Punkt til punktboremaskinens styring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt til punktboremaskinens styring"

Transkript

1 Punkt til punkt-boremaskinens styring Punkt til punktboremaskinens styring Der er meget stor forskel på, hvordan maskinernes styringer er opbygget - både hvad angår betjening og programmering. Mange af de nye maskiner har indbygget en almindelig pc. Det kan give nogle fordele. Det medfølgende programmeringssoftware kan kopieres ind på en særskilt computer, som så kan bruges i et andet lokale, hvor der er mere ro. Det er også muligt at fremstille CNC-programmer på maskinens computer, medens maskinen arbejder. Det var der ikke mulighed for på de gamle maskiner. Udviklingen med en indbygget computer er også mere og mere almindeligt på de CNC-styrede overfræsere. Programmeringen af de forskellige punkt til punkt-boremaskiner er meget forskellige. Nogle bruger standard ISO-G-koder, hvor andre har helt deres egne koder, men det ser ud til, at udviklingen går i retning af ISO-koder. Flere af maskinerne, som leveres med indbygget computer, har software, som er et kombineret CAD/CAM-software i miniformat. Andre maskinstyringer bruger dialogprogrammering. Fig. 49 Alberti Edit 2000-styring - en almindelig computer, der er indbygget i maskinens styreskab. Albertis styring er software, som er installeret på en almindelig computer. Programmet har forskellige programmeringsmuligheder, der kan programmeres manuelt ved indtastning af de forskellige G-koder, eller der kan bruges en del af softwaren, som virker som et minicad/cam-anlæg. Derudover er det muligt at styre alle relevante værktøjs- og maskindata direkte fra softwaren. Fig. 50 Rovers CNI-styring. CNI-styringen er opbygget som dialogprogrammering. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 1 af 20

2 Dialog programmering er et udtryk for, at det er muligt at programmerer maskinen uden at kende de forskellige G-koder. Systemet fungerer på den måde, at der efter hver indtastning kommer en menu frem på skærmen. Denne menu indeholder alle muligheder, som der er for at komme videre med den geometri, programmøren er i gang med. Rovers CNI-styring kan også udbygges med et integreret CAD/CAM-anlæg i miniformat. Fig. 51 Morbidellis TRIA-styring. Tria-styringen er delvist opbygget som dialog programmering. Generelt må det siges, at alle styringer kan vise, hvad der er programmeret grafisk på skærmen. Der kan på næsten alle styringer skiftes mellem grafikskærm og tekstskærm under selve programmeringen. Dette giver en meget overskuelig programmering, da der efter hver indtastning direkte kan kontrolleres, om de indtastede koordinater er rigtige. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 2 af 20

3 G-koder Punkt til punkt-boremaskinens styring Borefunktioner G-koder Alberti G-koder Masterwood Boring vertikal G00 G00 Boring horisontal forkant G08 G85 Boring horisontal bagkant G09 G84 Boring horisontal venstre G06 G82 Boring horisontal højre G07 G83 Multi hyldebærerhuller akse G20 G87 Fræsefunktioner Lige linie G10 G01 Cirkelbue med uret G03/G13 G02 Cirkelbue mod uret G02/G12 G03 Hjørneafrunding G13 Oval med uret G15 G08 Oval mod uret G14 G09 Notsavfunktion i x-aksen G16 G80 Notsavfunktion i y-aksen G17 G81 Afslut fræsning op i Z G00 G00 Opkald af underprogram G05 M98 Som det fremgår af ovenstående skema, er der forskel på de forskellige koders funktioner. Alle maskiner har næsten de samme funktionsmuligheder, men koden, der får maskinen til at udføre den pågældende funktion, er i mange tilfælde forskellig. Selve betjeningen af de forskellige punkt til punkt-boremaskiner er også lige så forskellig som på de forskellige CNC-overfræsere. Nulpunktets position På den CNC-styrede punkt til punkt-boremaskine vil nulpunktet i almindelighed være placeret på arbejdsbordets bagerste venstre hjørne. Da alle maskiner af denne type har vekselbord, vil det sige, at hvert af de 2 vekselborde har sit eget nulpunkt. Dette nulpunkt kan dog justeres og flyttes ved hjælp af nogle parametre, som er lagret i maskinens nulpunktsbank. Dette betyder, at der normalt kun arbejdes i 1. kvadrant, når der er tale om en punkt til punkt-boremaskine. Med den 3-aksede CNC-fræsemaskine kan man starte i et hvilket som helst punkt i det 3-dimensionelle koordinatsystem X, Y, Z og fremstille enhver bane, som ønskes, uden brug af skabeloner eller andre anordninger. For at kunne bestemme nulpunktet i z-aksen er det nødvendigt at kende længden på det værktøj, som ønskes anvendt til den givne opgave. Hvis der skal anvendes flere værktøjer til fremstilling af et emne, f.eks. flere bor og fræseværktøjer, skal alle værktøjernes længder nøjagtig udmåles for derefter at blive registreret i maskinens værktøjsbank. Når dette er gjort, vil Z0 altid være i emnets overflade, hvis emnet bliver defineret rigtigt, når CNC-programmet fremstilles. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 3 af 20

4 For at kunne fremstille et CNC-program skal man kunne udpege et hvilket som helst punkt i det 3-dimensionelle koordinatsystem med den præcision, som punkt til punkt-boremaskinen forlanger, som regel 0,01 mm. Derudover skal programmøren også kende den pågældende styrings G-koder for at få den rigtige emnegeometri. Hvert punkt har et navn X, Y, Z. På en punkt til punkt-boremaskine går det positive felt for x-aksen til højre. Y-aksens positive felt går ind mod operatøren. Dette er modsat en CNC-styret overfræser. På den CNCstyrede overfræser er koordinatsystemet vendt således, at programmøren kigger ned på akserne. På den CNC-styrede punkt til punktboremaskine er koordinatsystemet opbygget således, at programmøren kigger op på akserne. Det betyder, at f.eks. G02 = cirkelbevægelse svarer til en cirkel med uret på en overfræser og en cirkel mod uret på en punkt til punkt-boremaskine. G-koder for ALBERTI Edit 2000 G00 = Vertikal boring G00 = Afslutning på fræsning G00 = Afslutning af notsavsfunktion G00 = Afslutning af multitilpasning i x-aksen G02 = Cirkulær interpolation mod uret G03 = Cirkulær interpolation med uret G04 = Fremkald af funktion G05 = Opkald af underprogram G06 = Horisontal boring i venstre side af pladen G07 = Horisontal boring i højre side af pladen G08 = Horisontal boring i forsiden af pladen G09 = Horisontal boring i bagsiden af pladen G10 = Lineær interpolation G12 = Cirkulær interpolation mod uret G13 = Cirkulær interpolation med uret G14 = Fræsning af oval mod uret G15 = Fræsning af oval med uret G20 = Multitilpasning af hyldebærerhuller i x-aksen G99 = Programmeret stop med genstart af maskinen G-koder for ALBERTI Edit 2000 Fræsning med cirkulær interpolation G10 X.. Y.. Z.. T.. VX.. VM.. R.. X = Startpunkt X Y = Startpunkt Y Z = Arbejdsdybde for fræseren T = Værktøjsnummer VX = Fremføringshastighed i m/min. VM = Spindelhastighed ( ) 999 = omdr./min. R = Værktøjsradius 1. G13 X.. Y.. I.. J.. X = Slutpunkt X Y = Slutpunkt Y I = x-koordinat for centrum J = y-koordinat for centrum Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 4 af 20

5 2. G13/ X.. Y.. I.. X = Slutpunkt X Y = Slutpunkt Y I = Radius for cirkelbuen 3. G13/5 X.. Y.. I.. J.. X = Slutpunkt X Y = Slutpunkt Y I = X-koordinat for punkt på buen J = Y-koordinat for punkt på buen 4. G13 X.. Y.. A.. X,Y = Koordinater for hjørneskæringspunktet A = Hjørneafrundingsradius G00 X.. Y.. (koordinater for slutpunkt) Fig. 52 Layout Koder for motorhastigheder Kode VM Motoromdrejninger omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min. Programmeringseksempel VM999 = omdr./min. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 5 af 20

6 Programmering På næsten alle punkt til punkt-boremaskiner startes programmeringen med at definere længde, bredde samt tykkelse for det emne, der skal fremstilles program til. Når maskinens styring har fået disse oplysninger, er nulpunktet i z-aksen flyttet fra maskinbordets overflade op på emnets overflade. Derudover vil programmøren også blive gjort opmærksom på programmeringsfejl, som skyldes for store koordinater i X,Y-retningerne. Endelig har de fleste styringer grafik på skærmen, hvor emnet tegnes med de indgivne ydre mål, og hvor emnegeometrien også indregnes. For at få det rigtige indtryk af emnet, når det bliver vist grafisk på skærmen, er det nødvendigt, at der i styringens værktøjsbank er opgivet de rigtige værktøjsdata. Der indgives de rigtige længder og diametre for alle de bor, der er monteret i borehovederne. Derudover er det vigtigt, at det er beskrevet, hvor de forskellige bor er monteret. Maskinens styring vil selv udregne emneoverflade Z-værdi for hvert bor for sig. Hvis der skal bores med flere bor af gangen, f.eks. til hyldebærerhuller, er det nødvendigt, at alle bor, der skal anvendes på samme tid, har samme længde, ellers vil styringen komme med en fejlmelding. Fræseværktøjer udmåles på maskinen, værktøjet monteres, og motoren sænkes ned til maskinbordet, således at værktøjet lige berører bordet med enden. Den aflæste værdi samt værktøjets diameter og placering indlæses i maskinens værktøjsbank. Styringen vil nu automatisk, når emnet er defineret i tykkelse, bruge emneoverflade som nulpunkt i z-aksen. Under programmeringen er det derfor nødvendigt at kende alle variabler, værktøjer, emnedimensioner osv. for at kunne fremstille CNC-programmer for den CNC-styrede punkt til punkt-boremaskine. For at opnå den bedste overfladekvalitet på emnet og den længst mulige standtid på værktøjet er det en forudsætning, at der er valgt et værktøj med en stålkvalitet, der passer til det materiale, som skal bearbejdes, og at motoren roterer med et omdrejningstal, der passer til værktøjets diameter, så den rigtige skærehastighed er til stede. Derudover er det af stor betydning for både værktøjets standtid og for overfladekvaliteten, at der i programmet er brugt den rigtige fremføringshastighed til fræsning af emnet. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 6 af 20

7 Fig. 53 Programeksempel: huller G00 X20 Y50 Z11 T2 Y150 Y250 G00 X580 Y18 Z11 T2 T3 Y218 Fig. 54 Programeksempel: multitilpasning af huller G20 X25 Y25 Z5 G00 X575 G20 X25 Y275 Z5 T20 T22 T24 T26 G00 X575 (G20 = startpunkt) (G00 = slutpunkt) Der indgives kun startpunkt og slutpunkt - styringen udregner selv, hvor mange huller der skal bores. Hvis der ikke indgives T-kald, bruges alle spindler i x-aksen på borehovedet. Ønskes der f.eks. 64 mm afstand, indgives T-kald, som passer med 64 mm. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 7 af 20

8 Fig. 55 Programeksempel: fræsning 1. G10 X0 Y-20 Z22 T31 VM999 VX3 R G13 Y300 A50 Fræsning med 3. G13 X600 A50 hjørneafrunding 4. G13 Y0 A50 A = radius 5. G13 X0 A G10 Y100 G02 X-50 Y150 I-50 J G10 X0 Y-20 Z22 T31 VM999 VX3 R G10 Y G13 X50 Y300 I50 J250 Fræsning med 4. G10 X550 centrums angivelse 5. G13.X600 Y250 I550 J250 I = X J = Y centrum 6. G10 Y50 7. G13 X550 Y0 I550 J50 8. G10 X50 9. G13 X0 Y50 I50 J G10 Y G02 X-50 Y150 I-50 J G10 X0 Y-20 Z22 T31 VM999 VX3 R G10 Y G13/ X50 Y300 I50 Fræsning med 4. G10 X550 radius 5. G13/ X600 Y250 I50 (G131) I = radius 6. G10 Y50 7. G13/ X550 Y0 I50 8. G10 X50 9. G131 X0 Y50 I G10 Y G02 X-50 Y150 I-50 J100 Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 8 af 20

9 Nulpunkter Der kan frit vælges mellem forskellige nulpunkter, når der fremstilles programmer for Alberti Edit Fig. 56 Nulpunkter 00 = Emnets nederste venstre hjørne 01 = Emnets øverste venstre hjørne 02 = Emnets nederste højre hjørne 03 = Emnets øverste højre hjørne = Nulpunktsforskydninger Eksempel Huller med samme koordinater, men i forskellige hjørner. G00 X100 Y100 Z11 T Der bores et hul i pladens nederste venstre hjørne. 2. Det samme koordinat bruges, men 01 får hullet til at være i øverste venstre hjørne øverste højre hjørne nederste højre hjørne. Eksempel på nulpunktsforskydning 1. X50 Y G00 X100 Y100 Zll T /2 1. Nulpunkt defineres 50 mm i X,Y-retning ud fra Nulpunkt defineres 50 mm i X,Y-retning ud fra Hul bores forskudt 150 mm i X,Y-retning ud fra Hul bores forskudt 150 mm i X,Y-retning ud fra 02. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 9 af 20

10 Programmering med parametre I stedet for at bruge de absolutte værdier for henholdsvis X, Y og Z er det muligt at indsætte formler, der relaterer til pladens længde, højde og tykkelse. Parameteren L = pladens længde Parameteren H = pladens bredde Parameteren S = pladens tykkelse = gangetegn / = divisionstegn + = plustegn = minus tegn Eksempel Pladedimension G00 X600 Y250 Z10 T2 Hvis X altid skal være 100 mm længere henne end midten, og Y altid skal være i midten af pladen uanset pladedimension, kan X og Y erstattes af følgende formler: X(L/ ) Y(H/2) G00 X(L/ ) Y(H/2) Z10 T2 Hjælpeudstyr Der er de senere år sket en stor udvikling af forskellige hjælpeanordninger, som er udviklet i samarbejde med forskellige firmaer, der har en produktion, som kræver mere end en standardmaskine. Det er i dag muligt at købe en punkt til punkt-boremaskine, der er bestykket specielt til den produktion, den skal bearbejde. Der er udviklet ilægningsrobotter, der styres sammen med maskinen. Det sparer arbejdskraft, da en mand kan betjene flere maskiner. Maskinerne kan selv ved hjælp af stregkoder skifte mellem de programmer, der er lagret i maskinens styring. Stregkoderne indgår samtidig i produktionsstyringen af den pågældende virksomhed - det gælder både lagerstyring og ordrestyring. Fixtur Fixturet er et almindeligt hjælpeudstyr, som anvendes til mange forskellige ting. Generelt må det siges, at maskinens sugekopper, som har en diameter mellem 100 mm og 200 mm, har for lidt sugekraft. Derudover er der også stor afstand mellem sugekopperne. Det kan give vibrationer i emnet, der skal bearbejdes. Det er også svært at få sugekopperne til at passe i afstand til små emner. Fixturet fremstilles, så den passer til afstanden mellem sugekopperne, og der nedfræses tætningslister på oversiden, som passer til emnets geometri. Herved vil hele emnet blive suget ned til fixturet, som derefter virker som stabilisator, så emnet ligger bedre fast, når det skal bearbejdes. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 10 af 20

11 Fig. 57 Fixtur Til emner som f.eks. formspændte stolesider kan der anvendes et fixtur, som bliver fastsuget af maskinens vakuum. På selve fixturet bliver emnet klemt fast med luftcylindre. Fig. 58 Fixtur med hjælpecylindre Vakuum Vakuum er undertryk, dvs. at der suges luft ud af det mellemrum, som er mellem sugekopperne og emnet. Hvor meget dette undertryk kan fastholde, er bestemt af 2 faktorer: 1) hvor stor sugekraft vakuumpumpen har, og 2) hvor stort areal der kan suges luft ud af. Hvis vakuumpumpen kan suge arealet helt lufttomt, vil emnet blive fastsuget med 1 kg pr. cm 2. Har maskinen sugekopper på 100 mm i diameter, kan disse sugekopper under optimale forhold fastholde emnet med 5 5 3,14 = 78,5 kg. Der må dog kun regnes med ca. det halve, fordi sugekopperne skal afgive noget af deres areal til at ligge til emnet, og emnet skal også være helt lukket på overfladen, for at vakuumpumpen kan suge vakuumrummet helt fri for luft. Ved fremstilling af fixtur kan det være en fordel at montere ekstra vakuum, som kun skal bruges til at fastholde selve emnet. Maskinens vakuum bruges til at fastholde fixturet. Der kan købes ekstra vakuumpumpe, men på grund af prisen er det måske et alternativ at købe en speciel vakuumventil, der omdanner lufttryk til vakuum. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 11 af 20

12 Vakuumventilerne fås i forskellige størrelser. Den ekstra vakuumtilslutning kan monteres på fixturet med fittings, som er tilsluttet nogle kanaler, der er boret ind i fixturet. Fig. 59 Vakuumventiler Specialudstyr Vakuumføder/stregkoder Det er i dag muligt at få punkt til punkt-boremaskinerne leveret med automatisk emneilægning. Det betyder, at maskinen sammen med en vakuumføder automatisk kan lade og aflade emnerne, der skal produceres. Det er ingen betingelse, at emnerne er ens. Der kan i CNCprogrammet bestemmes antal og programnummer, som skal afvikles. Det betyder selvfølgelig, at emnerne skal ligge i den rigtige rækkefølge ved vakuumføderen. Stregkoder Stregkoder kan i dag anvendes til al produktion, som er styret af en computer. Stregkoder kan med fordel anvendes til produktion af små seriestørrelser, hvor omstillingstiden på maskinen ikke må være for stor. Punkt til punkt-boremaskinen er langsommere end en gennemløbsdyvelboremaskine, men har den fordel, at den kan lave emnerne helt færdige - både fræsning, pudsning og boring. Samtidig er omstillingstiden meget lille. Stregkoder sammen med en vakuumføder kan få produktionen til at foregå helt automatisk - både antal af emner og emnenummer kan indlæses gennem stregkoder. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 12 af 20

13 Engelsk-dansk NC-ordliste Punkt til punkt-boremaskinens styring A Absolute Address Alfa (-tegn) Alfa-numeric Anti clockwise Arc ASCII Automatic Axis Axis-choise B Binary Block Blocksearch Button Bypass Absolut Adresse Angiver et bogstav Alfanumerisk. Kode sammensat af bogstaver og tal Mod uret Bue, buestykke American Standard of Coded Information Interchange Automatisk Akse (centerlinie eller koordinatsystem) Aksevalg Binært, ciffer fra talssystemet Blok, NC- Bloksøge Knap Omløbsledning C C-mos Betegnelse på særligt elektronisk kredsløb Cancel Ophæve, annullere Canned Mekanisk Choise Valg Chuck Patron, centrer Circumvent Overliste Ciearence Spillerum, frigang, frihøjde Clockwise Med uret Closed Lukket CNC Computerized Numerical Control Command Ordre, kommando Compensation Kompensation Control Styre, styring Control-tape NC-bånd (f.eks. hulbånd) Coolant Kølemiddel Counter Tæller (impulstæller) Counter Kontra, modsat Counter clockwise Mod uret Cutter Fræser Cursor "Glasløber", pegestreg Cycle Cyklus, en omgang D Datum Delete Diameter Digit Display Distance Nulpunkt Fjerne, ophæve Diameter Ciffer, encifret tal Fremvise, dataskærm Afstand Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 13 af 20

14 Dry-run Dwell E Edit EIA EIA-code Emergency End EOB EOR Equipment Error F Feed Feed-back Feed-rate Fixed Floating zero Frame Function G G-code General H Home-position Horizontal I Image Increment Incremental Init Initial Input Interlock Interpolation ISO ISO-code J Jog Tørkørsel. Anvendes som betegnelse ved testkørsel af program, hvor der ikke tages spån Dvæle Udgive (om NC-programmer, der fremkaldes på en dataskærm) Electronical Industries Association EIA-kode, data transmissionskode udviklet af EIA Nødsituation Ende, afslutning End Of Block, Blokslut-kode End Of Record, Programslut-kode Udstyr Fejl Tilspænding (teknisk) Tilbagemelding Tilspændingsværdi Fastgjort Flydende nulpunkt Skærm, ramme Funktion NC-forberedelsesfunktion Almindelig Hjemmeposition. I NC-maskiner, betegnelse ofte anvendt for en fast værktøjsskifteposition eller styringsreferencepunktet Horisontal Billede Tilvækst, forøgelse Gradvis stigende Begyndende Begyndende Indlæggedata, indlæse Sammenlåse Indskyde. Beregning af indskudte punkter mellem 2 opgivne yderpunkter International Standardisation Organization ISO-kode. Datatransmissionskode udviklet af ISO Lunte (-trav) Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 14 af 20

15 L Length LF Line-feed Lock M M-code Machine Machine-lock Macro Magnet Manual MDI Memory Mirror Image Miscellaneous Mode Monitor Motion N NC Numeric O Off Offset Offset-value On Open Operation Option Origin Out Output Override P Page Paper Paper-tape Path Plane Preparation Preparatory Punch Push Push-bottom Længde Line Feed Linieskift Låse Miscellaneous-kode Maskine Maskinlås Stor, betegnelse for programdel, der kan kaldes op under et navn Magnet Manuel Manual Data Input Hukommelse Spejlbillede Diverse Måde Apparat til overvågning Bevægelse Numerical Control, numerisk styring Talmæssig Ude, slået fra Forskudt, forskydning Forskydningsværdi På, slået til Åben Operation, arbejde Efter eget valg Oprindelse, oprindelige punkt Ude, slået fra Udlæsning, uddata Negligere, overse Side Papir Papir - bånd eller strimmel Sti, bane Plan, f.eks. X, Y-planet Forberedelse Forberedelses- Stanse Tryk Trykknap Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 15 af 20

16 R Radius RAM Rate Read Reader Readout Reference Register Reset Restore Retract S Schwitch Search Sequence Sheet Single Single-block Skip Speed Spindle Statement Storage Store Sub Sub-program Sub-routine T Tape Test Test-run Time Tool Tool-drum Tool-path V Value Verify W Word Radius Random Access Memory. Datalager med plads til mange data. Alle data i lageret kan kaldes frem i vilkårlig orden; behøver ikke være i bestemt orden Sats, værdistørrelse Læse Læser, f.eks. tape-reader, hulbåndslæser Udstyr, på hvilket tal kan udlæses, f.eks. et måleresultat Reference Om små datahukommelser eller simple regneenheder Sætte op igen Genoprette, genindsætte Trække tilbage Kontakt, omskifter Søge Sekvens, række af begivenheder, der tidsmæssigt følger efter hinanden Ark, et blad Alene, enkelt En blok ad gangen Udelade Hastighed Spindel Angivelse, forklaring Oplagring, lagerrum (om datalager) Lager Under- Underprogram Underrutine Bånd, strimmel Prøve Prøvekørsel Tid Værktøj Værktøjstromle (tromleformet magasin) Værktøjsbane Værdi Efterprøve, kontrollere Ord Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 16 af 20

17 Specialtegn : Kolon anvendes i ISO-kodeformatet til identifikation af et programnavn, f.eks.:1234 De efterfølgende cifre angiver et programnavn % Programstart og slutkode Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 17 af 20

18 Ordliste og forklaring Punkt til punkt-boremaskinens styring Address En karakter (ofte et bogstav) eller gruppe af karakterer i begyndelsen af et NC-ord, som identificerer de data, der følger efter adressen Automatic mode off Automatisk programafvikling. Arbejdsoperation, der stoppes af programmet eller operatøren Cancel Control-tape Clockwise arc Slette. En kommando, der sletter en tidligere kommanderet funktion NC-programbånd Cirkulær bane i urviserretningen Counterclockwise arccirkulær bane mod urviserretningen Cutter compensation Fræserkompensation En forskydning af fræseren vinkelret på den programmerede værktøjsbane for justering af forskellen mellem det aktuelt anvendte værktøj og den programmerede værktøjsradius Clearence distance EOB - End Of Floating zero Fixed cycle Feedrate override Home-position Den afstand mellem værktøj og emne, ved hvilken der skiftes mellem ilgangs- og tilspændingshastighed for undvigelse af kollision En kontrolkarakter (tegn), der indikerer, at her slutter blokken Flydende nulpunkt NC-styringen tillader, at nulpunktet for målesystemets måling placeres valgfrit i en hvilken som helst position i forhold til maskinens nulpunkt Punktets placering er ikke nærmere kendt i forhold til maskinnulpunkt. Styringen arbejder ikke ud fra et fast nulpunkt Forudprogrammeret serie af operationer, der kan kaldes ved en kode. Anvendes ved gentagne boringer etc. En facilitet, der gør det muligt at modificere tilspændingshastigheden Et fast punkt på en akse, angivet i forhold til maskinnulpunktet. Anvendes typisk som værktøjs- eller palletskifteposition Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 18 af 20

19 Initialization Initialposition Interpolation Machine zero Machine reference Miscellaneous funktion Machine datum Mirror Image Schwitch Manual mode Manual Data Input NC-word Offset-value Offset Optional block-skip En række operationer, der gennemføres for at etablere startkonditionen for en NC-maskine Et punkt, der fastlægges langs en akse og angives i forhold til maskinnulpunktet. Typisk anvendelse som startpunkt ved en programafvikling Bestemmelser af punkter mellem opgivne punkter for en ønsket værktøjsbane i overensstemmelse med en given matematisk funktion Maskinsystemets koordinatsystems nulpunkt. Maskine datum En forudbestemt fastlagt position for værktøjsmaskinerne, der anvender incrementelle styringer for at synkronisere styringen med maskinens nulpunkt Diverse funktioner. En kommando, der kontrollerer et maskinelement, f.eks. start og stop-spindel Maskinnulpunktet En kontakt, ved hvilken man kan spejlvende koordinaterne i et NC-program i en eller flere akser Operatøren styrer maskinens funktioner uden anvendelse af NC-data Single-block operation, der er en mode of operation - følge af, at NC-data indlægges manuelt via styringens betjeningspanel NC-ord Forskydningsværdi med + eller fortegn Se tool-offset En facilitet, der gør det muligt at få styringen til at medtage og Block delete eller overspringe en blok, hvis første karakter er en skråstreg / Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 19 af 20

20 Optional stop En diverse funktionskommando, der svarer til en programmeret stopkode. Styringen ignorerer koden, undtagen hvis operatøren har aktiveret en bestemt tast, der kommanderer det modsatte Oriented spindelstop En diversefunktion, der forårsager, at spindelen stopper ved en forudbestemt vinkelposition Preparatory function Forberedelsesfunktion. En kommando, der bestemmer operationsmåden for maskine eller styring (G-funktioner) Reference block Read-out Reset Sub-program Single-block Tool-radius Tool-offset Tool-length Tool-path Tool-path En blok, der indeholder programidentifikationskoder og/eller alle de data, der er nødvendige for påbegyndelse af programafviklingen En skærm, der viser data i form af karakterer. Display At gensætte/at bringe et apparat eller et program tilbage til en tidligere angivet udgangssituation Et segment af et NC-program, der kan kaldes til udførelse af et andet program Operatøren aktiverer starttasten, hvorefter styringen kun udfører en blok Offset, der anvendes for roterende værktøjer, for hvilke forskydningen, diameteroffset, sker i X- i Y- eller i begge retninger. Offset-værdien er lig med den indgivne værktøjsradius eller den halve diameter En relativ forskydning, der tilføjes en maskinakse i dele af eller hele programmet og forårsager en forskydning i denne akse og kun i den retning, der er bestemt af forregnet for offset-værdien Offset, der anvendes for roterende værktøjer for forskydning - z-akse, Offset-retningen Den bane, der beskrives af et på det skærende værktøj veldefineret referencepunkt Den hastighed værktøjsreferencepunktet beskriver relativt til emnet feed-rate, fremføringshastighed Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 20 af 20

Specialudstyr. Punkt til punkt-boremaskinens styring

Specialudstyr. Punkt til punkt-boremaskinens styring Vakuumventilerne fås i forskellige størrelser. Den ekstra vakuumtilslutning kan monteres på fixturet med fittings, som er tilsluttet nogle kanaler, der er boret ind i fixturet. Fig. 59 Vakuumventiler Specialudstyr

Læs mere

Vi skal således finde en metode til:

Vi skal således finde en metode til: Vi skal således finde en metode til: 1. At anvende maskinen som målemaskine til at finde det forudbestemte startpunkt. 2. At finde programmeringskoordinatsystemets afstand til startpunktet. 3. At indføre

Læs mere

CNC-maskiner. Typer. CNC-maskiner. Programmerbar overfræser - Fabrikat WADKIN. Fig. 1

CNC-maskiner. Typer. CNC-maskiner. Programmerbar overfræser - Fabrikat WADKIN. Fig. 1 CNC-maskiner Indledning Programmerbare overfræsere - eller som de også kaldes CNC-overfræsere - kan være opbygget efter mange principper, som alle har deres fordele og ulemper. Derfor er det vigtigt, når

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

CNC-maskiner. Typer. CNC-maskiner. Programmerbar overfræser - Fabrikat WADKIN. Fig. 1

CNC-maskiner. Typer. CNC-maskiner. Programmerbar overfræser - Fabrikat WADKIN. Fig. 1 CNC-maskiner Indledning Programmerbare overfræsere - eller som de også kaldes CNC-overfræsere - kan være opbygget efter mange principper, som alle har deres fordele og ulemper. Derfor er det vigtigt, når

Læs mere

Eksempel på CNC-fræseprogram

Eksempel på CNC-fræseprogram Industrieknologi ræsning Eksempel på CC-fræseprogram Eksempel på CC-fræseprogram I det følgende gennemgås et eksempel på fremstilling af et CC-fræseprogram til en VP2000-fræser med Siemensstyring. CC-programmet

Læs mere

Fremstilling af værktøjskomponenter Fræsning. AMU nr

Fremstilling af værktøjskomponenter Fræsning. AMU nr Fremstilling af værktøjskomponenter Fræsning AMU nr. 47611 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Koordinatsystemet. 3 3D koordinatsystem 3 De fire kvadranter 4 Koordinat øvelse. 4 Emnenulpunkt. 5 Værktøjslængde

Læs mere

Fræsning. Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler.

Fræsning. Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler. 1. Case: Fræsning Omhandlende: Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler. NB! Denne øvelse er tænkt som en case,

Læs mere

AMU, maskin og værktøj CNC-teknik Kursusnummer 45186

AMU, maskin og værktøj CNC-teknik Kursusnummer 45186 CC-teknik Kursusnummer 45186 Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursusinformation... 3 Historisk tilbageblik... 4 rincippet i en cnc-styring... 5 Tallinien...

Læs mere

Datalagring "håndtering"

Datalagring håndtering Datalagring "håndtering" CNC-maskinens styring har mulighed for at gemme lagre, et antal CNC-programmer i et såkaldt RAM-lager ( Random Access Memory ), datalager med plads til lagring af data. Disse data

Læs mere

CNC drejning med C-akse AMU nr.: 47454

CNC drejning med C-akse AMU nr.: 47454 CNC drejning med C-akse AMU nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvad er C-akse egentligt? 4 Værktøjsholdere 5 Koblingssystemer 6 Værktøjsopmåling 7 C-akse programmering 8 Bolthulcirkel 8 Not-fræsning 8 Spiral

Læs mere

Mastercam Øvelsesvejledning

Mastercam Øvelsesvejledning Mastercam Øvelsesvejledning Fræsning og Design version 9 MASTERCAM V9 ØVELSER 1 2 MASTERCAM V9 ØVELSER Indhold: 1. Indledning 5 1.1. Konfiguration 5 1.2. Brugerfladen 6 1.3. Menuerne 7 1.3.1. Analyser

Læs mere

Begyndermanual og introduktion til

Begyndermanual og introduktion til Begyndermanual og introduktion til Design 3D parametrisk CAD www.nettocad.dk mail@a-engineering.dk Tlf. 61337807 1 Part Workspace Zoom værktøjer De gule ikoner viser dine konstruktioner fra forskellige

Læs mere

AMU, maskin og værktøj. CNC-Drejeteknik, Operatør. Kursusnummer Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1

AMU, maskin og værktøj. CNC-Drejeteknik, Operatør. Kursusnummer Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 CNC-Drejeteknik, Operatør Kursusnummer 45187 Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursusinformation... 3 CNC-værktøjsmaskinen... 4 Koordinatsystemet... 5 Øvelse

Læs mere

EDGECAM ESSENTIAL MILLING

EDGECAM ESSENTIAL MILLING EDGECAM ESSENTIAL MILLING Vores Essential fræse kursus henvender sig til dig, som ønsker en god opstart i Edgecam. Vi starter fra bunden, lærer selve brugerfladen Workflow og opbygningen af programmet

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

AMU, maskin og værktøj. CNC-Drejeteknik, Produktion/opstiller. Kursusnummer Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1

AMU, maskin og værktøj. CNC-Drejeteknik, Produktion/opstiller. Kursusnummer Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 CNC-Drejeteknik, Produktion/opstiller Kursusnummer 45188 Udviklet af EUCSyd, Sønderborg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kursusinformation... 3 Flangeholder... 4 Tegning 4518_10... 5 Tegning

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Michael Jokil 11-05-2012

Michael Jokil 11-05-2012 HTX, RTG Det skrå kast Informationsteknologi B Michael Jokil 11-05-2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori... 3 Kravspecifikationer... 4 Design... 4 Funktionalitet... 4 Brugerflade... 4 Implementering...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr

Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr. 44845 Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr. 44845 Kursus indhold: : Fremstille enkle 3D nc-programmer ved hjælp af et cad/cam-system. Handle sikkerheds- og miljømæssigt

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

Kontrol og måleteknik

Kontrol og måleteknik Kontrol og måleteknik Indledning Industrialiseringen inden for træindustrien har medført et større krav til nøjagtighed, dvs. overholdelse af fastlagte mål ud fra en arbejdstegning. For at overholde disse

Læs mere

Det grafiske billede af en andengradsfunktion er altid en parabel. En parabels skæring med x-aksen kaldes nulpunkter eller rødder.

Det grafiske billede af en andengradsfunktion er altid en parabel. En parabels skæring med x-aksen kaldes nulpunkter eller rødder. Parabler En funktion med grundformlen y = ax 2 + bx + c kaldes en andengradsfunktion. Det grafiske billede af en andengradsfunktion er altid en parabel. 1. Hvis a = 0, er det ikke en andengradsfunktion.

Læs mere

W1000 TÆLLEREN BRUGERHÅNDBOG

W1000 TÆLLEREN BRUGERHÅNDBOG W1000 TÆLLEREN BRUGERHÅNDBOG W1000 Taste layout 1 Visningsområde 2 Softkey 3 Lys-indikater for tæller tændt 4 Piltaster: Brug tasterne OP/NED for at justere skærm kontrasten. 5 Akse-taster 6 Numerisk

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

Dreje/Fræse-værktøjsbane

Dreje/Fræse-værktøjsbane Dreje/Fræse-værktøjsbane Dreje/Fræse 1 2 Dreje/Fræse Dreje/Fræse-værktøjsbane I denne øvelse vises, hvordan man med følgende funktioner frembringer en drejefræse værktøjsbane: NC-Prog, Operationen Værktøjsbaner,

Læs mere

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for C-niveau i stx y 0,5x 2,5 203 Karsten Juul : OplÄg om lineäre sammenhänge 2 Ligning for lineär sammenhäng 2 3 Graf for lineär sammenhäng 2 4 Bestem y når vi kender x 3 5 Bestem

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Indhold: Kort om BridgeCentral og BridgeMate funktionen Resumé PC en går i dvale eller lukker ned under en session Serveren mister strøm Et bord

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

VUE TÆLLER BRUGERHÅNDBOG

VUE TÆLLER BRUGERHÅNDBOG VUE TÆLLER BRUGERHÅNDBOG VUE Tastlayout Pil tasterop/ned bruges ogå til at justere skærm kontrasten. Display Område Aksetaster Numerisk Tastatur ENTER taste Softkey Lys-indikater for tæller tændt SLETTE

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Robonet Profibus S7 platform

Robonet Profibus S7 platform Side 1 af 14 Robonet Profibus S7 platform Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af Profibus... 4 3. PLC demoprogram i Siemens Manager... 8 4. Kendte

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

AMU, maskin og værktøj Produktionstekniske Beregninger for CNC Kursusnummer 44821

AMU, maskin og værktøj Produktionstekniske Beregninger for CNC Kursusnummer 44821 AMU, maskin og værktøj Produktionstekniske Beregninger for CNC Kursusnummer 44821 Udviklet af EUCSyd, Sønderborg AMU, maskin og værktøj Produktionstekniske beregninger for CNC Målgruppe: Uddannelsen henvender

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

En akset styring SERIE P9521

En akset styring SERIE P9521 SERIE P9521 En akset styring Kompakt konstruktion Program hukommelse Integreret Relæ udgang Integreret strømforsyning Manuel betjening ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen,

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

CNC Flexværksted 2014

CNC Flexværksted 2014 CNC Flexværksted 2014 CNC Flexværksted Mangler du viden om CNC? Åbent i perioden 17. februar - 21. maj 2014 CNC kurserne på Uddannelsescenter Holstebro gennemføres i vores flexværksted, hvilket vil sige,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning Vejbygning på Controller.

Brugervejledning Vejbygning på Controller. Brugervejledning Vejbygning på Controller. Juli 2008 Per Dahl Johansen GEOTEAM A/S pdj@geoteam.dk Begreber Vejlinie Begreber Horisontal linieføring Vejlinie Horisontal linieføring På controlleren går man

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997

PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997 PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997 1. Placering af kameraer. Kamera B skal anbringes ca. 5 til 10 meter længere væk

Læs mere

Grupperede observationer

Grupperede observationer Grupperede observationer Tallene i den følgende tabel viser antallet af personer på Læsø 1.januar 2012, opdelt i 10-års intervaller. alder antal 0 131 10 181 20 66 30 139 40 251 50 318 60 421 70 246 80

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen Xerox Øvelse med tekst og billeder Nattergalen 1. opsætning af dokument i InDesign: - Klik File > New. I dialogboksen udfyldes indstillingerne som vist herunder. Det er vigtigt, at tage stilling til størrelser

Læs mere

Opsætning af xcon og Logix Controller

Opsætning af xcon og Logix Controller Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsætning af MSEP... 3 Opsætning af MSEP Gateway... 3 Opsætning af akser... 5 Opsætning af PLC... 9 User-Defined Data Types... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Test

Læs mere

Genvejstaster i kapilel 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Set Auto Borders Indsætter færdigt tegnede kanter,

Genvejstaster i kapilel 6. IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Set Auto Borders Indsætter færdigt tegnede kanter, Kanter Set Border værktøjet giver stor fleksibilitet. Man kan designe sine egne kanter fra bunden, vælge mellem de 22 typer der er i EQ6. Set Auto borders indsætter færdig designede kanter med et klik.

Læs mere

Anvendelse af matematik til konkrete beregninger

Anvendelse af matematik til konkrete beregninger Anvendelse af matematik til konkrete beregninger ved J.B. Sand, Datalogisk Institut, KU Praktisk/teoretisk PROBLEM BEREGNINGSPROBLEM og INDDATA LØSNINGSMETODE EVT. LØSNING REGNEMASKINE Når man vil regne

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Drejning Øvelsesvejledning

Drejning Øvelsesvejledning Drejning Øvelsesvejledning Lundtoftegårdsvej 97 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: +45 4585 6050 2 Indhold: Drejeprogrammering...5 Indledning....5 Opsætning af system...5 Valg af maskintype...6 Tilpas konfigurationsfilen...6

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

EPC-15 Brugervejledning. P/N C - Danish -

EPC-15 Brugervejledning. P/N C - Danish - EPC-15 Brugervejledning P/N 213117C - Danish - Dette udstyr er EU-reguleret iht. WEEE-direktivet 2002/96/EF. Se www.nordson.com for oplysninger om korrekt bortskaffelse af dette udstyr. Status for mønstergenerering

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Brugte maskiner. Maskiner, Tlf. 36954900, e-mail: maskiner@lemu.dk, www.lemu.dk/maskiner

Brugte maskiner. Maskiner, Tlf. 36954900, e-mail: maskiner@lemu.dk, www.lemu.dk/maskiner Brugte maskiner Pladebearbejdning Pressere Stenhøj LP 40/25 T hydraulisk presse Pressekraft 40 tons, slaglængde 300 mm, tilhoderkraft 25 tons, årgang 1996, vægt 2000 kg, motor str. 5,5 kw kr. 75.000,-

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB

SizeWare. Bruger Manual. JVL Industri Elektronik A/S. Skive. Tandrem. Spindel. JVL Industri Elektronik A/S - Bruger Manual - SizeWare LB0041-02GB SizeWare Bruger Manual ä Skive ä Tandrem ä Spindel JVL Industri Elektronik A/S LB0041-02GB Revised 23-3-99 1 2 Copyright 1997, JVL Industri Elektronik A/S. Der tages forbehold for ændringer af indholdet

Læs mere

Dreje/Fræse-værktøjsbane

Dreje/Fræse-værktøjsbane Øvelse Mastercam X Dreje-Fræse-Værktøjsbane Dreje/Fræse-værktøjsbane C-akse og roterende værktøj Drejning 1 2 Drejning Øvelse Mastercam X Dreje-Fræse-Værktøjsbane Dreje/Fræse-værktøjsbane I denne øvelse

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere