københavns GADS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "københavns GADS FORLAG"

Transkript

1 københavns BEFÆSTnING T i l Fæd r el a n d e t s F or s va r GADS FORLAG

2 Kort fra 1912 over Københavns Befæstnings inddeling i fronter, afsnit og distrikter.

3 Københavns Befæstning Til Fædrelandets Forsvar Jens Ole Christensen Michael H. Clemmesen Ole L. Frantzen Michelle L. Hjortgaard Martin Jespersen Anders Thorkilsen Under redaktion af Martin Jespersen og Jens Ole Christensen GADS FORLAG & STATenS FORSvARSHiSTORiSke MUSeUM

4 Indhold Forord... 4 København i krig. Før Stormen på københavn københavns bombardement københavns bombardement Det befæstede københavn københavns Fæstning nye befæstningsideer Fra Englandskrigene til De Slesvigske Krige Slesvigske krig Danmarks fæstningsforsvar københavns Søbefæstning Slesvigske krig Den artilleriteknologiske revolution Fra idé til virkelighed Genrejsning efter katastrofen en 3. Slesvigske krig? i Tysklands skygge kampen mellem Højre og venstre Fæstningsforsvar, felthær eller folkevæbning? Kan Danmark forsvares? nybefæstning af københavn? Fæstningskrig og belejringskunst At falde med ære Forsvar af Sjælland og Fyn? Forsvar af Sjælland, Fyn og Jylland? Sjælland er Danmarks naturlige fæstning! Befæstning på prøve Befæstningstilhængerne vinder terræn Forsvarsplanen af Jesper Bahnson Forsvarssagen og visnepolitikken Feltbefæstning af københavn? Københavns Befæstning på vej Regeringens forsvarsforslag Befæstningens svage punkter Det splittede venstre Højres samling Regeringens forsvarsforslag Fæstningsbyggeri og forfatningskamp Den tyske krigsplanlægning mod Danmark Provisorieårene Det første spadestik Regeringens forsvarsforslag Mellem feltbefæstning og permanente anlæg en passende afslutning?

5 Befæstningens belgiske forbilleder e. J. Sommerfeldt Danmarks største arbejdsplads Forliget Den færdige Københavns Befæstning? vestfronten nordvestfronten nordfronten Hullet i nordfronten Søfronten Sydfronten Fæstningsbyen Udbygning eller nedlæggelse? Ændret tysk krigsplanlægning Den flydende Defension Systemskiftet Neutralitet som mål eller middel? eksistensforsvar eller neutralitetsforsvar? Landbefæstning eller flådestøttepunkt? Forsvar mod overrumpling et regeringsskifte med lange eftervirkninger J. C. Christensen Forsvarskommissionens betænkning De neergaardske stillinger Grumset kompromis om forsvaret Forsvarsordningen af Udbygningen af søbefæstning og kystforsvar Overrumplingsberedskab på Søbefæstningen 194 Mellem kriser og krig Oluf Schouboe et forsvar uden københavns Landbefæstning. 198 Hærens samling på Sjælland Flådeøvelserne i efteråret Søminespærringerne Bestemmelserne for en belejringstilstand kyst- og fæstningsartilleriet Den armerede Befæstning under verdenskrigen krigsførelsens udvikling Sikringsstyrken og sømineudlægningen Dansk neutralitetspolitik Fornyet forsvarsstrid e 13-affæren Forsvarsplaner og kommandoforhold Forceret udbygning af Søbefæstningen Flåden og forsvaret af københavn

6 Armeringen af københavns Landbefæstning Hullet i nordfronten lukkes Fremskudte stillinger? Tunestillingen Sydamagerstillingen Mellemstillingen De frivillige korps Den tyske trussel mod København københavns luftforsvar tager form Byen og krigen Under særlige omstændigheder Befæstningen på dens højdepunkt i Befæstningens nedlæggelse i dag 286 krigsafslutning og usikker fred Mellem verdenskrig og Påskekrise Hjemsendelsen af sikringsstyrken nedlæggelsen af københavns Befæstning kystforsvaret københavns Luftværnsartilleriforsvar Københavns Befæstning som kulturarv Fra overlevelse til oplevelse Københavns Befæstning set på afstand 311 Litteratur Billeder Register

7

8 10 kolumnetitel

9 kolumnetitel 11

10

11 Fæstningsbyggeri og forfatningskamp Danmark blev i 1880 erne for alvor en småstat i skyggen af Tyskland. Det Tyske Kejserriges forhold til de øvrige stormagter var derfor fortsat af afgørende betydning for Danmarks sikkerhedspolitiske situation, og den storpolitiske udvikling satte sit præg på spørgsmålet om Københavns befæstning. Det centrale element i den tyske stabilitetspolitik i 1880 erne var fortsat at holde modsætningsforholdet mellem Rusland og Østrig-Ungarn under kontrol. I 1881 var det lykkedes den tyske kansler Bismarck at geninddrage Rusland i Trekejserforbundet med Østrig-Ungarn. I Trekejserforbundet var de tre kejserdømmer forpligtet til neutralitet, hvis et af de andre lande skulle komme i krig med lande uden for kredsen. Det kunne f.eks. blive aktuelt, hvis en af de tilbagevendende kolonikriser mellem Storbritannien og Rusland skulle udvikle sig til krig. Forholdet mellem Rusland og Østrig-Ungarn var imidlertid vedvarende så modsætningsfyldt, at det krævede dygtigt og energisk diplomati fra tysk side at holde forbundet i live. For Tyskland var det imidlertid væsentligt at opretholde samarbejdet, så man undgik, at Rusland nærmede sig Frankrig. Også andre forhold gjorde Bismarcks projekt vanskeligt. De sidste tredive år af 1800-tallet var nyimperialismens epoke, og bl.a. borgerne i de store Nordsøhavnebyer pressede på, for at også Tyskland skulle deltage i den intensiverede > Kastrupfort. Fortet er et yndet udflugtssted. Fotograf Peter Lassen. fæstningsbyggeri og forfatningskamp 103

12 104 kolumnetitel

13 kolumnetitel 105

14 jagt på oversøiske kolonier, som allerede skabte gnidninger mellem de andre stormagter. i midten af 1880 erne gav Bismarck efter for presset, og Tyskland skaffede sig de første kolonier i såvel Afrika som i Stillehavsområdet. i 1888 blev vilhelm 2. tysk kejser. Han var grundlæggende uenig i Bismarcks diskrete udenrigspolitiske linje og ønskede en mere energisk politik over for omverdenen. Halvandet år efter gik kansleren af. Den periodiske fornyelse af samarbejdet med Rusland, som skulle være sket samme år, fandt ikke sted. Udenrigsministeriets ledende embedsmand, Friedrich von Holstein, betragtede en fremtidig krig mod Rusland som uomgængelig og så dermed ingen grund til at fortsætte samarbejdet. Derefter indledtes hurtigt en udvikling hen mod et fransk-russisk samarbejde, der formelt blev indgået med underskrivelsen af en hemmelig militærkonvention i begyndelsen af På det tidspunkt havde Frankrig og Rusland imidlertid allerede med højtprofilerede, gensidige flådebesøg vist, at det samarbejde, der markerede afslutningen af Bismarcks system, nu var en realitet. Vilhelm 2., tysk kejser Vilhelm 2. ønskede en mere energisk udenrigspolitik end Bismarck, der derfor gik af som kansler i Den tyske krigsplanlægning mod Danmark Danmark lå centralt placeret på søvejen mellem Frankrig og Rusland, og det dansk-tyske forhold var køligt. Den danske offentlighed havde langtfra affundet sig med tabet af nordslesvig, og den hårde tyske kurs her skabte stærk dansk modvilje. Der var i Berlin som følge heraf udpræget mistro til dansk neutralitetsvilje og -evne. At ledende kredse i Danmark stadig så Tyskland som den naturlige fjende blev markeret af landets krigsminister, Jesper Bahnson, i en tale i 1887, hvor han understregede, at den befæstning af københavn, man nu var gået i gang med at opføre, var et nødvendigt forsvar mod Tyskland. Den kritiske udvikling for Danmark blev yderligere næret af tidens fore- 106 fæstningsbyggeri og forfatningskamp

15 Alfred von Tirpitz. Som stabschef for den tyske flådes overkommando fra 1892 og statssekretær i Marineministeriet fik Tirpitz også indflydelse på den tyske krigsplanlægning mod Danmark. stillinger om sømagt. i 1890 præsenterede den amerikanske søofficer Alfred Thayer Mahan i sin bog The influence of Sea Power upon History en overbevisende analyse af den britiske flådes udvikling. Den knyttede udviklingen af stormagters sømagt direkte sammen med opbygningen af en stærk krigsflåde og erhvervelsen af kolonier. kejser vilhelm var let at overbevise. Og i 1891 fandt han i Alfred von Tirpitz en søofficer, der var nået til samme konklusion. i begyndelsen af 1892 blev Tirpitz stabschef i den tyske flådes overkommando, og han kom i de følgende år til at lede opbygningen af den flåde, der både skulle sikre og symbolisere Tysklands kolonirige. fæstningsbyggeri og forfatningskamp 107

16 På baggrund af den svigtende tillid til Danmarks neutralitet og den kommende tyske flådes behov for at sætte sig på forbindelsen mellem Frankrig og Rusland i de danske stræder var det naturligt, at officerer fra den tyske flåde og hær straks efter Tirpitz tiltræden indledte en krigsplanlægning mod Danmark, hvis første skridt var en fælles detailrekognoscering samme sommer af den da snart færdigbyggede københavns Befæstning og i øvrigt af mulighederne for operationer mod Sjælland. Rekognoscenterne opdagede dels, at den færdige befæstning ville have sine svage steder, dels at dens grundlæggende svaghed var, at den var så stor, at den krævede hele den danske hær som besætning. Det blev derfor konkluderet, at den bedste vej til en let erobring var en afskæring af mobiliseringen og dermed bemandingen af Befæstningen, samtidig med at københavn meget tidligt, helst før et krigsudbrud i stormagtskrigen, udsattes for en kupagtig overrumpling. Provisorieårene i Danmark var den i forvejen betændte indenrigspolitiske konflikt mellem regeringen og oppositionen eskaleret yderligere. efter at Højre i foråret 1885 havde sendt Rigsdagen hjem og indledt det omstridte befæstningsbyggeri mod Folketingets venstreflertals vilje, var stemningen efterhånden meget spændt. De mest yderliggående venstregrupperinger forsøgte at tage kontrol med flere af de skytteforeninger, der i pagt med folkevæbningstanken var blevet grundlagt i årene efter krigen 1864, og rettede med en opfordring til skytterne om at slå riffelring om forfatningen en slet skjul trussel mod regeringen. Højre slog igen med en skærpet våbenlovgivning, der ramte skytteforeningerne, og forfulgte sine politiske modstandere ved domstolene. Da estrup i oktober 1885 blev udsat for et fejlslagent attentat, der i øvrigt ikke havde forbindelse til 108 fæstningsbyggeri og forfatningskamp

17 venstre, benyttede Højre anledningen til at oprette et i forvejen forberedt gendarmeri. Det krigsministerielle gendarmkorps, i folkemunde kaldet De blå, var en militært bevæbnet politistyrke, der skulle nedkæmpe uro og optøjer, hvis situationen spidsede yderligere til. Officielt var begrundelsen for ikke at anvende hæren til opretholdelse af statens indre sikkerhed, at det ville forstyrre de værnepligtiges uddannelse. Reelt har det antagelig spillet lige så meget ind, at de Blå gendarmer på alleen til Sorgenfri Slot i kolumnetitel 109

18 I slutningen af marts 1886 blev det første spadestik til Københavns Landbefæstning taget på Garderhøjfortet. Billedet af fæstningsarbejderne er taget fra fortgravens sydvestlige hjørne mod fortets hovedport. Sporet i forgrunden er et entreprenørspor til bortskafning af jord. langtidshvervede professionelle gendarmer blev skønnet mere pålidelige end de værnepligtige menige. Det kom dog aldrig så vidt, at gendarmerne blev indsat mod alvorlige politiske uroligheder. korpset blev ikke desto mindre forhadt på linje med københavns Befæstning som et symbol på den voldsomste indenrigspolitiske konfrontation i den moderne danmarkshistorie. Det første spadestik i københavn var forberedelserne til befæstningsbyggeriet blevet sat i værk med den kongelige resolution af 24. april Generalstaben var gået i gang med 110 fæstningsbyggeri og forfatningskamp

19 Opmudring af Fæstningskanalen mellem Furesø og Lyngby Sø med dampdrevet kran i efteråret Fæstningskanalen skulle forsyne de forberedte oversvømmelser. I alt skulle der bruges 11,4 mio. kubikmeter vand for at etablere oversvømmelserne. opmålingerne og ingeniørkorpset med projekteringen. På Søbefæstningen begyndte ingeniørerne med projekteringen af det nye søfort på Middelgrunden. På Landbefæstningen omfattede projekteringsarbejdet i første omgang enceinterne mod vest, den nordvestlige fortrække og oversvømmelserne mod nord, dvs. anlæggene i de tre områder, der var blevet udpeget som umiddelbart mest problematiske af den arbejdsgruppe, der i 1882 havde planlagt en feltbefæstning. Selv om arbejdet med en ny permanent landbefæstning langt om længe var sat i værk, skulle de hidtidige planer for at forsvare københavn med midlertidige fæstningsbyggeri og forfatningskamp 111

20 Det næsten færdige Charlottenlundbatteri set fra sydvest i feltbefæstede stillinger komme til at præge såvel anlæggelsen af befæstningen som det endelige resultat. Med udstedelsen af den provisoriske finanslov for finansåret i marts 1886 fik krigsministeren den første egentlige bevilling til byggeriet af den nye befæstning med 3,2 mio. kr. til kystbatterier ved Charlottenlund og kastrup, nordre Oversvømmelse og anskaffelse af mobilt fæstningsartilleri. Senere samme måned blev det første spadestik til Landbefæstningen taget på 112 fæstningsbyggeri og forfatningskamp

21 Garderhøjfortet, der blev opført for privat indsamlede midler fra den frivillige selvbeskatning. Samtidig, i foråret 1886, blev ingeniørkorpset og Artilleriet pålagt at udarbejde et nyt befæstningsforslag, der skulle indarbejde de erfaringer, man havde gjort ved de aktuelle opmålinger og detailprojekteringer. Forslaget forelå samme år og sluttede sig i hovedtræk til de foregående. korpsenes forarbejder dannede udgangspunkt for det forsvarsforslag, fæstningsbyggeri og forfatningskamp 113

22 Ingeniørkorpsets og Artilleriets befæstningsforslag 1886 Forslaget fastholdt principperne fra 1881/1884. De væsentligste ændringer var, at enceinten mod nord var skudt frem til umiddelbart syd for oversvømmelsen og to forter ved Christiansholm og Bernstorff Park nord for Gentofte bortfaldet. Der var tilføjet en fremskudt forsvarslinje (Gladsaxelinien) mod nordvest, der skulle bestå af en vold indeholdende to forter. Til gengæld var to forter ved Gladsaxe bortfaldet. 114 fæstningsbyggeri og forfatningskamp

23 som Jesper Bahnson og niels F. Ravn fremlagde i Landstinget i efteråret Ud over en udvikling af flåden, som tydeligvis var politisk motiveret, omfattede forslaget kun københavns Befæstning. Udgiften lød nu på 55,2 mio. kr., heraf 46,4 mio. til københavns Befæstning med 14,7 mio. til Søbefæstningen og 31,7 mio. til Landbefæstningen. Landstinget vedtog forslaget i marts året efter, men det blev aldrig præsenteret i Folketinget. Det havde næppe heller været Bahnsonkredsens ambition at få en fuldstændig, permanent befæstning vedtaget af den samlede Rigsdag. intentionen var i stedet utvivlsomt at binde Højres landstingsflertal og resten af partiet til et mere fuldstændigt forslag som grundlag for provisorierne, end det reducerede der var blevet vedtaget i i efteråret 1887 blev forslaget om den fuldstændige befæstning fremsat for sidste gang for Folketinget, der atter afviste det. REgERIngEnS FoRSVARSFoRSLAg 1886 Ingeniørkorpsets og Artilleriets befæstningsforslag 1886 Københavns Søbefæstning Et søfort på Middelgrunden (Charlottenlundbatteri og Kastrupbatteri påbegyndt). Københavns Landbefæstning Mod vest to enceinter fra Køge Bugt til Utterslev Mose Mod nordvest en befæstet linje med to forter (Gladsaxe) samt to forter (Lyngby Sø og Lyngby) Mod nord to flankeringsanlæg (Ordrup Krat) og en enceinte (Nordre Oversvømmelse og Garderhøjfortet påbegyndt). Udvikling af flåden fæstningsbyggeri og forfatningskamp 115

Dansk forsvar under tysk dominans

Dansk forsvar under tysk dominans 1 Dansk forsvar under tysk dominans Kampen om magten over forsvarspolitikken. 1872-1905 i Michael H. Clemmesen Fra byggeriet af Garderhøjfortet. Den politiske og teknologiske ramme Frankrig blev i 1870

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

tillæg til grænseland

tillæg til grænseland tillæg til grænseland 1864 1 Hans Jørgen L. Larsen Baggrunden for krigen i 1864 Indledning Da fredsforhandlingerne i forbindelse med 1864 krigen var i gang i London i sommeren 1864, skulle den engelske

Læs mere

Den Kolde Krigs anlæg

Den Kolde Krigs anlæg Den Kolde Krigs anlæg Af Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak Kulturstyrelsen 2013 0 Baggrund... 2 1. Indledning... 4 2. Den Kolde Krigs anlæg i litteraturen... 5 3. Omstilling til

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2010 65. årgang nr. 3

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2010 65. årgang nr. 3 Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab September 2010 65. årgang nr. 3 Foto: Peter Lassen. Foto: Lars Schmidt. Charlottenlund Fort. Københavns befæstning opstår som kulturattraktion Med lanceringen af

Læs mere

I Krigens Fodspor. forsvarsbyggerier i Danmark

I Krigens Fodspor. forsvarsbyggerier i Danmark I Krigens Fodspor forsvarsbyggerier i Danmark 101 Kolofon I Krigens Fodspor forsvarsbyggerier i Danmark Titel: I Krigens Fodspor forsvarsbyggerier i Danmark Tekst: Forfatterne Redaktion: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Det lille land før den store krig

Det lille land før den store krig Det lille land før den store krig Michael H. Clemmesen Det lille land før den store krig De danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne 1911 13 Syddansk

Læs mere

Hvorfor gå frivilligt i krig?

Hvorfor gå frivilligt i krig? Hvorfor gå frivilligt i krig? Om danskere i udenlandsk krigstjeneste i det 20. århundrede 1 af Ib Faurby i første halvdel af det 20. århundrede meldte omkring 25 000 danskere sig frivilligt til udenlandsk

Læs mere

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7

1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 3. RIDS OVER DANSK SIKKERHEDSPOLITIK FRA 1920 TIL 1940...7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING...3 2. FORSKNINGSOVERSIGT...3 2.1 POUL VILLAUME...4 2.2 BENT JENSEN...5 2.3 THORSTEN BORRING OLESEN...6 2.4 NIKOLAJ PETERSEN...7 3. RIDS OVER DANSK

Læs mere

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE

1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE nr. 2 / april 2014 76. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur 1864 I DANSK OG EUROPÆISK HISTORIE KØBENHAVNSK KRIGSEUFORI NATION, REGION, 1864 EN NY FORTÆLLING? 2 nr. 2 / april 2014 INDHOLD NATION,

Læs mere

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014

Hæren. Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Å R. 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Hæren H Æ R E N 1614 2014 4 0 0 Å R 1614 Hæren gennem 400 år 2014 Særudgave i anledning af Hærens 400 års jubilæum H Æ R E N 1614 Indhold 2014 4 0 0 Å R Hilsen og forord... side 3-4 Resumé: Hæren gennem

Læs mere

Bilag 1,3,4 og 5 til ane nr. 2/3 Leo Sørensen 1940-1945

Bilag 1,3,4 og 5 til ane nr. 2/3 Leo Sørensen 1940-1945 9.april 1940 12.maj 1945 Montgomery Bilag til 00002. LeoSør/Jan.5 Side 1 Bilag til 00002. LeoSør/Aug.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse bilag Bilag 1 til ane nr. 2/3: Leo Sørensen 1940-1945 5 Side Bilag 3

Læs mere

Indhold. Februar 2014 ISSN 1601-0728. Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen

Indhold. Februar 2014 ISSN 1601-0728. Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen ISSN 1601-0728 Indhold Side 2-3 Københavns Befæstning omkr. 1. verdenskrig Side 3 Aktivitetskalender Side 4 Garderhøj Fort Side 5 Mine forfædre i krig Side 6 Matador Side 7 Hørsholm Kirkegård Side 8-9

Læs mere

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2011 66. årgang nr. 3

Chakoten. Dansk Militærhistorisk Selskab. September 2011 66. årgang nr. 3 Chakoten Dansk Militærhistorisk Selskab September 2011 66. årgang nr. 3 De frivillige danskere i allieret krigstjeneste har levet en skyggetilværelse i Danmark og fylder ikke meget i den historiske faglitteratur,

Læs mere

Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/10 2011

Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/10 2011 Michael H. Clemmesen Brevduer og fyrtårnsbesøg. Russisk efterretningsaktivitet og interesse i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er den første af tre, som Ole Haaber opfordrede mig til at skrive,

Læs mere

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale

Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Københavns bombardement 1807 Undervisningsmateriale Copyright Det Historiske Hus ApS Indhold: Briterne kommer! Side 3 København belejres Side 6 Forhandling Side 9 Bombardement Side 12 Rygende Ruiner Side

Læs mere

Når trepartssamarbejde skaber reformer

Når trepartssamarbejde skaber reformer Når trepartssamarbejde skaber reformer Historien om trepartssamarbejde i Danmark i lyset af 25-året for Fælleserklæringen af 1987 Forliget er pæredansk (Formand for De samvirkende Fagforbund, Jens Jensens

Læs mere

Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945

Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945 Kapitel 2 Grønland og Danmark før 1945 Indledning Med henblik på en kortfattet omtale af historiske baggrundsfaktorer, som er vigtige for at forstå udviklingen i Grønlandsspørgsmålet i årene 1945-54, gennemgår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Temaartikler

Indholdsfortegnelse. Temaartikler Indholdsfortegnelse Temaartikler Forord 151 Efter Muhammed: Handlerummet for den borgerlige udenrigspolitik Nikolaj Petersen 153 Den ufuldendte strategiske aktør: Danmark og sikkerhedspolitikken siden

Læs mere

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel

Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Foto: Theis Bertelsen Torbjørn Juul Andersen Ida Meldgaard Christensen Rasmus Vestergård Hansen Monica Nielsen Morten Hetmar Vestergaard Patrick Benjamin Wurzel Vejleder: Ole Erik Hansen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Pro Memoria: Atombomben er vor ven

Pro Memoria: Atombomben er vor ven Pro Memoria: Atombomben er vor ven DEN DANSKE REGERINGS STILLINGTAGEN TIL OG REAKTIONER PÅ ATOMVÅBNENES INTEGRATION I NATOS FORSVARSSTRATEGI 1949-1956 AF JONATHAN SØBORG AGGER OG LASSE WOLSGÅRD En af de

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

ET NATIONALT FORSVAR?

ET NATIONALT FORSVAR? UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/01 ET NATIONALT FORSVAR? UKLASSIFICERET MJ L.C. Asmussen KN H. Lund UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET VUT II/L-STK 2000/01 MJ L.C. Asmussen KN H. Lund

Læs mere

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL

Anders Stig Christensen. Samfundsfag 9 GYLDENDAL Anders Stig Christensen Samfundsfag 9 GYLDENDAL INDHOLD Verden omkring os Magt i verden 6 Opgave: Hvis du var en stormagt 16 Spørgsmål til kapitlet 17 Velfærd i Danmark Lighed og ulighed 50 Opgave: Et

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 9 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 9, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres

Grænsen. Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det. magasin for mindretal, sprog og kultur. Med lov skal mindretal sikres Grænsen nr. 2 april 2010 72. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur Det værdifulde bevares i fornøjelsen ved at bruge det Med lov skal mindretal sikres En løves lange rejse Indhold Grænseforeningens

Læs mere

Danmark i verden: Den danske stats ydre eksistensbetingelser - Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat?

Danmark i verden: Den danske stats ydre eksistensbetingelser - Fra velfærdsstat til sikkerhedsstat? International Center for Business and Politics International Center For Business and Politics Steen Blichers Vej 22 DK-2000 Frederiksberg Tel. +45 3815 3585 Fax. +45 3815 3555 e-mail cbp@cbs.dk Danmark

Læs mere