AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV"

Transkript

1 KAP-H Store Praksisdag AVANCERET ANTITROMBOTISK BEHANDLING I ALMEN PRAKSIS VED JONAS B. OLESEN JANNE UNKERSKOV Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

2 RADS Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin Nedsat af Danske Regioners Bestyrelse i 2009 RADS er sammensat af repræsentanter fra regionerne, Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Amgros og Danske Regioner = Styregruppen. RADS skal sikre, at patienter uanset bopæl tilbydes lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin. Dette sker gennem udarbejdelse af fælles behandlingsvejledninger, der er forpligtende. RADS nedsætter løbende fagudvalg med nogle af landets førende eksperter. Formålet med RADS er derfor både at opnå bedre kvalitet i lægemiddelbehandlingen og bedre priser på lægemidler. Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

4 Praktisk om overdragelse af AK-behandling i Region-H Forløbsbeskrivelse om overdragelse da AKbehandling mellem hospitaler og almen praksis er på vej Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

5 Overdragelse af VKA-behandling jf. PKO-nyt 2011 AK-behandling med vitamin K-antagonister er ofte årsag til utilsigtede hændelser(uth), som typisk ses ved sektorovergange. Alle patienter i AK-behandling bør være udstyret med et kort eller et AK-skema, hvoraf den aktuelle dosering fremgår. Doseringen bør angives i antal tabletter og ikke som antal milligram. UTH med AK- behandling i sektorovergangen rapporteres AK-behandling kan indledes både i praksis og i hospitalsregi. Overdragelse af patienter i nystartet AK-behandling til almen praksis Følgende skal være opfyldt, før ansvaret for nystartet AK-behandling kan videregives fra hospital til egen læge: Kun patienter i behandling med Marevan, Waran, eller Warfarin Orion og kontrolleret med INR-værdier kan overtages af almen praksis. Hospitalet skal kontakte egen læge og aftale overdragelsen, før behandlingsansvaret overgives. Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

6 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

7 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

8 Husk at tilmelde dig til forårets temamøder om antitrombotisk behandling på tværs af diagnoser Temamøderne er for alment praktiserende læger, hospitalslæger og praktiserende speciallæger og holdes fra kl på følgende datoer: 24. februar - Planområde Midt - Bernstorff Slot 3. marts Planområde Nord Pharmakon 24. marts - Planområde Syd - Glostrup Park Hotel 26. marts - Planområde Byen Bispebjerg Hospital Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Møderne kan også findes i kursus- og mødekalenderen under Praksisinformation på sundhed.dk

9 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden ANTITROMBOTIKA

10 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

11 Avanceret Antitrombotisk behandling Store Praksisdag Jonas Bjerring Olesen, MD PhD

12 Disclosures Speaker fees from Bristol-Myers Squibb and Boehringer Ingelheim Funding for research from the Lundbeck Foundation, Bristol-Myers Squibb, and The Capital Region of Denmark, Foundation for Health Research.

13 Oversigt Atrieflimren Hvem skal blodfortyndes? Nye antikoagulantia Hvornår og hvordan med de nye antikoagulantia? Flere indikationer for blodfortyndende behandling Pausering

14 Oversigt Atrieflimren Hvem skal blodfortyndes? Nye antikoagulantia Hvornår og hvordan med de nye antikoagulantia? Flere indikationer for blodfortyndende behandling Pausering

15 Atrieflimren Hvem skal blodfortyndes? 90% skal antikoaguleres Acetylsalicylsyre er ikke en mulighed

16 Atrieflimren Hvem skal blodfortyndes? CHA2DS2-VASc Risk factor Points Congestive HF 1 Hypertension 1 Age > 75 yr 2 Diabetes 1 Sum Stroke 2 Vascular 1 Age yr 1 Sex (female) 1 CHA 2 DS 2 -VASc score (risk) 9 (15.9%) 8 (14.1%) 7 (14.0%) 6 (12.5%) 5 (10.0%) 4 (6.5%) 3 (4.3%) 2 (2.9%) 1 (1.5%) 0 (0.7%) Olesen JB, BMJ 2011

17 RADS 2013

18 Case: AK behandling af atrieflimren 66-årig mand, kendt med paroksystisk atrieflimren i flere år, kommer nu i dag, da han stort set oplever permanent atrieflimren. Han er kendt med let hypertension, men ellers sund og rask. HVILKE OVERVEJELSER GØR DU DIG VEDR. AK-BEHANDLING? Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

19 Case: AK behandling af atrieflimren EKG viser AF med frekvens 108. Han henvises til kardiologisk afdeling mhp vurdering. Brev fra kardiologisk afdeling: Patienten vil blive indkaldt til EKKO i løbet af nogle måneder. Du bedes opstarte ham i blodfortyndende behandling med enten Marevan eller Pradaxa. Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden HVAD GØR DU?

20 Oversigt Atrieflimren Hvem skal blodfortyndes? Nye orale antikoagulantia Hvornår og hvordan med de nye antikoagulantia? Flere indikationer for blodfortyndende behandling Pausering

21 Orale antikoagulantia Warfarin: 1964 Dabigatran: August 22 nd, 2011 Rivaroxaban: February 6 th, 2012 Apixaban: December 10 th, 2012

22 Europace (2013) 15,

23 Nye orale antikoagulantia Dabigatran (Pradaxa ) 150 mg x 2 dagligt Ved øget blødningsrisiko eller >80 år: 110 mg x 2 Ved GFR ml/min: overvej dosisreduktion Ved GFR < 30 ml/min: kontraindiceret Rivaroxaban (Xarelto ) 20 mg x 1 dagligt Ved GFR ml/min: 15 mg x 1 Ved GFR < 15 ml/min: kontraindiceret Apixaban (Eliquis ) 5 mg x 2 dagligt Ved GFR ml/min eller 2 af 3: >80 år, vægt <60 kg, se-kreatinin >133µmol/L: 2,5 mg x 2 Ved GFR < 15 ml/min: kontraindiceret

24

25 Oversigt Atrieflimren Hvem skal blodfortyndes? Nye orale antikoagulantia Hvornår og hvordan med de nye antikoagulantia? Flere indikationer for blodfortyndende behandling Pausering

26 TTI = Tid i Terapeutisk Interval

27 Hvornår og hvordan med de nye antikoagulantia? INR Stroke og blødning

28

29 TTI = 64 % TTI = 55 % TTI = 62 %

30 Hvornår og hvordan med de nye antikoagulantia? TTI per land Wallentin et al, Lancet, 2010

31 Hvornår og hvordan med de nye antikoagulantia? Hvordan?

32 Case: AK behandling af atrieflimren 78-årig kvinde af spansk afstamning kendt i praksis gennem mange år indlægges med almen utilpashed. Kroniske diagnoser: Cirrhosis hepatis på baggrund af NASH Reumatoid artrit Anæmi på baggrund af B12 malabsorption Morbus cordis incomp. Paroksystisk atrieflimren Nefropati med GFR 44 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

33 Case: AK behandling af atrieflimren Epikrise: 78-årig kvinde indlægges med inkompensation og dysreguleret atrieflimren, som har været vanskelig at styre. Udskrives velbefindende med medicin: T. Pradaxa 110 mg x 2 Afsluttes til kontrol hos egen læge HVILKE OVERVEJELSER GØR DU DIG? Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

34 Case: AK behandling af atrieflimren Kommer til årskontrol forudgået af blodprøver. Hun oplyser, at hun siden udskrivelsen for 2 måneder siden har haft mange problemer med refluks og opkast. Hun mener selv det skyldes de nye piller, og derfor tager hun kun én om morgenen for så kan hun spise sig fra generne, hvorimod hvis hun tager pillen om aftenen, så kan hun ikke sove. HVILKE OVERVEJELSER GØR DU DIG? Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

35 Oversigt Atrieflimren Hvem skal blodfortyndes? Nye orale antikoagulantia Hvornår og hvordan med de nye antikoagulantia? Flere indikationer for blodfortyndende behandling Pausering

36 Flere indikationer for blodfortyndende behandling Atrieflimren DVT / Lungeemboli Iskæmisk hjertesygdom Cerebralt infarkt / TCI Perifer arteriesygdom Mekaniske hjerteklapper Oral antikoagulation: Warfarin, Dabigatran (Pradaxa ), Rivaroxaban (Xarelto ), Apixaban (Eliquis ) Pladehæmmere: Acetylsalicylsyre, Clopidogrel, Ticagrelor (Brilique ), Prasugrel (Efient ), Dipyridamol (Persantin )

37 Kombinationsbehandling med antitrombotika øger risikoen for blødninger

38 Flere indikationer for blodfortyndende behandling Få situationer hvor antikoagulation kombineres med pladehæmmere! Antikoagulation kontraindicerer pladehæmmere! Undtagelser: AKS (eller elektiv PCI) <12 måneder Mekanisk mitralklap

39 Flere indikationer for blodfortyndende behandling Forskellige typer tromber Atrial Fibrillation: Aspirin + clopidogrel is not as effective as warfarin 1 Coronary stenting: Aspirin + clopidogrel is more effective than warfarin 2 1. Lancet 2006 Jun 10;367(9526): N Eng J Med 1998 Dec 3;339(23):

40 Flere indikationer for blodfortyndende behandling Atrieflimren + AKS <12 måneder Antikoagulation + pladehæmmer Clopidogrel (Plavix ) ± Acetylsalicylsyre Aldrig ticagrelor (Brilique ), prasugrel (Efient ) eller dipyridamol (Persantin ) Antikoagulation + pladehæmmer Warfarin (Marevan ): INR 2-2,5 NOAK: Reduceret dosis

41 Flere indikationer for blodfortyndende behandling Få situationer hvor pladehæmmere kombineres! AKS/PCI <12 måneder Clopidogrel (Plavix ), ticagrelor (Brilique ) eller prasugrel (Efient ) i 12 mdr Acetylsalicylsyre livslangt Cerebralt infarkt Enkelte får clopidogrel + acetylsalicylsyre i 1-3 mdr Livslangt Clopidogrel Persantin + acetylsalicylsyre

42 Flere indikationer for blodfortyndende behandling Specielle situationer Cerebralt infarkt under antikoagulations behandling Anden akut iskæmi under antitrombotisk behandling

43 Case: AK behandling ved AKS 65-årig mand med kendt atrieflimren og i fast Marevan behandling indlægges mhp. KAG. Der foretages PCI på proximale LAD med medicinafgivende stent. Medicin ved udskrivelsen: Tabl. Brilique 90 mg x 2 i 1 år, herefter tabl. Magnyl 75 mg x 1 Tabl. Marevan efter skema HVILKE OVERVEJELSER GØR DU DIG? HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ? Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

44 Case: AK behandling af atrieflimren HVILKE OVERVEJELSER GØR DU DIG?

45 Oversigt Atrieflimren Hvem skal blodfortyndes? Nye orale antikoagulantia Hvornår og hvordan med de nye antikoagulantia? Flere indikationer for blodfortyndende behandling Pausering

46 AK-behandling før indgreb Er det farligt at holde pause? Ja!!!!! Incidence Rate Ratio 2.5 (CI 95% 2,3-2,8) Dvs. 2,5 x øget risiko for blodprop i hjerne, hjerte eller død indenfor 3 måneder efter kort pause Hvornår skal man holde pause? Når risiko ved fortsat behandling (primært blødning) er større end risikoen ved at pausere (trombotisk event) Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

47 Case: Pausering af antitrombotika 67-årig mand med permanent atrieflimren og i livslang behandling med marevan. Han skal nu have koloskopi hos privat praktiserende kirurg pga. let blod i afføringen Kirurgen beder egen læge tage stilling til evt. pausering af marevan inden skopien. HVILKE OVERVEJELSER GØR DU DIG? HVOR FARLIGT ER DET BARE AT HOLDE EN PAUSE? HVOR FINDER DU HJÆLP TIL SVARET? Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

48 Pausering af antitrombotika PRAB rapport Nem at slå op i! Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

49 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

50 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

51 Case : Pausering af antitrombotika 67-årig kvinde, der for 9 måneder sin fik KAG med stent, og derfor nu i behandling med Brilique (ticagrelor) i 1 år efter event og i livslang behandling med magnyl. Hun skal nu have modermærke på mistanke om malignt melanon. Dermatologer beder egen læge tage stilling til evt. pausering af AK behandling. HVILKE OVERVEJELSER GØR DU DIG? HVOR FARLIGT ER DET BARE AT HOLDE EN PAUSE? HVOR FINDER DU HJÆLP TIL SVARET? Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden

52 Tak for opmærksomheden! Jonas Bjerring Olesen

INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN

INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN INFORMATION OM ANTIKOAGULANSBEHANDLING VED ATRIEFLIMREN November 2014 Information om antikoagulansbehandling ved atrieflimren Udgivet af: Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014

Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Page 1 of 5 Udfordringer og muligheder ved AK-behandling ved atrieflimmer anno 2014 Af Torben Bjerregaard Larsen* Baggrund valg af antikoagulantia Nyeste opgørelse viser, at der i øjeblikket er omkring

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner

DANSK APOPLEKSIREGISTER. Datadefinitioner DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner April 2014 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt af Statens Serum Institut (SSI). Postadresse: Kompetencecenter for Klinisk

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion

Region Hovedstaden. Generelle retningslinier. Behandling med SAGM. Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion Behandling med blodkomponenter ved blødning Region Hovedstaden Generelle retningslinier Ved LIVSTRUENDE blødning, skal balanceret transfusion af erytrocytter (SAGM), plasma og trombocytkoncentrat (TK)

Læs mere

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Cardiologisk Selskab Dansk Cardiologisk Selskab www.cardio.dk og Dansk Selskab for Apopleksi Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk Selskab for Klinisk Biokemi Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase Antitrombotisk behandling

Læs mere

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling RETNINGSLINJER 2011 2. UDGAVE Retningslinjer for Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase et tværfagligt selskab med fagområde under Organisationen

Læs mere

Antikoagulationsbehandling

Antikoagulationsbehandling Patientinformation Antikoagulationsbehandling med Marevan eller Marcoumar Revideret 21. november 2014 Forord Antikoagulationsbehandling (fremadrettet benævnt AKbehandling) anbefales til: Personer med uregelmæssig

Læs mere

Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi

Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi Apopleksi Medlemsblad / Dansk Selskab for Apopleksi Tema: Team-organisering og patientinddragelse 2013/nr.1 Protrombinkomplekskoncentrat Hæmostatisk balance Høj effektivitet: god hæmostatisk balance af

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling Forfattere: Jørn Dalsgaard Nielsen, Birthe Søgaard Andersen, Karsten Nørgaard-Andersen, J. Michael Hasenkam og Jørgen Ingerslev Arbejdsgruppe: Birthe

Læs mere

Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin

Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin Fokus på hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin Til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) er rapporteret tre alvorlige utilsigtede hændelser hos patienter i behandling med

Læs mere

SYGEPLEJERSKEN. Mundhygiejne forebygger sygdom og død. Valgtillæg 2013 Vend bladet. Sociale medier: Styrk karrieren på LinkedIn

SYGEPLEJERSKEN. Mundhygiejne forebygger sygdom og død. Valgtillæg 2013 Vend bladet. Sociale medier: Styrk karrieren på LinkedIn Valgtillæg 2013 Vend bladet Sociale medier: Styrk karrieren på LinkedIn SYGEPLEJERSKEN DANISH JOURNAL OF NURSING NR. 12 18. OKTOBER 2013 113. ÅRGANG Mundhygiejne forebygger sygdom og død Døende med KOL

Læs mere

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Hjerteoperation. Patientinformation. Indholdsfortegnelse

Hjerteoperation. Patientinformation. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Patientinformation Hjerteoperation Revideret november 2012 1. Forord... 4 2. Kort om Hjertekirurgisk Afsnit T2... 5 2.1. Indretning... 5 2.2. Mad, drikke og rygning... 5 3. Stuegang...

Læs mere

TROMBOEMBOLISK SYGDOM

TROMBOEMBOLISK SYGDOM TROMBOEMBOLISK SYGDOM UNDER GRAVIDITET OG POST PARTUM RISIKOVURDERING, PROFYLAKSE OG BEHANDLING Retningslinje 2014 RETNINGSLINJEN ER UDARBEJDET AF: Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase » Vi vil gerne

Læs mere

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 Indhold 2 Indhold 3 Forord 4 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra 2012-2013 7 Top 5 over

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København

Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København Fedtsugning (Liposuction) - Amalieklinikken i København En fedtsugning har primært til formål at fjerne fedtdepoter på de områder af kroppen, hvor disse depoter er uønskede. Det drejer sig typisk om topmaven,

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med eget fedt Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med implantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med implantater kan du læse

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER LÆS INDE I BLADET MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 2 april 2015 29. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk LÆS INDE I BLADET Borgere med kronisk

Læs mere

Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København

Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København Brystforstørrende operation med implantater Amalieklinikken i København En brystforstørrende operation kan enten foretages med brystimplantater eller med dit eget fedtvæv. Teknikken med eget fedtvæv kan

Læs mere

ETIK I MØDET MED PATIENTEN

ETIK I MØDET MED PATIENTEN ETIK I MØDET MED PATIENTEN DATAFANGST SÅDAN FIK VI STYR PÅ VORES AK-PATIENTER En nyorientering i Korsør Lægehus betyder, at behandlingen af patienter i blodfortyndende behandling har fået et markant kvalitetsløft.

Læs mere

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende

Der er ca. 370.000 danskere, som indtager blodfortyndende 444 VIDENSKAB & KLINIK Abstract Oral kirurgi i antitrombotisk behandling Et stigende antal patienter med kardiovaskulære lidelser behandles med antitrombotiske midler. Denne behandling medfører en potentiel

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere