejlighed på det frie boligmarked. Bygge- og Teknikforvaltningen har beregnet, at der er værdier i den københavnske andelsboligmasse for i alt 150 milliarder kroner. Alle bliver glade Lad os starte med at gøre provinsen glad: Værdierne i København er jo fremkommet ved den generelle indsats, som også resten af landet har ydet, for at København skulle have det godt (jo, den har skam været der!). Vi indfører derfor en købsret for den enkelte andelshaver. En købsret, der skal erhverves af staten. Den koster f.eks. 30 % af en gevinst ved salg af den andelsbolig, der nu altså sælges som ejerbolig. Disse midler går i statskassen. Ved en fuld udnyttelse drejer det sig rundt regnet om 50 mia. kr. Penge, der kan brugs på nye motorveje, tunneler, lufthavne etc. over hele provinsen. Mon ikke København kan forvente at modtage halvdelen af midlerne? Herved er vores havnetunnel-udfordring løst og metroens 4. etape... Det københavnske boligmarked bliver også lykkeligere. Priserne vil efter alt at dømme ikke falde men blot flade ud. I købet af kort tid vil det blive muligt for de fleste at erhverve en ejerbolig i København. Og samtidig vil der ikke være problemer med ventelister og sorte penge. Det vil være et åbent marked. Og så nå ja, så er der kommunen. Den vil få en mia. kr. ekstra om året i ejendomsskatter, da ejerboliger betaler den slags, mens andelsboliger er fritaget. Der er kort og godt tale om et forslag, hvor alle bliver glade. TEMA: INTEGRATION Behov for kommunal integrationsindsats AF RIKKE HVILSHØJ (V), INTEGRATIONSMINISTER flere indvandrere og børn af indvandrere har fået arbejde siden 2001, flere føler at de taler godt dansk og flere føler sig godt integreret. Der er også flere, der er i gang med en uddannelse, så regeringens fokus på sprog, uddannelse og arbejde, må siges at være en succes. Den lavere tilstrømning der kommer nu en tredjedel i forhold til 2001 har naturligvis betydet, at integrationspresset på kommunerne er lettet betydeligt når det gælder nyankomne. Det overskud det giver i forvaltningerne skal nu komme de indvandrere og flygtninge, der kom til landet i halvfemserne, til gode. De blev jo mange gange mødt af et system, der ikke forventede, at de nye kunne bidrage med noget, og derfor er de havnet på langvarig kontanthjælp. Perspektivløst for dem selv, skadeligt for børnene og dyrt for de offentlige kasser. Integrationsaftalen med DF fra juni betyder, at der de næste år bliver afsat en halv milliard kroner så kommunerne kan give disse kontanthjælpsmodtagere»en ny chance«. I nogle kommuner er det mere end halvdelen af indvandrere på kontanthjælp, der ikke har fået et aktivt tilbud det seneste år, så det er tid til vende bunkerne på sagsbehandlernes kontorer. Politikerne kan selv gøre noget ved at bakke de konsekvente sagsbehandlere/jobkonsulenter op og sikre et godt samarbejde med erhvervslivet. Der er også gode erfaringer med at rykke konsekvente jobkonsulenter ud i de boligområder, der har mange ledige. Og hvis boligområdet er særlig problemfyldt, så kan kommunalbestyrelsen indføre et stop for tilflytning af nye kontanthjælpsmodtagere. Det kan altid betale sig for kommunen at gøre en indsats man sparer kontanthjælp, får flere skatteindtægter og ovenikøbet er der belønning på kr. når en nyankommen består sine danskprøver, og kr. når en nyankommen har haft et arbejde i seks måneder. Regeringen vil derudover gerne belønne de kommuner, der gør en aktiv indsats for at få dem, der har været i landet i mange år ud på arbejdsmarkedet. Derfor bliver får de aktive kommuner fremover refunderet 65 procent af udgifterne til kontanthjælp, mens kommuner der ikke giver ledige aktive tilbud kun får 35 procent refunderet. Lige nu er der mange virksomheder, der melder om ledige stillinger, og et voksende antal ledere i virksomhederne prioriterer at have en mangfoldig medarbejderskare. Hvis alle gør en indsats og sætter integration på dagsordenen, så er vi meget nærmere en løsning på Danmarks integrationsproblem. Til gavn for alle. 5

6 RV 05 Venstres kandidater i Region Hovedstaden RV 1. Jørgen Christensen Hillerød 2. Bent Larsen Klampenborg 3. Michael Lange København 4. Knud Andersen Hasle 5. Jens Hansen Frederiksberg 6. Karin Falkencrone Fredensborg 7. Sophie Løhde Birkerød 8. Jens Ole Andersen Hornbæk 9. Birgit Tystrup Skodsborg 10. Lise Helweg København 11. Lis Olsen Frederikssund 12. Søren D. Sørensen Taastrup 13. Lise Nielsen Ølstykke 14. John Petersen Smørum 15. Wallait Khan København 16. Kirsten Ambjørn Frederikssund 17. Ilse Birk Nielsen Bagsværd 18. Jesper Schou Hansen København 19. Erik Sejersten Jægerspris 20. Poul Brix Charlottenlund 21. Thomas Bak Nielsen Kokkedal 22. Ebbe Salling Kastrup 23. Sigurd Troels Berg København 24. Niels Olesen Fredensborg 25. Henrik Bom Olesen Kgs. Lyngby 26. Mads Krabbe København 27. Hans Kurt Jacobsen Helsinge 28. Søren Graversen Dyssegård 29. Ole Peter Andersen Gudhjem 30. Freddy Nielsen Farum 31. Kerci Porbunderwalla Kgs. Lyngby 32. Lis Truels Jensen København 33. Tina Strand Måløv 34. Kim Eskildsen København 35. Hans Jørgen Lundbye Hvidovre 36. Claus M.J. Hassing Valby 37. Torben Skytte Raahede Frederiksberg 38. Claus Mikkelsen Findinge Kgs. Lyngby 39. Claus Gisselman Olsen Rødovre 40. Rune Kjeldsen Nærum 41. Jørn Phigalt Helsinge 6

7 RV 05 Med Venstre i spidsen for udviklingen af Region Hovedstaden SE ALLE VORE KANDIDATER OG HELE DET POLITISKE PROGRAM PÅ: Venstre vil udvikle Region Hovedstaden som Danmarks vækst-lokomotiv Derfor vil Venstre Oprette et vækstforum, som skaber fundamentet for konkurrencedygtige og innovative erhvervsmiljøer med spændende arbejdspladser. Skabe grundlaget for, at Region Hovedstaden tiltrækker nye internationale virksomheder. Sætte skub i forskningen i samspil mellem sygehusene, universiteterne og regionens erhvervsliv. I Venstre er vi overbevist om, at hvis vi bruger de bedste erfaringer og den nyeste viden til at smitte af på andre, så gavner det os alle. I Venstre er vi ikke bange for samarbejde mellem det offentlige og det private. Skabe rammerne for et kreativt og innovativt iværksættermiljø. Skabe bedre rammer for turismen i alle dele af Region Hovedstaden. Venstre vil udvikle sundhedssektoren i Region Hovedstaden Derfor vil Venstre Bevare regionens mindre sygehuse. Venstre vil udvikle og ikke afvikle. Alle Regionens sygehuse skal bevares gennem udvikling og specialisering. Etablere et Børnehospital. Behandlingen af børn varetages i dag af 6 forskellige børneafdelinger de 5 i København ligger indenfor en radius af 15 km. Syge børn er ikke blot små syge voksne! Derfor skal et børnehospital tage udgangspunkt i det syge barn. Børnehospitalet skal blive et kraftcenter på behandling, udvikling og forskning til gavn for syge børn Sikre at lægerne tilpasser deres åbningstider efter patienterne. Vi skal stille større krav til de praktiserende læger, så det kommer patienterne til gode. Oprette tilstrækkeligt mange hospice-pladser og tilbyde hospice-service også i hjemmene. Indføre en mere effektiv akut behandling både mobilt og på skadestuerne. Venstre vil skabe en langt bedre behandling for budgettet på 23 milliarder kr kr. er mange penge. Det kræver, at vi vælger politikere, som sammen med personalet kan tænke nyt, så vi både får højere kvalitet og flere behandlet med kortere ventetider inden for de nuværende økonomiske rammer. Region Hovedstaden skal have Verdens bedste sygehusvæsen! Vi skal sikre, at de handicappede og sindslidende får trygge og værdige forhold med respekt for den enkeltes ressourcer og behov. Vi skal skabe og understøtte en dynamisk udvikling af hele regionen med flere spændende og udfordrende jobs. Innovation, uddannelse, vækst og nye iværksættere skal være Regionens kendetegn. Vi skal medvirke til bedre trafikforhold. Og endelig skal vi sikre, at Regionen fortsat er et attraktivt sted at besøge, arbejde, leve og bo i. 057 Oprette en helikoptertjeneste. Vi skal sikre hurtigere behandling til borgerne, også når de bor langt væk, eller når trafikken er tæt. Venstre vil gøre Region Hovedstadens sygehuse til verdens bedste sundhedsvæsen!

8 RV 05 Frederiksbergs stemme i Regionsråd Hovedstaden AF JENS HANSEN, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN Vi skal den 15. november for første gang stemme til Regionsråd Hovedstaden. Herved forsvinder hele sygehusområdet ud af Frederiksberg Kommunalbestyrelse (og ud af Borgerrepræsentationen i København). I stedet skal vi have valgt politikere, hvis væsentligste opgave bliver sygehusvæsnet for regionens 1,6 millioner borgere. Det bliver spændende og udfordrende, og det giver mange nye muligheder for at skabe verdens bedste sundhedsvæsen. En så vigtig opgave kræver, at også Frederiksberg bliver rigt repræsenteret i Regionsrådet. Vi skal kæmpe for fortsat aktivitet på Frederiksberg Hospital. Vi skal arbejde for et godt sundhedsvæsen, så patienter føler et sammenhængende behandlingsforløb mellem de opgaver som Regionen skal varetage, og de opgaver som Frederiksberg Kommune får ansvaret for. Det er derfor vigtigt, at vi på Frederiksberg stemmer vores lokale kandidater i Regionsråd Hovedstaden, jo flere stemmer desto større vægt vil der være bag Frederiksberg stemme. Jeg har brug for jeres personlige stemme. For jeres families og jeres venners stemmer, så Venstre på Frederiksberg kan blive hørt i Regionsråd Hovedstaden. Vi skal gøre en forskel i Region Hovedstaden MICHAEL LANGE, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN Vores opgave er at få en borgerlig ledet region her i Hovedstadsområdet med Venstre for bordenden som det største parti. Det gør vi ved, at den borgelig fløj samler flere stemmer end Vibeke Storm Rasmussen, der er den nuværende Amtsborgmester for Københavns Amt (Socialdemokratiet). Region Hovedstaden har to overordende opgaver: 1. Sammenlægning og drift af hospitalsvæsenet i regionen. 2. Etablering af et vækstforum, der skal udarbejde en udviklings- og vækststrategi for regionen. behandling vi vil samle og sikre specialerne, for at kunden kan få den optimale behandling til korteste ventetid Vi vil gerne i samarbejde med kommunerne hvis opgave det er»skabe lokale sundhedscentre«, hvor kunden kan få en første hjælp. Dette kan f.eks. ske ved at samle læger og øvrige terapeuter i samme huse. Venstres budskaber i forbindelse med opgaverne er meget enkle: Verdens bedste Sundhedsvæsen Fremtidens sundhedsvæsen skal drives som en moderne virksomhed med fokus på»kundens«behov. Ethvert sygehus i Hovedstadsområdet skal være et effektivt behandlende sygehus Vi vil udvikle og ikke lukke sygehuse, og det skal ske i samarbejde med personalet. Hovedstaden er vækstlokomotivet Erhvervsudvikling Med en aktiv arbejdende bestyrelse skal Hovedstadens kommende Vækstforum vise, at det er mennesker, som gør en forskel. Vilje til handling skal skabe et førende vækst-, videns- og iværksættersamfund i Hovedstaden vi skal stimulere selvstændighed og iværksætter i uddannelsessektoren fra nulte klasse til Ph.d. Vi ønsker, at der skal etableres et børnehospital, som skal blive et kraftcenter indenfor behandling, udvikling og forskning til gavn for syge børn. På samme måde skal hovedstadens enkelte sygehuse tilbyde høj specialiseret For at sikre de bedste vækstvilkår skal vi i endnu højere grad evne at tiltrække investeringer, konferencer, virksomheder og turister til Hovedstadsområdet København er godt på vej til at blive kult. Vores investeringer gennem de sidste år har givet hovedstaden et image på linie med Londons først i 90 erne. 8

9 Bevar regionens sygehuse RV 05 AF BENT LARSEN, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN Vi skal have modet til at høste de faglige og administrative gevinster 16 sygehuse sammenlægges under Region Hovedstaden så kvaliteten øges, og der bliver flere penge til behandling. Specialer, der tager sig af alvorlige sygdomme skal samles. Erfaring og dygtighed giver den bedste patientbehandling. Bliver man alvorligt syg, spiller afstanden ingen rolle. Regionen skal være vækstmotor for Danmark gennem forskning, innovation, uddannelse og flere iværksættere. Vi skal skabe og understøtte en dynamisk udvikling af hele Regionen med mange spændende og udfordrende jobs. Kreative miljøer som film, design, fotografi, multimedier og lignende, skal styrkes. Samtidig skal vi bevare alle de nuværende sygehuse i Regionen. De skal deltage i specialiseringen, men også sikre, at almindelige sygdomme behandles i nærmiljøet. Vi skal blive bedre til at udnytte den enorme forskning, der finder sted på Regionens sygehuse så den både fører til bedre patientbehandling og nye produkter, der kan patenteres. Hvor der er vilje... AF SOPHIE LØHDE, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN Kan du huske dengang, hvor du ikke selv fik lov at bestemme, hvilket sygehus du skulle behandles på? Eller måske kan du huske dengang, hvor du blev parkeret i månedsvis på ventelisterne? Det kan umiddelbart synes fjert i dag, men det var realiteterne for bare få år tilbage, hvor Socialdemokratiet satte skatteskruen på danskerne og lod sundhedsvæsenet løbe løbsk. I dag ser verden noget anderledes ud, men alligevel er der stadig mange områder, hvor godt kan gøres bedre. pårørende. Derimod skal vi samle de specialiserede behandlinger, hvor fagligheden kræver det, og bevare de almindelige sundhedstilbud i nærheden af, hvor borgene bor og lever ikke mindst i tilfælde af akut opstået sygdom. Tag eksempelvis de to små sygehuse i regionen Hørsholm og Frederiksberg, der har formået at omstille sig i takt med udviklingen, og samtidig skabt høj patienttilfredshed og kvalitet. Det mener jeg, skal udnyttes frem for afvikles. For mig er de bedst mulige sundhedstilbud at finde den rette balance mellem kvalitet, nærhed og økonomi. Kvalitet er først og fremmest høj faglig kvalitet, men for mig også minimal ventetid og velfungerende patientforløb med patienten i centrum. Min vision er, at fem gode enheder kan blive til én endnu bedre. Når du skal sætte dit kryds den 15. november til Region Hovedstaden så husk på, at hvor der er vilje, er der også en vej også når vi snakker udvikling af sundhedsvæsenet. Jeg mener, at borgerne skal sikres nærhed til deres sundhedstilbud. Vi skal ikke ud og lukke en række sygehuse i den nye region, og dermed sende en masse mennesker ud på landevejene for at komme til behandling og kontrol eller blot for at besøge deres 22-årige Sophie Løhde er i dag Danmarks yngste amtsrådsmedlem. Den 15. november er hun at finde på Venstres liste til Region Hovedstaden som nr. 7 Jeg glæder mig til at møde jer alle på gader og stræder de næste par uger, hvor jeg vil gøre mit for, at Venstre vinder valget den 15. november. Rigtig god valgkamp! 9

10 KV 05 Alarmerende mange fejl i sagsbehandling AF LEIF OLSEN (V), BORGMESTERKANDIDAT I GLOSTRUP Borgernes retssikkerhed er truet, mener Venstre i Glostrup. Den borgerlige gruppe har sendt revisionsberetning og kommunens regnskab 2004 til ministerier for at få en vurdering af de mange fejl. Vi hører jævnligt fra borgere, der føler sig forkert behandlet af socialforvaltningen. Og der er i år faldet dom i 2 sager, hvor borgere ikke har fået korrekt behandling. Glostrup Kommune tabte begge sager. Den ene sag drejer sig om en nu 22-årig handicappet mand, der efter 4 års kamp har fået Byrettens ord for, at kommunens sagsbehandling er mangelfuld, og at han var berettiget til førtidspension, da han fyldte 18 år. I den anden sag fik en borger medhold i, at kommunens lægekonsulent handlede ulovligt, da han i en pensionssag gav sig til at stille en psykiatrisk diagnose på borgeren. S og SF forsvarede længe»systemet«, men for et års tid siden blev både kommunens socialchef og lægekonsulenten sat fra bestillingen. Så nu kører det bare for socialforvaltningen - eller gør det? Den netop modtagne revisionsberetning for 2004 viser, at der stadig er alarmerende mange fejl i sagsbehandlingen: Kontanthjælp. 12 personsager er gennemgået, hvoraf 1er uden fejl. Aktivering. 8 personsager er gennemgået, hvoraf 2 er uden fejl. Revalidering. 8 personsager er gennemgået, hvoraf 0 er uden fejl. Fleksjob. 6 personsager er gennemgået, hvoraf 2 er uden fejl. Men revisionen konkluderer:»det er generelt vores opfattelse, at der er gode forretningsgange for det sociale område. Sagsgennemgangen for 2004 har bl.a. medført, at forretningsgangen for individuelle kontraktforløb er blevet strammet op.«de borgerlige politikere er ikke enige. Med så stor en procentdel fejl må man formode, at mange sager ikke er afgjort korrekt. Vi har derfor ikke villet godkende regnskab og revisionsberetning for 2004 og har i stedet sendt det til både Indenrigsministeren og Socialministeren, som vi har spurgt:»kan det virkelig passe, at en kommune uden mindste påtale kan administrere så lemfældigt? Er det acceptabelt? Hvilke konsekvenser kan og vil ministeriet drage?«innovation og kommunalreform AF SØREN P. RASMUSSEN (V), BORGMESTERKANDIDAT I LYNGBY-TAARBÆK Nytænkning og udvikling er vigtige elementer, når vi skal forbedre den kommunale service. I denne tid, hvor kommunalreformen står for døren, er der, for mig at se, ingen tvivl om, at de kommuner, der skal gennem en sammenlægning, udover, - naturligvis - store udfordringer og problemer, også har nogle fordele. I de debatter, som en sammenlægning medfører, vil»plejer«være død, når der skal argumenteres og samarbejdes omkring den nye kommune. Lyngby - Taarbæk er en af de kommuner, der ikke bliver udsat for en sammenlægning. Derved går vi glip af den begrundelse for at ny- og gennemtænke den måde, kommunen fungerer på. Det, vi skal forholde os til, er»alene«, hvordan de nye opgaver indpasses i den eksisterende struktur. De muligheder, der ligger i at bryde med gamle vaner og tankegange, er det svært at få debatteret i en kommune, der ikke skal gennem en sammenlægning. Der er ellers nok at tage fat på i Lyngby-Taarbæk Kommune. Selv om vi er landets 13 rigeste kommune, efter udligningen har fået sin del, har vi store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Venstre ville gerne debattere udvikling og fremtid i Lyngby - Taarbæk kommune, men De Konservative, som vi tydeligvis godt kan samarbejde med på Christiansborg, vil ikke, og dermed risikerer vi at tabe kommunalreformens store muligheder på gulvet. Det vil være til stor skade for kommunens borgere og medarbejdere og for kommunes økonomi og udvikling. 10

11 Et tvangsægteskab med optimisme AF BORGMESTER JESPER BACH (V), BORGMESTERKANDIDAT, FURESØ KOMMUNE Kommunalreformen og det nye Danmarkskort er ved at se sin tilblivelse - også her fra Værløses side. Værløse er blevet tvangsgiftet med Farum ind i en ny Furesø Kommune, og jeg vil godt her benytte lejligheden til at sige, at efter diverse stridigheder, specielt fra Værløses side omkring dette tvangsægteskab, så er forholdene efterhånden ved at blive normaliseret, takket være den gode aftale der blev tilvejebragt med indenrigsministeriets mellemkomst. Borgerne er ved at vænne sig til tanken om en fælles kommune, og specielt i foreningslivet er der en spirende optimisme om, hvad de kan ovre på den anden side af Furesøen. Det er en optimisme som vi fra politisk side har ansporet til. For jeg tror at succesen for en ny kommune, og det gælder ikke kun for Furesø kommune, er at befolkningen på hver side af søen kommer til at lære hinanden at kende og det gør man bedst i en afslappet atmosfæres i en forening. Det politiske liv I den politiske verden har partierne nu fundet sammen og har fået opstillet deres lister. Det er dog ikke sket uden sværdslag. Der har været mishagsytringer i alle partier - også i Venstre men efterhånden som vi har lært hinanden at kende, fandt vi, at vi havde én fælles sag:»at gøre Venstre til det førende parti i det nye bystyre«. Flyvestationen En af de store udfordringer i Furesø Kommune bliver at udvikle flyvestationen og dens areal. Det er et areal på størrelse med Dyrehaven og en stor del af flyvestationen skal forblive som uberørt natur. Men der er ca etagemeter bygninger allerede, og disse skal selvfølgelig udvikles. Dette er en kanon udfordring for det kommende bystyre, og personligt går jeg efter et meget kreativt og kulturelt miljø, som f.eks. en actionpark, hvor befolkningen fra hele hovedstadsregionen kan få sig en oplevelse ud over det sædvanlige. Det skal her fra Værløse nu siges, at fortiden er lagt bag os, vi ser fremad og vi glæder os til de nye udfordringer og opgaver, som vil tilfalde den kommende Furesø Kommune efter 1. januar Krig eller budskaber? TINA JENSEN (V), BORGMESTERKANDIDAT, HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hvad er forskellen mellem krig og politik? De våben der bruges. Jeg ved udmærket godt, at det er en provokerende sætning at skrive. Det er også min mening at provokere. Jeg ved også godt, at den sammenligning er, at sætte tingene lidt på spidsen men jeg har fanget din opmærksomhed. Hele det politiske landskab ligger lige nu i politisk krig for at vinde magten i kommunerne og i regionerne. Det handler om at sætte dagsordenen og bestemme hvilke våben, der skal bruges i krigen. Lykkes det vores modstandere, både at bestemme dagsorden og våben, kommer vi til at bruge megen energi på, at svare igen på den dagsorden og med lignende våben. Dermed glemmer vi budskabet i vores egen politik og vores modstandere har bestemt hvad vi skal sige. Vi deltager i krigen på modpartens præmisser og glemmer, hvorfor vi egentlig er i krig. Det er en rigtig smart strategi for vores modstandere og vi skal passe på ikke at falde i den fælde, at bruge samme våben som dem. Jeg har i denne valgkamp mødt en del borgere der mener, at politikerne bruger alt for meget tid og energi på at føre krig mod hinanden, frem for at fortælle borgerne hvad de hver især vil. Det skal bemærkes, at det er borgere af forskellig politisk observans, der har sagt det til mig - og de har ret. Som politikere skal vi naturligvis være en del af denne krig mellem partierne- men hvilken strategi og hvilke våben bruger vi? Svarer vi igen på alt det modstanderne kaster ud i debatten, eller fortæller vi om vores politik? Vi har rent faktisk nogle valg. Vi kan vælge ikke at deltage på modpartens præmisser om negativt personfnidder på børnehaveniveau og lave vores egne præmisser med politiske budskaber. Vi kan vælge, ikke at lade os fange af den dagsorden som modparten stiller i mangel på politik og lave vores egen dagsorden, der handler om den service, vi vil give borgerne. Lad dem der vil slås gøre det, så laver vi politik. Politiske budskaber er nok det mest effektive våben, der kan bruges i en politisk krig. 11

12 RV 05 Vestegnens bidrag til Region Hovedstaden AF SØREN D. SØRENSEN, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden skal være i front med at styrke Danmark som vækstland - og have mere fokus på at skabe flere jobs. Region Hovedstaden skal være en konkurrencedygtig storbyregion, der udnytter alle vækstcentre i nærmiljøet. medføre. Herunder er det vigtigt, at vi får skaffet egentlige jobs til de borgere af anden etnisk oprindelse en dansk, hvis problem er at de ikke har et fast job. Alt andet lige vil en sådan udvikling fremme integrationen i Danmark. Bedre infrastruktur: For at kunne effektuere væksten i Region Hovedstaden kræves der en forbedring af infrastrukturen i form af en yderligere udbygning af motorvejsnettet med motorring 5 fra Hundige, via Høje Taastrup og Ballerup til Hillerød, som vil kunne aflaste motorvejene nærmere København, ligesom motorring 5 vil kunne fremme erhvervsudviklingen i områderne langs denne strækning. Udover den kommende udbygning af Metroen med en cityring vil det være vigtigt at få gennemført letbanen fra Ishøj via Brøndby, Glostrup og Herlev- til Lyngby. Region Hovedstaden er i konkurrence med Sydsverige, Polen, Baltikum og Nordtyskland, men med en effektiv indsats vil vi kunne klare os i denne konkurrence. Vestegnens bidrag: I nogle af vestegnens kommuner er der fortsat uudnyttede erhversarealer, som med fordel kan indpasses i den samlede Region Hovedstaden. Den ledige arbejdskraft på vestegnen vil ligeledes kunne indgå i det stigende antal jobs, som en udvikling af Region Hovedstaden vil kunne Sælg din forretning gennem os! Formidling bygger på tillid. Vi hjælper dig med: Formidling & vurderinger Bevillinger & næringsbreve Erhvervslokaler & lejeforhold Rådgivning, finansiering & pantebreve Vi har stor ekspertise i salg af alle typer forretninger, virksomheder og butikker. Vi står til din rådighed gennem hele salgsprocessen. Ring og aftal gratis møde for gennemgang af dine muligheder. ERHVERVSKONSULENT KURT DAMSTED DANSK ERHVERVS FORMIDLING APS GAMMEL KONGEVEJ 109 DK-1850 FREDERIKSBERG C TLF FAX MOBIL Hos Ret & Råd får du vejledning og saglig bistand før det er for sent! Advokaterne Peter Hesselholt (H) Annette Schepler (L) Dorte Hesselholt, Adv. fm Advokatfirmaet Peter Hesselholt Bydammen Ballerup Telefon Fax

13 RV 05 Mulighed for hjemmehospice AF BIRGIT TYSTRUP, KANDIDAT TIL REGION HOVEDSTADEN Borgere med en uhelbredelig sygdom skal selv kunne vælge, hvor de ønsker at afslutte deres liv. Som sygeplejerske på en kræftafdeling gennem 37 år ved jeg, at det betyder meget for både den døende og de pårørende, at livet får en værdig og tryg afslutning i omgivelser, de selv ønsker. Flere og flere med en uhelbredelig sygdom ønsker at afslutte deres liv udenfor et hospital. Ud af alle dem der ønskede at dø i eget hjem under trygge forhold, er det under 1/3 del, der har haft muligheden. Formålet med hjemmehospice er at give uhelbredeligt syge og døende en sidste tid, hvor den lindrende pleje og behandling er optimal og tilrettelagt med udgangspunkt i den døendes og familiens ønsker og behov. Sundhedsstyrelsen har lige udgivet en rapport som siger, at 92 % af alle pårørende vurderer, at hjemmehospice har været en meget stor hjælp for deres afdøde og de pårørende selv. Der skal være langt større mulighed for at få et hjemmehospice-team tilknyttet. Giv din økonomi førstehjælp... ZULU økonomirådgivning giver dig en reel og ærlig sparring omkring din privatøkonomi, og dine investeringer. Rekvirer brochure på: Se mere på: ZULUøkonomirådgivning OLE MØLLER ANDREASEN Civiløkonom, HD Stadionvej 43 - (17) - Postboks Glostrup Telefon /

14 SET OG SKET Kulturnat på Københavns Rådhus Venstre i København bød på afslappende massage, quiz og lyseblå slush ice til gæsterne i forhallen på Københavns Rådhus under kulturnatten. Hvert parti repræsenteret i Borgerrepræsentationen havde en stand og kommunen havde i år suppleret med egne stande fra bl.a. statistisk kontor. På Venstres stand blev alle kandidater præsenteret på storskærm og de fleste kandidater var også til stede, så gæsterne kunne få sig en snak og et politisk budskab med hjem. Kandidater på tur De 3 kandidater fra Vanløse-Brønshøj, Glen Mandsberg, Martin Hirsch og Terje Kartvedt, fløjtede valgkampen i gang på Vanløse Station med en fælles tur rundt i byen med Metroen - og den lokale presse. Pind vært for Rudolph Giuliani Søren Pind var 2. oktober vært for New Yorks tidligere borgmester Rudolph Giuliani, som besøgte København. Ombord på havnens båd Portus viste Søren Pind alle de nye byggerier langs havnen, som han haft ansvar for i sin tid som Bygge- & Teknikborgmester. PET mod radikalisering og rekruttering AF HANS JØRGEN BONNICHSEN, CHEFKRIMINALINSPEKTØR I POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE London blev den 7. juli 2005 om morgenen ramt af terrorangreb 4 forskellige steder i byen. 52 mennesker blev dræbt og 200 andre blev såret. Terrorangrebet understregede, at fokus på radikalisering og rekruttering til terrorisme med gode grunde skal være et højt prioriteret emne for efterretnings- og sikkerhedstjenester i Europa og andre steder i verden. Det, der var med til at gøre terrorhandlingen i London særlig skræmmende var, at gerningsmændene på overfladen fremstod som så mange andre unge mennesker, og bortset fra nogle ungdommelige lettere konflikter med lovgivningen, var de veluddannede og tilsyneladende velfungerende og velintegrerede i det britiske samfund. Det er PET s opgave at gøre sit til at forhindre, at noget tilsvarende sker i Danmark. Derfor efterforsker og overvåger vi en række radikaliserede personer og miljøer. Formålet er selvsagt afdække eventuelle intentioner og kapaciteter, inden de måtte udvikle sig til en konkret trussel. Der er i Danmark en række risikogrupper, som har vores særlige opmærksomhed, idet de kan være vækstgrundlag for radikalisering og rekruttering til terrorisme. Det drejer sig bl.a. om grupper af anden eller tredje generationsindvandrere, der måske lever i et kulturelt vakuum og føler sig dæmoniseret og som har brug for et ståsted (politisk-religiøst-kriminelt), hvor der findes et stærkt kammeratskab, der gør at man føler sig betydningsfuld. Det er rodløse unge mennesker, der efter omstændighederne kan være lette ofre for vildførelse, radikalisering og i værste fald rekruttering. Forebyggelse vigtig Det er PET s opfattelse, at moderate minoritetsgrupper også har en forpligtelse til at medvirke til at modvirke radikalisering ved at indgå i en konstruktiv dialog og yde en aktiv indsats. At være medlem af et demokrati og bevare et demokrati kræver faktisk en aktiv indsats. Her er det også en opgave for PET at medvirke til at skabe medspillere frem for modspillere i kampen mod radikalisering og rekruttering til terror og ekstremisme. PET arbejder derfor vedholdende på at vedligeholde, udvikle og skabe dialogfora, hvor alle samfundsgrupper og religiøse retninger kan komme til orde. Som eksempel kan nævnes foredrag for muslimske ungdomsorganisationer, medvirken i muslimske radio- og Tv-stationer, udsendelse af en folder på 7 sprog om terrorfinansiering, samt afholdelse af Awareness-programmer for universiteter og højere læreanstalter. For nogens vedkommende er det desværre umuligt at etablere en fornuftig kontakt, uanset hvor meget respekt og forståelse, der lægges for dagen. Her kan der kun reageres ved overvågning, direkte konfrontation, efterforskning og strafforfølgning. Udvis fornuftig opmærksomhed En af de barske virkeligheder omkring efterretningsog sikkerhedsarbejdet er, at det aldrig vil kunne udelukkes, at der vil kunne forekomme terrorangreb uden varsel. Man behøver i den forbindelse blot at nævne Madrid og London. En ting står dog fast. At desto større medspil vi får fra den danske befolkning, vel at mærke et medspil baseret på fornuftig opmærksomhed, desto større er chancerne for at afværge et terrorangreb i Danmark. 14

15 Terrortrussel det vigtigste er at være forberedt AF ANNE-GRETHE FOSS, VICEADMINISTRERENDE DIREKTØR I ØRESTADSSELSKABET Man kan forebygge men ikke forhindre terrorangreb. I den Københavnske Metro er nøgleordene et gennemtænkt sikkerhedsdesign og effektive beredskabsplaner. Terrorangrebene i London og Madrid viser desværre med al tydelighed, at det kan være meget svært at forhindre terrorister i at slå til. Sikkerhed afhænger derfor af andet og mere end at forhindre terror - det handler i høj grad om at sikre, at et eventuelt angreb gør mindst mulig skade. I den københavnske Metro er sikkerheden tænkt ind lige fra begyndelsen. Det er sket i form af tekniskeog designmæssige løsninger, der sammen med et effektivt og gennemprøvet beredskab gør Metroen så sikker, som det er muligt - også når det gælder terror. Røgudvikling Et terrorangreb kan udløse ildebrand. Men det farligste ved en brand er ofte røgudviklingen. I Metroen har vi sørget for, at en række tekniske løsninger begrænser farerne. Vi kan styre retningen på ventilationen i tunnelen. Det betyder, at vi kan sende røgen væk fra passagererne - røgen»blæses«den ene vej i tunnelen, mens passagererne evakueres den anden vej. De underjordiske stationer har perrondøre mellem station og tunnel. I en nødsituation, forhindrer dørene røg fra tunnelerne i at brede sig til stationsrummet og omvendt. Opstår der røg på selve stationen, vil den stige til vejrs op under ovenlyspyramiderne. I en sådan situation åbnes pyramiderne automatisk, så røgen ledes ud i det fri. Herved forhindres det, at luften på stationen bliver tæt af røg. Computersimulationer og røgforsøg viser, at stationerne kan holdes røgfri i mere end ti minutter, hvilket giver tid til at evakuere alle. Endvidere er der etableret et selvstændigt system, som kan holde stationernes nødtrapper røgfrie ved at skabe overtryk. På stationer og i tog er der som hovedregel anvendt ikke-brandbare materialer. I de tilfælde, hvor dette ikke har kunnet lade sig gøre, har man sikret, at materialerne kun udvikler ikke-giftig røg. Evakuering Det er til enhver tid sikrest, at evakuere passagerer fra stationer i stedet for gennem tunnelerne. I tilfælde af brand eller andre former for røgudvikling vil togene derfor normalt køre til nærmeste station. Hvis evakuering via tunnelerne alligevel skulle blive nødvendig, vil nødbelysning og skilte vise vej til den nærmeste udgang. Der er aldrig mere end 600 meter mellem nødudgangene. Beredskab I samarbejde med politi, brandvæsen, alarmcentral samt Hovedstadens Sygehusfællesskab, er der udarbejdet en detaljeret beredskabsplan, der tager højde for stort set alle tænkelige ulykker personer - politifolk, brandmænd, læger, sygeplejersker, Metro Stewarder m.fl. - indgår i beredskabet. Inden Metroens åbning blev der afholdt en række store øvelser for at sikre, at planerne virker. Efterfølgende afholdes der med jævne mellemrum øvelser, således at planerne også holdes ved lige. 15

16 Returneres ved varig adresseændring. B Venstre Søllerødvej Holte Magasinpost nr NYTTIGE ADRESSER KØBENHAVNS AMT Amtsformand Lars Stolshøj, tlf , Homepage: Formand for amtsrådsgruppen Bent Larsen, tlf.: , GENTOFTE Egil Rindorf, tlf.: , Vakant LYNGBY Ove Kjær, tlf , Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, MF tlf , SÆT KRYDS I KALENDEREN Torsdag den 3. november Kl : Kl : Kl : Hvidovre Kommune, Lille Friheden: Tværpolitisk debatmøde, arrangeret af grundejerforeningerne. Albertslund Rådhus: Tværpolitisk vælgermøde med spidskandidater. Gentofte Kommune, Øregården Museum: Tværpolitisk vælgermøde. Mandag den 7. november Kl : Gladsaxe Bio: Tværpolitisk vælgermøde med spidskandidater Tirsdag den 8. november Kl : Rudersdal Kommune, Birkerød Gymnasium: Partilederrunde med alle spidskandidater. BALLERUP Stig Rée, tlf , Pia Larsen, MF, tlf.: , GLOSTRUP Hans-Christian Ellegaard, tlf , Statsminister Anders Fogh Rasmussen, MF, tlf.: , HELLERUP Jens Martin Tarp, tlf , Vakant GLADSAXE Vibeke Nielsen, tlf.: , Gitte Lillelund Bech, MF tlf.: , Onsdag den 9. november Kl : Rudersdal Kommune, Birkerød Rådhus, Store Sal: Tværpolitisk vælgermøde om skolepolitik. Torsdag den 10. november Kl : Dragør Kommune, Dragør Skole: Tværpolitisk vælgermøde med spidskandidater. Lørdag den 12. november Kl : Rudersdal Kommune, Valgcafé på Birkerød Bibliotek Søndag den 13. november Kl : Gentofte Kommune: Bellevue Teater: Tværpolitisk vælgermøde med spidskandidater Tirsdag den 15. november Kl : Kommunal- og regionsvalg HVIDOVRE Jess Petersen, tlf Vakant AMAGER Tove Malzer, tlf.: , Marion Pedersen, MF, tlf.: , RØDOVRE Flemming Jensen, tlf , Kjeld Danneskjold- Samsøe, tlf.: , Weekenden november Mandag den 5. december Kl : Onsdag den 7. december Kl 15.50: Venstres Landsmøde i Odense Stengaard Kirke, havestuen: Mød H. C. Andersen! Alle er velkomne. Marc Chagall på kunstmuseet Arken i Ishøj. Omvisning og foredrag om udstillingen»kærlighedens Univers«. Entré: 60 kr. Tilmelding Etil Helle Barth på eller senest d. 28. november 2005

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Borgere med mere end én kronisk sygdom

Borgere med mere end én kronisk sygdom Borgere med mere end én kronisk sygdom Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maj Bekker-Jeppesen Cathrine Juel Lau, Maja Lykke, Anne Helms Andreasen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi

Fokus Privat. Her er det billigst i hovedstadsområdet. Danske Analyse. 21. november 2001. Privatøkonomi Danske Analyse Fokus Privat 21. november 2001 Privatøkonomi Steen Bocian +45 33 44 21 53 steen.bocian@danskebank.dk Jacob Nielsen +45 33 44 21 57 jacob.nielsen@danskebank.dk Her er det billigst i hovedstadsområdet

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed

Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed Nr. 01 2013 Nyt fra Konservative i Dragør Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed Formanden har ordet! Kære medlem I april måned 2013 afholdt Konservative i Dragør opstillingsmøde til efterårets kommunal

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.?

Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? nr. 28 Hvem gruser den skolepolitiske glidebane.? INDHOLD En tryg ø på øen. Engagement, nærvær og tryghed for børn og forældre er nøglen til at Onsbjerg Lilleskole har bidt sig fast som en livskraftig

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere