Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen"

Transkript

1 Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant positiv tendens. I denne udgave af DI Videnrådgivernes (VI) konjunkturbarometer præsenteres de seneste tal for den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen. De seneste tal inkluderer januar måned Vi har i forhold til tidligere udgaver af VI s konjunkturbarometer valgt at tage delbranchen HR og rekruttering ud og inddrage Juridisk bistand og Bogføring og revision for bedre at afspejle vores medlemssammensætning. Yderligere er to branchekoder fjernet for delbranchen IT-rådgivning (se sidst i dokumentet). Disse ændringer vil betyde, at figuren med indenlandsk omsætning i videnrådgiverbranchen vil have et lidt anderledes udseende end den forrige. Den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen oplevede en stærkt stigende tendens sidst i 2011 og den første måned af 2012, hvilket ses af figuren nedenfor. Indenlandsk omsætning på videnrådgiverbranchens område 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr. Mia. kr Kilde: Danmarks Statistik Den indenlandske omsætning har været stabil gennem 2010 og 2011 og befundet sig på et niveau lige over mia. kr. Den er nu steget til mia. kr., hvilket svarer til rekordniveauet for den indenlandske omsætning i 2008, før finanskrisen for alvor gjorde sit indtog. 1

2 Videnrådgiverbranchen er kommet flot gennem finanskrisen med et mindre fald i den indenlandske omsætning i 2009 til lidt under mia. kr., men omfanget af faldet er mindre end i andre brancher (se figur nedenfor). Den seneste stigning i den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen kan også spores i andre brancher og vidner om mere optimisme for den nærmeste fremtid. Indeks, 2005 = Indeks, 2005 = Indenlandsk omsætning på hovederhverv Sæsonkorrigeret, 3 mdr. gns Fremstilling Handel Videnrådgiverne Transport ekskl. skibsfart og persontransport Service Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jan Udviklingen i videnrådgivernes delbrancher Tabellen nedenfor viser udviklingen i den indenlandske omsætning for videnrådgiverbranchens underbrancher fra 2007 og frem til og med Det ses, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen i 2011 var 134 mia. kr. Tabellen viser, at branchens indenlandske omsætning steg med henholdsvis 7,2 pct. og 6,5 pct. i 2007 og I 2009, da finanskrisen var på sit højeste, faldt omsætningen med 5,1 pct., mens en vis stabilisering har været at spore i 2010 og 2011 med vækstrater lige under 1,5 pct. 2

3 IT-rådgivning, der udgør lidt over 30 pct. af videnrådgiverbranchen målt på indenlandsk omsætning, har vist stabile og høje vækstrater over perioden 2007 til I 2011 havde IT-rådgivning en vækst på 5,8 pct., hvilket i høj grad bidrog til den positive vækstrate for hele videnrådgiverbranchen på 1,4 pct. samme år. De to delbrancher, der har præsteret de højeste årlige vækstrater i 2011, var henholdsvis Teknologisk rådgivning og Design, som begge havde en vækstrate på 10,5 pct. Teknologisk rådgivning udgør lidt over 7 pct. af videnrådgiverbranchen, og derfor bidrog denne delbranche også væsentligt til den samlede vækst for videnrådgiverbranchen. Juridisk bistand var den delbranche i videnrådgiverbranchen, der havde den tredje højeste vækst i 2011 på 7,8 pct. Rådgivning indenfor bygge og anlæg oplevede en vækst på -8,2 pct. i 2011 og har fortsat svære betingelser. Aktiviteten i dansk byggeri er på et lavt niveau og forventes at forblive lav de kommende år. Derfor vil rådgivning indenfor bygge og anlæg få svært ved at genere de høje vækstrater, som sås før Markedsanalyse og meningsmåling var den delbranche, der havde den laveste årlige vækstrate i 2011 på -19,6 pct. Da Markedsanalyse og meningsmåling er en forholdsvis lille delbranche i videnrådgiverbranchen, kan små ændringer i den indenlandske omsætning føre til store udsving i den årlige vækstrate. Dog skal disse tal tolkes med varsomhed, da det store fald meget vel kan skyldes, at nogle virksomheder i denne gruppe har skiftet branchekoder for nylig. 3

4 Forventninger til 1. kvartal 2012 DI s Virksomhedspanel foretager hvert kvartal en spørgeskemaundersøgelse blandt DI s medlemsvirksomheder, hvor der bliver spurgt ind til forventningerne til det kommende kvartal. Undersøgelsen for 1. kvartal 2012 blev foretaget blandt 458 medlemmer af DI, heraf 51 medlemmer af DI Videnrådgiverne, hvor forventningerne til omsætning, indtjening og beskæftigelse for videnrådgiverbranchen er gengivet i figuren nedenfor. 0,5 DI's konjunkturindikator - 1. kvartal 2012 Beskæftigelsesvægtede nettotal af vurderingerne til det kommende kvartal i forhold til samme kvartal året før 0,0-0,5 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammenvejet konjunkturindikator Anm.: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Kilde: DI's Virksomhedspanel - Survey blandt 458 medlemsvirksomheder. Afsluttet medio december Det ses, at de 51 adspurgte videnrådgivervirksomheder generelt har haft positive forventninger til omsætning, indtjening og beskæftigelse i 1. kvartal Dette gælder især for omsætning og indtjening, men der er samtidig en lille positiv forventning at spore for beskæftigelsen. Disse positive forventninger skaber tilsammen en positiv sammenvejet konjunkturindikator. Forventningerne til 1. kvartal 2012 stemmer fint overens med, hvad figuren for den indenlandske omsætning for videnrådgiverbranchen illustrerer. Figuren viser en stigning i den indenlandske omsætning i første måned af 2012, hvilket afspejler forventningerne til omsætningen fra DI s virksomhedspanel. På trods af det positive billede skal man holde sig for øje, at forventningerne til 1. kvartal 2012 bliver sammenlignet med forventningerne til samme kvartal året forinden. I 1. kvartal 2011 var forventningerne fortsat præget af usikkerhed i kølvandet på finanskrisen og derfor også mere beskedne, end hvad vi ser i dag. 4

5 DI s Virksomhedspanel for 2. kvartal 2012 er under proces på nuværende tidspunkt. Når forventningerne til 2. kvartal 2012 er færdigbearbejdet, vil vi snarest derefter offentliggøre dem til medlemmer af DI Videnrådgiverne. Branchekoder Danmarks Statistik Videnrådgivernes brancher Branchekoder DB 07 IT-rådgiv ning Computerprogrammering Konsulentbistand v edr. informationsteknologi Markedsanaly se og meningsmåling Markedsanaly se og offentlig meningsmåling Management Virksomhedsrådgiv ning og anden rådgiv ning om drift Public relations og kommunikation Markedsføring og kommunikation Reklamebureauer Anden reklamev irksomhed Reklameplads i medier Rådgiv ning - By gge & anlæg Rådgiv ning inden for by ggeri og anlægsarbejder Andre informationstjenester IPR og anden forretningsserv ice Andre liberale, v idenskabelige og tekniske tjenestey delser i.a.n Anden forretningsserv ice i.a.n Anden teknisk rådgiv ning Teknologisk rådgivning Teknisk afprøv ning og kontrol Anden måling og teknisk analy se Rådgiv ning inden for produktions- og maskinteknik Design Industriel design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Juridisk bistand Juridisk bistand Bogføring og rev ision Bogføring og rev ision, skatterådgiv ning 5

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 3. kvartal 2013 Øjebliksbillede 3. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 13 Der er tegn på et løft i aktiviteten i 1, både hvad angår den generelle økonomi og byggebranchen. Fremrykningen af Vækstplan DK i finansloven

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv

Jobbene udebliver i de tre hovederhverv Væksten de kommende år bliver for lav til for alvor at kaste arbejdspladser af sig i de tre private hovederhverv. Kun privat service kan se frem til en beskæftigelsesfremgang, som dog tegner til at blive

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012

Indhold BILBRANCHEN JUNI 2012 Indhold Det hurtige brancheoverblik... 2 Udviklingen i prisindekset... 2 Omsætningen i branchen... 2 Forbrugerne afventer... 3 Bilhandlen... 3 Vurderinger og forventninger... 3 Nybilsalget... 4 Brugtvognssalget

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3

Niveau 2012 2012 2013 2014 2015 Mia. kr. Procentvis mængdeændring 1.824-0,4 0,3 1,5 1,7 901 0,5 0,2 1,3 2,2 992 0,2 0,8 3,4 4,3 608-0,5 1,8 3,1 4,3 Udsigt til svag fremgang i byggeriet #1 #7. november 13 Side 1 di.dk Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 52-2

KonjunkturNYT - uge 52-2 KonjunkturNYT - uge -. december 1 9. januar 1 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal 1 Lille fald i bruttoledigheden i november Stilstand i industriproduktionen, men på et højere niveau end i 13 Vareeksporten

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere