Wakambaens resalialer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wakambaens resalialer"

Transkript

1 -1 e ni _n g J 5 a -

2 ,-. Wakambaens resalialer Division Århus Axelstad Bernstorff BrønshØj Djursland Dyrehave Ejer BavnehØj Frederiksberg Frederiksborg Godthåb Grænse GrØndalsvænge Hejmdal Hertug Knud Hærulf Kronborg Nordvest Nordvestfyn Nyboder Nørrejydske Odense Rolf Krake Skjalm Hvide St. Blicher Sundby Svend GØnge Sydhav SØborg SØnderbro Vald. Sejr trop patrulje tikamp spare-time natløb lejrsport turn.out hike total nr. 7. Århus Mårene 7. Århus Ulve 10. Århus Hajen lo. Århus Ørreden Kongsvang Ryler Frie Fugle Falke Frie Fugle Svaler l. Charlottenl.. Glenter l. BellahØj Ørne l. Husum Hjorte l. Galten Kuduer l. Ordrup Måger l. Ordrup Ræve Fæstningsdr..... U g ler Falkonertr Tiger Chr. d. IV... Hjorte Chr. d. IV Panter Chr. d. IV... Ørne 3. Godthåb.. Jagtfalke 4.Godthåb... Falke l. Graasten.... Bæver l. SØnderborg.... Ørne l. TØnder Ravnen l. GrØndalsv... Hjorte Fuglebakken.. Spætter Set. Poul.... Elefanter l.gram Viber Kong Erik Ulvene 2. Thisted Egern l. Bogense.... Rævene l. Nyboder... Ulkene Jens Bang... BjØrne Skipp. Clem.. Leoparder Laksetroppen.... Viber l. Odense Hjorte 3. Odense.. Moseugler 5. Odense... Viber l. Glostrup.... Tigrene Vald. Sejr... Bamserne Dr. Margrethe.. Ulvene l. Silkeborg... Ørne l. Hedetrop.... Panter l. Sundby Falke l. Kong Volmer.. Viber l. Maribo Pioner Nr. Alslev,. Rikki Tikki l. Søborg Måger l. Ballerup Høge 6. SØnderbro.. Tigeren l. RudkØbing... Viber lo 12 lo lo lo lo lo lo lo lo o lo l Fortsættes side 131

3 / Thorkild rortæller om 2 nye Duelighedstegn Færdselsmærket og FN -mærket Tager I nogen duelighedstegn i din patrulje, eller har I allerede fundet ud af, hvor mange der kan erhverves med mindst mulig anstrengelse og så har nøjedes med dem? Det sidste er ikke så godt, for der ligger en værdi i at udføre et stykke arbejde, for disse duelighedstegn, hvad enten det er den enkelte <Jpejder, der arbejder med dem, eler hele patruljen måske er blevet enige om at tage dem. Og der er jo nok at vælge imellem, så man let kan finde en interesse, der kan opdyrkes. Færdselsmærket Korpset har nu taget to nye duelighedstegn op, som nok vil interessere nogle af jer. DrØft dem i så fald med jeres PF og TF. Det første er færdselsmærke.t. Tro nu ikke, at det er noget med»kioskspring«og at køre uden hænder. Dette mærke er ikke så meget for kunstcyklisterne, der henvises til at drive deres virksomhed på privat grund i største stilhed. Nej, her gælder det den hensynsfulde manøvreren i færdselen. Kravene taler for sig selv: Spejderen skal: l. Kende de almindelige regler for fodgængeres og cyklisters færden som angivet i færdselsloven. 2. Kende færdselstavlerne. 3. Kende trafikreguleringstegnene. 4. Kende hovedvejene indenfor sin landsdel. 5. Kunne undersøge om cyklen er i forsvarlig stand og kunne afhjælpe de fejl, der er af betydning for færdselssikkerheden, således kunne fastspænde styr og stramme kæde, kontrollere om hjulophængning, griber og bremse er i orden, efterse klokke og lygte, skifte pære samt foretage en lapning. 6. Aflægge en bremseprøve. 7. Bestå en cyklistprøve efter de af justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed udgivne retningslinier. De fleste af tingene synes I måske, at I allerede kan, men tag nu fat og praktiser dem, så skal det nok vise sig, at der er et og andet, der trænger til mere indøvning. - Har I allerede i skolen taget cyklistprø.ven, kan det gælde til punkt 7, men ikke for de øvrige punkter. FN-mærket Det andet nye mærke er FNmærket- altså noget om kendskab til og forståelse af andre nationers forhold. Det lyder måske knap så spændende, men hør blot kravene, så vil du indse, at der er en god del praktisk arbejde i det. Spejderen skal: l. Have kendskab til mindst tre fremmede landes folk, geografi og historie. Landene skal være beliggende i tre forskellige verdensdele. 2. Have korresponderet regelmæssigt og i mindst 6 måneder med en udenlandsk spejder. 3. Have kendskab til spejderbevægelsens internationale opbygning og det internationale spejdersamarbejde (konferencer, jamboreer, rovermoots, gilwelltræning, in da bas osv.). 4. Have lavet et album eller en scrapbog omfattende et tidsrum af mindst 6 måneder, som giver udtryk for, hvad der har rørt sig nationalt, sportsmæssigt, kulturelt og spejdermæssigt i et fremmed land (f. eks. i tilknytning til pkt. 2 og 7 C). 5. Kunne gøre rede for hovedpunkterne i FN's grundlov, formålet med og opbygningen af FN og hovedretningslinierne i menneskerettighedserklæringen. 6. Kende FN's og mindst 15 medlemslandes flag og beliggenhed. 7. Og endvidere have kvalificeret sig i mindst eet af følgende tre punkter: A. Have deltaget i praktisk hjælpearbejde af international karakter f. eks. ved indsamling af hjælp til nødstedte eller ved assistance ved hjælpetransporter. B. Skrive en kort artikel om et af tidens verdensproblemer. C. Have deltaget i en lejr eller hike i mindst fem dage med udenlandske spejdere og ført en fyldig dagbog herover. Som du vil se, kan de fleste af punkterne give morsomme og fornøjelige oplevelser. Punkt 5 synes du måske ser lovlig videnskabeligt ud, men bed din TF rekvirere billedtavlen om menneskerettighederne til ophængning i tropslokalet, så vil du se, at det er helt interessant og ret let at fatte. I kan også få et flagkort, der kan hjælpe jer over punkt 6. Punkt 7 B er heller ikke umiddelbart tiltalende, men det slipper I jo for, hvis I har lejlighed til at klare enten punk 7 A eller 7 C, der unægtelig er mere udbytterigt. Når sommerferien er vel overstået, så hold en palaver i patruljen og undersøg, om der er stemning for noget af dette nye stof. Er der det, føres det på rette tid og sted frem for patruljeførerrådet, de vise mænd, der lægger programmet og grubler over troppens ve og vel. God jagt! Thorkild Glad. I næste nummer finder du DEN STORE REPORTAGE fra W AKAMBAEN i Zululand. 123

4 Væk med de sidste Skovsvin! LÆS DENNE ARTIKEL OM SKOVSVINENES HÆRGEN I DANSKE SKOVE De er faktisk sjove, disse billeder her på siden med skovsvinet, der fra indelukket ved Klampenborg transporteres til Arhus, hvor det blev brændt på et kæmpemæssigt Set. Hansbål under overværelse af tusinder af mennesker. Dermed er det skovsvin væk - men der er mange af dem endnu. Vi kender alle nogle, og vi har faktisk pligt til - vi spejdere (slå jer på brystkassen, please!) - til at fjerne de sidste fra den frie natur, som er vort tilholdssted. Du kan bedst virke ved dit eget eksempel og altid optræde korrekt, hvor du kommer i skoven- i uniform eller uden, men hjælp også andre på gled. Fortæl dem, hvor vigtigt det er, at skovene ikke svines til med alskens ragelse - og ser 124 du noget ragelse, nup da straks anledningen til at gøre dagens- goodturn. Men lad os se, hvordan vi skal gøre: Madpapir og æggeskaller skal væk. Bedst er det at tage det med hjem igen. I rygsækken med det og hjem i skraldespanden. Du kan også grave det ned på stedet - et diskret sted - så rådner det hurtigt og er væk. Flasker og glasskår kan derimod ikke rådne. De skal med hjem. Glasskår er overordentligt fralige ting. Du har sikkert set en Ødelagt fod med et dybt snitsår forårsaget af glas på stranden eller i selve vandet. HØr nu engang: - alene på badestranden ved Italiensvej i KØbenhavn har samarittervagten i eet år behandlet 800 fodlæsioner. Det er dog en post. Vilde planter. Du kan godt plukke en buket anemoner med hjem, når der er nok af dem på stedet, og du kan også godt plukke blåbær eller vilde jordbær på et dige. De kommer igen næste år, men lad være med at rive rod og jordstængel med op - så kommer de ikke igen. Sjældne planter skal man holde sig fra - en skønne dag kan de være helt udryddede, og det har ingen af os interesse i. røvrigt forstår jeg slet ikke, at man absolut skal plukke noget med hjem, fine buketter, der kommer hjem halvdøde og med nedhængende blomster. Vil du se planter - gå da ud og se dem, hvor de hører hjemme, glæd dig over dem og lad dem i fred. Du kan godt skære bøgegrene af bøgetræer, der er over 10 meter høje (i statsskovene), men de små træer skal have ro til at gro op, og man kan Ødelægge ganske utroligt meget ved at vade gennem nyplantnniger. Tænk på det, gå udenom og lav dine patruljeøvelser andre steder. Læs iøvrigt opslagene ved :;kovindgangene. Der står, hvad man må gøre - og ikke gøre. Der er endnu nogle mennesker (selvfølgelig ikke spejdere), der finder det smart at skære deres flotte forbogstaver - eller hele navn i træer. Det er det glade vanvid! Sæt i hvert fald din adresse ved, så kan skovfogden da hitte dig igen og opkræve bøden. Derimod kunne jeg næsten tro, at der endnu fandtes nogle spejdere, der ikke ved, at man skal lade brændestablerne i fred. Brændestablerne er jo værdifulde sager og anden mands ejendom. Man finder dog ikke på at splitte landmandens kornneg. Hvorfor så vælte brændet? Der er også nogle, der finder det sjovt at vælte stenene ned fra de gamle stendiger, der mange steder

5 indhegner skovene. Man behøver såmænd ikke at gøre det med vilje, men kan gøre det alene ved at rende rundt på diget. Tænk på den møje, hvormed vore forfædre har bygget disse diger. I dag bygges de ikke mere - stenpriserne er for høje. De høje ståltrådshegn omkring nyplantningerne laves for at hindre hjortene i at Ødelægge de nye træer ved at gnave af dem. Den, der Ødelægger et sådant hegn eller glemmer at lukke et led i hegnet, kan - uden at vide af det - blive skyld i, at ungskoven bliver ganske Ødelagt. Nu ved du det! Uforsigtighed med ild blot en enkelt cigaret eller en tenkastet tændstik - kan være årsag til, at hele værdifulde plantager brænder. Det er jo pip. Uden for vintermånederne er det overhovedet ikke tilladt at ryge i statens skove og på dens hedearealer. Samme hensyn tages til private skovejere, der jo i virkeligheden udmærket kunne lukke skovene, dere~ private ejendom, helt for andre. 0et er en venlighed, når de ikk<.: gør det, og hensynsløs optræden vil kun forårsage, at endnu flere mister tålmodigheden og lukker. Pas godt på dit bål - du fik jo lov til at tænde det, fordi man havde tillid til dig! En grøft har en betydning - den skal lede vandet bort, så lad være med at.ræde jord eller sten ned i den. FØr eller <:enere kan vandet ikke pas,ere. Det er dumt, og koster ejeren mange penge alene til oprensning Nogle morer sig med at tilstoppe grøfter og standse strømmen i bække og åer, blot for at lave et mægtigt vandfald. Det er faktisk en sjov sport og spændende - men det gør man nu engang ikke. Lav hellere en havn ved stranden. Skilte er købt af skovejeren og sat på op med et ganske bestemt formål. Det er tåbeligt at Ødelægge dem. Find noget andet at kaste mod. Du kaster da ikke mod vinduerne i dit eget hus? Hver eneste mark og eng har en værdi- ofte en ganske betydelig værdi. Hold dig fra de marker, hvor der græsser kreaturer. Almindeligvis kan man få lov til at passere, hvis man ikke er for mange og færdes stille. Skræm ikke tøjrede dyr. De river sig løs - atter ulejlighed og omkostninger for ejeren. Undgå enge med højt græs - lige til at blive slået, og de dyrkede marker går man ganske uden om. Husk, at landmanden skal luge eller holde hver eneste kvadratmeter ren, så han kan få det fulde udbytte af marken. Huskede du at lukke leddet? I tidens løb er mange dyrearter her i landet blevet udryddet på grund af, at mere og mere land er blevet dyrket og taget ind til bebyggelse. De dyr, der er tilbage må vi alle værne om, og vi må være i første række. Når hjortene sætter kalve eller lam, skjuler de dem i tætte krat eller brændenældeskove. Finder du et sådant, lad det i fred og gå straks bort. Nogle er så naive, at de klapper dyret, og moderen vil måske ikke mere kendes ved det. Det kan kun sulte ihjel, og <.let er ikke spor hyggeligt. Mange tror, at lammet er forladt af moderen, men det er ganske overordentlig sjældent. Moderen skal nok være i nærheden. Dette forhold med ungerne gælder næsten alle dyrearter, så lad dem i fred. I dyrehaver yndc!r mange mennesker at fodre dyrene med wienerbrød og gammelt brød. Det er direkte skadeligt. Dyrene vænnes til menneskene og bliver tamme, og du ved, det mister sin skønhed og naturlige skyhed. Det bliver»zoodyr«-udstilling. Mange, mange af disse wienerbrøds-hjorte må senere skydes ned. Lad din hund blive hjemme eller før den i bånd. Alt for ofte går naturen over optugtelsen, og den store jagt på agerhøns, fasaner, råvildt og harer sætter ind, og mange kyllinger, lam og killinger må lade livet. Masser af fugle har deres rugesteder i buskadser og krat. Det skal man tænke på i forårsmånederne og de tidlige sommermåneder. Følg stierne og lad være med unødig råben. Opdager du en fuglerede, behold da hemmeligheden for dig selv. RØr ikke ved rederne, hverken æg eller unger. Læs videre side 127. Ødelagt stendige.... Opdæmmet grøft... Brændet spredt for alle vinde.... Ned groften med træet - ak ja! 125

6 SCT. GEORGSLØBET 153 Hans Majestæt Kong Frederik d. 3die sad en kold forårsdag i 1658 i sit arbejdsværelse på KØbenhavns slot, da kansleren ilsomt og med bestyrtelse indfandt sig i Hans Majestæts gemak. Den tidende, han havde at forebringe monarken, var yderst foruroligende. Kongen gav ordre om, at skriveren straks skulle indfinde sig for at udfærdige flere kongelige håndskrivelser, blandt andet et til gøngerne, hvori det pålagdes dem»at gifve fremmøde på Oremandsgaard den 18. Apriilis Klokken syv slet slagen ved Vesper«for der at modtage nærmere direktiver. På den føromtalte dag og tidspunkt mødte de mange gønger forventningsfulde frem ved Oremandsgård (Lohals gård). Kort efter kom borgmester Nansen tilsyne på gårdens trappe og oplæste den kongelige skrivelse. Af hensyn til sikkerheden havde man i det kongelige»cantzeli«valgt den fremgangsmåde at lade de mange rare dalere bringe til KØbenhavn i 17 mindre partier. Klokkerne ringer Klokkerne i Hov kirke havde knapt ringet solen ned, førend det vrimlede med gønger ved kirken, hvor stedets præst, den lærde magister Miisselmann, der havde stakaterne i forvaring på kirkens loft, overdrog disse til gøngerne. Han meddelte dem samtidig, at deres Med Odense-spejdere på alle tiders øvelse J{ong Frederik den Ill og dronning Sofie Ama.Iie på»københavns slot«af DICK kammerat, Ib, var blevet fanget af svenskerne, men kunne ikke oplyse noget om, hvor han var ført hen. Ude sønderpå i en gammel, faldefærdig rønne sad den samme aften en gammel kone, hvis frastødende træk yderligere fremhævedes, hver gang hun åbnede munden og derved fremviste nogle enkelte gule tænder. Hun grublede over de kort, hun som en»stjerne«havde lagt foran sig på bordet, som svagt oplystes af en tælleprås. Da rejste hun hovedet og lyttede, der lød trin udenfor, og kort efter bankede det på døren. Hun strøg hurtigt kortene fra bordet og lukkede op. En flok gønger trådte nu ind og fyldte den lille stue, hvis indehaver var deres gode bekendt, Kulsoen. Da de noget senere forlod hytten, havde de ved snedighed fundet ud af, hvor Ib sad fangen. I fangekælderen På Gjorslev slot (Stensgård) havde kaptajn Mannheimer med sin batallion opslået sit hovedkvarter. Man svirede, alt imedens man lod vinkælderens beholdning af den ædle drue vederfares retfærdighed. Men i den mørke fangekælder lå vor brave Ib på det fugtige stengulv. Da hørte han puslen udenfor jerngitteret; det var hans kammerater, der ad denne vej søgte at komme i forbindelse med ham. Hviskende gav han dem besked om straks at søge til Stoense kirke. Svenskerne huserede overalt i terrænet, så forsigtighed var meget tilrådelig. Da man nærmede sig kirken, så man blinkende lys forude fra tårnet. Det var to gønger, Jes og Tam, der gav besked om, at kysten var klar, så man uden frygt kunne nærme sig. GØngerne En fanfare hilser de tapre GØnger var uforfærdede og steg til vejrs over korets spidse buer. Her havde den lille Palle Hønsedreng, der var gøngernes gode hjælper, henlagt et stykke birketræ, på hvilket han havde skrevet svenskernes løsen:»med Karl den Tiende og Mannheimer for Sveriges Ære«. Som en tak for gøngernes bedrifter havde de svenske besluttet at sprænge den lille landsby Holtug (St. SnØde) i luften. En stor TØnde krudt var allerede anbragt i den lille sø, der støder op til byen, og lunten ville tændes så snart det brændende lys, der var stillet oven på tønden, var brændt ned til den. Det var i sidste Øjeblik, gøngerne nåede frem og ved hjælp af lange reb, forsynede med sten i den ene ende, fik lyset slukket. 10 tønder krudt På den videre vej gennem natten nåede man til kysten. Her traf man Jes Skovfoged, der havde bjerget sig forskellige fødevarer. Skjult i træerne hang nogle gode sider flæsk, ligesom der under nogle buske lå en del grøntsager gemt af vejen. Thi svensken tog alt, hvad han stødte på. Det blev ud på natten, og man sneg sig frem langs hegn og krat til Høffdingsgård (Nedergård), hvor man ved hjælp af det svenske løsen ville skaffe sig adgang for at søge efter Svend Gønge, deres fører. Da man kom til gården, var den lige blevet erobret af de danske under anførsel af Kaj Lykke. Bedst som man skulle 126

7 til at søge hvile for natten, hørtes anskrig og et vækkeursdikken. - Hvad mon det betød? Jo, dybt i kælderen gemtes 10 tønder krudt, som, ja det drejede sig måske om sekunder, ville sende gården og dens beboerne ud»hinsidan«i himmelrummet, såfremt ikke den tikkende helvedesmaskine, der var svenskens farvel, blev standset. I det årle dagry drog man videre og lagde vejen over SvalebØlle, hvor man traf den lille Palle, hønsedrengen fra Jungshoved. Han fortalte Gøngerne, at Svend sad fangen på Jungshoved slot (Egelykke), og at man måtte haste med at komme did for at befri ham. Slottet var tæt besat af fjendens soldater under kommando af oberst Es- >"ner. Skjult i krattet udenfor slottet mødte man Ib, der underrettede dem om, at Svend var befriet, men at svenskerne nu havde fanget Hartvig, en af gøngerne, hvorfor et forsøg måtte gøres for at få ham bragt fri igen. Svend Gønge selv var draget sydpå og havde i den jættestue, hvor han havde overnattet, efterladt underretning om, hvor de kunne træffe ham. I ly af skovtykningen ved Skovtofte holdt Svend sig skjult. Her mødtes han med sine folk og gav dem de fornødne ordrer. Mange svenske patruljer sværmede omkring, og for at undgå disse -lagde man vejen gennem nogle store Kulsoen viser sig mose- og engdrag. En å voldte en afbrydelse i gøngernes færd, indtil en primitiv broforbindelse med den anden bred var etableret. Medens dette brobyggeri stod på, så man vores gamle kending, Kulsoen, komme rokkende med sin knortekæp og luske rundt; hvad bragte hende hertil, var det mønteposerne, hun var ude efter? Nu var residensstaden i sigte. Et lille nap endnu og man stod bag de skærmende volde. Vagten på tårnet på KØbenhavns slot (Tranekær) blæste en gjaldende fanfare, hve r gang et hold gønger viste sig foran slottet. Men hellebardisterne, der stod vagt foran portindgangen, indlod ingen, uden at de gav det danske løsen:»jeg vil dø i min rede<<, hvilket gøngerne var underrettet om. Kaj Lykke, kongens drabanthøvding, kom til stede og førte gøngerne ind på slottet, hvor hans majestæt egenhændigt modtog de lykkeligt hidbragte pengeposer. Svenskekrigens heldige afslutning fejredes med en stor fest. Her kom Deres Majestæter Kong Frederik d. 3die og Dronning Sofie Amalie tilligemed deres følge til stede. Hans Majestæt overrakte de bedste gønge-hold medaljer og diplom, prægede og udfærdigede i denne særlige anledning. Svend Gønge blev, som tak for sine store tjenester for riget, ophøjet i adelsstanden og forlenet med Lundbygård på Sjælland, og vor brave Ib, tateren, blev gjort til en fri og ærlig mand. Det var beretningen om Set. GeorgslØbet 153, 5. Odense Set. Georgs trops store årlige traditionsløb, og i år det 10. i rækken. På grund af jubilæet sat særligt flot op med masser af hjælpere og med en.gennemført kostumering af disse. Det var»gøngehøvdingen<<, som Carit Etlar skrev den, vi oplevede hin week-end den »Apriilis«. - LØbet foregik på Langeland og blev gennemført takket være stor imødekommenhed fra lokale ejendomsbesidderes side. Således var Tranekær slot, hvor den effektfulde afslutning fandt sted, velvilligs-t stillet til rådighed af lensgreve Ahlefeldt. Dick. VÆK MED DE SIDSTE SKOVSVIN! (Fortsat fra side 125) Forældrene skræmmes væk og kommer måske slet ikke tilbage til reden igen. Ægsarnieri er et pænere ord for ægtyveri. Så er det sagt. Nogle drenge finder morskab i at opspore reder og måle æggenes størrelse. Mål noget andet, please - træers vedmængde, telefonpæles omkreds eller din fars høje hat. Mågeæg til spisebrug må i de store kolonier indsamles indtil den 25. maj, såfremt man har ejerens tilladelse dertil. En kanotur er alle tiders oplevelse, men hvem tænker på, at mange af vore svømmefugle, rørsangere og andre, der før kunne have deres reder i fred i rørsumpene langs åerne og søbredderne, nu har måttet fortrække, fordi eventyrlystne kanofolk finder det spændende at stage ind gennem disse rørskove. En skovrider beretter endog, at kanoroere har brugt andeæg som kasteskyts. - Ja, det passer! ForØvrigt er ifølge jagtloven alle dyrs yngel og fuglenes reder, æg og unger fredede. Overtrædelse medføre bødestraf. Slangebøsser, der bruges til at skyde efter fugle med, bør brændes straks. Den kække jæger opnår oftest kun at skamskyde fuglen (brække et ben eller den ene vinge), og de færreste er så kække, at de bekymrer sig om at søge efter den skamskudte fugl. Kan man det? Snoge, firben, frøer og tudser er noget af det mest værgeløse, man har, og mange synes, de er ækle, så de udsættes meget ofte for groft dyrplageri. Salamandre i syltetøjsglas er også dyrplageri (salamanderen lever kun i vand i forplantningstiden - ellers på land). Akvarium er ikke bedre. Lad naturen passe sig selv, nøjes med at være tilskuer til alt det derude - og det er ganske overordentlig spændende. Ja, der er noget at gøre. Skovriderne over det hele land har indsendt rapporter over skader, der forvoldes i deres skovdistrikter. Jeg har læst lidt i disse rapporter, og der er mange kedelige ting at læse om, men jeg må da sige, at der siges en del pæne ting om spejdernes opførsel i skoven. Lad os gøre den endnu bedre. Gamle Vildsvin. 127

8 B E R E D S K A B S MÆR K E T LONELY BULL fortæller denne gang om sårbehandling og transport. 2. Sårbehandling. a. Større sår. Her må kun mlægges en steril forbinding - derpå lægebehandling. b. Småsår og hudafskrabninger. Rens først omgivelserne og derpå selve såret. Anvend kogt koldt vand - evt. kloraminopløsning eller brintoverilte (sidstnævnte er yderst virksom til fjernelse af snavs). Efter rensningen skal såret jodes - enten med en stænkeflaske eller med jod på en lille vatpensel - derpå jodes omgivelserne. Altså jod på indefra og udefter. (Aldrig jod på et stykke gaze, der lægges på - og aldrig en jodsø i såret). Tilsidst anlægges steril forbinding eller et plaster. c. Forbrændinger. Første grads forbrænding. Det rødmer evt. med hævelse af huden og svien. Behandling: luk luften ude fra forbra:-udingen enten ved pudring med børnepudder, talkum eller kartoffelmel, eller påsmør salve f. eks. chloraminvaselin. Evt. anlægges en meget løs forbinding (linned). Anden grads forbrænding. Stærk rødme, blæredannelse og smerter. En større anden grads forbrænding, dvs. flere blærer, kræver lægebehandling, og der må kun anlægges en steril forbinding efter dækning med chloraminvaselin. - En mindre anden grads forbrænding skal behandles på følgende måde: En lille, ikke smertende blære lader man urørt, hvorimod der på en 1 stærkt smertende blære klippes et lille hul med en godt flamberet saks ved randen af blæren. Gazeforbinding med chloraminvaselin. Tredie grads forbrænding. Sår med skorpedannelse og forkulning. RØr ikke ved såret - læg steril forbinding og altid lægebehandling. Forbrændingens farlighed afhænger mere af udstrækningen end af graden. Særlig for børn kan selv ret begrænsede forbrændinger frembyde stor risiko. d. Kvæstelser. En kvæstelse er en indvendig sønderrivning af muskelvævet. Der fremkommer en hævelse (en bule), som skyldes kar bristninger. Blod ud trædninger farver huden rødblå og efterhånden skifter farven til brunt, gult og grønt. En mindre kvæstelse behandles med kolde kompresser, der ofte skiftes - eller ved at holde en kold genstand på stedet med et let tryk. En større kvæstelse skal lægebehandles. Ved underlivskvæstelser må patienten under transporten lejres med let bøjede knæ og ved brystlæsioner halvt siddende. Aldrig varme omslag ved kvæstelser. 3) Transport af tilskadekomne. Såfremt en transport skal ske over ganske kort afstand, kan patienten bæres, - enten ved hjælp af båre eller slet og ret ved een eller flere hjælpere. Er der ikke en båre til stede, kan O(, ENDELIG VANDSKY~ ENDE VATOG GAZEBIND P~. en nødbåre rigges til af utallige materialer. Ved større læsioner vil en båre altid være påkrævet. Transport over længere afstande bør altid ske kørende. Bedst er naturligvis en ambulance, men i katastrofesituation kan det være nødvendigt at tage såvel varevogne, lastbiler som hestekøretøjer i brug. Det gælder først og fremmest om, at transporten bliver så hensynsfuld som muligt. En rolig og hensynsfuld transport er vigtigere end en forjaget»brutal«transport. Altså: skynd dig langsomt..s~uv8.. RE jo=~-jieller ~=~~.sm;e"båa.f 3 forskejlige typer bårer 4. Elektriske ulykker sker under et bombeangreb som oftest ved nedfaldende ledninger (men kan naturligvis også ske ved uforsigtig omgang med elektriske installationer). Patienten befries for ledningen, eller fra den, efter at man har sikret sig, at strømmen er afbrudt. (Der er ikke noget absolut isolerende mod højspænding). Er patienten bevidstløs, skal han straks have kunstigt åndedræt - og behandling af eventuelle brandsår m. m. kommer i anden række. (Dog må en pulsåreblødning behandles først). Patienten bør altid bringes under lægebehandling. Forsidebilledet er et kig mod korpsets nye førertræningshytte «Ryekol» fra en af de store lyngbakker.

9 Der o g ar frasagn om en patrulje, der havde en kiste i sit lokale. Kisten var lukket med 7 hængelåse, og der eksisterede kun een nøgle til hver lås, og hver spejder havde sin nøgle. I kisten var alle patruljens sager, såsom blyanter, papir, knobreb, dagbøger osv. Udover det lidt mere sædvanlige var der en træklods. Hvad patruljen brugte den til, er der vist ingen ud over de 7 medlemmer der ved, men en ting vides: Det var u m u l i g t at holde patruljemøde, uden at denne klods kom på bordet. Men tilbage til låsene. Man kunne altså ikke komme i kisten, uden at alle patruljens medlemmer var til stede, og man kunne ikke holde patruljemøde uden den gamle klods. Det eneste, der var at gøre, var at møde op. Der er aldrig nogen, der ikke møder i den patrulje. Den vandt forresten divisionsturneringen. Det var også den patrulje, der slæbte rundt på en kæmpetotempæl, der var så tung, at alle patruljens m edlemmer måtte slæbe med. Hvorfor? Det gav et vældigt samarbejde, når de var nødt til at arbejde i fællesskab. Hvorfor blev den patrulje så god? Jo, de havde fundet ud af, at patruljen kun arbejdede helt godt, når alle var med. De delte opgaverne imellem sig, og så gik det som det skulle. - Det var ikke en eller to mand, der lavede det hele. Nej, de var med allesammen. Det vil blive det samme med os, hvis vi mødte alle sammen til hvert møde, delte opgaverne imellem os og hængte i. Prøv engang! Louis. KROKODILLESANGEN Jr.ender mange spejdere sikkert allerede, og nu har Torben Wolff og Mynster oversat den til dansk. Den kommer til at se sådån ud: Den danske tekst l. En sommerdag 2. frøken Frandsen red i mag 3. på en krokodilles ryg. 4. Hun sa' om ham: 5.»Åh, han er så sød og tam, 6. og jeg føler mig så tryg«. 7. Dillen blinked' for sig selv, 8. mens hun vinkede farvel. med et stort troskyldigt smil. 10. Men da rejsen var forbi, 11. var damen indeni og nu smilede vor krokodil. Den engelske tekst lyder. sådan: She sailed away on a lovely summerday on the back of a crocodile.»he is<<, said she»he's as tame as he can bei'll ride him down the Nile«the croc' winked his eye as the lady said good-bye wearing a sunny smile but at the end of the ride the lady was inside and the smile was on the crocodile. Og bevægelserne er sådan: l. HØjre hånds pege- og langfinger overskrævs på håndroden af ven- Nu medlemmer i korpset. Korpsmønstringen på Set. Georgsdag viste en fremgang 357 medlemmer Ulve Spejdere Skovmænd Rovere Førere og hjælpere på

10 Et regnfyldt og koldt spejdervejr prægede WAKAMBAEN.. men humøret var højt.. og udholdenheden god Da de 5 patruljer ankom til lejrens populæreste mand - Zulu- Zululand - eller Wakambaland, høvdingen, som de 5 spejderpasom Baloo digtede, regnede det, og truljer var taget ned for at hjælpe, da man igen drog af sted, styrtregnede det, så ingen, der kom med - lejrens stærkeste kraftkarl. Og så slog man lejr ud for landsbyen ekstratog fra Fredericia, var tørre, - 5 patruljer, hver med sin men humøret var højt, og det var lejrplads med fine og solide lejrarbejder, det hele lejren igennem - uanset som vi kender dem her vejrgudernes angreb på det gode spejderhumør. På den højtbeliggende lejrplads sydvest for Aabenraa var en mægtig tipi, lejrens vartegn, og i et hyggeligt hjørne havde ZuluhØvdingen Tal-Hajus sin landsby med Zuluhytter og»vaskeægte«zuluer med assagejer og lyst hår. Tal-Hajus blev hjemme og om aftenen samledes man omkring lejrbålet - tændt af Tal-Hajus i fakkelskær til dunkende tam-tarners lyd - og så var stemningen der. Næste morgen fortsattes lejrindretningen, så den hvide mand kunne tilbringe nogle hyggelige dage i selskab med zulustammen. En kon- Zuluhøvdingen Tal-Hajus (til venstre) med nogle af sine mænd Der blev ikke meget tilbage - kurrence løb af stabelen for at kåre den bedste patrulje, man hyggede sig, samledes igen til lejrbål, sang sig sammen og så med stilfærdig hygge frem til næste dags program med meldingsstafetløb, hemmelige konkurrencer o.s.v., men sådan skulle det ikke gå. Tal-Hajus og hans medicinmand - den flot udstyrede, kulsorte, slanke, flotpåklædte fyr - blev rasende uenige. Ikke ville medicinmanden tillade de hvide at betræde stammens jord og røve guld fra den. Uenigheden fik en dramatisk afslutning ved lejrbålet, og medicinmanden søgte ene - (eller havde han hjælpere?) -til den mørke jungle - men vi hyggede os videre. Så var han væk. Men næste morgen vendte han frygtelig tilbage, angreb Zululandsbyen, mens de hvide holdt morgenparade, afbrændte en hytte og angreb en guldtransport i junglen. HØvdingen rasede, og 60 hårdtsårede Zuluer jamrede sig og skreg fra junglen om hjælp. Den hvide lejrledelse var hurtig - meldingstafetløb og hemmelig opgave røg i luften - ilden slukkedes, og de 60 sårede fik første hjælp og blev transporteret til nødlazarettet i køkkenet, og så begyndte den store eftersøgning efter medicinmanden og hans hjælpere. Pa- 130

11 trulje efter patrulje drog af stedefter hurtig pakning og i iltempo - gennem Zululand. 30 timer efter vendte de tilbage, efter at have forceret søer, floder, urskov, bjerge og have overnattet i den mørke jungle uden telte og med :1\un en anelse kanin at stege. Overalt mødtes Zuluer - men var de ven eller fjende? Hvor kan en hvid mand se det? Dog lykkedes det de fleste udsendte patruljer at finde guldet, så det meste af det blev bjerget til Tal-Hajus, der rørt takkede for hjælpen. Men hvor var stammens helligdom? Den blodrøde assagej????.ingen vidste det - ingen uden medicinmanden i den mørke jungle kunne vide det. HØvdingen var nervøs - den hvide mand tog det roligt og kunne endnu om aftenen samles til hyggeligt samvær omkring bålets flammer. - Og så - lød medicinmandens stemme fra luften - klart, højt og tydeligt kom stemmen fra junglens indrehøjt svævende fra trætoppene: -Jeg giver jer endnu en chance for at finde den blodrøde assagej, hvide mænd. Men - kun de hurtigste og modigste vil finde den. - Er I modige, I hvide mænd, haaah!! Lad migse-ha- ha-ha-hah! Og så begyndte jagten i nattens mørke, blandt brændende bål i junglens indre - regnen strømme- Zuluhytten brænder efter medicinmandens angreb pd landsbyen de ned - hidkaldt af medicinmandens trolddomskunster - tamtammers hule buldren lød gennem den regntunge og mørke skov - afbrudt af hæse skrig fra medicinmandens hjælpere. De modige mænd trodsede enhver fare - og nåede ved midnatstide frem til det hellige tempel i skovens inderste dyb - ad veje med lysende skeletter, raslende buske, hæse skrig og flyvende fosforlysende spyd. Man samledes og ventede i stilhed. To flammende bål forkyndte stedet - ellers var alt ro. Kun tempelvogterens langsomme bevægelser sås. Men så kom - i fakkelskær- den fornemme medicinmand, og mens bålene blussede i blåt og rødt, forkyndte han med høj stemme, hvem der fremover skulle eje stammens helligdom - den blodrøde assagej - og så forsvandt han stille i den mørke jungle, og et jubelråb hilste Tal-Hajus. Wakambaen var slut. Wakambaens resultater Division trop fortsat jra side 122 patrulje tikamp spare-time natløb Vesterbro 3. Vesterbro... Mår Vesterhav Set. Nicolaus... Hjorte 31 6 Vestsjælland Asser Riig... Bjørne Asser Riig Lynet Vestjydsk l. Struer Egern 6 18 Østerbro l. Østerbro... Egern Østerbro... Viber Østfyn Peter Bredahl.. Pirater Peter Bredahl. SjØgutter lejrsport turn-out hike total nr

12 Palrul/e mcldq, den 1'1. flt~ljt.is{.!s3. J olien bl<?u det q/'sked5aftefl for Ole, der ;'o den st'dsfe a-f'len / 5orn-rnr<>rlejN?n blev overfl'fffcd t/1?kov-rnond5palrol;et<. T/1 hans efic:rtø/f;er nar u1 va!jf Svend 1 der. h/dft'l hor være?! os5i 5fenf o y hcu7 hor /(:>n va/71 lfoj 5 on? a 55/5/enf. Nøde f formede s/3 50tn el,&dsn?øde. Ole vor f/l siede t' den rørsfe halv del o effer al v/ havde lagt vore før5er ornknnj råd5/lden, l ked~ 5vet7d Ole for hons P F. ft'd oy 1/1. o verra!:?te han? vo..r-1 hetn n?<?ltje patrv~ ete~n - en ~p e ciel fieile l 5nor, 5otn kvn Vt R-ender bely d n/n3en af Ol t; bæ.rer d{?n /retn-over, lornn?. e~, OJ korr ROI77n C? td pof,ulje rn.øder, huls han er t'be5/ddelse al' den.,q rnå se af lære lrh?175 Søren, der no:;et job,61ev skaln?esler og s &ledes skal :>ØrJe for?ene- RQ-SSen. ~~"o.':>--'"~ V, har allerede udsø:;f os: to u!v e af dem 1 der nu rykker op, oy 5vend s-kol t( u F' røve a le vor fr-ofs f-ø-rer, JfYre-n, fil at v, rnå fllf ffalkepatruljens krønike 132

13 Tikki fortæller om sommerlejren LØrdag den 27. juni drog 13 ulve fra Haderslev til Knudsborg for at ligge i sommerlejr. Trods varmen cyklede vi derned, men havde fået Falck til at køre vor bagage. Efter at vi var inddelt, fik vi lov til at gå ned og bade. Vi skulle gå gennem en skov. Det tog 10 minutter, men så skulle vi igen gå næsten en kilometer ud i vandet, før det gik op til halsen. Derfra gik vi hjem og redte vore køjer, og vore førere slog deres telte op. Vor bande hed BØflerne og vi lavede en bandesang, der lød: Vi er raske drenge, vi er altid hjælpsomme og er altid flittige, for vi er af bøffelbanden. Den kan synges på melodien:»jeg vil sjunge om en helt<<. 2. dag. Næste morgen blev vi vækket kl. ca. halv syv. Jeg stødte hovedet, da jeg stod op, for vi sov i nogle jernbanevogne, og jeg lå i øverste køje. Vi hejste først flaget og spiste morgenmad, der bestod af havregryn eller havregrød og mælk. J eg var på vandholdet og skulle hente vand på en gård 400 meter fra lejren. Jeg kan ikke huske, hvad vi fik til middag, men Klaus og Jumbo lavede den. Om aftenen havde vi lejrbål og 3. og 4. dag gik omtrent på samme måde. Vi begyndte at tage duelighedstegn og havde besøg af KFUM-spejderne fra Esbjerg, der lå i lejr på Philipsborg. Vi havde stort bål og underholdt dem med sange og sketches. Inden de gik hjem fik de the og kiks. 5. dag var der forældredag. Den morgen hjalp jeg med at smøre brød. Om middagen fik vi pølser og kartoffelsalat. Jeg var oppe at hente min mor ved rutebilen, og Stens far kom med sodavand til os alle. Vi tændte bålet, og forældrene måtte også frem på scenen og underholde. Kl. 10 tog forældrene så hjem. Den 6. dag så vi mellem nogle bregner et lille kid og et stykke derfra dets mor. Vi havde fodboldkamp med de grønne spejdere, men tabte 12-0, men de var også meget større end os. Den 7. dag bagte vi snobrød. Det tog lang tid, da bålet ikke rigtigt ville brænde og den 8. dag var sidste dag. BØflerne blev bedste bande og Mikko lejrens bedste ulv. Tik k i. IO ulve fra Set. Jørgens flok i Holstebro genemførte i april måned deres 30 km vandring. 43 ulve fra 5. Østerbro startede på pinsetur i en flot bus medbringende 2 madeksperter, 10 kg havregryn, 25 kg kartofler, 7 kg medister, 10 rugbrød og 5 sigtebrød, og det blev en vellykket pinselejr med opdagelsesture i skoven, lejrbål, og flagparade med blåmejser fra Virum. Den ene dag udklædte alle sig som tapre indianere, der blev anlagt krigsmaling og fjerprydelser hentet frem fra rygsækken. Man byggede hytter, dansede krigsdans, snittede totempæle og lavede buer og pile. Det blev en fin dag. Nathoo, BF Jørn Schlichting, l. Vesterbro flok. Bæver, BF Flemming Becker, 4. BrønshØj flok. Thokis, BF Stig Witthus Erichsen, 2. Frederiksberg flok. Kim, BF Bo Holte, 2. Frederiksberg flok. Erik Andreasen, Knud den Stores flok, Alborg. Tikki, BF Hans August Brohweder, 2. Haderslev flok. Fox, BF Klaus Petri Tønnesen, 2. Frederiksberg flok. Knud Simonsen, 7. Odense flok. Ole Olesen, 7. Odense flok. Rask ulveunge En ulveunge, Henrik Wi:irts, fra l. Herlev flok har fået broncemedaljen for rask dåd. I vinter, da der var is på en lille sø i nærheden af hans hjem, kom han sammen med en ulvekammerat forbi søen og så en jævnaldrende dreng gå gennem isen. Henrik var klar over, at det ikke kunne nytte at gå på isen, for så ville han sikkert også selv falde igennem. Han mavede sig derfor ganske forsigtig hen mod drengen, som det lykkedes ham at få op på isen. De to ulve fulgte ham derefter hjem, så han kunne komme i seng og blive varm igen. Det var fornuftig og rask optræden af de to ulve. Med ulvehilsen, Strix. 133

14 Et Set. Hansaften digt. Ulveunge Hans Chr. Nørgaard, l. Åbenrå flok har sendt Magasinet nedenstående Set. Hansaften digt, som han har digtet efter Set. Hans aften. Set. Hans Når svalen kvidrer aftensang til bålets røde skær, er natten kort og dagen lang og luften er så sær. For vinden synger vejrets sang og går til alle sider og heksen, som der var engang på kosteskaftet rider. Så stopper hun på Bloksbjergs top og standser alle vinde, og kigger højt i luften op, om skyer er at finde. Hun finder en og kravler op og spejder mod sin fjende, hun kigger ned og gør et hop, hun gør vel også trende, for hun har set sin bedste ven en trold med horn i panden. Men da går frem en ungersvend de ser og på hinanden, og hun blir rød, ja, ganske hed, Set. Georg, det er manden, og sværdets skarpe klinge bed, som Hejd med blod på tanden. Da fly den heks med lynets kraft. med krigens nød og fare ej længe Danmark fred har haft, m en længe skal den vare. "1 morgen 66 kommer aldrig Kære ulve! I kender alle de,t, at vi siger:»det vil jeg gøre i morgen«. Ja, det er en meget god undskyldning. Min mor bad mig engang gå på biblioteket og aflevere en bog, jeg havde lånt, men jeg sagde til hende:»det vil jeg gøre i morgen«. Og så sagde hun:»l morgen kommer aldrig«. Jeg forstod nu ikke rigtigt dette her og snakkede med min onkel om det. Han forklarede og forklarede, og jeg blev lige klog. Og da han bad mig hente noget hos en bekendt, sagde jeg:»det vil jeg gøre i morgen<<. Men jeg tænkte nu alligevel på det, og næste morgen sagde jeg til ham:»nu er det i morgen, og jeg skal nok hente det til dig«.»nå«, svarede han,»men nu er det i dag og ikke i morgen«. Og så tror jeg, at jeg forstod, hvad han mente. Der er mange mennesker, der altid ser frem til»i morgen«. I morgen vil jeg grave haven, i morgen vil jeg hente bogen, i morgen vil jeg putte brevet i postkassen, i morgen vil jeg ikke slå lillesøster osv. - Men»i morgen«kommer aldrig, og alt det, man gerne ville gøre, bliver ikke gjort. Et menneske, der siger»i morgen«, kunne vi næsten kalde for»l morgen Jens«-»l morgen søren < - eller hvad han nu kan hedde. Men»l morgen Jens«får aldrig noget gjort - eller gjort noget færdigt. Han får aldrig taget noget duelighedstegn eller nogen stjerne. Men vi andre, vi gør det straks - ikke? spejder, der arbejder med dem, eller gør sit bedste for ikke at sige»det gør jeg i morgen«. Gråulv. Zimba fra Robin Hood flok foran sin navnebroder i Zoologisk have Lyt, oh ulve! Ja, nu skal I lytte, for nu kan du købe Junglebogen, så du selv kan læse om livet i junglen. Fortsat fortælling af Peter Tini Tegninger: Thora Lund Blandt bueskytter i den grønne skov Robin Hood drengene, der alle gik i den almindelige kommuneskole, havde længet drillet drengene fra den»fine«skole, men disse sidste havde ikke kunnet finde ud af, hvor Robin Hood drengene havde deres tilholdssted, inen nu havde de omsider hittet ud af, at de holdt til i Bregneborgskovene og i dag drog de af sted for at hævne. Samme dag havde Robin Hood drengene bueskydningskonkurrence ude ved deres hule. Som mål havde de opstillet et udstoppet egern, Du kan kun få den på depotet, og den koster kr. 6,00. og efter tur afskød de hver 10 pile mod det lille mål. Der faldt mange helt gode skud. Lille John havde afskudt en mesterpil, der ramte egernet lige i brystkassen og satte sig fast i en træstamme bag ved dyret. Just som de står og beundrer dette Pletskud, som ingen kunne overgå, kommer pastor Fugl gående, også han beundrer træfferen og beder om lov til selv at forsøge. Han låner Lille Johns Bue, spænder strengen og afskyder en pil, der synger gennem luften. Alle styrter hen for at se, hvor den ramte, men ingen kan finde den. De skal lige til at slå sig til tåls med, at det var en forbier, da de piudselig finder pilen. Den havde boret sig ind i bagenden af Lille Johans pil og næ- 134

15 sten spaltet denne i to dele. Der blev stor begejstring, og efter dette skud blev pastor Fugl straks æresmedlem af banden, hvad pastor Fugl ikke havde noget imod. Da disse ceremonier var forbi, kom pludselig en dreng fra banden løbende, han havde været opstillet som vagtpost, da man ventede, at. der ville ske noget i dag. Han fortalte, at 15 drenge inde fra byen var på vej ud imod skoven. De så meget krigeriske ud, og man kunne vente sig alt. Der blev straks blæst alarm. Nu skulle der åbenbart ske noget alvorligt. Pastor Fugl, der nødigt ville blandes ind i noget, trak sig tilbage, og drengene holdt krigsråd. Helt rolige var de ikke, for de var kun mod de andre formodede 15 drenge. Man enedes om at lokke fjenden, som de kaldte»borgerbevæbningen«, i baghold i og omkring hulen. Indtil de nåede frem, ville banden holde sig i skjul i det tætte krat bag ved hulen. Robin Hood klatrede op i et træ for at holde udkig. Bedst som han sidder og spejder, ser han i det fjerne en flyvemaskine nærme sig i en mærkelig urolig flugt. Hans skarpe Øje ser snart, at det er en dansk ruteflyver. Den begynder at dale for lidt efter med et brag at lande på den lille slette foran drengenes hule. Maskinen kom ikke noget til. Kun understellet brød sammen ved landingen. Nu sker der noget meget mystisk, baglæns stiger ud af maskinen 3 maskerede velklædte herrer, hver med sin revolver i hånden, som de alle retter mod flyvemaskinen. Robin Hood formoder snart, at det må være forbrydere, og han er i stærk tvivl om, hvad han skal gøre. LydlØst kravler han ned fra sit træ og lister hen til Lille Johan, der også med rædsel har set, hvad der er sket. Han siger med sagte stemme et par ord til Lille J oh an, hvorefter denne sigter mod den ene af forbryderne med sin bue. Lidt efter rammes forbryder nr. l af en pil lige bag i, så at han farer op med et hyl og taber sin revolver og stønner af smerte. I det samme sigter Lille Johan mod forbryder nr. 2 og skyder hatten af ham. Også han bliver forvirret. Han siger noget til forbryder nr. 3. Denne smækker døren til flyvemaskinen i med et knald og afsted løber de, alt hvad remmer og tøj kan holde. Robin Hood udstøder sit kaldesignal. Snart samledes hele banden omkring ham. Borgerbevæbningen, der jo på afstand har set nødlandingen, kom nu også frem, drevet af menneskelig nysgerrighed. Ro b in satte dem alle ind i sine oplevelser, og under hans førerskab begyndte de nu at jage de tre bortrømte forbrydere. Her kom Robin Hood-bandens stedkendskab rigtig til gavn. Pastor Fugl var også kommet frem. Han havde jo også set flyverens landing. Sammen med Lille Johan gik han hen til maskinen, hvor de rejsende begyndte at stige ud. De så alle blege og oprevne ud. De fortalte, at forbryderne med revolver i hånden havde udplyndret dem og tvunget føreren til at lande midt i den Øde skov. Inde i maskinen lå radiomekanikeren med et skud i benet, som han havde fået, da han havde søgt at gøre modstand. Forbrydernes udbytte havde været meget stort, da der med denne maskine havde været en stor pengetransport. Pastor Fugl fortalte de nødstedte rejsende om drengene, der søgte at fange de flygtende forbrydere. Dette ængstede de rejsende, da de jo havde bitter erfaring for, at forbryderne ikke gik af vejen for at benytte deres skydevåben, hvis det gjaldt deres frihed og»næringsvej<<. Det viste sig dog snart, at der ingen grund var tii ængstelse. Noget efter kom drengene tilbage i tre grupper. Hver gruppe med sin forbryder. Alle så slemt forslåede ud med rifter og blå Øjne. Det var gået ud over såvel drengene som forbryderne, men stolte var alle drengene trods deres tilstand. Det var lykkedes drengene at jage de tre skurke ind i et krat med brændenælder og TjØrn. Forsynet med køller op kæppe havde de trængt sig ind på forbryderne og afvæbnet disse ved at prygle løs på dem. Tilsidst havde de måttet overgive sig. Passagererne fra flyvemaskinen sørgede for, at de tre forbrydere blev låset inde i flyverens bagagerum. Efter at have takket drengene for deres hjælp begav de rejsende med flyveren i spidsen sig på den lange travetur ind til ThorskØbing for at fortsætte den afbrudte rejse, denne gang med jernbanen. Alle havde fået de stjålne værdi sager uskadte tilbage. Politiet hen tede med det samme de tre fprbry dere fra flyvemaskinen og sørgede for, at den sårede mekaniker kom under lægebehandling på byens hospital. De tre forbrydere var politiet svært glade for. De var tre gode kendinge af politiet, der alle havde et langt synderegister bag sig. Men ude i skoven, der var smuk og grøn med fuglesang, stod Robin Hood-banden og Borgerbevæbningen og skulede til hinanden. Efter de nervepirrende oplevelser havde ingen lyst til at genoptage striden. Men hvem skulle sige det mæglende ord? - Det g j orde pastor Fugl, han sagde stilfærdigt til dem, at han syntes, de skulle grave strids Øksen ned. Det var de ord, der skulle til. Resten af forårssøndagen tilbragte Borgervæbningen og Robin Hood og hans mænd med munter leg og spændende konkurrencer. At pastor Fugl var det muntre midtpunkt i denne glade forsamling, behøver jeg vel ikke at fortælle. Flyvemaskinen blev liggende en ugestid i skoven, inden den var fly veklar igen. Alle drengene fik megen hæder af deres tyvejagt. De fik en stor dusør af politiet og fra de bestjålne passagerer til deling. Også de tre forbrydere fik noget ud af oplevelsen i den grønne skov. - De fik hver 6 års tugthusstraf. 135

16 SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN Lappekåte i Vester Hassing. I juni måned indviede troppen i Vester Hassing deres nye tropshytte, der er en tro kopi af en rigtig lappekåte, som man selv har bygget. Den er 22 meter i omkreds og godt 3 meter høj. Der er bålsted på gulvet og røghul foroven. Vi holder nu en lille pause, mens vi finder på næste nummer Skjalm Hvides division holdt divisionsturnering i Bededagsferien ved Holbæk. 2. Valdemar Sejrs trop vandt rævehalen, og Bamserne, l. Valdemar Sejrs trop vandt vildsvinetanden. Troppen foran den færdige kåte Her kan du se konstruktionen l. Brønderslev trop har i sommer gennemført en bustur gennem Nordtyskland. 3. Charlottenlund trop har erhvervet sig en grund ved Kildegårsvej, hvor man agter at opføre et tropshus. Spejderne og DUI i Middelfart fejrede Set. Hansbål i Kongebroskoven i år med opførelse af et spil,»degnens søn«. Det vakte stor interesse og mange, mange mennesker overværede den smukke aften, der sluttede med fakkeltog gennem byen. Her talte skoleinspektør Blåbjerg. I Himmelekspressen - et herberge for hjemløse mænd i KØbenhavn - indrettet i gamle jernbanevogne - gør nu 24 rovere skiftevis tjeneste. Odense divisionen lavede i maj nåned en udstilling af Odense-patruljernes kipanda-opgaver. Den vakte stor interesse blandt spejderinteresserede og fik et godt besøg. 3 BØGER, DU IKKE MÅ GLEMME! Mr. Ross Salmon, der er gammel spejder og bor i Devon i England, har inviteret 10 engelske skovmænd til at deltage i en lejr på hans gård, hvor man særligt vil øve sig på lassokast og ridning. For patruljeførere kr. 0,75 For skovmænd kr For os alle kr. 3,75 136

17 Mødeknapper. En spejder har skrevet og spurgt, hvor man skal bære dem på uniformen. På bæltet - og ikke andre steder. Spættepatruljer - se her! På Præstesletten i Dyrehaven er der blevet fundet en patruljestander tilhørende»spætterne«. Den er af mørkebrunt skind. På den ene side er spætten aftegnet i farver, og på den anden side står navnet»spætterne«samt et betydeligt antal navne, hvoraf de mest ualmindelige er Bertel Kaaslund, Laurence Jacobsen og Bent Thyregod. Spættepatruljen kan få standerdugen igen ved at krive til korpskontoret. J Brønderslev spejdere gennemførte i sommer en tur til Tyskland, hvor man bl. a. lavede en hike med kort og kompas fra Sieber til Riefensbruck. Grænsedivisionens turnering fandt i år sted ved Abenrå med konkurrencer i. lejrsport, hvor der opnåedes fine resultater, natorienteringsløb, hike og madlavning. l. Gråsten trop vandt rævehalen, og Egernpatruljen fra 2. SØnderborg nuppede vildsvinetanden. Roverne er begyndt at bruge en rover-tveje. Du kan se den på den lille tegning -en tvedelt spejderstav, der også {IIIIJ/ mange steder i. udlandet bruges af rovere. Den tvedelte stok er udtryk for»at flere veje fører til målet<< og vandrestaven symboliserer, at roverbevægelsen er en vandrende bevægelse. Esbjerg kolonne. I dagene fra den 25. april til den 3. maj afholdt Dansk Arbejde en udstilling i Esbjerg, hvor der blandt andet var en ungdomsudstilling på Højskolehjemmet. Esbjerg kolonne deltog i denne udstilling, hvor vi havde fået gårdspladsen til vores stand. På stenbroen havde vi ved hjælp af ca. 80 m' græstørv og mos, 30 grantræer, 4 birketræer m. m. fremtryllet et stykke ægte dansk natur, midt i hvilket vi havde lagt en lejrplads med telt, ildsted, spisebord, bro osv. Under hele udstillingen var der spejdere på pladsen. : De lavede blandt andet middagsmad, og om aftenen var der lejrbål. Den sidste udstillingsdag fik vi den glædelige meddelelse, at vi havde vundet Ungdommens Fællesråd's vandrepokal med 24 points af 24 opnåelige. Denne pokal skal vindes 3 gange for at blive fast ejendom, og vi kan oplyse, at den blev udsat i 148, hvor vi blev nummer 2 med et halvt point efter De blå Pigespejdere. Philipinske spejdere l deres selvbyggede hytter. Prøv selv! I Randers findes en sammenslutning, der kaldes»randers Spejderkolonnens Vennekreds«, der tæller mange spejderinteresserede medlemmer, der støtter spejderarbejdet i Randers med et årligt beløb. Der er lige udsendt et nummer af sammenslutningens blad, hvori man fortæller om spejderarbejdet i Randers. Hol!:>ndske spejdere bygger et tårn - og så præsenterer vi - med tilladelse fra Zoologisk have - den afrikanske løve, så vi kan lære dens fodaftryk at kende. 137

18 Søspejder fra Sydafrika reparerer sejlet Sydhavs divisionens turnering begyndte med et spændende 12 km langt spejderløb med fuld oppakning. HØjdepunktet var en audiens hos kong Erik, der i dagens anledning var stået op af sin grav. Han sad i fornem rød klædning med store briller, store øren og sort skæg og tog imod patruljerne. Efter spejderløbet sloges lejr, og resten af dagene gik med mange forskellige konkurrencer. Pionerpatruljen, l. Maribo vandt vildsvinetanden og l. Nakskov rævehalen. Roverne i l. Frederiksberg klan oplevede en interessant april måned, idet roverne var»ansat«på Frederiksberg brandstation og medvirkede ved forskellige natlige udrykninger, således bl. a. en falsk alarm kl. 4,30 og til en brændende madras en anden nat kl. ca. 3,00. På en del af oplaget er der trykfejl side 136 Bad en Powells spejderbog koster kun kr. 3, 75 HUSKER DU AT SENDE MAGASINET DINE FOTOS? Tordenskjold gæstede Nørrejydske division under divisionsturneringen i Frederikshavn i pinsen, og det var den spændende optakt til et natløb, hvorunder patruljerne måtte sejle rundt i havnen efter et hemmeligt kort i et hyttefad, en»flod«måtte forceres ved hjælp af en bådsmandsstol, og et sted måtte man skyde med brandpile. Under turneringen holdtes en katastrofeøvelse, idet»en flyvemaskine styrtede ned, og en flok ulveunger kom til skade«- og spejderne måtte igang med første hjælp til de sårede. Bedste trop blev J ens Bangs trop, Ålborg - den bedste patrulje BjØrnen fra 2. Frederikshavn. Spejder fra Fransk Ækvatorlalafrika med østrigsk maultrommel (Fot. Moser) 40 argentunske søfolk besøgte grundlovsdagen HillerØd, og de Hillerødspejdere serverede for dem - en halv spidstegt okse franske spejdere fordelt i 25 troppe besøgte i sommer Rold skov. Besøgene var resultater fra tidligere jamboretter. Nye roverklaner oprettes stadigt landet over, således er der siden sidst oprettet klaner i Korsør, Vejle, 2. Nyboder, 2. Randers, Thisted, Vejle og Sundbyvester. - og her havde vi affaldshullet Du læste sikkert i avisen, at en ekspedition for nogen tid siden besejrede Mount Everest, men du har sikkert ikke hørt, at to af ekspeditionens medlemmer var tidligere spejdere, nemlig fotografen Gregory, der har været ulv og spejder i Blackpool og Wilfred Noyce, der var en kendt spejderfører, der ofte har undervist spejdere i bjergbestigningens kunst. Stevns divisionens turnering bød i år på lejrindretning, natlig skattejagt, tovtrækning, spejderløq samt besøg på herregården Seinhuus, hvor man beså hestestutteriet og maskinparken. Rævehalen tog l. Faxe trop med hjem, og vildsvinetanden fik BjØrnene fra samme trop. Ejer Bavnehøj divisionen tog til turnering ved Munkebjerg ved Vejle fjord med 250 spejdere. l. Juelsminde trop tegnede sig for en betydelig del af»sølvtøjet«og_ fik rævehalen med hjem, mens Uglerne fra Fæstningsdrengene i Fredericia fik vildsvinetanden. De soto og Raleigh patruljerne fra 11. Århus og en patrulje fra 3. Århus hjalp i deres pinselejr med at finde ud af, hvem der kwme være fisketyve i Stilling sø, hvor der ofte forsvandt fisk fra fiskernes net i nattens mørke. Det lykkedes virkelig patruljerne at observere tyvene og deres båd, og efter alarmering af politi og lokale folk, lykkedes det politiet at anholde tyvene. Set. Hansaften indviede Stærkodder trop i Odder deres nye tropshus i Vejlskoven. 138

19 ) Viberne, l. Godthaab har i foråret vundet en præmie, - en flyvetur til MalmØ. På billedet ser du patruljen på Bultofta flyveplads. En patruljetur. Vi startede fra Hytten kl. 8,15 i fire hold. Vi skulle gå over til Agabet, hvor en post lå oppe i et træ. Derfra løb vi hen til Dronningholm slotsruin. Der skulle vi tegne en grundplan over ruinen. Derefter løb vi ned til Sannerup mose, hvor vi skulle kaste med redningsreb. Så skulle vi gå efter savsmuldspor resten af vejen. På post 6 stod der, at vi skulle finde et tegn på et vildtlevende dyr. Så løb vi op til Ræve 'grav bakke, hvor vi skulle anlægge en forbinding. Vi løb så hen til en åben plads, hvor vi skulle rejse et telt. Der spiste vi også. Så skulle vi lave en totempæl, som vi gemte - kende forholdsregler mod vandskade 60 km Claus Nar trop Ole Kjær SØrensen l. Husum trop PF JØrgen Nibe Leif Mortensen 2. Århus trop PF Ib Grodal PA Bent Siig PF Jtirgen Endres 3. Odense trop Carsten Nielsen Niels Ib Hansen 75 km l. Middelfart trop Kjeld Rasmussen 0 km Knud den Stores trop SM Bent Thomsen SM Per Hamann 100 km Huronerstammen Torben Skovgaard John Heilmann l. Middelfart trop Kaj Jørgensen Mogens RØmer Jørn Viborg Ib Rasmussen Frede Mogensen fi.~o:~~r&!!!!j l. Husum trop PF Gunnar Svendsen l. Nyboder trop Carl Goldschmidt PF Ole Ohlson 2. Årh u s trop PF Ib Grodal Huronerstammen John Heilmann l. RØnne trop PF Svend Krabl PF Lars Hjorth Set. J ør gens trop PF Erik Fich PA Poul Mygind Jensen l. Husum trop PF Gunnar Svendsen l. Nyboder trop PF Claus Torp-Petersen PF Henning Gehrs PF Leif Knudsen PF Ole Ohlson P A Gorm Nielsen Peter Villads-Christensen 2. Ar h u s trop PF Hans ThØger Jensen PF Jlirgen Endres PF Finn Baunsgaard PA Bent Siig 2. Lyngby trop PF Jens Kirkeby Hansen PF Gunnar Kelsen Tigertroppen PA Joel Lyck Hansen l. Frederiksberg trop Jens Buch Erling SchrØder 8. Århus trop PF JØrgen Jakobsen PF Benny Selander PF Freddy Madsen l. Randers trop Per Albrecht Ole BasbØH Ørkild trop, Svendborg P A Ebbe MØrch Islands Brygge trop Ole Kirkegaard Jensen Falkonertroppen Niels Baunsgaard Per Illum J ens Peter Christiansen Leif Schults Niels Tuxen 7. Odense trop Lars Hofmann Flemming HjerØ Jensen 2. Viborg trop Jens Houlberg Svend Houlberg PF Ole Arntorp PF Jens Lauridsen P A Hans Mørck Rud BrØcker Mogens Blokmann l. KLASSE l. Frederiksberg trop Freddy SchrØder Jørgen Bouet SØren Holm l. Randers trop PF Chr. Tychsen Ørkild trop, Svendborg Holger Christensen PF Uffe Damgaard Islands Brygge trop PF Tom Larsen Tigertroppen PF Ernst Jensen ( flrltidde!r { j l. Nyboder trop PF Peter Wtirtz PF Hans Peder Kofod Hansen Carl Goldschmidt l. Randers trop B ørge Mogensen PF Torben Rasmussen l. Bogense trop PF Jørgen Andersen 7. Odense trop H. Kingo Hansen skoven. Senere kæmpede vi om at få den hen i teltet. Viber, l. Fr.værk. En flot gave har spejderne i Falsled fået - et helt hus i Stensgårdsskoven, som godsejer Th. Hansen har foræret troppen. De er nu igang med at restaurere det og indrette det til lokale. Spejdernes og væbnernes frivillige bloddonerkorps har, efter at mange andre end gamle spejdere og væbnere nu afgiver blod, ændret navn til»danmarks frivillige Bloddonorkorps«. Medlemstallet er nu på godt , og der er siden korpset i 132 blev startet ( på foranledning af Det Danske Spejderkorps )afgivet ca liter blod. Også i Grønland er der oprettet bloddonor korps. Kilometerpladerne Kravene for disse vandringer er ved et divisionschefsmøde blevet ændret, således at 45 km turen skal gennemføres indenfor 10 timer, 60 km inden for 14 timer, 75 km inden for 18 timer, 0 og 100 km inden for 30 timer (heri indbefattet en t v u n g e n sammenhængende hviletid på mindst_ 6 _timer). 13

20 SLIREKNI.VEN ' er spejdernes kniv som tegningen kr. 12,85 - til lands og til vands - uundværlig til alt friliuftsliv. Den leveres såvel i rustfrit som ikke rustfrit svensk knivstål med skæfte af Riapalisander og i skede af prima kernelæder, håndsyet med nysølvtråd. Forskellige modeller,85-11,00-13,85 Depotet har den med merlespir kr. 1,85 Praktisk påklædning til skolebrug og spejderture Ninoflex vindjakker Buffalo sko er blevet meget populære på grund af af den fortrinlige imprægnering, der tåler både vask og rensning. De er i en praktisk drapfarve og den moderne % lange facon m. 4 lommer. størr. 6-8 år kr. 37,50 størr år kr. 41,50 størr år kr. 44,50 størr. voksne kr. 58,50 er blevet de mest solgte sko til drenge i år. De er robuste og stærke og de har.greyhound Army-såler med 0 dages garanti for gennemslidning. størr kr. 37,50 størr l~ 3,75 størr chus 43,25 størr cd at fir.. 45,75,...dlle va> DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejdernes Marasin RedaktØr: Erik Jessen, TroldhØJ, Abenrll. Spejdersporl RedaktØr: Adjunkt Svend Ranvlg, SØgade 3, Sorø. DEPOT Nørre Farlmagsgade 3 KØbenhavn K, telf.palæ 4526 Odense: Klostervej 1, telt Alborg: Kong Hansgade l, telt Arhus: Frederiksgade 6, te!f Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger Korpskontor Fiolstræde 1, Ki'JbeQhavn K. Telefon PAlæ Kontortid kl. 8-16, lørdag kl Giro 24 Begge blades ekspedition: Korpskonto ret. 140 FR f'au1 GRElSEN BOG'nriKKFJU. KBHVK

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul

Tre eventyr inspireret af Els Cools univers. Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater. Af Anneline Köhler Juul Tre eventyr inspireret af Els Cools univers Skrevet til danseforestillingen Bagerst i Skuffen af sart DanseTeater Af Anneline Köhler Juul Svendborg d. 3.oktober 2013 Springe i skov Drengen spurgte elefanten,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere