Wakambaens resalialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wakambaens resalialer"

Transkript

1 -1 e ni _n g J 5 a -

2 ,-. Wakambaens resalialer Division Århus Axelstad Bernstorff BrønshØj Djursland Dyrehave Ejer BavnehØj Frederiksberg Frederiksborg Godthåb Grænse GrØndalsvænge Hejmdal Hertug Knud Hærulf Kronborg Nordvest Nordvestfyn Nyboder Nørrejydske Odense Rolf Krake Skjalm Hvide St. Blicher Sundby Svend GØnge Sydhav SØborg SØnderbro Vald. Sejr trop patrulje tikamp spare-time natløb lejrsport turn.out hike total nr. 7. Århus Mårene 7. Århus Ulve 10. Århus Hajen lo. Århus Ørreden Kongsvang Ryler Frie Fugle Falke Frie Fugle Svaler l. Charlottenl.. Glenter l. BellahØj Ørne l. Husum Hjorte l. Galten Kuduer l. Ordrup Måger l. Ordrup Ræve Fæstningsdr..... U g ler Falkonertr Tiger Chr. d. IV... Hjorte Chr. d. IV Panter Chr. d. IV... Ørne 3. Godthåb.. Jagtfalke 4.Godthåb... Falke l. Graasten.... Bæver l. SØnderborg.... Ørne l. TØnder Ravnen l. GrØndalsv... Hjorte Fuglebakken.. Spætter Set. Poul.... Elefanter l.gram Viber Kong Erik Ulvene 2. Thisted Egern l. Bogense.... Rævene l. Nyboder... Ulkene Jens Bang... BjØrne Skipp. Clem.. Leoparder Laksetroppen.... Viber l. Odense Hjorte 3. Odense.. Moseugler 5. Odense... Viber l. Glostrup.... Tigrene Vald. Sejr... Bamserne Dr. Margrethe.. Ulvene l. Silkeborg... Ørne l. Hedetrop.... Panter l. Sundby Falke l. Kong Volmer.. Viber l. Maribo Pioner Nr. Alslev,. Rikki Tikki l. Søborg Måger l. Ballerup Høge 6. SØnderbro.. Tigeren l. RudkØbing... Viber lo 12 lo lo lo lo lo lo lo lo o lo l Fortsættes side 131

3 / Thorkild rortæller om 2 nye Duelighedstegn Færdselsmærket og FN -mærket Tager I nogen duelighedstegn i din patrulje, eller har I allerede fundet ud af, hvor mange der kan erhverves med mindst mulig anstrengelse og så har nøjedes med dem? Det sidste er ikke så godt, for der ligger en værdi i at udføre et stykke arbejde, for disse duelighedstegn, hvad enten det er den enkelte <Jpejder, der arbejder med dem, eler hele patruljen måske er blevet enige om at tage dem. Og der er jo nok at vælge imellem, så man let kan finde en interesse, der kan opdyrkes. Færdselsmærket Korpset har nu taget to nye duelighedstegn op, som nok vil interessere nogle af jer. DrØft dem i så fald med jeres PF og TF. Det første er færdselsmærke.t. Tro nu ikke, at det er noget med»kioskspring«og at køre uden hænder. Dette mærke er ikke så meget for kunstcyklisterne, der henvises til at drive deres virksomhed på privat grund i største stilhed. Nej, her gælder det den hensynsfulde manøvreren i færdselen. Kravene taler for sig selv: Spejderen skal: l. Kende de almindelige regler for fodgængeres og cyklisters færden som angivet i færdselsloven. 2. Kende færdselstavlerne. 3. Kende trafikreguleringstegnene. 4. Kende hovedvejene indenfor sin landsdel. 5. Kunne undersøge om cyklen er i forsvarlig stand og kunne afhjælpe de fejl, der er af betydning for færdselssikkerheden, således kunne fastspænde styr og stramme kæde, kontrollere om hjulophængning, griber og bremse er i orden, efterse klokke og lygte, skifte pære samt foretage en lapning. 6. Aflægge en bremseprøve. 7. Bestå en cyklistprøve efter de af justitsministeriets udvalg for større færdselssikkerhed udgivne retningslinier. De fleste af tingene synes I måske, at I allerede kan, men tag nu fat og praktiser dem, så skal det nok vise sig, at der er et og andet, der trænger til mere indøvning. - Har I allerede i skolen taget cyklistprø.ven, kan det gælde til punkt 7, men ikke for de øvrige punkter. FN-mærket Det andet nye mærke er FNmærket- altså noget om kendskab til og forståelse af andre nationers forhold. Det lyder måske knap så spændende, men hør blot kravene, så vil du indse, at der er en god del praktisk arbejde i det. Spejderen skal: l. Have kendskab til mindst tre fremmede landes folk, geografi og historie. Landene skal være beliggende i tre forskellige verdensdele. 2. Have korresponderet regelmæssigt og i mindst 6 måneder med en udenlandsk spejder. 3. Have kendskab til spejderbevægelsens internationale opbygning og det internationale spejdersamarbejde (konferencer, jamboreer, rovermoots, gilwelltræning, in da bas osv.). 4. Have lavet et album eller en scrapbog omfattende et tidsrum af mindst 6 måneder, som giver udtryk for, hvad der har rørt sig nationalt, sportsmæssigt, kulturelt og spejdermæssigt i et fremmed land (f. eks. i tilknytning til pkt. 2 og 7 C). 5. Kunne gøre rede for hovedpunkterne i FN's grundlov, formålet med og opbygningen af FN og hovedretningslinierne i menneskerettighedserklæringen. 6. Kende FN's og mindst 15 medlemslandes flag og beliggenhed. 7. Og endvidere have kvalificeret sig i mindst eet af følgende tre punkter: A. Have deltaget i praktisk hjælpearbejde af international karakter f. eks. ved indsamling af hjælp til nødstedte eller ved assistance ved hjælpetransporter. B. Skrive en kort artikel om et af tidens verdensproblemer. C. Have deltaget i en lejr eller hike i mindst fem dage med udenlandske spejdere og ført en fyldig dagbog herover. Som du vil se, kan de fleste af punkterne give morsomme og fornøjelige oplevelser. Punkt 5 synes du måske ser lovlig videnskabeligt ud, men bed din TF rekvirere billedtavlen om menneskerettighederne til ophængning i tropslokalet, så vil du se, at det er helt interessant og ret let at fatte. I kan også få et flagkort, der kan hjælpe jer over punkt 6. Punkt 7 B er heller ikke umiddelbart tiltalende, men det slipper I jo for, hvis I har lejlighed til at klare enten punk 7 A eller 7 C, der unægtelig er mere udbytterigt. Når sommerferien er vel overstået, så hold en palaver i patruljen og undersøg, om der er stemning for noget af dette nye stof. Er der det, føres det på rette tid og sted frem for patruljeførerrådet, de vise mænd, der lægger programmet og grubler over troppens ve og vel. God jagt! Thorkild Glad. I næste nummer finder du DEN STORE REPORTAGE fra W AKAMBAEN i Zululand. 123

4 Væk med de sidste Skovsvin! LÆS DENNE ARTIKEL OM SKOVSVINENES HÆRGEN I DANSKE SKOVE De er faktisk sjove, disse billeder her på siden med skovsvinet, der fra indelukket ved Klampenborg transporteres til Arhus, hvor det blev brændt på et kæmpemæssigt Set. Hansbål under overværelse af tusinder af mennesker. Dermed er det skovsvin væk - men der er mange af dem endnu. Vi kender alle nogle, og vi har faktisk pligt til - vi spejdere (slå jer på brystkassen, please!) - til at fjerne de sidste fra den frie natur, som er vort tilholdssted. Du kan bedst virke ved dit eget eksempel og altid optræde korrekt, hvor du kommer i skoven- i uniform eller uden, men hjælp også andre på gled. Fortæl dem, hvor vigtigt det er, at skovene ikke svines til med alskens ragelse - og ser 124 du noget ragelse, nup da straks anledningen til at gøre dagens- goodturn. Men lad os se, hvordan vi skal gøre: Madpapir og æggeskaller skal væk. Bedst er det at tage det med hjem igen. I rygsækken med det og hjem i skraldespanden. Du kan også grave det ned på stedet - et diskret sted - så rådner det hurtigt og er væk. Flasker og glasskår kan derimod ikke rådne. De skal med hjem. Glasskår er overordentligt fralige ting. Du har sikkert set en Ødelagt fod med et dybt snitsår forårsaget af glas på stranden eller i selve vandet. HØr nu engang: - alene på badestranden ved Italiensvej i KØbenhavn har samarittervagten i eet år behandlet 800 fodlæsioner. Det er dog en post. Vilde planter. Du kan godt plukke en buket anemoner med hjem, når der er nok af dem på stedet, og du kan også godt plukke blåbær eller vilde jordbær på et dige. De kommer igen næste år, men lad være med at rive rod og jordstængel med op - så kommer de ikke igen. Sjældne planter skal man holde sig fra - en skønne dag kan de være helt udryddede, og det har ingen af os interesse i. røvrigt forstår jeg slet ikke, at man absolut skal plukke noget med hjem, fine buketter, der kommer hjem halvdøde og med nedhængende blomster. Vil du se planter - gå da ud og se dem, hvor de hører hjemme, glæd dig over dem og lad dem i fred. Du kan godt skære bøgegrene af bøgetræer, der er over 10 meter høje (i statsskovene), men de små træer skal have ro til at gro op, og man kan Ødelægge ganske utroligt meget ved at vade gennem nyplantnniger. Tænk på det, gå udenom og lav dine patruljeøvelser andre steder. Læs iøvrigt opslagene ved :;kovindgangene. Der står, hvad man må gøre - og ikke gøre. Der er endnu nogle mennesker (selvfølgelig ikke spejdere), der finder det smart at skære deres flotte forbogstaver - eller hele navn i træer. Det er det glade vanvid! Sæt i hvert fald din adresse ved, så kan skovfogden da hitte dig igen og opkræve bøden. Derimod kunne jeg næsten tro, at der endnu fandtes nogle spejdere, der ikke ved, at man skal lade brændestablerne i fred. Brændestablerne er jo værdifulde sager og anden mands ejendom. Man finder dog ikke på at splitte landmandens kornneg. Hvorfor så vælte brændet? Der er også nogle, der finder det sjovt at vælte stenene ned fra de gamle stendiger, der mange steder

5 indhegner skovene. Man behøver såmænd ikke at gøre det med vilje, men kan gøre det alene ved at rende rundt på diget. Tænk på den møje, hvormed vore forfædre har bygget disse diger. I dag bygges de ikke mere - stenpriserne er for høje. De høje ståltrådshegn omkring nyplantningerne laves for at hindre hjortene i at Ødelægge de nye træer ved at gnave af dem. Den, der Ødelægger et sådant hegn eller glemmer at lukke et led i hegnet, kan - uden at vide af det - blive skyld i, at ungskoven bliver ganske Ødelagt. Nu ved du det! Uforsigtighed med ild blot en enkelt cigaret eller en tenkastet tændstik - kan være årsag til, at hele værdifulde plantager brænder. Det er jo pip. Uden for vintermånederne er det overhovedet ikke tilladt at ryge i statens skove og på dens hedearealer. Samme hensyn tages til private skovejere, der jo i virkeligheden udmærket kunne lukke skovene, dere~ private ejendom, helt for andre. 0et er en venlighed, når de ikk<.: gør det, og hensynsløs optræden vil kun forårsage, at endnu flere mister tålmodigheden og lukker. Pas godt på dit bål - du fik jo lov til at tænde det, fordi man havde tillid til dig! En grøft har en betydning - den skal lede vandet bort, så lad være med at.ræde jord eller sten ned i den. FØr eller <:enere kan vandet ikke pas,ere. Det er dumt, og koster ejeren mange penge alene til oprensning Nogle morer sig med at tilstoppe grøfter og standse strømmen i bække og åer, blot for at lave et mægtigt vandfald. Det er faktisk en sjov sport og spændende - men det gør man nu engang ikke. Lav hellere en havn ved stranden. Skilte er købt af skovejeren og sat på op med et ganske bestemt formål. Det er tåbeligt at Ødelægge dem. Find noget andet at kaste mod. Du kaster da ikke mod vinduerne i dit eget hus? Hver eneste mark og eng har en værdi- ofte en ganske betydelig værdi. Hold dig fra de marker, hvor der græsser kreaturer. Almindeligvis kan man få lov til at passere, hvis man ikke er for mange og færdes stille. Skræm ikke tøjrede dyr. De river sig løs - atter ulejlighed og omkostninger for ejeren. Undgå enge med højt græs - lige til at blive slået, og de dyrkede marker går man ganske uden om. Husk, at landmanden skal luge eller holde hver eneste kvadratmeter ren, så han kan få det fulde udbytte af marken. Huskede du at lukke leddet? I tidens løb er mange dyrearter her i landet blevet udryddet på grund af, at mere og mere land er blevet dyrket og taget ind til bebyggelse. De dyr, der er tilbage må vi alle værne om, og vi må være i første række. Når hjortene sætter kalve eller lam, skjuler de dem i tætte krat eller brændenældeskove. Finder du et sådant, lad det i fred og gå straks bort. Nogle er så naive, at de klapper dyret, og moderen vil måske ikke mere kendes ved det. Det kan kun sulte ihjel, og <.let er ikke spor hyggeligt. Mange tror, at lammet er forladt af moderen, men det er ganske overordentlig sjældent. Moderen skal nok være i nærheden. Dette forhold med ungerne gælder næsten alle dyrearter, så lad dem i fred. I dyrehaver yndc!r mange mennesker at fodre dyrene med wienerbrød og gammelt brød. Det er direkte skadeligt. Dyrene vænnes til menneskene og bliver tamme, og du ved, det mister sin skønhed og naturlige skyhed. Det bliver»zoodyr«-udstilling. Mange, mange af disse wienerbrøds-hjorte må senere skydes ned. Lad din hund blive hjemme eller før den i bånd. Alt for ofte går naturen over optugtelsen, og den store jagt på agerhøns, fasaner, råvildt og harer sætter ind, og mange kyllinger, lam og killinger må lade livet. Masser af fugle har deres rugesteder i buskadser og krat. Det skal man tænke på i forårsmånederne og de tidlige sommermåneder. Følg stierne og lad være med unødig råben. Opdager du en fuglerede, behold da hemmeligheden for dig selv. RØr ikke ved rederne, hverken æg eller unger. Læs videre side 127. Ødelagt stendige.... Opdæmmet grøft... Brændet spredt for alle vinde.... Ned groften med træet - ak ja! 125

6 SCT. GEORGSLØBET 153 Hans Majestæt Kong Frederik d. 3die sad en kold forårsdag i 1658 i sit arbejdsværelse på KØbenhavns slot, da kansleren ilsomt og med bestyrtelse indfandt sig i Hans Majestæts gemak. Den tidende, han havde at forebringe monarken, var yderst foruroligende. Kongen gav ordre om, at skriveren straks skulle indfinde sig for at udfærdige flere kongelige håndskrivelser, blandt andet et til gøngerne, hvori det pålagdes dem»at gifve fremmøde på Oremandsgaard den 18. Apriilis Klokken syv slet slagen ved Vesper«for der at modtage nærmere direktiver. På den føromtalte dag og tidspunkt mødte de mange gønger forventningsfulde frem ved Oremandsgård (Lohals gård). Kort efter kom borgmester Nansen tilsyne på gårdens trappe og oplæste den kongelige skrivelse. Af hensyn til sikkerheden havde man i det kongelige»cantzeli«valgt den fremgangsmåde at lade de mange rare dalere bringe til KØbenhavn i 17 mindre partier. Klokkerne ringer Klokkerne i Hov kirke havde knapt ringet solen ned, førend det vrimlede med gønger ved kirken, hvor stedets præst, den lærde magister Miisselmann, der havde stakaterne i forvaring på kirkens loft, overdrog disse til gøngerne. Han meddelte dem samtidig, at deres Med Odense-spejdere på alle tiders øvelse J{ong Frederik den Ill og dronning Sofie Ama.Iie på»københavns slot«af DICK kammerat, Ib, var blevet fanget af svenskerne, men kunne ikke oplyse noget om, hvor han var ført hen. Ude sønderpå i en gammel, faldefærdig rønne sad den samme aften en gammel kone, hvis frastødende træk yderligere fremhævedes, hver gang hun åbnede munden og derved fremviste nogle enkelte gule tænder. Hun grublede over de kort, hun som en»stjerne«havde lagt foran sig på bordet, som svagt oplystes af en tælleprås. Da rejste hun hovedet og lyttede, der lød trin udenfor, og kort efter bankede det på døren. Hun strøg hurtigt kortene fra bordet og lukkede op. En flok gønger trådte nu ind og fyldte den lille stue, hvis indehaver var deres gode bekendt, Kulsoen. Da de noget senere forlod hytten, havde de ved snedighed fundet ud af, hvor Ib sad fangen. I fangekælderen På Gjorslev slot (Stensgård) havde kaptajn Mannheimer med sin batallion opslået sit hovedkvarter. Man svirede, alt imedens man lod vinkælderens beholdning af den ædle drue vederfares retfærdighed. Men i den mørke fangekælder lå vor brave Ib på det fugtige stengulv. Da hørte han puslen udenfor jerngitteret; det var hans kammerater, der ad denne vej søgte at komme i forbindelse med ham. Hviskende gav han dem besked om straks at søge til Stoense kirke. Svenskerne huserede overalt i terrænet, så forsigtighed var meget tilrådelig. Da man nærmede sig kirken, så man blinkende lys forude fra tårnet. Det var to gønger, Jes og Tam, der gav besked om, at kysten var klar, så man uden frygt kunne nærme sig. GØngerne En fanfare hilser de tapre GØnger var uforfærdede og steg til vejrs over korets spidse buer. Her havde den lille Palle Hønsedreng, der var gøngernes gode hjælper, henlagt et stykke birketræ, på hvilket han havde skrevet svenskernes løsen:»med Karl den Tiende og Mannheimer for Sveriges Ære«. Som en tak for gøngernes bedrifter havde de svenske besluttet at sprænge den lille landsby Holtug (St. SnØde) i luften. En stor TØnde krudt var allerede anbragt i den lille sø, der støder op til byen, og lunten ville tændes så snart det brændende lys, der var stillet oven på tønden, var brændt ned til den. Det var i sidste Øjeblik, gøngerne nåede frem og ved hjælp af lange reb, forsynede med sten i den ene ende, fik lyset slukket. 10 tønder krudt På den videre vej gennem natten nåede man til kysten. Her traf man Jes Skovfoged, der havde bjerget sig forskellige fødevarer. Skjult i træerne hang nogle gode sider flæsk, ligesom der under nogle buske lå en del grøntsager gemt af vejen. Thi svensken tog alt, hvad han stødte på. Det blev ud på natten, og man sneg sig frem langs hegn og krat til Høffdingsgård (Nedergård), hvor man ved hjælp af det svenske løsen ville skaffe sig adgang for at søge efter Svend Gønge, deres fører. Da man kom til gården, var den lige blevet erobret af de danske under anførsel af Kaj Lykke. Bedst som man skulle 126

7 til at søge hvile for natten, hørtes anskrig og et vækkeursdikken. - Hvad mon det betød? Jo, dybt i kælderen gemtes 10 tønder krudt, som, ja det drejede sig måske om sekunder, ville sende gården og dens beboerne ud»hinsidan«i himmelrummet, såfremt ikke den tikkende helvedesmaskine, der var svenskens farvel, blev standset. I det årle dagry drog man videre og lagde vejen over SvalebØlle, hvor man traf den lille Palle, hønsedrengen fra Jungshoved. Han fortalte Gøngerne, at Svend sad fangen på Jungshoved slot (Egelykke), og at man måtte haste med at komme did for at befri ham. Slottet var tæt besat af fjendens soldater under kommando af oberst Es- >"ner. Skjult i krattet udenfor slottet mødte man Ib, der underrettede dem om, at Svend var befriet, men at svenskerne nu havde fanget Hartvig, en af gøngerne, hvorfor et forsøg måtte gøres for at få ham bragt fri igen. Svend Gønge selv var draget sydpå og havde i den jættestue, hvor han havde overnattet, efterladt underretning om, hvor de kunne træffe ham. I ly af skovtykningen ved Skovtofte holdt Svend sig skjult. Her mødtes han med sine folk og gav dem de fornødne ordrer. Mange svenske patruljer sværmede omkring, og for at undgå disse -lagde man vejen gennem nogle store Kulsoen viser sig mose- og engdrag. En å voldte en afbrydelse i gøngernes færd, indtil en primitiv broforbindelse med den anden bred var etableret. Medens dette brobyggeri stod på, så man vores gamle kending, Kulsoen, komme rokkende med sin knortekæp og luske rundt; hvad bragte hende hertil, var det mønteposerne, hun var ude efter? Nu var residensstaden i sigte. Et lille nap endnu og man stod bag de skærmende volde. Vagten på tårnet på KØbenhavns slot (Tranekær) blæste en gjaldende fanfare, hve r gang et hold gønger viste sig foran slottet. Men hellebardisterne, der stod vagt foran portindgangen, indlod ingen, uden at de gav det danske løsen:»jeg vil dø i min rede<<, hvilket gøngerne var underrettet om. Kaj Lykke, kongens drabanthøvding, kom til stede og førte gøngerne ind på slottet, hvor hans majestæt egenhændigt modtog de lykkeligt hidbragte pengeposer. Svenskekrigens heldige afslutning fejredes med en stor fest. Her kom Deres Majestæter Kong Frederik d. 3die og Dronning Sofie Amalie tilligemed deres følge til stede. Hans Majestæt overrakte de bedste gønge-hold medaljer og diplom, prægede og udfærdigede i denne særlige anledning. Svend Gønge blev, som tak for sine store tjenester for riget, ophøjet i adelsstanden og forlenet med Lundbygård på Sjælland, og vor brave Ib, tateren, blev gjort til en fri og ærlig mand. Det var beretningen om Set. GeorgslØbet 153, 5. Odense Set. Georgs trops store årlige traditionsløb, og i år det 10. i rækken. På grund af jubilæet sat særligt flot op med masser af hjælpere og med en.gennemført kostumering af disse. Det var»gøngehøvdingen<<, som Carit Etlar skrev den, vi oplevede hin week-end den »Apriilis«. - LØbet foregik på Langeland og blev gennemført takket være stor imødekommenhed fra lokale ejendomsbesidderes side. Således var Tranekær slot, hvor den effektfulde afslutning fandt sted, velvilligs-t stillet til rådighed af lensgreve Ahlefeldt. Dick. VÆK MED DE SIDSTE SKOVSVIN! (Fortsat fra side 125) Forældrene skræmmes væk og kommer måske slet ikke tilbage til reden igen. Ægsarnieri er et pænere ord for ægtyveri. Så er det sagt. Nogle drenge finder morskab i at opspore reder og måle æggenes størrelse. Mål noget andet, please - træers vedmængde, telefonpæles omkreds eller din fars høje hat. Mågeæg til spisebrug må i de store kolonier indsamles indtil den 25. maj, såfremt man har ejerens tilladelse dertil. En kanotur er alle tiders oplevelse, men hvem tænker på, at mange af vore svømmefugle, rørsangere og andre, der før kunne have deres reder i fred i rørsumpene langs åerne og søbredderne, nu har måttet fortrække, fordi eventyrlystne kanofolk finder det spændende at stage ind gennem disse rørskove. En skovrider beretter endog, at kanoroere har brugt andeæg som kasteskyts. - Ja, det passer! ForØvrigt er ifølge jagtloven alle dyrs yngel og fuglenes reder, æg og unger fredede. Overtrædelse medføre bødestraf. Slangebøsser, der bruges til at skyde efter fugle med, bør brændes straks. Den kække jæger opnår oftest kun at skamskyde fuglen (brække et ben eller den ene vinge), og de færreste er så kække, at de bekymrer sig om at søge efter den skamskudte fugl. Kan man det? Snoge, firben, frøer og tudser er noget af det mest værgeløse, man har, og mange synes, de er ækle, så de udsættes meget ofte for groft dyrplageri. Salamandre i syltetøjsglas er også dyrplageri (salamanderen lever kun i vand i forplantningstiden - ellers på land). Akvarium er ikke bedre. Lad naturen passe sig selv, nøjes med at være tilskuer til alt det derude - og det er ganske overordentlig spændende. Ja, der er noget at gøre. Skovriderne over det hele land har indsendt rapporter over skader, der forvoldes i deres skovdistrikter. Jeg har læst lidt i disse rapporter, og der er mange kedelige ting at læse om, men jeg må da sige, at der siges en del pæne ting om spejdernes opførsel i skoven. Lad os gøre den endnu bedre. Gamle Vildsvin. 127

8 B E R E D S K A B S MÆR K E T LONELY BULL fortæller denne gang om sårbehandling og transport. 2. Sårbehandling. a. Større sår. Her må kun mlægges en steril forbinding - derpå lægebehandling. b. Småsår og hudafskrabninger. Rens først omgivelserne og derpå selve såret. Anvend kogt koldt vand - evt. kloraminopløsning eller brintoverilte (sidstnævnte er yderst virksom til fjernelse af snavs). Efter rensningen skal såret jodes - enten med en stænkeflaske eller med jod på en lille vatpensel - derpå jodes omgivelserne. Altså jod på indefra og udefter. (Aldrig jod på et stykke gaze, der lægges på - og aldrig en jodsø i såret). Tilsidst anlægges steril forbinding eller et plaster. c. Forbrændinger. Første grads forbrænding. Det rødmer evt. med hævelse af huden og svien. Behandling: luk luften ude fra forbra:-udingen enten ved pudring med børnepudder, talkum eller kartoffelmel, eller påsmør salve f. eks. chloraminvaselin. Evt. anlægges en meget løs forbinding (linned). Anden grads forbrænding. Stærk rødme, blæredannelse og smerter. En større anden grads forbrænding, dvs. flere blærer, kræver lægebehandling, og der må kun anlægges en steril forbinding efter dækning med chloraminvaselin. - En mindre anden grads forbrænding skal behandles på følgende måde: En lille, ikke smertende blære lader man urørt, hvorimod der på en 1 stærkt smertende blære klippes et lille hul med en godt flamberet saks ved randen af blæren. Gazeforbinding med chloraminvaselin. Tredie grads forbrænding. Sår med skorpedannelse og forkulning. RØr ikke ved såret - læg steril forbinding og altid lægebehandling. Forbrændingens farlighed afhænger mere af udstrækningen end af graden. Særlig for børn kan selv ret begrænsede forbrændinger frembyde stor risiko. d. Kvæstelser. En kvæstelse er en indvendig sønderrivning af muskelvævet. Der fremkommer en hævelse (en bule), som skyldes kar bristninger. Blod ud trædninger farver huden rødblå og efterhånden skifter farven til brunt, gult og grønt. En mindre kvæstelse behandles med kolde kompresser, der ofte skiftes - eller ved at holde en kold genstand på stedet med et let tryk. En større kvæstelse skal lægebehandles. Ved underlivskvæstelser må patienten under transporten lejres med let bøjede knæ og ved brystlæsioner halvt siddende. Aldrig varme omslag ved kvæstelser. 3) Transport af tilskadekomne. Såfremt en transport skal ske over ganske kort afstand, kan patienten bæres, - enten ved hjælp af båre eller slet og ret ved een eller flere hjælpere. Er der ikke en båre til stede, kan O(, ENDELIG VANDSKY~ ENDE VATOG GAZEBIND P~. en nødbåre rigges til af utallige materialer. Ved større læsioner vil en båre altid være påkrævet. Transport over længere afstande bør altid ske kørende. Bedst er naturligvis en ambulance, men i katastrofesituation kan det være nødvendigt at tage såvel varevogne, lastbiler som hestekøretøjer i brug. Det gælder først og fremmest om, at transporten bliver så hensynsfuld som muligt. En rolig og hensynsfuld transport er vigtigere end en forjaget»brutal«transport. Altså: skynd dig langsomt..s~uv8.. RE jo=~-jieller ~=~~.sm;e"båa.f 3 forskejlige typer bårer 4. Elektriske ulykker sker under et bombeangreb som oftest ved nedfaldende ledninger (men kan naturligvis også ske ved uforsigtig omgang med elektriske installationer). Patienten befries for ledningen, eller fra den, efter at man har sikret sig, at strømmen er afbrudt. (Der er ikke noget absolut isolerende mod højspænding). Er patienten bevidstløs, skal han straks have kunstigt åndedræt - og behandling af eventuelle brandsår m. m. kommer i anden række. (Dog må en pulsåreblødning behandles først). Patienten bør altid bringes under lægebehandling. Forsidebilledet er et kig mod korpsets nye førertræningshytte «Ryekol» fra en af de store lyngbakker.

9 Der o g ar frasagn om en patrulje, der havde en kiste i sit lokale. Kisten var lukket med 7 hængelåse, og der eksisterede kun een nøgle til hver lås, og hver spejder havde sin nøgle. I kisten var alle patruljens sager, såsom blyanter, papir, knobreb, dagbøger osv. Udover det lidt mere sædvanlige var der en træklods. Hvad patruljen brugte den til, er der vist ingen ud over de 7 medlemmer der ved, men en ting vides: Det var u m u l i g t at holde patruljemøde, uden at denne klods kom på bordet. Men tilbage til låsene. Man kunne altså ikke komme i kisten, uden at alle patruljens medlemmer var til stede, og man kunne ikke holde patruljemøde uden den gamle klods. Det eneste, der var at gøre, var at møde op. Der er aldrig nogen, der ikke møder i den patrulje. Den vandt forresten divisionsturneringen. Det var også den patrulje, der slæbte rundt på en kæmpetotempæl, der var så tung, at alle patruljens m edlemmer måtte slæbe med. Hvorfor? Det gav et vældigt samarbejde, når de var nødt til at arbejde i fællesskab. Hvorfor blev den patrulje så god? Jo, de havde fundet ud af, at patruljen kun arbejdede helt godt, når alle var med. De delte opgaverne imellem sig, og så gik det som det skulle. - Det var ikke en eller to mand, der lavede det hele. Nej, de var med allesammen. Det vil blive det samme med os, hvis vi mødte alle sammen til hvert møde, delte opgaverne imellem os og hængte i. Prøv engang! Louis. KROKODILLESANGEN Jr.ender mange spejdere sikkert allerede, og nu har Torben Wolff og Mynster oversat den til dansk. Den kommer til at se sådån ud: Den danske tekst l. En sommerdag 2. frøken Frandsen red i mag 3. på en krokodilles ryg. 4. Hun sa' om ham: 5.»Åh, han er så sød og tam, 6. og jeg føler mig så tryg«. 7. Dillen blinked' for sig selv, 8. mens hun vinkede farvel. med et stort troskyldigt smil. 10. Men da rejsen var forbi, 11. var damen indeni og nu smilede vor krokodil. Den engelske tekst lyder. sådan: She sailed away on a lovely summerday on the back of a crocodile.»he is<<, said she»he's as tame as he can bei'll ride him down the Nile«the croc' winked his eye as the lady said good-bye wearing a sunny smile but at the end of the ride the lady was inside and the smile was on the crocodile. Og bevægelserne er sådan: l. HØjre hånds pege- og langfinger overskrævs på håndroden af ven- Nu medlemmer i korpset. Korpsmønstringen på Set. Georgsdag viste en fremgang 357 medlemmer Ulve Spejdere Skovmænd Rovere Førere og hjælpere på

10 Et regnfyldt og koldt spejdervejr prægede WAKAMBAEN.. men humøret var højt.. og udholdenheden god Da de 5 patruljer ankom til lejrens populæreste mand - Zulu- Zululand - eller Wakambaland, høvdingen, som de 5 spejderpasom Baloo digtede, regnede det, og truljer var taget ned for at hjælpe, da man igen drog af sted, styrtregnede det, så ingen, der kom med - lejrens stærkeste kraftkarl. Og så slog man lejr ud for landsbyen ekstratog fra Fredericia, var tørre, - 5 patruljer, hver med sin men humøret var højt, og det var lejrplads med fine og solide lejrarbejder, det hele lejren igennem - uanset som vi kender dem her vejrgudernes angreb på det gode spejderhumør. På den højtbeliggende lejrplads sydvest for Aabenraa var en mægtig tipi, lejrens vartegn, og i et hyggeligt hjørne havde ZuluhØvdingen Tal-Hajus sin landsby med Zuluhytter og»vaskeægte«zuluer med assagejer og lyst hår. Tal-Hajus blev hjemme og om aftenen samledes man omkring lejrbålet - tændt af Tal-Hajus i fakkelskær til dunkende tam-tarners lyd - og så var stemningen der. Næste morgen fortsattes lejrindretningen, så den hvide mand kunne tilbringe nogle hyggelige dage i selskab med zulustammen. En kon- Zuluhøvdingen Tal-Hajus (til venstre) med nogle af sine mænd Der blev ikke meget tilbage - kurrence løb af stabelen for at kåre den bedste patrulje, man hyggede sig, samledes igen til lejrbål, sang sig sammen og så med stilfærdig hygge frem til næste dags program med meldingsstafetløb, hemmelige konkurrencer o.s.v., men sådan skulle det ikke gå. Tal-Hajus og hans medicinmand - den flot udstyrede, kulsorte, slanke, flotpåklædte fyr - blev rasende uenige. Ikke ville medicinmanden tillade de hvide at betræde stammens jord og røve guld fra den. Uenigheden fik en dramatisk afslutning ved lejrbålet, og medicinmanden søgte ene - (eller havde han hjælpere?) -til den mørke jungle - men vi hyggede os videre. Så var han væk. Men næste morgen vendte han frygtelig tilbage, angreb Zululandsbyen, mens de hvide holdt morgenparade, afbrændte en hytte og angreb en guldtransport i junglen. HØvdingen rasede, og 60 hårdtsårede Zuluer jamrede sig og skreg fra junglen om hjælp. Den hvide lejrledelse var hurtig - meldingstafetløb og hemmelig opgave røg i luften - ilden slukkedes, og de 60 sårede fik første hjælp og blev transporteret til nødlazarettet i køkkenet, og så begyndte den store eftersøgning efter medicinmanden og hans hjælpere. Pa- 130

11 trulje efter patrulje drog af stedefter hurtig pakning og i iltempo - gennem Zululand. 30 timer efter vendte de tilbage, efter at have forceret søer, floder, urskov, bjerge og have overnattet i den mørke jungle uden telte og med :1\un en anelse kanin at stege. Overalt mødtes Zuluer - men var de ven eller fjende? Hvor kan en hvid mand se det? Dog lykkedes det de fleste udsendte patruljer at finde guldet, så det meste af det blev bjerget til Tal-Hajus, der rørt takkede for hjælpen. Men hvor var stammens helligdom? Den blodrøde assagej????.ingen vidste det - ingen uden medicinmanden i den mørke jungle kunne vide det. HØvdingen var nervøs - den hvide mand tog det roligt og kunne endnu om aftenen samles til hyggeligt samvær omkring bålets flammer. - Og så - lød medicinmandens stemme fra luften - klart, højt og tydeligt kom stemmen fra junglens indrehøjt svævende fra trætoppene: -Jeg giver jer endnu en chance for at finde den blodrøde assagej, hvide mænd. Men - kun de hurtigste og modigste vil finde den. - Er I modige, I hvide mænd, haaah!! Lad migse-ha- ha-ha-hah! Og så begyndte jagten i nattens mørke, blandt brændende bål i junglens indre - regnen strømme- Zuluhytten brænder efter medicinmandens angreb pd landsbyen de ned - hidkaldt af medicinmandens trolddomskunster - tamtammers hule buldren lød gennem den regntunge og mørke skov - afbrudt af hæse skrig fra medicinmandens hjælpere. De modige mænd trodsede enhver fare - og nåede ved midnatstide frem til det hellige tempel i skovens inderste dyb - ad veje med lysende skeletter, raslende buske, hæse skrig og flyvende fosforlysende spyd. Man samledes og ventede i stilhed. To flammende bål forkyndte stedet - ellers var alt ro. Kun tempelvogterens langsomme bevægelser sås. Men så kom - i fakkelskær- den fornemme medicinmand, og mens bålene blussede i blåt og rødt, forkyndte han med høj stemme, hvem der fremover skulle eje stammens helligdom - den blodrøde assagej - og så forsvandt han stille i den mørke jungle, og et jubelråb hilste Tal-Hajus. Wakambaen var slut. Wakambaens resultater Division trop fortsat jra side 122 patrulje tikamp spare-time natløb Vesterbro 3. Vesterbro... Mår Vesterhav Set. Nicolaus... Hjorte 31 6 Vestsjælland Asser Riig... Bjørne Asser Riig Lynet Vestjydsk l. Struer Egern 6 18 Østerbro l. Østerbro... Egern Østerbro... Viber Østfyn Peter Bredahl.. Pirater Peter Bredahl. SjØgutter lejrsport turn-out hike total nr

12 Palrul/e mcldq, den 1'1. flt~ljt.is{.!s3. J olien bl<?u det q/'sked5aftefl for Ole, der ;'o den st'dsfe a-f'len / 5orn-rnr<>rlejN?n blev overfl'fffcd t/1?kov-rnond5palrol;et<. T/1 hans efic:rtø/f;er nar u1 va!jf Svend 1 der. h/dft'l hor være?! os5i 5fenf o y hcu7 hor /(:>n va/71 lfoj 5 on? a 55/5/enf. Nøde f formede s/3 50tn el,&dsn?øde. Ole vor f/l siede t' den rørsfe halv del o effer al v/ havde lagt vore før5er ornknnj råd5/lden, l ked~ 5vet7d Ole for hons P F. ft'd oy 1/1. o verra!:?te han? vo..r-1 hetn n?<?ltje patrv~ ete~n - en ~p e ciel fieile l 5nor, 5otn kvn Vt R-ender bely d n/n3en af Ol t; bæ.rer d{?n /retn-over, lornn?. e~, OJ korr ROI77n C? td pof,ulje rn.øder, huls han er t'be5/ddelse al' den.,q rnå se af lære lrh?175 Søren, der no:;et job,61ev skaln?esler og s &ledes skal :>ØrJe for?ene- RQ-SSen. ~~"o.':>--'"~ V, har allerede udsø:;f os: to u!v e af dem 1 der nu rykker op, oy 5vend s-kol t( u F' røve a le vor fr-ofs f-ø-rer, JfYre-n, fil at v, rnå fllf ffalkepatruljens krønike 132

13 Tikki fortæller om sommerlejren LØrdag den 27. juni drog 13 ulve fra Haderslev til Knudsborg for at ligge i sommerlejr. Trods varmen cyklede vi derned, men havde fået Falck til at køre vor bagage. Efter at vi var inddelt, fik vi lov til at gå ned og bade. Vi skulle gå gennem en skov. Det tog 10 minutter, men så skulle vi igen gå næsten en kilometer ud i vandet, før det gik op til halsen. Derfra gik vi hjem og redte vore køjer, og vore førere slog deres telte op. Vor bande hed BØflerne og vi lavede en bandesang, der lød: Vi er raske drenge, vi er altid hjælpsomme og er altid flittige, for vi er af bøffelbanden. Den kan synges på melodien:»jeg vil sjunge om en helt<<. 2. dag. Næste morgen blev vi vækket kl. ca. halv syv. Jeg stødte hovedet, da jeg stod op, for vi sov i nogle jernbanevogne, og jeg lå i øverste køje. Vi hejste først flaget og spiste morgenmad, der bestod af havregryn eller havregrød og mælk. J eg var på vandholdet og skulle hente vand på en gård 400 meter fra lejren. Jeg kan ikke huske, hvad vi fik til middag, men Klaus og Jumbo lavede den. Om aftenen havde vi lejrbål og 3. og 4. dag gik omtrent på samme måde. Vi begyndte at tage duelighedstegn og havde besøg af KFUM-spejderne fra Esbjerg, der lå i lejr på Philipsborg. Vi havde stort bål og underholdt dem med sange og sketches. Inden de gik hjem fik de the og kiks. 5. dag var der forældredag. Den morgen hjalp jeg med at smøre brød. Om middagen fik vi pølser og kartoffelsalat. Jeg var oppe at hente min mor ved rutebilen, og Stens far kom med sodavand til os alle. Vi tændte bålet, og forældrene måtte også frem på scenen og underholde. Kl. 10 tog forældrene så hjem. Den 6. dag så vi mellem nogle bregner et lille kid og et stykke derfra dets mor. Vi havde fodboldkamp med de grønne spejdere, men tabte 12-0, men de var også meget større end os. Den 7. dag bagte vi snobrød. Det tog lang tid, da bålet ikke rigtigt ville brænde og den 8. dag var sidste dag. BØflerne blev bedste bande og Mikko lejrens bedste ulv. Tik k i. IO ulve fra Set. Jørgens flok i Holstebro genemførte i april måned deres 30 km vandring. 43 ulve fra 5. Østerbro startede på pinsetur i en flot bus medbringende 2 madeksperter, 10 kg havregryn, 25 kg kartofler, 7 kg medister, 10 rugbrød og 5 sigtebrød, og det blev en vellykket pinselejr med opdagelsesture i skoven, lejrbål, og flagparade med blåmejser fra Virum. Den ene dag udklædte alle sig som tapre indianere, der blev anlagt krigsmaling og fjerprydelser hentet frem fra rygsækken. Man byggede hytter, dansede krigsdans, snittede totempæle og lavede buer og pile. Det blev en fin dag. Nathoo, BF Jørn Schlichting, l. Vesterbro flok. Bæver, BF Flemming Becker, 4. BrønshØj flok. Thokis, BF Stig Witthus Erichsen, 2. Frederiksberg flok. Kim, BF Bo Holte, 2. Frederiksberg flok. Erik Andreasen, Knud den Stores flok, Alborg. Tikki, BF Hans August Brohweder, 2. Haderslev flok. Fox, BF Klaus Petri Tønnesen, 2. Frederiksberg flok. Knud Simonsen, 7. Odense flok. Ole Olesen, 7. Odense flok. Rask ulveunge En ulveunge, Henrik Wi:irts, fra l. Herlev flok har fået broncemedaljen for rask dåd. I vinter, da der var is på en lille sø i nærheden af hans hjem, kom han sammen med en ulvekammerat forbi søen og så en jævnaldrende dreng gå gennem isen. Henrik var klar over, at det ikke kunne nytte at gå på isen, for så ville han sikkert også selv falde igennem. Han mavede sig derfor ganske forsigtig hen mod drengen, som det lykkedes ham at få op på isen. De to ulve fulgte ham derefter hjem, så han kunne komme i seng og blive varm igen. Det var fornuftig og rask optræden af de to ulve. Med ulvehilsen, Strix. 133

14 Et Set. Hansaften digt. Ulveunge Hans Chr. Nørgaard, l. Åbenrå flok har sendt Magasinet nedenstående Set. Hansaften digt, som han har digtet efter Set. Hans aften. Set. Hans Når svalen kvidrer aftensang til bålets røde skær, er natten kort og dagen lang og luften er så sær. For vinden synger vejrets sang og går til alle sider og heksen, som der var engang på kosteskaftet rider. Så stopper hun på Bloksbjergs top og standser alle vinde, og kigger højt i luften op, om skyer er at finde. Hun finder en og kravler op og spejder mod sin fjende, hun kigger ned og gør et hop, hun gør vel også trende, for hun har set sin bedste ven en trold med horn i panden. Men da går frem en ungersvend de ser og på hinanden, og hun blir rød, ja, ganske hed, Set. Georg, det er manden, og sværdets skarpe klinge bed, som Hejd med blod på tanden. Da fly den heks med lynets kraft. med krigens nød og fare ej længe Danmark fred har haft, m en længe skal den vare. "1 morgen 66 kommer aldrig Kære ulve! I kender alle de,t, at vi siger:»det vil jeg gøre i morgen«. Ja, det er en meget god undskyldning. Min mor bad mig engang gå på biblioteket og aflevere en bog, jeg havde lånt, men jeg sagde til hende:»det vil jeg gøre i morgen«. Og så sagde hun:»l morgen kommer aldrig«. Jeg forstod nu ikke rigtigt dette her og snakkede med min onkel om det. Han forklarede og forklarede, og jeg blev lige klog. Og da han bad mig hente noget hos en bekendt, sagde jeg:»det vil jeg gøre i morgen<<. Men jeg tænkte nu alligevel på det, og næste morgen sagde jeg til ham:»nu er det i morgen, og jeg skal nok hente det til dig«.»nå«, svarede han,»men nu er det i dag og ikke i morgen«. Og så tror jeg, at jeg forstod, hvad han mente. Der er mange mennesker, der altid ser frem til»i morgen«. I morgen vil jeg grave haven, i morgen vil jeg hente bogen, i morgen vil jeg putte brevet i postkassen, i morgen vil jeg ikke slå lillesøster osv. - Men»i morgen«kommer aldrig, og alt det, man gerne ville gøre, bliver ikke gjort. Et menneske, der siger»i morgen«, kunne vi næsten kalde for»l morgen Jens«-»l morgen søren < - eller hvad han nu kan hedde. Men»l morgen Jens«får aldrig noget gjort - eller gjort noget færdigt. Han får aldrig taget noget duelighedstegn eller nogen stjerne. Men vi andre, vi gør det straks - ikke? spejder, der arbejder med dem, eller gør sit bedste for ikke at sige»det gør jeg i morgen«. Gråulv. Zimba fra Robin Hood flok foran sin navnebroder i Zoologisk have Lyt, oh ulve! Ja, nu skal I lytte, for nu kan du købe Junglebogen, så du selv kan læse om livet i junglen. Fortsat fortælling af Peter Tini Tegninger: Thora Lund Blandt bueskytter i den grønne skov Robin Hood drengene, der alle gik i den almindelige kommuneskole, havde længet drillet drengene fra den»fine«skole, men disse sidste havde ikke kunnet finde ud af, hvor Robin Hood drengene havde deres tilholdssted, inen nu havde de omsider hittet ud af, at de holdt til i Bregneborgskovene og i dag drog de af sted for at hævne. Samme dag havde Robin Hood drengene bueskydningskonkurrence ude ved deres hule. Som mål havde de opstillet et udstoppet egern, Du kan kun få den på depotet, og den koster kr. 6,00. og efter tur afskød de hver 10 pile mod det lille mål. Der faldt mange helt gode skud. Lille John havde afskudt en mesterpil, der ramte egernet lige i brystkassen og satte sig fast i en træstamme bag ved dyret. Just som de står og beundrer dette Pletskud, som ingen kunne overgå, kommer pastor Fugl gående, også han beundrer træfferen og beder om lov til selv at forsøge. Han låner Lille Johns Bue, spænder strengen og afskyder en pil, der synger gennem luften. Alle styrter hen for at se, hvor den ramte, men ingen kan finde den. De skal lige til at slå sig til tåls med, at det var en forbier, da de piudselig finder pilen. Den havde boret sig ind i bagenden af Lille Johans pil og næ- 134

15 sten spaltet denne i to dele. Der blev stor begejstring, og efter dette skud blev pastor Fugl straks æresmedlem af banden, hvad pastor Fugl ikke havde noget imod. Da disse ceremonier var forbi, kom pludselig en dreng fra banden løbende, han havde været opstillet som vagtpost, da man ventede, at. der ville ske noget i dag. Han fortalte, at 15 drenge inde fra byen var på vej ud imod skoven. De så meget krigeriske ud, og man kunne vente sig alt. Der blev straks blæst alarm. Nu skulle der åbenbart ske noget alvorligt. Pastor Fugl, der nødigt ville blandes ind i noget, trak sig tilbage, og drengene holdt krigsråd. Helt rolige var de ikke, for de var kun mod de andre formodede 15 drenge. Man enedes om at lokke fjenden, som de kaldte»borgerbevæbningen«, i baghold i og omkring hulen. Indtil de nåede frem, ville banden holde sig i skjul i det tætte krat bag ved hulen. Robin Hood klatrede op i et træ for at holde udkig. Bedst som han sidder og spejder, ser han i det fjerne en flyvemaskine nærme sig i en mærkelig urolig flugt. Hans skarpe Øje ser snart, at det er en dansk ruteflyver. Den begynder at dale for lidt efter med et brag at lande på den lille slette foran drengenes hule. Maskinen kom ikke noget til. Kun understellet brød sammen ved landingen. Nu sker der noget meget mystisk, baglæns stiger ud af maskinen 3 maskerede velklædte herrer, hver med sin revolver i hånden, som de alle retter mod flyvemaskinen. Robin Hood formoder snart, at det må være forbrydere, og han er i stærk tvivl om, hvad han skal gøre. LydlØst kravler han ned fra sit træ og lister hen til Lille Johan, der også med rædsel har set, hvad der er sket. Han siger med sagte stemme et par ord til Lille J oh an, hvorefter denne sigter mod den ene af forbryderne med sin bue. Lidt efter rammes forbryder nr. l af en pil lige bag i, så at han farer op med et hyl og taber sin revolver og stønner af smerte. I det samme sigter Lille Johan mod forbryder nr. 2 og skyder hatten af ham. Også han bliver forvirret. Han siger noget til forbryder nr. 3. Denne smækker døren til flyvemaskinen i med et knald og afsted løber de, alt hvad remmer og tøj kan holde. Robin Hood udstøder sit kaldesignal. Snart samledes hele banden omkring ham. Borgerbevæbningen, der jo på afstand har set nødlandingen, kom nu også frem, drevet af menneskelig nysgerrighed. Ro b in satte dem alle ind i sine oplevelser, og under hans førerskab begyndte de nu at jage de tre bortrømte forbrydere. Her kom Robin Hood-bandens stedkendskab rigtig til gavn. Pastor Fugl var også kommet frem. Han havde jo også set flyverens landing. Sammen med Lille Johan gik han hen til maskinen, hvor de rejsende begyndte at stige ud. De så alle blege og oprevne ud. De fortalte, at forbryderne med revolver i hånden havde udplyndret dem og tvunget føreren til at lande midt i den Øde skov. Inde i maskinen lå radiomekanikeren med et skud i benet, som han havde fået, da han havde søgt at gøre modstand. Forbrydernes udbytte havde været meget stort, da der med denne maskine havde været en stor pengetransport. Pastor Fugl fortalte de nødstedte rejsende om drengene, der søgte at fange de flygtende forbrydere. Dette ængstede de rejsende, da de jo havde bitter erfaring for, at forbryderne ikke gik af vejen for at benytte deres skydevåben, hvis det gjaldt deres frihed og»næringsvej<<. Det viste sig dog snart, at der ingen grund var tii ængstelse. Noget efter kom drengene tilbage i tre grupper. Hver gruppe med sin forbryder. Alle så slemt forslåede ud med rifter og blå Øjne. Det var gået ud over såvel drengene som forbryderne, men stolte var alle drengene trods deres tilstand. Det var lykkedes drengene at jage de tre skurke ind i et krat med brændenælder og TjØrn. Forsynet med køller op kæppe havde de trængt sig ind på forbryderne og afvæbnet disse ved at prygle løs på dem. Tilsidst havde de måttet overgive sig. Passagererne fra flyvemaskinen sørgede for, at de tre forbrydere blev låset inde i flyverens bagagerum. Efter at have takket drengene for deres hjælp begav de rejsende med flyveren i spidsen sig på den lange travetur ind til ThorskØbing for at fortsætte den afbrudte rejse, denne gang med jernbanen. Alle havde fået de stjålne værdi sager uskadte tilbage. Politiet hen tede med det samme de tre fprbry dere fra flyvemaskinen og sørgede for, at den sårede mekaniker kom under lægebehandling på byens hospital. De tre forbrydere var politiet svært glade for. De var tre gode kendinge af politiet, der alle havde et langt synderegister bag sig. Men ude i skoven, der var smuk og grøn med fuglesang, stod Robin Hood-banden og Borgerbevæbningen og skulede til hinanden. Efter de nervepirrende oplevelser havde ingen lyst til at genoptage striden. Men hvem skulle sige det mæglende ord? - Det g j orde pastor Fugl, han sagde stilfærdigt til dem, at han syntes, de skulle grave strids Øksen ned. Det var de ord, der skulle til. Resten af forårssøndagen tilbragte Borgervæbningen og Robin Hood og hans mænd med munter leg og spændende konkurrencer. At pastor Fugl var det muntre midtpunkt i denne glade forsamling, behøver jeg vel ikke at fortælle. Flyvemaskinen blev liggende en ugestid i skoven, inden den var fly veklar igen. Alle drengene fik megen hæder af deres tyvejagt. De fik en stor dusør af politiet og fra de bestjålne passagerer til deling. Også de tre forbrydere fik noget ud af oplevelsen i den grønne skov. - De fik hver 6 års tugthusstraf. 135

16 SPEJDERNYT FRA NÆR OG FJERN Lappekåte i Vester Hassing. I juni måned indviede troppen i Vester Hassing deres nye tropshytte, der er en tro kopi af en rigtig lappekåte, som man selv har bygget. Den er 22 meter i omkreds og godt 3 meter høj. Der er bålsted på gulvet og røghul foroven. Vi holder nu en lille pause, mens vi finder på næste nummer Skjalm Hvides division holdt divisionsturnering i Bededagsferien ved Holbæk. 2. Valdemar Sejrs trop vandt rævehalen, og Bamserne, l. Valdemar Sejrs trop vandt vildsvinetanden. Troppen foran den færdige kåte Her kan du se konstruktionen l. Brønderslev trop har i sommer gennemført en bustur gennem Nordtyskland. 3. Charlottenlund trop har erhvervet sig en grund ved Kildegårsvej, hvor man agter at opføre et tropshus. Spejderne og DUI i Middelfart fejrede Set. Hansbål i Kongebroskoven i år med opførelse af et spil,»degnens søn«. Det vakte stor interesse og mange, mange mennesker overværede den smukke aften, der sluttede med fakkeltog gennem byen. Her talte skoleinspektør Blåbjerg. I Himmelekspressen - et herberge for hjemløse mænd i KØbenhavn - indrettet i gamle jernbanevogne - gør nu 24 rovere skiftevis tjeneste. Odense divisionen lavede i maj nåned en udstilling af Odense-patruljernes kipanda-opgaver. Den vakte stor interesse blandt spejderinteresserede og fik et godt besøg. 3 BØGER, DU IKKE MÅ GLEMME! Mr. Ross Salmon, der er gammel spejder og bor i Devon i England, har inviteret 10 engelske skovmænd til at deltage i en lejr på hans gård, hvor man særligt vil øve sig på lassokast og ridning. For patruljeførere kr. 0,75 For skovmænd kr For os alle kr. 3,75 136

17 Mødeknapper. En spejder har skrevet og spurgt, hvor man skal bære dem på uniformen. På bæltet - og ikke andre steder. Spættepatruljer - se her! På Præstesletten i Dyrehaven er der blevet fundet en patruljestander tilhørende»spætterne«. Den er af mørkebrunt skind. På den ene side er spætten aftegnet i farver, og på den anden side står navnet»spætterne«samt et betydeligt antal navne, hvoraf de mest ualmindelige er Bertel Kaaslund, Laurence Jacobsen og Bent Thyregod. Spættepatruljen kan få standerdugen igen ved at krive til korpskontoret. J Brønderslev spejdere gennemførte i sommer en tur til Tyskland, hvor man bl. a. lavede en hike med kort og kompas fra Sieber til Riefensbruck. Grænsedivisionens turnering fandt i år sted ved Abenrå med konkurrencer i. lejrsport, hvor der opnåedes fine resultater, natorienteringsløb, hike og madlavning. l. Gråsten trop vandt rævehalen, og Egernpatruljen fra 2. SØnderborg nuppede vildsvinetanden. Roverne er begyndt at bruge en rover-tveje. Du kan se den på den lille tegning -en tvedelt spejderstav, der også {IIIIJ/ mange steder i. udlandet bruges af rovere. Den tvedelte stok er udtryk for»at flere veje fører til målet<< og vandrestaven symboliserer, at roverbevægelsen er en vandrende bevægelse. Esbjerg kolonne. I dagene fra den 25. april til den 3. maj afholdt Dansk Arbejde en udstilling i Esbjerg, hvor der blandt andet var en ungdomsudstilling på Højskolehjemmet. Esbjerg kolonne deltog i denne udstilling, hvor vi havde fået gårdspladsen til vores stand. På stenbroen havde vi ved hjælp af ca. 80 m' græstørv og mos, 30 grantræer, 4 birketræer m. m. fremtryllet et stykke ægte dansk natur, midt i hvilket vi havde lagt en lejrplads med telt, ildsted, spisebord, bro osv. Under hele udstillingen var der spejdere på pladsen. : De lavede blandt andet middagsmad, og om aftenen var der lejrbål. Den sidste udstillingsdag fik vi den glædelige meddelelse, at vi havde vundet Ungdommens Fællesråd's vandrepokal med 24 points af 24 opnåelige. Denne pokal skal vindes 3 gange for at blive fast ejendom, og vi kan oplyse, at den blev udsat i 148, hvor vi blev nummer 2 med et halvt point efter De blå Pigespejdere. Philipinske spejdere l deres selvbyggede hytter. Prøv selv! I Randers findes en sammenslutning, der kaldes»randers Spejderkolonnens Vennekreds«, der tæller mange spejderinteresserede medlemmer, der støtter spejderarbejdet i Randers med et årligt beløb. Der er lige udsendt et nummer af sammenslutningens blad, hvori man fortæller om spejderarbejdet i Randers. Hol!:>ndske spejdere bygger et tårn - og så præsenterer vi - med tilladelse fra Zoologisk have - den afrikanske løve, så vi kan lære dens fodaftryk at kende. 137

18 Søspejder fra Sydafrika reparerer sejlet Sydhavs divisionens turnering begyndte med et spændende 12 km langt spejderløb med fuld oppakning. HØjdepunktet var en audiens hos kong Erik, der i dagens anledning var stået op af sin grav. Han sad i fornem rød klædning med store briller, store øren og sort skæg og tog imod patruljerne. Efter spejderløbet sloges lejr, og resten af dagene gik med mange forskellige konkurrencer. Pionerpatruljen, l. Maribo vandt vildsvinetanden og l. Nakskov rævehalen. Roverne i l. Frederiksberg klan oplevede en interessant april måned, idet roverne var»ansat«på Frederiksberg brandstation og medvirkede ved forskellige natlige udrykninger, således bl. a. en falsk alarm kl. 4,30 og til en brændende madras en anden nat kl. ca. 3,00. På en del af oplaget er der trykfejl side 136 Bad en Powells spejderbog koster kun kr. 3, 75 HUSKER DU AT SENDE MAGASINET DINE FOTOS? Tordenskjold gæstede Nørrejydske division under divisionsturneringen i Frederikshavn i pinsen, og det var den spændende optakt til et natløb, hvorunder patruljerne måtte sejle rundt i havnen efter et hemmeligt kort i et hyttefad, en»flod«måtte forceres ved hjælp af en bådsmandsstol, og et sted måtte man skyde med brandpile. Under turneringen holdtes en katastrofeøvelse, idet»en flyvemaskine styrtede ned, og en flok ulveunger kom til skade«- og spejderne måtte igang med første hjælp til de sårede. Bedste trop blev J ens Bangs trop, Ålborg - den bedste patrulje BjØrnen fra 2. Frederikshavn. Spejder fra Fransk Ækvatorlalafrika med østrigsk maultrommel (Fot. Moser) 40 argentunske søfolk besøgte grundlovsdagen HillerØd, og de Hillerødspejdere serverede for dem - en halv spidstegt okse franske spejdere fordelt i 25 troppe besøgte i sommer Rold skov. Besøgene var resultater fra tidligere jamboretter. Nye roverklaner oprettes stadigt landet over, således er der siden sidst oprettet klaner i Korsør, Vejle, 2. Nyboder, 2. Randers, Thisted, Vejle og Sundbyvester. - og her havde vi affaldshullet Du læste sikkert i avisen, at en ekspedition for nogen tid siden besejrede Mount Everest, men du har sikkert ikke hørt, at to af ekspeditionens medlemmer var tidligere spejdere, nemlig fotografen Gregory, der har været ulv og spejder i Blackpool og Wilfred Noyce, der var en kendt spejderfører, der ofte har undervist spejdere i bjergbestigningens kunst. Stevns divisionens turnering bød i år på lejrindretning, natlig skattejagt, tovtrækning, spejderløq samt besøg på herregården Seinhuus, hvor man beså hestestutteriet og maskinparken. Rævehalen tog l. Faxe trop med hjem, og vildsvinetanden fik BjØrnene fra samme trop. Ejer Bavnehøj divisionen tog til turnering ved Munkebjerg ved Vejle fjord med 250 spejdere. l. Juelsminde trop tegnede sig for en betydelig del af»sølvtøjet«og_ fik rævehalen med hjem, mens Uglerne fra Fæstningsdrengene i Fredericia fik vildsvinetanden. De soto og Raleigh patruljerne fra 11. Århus og en patrulje fra 3. Århus hjalp i deres pinselejr med at finde ud af, hvem der kwme være fisketyve i Stilling sø, hvor der ofte forsvandt fisk fra fiskernes net i nattens mørke. Det lykkedes virkelig patruljerne at observere tyvene og deres båd, og efter alarmering af politi og lokale folk, lykkedes det politiet at anholde tyvene. Set. Hansaften indviede Stærkodder trop i Odder deres nye tropshus i Vejlskoven. 138

19 ) Viberne, l. Godthaab har i foråret vundet en præmie, - en flyvetur til MalmØ. På billedet ser du patruljen på Bultofta flyveplads. En patruljetur. Vi startede fra Hytten kl. 8,15 i fire hold. Vi skulle gå over til Agabet, hvor en post lå oppe i et træ. Derfra løb vi hen til Dronningholm slotsruin. Der skulle vi tegne en grundplan over ruinen. Derefter løb vi ned til Sannerup mose, hvor vi skulle kaste med redningsreb. Så skulle vi gå efter savsmuldspor resten af vejen. På post 6 stod der, at vi skulle finde et tegn på et vildtlevende dyr. Så løb vi op til Ræve 'grav bakke, hvor vi skulle anlægge en forbinding. Vi løb så hen til en åben plads, hvor vi skulle rejse et telt. Der spiste vi også. Så skulle vi lave en totempæl, som vi gemte - kende forholdsregler mod vandskade 60 km Claus Nar trop Ole Kjær SØrensen l. Husum trop PF JØrgen Nibe Leif Mortensen 2. Århus trop PF Ib Grodal PA Bent Siig PF Jtirgen Endres 3. Odense trop Carsten Nielsen Niels Ib Hansen 75 km l. Middelfart trop Kjeld Rasmussen 0 km Knud den Stores trop SM Bent Thomsen SM Per Hamann 100 km Huronerstammen Torben Skovgaard John Heilmann l. Middelfart trop Kaj Jørgensen Mogens RØmer Jørn Viborg Ib Rasmussen Frede Mogensen fi.~o:~~r&!!!!j l. Husum trop PF Gunnar Svendsen l. Nyboder trop Carl Goldschmidt PF Ole Ohlson 2. Årh u s trop PF Ib Grodal Huronerstammen John Heilmann l. RØnne trop PF Svend Krabl PF Lars Hjorth Set. J ør gens trop PF Erik Fich PA Poul Mygind Jensen l. Husum trop PF Gunnar Svendsen l. Nyboder trop PF Claus Torp-Petersen PF Henning Gehrs PF Leif Knudsen PF Ole Ohlson P A Gorm Nielsen Peter Villads-Christensen 2. Ar h u s trop PF Hans ThØger Jensen PF Jlirgen Endres PF Finn Baunsgaard PA Bent Siig 2. Lyngby trop PF Jens Kirkeby Hansen PF Gunnar Kelsen Tigertroppen PA Joel Lyck Hansen l. Frederiksberg trop Jens Buch Erling SchrØder 8. Århus trop PF JØrgen Jakobsen PF Benny Selander PF Freddy Madsen l. Randers trop Per Albrecht Ole BasbØH Ørkild trop, Svendborg P A Ebbe MØrch Islands Brygge trop Ole Kirkegaard Jensen Falkonertroppen Niels Baunsgaard Per Illum J ens Peter Christiansen Leif Schults Niels Tuxen 7. Odense trop Lars Hofmann Flemming HjerØ Jensen 2. Viborg trop Jens Houlberg Svend Houlberg PF Ole Arntorp PF Jens Lauridsen P A Hans Mørck Rud BrØcker Mogens Blokmann l. KLASSE l. Frederiksberg trop Freddy SchrØder Jørgen Bouet SØren Holm l. Randers trop PF Chr. Tychsen Ørkild trop, Svendborg Holger Christensen PF Uffe Damgaard Islands Brygge trop PF Tom Larsen Tigertroppen PF Ernst Jensen ( flrltidde!r { j l. Nyboder trop PF Peter Wtirtz PF Hans Peder Kofod Hansen Carl Goldschmidt l. Randers trop B ørge Mogensen PF Torben Rasmussen l. Bogense trop PF Jørgen Andersen 7. Odense trop H. Kingo Hansen skoven. Senere kæmpede vi om at få den hen i teltet. Viber, l. Fr.værk. En flot gave har spejderne i Falsled fået - et helt hus i Stensgårdsskoven, som godsejer Th. Hansen har foræret troppen. De er nu igang med at restaurere det og indrette det til lokale. Spejdernes og væbnernes frivillige bloddonerkorps har, efter at mange andre end gamle spejdere og væbnere nu afgiver blod, ændret navn til»danmarks frivillige Bloddonorkorps«. Medlemstallet er nu på godt , og der er siden korpset i 132 blev startet ( på foranledning af Det Danske Spejderkorps )afgivet ca liter blod. Også i Grønland er der oprettet bloddonor korps. Kilometerpladerne Kravene for disse vandringer er ved et divisionschefsmøde blevet ændret, således at 45 km turen skal gennemføres indenfor 10 timer, 60 km inden for 14 timer, 75 km inden for 18 timer, 0 og 100 km inden for 30 timer (heri indbefattet en t v u n g e n sammenhængende hviletid på mindst_ 6 _timer). 13

20 SLIREKNI.VEN ' er spejdernes kniv som tegningen kr. 12,85 - til lands og til vands - uundværlig til alt friliuftsliv. Den leveres såvel i rustfrit som ikke rustfrit svensk knivstål med skæfte af Riapalisander og i skede af prima kernelæder, håndsyet med nysølvtråd. Forskellige modeller,85-11,00-13,85 Depotet har den med merlespir kr. 1,85 Praktisk påklædning til skolebrug og spejderture Ninoflex vindjakker Buffalo sko er blevet meget populære på grund af af den fortrinlige imprægnering, der tåler både vask og rensning. De er i en praktisk drapfarve og den moderne % lange facon m. 4 lommer. størr. 6-8 år kr. 37,50 størr år kr. 41,50 størr år kr. 44,50 størr. voksne kr. 58,50 er blevet de mest solgte sko til drenge i år. De er robuste og stærke og de har.greyhound Army-såler med 0 dages garanti for gennemslidning. størr kr. 37,50 størr l~ 3,75 størr chus 43,25 størr cd at fir.. 45,75,...dlle va> DET DANSKE SPEJDERKORPS Spejdernes Marasin RedaktØr: Erik Jessen, TroldhØJ, Abenrll. Spejdersporl RedaktØr: Adjunkt Svend Ranvlg, SØgade 3, Sorø. DEPOT Nørre Farlmagsgade 3 KØbenhavn K, telf.palæ 4526 Odense: Klostervej 1, telt Alborg: Kong Hansgade l, telt Arhus: Frederiksgade 6, te!f Depotet er korpsets egen forretning og giver bonus til korpsets afdelinger Korpskontor Fiolstræde 1, Ki'JbeQhavn K. Telefon PAlæ Kontortid kl. 8-16, lørdag kl Giro 24 Begge blades ekspedition: Korpskonto ret. 140 FR f'au1 GRElSEN BOG'nriKKFJU. KBHVK

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar.

Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. 1 Fire børn og en hund gik gennem en skov, der strakte sig milevidt over bakker og dale. Hvor er vi egentlig på vej hen? spurgte Ottar. Vi skal bare væk fra den gård, sagde Tue. Så langt som muligt, sagde

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Goddag-sang. Goddag, goddag, goddag alle sammen Goddag, goddag, goddag alle sammen! Farvel-sang

Goddag-sang. Goddag, goddag, goddag alle sammen Goddag, goddag, goddag alle sammen! Farvel-sang Alle vores morgensamlinger starter med at alle børn og voksne holder i hænderne og synger goddag. Når morgensamlingen er slut, holder vi igen i hænderne og synger vores farvelsang. Når hver enkelt sang

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Dansk - Sisi og Pipins læsebog. Dansk - Sløjfeskrift - Højtlæsning Dansk Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag - Fortællerunde - Ugens professor (efter efterårsferien) - Stjernestund Social læring - Massage - Klassemøde - Den varme stol - Sisi og Pipins læsebog (lektie) og opgaver

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

Projekt Børn og udeliv. Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen?

Projekt Børn og udeliv. Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen? Projekt Børn og udeliv Emne: Hvad er natur, samt til hvad og hvordan kan man anvende naturen? Uge 40-41 2011 Vi har i de sidste 2 uger arbejdet med natur og naturfænomener. Krudtuglerne har valgt at lave

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med.

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker.

ROBERT Må Sally godt lege? MOREN Ikke lige nu Robert. Gå ud og leg med dine venner. Moren kigger på Sally, som smiler til hende og sukker. 1 SC. 1. EXT. KALKBRUDDET - FORÅR - DAG står ved kalkbruddet og flyver med sin drage. Dragen flager i vinden. I baggrunden spiller tre DRENGE på Roberts alder fodbold og råber til hinanden. Roberts drage

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Minierne var forfattere hertil...

Minierne var forfattere hertil... 1 2 Markus er på sin første divisionstur. De sidste to ture, han skulle have været med på, kunne han ikke, så han glæder sig rigtig meget til at få sit spejdernavn. Temaet for turen var Skovens Dyr. Dagen

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

The Killing (FINAL) Nordre Skole 9C

The Killing (FINAL) Nordre Skole 9C The Killing (FINAL) Af Nordre Skole 9C SCENE 1: SKABET FRITZ sidder i skabet og ryster. Han kan høre fodtrin lige udenfor. FLASHBACK! (fodtrin og et lysglimt) SCENE 2: STUE Stuen er helt tom og mørk, det

Læs mere