Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0"

Transkript

1 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0

2 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd Ansvar fr afvikling Evnen til at håndtere fejl Systemversigt Frberedelse Frberedelse De fire faser Fase 1 Opstart Fase 2 Brevstemmehåndtering Fase 3 Valghandling Fase 4 Knslidering ved frit brdvalg Fase 4 Knslidering ved fast brdvalg Fejlhåndtering Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Fast brdvalg Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Papirbaseret Skift Valgtilstand fra Fast brdvalg til Papirbaseret Placering af aktiviteter efter vergang til Fast brdvalg Appendiks Tekniker Tjekliste Cpyright KMD A/S Side 1 KMD Digital Valgliste vers. 2.1

3 Km gdt i gang Frrd Frrd Denne vejledning har til frmål at yde nødvendig hjælp til teknikeren i frbindelse med etablering af digitalt afstemningssted g fejlhåndtering i frbindelse med afvikling af valget. Tidsmæssigt beskriver denne vejledning de aktiviteter, der skal udføres sm frberedelse til valgdagen, fejlsituatiner inden valghandlingens start, under valghandlingen g ved valghandlingens afslutning på valgdagen. Denne vejledning beskriver den tekniske psætning, verførsel af data m.m., ligesm vejledningen gså mhandler fejlsituatiner. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 2

4 Km gdt i gang Systemversigt 1.1 Ansvar fr afvikling KMD Digital Valgliste afvikles i et lukket netværk, g kmmunen er selv ansvarlig fr at afvikle alle faser g aktiviteter i den krrekte rækkefølge. 1.2 Evnen til at håndtere fejl I frhld til fejlhåndtering, bør kmmunen på frhånd afklare sit ambitinsniveau, således at der ikke pstår unødvendige kriser på valgdagen. Her er t yderpunkter: Lavt ambitinsniveau Hvis der er få/ingen IT-ressurcer til rådighed på afstemningsstedet, g der ikke er tid g energi til at frberede sig på de mulige tekniske fejlsituatiner, så anbefales det, at man på frhånd beslutter, hvad man vil stille p i en fejlsituatin. Et lavt ambitinsniveau er, at hvis der pstår en fejl, så genstartes applikatinen på pc en, g hvis dette ikke løser prblemet, så vergår man til papirbaseret afvikling af valget. Højt ambitinsniveau Hvis kmmunen har stillet de nødvendige IT-ressurcer til rådighed på afstemningsstedet, g eventuelt har tid g energi til at eksperimentere med frskellige fejlsituatiner inden valget, så vil kmmunen være bedre frberedt til det kmmende valg, g vil være i stand til effektivt at håndtere de fleste fejl på valgdagen. Hvis der pstår fejl på valgdagen, må der frventes et betydeligt pres fr en hurtig afklaring g løsning. Tidspresset vil betyde, at det kan være vanskeligt eller umuligt. Derfr er det vigtigt, at ambitinsniveauet er afklaret inden valghandlingen startes. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 3

5 Km gdt i gang Systemversigt 2 Systemversigt Kravene til rbusthed afspejler sig i den valgte arkitektur, der fremgår af systemversigten. Systemversigt CAP/IP KMD PC med KMD Digital Valgliste Knfiguratin USB-nøgle Lukket netværk Valgtilfrrdnedes pc er med KMD Digital Valgliste Valgsekretærs pc med KMD Digital Valgliste Systemversigten viser følgende elementer: KMD Den digitale valgliste, samt de fleste knfiguratinsplysninger verføres fra KMD. PC med adgang til KMD via CAP-IP KMD Digital Valgliste Knfiguratin En applikatin, der benyttes til at knfigurere KMD Digital Valgliste samt verføre data fra KMD. USB-nøgle USB-nøgle til verførsel af fire filer fra KMD Digital Valgliste Knfiguratin til valgsekretærens pc. Der anvendes én USB- nøgle pr. afstemningssted. USB-nøglen anvendes gså til knslidering. USB-nøglen må ikke være krypteret. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 4

6 Km gdt i gang Systemversigt Lukket netværk Der etableres et lukket netværk på afstemningsstedet Valgsekretærs pc Valgsekretærens pc placeret i det lukkede netværk De valgtilfrrdnedes pc er De valgtilfrrdnedes pc er placeret i det lukkede netværk KMD Digital Valgliste Den primære applikatin der benyttes under afstemningen. Applikatinen installeres på valgsekretærens g på de valgtilfrrdnedes pc er. Skannere Skannere til skanning af valgkrt Printer Til udskrivning af erstatningsvalgkrt KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 5

7 Km gdt i gang 3 Frberedelse 3.1 Frberedelse Frberedelse består af følgende aktiviteter, der udføres af tekniker: Frberedelse Installér g knfigurer udstyr Installér applikatiner Knfigurer afstemningssted g verfør data fra KMD PC med KMD Digital Valgliste Knfiguratin g adgang til KMD via CAP/IP Flyt 4 filer Synkrniser alle pc er Valgsekretærs g valgtilfrrdnedes pc er Kntrllér installatin Valgsekretærs pc KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 6

8 Km gdt i gang Installér g knfigurer udstyr til afstemningssted Da der er tale m standard udstyr med tilhørende standard sftware, vil vi kun nævne de frhld, der er specielle fr KMD Digital Valgliste. Viruscheck slås fra eller afinstalleres efter pc erne er blevet virusscannet. Dette af hensyn til svartider, da pc erne kalder services hs hinanden. Firewall slås fra Screen Saver slås fra Dvaletilstand slås fra Skærmpløsning Skal defineres sm 1024 x 768 Kalibrer skanner Opsætning af pc er i lukket net KMD Digital Valgliste skal afvikles på pc er i et lukket netværk, der skal knfigureres med faste pc-navne g IPadresser. Når pc erne navngives, skal dmæne gså ændres til: arbejdsgruppe. PC-navn IP-adresse Anvendelse PCA Valgsekretær PCB Valgtilfrrdnet PCC Valgtilfrrdnet PCD Valgtilfrrdnet Eksemplet viser en pstilling med 3 valgtilfrrdnede pc'er g valgsekretær. Er der flere valgtilfrrdnede frtsætter navngivningen efter samme princip. Adgang til printer under afstemningen Fra valgsekretærens pc skal der kunne udskrives erstatningsvalgkrt g evt. valgliste, så det anbefales at der er tale m en hurtig printer. Valgtilfrrdnedes pc, der er Master fr det højeste afsnit, skal gså have installeret printerdriver. Installér applikatiner Der skal installeres t applikatiner: KMD Digital Valgliste Knfiguratin Denne applikatin benyttes til at knfigurere afstemningsstedet, samt til at verføre data fra KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 7

9 Km gdt i gang KMD. Applikatinen kmmunikerer med KMD via CAP/IP. Denne applikatin danner 4 filer, der skal flyttes til valgsekretærens pc. Det anbefales, at installere denne applikatin på en enkelt pc på tværs af alle kmmunens afstemningssteder. KMD Digital Valgliste Dette er hvedapplikatinen, der afvikles på afstemningsstedet. Applikatinen skal installeres på alle pc er på afstemningsstedet. Kmmunikatinen mellem pc erne fregår indenfr et lukket netværk med faste IP-adresser. Se installatinsvejledningerne fr detaljer. Knfigurer afstemningssted g verfør data fra KMD Applikatin KMD Digital Valgliste Knfiguratin benyttes til at knfigurere afstemningsstedet g til at verføre data fra KMD. Brtset fra Antal pc er, så hentes alle knfiguratinsplysninger fra KMD, hvr de er prettet i KMD Valgudskrivning. KMD Digital Valgliste Knfiguratin danner autmatisk knfiguratinsplysninger fr pc er g afsnit. Brugeren skal være prettet i KSP/CICS. Applikatinen skal minimum afvikles én gang pr. afstemningssted. Fr hver afvikling dannes fire filer i en separat mappe. Ved gentagelse verskrives de tidligere dannede filer. Applikatinen henter den nyeste valgliste, g den henter alle brevstemmer registreret via KMD BrevStemmePrtkllen. De fire filer er i XML-frmat, men krypterede. Filnavn DVKnfiguratin.lmx Afsnitsrlle.lmx Brevstemmer.lmx DigitalValgliste.lmx Beskrivelse Knfiguratinsfil med plysninger m valget, afstemningsstedet g antal afsnit. Knfiguratinsfil med plysning m frdeling af master g backup pr. afsnit. Brevstemmer. En digital udgave af valglisten. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 8

10 Km gdt i gang Flyt 4 filer Der skal flyttes 4 filer fra pc en med KMD Digital Valgliste Knfiguratin til valgsekretærens pc, evt. via en USB-nøgle. Filerne hentes i denne mappe: C:\Prgram Files\KMD\KMD Digital Valgliste\Datamappe\<Valg>\<Afstemningssted>\ Eksempel: C:\Prgram Files\KMD\KMD Digital Valgliste\Datamappe\KV\Rådhuset\ Filerne gemmes i denne mappe: C:\Prgram Files\KMD\KMD Digital Valgliste\Datamappe\ Synkrniser alle pc er De fire filer bliver autmatisk distribueret, når pc erne startes: Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærs pc. Start KMD Digital Valgliste på de valgtilfrrdnedes pc er. Når de valgtilfrrdnedes pc er startes, vil de autmatisk blive synkrniseret med valgsekretærens pc. Kntrller installatin Valgsekretæren lgger på applikatinen g kntrllerer, at der er adgang til alle pc er i nettet. Via dialgen Overvågning kntrlleres: Netværksfrbindelse fra valgsekretærens pc Status på alle pc er Dbbeltklik på hver pc fr detaljer. Under detaljer ses bl.a. tidsstemplinger fr vigtige hændelser. Status på master g backup fr alle afsnit Via dialgen Statistik kntrlleres antal vælgere. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 9

11 Km gdt i gang 4 De fire faser I dette kapitel gennemgås prcesser g aktiviteter i de fire faser, der afvikles på valgdagen. Aktiviteterne gennemgås i en naturlig rækkefølge, der skal verhldes. Af hensyn til verskueligheden er fejlhåndtering ikke behandlet under de enkelte aktiviteter, med mindre aktiviteten direkte drejer sig m fejlhåndtering. De fire faser Fase 1 Opstart Fase 2 Brevstemmehåndtering Fase 3 Valghandling Fase 4 Knslidering Applikatinen arbejder med 4 faser, der skal gennemføres i den viste rækkefølge. Indenfr hver fase er der en række prcesser g aktiviteter, der vil blive beskrevet i de følgende afsnit. Skift mellem faserne sker via dialgen Kntrller tilstand, der tillader, at der skiftes til næste fase, mens det er ikke muligt, at skifte tilbage til en tidligere fase. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 10

12 Km gdt i gang 4.1 Fase 1 Opstart Består af følgende aktiviteter, sm varetages af teknikeren. Fase 1 Opstart på afstemningsstedet Etabler afstemningssted Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærens pc Start KMD Digital Valgliste på de valgtilfrrdnedes pc er Kntrllér Installatin Slut: Kl. 18 aftenen før valgdagen Etabler afstemningssted Tekniker flytter udstyret til afstemningsstedet g tester udstyret. Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærens pc Applikatinen startes. Start KMD Digital Valgliste på valgtilfrrdnedes pc er Når KMD Digital Valgliste startes på de valgtilfrrdnedes pc er, bliver pc erne pdateret med de nyeste data fra valgsekretærens pc. Alle pc er er nu synkrniserede. Kntrllér installatin Det kntrlleres, at der er adgang til alle pc er i nettet. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 11

13 Km gdt i gang Via dialgen Overvågning kntrlleres: Netværksfrbindelse fra valgsekretærens pc Status på alle pc er Dbbeltklik på hver pc fr detaljer. Under detaljer ses bl.a. tidsstemplinger fr vigtige hændelser. Status på master g backup fr alle afsnit Via dialgen Statistik kntrlleres antal vælgere. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 12

14 Km gdt i gang 4.2 Fase 2 Brevstemmehåndtering Aktiviteterne i denne fase varetages af valgsekretær. Hvis der pstår fejl under Brevstemmehåndtering, der er af permanent karakter g ikke kan løses er det nødvendigt at gå direkte til Papirbaseret. Fase 2 Brevstemmehåndtering Start: Om mrgenen på valgdagen Start KMD Digital Valgliste på valgsekretærs pc Skift til fase 2 Brevstemmehåndtering Behandl brevstemmer Opdater vælgere Start KMD Digital Valgliste på de valgtilfrrdnedes pc er Kntrllér installatin Distribuer brevstemmer Udskriv valgliste Verificer fase 2 Brevstemmehåndtering Slut: Før kl. 9 på valgdagen KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 13

15 Km gdt i gang 4.3 Fase 3 Valghandling Alle aktiviteter i denne fase fretages af valgsekretær g valgtilfrrdnede. Kun i tilfælde af fejlsituatiner kntaktes tekniker. Fase 3 Valghandling Start inden kl. 9 på valgdagen Valgsekretær: Skift til fase 3 Valghandling Valgsekretær: Kl. 9 Lås p fr fremmøderegistrering Valgtilfrrdnet: Registrer fremmøde Valgsekretær: Udskriv erstatningsvalgkrt Vis fremmødestatistik Overvåg afstemningssted Vis valgliste Søg valgliste Opret vælger Ændre vælger Valgsekretær: Lås fr fremmøderegistrering Slut KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 14

16 Km gdt i gang 4.4 Fase 4 Knslidering ved frit brdvalg Knslideringen fregår autmatisk, når valgsekretær vælger Knslider. Tekniker er ikke invlveret. Fase 4 Knslidering - Frit brdvalg Skift til fase 4 Knslidering Sæt USB nøgle i valgsekretærs pc Knslider KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 15

17 Km gdt i gang 4.5 Fase 4 Knslidering ved fast brdvalg Hvis der pga. fejl er skiftet til Fast brdvalg skal supprt/tekniker guide Valgsekretæren, når der skal knslideres efter valghandlingen. Fase 4 Knslidering Fast brdvalg Valgsekretær lgger på valgtilfrrdnedes pc USB nøgle sættes I valgsekretærs pc Skift til fase 4 Knslidering Skift til fase 4 Knslidering Valgsekretærs pc Valgtilfrrdnedes pc USB nøgle sættes i valgtilfrrdnedes pc Knslider å valgsekretærs pc Nej Knslider på valgtilfrrdnedes pc Ja Valgsekretær lgger af valgtilfrrdnedes pc g fjerner USB nøgle Er alle pc er knslideret? Nedenstående aktiviteter gentages fr alle valgtilfrrdnedes pc ere Valgsekretær lgger på valgtilfrrdnedes pc Valgsekretæren skal lgge på hver enkelt valgtilfrrdnedes pc fr at knslidere. Skift til fase 4 Knslidering Valgsekretæren skifter til fase 4 knslidering via dialgen Kntrller tilstand. Dette signalerer, at afstemningen er afsluttet, g der spærres fr fremmøderegistrering. Efter skift til fase 4 kan der kun skiftes tilbage til fase 3 før Knslider er valgt. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 16

18 Km gdt i gang USB nøgle sættes i valgtilfrrdnedes pc USB nøglen sættes i, så knslideringsdata fra valgtilfrrdnedes pc kan gemmes på USB nøgle. Knslider valgtilfrrdnedes pc Data fra den pc, sm valgsekretær er lgget ind på, gemmes på USB nøglen. Valgsekretær lgger af valgtilfrrdnedes pc Gentag fr næste valgtilfrrdnedes pc. Når alle valgtilfrrdnedes pc er er blevet behandlet frsættes med nedenstående aktiviteter. USB nøgle sættes i valgsekretærs pc Infrmatin fra de enkelte valgtilfrrdnedes pc er er gemt på USB nøglen, så der til sidst kan knslideres på valgsekretærs pc. Skift til fase 4 Knslidering på valgsekretærs pc Under Kntrller tilstand vælges Skift til næste fase Knslider på valgsekretærs pc Alle data fra pc erne knslideres g gemmes på både valgsekretær pc g USB nøgle KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 17

19 Km gdt i gang 5 Fejlhåndtering Her er en versigt ver fejlsituatiner med plysning m, hvilken valgtilstand der skal skiftes til: Fejlhåndtering Fejl på netværk? Ja Skift valgtilstand til Fast brdvalg Nej Er valgsekretærs pc fejlbehæftet? Ja Skift valgtilstand til Fast brdvalg Nej Valgtilstand? Fast brdvalg Skift valgtilstand til Papirbaseret Frit brdvalg Passiver fejlbehæftet Pc Har alle afsnit en Master? Ja Frtsæt Frit brdvalg Nej Skift valgtilstand til Papirbaseret Skift valgtilstand er en sammensat prces, der består af såvel manuelle sm it-understøttede aktiviteter. Der er tre varianter, afhængig af start- g sluttilstand. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 18

20 Km gdt i gang 5.1 Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Fast brdvalg Skal fregå såfremt netværket ikke virker eller valgsekretærs pc er fejlbehæftet. Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Fast brdvalg Start: Frit brdvalg Fjern netværkskabler Valgsekretær lgger på valgtilfrrdnedes pc Skift til Fast brdvalg Nej Valgsekretær lgger af valgtilfrrdnedes pc Opsæt skilt Er alle pc er sat til Fast brdvalg Ja Slut: Fast brdvalg Fjern netværkskabler Når netværkskablerne fjernes, vil applikatinen ikke frsøge at kntakte andre pc er. Valgsekretær lgger på valgtilfrrdnedes pc Valgsekretæren skal manuelt pdatere alle pc er, så de er klar til at afvikle fast brdvalg. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 19

21 Km gdt i gang Skift til Fast brdvalg Udføres af valgsekretæren via dialgen Kntrller tilstand. Alle andre pc er end den valgsekretæren er lgget på bliver passiveret autmatisk. Alle afsnit sm pc en er backup fr bliver passiveret. Valgsekretær lgger af valgtilfrrdnedes pc Valgsekretæren lgger af så fremmøderegistrering kan begynde ved denne pc. Opsæt skilte Skiltning skal være frberedt til brug fr Fast brdvalg g Papirbaseret afvikling. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 20

22 Km gdt i gang 5.2 Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Papirbaseret Skal fregå hvis der er fejl på t pc er, således at der hverken er adgang til master- eller backup data fr et afsnit. Skift Valgtilstand fra Frit brdvalg til Papirbaseret Start: Frit brdvalg Sluk alt udstyr Fjern netværkskabler Opsæt skilte Udlever papirvalglister Slut: Papirbaseret Sluk alt udstyr Sluk udstyr der ikke skal benyttes mere. Fjern netværkskabler Når netværkskablerne fjernes, vil applikatinen ikke frsøge at kntakte andre pc er. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 21

23 Km gdt i gang Opsæt skilte Skiltning skal være frberedt til brug fr Fast brdvalg g Papirbaseret afvikling. Udlever papirvalglister Papirvalglister skal være frberedt til udlevering. Brug papirvalglister fra KMD, eller papirvalglister udskrevet via KMD Digital Valgliste. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 22

24 Km gdt i gang 5.3 Skift Valgtilstand fra Fast brdvalg til Papirbaseret Skal fregå hvis der er fejl på en valgtilfrrdnedes pc efter vergang til fast brdvalg. Skift valgtilstand fra Fast brdvalg til Papirbaseret Start: Fast brdvalg Sluk alt udstyr Fjern netværkskabler Opsæt skilte Udlever papirvalglister Slut: Papirbaseret Sluk alt udstyr Sluk udstyr der ikke skal benyttes mere. Fjern netværkskabler Når netværkskablerne fjernes, vil applikatinen ikke frsøge at kntakte andre pc er. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 23

25 Km gdt i gang Opsæt skilte Skiltning skal være frberedt til brug fr Fast brdvalg g Papirbaseret afvikling. Udlever papirlister Papirlister skal være frberedt til udlevering. Brug papirlister fra KMD, eller papirlister udskrevet via KMD Digital Valgliste. 5.4 Placering af aktiviteter efter vergang til Fast brdvalg Nye vælgere prettes på højeste afsnit Nye vælgere prettes traditinelt på det højeste afsnit. Ved Fast brdvalg udpeges den valgtilfrrdnedes pc, der har det højeste afsnit, til denne pgave. Valgsekretærpgaver der skal udføres på de enkelte pc er Uden adgang til nettet er valgsekretæren nødt til at udføre ngle af pgaverne på de valgtilfrrdnedes pc er. Knkret drejer det sig m alle pgaver, der pdaterer data, f.eks. Opret vælger, Ændr vælger, Kntrller tilstand mm. Valgsekretærpgaver, der frtsat kan udføres på valgsekretærens pc Opgaver, der ikke pdaterer data kan frtsat udføres på valgsekretærens pc, f.eks. søg vælger g udskriv erstatningsvalgkrt. Inden udskrivning af valgkrt skal valgsekretæren fretage en søgning på den pc, der er ansvarlig fr afsnittet, fr at sikre sig, at vælgeren ikke har stemt. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 24

26 Km gdt i gang Appendiks Tekniker Tjekliste. Navngivning af pc er: PCA PCB PCC sv. IP adresser: sv. Arbejdsgruppe: Meld ind i en arbejdsgruppe, valgfrit navn Minimal støj : Ingen baggrund Ingen pauseskærm Ingen dvale, gså ved batteri Ingen autmatiske pdateringer Deaktiver trådløs netværk Deaktiver antivirus Slå Firewall fra Kntrller Dat g klkken på PCA Skærmpløsning 1024x768 Printer: Opret printer på alle pc er, g sæt den til default printer Skanner: Test skanner med nteblk Prgrammet: Installer KMD Digital Valgliste på alle pc er KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 25

27 Km gdt i gang Data: Kpier de 4 filer ind på PCA Maskiner: Alle maskiner tændes Start prgram på PCA: Start KMD Digital Valgliste på PCA først Lg på: Lg på sm valg sekretær på PCA Start KMD Digital Valgliste på PCB, PCC sv Lg ikke på Tilstand: PCA Funktiner/Overvågning, alt skal være grønt Faseskift: PCA Funktiner/Kntrller tilstand Skift fase til Brevstemmehåndtering Luk billedet Funktiner/Kntrller tilstand Distribuer Brevstemmer Faseskift: PCA Funktiner/Kntrller tilstand Skift fase til Valghandling g åben fr fremmøde KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 26

28 Km gdt i gang Test: Lg på PCB, PCC sv sm valgtilfrrdnet Indtast et valgnummer på hver pc Faseskift: PCA Funktiner/Kntrller tilstand Lås fr fremmøde g skift fase til knslider Knslider: PCA Isæt USB nøgle g knslider Oprydning: Vigtigt! Ryd p på ALLE maskinerne Maskinerne er nu klar til valget. KMD Digital Valgliste vers. 2.1 Side 27

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 KMD VALG. Digital Valgliste. Konfiguration Version 2.2.1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Konfigurer afstemningssted... 3 1.1 Konfigurer afstemningssted og overfør data... 3 1.2 De

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0

KMD Digital Valgliste Konfiguration Installationsvejledning Version 13.0.0 Installationsvejledning Version 13.0.0 her> Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Autorisation... 3 2 Installation af KMD Digital Valgliste Konfiguration...

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter

Brugervejledning. Trådløst Internet musikcenter Brugervejledning Trådløst Internet musikcenter ClAssic V Wi-Fi LAN FM DAB/DAB+ (findes ikke på alle mdeller) Get lcal bradcast f yur favurite channels frm anywhere in the wrld Cpyright OXX Digital 2008

Læs mere

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

PROJEKTLEDER. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 PROJEKTLEDER AutPilt Cpyright 1989-2013 Krsgaard EDB ApS 1 Indhldsfrtegnelse 1. Prjektleder i AutPilt...4 PL-verblik...6 2. Sagsprettelse...7 2.1 Stamdata...8 2.2 Statistiske grupperingsfelter...9 2.3

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk

DanaWeb A/S Herlev hovedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 support@danaweb.dk 1 Indhld DanaWeb A/S Herlev hvedgade 201B 2730 Herlev Tlf: 55 55 55 55 supprt@danaweb.dk Indhld... 2 1. Lg ind... 5 2. Tpbaren... 6 3. Menuen... 7 4. Instrumentbræt... 7 4.1. Hurtige hyperlinks... 8 4.2.

Læs mere

Velkommen til Det Levende Søkort - New Generation

Velkommen til Det Levende Søkort - New Generation Velkmmen til Det Levende Søkrt - New Generatin Denne vejledning intrducerer dig til Det Levende Søkrt New Generatin (DLS NG), g er udarbejdet på basis af DLS NG prgramversin 1.1/april 2013. Har du kmmenterer

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst... 1 CD/DVD ens indhld... 1 Systemfrudsætninger... 3 Knventiner i denne håndbg... 3 Tips g advarselshenvisninger...

Læs mere

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt.

Quick Guide. Til. Optimering af efterforskningsmuligheder. Når systemet er kompromitteret. forholdsregler inden det går galt. Quick Guide Til Optimering af efterfrskningsmuligheder Når systemet er kmprmitteret g frhldsregler inden det går galt. Udarbejdet af Tm Engly Henriksen, kriminalassistent, CPSA, Rigsplitiets Kriminaltekniske

Læs mere

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5

Softwaremanual. GoPal Navigator Version 5.5 Sftwaremanual GPal Navigatr Versin 5.5 GPal Navigatr Versin 5.5 Indhldsfrtegnelse KAPITEL 1: START... 1 Velkmst...1 CD/DVD ens indhld...1 Systemfrudsætninger...3 Knventiner i denne håndbg...3 Tips g advarselshenvisninger...4

Læs mere

Årsafslutning i PingWin / Stellar

Årsafslutning i PingWin / Stellar Årsafslutning i PingWin / Stellar Åbn nyt regnskabsår Følgende er kun aktuelt fr de klinikker, der starter regnskabsåret 1. januar, men vejledningen kan selvfølgelig bruges efter samme princip ved regnskabsskift

Læs mere

Hjelp til Speedadmin. Fakturering

Hjelp til Speedadmin. Fakturering Hjelp til Speedadmin Fakturering Indhld Indhld... 2 Faktureringsdelen... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Opsætning af betalingssystemet... 3 Opsætning til Visma/Agress/ERV... 4 Test af første fil... 4

Læs mere

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Det handler m at lytte Brugervejledning MODEL: H2 Internet/DAB/DAB+ Radi Adapter Mdel: H2 (Heimdal tw) 1 Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til.

Der har været over det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en opsummering af forbedringer og funktionalitet der er kommet til. EasyIQ CnnectAnywhere Release nte Versin 2.3 Der har været ver det sidste ½ år været lavet en række releases, her er en psummering af frbedringer g funktinalitet der er kmmet til. Ændringer til frudsætningerne:

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse Fra Versin 2.11 til Versin 3.20 Udarbejdet den 7. juni 2011 Opdateret den 27. februar 2012-1 - Indhldsfrtegnelse 1 Frrd... 8 2 Generelt... 8 2.1 Kalenderskift... 8 2.2 Nye muligheder

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

Indledning. Side 2 af 13

Indledning. Side 2 af 13 Frside Indledning e-addin er et Excel tilføjelses prgram der nemt kan hente data fra e-cnmic ver i Excel. Fr at bruge det skal du have dit regnskab hs e-cnmic. Hvis du ikke har det kan du prette en gratis

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT DYNAMICS C5 2015 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De befinder Dem, en

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere