Afprøvning af beredskab i praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afprøvning af beredskab i praksis"

Transkript

1 Afprøvning af beredskab i praksis - Hvordan reagerer ledelse og medarbejdere, når brandalarmen lyder, og er de i stand til at vurdere og træffe de rigtige beslutninger og yde førstehjælp og reagere hensigtsmæssigt ved brand og ulykker v/carsten Lund LUND SAFETY CONSULT Ikast LUND SAFETY CONSULT

2 Afprøvning af beredskabsplaner Program Velkomst, præsentation og gennemgang af program Formål og mål med beredskabsplaner Eksempler på hvordan man kan afprøve en beredskabsplan eller dele heraf Spørgsmål, opsamling Afslutning LUND SAFETY CONSULT 2

3 LUND SAFETY CONSULT v/carsten Lund Vestergade 24 B 7430 Ikast IKAST LUND SAFETY CONSULT 2002-

4 Beredskab Skagen Beredskabscenter Aalborg Herning BASF Grenå Grindsted LUND SAFETY CONSULT v/carsten Lund Vestergade 24 B 7430 Ikast Bernstorff Slot Gentofte Tinglev

5 CARSTEN LUND LUND SAFETY CONSULT, Ikast (2002-) Safety Manager, Danisco ( ) Sikkerheds- og Beredskabsleder, BASF ( ) Souschef, Beredskabet, Skagen ( ) Beredskabsleder, Beredskabscenter Aalborg ( ) Befalingsmand, Beredskabsstyrelsen ( ) 5

6

7 Sikkerhed og praktiske oplysninger Beredskab og evakuering Alarmeringsinstruks Nødudgange Alarmer Samlingsplads Praktisk information Teori Praktiske øvelser 7

8 Alarmerings- og evakueringsinstruks Ring (0)1-1-2 og oplys: - Hvor det brænder - adresse: Comwell Skovbrynet Kolding - Hvad der brænder: - Er der mennesker er i fare: - Hvem du er og tlf. nr. du ringer fra: - Send om muligt en vejviser ud til vejen og giv besked til receptionen Ring (0)1-1-2 og oplys: - Adresse: Comwell Kolding Skovbrynet Kolding - Hvad der er sket: - Hvor mange tilskadekomne eller syge: - Hvem du er og tlf. nr. du ringer fra : - Send om muligt en vejviser ud til vejen og giv besked til receptionen Ved evakuerings alarm bevar roen medarbejdere iklæder sig gul vest og søger for at alle kommer med ud - Alle forlader området følg de grønne flugtvejsskilte - Gå til samlingspladsen: P-pladsen - Husk at blive registreret på samlingspladsen 8

9 Eksempler på ulykker og katastrofer gennem de sidste 100 år Passagerskibet Titanic synker ved Newfoundland 1912 Ammunitionsskib eksploderede i Halifax Havn i Canada i 1917 Eksplosion i ammoniumnitrat hos BASF, Tyskland 1921 Skibsbrand på Haderslev Dam Gastanke eksploderede på Valby Gasværk 1964 Acetonedampe ekspolderede på Grindstedværket 1972 Brand på Hotel Hafnia i København 1973 Dioxin udslip i Seveso i Italien 1976 Eksplosion på Soyakagefabrikken i København 1980 Nervegift udslip i Bhopal i Indien 1984 Heysel Stadion Bruxelles Belgien 1985 Brand på A-kraftværket i Tjernobyl 1986 Brand på passagerfærgen Scandinavian Star 1990 Passagerfærgen Estonia synker i det Baltiske hav 1994 Terror angreb på World Trade Center New York USA 2001 Eksplosion i Ammoniumnitrat hos AZF, Toulouse, Frankrig 2001 Tsunami naturkatastrofe i Østen 2004 Eksplosion på fyrværkerilager i Seest ved Kolding 2004 Eksplosion i brændstoflager i London 2005 Brand på A-kraftværket Fukushima Japan 2011 Terror angreb i Norge 2011 Skibsulykke i Italien 2012 Discoteksbrand i Bracilien 2013

10 Dødsbrande i Danmark (Gennemsnitlig 80 omkomne pr. år de sidste 20 år) Rygning 44 TV apparat 2 El-installationer 4 Påsat brande 6 Bilbrand 2 Stearinlys 5 Selvmord 2 Eksplosion 2 Madlavning 5 Juletræ/dekoration 1 Børns leg med ild 2 Andet 14 I alt

11 LUND SAFETY CONSULT 11

12 De ti største risici for Danmark Ifølge Beredskabsstyrelsen beskrives de alvorligste natur- og menneskeskabte risici set i et dansk perspektiv inden for kategorierne ekstreme vejrhændelser, alvorlige smitsomme sygdomme, ulykker og sikkerhedsmæssige trusler. Nationalt Risikobillede beskriver ikke alle tænkelige risici, som det danske samfund står overfor, men koncentrerer sig om de hændelser, som Beredskabsstyrelsen i øjeblikket vurderer, at der bør rettes størst opmærksomhed mod. Det drejer sig om følgende: 1. Orkaner, stærke storme og stormfloder 2. Kraftig regn og skybrud 3. Pandemisk influenza 4. Husdyrsygdomme og zoonoser 5. Transportulykker 6. Ulykker med farlige stoffer på land 7. Forureningsulykker til søs 8. Nukleare ulykker 9. Terrorhandlinger 10.Cyberangreb LUND SAFETY CONSULT 12

13 LUND SAFETY CONSULT 13

14 Personen Branden Bygningen Røg Giftighed ABA Sprinkler Trapper Belysning Skiltning Varme Alder Personale Nødudgange Brandvæsen Tiden

15 Varslingsfasen Reaktions- og beslutningsfasen Rømningsfasen

16 Hvad siger loven? Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter stiller krav om, at der for alle lokaler, der er indrettet til som udgangspunkt: 150 personer eller derover, gælder særlige krav om evakueringsinstrukser og flugtveje samt krav om, at personalet skal instrueres i procedurerne for evakuering. Ifølge arbejdsmiljøloven har både arbejdsgiver og arbejdstager sikkerhedsmæssige forpligtelser. Det er arbejdsgivers ansvar, at arbejdspladsen er forsvarligt indrettet og at gældende lovgivning overholdes. Det er arbejdstagers ansvar at forholde sig til arbejdspladsens instruktion i evakueringsprocedurer, brandslukningsudstyr og flugtveje. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der træffes de nødvendige foranstaltninger i virksomheden vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering af de ansatte under hensyntagen til arbejdets art og virksomhedens størrelse. Om nødvendigt skal virksomheden indhente ekstern sagkyndig bistand, og sørge for, at der udarbejdes beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner LUND SAFETY CONSULT 16

17 Anvendelseskategori 3: Butikker Forsamlingslokaler Kantiner Biografer Restaurationer Selskabslokaler Skoler Idrætshaller Kirker Diskoteker Teatre Garageanlæg ved f.eks. indkøbscentre, møderum, koncertsale udstillingslokaler og andre lignende rum beregnet til mere end 50 personer

18 Brand ALARM!!! LUND SAFETY CONSULT 18

19 Evakuerings ALARM!!! LUND SAFETY CONSULT 19

20 Sikkerhedsstyring Evaluering Øvelser Arbejdsulykker Oversigtstegninger Sikkerhedsgennemgang Sikkerhedsvurdering Brandeksplosion Uddannelse Beredskabs -materiel Evakuering Alarmering Krisepsykologisk bistand Røveri og væbnet overfald Skoleskyderi Miljøuheld Vand og stormskade Pulveralarm Teknisk svigt Tyveri og indbrud Hærværk Trusler og afpresning Bombetrussel Gidselstagning 20

21 Evakueringsplan 21

22 Eksempler på øvelser og afprøvning af beredskab Målgruppe (medarbejdere/gæster/ledelse/nøglepersoner) Papirøvelser efter drejebog f.eks. med stresspåvirkninger og lydeffekter Praktiske øvelser - fuldskala/delelementer Brandøvelser teori/slukningsøvelser Evakueringsøvelser teori/praktik Førstehjælpsøvelser teori/praktik Varslede øvelser Uvarslede øvelser Interne øvelser på virksomheden/institutionen Eksterne øvelser på skoler og øvelsescentre Øvelser sammen med det offentlige beredskab LUND SAFETY CONSULT

23 Kl. Hændelse Aktion Drejebog Situation Du sidder på dit kontor ved din pc og besvarer mails. Der arbejdes normalt rundt omkring dig, men ellers er det en rolig og helt normal morgen. Gruppen skal forestille sig at være arbejdsmiljøleder, som har kontor i administrationsbygningen på 1. sal. Det er den 26. januar. Efter længere tid med kulde og frost helt ned til -25 gr. er det nu endelig blevet mildere. Der blæser en stærk kuling fra østnordøst med mild luft så temperaturen i dag ligger lige omkring nulpunktet og sneen er smeltet Alarm! Afdelingslederen i produktionen ringer og melder om brand. Han spørger om han skal ringe til brandvæsnet? Sprinkleranlægget er ikke gået i gang, pga. en reparation af en frostskade. 1. Hvad svarer du afdelingslederen? 1. Hvordan alarmeres de øvrige ansatte? 1. Hvor mange alarmniveauer findes der? 1. Hvad tror du afdelingslederen gør nu 1. Er der etableret nødforsyning af sprinklervand? 1. Hvem har ansvaret for sprinkleranlæggets funktion? Personredning Du ser ud af vinduet. Røg og ild vælter ud fra taget. Døren i gavlen går op og du ser 2 mænd komme slæbende ud med en tredje person, der tilsyneladende er bevidstløs. De efterlader døren åben. Hvad gør du? Er brandstedet risikovurderet? Er der tilkaldt førstehjælpere? Findes der en venteplads til den tilskadekomne? Brandvæsnet ankommer Indsatslederen fra brandvæsnet ankommer og kort tid efter kommer det første slukningstog. Der er overtænding i afdelingen og stærk røgudvikling. Begyndende brand i tagisoleringen. Et par ovenlysvinduer i afdelingen ser ud til at være smeltet. Hvem gør hvad ifølge beredskabsplanen? Hvor er du og hvad laver du? Er der trykflasker i afdelingen? Hvem har ansvaret for at fjerne trykflasker? Har politiet fået besked om branden? Hvad bliver brandvæsnet orienteret om? Er virksomhedens kemikalier opbevaret i særskilt rum? Ambulance ankommer - førstehjælp Ambulance ankommer og kører den tilskadekomne på sygehuset. Du får at vide, at det drejer sig om Børge Hansen, der er operatør i produktionen, og at han er blevet slemt forbrændt, da han forsøgte at slukke branden. Hvem giver du beskeden til? Bliver Børge hjulpet af egne førstehjælpere? Får de pårørende besked i givet fald af hvem? Slukning og evakuering til samlingspladsen Brandvæsnet begynder at udlægge skum. 1. Hvor opholder medarbejderne sig? 1. Hvem orienterer medarbejderne om branden? LUND SAFETY CONSULT 23

24 Ledelse af arbejdsmiljøet - tre ugers lederuddannelse Ledelse af arbejdsmiljøet For den moderne virksomhed er arbejdsmiljø, sundhed og trivsel centrale områder. Det kræver viden at lede og udvikle en virksomheds arbejdsmiljø både på operationelt og strategisk niveau. Kurset kommer rundt om arbejdsmiljøets mange faglige og ledelsesmæssige facetter med fokus på den praktiske indsats i virksomheden. Målgruppe Kurset henvender sig til nye arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljøchefer, -koordinatorer, HR-medarbejdere og andre med ansvar for udvikling og ledelse af arbejdsmiljøet. Også medarbejdere med beslægtede jobfunktioner kan have stort udbytte af kurset. Kurset er et grundkursus. Udbytte Du lærer at lede og udvikle jeres arbejdsmiljøindsats. Du får overblik over arbejdsområdets typiske opgaver og problemfelter og bliver introduceret til relevante værktøjer og arbejdsmetoder. Du får også mulighed for at opbygge et sparrings- og kompetenceudviklingsnetværk. Indhold Kursets omdrejningspunkt er arbejdsmiljøarbejdets grundlæggende funktioner og deres indhold. Vi sættes fokus på lovgivningen og den arbejdsmiljøpolitiske dagsorden, myndighedsrelationer, samt opgaver, samarbejde og konflikter i arbejdsmiljøorganisationen. Vi beskæftiger os også med det psykosociale arbejdsmiljø, det ydre miljø, det kemiske arbejdsmiljø, kortlægningsmetoder, APV, arbejdsmiljøpolitik, ulykker, arbejdsskader, certificering og kommunikation. CSR, security, brandteknisk sikkerhed og beredskabsplanlægning runder kurset af. Kontakt os hvis du er interesseret i at modtage et detaljeret program. Varighed Kurset består af tre gange fem dages undervisning med passende intervaller mellem ugerne. Kursusform Kursusformen består af faglige og ledelsesmæssige indlæg. Vi arbejder også med en tænkt casevirksomhed, der kurset igennem danner rammen om en række rollespil, øvelser, gruppe- og projektarbejder. Kursussted. Kurset holdes på Egelund Slot i Fredensborg. LUND SAFETY CONSULT 24

25 En beredskabsplan skal være: Operativ Kortfattet Entydig Let læselig Overskuelig Vedkommende Let at ajourføre Kendt Afprøvet Beredskabsplan 25

26 INSTRUKS VED ARBEJDSULYKKE / ALVORLIG SYGDOM Stands ulykken Sikre stedet fjern faren eller nødflyt personer Stop maskiner og arbejdsprocesser Afspær om muligt området Red Alarmér Oplys Red Giv livreddende førstehjælp hjerte-/lungeredning v/unormal vejrtrækning hjertestarter v/manglende livstegn forebyg shock samt stabilt sideleje ved bevidstløshed Ring til alarmcentralen Fortæl, at I har brug for ambulance hvem du er hvor du ringer fra (Adresse) telefon nr. du ringer fra (xx xx xx xx) hvad der er sket hvor mange tilskadekomne der er tale om. Giv almindelig førstehjælp. forsæt med hjertemassage, kunstigt åndedræt og shockforebyggelse skaf tæpper o.a. til at beskytte mod klimaet hent forbindsstoffer og tildæk sår og læsioner giv psykisk førstehjælp berolig den/de tilskadekomne og hjælp med praktiske ting. Uheld med kemiske stoffer behandling se arbejdspladsbrugsanvisningen som også skal medbringes til skadestue på hud eller i øjne skyl med vand/øjenskylleudstyr. Indtagelse eller indånding søg læge eller skadestue Ambulance Orientér Oplys Modtag ambulancen ved indkørslen og vis vej til skadestedet hvor der overdrages til ambulancemandskabet. Sørg for frie køreveje og aftal evt. at lade en ledsager følge med i ambulancen. Sikkerhedsrepræsentanten og din nærmeste leder Hvem du er og hvad der er sket.

27 INSTRUKS VED BRAND ELLER EKSPLOSION Alarmér Oplys Ring til alarmcentralen telefon Fortæl, der er brand, og Hvem du er, Hvor du ringer fra (Adresse) Telefon nr. du ringer fra (xxxx xxxx) Hvad der er sket og hvad der brænder Om der er tilskadekomne eller mennesker i fare Orienter Oplys Vurdér branden Din nærmeste leder for videre forløb. Fortæl, hvad der er sket, Hvor det brænder (Adresse) Om der er tilskadekomne eller personer i fare, At brandvæsnet er alarmeret Vurdér brandens omfang forsøg slukning såfremt dette er muligt, med dertil egnet slukningsmiddel. Bring ikke dig selv eller andre i fare. Red Evakuering Samlingspladsen Begræns Bring personer væk fra farezonen udsæt ikke dig selv for en risiko som f.eks. røg, varme, sammenstyrtning osv. Foretag om nødvendigt evakuering af truede personer intern på virksomheden eller evt. naboer. P-pladsen alternativ bag bygningen -Se plantegningen Luk alle vinduer og døre men lås ikke Brandvæsen Modtag brandvæsnet ved porten, orienter om situationen og vis evt. vej til skadestedet.

28 v/carsten Lund LUND SAFETY CONSULT Ikast

29 Velkommen til kursus i Øvelser med: Elementær Brandbekæmpelse Pulverslukker Kulsyreslukker (CO2) Vandfyldt slangevinde Brandtæppe

30 UPS

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 2. UDGAVErhj

BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj. 2. UDGAVErhj BEREDSKABSPLAN FOR UNGECENTRETrhj 2. UDGAVErhj Beredskabsplan for UngeCentret, 2. udgave Redaktionen afsluttet: 26. februar 2014 Redaktion: Anders Ole Andersen Rasmus Haugaard - Juncher Forsideillustration:

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.:... s.4 3. Alarmeringsinstruks...s.5 4. Nyttige telefonnumre...s.6

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN

Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN Revideret: Februar 2015 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN

Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN Revideret: november 2014 BEREDSKABSPLAN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Alarmering...4 Varsling...5 Evakuering...6 Kommunikation...7 Personskader...8 Brand...10 Trusler og vold...12 Berigelseskriminalitet...13

Læs mere

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S

Halsnæs Varme A/S. Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S Halsnæs Varme A/S Beredskabsplan for Halsnæs Varme A/S 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Oversigt... 5 Hændelsen/indledende analyse... 6 Kategorisering af hændelsen... 7 Alarmeringsplan:...

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan. 2015 1 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi.

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer

samtænkning.dk Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læringsspil kan forberede os på krisesituationer [ samtænkningssektionen i hjemmeværnskommandoen 2013-2014 ] samtænkning.dk SIKKERHED OG BEREDSKAB I DANMARK Maskine eller økosystem? HVILKE KRISE- BRILLER HAR DU PÅ? Læs side 28-32 Dagen derpå Business

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere