TEAM CMN. Et års Mesterskabet. Sektion 22

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEAM CMN. Et års Mesterskabet. Sektion 22"

Transkript

1 TEAM CMN Vinder af Mellemdistance Åbent Et års Mesterskabet Sektion 22 1 til et-års mesterskabet (landets højeste pointsum) 1 til mellemdistance mesterskabet åben 1 til sektion 22's store mesterskab 1 til sektion 22's ungemesterskab 2 til regionsmesterskabet mellem 2 til langflyver mesterskabet åben 2 til langflyver mesterskabet sport 8 x sektionsvinder heraf 3 x gruppevinder Es-due nr. 6 U Es-due nr. 7 A Alt sammen opnået med et års duer. En fantastisk start på et nyt team. Baggrund for slaget Slaget Racing team CMN er resultatet af et fælles projekt, som blev en realitet for Niels Johansen 0100, Michael Harder 098 og Carsten Petersen 0192 i vinteren 2010/11, da Niels og Carsten pga. mange andre aktiviteter med deres mindre børns fritidsinteresser, selv måtte opgive for en tid at være aktive i sporten i den udstrækning de ønskede, mens Michael fortsat, og med stor succes, flyver fra sit slag i Frederikssund. Vi kender hver for sig personerne bag slaget for deres enorme grundighed og dygtighed fra tidligere artikler her i bladet, men dette projekt er noget helt nyt startet op med stort set ny bestand af duer, der skulle arbejdes med. Det var Michael, der for år tilbage fik ideen til at lave et fællesskab omkring to-dags flyvninger, og efter at havde vendt og drejet forskellige modeller blev det til sidst til starten på Racing team CMN. Etableringen af teamet var den perfekte mulighed for Niels og Carsten til stadig at udleve deres store interesse for duerne og for Michael en mulighed for at tilføje sine stærke mellemdistance duer, noget langflyverblod af den bedste slags. Samtidig var det muligheden for i fællesskab at realisere drømmen om, at skabe en bestand af langflyvere der kunne gøre sig gældende primært på to-dages langflyvningerne og sekundært på de lange en-dags flyvninger. Inden teamet blev officielt satte de sig sammen flere gange over en længere periode for, at blive helt enige om og skrive ned, hvordan det kommende fællesslag skulle fungerer og drives. Hovedpunkter som de enedes om i samarbejdet var: Det sociale og bibeholdelse af deres mangeårige venskab Hvordan skulle de etablere avlen bag CMN-duerne og avle videre derfra Hvorfra skulle CMN-duerne kapflyves fra Hvordan skulle CMN-duerne kapflyves og hvordan skulle de optimere deres sundhed Hvad ville de lægge i det både tidsmæssigt og økonomisk Det vigtigste punkt i samarbejdet omkring slaget var, at deres gamle og årelange venskab skulle bevares og endog styrkes, og dette med et stort hensyn til deres respektive familier, der også løbende over året skulle være en del af fælleskabet. Dette har bl.a. resulteret i, at der mindst to gange årligt bliver lavet arrangementer, hvor det sociale sammen med deres koner er i højsædet, og duerne for et tid er sat i baggrunden.

2 Vigtigst for dem er det, at de har det sjovt sammen og nu har fundet en fælles motivation omkring duerne, som gør det hele lidt sjovere, end hvis det hele foregik alene. Så det er i al sin enkelhed det primære for dem, og årsagen til at Racing team CMN er etableret. Jeg tror også, at stort alle i sporten kender dem med hvilken grundhed de lægger for dagen, og derfor var intet omkring CMN overladt til tilfældighederne. Målsætning: CMN s langsigtede målsætning er at kunne gøre sig gældende helt i top på 1) Landsflyvninger og 2) gøre sig gældende på en dags langflyvninger. Målsætningen for sæson 2012 var ganske enkel. Med kun etårige duer var det vigtigt at få gennemfløjet bestanden så tilpas hårdt, så de forholdsvist hurtigt kunne danne sig et indtryk af, hvilken retning de skulle bevæge sig i avlen. Målsætningen for den kommende sæson 2013 er også på plads. Her handler det om, at videreføre sæson 2012 s flotte resultater og fortsat teste det nye blod og få fløjet årgang 2011 helt ud på Landsflyvninger. De er også meget spændte på at se, hvordan superholdet af et årige duer fra sæson 2012 vil gøre sig i den kommende sæson. De har selv en tro på, at årgang 2012 er endnu stærkere end super årgangen fra Bestanden af duer: Efter at de havde baggrunden for slaget samt målsætningen på plads for CMN, så skulle i gang med det noget sværere at udvælge de duer, som de i fremtiden skulle udvikle slaget omkring. Grundbestanden for CMN-duerne er baseret på duer af deres gamle stamme, som overvejende er fra Deweerdt/Vermote/Grondelaers, som igennem flere årtier har sat sit præg på sporten i Danmark. Der blev senere tilsat duer af afstamning fra Luc Van Coppenolle, der er et mindre slag fra Ouvegem i Belgien, der flyver helt fantastisk netop den type af flyvninger, som Racing Team CMN fremover vil satse på. Det sidste skud på stammen af nyindkøbt blod er fra det hollandske super langflyverslag H. & R. Wijnands fra Maastricht. Dette slag har slået sig op internationalt på bl.a.hannen BLAUWE VANOPPEN, der er stamdue til en lang række af Nationale og International vinderduer. Sidst men ikke mindst er der introduceret blod fra det mindst lige så stærke belgiske slag Etienne Meirlaen, der i de senere år har været helt utroligt flyvende på marathon flyvninger i Belgien. Når der sættes nye duer ind på slaget skeles der til ovennævnte stammer af duer, og der arbejdes gerne med linieavl. Slaget: Duerne kapflyves fra Niels gamle slag beliggende i Dalby lige uden for Haslev på Sjælland. Arbejdsindsatsen: For at få tingene til at fungere har de en klar opgavefordeling i mellem sig. Det er Niels, der har ansvaret for den daglige pasning af duerne samt afsendelse af duerne til kapflyvning. De andre må dog tage over, når Niels har andre gøremål. I forbindelse med udtagelse af duer til kapflyvningerne forgår dette via et hjemmelavet regneark. Heri er der forhånd noteret hvilke retninger de enkelte duer skal afsendes til samt løbende hvilke resultater der er opnået på de enkelte afsendelser. Niels laver oplæg til hver enkelt weekend og dette oplæg finpudses løbende helt frem til afsendelsesdagen via mail og sms, hvor der fokuseres på form og den kommende weekends vejrbetingelser. Alt omkring slaget skal være nemt at styre, og de skal kunne bakke hinanden op omkring de forskellige opgaver med slaget og duerne. De har ligeledes en klar aftale om, hvor meget driften af slaget må koste årligt, og indenfor det budget skal de holde sig med mindre andet aftales.

3 De samles minimum en gang om måneden på slaget i Dalby, hvor de ser på duer, lægger planer for sammenparringer, sorterer unger eller flyveduer, ser på forbedringer mm., men ind i mellem alt dette så foregår der så godt som dagligt en masse kommunikation mellem dem via telefon, mails eller sms. Træning : Der trænes ikke meget i kapflyvningssæsonen, men der er dog en fast træning fra Masnedø hver eneste tirsdag aften. Den tur er på ca. 30 km. Alle duer bliver tvangsfløjet en time hver eneste morgen uanset rede tilstand bliver alle duer gennet ud af slaget. Foder: Slaget bruger primært deres egen blanding CMN, som de får produceret hos Matador. Den blanding sikrer at duerne hele tiden er fit, og duerne tankes kun op med lidt stærkere foder, hvis de vurderer, at der er behov for det til den kommende weekends kapflyvninger. Medicin: Med hensyn brug af medicin er det en helt klar holdning på slaget. Forebyggelse er bedre end helbredelse og via deres brug af egen importerede produkter fra Herbots i Belgien så er brug af antibiotika reduceret til et minimum. Flyvemetode / Parring: De har besluttet sig for primært at satse på at kapflyve med hunner, og derfor kapflyves duerne efter det naturlige system. Hunnerne lægges til rette med redeforfatning efter de enkelte flyvninger, som der satses på. De etårige duer er her i den første rigtige flyvesæson kapfløjet rigtigt hårdt på trods deres unge alder, og det har glædeligt overrasket alle tre, hvor stærke deres nye bestand af duer egentlig har været allerede som et-års. Duerne blev parret (alle duer), både avlsduer og flyveduer i vinterparring. Første runde efter avlsduerne blev lagt under flyveduerne og de madede førstekuld op inden de igen blev skilt. Allerede på det tidspunkt var der nogle flyveduer, der gik i gang med fældning og det er altid farligt at vinterparre etårs duer; det er ligesom at de ældre duer bedre kan made op i vintertid uden at fældning går i gang. Flyveduerne blev herefter parret igen i starten af maj, og det gik fremragende indtil den sidste kapflyvningsweekend. Onsdag begyndte der at ligge rigtig mange kropsfjer og ved indlevering torsdag kunne man allerede mærke på flere af topduerne, at fjerdragten var løs og kropsfældning i gang. Duerne blev sendt og kom også godt hjem desværre bare for langsomt i forhold til de tidligere uger. Så de har besluttet, at det er sidste gang at de vinterparrer flyveduer, når de flyver naturligt som system med duerne. Sorteringen : Sorteringen sker ud fra flere forskellige kriterier, men der lægges primært vægt på flyveresultater, afstamning og endelig dues helhed. Der sorteres løbende unger hen over forsommeren, og alle unger kapflyves fra sektionens korte flyvninger. Herefter bliver der i midten af juli taget stilling til, hvilke unger der skal kapflyves oversøisk fra Tyskland og hvor mange gange de skal afsendes dertil. Når duerne er et år gammel, så sendes de bedste duer mod syd, mens de duer, som skal vise noget mere sendes mod nord. Andet : Ved mit besøg på slaget i Dalby i forbindelse med denne artikel kunne jeg virkelig fornemme det samspil og også til tider det modspil, som de hver især kan give hinanden - en sparring som også udleves i forbindelse med udtagelse af duer til flyvning / sortering og sammenparringer. Et samarbejde om et fælles slag, som i mine øjne kunne være til inspiration for mange andre, som af den ene eller anden grund ikke selv har tid i fuld udstrækning til sine duer og der stadig kunne drive vor dejlige sport gennem et slagfælleskab.

4 En af de helt store oplevelser for det unge samarbejde var årets længste en dags flyvning fra Karlsruhe, der blev flyttet til Trier. Afstand til Dalby på 720 km., og CMN medsendte 3etårige duer og det var på forhånd aftalt, at der var fælles samling for at se duer komme hjem (på nær Michael, der var på ferie i udlandet). De første meldinger kom sydfra, og ca. kl skulle der stemples for at være med i top. Men allerede kl klappede der pludselig en due sammen og landede på slaget. Denne due skulle senere vise sig, at være GRUPPEVINDER fra Trier - hvilken succes med så ung en due. Så der kom hurtigt gang i de forskellige telefoner, og Carsten og Niels måtte hurtigt ringe til Michael i Grækenland for at fortælle om det fantastiske resultat. Der kan også være spænding på i anden henseende bl.a. da slaget i forbindelse med en ungeflyvning fra Bad Oldesloe i Tyskland havde afsendt størstedelen af deres ungebestand (i alt 82 unger) vel vidende på forhånd, at det ville blive en meget svær flyvning med nordøstlig vind. Det lykkedes at få størstedelen af de afsendte unger godt hjem igen på trods af de vanskelige forhold, som flyvningen blev afviklet under. Mit personlige kendskab til personerne bag slaget siger mig også, at os andre konkurrenter i region øst og for den sags skyld over hele landet ikke må slække på egne krav og arbejdsindsats for ellers bliver vi fløjet ned af CMN.

5 Præsentation af duerne. Udover deres fremragende flyveresultater set i lyset af, at der blev konkurreret med etårige duer, vil jeg også lige komme med et par bemærkninger efter, at have set og haft duerne i hånden. De mange duer som jeg havde i hånden denne aften gav mig et indtryk af, at slaget allerede i de første år er kommet utroligt lagt med, at form deres nye duetype og der var virkelig en fornøjelse, at have så mange meget velbyggede, stærke duer i hånden og ikke nok med det, så havde stort set alle duerne en perfekt ydervinge designet til langflyvninger GRUPPEVINDER TRIER Superhun med en super muskulatur og perfekt vinge og for øjenfolket et rigtigt langflyver øje. En hun som jeg er sikker på vi kommer til at høre mere fra BREMEN 1.349,74 8 / / 46 / MINDEN 1.450,90 6 / / / TRIER 1.172,95 1 / 3 1 / 18 1 / HANNOVER 1.175,49 2 / / / SEKTIONSVINDER EMMEN En stærk hun god vinge og meget stærk krop EMMEN 1.373,37 1 / 10 1 / 45 1 / ALTONA 1.141,28 7 / / 44 / HENSTEDT 1.277,58 7 / / / ES-du han nr. 7 i sektion 22. Super stærk han, som vil give mange præmier fra Sverigesruten stærk krop og vinge JöNKöPING 1.254,01 2 / 11 4 / 74 5 / 267

6 22 94 NÄSSJÖ 1.316,60 3 / 8 4 / 34 4 / SKÖVDE 941,37 5 / 10 7 / / ÖREBRO 776,09 6 / 9 19 / 36 / VETLANDA 450,61 7 / / 66 / LAXÅ 1.216,87 1 / 12 2 / 31 2 / GRUPPEVINDER SKØVDE 2012 Stærk og vital han lidt anderledes i opbygningen af øjet end slagets mange andre duer SKÖVDE 1.013,17 1 / 10 1 / 47 1 / ÖREBRO 890,72 3 / 9 8 / / VETLANDA 434,93 8 / / 66 / LAXÅ 1.115,60 5 / / 31 / BORLäNGE 904,70 3 / 15 9 / / ES-due hunner nr. 6 sektion 22 Superflot hun som jeg tror giver mange glæder for teamet de kommende år JöNKöPING 1.232,15 4 / 11 6 / / SKÖVDE 994,23 3 / 10 4 / 47 5 / ÖREBRO 1.023,11 1 / 9 2 / 36 4 / VETLANDA / 13 / 66 / LAXÅ 1.184,13 2 / 12 6 / 31 6 / BORLäNGE 896,01 5 / / / GRUPPEVINDER NASSJØ 2012 Nr. 2 Gruppen Skøvde 2012 Superflot hun som jeg tror giver mange glæder for teamet de kommende år.

7 22 94 NÄSSJÖ 1.362,08 1 / 8 1 / 34 1 / SKÖVDE 999,39 2 / 10 2 / 47 2 / VETLANDA 676,29 2 / 13 6 / 66 8 / Sektionsvinder Henstedt. Tekst : Peter Knudsen Foto : Mark Skov Madsen

Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Giv de etårs duer en chance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ Kort før 2. verdenskrig,

Læs mere

Vær tålmodig i langdistance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen

Vær tålmodig i langdistance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen Vær tålmodig i langdistance Af Verheecke Marc - Foto Degrave Martin Oversættelse Ove Fuglsang Jensen BrevdueNord.dk Side 1 Denne artikel er stillet til rådighed af: http://www.pipa.be/ En af grundpillerne

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere