Adelen under Enevælden magt og manifestation v. Anne Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adelen under Enevælden magt og manifestation v. Anne Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum"

Transkript

1 Adelen under Enevælden magt og manifestation v. Anne Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum Sidste år skrev jeg om forskningsprojektet Adelen på Giveegnen. Et forskningsprojekt, som gennem de kommende år vil blive udviklet. Ud fra det kildemateriale, der hidtil er fundet, er det uhensigtsmæssigt at skrive om den adel, der under Enevælden boede på Giveegnen. I stedet vil jeg gennem nedenstående søge at give et billede af, hvad det krævede af adelen at beholde magt og position. Det vil fremgå, hvordan der var forskel i mulighederne for den adel, der opholdt sig ved hoffet, tæt på kongen, og den adel, der ikke havde denne mulighed. Rundt om den smukke plads ligger fire ens palæer. De er hvidpudsede og har smukke valmede tegltage. I bygningerne bor nogle af Danmarks rigeste adelsfamilier. Moltke, von Levetzau, Brockdorf og Schack. I kvarteret ligger flere andre adelspalæer. Bernstorff, Dehn, Gyldenløve og mange andre har bygget i Frederik V s nye bydel, Frederiksstaden. 1 Pladsen her er forbeholdt smukke barokpalæer, og der er ikke plads til individuelle udtryk. Symmetri præger bygningerne, der ligesom hele Frederiksstaden, såvel facademæssigt som indvendigt, er opbygget efter længde- og breddeakser, der sikrer det fuldendte udtryk. Beletagen, husets fornemste område, der oftest er bygningens 1. sal, er husets hjerte. Her har herren og fruen deres gemakker, og her modtages gæster, gesandter og klienter. Hvem, der har adgang til de forskellige rum, er bestemt efter rangklasse og tilknytning til herskabet. Alt er nøje planlagt og koordineret. Sovegemakkerne er henholdsvis herrens og fruens mest private rum og sfære. Her modtages kun personer fra de øverste rangklasser. Når besøgende bevæger sig hen mod disse gemakker, må de gennem en række forkamre, der befolkes af personer fra de forskellige rangklasser. Der vil ofte være første antekammer og andet antekammer og alt efter herskabets rang flere andre forgemakker med forskellige navne. 2 Besøgen- 12

2 de med lavere rang må vente i et af kamrene hvilket forkammer eller forgemak bestemmer rangen. Det handler om at vise magt og om selviscenesættelse. Det er ikke kun huset, der er opbygget til at vise herskabets magt. Også møbler, paneler, tapeter, spejle, lamper og øvrige interiører er udformet, så det honorerer kravene om at vise størst mulig magt. Spejlenes rammer er smukt udskårne og belagt med guld, lamperne er besat med sirlige glasblomster, der er lavet i Venedig, og møblerne er betrukket med dyre silkestoffer importeret fra Østen. Herskabet manifesterer gennem disse smukke palæer og disses indretning magt, men her ender selviscenesættelsen ikke. Klædedragt, sko, hår og smykker er mindst lige så vigtige dele af selviscenesættelsen. Hvilke stoffer, der anvendes til klædedragten, afhænger af rang. I øvrigt er guld- og sølvbrokade, silke og andre fine stoffer så dyre, at det er umuligt for mindrebemidlede at købe disse stoffer. Herren går klædt i silkeknæstrømper, knæbukser, skjorte, vest og jakke. Fruen er snøret stramt i et korset med stivere af hvalbarder, har et bredt panier, der sikrer den rette brede form, og en kjole med et meterbredt skørt, en smal overdel med smæk og trekvarte ærmer. Begge har høje hvidpudrede parykker på og er farvede hvide i ansigterne. Begge har sko med høje hæle, og fruen har store smykker i ørerne, i håret, om halsen og på kjolen. Såvel herskabet som alle omkring dem bevæger sig efter nøje planlagte og koordinerede mønstre. Hverdagen består af visitter, tafler, baller, teater og andre begivenheder, der kan være med til at manifestere rang og magt. Alle kæmper for at få eller beholde deres plads ved hoffet. Siden Enevældens indførelse i 1660 har adelens position ved hoffet været truet. Kongen udnævner adel og giver privilegier til dem, han finder Korsettet var en meget vigtig del af dragten. Såvel små piger som drenge blev snøret, fra de var omkring to år. Modeidealet under Enevælden dikterede, at kvinderne skulle være endog meget slanke om livet. Drengene fik korset på for at blive ranke og slanke. 13

3 værdige eller blot har et godt forhold til. Dette formindsker i væsentlig grad den gamle adels magt, og det øger nødvendigheden af at have et palæ i København, så det er muligt at være nær kongen. Den nye adel, og den del af den gamle adel, der forstår og accepterer det nye spil, indfinder sig i København. De bygger palæer, deltager i hoflivet og agerer i det spil den maskerade der forventes af dem. Foruden solen langt fra kongen For enden af den smalle grusvej ligger et stort hus. Huset er flankeret af lange ladebygninger. Foran huset springer vandet i et kunstigt bassin. Huset står i røde mursten og er prydet af tegltag. Bygningerne er placeret og opbygget efter barokkens strenge krav til symmetri. Hovedhusets fordør findes midt på bygningen, og på hver side af denne er præcis lige mange vinduer. Huset er i to etager. Der er utallige gemakker, sale og værelser, alle prydet med smukke tapeter, malede plankegulve og møbler, der er importeret fra Frankrig. Herskabet tilhører den adel, der før 1660 havde en væsentlig rolle i den danske magtstruktur. Kontakten til hoffet havde allerede dengang været noget perifer. Fra Christian IV og op gennem Enevælden har man beklaget, at magten er blevet centraliseret i København. Efter at Frederik III i 1660 indførte enevælde, er det kun blevet værre. Den mere eller mindre konstante uddeling af privilegier og adling af personer nær kongen, bevirker, at medlemmer af adelen, der ikke bor eller opholder sig i København, meget let kommer ud på et sidespor. Selv familier, der tidligere har haft enorm magt, og som stadig besidder store rigdomme, har ikke længere fordums position og indflydelse. 14 Brede skørter krævede et stativ for at holdes på plads. Her ses panieret til en Robe de Cour en hofkjole. Der er syet stivere i panieret i lodrette baner. Dette sikrer, at formen holdes.

4 Disse familier har rigdom og egen magt til at klare sig uden at være i nærheden af den enevældige konge. De kan i kraft af deres besiddelser iscenesætte sig selv gennem skabelse af deres egne små hoffer. Det kræver store ressourcer at klare dette, og langt de fleste har ikke denne mulighed. Deres økonomiske ramme er simpelthen for lille til at give indflydelse og magt. I stedet forsøger de at vedligeholde deres identitet ved at efterligne adelen ved hoffet. Som de mere magtfulde adelsfamilier forsøger mindrebemidlede adelsfamilier ofte at skabe et minihof, hvor borgerskabet kan fungere som en del af selviscenesættelsen. Gennem hele Enevælden gøres endeløse forsøg på at agere, som man gør ved hoffet. Det, der i realiteten sker, er dog, at den jyske adels magt og betydning formindskes. Adel, der har gods i Jylland, har ikke ret mange muligheder for at rejse til København. Dels kræver selve rejsen fra en landsdel til en anden lang tid. Tid, der ellers kunne og skulle have været brugt til at drive jord og gods, dels er det en stor udgift at rejse og ikke mindst at opholde sig ved hoffet. Ejer man ikke et palæ i byen, må man leje sig ind, og opholder man sig ved hoffet, forventes tøj der passer til hoflivet. Som Adolph Knigge skriver i Om omgang med mennesker (Über der umgang mit menschen) så er det en katastrofe, hvis en mand kommer i pjaltet og laset tøj til hoffet. Det kræver desuden en hel del viden om etikette og dannelse at deltage i livet ved hoffet. Det ville være særdeles pinligt at optræde uvidende og uden den rette etikette, og slægten ville blive til grin. Sladder og hån bliver tildelt fra den insidergruppe af hoffolk, der befinder sig ved hoffet til hverdag. Det er ikke nemt at klare turen til og opholdet ved hoffet. Økonomisk uformåen og mangel på opdateret viden om hoflivet og trenden er de største problemer. Konsekvensen er, at ubemidlet adel, der bor langt væk fra København, får stadig mindre magt, får stadig sværere ved at bevare sin rangmæssige position og sit økonomiske fundament, og denne gruppe bliver derfor i stigende grad en anden klasses adel. Rokade et spil om magt Den danske adel kan pga. geografi, besiddelser og midler ikke beteg- 15

5 nes som en homogen gruppe. Hele adelen nyder de samme privilegier, men den har langt fra de samme livsvilkår. For den opportunistiske og behændige er det ikke umuligt at ændre sin skæbne eller påvirke slægtens bane. I Enevælden er der flere eksempler på dette. En knægt kan f.eks. blive page ved hoffet og fra denne plads stige så højt som til overhofmarskal. 3 En pige kan også gøre karriere ved hoffet, men hendes vej vil ofte blive via en af de mægtige mænds seng, hvilket i lige så høj grad kan medføre skandale som succes. Det er ikke blot adelige, der opnår stor magt ved at være nær hoffet og ved at behage kongen eller dronningen. Borgerskabet har stor fremgang under Enevælden. Når kongen giver borgerskabet privilegier, skaber det ofte misundelse hos den gamle adel, der anser sig selv for at være den ægte adel. Sladder og intriger er på den vis en fuldt integreret del af hoflivet, og magter man ikke at agere i det spil, hvor man er del af enten den ene eller den anden gruppe, er det umuligt at opholde sig i længere tid ved hoffet endsige at stige i graderne. Forestil jer to unge piger komme ud af et af de store smukke palæer i Frederiksstaden. Begge klædt i robe de cour, store silkekjoler, der kun bruges ved hoffet. Kun deres rougerøde kinder skaber en kontrast i deres hvide ansigter. De stiger ind i en karet, der holder foran døren, kareten forsvinder i retning af Christiansborg, Københavns nye mægtige kongeslot. Kvinderne er på vej til bal i teatret Christian VII s nye hofteater. Her skal de bruge alle deres kundskaber udi etikette og koketteri. De kommer ved hoffet hver dag og er trænede i, hvordan hvert enkelt lille skridt skal tages, hvordan hvert smil skal smiles, hvordan viften skal holdes, og hvor skønhedspletten skal sidde for at vise hvilket humør, de er i. De laver ikke fejltrin. De kender grupperingerne og holder sig til deres egen fraktion. Ved hver dans laver de nye aftaler med deres dansepartnere. De kender spillet. Til ballet i hofteatret er mange unge smukke kvinder mødt op. En af dem, en meget ung frøken fra en ubemidlet lavadelsfamilie i Midtjyl- 16

6 Tapeter og interiører spillede en stor rolle i selviscenesættelsen. Her ses forskellige tapeter fra herregården Gammel Estrup. Gammel Estrup var en af de jyske herregårde, der qua den store mængde gods, der hørte til den, gennem Enevælden forblev magtcentrum. land, har aldrig tidligere været til hofbal. Hun er med sin frue, der ofte kommer til hoffet fra sit gods i Nordsjælland. Frøkenen er netop taget i tjeneste og har endnu ikke megen erfaring. Ved at tage den unge pige i sin varetægt skaber fruen et patron-klientforhold, et forhold mellem beskytter og den beskyttede. Patron-klientforhold kan være mellem personer af samme rangklasse eller mellem personer fra de højeste og de laveste rangklasser. Fruen og den unge frøken tilhører ikke samme rangklasse, men de tilhører samme stand. Den unge frøken er ikke så fornem som sin patronesse, men hun er opdraget, så hun bør kunne begå sig i adelskredse. Hun er øvet i enhver af de danse, der danses ved hoffet, hun har rimelig styr på sin vifte, er klædt på af sin patronesse, så hun ikke bringer skam over dennes hus. Her ved hoffet kommer hun på prøve. Her er de fornemmeste af landets mænd og kvinder samlet, de kongelige og adelens højst rangerende. Frøkenen har aldrig skullet agere blandt så fornemme personer, og hun er en anelse bekymret for sin præstation. Hun er et let offer for såvel intrigante kvinder som for mænd med hang til smukke unge piger. Hvis hun kan mestre spillet, kan hun gennem såvel kvinder som mænd opnå endog meget stor magt. Har hun ressourcer og dermed noget at give, kan hun blive en del af en af grupperne og vil fremstå som mere magtfuld, end hun ville, hvis hun stod alene. Formår hun at fange en af de magtfulde mænds interesse og beholde den, kan hun blive 17

7 hans elskerinde, og han kan hæve hende, så hun bliver mere magtfuld end nogle af de kvinder, der har været ved hoffet i længere tid, og mere magtfuld end hendes patronesse. Frøkenen må være meget påpasselig med ikke at gøre sin patronesse utilfreds eller bryde den kontrakt, hun har indgået med hende. Indtil hun er sikker på at kunne klare sig uden sin patronesses beskyttelse, må hun gå balancegang. På den ene side er det fornuftigt at forsøge at skabe en fremtid ved hoffet ved at indgå i magtrelationer og eventuelt et kærlighedsforhold, men på den anden side skal hun være meget varsom for ikke at blive snydt. Fejler hun, eller bliver hun snydt og skaber problemer, kan resultatet være, at hun bliver sendt tilbage til sin familie i Jylland. Lærer hun spillet, før hun bliver snydt, har hun store muligheder, men risikoen for fiasko er hele tiden tilstede. Var pigen blevet hos sin ubemidlede familie i Jylland, var hun blevet gift, enten med en anden lavadelig ubemidlet mand eller med en fra borgerskabet, en købmand eller anden handelsmand. 4 I den situation fik hun måske mulighed for at blive centrum ved et lille borgerhof, men hun kunne også ende som forarmet og truet kvinde uden muligheder. 5 Ud fra ovenstående ses tydeligt den forskel, der var på hvilken del af adelsklassen, man var født ind i og hvilke muligheder, der var, for at kunne ændre sine livsvilkår. Man har ikke selv indflydelse på, hvilken klasse man er født i og ej heller på de muligheder, der bliver givet for at ændre ens plads i samfundet. Hvordan man forholder sig til at skabe chancer og at følge de chancer, der bliver givet én, er dog helt op til den enkelte. Provinsadel Forskellen fra Frederiksstadens store palæer til de jyske herregårde er åbenlys. Det er rent faktisk ikke fair at drage sammenligninger. Når husenes ydre, indre, interiør og herskab alligevel sammenlignes, er det, fordi det viser de meget store forskelle i rigdom, magt og indflydelse hos en samfundsgruppe, adelen, der ofte er blevet tolket som én samlet gruppe. Den opfattelse, at adelsliv gennem tiden har været præget af overflod og muligheder, er ikke dækkende. 18

8 Selv når vi forsøger at definere den jyske adel som én gruppe, støder vi ind i problemer. Nogle jyske adelsfamiliers magt og indflydelse var trods den forringede position ved hoffet enorm. Alene mængden af godser i disse familiers varetægt gav en rigdom og en magt, der nok var mindre end kongens, men som kunne understøtte adelsfamiliens selvforståelse. Familiens identitet og selvforståelse blev vedligeholdt, selviscenesættelse skabte relation til omgivelserne, der aldrig kom i tvivl om, hvem der var magthaver i lokalområdet. Andre familier i den jyske adel havde kun i meget begrænset Rokoko Rocaille et af rokokoens (slut 1700) symbolelementer. Forandringen fra barokkens strenge symmetri til rokokoens mere lette svungne mønstre. Rocaillen kunne være del af stukudsmykningen på slotte og herregårde. omfang mulighed for at iscenesætte sig selv. Alligevel forsøgte lavadelige familier næsten ligegyldigt hvor få midler, der var til rådighed, at kopiere nogle af de ting, den rige, høje adel gjorde brug af. Selv meget beskedne herregårde forsøgte at inddrage nogle af barokkens symboler som voluminøse stukkaturer, symmetrisk anlagte haver med springende vand og orangerier. De riges dragt forsøgtes også efterlignet, men det var svært at følge moden, der kom fra Frankrig og senere Storbritannien. Moden skiftede hurtigt. Ved hoffet var teater, baller, tafler og anden selskabelighed en del af dagligdagen. Hos adelen uden for København og specielt i Jylland, var der ikke disse muligheder. Ofte var der end ikke adelige nok i nærheden til, at der kunne holdes et bal med adelige alene. Det fik stor betydning for udviklingen, at adelen var nødt til at blande sig med borgerskabet for at have mulighed for at have et selskabsliv. De sociale relationer, der skabtes, når adel og borgerskab var sammen, kunne re- 19

9 sultere i mere end blot bekendtskaber. Gennem ægteskaber blev adelen og borgerskabet blandet, og mobiliteten fra den ene klasse til den anden var stor. Fra Enevældens indførelse ændrede vilkårene sig drastisk for den danske adel. Kongen var fri til at handle, som han ville. Han alene kunne tildele privilegier, og han kunne uden videre sende folk i unåde og dermed ødelægge alt håb for fremtiden. Adelige, der opholdt sig ved hoffet, blev fra 1660 i stigende grad en elite, mens adelige, der opholdt sig i Jylland, og som måtte invitere borgerskabet til deres sociale begivenheder for at mønstre en forsamling, faldt i anseelse. Adelsstanden splittedes. Det blev meget tydeligt, hvem der var overklasse, og hvem der var underklasse, og forskellene blev stadigt mere tydelige. Noter: 1 Frederik V ønskede en helt ny bydel, hvor barokkens udtryk skulle være det fremherskende, og i 1749 fik arkitekten Nicolai Eigtved opgaven at styre det arkitektoniske og byplansmæssige og gik i gang. 2 Antekammer, forgemak og forkammer er nogle af betegnelserne for de rum, man gik gennem for at komme til kongens eller dronningens gemak. 3 Her refereres til Adam Gottlob Moltke, der blev ansat som kronprins Frederiks (senere Frederik V) kammerpage, og som siden steg i graderne og endte som overhofmarskal og storgodsejer. 4 Adelen så ned på borgerskabet. En af de faktorer, der generede adelen, var, at borgerskabet tjente sine penge på at drive handel. 5 En kvinde fra den mest magtfulde del af borgerskabet ville ofte kunne iscenesætte sig selv og sin familie som byens magtcentrum og skabe et lille hof, hvor det var dem, der burde efterlignes, og hvor det var deres gunst, der blev søgt. Et godt eksempel på en adelskvinde, der endte sine dage forarmet og alene, er Marie Below, enke 1641 efter Christian Holck, Hastrup. Allerede på dette tidspunkt havde dele af den jyske adel økonomiske problemer. 20

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Give-egnens fine fruer v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum

Give-egnens fine fruer v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum Give-egnens fine fruer v. Anne M. Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum Ved sammenligning med vore dages ofte ret vedholdende selviscenesættelse, kan denne lille artikel, hvis kildemateriale primært

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Balletskolen i København. Nåleøjet

Balletskolen i København. Nåleøjet Balletskolen i København Ballet er det man kalder en kunst-form uden ord. Man kan sige, at det er teater uden ord. Når man overværer en balletforestilling, oplever man en historie gennem dans. Nogle forestillinger

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Rænkespil Kostumekompendium : Syriller

Rænkespil Kostumekompendium : Syriller Rænkespil Kostumekompendium : Syriller Forord Hele kostumekompendiet inkluderer en beskrivelse af pynt og valg af stof samt en forklaring på hvorfor vi har valgt netop disse elementer. Siden mennesket

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise.

Bali. 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. Bali 1. Nu har jeg været på Bali i en uge, 2. og den varme sol skinner dagen lang. 3. Det er dejligt, når der kommer en let brise. 4. I går skulle jeg bestige en kæmpe vulkan. 5. Jeg var så sulten, så

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Pels vil altid være noget helt unikt

Pels vil altid være noget helt unikt 1700-talles kongelige hermelin: Portræt af Kong Christian VII af Danmark (1749-1808), malet i 1789, som hænger på Rosenborg Slot. 4 det er et drømmemateriale på lige linje med champagne, diamanter og glamour.

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Midtjyllands prægtige herregårde

PRESSEMEDDELELSE. Midtjyllands prægtige herregårde PRESSEMEDDELELSE Midtjyllands prægtige herregårde Tre lørdage i august og september kan man opleve den fascinerende historie om herregårdenes danske og europæiske historie, når Dansk Center for Herregårdshistorie

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

2. Opgaver. Uge Sex 2016 - Kommunikation og kontakt - 7.-10. klasse

2. Opgaver. Uge Sex 2016 - Kommunikation og kontakt - 7.-10. klasse 2. Opgaver introduktion D e sociale medier fylder meget næsten alt i vores hverdag. Man kan med mobiler hele tiden følge med i de nye opslag, som venner, familie og offentlige personer lægger ud på Facebook,

Læs mere

Skriftlig Livsformålsanalyse

Skriftlig Livsformålsanalyse Livsskolen er som et træningsprogram, der er designet til at udvikle de bestemte færdigheder, som du skal bruge for at rumme dit Livsformål og din Livslektion. LIVSSKOLE: Skolen for Service ~ Service versus

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

FARVEVALG. Det udemokratiske

FARVEVALG. Det udemokratiske Tekst: Anne Kathrine Spangsberg Foto: Kirsten Bille Det udemokratiske TO ARKITEKTER OG EN MALERMESTER STÅR FAST SAMMEN SOM»FARVETEAMET«, DER UDVÆLGER FARVERNE TIL CHRISTIANSBORGS LOKALER OG GANGE. DE DELER

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Rokokoværker inden for billedkunsten

Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoværker inden for billedkunsten Rokokoens stilmæssige storhedstid ligger fra ca. 1720 1789 (den franske revolution). I Danmark var perioden ikke så lang, men varede ca. fra 1740 1770. Rokokoen kom

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600)

Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch Af Karrig Niding, skuespil (ca. 1600) Hieronymus Justesen Ranch (1539-1607) var en dansk præst med lang tilknytning til Viborg, der i middelalderen og århundrederne efter var

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA RENEE DAUSGAARD

DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK 2016 SOFIA MANNING & MAJA RENEE DAUSGAARD DET BARE MAD - EN VEJ TIL STØRRE FRIHED OG INDRE MADRO MINI-WORKBOOK KÆRE DIG! Denne mini-guide handler om kontrol og frihed. Den handler om alle de madregler vi stiller op for os selv, behovet for at

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Komtessens Konkylier

PRESSEMEDDELELSE. Komtessens Konkylier 1/3 PRESSEMEDDELELSE Komtessens Konkylier Med støtte fra Kulturstyrelsen har Gammel Estrup Herregårdsmuseet erhvervet en stor og sjælden konkyliesamling fra 1800-tallet. Men hvad skal et herregårdsmuseum

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Vi skal lave cirkus. Elevernes faktaark

Vi skal lave cirkus. Elevernes faktaark Vi skal lave cirkus Elevernes faktaark Tryllekunstner Hvad laver tryllekunstneren? Tryllekunstneren får publikum til at tro, at han har magiske evner ved for eksempel at trylle ting væk eller frem. Det

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11.

Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5.s.e. påske 2016. Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Lindvig Osmundsen Side 1 01-05-2016 Prædiken til 5. søndag efter påske 2016. Tekst: Johs. 17,1-11. Et smukt billede. Et herligt billede. Ordet herlighed er et centralt ord i Jesu bøn. Jesu bad om at blive

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Lidt historisk om chancelære i grundskolen

Lidt historisk om chancelære i grundskolen Lidt historisk om chancelære i grundskolen 1976 1.-2.klassetrin Vejledende forslag til læseplan:.det tilstræbes endvidere at eleverne i et passende talmaterialer kan bestemme for eksempel det største tal,

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Gjorde kinesere kunsten efter

Gjorde kinesere kunsten efter Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde Gjorde kinesere kunsten efter Et knap 250 år gammelt håndmalet tapet er»genfødt«på Gammel Estrup Herregårdsmuseet på Djursland. En malermester har med små pensler

Læs mere

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer:

Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10. Salmer: Sl 126, Rom 6,19-23, Luk 19,1-10 Salmer: Jeg tænker, at alle mennesker flere gange i deres liv har oplevet at møde fællesskaber, der lukkede sig om sig selv. Fællesskaber, man egentlig gerne ville være

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Læs om Dronning Dagmar

Læs om Dronning Dagmar Læs om Dronning Dagmar Tekster: Keld Kirstein Tegninger: Jette Jørgensen Kongen byder Valdemar er konge i Danmark. Han har ingen kone. Men så hører han, at der i et andet land bor en ung, smuk prinsesse.

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet

PRESSEMEDDELELSE. Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet PRESSEMEDDELELSE Ny udstilling: Billard og cigarer viser mandeliv på herregården i midten af 1800-tallet Gammel Estrup Herregårdsmuseet slår dørene op for to nyistandsatte rum Billardsalen og Tårnværelset

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

by Klein/Wedel Fotografens hemmelige tricks: Sådan kommer også du til at se fantastisk ud på billeder.

by Klein/Wedel Fotografens hemmelige tricks: Sådan kommer også du til at se fantastisk ud på billeder. by Klein/Wedel Fotografens hemmelige tricks: Sådan kommer også du til at se fantastisk ud på billeder. bykleinwedel.dk Er du hende, der altid kigger med misundelse på de andres billeder og tænker: Så lækker

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Rokoko 1740 1770. Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose

Rokoko 1740 1770. Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose Rokoko 1740 1770 Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose Indholdsfortegnelse: Stilens oprindelse...1 Stilens kendetegn...1 Arkitektur...2 Interiør...5 Farver...7 Tapeter...7 Kineserier...8

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger OSEBERG TAPETET Mester Roar og hans kone Svala er berømte for deres dygtighed som malere, og de lever på stadig rejse imellem konger og stormænd, hvor de tegner og maler

Læs mere

Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen

Valdemarsgudstjeneste. 15/ Johs. 3,16. Jørgen Christensen 725-10-787 Valdemarsgudstjeneste. 15/6-07. 20.30. Johs. 3,16. Jørgen Christensen Læsning: Johannes 3,16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk

Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Rænkespil Kostumekompendium : Rinfolk Forord Hele kostumekompendiet inkluderer en beskrivelse af pynt og valg af stof samt en forklaring på hvorfor vi har valgt netop disse elementer. Siden mennesket begyndte

Læs mere

BAROKKENS VINKLER. på Gl Holtegaard. 4.-6. kl.

BAROKKENS VINKLER. på Gl Holtegaard. 4.-6. kl. BAROKKENS VINKLER på Gl Holtegaard 4.-6. kl. Barokkens vinkler på Gl Holtegaard II Måske kender du ordet barok? Det stammer fra portugisisk og betyder uregelmæssig perle. Ordet barok bliver mest benyttet

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

I mit liv er det netop sådan, at der en lillesøster, der er en yngre søster og en storesøster, der er en ældre søster.

I mit liv er det netop sådan, at der en lillesøster, der er en yngre søster og en storesøster, der er en ældre søster. En særlig søster Søster er betegnelsen på en person af hunkøn, der har samme forældre som en anden person. En lillesøster er en yngre søster, mens en storesøster er en ældre søster. Sådan står der i Wikipedia,

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Af Thea 6. kl. 22/5 Coco Chanel

Af Thea 6. kl. 22/5 Coco Chanel Af Thea 6. kl. 22/5 Chanel Coco Indledning Coco Chanel var en af det 20. århundredes mest berømte modeskabere. Hun grundlagde det franske modehus Chanel, der især er kendt for parfumen Chanel No 5 og cocktail-kjolen,

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent Bording side 1. Prædiken til 1.søndag i advent Tekst. Lukas 4, 06-12-2015 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2015. Tekst. Lukas 4, 16-30. Revolution eller indre forandring. Det er ofte vanskeligt at høre evangeliet. Det kommer så enkelt og stærkt til os, klædt

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice

Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Undervisningsmateriale til udskolingen med digitalt værktøj: Adobe Voice Samfundsfag: Færdighedsmål: Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Læs mere

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm...

Mit Danmark. Agnethe Maagaard. Mine rødder. Min inspiration. Min amerikanske drøm... A g n e t h e M a a g a a r d g l a s v æ r k Mit Danmark Mine rødder Jeg er født, opvokset og bor midt i den storslåede vestjyske natur tæt ved havet. Min inspiration Naturen, havet og de åbne vidder

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere