Punkt til punktboremaskinens styring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt til punktboremaskinens styring"

Transkript

1 Punkt til punkt-boremaskinens styring Punkt til punktboremaskinens styring Der er meget stor forskel på, hvordan maskinernes styringer er opbygget - både hvad angår betjening og programmering. Mange af de nye maskiner har indbygget en almindelig pc. Det kan give nogle fordele. Det medfølgende programmeringssoftware kan kopieres ind på en særskilt computer, som så kan bruges i et andet lokale, hvor der er mere ro. Det er også muligt at fremstille CNC-programmer på maskinens computer, medens maskinen arbejder. Det var der ikke mulighed for på de gamle maskiner. Udviklingen med en indbygget computer er også mere og mere almindeligt på de CNC-styrede overfræsere. Programmeringen af de forskellige punkt til punkt-boremaskiner er meget forskellige. Nogle bruger standard ISO-G-koder, hvor andre har helt deres egne koder, men det ser ud til, at udviklingen går i retning af ISO-koder. Flere af maskinerne, som leveres med indbygget computer, har software, som er et kombineret CAD/CAM-software i miniformat. Andre maskinstyringer bruger dialogprogrammering. Fig. 49 Alberti Edit 2000-styring - en almindelig computer, der er indbygget i maskinens styreskab. Albertis styring er software, som er installeret på en almindelig computer. Programmet har forskellige programmeringsmuligheder, der kan programmeres manuelt ved indtastning af de forskellige G-koder, eller der kan bruges en del af softwaren, som virker som et minicad/cam-anlæg. Derudover er det muligt at styre alle relevante værktøjs- og maskindata direkte fra softwaren. Fig. 50 Rovers CNI-styring. CNI-styringen er opbygget som dialogprogrammering. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 1 af 20

2 Dialog programmering er et udtryk for, at det er muligt at programmerer maskinen uden at kende de forskellige G-koder. Systemet fungerer på den måde, at der efter hver indtastning kommer en menu frem på skærmen. Denne menu indeholder alle muligheder, som der er for at komme videre med den geometri, programmøren er i gang med. Rovers CNI-styring kan også udbygges med et integreret CAD/CAM-anlæg i miniformat. Fig. 51 Morbidellis TRIA-styring. Tria-styringen er delvist opbygget som dialog programmering. Generelt må det siges, at alle styringer kan vise, hvad der er programmeret grafisk på skærmen. Der kan på næsten alle styringer skiftes mellem grafikskærm og tekstskærm under selve programmeringen. Dette giver en meget overskuelig programmering, da der efter hver indtastning direkte kan kontrolleres, om de indtastede koordinater er rigtige. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 2 af 20

3 G-koder Punkt til punkt-boremaskinens styring Borefunktioner G-koder Alberti G-koder Masterwood Boring vertikal G00 G00 Boring horisontal forkant G08 G85 Boring horisontal bagkant G09 G84 Boring horisontal venstre G06 G82 Boring horisontal højre G07 G83 Multi hyldebærerhuller akse G20 G87 Fræsefunktioner Lige linie G10 G01 Cirkelbue med uret G03/G13 G02 Cirkelbue mod uret G02/G12 G03 Hjørneafrunding G13 Oval med uret G15 G08 Oval mod uret G14 G09 Notsavfunktion i x-aksen G16 G80 Notsavfunktion i y-aksen G17 G81 Afslut fræsning op i Z G00 G00 Opkald af underprogram G05 M98 Som det fremgår af ovenstående skema, er der forskel på de forskellige koders funktioner. Alle maskiner har næsten de samme funktionsmuligheder, men koden, der får maskinen til at udføre den pågældende funktion, er i mange tilfælde forskellig. Selve betjeningen af de forskellige punkt til punkt-boremaskiner er også lige så forskellig som på de forskellige CNC-overfræsere. Nulpunktets position På den CNC-styrede punkt til punkt-boremaskine vil nulpunktet i almindelighed være placeret på arbejdsbordets bagerste venstre hjørne. Da alle maskiner af denne type har vekselbord, vil det sige, at hvert af de 2 vekselborde har sit eget nulpunkt. Dette nulpunkt kan dog justeres og flyttes ved hjælp af nogle parametre, som er lagret i maskinens nulpunktsbank. Dette betyder, at der normalt kun arbejdes i 1. kvadrant, når der er tale om en punkt til punkt-boremaskine. Med den 3-aksede CNC-fræsemaskine kan man starte i et hvilket som helst punkt i det 3-dimensionelle koordinatsystem X, Y, Z og fremstille enhver bane, som ønskes, uden brug af skabeloner eller andre anordninger. For at kunne bestemme nulpunktet i z-aksen er det nødvendigt at kende længden på det værktøj, som ønskes anvendt til den givne opgave. Hvis der skal anvendes flere værktøjer til fremstilling af et emne, f.eks. flere bor og fræseværktøjer, skal alle værktøjernes længder nøjagtig udmåles for derefter at blive registreret i maskinens værktøjsbank. Når dette er gjort, vil Z0 altid være i emnets overflade, hvis emnet bliver defineret rigtigt, når CNC-programmet fremstilles. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 3 af 20

4 For at kunne fremstille et CNC-program skal man kunne udpege et hvilket som helst punkt i det 3-dimensionelle koordinatsystem med den præcision, som punkt til punkt-boremaskinen forlanger, som regel 0,01 mm. Derudover skal programmøren også kende den pågældende styrings G-koder for at få den rigtige emnegeometri. Hvert punkt har et navn X, Y, Z. På en punkt til punkt-boremaskine går det positive felt for x-aksen til højre. Y-aksens positive felt går ind mod operatøren. Dette er modsat en CNC-styret overfræser. På den CNCstyrede overfræser er koordinatsystemet vendt således, at programmøren kigger ned på akserne. På den CNC-styrede punkt til punktboremaskine er koordinatsystemet opbygget således, at programmøren kigger op på akserne. Det betyder, at f.eks. G02 = cirkelbevægelse svarer til en cirkel med uret på en overfræser og en cirkel mod uret på en punkt til punkt-boremaskine. G-koder for ALBERTI Edit 2000 G00 = Vertikal boring G00 = Afslutning på fræsning G00 = Afslutning af notsavsfunktion G00 = Afslutning af multitilpasning i x-aksen G02 = Cirkulær interpolation mod uret G03 = Cirkulær interpolation med uret G04 = Fremkald af funktion G05 = Opkald af underprogram G06 = Horisontal boring i venstre side af pladen G07 = Horisontal boring i højre side af pladen G08 = Horisontal boring i forsiden af pladen G09 = Horisontal boring i bagsiden af pladen G10 = Lineær interpolation G12 = Cirkulær interpolation mod uret G13 = Cirkulær interpolation med uret G14 = Fræsning af oval mod uret G15 = Fræsning af oval med uret G20 = Multitilpasning af hyldebærerhuller i x-aksen G99 = Programmeret stop med genstart af maskinen G-koder for ALBERTI Edit 2000 Fræsning med cirkulær interpolation G10 X.. Y.. Z.. T.. VX.. VM.. R.. X = Startpunkt X Y = Startpunkt Y Z = Arbejdsdybde for fræseren T = Værktøjsnummer VX = Fremføringshastighed i m/min. VM = Spindelhastighed ( ) 999 = omdr./min. R = Værktøjsradius 1. G13 X.. Y.. I.. J.. X = Slutpunkt X Y = Slutpunkt Y I = x-koordinat for centrum J = y-koordinat for centrum Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 4 af 20

5 2. G13/ X.. Y.. I.. X = Slutpunkt X Y = Slutpunkt Y I = Radius for cirkelbuen 3. G13/5 X.. Y.. I.. J.. X = Slutpunkt X Y = Slutpunkt Y I = X-koordinat for punkt på buen J = Y-koordinat for punkt på buen 4. G13 X.. Y.. A.. X,Y = Koordinater for hjørneskæringspunktet A = Hjørneafrundingsradius G00 X.. Y.. (koordinater for slutpunkt) Fig. 52 Layout Koder for motorhastigheder Kode VM Motoromdrejninger omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min omdr./min. Programmeringseksempel VM999 = omdr./min. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 5 af 20

6 Programmering På næsten alle punkt til punkt-boremaskiner startes programmeringen med at definere længde, bredde samt tykkelse for det emne, der skal fremstilles program til. Når maskinens styring har fået disse oplysninger, er nulpunktet i z-aksen flyttet fra maskinbordets overflade op på emnets overflade. Derudover vil programmøren også blive gjort opmærksom på programmeringsfejl, som skyldes for store koordinater i X,Y-retningerne. Endelig har de fleste styringer grafik på skærmen, hvor emnet tegnes med de indgivne ydre mål, og hvor emnegeometrien også indregnes. For at få det rigtige indtryk af emnet, når det bliver vist grafisk på skærmen, er det nødvendigt, at der i styringens værktøjsbank er opgivet de rigtige værktøjsdata. Der indgives de rigtige længder og diametre for alle de bor, der er monteret i borehovederne. Derudover er det vigtigt, at det er beskrevet, hvor de forskellige bor er monteret. Maskinens styring vil selv udregne emneoverflade Z-værdi for hvert bor for sig. Hvis der skal bores med flere bor af gangen, f.eks. til hyldebærerhuller, er det nødvendigt, at alle bor, der skal anvendes på samme tid, har samme længde, ellers vil styringen komme med en fejlmelding. Fræseværktøjer udmåles på maskinen, værktøjet monteres, og motoren sænkes ned til maskinbordet, således at værktøjet lige berører bordet med enden. Den aflæste værdi samt værktøjets diameter og placering indlæses i maskinens værktøjsbank. Styringen vil nu automatisk, når emnet er defineret i tykkelse, bruge emneoverflade som nulpunkt i z-aksen. Under programmeringen er det derfor nødvendigt at kende alle variabler, værktøjer, emnedimensioner osv. for at kunne fremstille CNC-programmer for den CNC-styrede punkt til punkt-boremaskine. For at opnå den bedste overfladekvalitet på emnet og den længst mulige standtid på værktøjet er det en forudsætning, at der er valgt et værktøj med en stålkvalitet, der passer til det materiale, som skal bearbejdes, og at motoren roterer med et omdrejningstal, der passer til værktøjets diameter, så den rigtige skærehastighed er til stede. Derudover er det af stor betydning for både værktøjets standtid og for overfladekvaliteten, at der i programmet er brugt den rigtige fremføringshastighed til fræsning af emnet. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 6 af 20

7 Fig. 53 Programeksempel: huller G00 X20 Y50 Z11 T2 Y150 Y250 G00 X580 Y18 Z11 T2 T3 Y218 Fig. 54 Programeksempel: multitilpasning af huller G20 X25 Y25 Z5 G00 X575 G20 X25 Y275 Z5 T20 T22 T24 T26 G00 X575 (G20 = startpunkt) (G00 = slutpunkt) Der indgives kun startpunkt og slutpunkt - styringen udregner selv, hvor mange huller der skal bores. Hvis der ikke indgives T-kald, bruges alle spindler i x-aksen på borehovedet. Ønskes der f.eks. 64 mm afstand, indgives T-kald, som passer med 64 mm. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 7 af 20

8 Fig. 55 Programeksempel: fræsning 1. G10 X0 Y-20 Z22 T31 VM999 VX3 R G13 Y300 A50 Fræsning med 3. G13 X600 A50 hjørneafrunding 4. G13 Y0 A50 A = radius 5. G13 X0 A G10 Y100 G02 X-50 Y150 I-50 J G10 X0 Y-20 Z22 T31 VM999 VX3 R G10 Y G13 X50 Y300 I50 J250 Fræsning med 4. G10 X550 centrums angivelse 5. G13.X600 Y250 I550 J250 I = X J = Y centrum 6. G10 Y50 7. G13 X550 Y0 I550 J50 8. G10 X50 9. G13 X0 Y50 I50 J G10 Y G02 X-50 Y150 I-50 J G10 X0 Y-20 Z22 T31 VM999 VX3 R G10 Y G13/ X50 Y300 I50 Fræsning med 4. G10 X550 radius 5. G13/ X600 Y250 I50 (G131) I = radius 6. G10 Y50 7. G13/ X550 Y0 I50 8. G10 X50 9. G131 X0 Y50 I G10 Y G02 X-50 Y150 I-50 J100 Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 8 af 20

9 Nulpunkter Der kan frit vælges mellem forskellige nulpunkter, når der fremstilles programmer for Alberti Edit Fig. 56 Nulpunkter 00 = Emnets nederste venstre hjørne 01 = Emnets øverste venstre hjørne 02 = Emnets nederste højre hjørne 03 = Emnets øverste højre hjørne = Nulpunktsforskydninger Eksempel Huller med samme koordinater, men i forskellige hjørner. G00 X100 Y100 Z11 T Der bores et hul i pladens nederste venstre hjørne. 2. Det samme koordinat bruges, men 01 får hullet til at være i øverste venstre hjørne øverste højre hjørne nederste højre hjørne. Eksempel på nulpunktsforskydning 1. X50 Y G00 X100 Y100 Zll T /2 1. Nulpunkt defineres 50 mm i X,Y-retning ud fra Nulpunkt defineres 50 mm i X,Y-retning ud fra Hul bores forskudt 150 mm i X,Y-retning ud fra Hul bores forskudt 150 mm i X,Y-retning ud fra 02. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 9 af 20

10 Programmering med parametre I stedet for at bruge de absolutte værdier for henholdsvis X, Y og Z er det muligt at indsætte formler, der relaterer til pladens længde, højde og tykkelse. Parameteren L = pladens længde Parameteren H = pladens bredde Parameteren S = pladens tykkelse = gangetegn / = divisionstegn + = plustegn = minus tegn Eksempel Pladedimension G00 X600 Y250 Z10 T2 Hvis X altid skal være 100 mm længere henne end midten, og Y altid skal være i midten af pladen uanset pladedimension, kan X og Y erstattes af følgende formler: X(L/ ) Y(H/2) G00 X(L/ ) Y(H/2) Z10 T2 Hjælpeudstyr Der er de senere år sket en stor udvikling af forskellige hjælpeanordninger, som er udviklet i samarbejde med forskellige firmaer, der har en produktion, som kræver mere end en standardmaskine. Det er i dag muligt at købe en punkt til punkt-boremaskine, der er bestykket specielt til den produktion, den skal bearbejde. Der er udviklet ilægningsrobotter, der styres sammen med maskinen. Det sparer arbejdskraft, da en mand kan betjene flere maskiner. Maskinerne kan selv ved hjælp af stregkoder skifte mellem de programmer, der er lagret i maskinens styring. Stregkoderne indgår samtidig i produktionsstyringen af den pågældende virksomhed - det gælder både lagerstyring og ordrestyring. Fixtur Fixturet er et almindeligt hjælpeudstyr, som anvendes til mange forskellige ting. Generelt må det siges, at maskinens sugekopper, som har en diameter mellem 100 mm og 200 mm, har for lidt sugekraft. Derudover er der også stor afstand mellem sugekopperne. Det kan give vibrationer i emnet, der skal bearbejdes. Det er også svært at få sugekopperne til at passe i afstand til små emner. Fixturet fremstilles, så den passer til afstanden mellem sugekopperne, og der nedfræses tætningslister på oversiden, som passer til emnets geometri. Herved vil hele emnet blive suget ned til fixturet, som derefter virker som stabilisator, så emnet ligger bedre fast, når det skal bearbejdes. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 10 af 20

11 Fig. 57 Fixtur Til emner som f.eks. formspændte stolesider kan der anvendes et fixtur, som bliver fastsuget af maskinens vakuum. På selve fixturet bliver emnet klemt fast med luftcylindre. Fig. 58 Fixtur med hjælpecylindre Vakuum Vakuum er undertryk, dvs. at der suges luft ud af det mellemrum, som er mellem sugekopperne og emnet. Hvor meget dette undertryk kan fastholde, er bestemt af 2 faktorer: 1) hvor stor sugekraft vakuumpumpen har, og 2) hvor stort areal der kan suges luft ud af. Hvis vakuumpumpen kan suge arealet helt lufttomt, vil emnet blive fastsuget med 1 kg pr. cm 2. Har maskinen sugekopper på 100 mm i diameter, kan disse sugekopper under optimale forhold fastholde emnet med 5 5 3,14 = 78,5 kg. Der må dog kun regnes med ca. det halve, fordi sugekopperne skal afgive noget af deres areal til at ligge til emnet, og emnet skal også være helt lukket på overfladen, for at vakuumpumpen kan suge vakuumrummet helt fri for luft. Ved fremstilling af fixtur kan det være en fordel at montere ekstra vakuum, som kun skal bruges til at fastholde selve emnet. Maskinens vakuum bruges til at fastholde fixturet. Der kan købes ekstra vakuumpumpe, men på grund af prisen er det måske et alternativ at købe en speciel vakuumventil, der omdanner lufttryk til vakuum. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 11 af 20

12 Vakuumventilerne fås i forskellige størrelser. Den ekstra vakuumtilslutning kan monteres på fixturet med fittings, som er tilsluttet nogle kanaler, der er boret ind i fixturet. Fig. 59 Vakuumventiler Specialudstyr Vakuumføder/stregkoder Det er i dag muligt at få punkt til punkt-boremaskinerne leveret med automatisk emneilægning. Det betyder, at maskinen sammen med en vakuumføder automatisk kan lade og aflade emnerne, der skal produceres. Det er ingen betingelse, at emnerne er ens. Der kan i CNCprogrammet bestemmes antal og programnummer, som skal afvikles. Det betyder selvfølgelig, at emnerne skal ligge i den rigtige rækkefølge ved vakuumføderen. Stregkoder Stregkoder kan i dag anvendes til al produktion, som er styret af en computer. Stregkoder kan med fordel anvendes til produktion af små seriestørrelser, hvor omstillingstiden på maskinen ikke må være for stor. Punkt til punkt-boremaskinen er langsommere end en gennemløbsdyvelboremaskine, men har den fordel, at den kan lave emnerne helt færdige - både fræsning, pudsning og boring. Samtidig er omstillingstiden meget lille. Stregkoder sammen med en vakuumføder kan få produktionen til at foregå helt automatisk - både antal af emner og emnenummer kan indlæses gennem stregkoder. Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 12 af 20

13 Engelsk-dansk NC-ordliste Punkt til punkt-boremaskinens styring A Absolute Address Alfa (-tegn) Alfa-numeric Anti clockwise Arc ASCII Automatic Axis Axis-choise B Binary Block Blocksearch Button Bypass Absolut Adresse Angiver et bogstav Alfanumerisk. Kode sammensat af bogstaver og tal Mod uret Bue, buestykke American Standard of Coded Information Interchange Automatisk Akse (centerlinie eller koordinatsystem) Aksevalg Binært, ciffer fra talssystemet Blok, NC- Bloksøge Knap Omløbsledning C C-mos Betegnelse på særligt elektronisk kredsløb Cancel Ophæve, annullere Canned Mekanisk Choise Valg Chuck Patron, centrer Circumvent Overliste Ciearence Spillerum, frigang, frihøjde Clockwise Med uret Closed Lukket CNC Computerized Numerical Control Command Ordre, kommando Compensation Kompensation Control Styre, styring Control-tape NC-bånd (f.eks. hulbånd) Coolant Kølemiddel Counter Tæller (impulstæller) Counter Kontra, modsat Counter clockwise Mod uret Cutter Fræser Cursor "Glasløber", pegestreg Cycle Cyklus, en omgang D Datum Delete Diameter Digit Display Distance Nulpunkt Fjerne, ophæve Diameter Ciffer, encifret tal Fremvise, dataskærm Afstand Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 13 af 20

14 Dry-run Dwell E Edit EIA EIA-code Emergency End EOB EOR Equipment Error F Feed Feed-back Feed-rate Fixed Floating zero Frame Function G G-code General H Home-position Horizontal I Image Increment Incremental Init Initial Input Interlock Interpolation ISO ISO-code J Jog Tørkørsel. Anvendes som betegnelse ved testkørsel af program, hvor der ikke tages spån Dvæle Udgive (om NC-programmer, der fremkaldes på en dataskærm) Electronical Industries Association EIA-kode, data transmissionskode udviklet af EIA Nødsituation Ende, afslutning End Of Block, Blokslut-kode End Of Record, Programslut-kode Udstyr Fejl Tilspænding (teknisk) Tilbagemelding Tilspændingsværdi Fastgjort Flydende nulpunkt Skærm, ramme Funktion NC-forberedelsesfunktion Almindelig Hjemmeposition. I NC-maskiner, betegnelse ofte anvendt for en fast værktøjsskifteposition eller styringsreferencepunktet Horisontal Billede Tilvækst, forøgelse Gradvis stigende Begyndende Begyndende Indlæggedata, indlæse Sammenlåse Indskyde. Beregning af indskudte punkter mellem 2 opgivne yderpunkter International Standardisation Organization ISO-kode. Datatransmissionskode udviklet af ISO Lunte (-trav) Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 14 af 20

15 L Length LF Line-feed Lock M M-code Machine Machine-lock Macro Magnet Manual MDI Memory Mirror Image Miscellaneous Mode Monitor Motion N NC Numeric O Off Offset Offset-value On Open Operation Option Origin Out Output Override P Page Paper Paper-tape Path Plane Preparation Preparatory Punch Push Push-bottom Længde Line Feed Linieskift Låse Miscellaneous-kode Maskine Maskinlås Stor, betegnelse for programdel, der kan kaldes op under et navn Magnet Manuel Manual Data Input Hukommelse Spejlbillede Diverse Måde Apparat til overvågning Bevægelse Numerical Control, numerisk styring Talmæssig Ude, slået fra Forskudt, forskydning Forskydningsværdi På, slået til Åben Operation, arbejde Efter eget valg Oprindelse, oprindelige punkt Ude, slået fra Udlæsning, uddata Negligere, overse Side Papir Papir - bånd eller strimmel Sti, bane Plan, f.eks. X, Y-planet Forberedelse Forberedelses- Stanse Tryk Trykknap Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 15 af 20

16 R Radius RAM Rate Read Reader Readout Reference Register Reset Restore Retract S Schwitch Search Sequence Sheet Single Single-block Skip Speed Spindle Statement Storage Store Sub Sub-program Sub-routine T Tape Test Test-run Time Tool Tool-drum Tool-path V Value Verify W Word Radius Random Access Memory. Datalager med plads til mange data. Alle data i lageret kan kaldes frem i vilkårlig orden; behøver ikke være i bestemt orden Sats, værdistørrelse Læse Læser, f.eks. tape-reader, hulbåndslæser Udstyr, på hvilket tal kan udlæses, f.eks. et måleresultat Reference Om små datahukommelser eller simple regneenheder Sætte op igen Genoprette, genindsætte Trække tilbage Kontakt, omskifter Søge Sekvens, række af begivenheder, der tidsmæssigt følger efter hinanden Ark, et blad Alene, enkelt En blok ad gangen Udelade Hastighed Spindel Angivelse, forklaring Oplagring, lagerrum (om datalager) Lager Under- Underprogram Underrutine Bånd, strimmel Prøve Prøvekørsel Tid Værktøj Værktøjstromle (tromleformet magasin) Værktøjsbane Værdi Efterprøve, kontrollere Ord Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 16 af 20

17 Specialtegn : Kolon anvendes i ISO-kodeformatet til identifikation af et programnavn, f.eks.:1234 De efterfølgende cifre angiver et programnavn % Programstart og slutkode Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 17 af 20

18 Ordliste og forklaring Punkt til punkt-boremaskinens styring Address En karakter (ofte et bogstav) eller gruppe af karakterer i begyndelsen af et NC-ord, som identificerer de data, der følger efter adressen Automatic mode off Automatisk programafvikling. Arbejdsoperation, der stoppes af programmet eller operatøren Cancel Control-tape Clockwise arc Slette. En kommando, der sletter en tidligere kommanderet funktion NC-programbånd Cirkulær bane i urviserretningen Counterclockwise arccirkulær bane mod urviserretningen Cutter compensation Fræserkompensation En forskydning af fræseren vinkelret på den programmerede værktøjsbane for justering af forskellen mellem det aktuelt anvendte værktøj og den programmerede værktøjsradius Clearence distance EOB - End Of Floating zero Fixed cycle Feedrate override Home-position Den afstand mellem værktøj og emne, ved hvilken der skiftes mellem ilgangs- og tilspændingshastighed for undvigelse af kollision En kontrolkarakter (tegn), der indikerer, at her slutter blokken Flydende nulpunkt NC-styringen tillader, at nulpunktet for målesystemets måling placeres valgfrit i en hvilken som helst position i forhold til maskinens nulpunkt Punktets placering er ikke nærmere kendt i forhold til maskinnulpunkt. Styringen arbejder ikke ud fra et fast nulpunkt Forudprogrammeret serie af operationer, der kan kaldes ved en kode. Anvendes ved gentagne boringer etc. En facilitet, der gør det muligt at modificere tilspændingshastigheden Et fast punkt på en akse, angivet i forhold til maskinnulpunktet. Anvendes typisk som værktøjs- eller palletskifteposition Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 18 af 20

19 Initialization Initialposition Interpolation Machine zero Machine reference Miscellaneous funktion Machine datum Mirror Image Schwitch Manual mode Manual Data Input NC-word Offset-value Offset Optional block-skip En række operationer, der gennemføres for at etablere startkonditionen for en NC-maskine Et punkt, der fastlægges langs en akse og angives i forhold til maskinnulpunktet. Typisk anvendelse som startpunkt ved en programafvikling Bestemmelser af punkter mellem opgivne punkter for en ønsket værktøjsbane i overensstemmelse med en given matematisk funktion Maskinsystemets koordinatsystems nulpunkt. Maskine datum En forudbestemt fastlagt position for værktøjsmaskinerne, der anvender incrementelle styringer for at synkronisere styringen med maskinens nulpunkt Diverse funktioner. En kommando, der kontrollerer et maskinelement, f.eks. start og stop-spindel Maskinnulpunktet En kontakt, ved hvilken man kan spejlvende koordinaterne i et NC-program i en eller flere akser Operatøren styrer maskinens funktioner uden anvendelse af NC-data Single-block operation, der er en mode of operation - følge af, at NC-data indlægges manuelt via styringens betjeningspanel NC-ord Forskydningsværdi med + eller fortegn Se tool-offset En facilitet, der gør det muligt at få styringen til at medtage og Block delete eller overspringe en blok, hvis første karakter er en skråstreg / Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 19 af 20

20 Optional stop En diverse funktionskommando, der svarer til en programmeret stopkode. Styringen ignorerer koden, undtagen hvis operatøren har aktiveret en bestemt tast, der kommanderer det modsatte Oriented spindelstop En diversefunktion, der forårsager, at spindelen stopper ved en forudbestemt vinkelposition Preparatory function Forberedelsesfunktion. En kommando, der bestemmer operationsmåden for maskine eller styring (G-funktioner) Reference block Read-out Reset Sub-program Single-block Tool-radius Tool-offset Tool-length Tool-path Tool-path En blok, der indeholder programidentifikationskoder og/eller alle de data, der er nødvendige for påbegyndelse af programafviklingen En skærm, der viser data i form af karakterer. Display At gensætte/at bringe et apparat eller et program tilbage til en tidligere angivet udgangssituation Et segment af et NC-program, der kan kaldes til udførelse af et andet program Operatøren aktiverer starttasten, hvorefter styringen kun udfører en blok Offset, der anvendes for roterende værktøjer, for hvilke forskydningen, diameteroffset, sker i X- i Y- eller i begge retninger. Offset-værdien er lig med den indgivne værktøjsradius eller den halve diameter En relativ forskydning, der tilføjes en maskinakse i dele af eller hele programmet og forårsager en forskydning i denne akse og kun i den retning, der er bestemt af forregnet for offset-værdien Offset, der anvendes for roterende værktøjer for forskydning - z-akse, Offset-retningen Den bane, der beskrives af et på det skærende værktøj veldefineret referencepunkt Den hastighed værktøjsreferencepunktet beskriver relativt til emnet feed-rate, fremføringshastighed Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendie - Punkt til punkt-boremaskinene styring side 20 af 20

Vi skal således finde en metode til:

Vi skal således finde en metode til: Vi skal således finde en metode til: 1. At anvende maskinen som målemaskine til at finde det forudbestemte startpunkt. 2. At finde programmeringskoordinatsystemets afstand til startpunktet. 3. At indføre

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

Referencemærker er overkørt henføringspunkterne er sikret ved strømsvigt. Blinkende: Tælleren venter på bekræftelse af funktion.

Referencemærker er overkørt henføringspunkterne er sikret ved strømsvigt. Blinkende: Tælleren venter på bekræftelse af funktion. HEIDENHAIN Brug af tælleren ND 530 Akt.-værdi- og indlæse-display (7-segment-LED, 8 dekader med fortegn); foroven: X-akse, forneden: Z-akse Valg af koordinat-akser Valg af akserelaterede driftsparametre

Læs mere

HAAS makroprogrammering

HAAS makroprogrammering Introduktion... 2 Undersøgelser... 3 Aliasing... 4 M kode aliasing... 5 Alfabetisk adressering...5 Alternativ alfabetisk adressering... 5 Macro konstanter... 6 Macro variabler... 6 Variabel brug... 6 Lokale

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Drejning Øvelsesvejledning

Drejning Øvelsesvejledning Drejning Øvelsesvejledning Mastercam X L1-6. udg. Vermundsgade 38 2100 København Tlf.: (+45) 4585 6050 2 Indhold: Drejeprogrammering... 5 Indledning.... 5 Opsætning af system... 5 Valg af maskintype...

Læs mere

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Brugerflade De små knappenåle / dokkedimser Layouts på dialogbokse Højrekliks menu (laaaangggsomt højreklik): Level Off (V8i SELECT release 1) Display set

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Boremaskiner. Langhulsboremaskine Langhulsboremaskine anvendes såvel til enkelte huller som langhuller. Boremaskiner. Fig. 1 Langhulsboremaskine

Boremaskiner. Langhulsboremaskine Langhulsboremaskine anvendes såvel til enkelte huller som langhuller. Boremaskiner. Fig. 1 Langhulsboremaskine Boremaskiner Fig. 1 Langhulsboremaskine Anvendelse Boremaskiner af vidt forskellig konstruktion anvendes inden for samme arbejdsområde, som i hovedsagen kan opdeles i to hovedgrupper: langhulsboremaskine

Læs mere

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer.

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer. Lego Mindstorms Education NXT nat1 nat april 2014 Dette dokument ligger på adressen: http://www.frborg-gymhf.dk/eh/oev/legonxtnat1nat2014.pdf Følgende er en introduction til Lego Mindstorms NXT. Her er

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

565108, 1 STK. C.L. UNIVERSAL BASE 3200x1320x220 mm NUMERISK STYRET BEARBEJDNINGSCENTER TIL BORING, FRÆSNING OG LINEÆRE SNIT.

565108, 1 STK. C.L. UNIVERSAL BASE 3200x1320x220 mm NUMERISK STYRET BEARBEJDNINGSCENTER TIL BORING, FRÆSNING OG LINEÆRE SNIT. 565108, 1 STK. C.L. UNIVERSAL BASE 3200x1320x220 mm NUMERISK STYRET BEARBEJDNINGSCENTER TIL BORING, FRÆSNING OG LINEÆRE SNIT. Maskinbasen er konstrueret I forstærket stålkonstruktion for at opnå en ensartet

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Grupperede observationer

Grupperede observationer Grupperede observationer Tallene i den følgende tabel viser antallet af personer på Læsø 1.januar 2012, opdelt i 10-års intervaller. alder antal 0 131 10 181 20 66 30 139 40 251 50 318 60 421 70 246 80

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Robotcelle. Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard

Robotcelle. Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard Robotcelle Flytbar Motoman MH24 Flextek Standard 1 Systembeskrivelse: Robotcellen er opbygget som en kompakt, flytbar celle, der i løbet ca. 20-30 min kan flyttes fra en maskine til en anden. Cellen kan

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

PolyJet teknologien printer med PHOTOPOLYMER FullCure materialer i ultra-tynde lag (16μ) lag på lag på en byggeplatform indtil 3D model er færdig.

PolyJet teknologien printer med PHOTOPOLYMER FullCure materialer i ultra-tynde lag (16μ) lag på lag på en byggeplatform indtil 3D model er færdig. Stand: Firma: Adresse: By: Telefon: www: Kontakt: C-3906 TL MaskinPartner A/S Rødengvej 20 4180 Sorø 36 86 06 00 www.tl-maskinpartner.com Thomas Lundsteen TL MaskinPartner A/S Stand C-3906 Pressemateriale

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Polyfa Robot. Indholdsfortegnelse:

Polyfa Robot. Indholdsfortegnelse: Version 4.46 6 Akser (2 * 3 akser) Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 INTRODUKTION...4 VIRKEMÅDE...4 Program afvikling... 5 Vedligeholdelse... 5 Restriktioner... 5 SYNKRONISERING...5 HOVEDMENU...6

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Funktioner. Funktioner Side 150

Funktioner. Funktioner Side 150 Funktioner Brug af grafer koordinatsystemer... 151 Lineære funktioner ligefrem proportionalitet... 157 Andre funktioner... 163 Kært barn har mange navne... 165 Funktioner Side 15 Brug af grafer koordinatsystemer

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

METALBEARBEJDNING 2009/2010

METALBEARBEJDNING 2009/2010 Metall-Katalog09_DK.qxp:Layout 1 17.4.2009 11:55 Uhr Seite 1 METALBEARBEJDNING 2009/2010 Metall-Katalog09_DK.qxp:Layout 1 17.4.2009 11:55 Uhr Seite 22 Tilbehør Save 708597 Lukket understel med indbygget

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere