HOLDE PLADSEN MARTS Visioner for samarbejdet med Drivr iphones uddeles til alle vogne. co2neutraltransport.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLDE PLADSEN MARTS 2014. Visioner for samarbejdet med Drivr iphones uddeles til alle vogne. co2neutraltransport.dk"

Transkript

1 HOL PLSN TS 2014 Viior for aarbt rivr ipho ul til all vo Frrikhav Ska co2utraltraportk

2 Clau ubk ør (fora) Lr Ptr obr Klau Barrø Så r t forår oå for arøbro Taxi 4x27? rh avai lxar Nl Så ko vi i i forårår lt prir u o t blivr lyr bar ikk i taxibrach Nu r t o ikk åa, at kur prir i i bilr for ti Hllr ikk lv o at a ir, at kri r tart r r ti for lit ly foru o vi har ti a tu kyr hæ ovr brach rh "a" Chauhary HOL PLSN Holpl r t proalbl, r ukor hvr å i 500 kplarr o ulvr rati til voæ, chaufførr, iitratio, ctralproal o ar tilkyti til arøbro Taxi, Ska Taxa o Frrikhav Taxa Blt r åbt for ir o kritik Naviv artiklr tår for klt i o bhøvr rfor ikk iv utryk for hvrk btyrl llr raktio i li for ilæ o artiklr r 20 i hvr å aktio: Thoa B Ptr (av raktør) Clau ubk ør Kotakt til raktio tlf Pr art Færr bilr, færr kur o ikk it taxilovivi o i v, hv kor til at ihol llr hvorår kor Lufthav r oå byt at ral ablr t forlyr, at vil forla p år vi kørr i for at ht kur r kur r blivr akkt o bløb hlt op til 20 kror pr tur Taxiævt vil ikk till, at lufthav kur kal btal byrt r, at t r btillikotort o r voa, r kal btal t btyr hør taktr, å all købhavr kor til btal for at lufthav ka krab t tocifrt illiobløb li i fort t urr i at T r tav okri å urili ktrabtali for vor kur i io Hovt t r facto ktra kat på all taxikur, fori ol vil ta taxi fra lufthav t r urilit! rl takttii vil før til u tørr kuflut fra taxibrach Ovt, hvi vi ikk 2

3 får p i, kal voæ btal o har ikk bt økooi for øblikkt Vi kal kæp! Brach r i kri Ikk ku på ru af lufthav, fori fiakri har vært ktra hår v vor brach ll taxilkabr har t vært Nol har alvorli økooik problr ftr at hav trukkt kraftit på r itik kakrittr ftr opkøb o (fl)ivtrir i y alæ ov arøbro Taxi 4x27 har forufti økooi, vi blivr prt, hvr voa forlr o Vi r t it lkab o lv o vor økooi r br ar (tila), å r vi øt til at hal for at bvar otu for at bvar arøbro Taxi 4x27! t r i hlt fat ovrbvii, at vor frti lir i t aarb rivr (Click a Taxi) Vi ka v tt aarb frtiikr vor ctral yt tkoloi til lavt pri t r hr vor forår lir! rivr har vi tor ulih for at tiltrækk y kur, y voæ o y ctralr o på å ikr lav pll til bå o lv o ar voæ rut okri i aark iforatioø voæ o chaufførr o r blivr afholt flr i ko ur HUSK! Vi har ku bluttt at å vir i forhalir rivr at uvi vor uvær aftal o tur til oå at hal o ytr r r u ikk tat li bluti o at ropp FS til forl for rivr li bluti r u, o voa i arøbro Taxi 4x27, til at ta på vor ralforali 29 april 2014 Vl øt! Pa på r lv ru på vor kur o ikk it på vor lkab! Clau ubk ør Clau ubk ør, fora r blv i aa afholt t ført 3

4 Viior for aarbt rivr f Clau ubk ør, fora ti btyrl har bluttt at fortætt kotraktforhalir rivr t kr hblik på at iå i t tratik partrkab o r uvi aarbt uovr at ota Click Taxi o rivrtur, r allr ota i a arøbro Taxi 4x27 har haft t ot aarb rivr i oktobr o btyrl r, at r r t riti tort pottial v at bru rivr tivar o flkibl tkoloi, r førr at kouikatio, avitio o btali frovr ka forta v at bytt ipho Saarbt rivr vil bty ærir o y arb for all i arøbro Taxi 4x27, bå arbr, voæ, chaufførr o kur i ærir ivr uik ulih for at få flr tur i Købhav o i Norælla, at til t or, flkiblt o latiholbart yt, r vil ør o til attraktiv aarbpartr for btillikotorr, taxilkabr o taxivoæ i hl lat t r vor viio, at arøbro Taxi 4x27 o rivr a kal lvr bt, oå billit ctralløi i aark ftal kal ført ok Proc at ufor kotrakt for partrkabt ll arøbro Taxi o rivr r påbyt, aftal r ikk li okt før kotrakt r okt af btyrl o ftrføl okt på ralforali Slvo vi r åt i t ytæi aarb, å har vi ti ulih for at trækk o u, hvi ikk 4

5 På iforatioør vil føl puktr vær på aor: Viio for aarbt ll arøbro Taxi 4x27 o rivr Procur for hvora partrkabt kal vta/før Hvora virkr rivr i praki i bilr? Hvora oprttr a bil o førr i rivrytt Spørål ralforali okr kotrakt O år kotrakt r iåt, ka vi ti ko u af aftal, hvi ikk rivr lvrr t yt, r ka rtatt FSalæt Iforatioør o aarbt rivr 10, 14, 17 o 18 art vil r bliv afholt iforatioør, hvor voæ o chaufførr i arøbro Taxi 4x27 ka hør ærr o aarbt rivr o pør i til, hv r kal k, i r kal ta li tilli på ralforali ftr iforatioør blivr r at t førruval, r løb kal hav kotakt rivr for at uvkl rfarir o ko forla til, hvora ytt ka forbr Førruvalt kor til at btå af 510 voæ o chaufførr, at f lr af btyrl lr up af btyrl Ny oftwar til ctral rivr kal lvr t yt, å ar Øbro Taxi 4x27 ka riv or taxictral O iløb kal r uvikl førrapp o viruvikl på rivr yt til kotoytr til at ctraltur Til at varta proc ætt r t uval btå af rivrfolk at arøbro Taxi 4x27 vatchf, arbr på ctral at irktør o fora arøbro Taxi 4x27 vil ti ku bvar tlfoopkal fra kur ftr kiftt til Ipho fortætt æt i 5

6 ipho I løbt af kort ti vil r bliv ulvrt ipho til all vo obiltlfo kal bru til at ota all tur, r kor via rivrapp, i ført o r ku tur fra rivr o Click Taxi o i løbt af t par år vil oå flxtur ku ota v Når o hvi aftal blivr okt af ralforali, vil r bliv t ar tur via rivrytt t vil i ført o k iløb, at vi brur FSytt arøbro Taxi 4x27 opivr altå ført FS, år r 100 proct ikr på, at rivrytt furr o t kal Hvorfor ipho allr u? a vi allr har kotrakt rivr o kørl, har btyrl bluttt, at vi allr u iførr ipho til turotal af rivrtur (o Click Taxi) r uvi kørlorå atiit, at t blivr r for rivr at iir atallt af fltur ISHØI S UTOLKTO ps obil lktroik o taxiutyr utorio o avitioytr Sal otri/otri rvicri Kara o atllitovrvåi Tlf Skulhø Valø wwwihoik 6

7 rfor r rivr attraktiv aarbpartr tkoloi, o rivr har uviklt, ivr rækk forl for voæ, ctral o kur Hr r ol af vitit: a all viti fuktior i vo frovr lir på ipho, vil t rucr uiftr til at ivtr i yt utyr i bilr o på ctral t virkr til at ik okotir for voa o r pll arøbro Taxi 4x27 får rttihr til rivrytt i aark rv r arøbro Taxi 4x27 attraktiv aarbpart rfor ovrfor ar btillikotorr, taxilkabr o taxivoæ i hl aark Hvi t rultrr i at tiltrækk flr vo til aarbt, vil t rucr pll yrlir ikr t, at tkoloi utr o opatr på baru af arøbro Taxi 4x27 rfarir o bhov, at arkt uvikli ivtri, t kotr at iå t aarb rivr, r forholvi lill i forhol til, hv t vil kot, hvi all voæ kal køb o itallr t Touchalæ fra FS Uat hv r væl, r arøbro Taxi 4x27 øt til at t opatr t l FSalæ llr kift til ot at t r btyrl klar opfattl, at rivr løi r bt o tørt ulih for at arøbro Taxi 4x27 ovrlvr i kap o kur o kap o voæ arøbro Taxi 4x27 vil vær ført i lat, r brur løi o v at iå i t tratik partrkab rivr 7

8 Iforatio fra ctral o iitratio Ovrv at l i o i chaufførr til ovia kuru a rivrapp ivr ulih for at ta oviatur i vo t l FS yt, r t o ié at ikr i, at a har kurr, r kal til for at ått kør for ovia Kotakt vatchf for yrlir iforatio Så vil hu ør for at r blivr tablrt t kuru for itrr ralforali 29 april 2014 r afhol ralforali 29 april 2014 Nav på kaiatr til val til btyrl o forla, r kal bhal på ralforali, kal vær fora i hæ t 15 art

9 For pørål kotakt iitratio HVV aark vilt prir ku til arøbro Taxi Nu fri / iklurt i b talabotr Få bt vilkår billi tal o ar af tilval a y ulihr aark bt 4 tværk Spotify Priu r ivr i til illior af a på i coputr, tablt o artpho Tilku til tlfo v yoprttl ual SI HBO aark vilt prir bot Pri kkl o Pri ikl o 1000 Nor* ikl 1000 i tal o fri / Nor 71,70 kr 89,63 kr 3000 Nor* ikl 3000 i tal o fri / Nor 101,70 kr 127,13 kr 4Bui 2 B ** ikl 4 USB ol U/B 79,20 kr 99,00 kr 4Bui 100B ** ikl 4 USB ol U/B 149 kr 186,88 kr obilurf 1 B 39,50 kr 49,38 kr obilurf 10 B 53,70 kr 67,13 kr ual SI 29,00 kr 36,25 kr Spotify 69,00 kr 86,25 kr HBO 55,00 kr 68,75 kr * ælr i Nor o Baltiku på t af TliaSora tværk ** Ovrtir ataforbrut t iklur ata pr, ætt hatih til 120 Kbit/ Ku for arøbro taxa bot: Uløb i pri 19 r: 1362,3 kr 3 opil Tal uovr iklurt takr 0,60 kr/i Kollkal ælr til kollr i aark o fatt, bortt fra 7090 ur, at abotr oprttt på a kotrakt på obiz iiutakri på ata 100 KB, ftrføl takr pr 10 KB Btaliiitratio kotr 7,80 kr/ iro kotr t 31,20 kr/ ll prir r kklo, ælr oralt bru i aark, ku kur CV ur o ælr ihol llr ær ttr at pcil o ovrtakr ur Tlia tar forbhol for trykfl o priærir 9

10 Iforatio fra ctral o iitratio Statitik f Thoa B Ptr, irktør I auar o fbruar har rivr/click Taxi lvrt i alt tur lvr oå 1364 ritrr fltur Hruovr har r vært tur, r ikk blv rapportrt o fltur, hvor chauffør blot har låt taxitrt til o fra u at hav ku i vo tallt forlr i 7322 tur i auar o 5700 tur i fbruar Vi ka altå kotatr, at vi har haft alt til af tur i auar, r ovrtir t, å iotur tatitik % auar % Fbruar % År til ato % Årrat % Not: Årrat r bart på frkrivi af ført 59 a af 2014 o rivr /CT har lvrt til o har ikrt, at vi har holt kit på æ i fbruar Hol i bil r o pæ riftklarøri Få kplvi bil klarort, år allivl kal y riftklarøri btår af: Spuli af otorru at falr/katr rui tøvui i af kabi (ikl ri af loft) Pui af rur Varih: a Pri: 1995, ikl o i totallvraør i for klarøri o autolktroik Traforrv Hrlv Tlf: wwwrttk 10

11 r r ti for a fltur, f Thoa B Ptr, irktør r r ti for a fltur o a ka i kat, å r rivr ti o forrti! Når chauffør o rivr har fåt it, å r r ti ovr kror til voæ Hvi vi atar, at r alt t r 15% fltur o at all tur kyl at rivr kur ikk ukkr op o ikk fori, at vi ikk kor hurtit ok fr å vil t kot i o af kror at kopr hvr tur 60 kror til chauffør t kr ikk, kull t k, r t ti o forrti, a r ti r kap kror tilba til voæ ftal rivr år u på itil vi iår tratik aarbaftal tal tur Pri (itli) 155 Oæti Chauffør ( ) rivr afift (150000) Til voæ o bilr B1 % 29% Fltur (15%) á 60, (117198) Til voæ o bilr B1 % 23% o ytt at vi btalr 6% (o t iiu, a vi o ikk kr all btalir i bil) t r t a, o vi ivr i rabat til ar kur, r o kørr vætli færr tur I ka li at iv rabat, a kal fokur på, hv a har tt, ftr at a har ivt rabat, o ikk å t på, hv a ku hav tt, hvi a hav kørt a tur u rabat for hav a o ikk fåt! Hyrvo fiairi rati butlæi a år rfari Fiairi af all ærkr Fiairi af fabriky bilr Fiairi af iportr bilr Hurti abhali Str Fia /S ahav Holt Tlf wwwtrfiak 11

12 Trafikal ærir i forbil V Halvaratho 2014 i Købhav 300 litløbr o otioløbr itar Købhav SUN K pka Iut riv Laut ru S v lücktt Iia itrol v ST I r NI Hol V Tro h ØS TB N B F N OL K L O LÉ T T S K Lalii Laliika apfær v La S U pal a ØST FI Forbilv Tv Fak æ r SV y a Li ll Fr KO i NP INS SS l Chur chill B Lar Pla TOL BO Kvæ t hu LI lvat S N B STO KO Ll ø bosæl tr r år Vo l Volb olir Bal fo av i Nic ur i tv o la i TI NS Br hu y IS CH Bar flth V UL BO FÆLL V Ø S T S r U y Nor Sv SU Fila N ISLNS BY STTION HO L S l llæ Ho NLS V L Ptr Vl apo rt Sv uk Pl BO U L TIL V a rport IS av Th or h SV KL K Y or Iaf L if ISL S B Y H Ha H a C H Ca to rl ft Th ark t Fli r V V V Ki kurr IV v ra V Støt BOU L t yb ISL N P I W il Ov Ov Str r r r a ro i Pri Va ra ov ha t v Va t STO a t C bo hrit r ia k y B N S V rbor bo lul fo Copcabaa Havb B ør BU ST Ny V IN bro r S B ar O l La tr v Broc b r olt Nil St Stra træ BO SK N L o rf Kl bo ar N Ø V O S T L o r b o ær kt polørt La t tr r v tr Lø r Ll K a a ik ik ø rli é OL r t r Ø F I S T S Ø V NØ T VS St ø a S ØS Na S H Lø tør U rba B or r t r BL a Har SV BL y y or ri o So rt a rt So T SØ TO V Sø SØ Na Ny ICH VST FI rop S NØ I NØ S Sta ui P F l Pbl i VST SØ Vtr Sø Nyrop TO So rt p H t ri r k V NØ LLÉ ør Sø Sakt VæV t a a rv Bry NØ LLÉ Hrik Potoppia V Skt av PaHa b a ll l FÆLL V Sl ot St To B lå år Tø rr w al ur Th rorup Kli Ca rl Schø b r üthr Paa øll P Fa tr br ø u v aa a a ko fæ b ul Th o V r v Wor uliu Tho Pla é V P lou V orff v S HC Ø bor v Tår Sa kt Thoa v V Hauch Pri ari V u Ha lø il lf B a rth o ra rla IV rav Ko BO UL LS St a p Stu W i k N Li VV a V a t Havb Ila Bry NH W Sæ Fr VII i u Ka p l Solit v v ff l Kap l rif tr ar Svaoårv rik va v V Thil V Lykk TS ho V l Sak t Ku Forh V åb Sva ih St h ol ol Sv tru p Trø t ll v Har iav Ura LHB V T Fo år år a V u l br T å V ær Skytt Brohu S L H Tita a Vø lu a lk a H i T Broc h a il r b Bry var a v Ha ra l o H Va lha l a l Uf Th f or Krorup a Stf T FLK H L ON bæorlé k Krü r ahl Fl or Falk år o rv Bra ar Foll r ll L I WSV BÜ LO caciav Li v Biaco Luo Nyv V IS L LÉ art yt rv V Pal üllr V toftv C arit tlar V Platav al Hrik Ib a B K FÆLL V av rh r t Ch VST r a virk Cort r l a HVN Ny ha Nyv havnyh av bro Hrlu f Trol l S LB ULS BO Kvæthuol tr HO ro LV a Y B Sor K hr park N N V u ib N t ayk vik O b al a SB Slvi H i K r Ca ØL St ra Skra r P ol k NILS Tor Crv St Pa rutvi Siv yl OL H la B l Niko ira Hrik Stff V KONNS Hov NYTOV vat io v Ny l B IK BN ici v Pa læ ol ikh Fryal v årv Kochv kk Ba Bry h il L TS H i Ba lr Vu Bra Æ ir Faru Sk bo o r V PS Stf a O Pr i ti Co V t a LÉ L O2 1 Æ r Hrik Ib V IN S lo Vi O VS Fyrbørv HYL B T Bo Ol O rt ør rva Hi a liår LYTN NO Strø TU r V LYTN Sva v NO FSNV N V FS u k v Prio rv LK ON TH S K r Øtr F Fr SPL ho Pil ær Sv rø t Kro pr to i Silk bo Na lø Saath v ackv LN LYSTBÅ Havf N NIN Borl L k Hy tr LLÉ lé l ØN O ætr H r Pri V i li L alii Sva Vil a Fr k ric ia Hi O ll h itc Schll Iiaka La lii r B r PIL LLÉ O2 2 Åb 612NNIN O2 o fra ca 1415 NS TV T ØN l r 20 k kår Ba Brøt Ny ahlrup Torv Pakhuv r Ha ra Lafov V S L æk Bro fo v Blyt Tra v vå v rk v Læ v Tra N Vib v LV St Bill r a or k rb Livæ Fi Norb or U BO IHVNS N Hr v KLKBÆN k u ST bakulkv Frihav rv aro Hov ar u v FIHVN Spa br NO Lolla v Bt FS La zo Lala v NV Pla Ærøv la Boø v v k Krop øl l ri lr Hav Sofi V il v itt r v B N olf Pla ØST i Hr Åb 612 pk NS Holt bro vv Ho tv tø Næ Præ Ny Yra v H V I N Æ tlé væ l SØLV i Hopitalv r tib LK B Klubi v Lür v v hav o fra ca 1525 i 3 ohol t Cla Will al fior 10 Fritof Katlv Na Pl Cla o HV NN P v t BØ HOL pa Ha u tr t Start/ rik t Slut Ko Slot S H ri t plål a trøll t Børbro Brob Chr IV r å Vat S r loth Bro v a ku K Far a Storol Bå ip iba Vo i bro p S l Lø tr arorlb ro hu NS Tø ro b Pri a Sk tr K t V BY Bro ip tr Ny p TO æ lb æ ro V Sør ikk Kirkar Ko l Vib a Ny Pl o ha S ly V Pu l o pto V p So H år pplby t fi k k Pl t O år r Fa v øtto St lck t Labro Ll S Voltr Otto tia Svo La øt Chri lt Pl rob r b ro Politi Ha CHISTS ØLL La PLS torvt V O2 b ikk ry B O FIHSSTØTTN l Ba p år u t bro Ba tr ahu K å V bakk K t væ o CH IX S K rklot tr ørtr ba Fr V t r YBBØLSBO STTION O2 T ib r P Hvitf Str r b La V i r o u IN Skt t r Str r å Tl tr tr i r træ Fiol l Lar K St SFF O ST r o y ri o Hau Haur S Vo r uhpl a o år Put r vi Nia Ba P arr Pl Stu SL lchior NO L V t H SKU rv NOHVN STTION Hor ri V kbræ l Kal a artal v Krau Li Sør Fr V bor Kri SaaHobro by v rw ot V r å lé i væ al r Si t t v ar Fak Sorø o P or al b O lé ot l væ l Sla Køb Åb ta 612 a l y 1600 N o frakrca i N B KØBYN Århu Hørri Vl l KoKS Lil NYTOV ST tr lk r tr Va træ b ØtKirk t r r S yrkø St Nikola lvi år Pl torv i Vi P Ll Kir Skb o k aftt ar Skt Høbro ktr u al o u b rtr Pl Fort r torv Sk N y y t VBo l Læ k t Str hu La Nytorv læ r tr træ Ka N i a tt br 21 Bro r a b Kø Nørr 14 rv T BB t r VS V O K 12 HOVBN r ÅN v l i a St NS p I T Titbro LilllbCo L Århu 11 VS O T rik B Æ KV ST Lill N lto t Bar th oli fl x V OTH S OW NTL V ør Colb la Hlo ybb øl SØ S S F 13 V IK SB r O Åb 612 Scha ck 4 Kor ør k Kirti 7 Ko OTH Hav butors k o fra ca 1550 Charlott Åb u rå NØPOT ST Kl Plhl r ST PO ST V Cath ri NS Vibor SU N Åb 612 Pl IHVNS F 9 Lio fra ca 1515 ov Sakt oth akob Skt Pl akob olf u tav Carl oha Ohl Victor Bor Pl v Lu i Sc a hl r pp ll La hl V b l H tla ø a Hrholt Åb 612 o fravstpot ca 1650 T V Tr pk a F i b kø aal va Sta tro r Bypl Co SK ario Ö H Kirkår SØli ll Zi S ST Ø LL I t Vo V i Sc rlbyhw artz Hol Kartoffl O Kirkår S L rækkr Halli al O fp l Wilh Sk Høy PL ØSTPOT STTION ho O lo ck Sorta l ovar Halar S to Brati S Sø bil ck art Pl Fr Lu ra r ar br bro W Wi u FaLl Puklr B wlt l ria Hrt Batio Kro S fry ø lfikoill ol Ol rho SØL ul r kh l l V Su Po k L Ti o y r a Suh Stoc ia VO a fo Stokhu rr Har r Ko Kru T lto Skt y Ha ØS Ti ft t Pa Olf ul a Skt r r r rt Fi Paulæv r Pl chr o Kl H l ahlrup Troal IST V V Voribor rska bor l li Bra i ØSTBO f rt l fa i N Var V OUL N B Silbor r a a Olu ho Kr H a r i Ir Bl v Ny a LØ 19 Læ l a L KON V V LO O UIS NN S B O KPNN S Norv r Fr Filippav ari SV Tur N Svbor HolFåborbæk Halkov Sæby Krti rl Park ll Y L artiv ik ør Skarø rt Suoiv a Pla a N ÆN V N ø Klot Bi r k Stor Ptr V ST oha Sv V Stry ø V r b l S Svav Tulli SL o Faø aø r ø r ø Hlø V IN VNN Laø Bch aø ar a Kl Nø bo It Sak tr Y ør Sla o a b r tori k r Vik Hø V o b KS ÆK o Æ LB St S K rt a SV il So K ruå k loa r b b ba Bartr ba V ar o Sky S OFFS a VO o bro awt Saxo Saxo chlæohl Kaalu rvala Værav IN Sa kt t l S au fæ NHV STTION VIS LV üllr r La Victo ix B LÉ u y V NØ LLÉ u råt É TINLN a v Tv bor ær Pl Ko r bb V IS T Kohø ø ft Hil kø PK L Ub tt rlo ha Stv C Bvto øsa LSØ Tibir k S Skt u lia T Ba B O Blåår 15 rk r y l Ska Hvi r r Si t Valar u rk K r Sakla Lava a rik o a Boil up PalButr atostrup k h Pa hav Pl V Kritir b r k Tlvæ ø T atthæ a l Øtrbro Stio L L ST i Bo a co b ar k Koli Øtr fæll Torv l Ålbor vv Vibor uar Nu Ha v Pl Nø oh 5 TV K Fællø Nø Si arr llé Sv Broa r Ullrup Livø Ør H P a t r Hol a a Nil Cot ai Stubb lø b Lautrup Svaøllalæt 8 Åb 612S rr o fra ca 1445 i T Popp l hor b ul r Skt Ha Skt oaik Ha Torv Brav pl Fæll Pav t Fr rik i v Sli Hi V arku Forch ll ha é r v S Flbor rlv CLSB l a lla Vo Tværoff r Ha b y NØN N r Ba llu LYSK OV BY V LYN u l Vibk Hilur Tø Trø b o r NY v y O ølæ h Val r a Br u r a Stu B l Ko r FOU STTION oh Bill tru Bra p V h Vrø B 93 bar Nybor Tåi 6ØS T SPKN ørr Ba rt Tør Vævr Pri ør OS NV ar VST ch lkü r L KO SI T Åb 612 v 1615 o fralca yu r rlb l Ca V a år Brr br V Lyæ Stwik Bror o Havlkv OS KIN rt Ca å r Brr v Si LLÉ IV Ø3 Carl Nil ol v i uh a riti SioCh tø Hor Hl Blafæll N SV ulbr Pl ark F olp Sth Bo rh 612 B Åb V o fra ca 1640 Carl Lu by yr Ny Carl k b hau ric Bi Fru ah va Boh off Ha SB LLÉ rik llé FIK VSTBO v O ULV byv H Su l r ø tø av u l l é V SL r ik H u alkil v a Ka v SN SV Hl v v ali v Hollærv 18 ll Fy I St Væ rv Nyå Skatboar Lpl l ÅB ru Kata iv Åb 612 tviv acoby THO VL SV SB LLÉ v it Kirkår Ful L okfra ca 1630 ON V Hortiav Hal N r V rutvi v ST UP FIK O Holr Torø Paa SB u hil k Str Ha u Tav a tzau OLI Åb 612 oh fra ca 1625 SV Skt Kri aar Pl S Frb LL r B r v th Chr Wi 17 Fo ar Pri B HO z 16 Fr ck av BSV P Lø ar S V r aa rbry Olill ø rha hu lrro UN it Kirkår LLÉ Nuuk Pl H Lo Niko la V Falk o væ rchr ic V h t Sylow Sylow Pl a Solb r Pl FIKSB ilrb PS øo ur v rali ut LS roa Lak Tåi ØS å Oi at Siur hvi l v v olf v Folkv NY arv L N Solbrv i lkyr pva ru Sla oar Hl BO U S kau Lauri O THÅ Si or b Kro ol HørhHll bæk æk r rv Kra Bikop Væ yrit lb Hu or V a k V rø Sori fr olt H u Nivå pskot tru U S LLÉ B L to ÅP Sktrup lv Sø ll V r a Y r u i ho r T Fra r o llr kæ b V a Kro rup Hol i a Na a æ BO U PS ar Skol Pl Fa fr r H NØ lo B uu ll liu H u r lk bo B r Lutoft Næru ut Pl Ol a V Ko lrro F ri k Ov æ rri Norba v Sabr Ø Høtrkøb Katri V Niti kl Lar Pl Ørhol ro i tt v k hil a bla u r V ro irø HILL É i alv a yr Th Tikøb N LL LN V v t 12 NTOFT LUBrrø UPS V Okri Chritiabor Slotpl påby afpærri fra 28 art kl 10 Frbor BU Frrik VI fpærri af Vrut ophæv løb fra kl 15 N S Folr Bt Pl Falkv Bark v Cirkatir for åbi af ovrkørlr r arkrt på kortt vi v SV NØBO STTION N BO S UN l lv V NS T b larv IKS rv KKN I tirut kl 612 vil t vær ulit at kry Vrut på 11 ovrkørlr ( kort) V Ør v T BISPB STTION ørtlrv r F F Ba a Ulr ik Brr KILVÆ ØSTBO t Statlrv By Skaffrv kr HILLØ Vrut pærr af for al trafik løra or 29 art kl 6 FIK SBO Prltikkrv tr t t rv v F ar Slotfov Bii rv Pl S IN VS Borth i Hf af 4 a 1921 Borkrivrv Laorv Olrav ISP Start o ål v Chritiabor Slotpl V ho trv Fri rv ai trv ifov Tolkrivrv rv r b Bip t væ væ KilV rr lk Bo ark a Otto Vo alli ø Æb V løø O Ha Ku O ll B YPKN STTION Hf Blot Hf lrro b p Bi kk Ba Hf Hf Vr Frti Lyt Koloihavpark Hf Øbro Ko HorOcar a Wy lau Kuh W Nil HiLuby H C b Lau Thoa Hli bor artha ål ck u Væb rv Tår blær v Fulv fær Hovtrv tha v pv L Sybio S Ø P K L LÉ K l æ tt arlo Ch BO Botrykk TU Potholrv Boluttrv v å kov Fru b b ri v r Forkrby v O2 C Brat V øi v V Libr acob yv V t r ø ra NS T V Løra 29 art 2014 afvikl V Halvarato i Købhav o på Frrikbr 300 litløbr o otioløbr løbr by, o l af Hovt vil vær pærrt af for trafik talrt afpærripla på * Læ www copha2014k ur trafikifo 12

13 Backtrt Boy 15 art i Foru lla Ol Li Sør Bobo oro Nil Hauar ll You i lov 15 art Falcor Shaka Lovl Bobo oro azzhu otartr Backtrt Boy 153 Foru Li Sør 163 Kocrthut Nil Hauar 193 uiktatrt lbrtlu lla Ol olo /3 azzhou Kati lua 303 Kocrthut Thoa Hli Falcor Sal Skou o Ia 104 Ihø Kultur Café Ziia 143 Kruttø Ia Corr 213 V ll You i lov/batl 153 Falcor Ifo: wwwkulturautk www livkocrtrk wwwbilltluk wwwaokk wwwviitcophak 13

14 Tavl Huk t r vitit u lukkr ortlit for alæt Hvi u lr t, tår i vo ti o aktiv o alæt forør at tur til i t r ktra arb for ctral o kur riikrr uøvi la vtti på r bil Luk alti FS ført o rftr for taxatrt Iforatio til førr Kotort åbiti Kotort r åbt for proli hvl: aa til tora kl Fra kl Tlfor r åb fra kl oa lukkt Tlfo til iitratio: Tlf Fora træff aa o oa kl Vl valutakurr Spærri af kort ollar pu Nork kr Svk kr uro 525 kr 875 kr 80 kr 70 kr 700 kr akort Via/akort Via lctro Hævkort tlf atrcar atro rica xpr tlf Salokotrol i tilfæl af offlihal tlf Huk at få autoriatioko v kritkort Prir brobizz Øru kr 330,/rtur Storbælt kr 450,/rtur 14

15 Srvic Vit u at: TFIK tilbyr rati vhælp til all taxir, r r kakoforikrt i lkabt t ælr v all kaik kr åvl o trafikkr, llr år r åk r bhov for tarthælp, hulkift tc itac ofattr vtul hælp på tt llr traport til ært autorir værkt u ka øt rut all årt a ri på TFIK SSISTNC tlfo Buri: Trafik itac tlf ak utohælp tlf rcburi v tkik fl kal k for ri til "24 H" tlf Nørvic tlf rc okil VW obilittrvic tlf utol Spcialit, tlf Vævr Karllu TT tlf Traforrv Hrlv Ihøi utolktro tlf Skulhø llè Valø Vi otrr alt i taxiutyr oå vafpillr o avitio lt otrt utyr afprøv på arøbro Taxi utyr i o aftal ti på tlf

16 SUPPLN INTÆT? Chaufførual STOT KØKOT til latbil llr bu KUN 3660 K * a llr aft hv r par i FLXTFIK til y, ælr o haicapp, ikl crtificri KUN 610 K * Har u tilir BB kuru bhøvr u blot ét oul, i alt ku 244 kr * ø o for rati, proli ak okri ulih for at få TUC K obrati ifor traport o bforribrach Kurr kotr ku 122 kr * pr a Til tt ka ø løtabotørl på op til 652 kr pr a * Kotakt o på tlfo llr kriv til o på u ka oå bø vor hi på wwwtuck TUC /S Kirkbr Parkv 7, 2605 Brøby Tlfo: ail: * Uål otraport latbil, 30 a, Probforri bu, 30 a, Bforri af yo o alrvækk pa, 2 a, Bforri af bvælhæ, 2 a, o Itrouktio til offtli rvictrafik, 1 a, r urlat til hvr ti æl Ulovivi Utilkut r btit af, at kurit r i arb, o ikk har virå ual (klt utalr ri for iforatio) iiultaratal r 10 For ålrupp o yrlir ifo wwwtuck

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev. Tillæ r. 14 til Kommupla 2013 asu ssu su su Sy Sy Ou Ou O u rup alsår a als lså s år år Kilstrup Ki K i l p Sti Sti S ii smi ørby ø ørrrby byy b Skol Skolby Sk S kko ol lb by by b by Asss As A sssss s

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Så er der fest i Det lille Elevråd

Så er der fest i Det lille Elevråd Hovå kol o kolfitioi Apil 2011 Elv fa Søvi bøt y kol Oa. 9. at va Søvi 6. kla på bø i Hovå. D ko kl. 9.00. Vi tat at bliv lt op i 4 upp 20 lv på hvt hol, 5 fa 6.a, 5 fa 6.b, 5 fa 6.c o 5 fa Søvi 6.kla.

Læs mere

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ

Grundejerforeningen VED SØNDERSØ Vedtægter for Grundejerforeningen VED SØNDERSØ 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen VED SØNDERSØ. Grundejerforeningens hjemsted Ll. Værløse i Furesø Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk

FULDMAGT. Adresse: Sønder Alle 9. Postnr. og by: i~1 E-mail: fd@abel.dk SYD DJURS KOMMUNE PLAN & BYG syddjurs@syddjurs.dk Tlf: 87530000 [... jekhltel Konsulent 1 J()~tJF\ ~R.\(. ;]fa)5f~ Advokat Flemming Dahl : ~GL\4f\ V&) ~\ %S1o \WS ~ Sønder Alle 9 8000 Aarhus C "JhJ~A)~)lo@

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet 4 6 10 14 16 20 Ihl 4 DLF åæf 2015 Scb k il f ilæ, å il Åæf 2015, h l ku l å Tili Hl & C C. Fcifikk bku, kull læ, lb iækkl. Tilbblik fy 14 Fkuå 2015 Ekki f DLF il 2015-2018 ll i ful. Få k æi f l f å,.

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Bedre grønne oplevelser i byen

Bedre grønne oplevelser i byen Bedre grønne oplevelser i byen 17 april 2012 Naturstyrelsen Friluftsrådet Torben Gade GBL gruppen for by og landskabsplanlægning Naturstyrelsen Friluftsrådet Hvorfor biofaktor? Hvad er biofaktor? Hvordan

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- ---

Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- --- Hvidt Rensetøj + 15 kr. pris fra Al Alterdug --- kr. 68,00 ------ ---- & håndstryg --- kr. 81,00 As Assiet --- --- kr. 18,00 Ba Baby Kørepose --- --- kr. 95,00 Badekåbe --- --- kr. 156,00 Benklæder pr.

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Storstrøm Bridge project

Storstrøm Bridge project Sampl dawigs fo th tchical dialogu fo th Stostøm Bidg poct 93200 Stostøm Bidg Sptmb 2014 Rvisio 1 a d Sigatu: v l bøl Bakk Fæ gga a dsv GULDBORGSUND Stømm poduktiosskol 29 8 Gåbs Masdø Kalv G åb s Vodigbog

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere