Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans"

Transkript

1 November 2014 Foto: Per Heegaard Alt om J/70 som klubbåd og DS Klubfinans Dansk Sejlunion anbefaler J/70 som klubbåd for at fremme de lokale sportsbådsmiljøer i dansk sejlsport. Med DS Klubfinans får klubberne mulighed for at finansiere anskaffelse af J/70 ere på favorable vilkår. Målet er, at DS Klubfinans kan styrke udbredelsen af moderne sportsbåde i klubberne og derigennem skabe nogle attraktive rammer og tilbud for både nuværende og kommende sejlere. Alt sammen som en udløber af projektet PULS & Vand i håret. Dette notat indeholder nærmere information om DS Klubfinans, kontraktforhold og priseksempler samt nogle råd omkring de overvejelser, klubben bør gøre forud for en eventuel investering i en klubbåd.

2 Derfor anbefaler Dansk Sejlunion J/70 Dansk Sejlunions bestyrelse besluttede i august 2014 at anbefale J/70 som klubbåd. Forinden var J/70 indkøbt som Sejlsportsligaens båd. Den overvældende positive respons, vi har fået fra klubber og sejlere, der deltager i ligaen, har overbevist os om, at J/70 er det helt rigtige valg som klubbåd, sagde Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, om bestyrelsens anbefaling. Han uddybede: J/70 er en hurtig, moderne og udfordrende sportsbåd, der appellerer til sejlere over en bred front. Ikke mindst har en masse unge ligasejlere været ovenud begejstrede for bådens potentiale. Vi har også konstateret, at båden fungerer fra første dag og er solidt bygget ligabådene har forsvindende få brud på grejet. Det vejer tungt i denne sammenhæng. Med anbefaling af J/70 skaber vi en sammenhæng mellem Sejlsportsligaen og de daglige sejladsaktiviteter i klubberne. Vi tror på, at der på relativ kort tid kan opbygges et brugtmarked, og det vil bringe båden endnu bredere ud, sagde Hans Natorp. Hvad er DS Klubfinans? DS Klubfinans er et selvstændigt selskab, som Dansk Sejlunion har stiftet med det formål at formidle anskaffelse af J/70 ere til sejlklubber, der er medlemmer af Dansk Sejlunion. DS Klubfinans tilbyder klubberne mulighed for at anskaffe én eller flere J/70-pakker (båd, sejl og trailer) enten via en leasingordning eller gennem kontantkøb hos DS Klubfinans. DS Klubfinans er baseret på aftaler, som Dansk Sejlunion har indgået med Nordea og med Condolidated Holding A/S, der er ejet af Ib Kunøe, samt med det tyske Mittelmann s Werft, der er producent og leverandør af bådene. North Sails er med i aftalen som leverandør af sejl. Flere sejlleverandører kan være på vej. Harbeck ventes at blive trailerleverandør, der mangler et par afklarende detaljer i aftalen. Organisation DS Klubfinans er en selvstændig juridisk enhed med Dansk Sejlunions økonomichef Henrik Blakskjær som direktør og med en tremands bestyrelse bestående af Hans Natorp (formand), Line Markert og Erik Schultz alle tre er også medlemmer Dansk Sejlunions bestyrelse.

3 Det er et økonomisk mål for DS Klubfinans, at forretningsmodellen er selvbærende, således at indtægter i selskabet finansierer omkostningerne. Indtægterne består af leasingydelser og salg af både. Omkostningerne består af afskrivninger på bådene samt finansierings- og administrationsomkostninger. Aktiviteterne i DS Klubfinans er: Anskaffelse af J/70-både med henblik på videresalg eller leasing til klubberne Administration af leasingkontrakterne Optagelse og afvikling af lån i Nordea Hvad kan DS Klubfinans tilbyde? DS Klubfinans tilbyder en finansieringsmodel, der sikrer sejlklubber mulighed for at anskaffe én eller flere J/70-pakker på favorable vilkår. Ingen andre bådtyper end J/70 er omfattet af aftalen. Klubben kan finansiere båden via to modeller: Klubben køber båden kontant hos DS Klubfinans, båden er herefter klubbens ejendom. Klubben indgår en femårig leasingaftale med DS Klubfinans med mulighed for at købe båden for et restbeløb ved leasingaftalens udløb.

4 Ved en leasingaftale forpligter klubben sig til at betale en førstegangsydelse på minimum kr. efterfulgt af faste månedlige leasingydelser over de næste fem år. Rent formelt er det DS Klubfinans, der ejer båd, sejl og trailer i hele leasingperioden, men klubben har fuld brugsret, så længe betaling af ydelserne bliver overholdt. Klubben er i hele leasingperioden forpligtet til at forsikre og vedligeholde båden (service og vedligehold er ikke omfattet af leasingaftalen). Efter de første 12 måneder af leasingperioden har klubben mulighed for at opsige aftalen. Opsigelse skal ske til DS Klubfinans med en måneds varsel. Klubben skal herefter tilbagelevere båd, sejl og trailer i god og vedligeholdt stand. Alle indbetalte leasingydelser, inklusive førstegangsydelsen, vil være tabt for klubben. Bestilling af J/70-pakker vil være mulig umiddelbart efter Dansk Sejlunions Klubkonference, november 2014.

5 Hvad koster båden? Dansk Sejlunion har lagt vægt på at sikre klubberne adgang til J/70 ere på favorable vilkår. Klubbåden udbydes gennem DS Klubfinans som en pakkeløsning, der omfatter båd, sejl og trailer. Sejl og trailer kan fravælges efter ønsker og behov. Bådens pris har en indbygget rabat på 5-6 procent i forhold til gældende listepris hos Mittelmann s Werft. Dertil kommer, at klubben i minimum fem år får 10 procent rabat på service og reservedele hos Mittelmann s Werft. Også ved køb af sejl og trailer er der rabat at hente via DS Klubfinans set i forhold til gældende listepriser. Priseksempel: Leasing Den samlede pris for J/70-pakken afhænger af den enkelte klubs til- og fravalg. Her følger et priseksempel baseret på leasing i 60 måneder (fem år), hvor båd, sejl og trailer er med i pakken. Smågrej som fendere, fortøjninger, anker mm. indgår ikke. Den samlede pris for leasing af båden i fem år er på kr. Afregning sker som følger: kr. i førstegangsydelse 60 månedlige ydelser à 5950 kr. Efter fem års brug vurderes båden til at have en restværdi på kr. Ved at betale kr. til DS Klubfinans får klubben det fulde ejerskab af båden. Den samlede pris for at overtage ejerskabet over en femårig periode er dermed kr. Klubben er forpligtet til at holde båden vedligeholdt og forsikret i hele leasingperioden. Udgifter til vedligehold og reservedele er ikke inkluderet i leasingaftalen. Priseksempel: Kontantkøb Klubben kan også vælge at købe en klubbåd kontant gennem DS Klubfinans. Kontantprisen ventes at blive cirka kr. (inkl. båd, sejl og trailer). Den samlede besparelse ved kontantkøb frem for leasing er dermed cirka kr. Alle de viste beløb i eksemplerne er inklusive moms. Alle beløb er foreløbige og baseret på beregninger ud fra aktuelle prisaftaler (november 2014). Der tages forbehold for ændringer.

6 Klubbens overvejelser før bådkøb At anskaffe en ny klubbåd er en stor beslutning for en sejlklub. Det handler ikke kun om de penge, som klubben binder i projektet, lige så væsentligt er overvejelserne om, hvordan klubben kan få valuta for pengene i form af aktiviteter og engagerede medlemmer. Jo mere, båden kommer på vandet og giver medlemmerne gode sejladsoplevelser, jo bedre er investeringen. Sejlklubbens beslutning skal naturligvis træffes på et reelt og solidt grundlag. Et køb af en klubbåd har betydning for klubbens økonomi og aktiviteter de næste mange år. Her er nogle centrale spørgsmål, der bør tænkes ind i klubbens overvejelser: Vision og strategi Hvad er klubbens vision? Hvilken sejlklub ønsker I at skabe? Hvad er klubbens styrker i dag? Hvad er det, I fremhæver, når I fortæller om klubben til (nye) medlemmer, sponsorer/erhvervsliv, lokalavis og til naboen derhjemme? Hvilke udviklingsplaner har klubben for de næste fem år?

7 Målgruppe Aktiviteter Økonomi Hvilken rolle kan en klubbåd (eller flere) spille i klubbens udvikling? Hvilken værdi kan en klubbåd skabe? Fx i form af nye tilbud og aktiviteter, højere attraktionsniveau for medlemmerne, herunder muligheder for at tiltrække nye medlemmer eller få tabte medlemmer tilbage? Hvem kan og vil bruge klubbåden? Er det de unge sejlere, de voksne, seniorerne, nye sejlere eller måske alle de nævnte? I hvilket omfang vil en klubbåd kunne gøre en forskel i forhold til den eller de primære målgrupper? Vil en klubbåd fx kunne fastholde unge sejlere og tiltrække nye? Hvordan kan klubbåden tiltrække nye mennesker til sejlklubben? Hvad kræver det af sejlklubben at byde velkommen og involvere nye sejlere, der vil bruge klubbåden? Hvordan er klubbens medlemmer organiseret? Enkeltsejlere, lejlighedsvise besætninger, faste besætninger? Skal ikke-medlemmer af klubben være en målgruppe for en klubbåd? Fx pay-andsail, event- og firmasejlads, sponsorpleje, udlejning til ligaklubber? Hvilke muligheder ser I for brug af båden? Fx ungdomssejlads, sejlerskole, kapsejlads, ligatræning, firmasejlads, udlejning, tursejlads? I hvilket omfang understøtter klubbåden de aktiviteter, som klubben har i forvejen? Hvilke nye aktiviteter kan klubbåden skabe? Har klubben i givet fald ressourcer og kompetencer til at udvide sine tilbud (fx med firmasejlads)? Hvilke krav og begrænsninger skal klubben stille for brug af båden? Fx i forhold til sejlernes færdigheder og sejlads andre steder end i klubben? Kan investering i en klubbåd stå i rimeligt forhold til klubbens omsætning generelt? Hvor stor omsætning kan båden skabe og hvor meget vil brugerne betale for at sejle i båden? Hvilke realistiske muligheder har klubben for at søge ekstern finansiering (sponsorer, fonde, donationer mv.)? Er det muligt at gå sammen med naboklubber eller andre i et partnerskab om køb af én eller flere både? Hvordan kan indtægterne skabes i praksis? Andel af kontingent, fast rate/fri brug, betaling pr. sejlads, reklameplads, udlejning, eventsejlads? (se mere om finansieringskilder) Kan klubben spare på udgifterne? Fx ved at købe brugte sejl eller selv stå for det meste vedligehold? Er det en bedre løsning at vente et år eller to og købe en brugt klubbåd?

8 Drift og vedligehold I hvilket omfang har klubben mandskab og ressourcer til at stå for drift, vedligehold, booking og evt. udlejning? Hvilke krav skal der stilles til brugerne i forhold til at tage del i bådens drift og vedligehold? Hvordan håndterer klubben skader på båden herunder i forhold til afregning med skadevolder? Hvor skal båden være i sæsonen og om vinteren? Hvordan finansieres båden? Her kommer en række ideer og muligheder, som klubben kan overveje i forhold til finansiering af klubbåden. Oveni gælder det om at have øje for lokale forhold, der måske åbner for endnu flere indtægtsmuligheder. Brugerbetaling Brugerne af klubbåden er den mest nærliggende indtægtsmulighed. Brugerne er i denne sammenhæng de af klubbens medlemmer, der benytter båden. Opgaven er at fastlægge et balanceret prisniveau, der både sikrer et bredt felt af brugere og mange sejladstimer og med en indtægt, der kan mærkes i klubkassen.

9 Udlejning Lej klubbåden ud til sejlere og/eller events uden for klubben. Det kan være udenbys sejlere, der gerne vil prøve bådtypen eller benytte den i kapsejlads. Det kan også være en naboklub, der ønsker at bruge båden i træningen til et ligastævne. Firma- og eventsejlads Tilbyd brug af båden i forbindelse med fx teambuilding og lignende firmaarrangementer. Her kan der potentielt være ganske store indtægter at hente det kræver til gengæld, at klubben kan stille sejlkyndige til rådighed. Sponsorater Et sponsorat kan være mere end blot en check fra en sponsor og et logo på båden. Et tæt samarbejde med sponsorer kan resultere i indtægtsgivende eventsejladser for kunder, medarbejdere m.fl. Det kræver en del benarbejde at søge sponsorer. Jo bedre, klubben er til at beskrive klubbens vision, mål og værdier med særlig vægt på bådens rolle i klubben jo bedre muligheder er der for, at en sponsor ser et værdifællesskab, som det giver god mening at sponsorere. Fonde Der findes mange fonde, hvor der er muligheder for at søge støtte. Også til en klubbåd. Det kræver noget forarbejde at lokalisere de rigtige fonde, og man må være forberedt på, at afslagene vil være i overtal. Det er vigtigt at lave gode ansøgninger, der klart beskriver klubbens vision, mål og værdier herunder redegør for, hvordan klubbåden kan understøtte klubbens målsætninger. De fleste fonde har særlig fokus på specifikke områder her kan fx et projekt med sejlads for seniorer eller sejlads for udsatte børn være udslagsgivende for fondsstøtte. Gå særligt efter fonde med formålsparagraffer, der flugter med klubbens generelle værdinormer. Fonde med lokal forankring vil også være oplagte mål for en ansøgning. Donationer Søg donationer hos medlemmer og venner af klubben. Mange mennesker har lidt penge på kistebunden og hvis de samtidig har passion for sejlsport, så er støtte til en klubbåd måske en mulighed. Særligt fordi klubbåden er et helt konkret og synligt projekt, der gør en positiv forskel lige med det samme.

10 Produkter og leverandører Dansk Sejlunion og DS Klubfinans har indgået aftaler med en række leverandører for at sikre favorable vilkår for klubberne. J/70-pakken Som udgangspunkt tilbyder DS Klubfinans en samlet pakke bestående af en komplet J/70, et stel sejl fra North Sails samt en Harbeck-trailer (traileraftale mangler sidste detaljer). Pakken indeholder ikke fendere, fortøjninger, anker, svaber, spande, værktøj mm. Der er i nogen grad mulighed for individuel tilpasning af pakken i forhold til de enkelte klubbers individuelle ønsker og behov. Download J/70-brochure og J/70-specifikationer (begge på engelsk) på jcomposites.eu/en/ Båd Mittelmann s Werft er forhandleren af J/70 i Tyskland og til det danske marked. DS Klubfinans køber bådene hos Mittelmann s og sælger eller leaser videre ud til klubberne. Klubberne kan i minimum fem år fra anskaffelsestidspunktet (både ved kontantkøb og leasing) købe reservedele og service hos Mittelmann s Werft med 10 procent rabat. Bådene leveres samlede og klargjorte ved Mittelmann s i Kappeln, Nordtyskland. Klubben har selv ansvar for at hente båden i Tyskland. Klubben har mulighed for at lade Mittelmann s bundmale båden af hensyn til beskyttelse ved fast liggetid i vandet. Sejl North Sails Danmark leverer J/70-sejlene med 25 procent klubrabat i forhold til gældende listepris. Der er mulighed for at vælge mellem kapsejladssejl eller de mere holdbare klubsejl. Flere sejlproducenter vil muligvis blive tilføjet som leverandører. Trailer Harbeck ventes af blive leverandør af trailer. Aktuelt (nov. 14) udestår enkelte detaljer, før den endelige aftale er på plads. Afklaring følger snarest. En J/70 er kan både sættes i vandet fra rampe og fra kran valg af trailer vil afhænge af, hvad der bedst passer klubbens behov. Øvrige produkter DS Klubfinans arbejder på at indgå aftaler om leverancer af smågrej til J/70 eksempelvis en pakke med fortøjninger, anker, fendere mm.

11 Spørgsmål og videre kontakt Angående økonomi og kontrakter For nærmere information om DS Klubfinans, økonomi, kontraktforhold og anskaffelse af J/70 som klubbåd: Kontakt Henrik Blakskjær, direktør i DS Klubfinans og økonomichef i Dansk Sejlunion, tlf Angående brug og aktiviteter For nærmere oplysninger og inspiration omkring klubbådens aktiviteter og anvendelsesmuligheder: Kontakt Mads Flyger, klubkonsulent i Dansk Sejlunion, tlf

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere