AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde"

Transkript

1 Møde den: Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Inger Schoonderbeek Hansen, Peter Bakker, Julie Lindhardt Høimark (stud.rep. Medier og Journalistik), Signe Nygaard Pedersen (stud.rep. Musikvidenskab og Dramaturgi), Mathias Risom Kristensen (stud.rep. Æstetik og Kultur og Kunsthistorie), Anders Birk Christiansen (stud.rep. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur), Anna Klein (stud.rep. Engelsk), Camilla Lodberg Holck Madsen (stud.rep. Tysk og Romanske Sprog), Søren Sandager Sørensen (stud.rep. Semiotik og Lingvistik), Ken Henriksen, Hanne Johansen, Johanne Gregor Nielsen (observatør SNUK), Charlotte Christensen (observatør VEST), Ditte C. Lindved (observatør Nordisk), Lill Darling Albert (observatør Ret/Litt), Leonardo Cecchini (Observatør Tysk/Romansk) Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Kasper Lie Dato: 15. januar 2015 Ref: KL Fraværende: Med afbud: Unni From, Caroline Lundqvist (stud.rep. Informationsvidenskab og Digital design) Uden afbud: Emma Mathilde Krog (stud.rep. Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi) Side 1/20 1. Godkendelse af referat og dagsorden 2. Indkomne sager 3. Udskiftning af FirstClass og AULA med Blackboard 3.1 Exit fra FirstClass og AULA 3.2 Kommunikation gennem Blackboard 3.3 Kommunikation til studerende om studieadministrative forhold 4. Forslag fra UFU erne til de kommende møder 4.1 Informationsvidenskab og Digital Design: Specialevejledning 4.2 DRAMUS: Placering af eksaminer 4.3 Litteraturhistorie: Studiemiljø og stress 4.4 Litteraturhistorie: Udlandsophold 5. Etablering af bedre kontakt mellem Nævnet og resten af Instituttet 6. KA-optag 2016 og Kvote 2, BA-optag KA-optag Kvote 2, BA-optag Orientering 7.1 Information til og fra Studieleder Uddannelseskvalitet og studienævnsbetjening (SNUK), AR Aarhus Universitet Tåsingegade Aarhus C Tlf.: Fax:

2 7.1.1 Status på nye aftagerpaneler Maks. studietider 7.2 Information til og fra Studienævnsformand og -næstformand 7.3 Information til og fra VEST Side 2/20 8. Evt. 8.1 Masteruddannelser 9. Konstituering af nyt studienævn 9.1 Orientering ved afgående formand 9.2 Evaluering af det gamle nævns arbejde 9.3 Fastsættelse af mødeplan 9.4 Valg af ny formand 9.5 Valg af ny næstformand 10. Nye medlemmer til forretningsudvalg 1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsorden godkendes, eventuelle væsentlige beslutningspunkter udsendes i Institutledelsens nyhedsbrev. Referater fra Studienævnsmøderne og godkendes med følgende rettelser: Referatet fra : Tilføj prodekanens hyrdebrevsdefinition: Et hyrdebrev er en reaktion på udefrakommende vilkår og rammer, der tilsiger, at vi handler på en bestemt måde Nævnet udformer en udtalelse til prodekanen på februarmødet som indeholder Nævnet utilfredshed med Hyrdebrevets regler vedr. Undervisning som forudsætning for prøver. Afklaring af hvornår elektronisk evaluering forventes at igangsættes. Søren Balslev Franzén kontaktes. 2. Indkomne sager Ingen sager til behandling i Nævnet. 3. Udskiftning af FirstClass og AULA med Blackboard Som en følge af den forestående lukning af FirstClass og AULA har Nævnet inviteret Charlotte Theresa Christensen (VEST), Signe Hvid Maribo (Kommunikation, Arts), Birthe Moskjær Aagesen (CUDIM) således Nævnet kan blive informeret om lukningsprocessen. 3.1 Exit fra FirstClass og AULA Birthe Moskjær Aagesen om exit fra FirstClass

3 FirstClass-licensen gælder frem til 19. september. Derefter bliver der opretholdt ganske få licenser således gammelt materiale kan tilgås i en afgrænset periode. Afslutningsvis overføres alt materiale fra FirstClass til en AU-server der vil kunne tilgås med AU-IT s mellemkomst. I foråret hjælper IT med at hente materialet ud af FirstClass (der er endnu ikke besluttet hvorledes det skal ske). Side 3/20 Birthe Moskjær Aagesen om exit fra AULA Der er ikke et økonomisk pres for lukning af AULA, men det foreslås at det overgår til arkivniveau pr. 1. marts 2016 Det forventes at der skabes adgang til gammelt materiale i AULA gennem Blackboard, men hvorledes det skal ske er endnu ikke besluttet. Nævnets diskussion: Birthe Moskjær Aagesen: Hvis man opdager kursusaktiviteter der ikke er oprettet med UVA skal det indberettes til Birthe Moskjær Aagesen Hvordan får man tværgående aktiviteter oprettet i Blackboard Birthe Moskjær Aagesen: Tværgående aktiviteter kan oprettes manuelt som organisation Hvem informere medarbejderne om hvad de skal foretage sig i forhold til lukningen af FirstClass og AULA? Birthe Moskjær Aagesen: Foreslår et nyhedsbrev - der er planer om nemme vejledninger som kan tilgås via link i nyhedsbrevet. Man har valgt at udskyde denne information til undervisere og studerende er blevet bekendte med Blackboard, men det forventes at informationen om lukningen udsendes i midten af dette semester. FirstClass var et godt redskab til kommunikation med studerende på tværs af årgange - kan det gøres i Blackboard? Det er en stor fordel med det store FirstClasskontaktkatalog. Birthe Moskjær Aagesen: Nej, det kan man ikke. Men der bliver skrevet en vejledning til hvordan AU-mailen kan bruges fremover. 3.2 Kommunikation gennem Blackboard Man kan kommunikere på to (tre) måder i Blackboard: Gennem kursus/læringsrum Gennem discussionboard/blogs Gennem organisations Organisationer: Større grupper af studerende man ønsker at kommunikerer til. På nuværende tidspunkt er der organisations af studerende på følgende niveauer: AU Arts IÆK Fag

4 KA BA Tilvalg Side 4/20 Nævnet har følgende ønske til organisations: Afdelinger Lokationer Årgange Diskussion og spørgsmål vedr. Organisations Kan studerende få oprettet organisationer til eks. læsegrupper og projekter? Birthe Moskjær Aagesen: Ja, der kommer en oprettelsesformular. Hvorfor kan VIP erne ikke få oprettelsesret til organisations? Birthe Moskjær Aagesen: Man skal oprettes som superbruger for at kunne oprette organisations, men det betyder at man samtidig bliver systemadministrator med det arbejde der følger med det. Uddannelsesledere vil gerne kunne se ind i de enkelte kurser for dermed at kunne følge med i semestrenes undervisning. Kan det lade sig gøre? Birthe Moskjær Aagesen: Underviserne kan tilknytte kollegaer (herunder også afdelingslederen) til deres kurser. 3.3 Kommunikation til studerende om studieadministrative forhold Signe Hvid Maribo: Studieportalen er fortsat hovedinformationskilden til studerende vedrørende administrative forhold. Der er udarbejdet en række principper for informationen. Statisk information fødes og bor Studieportalen, eksempelvis overordnede regler som ligger fast. Der kan gives information gennem Blackboard, men informationen sker gennem links til studieportalen, eks. om eksamenstilmelding m.m. Disse links vil så komme som en mail gennem organisations. Opslagstavlen er Studieportalen, Balckboard bruges til at prikke til de studerende om ny information. 4. Forslag fra UFU erne til de kommende møder 4.1 Informationsvidenskab og Digital Design: Specialevejledning I de senere år er der sket en formalisering af specialeforløbet med tilmeldingsfrister m.m. således de studerende skriver speciale i bestemte semestre. Det har givet et stort pres på specialevejledningen og det bliver stadigt vanskeligere at finde vejledere. Nævnet bør diskutere alternative specialevejledningsformer på et kommende møde. Nævent vil i den forbindelse inviterer Inger Hunnerup Dalsgaard fra Engelsk. Hun har gode erfaringer med specialevejledning i grupper. 4.2 DRAMUS: Placering af eksaminer UFU en ønsker en diskussion af placeringen af eksaminer. Et eksempel er eksamensopgaver der afleveres to uger inde i januar hvorefter der er 4 ugers rettetid skaber

5 problemer mht. muligheden for reeksamen. Det giver et stort koncentreret arbejdspres på eksaminator. Side 5/ Litteraturhistorie: Studiemiljø og stress Der ønskes et fortsat fokus på studiemiljø og stress 4.4 Litteraturhistorie: Udlandsophold Nævnet bør diskutere hvorledes udlandsophold gøres lettere tilgængeligt for de studerende. 5. Etablering af bedre kontakt mellem Nævnet og resten af Instituttet Nævnet har bedt UFU erne drøfte muligheder for at etablere en større og bedre kontakt mellem Nævnet og resten af instituttet, mht. inddragelse og informationsflow. UFU Medier og Journalistik Informationsvidenskab og Digital design Musikvidenskab og Dramaturgi Æstetik og Kultur og Kunsthistorie Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur Engelsk Vigtige punkter kommer med i mødeindkaldelsen til medarbejdermøder. - SN-dagsordenen sætter dagsordenen for UFU erne. Afdelingslederen laver et referat fra møderne. Referatet findes i UFUkonferencerne som underviserne kan tilgå, men på trods af dette oplever underviserne at SN er meget langt væk. En løsning vil være at inviterer flere med til møderne. Det ønskes at UFU erne på Kasernen mødes et par gange i semesteret for at diskutere studiemiljø og fysiske rammer. - - Oprettele af en række kategorier som markeres i dagsordnerne fra Nævnet således udefrakommende kan dannes et hurtigere og mere pædagogisk overblik over Studienævnets arbejde. Det vil kunne give en mere pædagogisk forståelse af Nævnets arbejde: Uddannelse Eksamen IT Studentersager Lovgivning/Høringssvar m.m.

6 Tysk og Romanske Sprog Send dagsorden ud til UFU erne og et link til referatet i Institutlederens nyhedsbrev. De fire faggrupper har haft mulighed for at holde møde en uge før UFU-mødet. Det har givet sammenhæng. Side 6/20 Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi Til hvert UFU-møde, der finder sted hver 1. onsdag i måneden, er faste bilag Dagsorden til kommende SN-møder og referatet af det foregående SN-møde. Jeg fortæller lidt om mødet (mht. referatet) og spørger ind til bestemte punkter til kommende SN-mødets dagsorden, så jeg bliver forberedt til det. Nogle af punkterne er imidlertid af så "abstrakt" karakter (fx grænseværdier for indikatorer), eller også er der tale om beslutninger der uanset hvad tages (dimensionering, internationaliseringsvindue mv.), at UFU'ets medlemmer er blevet en smule skeptiske mht. det der foregår på SN-møderne. Vi besluttede derfor at punktet om SN-møderne ikke skulle fylde for meget på de lokale UFU-møder, så der kunne reserveres mest tid til lokale diskussioner af alle vores 4 uddannelser, hvilket til tider kan være en udfordring i sig selv. Men emner som studiemiljøundersøgelsen, studieordningsændringer mv. blev nogle meget gode konkrete emner at drøfte! Der vil ligeledes ske en større inddragelse af UFU erne gennem observatørstatus i Nævnet. Nyhedsbrevet til medarbejderne indeholder også information fra Nævnet, eks. 4. eksamensforsøg er strammet op. Semiotik og Lingvistik - 6. KA-optag 2016 og Kvote 2, BA-optag KA-optag 2016 I forlængelse af diskussionen om prioriteringskriterier på decembermødet diskuterer Nævnet samt træffe beslutning om evt. andre prioriteringsformer for 2016 for optag på kandidatuddannelserne. Studieleder: Studielederen har fuld forståelse for den gode faglige drøftelse, men der er også økonomiske hensyn der skal tages i betragtning - står resultatet mål med udgifterne? På oplevelsesøkonomi skal alle ansøgere underkastes en undersøgelse i forbindelse med optag da ingen BA-uddannelser giver retskrav til optagelse på Oplevelsesøkonomi. Ressourceforbruget er 100 arbejdstimer i administrationen og 15 VIP-timer. Denne optagelsesproces giver hvert år ca. 4 studerende plads som ikke ville have fået plads hvis optag på Oplevelsesøkonomi alene var reguleret af karaktergennemsnit.

7 Det administrative arbejde med udredning af ansøgere til Oplevelsesøkonomi ligger ikke i studieadministrationens minimumsmodel så der skal betales for denne ydelse. Side 7/20 Nævnets diskussion: Dele af Nævnet ønsker ikke at der bruges administrative ressourcer på optagelsesproceduren, andre dele af Nævnet ønsker særlige optagelseskriterier. Hvad bruger administrationen tiden på i forbindelse med optagelsesprocessen? Studieleder: En administrativ medarbejder laver en sagsfremstilling for hver enkelt ansøger, sørger for at indhente fuld dokumentation m.m. fra hver enkelt ansøger. Det er ansøgertallet og ikke optagelsestallet der udløser det store ressourceforbrug. Der kan være mange ansøgere til få pladser. Hvor præcise skal prioriteringskriterierne være? Studieleder: Det skal være gennemskuelige kriterier, objektive kriterier. Teksten på nettet skal være tydelig så de studerende kan gennemskue hvilke kriterier der gælder. Der er fagligheder der tilstræber mere diversitet i studentersammensætningen, dvs. tilstræber at optage studerende fra mange forskellige fagligheder. Studieleder: Ønsket om studerende fra forskellige fagligheder er ikke objektive kriterier og er derfor problematisk som prioriteringskriterier. Dele af Nævnet ønsker at kunne opprioriterer grupper af studerende der har tilvalg i den pågældende faglighed. På oplevelsesøkonomi ses der på de studerendes faglige forudsætninger samt relevant erhvervsarbejde. Foreslåede optagelseskriterier 2016: UFU KA-optag 2016 Medier og Journalistik Kvotient Informationsvidenskab Kvotient og Digital design Musikvidenskab og Musik Dramaturgi Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 1) Akademisk baggrund (vægter 75%) Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%) Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. Dokumentation

8 Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare: - Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i musikvidenskab. - Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i musikvidenskab. - Dine evt. karriereplaner. 2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning. Side 8/20 Dramaturgi: Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 1) Akademisk baggrund (vægter 75%) Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%) Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. Dokumentation Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider

9 og forklare: Side 9/20 - Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i dramaturgi. - Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i dramaturgi. - Dine evt. karriereplaner. 2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning. Æstetik og Kultur og Kunsthistorie Kunsthistorie: Kvotient Æstetik og Kultur: Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 1) Akademisk baggrund (vægter 75%) Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%) Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivel-

10 sen, CV og evt. uddybende dokumentation. Side 10/20 Dokumentation Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare: - Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i dramaturgi. - Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i dramaturgi. - Dine evt. karriereplaner. 2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning. Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur Retorik: Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier: 1. Akademisk baggrund (vægter 75%) Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 2. Anden relevant erfaring (vægter 25%) Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivel-

11 sen, CV og evt. uddybende dokumentation. Du kan eventuelt blive indkaldt til en samtale med en varighed på op til 30 minutter. Dokumentation Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare: - Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i retorik. - Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i retorik. - Dine evt. karriereplaner. 2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning. Side 11/20 Dokumentation Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare: Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i Retorik. Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i Retorik. Dine evt. karriereplaner. 2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

12 Side 12/20 Litteraturhistorie: Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier: 1. Akademisk baggrund (vægter 75%) Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 2. Anden relevant erfaring (vægter 25%) Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. Du kan eventuelt blive indkaldt til en samtale med en varighed på op til 30 minutter. Dokumentation Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare: - Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i litteraturhistorie. - Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i litteraturhistorie. - Dine evt. karriereplaner. 2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning. Engelsk Tysk og Romanske Sprog Kvotient For KA-uddannelserne Tysk, Spansk, Italiensk og Fransk samt Latinamerikastudier ønskes følgende prioriteringskriterier ved optag af studerende uden retskrav: Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prio-

13 riteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: Side 13/20 1) Akademisk baggrund (vægter 75%) Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%) Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. Dokumentation Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare: - Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i spansk. - Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i spansk. - Dine evt. karriereplaner. 2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieord-

14 ning eller et link til din studieordning. Side 14/20 Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi: Der er pladsbegrænsning på denne kandidatuddannelse, hvorfor det at have opfyldt adgangskravene ikke i sig selv garanterer optagelse. Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, nedsættes et fagligt bedømmelsesudvalg, som udvælger ansøgerne efter følgende kriterier: 1. Akademisk baggrund (vægter 75%) Baseret på karaktergennemsnit på den adgangsgivende bacheloruddannelse på ansøgningstidspunktet. 2. Anden relevant erfaring (vægter 25%) Baseret på CV og Relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. 6.2 Dokumentation Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 1) En relevansbeskrivelse. Relevansbeskrivelsen skal være på 1-2 sider og forklare: Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til uddannelsen i Oplevelsesøkonomi Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i oplevelsesøkonomi Dine evt. karriereplaner 2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er tagetpå Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning.

15 Semiotik og Lingvistik Nordisk: Kvotient Semiotik: Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: Side 15/20 1) Akademisk baggrund (vægter 75%) Baseret på niveau og omfang af bachelorfag, der er relevante for kandidatuddannelsen i kognitiv semiotik, og som er beståede på ansøgningstidspunktet. 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%) Baseret på CV og relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. Dokumentation Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare: - Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i kognitiv semiotik. - Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i kognitiv semiotik. - Dine evt. karriereplaner. 2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. - Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning. Lingvistik: Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser, prioriteres ansøgerne på baggrund af følgende kriterier: 1) Akademisk baggrund (vægter 75%) Baseret på niveau og omfang af bachelorfag, der er re-

16 levante for kandidatuddannelsen i lingvistik, og som er beståede på ansøgningstidspunktet. 2) Anden relevant erfaring (vægter 25%) Baseret på CV og relevansbeskrivelse. Se nedenfor for uddybelse af indhold i disse. Det faglige bedømmelsesudvalg vurderer hver ansøger på baggrund af den vedlagte dokumentation i form af eksamensbevis/eksamensudskrift, evt. studieordninger, relevansbeskrivelsen, CV og evt. uddybende dokumentation. Dokumentation Ud over de generelle krav til dokumentation skal du også uploade følgende: 1) En relevansbeskrivelse. Ansøgningen skal være på 1-2 sider og forklare: - Din bacheloruddannelses faglige relevans i forhold til kandidatuddannelsen i lingvistik. - Hvilke kurser i din bacheloruddannelse, som indfrier de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen i lingvistik. - Dine evt. karriereplaner. 2) Et Curriculum Vitae (CV), som beskriver din relevante uddannelses-, erhvervs- og anden erfaring i kronologisk rækkefølge. - Du kan desuden vedlægge uddybende dokumentation for dit CV, eksempelvis anbefalinger, udtalelser, mv. Dette er dog ikke et krav. 3) Hvis din adgangsgivende bacheloruddannelse ikke er taget på Aarhus Universitet, skal du desuden uploade din studieordning eller et link til din studieordning. Side 16/20 UFU Medier og Journalistik Begrundelser ønsker om andre prioriteringskriterier

17 Informationsvidenskab og Digital design Musikvidenskab og Dramaturgi Æstetik og Kultur og Kunsthistorie Litteraturhistorie, Retorik og Børnelitteratur Engelsk Tysk og Romanske Sprog Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi Semiotik og Lingvistik På Musik og dramaturgi er der kunne ganske få studerende der vil kunne komme ind som de 10%, og vi har tradition for ganske få ansøgere udefra. Vi synes at den rene karaktersammenligning kan være en misvisende rettesnor for de der kommer helt udefra, da karakterniveauer kam veksle meget fra uddannelse til uddannelse. Vi har så få pladser så det er utroligt vigtigt at vi får valgt de rigtige, fordi bare én studerendes frafald vil veje tungt i statistikkerne. Derfor vil vi gerne se på mere og andet end karakterer. Vi mener ikke det vil være noget særlig stort arbejde for os, da det vil dreje sig om højest 5-6 ansøgere på hver uddannelse. Skulle vi tage fejl, er det jo muligt at lave det om i næste ombæring Både Litteraturhistorie og Retorik ønsker at optage på en baggrund af relevansbeskrivelse og karaktergennemsnit. Begge fag får ansøgere fra meget forskellige miljøer, og det vil hjælpe både studierne og de studerende, at de skal forholde sig aktivt til indholdet af den uddannelse, som de søger ind på. Det er også afgørende, at man kan tage særlige forudsætninger, som eksempelvis en tilvalgsuddannelse inden for faget, i betragtning. Side 17/20 Nævenet indstiller at overnævnte kriterier skal benyttes i forbindelse med KA-optaget Kvote 2, BA-optag 2017 Nævnet tager efter ønske fra Dekanatet stilling til optagelsesform og størrelse på Kvote 2 til optag i 2017 for de enkelte bacheloruddannelser. UFU Kvote 2, BA-optag 2017 Medier og Journalistik Ingen ændringer Informationsvidenskab Ingen ændringer og Digital design Musikvidenskab og Ingen ændringer Dramaturgi

18 Æstetik og Kultur og Ingen ændringer Kunsthistorie Litteraturhistorie, Retorik og Børnelittera- Ingen ændringer tur Engelsk Ingen ændringer Tysk og Romanske Ingen ændringer Sprog Nordisk sprog og Oplevelsesøkonomi Ingen ændringer Semiotik og Lingvistik Bachelor in Cognitive Science (ny uddannelse) vil gerne have 10 % kvote 2. Side 18/20 BA Lingvistik har nu 10 %, men vi, vil gerne have 15 % i fremtiden. 7. Orientering 7.1 Information til og fra Studieleder Status på nye aftagerpaneler Der skal nedsættes nye aftagerpaneler pr. 1. februar. Det gamle aftagerpanel er inviteret til et møde og studieleder ønsker at flest mulige medlemmer fortsætter. Nævnet inddrages når Studieleder har fået bekræftelse fra de der fortsætter Maks. studietider Fakultetsledelsen har truffet beslutning om max. studietider. Beslutningerne er truffet i lyset af Fremdriftsreformen og det økonomiske pres på at sænke studiegennemførelselstiden. Maks studietid er normeret studietid + 1 år fra optag Der kommer skriftligt materiale ud til næste møde. Derudover er der komme regler om inaktivitet. Studieaktivitet forstås som bestået eksamen. Det vil sige, at en studerende maksimalt må være studieinaktiv i en sammenhængende periode på 18 måneder, hvis vedkommende vil bevare sin indskrivning. 7.2 Information til og fra Studienævnsformand og -næstformand Information til og fra VEST VEST er opmærksom på informationsarbejdet gennem balckboard. 6. januar har alle studerende adgang til Blackboard, der er kommet mail med informationsmateriale. 20. januar har studerende adgang til organisation. Henvendelsesstatestik i vejledningen: henvendelser til Arts. Arts har den højeste henvendelsesfrekvens blandt fakulteterne. 8. Evt. 8.1 Masteruddannelser

19 Studieordningen til Masteruddannelsen i Forretningsudvikling, IT og Innovation samt Master in Curating er fremsendt til Nævnet efter deadline. Sven Halse melder sig til at læse og kommentere studieordningerne på Nævnets vegne således de kan indstilles til godkendelse hos Dekanatet. Side 19/20 Studieordningerne fremsendes til Sven Halse og resten af nævnet. 9. Konstituering af nyt studienævn Det nye Studienævn begynder arbejdet til februar og konstitueres so afslutning på januarmødet. Konstitueringen følger Studienævnets plan for konstituering, jf. Konstituering af nyt Studienævn: 1. Afgående formand orienterer de nye (kommende) medlemmer om Nævnets arbejde herunder tavshedspligt i forbindelse med behandling af personsager. 2. Evaluering af det gamle Nævns arbejde 3. Fastsættelse af mødeplan 4. Valg af ny formand og stedfortræder blandt de heltidsansatte VIP ere 5. Valg af ny næstformand blandt studenterrepræsentanterne 6. Forretningsudvalg (Fortæl om Forretningsudvalget arbejde) 9.1 Orientering ved afgående formand Formanden orienterer om bla. tavshedspligt. Nævnet har juridisk tavshedspligt i forhold til behandlingen af personsager, men også en strategisk tavshedspligt i forhold til behandling af ikke-offentliggjorte internt materiale. Formanden orienterer ligeledes om det tætte forhold mellem Nævnet og UFU erne. Meget af arbejdet i Nævnet tager sit afsæt i arbejde lavet i UFU erne, eks. studieordninger og evalueringer. Det er Nævnets opgave at kvalitetssikre eksempelvis studieordninger og evalueringer. 9.2 Evaluering af det gamle nævns arbejde Nævnets medlemmer har været tilfreds med Nævnets arbejde i det sidste år. Økonomisk krise, dimensionering, nye studieordninger, dimensionering, akkreditering - det har været et godt arbejde i forbindelse med disse emner Diskussionerne der går mellem at være et politisk organ og et kollegialt organ. Der kan være hårde diskussioner i forbindelse med dispensationssager, men det er en stor glæde at deltage i disse Møderne har været præget af stor saglighed. Der er fremtidige udfordringer til at skabe samarbejder tværs af instituttet. VIP erne og de studerende skal blandes mere på stolerækkerne. Det er vigtigt at studienævnet bliver inddraget i forbindelse med udvikling af nye uddannelser. Følgende punkt ønskes permanent på dagsordenen: Orientering fra UFU erne. Enkelte studerende føler det tager tid at komme ind i Nævnets arbejde.

20 9.3 Fastsættelse af mødeplan Nævnet godkender følgende mødeplan for F2015: 18. februar, marts, april, maj, juni, 2015 (møderne afvikles onsdage kl med formøde for studenterrepræsentanterne kl ) Side 20/ Valg af ny formand Jody Pennington annoncerer sit kandidatur Nævnet indstiller Jody Pennington til formand Nævnet indstiller Mads Rosendal Thomsen som stedfortræder 9.5 Valg af ny næstformand Nævnet indstiller Signe Nygaard Pedersen (DRAMUS) til ny næstformand Nævnet indstiller Søren Sandager som stedfortræder Formand og næstformand indstilles til godkendelse hos Dekanen, jf Standartforretningsordnen 2 stk Nye medlemmer til forretningsudvalg Det nye Nævn udpeger VIP-deltager og VIP-suppleant til Forretningsudvalget i forårssemesteret. Formanden er født medlem af Forretningsudvalget: Jody Pennington Mads Rosendahl Jakob Isak Nielsen (stedfortræder) Studenterrepræsentanter koordineres af den nye Næstformand.

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts Møde den: 12.03.2014, kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, marts REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar Møde den: 19.02.2014, kl. 9.00.12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde, februar REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.06.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 12.06.2013, kl. (8.00) 9.00 12.00 Turing 014, Bygning 5341, Åbogade 34, 8200 Aarhus N Studienævnsmøde på IÆK, juni 2013 REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Sven

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 13.30 Bygning 1611, lokale 121B Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten Frydenberg,

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 16.12.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Inger Schoonderbeek

Læs mere

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt

HEALTH AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt Møde den: Torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Jens B. Christensen, Morten Toft, Aleksander Kokholm Jensen

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde Møde den: 18.02.2015 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Pia Rasmussen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Leonardo Cecchini, Inger

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Ordinært møde den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Ordinært møde 2014-2 den 12. februar 2014 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund REFERAT Til stede: Claus Møller Jørgensen, Kirstine Nielsen, Mette Svart Kristiansen, Petter Bugge, Ole Høiris,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES SCHOOL OF Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Referat af møde nr. 2 i Fagstudienævnet ved Erhvervskommunikation Tid: Mandag den 16. marts 2015 kl. 11 Sted: Bygn. 1483, lokale 516 Fagstudienævnet

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Møde den: 30. august 2016, kl. 12.15 14.15 Lokale 445, Dalgas Avenue (OBS ANDET LOKALE end normalt) Møde i studienævnet for Idræt Dagsorden Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT

AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 18.12.2013 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 Studienævnsmøde, Institut for Æstetik og Kommunikation REFERAT Til stede: Peter Bakker, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015

Det juridiske Fagstudienævn 13. maj 2015 Referat af 4. møde i Det juridiske Fagstudienævn Tid: 13. maj 2015 kl 13.15-15.00 Sted: Bygning 1410, lokale 247 Til stede: Professor Per Andersen (studieleder og formand) Lektor Hanne Søndergaard Birkmose

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 14. maj 2013 Tilstedeværende: Hans Viggo Godsk Pedersen, Ole Hammerslev, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Anders Daniel Møller, Charlotte Langer Søndergaard,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum

Dagsorden. Møde den: 7. september 2017, kl Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS Møde den: 7. september 2017, kl 9.15-12.00 Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale K101 Ordinært møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum Dagsorden Deltagere: Medlemmer

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende med afbud: Michael Kristensen; Molte Emil Strange Andersen Michael Kristensen Gerth Stølting Brodal Birgit Olesen Mads Faurschou Knudsen Steen Thorbjørnsen Henrik Birkedal David Bækby Houborg Jeppe Kjeldsen Jensen Thorbjørn Grønbæk Rasmus Lunding Henriksen Molte

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 1. oktober 2014 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat 5. studienævnsmøde Tidspunkt: Tirsdag den 7. juli 2015, kl. 11-14 Sted: A011 Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT

AARHUS UNIVERSITET GODKENDT REFERAT Møde den: 5. maj 2014, kl. 14 16 Aarhus, Tåsingegade 3, lokale 1443-313 videolink til Emdrup lokale A112 Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk filosofi GODKENDT REFERAT Til stede:

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Nyt punkt: Indstillinger fra Forretningsudvalget, hvor deres indstillinger godkendes. Møderne holdes fast onsdag kl oo.

Nyt punkt: Indstillinger fra Forretningsudvalget, hvor deres indstillinger godkendes. Møderne holdes fast onsdag kl oo. Møde den: 13.09.2012 Byg. 1481, lok. 366 Studienævnsmøde IÆK REFERAT Til stede: Unni From, Claus Bossen, Pia Rasmussen, André Wang Hansen, Mads Rosendahl Thomsen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Inger

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 6. februar, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 6. februar, 2013, kl. 15.30-17.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn

Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Referat af konstituerende møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 16. februar 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder og formand)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. september 2012, kl Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab Møde den: 17. september 2012, kl. 15.15-17.00 Lokale: Værkstedet, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov,

Læs mere

Dagsordenen godkendt.

Dagsordenen godkendt. Møde den: 11. september, 2013, kl. 15.00-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK REFERAT Aarhus Universitet AU Studieadministration, Arts Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik Tuborgvej 164 2400 København NV. Susanne Bartram Studienævnssekretær E-mail: studienaevn.edu@au.dk Tidspunkt:

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Gæster: Hans Sommer, Helle Steffensen, Pia Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Jacob Buch, Solveig Sannem, Lene Kühle, Jan Ifversen, Kasper Lie.

Gæster: Hans Sommer, Helle Steffensen, Pia Rasmussen, Jakob Isak Nielsen, Jacob Buch, Solveig Sannem, Lene Kühle, Jan Ifversen, Kasper Lie. Uddannelsesudvalgsmøde, Arts Møde den 9. september 2014 kl. 12.00-15.00 Aarhus. Bygning 1431, lokale 021 Referat Deltagere, UU Arts: Marianne Ping Huang, Arne Kjær, Liselotte Malmgart, Ken Henriksen, Peter

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad.

Studienævnet for It og Sundhed. Forum. Møde afholdt Mandag d. 8. februar , Odontologisk mødelokale. Sted. Christine Gulstad. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 9. FEBRUAR 2016 Forum Studienævnet for It og Sundhed AFDELINGEN FOR UDDANNELSE

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg

Afbud: Dorte Kousholt, Camilla Pallesen (Århus), Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Mathias Thorborg Møde den: 8. juni 2017 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Poul Nissen, Kristine Kousholt, Isabel Joy Axtmann Hansen, Pernille Sommerfeldt Pedersen, Jonas Westergaard, Jakob

Læs mere

studerendes forhold og rekruttering Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med rekruttering af 4+4:

studerendes forhold og rekruttering Kort oplæg ved Pia Rasmussen (DRAMUS) om deres initiativer ifm. udfordringer med rekruttering af 4+4: Studienævnsmøde den: 12.12.2012 kl. 09.00-11.30 Sted: Kasernen - Forskerhuset Deltagere: Unni From, André Wang Hansen, Pia Rasmussen, Jody W. Pennington, Sven E. Halse, Claus Bossen, Inger Schoonderbeek

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 09.12.20125 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde Møde den: 17.09.2014 kl. 9.00-12.00 Forskerhusets på Kasernen, byg. 1586, lok. 114 IÆK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Unni From, Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, André Wang Hansen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud)

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: studerende Carolina Krystyna Magnowska (afbud), studerende Camilla Porsbjørn Schmidt (afbud) Møde den: 1. maj, 2013, kl. 14.30-16.30 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne 16. møde den 2. oktober 2014 kl. 14.00-16.00 Lokale D118 MasterUddannelsesFagUdvalgsmøde Deltagere: Jeanette Magne Jensen (uddannelsesleder) Frans Ørsted Andersen Anne Larson Kristine Mariager-Anderson

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: , kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 26.08.2015, kl. 9.00-15.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Leonardo Cecchini, Ane Hejlskov Larsen, Jody W. Pennington,

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET

STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET Referat af 10. studienævnsmøde Tidspunkt: torsdag d. 6. november, kl. 11-15 Sted: D120/2113-252 Tidspunkt: torsdag d. 6. november 2014, kl. 11-15 Sted: D120 Aarhus Universitet AU Studieadministration,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen

Fra Administrationen: Mona Nørgaard, Sarah Barfoed Mcintyre, Drude Katrine Jørgensen Møde den: Onsdag d. 21. november 2012 kl. 12.30-15 Lokale 345 Møde i Studienævnet for Idræt REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen,, Morten Toft, Aleksander Kokholm

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012

Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Referat af møde i Studienævn for Jura den 8. maj 2012 Tilstedeværende: Ole Hammerslev, Hans Viggo Godsk Pedersen, Bugge T. Daniel, Camilla Hørby Jensen, Lone Hansen, Michael Buch Christensen, Josephine

Læs mere

Deltagere studerende: Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Sara Huld Sveinsdóttir Tackie, Maria Young Lundsgaard, Louise Solholt Pedersen

Deltagere studerende: Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Sara Huld Sveinsdóttir Tackie, Maria Young Lundsgaard, Louise Solholt Pedersen Møde den: 23. juni 2015, kl. 8.00-10.00 Aarhus 1611-121B Emdrup indgang B8, lokale B274 Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab REFERAT Deltagere VIP: Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth,

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET LSAU ekstraordinært om institutjustering den 10. marts 2014 kl. 11.00-12.00 D120 og 2113-252 GODKENDT REFERAT Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent)

Fra studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen og Jeppe Norskov Stokholm (referent) Møde den: 7. oktober 2014, kl. 13.00-15.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Deltagere: Jan Kahr Sørensen, Jens B. Christensen, Henrik Sørensen, Ask Vest Christiansen og Mikkel Lund.

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 4. november 2015 Deltagere: Kim Møller, Lærke Mogensen, Annick Prieur, Nicolay Johansen og Julie Roed Erhardsen. Afbud fra: Sidse Granat Jønsson Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Fagstudienævnet ved Psykologi

Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Fagstudienævnet ved Psykologi Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde nr. 1 (konstituerende møde) i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Mandag den 1. februar 2016 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 314 Dagsorden:

Læs mere

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016

Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referat af studienævnsmøde, Sociologi den 9. marts 2016 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 20. april 2016. Til stede: Afbud: Jakob Skjøtt-Larsen, Anders Petersen, Anja Jørgensen,

Læs mere

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl

REFERAT. Møde den: Mandag d i studienævnet for idræt kl Møde den: Mandag d. 11-11-2013 i studienævnet for idræt kl. 14.00-16.00 REFERAT Til stede: Jan Kahr Sørensen, Ask Vest Christiansen, Kristian Olesen. Fra Administrationen: Merethe Haugaard, Drude Katrine

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 12. september 2014 11. november 2014 pkt. 10 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 9. september 2014 Tilstedeværende: Lone Grønbæk Kronbak, Christian Kronborg, Bjarne Toft,

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 19. august 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 23. september 2015. Til stede: Afbud: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen,

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 12. OKTOBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl

Der var udsendt skriftligt materiale om afholdelse af Valg ved AU. Valgliste skal være indsendt senest d. 6. nov. kl Ordinært studienævnsmøde 2015-9 den 7. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 Studienævnet ved Institut for Kultur og Samfund Lokale 4206-125 Referat Til stede: Lene Kühle, Karen Gram-Skjoldager, Thomas Schwarz

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. oktober 2007.

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: kl Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde Møde den: 23.09.2015 kl. 9.00-12.00 Lokale 366, Bygning 1481, Nobelparken IKK Studienævnsmøde REFERAT Til stede: Jakob Isak Nielsen, Morten Breinbjerg, Pia Rasmussen, Ane Hejlskov Larsen, Mads Rosendahl

Læs mere