Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende"

Transkript

1 Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter holdt op med at eksistere. Har denne forståelse et islamisk argument? Og er det en gyldig begrundelse for ikke at etablere Khilafah i dag, fordi den kun varede i 30 år? Svar: Der er ingen tvivl om, at den islamiske stat, som Muhammad Al-Mustafa etablerede i Madinah, eksisterede indtil den blev destrueret af Mustafa Kemal officielt den 3. marts Kontinuiteten af det islamiske styresystem - Khilafah Systemet - efter de Retsindige Kaliffers tid, bevises af den historiske realitet og af teksten. Hvad angår historien, så skal vi huske dette styresystems struktur, således at vi kan vurdere, om det eksisterede eller ej. Denne struktur er baseret på følgende elementer: 1. Kaliffen, dvs. statslederen (Ra ees Ad-Dowlah) 2. Kaliffens delegerede assistenter (Mo awineen Tafweedh) 3. Kaliffens eksekutive assistenter (Mo awineen Tanfeez) 4. Jihad anføreren (Ameer Al-Jihad) 5. Guvernørerne (Wulah) 6. Dommerne (Qudhah) 7. Statsdepartementerne (Ajhizat Ad-Dowlah) 8. Nationens Råd (Majlis Al-Ummah) Hvis vi analyserer historien kan vi se, at alle på nær én (Shura) eksisterede gennem tiden, indtil statens nedlæggelse i Fraværet eller forsømmelsen af Shura (rådslagning) efter de Retsindige Kaliffer, er ikke ensbetydende med, at styresystemet blev ændret, fordi det er muligt at styre uden Shura, selvom det er en af muslimernes rettigheder. Hvad angår perioder i historien, hvor der ikke var nogen Kalif, enten på grund af borgerkrig eller besættelse af fremmede besættelsesmagter, så eksisterede Khilafah fortsat, idet resten af strukturen stadig eksisterede. Hvad angår påstanden om arvestyre, er det sandt, at Bay ah - processen for udpegelse af en Kalif - blev fejlappliceret, men det påvirkede ikke Khilafahs kontinuitet. Og dette er fordi, selvom en Kalif kan have taget folkets Bay ah til sønnen før sin død, så blev den altid fornyet bagefter. Den Bay ah blev normalt givet enten af de indflydelsesrige personer og repræsentanter (Ahl ul-halli wal- Aqd), eller Sheikh al-islam, hvilket vi så i den sidste periode. De retslærde accepterede, at Khilafah fortsatte efter de Retsindige Kaliffer, selvom nogle af Salaf ikke kunne lide at bruge titlen Khalifah (Kalif) om de efterfølgende regenter, på grund af følgende Hadith, som blev rapporteret af At- Tirmidhi via Safeenah, som fortalte, at Allahs Sendebud sagde:

2 Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende beretninger kan findes i Abu Dawuds Sunan (2/264) og Ahmeds Musnad (1/169)] Ifølge de retslærde betyder dette ikke, at Khilafah holdt op med at eksistere efter 30 år, fordi dette står i modstrid med andre autentiske tekster. Jabir bin Samurah berettede, at Allahs Sendebud sagde:» «Den islamiske Deen vil fortsætte indtil Timen er blevet etableret, eller I er blevet styret af 12 Kaliffer, og de er alle sammen fra Quraysh. [Sahih Muslim, Kitab Al-Imarah] Denne Hadith indikerer, at Ummah ikke vil have 4 eller 5, men 12 Kaliffer, hvilket indikerer, at Khilafah ikke kunne være begrænset til 30 år. Qadhi Iyadh sagde om denne Hadith: det er blevet nævnt i den sidste Hadith, Khilafah efter mig vil være i 30 år; derefter vil det være et arvestyre ; det modstrider den Hadith om de 12 Kaliffer, for i de 30 år var der kun de 4 Kaliffer og de måneder, hvori der blev givet en Bay ah til Al-Hasan bin Ali. Svaret hertil er: Hvad der menes her med, Khilafah vil være i 30 år, er Khilafah ifølge Profetskabet (An-Nubuwwah) [Som citeret af An-Nawawi i hans forklaring til Sahih Muslim, 1821] Hvad angår referencen til 12 Kaliffer, betyder det ikke at den var begrænset til det antal, ligesom Qadhi Iyadh forklarede: Måske hvad der menes med 12 Kaliffer i disse Ahadith og deres lig, er, at det var de Kaliffer under Khilafahs stærke periode, Islams stor tid, da affærerne var i en god stand, og folket var forenet under dem der antog Khilafah-posten. [Tarikh Al-Khulafaa, As-Suyuti, side 14] Ibn Hajr Al- Asqalani sagde i sin forklaring (Sharh) til Sahih Al-Bukhari: Hvad Qadhi Iyadh sagde, er det bedste af det, som er blevet sagt om denne Hadith; jeg tror dette er den stærkeste holdning, fordi det støttes af Profetens udtalelser via autentiske beretningskæder: Og folk vil samle sig rundt om dem alle [Fath ul-baari], og så giver Ibn Hajr en historisk redegørelse for, hvordan folk havde samlet sig omkring og forenet sig under visse Kaliffer efter de Retsindige Kaliffer; og han nævnte personer såsom Umar bin Abdul Aziz, og han nævner endda Kaliffer fra Banu Abbas, dvs. Abbasiderne. Sayfuddin Al-Aamidi, den store Shafi i retslærde, sagde i sin bog, Al-Imamah min Abkar Al-Afkar fi Usul id-deen, på side 306: Og hans udtalelse, Efter mig vil Khilafah være i 30 år, og så vil den blive et arvestyre (Mulkan Adhoodha), indikerer ikke at Khilafah er begrænset til de Retsindige Kaliffer (som er Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali ), fordi deres Khilafah varede 30 år, som fortalt af Profeten. Og denne Hadith betyder heller ikke, at der ikke er nogen Khilafah efter de Retsindige Kaliffer. Hvad der 2

3 menes her er følgende: Khilafah efter mig, i forhold til ansvaret for Imamah og det at følge min Sunnah uden forøgelse eller forsømmelse, vil være i 30 år, i modsætning til perioden bagefter, hvor det meste af styret vil blive ledet af konger. Trods dette indikeres Khilafahs kontinuitet af følgende to ting: Den første: Ummahs enstemmighed (Ijma a) i enhver tid om det forpligtende i at følge en Imam og det faktum, at Imamen og Kaliffen skal adlydes. Den anden: Han sagde: Derefter vil den blive (Taseer) et styre (Mulkan) Det personlige stedord i Taseeru Mulkan refererer til Khilafah. Eftersom det nævnte udsagnsord ikke kan referere til andet end Khilafah, dvs. Og derefter vil Khilafah blive Mulkan (styre), så betyder det, at Khilafah vil blive til et styre, og dommen over en ting kræver, at selve tingen eksisterer. I første punkt forklarer Imam Al-Aamidi, at Ummah er enig om og dette skyldes selvfølgelig en tekst, at tidens Imam skal følges, og dermed kan man ikke argumentere for, at denne Hadith begrænser enhver Khilafah bagefter. Og hans andet argument er lingvistisk; denne Hadith siger, at et aspekt af Khilafah vil ændre sig, og ikke selve Khilafah. Det er ligesom hvis man siger, Og så blev Tariq sur ; at Tariqs tilstand ændrer sig til en tilstand af vrede betyder ikke, at Tariq er blevet til Ali eller Umar. For han er stadig Tariq men et aspekt af hans tilstand har ændret sig, nemlig at han er blevet sur. Når denne Hadith siger Thumma Taseeru Mulkan Adhoodha (Derefter vil den blive et arvestyre), så betyder det ikke, at den holdt op med at være en Khilafah. Med andre ord, det der vil ophøre, er Khilafah ifølge Profetskabet, dvs. den perfekte Khilafah og ikke selve Khilafah. Imam At-Taftazani sagde refererende til det faktum, at regenter efter Imam Ali blev betragtet som konger: Dette er et besværligt problem, for de indflydelsesrige personer og repræsentanter (Ahl ul-halli wal- Aqd) fra det muslimske folk, var enige om Khilafah under Abbasiderne, og nogle af Banu Marwan, bl.a. Umar bin Abdul Aziz. Måske er meningen derimod, at den perfekte Khilafah, hvori der ikke er affald på grund af forskelle (i holdninger), eller tilbøjeligheder væk fra det at følge (den rette Kalif), vil være i en periode på 30 år, og derefter vil der måske være en Khilafah eller muligvis ikke. Hvis man vil komme med indvendinger om, at fordi perioden med Khilafah var 30 år, så er tiden efter de retsindige Kaliffer uden en Imam og alle muslimer er derfor ulydige og når de dør, så dør de som i tiden før Islam (Jahiliyyah), så svarer vi, at det allerede er blevet påpeget, at dette handler om den perfekte Khilafah. Det er velkendt ud fra en Hadith, som nævner, at hvis man dør uden en Kalif, så dør man en Jahiliyyah død, så hvad med de muslimer, der eksisterer efter de 30 år? At-Taftazani svarer, at muslimerne på det tidspunkt ikke var syndige, fordi Khilafah eksisterede, eftersom denne Hadith refererer til den perfekte Khilafah. I sin bog, Tarikh Al-Khulafaa (Kaliffernes Historie), redegør Imam Jalaluddin As-Suyuti (f. 911 efter Hijrah) for Kaliffernes historie, indtil hans egen tid, hvor Kaliffen Mutawakkil Abul Izz dør, og hans 3

4 søn Al-Mustamsik Billah bliver udpeget. Han siger i sin introduktion til bogen: Dette er en kortfattet historie hvori jeg præsenterer Kaliffernes biografier, de Troendes leder, som varetog Ummahs affærer, fra tiden under Abu Bakr As-Siddeeq, helt op til vores tid - og dette var 900 år efter Hijrah! De noble retslærde gennem tiden havde forhold til Kalifferne, om end de stillede dem til regnskab, som Imam Abu Hanifah overfor Kaliffen Al-Mansur, eller de arbejdede for dem, som Qadhi Abu Yusuf der var den øverste dommer (Qadhi Al-Qudhah) under Kaliffen Harun Ar-Rashid, eller de deltog i Bay ah til en Kalif, såsom Izz bin Abdus Salam, som gav Bay ah til Al-Mustansir Billah, efter muslimernes sejr over tatarerne. Hen imod slutningen af den Osmanniske Khilafah, da stormagterne konspirerede imod den, så nævnte Sheikh ul-hind, Mawlana Mahmood Hassan (som var leder af Darul Uloom Deoband og direkte elev af Mawlana Qasim Nanawtawi, grundlæggeren af Darul Uloom) en Fatwa i 1920 erne, med hensyn til det at frelse den Osmanniske Khilafah fra Islams fjender. Den respekterede Mawlana sagde: Islams fjender har sat himmel og jord i bevægelse, for at angribe og skade Islams ære og prestige. Irak, Palæstina og Syrien, som blev overvundet af Profetens ledsagere og hans tilhængere efter adskillige ofringer, er igen blevet udset som mål for Islams fjendes grådighed. Khilafahs ære er i laser. Khalifatul-Muslimin, som plejede at forene hele fællesskabet på denne planet; som er Allahs repræsentant på denne jord; som plejede at implementere Islams universelle lov; og som plejede at beskytte muslimers rettigheder og interesser, og plejede at sikre, at æren i ordene fra Skaberen af dette univers bevares og implementeres, er blevet omringet af fjender og gjort overflødig. [Fra Fatwa fra Sheikh ul-hind, Mawlana Mahmood Hassan, 16. Safar 1339 efter Hijrah / 29. oktober 1920, side 78 i bogen, Fangerne fra Malta (The Prisoners of Malta), af Mawlana Syed Mohammed Mian, udgivet af Jamiat Ulema-I-Hind] Mawlana Mohammed Ali Johar, som er en af grundlæggerne af Khilafat bevægelsen sagde om Khilafah: Tyrkiets regent var Profetens Kalif eller efterfølger, og Amir Al-Mu mineen eller de Troendes leder, og Khilafah er i bund og grund vores religiøse anliggende, ligesom Qur anen og Profetens Sunnah er. [Johar, Mohammed Ali, Mit Liv, et Brudstykke (My Life, a Fragment), side 41] Mawlana Abul Kalam Azad skrev en bog i 1920, som har titlen, Sagen om Khilafat, hvori han skrev: Uden Khilafah er eksistensen af Islam ikke mulig; Indiens muslimer er nød til at arbejde for den med al deres indsats og magt. I bogen opstillede han alle Kalifferne fra Abu Bakrs tid, op til tiden, hvor han skrev sin bog. Altså kan vi se, at de retslærde var interesseret i at sikre Khilafahs kontinuitet indtil den sidste time. Kontinuiteten af Khilafahs forpligtelse efter de Retsindige Kaliffer, er en søjle hos Ahl us-sunnah, og derfor sagde Imam At-Taftazani (som tilfældigvis var en Shafi i retslærd) i sin forklaring (Sharh) til en 4

5 bog af Imam An-Nasafi (som var en Hanafi retslærd), om Islams Aqidah: Den enstemmige holdning er, at det er obligatorisk at udpege en Imam. Forskellen i holdning vedrører spørgsmålet om udpegelsen skal ske af Allah eller af Hans skabninger, og om grundlaget (for udpegelsen) er tekst eller forstanden. Den korrekte holdning er, at skabningerne skal udpege en Kalif, på grund af Profetens udtalelse: Og den der dør uden at kende Imamen i hans tid, dør en Jahiliyyah død. Imam At-Taftazani siger også: Muslimerne skal have en Imam, som vil udføre administrering af deres beslutninger, vedligeholde deres restriktive forordninger, beskytte deres grænser, udruste deres hære, modtage deres almisse (Sadaqah), underkue dem som får overtaget, tyve og landevejsrøvere, sørge for udførslen af Jumu ah (Fredagsbønnen) og de to festdage, afgøre stridigheder, som måtte opstå mellem skabningerne, tage imod vidnesbyrd på basis af juridiske rettigheder, ægte unge mænd og jomfruer, som ingen værge har, og fordeling af byttet og lignende ting, som individer fra folket ikke er betroet med. [Sharh Aqidat An-Nasafiyyah, side 147] Hvad Imam At-Taftazani siger, betragtes som det sidste ord om hvad Ahl us-sunnah blev enige om, og ovenstående citat om forpligtelsen om udpegelsen af en Kalif er klart, uanset ens historiske fortolkning. 5

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Sunnah Den Islamiske Livsstil

Sunnah Den Islamiske Livsstil 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk ISBN 978-87-992944-0-4 2 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Sufisme og Ummahs oprejsning Bismillahir Rahmanir Raheem Inden vi diskuterer Sufisme, vil vi gerne klargøre følgende: Sufisme, som Tabi een (generationen efter Sahabah ) forstod den, har intet at gøre

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Ijtihad og den modernistiske metode I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Da den osmanniske Khilafah officielt blev nedlagt den 3. marts 1924 af Allahs fjende, den britiske agent, Mustafa Kemal,

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

Khilafah. Den eneste løsning

Khilafah. Den eneste løsning Khilafah Den eneste løsning Khilafah: Den eneste løsning Ramadhan 1409 e.h./april 1989 e.kr. Revideret Jumada al-oula 1423 e.h./juli 2002 e.kr. ISBN: 87-991683-0-8 Oversættelse af Koranen Det skal stå

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse

En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse Den 3. marts markerede det 78. år for afskaffelsen af Khilafah, hvor den Tyrkiske Nationalforsamling i 1924 satte en stopper for det Islamiske styresystem. Dette

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Den Korrekte Forståelse af Sejr

Den Korrekte Forståelse af Sejr Den Korrekte Forståelse af Sejr Sandelig! De vantro bruger deres ejendom for at hindre (folk) i at følge Allahs vej; således vil de fortsætte med at bruge (deres ejendom), men det vil i sidste ende være

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 7 Disposition Hvad skete der med al-qur ân efter 1 Efter tiden med Uthmân og fremover

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Den falske salafisekt

Den falske salafisekt Den falske salafisekt Ummahs situation Alt imens muslimerne angribes af de vantro i Afghanistan, Tjetjenien, Irak, Palæstina, Filippinerne osv., og samtidig med at deres resurser og rigdomme plyndres,

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Den Islamiske ideologi udledes fra Qur an il-kareem og Sunnah. Lovgivningen i Islam udledes også fra disse to kilder. Derfor, hvis en af disse kilder

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag 2 J.nr. 2006-41-0151 15. marts 2006 Islam og profeten Muhammed 1. Indledning Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af islam og

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

Regnskabspligtighed i Khilafah Staten

Regnskabspligtighed i Khilafah Staten Regnskabspligtighed i Khilafah Staten Forfattet af Abdul Kareem Newell Oversat til dansk af Hamza Abu Jibreel 2 1. Udgave Regnskabspligtighed i Khilafah Staten Af Dawah Studiecenter Publikationer www.al-dawah.dk

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH)

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) Underviser: Salma El Abdellaoui 19. august 2017 E-mail: salma@saifi.dk Fahm al-dīn (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm H. J. Holst Vej

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere

Islams opfattelse af stat og samfund

Islams opfattelse af stat og samfund Islams opfattelse af stat og samfund Definitionen af Islam Allah har nedsendt det Islamiske budskab, hvis fundament er livsanskuelsen, der udtrykkes i sætningen: "Der er ingen ilah foruden Allah, Muhammad

Læs mere

Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah

Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah Alle muslimer i dag har nu hørt om ordet Khilafah, og en stor del af disse muslimer ved at Khilafah er en islamisk stat, men få muslimer

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne At være Da awa aktivist er Profeternes opgave. Det er en af de bedste og mest ærværdige gerninger. Allah (swt) sagde: Hvem er bedre end

Læs mere

Sujoodus-Sahw Forglemmelsens Prostration

Sujoodus-Sahw Forglemmelsens Prostration سجود السهو Sujoodus-Sahw Forglemmelsens Prostration Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Indholdsfortegnelse Indledning Az-Ziyaadah Tasalim før bønnen er slut An-Naqs Undladelse af forpligtelser (Waajibaat)

Læs mere

Khabr ul-ahad. Dawah Studiecenter Publikationer

Khabr ul-ahad. Dawah Studiecenter Publikationer Khabr ul-ahad Dawah Studiecenter Publikationer Dawah Studiecenter Publikationer http://www.al-dawah.dk info@al-dawah.dk www.dawahblog.blogspot.com 2 1.Udgave Ophavesret har ingen eksistensberettigelse,

Læs mere

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi Downloaded from: justpaste.it/manhajym Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi SPREDNINGEN AF DEN KORREKTE MANHAJ. Spredning af islamisk viden, gi folk

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 3. januar 2016 Kirkedag: H3K/B Tekst: Matt 2,1-12 Salmer: SK: 136 * 137 * 138 * 69 * 192,7 * 414 Hvem er vismændene? Hvad er de for nogle mennesker? Hvilken religion er

Læs mere

Azadari (Sørgeceremonier) 40 Beretninger

Azadari (Sørgeceremonier) 40 Beretninger Azadari (Sørgeceremonier) 40 Beretninger Wilayah Organisationen Www.Wilayah.dk 1 Samlet af: Agha Jawad Muhaddathi & Shahnawaz Mahdavi Oversat af: Wilayah Organisationen 2 Introduktion Den Hellige Profet

Læs mere

Udnævnelsen i Ghadir Khum Loai Al-Alami Udnævnelsen i. Ghadir Khum. Loai Al-Alami. Side 1 af 48

Udnævnelsen i Ghadir Khum Loai Al-Alami  Udnævnelsen i. Ghadir Khum. Loai Al-Alami. Side 1 af 48 Udnævnelsen i Ghadir Khum Loai Al-Alami Side 1 af 48 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning... 3 3. Den sidste pilgrimsrejse... 4 4. Åbenbaring af vers 5:67... 5 5. Prædiken...

Læs mere

PRÆSENTERET AF MAJLIS-E-TARAJIM

PRÆSENTERET AF MAJLIS-E-TARAJIM Denne brochure er oversat for Dawat-eislami. Al ret til redigering og udgivelse forbeholdes Majlis-e-tarajim. Hvis du finder fejl eller mangler kontakt da venligst Majlis-e-tarajim. FORSØMMELIGHED (Negligence)

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Ramadan-måneden شهر رمضان. Wakf og Munida 2013 Wakf.com Munida.dk

Ramadan-måneden شهر رمضان. Wakf og Munida 2013 Wakf.com Munida.dk Ramadan-måneden شهر رمضان Wakf og Munida 2013 Wakf.com Munida.dk Disposition Hvem SKAL faste? (Hvilke kriterier skal være tilstede før det er obligatorisk at faste for en muslim? Shurût Wujûb as-sawm).

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

ISLAMISK HISTORIE (TĀRĪKH)

ISLAMISK HISTORIE (TĀRĪKH) ISLAMISK HISTORIE (TĀRĪKH) 1 Underviser: Salma El Abdellaui 4. nvember 2017 E-mail: salma@saifi.dk Tafhīm al-dīn 1 (2017, 2. halvår), al-jāmiʿa al-muhammadiyya al-saifiyya Sarfrāz al-ʿulūm Tlf.: 30 58

Læs mere

Oversigt over Hanafi-madhab

Oversigt over Hanafi-madhab Oversigt over Hanafi-madhab Indholdsfortegnelse 1 Hanafi-madhab... 1 2 Den historiske udvikling af Hanafi-madhab... 2 3 Den praktiske udvikling af Hanafi-madhab... 3 4 Vigtige tekster i Hanafi-madhab...

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

ARABISKUNDERVISNING MAJLIS SIBAWAYH

ARABISKUNDERVISNING MAJLIS SIBAWAYH ARABISKUNDERVISNING MAJLIS SIBAWAYH DAR AL-HIJRAH MAJLIS SIBAWAYH VI HAR SANDELIG NEDSENDT EN ARABISK QUR AN FOR AT I MÅTTE FORSTÅ! [12:2] MAJLIS SIBAWAYH er opkaldt efter den store grammatiker og lærd

Læs mere

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

ISLAMISK LOV NADEEM IRANI OM SHARIA OG ANDRE BEGREBER DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Denne bog er en af to små bøger af Nadeem Irani, der forklarer centrale begreber fra islam. Den anden bog er Islam og den islamistiske ideologi. En kort introduktion. DIIS 2008 ISBN 978-87-7605-261-4 9

Læs mere

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam

Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam kan ikke understreges nok. Det arabiske sprog er vejen til at forstå den Åbenbarede Tekst. Det er værktøjet, de retslærde bruger

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah Målet med Da'wah Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da'wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at

Læs mere

Introduktion til Koranen

Introduktion til Koranen Introduktion til Koranen Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Koranen?... 1 2 Hvordan Koranen er blevet bevaret... 1 3 Recitationer af Koranen... 3 4 Koranen

Læs mere

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august ISAGHOJI - MANTIQ 1 Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august 2017 E-mail: zeshan@saifi.dk Islamstudier 1 (2017, 2. halvår) al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm Tlf.: 30 58

Læs mere

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark ISLAM Det Sande Livssyn og Livssystem for Menneskeheden Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S ISBN 87-989718-2-4 1426 e.h.

Læs mere

Mindesdagen for Khilafah-statens ophør

Mindesdagen for Khilafah-statens ophør 1/4 Mindesdagen for Khilafah-statens ophør Den 3. marts mindedes muslimerne en smertelig dag, nemlig årsdagen for Khilafah-systemets og khaleefah-postens eksistentielle ophør. For 75 år siden, den 3. marts

Læs mere

Forfatningsudkast. til Khilafah-staten. (Autoriseret udgave)

Forfatningsudkast. til Khilafah-staten. (Autoriseret udgave) Forfatningsudkast til Khilafah-staten (Autoriseret udgave) 2 Forfatningsudkast til Khilafah-staten ISBN 87-989718-8-3 Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S Hizb ut-tahrir (Autoriseret

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjertets sygdomme. Hvordan ser vores Ummahs tilstand ud i dag?

Wakf.com og Munida.dk Hjertets sygdomme. Hvordan ser vores Ummahs tilstand ud i dag? Hjertets sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk 1 Konflikter og krige mellem Israel og palæstina siden 1948 Krig i Afghanistan siden 2001 Krig i Irak siden 2003 Krig i Somalia siden 2006 2

Læs mere

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen.

Sig: Og hos Allah er det perfekte bevis og argument, og havde Han ønsket det, så ville Han visselig have vejledt jer alle sammen. Al-Qada Wal-Qadar Dette emne opstod på grund af muslimernes kontakt med de græske filosoffer, som fremlagde spørgsmål såsom, Handler mennesket ifølge fri vilje, eller tvinger Allah mennesket til at handle?

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 9 Hvordan bedømmes andre i deres Aqîdah? Derefter kort gennemgang af de tidligere lektioner med

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Islam og det arabiske sprog Bismillahir Rahmanir Raheem Sprog spiller en central rolle i ethvert givent samfund. Det er ikke kun et middel, hvormed individer kan kommunikere med hinanden, men det er det

Læs mere

Profetens Måned. Oversættelse Afdelingen

Profetens Måned. Oversættelse Afdelingen Profetens Måned Dette hæfte er skrevet på baggrund af en tale af Shaykh-etariqah Ameer-e-Ahl-e-Sunnah, grundlægger af D awat-e Islami Hadhrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi på Urdu. Oversættelsesafdelingen

Læs mere

Den Islamiske Børneopdragelse

Den Islamiske Børneopdragelse Den Islamiske Børneopdragelse Børneopdragelse har en central plads i islam. Allah (swt) siger i koranen: "I, der har Iman: Beskyt jer selv og jeres familie fra ild" (Surah al-tahrim, 66:6) Det betyder,

Læs mere