INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG"

Transkript

1 d Gør tanke til handling VIA University College INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG ECML Sprog på Kryds og Tværs Odense, den 26. september oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 1

2 Bring ideas to life VIA University College BIRGITTE BALSLØV (CAND. MAG. M.A., LEKTOR) MARIANNE LIPPERT (CAND.LING.MERC. LEKTOR) VIA Engineering: Global Business Engineering Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 2

3 DISPOSITION 1. Baggrund for projektet 2. Fremmedsprogskompetencer til debat: Medier, undersøgelser, konferencer 3. Mål, hypotese og metode 4. Resultater 5. Konklusion og vores anbefalinger Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 6. oktober

4 1. BAGGRUND Hvordan opstod ideen til dette projekt? - Hvad er ingeniørers nutidige/fremtidige behov og udfordringer i forbindelse med fremmedsprog? - Matcher vores undervisning disse behov? Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 6. oktober

5 2. FREMMEDSPROGSKOMPETENCER TIL DEBAT: MEDIER - Tilbagegang for de traditionelle fremmedsprog i uddannelsessystemet bortset fra engelsk - Er det en god idé at flere gymnasieelever vælger sprog som kinesisk, arabisk, tyrkisk og japansk på bekostning af de traditionelle sprog? - Engelsk som koncernsprog? - Er kulturkendskab vigtig for en vellykket kommunikation? - Danskerne: Verdensmestre i uhøflighed? 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 5

6 2. FREMMEDSPROGSKOMPETENCER TIL DEBAT: KONFERENCER Der er generel enighed om, at Danmark har behov for bedre fremmedsprogskompetencer Er engelsk nok? Er vores engelskniveau godt nok? Hvordan skal problemet løses? - Ved at ansætte deciderede sprogmedarbejdere? - Tilbyde efteruddannelse? - Ansætte medarbejdere med dobbeltkompetencer? 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 6

7 2. FREMMEDSPROGSKOMPETENCER TIL DEBAT: KONFERENCER Citater fra debatten: - Tag sproget med i baglommen - Man sælger på tysk, men man må godt købe på engelsk - I 75 % af verdens lande taler man ikke engelsk 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 7

8 2. FREMMEDSPROGSKOMPETENCER TIL DEBAT: UNDERSØGELSER Dansk Industri: Mere (end) sprog Næsten halvdelen af de 312 adspurgte virksomheder mener ikke der er behov for yderligere sprogkompetencer, men 4 ud af 10 oplever at der er problemer (NB: men det er partneren der har dem ) - Virksomhederne ønsker ikke rene sprogmedarbejdere, men medarbejdere med dobbeltkompetencer - Sprogkompetencernes betydning i forhold til internationalt samarbejde 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 8

9 2. FREMMEDSPROGSKOMPETENCER TIL DEBAT: UNDERSØGELSER Hvad skal vi med sprog? (Lisbeth Verstraete-Hansen, 2008): Danske virksomheder tillægger ikke andre fremmedsproglige kompetencer end engelsk nogen større værdi, selv om over 40% af de medvirkende virksomheder konstaterer at det ikke altid lader sig gøre at klare sig med engelsk på de udenlandske markeder. De ikke-engelskkyndige handelspartnere udgør en barriere for kommunikationen Fremtidige behov: Medarbejdere med dobbeltkompetencer Konklusion: et ikke-erkendt behov for fremmedsprog 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 9

10 2. FREMMEDSPROGSKOMPETENCER TIL DEBAT: UNDERSØGELSER Bo Kristiansen: Ingeniørsprog: En undersøgelse af teknikumingeniørers behov for fremmedsprog (1982) Konklusioner: - Ingeniører klarer sig (1982) generelt godt på engelsk og tysk - Problemer med andre sprog som fransk og spansk, hvilket resulterer i afståelse fra kontakt med nye markeder - Problemet synes at være størst i forbindelse med alment fremmedsprog 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 10

11 2. FREMMEDSPROGSKOMPETENCER TIL DEBAT: UNDERSØGELSER Teknologisk Institut/IDA: Den danske ingeniør 2020: Jobfunktioner og kompetencekrav (2013) - Interviews med 58 globalt orienterede virksomheder Konklusioner: - Flertallet af de adspurgte virksomheder forventer at være mere internationaliserede i 2020 sammenlignet med i dag. - Inden for 4 kategorier af ingeniører (Forskning/ Udvikling, Produktion, Ledelse og Rådgivning) forventes øgede krav om interkulturelle og sproglige kompetencer - Øgede krav til kommunikationsevner 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 11

12 2. FREMMEDSPROGSKOMPETENCER TIL DEBAT: OPSUMMERING Hvad kan vores projekt bidrage med i forhold til de nævnte undersøgelser og debatten i medier og konferencer? Vi ønsker at belyse en bestemt faggruppes (ingeniørers) fremmedsprogskompetencer og se på specifikke arbejdsopgaver og udfordringer anno oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 12

13 3. PROJEKTET: MÅL, HYPOTESE OG METODE Primære målsætning : kortlægning af ingeniørers udfordringer og behov, jf. de fire førnævnte ingeniørtyper Sekundære målsætning: Evaluering af sprog- og kulturundervisningen på ingeniøruddannelserne Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 6. oktober

14 3. PROJEKTET: MÅL, HYPOTESE OG METODE Hypotese: Danske ingeniører har et behov for bedre fremmedsprogskompetencer Bygger på tidligere undersøgelser og rapporter Metode: Efterprøvet ved en spørgeskemaundersøgelse med 485 besvarelser, som også indeholder kvalitative elementer. Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 6. oktober

15 3. PROJEKTET: MÅL, HYPOTESE OG METODE Spørgeskemaets fokusområder: - Virksomheden: fremmedsproglig profil og praksis - Den enkelte respondent: kompetencer og udfordringer - Den enkelte respondents fremmedsproglige baggrund og ønsker til fremmedsprogsundervisning 15

16 4. RESULTATER Markante forskelle på store og små/mellemstore virksomheder (SMV er) i forhold til virksomhedens fremmedsproglige profil og praksis 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 16

17 4. RESULTATER Virksomhedens fremmedsproglige profil: - Engelsk som koncernsprog - Kontakt til fremmedsprogsområder - SMV er: Primært de nære markeder (tysk, engelsk, nordisk) - Store virksomheder: Også kontakt til andre markeder (fransk, spansk, portugisisk, russisk og kinesisk) Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 6. oktober

18 4. RESULTATER Virksomhedens fremmedsproglige praksis: - Foretrukne fremmedsprogkompetencer: 1. Engelsk (192 ud af 196 virksomheder) 2. Tysk (47 ud af 196 virksomheder) 3. Fransk (16 ud af 196 virksomheder) 4. Spansk (13 ud af 196 virksomheder) Overvejende SMV er foretrækker tysk, samt indikation for at det overvejende er de store virksomheder, der foretrækker fransk og spansk 18

19 DET FREMGÅR AF RESPONDENTERNES KVALITATIVE SVAR, AT ENGELSK ER ET MUST: Et godt engelsk er et absolut must 19

20 4. RESULTATER Engelsk bør man være ligeså god til som dansk 20

21 4. RESULTATER I praksis foregår al international kommunikation på engelsk mellem ingeniører, og alle jeg har mødt i det internationale rum, kan begå sig ret godt, med undtagelse af østeuropæere, der gik i skole før murens fald og sydamerikanere, som fortsat lever i et 100% spansktalende univers 21

22 4. RESULTATER Det er efter min mening en stor mangel, at tysk ikke er obligatorisk, da de fleste ingeniører får brug for det professionelt. I Asien har jeg oplevet at komme langt med 2 gloser, tegnsprog suppleret med små primitive tegninger og masser af tålmodighed 22

23 4. RESULTATER Det er klart en fordel at tale samarbejdspartnerens modersmål, det giver meget mere goodwill også selvom man kan kommunikere bedre på engelsk 23

24 4. RESULTATER Virksomhedens fremmedsproglige praksis: - Mulighed for opkvalificering eller vedligeholdelse af fremmedsprog er størst i de store virksomheder (76%) - Overvejende store virksomheder, der har ansat sprogkyndige til at efterse skriftligt materiale og som benytter sig af ekstern assistance 24

25 4. RESULTATER Den enkelte respondent: kompetencer og udfordringer: - Højt kompetenceniveau på de fleste sprogfærdighedsparametre for engelsk! - Mht. tysk klarer ingeniørerne sig generelt godt mundtligt, mens der synes at være problemer med skriftlige kompetencer og fagtekniske emner generelt - For fransk og spansk ligger kompetencerne generelt noget lavere 25

26 4. RESULTATER Den enkelte respondent: kompetencer og udfordringer: - Den tekniske kommunikation udgør på engelsk, tysk og fransk generelt en større udfordring end almindelig, dagligdags kommunikation. - For spansk er der lidt flere, der har størst udfordring med dagligdags kommunikation. - Generelt er de skriftlige kompetencer for alle sprog ikke så gode som de mundtlige 26

27 4. RESULTATER - Mange angiver interessant nok kompetencer i andre sprog, fx nordisk, italiensk, portugisisk, hollandsk, polsk, russisk, vietnamesisk, japansk og kinesisk. 27

28 4. RESULTATER Den enkelte respondents udfordringer: - Diversiteten i arbejdsopgaverne - Teknisk ordforråd og formidling - Skriftlig sprogfærdighed - Kulturelle forskelle 28

29 KULTURELLE UDFORDRINGER Danskere er meget ironiske, hvilket ofte kan lede til misforståelser. Danskere er meget direkte i deres kommunikation. Det kommer ofte utilsigtet til at være ret uhøfligt og endda en smule aggressivt 29

30 KULTURELLE UDFORDRINGER Vores udenlandske kollegaer er ofte meget formelle og fokuseret på procedurer, regler og guidelines 30

31 4. RESULTATER Den enkelte respondent: ønsker til fremmedsprogsundervisning - 26% mener at de har manglet fremmedsprogsundervisning på deres uddannelser - Til spørgsmålet om hvilke fremmedsprog, der bør udbydes på ingeniøruddannelserne, svarer: 75% engelsk, 52% tysk, 30% kinesisk, 22% spansk, 17% fransk, 8 % russisk og 4 % portugisisk 31

32 4. RESULTATER Hvad bør fremmedsprogsundervisningen have fokus på: - Fagteknisk sprog (70%) - Skriftlig formidling (61%) - Kulturkendskab (63%) - Mundtlig formidling (49%) - Præsentationsteknik (33%) - Grammatik (25%) - Forhandlingsteknik (22%) 32

33 4. RESULTATER Flere har ønske om fokus på dagligdags sprog og kulturkendskab end de har angivet som en udfordring. Dette kunne tolkes som en erkendelse af vigtigheden af specielt disse to kompetencer i en stadig mere globaliseret verden 33

34 VIGTIGHEDEN AF KULTURKENDSKAB sprog- og kulturkendskab nedbryder barrierer mellem mennesker af forskellig herkomst. Succesraten for danske virksomheder på andre markeder vil derfor blive forbedret jo tættere et bånd man har til den pågældende kultur. 34

35 VIGTIGHEDEN AF KULTURKENDSKAB Savner en kultur for komparative studier af fagsprog og kultur, der både synliggør forskellene, men også spejler det hjemlige. Måske kunne det resultere i mere udsyn, mindre hjemblindhed og synliggøre, at der er mange måder at gøre tingene på. 35

36 5. KONKLUSION OG VORES ANBEFALINGER Det overordnede billede af danske ingeniører, der arbejder i globale virksomheder, er, at udfordringerne bliver stadig større, særligt i forhold til bredden og omfanget af arbejdsopgaver og i kontakten til fremmedsprogsområderne. Tager man respondenternes kompetencer, udfordringer og ønsker i fokus i fremmedsprogsundervisningen med i billedet, må svaret på vores hypotese være, at der er behov for bedre fremmedsprogskompetencer og for kompetencer i flere sprog end blot engelsk og tysk. 36

37 5. KONKLUSION OG VORES ANBEFALINGER Ifølge rapporten Den danske ingeniør 2020 vil der på baggrund af øget internationalisering i 2020 komme større krav om interkulturelle og sproglige kompetencer for fremtidige ingeniører. Vi anbefaler derfor, at flere SMV er giver mulighed for opkvalificering, end de gør på nuværende tidspunkt indenfor især skriftlig og fagteknisk sprogfærdighed og ikke mindst efteruddannelse i kulturforståelse og kulturelt forankrede ytringer. 37

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

VIA School of Business, Technology & Creative Industries Campus Horsens

VIA School of Business, Technology & Creative Industries Campus Horsens Ingeniørers behov for sprog: udfordringer til fremmedsprogskompetencer i danske globale virksomheder. Birgitte Balsløv og Marianne Lippert Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering

Læs mere

Internationalisering i skolen? Hvorfor og hvordan? Temadag i Aalborg 10.November 2011. Tove Heidemann thei@ucsyd.dk

Internationalisering i skolen? Hvorfor og hvordan? Temadag i Aalborg 10.November 2011. Tove Heidemann thei@ucsyd.dk Internationalisering i skolen? Hvorfor og hvordan? Temadag i Aalborg 10.November 2011 Tove Heidemann thei@ucsyd.dk DAGENS ORD: 1. Hvorfor internationalisering? 2. Den aktuelle politiske situation. 3. Fokus

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen Institut for mennesker og Teknologi Roskilde Universitet

Lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen Institut for mennesker og Teknologi Roskilde Universitet Lektor emeritus Michael Svendsen Pedersen Institut for mennesker og Teknologi Roskilde Universitet misvpe@ruc.dk NETVÆRKSPROJEKT Netværksprojekt om internationalisering i gymnasiet 2. fase af Ministeriet

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Den sprogstrategiske satsning

Den sprogstrategiske satsning Den sprogstrategiske satsning Flere sprog til flere studerende Sprog på Kryds og Tværs SDU Odense, 26.10.2016 Sanne Larsen og Joyce Kling, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 27-09-2016

Læs mere

Lars Bundgaard Sørensen

Lars Bundgaard Sørensen Side 1 af 6 Lars Bundgaard Sørensen Fra: "Kirsten Markussen" Dato: 16. april 2010 10:47 Til: "Lars Bundgaard Sørensen" ; "lasoe96 forward"

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Workshop 2: Internationale studieretninger på hhx Dansk Industri Mere end sprog sprogundersøgelse fra DI - http://www.jatilsprog.dk/node/22 Oprettet 26/10/2009

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser September 2015 23. september 2015 Teknologi B, udlevering af projektoplæg eux eux153-tek/b-23092015 November 2015 16. november 2015 Teknologi B, aflevering af projektrapport 23. november 2015 Offentliggørelse

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Glenn Ole Hellekjær: Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen Bokanmeldelse

Glenn Ole Hellekjær: Språkmakt og avmakt: Bruk av og behov for fremmedspråk i statsforvaltningen Bokanmeldelse Lisbeth Verstraete Hansen Lektor ved Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier Handelshøjskolen i København / Copenhagen Business School Glenn Ole Hellekjær: Språkmakt og avmakt: Bruk

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

NETVÆRK og Den internationale dimension. Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan?

NETVÆRK og Den internationale dimension. Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan? NETVÆRK og Den internationale dimension Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan? PROGRAM Præsentation Baggrund - den internationale dimension Internationalisering, IT og Fælles

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om internationalisering af folkeskolen

Forslag til folketingsbeslutning om internationalisering af folkeskolen 2010/1 BSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. marts 2011 af Christine Antorini (S), Leif Lahn Jensen (S), Pernille Vigsø Bagge (SF), Nanna

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012 5. maj 2013 6. maj 2013 Matematik A, netadgang, stx stx131-matn/a-06052013 udlevering af bilagsmateriale 7. maj 2013 8. maj 2013 9. maj 2013 Kristi himmelfartsdag 10. maj 2013 11. maj 2013 12. maj 2013

Læs mere

Interkulturelle kompetencer - Vejen til succes. Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering

Interkulturelle kompetencer - Vejen til succes. Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering Interkulturelle kompetencer - Vejen til succes Center for Forskning og Udvikling i Virksomheders Globalisering Hanne Larsen, Lektor og Helle Svendsen, Lektor 3. juni 2013 Interkulturelle kompetencer vejen

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

FREMMEDSPROG PÅ DET JURIDISKE FAKULTET

FREMMEDSPROG PÅ DET JURIDISKE FAKULTET FREMMEDSPROG PÅ DET JURIDISKE FAKULTET -Gennemgang af resultater fra undervisernes besvarelser Marta Kirilova Karsten Schou HVILKE SPROG TIL HVILKE STUDERENDE? Undersøgelser ved Sprogstrategisk satsning

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e

b i n d e l e d & 3 it-uddannelser på syddansk universitet, campus kolding o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e o r g a n i s at i o n s p s y c h o l o g y s c i e n c e c u lt u r e rethink copyright authorship identity ethics aesthetics rhetorics logic knowledge e-learning design communication rethink copyright

Læs mere

Nyt fra ministeriet. Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012

Nyt fra ministeriet. Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012 Nyt fra ministeriet Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012 ved Rita Mogensen og Lore Rørvig 01-02-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indhold Nyt ministerium Ny

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Rapport om knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet - og virkningerne på den europæiske økonomi Rapporten er udarbejdet for Europa-Kommissionen,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM KONFERENCEN FOR NETVÆRKS-, ANALYSE- OG FORMIDLINGSPROJEKT VEDR. FREMMEDSPROGENES PROFIL, FAGLIGE IDENTITET OG ANVENDELSESORIENTERING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER HOTEL TRINITY, FREDERICIA 4. MARTS 2013

Læs mere

Hvad skal vi med fransk

Hvad skal vi med fransk Hvad skal vi med fransk i folkeskolen? Af Nina Hauge Jensen, lektor 52 Med denne lidt provokerende overskrift antyder jeg, at der er nogle grundforståelser vedrørende folkeskolens andet fremmedsprog, som

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008

Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008 Nyborg Gymnasium Evaluering af internationalisering 2008 Internationalisering er et af de tre nøgleområder som skolen i henhold til sit kvalitetssikringssystem har valgt at evaluere henover en treårig

Læs mere

SPROGPOLITIK FOR Qeqqata Kommunia

SPROGPOLITIK FOR Qeqqata Kommunia SPROGPOLITIK FOR Qeqqata Kommunia INDHOLD 1 Forord...3 2 Formål...3 3 Sprog...4 4 Personalepolitik...4 5 Udvikling af medarbejdernes sproglige kompetencer...4 6. Indføring i grønlandske kultur, historie

Læs mere

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter

Sprogkundskaber som ansættelsesparameter Hans-Otto Rosenbohm * 281 Sprogkundskaber som ansættelsesparameter 1. Baggrunden for undersøgelsen Den tiltagende internationalisering af erhvervslivet medfører et stadig stigende behov for sprogkyndige

Læs mere

Er du dygtig nok til at blive faglært?

Er du dygtig nok til at blive faglært? 13. februar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Er du dygtig nok til at blive faglært? Opgaverne på erhvervsuddannelserne stiller allerede i dag høje faglige krav til eleverne, og kravene fortsætter

Læs mere

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på.

Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008. Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. NOTAT 31. oktober 2008 Sammenfatning af synspunkterne på sprogkonferencen den 2. oktober 2008 AC v/ formand for DM Ingrid Stage Sproget er andet end kommunikation og det fokuserer rapporten også på. Der

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Erfaringerne fra Vejle Amtmodel. v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Erfaringerne fra Vejle Amtmodel projekterne v/ Elene Fleischer, Ph.d. Center for selvmordsforebyggelse Psykiatrien i Nordjyllands Amt Vejle Amt Har haft fokus på det selvmords forebyggende siden midten

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE profiler Et udvalg Januar 2012 Side 1 af 7 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller

Læs mere

Sprogkonference. Fredericia Gymnasium 29. august 2012

Sprogkonference. Fredericia Gymnasium 29. august 2012 Sprogkonference Fredericia Gymnasium 29. august 2012 Almen Sprogforståelse Fælles basis for det sproglige arbejde i det almene gymnasium eller The best intentions! Almen sprogforståelse er et forløb, hvor

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

1. Fokus på faglig progression og et ensartet sprogsyn

1. Fokus på faglig progression og et ensartet sprogsyn Sprogstrategien: Arbejdsgruppens anbefalinger Nedenstående anbefalinger er resultatet af arbejdsgruppens drøftelser og det arbejde som gruppen har udført i efteråret 2016. Anbefalingerne ser udfordringer

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

Deutsch ist cool. Der er meget sjovere at lære tysk, når man samarbejder med børn fra et andet land

Deutsch ist cool. Der er meget sjovere at lære tysk, når man samarbejder med børn fra et andet land Deutsch ist cool Der er meget sjovere at lære tysk, når man samarbejder med børn fra et andet land Formål med engelsk - tysk - fransk Engelsk Tysk Fransk Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige,

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Kære uddannelsesudvalg, kulturudvalg, undervisningsminister Bertel Haarder, kulturminister Brian Mikkelsen.

Kære uddannelsesudvalg, kulturudvalg, undervisningsminister Bertel Haarder, kulturminister Brian Mikkelsen. Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 221 Offentligt den 8.6. 2008 Henvendelse fra Fransklærerforeningen til Folketingets uddannelsesudvalg, Folketingets kulturudvalg, til undervisningsminister

Læs mere

RAPPORT OM SPROGHÅNDTERINGSSTRATEGIER OG BEDSTE PRAKSIS I EUROPÆISKE SMVER: PIMLICO-PROJEKTET

RAPPORT OM SPROGHÅNDTERINGSSTRATEGIER OG BEDSTE PRAKSIS I EUROPÆISKE SMVER: PIMLICO-PROJEKTET RAPPORT OM SPROGHÅNDTERINGSSTRATEGIER OG BEDSTE PRAKSIS I EUROPÆISKE SMVER: PIMLICO-PROJEKTET LEDELSENS BERETNING OG ANBEFALINGER Generaldirektoratet for uddannelse og kultur søsætter en oplysningskampagne

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax.

Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Ansøgningsskema Arctic Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker at deltage på: Pre MBA Top Governance Personlig information Fornavn Efternavn Privatadresse Post nr.

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Udvikling af sprogfagene i de gymnasiale uddannelser

Udvikling af sprogfagene i de gymnasiale uddannelser Udvikling af sprogfagene i de gymnasiale uddannelser Uddannelsesstyrelsens konference om sprog 14. december 2011 Hanne Leth Andersen RUC Analytisk kompetence Personlig udvikling Retorisk skarphed Sprogfag

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

SPROG. » Jeg er Kosmopolit og i mine Forbindelser hverken begrænset af danske eller europæiske forhold« Citat: C.F.

SPROG. » Jeg er Kosmopolit og i mine Forbindelser hverken begrænset af danske eller europæiske forhold«  Citat: C.F. SPROG» Jeg er Kosmopolit og i mine Forbindelser hverken begrænset af danske eller europæiske forhold«citat: C.F. Tietgen WWW.TIETGEN.DK/SPROG DET HANDLER OM MERE END GUTEN TAG, HELLO & BONJOUR DET HANDLER

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015

Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 Opgørelse af Kvote 2: KOT-ansøgning til Syddansk Universitet 2015 15. marts - notat fra Analyse, udarbejdet Marts 2015 Udarbejdet af Analyse - Studieservice Fuldmægtig Agner Holmbjerg Schibler, agn@sdu.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner

Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Anvendelse af ny viden i de fem kommuner Af Peter Sørensen Lektor, mag.art og ph.d.-studerende University College Lillebælt & Aalborg Universitet Der er generelt gode forudsætninger for at bringe ny viden

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Elevernes internationale kompetencer

Elevernes internationale kompetencer Elevernes internationale kompetencer Høje Taastrup Gymnasium 12.01.2015 Fagkonsulent i latin, græsk, oldtidskundskab, almen sprogforståelse og talentudvikling Side 1 Udviklingsplanen for de gymnasiale

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Maj 2011 Side 1 af 6 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal National strategi for fremmedsprog Forbundet Kommunikation og Sprogs faglige område, beskrevet på grundlag af uddannelser, omfatter dele af hovedområdet humaniora og dele af samfundsvidenskab. På samfundsvidenskab

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg August 2011 Side 1 af 9 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Fastholdelse af udenlandske studerende

Fastholdelse af udenlandske studerende Fastholdelse af udenlandske studerende EXECUTIVE REPORT AUGUST 2013 Formål Denne evaluering undersøger fastholdelsen af udenlandske studerende og dimittender fra Teknisk- Merkantil Højskole, VIA University

Læs mere