Vejledning. PBS opgaver i relation til Dankort - sidst opdateret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. PBS opgaver i relation til Dankort - sidst opdateret 19.01.2010"

Transkript

1 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T F PBS-nr CVR-nr Vejledning PBS opgaver i relation til Dankort Sidst opdateret

2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indhold... 5 Medie... 5 Kortudstedelse... 6 Indledning... 6 Bestilling af Dankort og PIN-kode... 7 Indledning... 7 PBS' opgaver... 7 Bestilling af kort... 7 Behandling af returnerede PIN-breve... 7 Aktivering af kort... 7 Kortadministration... 8 Indledning... 8 Transaktioner til datacentralerne... 9 Indledning... 9 Bogføring... 9 Generelle informationer... 9 Posteringstyper... 9 Fejl og rentekorrektion... 9 Køb Modposteringer for gamle Dankort-terminaler (DKT1, DKT1+ og OEM) Modposteringer fra chipterminalen Generelt om registrering og spærring...12 Centralt Dankort- register Spærringer i Dankort-register Kortudsteders spærring af Dankort Ophævelse af spærring Sletning af kort Automatisk PIN-blokering...13 Baggrund PIN-blokering Meddelelse om PIN-blokering Ophævelse af PIN-blokering Kortholders spærring af Dankort...14 Spærremulighed Anmeldelses- tidspunkt Oplysninger til brug for spærring Overvågning af Dankort...15 Overvågnings system Hvilke transaktioner? Hvem overvåger? Forløb ved tredjemands misbrug Ansvar for misbrug og tab Tilbagemelding Hvornår får spærring effekt i online-løsninger...17 Online spærrekontrol Kortet kan ikke anvendes Manglende tilgængelighed Spærrekontrol grundlag Offline spærreliste kontrol Kortindløsning...18 Indledning Henvendelse fra forretninger Pengeinstituttets forpligtelser Forretningens konto Forretningsoplysninger Forretningens pengeinstitut...19 Indledning... 19

3 Procedure ved tab i forbindelse med overtræk Procedure i forbindelse med omsætning på fejlkonto Behandling af indsigelser...21 Indhold Indledning Kortudsteders forretningsgang Frister for indsendelse af indsigelse Rollefordeling i forbindelse med indsigelser...22 Kortudsteders opgaver/ansvar Kortindløser (PBS opgaver) Modtagelse og behandling af indsigelser...23 Indledning Anvendelse af portalen Når kortudsteder anvender portalen Blanket Kreditering af indsigelsesbeløb Gendebitering Frist Advisering Vare nr Hvilken konto anvendes til kreditering...27 Indledning Valg af kontonummer Hvem kan ændre kontonumre Oversigt over indsigelsestyper...28 Indledning Årsager til en indsigelse Særlig tilbagefør-selsret i betalings-tjenesteloven kortholder kendte ikke det endelige beløb ved godkendelse Kortudsteder indsigelse...33 Indhold Manglende dækning...34 Indledning Krav Tidsfrister og betalingsgaranti Procedure For sent afregnet/manglende dækning...35 Indledning Procedure Kort spærret på købsdato/offline transaktioner...36 Indledning Procedure Kortholderindsigelse/tredjemandsmisbrug...37 Indhold Indledning Tidsfrister og betalingsgaranti Indrapportering Tredjemandsmisbrug/PIN terminal...38 Indledning Procedure Indrapportering Tredjemandsmisbrug/signatur...39 Indledning Procedure Indrapportering Tredjemandsmisbrug/fjernsalg...40 Indledning Procedure Indrapportering Tredjemandsmisbrug/for sent afregnet...41 Indledning Procedure ved PIN-transaktioner Procedure ved signaturbaserede transaktioner Indrapportering Misbrugsrapportering...42

4 Indledning Procedure Kortholderindsigelse/øvrige...43 Indhold Indledning Indsigelsesårsag Fjernsalgsregler...44 Indledning Forbrugerombuds- mandens retnings- linjer for fjernsalg Lov om visse forbrugeraftaler Dobbelt transaktion...46 Indledning Procedure Abonnement opsagt...47 Indledning Procedure Fortrydelsesret udnyttet...48 Indledning Procedure Kortholder ej godkendt hele beløbet...49 Indledning Procedure Varen/ydelsen ej leveret...50 Indledning Procedure Øvrige indsigelser...51 Indhold Indledning Serietransaktioner...52 Indledning Hvad er serietransaktioner Hvad kan returneres? edankort...53 Indledning Hvad kan returneres? Kreditering og gendebitering Gendebitering Ikke vedkendelsessager...54 Indledning Procedure Notabestilling...55 Indhold Procedure for notabestilling...56 Anvendelse af web-portalen Notabestilling ved brug af blanket Bilag...58 Indhold Bilag 1 - Oversigt over indsigelsesgrupper og årsager...59 Bilag 2 - Eksempel på en kreditnota...60 Bilag 3 - Overblik over blanketter i forbindelse med indsigelse, notabestilling og rapportering af misbrug...61 Bilag 4 Oversigt over posteringstyper og betalingsgaranti62

5 Forord Indhold Formålet med vejledningen er at give pengeinstitutmedarbejderen et lettilgængeligt arbejdsredskab, til brug for deres arbejde med betjening af kunder, samt give et overblik over de regler, der gælder i forbindelse med indsigelser vedrørende Dankort-betalinger/- transaktioner foretaget i fysiske forretninger, samt fjernsalgsløsninger. Vejledningen er blandt andet udarbejdet på baggrund af Dankorthåndbogens regler. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem forretningsgangen og Dankort-håndbogen er reglerne i Dankort-håndbogen gældende. Medie Vejledningen er kun elektronisk tilgængelig.

6 Kortudstedelse Indledning Dette kapitel beskriver de forskellige opgaver i forbindelse med kortudstedelse og administration, som udføres af PBS for kortudstederne.

7 Bestilling af Dankort og PIN-kode Indledning Der henvises til Dankort-håndbogen og kortudsteders egne forretningsgange vedrørende indgåelse af aftale med kunder om udstedelse af Dankort og edankort. PBS' opgaver PBS udfører forskellige opgaver i relation til bestilling af kort og udstedelse af PIN-koder mv. Bestilling af kort PBS modtager elektroniske kortbestillinger og evt. bestilling af PIN-kode fra datacentralerne, og sender disse videre til den af kortudsteder valgte kortleverandør. Behandling af returnerede PINbreve PBS behandler returnerede PIN-breve i henhold til særskilt aftale med kortudsteder. Der henvises til egne forretningsgange for nærmere information om udsteders valgte løsning. Aktivering af kort Der skal foretages aktivering af kortet før det kan benyttes til køb og hævning. Kortudsteder kan købe denne ydelse hos PBS. Der henvises til egne forretningsgange. Kortaktivering hos PBS foregår således: 1. Kortholder ringer til et særligt kortaktiveringsnummer i PBS. Telefonnummer fremgår af kortcarrier. 2. Kortholder indtaster kortnummer og aktiveringskode (typisk sidste 4 cifre af CPR-nummeret). 3. Kortet aktiveres automatisk i PBS systemer. 4. Hvis kortholder ikke kan aktivere ved selvbetjening, ledes kortholder videre til personlig betjening i PBS. PBS-medarbejderen indtaster de relevante oplysninger fra kortholder i systemet, og kortet aktiveres.

8 Kortadministration Indledning Dette kapitel indeholder en beskrivelse af håndtering af posteringer samt kortudsteders administrative opgaver i forbindelse med forbrug på Dankort, spærringer og indsigelser. PBS administrerer fællesregistre og den centrale drift af Dankort-systemet.

9 Transaktioner til datacentralerne Indledning Afsnittet beskriver, hvordan transaktionerne, modtaget fra forretningen dagligt, leveres til datacentralerne. Datacentralerne bogfører transaktionerne på kortholderens og forretningens konto. Bogføring Leverancer indeholdende oplysninger om Dankort-forbrug fremsendes 10 gange i døgnet fra PBS til datacentralerne. Datacentralerne og pengeinstitutterne anvender disse leverancer til at trække forbruget på kortholders konto, en postering som kortholder derved oftest kan se samme dag, som købet er foretaget. Når dagens Dankort-handel er afsluttet, foretager PBS' systemer en afstemning af de Dankort-transaktioner, der er modtaget. Transaktionerne fremsendes til national clearing og distribueres videre til de enkelte kortudstedere og kortindløsere via datacentralerne. Generelle informationer Alle posteringer indeholder bl.a. oplysninger til brug for kontoudskrift. Der henvises for yderligere information til clearinghåndbogen eller pengeinstitutternes datacentral. Posteringstyper Følgende posteringstyper vil fremkomme køb annullering modposteringer returnering. Disse typer er beskrevet på næste side. Posteringerne indeholder også de generelle informationer som nævnt ovenfor. Fejl og rentekorrektion Har en fejl i forbindelse med en transaktions gennemførelse eller bogføring medført tab hos kortindehaver eller forretning, skal betalingstjenestelovens regler følges. Ved ompostering af fejlposter skal der altid ske rentekorrektion på de berørte konti, der medfører, at renteberegningen finder sted, som om transaktionen var korrekt gennemført. Opstår der et rentemellemværende mellem pengeinstitutterne, kan en evt. rentegodtgørelse ske i overensstemmelse med principperne i Generel overførselsoverenskomst, som er en aftale under Finansrådet. Oplysning herom kan indhentes i pengeinstituttets hovedsæde. Fortsætter på næste side

10 Transaktioner til datacentralerne, fortsat Køb Bilag 4 indeholder en oversigt over posteringstyper, indhold og sammenhæng med betalingsgaranti. Modposteringer for gamle Dankortterminaler (DKT1, DKT1+ og OEM) I sjældne tilfælde, hvor transaktionen er godkendt hos PBS, men ikke bliver gennemført, fx pga. kommunikationsproblemer fra PBS til terminalen, bliver der dannet en modpostering i det centrale system. Dette gøres, når fejlen opdages. Fejlen opdages, når den næste transaktion fra PIN-kode-terminalen modtages i PBS. Modposteringen indeholder beløb og samme transaktionsidentifikation som den oprindelige transaktion, der er eller vil blive bogført. Begge transaktioner bliver videresendt til datacentralerne. Dette sker af hensyn til kortholderens kontrol af sit kontoudskrift BEMÆRK: Dette gælder kun for gamle PIN-kode terminaler (rød/sort Dankort-terminal). Der findes stadig få gamle Dankort-terminaler i forretningerne, hvorfor dette afsnit fortsat medtages i vejledningen. Det gælder visse benzinautomater og enkelte billetautomater. Fortsætter på næste side

11 Transaktioner til datacentralerne, fortsat Modposteringer fra chipterminalen Der vil kunne opstå situationer, hvor der dannes modposteringer fra chipterminalerne, ligesom det er tilfældet med de gamle Dankortterminaler. I forbindelse med chipterminalen, dannes modposteringerne af PSAM/chipterminalen, hvor den i første omgang lagres. Modposteringer overføres fra terminalen ved først givne lejlighed, hvilket typisk vil være i forbindelse med, at terminalen næste gang foretager online forespørgsel om kortstatus. Eksempel: Modposteringer dannes af PSAM/chipterminalen i situationer, hvor terminalen har afsendt en online forespørgsel, men ikke modtaget svar. I denne situation vil det centrale system kunne have accepteret transaktionsforespørgslen, mens terminalen ikke har godkendt transaktionen. Denne situation er kun relevant i forbindelse med single message transaktioner, hvilket pt. kun omfatter magnetstribe baserede købstransaktioner, samt magnetstribe - eller chip-baserede returtransaktioner. Chip-baserede købstransaktioner udføres pt. som dual message transaktioner, ligesom alle salgssituationer, hvor det eksakte beløb ikke er kendt, når transaktionsforløbet påbegyndes (eksempelvis benzinautomater). I forbindelse med dual message transaktioner kan PSAM/chipterminalen dog også generere modposteringer, hvis der under det afsluttede transaktionsforløb opstår fejl, som medfører, at transaktionen ikke bliver godkendt, herunder, at ekspedienten afviser kortholders underskrift på kvitteringen i forbindelse med underskriftbaserede transaktioner.

12 Generelt om registrering og spærring Centralt Dankortregister PBS fører det centrale register over alle udstedte Dankort. Kortudstederne ajourfører Dankort-registret via indberetninger. Indberetningerne transmitteres via datacentraler og PiNettet til PBS, som realtidsopdaterer Dankortregistret. PBS kan endvidere på kortudsteders vegne modtage spærringer fra kortholder. Spærringer i Dankort-register Reglerne for kortudsteders spærring af Dankort er nærmere beskrevet i Dankort-håndbogen. Reglerne for kortholders spærring fremgår af kortholderreglerne. Kortudsteders spærring af Dankort Når kortudsteder har spærret et kort, indsendes elektronisk meddelelse om spærringen til PBS. PBS system er åbent for modtagelse af spærringer 24 timer i døgnet. Ophævelse af spærring Ved ophævelse af en spærring, skal kortudsteder elektronisk indsende meddelelse til PBS herom. Sletning af kort Ved sletning af kort, skal kortudsteder elektronisk indsende meddelelse til PBS herom, jf. egne forretningsgange.

13 Automatisk PIN-blokering Baggrund For at forhindre, at tredjemand foretager en systematisk søgning af PINkoden på et Dankort, er der etableret en begrænsning, så det ikke er muligt at indtaste forkert PIN-kode mere end 3 gange efter hinanden. PIN-blokering Efter det 3. forkerte forsøg dannes automatisk en online PIN-blokering af Dankortet. Kortet vil derefter blive afvist i alle realtidssystemer, der er tilknyttet PBS. BEMÆRK: Et korrekt PIN-forsøg nulstiller optællingen af forkerte PINforsøg efter første og andet forkerte forsøg. Der er ingen tidsbegrænsninger på registreringen af forkerte PIN-forsøg. Meddelelse om PINblokering Kortudsteder modtager fra PBS elektronisk meddelelse om de foretagne forkerte PIN-forsøg den foretagne PIN-blokering. BEMÆRK: Kortudsteder modtager ikke meddelelse om nulstillede PINforsøg. Ophævelse af PINblokering Kun kortudsteder kan tage stilling til, om en PIN-blokering skal ophæves. Meddelelse om ophævelse indsendes elektronisk til PBS via PiNet.

14 Kortholders spærring af Dankort Spærremulighed Kortholder kan spærre sit Dankort hos PBS, såfremt kortudsteder har indgået aftale med PBS herom. Kortholder kan spærre kortet 24 timer i døgnet hos PBS. Anmeldelsestidspunkt PBS registrerer følgende oplysninger, da disse kan være af betydning for placering af ansvar for eventuelle tab i forbindelse med misbrug: Tidspunktet for anmeldelsen Tidspunktet for registrering af en spærring. Oplysninger til brug for spærring For at PBS kan spærre kortet, skal kortholder oplyse navn adresse, og kontonummer, kortnummer eller CPR-nummer, hvis det er muligt. Bemærk: Ved spærring hos PBS skal kortholder oplyse, hvilket pengeinstitut/filial kontoen føres hos. Hvis spærreanmeldelse er foretaget til PBS, fremsender PBS bekræftelse/meddelelse om spærring til kortudsteder.

15 Overvågning af Dankort Overvågnings system PBS har, på kortudstedernes vegne, etableret overvågning af Dankorttransaktionerne i Dankort-systemet, med henblik på at kunne forebygge tredjemandsmisbrug, ved at identificere atypiske transaktionsmønstre. Transaktioner, der af PBS vurderes at være foretaget af kortholder vil ikke medføre spærring. Spærring på grund af debitormisbrug kan alene ske på foranledning af kortudsteder. Hvilke transaktioner? Overvågningen sker online 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage på online transaktioner, der er foretaget i PIN-baserede betalingsløsninger online transaktioner i pengeautomater tilsluttet andre pengeinstitutter online transaktioner, der er foretaget i underskriftsbaserede betalingsløsninger (online) opkald til telefonspærrelisten (notasystemet) online transaktioner i egen ATM over 1.000,00 kr. indgår i overvågningen. Hvem overvåger? PBS Kundeservice foretager overvågningen i PBS ud fra internt definerede regler og retningslinjer. Forløb ved tredjemands misbrug Dette skema viser forløbet ved et eventuelt tredjemandsmisbrug: Fase Beskrivelse 1. PBS foretager transaktionsovervågning. 2. PBS vurderer, at der er tale om et potentielt tredjemandsmisbrug. 3. PBS spærrer det pågældende Dankort. BEMÆRK: Spærringen gælder herefter, indtil kortudsteder ophæver den. 4. PBS sender telefax til kortudsteder om spærringen. Fortsætter på næste side

16 Overvågning af Dankort, fortsat Fase Beskrivelse 5. Kortudsteder meddeler kortholder, at Dankortet er spærret. BEMÆRK: Kortudsteder skal selv meddele kortholder, at Dankortet er spærret. Ansvar for misbrug og tab PBS har intet ansvar for misbrug eller tab i forbindelse med overvågningen. Tilbagemelding Af hensyn til eventuel justering af overvågningsparametre, skal kortudsteder, så snart der har været kontakt til kortholder, meddele PBS, om spærringen var berettiget.

17 Hvornår får spærring effekt i online-løsninger Online spærrekontrol Spærringer/PIN-blokeringer foretaget hos PBS eller hos kortudsteder får straks effekt i online betalingsløsninger: PBS (PIN-baserede) PBS (telefonspærrelisten) PBS (underskriftbaserede) PBS (pengeautomatautorisation) PBS (internet-løsninger, betalingsautomater uden PIN, telefonordre, postordre) Egen datacentral (pengeautomater og kasseterminaler) Øvrige datacentraler (kasseterminaler). NOTE: Øvrige datacentraler (kasseterminaler) kan have både online og offline-spærrelistekontrol. Kortet kan ikke anvendes Betaling eller hævning kan ikke gennemføres i online-løsninger med Dankort, der er spærret PIN-blokeret ikke-registreret ikke-aktiveret udløbet slettet. Manglende tilgængelighed Hvis PiNet realtid eller datacentralen/pbs ikke er tilgængelig på spærretidspunktet, opdateres registrene, så snart systemerne igen er tilgængelige. Spærrekontrol grundlag Ved online-kontrol anvender PBS det fælles Dankort-register til spærrekontrol. Offline spærreliste kontrol PBS stiller ændringer til spærrelisteregistret til rådighed for visse forretninger. Spærringer får effekt den følgende dag ved normal ekspeditionstids begyndelse i offline betalingsløsninger. Som udgangspunkt er spærrelisten klar til afhentning i PBS fra kl om morgenen (senest kl ). Hvis weekendens leverancer ikke afhentes, vil modtageren få 3 leverancer mandag morgen (for fredag, lørdag og søndag). Transaktioner kan ikke gennemføres med Dankort, der er spærret, når forretningerne har indlæst dagens spærreoplysninger. BEMÆRK: Kun spærrede kort (ekskl. PIN-blokerede og slettede) indgår i registret.

18 Kortindløsning Indledning Dette afsnit fortæller, hvilke grænseflader og forpligtelser der er mellem pengeinstituttet og PBS. Du kan også læse, hvordan du som pengeinstitutmedarbejder behandler en henvendelse fra en forretning vedrørende en Dankort-indløsningsaftale, samt forholder dig til overtræk på kontoen som følge af træk fra PBS. Henvendelse fra forretninger Hvis pengeinstituttet får en henvendelse fra en forretning vedrørende Dankort-aftaler, skal forretningen henvises til PBS. Det gælder både nye indløsningsaftaler og ophør, ændringer af kontoforhold, ændringer af stamdata, forespørgsler til afregninger og anden forretningsservice. Henvendelse skal ske via pr. mail via telefon Telefonerne besvares hele døgnet. Pengeinstituttets forpligtelser Som udgangspunkt varetager PBS alle administrative opgaver vedrørende indløsning, men af praktiske årsager er der i sektoren aftalt neden for nævnte forpligtelser, som pengeinstituttet skal varetage. Forretningens konto Pengeinstituttet stiller konto til rådighed for forretningen til brug for indløsningsaftalen. PBS benytter forretningens konto til afregning af omsætning, træk af eventuelle priser og gebyrer, samt træk af omtvistede beløb, som følge af indsigelse mod en betalingstransaktion. Forretningsoplysninger Når PBS modtager en henvendelse fra en forretning vedrørende en indløsningsaftale, kan der være behov for dialog med pengeinstituttet vedrørende kontohavers/forretningens identitet og kontoforhold. Pengeinstituttet besvarer i den forbindelse telefoniske henvendelser fra PBS til brug for PBS behandling af forretningens ansøgning om indløsningsaftale. Pengeinstituttet bliver bedt om at forholde sig til følgende spørgsmål: Kan pengeinstituttet bekræfte forretningens oplysninger om identitet og kontoforhold? Hvor længe har pengeinstituttet haft engagement med forretningen? Har pengeinstituttet et godt og positivt kendskab til forretningen og ledelsen/indehaveren? Kan pengeinstituttet anbefale forretningen som Dankort-kunde? Hvis PBS har behov for yderligere oplysninger om en forretning, vil PBS fremsende en egentlig soliditetsforespørgsel.

19 Forretningens pengeinstitut Indledning Hvis PBS' træk på forretningens pengeinstitutkonto fører til tab for pengeinstituttet, skal PBS tilbagebetale det tabte beløb til pengeinstituttet. Krav om tilbagebetaling kan tidligst fremsættes, når det samlede tab, som følge af PBS' træk på kontoen, er opgjort. Krav om tilbagebetaling kan opstå som følge af PBS' træk af Dankortabonnement eller beløb i forbindelse med behandling af indsigelse mod en eller flere Dankort-transaktioner. Procedure ved tab i forbindelse med overtræk Hvis PBS' træk på betalingsmodtagers konto fører til overtræk, skal pengeinstituttet 1. søge at inddrive beløbet ved at følge pengeinstituttets sædvanlige procedure for inddækning af krav ved overtræk, eller 2. ud fra egen løbende kreditvurdering konkludere, at forsøg på inddrivelse ikke er mulig. Herefter kan pengeinstituttet fremsætte krav til PBS om tilbagebetaling af beløbet. Pengeinstituttet sender en til Nedenfor er angivet, hvilke informationer der skal oplyses til PBS samtidig med kravets fremsættelse. Når PBS har vurderet kravet og fundet dette berettiget, vil PBS straks tilbagebetale beløbet til pengeinstituttet. Beløbet indsættes på det kontonummer, hvor det oprindelige træk er sket. Situation Konkurs Dokumentation Oplysning om kurator og dekretdato Forretningsnummer Størrelsen af det beløb, der kræves tilbagebetalt Dokumentation for tabets opgørelse i form af kopi af kontoudtog for perioden fra tidspunktet for PBS' træk til tidspunktet, hvor tilbagebetalingskravet gøres gældende. Beskrivelse af tiltag for inddrivelse eller oplysninger om, hvorfor inddrivelse ikke er forsøgt. Fortsætter på næste side

20 Forretningens pengeinstitut, fortsat Situation Kontoforhold opgjort/opsagt Øvrige situationer, hvor tabet er opgjort Dokumentation Kopi af opsigelse eller anden dokumentation for ophør af kontoforhold Forretningsnummer Størrelsen af det beløb, der kræves tilbagebetalt Dokumentation for tabets opgørelse i form af kopi af kontoudtog for perioden fra tidspunktet for PBS' træk til tidspunktet, hvor tilbagebetalingskravet gøres gældende Beskrivelse af tiltag for inddrivelse eller oplysninger om, hvorfor inddrivelse ikke er forsøgt Forretningsnummer Størrelsen af det beløb der kræves tilbagebetalt Beskrivelse af tiltag for inddrivelse eller oplysninger om, hvorfor inddrivelse ikke er forsøgt Procedure i forbindelse med omsætning på fejlkonto Hvis omsætningen vedrørende Dankort-transaktioner overføres til en ikke aktiv konto, skal pengeinstituttet straks sikre, at beløbet returneres til PBS. Nedenstående procedure følges Trin Handling 1. Samme dag pengeinstituttet konstaterer en fejlpostering sender pengeinstituttet til en skal indeholde følgende oplysninger: Forretningsnummer og beløb At kontoen ikke findes/er opgjort 2. Pengeinstituttet indsætter beløbet på PBS' konto

21 Behandling af indsigelser Indhold Dette kapitel indeholder nedenstående afsnit: Rollefordeling i forbindelse med indsigelser Modtagelse og behandling af indsigelser Hvilken konto anvendes til kreditering Oversigt over indsigelsestyper. Indledning Kapitlet indeholder en beskrivelse af, hvordan kortudsteder skal behandle indsigelser i de tilfælde, hvor kortudsteder har mulighed for at tilbageføre en Dankort-transaktion fra kortindløser (PBS). Vejledningen omfatter således ikke Dankort-indsigelser i forbindelse med kontanthævning i andre pengeinstitutters pengeautomater eller kasser. Her skal pengeinstitutterne fortsat følge den gældende fremgangsmåde. Dvs. returnering skal fortsat ske via træk i mellemregning /trækseddel. Kortudsteders forretningsgang Kortudsteder skal udarbejde egne forretningsgange, der som minimum dækker nedenstående punkter: Vurdering af kortholders indsigelse, inden den indsendes til behandling hos PBS Information til kortholder og/eller standarder for korrespondance og øvrig kontakt med kortholdere vedrørende indsigelser Midlertidig kreditering af kortholdere under hensyntagen til lovgivning, kortholderregler mm. Honorering af kortholders indsigelser, uanset gyldig tilbageførselsgrund, jf. kortholderregler mm. Frister for indsendelse af indsigelse Der er fastsat tidsfrister for kunders indsendelse af indsigelse til indløser (PBS). Tidsfristerne fremgår af bilag 1.

22 Rollefordeling i forbindelse med indsigelser Kortudsteders opgaver/ansvar Kortudsteder har som hidtil det fulde ansvar for indsigelsesbehandling over for kortholder, herunder kontakt til, og kommunikation med kortholder vurdering af indsigelserne bestilling af evt. nota hos indløser vurdering af kortholders ansvar træk af evt. selvrisiko kreditering af kortholders konto oprettelse/indsendelse af indsigelsen til kortindløser. Kortudsteder skal som udgangspunkt dække transaktioner op til betalingsgarantien. Se evt. bilag 1. Hvis en forretning har spørgsmål om Dankort-indløsning henvises til PBS. Kortindløser (PBS opgaver) Kortindløser har det fulde ansvar overfor forretningen i forbindelse med indsigelsessager. Det vil sige kontakt til, og kommunikationen med forretningen vurdering af indsigelserne vurdering af forretningens ansvar evt. træk på forretningens konto kreditering af kortudsteder bestilling af nota hos forretningen.

23 Modtagelse og behandling af indsigelser Indledning Indsigelser kan indsendes til PBS på følgende måder via webportalen PBS Clara, eller via blanket. Anvendelse af portalen PBS Clara giver kortudsteder adgang til at se Dankort-transaktioner samt initiere indsigelser og notabestillinger i forbindelse hermed (se egen forretningsgang). Spørgsmål ved anvendelse af portalen kan rettes til PBS på mail Når kortudsteder anvender portalen Adgang til portalen sker i henhold til kortudsteders egne forretningsgange. Følg nedenstående Trin og handlingsmodel i forbindelse med en indsigelse. Trin Handling 1. På portalen indtastes kortnummer periode. Herefter vises en liste over transaktioner på det indtastede kortnummer i den valgte periode. 2. Kortudsteder vælger de transaktioner, som efter kortudsteders vurdering kan returneres. 3. Årsag til indsigelse vælges. Fortsætter på næste side

24 Modtagelse og behandling af indsigelser, fortsat Trin Handling 4. Systemet validerer returneringen i forhold til de gældende regler, og giver svar tilbage om, hvorvidt returnering er mulig. Webportalen viser en liste over de transaktioner, som er omfattet af indsigelsen. Hvis returnering er mulig returnering ikke er mulig Så vises det beløb, der maksimalt kan tilbageføres (transaktionsbeløbet minus betalingsgarantien). vil kortudsteder få det oplyst direkte i webportalen. 5. Hvis det maksimale beløb som angivet i skærmbilledet skal returneres, skal kortudsteder ikke foretage yderligere. Hvis et mindre beløb skal returneres, skal kortudsteder indtaste det beløb, der ønskes returneret. 6. Web portalen viser nu en liste over de transaktioner, som kan tilbageføres. Hvis kortudsteder kan godkende indsigelsen Så trykkes godkend. 7. Der oprettes en sag i systemet. En kvittering på skærmen viser de transaktioner, der tilbageføres, og som vil blive krediteret kortudsteder. Kvitteringen er en liste over de transaktioner, der er tilbageført, og som vil blive krediteret kortudsteder. Det unikke sagsnummer fremgår af kvitteringen til kortudsteder. Kortudsteder kan vælge at udskrive kvitteringen. For status på sagen i øvrigt kan kortudsteder søge på kortnummer eller sagsnummer i systemet. 8. Eventuel dokumentation arkiveres hos kortudsteder. Fortsætter på næste side

25 Modtagelse og behandling af indsigelser, fortsat Trin Handling 9. Normalt vil en sag herefter være afsluttet for kortudsteders vedkommende. Blanket Hvis kortudsteder ikke anvender webportalen, skal den af PBS udarbejdede indsigelsesblanket benyttes, se PBS opkræver et gebyr pr. transaktion, når blanketløsning benyttes, se prislisten. Indsigelser om manglende dækning faxes til PBS senest kl samme dag, som indsigelsen skal behandles. Følg nedenstående trin og handlingsmodel, når du vil sende en indsigelse Trin Handling 3. Indsigelsesblanket Dankort-indsigelser udfyldes på Det er vigtigt at blanketten udfyldes korrekt med kortnummer og transaktionsdato, årsag til indsigelse mv. 4. Den udfyldte blanket sendes til PBS, jf. vejledning på blanketten. 5. Når PBS modtager indsigelsen, sker følgende: PBS indtaster indsigelsen i webportalen senest 10 bankdage efter modtagelsen PBS udskriver en liste over transaktionerne med angivelse af, hvorvidt de kan returneres eller ej Listen sendes til kortudsteder. Kortudsteder faktureres for indsigelsen på basis af det samlede antal transaktioner, der er omfattet af indsigelsen. Kreditering af indsigelsesbeløb PBS anvender faktureringssystemet FS i forbindelse med kreditering af Dankort-indsigelser. Kortudsteder vil sædvanligvis modtage kreditering via PBS clearing 2 bankdage efter indtastning af indsigelsen i webportalen. På kortudsteders konto vil fremgå en postering pr. kreditnota og en postering pr. faktura. Af posteringen vil fremgå det nummer på den faktura eller kreditnota, som indeholder specifikation af beløbet. Fortsætter på næste side

26 Modtagelse og behandling af indsigelser, fortsat Gendebitering Uenighed mellem parterne Hvis forretningen gør indsigelse mod den foretagne returnering Så vil PBS behandle sagen på ny. Dette kan resultere i, at PBS fastholder returneringen eller PBS vurderer, at forretningens indsigelse er berettiget. Hvis PBS vurderer, at forretningens indsigelser er berettigede (forretningen kan f.eks. komme med yderligere dokumentation), vil PBS gendebitere kortudsteders konto samt fremsende information herom til kortudsteder. Accepteres gendebiteringen af kortudsteder, er sagen slut. Hvis ikke det er tilfældet, kontaktes PBS. Herefter vurderer PBS sagen og afslutter denne. Kortudsteder informeres om afgørelsen. Frist Hvis gendebitering ikke kan accepteres af kortudsteder, skal henvendelse til PBS ske senest 45 kalenderdage efter PBS gendebitering. Advisering Specifikationen (faktura eller kreditnota) indeholder en adviseringslinje pr. transaktion, som er returneret. Af adviseringsteksten fremgår: Kortnummer Sagsnummer Indsigelsesbeløb. Eksempel på en faktura/kreditnota findes i bilag 2. Vare nr. Nummer Tekst Dankort-indsigelse Dankort representment (gendebitering)

27 Hvilken konto anvendes til kreditering Indledning Når en indsigelse er accepteret, vil PBS kreditere kortudsteders konto. Kortudsteder er ansvarlig for kreditering af kortholders konto. Valg af kontonummer Hvis kortudsteder benytter webportalen til indsendelse af indsigelser, kan kortudsteder vælge, hvilke konti, der skal benyttes til kreditering i forbindelse med indsigelser. Kortudsteder har mulighed for at vælge konto afhængig af årsag til tilbageførsel: 1. Konto til brug for kreditering som følge af manglende dækning (overtræk på kortholders konto). 2. Konto til brug for kreditering som følge af øvrige indsigelser (tredjemandsmisbrug mv.). Kontoen kan være på h-reg. niveau (f.eks. ved centraliseret behandling af indsigelser) eller på filialniveau. Se egen forretningsgang, for yderligere information om de valgte kontonumre. Hvis kortudsteder ikke benytter webportalen til indsendelse af indsigelser, kan kortudsteder ikke vælge krediteringskonto. PBS vil benytte kortudsteders sædvanlige Dankort-kontonummer, som er registreret i FS. Hvem kan ændre kontonumre Kortudsteder vælger i forbindelse med opsætning af adgange til webportalen, hvilke brugere der har adgang til at oprette og ændre kontonumre. Se egen forretningsgang for yderligere information. Fortsætter på næste side

28 Oversigt over indsigelsestyper Indledning Dette kapitel beskriver de forskellige indsigelsesårsager. Den videre behandling af indsigelsen afhænger af følgende: Årsagen til indsigelsen Hvilken transaktionstype (hvordan kortet er læst, og hvordan transaktionen er godkendt af kortholder) Beløbets størrelse. BEMÆRK, at tilbageførsler mellem pengeinstitutter IKKE er omfattet af denne vejledning. Disse tilbageførsler skal som hidtil behandles i overensstemmelse med hævekortaftalens regler. Årsager til en indsigelse Der er mange forskellige årsager til en indsigelse. Behandling af indsigelsen beskrives præcist i forhold til de enkelte årsagstyper. VIGTIGT: Alle henvendelser fra kortholder skal ske til kortudsteder. Hvis ikke alle relevante oplysninger er tilgængelige, kan kortudstederen tjekke transaktioner i webportalen. Der er flere forskellige typer indsigelser. Overordnet kan årsagerne inddeles i 4 grupper: 1. Kortudsteders indsigelse 2. Kortholders indsigelse/tredjemandsmisbrug 3. Kortholders indsigelse/øvrige 4. Øvrige indsigelser (serietransaktioner, edankort, uindløst værdibon, andet). Særlig tilbageførselsret i betalingstjenesteloven kortholder kendte ikke det endelige beløb ved godkendelse Hvis kortholder ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse af betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på kontoen er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan kortholder have krav på tilbageførsel af betalingen. Indsigelsen er mest relevant i forbindelse med efterdebiteringer på hoteller og ved billeje hvorfor det ikke har den store relevans for Dankort. Det er ikke muligt/tilladt på Dankort at foretage efterdebiteringer. Kortholder skal godkende det fulde transaktionsbeløb. Et eksempel kan være transaktioner foretaget som led i en abonnementsaftale, hvor der trækkes et uforholdsmæssigt stort beløb. Fristen for kortholders henvendelse til pengeinstituttet er senest otte uger efter, at beløbet er trukket på kortholders konto, hvis kortholder mener at have krav på at få tilbageført en betaling. Når kortudsteder modtager en indsigelse, vurderes hvorvidt der er tale om et beløb, der overstiger, hvad man med rimelighed kunne forvente. Der er således tale om en konkret vurdering i den enkelte sag. Fortsætter på næste side

29 Oversigt over indsigelsestyper, fortsat Oversigt over kortudsteders indsigelse Årsagskode Forkortet navn i webportal Beskrivelse Manglende dækning/beløb over betalingsgaranti For sent afregnet/manglende dækning Mgl. dækning/beløb over bet.garanti For sent afregnet/ mgl. dækning Der er ikke dækning på kortholders konto for transaktionsbeløbet. Beløb over betalingsgarantien kan returneres. Der er ikke dækning på kortholders konto for transaktionsbeløbet, og transaktionen er afregnet for sent. Kortudsteder kan gøre indsigelse, hvis transaktionen modtages i PBS senere end 9 dage fra købsdatoen. For edankort 33 kalenderdage. Hele transaktionsbeløbet kan returneres. Kortet spærret på købsdato/ offline transaktion Kortet spærret på købsdato/offline trx. Transaktionen er foretaget på et tidspunkt, hvor kortet var spærret. Hele transaktionsbeløbet kan returneres. Fortsætter på næste side

30 Oversigt over indsigelsestyper, fortsat Oversigt over tredjemandsmisbrug Årsagskode Forkortet navn i webportal Beskrivelse Tredjemandsmisbrug og PIN terminal Tredjemandsmisbrug signatur Ej modtaget nota med underskrift Tredjemandsmisbrug PIN terminal Tredjemandsmisbrug signatur Ej modt. nota med underskrift Tredjemandsmisbrug i PIN-baserede terminaler og betalingsløsninger, inkl. værdibonløsninger. Beløb over betalingsgarantien kan returneres. Tredjemandsmisbrug i signaturbaserede betalingsløsninger. Hele transaktionsbeløbet kan returneres. Det er et krav, at kortudsteder har rekvireret nota. Den bestilte nota er ikke modtaget fra kortindløser, eller den modtagne nota har ingen underskrift. Hele transaktionsbeløbet kan returneres. Tredjemandsmisbrug fjernsalg Tredjemandsmisbrug fjernsalg Tredjemandsmisbrug ved fjernsalgstransaktioner. Hele transaktionsbeløbet kan returneres. For sent afregnet/ tredjemandsmisbrug For sent afregnet/ tredjemandsmisbrug Transaktionen er afregnet for sent, og der er tale om tredjemandsmisbrug. Kortudsteder kan gøre indsigelse, hvis transaktionen modtages i PBS senere end 9 dage fra købsdatoen. For edankort 33 kalenderdage. Hvis der er tale om signaturbaseret løsning, skal kortudsteder først rekvirere nota. Hele transaktionsbeløbet kan returneres. Fortsætter på næste side

31 Oversigt over indsigelsestyper, fortsat Oversigt over kortholders indsigelse Årsagskode Forkortet navn i webportal Beskrivelse Abonnement opsagt Abonnement opsagt Gælder kun fjernsalgstransaktioner. Kortholder har opsagt et abonnement men faktureres fortsat. Kortholder bør først kontakte forretningen med henblik på, at de kan ordne sagen indbyrdes. Hele transaktionsbeløbet kan returneres. Fortrydelsesret udnyttet Fortrydelsesret udnyttet Gælder kun fjernsalgs transaktioner. Kortholder har bestilt en vare, men udnyttet sin fortrydelsesret, ved at undlade at modtage, eller afhente varen. Det vil sige kortholder har aldrig nået at have varen i hånden. Kortholder skal først kontakte forretningen med henblik på, at de kan ordne sagen indbyrdes. Hele transaktionsbeløbet kan returneres. Dobbelt transaktion Dobbelt transaktion Den samme transaktion er trukket mere end én gang. Der skal være tale om to (eller flere) identiske transaktioner. Hele transaktionsbeløbet hidrørende fra de for meget debiterede transaktioner kan returneres. Fortsætter på næste side

32 Oversigt over indsigelsestyper, fortsat Årsagskode Forkortet navn i webportal Beskrivelse Kortholder ej godkendt hele beløbet Kortholder ej godkendt hele beløbet Gælder kun fjernsalgstransaktioner. Det debiterede beløb er ikke det beløb, kortholder har accepteret. Kortholder skal først kontakte forretningen med henblik på, at de kan ordne sagen indbyrdes. Differencen mellem det korrekte beløb, og det debiterede beløb kan returneres. Varen/ydelsen er ej leveret Varen/ydelsen ej leveret Gælder kun fjernsalgstransaktioner. Kortholder har bestilt en vare/ydelse, som ikke er leveret. Kortholder skal først kontakte forretningen med henblik på, at de kan ordne sagen indbyrdes. Hele transaktionsbeløbet kan returneres. Beløb ej kendt ved godkendelse af transaktionen Årsagen kan ikke vælges i portalen. Kontakt i stede PBS Card Dispute på mail Hvis kortholder ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse af betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på kontoen er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan kortholder have krav på tilbageførsel af betalingen. Kortholder skal først kontakte forretningen med henblik på, at de kan ordne sagen indbyrdes. Dette skal dog vurderes lempeligt

33 Kortudsteder indsigelse Indhold Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de indsigelser, som kortudsteder alene kan initiere. Nedenstående afsnit er omfattet: Manglende dækning For sent afregnet/manglende dækning Kort spærret på købsdato/offline transaktioner.

34 Manglende dækning Indledning Hvis der ikke er dækning på kortholders konto for de gennemførte Dankorttransaktioner, kan kortudsteder tilbageføre beløb over betalingsgarantien. Krav Hvis der er dækning for en del af transaktionsbeløbet, må kortudsteder kun tilbageføre den del af transaktionsbeløbet, der ikke er dækning for. Tidsfrister og betalingsgaranti Der henvises til bilag 1. (samlet oversigt over indsigelsesgrupper og årsager). Procedure Hvis Så der er helt eller delvis manglende dækning på kortholders konto kan kortudsteder returnere den del af transaktionsbeløbet, der overstiger betalingsgarantien og som der ikke er dækning for. Beløb under betalingsgarantien kan ikke returneres. Eksempel: En transaktion på kr ,00 er foretaget ved aflæsning af chip, og der er benyttet PIN kode. Kortudsteder konstaterer, at der ikke er dækning for beløbet, når transaktionen posteres på kortholders konto. Kortudsteder kan returnere kr. 500,00 (transaktionsbeløb kr ,00 minus betalingsgaranti kr ,00) til kortindløser.

35 For sent afregnet/manglende dækning Indledning Kortudsteder opdager ved gennemgang af konti, at der ikke er dækning på kortholders konto for en eller flere Dankort-transaktioner, og transaktionen/erne er afregnet for sent. Procedure Hvis Så der ikke er dækning på kortholders konto for transaktionen, og transaktionen er modtaget i PBS 9 kalenderdage efter købsdatoen, kan kortudsteder returnere hele transaktionsbeløbet For edankort-transaktioner, se afsnittet edankort.

36 Kort spærret på købsdato/offline transaktioner Indledning Kortudsteder opdager ved gennemgang af konti, at kortet var spærret på købstidspunktet. Procedure Hvis Så transaktionen er sket på et tidspunkt (købsdato og tid), hvor kortet var spærret kan det fulde transaktionsbeløb returneres. Information om købsdatoen og tidspunkt kan findes i webportalen.

37 Kortholderindsigelse/tredjemandsmisbrug Indhold Kapitlet indeholder en beskrivelse af, hvordan kortudsteder skal forholde sig i forbindelse med et tabt/stjålet kort, herunder indsigelsesårsag, samt en beskrivelse af behandlingen af indsigelser om misbrug i de forskellige situationer. Dette kapitel indeholder nedenstående afsnit: Tredjemandsmisbrug PIN terminal Tredjemandsmisbrug signatur Tredjemandsmisbrug/fjernsalg Tredjemandsmisbrug/for sent afregnet Misbrugsrapportering. Indledning Kortholder henvender sig typisk hos kortudsteder i forbindelse med, at kortet er tabt/stjålet, og der er transaktioner på kontoudtoget, som kortholder ikke har foretaget. Tidsfrister og betalingsgaranti Der henvises til bilag 1. Indrapportering Kortudsteder skal huske at indrapportere misbrug til PBS. Der henvises til blanket, som findes i Dankort-håndbogen bilag

38 Tredjemandsmisbrug/PIN terminal Indledning Kortholder genkender ikke en eller flere transaktioner på sit kontoudtog. Kortudsteder konstaterer, at der er tale om PIN-transaktioner. Kortudsteder skal sikre sig, at kortet er spærret, og følge nedenstående procedure ved indsigelsen. Procedure Hvis Så kortholder hævder, at han/hun ikke har deltaget i en eller flere transaktioner, hvor der er brugt PIN-kode, og underskriver en tro og love erklæring kan kortudsteder returnere den del af beløbet som overstiger betalingsgarantien. Indrapportering Kortudsteder skal huske at indrapportere misbrug til PBS. Der henvises til blanket, som findes i Dankort-håndbogen bilag

39 Tredjemandsmisbrug/signatur Indledning Kortholder genkender ikke en eller flere transaktioner på sit kontoudtog. Kortudsteder konstaterer, at der er tale om signaturbaserede transaktioner. Kortudsteder skal sikre sig, at kortet er spærret, og følge nedenstående procedure ved indsigelsen. Procedure Hvis Så kortholder hævder, at han/hun ikke har deltaget i en eller flere transaktioner, hvor der er brugt underskrift skal kortudsteder rekvirere en nota for den/de pågældende transaktion(er), jf. afsnit notabestilling kortudsteder modtager nota med underskrift skal kortudsteder forelægge notaen for kortholder kortholder fastholder indsigelsen og underskriver tro og love erklæring, og kortudsteder samtidig vurderer, at der ikke er tale om kortholders eget forbrug kan kortudsteder returnere hele transaktionsbeløbet. Benyt årsagskode tredjemandsmisbrug signatur nota ikke modtages inden 30 dage efter bestilling, eller den modtagne nota ikke indeholder underskrift kan kortudsteder returnere hele transaktionsbeløbet. Benyt årsagskode ej modtaget nota med underskrift. BEMÆRK, at det er vigtigt, at kortudsteder vælger den rigtige indsigelsesårsag, da PBS kan vælge at godtgøre forretningen beløb op til betalingsgarantien, hvis forretningen kan levere en nota med underskrift. Indrapportering Kortudsteder skal huske at indrapportere misbrug til PBS. Der henvises til blanket, som findes i Dankort-håndbogen bilag

40 Tredjemandsmisbrug/fjernsalg Indledning Kortholder genkender ikke en eller flere transaktioner på sit kontoudtog. Kortudsteder konstaterer, at der er tale om fjernsalgstransaktioner. Kortudsteder skal sikre sig, at kortet er spærret, og følge nedenstående procedure ved indsigelsen. Inden indsigelsen fremsendes, anbefales det, at kortholder, evt. med hjælp fra kortudsteder, har forsøgt at afklare udestående med forretningen. I henhold til betalingstjenesteloven skal Kortholder have forsøgt at kontakte forretningen før der kan gøres indsigelse, hvis der er tale om fjernsalgskøb og kortholder gør gældende, at: det debiterede beløb er højere end aftalt varen eller ydelsen ikke er leveret kortholder har benyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret ved at undlade at afhente eller modtage varen eller ydelsen. Procedure Hvis Så kortholder hævder, at han/hun ikke har deltaget i en eller flere fjernsalgstransaktioner, og underskriver en tro og love erklæring kortudsteder vurderer, at indsigelsen er berettiget skal kortudsteder vurdere indsigelsen kan hele transaktionsbeløbet returneres. OBS Det er vigtigt, at kortudsteder foretager en vurdering af indsigelsen og bl.a. undersøger BEMÆRK om kortholder har besøgt den pågældende forretnings website, og i givet fald, hvordan købsaccepten har fundet sted om der er tale om en vare, som er på vej til kortholder, eller om der kan være forskel på forretningsnavn på kontoudskrift og det daglige navn på forretningens hjemmeside. Se evt. på portalen for yderligere information. Ved uberettigede indsigelser faktureres kortudsteder for en pris pr. transaktion jf. gældende prisblad. For edankort henvises til afsnittet herom. Indrapportering Kortudsteder skal ikke indberette tredjemandsmisbrug v/fjernsalg, idet PBS som hidtil fører statistik over indsigelser mod internettransaktioner.

41 Tredjemandsmisbrug/for sent afregnet Indledning Kortholder genkender ikke en eller flere transaktioner på sit kontoudtog. Kortudsteder konstaterer, at der er tale om transaktioner, som er afleveret for sent fra forretningen. Kortudsteder skal sikre sig, at kortet er spærret, og følge nedenstående procedure ved indsigelsen. BEMÆRK: Ved fjernsalgstransaktioner følges proceduren i afsnittet tredjemandsmisbrug/fjernsalg. Procedure ved PINtransaktioner Hvis kortholder hævder, at han/hun ikke har deltaget i en eller flere transaktioner, og underskriver en tro og love erklæring, samtidig med, at transaktionen er clearet senere end 9 bankdage fra købsdatoen Så kan kortudsteder returnere hele transaktionsbeløbet. Benyt årsagskode tredjemandsmisbrug/for sent afregnet. Procedure ved signaturbaserede transaktioner Hvis kortholder hævder, at han/hun ikke har deltaget i en eller flere transaktioner, der er clearet senere end 9 kalenderdage fra købsdatoen kortudsteder modtager en nota med underskrift kortholder fastholder indsigelsen og underskriver tro og love erklæring, og kortudsteder samtidig vurderer, at der ikke er tale om kortholders eget forbrug nota ikke modtages inden 30 dage efter bestilling, eller den modtagne nota ikke indeholder underskrift Så skal kortudsteder rekvirere en nota, jf. afsnit notabestilling skal kortudsteder forelægge notaen for kortholder kan kortudsteder returnere hele transaktionsbeløbet. Benyt årsagskode tredjemands misbrug/for sendt afregnet kan kortudsteder returnere hele transaktionsbeløbet. Benyt årsagskode ej modtaget nota med underskrift. Indrapportering Kortudsteder skal huske at indrapportere misbrug til PBS. Der henvises til blanket, som findes i Dankort-håndbogen bilag

42 Misbrugsrapportering Indledning Kortudsteder skal indberette alle sager vedrørende tredjemandsmisbrug til PBS, uanset baggrunden for misbruget (tab, stjålet eller andre omstændigheder), bortset fra misbrug i forbindelse med fjernsalg. Procedure Indberetning skal ske umiddelbart efter sagens afslutning, dog senest den sidste bankdag i måneden uanset om kortholder hæfter helt eller delvist for tabet, skal hele transaktionsbeløbet indberettes uanset om transaktionsbeløbet kunne returneres til forretningen, skal hele transaktionsbeløbet ligeledes indberettes. Kortudsteder udfylder blanket "tredjemandsmisbrugsskema". Der henvises til Dankort-håndbogen bilag

43 Kortholderindsigelse/øvrige Indhold Dette kapitel indeholder nedenstående afsnit: Fjernsalgsregler Dobbelttransaktion Abonnement opsagt Fortrydelsesret udnyttet Kortholder ej godkendt hele beløbet Varen/ydelsen ej leveret. Indledning Kapitlet indeholder en overordnet beskrivelse af de regler, der gælder for fjernsalg, herunder lov om visse forbrugeraftaler, og Forbrugerombudsmandens retningslinjer for fjernsalg. Desuden beskriver kapitlet yderligere indsigelsesmuligheder for kortholder, som ikke er dækket af tidligere kapitler. Indsigelsesårsag Krav De i kapitlet indeholdt indsigelsestyper vedrører alle fjernsalg, bortset fra indsigelse vedrørende dobbelttransaktion, som også kan forekomme i andre situationer. Kortholder bør først kontakte forretningen med henblik på, at de kan ordne sagen indbyrdes.

44 Fjernsalgsregler Indledning I dette afsnit behandles indsigelser mod fjernsalgstransaktioner af typerne, internetbetaling, postordrebetaling, telefonordrebetaling samt abonnementsbetaling. Forbrugerombudsmandens retningslinjer for fjernsalg Forbrugerombudsmandens retningslinjer for fjernsalg var oprindeligt udstedt i medfør af markedsføringsloven og betalingskortloven/betalingsmiddelloven og havde til hensigt at beskytte forbrugerne i tilfælde, hvor transaktioner kan gennemføres blot ved oplysning om kortnummer og/eller uden brug af PIN-kode eller underskrift. Retningslinjerne er videreført i betalingstjenesteloven. Det betyder, at betalingstjenesteloven definerer en række tilfælde, hvor kortudsteder skal stille en debitering i bero, dvs. midlertidigt kreditere kortholders konto, mens en indsigelse fra kortholder behandles. Samtidig stilles der krav om, at kortholder skal have forsøgt at kontakte forretningen, før der kan gøres indsigelse. Det drejer sig om følgende tilfælde: Transaktionen er hverken foretaget eller bemyndiget af kortholderen. Debiteringen overstiger det beløb, der er aftalt med betalingsmodtageren. Den bestilte ydelse er ikke leveret. Kortindehaver eller den angivne modtager har udnyttet en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret, ved at udlade at modtage eller afhente den bestilte ydelse. I dialogen med kortholder, i forbindelse med indsigelsen, er det vigtigt, at kortudsteder sikrer sig, at en af ovenstående betingelser er opfyldt, inden der gøres indsigelse. Se nærmere under de enkelte indsigelsesårsager. Lov om visse forbrugeraftaler Fjernsalg defineres og reguleres i øvrigt af lov om visse forbrugeraftaler mv. Forbrugeraftaleloven fastsætter bl.a. regler for den erhvervsdrivendes oplysningspligt i forbindelse med fjernsalgsaftaler. Desuden reguleres forbrugerens fortrydelsesret i loven. Som udgangspunkt har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret ved fjernsalg, medmindre der er tale om særlige kategorier af varer/ydelser eller varer/ydelser tilpasset forbrugerens behov. De kategorier af varer/ydelser, der er undtaget fra fortrydelsesretten er bl.a. aftaler om indkvartering, transport, forplejning, herunder servering og catering, rekreative fritidsaktiviteter, herunder underholdnings idræts- og lignende kulturbegivenheder, finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., aftaler om værdipapirer eller finansielle tjenesteydelser, hvis værdipapirets eller tjenesteydelsens pris afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som leverandøren ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden, samt spil og lotteri. Det betyder, at rejser, hotelophold, billeje, billetkøb o. lign. ikke er omfattet af den lovpligtige fortrydelsesret, ligesom man ikke kan fortryde køb af en lottokupon, selv om den er købt på internettet. Forbrugerombudsmandens hjemmeside indeholder en række nyttige oplysninger til såvel erhvervsdrivende som forbrugere (nettjek for erhvervsdrivende henholdsvis nettjek for forbrugere).

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger

Forretningsgang for returnering af Dankort-internetbetalinger Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Forretningsgang for returnering

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur

4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur 4) Jeg har returneret/afbestilt min vare/ydelse, men har ikke fået beløbet retur Du kan gøre indsigelse, hvis du har betalt varen/ydelsen med Dankort og du har udnyttet din lovbestemte fortrydelsesret

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort Brugervejledning Indhold 1. Indledning... 2 2. Fysisk handel... 2 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 2 2.2. Krav til terminaler... 2 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

INDSIGELSESBLANKET Mobilpenge. Blanketten skal udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver

INDSIGELSESBLANKET Mobilpenge. Blanketten skal udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver INDSIGELSESBLANKET Mobilpenge Blanketten skal udfyldes elektronisk eller med blokbogstaver A (udfyldes af Alm. Brand Bank) Dato Reg.nr. Alm. Brand Bank Midtermolen 7 2100 København Ø Faxnr. 35 47 87 12

Læs mere

TellerAftale Brugervejledning

TellerAftale Brugervejledning Juli 2011.1 TellerAftale Brugervejledning Teller is part of the Nets group Teller A/S, CVR-nr. 27226086 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 3. Selvbetjente automater... 3 4. Nethandel... 4

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort brugervejledning 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 3 2.2. Krav til terminaler... 3 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Sydbank visa/dankort Private Banking

Sydbank visa/dankort Private Banking Sydbank visa/dankort Private Banking Regler Juni 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 4 Regler Fortrydelsesret privatkunder 19 Gode råd om Sydbank Visa/Dankort Private Banking 20 Gode

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. Fysisk handel Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger Fysisk handel De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af trans aktioner med betalingskort, og heldigvis går langt de fleste godt. Men selv

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Brugervejledning

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Brugervejledning Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Brugervejledning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvilke korttyper kan anvendes...2 2. Fysisk

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort... 3 Ordliste... 18 Gode Dankort råd... 19 Gode råd når du handler på nettet... 21 Uddrag af Lov om betalingstjenester... 23 Prisliste...

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler Indhold 1. Definitioner...2 2. Aftalens omfang...3 3. Brug af og rettigheder til varemærker...4 4. Kontrolprocedure...4 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne.

Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og 31. december er ikke ekspeditionsdage i pengeinstitutterne. Regler for VISA Dankort Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor De kan anvende kortet. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage samt grundlovsdag,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort -råd Før brug

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort

Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning i den praktiske

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre

Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger. internethandel og post- og telefonordre Sikkerhed ved modtagelse af kortbetalinger internethandel og post- og telefonordre De fleste er ærlige heldigvis! Hvert år gennemføres millioner af transaktioner med betalingskort, og heldigvis går langt

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1 Indhold 1. Definitioner...3 2. Aftalens omfang...4 3. Brug af og rettigheder til varemærker...5 4. Kontrolprocedure...5 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208

Visa Electron. Regler. Januar 2009 4504.1208 Visa Electron Regler Januar 2009 Gode råd om Visa Electron Pas godt på kortet, hold øje med det, og lad ikke andre låne det. Kortet er dit og kun dit. Husk din pinkode. Hvis den er svær at huske, så brug

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling foretaget med dit Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, der er gennemført

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere