HOLDE PLADSEN MARTS Visioner for samarbejdet med Drivr iphones uddeles til alle vogne. co2neutraltransport.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLDE PLADSEN MARTS 2014. Visioner for samarbejdet med Drivr iphones uddeles til alle vogne. co2neutraltransport.dk"

Transkript

1 HOL PLSN TS 2014 Viior for aarbt rivr ipho ul til all vo Frrikhav Ska co2utraltraportk

2 Clau ubk ør (fora) Lr Ptr obr Klau Barrø Så r t forår oå for arøbro Taxi 4x27? rh avai lxar Nl Så ko vi i i forårår lt prir u o t blivr lyr bar ikk i taxibrach Nu r t o ikk åa, at kur prir i i bilr for ti Hllr ikk lv o at a ir, at kri r tart r r ti for lit ly foru o vi har ti a tu kyr hæ ovr brach rh "a" Chauhary HOL PLSN Holpl r t proalbl, r ukor hvr å i 500 kplarr o ulvr rati til voæ, chaufførr, iitratio, ctralproal o ar tilkyti til arøbro Taxi, Ska Taxa o Frrikhav Taxa Blt r åbt for ir o kritik Naviv artiklr tår for klt i o bhøvr rfor ikk iv utryk for hvrk btyrl llr raktio i li for ilæ o artiklr r 20 i hvr å aktio: Thoa B Ptr (av raktør) Clau ubk ør Kotakt til raktio tlf Pr art Færr bilr, færr kur o ikk it taxilovivi o i v, hv kor til at ihol llr hvorår kor Lufthav r oå byt at ral ablr t forlyr, at vil forla p år vi kørr i for at ht kur r kur r blivr akkt o bløb hlt op til 20 kror pr tur Taxiævt vil ikk till, at lufthav kur kal btal byrt r, at t r btillikotort o r voa, r kal btal t btyr hør taktr, å all købhavr kor til btal for at lufthav ka krab t tocifrt illiobløb li i fort t urr i at T r tav okri å urili ktrabtali for vor kur i io Hovt t r facto ktra kat på all taxikur, fori ol vil ta taxi fra lufthav t r urilit! rl takttii vil før til u tørr kuflut fra taxibrach Ovt, hvi vi ikk 2

3 får p i, kal voæ btal o har ikk bt økooi for øblikkt Vi kal kæp! Brach r i kri Ikk ku på ru af lufthav, fori fiakri har vært ktra hår v vor brach ll taxilkabr har t vært Nol har alvorli økooik problr ftr at hav trukkt kraftit på r itik kakrittr ftr opkøb o (fl)ivtrir i y alæ ov arøbro Taxi 4x27 har forufti økooi, vi blivr prt, hvr voa forlr o Vi r t it lkab o lv o vor økooi r br ar (tila), å r vi øt til at hal for at bvar otu for at bvar arøbro Taxi 4x27! t r i hlt fat ovrbvii, at vor frti lir i t aarb rivr (Click a Taxi) Vi ka v tt aarb frtiikr vor ctral yt tkoloi til lavt pri t r hr vor forår lir! rivr har vi tor ulih for at tiltrækk y kur, y voæ o y ctralr o på å ikr lav pll til bå o lv o ar voæ rut okri i aark iforatioø voæ o chaufførr o r blivr afholt flr i ko ur HUSK! Vi har ku bluttt at å vir i forhalir rivr at uvi vor uvær aftal o tur til oå at hal o ytr r r u ikk tat li bluti o at ropp FS til forl for rivr li bluti r u, o voa i arøbro Taxi 4x27, til at ta på vor ralforali 29 april 2014 Vl øt! Pa på r lv ru på vor kur o ikk it på vor lkab! Clau ubk ør Clau ubk ør, fora r blv i aa afholt t ført 3

4 Viior for aarbt rivr f Clau ubk ør, fora ti btyrl har bluttt at fortætt kotraktforhalir rivr t kr hblik på at iå i t tratik partrkab o r uvi aarbt uovr at ota Click Taxi o rivrtur, r allr ota i a arøbro Taxi 4x27 har haft t ot aarb rivr i oktobr o btyrl r, at r r t riti tort pottial v at bru rivr tivar o flkibl tkoloi, r førr at kouikatio, avitio o btali frovr ka forta v at bytt ipho Saarbt rivr vil bty ærir o y arb for all i arøbro Taxi 4x27, bå arbr, voæ, chaufførr o kur i ærir ivr uik ulih for at få flr tur i Købhav o i Norælla, at til t or, flkiblt o latiholbart yt, r vil ør o til attraktiv aarbpartr for btillikotorr, taxilkabr o taxivoæ i hl lat t r vor viio, at arøbro Taxi 4x27 o rivr a kal lvr bt, oå billit ctralløi i aark ftal kal ført ok Proc at ufor kotrakt for partrkabt ll arøbro Taxi o rivr r påbyt, aftal r ikk li okt før kotrakt r okt af btyrl o ftrføl okt på ralforali Slvo vi r åt i t ytæi aarb, å har vi ti ulih for at trækk o u, hvi ikk 4

5 På iforatioør vil føl puktr vær på aor: Viio for aarbt ll arøbro Taxi 4x27 o rivr Procur for hvora partrkabt kal vta/før Hvora virkr rivr i praki i bilr? Hvora oprttr a bil o førr i rivrytt Spørål ralforali okr kotrakt O år kotrakt r iåt, ka vi ti ko u af aftal, hvi ikk rivr lvrr t yt, r ka rtatt FSalæt Iforatioør o aarbt rivr 10, 14, 17 o 18 art vil r bliv afholt iforatioør, hvor voæ o chaufførr i arøbro Taxi 4x27 ka hør ærr o aarbt rivr o pør i til, hv r kal k, i r kal ta li tilli på ralforali ftr iforatioør blivr r at t førruval, r løb kal hav kotakt rivr for at uvkl rfarir o ko forla til, hvora ytt ka forbr Førruvalt kor til at btå af 510 voæ o chaufførr, at f lr af btyrl lr up af btyrl Ny oftwar til ctral rivr kal lvr t yt, å ar Øbro Taxi 4x27 ka riv or taxictral O iløb kal r uvikl førrapp o viruvikl på rivr yt til kotoytr til at ctraltur Til at varta proc ætt r t uval btå af rivrfolk at arøbro Taxi 4x27 vatchf, arbr på ctral at irktør o fora arøbro Taxi 4x27 vil ti ku bvar tlfoopkal fra kur ftr kiftt til Ipho fortætt æt i 5

6 ipho I løbt af kort ti vil r bliv ulvrt ipho til all vo obiltlfo kal bru til at ota all tur, r kor via rivrapp, i ført o r ku tur fra rivr o Click Taxi o i løbt af t par år vil oå flxtur ku ota v Når o hvi aftal blivr okt af ralforali, vil r bliv t ar tur via rivrytt t vil i ført o k iløb, at vi brur FSytt arøbro Taxi 4x27 opivr altå ført FS, år r 100 proct ikr på, at rivrytt furr o t kal Hvorfor ipho allr u? a vi allr har kotrakt rivr o kørl, har btyrl bluttt, at vi allr u iførr ipho til turotal af rivrtur (o Click Taxi) r uvi kørlorå atiit, at t blivr r for rivr at iir atallt af fltur ISHØI S UTOLKTO ps obil lktroik o taxiutyr utorio o avitioytr Sal otri/otri rvicri Kara o atllitovrvåi Tlf Skulhø Valø wwwihoik 6

7 rfor r rivr attraktiv aarbpartr tkoloi, o rivr har uviklt, ivr rækk forl for voæ, ctral o kur Hr r ol af vitit: a all viti fuktior i vo frovr lir på ipho, vil t rucr uiftr til at ivtr i yt utyr i bilr o på ctral t virkr til at ik okotir for voa o r pll arøbro Taxi 4x27 får rttihr til rivrytt i aark rv r arøbro Taxi 4x27 attraktiv aarbpart rfor ovrfor ar btillikotorr, taxilkabr o taxivoæ i hl aark Hvi t rultrr i at tiltrækk flr vo til aarbt, vil t rucr pll yrlir ikr t, at tkoloi utr o opatr på baru af arøbro Taxi 4x27 rfarir o bhov, at arkt uvikli ivtri, t kotr at iå t aarb rivr, r forholvi lill i forhol til, hv t vil kot, hvi all voæ kal køb o itallr t Touchalæ fra FS Uat hv r væl, r arøbro Taxi 4x27 øt til at t opatr t l FSalæ llr kift til ot at t r btyrl klar opfattl, at rivr løi r bt o tørt ulih for at arøbro Taxi 4x27 ovrlvr i kap o kur o kap o voæ arøbro Taxi 4x27 vil vær ført i lat, r brur løi o v at iå i t tratik partrkab rivr 7

8 Iforatio fra ctral o iitratio Ovrv at l i o i chaufførr til ovia kuru a rivrapp ivr ulih for at ta oviatur i vo t l FS yt, r t o ié at ikr i, at a har kurr, r kal til for at ått kør for ovia Kotakt vatchf for yrlir iforatio Så vil hu ør for at r blivr tablrt t kuru for itrr ralforali 29 april 2014 r afhol ralforali 29 april 2014 Nav på kaiatr til val til btyrl o forla, r kal bhal på ralforali, kal vær fora i hæ t 15 art

9 For pørål kotakt iitratio HVV aark vilt prir ku til arøbro Taxi Nu fri / iklurt i b talabotr Få bt vilkår billi tal o ar af tilval a y ulihr aark bt 4 tværk Spotify Priu r ivr i til illior af a på i coputr, tablt o artpho Tilku til tlfo v yoprttl ual SI HBO aark vilt prir bot Pri kkl o Pri ikl o 1000 Nor* ikl 1000 i tal o fri / Nor 71,70 kr 89,63 kr 3000 Nor* ikl 3000 i tal o fri / Nor 101,70 kr 127,13 kr 4Bui 2 B ** ikl 4 USB ol U/B 79,20 kr 99,00 kr 4Bui 100B ** ikl 4 USB ol U/B 149 kr 186,88 kr obilurf 1 B 39,50 kr 49,38 kr obilurf 10 B 53,70 kr 67,13 kr ual SI 29,00 kr 36,25 kr Spotify 69,00 kr 86,25 kr HBO 55,00 kr 68,75 kr * ælr i Nor o Baltiku på t af TliaSora tværk ** Ovrtir ataforbrut t iklur ata pr, ætt hatih til 120 Kbit/ Ku for arøbro taxa bot: Uløb i pri 19 r: 1362,3 kr 3 opil Tal uovr iklurt takr 0,60 kr/i Kollkal ælr til kollr i aark o fatt, bortt fra 7090 ur, at abotr oprttt på a kotrakt på obiz iiutakri på ata 100 KB, ftrføl takr pr 10 KB Btaliiitratio kotr 7,80 kr/ iro kotr t 31,20 kr/ ll prir r kklo, ælr oralt bru i aark, ku kur CV ur o ælr ihol llr ær ttr at pcil o ovrtakr ur Tlia tar forbhol for trykfl o priærir 9

10 Iforatio fra ctral o iitratio Statitik f Thoa B Ptr, irktør I auar o fbruar har rivr/click Taxi lvrt i alt tur lvr oå 1364 ritrr fltur Hruovr har r vært tur, r ikk blv rapportrt o fltur, hvor chauffør blot har låt taxitrt til o fra u at hav ku i vo tallt forlr i 7322 tur i auar o 5700 tur i fbruar Vi ka altå kotatr, at vi har haft alt til af tur i auar, r ovrtir t, å iotur tatitik % auar % Fbruar % År til ato % Årrat % Not: Årrat r bart på frkrivi af ført 59 a af 2014 o rivr /CT har lvrt til o har ikrt, at vi har holt kit på æ i fbruar Hol i bil r o pæ riftklarøri Få kplvi bil klarort, år allivl kal y riftklarøri btår af: Spuli af otorru at falr/katr rui tøvui i af kabi (ikl ri af loft) Pui af rur Varih: a Pri: 1995, ikl o i totallvraør i for klarøri o autolktroik Traforrv Hrlv Tlf: wwwrttk 10

11 r r ti for a fltur, f Thoa B Ptr, irktør r r ti for a fltur o a ka i kat, å r rivr ti o forrti! Når chauffør o rivr har fåt it, å r r ti ovr kror til voæ Hvi vi atar, at r alt t r 15% fltur o at all tur kyl at rivr kur ikk ukkr op o ikk fori, at vi ikk kor hurtit ok fr å vil t kot i o af kror at kopr hvr tur 60 kror til chauffør t kr ikk, kull t k, r t ti o forrti, a r ti r kap kror tilba til voæ ftal rivr år u på itil vi iår tratik aarbaftal tal tur Pri (itli) 155 Oæti Chauffør ( ) rivr afift (150000) Til voæ o bilr B1 % 29% Fltur (15%) á 60, (117198) Til voæ o bilr B1 % 23% o ytt at vi btalr 6% (o t iiu, a vi o ikk kr all btalir i bil) t r t a, o vi ivr i rabat til ar kur, r o kørr vætli færr tur I ka li at iv rabat, a kal fokur på, hv a har tt, ftr at a har ivt rabat, o ikk å t på, hv a ku hav tt, hvi a hav kørt a tur u rabat for hav a o ikk fåt! Hyrvo fiairi rati butlæi a år rfari Fiairi af all ærkr Fiairi af fabriky bilr Fiairi af iportr bilr Hurti abhali Str Fia /S ahav Holt Tlf wwwtrfiak 11

12 Trafikal ærir i forbil V Halvaratho 2014 i Købhav 300 litløbr o otioløbr itar Købhav SUN K pka Iut riv Laut ru S v lücktt Iia itrol v ST I r NI Hol V Tro h ØS TB N B F N OL K L O LÉ T T S K Lalii Laliika apfær v La S U pal a ØST FI Forbilv Tv Fak æ r SV y a Li ll Fr KO i NP INS SS l Chur chill B Lar Pla TOL BO Kvæ t hu LI lvat S N B STO KO Ll ø bosæl tr r år Vo l Volb olir Bal fo av i Nic ur i tv o la i TI NS Br hu y IS CH Bar flth V UL BO FÆLL V Ø S T S r U y Nor Sv SU Fila N ISLNS BY STTION HO L S l llæ Ho NLS V L Ptr Vl apo rt Sv uk Pl BO U L TIL V a rport IS av Th or h SV KL K Y or Iaf L if ISL S B Y H Ha H a C H Ca to rl ft Th ark t Fli r V V V Ki kurr IV v ra V Støt BOU L t yb ISL N P I W il Ov Ov Str r r r a ro i Pri Va ra ov ha t v Va t STO a t C bo hrit r ia k y B N S V rbor bo lul fo Copcabaa Havb B ør BU ST Ny V IN bro r S B ar O l La tr v Broc b r olt Nil St Stra træ BO SK N L o rf Kl bo ar N Ø V O S T L o r b o ær kt polørt La t tr r v tr Lø r Ll K a a ik ik ø rli é OL r t r Ø F I S T S Ø V NØ T VS St ø a S ØS Na S H Lø tør U rba B or r t r BL a Har SV BL y y or ri o So rt a rt So T SØ TO V Sø SØ Na Ny ICH VST FI rop S NØ I NØ S Sta ui P F l Pbl i VST SØ Vtr Sø Nyrop TO So rt p H t ri r k V NØ LLÉ ør Sø Sakt VæV t a a rv Bry NØ LLÉ Hrik Potoppia V Skt av PaHa b a ll l FÆLL V Sl ot St To B lå år Tø rr w al ur Th rorup Kli Ca rl Schø b r üthr Paa øll P Fa tr br ø u v aa a a ko fæ b ul Th o V r v Wor uliu Tho Pla é V P lou V orff v S HC Ø bor v Tår Sa kt Thoa v V Hauch Pri ari V u Ha lø il lf B a rth o ra rla IV rav Ko BO UL LS St a p Stu W i k N Li VV a V a t Havb Ila Bry NH W Sæ Fr VII i u Ka p l Solit v v ff l Kap l rif tr ar Svaoårv rik va v V Thil V Lykk TS ho V l Sak t Ku Forh V åb Sva ih St h ol ol Sv tru p Trø t ll v Har iav Ura LHB V T Fo år år a V u l br T å V ær Skytt Brohu S L H Tita a Vø lu a lk a H i T Broc h a il r b Bry var a v Ha ra l o H Va lha l a l Uf Th f or Krorup a Stf T FLK H L ON bæorlé k Krü r ahl Fl or Falk år o rv Bra ar Foll r ll L I WSV BÜ LO caciav Li v Biaco Luo Nyv V IS L LÉ art yt rv V Pal üllr V toftv C arit tlar V Platav al Hrik Ib a B K FÆLL V av rh r t Ch VST r a virk Cort r l a HVN Ny ha Nyv havnyh av bro Hrlu f Trol l S LB ULS BO Kvæthuol tr HO ro LV a Y B Sor K hr park N N V u ib N t ayk vik O b al a SB Slvi H i K r Ca ØL St ra Skra r P ol k NILS Tor Crv St Pa rutvi Siv yl OL H la B l Niko ira Hrik Stff V KONNS Hov NYTOV vat io v Ny l B IK BN ici v Pa læ ol ikh Fryal v årv Kochv kk Ba Bry h il L TS H i Ba lr Vu Bra Æ ir Faru Sk bo o r V PS Stf a O Pr i ti Co V t a LÉ L O2 1 Æ r Hrik Ib V IN S lo Vi O VS Fyrbørv HYL B T Bo Ol O rt ør rva Hi a liår LYTN NO Strø TU r V LYTN Sva v NO FSNV N V FS u k v Prio rv LK ON TH S K r Øtr F Fr SPL ho Pil ær Sv rø t Kro pr to i Silk bo Na lø Saath v ackv LN LYSTBÅ Havf N NIN Borl L k Hy tr LLÉ lé l ØN O ætr H r Pri V i li L alii Sva Vil a Fr k ric ia Hi O ll h itc Schll Iiaka La lii r B r PIL LLÉ O2 2 Åb 612NNIN O2 o fra ca 1415 NS TV T ØN l r 20 k kår Ba Brøt Ny ahlrup Torv Pakhuv r Ha ra Lafov V S L æk Bro fo v Blyt Tra v vå v rk v Læ v Tra N Vib v LV St Bill r a or k rb Livæ Fi Norb or U BO IHVNS N Hr v KLKBÆN k u ST bakulkv Frihav rv aro Hov ar u v FIHVN Spa br NO Lolla v Bt FS La zo Lala v NV Pla Ærøv la Boø v v k Krop øl l ri lr Hav Sofi V il v itt r v B N olf Pla ØST i Hr Åb 612 pk NS Holt bro vv Ho tv tø Næ Præ Ny Yra v H V I N Æ tlé væ l SØLV i Hopitalv r tib LK B Klubi v Lür v v hav o fra ca 1525 i 3 ohol t Cla Will al fior 10 Fritof Katlv Na Pl Cla o HV NN P v t BØ HOL pa Ha u tr t Start/ rik t Slut Ko Slot S H ri t plål a trøll t Børbro Brob Chr IV r å Vat S r loth Bro v a ku K Far a Storol Bå ip iba Vo i bro p S l Lø tr arorlb ro hu NS Tø ro b Pri a Sk tr K t V BY Bro ip tr Ny p TO æ lb æ ro V Sør ikk Kirkar Ko l Vib a Ny Pl o ha S ly V Pu l o pto V p So H år pplby t fi k k Pl t O år r Fa v øtto St lck t Labro Ll S Voltr Otto tia Svo La øt Chri lt Pl rob r b ro Politi Ha CHISTS ØLL La PLS torvt V O2 b ikk ry B O FIHSSTØTTN l Ba p år u t bro Ba tr ahu K å V bakk K t væ o CH IX S K rklot tr ørtr ba Fr V t r YBBØLSBO STTION O2 T ib r P Hvitf Str r b La V i r o u IN Skt t r Str r å Tl tr tr i r træ Fiol l Lar K St SFF O ST r o y ri o Hau Haur S Vo r uhpl a o år Put r vi Nia Ba P arr Pl Stu SL lchior NO L V t H SKU rv NOHVN STTION Hor ri V kbræ l Kal a artal v Krau Li Sør Fr V bor Kri SaaHobro by v rw ot V r å lé i væ al r Si t t v ar Fak Sorø o P or al b O lé ot l væ l Sla Køb Åb ta 612 a l y 1600 N o frakrca i N B KØBYN Århu Hørri Vl l KoKS Lil NYTOV ST tr lk r tr Va træ b ØtKirk t r r S yrkø St Nikola lvi år Pl torv i Vi P Ll Kir Skb o k aftt ar Skt Høbro ktr u al o u b rtr Pl Fort r torv Sk N y y t VBo l Læ k t Str hu La Nytorv læ r tr træ Ka N i a tt br 21 Bro r a b Kø Nørr 14 rv T BB t r VS V O K 12 HOVBN r ÅN v l i a St NS p I T Titbro LilllbCo L Århu 11 VS O T rik B Æ KV ST Lill N lto t Bar th oli fl x V OTH S OW NTL V ør Colb la Hlo ybb øl SØ S S F 13 V IK SB r O Åb 612 Scha ck 4 Kor ør k Kirti 7 Ko OTH Hav butors k o fra ca 1550 Charlott Åb u rå NØPOT ST Kl Plhl r ST PO ST V Cath ri NS Vibor SU N Åb 612 Pl IHVNS F 9 Lio fra ca 1515 ov Sakt oth akob Skt Pl akob olf u tav Carl oha Ohl Victor Bor Pl v Lu i Sc a hl r pp ll La hl V b l H tla ø a Hrholt Åb 612 o fravstpot ca 1650 T V Tr pk a F i b kø aal va Sta tro r Bypl Co SK ario Ö H Kirkår SØli ll Zi S ST Ø LL I t Vo V i Sc rlbyhw artz Hol Kartoffl O Kirkår S L rækkr Halli al O fp l Wilh Sk Høy PL ØSTPOT STTION ho O lo ck Sorta l ovar Halar S to Brati S Sø bil ck art Pl Fr Lu ra r ar br bro W Wi u FaLl Puklr B wlt l ria Hrt Batio Kro S fry ø lfikoill ol Ol rho SØL ul r kh l l V Su Po k L Ti o y r a Suh Stoc ia VO a fo Stokhu rr Har r Ko Kru T lto Skt y Ha ØS Ti ft t Pa Olf ul a Skt r r r rt Fi Paulæv r Pl chr o Kl H l ahlrup Troal IST V V Voribor rska bor l li Bra i ØSTBO f rt l fa i N Var V OUL N B Silbor r a a Olu ho Kr H a r i Ir Bl v Ny a LØ 19 Læ l a L KON V V LO O UIS NN S B O KPNN S Norv r Fr Filippav ari SV Tur N Svbor HolFåborbæk Halkov Sæby Krti rl Park ll Y L artiv ik ør Skarø rt Suoiv a Pla a N ÆN V N ø Klot Bi r k Stor Ptr V ST oha Sv V Stry ø V r b l S Svav Tulli SL o Faø aø r ø r ø Hlø V IN VNN Laø Bch aø ar a Kl Nø bo It Sak tr Y ør Sla o a b r tori k r Vik Hø V o b KS ÆK o Æ LB St S K rt a SV il So K ruå k loa r b b ba Bartr ba V ar o Sky S OFFS a VO o bro awt Saxo Saxo chlæohl Kaalu rvala Værav IN Sa kt t l S au fæ NHV STTION VIS LV üllr r La Victo ix B LÉ u y V NØ LLÉ u råt É TINLN a v Tv bor ær Pl Ko r bb V IS T Kohø ø ft Hil kø PK L Ub tt rlo ha Stv C Bvto øsa LSØ Tibir k S Skt u lia T Ba B O Blåår 15 rk r y l Ska Hvi r r Si t Valar u rk K r Sakla Lava a rik o a Boil up PalButr atostrup k h Pa hav Pl V Kritir b r k Tlvæ ø T atthæ a l Øtrbro Stio L L ST i Bo a co b ar k Koli Øtr fæll Torv l Ålbor vv Vibor uar Nu Ha v Pl Nø oh 5 TV K Fællø Nø Si arr llé Sv Broa r Ullrup Livø Ør H P a t r Hol a a Nil Cot ai Stubb lø b Lautrup Svaøllalæt 8 Åb 612S rr o fra ca 1445 i T Popp l hor b ul r Skt Ha Skt oaik Ha Torv Brav pl Fæll Pav t Fr rik i v Sli Hi V arku Forch ll ha é r v S Flbor rlv CLSB l a lla Vo Tværoff r Ha b y NØN N r Ba llu LYSK OV BY V LYN u l Vibk Hilur Tø Trø b o r NY v y O ølæ h Val r a Br u r a Stu B l Ko r FOU STTION oh Bill tru Bra p V h Vrø B 93 bar Nybor Tåi 6ØS T SPKN ørr Ba rt Tør Vævr Pri ør OS NV ar VST ch lkü r L KO SI T Åb 612 v 1615 o fralca yu r rlb l Ca V a år Brr br V Lyæ Stwik Bror o Havlkv OS KIN rt Ca å r Brr v Si LLÉ IV Ø3 Carl Nil ol v i uh a riti SioCh tø Hor Hl Blafæll N SV ulbr Pl ark F olp Sth Bo rh 612 B Åb V o fra ca 1640 Carl Lu by yr Ny Carl k b hau ric Bi Fru ah va Boh off Ha SB LLÉ rik llé FIK VSTBO v O ULV byv H Su l r ø tø av u l l é V SL r ik H u alkil v a Ka v SN SV Hl v v ali v Hollærv 18 ll Fy I St Væ rv Nyå Skatboar Lpl l ÅB ru Kata iv Åb 612 tviv acoby THO VL SV SB LLÉ v it Kirkår Ful L okfra ca 1630 ON V Hortiav Hal N r V rutvi v ST UP FIK O Holr Torø Paa SB u hil k Str Ha u Tav a tzau OLI Åb 612 oh fra ca 1625 SV Skt Kri aar Pl S Frb LL r B r v th Chr Wi 17 Fo ar Pri B HO z 16 Fr ck av BSV P Lø ar S V r aa rbry Olill ø rha hu lrro UN it Kirkår LLÉ Nuuk Pl H Lo Niko la V Falk o væ rchr ic V h t Sylow Sylow Pl a Solb r Pl FIKSB ilrb PS øo ur v rali ut LS roa Lak Tåi ØS å Oi at Siur hvi l v v olf v Folkv NY arv L N Solbrv i lkyr pva ru Sla oar Hl BO U S kau Lauri O THÅ Si or b Kro ol HørhHll bæk æk r rv Kra Bikop Væ yrit lb Hu or V a k V rø Sori fr olt H u Nivå pskot tru U S LLÉ B L to ÅP Sktrup lv Sø ll V r a Y r u i ho r T Fra r o llr kæ b V a Kro rup Hol i a Na a æ BO U PS ar Skol Pl Fa fr r H NØ lo B uu ll liu H u r lk bo B r Lutoft Næru ut Pl Ol a V Ko lrro F ri k Ov æ rri Norba v Sabr Ø Høtrkøb Katri V Niti kl Lar Pl Ørhol ro i tt v k hil a bla u r V ro irø HILL É i alv a yr Th Tikøb N LL LN V v t 12 NTOFT LUBrrø UPS V Okri Chritiabor Slotpl påby afpærri fra 28 art kl 10 Frbor BU Frrik VI fpærri af Vrut ophæv løb fra kl 15 N S Folr Bt Pl Falkv Bark v Cirkatir for åbi af ovrkørlr r arkrt på kortt vi v SV NØBO STTION N BO S UN l lv V NS T b larv IKS rv KKN I tirut kl 612 vil t vær ulit at kry Vrut på 11 ovrkørlr ( kort) V Ør v T BISPB STTION ørtlrv r F F Ba a Ulr ik Brr KILVÆ ØSTBO t Statlrv By Skaffrv kr HILLØ Vrut pærr af for al trafik løra or 29 art kl 6 FIK SBO Prltikkrv tr t t rv v F ar Slotfov Bii rv Pl S IN VS Borth i Hf af 4 a 1921 Borkrivrv Laorv Olrav ISP Start o ål v Chritiabor Slotpl V ho trv Fri rv ai trv ifov Tolkrivrv rv r b Bip t væ væ KilV rr lk Bo ark a Otto Vo alli ø Æb V løø O Ha Ku O ll B YPKN STTION Hf Blot Hf lrro b p Bi kk Ba Hf Hf Vr Frti Lyt Koloihavpark Hf Øbro Ko HorOcar a Wy lau Kuh W Nil HiLuby H C b Lau Thoa Hli bor artha ål ck u Væb rv Tår blær v Fulv fær Hovtrv tha v pv L Sybio S Ø P K L LÉ K l æ tt arlo Ch BO Botrykk TU Potholrv Boluttrv v å kov Fru b b ri v r Forkrby v O2 C Brat V øi v V Libr acob yv V t r ø ra NS T V Løra 29 art 2014 afvikl V Halvarato i Købhav o på Frrikbr 300 litløbr o otioløbr løbr by, o l af Hovt vil vær pærrt af for trafik talrt afpærripla på * Læ www copha2014k ur trafikifo 12

13 Backtrt Boy 15 art i Foru lla Ol Li Sør Bobo oro Nil Hauar ll You i lov 15 art Falcor Shaka Lovl Bobo oro azzhu otartr Backtrt Boy 153 Foru Li Sør 163 Kocrthut Nil Hauar 193 uiktatrt lbrtlu lla Ol olo /3 azzhou Kati lua 303 Kocrthut Thoa Hli Falcor Sal Skou o Ia 104 Ihø Kultur Café Ziia 143 Kruttø Ia Corr 213 V ll You i lov/batl 153 Falcor Ifo: wwwkulturautk www livkocrtrk wwwbilltluk wwwaokk wwwviitcophak 13

14 Tavl Huk t r vitit u lukkr ortlit for alæt Hvi u lr t, tår i vo ti o aktiv o alæt forør at tur til i t r ktra arb for ctral o kur riikrr uøvi la vtti på r bil Luk alti FS ført o rftr for taxatrt Iforatio til førr Kotort åbiti Kotort r åbt for proli hvl: aa til tora kl Fra kl Tlfor r åb fra kl oa lukkt Tlfo til iitratio: Tlf Fora træff aa o oa kl Vl valutakurr Spærri af kort ollar pu Nork kr Svk kr uro 525 kr 875 kr 80 kr 70 kr 700 kr akort Via/akort Via lctro Hævkort tlf atrcar atro rica xpr tlf Salokotrol i tilfæl af offlihal tlf Huk at få autoriatioko v kritkort Prir brobizz Øru kr 330,/rtur Storbælt kr 450,/rtur 14

15 Srvic Vit u at: TFIK tilbyr rati vhælp til all taxir, r r kakoforikrt i lkabt t ælr v all kaik kr åvl o trafikkr, llr år r åk r bhov for tarthælp, hulkift tc itac ofattr vtul hælp på tt llr traport til ært autorir værkt u ka øt rut all årt a ri på TFIK SSISTNC tlfo Buri: Trafik itac tlf ak utohælp tlf rcburi v tkik fl kal k for ri til "24 H" tlf Nørvic tlf rc okil VW obilittrvic tlf utol Spcialit, tlf Vævr Karllu TT tlf Traforrv Hrlv Ihøi utolktro tlf Skulhø llè Valø Vi otrr alt i taxiutyr oå vafpillr o avitio lt otrt utyr afprøv på arøbro Taxi utyr i o aftal ti på tlf

16 SUPPLN INTÆT? Chaufførual STOT KØKOT til latbil llr bu KUN 3660 K * a llr aft hv r par i FLXTFIK til y, ælr o haicapp, ikl crtificri KUN 610 K * Har u tilir BB kuru bhøvr u blot ét oul, i alt ku 244 kr * ø o for rati, proli ak okri ulih for at få TUC K obrati ifor traport o bforribrach Kurr kotr ku 122 kr * pr a Til tt ka ø løtabotørl på op til 652 kr pr a * Kotakt o på tlfo llr kriv til o på u ka oå bø vor hi på wwwtuck TUC /S Kirkbr Parkv 7, 2605 Brøby Tlfo: ail: * Uål otraport latbil, 30 a, Probforri bu, 30 a, Bforri af yo o alrvækk pa, 2 a, Bforri af bvælhæ, 2 a, o Itrouktio til offtli rvictrafik, 1 a, r urlat til hvr ti æl Ulovivi Utilkut r btit af, at kurit r i arb, o ikk har virå ual (klt utalr ri for iforatio) iiultaratal r 10 For ålrupp o yrlir ifo wwwtuck

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk g u F Tirup 2014 www.irupfug.k 1 Foror Fik/påægbor Så år Tirup Fug r for ør. - For ug, r r bv i ær V år ri og ro mør r bv æv ug r mg g, rfor prøvr vi i år kor ug i. Drfor rr fug i år før og 6. ugu m Mii

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013 halipla f vø Købhav Kou 2013 2018 Okobr 2013 1 Uiv i 2013 af Købhav Kou Tkik o iløfvali Cr f ilø Foo: Urula ch rafik i: TF RAFISK DESIN 2 øhalipla 2013 F Købhav Kou fr øbkørl 2011 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

- Alt stål varmforzinkes.

- Alt stål varmforzinkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVCruDE INGENIØRER?m GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

UF DESIGN enkelt A4-ark

UF DESIGN enkelt A4-ark UF DESIGN enkelt A4-ark RAL 000 15 00RAL 000 20 00RAL 000 25 00RAL 000 30 00RAL 000 35 00RAL 000 40 00RAL 000 45 00 RAL 000 50 00RAL 000 55 00RAL 000 60 00RAL 000 65 00RAL 000 70 00RAL 000 75 00RAL 000

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 CYKLHU t fælles mødested for cyklister ARCHITCTS COPNHN MINUNGS 8D, 2TH 2200 KØBNHAVN N, DK PH: +45 3369 0908 WWW.ARCHITCTS.DK @ARCHITCTS.DK CVR-NR: 28860234 RG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 IBAN: DK8120005365981703

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning...

48,- Glædelig lavpris 24,- FÅ DET NU FIXET LYSKÆDE 50 LED - L: 5,4 M. Du kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... FÅ NU FIX u kan ihvertfald ikke bruge prisen som undskyldning... Glædelig lavpris JULBLYSNING IL BARI ed indbygget timer: 16 timer slukket og timer tændt. il inden-/udendørs brug. Bruger 4 x AA batterier

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri?

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

ANBEFALER HVIDEVARER TIL SERIØSE PRISER

ANBEFALER HVIDEVARER TIL SERIØSE PRISER NBEFLER HVIDEVRER TIL SERIØSE PRISER EG VSKEMSKINE L 60260 FL 6 kg, 1200 omdr. Quickprogram 3 kg./20 min. OptiSense vaskesystem Energiklasse: //B 3.299,- KØLE-/FRYSESKBSK RF 4121 W Køl/frys: 145/48 liter

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Er du klar til den nye sæson?

Er du klar til den nye sæson? Værgo, 2 fribillttr til Dt Fy Dyru SIDE 19 Ivtrigr i huyrproutio rævr timig SIDE 6 SIDE 14 Er u lar til y æo? SIDE 10 3 go rå om i pio NR 6 JUNI 2015 Væt BRYLLUP? INDHOLD Rgrig givr - og tagr... 3 Rapovrvågig

Læs mere

Dustin print- og kopikoncepter

Dustin print- og kopikoncepter Smply Fastr ust prt- og kopkocptr www.ust.k 2012 2011 Prfrr Partr Tlfo: 7013 7040 E-mal: prt@ust.k 2011 Prfrr Partr Imagg a Prtg Soluto 2012 Imagg a Prtg Valu Orgal HP suppls Orgal HP suppls skrr g prtkvaltt

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere