NR.21. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer Maj Entomologisk Årsmøde 2011 Af Palle Jørum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.21. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer Maj 2011. Entomologisk Årsmøde 2011 Af Palle Jørum"

Transkript

1 NR.21 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer Maj 2011 Entomologisk Årsmøde 2011 Af Palle Jørum Arrangementet af dette års insektmøde var lagt i hænderne på Lepidopterologisk Forening. Mødet fandt sted d marts, på Institut for Populationsbiologi, Universitetsparken 15, Københavns Universitet. Dørene blev åbnet kl. 12, så folk, der havde medbragt udstillingsmateriale, kunne få deres udstillingskasser, bøger, udstyr mm. anbragt, inden den officielle åbning. De af os, der ikke havde nået frokosten forinden, kunne så lige nappe en sandwich og noget drikkelse, der kunne købes på stedet sådan som det jo plejer at være. Kl. 13 bød formanden for den arrangerende forening, Arne Løkke Viborg, velkommen med ønsket om et godt årsmøde. Herefter holdt Hans Peter Ravn nogle meget fine mindeord over Michael Fibiger, Entomologisk Forenings Formand, som døde tidligere på året efter lang tids sygdom. Derefter var der fri leg, hvor man kunne hyggesnakke med entomolog-kolleger, kigge på bøger fra Apollo Books og udstyr fra EntoTech, og studere de mange udstillede kasser med sommerfugle. Vi måtte med beskæmmelse konstatere, at ingen af billefolkene havde medbragt kasser med dyr. Som sædvanlig fremviste Lars Andersen fremragende fotos af sommerfugle fra sine ekspeditioner til Nepal, Bolivia, og hvor han nu ellers havde slået sine folder. Der var naturligvis også, som van- Side 1 Billede nr. 1: Mathias Kaae + Mogens Hansen + Henning Liljehult

2 ligt, mulighed for at aflægge besøg i museets samlinger. Et par af billefolkene benyttede sig af lejligheden til under Ole Martins kyndige vejledning at kigge på bl.a. Fabricius samling af typeeksemplarer af biller. Der er godt nok sket noget med præparationsteknikken siden da! Billefolkene var mødt ret talstærkt op, og i billefraktionsmødet, der startede kl. 14 i et lokale på Zoologisk Museum, deltog et vistnok rekordstort antal på 12 personer: Kristian Arevad, Mogens Hansen, Mogens Holmen, Lars Iversen, Palle Jørum, Mathias Kaae, Henning Liljehult, Ole Martin, Jørn Misser, Poul Kry Poulsen, Jan Boe Runge og Philip Francis Thomsen. Flere havde givet udtryk for at de gerne ville have deltaget, men var forhindrede, deriblandt Jan Pedersen, der sammen med Andrea Schomann og lille Helena var på en længere ekspedition i New Zealand. Kristian ledede kyndigt slagets gang der i øvrigt fulgte den i forvejen fremsendte dagsorden, med flg. emner på programmet: Nedsættelse af ny fundlisteredaktion Mathias Kaae, Mogens Hansen og Henning Liljehult lige ankommet til Årsmødet, og afventer over en hyggesnak mødets opstart. Foto: Jan Boe Runge Side 2

3 Belægslister og belægsetiket er: status og erfaringer Funddatabase Den ny fortegnelse: status og fremtid Rødlister Heterocerus nedsættelse af redaktion, og idéer til næste nummer Fælles ekskursioner Planer om udsætning af eghjort Nordic Coleoptera Group Eventuelt Fundlisteredaktionen Fund af biller 2008 & 2009 udkom i november Den næste fundliste vil derfor som minimum omfatte årene 2010 & 2011, og så vidt muligt ikke flere. Mogens Hansen og Palle Jørum blev udpeget til at sidde i den kommende redaktion, og de fik bemyndigelse til evt. at supplere sig med yderligere et redaktionsmedlem. Etiketter til belægsfund Siden sidste årsmøde, hvor emnet blev drøftet, er der opnået enighed om udformningen af belægsetiketter se artiklen i Heterocerus nr. 20. Her (side 18) kan man læse de nærmere enkeltheder. Her og nu kan man roligt gå i gang med at sætte belægsetiketter på de dyr, der er anført i belægslisterne fra Vi afventer så, at de gamle, håndskrevne lister, der dannede baggrund prikkerne i Billekataloget, bliver endeligt kvalitetssikrede af Jan P., så de kan udsendes. Så bliver der lejlighed til at sætte flere etiketter på dyr. Funddatabase Referatet fra sidste årsmøde angående databasen sluttede sådan her: Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer på det her punkt. Foreløbig har fremtiden bragt flg.: Jeg har kontaktet Dan- BIF, der har sat Mihail-Constantin Carausu på sagen. Jeg har holdt møde med DanBIF-folkene, drøftet databasens nærmere indhold, bl.a. med afsæt i hvad Chr. Lange i sin tid nåede at lave, og Mihail er nær ved at have et indtastningsmodul klart til os. Senere skal vi så have set på, hvad visningsdelen skal indeholde, fx kortvisning. Mihail har lovet at en betaversion vil være klar meget snart. Den ny fortegnelse Siden sidst har Hans Gønget bearbejdet familien Brentidae. Kristian og Palle har læst korrektur, og arbejdet er tæt på at være færdigt. Mogens Holmen arbejder stadig med vandkalvene, og også med heteromererne skrider det fremad. Meld jer endelig, hvis der er en gruppe, I kunne have lyst til at gå i krig med. Rødlister DMU fik ikke bevilget penge til at flere billefamilier kunne rødlistes i Side 3

4 2010, og iflg. Ole Martin kommer det vist også til at knibe med midler i indeværende år. Heterocerus Palle opfordrede en anden til at melde sig som medredaktør sammen med Jan Boe Runge, der gerne fortsætter. Ingen bed dog på og Jan finder ikke, det er et problem at passe jobbet alene. Han gjorde dog opmærksom på, at dette ikke er ensbetydende med at han fremover skriver alle artikler, men i høj grad forventer input udefra! Husk at samtlige numre af Heterocerus er lagt ud på DEF s hjemmeside, hvor de kan læses i fuld udstrækning: Jan påtænker at lave en artikel om Zoologisk Museums billereferencesamling og benyttede lejligheden til at tage fotos af nogle af kasserne. Fælles ekskursioner Mathias Kaae har spurgt, om der er tradition for at afholde fælles billeekskursioner. Der har været forsøg i den retning i regi af Entomologisk Forening, med meget få deltagere! Gennem flere år lagde Eivind Palm hus til fællesture, ofte med mange deltagere. Nu gør vi forsøg med en fællestur til Røsnæs, engang i maj måned, bl.a. med det formål at eftersøge månetorbist. Palle undersøger muligheder for indkvartering på Røsnæsgårdens Naturskole. Planer om udsætning af eghjort Philip orienterede om Naturstyrelsens planer om udsætning af eghjort. Det er efter sigende et ministerønske, at udsætning af en signalart som eghjort skal indgå i den plan om styrkelse af biodiversiteten i vores skove, som er på bedding. Den indebærer, at der skabes mere dødt ved i skovene, hvilket jo vil være til stor gavn for mange biller. Jægersborg Dyrehave har været nævnt som et oplagt udsætningssted. Sagen har været behandlet i EFU, og DEF har lavet en skrivelse til Naturstyrelsen, hvori der udtrykkes støtte til planerne om mere dødt ved i skovene, men skepsis over for udsætning af eghjort, i al fald så længe dens status i Danmark fortsat må anses for utilstrækkelig belyst. Nordic Coleoptera Group Palle orienterede om den nylige oprettelse af denne nordiske billeforening, på initiativ af Håkan Lundkvist og Christoffer Fägerström. Foreningen driver hjemmesiden BeetleBase, der er et forum for udveksling af viden om biller i de nordiske lande. Hjemmesiden er åben for alle, men skal man have adgang til de mange pdf -filer, der efterhånden lægges op på siden, så kræver det et egentligt medlemsskb, med betaling. Det er også tanken, at der i foreningens regi vil blive afholdt et årligt møde med indlagt ekskursion. En foreløbig bestyrelse er nedsat med del- Side 4

5 tagelse af personer fra samtlige skandinaviske lande. Adressen på foreningssiden: Om aftenen var der fælles middag på Casablanca på Ydre Nørrebro. Herlig middag, med lækker forret med skaldyr, efterfulgt af meget velsmagende og mør (!) oksefilet mange af os husker vist stadig det seje sålelæder, vi fik sidst, vi var til årsmøde i København; derefter kaffe og kage. Desværre havde kun 4 billefolk tilmeldt sig, så vi var i klart undertal i forhold til de mange sommerfuglefolk. Søndagen bød sædvanen tro på en række kortere indlæg, de fleste naturligt nok om sommerfugle. Af generel interesse var især Michael Kavins beretning om hvad der er sket i DEF/EFU i årets løb, og Søren Rasmussens orientering om LIFE-overdrevs-projektet. Michael fortalte bl.a. om situationen for Rødbyhavn, hvor natlyssværmer, der er en habitatart, og som har etableret sig i området, synes at blive en vigtig løftestang for sikring af områdets naturværdier. Per Stadel Nielsen kunne komme med den helt dugfriske melding, at man netop af hensyn til natlyssværmer vil placere tunnelanlægget til den kommende Femern-forbindelse længere mod øst end først planlagt. Søren Rasmussen redegjorde i ord og mange fine fotos for de rydninger af plantager og uønsket opvækst, der skal genskabe og forhindre tilgroning på en række overdrevsarealer, således at de kan blive bedre som levested for bl.a. dagsommerfugle. Søren Rasmussen fremhævede, at græsningsarealerne helst skal være store, så græsningen kan foregå med flere slags dyr, både køer, får og geder. Heste er ikke så publikumsvenlige, hvorfor de ikke er velegnede på arealer med offentlig adgang. Årsmødet sluttede med den traditionelle frokost for dem, der havde bestilt på forhånd. Næste årsmøde afholdes af Fynske Entomologer i Mogens Hansen og jeg vil gerne hurtigst muligt have jeres fundlister fra Vi vil helst undgå at modtage 2010 og 2011 samlet det giver en masse arbejde inden for en kort periode. Vi vil hellere kunne starte nu og så føje til med listerne fra 2011 senere. Ang. Røsnæs-ekskursionen, så kommer der meget snart en mail ud om den Side 5

6 Kære deltagere i billefraktionsmødet ved årsmødet. Jeg har lavet et foreløbigt mødereferat se lige om I mener, det var det samme møde I deltog i!! Send gerne korrektioner/tilføjelser, som er væsentlige (!), inden jeg sender videre til Heterocerus-red. Ang. etiketter til belæsfund, så tilbød jeg at sende dem til jer, hvis I har behov. Så mail til mig, hvis det er tilfældet. Mogens Hansen og jeg vil gerne hurtigst muligt have jeres fundlister fra Vi vil helst undgå at modtage 2010 og 2011 samlet det giver en masse arbejde inden for en kort periode. Vi vil hellere kunne starte nu og så føje til med listerne fra 2011 senere. Ang. Røsnæs-ekskursionen, så kommer der meget snart en mail ud om den. Side 6

7 Dansk Dendrologisk Forenings Træregister Af Palle Jørum Den danske træforening har en hjemmeside, der bl.a. indeholder menupunktet Træregister. Klikker man sig ind her, kommer man til noget, der ikke blot er af interesse for personer med forkærlighed for træer, men bestemt også for billefolk. For i registeret kan man finde vej til størsteparten af de gamle træer, der kendes fra Danmark både nulevende og for længst afdøde træer, og blandt dem adskillige navnkundige billetræer. Dansk navn: Stilk-Eg Latinsk navn: Quercus robur subsp. Robur Lokalitet: Sjælland, Guldborgsund Kommune Færgemark, (Guldborgland) Storskov. Jomfruegen. 54;52.209N+11;44.000E Google Earth koordinater: Status: HISTORISK, død, intet tilbage Kommentar: Geografisk position usikker. Jomfruegen døde i Dansk Træregister er en oversigt over rekordtræer og andre bemærkelsesværdige træer og bevoksninger i Danmark sådan står der på foreningens hjemmeside. Registeret rummer omtaler af flere end 300 træer og er under løbende opdatering, bl.a. med illustrationer af mange af træerne. Registeret indeholder en søgefunktion, hvor man kan spore sig ind på et bestemt navngivet træ, fx Kongeegen, eller på en bestemt bevoksning, fx Troldeskoven. Et eksempel: En søgning på Jomfruegen giver flg. resultat noget er udeladt: Jeg kan kun anbefale, at I lægger vejen omkring træregisteret. Side 7

8 Værdi/betydning: Bemærkelsesværdig på landsplan Omtalt i: Schovelin, A Mærkelige gamle danske Træer, navnlig Bøge og Ege, bind 1-7, side 21pp. Ved at kopiere og indsætte koordinaterne i Google Earth får man et kort frem, der viser træets præcise position. I øvrigt er det jo interessant, at Ole Martin helt tilbage i 1980 erne genfandt Ampedus nigerrimus i resterne af jomfruegen, der i al fald på det tidspunkt stadig kunne identificeres. Sådan her så træet ud, da Axel Schovelin tegnede det i slutningen af 1800-tallet: Biller og billetræer ved Kristianssæde Af Palle Jørum Skovene ved Kristianssæde har været hjemsted for mange spændende arter af gammelskovsbiller. De gamle samlere tog toget til Ryde Station og kunne så herfra gå på jagt efter biller knyttet til skovenes store egetræer. Flere af disse kan man finde nærmere oplysninger om i Dendrologisk Forenings træregister, omtalt i dette nummer af Heterocerus. Adam var en af de navnkundige ege i Kristianssæde-skovene - den var levested for bl.a. Gnorimus variabilis, som blev fundet i den væltede kæmpe i 1940 erne og 1950 erne, beskrevet Jeg kan kun anbefale, at I lægger vejen omkring træregisteret. Adam, Kristianssæde (Indtægten). Side 8

9 Bjerg har gjort mig opmærksom på flg. omtale af Baggesens Eg i Illustreret Tidende, Årgang 4, Nr. 209, 27/ : Bjerg har gjort mig opmærksom på flg. omtale af Baggesens Eg i Illustreret Tidende, Årgang 4, Nr. 209, 27/ : Falkeegen eller Kongeegen, Kristianssæde, ved Ryde Station af Carl Strømberg i Flora og Fauna (1962, 68. årg., hft. 1). Også Prostomis mandibularis forekom i skoven, sidst fundet ynglende i Falkeegen, eller Kongeegen, i Den store eg var, mens det levede, landets 4. største eg og den største eg på Lolland. Træet faldt i oktober Sådan så de to træer ud omkring 1880 erne: Det utvivlsomt mest navnkundige af de gamle egetræer ved Kristianssæde er Baggesens Eg. Den stod i Korod, der stadig rummer flere store egetræer, og hvor eremitten blev registreret i 1981, men ikke er fundet siden. Martin Også Baggesens Eg er foreviget af Schovelin. Hans tegning er tydeligt udført på et senere tidspunkt end tegningen i Illustreret Tidende. Side 9

10 Side 10

11 Efter Faderens Død arvede. Grev C. Reventlow 1775 Grevskabet Christianssæde, hvor han først iværksatte sine gennemgribende Forbedringer paa alle Landbrugets Omraader, saasom Indførelse af en ny og bedre Drift med moderne, engelske Landbrugsredskaber, Udskiftning og Flytning af Bøndergaarde.. Under den Bernstorffske Æra lykkedes det Reventlow at faa gennemført sine mange banebrydende Reformer til Gavn for Bondestanden, bl. a. skyldes ham Nedsættelsen af den berømte Landbokommission af 1786, som fremfor alt havde Stavnsbaandets Løsning til Følge. Christianssæde blev det første Gods paa Lolland, hvor Hoveriet ophævedes. Den glade, tillidsfulde Stemning, der i hine Aar gennemtrængte Landet, da Reventlows Navn var paa alles Læber, har Baggesen givet Udtryk for i sit Digt "Landforvandlingen, som han skrev under et Besøg paa Christianssæde i Septbr Digtet blev til i den ved 1870 styrtede, kæmpemæssige Eg i Skoven bag Slottet, kaldet Baggesens Eg, som maalte ikke mindre end 20 Fod i Omfang og i en Højde af 8 Fod over Jorden rummede en lille Stue med Bord og Bænk og et Vindu. Digteren priser Reventlows Landboreformer og ser i Aanden, hvilke Frugter de efter to Generati- oner vil have bragt i Bondens Kaar: Der, hvor nylig golde Tidsler groede, Bølged sig en Hær af svangre Straa. Der, hvor usle Hytter samlet stode, Muntre Boliger adspredte laa. Der, hvor Armod græd i tunge Kinder, Trættet Svaghed syg og døsig gik, Flittige, og fri, og raske Glæder Mødte mit umættelige Blik. Dette virkte Bondens Ven, hvis Øje Skuede, hvad der var godt og ret, Og hvis Hjerte koldt ej lod sig nøje Med at skue - men begyndte det. Om der er registreret biller fra Baggesens Eg, ved jeg ikke. Er der andre der har kendskab til det? Kilder: christianssaede.php Schovelin, A Mærkelige gamle danske Træer, navnlig Bøge og Ege, volume 1-7. Side 11

12 Nordic Coleoptera Group en ny fællesnordisk forening for billeinteresserede Interessen for biller har en lang og flot tradition i Norden, men coleopterologer har aldrig organiseret sig formelt, hverken her i Danmark eller i de øvrige nordiske lande. Det bliver der nu rådet bod på. På initiativ af svenskerne Christoffer Fägerström og Håkan Lundkvist blev der for få år siden udviklet et nyt koncept inden for nordisk coleopterologi BeetleBase (www.beetlebase.com). BeetleBase er en internetbaseret database og platform for udveksling af information, afholdelse af virtuelle møder samt lagring af infor- Nordic Coleoptera Group For yderligere at stimulere udvekslingen af viden om den nordiske billefauna, og for samtidig at strukturere og optimere driften af BeetleBase foreslås nu dannet en ny nordisk forening for alle billeinteresserede: Nordic Coleoptera Group (NCG). Foreningen skal være åben for alle med interesse for nordiske biller, og den tænkes financieret gennem en beskeden medlemsafgift. Afgiften giver fuld adgang til alle filer og data på BeetleBase. Også ikke-medlemmer kan dog benytte BeetleBase, men i mere begrænset omfang. Foruden at varetage driften af BeetleBase vil foreningen også arrangere fysiske billetræf, bl.a. i forbindelse med foreningens årsmøde, hvor man kan afholde ekskursioner, fx til dårligt undersøgte områder, høre foredrag og diskutere aktuelle spørgsmål. Side 12

13 Danske coleopterologer opfordres til at tilmelde sig foreningen og benytte BeetleBase. Hermed indbydes alle interesserede til et konstituerende årsmøde i dagene juni i Gudbrandsdalen, Norge. Tilmelding til mødet sker pr. til Stefan Olberg Udgifterne til opholdet finansieres delvis af Norsk Entomologisk Forening, men deltagerne må påregne selv at bidrage i et vist omfang. Gudbrandsdalen rummer en række interessante biotoper for biller, bl.a. spændende elvbredder, og bør være attraktivt for alle. Velkommen! Spørgsmål vedr. foreningen kan rettes til: Håkan Lundkvist Frösslunda 312 SE Mörbylånga (+46) (+46) Fra Heterocerusredaktionen Alle læsere af HETEROCERUS opfordres til allerede nu at tænke på indlæg til det næste nummer. Bemærk at HETEROCERUS er skrevet for dig for at du og vi øvrige billefolk har mulighed for at følge med i hvad der sker af spændende nyt indenfor den danske billeverden. Redaktionens adresse: Jan Boe Runge Sneglehatten 90, 5220 Odense SØ Tlf.: Ønsker du at sende en mail til redaktøren kan du benytte Dansk Entomologisk Forenings hjemmeside: forside.php klik på kontakt Heterocerus under downlodas Side 13

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev"

NR. 1. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994. Noget om formålet med dette Nyhedsbrev NR. 1 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1994 Noget om formålet med dette "Nyhedsbrev" AF Sigvald Kristensen Ved det entomologiske årsmøde i marts, snakkede en del af de danske entomologer om

Læs mere

NR. 3. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1996. Bille nyt fra årsmødet

NR. 3. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1996. Bille nyt fra årsmødet NR. 3 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer April 1996 Bille nyt fra årsmødet Jan Boe Runge & Palle Jørum Det entomologiske årsmøde Denne gang blev årsmødet afholdt på Zoologisk Institut i København, med

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Årgang 58 juli 2013 1

Årgang 58 juli 2013 1 Årgang 58 juli 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL

Emne: Møde nr. 8-2012. Dato: 01-10-2012. Sted: Sonja Larsen SL Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 8-2012 Dato: 01-10-2012 Sted: Sonja Larsen SL Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Hanne Jensen HJ Susanne Wærling SW Sonja Larsen SL Bent Schwartzbach

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus

Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Referat LD 7-ARK møde Kreds 17 s Klubhus Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19 00 Deltagere tilmeldt: Kreds 12 - Poul Kreds 14 - Tomas, samt et afbud fra Thea, der dog sender et lille notat fra Karup turen.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Boldesager Beboerforening

Boldesager Beboerforening Marts 2016 Boldesager Beboerforening Kontaktpersoner i foreningen: Boldesager Beboerforening, Nørrebrogade 74, 6700 Esbjerg www.boldesagerbeboerforening.dk Bestyrelsen: Kurt Andersen (formand) Lunde Allé

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08

FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 S.20 FORÆLDREOVERTAGELSE - 1.c september 08 Af Dorthe Kirkegaard Thomsen, mor til Alfred 1.c Vi samles i 1.c.s klasseværelse fredag morgen. Sasha har fødselsdag og har en kage med. Så vi ved, der er noget

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Offentligt møde LIFE Helnæs

Offentligt møde LIFE Helnæs Offentligt møde LIFE Helnæs Dagsorden 1. Velkomst og indledning v/skovrider Søren Strandgaard, Naturstyrelsen Fyn 2. Indlæg fra landbruget v/ Niels Rasmussen, Formand for Centrovice 3. Gennemgang af LIFE

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012.

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til repræsentanterne fra Viborg Kommune, velkommen til vores nye formand

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Januar 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe

Emne: Møde nr. 3-2011. Dato: 09-05.2011. Hanne Søndenbroe Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 3-2011 Dato: 09-05.2011 Sted: Hanne Søndenbroe Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA Hanne Jensen

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen

Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013. For referat: Dorthe G. Thomsen Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 28. oktober 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017

Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017 Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017 Medlemsblad for Fyns Trolling Klub FTK Debataften 6.september 2017 Til vor første klubaften efter sommerferien, var temaet DEBATAFTEN. Der var fremmødt

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Claus Nar Gruppe. Runen. Det Danske Spejderkorps. 61. årgang August 2011 Nr. 1

Claus Nar Gruppe. Runen. Det Danske Spejderkorps. 61. årgang August 2011 Nr. 1 Claus Nar Gruppe Runen Det Danske Spejderkorps 61. årgang August 2011 Nr. 1 Kære Claus Nar Gruppe Bestyrelsen har besluttet at vi fremover vil kommunikere lidt bedre med jer. Nyheder vil også fremover

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg

Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Søren Hertz Kari Killén Benny Andersen Lisbeth Zornig Andersen Stinne Højer Mathiasen Jan Trøjborg Velkommen til Børnekonferencen 2012 Børnekonferencen 2012 bliver afholdt tirsdag d. 20. marts 2012 på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere