H O L S T E I N B O R G S K O V H I S T O R I S K T U R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H O L S T E I N B O R G S K O V H I S T O R I S K T U R"

Transkript

1 S K O V H I S T O R I S K T U R

2 PRAKTISK: Vær omhyggelig med at NUL-STIL TRIPTÆLLEREN, nøjagtigt når man kører ud på asfalt-vejen!! Kør så vidt muligt i samme afstand til bilen foran, for at triptællingen kan hjælpe bedst muligt. Når der er høj midter-rabat, da blot fortsæt med fx de to højre-hjul i denne rabat! S T E D B E M Æ R K N I N G SE t. TRIP KM. SIDE HOLSTEINBORG (HBG) Borg- og ladegårds-komplekset med voldgrav om i 21 m. højde over havet er anlagt i årene Udkørsel t.h asfaltvej HBG Park s barokke have-del fra ,00! Marmor mindestøtte indviet med 1200 gæster ,35 H.C. Andersen skrev sangen dertil Allehuse ex. t. savværksarbejdere, nu: lejeboliger 0,7 I det nordlige i bindingsværk Lille Allehus samlede modstandsbevægelsen nedkastede våben fra England under Besættelsen skytte Kaj Pedersen STRANDSKOV t.v. Strandskoven løber direkte ned i havet mod syd. Herfra og til skovens nordende er der c. 6½ km. Den blev indfredet 1790 I vejkant Robinie / falsk accasie er rodskud efter et træ, 1,5 t.v ad grusvej GAMLE HESTEHAVE plantet i 1821 (ex. Bisserup Savværk ) Selvforynget bevoksning på pladsen. NAVNETRÆ: Savværks Eg stod midt i savværket. * Ca 250 år / omkr: 460 / Ø: 146 ca 1756 (NAVNETRÆ: den Gl. Skovrider & Hans kone 1812) * 130 år / højde: 40 m / Ø: 130? / De to ædelgraner fældet De var plantet for: * Skovrider G.H. Oppermann ( ) * Fru M. B. Clausen ( ) Låge+sti over bybækken ind til Krøblingens Hus Her boede den rigtige hovedpersonen i H.C. Andersens eventyr Krøblingen fra * syerske Ane Margrethe Pedersdatter ( ) NAVNETRÆ: Skovfoged egen anslået fra 1586 * 1892: / ca 300 år / højd: 22 m / / Ø: 110 / * 2000: / ca 414 år / / omf: 580 / Ø: 180 / Bisserup Skovfogedsted fra 1735 /1840 Trefløjet idyl med træpumpe på gårdspladsen * Skovfoged Chr. Fr. Jensen * Skovfoged Henrik Rasmussen (. 1877) * Skovfoged Peder Hansen ( ) * Skovfoged Jørgen Madsen ( ) * Skovfoged+Skytte O.L. Bang ( ) * Skovfoged G. Kreuøjser ( ) * Skovfoged Aage Karholt ( **) Nu: Leje bolig 2,0 2,2 2,25 2,3 Sidste rettelse:

3 t. Venstre t.h i vej-t På jorddige: Meget høj dobbelt-kastanie * / ca 180 år /højd: / omf: 440 / Ø: 140 / ca 1826 ØSTRE HOVEDVEJ 2,45 Museumsstykke : Selvforynget bøg fra ,55 NAVNETRÆ: Elisabeths Bøg ,75 * Ellen Elisabeth Lindholm ( ) gm 1880 Chr. C. lensgreve H.-H. * / 126 år / omf: 380 / Ø: 121 / Store sletter efter storm ,8 RUDE SKOV I vej-t t.v WILHELMINEVEJ VESTRE HOVEDVEJ t. Højre NAVNETRÆ: W.H. Klüwers Ege 3 ege plantet 1802 * / 204 år / omf: 356 / Ø: 119 / * Birkedommer Wulf Heinrich Klüwer ( ) * Wilhelmine komtesse Reventlow ( ) gm. 04. MAJ 1808 F.A. lensgreve H.-H. ( ) NAVNETRÆ : Tændte DK s (og Skandinaviens) FØRSTE JULETRÆ på HBG NAVNETRÆ: Mies Høj gravhøj fra stenalder med Evers Eg på toppen. Dette efter en romantisk affære, der uplanlagt bar frugt, hvorefter de blev beordret at gifte sig i 1886 af storesøster, lensgrevinde Elisabeth! 1886 * Marie Alexander v. Lindholm ( ) * Anton Mazanti Evers ( ) ViceAdmiral * / omf: 290 / Ø: 92 / NAVNETRÆ: W.H.C.L. Klüwers Eg 1802 * Godsforv W.H.C.L. Klüwer ( ) Stenalder gravhøj I rævegrav i den markante bakke i lærkene blev ca 1950 fundet kraniet af pige fra Keltisk Jernalder. Skovhovedvej forbinder Fuirendal Skov 4 km m. nord m. Havet 2 km m. syd (ex. NAVNETRÆ: Skovriderparret og Børnene 1895) I dag: Kun stubbene ses i en halvcirkel ud fra vejen. * Skovrider A.C.M. Oppermann ( ) * A. Nicoline Rasbech ( ) * Børn Stormfældet område; selvforynges To lave kæmpehøje i baggrunden, Jomfruhøjene Ahorn. Naturligt opstået efter stormen 3,0 3,05 3,25 3,5 3,5 3,9 4, På begge sider Højryggede agre (fra.?) 4,2 Grevindens Kig ud over Andemosens vestende Meget rigt fugleliv. Motiv meget brugt af malere. NAVNETRÆ: Ruinen af Jørgen Madsens Bøg Kobberplade opsat af taknemmelige skovarbejdere 1924 * Skovfoged Jørgen Madsen ( ) 4,45 * / 314 år / omf: 520 / Ø: 165/ Afbildet på maleri 1864 Vejdæmning med: Andemosen på begge sider. Dæmningen ca 1850 Motiv meget brugt af malere, bl. a. på maleri fra ca 1865 Sidste rettelse:

4 LUDVIGS SKOV Sporet på tværs: I årene blev hér i området inddraget og tilplantet 360 tdr. l. landbrugs- og overdrevsjord. Navnet efter daværende lensgreve Ludvig Holstein- Holsteinborg ( ) NAVNETRÆ: Bents Lind 1881 * Lensgreve Bent H.-H. ( ) * / omf: 250 / Ø: 80 / Proveniens-forsøg anlagt af Statens Forstlige Forsøgsvæsen i ,55 4,6 Skår gennem skoven: Højspændings-ledninger ,05 Ting-stien forbinder Nyrup by (mod øst) med Rude 5,2 Politistation NAVNETRÆ: Morten Jensens Graner fra ,3 De store graner på jorddiget langs vejen er resterne af dem, der blev plantet på gårdmandens lod: * Gårdmand Morten Jensen, Rude ( ) Dansehøj fra broncealder med fyr på. Hér samledes Rude bys bønder, når oldermanden tød i hornet. Hertil gik byens marker førend skov-tilplantningen i ,4 PAS PÅ: megen TRAFIK Lige over Mindesten for Sønder Jyllands genforening 1920 Nuværende Skælskør Næstved landevej blev anlagt i et mere lige forløb i vinteren ,55 SKOVHOLMENE SKOV de næste par kilometer. Ejer: dir. Niels Jacobsen SYLLINGE SKOV T-vejkryds I vej-y Resterne af den Gamle Landevej SKÆ NÆS 5,65 NAVNETRÆ: Møllerens Ege blev plantet på Rude Vindmølles nedlagte tjeneste-jord i ,75 Møller Egene underplantet med Japansk Kirsebær Bebyggelsen S. allerede nævnt i Jordebog 1231 Ved 1800-tallets slut henlå store dele som mose og kær. Kjølsens Sving. Efter episode med: * Forstkandidat Niels W. H. Kjølsen (1930- **) 5,85 Møller Egene underplantet med lind NAVNETRÆ: Den store eg over granerne: 5,9 * Skovløber Harald Jensens Eg ( ) * / 90 år / omf: 310 / Ø: 99 / (NAVNETRÆ: Birke-Porten ) Nu forsvundet (kun stub i hver vejside) fældet ,0 NAVNETRÆ: Skovfoged Jørgensens Thuja 6,3 * Skovfoged / Fuirendal Skov J.M. Jørgensen ( ) * / ca 70 år / Ø: 24 / Sidste rettelse:

5 Selvstændig skov under Fuirendal Gods siden middelalderen. Det oprindelige grænse-dige ses. BØGEBJERG Bøgebakken, 31 m. o.h. (NAVNETRÆ: Her stod den enorme Bøgebakke-Bøg, der kunne ses langt ud på Smålandshavet). Den væltede en stille sommerdag 1954 lige foran Grevindens bil i en alder af * 1894: / 104 år / Langdysse fra stenalder. I historisk tid mødested for Venslevs bønder. I baggrunden NAVNETRÆ: Ellen Rasmus Ege tjenestejord 1890 tilplantet; egene er i dag overstandere. * / 116 år / omf: 260 / Ø: 83 / Asfaltvej t. V Fuirendal Venslev Fuirendal Søndre Skovfogedsted stuehus ca 1870 Stalde (indrettet ti l bolig 2005) a * Skovfoged Jens Larsen (17-18 ) * Skovfoged ( ) Peder Nielsen (( ) * Skovfoged Niels Hansen Sønderbye (18-18 ) * Skovfoged Jacob Hansen ( ) * Skovfoged J.M. Jørgensen ( ) * Skovfoged Kristen K. Sommer ( ) * Skovfoged ** Ejnar Madsen ( **) Nu: Leje bolig. 6,5 6,95 7,15 7,2 7,35 PAUSE -- PARKÉR Skovfogedstedets arbejdsplads: FUIRENDAL SKOV * Stor bøg fra: ca 1795 På pladsen * / 211 år / omf: 310 / Ø: 99 / * Bagest det sorttjærede Køkkentelt ca 1870 * Tørrelade for egebark. Denne produktion til garve-syre for saddelmagere betød meget hér. Asfaltvej: t. Venstre Sid ind! Vi fortsætter 7,7 I markkant NAVNETRÆ: Ostekars Eg * / omf: 308 / Ø: 98 / Vej-T: t. Venstre Fuirendal 1 NAVNETRÆ: Ulrichs Eg II. del af bevoksning 1949 * Greve Ulrich H.-H. ( **) 8,4 8,95 Let t.venstre lige-ud Sædegården FUIRENDAL Grus indkørsel FUIRENDAL svandt ind ved lensafløsningen 1921 fra ca 500 til 105 ha ved afgivelse af jord til ca 30 husmandssteder hér omkring. Trefløjet hovedbygning fra 1609 Nu: Leje bolig 9,0 Sidste rettelse:

6 Fuirendal Kirke ligger med indenfor det oprindelige voldsted. - Én af HBG s ex sognekirker! Har et rigt inventar. Ad udkørslen lige ud 10,2 Vej-T t. Venstre Nyrup 1 11,4 NYRUP landsby Ørebjergvej t.v.: Gl. Næstved Skælskør landevej 12,35 til Nr 9: Fattighus, lavt m. bindingsværk ca ,7 Nr 7: Pogeskole m. bindingsværk ca 1830 PAS PÅ meget TRAFIK Lige over Landevej 12,8 Vej-Y t. Højre Skovvvej 13,0 Gamle Skovridergård ( ) med lade i granit * Skovrider A.C.N.M Oppermann ( ) * Skovrider Michael Jensen ( ) 13,2 Ny Nyruphus blev bygget 1966 * Skovløber f1970 Otto Jensen (19 - **) Gamle Nyrup Skovfogedsted (17 - c. 1850) a 1830 * Skovfoged Henrik Rasmussen ( ) * Skovfoged Peder Nielsen ( ) * Skovløber Niels Andersen (1848-.) * Skovløber Laurits Petersen (1887-.) * Skovløber Thorkild Nielsen ( ) * Skovløber Hans Jø. Nielsen ( ) * Skovløber Harald Jensen ( ) Nu: Privatbolig 13,55 (NAVNETRÆ: Væltet stub: Mimi s Lind ) 13,85 RUDE SKOV * Komtesse M. Holstein , gm greve F. Moltke t. Højre Skovhovedvej 14,0 Grusvej t. Venstre Skyttevej 14,5 NAVNETRÆ: Polly s Eg navngivet på hendes 75 års dag * / 90 år / omf: 270 / Ø: 86 / * komtesse Polly Holstein (1926- **) gm. A. Coronéos. Tilplantet overdrev fra c Stormfældet gran , atter tilplantet. ex. Skyttested ,25 ex. produktions-sted for fasaner : * Skytte Kaj Pedersen ( ) * Skytte Finn B. Hansen (19 - ** ) Gule Hus 1790 / Ex: skovarbejder, nu: lejehus 14,85 Røde Hus1902. Landarbejder, nu: lejehus, længe ledigt 14,9 Sidste rettelse:

7 t. Højre HOLSTEINBORG VEJ t. Venstre OLSTRUP VEJ I indkørslen På plænen Dommergård 1818 / 1910 / 1952 ex. Dommerens tjenestebolig 1919:? Birkedommer Lund (18(08) 1854) * Birkedommer H.V.Fiedler ( ) * Birkedommer L. Hørup (18-18 ) * Birkedommer Hansen (18-18 ) * Birkedommer Rud. Hyrup ( ) Lejebolig : Skovriderbolig og skovkontor : * Skovrider Jens Ev. Rasmussen ( ) * Skovrider Lars Vigen ( ) Nu: Leje bolig. Arrestforvarer privatbolig: * Arrestforvarer Krarup * Arrestforvarer Anders Larsen (1859-c1949) Graverhus * Graver. 19 Peter Petersen ( ) Rude Arresthus: 1810/ Rude Politistation + -tjeneste-bolig: * LandOverbetjent Marinus Matthiasen ( ) * LandOverbetjen A. Kidholm ( ) * Politiassistent c J. Skjærlund ( ) Ret 1810/ : Bitingsted for Dommeren i Korsør og Skælskør købstæder, Vester Flakkebjerg Herred og Holsteinborg Birk (se under Dommergård). NAVNETRÆ: Sparekasse Eg II. blev plantet på Sparekassens 150 års dag af Lensgreve Erik H-H. (formand) og skovfoged Aa. Karsholt, BIS Puthus bygget af dårlige krigs-materialer 1942 Ex: skovchauffør * Skovchauffør 1921-a.1965 Henrik Larsen ( ) Nu: privat bolig Kulgravgård udflyttet 1780 fra landsbyen Sterrede. Stuehus a Avlsbygninger (brand) 1946 * Skovrider Mikal Herløw ( **) Nu: Leje bolig Birkely. Nordlige ca 1840, sydlige gule ca 1890 * Murermester Birch I. (. 1899) * Murermester Birch II. ( ) Skovfoged bolig: * Skovfoged Lars Rasmussen ( **) Nu: Leje bolig Stendysse med to kamre & skåltegn (Sagn: Om trolden i Grænge bjerg). Langdysse med bøg på 15,1 15,35 15,4 15,55 15,6 15,85 16,0 Sidste rettelse:

8 Fem nu forhenværende FORPAGTERGÅRDE... passeres over nogle kilometer Blev sammenlagt til én gård: (Kulgravgaard) i 2000 Tilbage på restparcellerne er de tomme driftsbygninger samt udleje boliger: * ex Møllegaard hvid trælade * nu (Ny) Kulgravgaard gul mursten, røde tegl * ex STERREDEGÅRD m. lade i kampesten Gadekæret på marken fra byen, Sterrede, nedlagt i 1780 * ex GADEGÅRD i svinget sidste rest af byen Olstrup, nedlagt i 1780 * ex Kirkeskovgård gul og bindingsværk Granstykkerne på begge sider samt sø-anlægget med hvide bænke blev eksproprieret af Statens Jordlovsudvalg fra Holsteinborg Gods som hjælp til betrængt lille naboliggende landbrug! Er disse anlæg efter hensigten med hermed? Bag 16,25 16,9 17,2 17,6 Grusvej t.venstre Grængebjerg hus hører til Skoven 1840 / 1900 * Jæger Rasmus Nielsen ( ) * Skytte Morten Larsen ( ) fungerende skovfoged do. * Skovløber Jørgen Larsen ( ) * Skovløber Rasmus Rasmussen (1876- ) * Skovløber Hans Nielsen ( )??? * Skovløber Karl Larsen ( ) * Skovarbejder Hans Jac.Larsen (1960 **) Nu: leje bolig 17,85 KIRKESKOV Kendt allerede i 1476, hvor den sælges af Sønder Bjerge sognekald; skoven kom først 1597 til herregården Snedinge. Ahorn-selvforyngelse efter storm ,9 Ned ad bakkerne Bøgeskov alvorligt tyndet af stormen ,1 1 række bøg, med 3 rækker gran (nu ryddet) 18,3 Dødsdømte pyntegrøntstykker: 18,4 Cypres. Kan ej bruges mere! Normands-gran: klippes endnu 2 gange. Stormfalds-areal Nu: Selvforynget i hegn 18,8 (NAVNETRÆ: Madpose-Træet var en meget gammel, kæmpe bøg, der stod hér til efter Hoveribønderne hængte deres mad op hér, når de var i skoven.) * 1892: / 106 år / 18,85 t.højre KASTANIE-ALLEEN Plantet i 1779 af lensgreve Henrik H.-H. 19,1 Guidning på dette vejstræk vil ske senere i modsat retning! Sidste rettelse:

9 t.v Sædegården SNEDINGE Snedinge hovedbygning har på sydsiden et højt fundament, grundet at huset stod op af voldgrav og den da omkringliggende sø. Det gamle middelalder bygnings-kompleks nedbrændte 1788, og den nuværende bygning opførtes på den gamle i 1790 Avlsgården har nogle af HBG Gods 16 fredede bygninger. Specielt blik-tagenes tilstand og problemer med at blive brugt driftsmæssigt m. V.: ex. Kostald; nu: museum 1640 m. N.: ex. Agerumslade 1663 Nu: Moderniseret til græsfrø-lager og -tørreri. m. Ø.: ex. Garager; nu: intet! (boliger??) ,4 KØR IND VEND -- PARKÉR. SNEDINGE MUSEUM Landbrugs- og skov-historie, landbo-hjem, brandslukning, håndværk o.m.a. Når åbent: café. 20,55 t. Venstre Asfaltvej 20,55 KASTANIE-ALLEEN Rützows Hus : et lerstampet 1 familjes hus ,9 * Godsforvalter Ad C Rützow ( ) Kildehuse i bindingsværk. ca ,2 Navn efter hellig-kilde; dens brønd nedlagt ca 1910 Skadetorns Fold er marken mellem havdiget (i baggrunden) og Kastanie-Alleen. Arealet ligger i 3 m. under havet og var en fladvandet havbugt indtil ,4 Tørremølle Bro med jerngelænder over kanalen gravet for at skaffe vand til et tørve-ælteri ca 1780 Enghovedhegn er stendiget løber ca 30 km ind midt i Sjælland. Det er bygget 1590 og markerer seks slags grænser. Skjelhus ex. firlænget skovfogedsted/enghoved- og Kirkeskoven * Skovfoged Hans Hendrik ( ) ex. smedebolig: * Smed Sommer * Smed Høyer * Smed Petersen? * Smed H.T. Hertz ( ) * Smed L. Hertz ( ) * Smed Jens P. Nielsen * Smed Christian Pedersen * Smed Georg V. Nielsen * smed Eskild Larsen * Smed Eigil Olufson ( ) * Smed 1976-ca1983 Erland Roland (1923- **) nu: lejehus 21,7 22,0 22,05 Sidste rettelse:

10 overfor ex. smedje for Holsteinborg hovedgård 1772 Enghoved er halvøen mod syd, der var skov til 22,4 1804; derefter ryddet til dyrket mark m. tørveskær. Randbevoksningen er rest af den oprindelige naturskov, hvor kampen mellem eg og bøg tydeligt ses. Braklægning i kystnære områder p.g.a. vildtskader Øksenbjerg huse blev bygget som boliger til 22,5 polske roepiger. ca 1890 Udsigt ud over: Udsigt ud over: * Holsteinborg Inder-nor : 375 ha fladvand, der 22,55 tilhører HBG Gods. * Istids sten-strøning ud over vandet. * Natura c 15 andre fredninger * Øen Fuglehøj med kæmpehøj. I baggrunden: vejdæmningen til Glænø, bygget 1881, der indgik i H. C. Andersens historie: Vænø bier efter Glænø Iskælderhus, gult m. stråtag, lerstampet ,8 * H. C. Andersen skrev historien: Gjemt er ikke Glemt om datteren hér i * datter/avlsforvalter Oline Petrea Højer ( ) Nu: Udleje bolig Svenskeng. Miljøfølsom eng med tidevandsområde; 22,9 god fuglebiotop. NAVNETRÆ: På kæmpehøjen under Egetræet fik H.C. Andersen ideen til historien: Det Gamle Egetræs sidste Drøm HOLSTEINBORG Jægerhus : Opført c med kældre. Nu: udleje 23,1 * Jæger Jens Jørgensen ( ) * Revirjæger Vilhelm Ferd. Bang ( ) * Revirjæger Chr. A.E. Lommer (18 19 ) Nu: Leje bolig Kuskehus opført for herskabskusk ,15 * Herskabskusk Adolf Svendsen (. 1908) * Tømrer. -. Nielsen ( ) Nu: udleje bolig. Solbo opført til fasan-opdræt. (Se u. Jægerhus) Nu: udleje bolig for to familjer. 23,2 Sidste rettelse:

11 HOLSTEINBORG Gl. Hollænderigård:gul hovedbygning m. sidefløje1820 a) Gul hovedbygning Nord: * Holsteinborg sogneråd * Holsteinborg Sparekasse * Godsadministration + Estlands Konsulat. b) Hovedbygning Syd: Mejeriforpagtere : 23,3 c) Hovedbygning Syd: Mejeriforpagtere : * Inspektør (LBG) Ole Adler * Inspektør Hans-Henrik Pedersen ** d) ex. mejeri, hvidt. ca 1720 Nu:Tømrerværksted Borg- og ladegård set over voldgraven fra nord HOLSTEINBORGvej BISSERUP HBG Park ,5 Strandskov, (se tekst forrest i dette sæt) BISSERUP Landsby (BIS) Ret ens proportionerede huse langs vejens begge sider. Bindingsværk og spåntækkede gavle. HOLSTEINBORGVEJ Anlagt som gade for diverse fabrikationer ca (Kakkelovns-fabrik, fajance-fabrik, sæbe-syderi, hørvæveri m.m.) Nr. 203 Jacob Skovmands Hus fra a.1840 t.h. Nr BISSERUP HAVNEVEJ STRANDENG t. Højre * Skovløber ? Jacob Jacobsen ( ) Industri-huset rummede førhen fajance-fabrik * Fabrikør Gesner (18-18 ) Missionshus. Eet af 13, som lensgreve Chr. H.-H. hjalp med / etablerede c Holsteinborg Brugs første formand fra 1872 var landets statsminister, lensgreve Ludvig H.-H. NAVNETRÆ: Eg m. kobberplade fra 125 året ,5 25,55 25,7 Det meste af nuværende bebyggelse er fra ca ,75 Nr 9 Poge skole som Grevskabets seks andre ca ,85 Holsteinborg præstebolig 25,95 Skuespillerinden, Ulla Jessens barndomshjem Skole Grevskabets havde 24 så sådan ud ,0 Der hører 13 km kystlinje m. strandenge til Holsteinborg Gods Nr 58 Toldbetjente-bolig bygget i ,4 Nr 62 Fiskergården bygget ca ,5 Lodskroen. Frasolgt Holsteinborg 26,55 Sidste rettelse:

12 BISSERUP HAVN t. Venstre Havne-området har tidligere haft købstads-rettigheder. Havnen lå på Holmen syd for indtil ca 1790 Her er tre brugergrupper: * Fiskerne * Lystsejlerne m. gæste-sejlere * Småbådene inde i Skovkrogen. Havnemolen blev bygget af lensgreve F. A ,7 Følg kysten frem I vej-y t. Venstre 26,8 PARKÉR! Gå til: Lodskroen: Frokost! 26,9 Retur HOLSTEINBORG Kør over broen. Parkér! Gå Gennem port t.h. for Syd-Tårn Parken Afslutning Sidste rettelse:

13 GODSET Et GODS er tit et noget uklart begreb, der forbindes med historiske forestillinger, der ikke har været aktuelle i århundreder. Begrebet et GODS kan typisk opdeles i: *) de historiske kulisser, der er typisk ved større, smukke landskaber og med en alt for stor historisk bygningsmasse, samt *) produktions-delen (driftgrene, aktiviteter), der prøver at tilvejebringe en bæredygtig økonomi ikke blot til virksomheden, men også til vedligeholdelse af den historiske kulturarv på stedet. HERREGÅRDS - MILJØET Definitionen på den almene opfattelse begrebet HERREGÅRD, favner i virkeligheden bredere, end de fleste personer forbinder med dette emne. Hver for sig er der selvstændige betegnelser for en herregård, og til sammen danner de helheden. De kunne være: BYGNINGERNE (fredede og bevaringsværdige) PARK- OG HAVEANLÆG INTERIEUR OG ARKIVER PRODUKTIONER OG BESKÆFTIGELSE HERREGÅRDS-LANDSKABET HELHEDEN Holsteinborg er en smukt beliggende herregård med et velbevaret, storslået bygningsanlæg, der dominerer omgivelserne stærkt. Der findes i dag 174 bygninger på Holsteinborg gods. Hovedbygningen og ladegården er sammenbygget og ligger på det store voldsted på ca. 200 x 100 m. Det har på tre sider en bred grav, afbrudt i et af hjørnerne. På den østlige side er graven nedlagt Centralt i hele anlægget er en stor kvadratisk ridebane. Ladegården har en homogen stil og materialekarakter. Anlægget er strengt symmetrisk og alleerne og parkanlægget understreger bygningernes øst-vest akse og forlænger den ud i det omgivende landskab. Alle fire alleer i parken på Holsteinborg er plantet i Den store midteralle mod øst er anlagt med optisk virkning, så perspektivet forstærkes. Parken, der både har den franske haves formelle træk og den engelske haves store plæner med trægrupper, omfatter et areal på 28 tdr. land. Holsteinborg ligger ved kysten i læ af den øst-vestgående randmoræne ved det stille vand mellem fed og småholme. To højre spir kan ses over den kraftige beplantning, der omgiver Holsteinborg. Herfra bølger alleerne ud over det småbakkede terræn. Alleen mod vest fra 1779 er lagt lige under, men langs toppen af randmorænen med udsigt over vandet. Langs alleerne ligger en række af de bygninger, der hører eller har hørt til gården. Bygningerne, der er fra forskellige perioder, har rummet mejeri, savværk, smedje, godsinspektørbolig, arbejderboliger osv. Alle husene har navne, og der findes kulturhistoriske fortællinger om hvert hus. Sidste rettelse:

14 H I S T O R I E. HOLSTEINBORG GODS ligger med sine 13 km kystlinje ned til Sydvest-Sjællands sydlige dobbelt-kyst, der med en række af øer, holme og rev opdeler vand-områderne med de rolige indvandes lagunekyster fra det rå hav udenfor med kysten under stadig nedbrydning. - Dette egenartede sceneri har gennem tiden tiltrukket og inspireret særdeles mange malere og digtere fx H. C. Andersen gennem 25 år. HOLSTEINBORG har på c. 800 år alene haft tre ejere eller embeder; - og handlet én gang!! Siden før år 1200 lå på det nuværende bygnings-anlægs område et forsvarsværk til beskyttelse af den nærliggende da et flådestøtte-punkt Bisserup Havn. Med navnet BRÅDE kendes godset som et lenssted under Roskilde bispestol helt frem til 1522, hvor Kronen overtog. Ældst bevarede jordebøger er fra 1290 og Frederik II.s bestræbelser på at skabe kongelige enemærker i Nord-Sjælland medførte en række store godsmageskifter, hér bl. a. med Niels I. Trolle til Torupgård, der i stedet i 1562 fik BRÅDE Gods, der herefter bar navnet TROLHOLM. Det store voldsted blev snart efter indgravet, et næsten helt symmetrisk borg- og ladegårdsanlæg blev bygget i årene Ligeledes blev ladegården på den nærliggende sædegård, Snedinge bygget (Godsets arkiv har sager helt tilbage til 1400-tallet). Da amtmand over Flensborg Amt, Ulrich Adolph Holstein (søn af dansk oberst Adam Christopher) år 1700 erhvervede Baroniet Fuirendal, blev grunden lagt for den nuværende slægt som ejere af gods i Sydvest-Sjælland. I 1707 købte han de to sædegårde TROLHOLM og SNEDIN- GE, som opgik i GREVSKABET HOLSTEINBORG. (Dette omfattede bl.a kirker, 11 hovedgårde/godser, 84 landsbyer, 7 poge- og 24 skoler). Denne første lensgreve hér blev Frederik IV s svoger, og var i dennes sidste 10 regeringsår Rigets storkansler, og var Ridder af Elefanten. Storkansleren etablerede 10 landsbyskoler c. 1710, og indbyggede Holsteinborg Kirke i 1728, der fortsat er normal sognekirke den ene af Landets to eneste privatejede sognekirker i dag. Den sjette lensgreve, Frederik Adolph, havde mange nære relationer til Reventlow og Bernstorff kredsen og deres interesse- og aktivitets-fællesskab med landboreformer, økonomi og de spirende nye politiske styreformer. Få af utallige eksempler: I 1808 tændtes det første juletræ i Danmark (og Skandinavien); 24 skoler og 12 husflidsskoler blev bygget , Danmarks første sygekasse oprettedes i 1811, Nord-Europas første Sparekasse i 1810, Sorø Amts Landøkonomiske Selskab i Et skub til erhvervslivet kom, da 11 industrier etableredes i Bisserup (fajance-fabrik, sæbesyderi, damaskvæveri o.m.a.). Også udkastet til Norges Ejdsvold Grundlov fra blev skrevet hér i Havestuen. Syvende lensgreve, Ludvig var bl. a. konseilspræsident Denne og hustruen Mimi var vært for H. C. Andersen over 36 gange hér, samt i København. C. 50 af digterens eventyr, historier; fædrelands-sange, digte, rejse-beskrivelser - endog en opera - er skrevet eller inspireret hér. Nuværende ejer siden 1977 er den 12te af familjen: Kammerherre Ulrich greve Holstein Holsteinborg. Hustru er cand. jur. Monica f. Sally. Familjens daglige liv leves i hovedbygningen, hvis nordlige del blev bygget i Sidste rettelse:

15 E J E R E. BESIDDERE HOLSTEINBORG. Fra 1200-tallet til 1522 tilhørte bryde-/sædegården BRAADE Roskildebispen, hvis lokale administration blev udøvet herfra af skiftende lensmænd. Kronen overtog (i 1522 altså endog før Reformationen) Kirkens besiddelser hér. - I 1562 mageskiftede Frederik II sig til Niels I. Trolles godser i Nordsjælland mod BRAADE. Fem generationer af denne slægt besad således TROLHOLM til år FUIRENDAL. Hovedgården Vindinge kendes tilbage til 1300-tallet. Ejendommen havde i de efterfølgende ca. 240 år frem til 1632 alene medlemmer af slægterne Sosadel / Dyre og Dresselberg som ejere uden at være handlet.. Christian IV købte VINDINGE og overdrog den til en søn. Senere kom ejere af slægten Rosenkrantz. - Slægten FUIREN ejede sædegård og gods og fik det ophøjet til BARONIET FUIRENDAL i Amtmand U. A. Holstein blev baron til Baroniet Fuirendal år GREVSKABET / GODSET 1708 i dag. I 1707 købte baron U. A. Holstein sædegårdene TROLHOLM og SNEDINGE, der sammen med Baroniet FUIRENDAL i 1708 gik op i Grevskabet Holsteinborg. (Fri ejendom i 1921). I årene efter 1700/1707 har nedennævnte 12 (lens-) grever Holstein til Holsteinborg været besiddere / ejere af (Grevskabet) HOLSTEINBORG (Gods): Livsperiode Ejerperiode Ejerår ULRICH ADOLPH (1700) FRIEDRICH CONRAD !! CHRISTOPH CONRAD !! CAY JOACHIM !! HINRICH FRIEDRICH ADOLPH LUDVIG HERMAN C. H F. CHRISTIAN C. C BENT ERIK JOACHIM AD. FR IB ULRICH (25) Gennemsnitligt 25 år Sidste rettelse:

16 MODERNE VIRKSOMHED. De forskellige aktiviteter i dag er LANDBRUG, BOLIG-UDLEJNING, CONSULT, JAGT, SKOVBRUG samt KIRKE-GÅRD og KIRKE, udlejning af BÅDE- og STEJLE-PLADSER og GRØNNE AREALER.. Der ydes ikke mindst megen tid på naturforvaltning og publikums brug af naturen. HOLSTEINBORG GODS AREAL (i ha.) LANDBRUG 800 SKOV 546 GRØNNE OMRÅDER 32 HUSE m.m Af ansatte var der i 1921: 540 personer, i 1977 var der stadig c. 80. I dag er der kun 12 ansatte. Byrderne i nutiden er hårdt belastende for økonomien. Fælles med andre primært producerende virksomheder er der et stigende tryk af skatter og afgifter, byrder ved den tiltagende hensyntagen til miljøet med netop på disse ejendomme! stærkt øget mængde af mange rådigheds-indskrænkninger, fredninger i landskabet, administrative belastninger fra det offentliges side etc. etc. * De primære produktioner giver et stadigt ringere resultat grundet produkternes salgspriser falder, hvor produktions-omkostningerne stiger. Det er dette nettoresultat, firmaet skulle overleve med..! * Når gælden fra fortiden ydermere skal afbetales, synes situationen tit kritisk. * Et gods er en moderne, rationelt drevet virksomhed, der virker under optimal opfyldelse af etiske og miljømæssige krav. Byrder fra fortiden som stadig belaster i nutiden har denne type virksomheder en del af (her kun få eksempler): * Lensafløsningen (her 1921) betød en stor amputering af økonomien med virkninger frem til nutiden; mange ejendomme endte med at afgive mere end 2/3 af det samlede areal. * De centrale sædegårdes store driftsbygninger er endt med at skulle vedligeholdes af dette tilbageværende, alt for lille areal. Holsteinborg Gods har glæden af at eje 16 fredede bygninger med tilhørende vedligehold. Heraf kan kun de 8 anvendes i praksis! Resten er tomme, historiske kulisser. * Omkostningerne ved skift af ejer-generation har på disse ejendomme været større, end man har kunne nå at konsolidere førend hver ny situation med en ophobning af gammel gæld til følge. * Holsteinborgs skov-areal udgør ca. halvdelen af det totale areal. Flere gange har om-rådet ligget i stormes centrer. I 1967 tabtes 20 år normal hugst (= manglende indtægt!), i års og i års. Årlige driftsomkostninger og skatter vil stadig påløbe samt oprydningen! Sidste rettelse:

17 FREDEDE BYGNINGER PÅ HOLSTEINBORG. Af det store voldgravsanlæg er endnu den søndre, vestre og nordre vandgrav intakt. Over den sidstnævnte fører en stenbro, på hvis modsatte side der ligger et lille porttårn med skydeskår og flankemure. Man skal igennem et nåleøje porttårnet for at slippe ind til den ydre gårdsplads på holmen. Det er vel et af de sidste eksempler på forsvarsbetonet herregårdsarkitektur i dansk bygningskunst. - Både broen og portlængen dateres til ca Ladegårdens sydlænge er fra 1649, vestlængen fra ca 1650, og stenladen i nord fra Hele ladegården blev praktisk taget ødelagt ved en meget stor brand i Fra avlsgårdens store gårdsplads ses boligens venstre fløj, som afsluttes med et ottekantet tårn i hver ende. - Denne del af anlægget stod færdig i Den nordre længe, hvis gavl viser sig ved det venstre hjørnetårn, er det ældste afsnit og blev først påbegyndt i Hele byggeriet strakte sig således inden for Christian IVs regeringstid. Før vi forlader gårdspladsen, er det værd at bemærke den smukke kurvehanksbue over to porte med sandstenstavler over. Tavlerne bærer Rudernes, Trollernes og Rosenkrantzernes våben. HISTORISKE STEN i HOLSTEINBORG YDERGÅRD. Foran kirkeporten ind til den indre borggård ses en samling af sten daterende sig fra f. Kr. til 1890 e. Kr Hånd-kværn til korn Yngre stenalder ca før Kr HBG Parken V. Grutte-sten til korn Yngre stenalder ca før Kr HBG Parken V. Sten med skåltegn yngre bronzealder c f. Kr. Kirkeskov, Æskebjerg Dobbelt døbefond c. år 1000 Fuirendal Kirke? Vievandskar c Fuirendal Kirke? Sandstenstavle med 1648 HBG. over vestport inskription. Sandstens løver med Heraldiske våbener 1650 HBG. Stod oprindeligt ved broens nordende. Antvorskov Amts kgl. AA WB N Sædegården Gjerdrup Vildtbanes grænsesten Gravsten, flækket 1705 Fuirendal Have Bro overlægger 1890 Kirkeskov SØ FREDEDE BYGNINGER på sædegården SNEDINGE. Det fredede ladegårdsanlæg på sædegården Snedinge tre km vest for Holsteinborg. Forbundet med den tre km lange kastaniealle ligger denne ældgamle gård, der indtil 1707 var hovedsæde i et større gods. Ladegården er smukt bevaret med bygninger fra 1567 til Sidste rettelse:

18 LANDBRUG Landbrugsstrukturen på Holsteinborg Gods kendes tilbage til jordebogen fra Efter 1500 tallets midte begynder de ansatte på de forskellige hovedgårde at træde ud af historiens mørke. -- I alt har der efter år 1700 hørt tre store sædegårde (Fuirendal, Holsteinborg, Snedinge) til Grevskabet, og otte andre herregårde eller godser til ejeren privat. Landbruget på Holsteinborg Gods idag producerer på ca. 735 ha hovedafgrøderne korn (hvede, byg og rug) samt en meget stor andel græsfrø samt oftest også raps. Halmen fra de afhøstede marker bruges for en stor del går til Godsets eget halmfyr, der både producerer varme til tørring af korn og opvarmning af en del boliger samt Kirke, administration og hovedbygning på Holsteinborg. Landbruget beskæftiger tre faste maskinførere og ledes af en inspektør. UDLEJE AF BOLIGER Som et levn fra ældre tid, hvor et Gods havde behov for bolig til de mange medarbejdere, ligger der rundt omkring i landskabet store og små boliger af alle aldre og typer. Holsteinborg Gods har ca. 40 udlejeboliger. De fleste af disse bliver lejet ud på helårsbasis. Afstanden til motorveje er ca. ½ time og til København 1½ time. Huse, der bliver ledige, vil blive annonceret på hjemmesiden: og henvendelse med ønske om leje af bolig kan ske skriftligt hertil. Boligerne ligger naturskønt ved skov og nogle også ned til vandet. De fleste har en størrelse på m 2. Dog er der også nogle få store funktionær- og hovedbygninger.. Sidste rettelse:

19 SKOV PLANLÆGNING På Holsteinborg Skovdistrikt har der været en lang tradition for både strategisk (langsigts-) som driftsplanlægning. - Da så de to professorer i skovbrug på Landbohøjskolen i udarbejdede en Driftsplan for Grevskabet Holsteinborg s Skovdistrikt blev der skrevet skovhistorie! Denne plan fik stor betydning for skovplanlægningens udvikling helt op i ny tid. Blandt Landets Skovbrugsinteresserede har det Holsteinborgske Skovdistrikt haft et godt Ry på sig... dets gode Omdømme er mere end velfortjent. (1907). En gennemgang af skovplanlægnings-princippernes udvikling på Holsteinborg Gods gennem godt 220 år kunne deles op i fem afsnit: * Tiden før * Perioden er karakteriseret ved det tiltagende behov for - og dermed udvikling af - begreber (redskaber) som: Beskrivelse Opmåling Taksering - Hugstplan * I blev den første store, samlede plan til. * Fra Plan 1907 til Plan 1960 afløste med nogenlunde regelmæssige mellemrum i alt 6 planer hinanden. * Forud for Plan 2001 var den digtale teknik kombineret med GSM-mulighederne udviklet til praktisk brug. JULETRÆETS HISTORIE I dag betragtes juletræet som et uundværligt element i alles jul i store dele af verden. For ikke længe siden var dette imidlertid meget lidt udbredt, men starten hertil skete på Holsteinborg. I 1808 indgik komtesse Wilhelmine Reventlow fra Brahe-Trolleborg på Fyn ægteskab med den da 24-årige lensgreve Frederik Adolph Holstein-Holsteinborg, og med hende tilførtes Skandinavien et af sine væsentligste elementer i julen. Den 24. december1808 blev det første juletræ tændt på Holsteinborg i den lange Vintergang i Østfløjen. Det var pyntet med røde og hvide lys samt kulørt, udklippet papir. Ingen drømte da om, hvilken stor udbredelse denne skik senere skulle få både i og uden for landet. I 1865 skrev H. C. Andersen dette smukke julevers, der af grevinde Mimi Holstein blev brugt som julegave i Nord-Jylland: Paa Holsteinborg Juletræet staar Med straalende Gaver og Kjærter, Én gren helt op til Limfjorden naar Med hilsen fra Trofaste Hjærter Sidste rettelse:

20 H. C. ANDERSEN på HOLSTEINBORG Vor internationalt kendte digter, H. C. Andersen, kom på 36 både korte og meget lange besøg hos familien Holstein. Han blev betragtet som en meget nær ven nærmest som en af familien. Hans liv her er beskrevet i to bøger på grundlag af hans brevveksling med lensgrevinde Mimi f. Zhartmann og resten af familien. Digteren lod sig inspirere af lokale personer, hændelser eller gåture langs vandet og brugte dette i sine arbejder. Men ikke mindst blev opholdene her anvendt til selve det at skrive. Således har han til c. 40 eventyr og historier, vers, sange og kantater, eller dele af rejsebeskrivelser, ja endog en opera, fået ideen eller de er blevet til her. Utallige steder står stadig som dengang: navnetræer, mindestene, udsigter, huse etc. giver mindelser om hans tid og arbejder hernede. HOLSTEINBORG KIRKE Kirken fra 1728 er en af Danmarks sidste privatejede kirker, der fungerer som normal sognekirke. Den er således den eneste uafløste af Holsteinborgs oprindelige 17 kirker. I alt væsentligt er den bevaret uændret. Loftet har stifternes våbener og monogrammer: t.v. med Elefant-Orden under storkansler Ulrich Ad. lensgreve Holstein-Holsteinborg ( ); t.h. Christine Sop. komtesse Reventlow ( ). Lensgrevinden var søster til kong Frederik IVs dronning Anna Sophie. Kirken her har således mange detaljer fælles med de kongelige kirker på Fredensborg og Frederiksberg slotte. Kgl. hofmaler Hendrik Krock har i 1725 malet alterstykket: Jesus i Getsemane Have. Sidste rettelse:

21 HOLSTEINBORG PARK Haven er 14 ha stor og er anlagt over flere perioder på sydskråninger med udsigt over Smålandshavet og de skovomkransede øer Glænø og Ormø. Ældste bevarede del er den barokke, anlagt i 1725 bl.a. med fire lindealleer. Den midterste 2 km lange lindealle danner samtidig hovedaksen i både have og borg- samt ladegårdens anlæg. I 1979 etableredes buxbom parterre hækkene omkring slottet. Landskabsarkitekt H. Flindt supplerede i 1860erne med en landskabeligt anlagt have syd og vest herfor med store plæner og spredte ofte sjældne træer isprængt små skovpartier. De vestligste dele af haven er anlagt efter 1892 af landskabsarkitekt Glæsel. Langs vandet går flere stier med udsigtspladser over Holsteinborg Nor, ideer og motiver herfra er anvendt i mange af H. C. Andersens arbejder under dennes ophold gennem 25 år på Holsteinborg. I nordøstdelen af den barokke have ses en marmor mindesten, opsat af lokale beboere i Der er også etableret en mindesten i 1856 for H. C. Andersens efeu nede i vankanten imod sydøst. Holsteinborg Gods har i øjeblikket 64 NAVNETRÆER plantet for børn i familiens ti generationer og for andre familiemedlemmer. I Parken udfor det gule Havehus står Sølvbrullups-Egen fra 4. maj 1833, ved kysten i sydøst en mindesten for H.C. Andersens Efeuen, plantet maj På kyststien står den troldagtigt krogede, digteren Ludvig Holsteins Eg. På Ridebanen i borggården står en lind plantet af H. C. Andersen 1860, hugget hos skovfogeden på Glænø. FRIVILLIGE FREDNINGER PÅ HOLSTEINBORG GODS Det er positivt ofte at få tilkendegivet, at man glæder sig over de mange værdifulde elementer, der er bevaret og tilstede i Holsteinborg-området. Naturfredningsrådet (brev af ) udtrykker meget markant, at området indeholder selvstændige naturværdier og interesser. Dette har ejerne af Holsteinborg Gods længe sandet og arbejdet for. De senere ejere af Holsteinborg Gods har lagt forskellige intentioner i de frivilligt etablerede fredninger. Man har påtaget sig forskellige afsavn og byrder i de sidste generationer for, at den overordnede målsætning med fredningerne kunne holdes. Alene i de sidste omkring 60 år har Holsteinborgs besiddere frivilligt etableret 8 fredninger eller for almenheden adgangsgivende foranstaltninger, hvoraf de fleste stadig står ved magt. Siden omkring 1936 har Holsteinborgs ejere taget initiativ til 8 større fredninger og landskabssikringer; de seneste er iværksat i Blandt fredninger er en frivillig aftale indgået mellem Holsteinborgs besidder og Statsministeriet den , der bl.a. skulle sikre bevoksningen på Ormø! Denne blev også da af alle betragtet som særdeles særegen og bevaringsværdig, hvorfor der blev lagt stor vægt på, at skoven - bl.a. grundet dens rimeligt ringe størrel blev sikret imod slid fra for meget publikum, og at bevoksningen og dens sammensætning i alle tilfælde med alle midler skulle bevares. Til sikring af dette udtrykte Bekendtgørelsen: Adgang til Øerne forbydes enhver, der ikke forud har indhentet Tilladelse hos Ejeren eller dennes Befuldmægtigede. Sidste rettelse:

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Helsingør Kommuneplan 2004-16

Helsingør Kommuneplan 2004-16 1 JYRO-projekt nr. 04-50 dato: 21.02.05 Helsingør Kommune Udviklingsafdelingen, Rådhuset 3000 Helsingør Udviklingen@helsingor.dk Indsigelse mod / tillæg til Helsingør Kommuneplan 2004-16 For Danstruplund,

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Hovedvejen 35, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Hovedvejen 35, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

1560. 1606. 1660-1730 erne. 1682. 1700. 1720. 1765. 1759. 1798-1804. 1800-tallet. 1849. 1970-1990 erne. 1993-1996. 2002. 2004. 2005. 2006. 2013.

1560. 1606. 1660-1730 erne. 1682. 1700. 1720. 1765. 1759. 1798-1804. 1800-tallet. 1849. 1970-1990 erne. 1993-1996. 2002. 2004. 2005. 2006. 2013. Tidslinje 1560. Frederiksborg Slot påbegyndes. Slotshaven anlægges som urtehave og lysthave 1606. Christian d. 4. får bygget Rosenborg Slot og anlagt Kongens Have i renæssancestil 1660-1730 erne. Kongens

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 16: Langstrup Kortlægning af kulturmiljøer 2014 16: Langstrup Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk BESØGSADRESSE Teglgårdsparken 2 DK-5500 Middelfart AT MØDES CENTRALT PÅ EN NY MÅDE Selv den mest tålmodige

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere