Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v."

Transkript

1 side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb. Forvaltningerne skal sikre, at der udarbejdes forretningsgangsbeskrivelser for regnskab i årets løb i overensstemmelse med de kompetenceregler, som de enkelte forvaltninger har fastlagt. Slettet: s Slettet: enheds Slettet: Indhold Formål med føring af regnskab i årets løb Hovedprincipper for den løbende regnskabsføring Dokumentation for den løbende bogføring Afstemning og specifikation af statuskonti Afskrivning af tilgodehavender Løbende økonomistyring Ikrafttrædelsesbestemmelser Formål med føring af regnskab i årets løb Den løbende bogføring skal give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om dispositionerne er i overensstemmelse med årsbudgettet og Borgerrepræsentationens øvrige beslutninger. Bogføringen skal tilrettelægges i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser i Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Slettet: t Slettet: r Som led i økonomistyringen kan der tilrettelægges supplerende regnskabsmæssige registreringer til brug for interne regnskaber f.eks. dispositionsregnskaber. Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v Hovedprincipper for den løbende bogføring Bogføringen skal være tilrettelagt således, at der kan foretages en effektiv kontrol,

2 side 2 både med til likviditeten og bevillingernes overholdelse. Den løbende bogføring skal ske under hensyntagen til retningslinierne i rammebilaget om intern kontrol - generelt, anvisning og attestation. Udgifter skal bogføres, når varer eller tjenesteydelser er leveret. Indtægter skal bogføres, når regning fremsendes. Indtægter kan dog bogføres på et tidligere tidspunkt, såfremt særlige forhold gør sig gældende. Bogføringen skal ske efter bruttoposteringsprincippet, hvorved indtægter og udgifter holdes adskilt. Bogføringen på likvide konti skal ske, når betaling finder sted. Det skal sikres, at alle bilag bliver registreret og kun 1 gang. Retningsliner for bogføring m.v. fastsættes særskilt af Økonomiforvaltningen Dokumentation for den løbende bogføring Den løbende bogføring skal ske på grundlag af originalbilag. Ved bogføring på grundlag af elektronisk overførte data skal edb-systemet - der leverer disse data - kunne udskrive lister, der i klarskrift dokumenterer grundlaget for bogføringen. Ved automatisk genereret bogføring (f.eks. moms) erstattes bilag af en beskrivelse som skal indeholde: Grundlaget for bogføringen, Hvorledes bogføringen foretages, Kontroltilrettelæggelsen, Opbevaring. Denne beskrivelse indarbejdes i forvaltningernes forretningsgangsbeskrivelse. Bilag m.v. skal arkiveres, så de kan fremfindes ud fra bogføringens oplysninger. Vedr. arkiverings- og kassationsregler i øvrigt henvises der til rammebilag for arkivalier Afstemning og specifikation af statuskonti Slettet: Som en del af kommunens løbende økonomistyring skal der udarbejdes en forret-

3 side 3 ningsgangsbeskrivelse, der sikrer, at der foretages en efterfølgende bedømmelse af de udarbejdede afstemninger og specifikationer. Likvide konti Slettet: Bogføringen på kassekonti skal afstemmes med kasserapporter, og øvrige likvide konti skal afstemmes med opgørelser fra et pengeinstitut eller lignende. Afstemning skal ske løbende - dog mindst en gang om måneden. Tilgodehavender Tilgodehavender skal kunne specificeres på enkeltposter. Der skal hver måned udarbejdes en specifikation eller et notat, med oplysninger om: Hvad enkeltposterne vedrører, Hvornår de er opstået, Hvorledes de er forsøgt opkrævet. Gæld Gæld skal kunne specificeres på enkeltposter. Der skal hver måned udarbejdes en specifikation eller et notat med oplysninger om: Hvad gældsposterne vedrører, Hvornår de er opstået, Årsagen til at de ikke er udlignet. Fonde, legater m.v. Aktiver og passiver tilhørende fonde, legater m.v. skal afstemmes og specificeres på tilsvarende måde som kommunens egne midler. Årsafslutning Der skal foreligge en afstemning og specifikation af saldiene på alle statuskonti. Senest når endeligt regnskab udskrives. Dokumentationen for afstemninger og specifikationer må tidligst makuleres, når det pågældende regnskab er godkendt af Borgerrepræsentationen Afskrivning af tilgodehavender

4 side 4 Forvaltningerne fastlægger, hvem der skal have kompetence til at træffe beslutning om afskrivning. Afskrivning kan som hovedregel kun finde sted efter indstilling fra kommunens opkrævningsafdeling. Afskrivning af uerholdelige fordringer skal som hovedregel ske over driften. Slettet: Afskrivning kan som hovedregel kun finde sted efter indstilling fra Skatteforvaltningen, der har status som kommunens opkrævningsafdeling. Det skal Slettet: overvejes Der skal oprettes særskilte registreringskonti til anvendelse for afskrivning Øvrige forhold Økonomiforvaltningen kan fastsætte retningslinier for kalkulation, taktberegning m.v. samt forhold vedr. kommunens deltagelse i selskaber, fonde, selvejende institutioner m.v. [skal andre nævnes?] Formateret: Punktopstilling Formateret: Skrifttype: Kursiv Løbende økonomistyring Bevillingsoverholdelse Ifølge Københavns Kommunes styrelsesvedtægt skal det enkelte udvalg sikre, at bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides. Ved truende budgetoverskridelser er udvalget forpligtet til hurtigt at gribe ind med korrigerende foranstaltninger. Samtidig skal udvalget give meddelelse til Økonomiudvalget om budgetoverskridelsen. Hvis der forudses uundgåelige væsentlige merudgifter skal Borgerrepræsentationen ansøges om en tillægsbevilling. Dispositionsregnskab Formateret: Skrifttype: Ikke Kursiv Af hensyn til den løbende økonomistyring skal der i de enkelte forvaltninger, udarbejdes et dispositionsregnskab. Heri foretages en beløbsmæssig registrering af indgåede aftaler og påtagne forpligtelser, der senere vil medføre væsentlige indtægter eller udgifter, enten i løbende eller kommende regnskabsår. Interne regnskaber Til belysning af aktiviteten kan foretages en registrering af kvantitative oplysninger f.eks. leveret service, tidsforbrug m.v. Slettet: præsterede ydelser Registreringerne skal kunne danne grundlag for en belysning af, hvad de enkelte aktiviteter og ydelser koster, samt hvilke faktorer der er bestemmende for forbruget af ressourcer til produktionen. Registreringerne skal ligeledes kunne danne grundlag for opgørelser af produktiviteten, hvorved der foretages en belysning af forholdet mellem produktionsfaktorer (input) og produktionen (output).

5 side Ikrafttrædelsesbestemmelser Formateret: Punktopstilling Dette rammebilag træder i kraft 1. oktober 2006 og erstatter det tidligere rammebilag for Regnskab i årets løb af 17. juni Slettet: fra datoen for Økonomiudvalgets godkendelse Slettet:, vedtaget 17. juni 1996

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008

Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 Budget- og regnskabssystem for kommuner 7.0 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes

Læs mere

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005

Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Århus Amt Kasse- og Regnskabsregulativ godkendt af Århus Amtsråd 1. februar 2005 Økonomisk afdeling INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forholdet til styrelseslov og styrelsesvedtægt... 5 2 Generelle forvaltningsbestemmelser...

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Hovedregulativ I Svendborg Kommune

Hovedregulativ I Svendborg Kommune 1. Generelt 1.01 Formål Kasse- og regnskabsregulativet er Svendborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Formålet med regelsættet er på en økonomisk forsvarlig måde at: sikre tilstrækkelige

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.

KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indhold 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering...

Læs mere

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring.

VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. 2012 VIBORG KOMMUNE [PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING] Viborg Kommunes overordnede regelsæt for økonomistyring. Indholdsfortegnelse. Afsnit 1 GENERELT side 3 1.1 Lovgrundlag side 3 1.2 Formål side 3 1.3 Bilag

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861

ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING. (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 ODDER KOMMUNE PRINCIPPER FOR ØKONOMISTYRING (Regulativ for Kasse- og regnskabsvæsen) docs.nr. 646861 Senest revideret januar 2005 Redaktionelt revideret september 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument.

I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Information I det følgende fremgår Ikast-Brande Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Bilag til regulativet er også indsat i dette dokument. Indhold Regulativets hoveddokument... 2 Bilag 1 - Aflæggelse

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne.

Stk. 4. Trafikselskabet kan endvidere efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne. Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Kasse- og regnskabsregulativ for Trafikselskabet

Læs mere

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Høje-Taastrup Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet BUDGET OG REGNSKAB I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Bilag 2.1 Procedure og tidsplan for budgetlægningen 3 Bilag 2.2.1 Bevillinger og ændring af budgetbeløb

Læs mere

Bilag om tilskudsforvaltning

Bilag om tilskudsforvaltning Indhold 1. Indledning... 1 2. Krav til uddeling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3. Tilsagn og udbetaling af tilskud fra Københavns Kommune... 2 3.1 Risikovurdering... 2 3.2 Betingelser for tilskud...

Læs mere

BEVILLINGSREGLER 193

BEVILLINGSREGLER 193 BEVILLINGSREGLER 193 Bevillingsregler Bevillingsmyndighed Som det fremgår af Lov om kommunernes styrelse er Byrådet den eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke må påbegynde foranstaltninger,

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere