Adelen under Enevælden magt og manifestation v. Anne Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adelen under Enevælden magt og manifestation v. Anne Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum"

Transkript

1 Adelen under Enevælden magt og manifestation v. Anne Skinnerup, museumsleder Give-Egnens Museum Sidste år skrev jeg om forskningsprojektet Adelen på Giveegnen. Et forskningsprojekt, som gennem de kommende år vil blive udviklet. Ud fra det kildemateriale, der hidtil er fundet, er det uhensigtsmæssigt at skrive om den adel, der under Enevælden boede på Giveegnen. I stedet vil jeg gennem nedenstående søge at give et billede af, hvad det krævede af adelen at beholde magt og position. Det vil fremgå, hvordan der var forskel i mulighederne for den adel, der opholdt sig ved hoffet, tæt på kongen, og den adel, der ikke havde denne mulighed. Rundt om den smukke plads ligger fire ens palæer. De er hvidpudsede og har smukke valmede tegltage. I bygningerne bor nogle af Danmarks rigeste adelsfamilier. Moltke, von Levetzau, Brockdorf og Schack. I kvarteret ligger flere andre adelspalæer. Bernstorff, Dehn, Gyldenløve og mange andre har bygget i Frederik V s nye bydel, Frederiksstaden. 1 Pladsen her er forbeholdt smukke barokpalæer, og der er ikke plads til individuelle udtryk. Symmetri præger bygningerne, der ligesom hele Frederiksstaden, såvel facademæssigt som indvendigt, er opbygget efter længde- og breddeakser, der sikrer det fuldendte udtryk. Beletagen, husets fornemste område, der oftest er bygningens 1. sal, er husets hjerte. Her har herren og fruen deres gemakker, og her modtages gæster, gesandter og klienter. Hvem, der har adgang til de forskellige rum, er bestemt efter rangklasse og tilknytning til herskabet. Alt er nøje planlagt og koordineret. Sovegemakkerne er henholdsvis herrens og fruens mest private rum og sfære. Her modtages kun personer fra de øverste rangklasser. Når besøgende bevæger sig hen mod disse gemakker, må de gennem en række forkamre, der befolkes af personer fra de forskellige rangklasser. Der vil ofte være første antekammer og andet antekammer og alt efter herskabets rang flere andre forgemakker med forskellige navne. 2 Besøgen- 12

2 de med lavere rang må vente i et af kamrene hvilket forkammer eller forgemak bestemmer rangen. Det handler om at vise magt og om selviscenesættelse. Det er ikke kun huset, der er opbygget til at vise herskabets magt. Også møbler, paneler, tapeter, spejle, lamper og øvrige interiører er udformet, så det honorerer kravene om at vise størst mulig magt. Spejlenes rammer er smukt udskårne og belagt med guld, lamperne er besat med sirlige glasblomster, der er lavet i Venedig, og møblerne er betrukket med dyre silkestoffer importeret fra Østen. Herskabet manifesterer gennem disse smukke palæer og disses indretning magt, men her ender selviscenesættelsen ikke. Klædedragt, sko, hår og smykker er mindst lige så vigtige dele af selviscenesættelsen. Hvilke stoffer, der anvendes til klædedragten, afhænger af rang. I øvrigt er guld- og sølvbrokade, silke og andre fine stoffer så dyre, at det er umuligt for mindrebemidlede at købe disse stoffer. Herren går klædt i silkeknæstrømper, knæbukser, skjorte, vest og jakke. Fruen er snøret stramt i et korset med stivere af hvalbarder, har et bredt panier, der sikrer den rette brede form, og en kjole med et meterbredt skørt, en smal overdel med smæk og trekvarte ærmer. Begge har høje hvidpudrede parykker på og er farvede hvide i ansigterne. Begge har sko med høje hæle, og fruen har store smykker i ørerne, i håret, om halsen og på kjolen. Såvel herskabet som alle omkring dem bevæger sig efter nøje planlagte og koordinerede mønstre. Hverdagen består af visitter, tafler, baller, teater og andre begivenheder, der kan være med til at manifestere rang og magt. Alle kæmper for at få eller beholde deres plads ved hoffet. Siden Enevældens indførelse i 1660 har adelens position ved hoffet været truet. Kongen udnævner adel og giver privilegier til dem, han finder Korsettet var en meget vigtig del af dragten. Såvel små piger som drenge blev snøret, fra de var omkring to år. Modeidealet under Enevælden dikterede, at kvinderne skulle være endog meget slanke om livet. Drengene fik korset på for at blive ranke og slanke. 13

3 værdige eller blot har et godt forhold til. Dette formindsker i væsentlig grad den gamle adels magt, og det øger nødvendigheden af at have et palæ i København, så det er muligt at være nær kongen. Den nye adel, og den del af den gamle adel, der forstår og accepterer det nye spil, indfinder sig i København. De bygger palæer, deltager i hoflivet og agerer i det spil den maskerade der forventes af dem. Foruden solen langt fra kongen For enden af den smalle grusvej ligger et stort hus. Huset er flankeret af lange ladebygninger. Foran huset springer vandet i et kunstigt bassin. Huset står i røde mursten og er prydet af tegltag. Bygningerne er placeret og opbygget efter barokkens strenge krav til symmetri. Hovedhusets fordør findes midt på bygningen, og på hver side af denne er præcis lige mange vinduer. Huset er i to etager. Der er utallige gemakker, sale og værelser, alle prydet med smukke tapeter, malede plankegulve og møbler, der er importeret fra Frankrig. Herskabet tilhører den adel, der før 1660 havde en væsentlig rolle i den danske magtstruktur. Kontakten til hoffet havde allerede dengang været noget perifer. Fra Christian IV og op gennem Enevælden har man beklaget, at magten er blevet centraliseret i København. Efter at Frederik III i 1660 indførte enevælde, er det kun blevet værre. Den mere eller mindre konstante uddeling af privilegier og adling af personer nær kongen, bevirker, at medlemmer af adelen, der ikke bor eller opholder sig i København, meget let kommer ud på et sidespor. Selv familier, der tidligere har haft enorm magt, og som stadig besidder store rigdomme, har ikke længere fordums position og indflydelse. 14 Brede skørter krævede et stativ for at holdes på plads. Her ses panieret til en Robe de Cour en hofkjole. Der er syet stivere i panieret i lodrette baner. Dette sikrer, at formen holdes.

4 Disse familier har rigdom og egen magt til at klare sig uden at være i nærheden af den enevældige konge. De kan i kraft af deres besiddelser iscenesætte sig selv gennem skabelse af deres egne små hoffer. Det kræver store ressourcer at klare dette, og langt de fleste har ikke denne mulighed. Deres økonomiske ramme er simpelthen for lille til at give indflydelse og magt. I stedet forsøger de at vedligeholde deres identitet ved at efterligne adelen ved hoffet. Som de mere magtfulde adelsfamilier forsøger mindrebemidlede adelsfamilier ofte at skabe et minihof, hvor borgerskabet kan fungere som en del af selviscenesættelsen. Gennem hele Enevælden gøres endeløse forsøg på at agere, som man gør ved hoffet. Det, der i realiteten sker, er dog, at den jyske adels magt og betydning formindskes. Adel, der har gods i Jylland, har ikke ret mange muligheder for at rejse til København. Dels kræver selve rejsen fra en landsdel til en anden lang tid. Tid, der ellers kunne og skulle have været brugt til at drive jord og gods, dels er det en stor udgift at rejse og ikke mindst at opholde sig ved hoffet. Ejer man ikke et palæ i byen, må man leje sig ind, og opholder man sig ved hoffet, forventes tøj der passer til hoflivet. Som Adolph Knigge skriver i Om omgang med mennesker (Über der umgang mit menschen) så er det en katastrofe, hvis en mand kommer i pjaltet og laset tøj til hoffet. Det kræver desuden en hel del viden om etikette og dannelse at deltage i livet ved hoffet. Det ville være særdeles pinligt at optræde uvidende og uden den rette etikette, og slægten ville blive til grin. Sladder og hån bliver tildelt fra den insidergruppe af hoffolk, der befinder sig ved hoffet til hverdag. Det er ikke nemt at klare turen til og opholdet ved hoffet. Økonomisk uformåen og mangel på opdateret viden om hoflivet og trenden er de største problemer. Konsekvensen er, at ubemidlet adel, der bor langt væk fra København, får stadig mindre magt, får stadig sværere ved at bevare sin rangmæssige position og sit økonomiske fundament, og denne gruppe bliver derfor i stigende grad en anden klasses adel. Rokade et spil om magt Den danske adel kan pga. geografi, besiddelser og midler ikke beteg- 15

5 nes som en homogen gruppe. Hele adelen nyder de samme privilegier, men den har langt fra de samme livsvilkår. For den opportunistiske og behændige er det ikke umuligt at ændre sin skæbne eller påvirke slægtens bane. I Enevælden er der flere eksempler på dette. En knægt kan f.eks. blive page ved hoffet og fra denne plads stige så højt som til overhofmarskal. 3 En pige kan også gøre karriere ved hoffet, men hendes vej vil ofte blive via en af de mægtige mænds seng, hvilket i lige så høj grad kan medføre skandale som succes. Det er ikke blot adelige, der opnår stor magt ved at være nær hoffet og ved at behage kongen eller dronningen. Borgerskabet har stor fremgang under Enevælden. Når kongen giver borgerskabet privilegier, skaber det ofte misundelse hos den gamle adel, der anser sig selv for at være den ægte adel. Sladder og intriger er på den vis en fuldt integreret del af hoflivet, og magter man ikke at agere i det spil, hvor man er del af enten den ene eller den anden gruppe, er det umuligt at opholde sig i længere tid ved hoffet endsige at stige i graderne. Forestil jer to unge piger komme ud af et af de store smukke palæer i Frederiksstaden. Begge klædt i robe de cour, store silkekjoler, der kun bruges ved hoffet. Kun deres rougerøde kinder skaber en kontrast i deres hvide ansigter. De stiger ind i en karet, der holder foran døren, kareten forsvinder i retning af Christiansborg, Københavns nye mægtige kongeslot. Kvinderne er på vej til bal i teatret Christian VII s nye hofteater. Her skal de bruge alle deres kundskaber udi etikette og koketteri. De kommer ved hoffet hver dag og er trænede i, hvordan hvert enkelt lille skridt skal tages, hvordan hvert smil skal smiles, hvordan viften skal holdes, og hvor skønhedspletten skal sidde for at vise hvilket humør, de er i. De laver ikke fejltrin. De kender grupperingerne og holder sig til deres egen fraktion. Ved hver dans laver de nye aftaler med deres dansepartnere. De kender spillet. Til ballet i hofteatret er mange unge smukke kvinder mødt op. En af dem, en meget ung frøken fra en ubemidlet lavadelsfamilie i Midtjyl- 16

6 Tapeter og interiører spillede en stor rolle i selviscenesættelsen. Her ses forskellige tapeter fra herregården Gammel Estrup. Gammel Estrup var en af de jyske herregårde, der qua den store mængde gods, der hørte til den, gennem Enevælden forblev magtcentrum. land, har aldrig tidligere været til hofbal. Hun er med sin frue, der ofte kommer til hoffet fra sit gods i Nordsjælland. Frøkenen er netop taget i tjeneste og har endnu ikke megen erfaring. Ved at tage den unge pige i sin varetægt skaber fruen et patron-klientforhold, et forhold mellem beskytter og den beskyttede. Patron-klientforhold kan være mellem personer af samme rangklasse eller mellem personer fra de højeste og de laveste rangklasser. Fruen og den unge frøken tilhører ikke samme rangklasse, men de tilhører samme stand. Den unge frøken er ikke så fornem som sin patronesse, men hun er opdraget, så hun bør kunne begå sig i adelskredse. Hun er øvet i enhver af de danse, der danses ved hoffet, hun har rimelig styr på sin vifte, er klædt på af sin patronesse, så hun ikke bringer skam over dennes hus. Her ved hoffet kommer hun på prøve. Her er de fornemmeste af landets mænd og kvinder samlet, de kongelige og adelens højst rangerende. Frøkenen har aldrig skullet agere blandt så fornemme personer, og hun er en anelse bekymret for sin præstation. Hun er et let offer for såvel intrigante kvinder som for mænd med hang til smukke unge piger. Hvis hun kan mestre spillet, kan hun gennem såvel kvinder som mænd opnå endog meget stor magt. Har hun ressourcer og dermed noget at give, kan hun blive en del af en af grupperne og vil fremstå som mere magtfuld, end hun ville, hvis hun stod alene. Formår hun at fange en af de magtfulde mænds interesse og beholde den, kan hun blive 17

7 hans elskerinde, og han kan hæve hende, så hun bliver mere magtfuld end nogle af de kvinder, der har været ved hoffet i længere tid, og mere magtfuld end hendes patronesse. Frøkenen må være meget påpasselig med ikke at gøre sin patronesse utilfreds eller bryde den kontrakt, hun har indgået med hende. Indtil hun er sikker på at kunne klare sig uden sin patronesses beskyttelse, må hun gå balancegang. På den ene side er det fornuftigt at forsøge at skabe en fremtid ved hoffet ved at indgå i magtrelationer og eventuelt et kærlighedsforhold, men på den anden side skal hun være meget varsom for ikke at blive snydt. Fejler hun, eller bliver hun snydt og skaber problemer, kan resultatet være, at hun bliver sendt tilbage til sin familie i Jylland. Lærer hun spillet, før hun bliver snydt, har hun store muligheder, men risikoen for fiasko er hele tiden tilstede. Var pigen blevet hos sin ubemidlede familie i Jylland, var hun blevet gift, enten med en anden lavadelig ubemidlet mand eller med en fra borgerskabet, en købmand eller anden handelsmand. 4 I den situation fik hun måske mulighed for at blive centrum ved et lille borgerhof, men hun kunne også ende som forarmet og truet kvinde uden muligheder. 5 Ud fra ovenstående ses tydeligt den forskel, der var på hvilken del af adelsklassen, man var født ind i og hvilke muligheder, der var, for at kunne ændre sine livsvilkår. Man har ikke selv indflydelse på, hvilken klasse man er født i og ej heller på de muligheder, der bliver givet for at ændre ens plads i samfundet. Hvordan man forholder sig til at skabe chancer og at følge de chancer, der bliver givet én, er dog helt op til den enkelte. Provinsadel Forskellen fra Frederiksstadens store palæer til de jyske herregårde er åbenlys. Det er rent faktisk ikke fair at drage sammenligninger. Når husenes ydre, indre, interiør og herskab alligevel sammenlignes, er det, fordi det viser de meget store forskelle i rigdom, magt og indflydelse hos en samfundsgruppe, adelen, der ofte er blevet tolket som én samlet gruppe. Den opfattelse, at adelsliv gennem tiden har været præget af overflod og muligheder, er ikke dækkende. 18

8 Selv når vi forsøger at definere den jyske adel som én gruppe, støder vi ind i problemer. Nogle jyske adelsfamiliers magt og indflydelse var trods den forringede position ved hoffet enorm. Alene mængden af godser i disse familiers varetægt gav en rigdom og en magt, der nok var mindre end kongens, men som kunne understøtte adelsfamiliens selvforståelse. Familiens identitet og selvforståelse blev vedligeholdt, selviscenesættelse skabte relation til omgivelserne, der aldrig kom i tvivl om, hvem der var magthaver i lokalområdet. Andre familier i den jyske adel havde kun i meget begrænset Rokoko Rocaille et af rokokoens (slut 1700) symbolelementer. Forandringen fra barokkens strenge symmetri til rokokoens mere lette svungne mønstre. Rocaillen kunne være del af stukudsmykningen på slotte og herregårde. omfang mulighed for at iscenesætte sig selv. Alligevel forsøgte lavadelige familier næsten ligegyldigt hvor få midler, der var til rådighed, at kopiere nogle af de ting, den rige, høje adel gjorde brug af. Selv meget beskedne herregårde forsøgte at inddrage nogle af barokkens symboler som voluminøse stukkaturer, symmetrisk anlagte haver med springende vand og orangerier. De riges dragt forsøgtes også efterlignet, men det var svært at følge moden, der kom fra Frankrig og senere Storbritannien. Moden skiftede hurtigt. Ved hoffet var teater, baller, tafler og anden selskabelighed en del af dagligdagen. Hos adelen uden for København og specielt i Jylland, var der ikke disse muligheder. Ofte var der end ikke adelige nok i nærheden til, at der kunne holdes et bal med adelige alene. Det fik stor betydning for udviklingen, at adelen var nødt til at blande sig med borgerskabet for at have mulighed for at have et selskabsliv. De sociale relationer, der skabtes, når adel og borgerskab var sammen, kunne re- 19

9 sultere i mere end blot bekendtskaber. Gennem ægteskaber blev adelen og borgerskabet blandet, og mobiliteten fra den ene klasse til den anden var stor. Fra Enevældens indførelse ændrede vilkårene sig drastisk for den danske adel. Kongen var fri til at handle, som han ville. Han alene kunne tildele privilegier, og han kunne uden videre sende folk i unåde og dermed ødelægge alt håb for fremtiden. Adelige, der opholdt sig ved hoffet, blev fra 1660 i stigende grad en elite, mens adelige, der opholdt sig i Jylland, og som måtte invitere borgerskabet til deres sociale begivenheder for at mønstre en forsamling, faldt i anseelse. Adelsstanden splittedes. Det blev meget tydeligt, hvem der var overklasse, og hvem der var underklasse, og forskellene blev stadigt mere tydelige. Noter: 1 Frederik V ønskede en helt ny bydel, hvor barokkens udtryk skulle være det fremherskende, og i 1749 fik arkitekten Nicolai Eigtved opgaven at styre det arkitektoniske og byplansmæssige og gik i gang. 2 Antekammer, forgemak og forkammer er nogle af betegnelserne for de rum, man gik gennem for at komme til kongens eller dronningens gemak. 3 Her refereres til Adam Gottlob Moltke, der blev ansat som kronprins Frederiks (senere Frederik V) kammerpage, og som siden steg i graderne og endte som overhofmarskal og storgodsejer. 4 Adelen så ned på borgerskabet. En af de faktorer, der generede adelen, var, at borgerskabet tjente sine penge på at drive handel. 5 En kvinde fra den mest magtfulde del af borgerskabet ville ofte kunne iscenesætte sig selv og sin familie som byens magtcentrum og skabe et lille hof, hvor det var dem, der burde efterlignes, og hvor det var deres gunst, der blev søgt. Et godt eksempel på en adelskvinde, der endte sine dage forarmet og alene, er Marie Below, enke 1641 efter Christian Holck, Hastrup. Allerede på dette tidspunkt havde dele af den jyske adel økonomiske problemer. 20

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

Rokoko 1740 1770. Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose

Rokoko 1740 1770. Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose Rokoko 1740 1770 Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose Indholdsfortegnelse: Stilens oprindelse...1 Stilens kendetegn...1 Arkitektur...2 Interiør...5 Farver...7 Tapeter...7 Kineserier...8

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet

Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet TIL LEJE Amaliegade 15 1256 København K Enestående kontordomicil i Frederiksstaden når rokoko møder moderne funktionalitet Fra 1.270 2.068 m² i smuk fredet palæejendom tegnet af hofbygmester Nicolai Eigtved

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen

Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Renæssancefesten Claus Frederik Sørensen Europas magtelite var i det 16. århundrede vidne til et samfund i forandring. Den moderne statsdannelse begyndte at tage form, og religiøse reformationer blev gennemført

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn)

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn) Kostumeliste til holdene der danser hos Lone og Louise Hold 9: - Deres eget Hip hop tøj til opvarmning. - Cirkus er de Kaj, så de låner Kasket og grønne bluser af os, skal selv have egne bukser og de behøver

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

Den Kongelige Stald-Etat 325 år

Den Kongelige Stald-Etat 325 år Den Kongelige Stald-Etat 325 år f Foto: Christina Hauschildt Forord Af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte I 2015 kan Den Kongelige Stald-Etat fejre sit 325 års jubilæum. Samtidig har Christiansborg

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Få garderoben i topform. (og drop så de lagersalg!) TRIN FOR TRIN-GUIDE

Få garderoben i topform. (og drop så de lagersalg!) TRIN FOR TRIN-GUIDE Smid-ud-bunken når en betragtelig størrelse... Alt er sorteret og klar, da Christina Wedel ankommer. Har du også liiiiidt for meget tøj i klædeskabet, du aldrig får på? Så vil du sandsynligvis genkende

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

bliv rig Bliv et bedre menneske

bliv rig Bliv et bedre menneske bliv rig Bliv et bedre menneske Et to-dages kursus i at blive millionær, og de mener det endda helt alvorligt både at det kan lade sig gøre, og at det er værdigt formål. Det mest forvirrende er, at det

Læs mere

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide.

Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Personlig profil Michael Vi er på en oplevelsesferie i Asien alene og uden guide. Vi kører i en lejet bil. Det er en gammel Landrover, som kun kører 8 km. Per liter ved en gennemsnitsfart på 80 km/t. Man

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning

Boligbolig. INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver. BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at skabe en lækker indretning #139 - marts 2015 Boligbolig GRATIS boligmagasin TID TIL FORNYELSE? Frisk op med tapet og maling INSPIRATION TIL VÆRTINDEGAVEN 5 kreative gaver BYD DET RÅ INDENFOR Se hvordan du kan bruge beton til at

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker,

I slutningen af det, vi kalder Vikingetiden, og i den tidlige middelalder begyndte man at bygge på en ny måde og med andre formål, kirker, Efterskrift Historien, du lige har læst, er ikke det pure opspind. Den benytter sig af virkelige hændelser, som er dokumenteret af historikere og arkæologer, og der er kilder på. Du kan se en lang række

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

Casting og Audition. for skuespillere og statister

Casting og Audition. for skuespillere og statister Casting og Audition for skuespillere og statister Hvad er et godt castingbillede? Der er et grundlæggende element, jeg vil understrege kraftigt. Du skal kunne sælge dig selv med et billede, og kun et billede!

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

og Stencils HANS CHRISTIAN ANDERSEN Kataloget indeholder de mange H. C. Andersen skabeloner, der findes. Og lidt inspiration til kreativ leg.

og Stencils HANS CHRISTIAN ANDERSEN Kataloget indeholder de mange H. C. Andersen skabeloner, der findes. Og lidt inspiration til kreativ leg. N SIG E D SK N DA LLZ DESIGN Skabeloner og stencils HANS CHRISTIAN ANDERSEN Kataloget indeholder de mange H. C. Andersen skabeloner, der findes. Og lidt inspiration til kreativ leg. Du kan bruge skabelonerne

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen:

Yderligere omtale af enkelte foredrag på messen: Foredrag på Helsemessen I Parkhallen, Kolding 29. og 30. oktober 2011. Åbningstider: kl. 10-17 begge dage ENTRE: kr. 60,- /dag incl. alle foredrag. 40 behandlerstande og 20 foredrag herunder med bl.a.

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Sociale relationer blandt børn

Sociale relationer blandt børn Sociale relationer blandt børn FOLA d. september 2010 Pernille Hviid Institut for Psykologi Københavns Universitet Børnestemmer Rasmus: Jeg er næsten lige så meget sammen med Christian, som jeg er med

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Kik på børnene - råd fra diætisten

Kik på børnene - råd fra diætisten Kik på børnene - råd fra diætisten Tynde børn må godt få en kakaomælk, men drenge, der tonser rundt, kan ikke klare sig med en halv kiwi til mellemmåltid Af Kim Haagen Andersen Hun har hjulpet 10 overvægtige

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Johannesevangeliet 17

Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17 Johannesevangeliet 17:6-18 Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Johannesevangeliet

Læs mere

i en galakse langt væk

i en galakse langt væk Caroline Legrands lejlighed i London er et univers for sig selv. Indretningsarkitekten har skabt en unik parallelverden med vintagefund fra 1900-tallet og eksklusiv kunst. Tekst: Mette Nexmand Foto: Douglas

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere