Gigaset. Gigaset C380

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset. Gigaset C380"

Transkript

1 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset C380 Gigaset

2 Kort oversigt over håndsættet 16 Ð V :15 Þ Menu Kort oversigt over håndsættet 7 Interntast. interne opkald ( s. 35). 8 Mikrofon. 9 R-tast ( s. 40). - Forespørgsel (Flash). - Indtast opkaldspause (langt tryk). 10 Stjernetast. Ringetoner til/fra (langt tryk), når der er oprettet forbindelse: skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk). 11 Tast 1 ( s. 32). Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk). 12 Tilslutningsstik til headsæt ( s. 13). 13 Opkaldstast. Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (kort tryk), start opkald (langt tryk). Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden. 14 Håndfri funktion-tasten. Skift mellem "brug af håndsæt" og håndfri funktion; Lyser: håndfri funktion er aktiveret; Blinker: indgående opkald. 15 Styretast ( s. 15). 16 Modtagestyrke ( s. 9). Kort oversigt over basestationen Display i standbytilstand (eksempel). 2 Batteriets opladningstilstand ( s. 9). 3 Displaytaster ( s. 15). 4 Beskedtast ( s. 25). Adgang til opkalds- og beskedlister; Blinker: ny besked eller nyt opkald. 5 Afbryd-, tænd-/sluktast. Afslut en samtale, afbryd en funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand). 6 Firkanttast. Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand), skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal. Tilmeldings-/ paging-tast ( s. 35) 1

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over basestationen Sikkerhedsanvisninger Sådan kommer du i gang Kontroller pakkens indhold Opstilling af basestation og lader (hvis denne medfølger) Tilslutning af basestationen Tilslutning af lader (hvis denne medfølger) Ibrugtagning af håndsættet Tilslutning af et headsæt Hvad vil du nu gøre? Betjening af telefonen Styretast Displaytaster Taster i tasteområdet Ret forkerte indtastninger Menustyring Sluk og tænd håndsættet Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Visning af de trin du skal udføre i betjeningsvejledningen Menuoversigt Anvendelse af telefonen Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Vis nummer Håndfri funktion Slå lyden fra Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog Genopkaldslisten Åbn lister med beskedtasten Prisbevidst brug af telefonen Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Visning af samtalevarighed SMS (tekstbeskeder) Skriv/send SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder Indstilling af SMS-center SMS på telefonanlæg Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen Afhjælpning af SMS-fejl

4 Indholdsfortegnelse Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Visning af besked fra telefonsvareren på nettet ECO DECT Indstilling af vækkeur Brug af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Afmelding af håndsæt Søg efter håndsæt ("Paging") Interne opkald Bryde ind i en ekstern samtale (konference) Indstilling af håndsættet Ændring af dato og klokkeslæt Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Ændring af ringetoner Servicetoner Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Beskyttelse mod uautoriseret adgang Understøttelse af repeater Nulstil basestationen til standardindstillingen Tilslutning af telefonen til et telefonanlæg Opkaldsmetode (signalering) og flashtid Indstilling af pausetider Midlertidigt skift til DTMF-signalering Kundeservice (Customer Care) Spørgsmål og svar Godkendelser Producentens Garanti Miljø Bilag Pleje Kontakt med væske Tekniske data Skrivning og redigering af tekst Tilbehør Vægmontering af basestationen Vægmontering af laderen Stikordliste

5 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen/laderen. Brug kun de anbefalede, opladelige batterier ( s. 44), dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk ( s. 44). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. Bemærk: Nogle af de funktioner, som beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. 4

6 Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Kontroller pakkens indhold en Gigaset C380 basestation 2en strømforsyning, 3et Gigaset C38H håndsæt, 4et telefonkabel 5to batterier 6et batteridæksel 7en bælteclips 8en betjeningsvejledning Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken to batterier, et batteridæksel, en bælteclips og en lader 9 med strømforsyning J til hvert ekstra håndsæt. 9 J 5

7 Sådan kommer du i gang Opstilling af basestation og lader (hvis denne medfølger) Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridfast underlag. Bemærkninger: Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Udendørs er rækkevidden op til 300 m, indendørs er den op til 50 m. Rækkevidden reduceres ved aktiveret Økotilstand ( s. 33). Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen på grund af de mange forskellige typer møbellak og -politurer. Oplysninger om, hvordan basestationen og laderen monteres på væggen, finder du på s. 50. Du skal være opmærksom på følgende: u Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. u Beskyt din Gigaset mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen 1. Tilslut derefter telefonstikket 2, og læg kablerne i kabelkanalerne Du skal være opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. u Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Konfigurationen af telefonstikkene kan være forskellig (stikkonfiguration s. 45). 6

8 Sådan kommer du i gang Tilslutning af lader (hvis denne medfølger) 2 1 Tilslut strømforsyningens fladstik 1. Sæt strømforsyningen i stikkontakten 2. 2 Hvis stikket skal trækkes ud af laderen igen, skal du trykke på låseknappen 1 og derefter trække stikket ud

9 Sådan kommer du i gang Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Ilægning af batterier og lukning af batteridækslet Vigtigt Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH * ( s. 44), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polernes placering er angivet i batterirummet. a b Indsæt først batteridækslet øverst a. Tryk derefter låget til b, indtil det går i indgreb. Hvis du skal åbne batteridækslet igen (f.eks. hvis du skal skifte batterierne ud), skal du tage fat i fordybningen i kabinettet og trække batteridækslet opad. 8

10 Sådan kommer du i gang Fastgørelse af bælteclipsen På siden af håndsættet er der nogle hakker, der er beregnet til bælteclipsen. Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsen klikker på plads i hakkerne. Placering af håndsættet i basestationen og tilmelding af det Placer håndsæt i basen Menu Inden du kan tage telefonen i brug, skal du tilmelde håndsættet til basestationen. Sæt håndsættet i basestationen med displayet opad. Håndsæt registrerer ë Håndsættet tilmelder sig automatisk. Tilmeldingen kan vare op til 5 minutter. Håndsættet må ikke tages ud af basestationen under tilmeldingen. Ð Þ V Menu Når tilmeldingen er gennemført, viser displayet: u modtagestyrken på radiokontakten mellem basestation og håndsæt: god til dårlig: Ð i Ñ Ò ingen modtagelse: blinker u batteriets opladningstilstand: = e V U (tom til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader Hvis du har købt en model med flere håndsæt, skal du gentage tilmeldingen for hvert enkelt håndsæt. Håndsættene får det laveste ledige interne nummer (1 4). Hvis der er tilmeldt mere end et håndsæt til basestationen, vises det interne nummer på displayet, f.eks.int 2. Hvis de interne numre 1-4 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 4. 9

11 Sådan kommer du i gang Bemærkninger: u Et tryk på en tast afbryder den automatiske tilmelding. u Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsættet tilmeldes manuelt ( s. 34). Lad håndsættet stå i basestationen, så batterierne oplades. Bemærk: Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader. Ved spørgsmål og problemer, s. 41. Første opladning og afladning af batterierne En korrekt visning af opladningstilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og afladet. Derfor skal håndsættet stå i basestationen eller laderen i elleve timer. 11 t Tag derefter håndsættet ud af basestationen eller laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet. Bemærk: u Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i basestationen eller laderen. u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. 10

12 Sådan kommer du i gang Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. Þ Menu Åbn hovedmenuen ved at trykke på tasten under displayvisningen Menu. Tryk nederst på styretasten... Indstillinger... indtil menupunktet Indstillinger vises i displayet. Ç U OK Bekræft dit valg ved at trykke på tasten under displayvisningen OK. Dato/klokkesl. Ç U OK Menupunktet Dato/klokkesl. vises i displayet. Åbn indtastningsfeltet ved at trykke på tasten under displayvisningen OK. 11

13 Sådan kommer du i gang Dato: [ ] Ç T OK Den aktive linje er markeret med [...]. Indtast dag, måned og år med 8 cifre ved hjælp af tastaturet, f.eks. Q Q2QQNfor Hvis du vil rette i indtastningen, skal du trykke foroven eller forneden på styretasten for at skifte mellem felterne. Ç T OK Bekræft indtastningen ved at trykke på tasten under displayvisningen OK. Kl.: [07:15] Ç T OK Indtast timer og minutter med 4-cifre. f.eks. QM5for kl Skift eventuelt mellem felterne med styretasten. Bekræft indtastningen ved at trykke på tasten under displayvisningen OK. Gemt På displayet vises Gemt. Der høres en bekræftelsestone. Gå tilbage til standbytilstand ved at trykke længe på afbrydtasten a. 12

14 Sådan kommer du i gang Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel) Din telefon er nu klar til brug! Ð V :15 Þ Menu Bemærk: Symbolet for rækkevidde vises kun, når Økotilstand+ ( s. 33) ikke er aktiveret. Tilslutning af et headsæt Du kan blandt andet tilslutte et headsæt af typen HAMA, Plantronics M40, MX100 og MX150 (med 2,5 mm jackstik). Du finder en liste med kompatible, afprøvede headsæt på internettet på adressen: 13

15 Sådan kommer du i gang Hvad vil du nu gøre? Når du har gjort din Gigaset klar til brug, vil du sikkert gerne tilpasse den til dine individuelle behov. Brug følgende vejviser til hurtigt at finde de vigtigste emner. Hvis du endnu ikke er fortrolig med betjening af menustyrede apparater såsom andre Gigaset-telefoner, skal du først læse afsnittet "Betjening af telefonen" s. 15. Oplysninger om finder du her. Indstilling af ringetonemelodi og lydstyrke s. 37 Indstilling af lydstyrken i røret s. 37 Økotilstand / Indstilling af Økotilstand+ s. 33 Klargøring af telefonen til modtagelse af SMS'er s. 28 Tilslutning af telefonen til et telefonanlæg s. 40 Tilmelding af eksisterende håndsæt til basestation s. 34 Overførsel af telefonbogsopslag fra eksisterende Gigaset-håndsæt til andre håndsæt g g g g g g g s. 24 Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( s. 41), eller du kan kontakte vores kundeservice ( s. 41). 14

16 Betjening af telefonen Betjening af telefonen Styretast I det følgende er dén side af styretasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret, f.eks. t for "tryk øverst på styretasten". Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbner telefonbogen. t Åbner menuen til indstilling af samtalelydstyrke ( s. 37), ringetoner ( s. 37) og servicetoner ( s. 38) på håndsættet. I hovedmenuen, i undermenuer og på lister t / s Bladrer linje for linje op/ned. I indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren til venstre t eller til højre s. Under en ekstern samtale s t Displaytaster Åbner telefonbogen. Indstiller talelydstyrken for henholdsvis brug af håndsættet og håndfri funktion. Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: Ç U OK Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet. Displaytaster Vigtige displaytaster: Menu Åbner en situationsafhængig menu. OK Bekræfter valget. W Slettetast: Sletter tegn for tegn fra højre mod venstre. Ç Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen. Þ Åbner genopkaldslisten. 15

17 Betjening af telefonen Taster i tasteområdet 16 c / Q / * osv. Tryk på den afbildede tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. Ret forkerte indtastninger Menustyring Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u slette tegnet til venstre for markøren med X u indsætte tegn til venstre for markøren u overskrive tegnene (blinker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv. Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Åbn hovedmenuen ved at trykke på Menu, når håndsættet er i standbytilstand. Funktionerne i hovedmenuen vises som en liste med navne og symboler i displayet. Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Naviger til funktionen med styretasten q. Tryk på displaytasten OK. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister. Aktivering af en funktion: Gå til den ønskede funktion med styretasten q, og tryk på OK. Eller: Indtast den relevante talkombination ( s. 19). Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen. Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk længe på afbrydtasten a. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Indstillinger, som du ikke har bekræftet ved at trykke på displaytasten OK, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 13.

18 Betjening af telefonen Sluk og tænd håndsættet a Sluk håndsættet ved at trykke længe på afbrydtasten (bekræftelsestone) i standbytilstand. Tryk længe på afbrydtasten for at tænde håndsættet igen. Aktivering/deaktivering af tastaturspærring Tastaturspærringen forhindrer, at du trykker på telefonens taster ved et uheld. # Aktiver eller deaktiver tastaturspærringen ved at trykke længe på firkanttasten. Du hører en bekræftelsestone. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet Ø i displayet, og ved tryk på en tast vises en meddelelse. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. 17

19 Betjening af telefonen Visning af de trin du skal udføre i betjeningsvejledningen De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form. Eksempel: Visningen: Menu Indstillinger Håndsæt Autosvar ( =til) betyder: Þ Menu Åbn hovedmenuen ved at trykke på displaytasten Menu. Indstillinger Ç U OK Tryk nederst på styretasten s, indtil menupunktet Indstillinger vises i displayet. Bekræft valget ved at trykke på displaytasten OK. Håndsæt Ç U OK Tryk nederst på styretasten s, indtil menupunktet Håndsæt vises i displayet. Bekræft valget ved at trykke på displaytasten OK. Autosvar Ç U OK Menupunktet Autosvar vises i displayet. Tryk på displaytasten OK for at aktivere eller deaktivere funktionen ( =til). 18

20 Menuoversigt Menuoversigt I stedet for at bladre sig frem er det hurtigere at vælge en menufunktion ved at åbne menuen og derefter indtaste en talkombination (en såkaldt "genvej"). Eksempel: Menu M22 for "Indstilling af ringetonernes lydstyrke". Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på Menu (åbn hovedmenuen): 1 î SMS 1-1 Opret tekst s Indgående 1-3 Udgående s. 29 s Indstillinger Servicecentre s ì Vækkeur 4-1 aktivering s Wakeup time s þ Telefonsvarer 5-1 Indstil tast Nettelefonsv. s m Indstillinger 7-1 Dato/klokkesl. s Lydindstilling Opkaldlydstyrk s Ringetonelydstyrke s Ringetonemelodi s Servicetoner s Batteri lavt s Håndsæt Display s Sprog s Autosvar s Tilm. håndsæt s Nulstil håndsæt s

21 Menuoversigt 7-4 Base Opkaldsliste Type s System-PIN s Nulstil base s Specialfunkt Repeater-tilst. s. 39 Funktioner Økotilstand s Økotilstand+ s Aktivér int. s Prefix s

22 Anvendelse af telefonen Anvendelse af telefonen Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast derefter nummeret. Opkaldet afbrydes med afbrydtasten a. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærkninger: u Opkald med telefonbogen ( s. 23), opkaldslisten ( s. 25) og genopkaldslisten ( s. 24) sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre. u Du kan oprette kortvalg ved at tildele et nummer i telefonbogen til en tast ( s. 24). Afslutning af en samtale a Tryk på afbrydtasten. Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret ( s. 37), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Menu og vælge Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Vis nummer Ved et opkald vises nummeret på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: u Din netudbyder understøtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Nummeret på den, der ringer op, overføres. CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret på den, der ringer op, vises. u Du abonnerer på CLIP hos din netudbyder. u Den, der ringer op, har aktiveret CLI hos sin netudbyder. 21

23 Anvendelse af telefonen Displayvisning ved CLIP/CLI Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises vedkommendes navn. Å Menu 1 2 1Klokkesymbol 2 Nummer eller navn på den, der har ringet op I stedet for nummeret vises følgende: u Eksternt opkald, hvis der ikke overføres noget nummer. u Anonymt opkald, hvis den, der ringer op, fravælger funktionen Vis nummer. u Anonymt opkald, hvis den, der ringer op, ikke har aktiveret funktionen Vis nummer. Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~d Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem "brug af håndsæt" til håndfri funktion d Tryk på håndfri funktiontasten. Under en samtale aktiveres eller deaktiveres den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du gør dette. Hvis håndfri funktiontasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken, s. 37. Slå lyden fra Håndsættets mikrofon kan slås fra under en ekstern samtale. Af. lyd Slå håndsættes lyd fra ved at trykke på displaytasten. Til Slå mikrofonen til igen ved at trykke på displaytasten. 22

24 Anvendelse af telefonbogen og lister Anvendelse af telefonbogen og lister Du kan vælge mellem: u Telefonbogen u Genopkaldslisten u SMS-listen u Opkaldslisten I telefonbogen kan du gemme op til 150 opslag. Telefonbogen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listen eller enkelte opslag til andre håndsæt ( s. 24). Telefonbog I telefonbogen kan du gemme telefonnumre og de tilhørende navne. Telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten s. Opslagenes længde Nummer: maks. 32 cifre Navn: maks. 16 tegn Bemærkninger: Du kan oprette kortvalg ved at tildele et nummer i telefonbogen til en tast s. 24. Lagring af det første telefonnummer i telefonbogen s Telefonbog tom Nyt opslag? ~ Indtast nummeret, og tryk på OK. ~ Indtast navnet, og tryk på OK. Lagring af et nummer i telefonbogen s Menu Nyt opslag ~ Indtast nummeret, og tryk på OK. ~ Indtast navnet, og tryk på OK. Telefonbogopslagenes rækkefølge Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk. Mellemrum og tal har første prioritet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum 2. Tal (0-9) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, skal du indsætte et mellemrum foran navnet. Disse opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Ring op til telefonbogsopslag s Åbner telefonbogen. Du har følgende muligheder: u Med q bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er valgt. u Indtast det første bogstav i navnet, eller bladr eventuelt s til opslaget. Opkald ved hjælp af telefonbogen s q (vælg opslag). c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Håndtering af telefonbogsopslag s q (vælg opslag). Redigering af opslag Menu Rediger opslag ~ Rediger eventuelt nummeret, og tryk på OK. ~ Rediger eventuelt navnet, og tryk på OK. Brug af yderligere funktioner Menu Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende funktioner med q: 23

25 Anvendelse af telefonbogen og lister Anvend nummer Rediger i et gemt nummer, og ring op med c, eller gem nummeret som et nyt opslag; dette gøres ved at trykke på Menu Kopier til bibliotek OK, når nummeret vises. Slet opslag Slet det valgte opslag. Send opslag Send et individuelt opslag til et håndsæt ( s. 24). Slet liste Slet alle telefonbogsopslag. Send liste Send hele listen til et håndsæt ( s. 24). Indstil tast Knyt det aktuelle opslag til en kortvalgstast. Brug af kortvalgstaster Du kan lægge opslag fra telefonbogen på tasterne 0 og 2-9: s q (vælg opslag) Menu Indstil tast ~ (tryk på den tast, hvor opslaget skal gemmes) Ring op ved at trykke længe på den pågældende kortvalgstast. Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s q (vælg opslag) Menu (åbn menuen) Send opslag / Send liste ~ Indtast modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på OK. Når overførslen er gennemført, bekræftes det med meddelelsen Opsl. kopieret. Du kan overføre flere enkeltopslag efter hinanden ved at besvare forespørgslen Kopiér andre? med OK. Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen, der vises på en liste, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten. Der vises et nummer: Menu Kopier til bibliotek Suppler opslaget s. 23. Brug af nummeret fra telefonbogen Du kan åbne telefonbogen i flere betjeningssituationer, f.eks. for at kopiere et telefonnummer. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand. s Åbn telefonbogen. q Vælg opslag. OK Tryk på displaytasten. Vælg funktion med q. Genopkaldslisten I genopkaldslisten finder du de 10 sidste telefonnumre, der er blevet ringet til fra håndsættet (maks. 32 cifre). Hvis et nummer findes i telefonbogen, vises det tilhørende navn. Manuelt genopkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. 24

26 Anvendelse af telefonbogen og lister Administration af opslagene i genopkaldslisten c s Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Menu Åbn menuen. Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 24) Kopi til telefonbog Kopier opslaget til telefonbogen ( s. 23). Slet opslag (som i telefonbogen, s. 24) Slet liste (som i telefonbogen, s. 24) Åbn lister med beskedtasten Du kan åbne følgende lister med beskedtasten f: u SMS-listen u Telefonsvareren på nettet, hvis din netudbyder understøtter denne funktion og telefonsvareren på nettet er indstillet for hurtigopkald ( s. 32). u Opkaldsliste Så snart der kommer et nyt opslag på listen, blinker beskedtasten f (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises meddelelsen Du har modtag. nye beskeder i displayet. Bemærkninger: Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, modtager du en meddelelse, hvis dette er indstillet (se betjeningsvejledningen fra din netudbyder). Vælg på listen Hvilke lister, der vises ved tryk på beskedtasten f, afhænger af, om der er nye beskeder eller ej. Tasten f blinker ikke (ingen nye beskeder): Vælg en liste med q. Tryk på OK for at åbne listen. Tasten f blinker (nye beskeder): Du kan se alle de lister, som indeholder nye beskeder. Hvis der kun er nye beskeder på én liste, åbnes denne med det samme. SMS-indbakke Alle modtagne SMS-beskeder gemmes i indbakken, se s. 29. Opkaldsliste Forudsætning: Vis nummer (CLIP s. 21) Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten de sidste 25 numre for u alle opkald besvarede opkald ikke-besvarede opkald u mistede opkald Opkaldslisten vises på følgende måde: Opkald: Ç U OK 1 Antal nye opslag 2 Antal gamle, læste opslag Indstilling af listetype for opkaldslisten Menu Indstillinger Base Opkaldsliste Mistede opkald / Alle opkald Vælg og tryk på OK ( = til). a Langt tryk (standbytilstand). Opslagene i opkaldslisten bevares, når du ændrer listetype. Åbning af opkaldslisten 1 2 f Opkald Det seneste indgående opkald vises på opkaldslisten. 25

27 Prisbevidst brug af telefonen Listeopslag Eksempel på et listeopslag: Nyt opk. 01/ :14 Ç U Menu u Status for opslaget På opkaldslisten Nyt opk.: nyt mistet opkald. Gl. opk.: allerede læst opslag. Opk. bes: Opkaldet blev besvaret. u Løbenummer for opslaget 01/02 betyder f.eks.: det første af i alt to opslag. u Nummer eller navn på den, der har ringet op Du kan ringe tilbage til den person, der har ringet op, ved at trykke på opkaldstasten c. Du kan kopiere telefonnummeret for den, der har ringet op, til telefonbogen ( s. 24). u Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, s. 36). Du kan slette det aktuelle opslag med Menu Slet opslag. Prisbevidst brug af telefonen Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan angive et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som automatisk foranstilles ved opkald. u Listen "med Preselection" indeholder "reglen": Forvalgsnumrene henholdsvis de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes. u Listen "uden Preselection" indeholder "undtagelsen fra reglen": Eksempel: Du har indtastet 08 for "med Preselection". Det betyder, at alle numre, der starter med 08, ringes op med Preselection. Hvis du f.eks. ønsker, at 081 ikke skal ringes op med Preselection, skal du indtaste 081 for "uden Preselection". Ved opkaldet sammenlignes de første cifre i det valgte telefonnummer med begge lister, når du trykker på opkalds-/ håndfri funktion-tasten: u Preselection-nummeret bliver ikke foranstillet, hvis det valgte nummer ikke svarer til et opslag på nogen af listerne svarer til et opslag i listen "uden Preselection" u Preselection-nummeret bliver foranstillet, hvis de første cifre i det valgte nummer kun svarer til et opslag i listen "med Preselection". 26

28 Prisbevidst brug af telefonen Lagring af et Preselection-nummer Menu Indstillinger Base Prefix Prefix nr. ~ Indtast eller rediger et Preselection-nummer (Call-by- Call-nummer). OK a Tryk på displaytasten. Indtastningen er nu gemt. Tryk længe (i standbytilstand). Gem/rediger opslag i Preselectionlister Hver af listerne kan indeholde 11 opslag med hver 4 cifre. I listen "med Preselection" er der, alt afhængigt af landet, eventuelt forudindstillet numre. På den måde knyttes f.eks. alle nationale samtaler eller samtaler i mobiltelefonnettet automatisk sammen med det Preselection-nummer, du på forhånd har gemt. Menu Indstillinger Base Prefix Med prefix / Uden prefix q Vælg opslag, og tryk på OK. ~ Indtast eller rediger nummerets startcifre. OK Tryk på displaytasten. Indtastningen er nu gemt. a Langt tryk (standbytilstand). Deaktiver Preselection permanent Menu Indstillinger Base Prefix Prefix nr. ~ Slet Preselection-nummeret med <C. OK a Tryk på displaytasten. Indtastningen er nu gemt. Tryk længe (i standbytilstand). Visning af samtalevarighed Varigheden af en samtale vises u under samtalen u til ca. tre sekunder efter du har lagt på, hvis du ikke sætter håndsættet i basestationen eller laderen. Bemærk: Den faktiske samtalevarighed kan afvige et par sekunder fra den viste værdi. Midlertidig deaktivering af Preselection c(tryk længe) Menu Prefix fra 27

29 SMS (tekstbeskeder) SMS (tekstbeskeder) Din telefon er klar til at sende SMS-beskeder med det samme. Forudsætninger: u Funktionen Vis nummer er aktiveret for din telefontilslutning. u Din netudbyder understøtter SMS via fastnet (oplysninger herom kan du få hos din netudbyder). u Du er registreret hos din netudbyder, så du kan sende og modtage SMS-beskeder. SMS-beskeder udveksles af netudbydere via SMS-centre. Du skal angive det SMScenter, som du vil bruge til at sende og modtage, i din telefon. Du kan modtage SMS-beskeder fra alle de angivne SMScentre, når du er blevet registreret hos din netudbyder. Dine SMS'er bliver sendt via det SMS-center, der er specificeret som sendecentrum. ( s. 30). Kun ét SMS-center kan være sendecenter på et givet tidspunkt. Hvis der ikke er angivet noget SMS-center, består menuen SMS kun af menupunktet Indstillinger. Angiv et SMScenter( s. 30). Vejledning til, hvordan du skriver en SMS, finder du i appendikset ( s. 45). En SMS-besked kan være op til 160 tegn lang. Du skal være opmærksom på følgende: u Hvis din telefon er tilsluttet et telefonanlæg, skal du læse s. 30. u Du skal være registreret hos din netudbyder for at kunne modtage. Skriv/send SMS-beskeder Menu SMS Opret tekst ~ Skriv en SMS-besked. Indtast tekst, s. 45. Menu Send Vælg, og tryk på OK. s / ~ Vælg nummeret med forvalg (også i lokalområdet) fra telefonbogen, eller indtast nummeret direkte, og tryk på OK. SMS-beskeden sendes. Bemærkninger: u Hvis du under skrivningen af en SMS bliver afbrudt af et eksternt opkald, bliver teksten automatisk gemt i kladdelisten. u Hvis hukommelsen er fuld, eller hvis SMS-funktionen på basestationen anvendes af et andet håndsæt, afbrydes processen. På displayet vises en meddelelse om dette. Slet SMS-beskeder, som du ikke længere har brug for, eller send SMS-beskeden senere. Kladdelisten Du kan gemme en SMS i kladdelisten og ændre og sende den senere. Gem en SMS-besked i kladdelisten Du skriver en SMS-besked ( s. 28). Menu Gem Åbn kladdelisten. Menu SMS Udgående Det første opslag på listen vises, f.eks.: 1 Gemt 01/ :23 Ç U Menu 1 Løbenummer 2 Samlet antal SMS-beskeder 28

30 SMS (tekstbeskeder) Læsning eller sletning af individuelle SMS-beskeder Åbn kladdelisten. q Vælg SMS. Menu Læs Vælg, og tryk på OK for at læse SMS-beskeden. Bladr i SMS'er med q. Eller: Menu Slet opslag Vælg, og tryk på OK for at slette SMS-beskeden. Skriv/rediger en SMS-besked Du læser en SMS-besked fra kladdelisten. Menu Tryk på displaytasten. Du kan vælge følgende: Opret tekst Skriv en ny SMS-besked, og send eller gem den derefter. Anvend tekst Rediger tekst i en gemt SMS, og send den derefter. Sletning af kladdelisten Åbn kladdelisten. Menu Slet liste Vælg, og tryk på OK. OK Tryk på displaytasten for at bekræfte sletningen. Listen bliver slettet. a Langt tryk (standbytilstand). Modtagelse af SMS-beskeder Alle indkomne SMS-beskeder gemmes i indbakken. Da en SMS bliver stående i listen efter læsning, skal du regelmæssigt slette SMS'er fra listen. Indbakke Indbakken indeholder: u Alle modtagne SMS-beskeder, startende med den nyeste. u SMS-beskeder, som ikke kunne sendes pga. en fejl. Nye SMS-beskeder signaleres på alle Gigaset A58-håndsæt med en meddelelse på displayet, blinkende beskedtast f og en servicetone. Åbning af indbakken via tasten f f Tryk. Indbakken vises på følgende måde (eksempel): SMS Generelt: Ç U OK 1 Antal nye opslag 2 Antal gamle, læste opslag En besked på listen bliver f.eks. vist som følger: 1 Ny 01/ :14 Ç U Menu 1 Løbenummer for den viste SMS-besked 2 Samlet antal nye SMS-beskeder Åbning af indbakken via SMS-menuen Menu SMS Indgående 1 2 Læsning eller sletning af individuelle SMS-beskeder Åbn indbakken. q Vælg SMS. Menu Læs Vælg, og tryk på OK for at læse SMS-beskeden. Bladr i SMS'er med q. Når du har læst en ny SMSbesked, får den statussen "gammel". Eller: Menu Slet opslag Vælg, og tryk på OK for at slette SMS-beskeden. 29

31 SMS (tekstbeskeder) Slet indbakken Alle nye og gamle SMS-beskeder i listen bliver slettet. Åbn indbakken. Menu Slet liste Vælg, og tryk på OK. OK Tryk på displaytasten for at bekræfte sletningen. Listen bliver slettet. Kopiering af afsenderens nummer til telefonbogen Åbn indbakken. q Vælg SMS. Menu Kopier til bibliotek Suppler opslaget s. 23. Besvarelse eller videresendelse af en SMS Du læser en SMS. Menu Tryk på displaytasten. Du har følgende muligheder: Besvar Skriv en svar-sms direkte, og send den ( s. 28). Anvend tekst Rediger teksten i SMS en, og send den derefter. Send Videresend teksten fra en SMS til en anden modtager. Ændring af tegnsættet Du læser en SMS. Menu Tryk på displaytasten. Tegnsæt Teksten vises med det valgte tegnsæt. Indstilling af SMS-center Angivelse/ændring af SMS-center Før du indtaster et nyt telefonnummer eller sletter forudindstillede telefonnumre, bør du forhøre dig hos din serviceudbyder om tilgængelige tjenester og specielle forhold. Menu SMS Indstillinger Servicecentre q Vælg SMS-center (f.eks. Servicecenter1), og tryk på OK. Du har nu følgende muligheder: Sendecenter Hvis SMS-beskeden skal sendes via dette SMS-center, skal du trykke på OK for at aktivere det pågældende SMScenter ( = til). Hvis et andet SMS-center var aktivt, bliver dette nu deaktiveret. Servicecenter Indtast SMS-centerets nummer, og tryk på OK. Afsendelse af SMS via et andet SMS-center Aktiver SMS-centeret (2 til 3) som sendecenter ( s. 30). Send derefter SMS-beskeden. SMS på telefonanlæg u Du kan kun modtage en SMS, hvis Vis nummer bliver viderestillet til telefonanlæggets lokalforbindelse (CLIP). CLIP-vurderingen af SMS-centerets nummer sker i Gigaset. u Du skal eventuelt sætte forvalgcifrene foran SMS-centrets nummer (afhænger af dit telefonanlæg). Afprøv i tvivlstilfælde dit telefonanlæg ved f.eks. at sende en SMS til dit eget nummer: én gang med forvalgsciffer, og én gang uden. 30

32 SMS (tekstbeskeder) u Ved afsendelse af SMS-beskeder bliver dit afsendertelefonnummer evt. sendt uden lokalnummeret. I så fald kan modtageren ikke svare direkte. Det er kun muligt at sende og modtage SMS-beskeder til ISDN-telefonanlæg via det MSN-nummer, som din basestation har fået tildelt. Aktivering/deaktivering af SMS-funktionen SMS-funktionen er aktiveret som standard. Efter deaktiveringen kan du ikke længere modtage SMS-beskeder som tekstmeddelelser, og din telefon kan ikke længere sende SMS-beskeder. De indstillinger, som du har foretaget for afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder (SMS-centrenes numre), samt opslagene i indbakken og kladdelisten vil fortsat være gemt efter deaktiveringen. Menu Tryk på displaytasten. M4 O 2 3 Indtast tal. Q OK Deaktiver SMS-funktionen. Eller: OK Aktiver SMS-funktionen. Afhjælpning af SMS-fejl Fejlkoder ved afsendelse E0 Permanent undertrykkelse af telefonnummeret er aktiv (CLIR), eller Vis nummer er ikke indstillet. FE Fejl under overførsel af SMS. FD Fejl ved oprettelse af forbindelse til SMS-center. Se Selvhjælp. Selvhjælp ved fejl Den følgende tabel viser fejlsituationer og mulige årsager og giver råd til afhjælpning af fejlene. Kan ikke sende. 1. Funktionen "Vis nummer" (CLIP) er ikke bestilt. Aktiver funktionen hos din netudbyder. 2. Overførslen af SMS-beskeden blev afbrudt (f.eks. af et opkald). Send SMS-beskeden igen. 3. Funktionen understøttes ikke af netudbyderen. 4. Der er ikke angivet et nummer for det SMS-center, der er aktiveret som sendecenter, eller der er angivet et forkert nummer. Indtast nummeret ( s. 30). Du får en SMS-besked, hvis tekst er ufuldstændig. 1. Hukommelsen i din telefon er fuld. Slet gamle SMS-beskeder ( s. 29). 2. Netudbyderen har ikke overført resten af SMS'en endnu. SMS-beskeder læses forud. 1. Funktionen "Vis nummer" er ikke indstillet. Du skal abonnere på denne funktion hos din netudbyder (mod betaling). 2. Mobilnetoperatøren og udbyderen af fastnet-sms har ikke en samarbejdsaftale. Forhør dig hos din udbyder af fastnet- SMS. 3. Slutapparatet er registreret som "ikke-fastnet-sms-kompatibelt" hos din SMS-udbyder, dvs. at du ikke længere er registreret her. Få apparatet registreret (igen), så du kan modtage SMS'er. Du modtager kun om dagen. Slutapparatet er registreret som "ikke-fastnet-sms-kompatibelt" hos din SMS-udbyder, dvs. at du ikke længere er registreret her. Forhør dig hos din udbyder af fastnet- SMS. Få apparatet registreret (igen), så du kan modtage SMS'er. 31

33 Anvendelse af telefonsvareren på nettet Anvendelse af telefonsvareren på nettet Telefonsvareren på nettet er din netudbyders telefonsvarer på nettet. Du kan først bruge telefonsvareren på nettet, når du har fået den aktiveret hos din netudbyder. Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet Visning af besked fra telefonsvareren på nettet Hvis der kommer en besked til dig, ringer telefonsvareren på nettet dig op. På displayet vises nummeret til telefonsvareren på nettet, hvis du har aktiveret Vis nummer. Hvis du besvarer opkaldet, afspilles de nye beskeder. Hvis du ikke besvarer opkaldet, gemmes telefonnummeret til telefonsvareren på nettet på listen med ubesvarede opkald, og beskedtasten blinker ( s. 25). Med hurtigopkald kan du ringe direkte op til en telefonsvarer på nettet. Hurtigopkald til telefonsvareren på nettet er indstillet på forhånd. Du skal blot indtaste nummeret til telefonsvareren på nettet. Angiv hurtigopkald til telefonsvareren på nettet, og indtast telefonnummeret til telefonsvareren på nettet. Menu Telefonsvarer Indstil tast 1 Nettelefonsv. Vælg, og tryk på OK ( = til). ~ Indtast nummeret til telefonsvareren på nettet, og tryk på OK. a Tryk længe (i standbytilstand). Indstillingen for hurtigopkald gælder for alle håndsæt. Ring til telefonsvareren på nettet Langt tryk. Du får direkte forbindelse med telefonsvareren på nettet. d Tryk på håndfri funktiontasten hhv. d. Du hører beskeden fra telefonsvareren på nettet. 32

34 ECO DECT ECO DECT Du er med til at beskytte miljøet med din Gigaset C380. Nedsat strømforbrug Din telefon bruger mindre strøm, fordi der benyttes en strømbesparende strømforsyning. Nedsat sendeeffekt Din telefons sendeeffekt reduceres automatisk: u Håndsættets sendeeffekt reduceres, alt afhængigt af afstanden til basestationen. u Basestationens sendeeffekt reduceres til næsten nul, hvis der kun er tilmeldt ét håndsæt, som står i basestationen. Du kan reducere håndsættets og basestations sendeeffekt yderligere ved at bruge Økotilstand eller Økostilstand+: u Økotilstand 80 % nedsat sendeeffekt i standby- og samtaletilstand. u Økotilstand+ 100 % deaktiveret sendeeffekt i standbytilstand. Økotilstand / Økotilstand+ aktiver/deaktiver: Menu Indstillinger Base Specialfunkt. Økotilstand / Økotilstand+ OK Tryk på displaytasten ( = til). Visning af tilstand Displaysymbol Ð i Ñ Ò (blinker) ¼ Symbol grønt Modtagestyrke: god til dårlig intet signal Økotilstand+aktiveret (vises i stedet for symbolet for modtagestyrke i standbytilstand) Økotilstandaktiveret Bemærkninger: u Ved aktiveret Økotilstand+ kan du afprøve, om der er forbindelse til basestationen ved at trykke længe på opkaldstasten c. Du hører klartonen, hvis der er forbindelse til basestationen. u Ved aktiveret Økotilstand+: forsinkes oprettelsen af forbindelsen med ca. 2 sekunder reduceres håndsættets standbytid med ca. 50 %. u Når du tilmelder håndsæt, som ikke understøtter Økotilstand+, deaktiveres denne tilstand i basestationen og i alle håndsæt. u Ved aktiveret Økotilstand reduceres basestationens rækkevidde. u Økotilstand / Økotilstand+ og understøttelse af repeater ( s. 39) udelukker hinanden, dvs. når du bruger en repeater, kan du ikke bruge Økotilstand og Økotilstand+. 33

35 Indstilling af vækkeur Indstilling af vækkeur Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet ( s. 11). Aktivering/deaktivering af vækkeur Menu Vækkeur aktivering ( =til) Når du aktiverer vækkeuret, åbnes menuen til indstilling af vækketid automatisk ( s. 34). Hvis vækkeuret er aktiveret, vises vækketiden på displayet med vækkeurssymbolet i stedet for datoen. Indstilling af vækketidspunktet Menu Vækkeur Wakeup time ~ Indtast vækketid i timer og minutter, og tryk på OK. Når vækkeuret ringer Vækkegentagelse efter fem minutter Stille Tryk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Når du har trykket på Stille for tredje gang, slukkes vækkeuret i 24 timer. Slukning af vækkeuret i 24 timer Fra Tryk på displaytasten. Brug af flere håndsæt Tilmelding af håndsæt Du kan tilmelde i alt op til fire håndsæt til basestationen. Bemærk: Alle ekstra håndsæt skal tilmeldes til basestationen for at kunne fungere korrekt! Automatisk tilmelding af håndsæt s. 9. Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsættet tilmeldes manuelt. Manuel tilmelding af Gigaset C38H til Gigaset C380 Den manuelle tilmelding af håndsættet skal startes på håndsættet og på basestationen. Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. I displayet vises håndsættets interne nummer, f.eks. INT 1. Ellers skal du gentage processen. På håndsættet Menu Indstillinger Håndsæt Tilm. håndsæt ~ Indtast basestationens system-pin-kode (standardindstilling: 0000), og tryk på OK. På displayet blinker Håndsæt registrerer. På basestationen Inden for 60 sek. skal du trykke længe (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen (s. 1). Tilmelding af andre håndsæt Du tilmelder andre Gigaset-håndsæt og håndsæt fra andre GAP-apparater på følgende måde. På håndsættet Start tilmeldingen af håndsættet i henhold til den pågældende betjeningsvejledning. På basestationen Tryk længe (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/ paging-tasten på basestationen (s. 1). Afmelding af håndsæt Du kan kan afmelde håndsæt ved at nulstille basestationen til fabriksindstillingen. Dette nulstiller også andre indstillinger s

36 Brug af flere håndsæt Søg efter håndsæt ("Paging") Du kan søge efter dit håndsæt ved hjælp af basestationen. Tryk kort på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen (s. 1). Alle håndsæt ringer samtidig ("Paging"), også selv om ringetoner er deaktiveret. Afslut søgningen Tryk kort på tilmeldings-/paging-tasten på basestationen, eller tryk på opkaldstasten c på håndsættet. Interne opkald Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis. Opkald til andre håndsæt k Start et internt opkald. På displayet vises Indsæt INT-nr.. ~ Indtast håndsættets interne nummer. Der ringes op til håndsættet. eller: Alle Tryk på displaytasten. Der ringes op til alle håndsæt. Afslutning af samtale a Tryk på afbrydtasten. Viderestilling af samtale til et andet håndsæt/intern forespørgsel Du taler med en ekstern abonnent og kan samtidig ringe op til en intern abonnent for at viderestille samtalen eller sætte tilbagekald på hold. Ring op til en intern abonnent. Hvis en intern abonnent svarer: Oplys om den eksterne samtale. enten a Tryk på afbrydtasten. Samtalen viderestilles. eller Ç Tryk på displaytasten. Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent. Ved viderestilling kan du også trykke på afbrydtasten a, inden den interne abonnent svarer. Hvis den interne abonnent derefter ikke svarer eller er optaget, returneres samtalen automatisk til dig (Return. samt. vises i displayet). Besvarelse af en banke på-samtale Hvis du modtager et eksternt opkald under en intern samtale, hører du en banke på-tone (en kort tone). Ved Vis nummer viser displayet nummeret på den, der ringer op. a c Tryk på afbryd-tasten for at afslutte den interne samtale. Tryk på opkaldstasten for at besvare det eksterne opkald. Bryde ind i en ekstern samtale (konference) Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med. Dette signaliseres med en signaltone hos alle samtalepartnere og displayvisningen Konference. Forudsætning: Funktionen Aktivér int. er aktiveret. Aktiver/deaktiver "Bryde ind"- funktionen Menu Indstillinger Base Aktivér int. ( =til) a Langt tryk (standbytilstand). 35

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald Betjeningsvejledning til Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Genvejstaster 2 Gentagetast 3 Genopkaldstast 4 Lydløs-tast (mute) 5 Shift-tast 6 Lav-tast (lydstyrke) 7 Højttaler-tast (håndfri) 8 Høj-tast (lydstyrke)

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10

DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 DECT-Telefon_MD8010_DK.book Seite 1 Mittwoch, 25. Februar 2004 10:22 10 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09

DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 DECT-Telefon_MD41570_DK.book Seite 1 Dienstag, 21. September 2004 9:28 09 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger........................ 4 Introduktion.................................. 8 Ibrugtagning.................................

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere