HOLDE PLADSEN MARTS Visioner for samarbejdet med Drivr iphones uddeles til alle vogne. co2neutraltransport.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLDE PLADSEN MARTS 2014. Visioner for samarbejdet med Drivr iphones uddeles til alle vogne. co2neutraltransport.dk"

Transkript

1 HOL PLSN TS 2014 Viior for aarbt rivr ipho ul til all vo Frrikhav Ska co2utraltraportk

2 Clau ubk ør (fora) Lr Ptr obr Klau Barrø Så r t forår oå for arøbro Taxi 4x27? rh avai lxar Nl Så ko vi i i forårår lt prir u o t blivr lyr bar ikk i taxibrach Nu r t o ikk åa, at kur prir i i bilr for ti Hllr ikk lv o at a ir, at kri r tart r r ti for lit ly foru o vi har ti a tu kyr hæ ovr brach rh "a" Chauhary HOL PLSN Holpl r t proalbl, r ukor hvr å i 500 kplarr o ulvr rati til voæ, chaufførr, iitratio, ctralproal o ar tilkyti til arøbro Taxi, Ska Taxa o Frrikhav Taxa Blt r åbt for ir o kritik Naviv artiklr tår for klt i o bhøvr rfor ikk iv utryk for hvrk btyrl llr raktio i li for ilæ o artiklr r 20 i hvr å aktio: Thoa B Ptr (av raktør) Clau ubk ør Kotakt til raktio tlf Pr art Færr bilr, færr kur o ikk it taxilovivi o i v, hv kor til at ihol llr hvorår kor Lufthav r oå byt at ral ablr t forlyr, at vil forla p år vi kørr i for at ht kur r kur r blivr akkt o bløb hlt op til 20 kror pr tur Taxiævt vil ikk till, at lufthav kur kal btal byrt r, at t r btillikotort o r voa, r kal btal t btyr hør taktr, å all købhavr kor til btal for at lufthav ka krab t tocifrt illiobløb li i fort t urr i at T r tav okri å urili ktrabtali for vor kur i io Hovt t r facto ktra kat på all taxikur, fori ol vil ta taxi fra lufthav t r urilit! rl takttii vil før til u tørr kuflut fra taxibrach Ovt, hvi vi ikk 2

3 får p i, kal voæ btal o har ikk bt økooi for øblikkt Vi kal kæp! Brach r i kri Ikk ku på ru af lufthav, fori fiakri har vært ktra hår v vor brach ll taxilkabr har t vært Nol har alvorli økooik problr ftr at hav trukkt kraftit på r itik kakrittr ftr opkøb o (fl)ivtrir i y alæ ov arøbro Taxi 4x27 har forufti økooi, vi blivr prt, hvr voa forlr o Vi r t it lkab o lv o vor økooi r br ar (tila), å r vi øt til at hal for at bvar otu for at bvar arøbro Taxi 4x27! t r i hlt fat ovrbvii, at vor frti lir i t aarb rivr (Click a Taxi) Vi ka v tt aarb frtiikr vor ctral yt tkoloi til lavt pri t r hr vor forår lir! rivr har vi tor ulih for at tiltrækk y kur, y voæ o y ctralr o på å ikr lav pll til bå o lv o ar voæ rut okri i aark iforatioø voæ o chaufførr o r blivr afholt flr i ko ur HUSK! Vi har ku bluttt at å vir i forhalir rivr at uvi vor uvær aftal o tur til oå at hal o ytr r r u ikk tat li bluti o at ropp FS til forl for rivr li bluti r u, o voa i arøbro Taxi 4x27, til at ta på vor ralforali 29 april 2014 Vl øt! Pa på r lv ru på vor kur o ikk it på vor lkab! Clau ubk ør Clau ubk ør, fora r blv i aa afholt t ført 3

4 Viior for aarbt rivr f Clau ubk ør, fora ti btyrl har bluttt at fortætt kotraktforhalir rivr t kr hblik på at iå i t tratik partrkab o r uvi aarbt uovr at ota Click Taxi o rivrtur, r allr ota i a arøbro Taxi 4x27 har haft t ot aarb rivr i oktobr o btyrl r, at r r t riti tort pottial v at bru rivr tivar o flkibl tkoloi, r førr at kouikatio, avitio o btali frovr ka forta v at bytt ipho Saarbt rivr vil bty ærir o y arb for all i arøbro Taxi 4x27, bå arbr, voæ, chaufførr o kur i ærir ivr uik ulih for at få flr tur i Købhav o i Norælla, at til t or, flkiblt o latiholbart yt, r vil ør o til attraktiv aarbpartr for btillikotorr, taxilkabr o taxivoæ i hl lat t r vor viio, at arøbro Taxi 4x27 o rivr a kal lvr bt, oå billit ctralløi i aark ftal kal ført ok Proc at ufor kotrakt for partrkabt ll arøbro Taxi o rivr r påbyt, aftal r ikk li okt før kotrakt r okt af btyrl o ftrføl okt på ralforali Slvo vi r åt i t ytæi aarb, å har vi ti ulih for at trækk o u, hvi ikk 4

5 På iforatioør vil føl puktr vær på aor: Viio for aarbt ll arøbro Taxi 4x27 o rivr Procur for hvora partrkabt kal vta/før Hvora virkr rivr i praki i bilr? Hvora oprttr a bil o førr i rivrytt Spørål ralforali okr kotrakt O år kotrakt r iåt, ka vi ti ko u af aftal, hvi ikk rivr lvrr t yt, r ka rtatt FSalæt Iforatioør o aarbt rivr 10, 14, 17 o 18 art vil r bliv afholt iforatioør, hvor voæ o chaufførr i arøbro Taxi 4x27 ka hør ærr o aarbt rivr o pør i til, hv r kal k, i r kal ta li tilli på ralforali ftr iforatioør blivr r at t førruval, r løb kal hav kotakt rivr for at uvkl rfarir o ko forla til, hvora ytt ka forbr Førruvalt kor til at btå af 510 voæ o chaufførr, at f lr af btyrl lr up af btyrl Ny oftwar til ctral rivr kal lvr t yt, å ar Øbro Taxi 4x27 ka riv or taxictral O iløb kal r uvikl førrapp o viruvikl på rivr yt til kotoytr til at ctraltur Til at varta proc ætt r t uval btå af rivrfolk at arøbro Taxi 4x27 vatchf, arbr på ctral at irktør o fora arøbro Taxi 4x27 vil ti ku bvar tlfoopkal fra kur ftr kiftt til Ipho fortætt æt i 5

6 ipho I løbt af kort ti vil r bliv ulvrt ipho til all vo obiltlfo kal bru til at ota all tur, r kor via rivrapp, i ført o r ku tur fra rivr o Click Taxi o i løbt af t par år vil oå flxtur ku ota v Når o hvi aftal blivr okt af ralforali, vil r bliv t ar tur via rivrytt t vil i ført o k iløb, at vi brur FSytt arøbro Taxi 4x27 opivr altå ført FS, år r 100 proct ikr på, at rivrytt furr o t kal Hvorfor ipho allr u? a vi allr har kotrakt rivr o kørl, har btyrl bluttt, at vi allr u iførr ipho til turotal af rivrtur (o Click Taxi) r uvi kørlorå atiit, at t blivr r for rivr at iir atallt af fltur ISHØI S UTOLKTO ps obil lktroik o taxiutyr utorio o avitioytr Sal otri/otri rvicri Kara o atllitovrvåi Tlf Skulhø Valø wwwihoik 6

7 rfor r rivr attraktiv aarbpartr tkoloi, o rivr har uviklt, ivr rækk forl for voæ, ctral o kur Hr r ol af vitit: a all viti fuktior i vo frovr lir på ipho, vil t rucr uiftr til at ivtr i yt utyr i bilr o på ctral t virkr til at ik okotir for voa o r pll arøbro Taxi 4x27 får rttihr til rivrytt i aark rv r arøbro Taxi 4x27 attraktiv aarbpart rfor ovrfor ar btillikotorr, taxilkabr o taxivoæ i hl aark Hvi t rultrr i at tiltrækk flr vo til aarbt, vil t rucr pll yrlir ikr t, at tkoloi utr o opatr på baru af arøbro Taxi 4x27 rfarir o bhov, at arkt uvikli ivtri, t kotr at iå t aarb rivr, r forholvi lill i forhol til, hv t vil kot, hvi all voæ kal køb o itallr t Touchalæ fra FS Uat hv r væl, r arøbro Taxi 4x27 øt til at t opatr t l FSalæ llr kift til ot at t r btyrl klar opfattl, at rivr løi r bt o tørt ulih for at arøbro Taxi 4x27 ovrlvr i kap o kur o kap o voæ arøbro Taxi 4x27 vil vær ført i lat, r brur løi o v at iå i t tratik partrkab rivr 7

8 Iforatio fra ctral o iitratio Ovrv at l i o i chaufførr til ovia kuru a rivrapp ivr ulih for at ta oviatur i vo t l FS yt, r t o ié at ikr i, at a har kurr, r kal til for at ått kør for ovia Kotakt vatchf for yrlir iforatio Så vil hu ør for at r blivr tablrt t kuru for itrr ralforali 29 april 2014 r afhol ralforali 29 april 2014 Nav på kaiatr til val til btyrl o forla, r kal bhal på ralforali, kal vær fora i hæ t 15 art

9 For pørål kotakt iitratio HVV aark vilt prir ku til arøbro Taxi Nu fri / iklurt i b talabotr Få bt vilkår billi tal o ar af tilval a y ulihr aark bt 4 tværk Spotify Priu r ivr i til illior af a på i coputr, tablt o artpho Tilku til tlfo v yoprttl ual SI HBO aark vilt prir bot Pri kkl o Pri ikl o 1000 Nor* ikl 1000 i tal o fri / Nor 71,70 kr 89,63 kr 3000 Nor* ikl 3000 i tal o fri / Nor 101,70 kr 127,13 kr 4Bui 2 B ** ikl 4 USB ol U/B 79,20 kr 99,00 kr 4Bui 100B ** ikl 4 USB ol U/B 149 kr 186,88 kr obilurf 1 B 39,50 kr 49,38 kr obilurf 10 B 53,70 kr 67,13 kr ual SI 29,00 kr 36,25 kr Spotify 69,00 kr 86,25 kr HBO 55,00 kr 68,75 kr * ælr i Nor o Baltiku på t af TliaSora tværk ** Ovrtir ataforbrut t iklur ata pr, ætt hatih til 120 Kbit/ Ku for arøbro taxa bot: Uløb i pri 19 r: 1362,3 kr 3 opil Tal uovr iklurt takr 0,60 kr/i Kollkal ælr til kollr i aark o fatt, bortt fra 7090 ur, at abotr oprttt på a kotrakt på obiz iiutakri på ata 100 KB, ftrføl takr pr 10 KB Btaliiitratio kotr 7,80 kr/ iro kotr t 31,20 kr/ ll prir r kklo, ælr oralt bru i aark, ku kur CV ur o ælr ihol llr ær ttr at pcil o ovrtakr ur Tlia tar forbhol for trykfl o priærir 9

10 Iforatio fra ctral o iitratio Statitik f Thoa B Ptr, irktør I auar o fbruar har rivr/click Taxi lvrt i alt tur lvr oå 1364 ritrr fltur Hruovr har r vært tur, r ikk blv rapportrt o fltur, hvor chauffør blot har låt taxitrt til o fra u at hav ku i vo tallt forlr i 7322 tur i auar o 5700 tur i fbruar Vi ka altå kotatr, at vi har haft alt til af tur i auar, r ovrtir t, å iotur tatitik % auar % Fbruar % År til ato % Årrat % Not: Årrat r bart på frkrivi af ført 59 a af 2014 o rivr /CT har lvrt til o har ikrt, at vi har holt kit på æ i fbruar Hol i bil r o pæ riftklarøri Få kplvi bil klarort, år allivl kal y riftklarøri btår af: Spuli af otorru at falr/katr rui tøvui i af kabi (ikl ri af loft) Pui af rur Varih: a Pri: 1995, ikl o i totallvraør i for klarøri o autolktroik Traforrv Hrlv Tlf: wwwrttk 10

11 r r ti for a fltur, f Thoa B Ptr, irktør r r ti for a fltur o a ka i kat, å r rivr ti o forrti! Når chauffør o rivr har fåt it, å r r ti ovr kror til voæ Hvi vi atar, at r alt t r 15% fltur o at all tur kyl at rivr kur ikk ukkr op o ikk fori, at vi ikk kor hurtit ok fr å vil t kot i o af kror at kopr hvr tur 60 kror til chauffør t kr ikk, kull t k, r t ti o forrti, a r ti r kap kror tilba til voæ ftal rivr år u på itil vi iår tratik aarbaftal tal tur Pri (itli) 155 Oæti Chauffør ( ) rivr afift (150000) Til voæ o bilr B1 % 29% Fltur (15%) á 60, (117198) Til voæ o bilr B1 % 23% o ytt at vi btalr 6% (o t iiu, a vi o ikk kr all btalir i bil) t r t a, o vi ivr i rabat til ar kur, r o kørr vætli færr tur I ka li at iv rabat, a kal fokur på, hv a har tt, ftr at a har ivt rabat, o ikk å t på, hv a ku hav tt, hvi a hav kørt a tur u rabat for hav a o ikk fåt! Hyrvo fiairi rati butlæi a år rfari Fiairi af all ærkr Fiairi af fabriky bilr Fiairi af iportr bilr Hurti abhali Str Fia /S ahav Holt Tlf wwwtrfiak 11

12 Trafikal ærir i forbil V Halvaratho 2014 i Købhav 300 litløbr o otioløbr itar Købhav SUN K pka Iut riv Laut ru S v lücktt Iia itrol v ST I r NI Hol V Tro h ØS TB N B F N OL K L O LÉ T T S K Lalii Laliika apfær v La S U pal a ØST FI Forbilv Tv Fak æ r SV y a Li ll Fr KO i NP INS SS l Chur chill B Lar Pla TOL BO Kvæ t hu LI lvat S N B STO KO Ll ø bosæl tr r år Vo l Volb olir Bal fo av i Nic ur i tv o la i TI NS Br hu y IS CH Bar flth V UL BO FÆLL V Ø S T S r U y Nor Sv SU Fila N ISLNS BY STTION HO L S l llæ Ho NLS V L Ptr Vl apo rt Sv uk Pl BO U L TIL V a rport IS av Th or h SV KL K Y or Iaf L if ISL S B Y H Ha H a C H Ca to rl ft Th ark t Fli r V V V Ki kurr IV v ra V Støt BOU L t yb ISL N P I W il Ov Ov Str r r r a ro i Pri Va ra ov ha t v Va t STO a t C bo hrit r ia k y B N S V rbor bo lul fo Copcabaa Havb B ør BU ST Ny V IN bro r S B ar O l La tr v Broc b r olt Nil St Stra træ BO SK N L o rf Kl bo ar N Ø V O S T L o r b o ær kt polørt La t tr r v tr Lø r Ll K a a ik ik ø rli é OL r t r Ø F I S T S Ø V NØ T VS St ø a S ØS Na S H Lø tør U rba B or r t r BL a Har SV BL y y or ri o So rt a rt So T SØ TO V Sø SØ Na Ny ICH VST FI rop S NØ I NØ S Sta ui P F l Pbl i VST SØ Vtr Sø Nyrop TO So rt p H t ri r k V NØ LLÉ ør Sø Sakt VæV t a a rv Bry NØ LLÉ Hrik Potoppia V Skt av PaHa b a ll l FÆLL V Sl ot St To B lå år Tø rr w al ur Th rorup Kli Ca rl Schø b r üthr Paa øll P Fa tr br ø u v aa a a ko fæ b ul Th o V r v Wor uliu Tho Pla é V P lou V orff v S HC Ø bor v Tår Sa kt Thoa v V Hauch Pri ari V u Ha lø il lf B a rth o ra rla IV rav Ko BO UL LS St a p Stu W i k N Li VV a V a t Havb Ila Bry NH W Sæ Fr VII i u Ka p l Solit v v ff l Kap l rif tr ar Svaoårv rik va v V Thil V Lykk TS ho V l Sak t Ku Forh V åb Sva ih St h ol ol Sv tru p Trø t ll v Har iav Ura LHB V T Fo år år a V u l br T å V ær Skytt Brohu S L H Tita a Vø lu a lk a H i T Broc h a il r b Bry var a v Ha ra l o H Va lha l a l Uf Th f or Krorup a Stf T FLK H L ON bæorlé k Krü r ahl Fl or Falk år o rv Bra ar Foll r ll L I WSV BÜ LO caciav Li v Biaco Luo Nyv V IS L LÉ art yt rv V Pal üllr V toftv C arit tlar V Platav al Hrik Ib a B K FÆLL V av rh r t Ch VST r a virk Cort r l a HVN Ny ha Nyv havnyh av bro Hrlu f Trol l S LB ULS BO Kvæthuol tr HO ro LV a Y B Sor K hr park N N V u ib N t ayk vik O b al a SB Slvi H i K r Ca ØL St ra Skra r P ol k NILS Tor Crv St Pa rutvi Siv yl OL H la B l Niko ira Hrik Stff V KONNS Hov NYTOV vat io v Ny l B IK BN ici v Pa læ ol ikh Fryal v årv Kochv kk Ba Bry h il L TS H i Ba lr Vu Bra Æ ir Faru Sk bo o r V PS Stf a O Pr i ti Co V t a LÉ L O2 1 Æ r Hrik Ib V IN S lo Vi O VS Fyrbørv HYL B T Bo Ol O rt ør rva Hi a liår LYTN NO Strø TU r V LYTN Sva v NO FSNV N V FS u k v Prio rv LK ON TH S K r Øtr F Fr SPL ho Pil ær Sv rø t Kro pr to i Silk bo Na lø Saath v ackv LN LYSTBÅ Havf N NIN Borl L k Hy tr LLÉ lé l ØN O ætr H r Pri V i li L alii Sva Vil a Fr k ric ia Hi O ll h itc Schll Iiaka La lii r B r PIL LLÉ O2 2 Åb 612NNIN O2 o fra ca 1415 NS TV T ØN l r 20 k kår Ba Brøt Ny ahlrup Torv Pakhuv r Ha ra Lafov V S L æk Bro fo v Blyt Tra v vå v rk v Læ v Tra N Vib v LV St Bill r a or k rb Livæ Fi Norb or U BO IHVNS N Hr v KLKBÆN k u ST bakulkv Frihav rv aro Hov ar u v FIHVN Spa br NO Lolla v Bt FS La zo Lala v NV Pla Ærøv la Boø v v k Krop øl l ri lr Hav Sofi V il v itt r v B N olf Pla ØST i Hr Åb 612 pk NS Holt bro vv Ho tv tø Næ Præ Ny Yra v H V I N Æ tlé væ l SØLV i Hopitalv r tib LK B Klubi v Lür v v hav o fra ca 1525 i 3 ohol t Cla Will al fior 10 Fritof Katlv Na Pl Cla o HV NN P v t BØ HOL pa Ha u tr t Start/ rik t Slut Ko Slot S H ri t plål a trøll t Børbro Brob Chr IV r å Vat S r loth Bro v a ku K Far a Storol Bå ip iba Vo i bro p S l Lø tr arorlb ro hu NS Tø ro b Pri a Sk tr K t V BY Bro ip tr Ny p TO æ lb æ ro V Sør ikk Kirkar Ko l Vib a Ny Pl o ha S ly V Pu l o pto V p So H år pplby t fi k k Pl t O år r Fa v øtto St lck t Labro Ll S Voltr Otto tia Svo La øt Chri lt Pl rob r b ro Politi Ha CHISTS ØLL La PLS torvt V O2 b ikk ry B O FIHSSTØTTN l Ba p år u t bro Ba tr ahu K å V bakk K t væ o CH IX S K rklot tr ørtr ba Fr V t r YBBØLSBO STTION O2 T ib r P Hvitf Str r b La V i r o u IN Skt t r Str r å Tl tr tr i r træ Fiol l Lar K St SFF O ST r o y ri o Hau Haur S Vo r uhpl a o år Put r vi Nia Ba P arr Pl Stu SL lchior NO L V t H SKU rv NOHVN STTION Hor ri V kbræ l Kal a artal v Krau Li Sør Fr V bor Kri SaaHobro by v rw ot V r å lé i væ al r Si t t v ar Fak Sorø o P or al b O lé ot l væ l Sla Køb Åb ta 612 a l y 1600 N o frakrca i N B KØBYN Århu Hørri Vl l KoKS Lil NYTOV ST tr lk r tr Va træ b ØtKirk t r r S yrkø St Nikola lvi år Pl torv i Vi P Ll Kir Skb o k aftt ar Skt Høbro ktr u al o u b rtr Pl Fort r torv Sk N y y t VBo l Læ k t Str hu La Nytorv læ r tr træ Ka N i a tt br 21 Bro r a b Kø Nørr 14 rv T BB t r VS V O K 12 HOVBN r ÅN v l i a St NS p I T Titbro LilllbCo L Århu 11 VS O T rik B Æ KV ST Lill N lto t Bar th oli fl x V OTH S OW NTL V ør Colb la Hlo ybb øl SØ S S F 13 V IK SB r O Åb 612 Scha ck 4 Kor ør k Kirti 7 Ko OTH Hav butors k o fra ca 1550 Charlott Åb u rå NØPOT ST Kl Plhl r ST PO ST V Cath ri NS Vibor SU N Åb 612 Pl IHVNS F 9 Lio fra ca 1515 ov Sakt oth akob Skt Pl akob olf u tav Carl oha Ohl Victor Bor Pl v Lu i Sc a hl r pp ll La hl V b l H tla ø a Hrholt Åb 612 o fravstpot ca 1650 T V Tr pk a F i b kø aal va Sta tro r Bypl Co SK ario Ö H Kirkår SØli ll Zi S ST Ø LL I t Vo V i Sc rlbyhw artz Hol Kartoffl O Kirkår S L rækkr Halli al O fp l Wilh Sk Høy PL ØSTPOT STTION ho O lo ck Sorta l ovar Halar S to Brati S Sø bil ck art Pl Fr Lu ra r ar br bro W Wi u FaLl Puklr B wlt l ria Hrt Batio Kro S fry ø lfikoill ol Ol rho SØL ul r kh l l V Su Po k L Ti o y r a Suh Stoc ia VO a fo Stokhu rr Har r Ko Kru T lto Skt y Ha ØS Ti ft t Pa Olf ul a Skt r r r rt Fi Paulæv r Pl chr o Kl H l ahlrup Troal IST V V Voribor rska bor l li Bra i ØSTBO f rt l fa i N Var V OUL N B Silbor r a a Olu ho Kr H a r i Ir Bl v Ny a LØ 19 Læ l a L KON V V LO O UIS NN S B O KPNN S Norv r Fr Filippav ari SV Tur N Svbor HolFåborbæk Halkov Sæby Krti rl Park ll Y L artiv ik ør Skarø rt Suoiv a Pla a N ÆN V N ø Klot Bi r k Stor Ptr V ST oha Sv V Stry ø V r b l S Svav Tulli SL o Faø aø r ø r ø Hlø V IN VNN Laø Bch aø ar a Kl Nø bo It Sak tr Y ør Sla o a b r tori k r Vik Hø V o b KS ÆK o Æ LB St S K rt a SV il So K ruå k loa r b b ba Bartr ba V ar o Sky S OFFS a VO o bro awt Saxo Saxo chlæohl Kaalu rvala Værav IN Sa kt t l S au fæ NHV STTION VIS LV üllr r La Victo ix B LÉ u y V NØ LLÉ u råt É TINLN a v Tv bor ær Pl Ko r bb V IS T Kohø ø ft Hil kø PK L Ub tt rlo ha Stv C Bvto øsa LSØ Tibir k S Skt u lia T Ba B O Blåår 15 rk r y l Ska Hvi r r Si t Valar u rk K r Sakla Lava a rik o a Boil up PalButr atostrup k h Pa hav Pl V Kritir b r k Tlvæ ø T atthæ a l Øtrbro Stio L L ST i Bo a co b ar k Koli Øtr fæll Torv l Ålbor vv Vibor uar Nu Ha v Pl Nø oh 5 TV K Fællø Nø Si arr llé Sv Broa r Ullrup Livø Ør H P a t r Hol a a Nil Cot ai Stubb lø b Lautrup Svaøllalæt 8 Åb 612S rr o fra ca 1445 i T Popp l hor b ul r Skt Ha Skt oaik Ha Torv Brav pl Fæll Pav t Fr rik i v Sli Hi V arku Forch ll ha é r v S Flbor rlv CLSB l a lla Vo Tværoff r Ha b y NØN N r Ba llu LYSK OV BY V LYN u l Vibk Hilur Tø Trø b o r NY v y O ølæ h Val r a Br u r a Stu B l Ko r FOU STTION oh Bill tru Bra p V h Vrø B 93 bar Nybor Tåi 6ØS T SPKN ørr Ba rt Tør Vævr Pri ør OS NV ar VST ch lkü r L KO SI T Åb 612 v 1615 o fralca yu r rlb l Ca V a år Brr br V Lyæ Stwik Bror o Havlkv OS KIN rt Ca å r Brr v Si LLÉ IV Ø3 Carl Nil ol v i uh a riti SioCh tø Hor Hl Blafæll N SV ulbr Pl ark F olp Sth Bo rh 612 B Åb V o fra ca 1640 Carl Lu by yr Ny Carl k b hau ric Bi Fru ah va Boh off Ha SB LLÉ rik llé FIK VSTBO v O ULV byv H Su l r ø tø av u l l é V SL r ik H u alkil v a Ka v SN SV Hl v v ali v Hollærv 18 ll Fy I St Væ rv Nyå Skatboar Lpl l ÅB ru Kata iv Åb 612 tviv acoby THO VL SV SB LLÉ v it Kirkår Ful L okfra ca 1630 ON V Hortiav Hal N r V rutvi v ST UP FIK O Holr Torø Paa SB u hil k Str Ha u Tav a tzau OLI Åb 612 oh fra ca 1625 SV Skt Kri aar Pl S Frb LL r B r v th Chr Wi 17 Fo ar Pri B HO z 16 Fr ck av BSV P Lø ar S V r aa rbry Olill ø rha hu lrro UN it Kirkår LLÉ Nuuk Pl H Lo Niko la V Falk o væ rchr ic V h t Sylow Sylow Pl a Solb r Pl FIKSB ilrb PS øo ur v rali ut LS roa Lak Tåi ØS å Oi at Siur hvi l v v olf v Folkv NY arv L N Solbrv i lkyr pva ru Sla oar Hl BO U S kau Lauri O THÅ Si or b Kro ol HørhHll bæk æk r rv Kra Bikop Væ yrit lb Hu or V a k V rø Sori fr olt H u Nivå pskot tru U S LLÉ B L to ÅP Sktrup lv Sø ll V r a Y r u i ho r T Fra r o llr kæ b V a Kro rup Hol i a Na a æ BO U PS ar Skol Pl Fa fr r H NØ lo B uu ll liu H u r lk bo B r Lutoft Næru ut Pl Ol a V Ko lrro F ri k Ov æ rri Norba v Sabr Ø Høtrkøb Katri V Niti kl Lar Pl Ørhol ro i tt v k hil a bla u r V ro irø HILL É i alv a yr Th Tikøb N LL LN V v t 12 NTOFT LUBrrø UPS V Okri Chritiabor Slotpl påby afpærri fra 28 art kl 10 Frbor BU Frrik VI fpærri af Vrut ophæv løb fra kl 15 N S Folr Bt Pl Falkv Bark v Cirkatir for åbi af ovrkørlr r arkrt på kortt vi v SV NØBO STTION N BO S UN l lv V NS T b larv IKS rv KKN I tirut kl 612 vil t vær ulit at kry Vrut på 11 ovrkørlr ( kort) V Ør v T BISPB STTION ørtlrv r F F Ba a Ulr ik Brr KILVÆ ØSTBO t Statlrv By Skaffrv kr HILLØ Vrut pærr af for al trafik løra or 29 art kl 6 FIK SBO Prltikkrv tr t t rv v F ar Slotfov Bii rv Pl S IN VS Borth i Hf af 4 a 1921 Borkrivrv Laorv Olrav ISP Start o ål v Chritiabor Slotpl V ho trv Fri rv ai trv ifov Tolkrivrv rv r b Bip t væ væ KilV rr lk Bo ark a Otto Vo alli ø Æb V løø O Ha Ku O ll B YPKN STTION Hf Blot Hf lrro b p Bi kk Ba Hf Hf Vr Frti Lyt Koloihavpark Hf Øbro Ko HorOcar a Wy lau Kuh W Nil HiLuby H C b Lau Thoa Hli bor artha ål ck u Væb rv Tår blær v Fulv fær Hovtrv tha v pv L Sybio S Ø P K L LÉ K l æ tt arlo Ch BO Botrykk TU Potholrv Boluttrv v å kov Fru b b ri v r Forkrby v O2 C Brat V øi v V Libr acob yv V t r ø ra NS T V Løra 29 art 2014 afvikl V Halvarato i Købhav o på Frrikbr 300 litløbr o otioløbr løbr by, o l af Hovt vil vær pærrt af for trafik talrt afpærripla på * Læ www copha2014k ur trafikifo 12

13 Backtrt Boy 15 art i Foru lla Ol Li Sør Bobo oro Nil Hauar ll You i lov 15 art Falcor Shaka Lovl Bobo oro azzhu otartr Backtrt Boy 153 Foru Li Sør 163 Kocrthut Nil Hauar 193 uiktatrt lbrtlu lla Ol olo /3 azzhou Kati lua 303 Kocrthut Thoa Hli Falcor Sal Skou o Ia 104 Ihø Kultur Café Ziia 143 Kruttø Ia Corr 213 V ll You i lov/batl 153 Falcor Ifo: wwwkulturautk www livkocrtrk wwwbilltluk wwwaokk wwwviitcophak 13

14 Tavl Huk t r vitit u lukkr ortlit for alæt Hvi u lr t, tår i vo ti o aktiv o alæt forør at tur til i t r ktra arb for ctral o kur riikrr uøvi la vtti på r bil Luk alti FS ført o rftr for taxatrt Iforatio til førr Kotort åbiti Kotort r åbt for proli hvl: aa til tora kl Fra kl Tlfor r åb fra kl oa lukkt Tlfo til iitratio: Tlf Fora træff aa o oa kl Vl valutakurr Spærri af kort ollar pu Nork kr Svk kr uro 525 kr 875 kr 80 kr 70 kr 700 kr akort Via/akort Via lctro Hævkort tlf atrcar atro rica xpr tlf Salokotrol i tilfæl af offlihal tlf Huk at få autoriatioko v kritkort Prir brobizz Øru kr 330,/rtur Storbælt kr 450,/rtur 14

15 Srvic Vit u at: TFIK tilbyr rati vhælp til all taxir, r r kakoforikrt i lkabt t ælr v all kaik kr åvl o trafikkr, llr år r åk r bhov for tarthælp, hulkift tc itac ofattr vtul hælp på tt llr traport til ært autorir værkt u ka øt rut all årt a ri på TFIK SSISTNC tlfo Buri: Trafik itac tlf ak utohælp tlf rcburi v tkik fl kal k for ri til "24 H" tlf Nørvic tlf rc okil VW obilittrvic tlf utol Spcialit, tlf Vævr Karllu TT tlf Traforrv Hrlv Ihøi utolktro tlf Skulhø llè Valø Vi otrr alt i taxiutyr oå vafpillr o avitio lt otrt utyr afprøv på arøbro Taxi utyr i o aftal ti på tlf

16 SUPPLN INTÆT? Chaufførual STOT KØKOT til latbil llr bu KUN 3660 K * a llr aft hv r par i FLXTFIK til y, ælr o haicapp, ikl crtificri KUN 610 K * Har u tilir BB kuru bhøvr u blot ét oul, i alt ku 244 kr * ø o for rati, proli ak okri ulih for at få TUC K obrati ifor traport o bforribrach Kurr kotr ku 122 kr * pr a Til tt ka ø løtabotørl på op til 652 kr pr a * Kotakt o på tlfo llr kriv til o på u ka oå bø vor hi på wwwtuck TUC /S Kirkbr Parkv 7, 2605 Brøby Tlfo: ail: * Uål otraport latbil, 30 a, Probforri bu, 30 a, Bforri af yo o alrvækk pa, 2 a, Bforri af bvælhæ, 2 a, o Itrouktio til offtli rvictrafik, 1 a, r urlat til hvr ti æl Ulovivi Utilkut r btit af, at kurit r i arb, o ikk har virå ual (klt utalr ri for iforatio) iiultaratal r 10 For ålrupp o yrlir ifo wwwtuck

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013

handlingsplan for vejstøj Københavns Kommune 2013-2018 Oktober 2013 halipla f vø Købhav Kou 2013 2018 Okobr 2013 1 Uiv i 2013 af Købhav Kou Tkik o iløfvali Cr f ilø Foo: Urula ch rafik i: TF RAFISK DESIN 2 øhalipla 2013 F Købhav Kou fr øbkørl 2011 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Læs mere

Er du klar til den nye sæson?

Er du klar til den nye sæson? Værgo, 2 fribillttr til Dt Fy Dyru SIDE 19 Ivtrigr i huyrproutio rævr timig SIDE 6 SIDE 14 Er u lar til y æo? SIDE 10 3 go rå om i pio NR 6 JUNI 2015 Væt BRYLLUP? INDHOLD Rgrig givr - og tagr... 3 Rapovrvågig

Læs mere

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for

Kvarteret. Tillykke til Kongsvang Hash i boligområder? Guide: Spar på varmen 09 / SEPTEMBER 2013. BEBOERBLAD for 09 / SEPTEMBER 2013 BEBOERBLAD fr blikr århu Kvrr Tillykk il Kv Hh i blirår? Gui: Spr på vr Lr Af Sør Høbr Kvrr Vi hr bbrkri. D r fu, vi kl lvrli. D r lkri i prfi rii. D å lri bliv ilkurkri! 04 8 Tilkurkri?

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE

CO-Magasinet GOD DIALOG GIVER GODT SAMARBEJDE SIDE 4-5 HERNING VAND FÅR CO-INDUSTRIS SAMARBEJDSPRIS 2014 SIDE 6 UDDANNELSE HITTER IGE CO-Msit N/Å 06/2014 GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4-5 HRNING VND FÅR CO-INDUTRI MRBJDPRI 2014 ID 6 UDDNN HITTR IG ID 7 TR PÅ TOPMØD ID 8-9 MRBJDPRI: GOD DIOG GIVR GODT MRBJD ID 4 TRÆNING I FORHNDIN FTRY

Læs mere

Strategi 2030 September 2014

Strategi 2030 September 2014 Strati 2030 Sptmb 2014 Forord Stor ambitio for jba Dt st kostat foradri D ivsts m d 100 mia. kr. i jba d kommd 15 år. Et historisk højt ivau, m ødvdit for at opfyld målsæti om fordobli af d kollktiv trafik

Læs mere

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder

Familieforetagende i Harboøre Harboøre Hotel er et travlt sted med mange muligheder Erhvrv Erhvrv Fmiliford i Hrboør Hrboør Hol r rvl d md m mulihdr D li Hrboør Bdhol omkri åbi i 1899 Hrboør Hol omkri okobr 2010 fk Hrboør Bdhol åbd i 1899. Kocrr md mr Alx o Jy Ol i hvu. Bvæ hørr il d

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow

DOKUMENTATION Typografi & ombrydning Grafisk produktion & workflow DOKUMENTATION Typografi & ombrydig Grafisk produktio & workflow Naa Augustius Typografi & ombrydig 1 Profil avis til HC Ods Profil avis til hådboldklubb HC Ods. Som sposor for HC Ods (HCO) vartagr vi d

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703

CYKELHUSET. Et fælles mødested for cyklister CVR-NR: 28860234 REG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 CYKLHU t fælles mødested for cyklister ARCHITCTS COPNHN MINUNGS 8D, 2TH 2200 KØBNHAVN N, DK PH: +45 3369 0908 WWW.ARCHITCTS.DK @ARCHITCTS.DK CVR-NR: 28860234 RG. NR: 2114 KONTO: 5365981703 IBAN: DK8120005365981703

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

INDHOLD. Beretning. Oplevelser. Presse. Fakta

INDHOLD. Beretning. Oplevelser. Presse. Fakta Årsbrtning 2011 INDHOLD VisitNordsælland Dstinationsudvikling af Kongrns Nordsælland Brtning Stratgi Prss Fra sammnlagt til sammnhængnd......4 Mr for flr VisitNordsællands stratgi....6 Samarbd om markdsføring.............7

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

70 300 555, - Professionel erhvervsudlejning

70 300 555, - Professionel erhvervsudlejning DAL Erhvrvsmælr orlssvj 12 2100 Køhav Ø 70 300 555 www.al.k DOMICILEJENDOM Kovj 153, 2830 Vrum Ryårs Allé 131, 2900 Hllrup a r. 21024190 Aral 2.186 m2 Lj kr. 825,- pr. m² Drf/ska kr. 306- pr. m2 D yr valua

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Gasværksfest i Thisted.

Gasværksfest i Thisted. Side 4. 1439 væse Best mng Bala - val til Mark.egnlngen beg,.ndør I Aften KJ. 19,30 og varer til Kl. 6,30 f'ærdaelaly,terne tændes 19,30, OJ slukkes 7.02. Gasværksfest i Thisted. Byraadet bædrer de gamle

Læs mere

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang MAGASIN AUGUST 2013 4. å Vlkmm til Film- Kultuft i Sb DANMARKS FILM - OG KULTURDAGE 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13 Læ å m: Cyklby Rck ll i 20 å Bbybt Hi:fi 20 å m Hmi 2020 li m jøt INDHOLD LEDER Fttik fmml

Læs mere

,,~..,,.. " "_.". '" f "',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U""."-tf I,,,t., "'"." " \'rl,,"'i"* "".,..1 ".,...,... 1,, ll... llit 1'.

,,~..,,..  _.. ' f ',... to! I '!.\=~~.. :... ~ &'U.-tf I,,,t., '.  \'rl,,'i* .,..1 .,...,... 1,, ll... llit 1'. -,..... I -...... I EL I' t...,... t....,1 1_,_ n...... ~ "1.1,. ;;.,.;l"... '.... II' h' ;JI '\1 bl'jttt, l'tl hjl''''~'frl l. Md" ~._1t-.C'J - t.. lilo :;., 1 fll al.,.,.:1 th!\itl.hl,,,,,1, I ' l...

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

1fIHIHS TED. .. Den gyldne S"d" f. I Sned.,ed Bio l"r Pred~l. OK Sundla de.. p"'i:llulde

1fIHIHS TED. .. Den gyldne Sd f. I Sned.,ed Bio lr Pred~l. OK Sundla de.. p'i:llulde tn:: u :::. I t: U ~=~='-- Tele'.n,Ol' I ---~ D 1fIHIHS TED OGlEGN,... rtlr_gnl"u-_ '"'O"d... I Att... kl. 111,00 til.. r~r.11 Kt S,.s "lerdlelal,cterne l.n4". 18,58, 0ll.... J... 6,10 Vaagnende Interesse

Læs mere

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~

Gal. Benzin Rationeringen. har b. ber hun. en falsk Sikkerhedsfølelse hos d~ t:' U Ulf 11111:; I gø øaadan p Uideon WahiDerg og I:.lot Abrle. ) d ed Avisen arve. u hvide Armbind! mærksom- Der er nu Udsigt til, at Bestern. agt.beret- melsen om det hvide ArmbinG e er sa. vii blive

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere