update SSI Schäfer-gruppens kundejournal Nr. 14 Nyhed: S-Pemat ECO 30 minutter April 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "update www.ssi-schaefer.dk SSI Schäfer-gruppens kundejournal Nr. 14 Nyhed: S-Pemat ECO 30 minutter April 2009"

Transkript

1 update SSI Schäfer-gruppens kundejournal Toptema Bestpractice Innovativeprodukter Galexis sætter nye standarder Lufthansa-reservedele på 30 minutter Nyhed: S-Pemat ECO April 2009 Nr. 14

2 Leder Kære læser, I den sidste update havde vi glæden af at kunne byde Salomon Automation velkommen som sidste nye medlem af vores gruppe. Jeg er meget glad for denne integration dermed udvider SSI Schäfer sit i forvejen brede spektrum af ydelser med en stærk og fl eksibel lagersoftware. SSI Schäfer-gruppen kan nu tilbyde sine kunder alt lige fra lagerteknik til automatisering og software, fra samme leverandør. Det profi terede vores kunde Galexis af, da fi rmaet i 2008 indrettede et moderne pharma-logistikcenter i Schweiz. Ved hjælp af vores specialløsninger lykkedes det for pharma-grossisten at sætte nye standarder. Det er bare et af de mange spændende temaer i denne update, foruden andre referencer som f.eks. konceptet Order Fulfi lment System. Rigtig god fornøjelse. Galexis sætter nye standarder Rainer Buchmann Direktør SSI SCHÄFER, Graz Side 2 3 Leder, toptema 4 Innovativesystemer 5 7 Bestpractice 8 9 Automatisering 10 Levnedsmiddel-logistik 11 Innovativeprodukter Lagerteknik Automotive 16 Drikkevare-logistik 2

3 toptema En automatiseringsgrad på op til 70 % I midten af 2008 blev et af Schweiz mest moderne pharma-logistikcentre sat i drift nemlig Galexis AG s distributionscenter i Niederbipp. Med hjælp fra SSI Schäfer, Graz, er det lykkedes for den førende pharmagrossist at sætte nye standarder med denne brancheløsning. I stedet for at gennemføre en bekostelig istandsættelse af deres lagre i Bern-Schönbühl og Zürich-Schlieren, besluttede Galexis AG sig for en ny, topmoderne løsning. SSI Schäfer, Graz, overtog planlæggelsen og udførelsen af projektet for Galexis, som har været kunde hos SSI Schäfer igennem mange år, med en målsætning om at opnå store effektivitets- og kvalitetsforbedringer, at sænke omkostningerne ved at optimere arbejdsgangene, samt implementere de højeste sikkerhedsstandarder. Det nye distributionscenter er opdelt i et palleområde uden fast transportteknik og et område med transportteknik til beholdere. 99 % af ordrelinjerne bliver afviklet i det sidstnævnte område. Lagringen af mere end 70 % af de modtagne varer og den interne forsyning til plukkestationerne foregår automatisk. På den måde har man opnået en automatiseringsgrad på op til 70 % og en kapacitet på op til beholdere i timen. Dette bliver blandt andet muliggjort af plukkeautomater med en kapacitet på op til beholdere i timen og automatisk følgeseddelpakning. Sikkerhedskravene lever op til en komplet lagerstyring, som gør det muligt at følge nøjagtigt op på de enkelte sendinger. Pakken afsluttes med en kundespecifi k tilpasning af SSI Schäfers varestyringssystem. Fotos, Galexis: Jean-Jacques Ruchti En projekt af SSI Schäfer-gruppen Ud over Schäfer, Graz (A), som var ansvarlig for planlægning, udførelse, IT og transport- og plukketeknik, bidrog gruppens schweiziske afdeling og det tyske hovedsæde også til succesen. SSI Schäfer, Neunkirch (CH), leverede f.eks. den samlede lagerindretning, mens SSI Schäfer, Neunkirchen (D), stillede beholderne til rådighed. 3

4 Innovativesystemer Produktivitetsforøgelse med Order Fulfilment-systemer (OFS) Med Order Fulfilment System har SSI Schäfer, Graz, udviklet et koncept, som opfylder individuelle kundebehov. Systemet gør det muligt for intralogistik-specialister at opfylde enhver kundes automatiseringsbehov på meget kort tid. Det relativt enkle koncept blev videreudviklet til et fuldautomatisk OFS baseret på talrige systemer i brug verden over. Modulopbygningen med de mange udvidelsesmuligheder for mini-, midi-, mega- og giga-pick gør at systemet kan tilpasses perfekt til alle plukkebehov. Foruden produktivitetsforøgelser på op til 100 %, konkurrencefordele og adgang til nye kunder, opnår man dermed også en optimering af lageret og øget fl eksibilitet. minipick midipick megapick gigapick Basissystemet indeholder reolpladser til forrådslagre og et centralt transportsystem med plukkestationer. Styringen foregår gennem et lager styringssystem (WMS) ved hjælp af en enkel offl inegrænsefl ade. I denne mere avancerede løsning tager styreprogrammet også højde for ABCprofi lerne af de produkter, som plukkes fra paller, gennemløbsreoler og hyldereoler. Systemet bliver styret af et softwaremodul udviklet af SSI Schäfer. Det udmærker sig ved at have en onlinehost-grænsefl ade og et supervisor cockpit til enkel styring af de forskellige lagerprocesser. Dette fuldautomatiske system giver mulighed for at gennemføre plukning på mezzaniner for at spare gulvplads. Modulopbygningen med de fire udvidelsesmuligheder gør at systemet kan tilpasses perfekt til alle plukkebehov Hvorfor bruge Order Fulfilment-systemer? SSI Schäfer: Vores kunder beskæftiger sig med spørgsmål som for eksempel: Hvor fl eksibelt skal mit lager være i disse usikre tider? Hvordan skal jeg reagere på stigende lønomkostninger? Hvordan reducerer jeg lagerbestanden uden at gå på kompromis med kvaliteten? Vi udarbejder koncepter i samarbejde med vores kunder, for at opnå den optimale automatiseringsgrad. Takket være OFS kan vi følge kunderne fra starten og igennem hele processen reagere hurtigt på deres behov med gennemprøvede teknologier og løsninger. Hvilke brancher passer konceptet til? SSI Schäfer: Hvad enten der skal plukkes kosmetikprodukter, elektronikdele, lægemidler eller andre smådele, og hvad enten en faghandel, et internetfi rma eller et centrallager skal klargøre forsendelser: På et vist niveau minder alle arbejdsgangene og den nødvendige teknik meget om hinanden. Takket være OFS kan vi imødekomme alle disse behov lige fra starten. Er OFS med 4 standard-opstillinger ikke en overdrevet forenkling af situationen? SSI Schäfer: OFS er ikke ment som et enkelt standard-lager. Det skal tværtimod forstås som en slags orienteringspunkt. Takket være OFS er det lettere for både kunden og SSI Schäfer at fi nde frem til den passende løsning. Bygningernes forskel- lige form og afstivning forudsætter selvfølgelig en individuel tilpasning af den endelige opbygning, men det gør ikke nogen synderlig forskel for hverken prisen eller den samlede proces. Det er præcis derfor at vi er Interview omkring temaet OFS både uovertruffet hurtige og billige med vores OF-systemer. Er det virkelig en både hurtigere og billigere løsning? SSI Schäfer: Helt sikkert: Takket være vores store produktportefølje kan vi levere de modulopbyggede OF-systemer fra vores egen produktion og hurtigt realisere alle automatiseringsgrader hvad enten det drejer sig om mindre transportbånd, Pick-by- Light-systemer, software-løsninger til manuelle systemer eller større automatiseringsprojekter. På grund af modulopbygningen med de fi re udvidelsesmuligheder for mini-, midi-, mega- og gigapick, kan systemet tilpasses perfekt til alle plukkebehov. Hvordan fungerer det i praksis? SSI Schäfer: Vi har allerede realiseret et stort antal modulopbyggede OF-systemer i forskellige udførelser. Til en kunde fra tekstilbranchen udarbejdede vi f.eks. en løsning, som blev taget i brug 6 måneder efter at vi fi k bestillingen og medførte en produktivitetsforøgelse på mere end 100 %. Det var muligt takket være transportteknik, kartonmaskiner, ergonomiske arbejdspladser og princippet vare-til-mand. 4

5 Bestpractice Godt rustet til fremtiden Med et nyt, fuldautomatisk højlager, bestående af lagersiloer, medvirkede SSI Schäfer, Neunkirchen, til at optimere materialefl owet og udvide lagerkapaciteten på fi scherwerke verdens førende producent af dyvelteknik. Foruden befæstigelsessystemer omfatter fi schers (i Waldachtal) yderligere forretningsområder også Automotive Systems og konstruktionslegetøj (fi schertechnik). De ansvarlige havde ventet længselsfuldt på idriftsættelsen af det nye anlæg med 4 krangange med ca pallepladser, da grænserne for det gamle lager, som blev betjent med gaffeltrucks, var nået for fl ere år siden. På trods af den stramme tidsplan blev de aftalte frister overholdt. Eckhard Hagen, leder af Logistik Deutschland på fi scherwerke, priser SSI Schäfers fremragende, løsningsorienterede projektarbejde og ser nu optimistisk på fremtiden. De funktionsdygtige højlagre gør det muligt at udvide kapaciteten og beholde overblikket over disponible artikler, samtidig med at det garanterer leverancer i høj kvalitet. 5

6 Bestpractice Reservedele på 30 minutter Lufthansa Technik Logistik (LTL) tilbyder fremtidsorienterede logistikløsninger til kunder inden for luft- og rumfartsindustrien. LTL udvidede sin position i Frankfurts lufthavn med indvielsen af det nye logistikcenter Frankfurt-Süd i februar I samarbejde med hovedentreprenøren Sitlog udstyrede SSI Schäfer, Neunkirchen, den nye lagerbygning med et automatisk miniloadlager (AKL) med 3 krangange og et lagerområde med manuel håndtering det hele stod færdigt på mindre end 1 år som aftalt! I dette miniloadlager er der plads til SSI Schäfer-beholdere, som med variable indsatskasser har en kapacitet på op til varenumre. Lagerbygningens areal er på m2 og forsyner den sydlige del af Frankfurts lufthavn (hvor Lufthansa Techniks nye eftersynshal til Airbus 380 også befi n- der sig) med reservedele. Takket være lagerets indretning er det muligt at levere reservedele i Frankfurt på kun 30 minutter, forklarer Wolfgang Sauer, projektleder hos LTL. LTL er godt rustet til fremtiden med det nye lagers kapacitet og muligheden for at udvide deres miniloadlager med yderligere to krangange. 6

7 Bestpractice Højere kapacitet gennem sammenkædning af arbejdspladssystemer Takket være en nyorganisering af deres vareindgangskontrol har Lewa GmbH, Leonberg, forøget deres kapacitet med ca. 20 %. Årsagen til denne forøgelse er et innovativt anlæg udarbejdet af SSI Schäfer, Neunkirchen. I et distributionscenter kan arbejdsopgaverne være både komplekse og meget krævende. På den baggrund har Lewa GmbH en af verdens førende leverandører af doserings- og højtrykspumper besluttet sig for at omstrukturere vareindgangen og kvalitetskontrollen i deres centrallager i Leonberg til et integreret område med sammenkædede arbejdsstationer. Vores målsætning var at modernisere processerne. Vareindgangen og kvalitetskontrollen skulle have et klart materialefl ow og en dagsaktuel kapacitet ved indlagring i vores miniloadlager, forklarer Heiko Ruf, projektleder hos Lewa. Desuden skulle projektet realiseres i et allerede eksisterende bygningskompleks. Pladsforholdene i bygningerne krævede et innovativt anlæg, som gennem optimal pladsudnyttelse og specielle anlægskomponenter kunne muliggøre effektivitet og et hurtigt, transparent materialefl ow. Målsætningerne blev nået takket være en kombination af arbejdspladssystemer og transportteknikelementer, som kan tilpasses enkeltvis. Som noget helt specielt blev der placeret pladsbesparende 90-graders tværoverføringer i lokalets hjørner i stedet for de sædvanlige rullekurver. Det er et meget vellykket koncept, som giver os meget fl eksibilitet og forøger effektiviteten i vores vareindgang og kontrolprocesser med mere end 20 %, udtaler Lewa-projektleder Heiko Ruf. 7

8 Automatisering Hightech til Down Under I et krævende referenceprojekt på det femte kontinent, opbyggede SSI Schäfer, Giebelstadt, to centrale National Distribution Centres i Sydney og Melbourne for Coles, en af Australiens førende detailhandelskæder. SSI Schäfer udstyrede begge distributionscentre med et automatisk miniloadlager. Otte betjeningspaneler i miniloadlagerets 8 krangange, styret af SSI-lagerstyringssystemet, sørger for hurtig ind- og udlagring i reolanlægget med palle- og reolpladser. Desuden er der integreret fi re plukkegange i en speciel plukke-tunnel i miniloadlageret. Kernen i lagrene er Schäfer Carousel System til automatisk plukning af artikler med langsom og mellemhurtig omsætning. Med SCS opnås lynhurtig adgang til ca. halvdelen af de i alt produkter, med maksimal kapacitetsudnyttelse på det mindst mulige areal. Lagerindretningen i Sydney og Melbourne medfører besparelser af personale- og lageromkostninger, en høj grad af tilgængelighed og muligheden for at reagere hurtigt, også ved høj spidsbelastning. 8

9 Effektiv plukning af enkeltdele Automatisering Enkeltdele (varer som ikke kan håndteres automatisk og som kan opbevares i beholdere) er den mindste enhed, som et distributionscenter sender til sine kunder eller fi lialer. Normalt bliver disse artikler bearbejdet i forskellige lagersystemer med en høj konsolideringsindsats. De modulbaserede løsninger fra SSI Schäfer derimod, medfører takket være deres strømligning en tydelig forbedring af plukkeeffektiviteten både for artikler med hurtig omsætning (A) og artikler med langsom omsætning (BC). Ved hjælp af standardiserede moduler, som kan kombineres med hinanden bestående af Schäfer Carousel System (SCS), et automatisk miniloadlager (AKL) og Schäfer Quad System (SQS) tilbyder SSI Schäfer effektiv og skalerbar plukning af enkeltdele. På den måde muliggøres kundespecifi kke løsninger til så forskellige brancher som detailhandlen, ferskvare-logistik, forlagsbranchen og reservedelslogistik. Modulerne er skalerbare og kan udvides passende til alle behov Schäfer Carousel System SCS Automatisk miniloadlager AKL Schäfer Quad System SQS Eksempel fra forlagsbranchen: Opfyldning Plukning AA ABC arvato media GmbH, Gütersloh, som kræver hurtig og effektiv sammensætning af ordrer, besluttede sig for en systemløsning fra SSI Schäfer. Et miniloadlager med plads til beholdere og 24 SCS medførte en fi redobling af kapaciteten på det halve areal, en forøgelse af plukkeydelsen på over styk/time og en tredobling af plukkeydelsen per medarbejder. 9

10 Levnedsmiddel-logistik Mere lagerkapacitet til fransk fryselager EFA, Loudeac, er specialiseret i lagring af frosne grøntsager. Den franske virksomhed, med en kapacitet på m3 og paller, er en af branchens største virksomheder i Bretagne. Efter en intensiv analyse af optimeringsmulighederne for rumudnyttelse og lagervolumen, besluttede EFA i 2008 at udskifte deres eksisterende pallereol med endnu et mobilreolanlæg fra SSI Schäfer, Frankrig. Det nye reolanlæg med i alt pallepladser har medført en forøgelse af lagerkapaciteten på ca. 40 %. Selv under høj belastning fungerer anlægget problemfrit med optimal kapacitetsudnyttelse og en ideal produktivitetsgrad. Virksomheden planlægger allerede at gennemføre et yderligere projekt med SSI Schäfer. Verdensomspændende varestrømme til globaliserede markeder er kendetegnende for levnedsmiddelindustrien. Tager SSI Schäfer del i denne konstante udvikling? SSI Schäfer: For SSI Schäfer er denne branche et vigtigt afsætningsområde, specielt varegruppen dybfrost. Det er en af vores vigtigste opgaver at udarbejde omfattende logistikløsninger til netop denne branche. Ca. 80 % af alle kølehuse bliver udstyret med mobilreoler Hvilken slags løsninger er der tale om? SSI Schäfer: SSI Schäfer har en produktportefølje med løsninger til alle lagerbehov. Derudover kan vi klare alt hvad der har med in-house -logistik at gøre. Dybfrost-branchen stiller mange specielle krav. Hvilke løsninger kan SSI Schäfer tilbyde? SSI Schäfer: Vi holder løbende øje med nye udviklinger og trends i branchen og reagerer øjeblikkeligt på det vi ser. Det var sådan at SSI Schäfer-løsningen med automatiserede, ubemandede mobilreolanlæg opstod. En løsning som både sparer personale og optimerer pallepladsen. Hvilken lagerløsning bliver mest brugt i dybfrost-branchen? SSI Schäfer: Det er uden tvivl systemet med mobilreoler, som bliver installeret i ca. 80 % af alle kølehuse. Systemet passer godt til branchens behov, da den store lagermængde kombineret med en mindre byggevolumen (meget pladsbesparende) fungerer som en økonomisk modpol til det energiforbrug, som kræves til nedkølingen. Hvordan adskiller Schäfer sig fra sine konkurrenter? SSI Schäfer: Vores målsætning er at levere kundeorienterede og innovative logistikløsninger med produkter med lang levetid og vedvarende kvalitet, som kan holde til den ofte hårde behandling på lageret. 10

11 designed by S Y S T E M E Innovativeprodukter Det at have kontrolleret og nem adgang til kvalitetsartikler bliver en stadig vigtigere del af industriel produktion. For at leve op til kravene på markedet, udviklede SSI Schäfer, Neunkirchen, i samarbejde med Consygma, en række elektronisk sikrede skuffesystemer, som opfylder disse krav på en enkel måde ved hjælp af moderne teknik. CONLOC BASIC Nyhed: Automatisk plukning med S-Pemat ECO På LogiMAT 2009 præsenterede SSI Schäfer, Graz, det nyudviklede plukkesystem S-Pemat ECO. Den nye plukkeautomat kan sammensætte komplekse ordrer fuldautomatisk, pålideligt og inden for meget kort tid. Samtidig er investeringsomkostningerne meget lave. Grundlaget for denne vigtige videreudvikling var plukkeautomaten S-Pemat fra SSI Schäfer, Graz, som har stået sin prøve på mange måder. Takket være udformningen kan den nye S-Pemat ECO allerede indsættes rentabelt ved mellemhurtig og langsom omsætning (mellem 1 og 350 styk/artikler/dag) og den er dermed en ideel supplering til den klassiske S-Pemat, som har en ydelse på styk/artikler/dag. S-Pemat ECO sørger for den højst mulige produktivitet og et optimalt materialefl ow på lageret og medfører samtidig hurtig ordreafvikling med høj kvalitet. Samtidig forener den nye plukkeautomat høj ydelse med en forbilledlig ergonomisk udformning. S-Pemat ECO kan genopfyldes under drift uden at afbryde plukkeprocessen. CONLOC Elektronisk sikrede skuffesystemer Med skuffesystemet CONLOC kan de enkelte, elektronisk låste skuffer åbnes og lukkes ved hjælp af brugerprofi ler, som kan indstilles individuelt. Dette er den simpleste måde at lagre forskellige artikler på og samtidig beskytte dem mod ubeføjet adgang. Lukning og åbning foregår på grundlag af en brugerprofi l, som er gemt i systemet og derefter fungerer uden berøring. Medarbejderen holder sit id-kort foran skuffeskabets sensor, hvorefter de relevante skuffer åbnes automatisk. 11

12 Lagerteknik Effektiv og fleksibel uden automatisering Med indretningen af Big Dutchmans nye logistikcenter har SSI Schäfer, Neunkirchen, bevist at effektive logistikprocesser også er mulige uden brug af automatisering. Big Dutchman er markedsførende på verdensplan med udvikling og implementering af fodringssystemer og staldindretning. Målsætningen med det nye logistikcenter var at samle fl ere lagre på et sted, skabe rammen for yderligere vækst og samtidig optimere logistikprocesserne. Moderne lagerteknik til automobildele Det nye m2 store distributionscenter, som Caterpillar Logistics driver for Quinton Hazell (QH) Automotive, har nu været i drift problemfrit i 12 måneder. Centret i Leicestershire blev indrettet med topmoderne lagerteknik fra SSI Schäfer, England. Quinton Hazell producerer markedsorienterede sliddele af høj kvalitet til ansete bilproducenter. Fabrikken i Hinckley er opdelt i to forskellige områder, hvor der i alt kan lagres dele. I det første område befi nder der sig en 10 meter høj pallereol (PR 600) med mere end pallepladser. Det andet område består af et hyldereolanlæg i fl ere etager (R 3000) og er beregnet til lagring af smådele. Her er der opnået en lagerkapacitet på mere end m 3 på et samlet areal på bare 880 m2. 12

13 Lagerteknik Logistikcentret er opdelt i fem forskellige afsnit til lagring af forskellige artikler: et grenreol-lager, et bredgangslager, et smalgangslager, et miniloadlager med en kapacitet på op til beholdere samt en dybdestablingsreol. Der er til enhver tid adgang til artikler. Vi har opfyldt vores målsætning gennem vores samarbejde med SSI Schäfer, fortæller Bernd Gürtler, Senior Manager Logistics Services ved Big Dutchman. Bernd Gürtler (til venstre), Senior Manager Logistics Services ved Big Dutchman sammen med Ralph Schließer, salgsleder for Bremen, hos SSI Schäfer Mere kapacitet til Ferrari-reservedele Superformance reservedelsspecialist for Ferrari og andre stærke, italienske bilmærker udvidede sin lagerkapacitet for at forøge sin beholdning af automobildele. SSI Schäfer, England, udvidede lageret med en alsidig hyldereol (R 3000). Det nye reolsystem optager den aktuelle beholdning, forøger virksomhedens lagerkapacitet med 54 % in m2 og med 99 % målt i m 3. Samtidig har lageret talrige udvidelsesmuligheder for fremtidig vækst. Lagerudvidelsen i de nye haller medfører et ca. 6 gange så stort lagerareal end det var muligt at opnå i de gamle haller. Med SSI Schäfer har vi fremtidigt muligheden for at udvide vores reservedelslager og tilbyde vores kunder en bedre service, siger Colin Sowter, direktør for Superformance. 13

14 Automotive Intelligent lagerstruktur til international ekspansion Valget faldt på et fleksibelt hyldereolanlæg i to etager, hvor tildeling af lagerplads foregår ved hjælp af locator -teknik, da SSI Schäfer, Neunkirchen, indrettede reservedelsleverandøren Diederichs Karosserieteiles europæiske centrallager. På et samlet areal på ca m2 medfører hyldereolsystemet R 3000 i to etager et yderligere lagerareal på m2, som udnyttes effektivt ved hjælp af locator -teknik. Takket være optimeret lagring af artiklerne forbedres plukketiden med 30 til 50 %. Takket være hyldereolsystemet og locator -teknikken fra SSI Schäfer har vi nu et fl eksibelt system og en effektiv lagerstrategi for et lager med konstant vækst, udtaler forretningsfører Jan- Christian Diederichs. Mere end et reolsystem SSI Schäfer, Neunkirchen, overbeviste Linde-forhandleren Schrader Industriefahrzeuge med planlægningen og indretningen af et kompaktlager med locator -teknik. Det nye lager er ca. 250 meter langt. Med 320 skuffer, indsatskasser, ca. 580 normale hylder og mere end 160 specialhylder har lageret kapacitet til artikler. For at opnå en effektiv, optimeret plukning og en optimal udnyttelse af hyldepladsen, valgte Schrader at udnytte SSI-kompaktlagerprincippet og benytte locatorer. På trods af den større beholdning er det lykkedes os næsten at fordoble vores plukkeydelse fra 90 til 160 pick om dagen, takket være locator -teknik, omstrukturering af processerne og den nye lagerindretning, udtaler lagerleder Thomas Hurdelhey. 14

15 Automotive Perfekt service hos BMW BMW Group Australia har gennem de sidste 10 år oplevet en fase med fantastisk vækst. Den tydelige stigning i afsætningen medførte en forøgelse af varebeholdningen på BMW-lageret fra dele i 1997 til dele i år For også i fremtiden at kunne yde en premium-kundeservice, følger BMW twin warehouse -strategien. Et nyt National Distribution Centre (NDC) i Sydney og et separat lager i Melbourne skal hjælpe virksomheden med at efterkomme det stigende behov for reservedele. Lagersystemer til hurtige forbindelser hos Eurostar SSI Schäfer, England, udviklede, leverede og installerede et helt nyt lagersystem til det nye Eurostar Engineering Centre Temple Mills i London. Trafi kselskabet er en sammenslutning af britiske, franske og belgiske jernbanevirksomheder. Eurostars højhastighedstog forbinder London med både den franske og den belgiske hovedstad på ca. 2 timer. I den nye 400 meter lange bygning befi nder der sig nu foruden en pallereol (PR 600) også et hyldehøjlager (R 7000) såvel som grenreoler og mezzaniner fra SSI Schäfer. Miniloadlageret og mezzaninen er henholdsvis 8 og 5,5 meter i højden og opdelt i to afsnit. Reolsystemet R 7000 har den rigtige felt- og hyldebelastning til Eurostars behov. Ved konstruktionen af pallereolen PR 600 blev der taget højde for de særlige krav der stilles ved lagring af togdele. SSI Schäfer opbyggede reolsystemet med en feltlast på 25 tons. I Sydney indrettede SSI Schäfer det m2 store NDC med et hyldereolsystem (R 3000), en belyst mezzaninplatform og et sprinkleranlæg. Med det nye NDC og lageret i Melbourne kan BMW nu levere 95 % af dagens ordrer allerede næste morgen. Ungarske reservedele til lastbiler på 24 timer PACCAR, en af verdens største lastbilsproducenter, valgte SSI Schäfer, Ungarn, som leverandør af indretningen til sit nye østeuropæiske distributionscenter i Ungarn. Målsætningen var at indrette et lager til lastbilsreservedele, som muliggjorde udlevering af ordrer inden for 24 timer efter at bestillingen modtages. SSI Schäfer installerede gren-, palle-, hylde-, gennemløbs- og mobile pallereoler på lagerets m2 store areal. Indretningen af lageret blev gennemført på en måned. 15

16 Drikkevare-logistik Mælkeprodukter i Schäfer-reoler I Thailand forsyner Friesland Foods Foremost markedet med mælkeprodukter. På grund af det konstant voksende sortiment, besluttede mælkeleverandøren sig for at udvide sit lager. Det projekt overlod man til SSI Schäfer, Thailand. Intralogistik-specialisten udstyrede mælkeleverandøren med et kanallager til lagring af omfangsrige dele. Materialer i mindre mængder lagres derimod i en konventionel pallereol. Begge lagersystemer har et areal på hver 560 m2. kortnyt Udmærkelse for livsværk Ved LOG.LEO Awards 2008 i Dubai modtog Geoff Wheatley, regionsdirektør for Mellemøsten og Afrika for SSI Schäfer, en udmærkelse for sit livsværk efter 40 år i branchen. Både lagring og plukning forløber nu hurtigere og mere effektivt. Mere i kassen med WAMAS Getränke Wüllner, Bielefeld, har leveret drikkevarekasser til specialforretninger, drikkevareforhandlere og levnedsmiddelhandlen i næsten 100 år. For at leve op til kravene på markedet, besluttede Wüllner sig for at indføre lagerstyringssystemet WAMAS fra Salomon Automation, Friesach/Graz. Det nye lagerstyringssystem optimerer kapacitetsudnyttelsen på lageret og tager højde for de enkelte artiklers forskellighed under indlagringen. Lageropgørelsen, som foregår online, udarbejder aktuelle og pålidelige oplysninger om beholdningen, hvilket medfører en større leveringsdygtighed, automatisk opfyldning og løbende opgørelse af beholdningen. Mariam Al Afridi, Operations and Marketing Senior Manager i Dubai, overrakte prisen til Geoff Wheatley Denne Lifetime Achievement Award gives til mennesker, som har arbejdet i logistik- eller supply chain-branchen i mindst 20 år og bidraget væsentligt til branchens vækst. Vinderne blev nomineret og udvalgt online på LOG.Middle Easts website. Messer og kongresser TRANSPORT LOGISTIC München maj MATERIAL HANDLING Dubai 31. maj 2. juni HI09 Herning september MOTEK Stuttgart september FACHPACK/LOGINTERN Nürnberg 29. sept okt. BVL KONGRESS Berlin oktober SSI Schäfer-arrangementer SSI AUTOMATION KONGRESS CZ-Olomouc 20. maj SSI AUTOMATION KONGRESS Dubai 4. juni SSI AUTOMATION KONGRESS Skt. Petersborg 26. august SSI LOGISTICA09 Graz september SSI GETRÄNKE FORUM09 Giebelstadt 8. oktober Impressum update Udgiver og ansvarlig for indholdet: SSI SCHÄFER / FRITZ SCHÄFER GMBH D Neunkirchen Public Relations / Redaktion: Julia Windmüller SSI SCHÄFER A/S Ved Stranden 1 DK-9560 Hadsund Tel. +45 / Fax +45 / SSI SCHÄFER FRITZ SCHÄFER GMBH Fritz-Schäfer-Straße 20 D Neunkirchen Tel. +49 / (0) / 70-1 Fax +49 / (0) / SSI SCHÄFER NOELL GMBH i_park Klingholz D Giebelstadt Tel. +49 / (0) / Fax +49 / (0) / SSI SCHÄFER PEEM GMBH Fischeraustraße 27 A-8051 Graz Tel. +43 / (0)3 16 / Fax +43 / (0)3 16 / SALOMON AUTOMATION GMBH Friesachstraße 15 A-8114 Friesach Tel. +43 / (0) / Fax +43 / (0) / update mm 4/ Trykt i Tyskland af Druckerei Hachenburg SSI SCHÄFER Med forbehold for tekniske ændringer af alle viste produkter. Med forbehold for trykfejl.

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele Fordele Lagerautomat LogiMat Ergonomisk og effektivt system til lagring og pluk af smådele Dine fordele: SSI SCHÄFERs LogiMat

Læs mere

update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal

update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal Toptema Automotive Levnedsmiddellogistik Ny shuttle-løsning: Schäfer Orbiter System Skræddersyede indsatskasser til Bosch Carlsberg: Stor kapacitet til at slukke

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Løsninger til effektiv plukning fra Kardex. Effektive pluk med Kardex. Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR.

Løsninger til effektiv plukning fra Kardex. Effektive pluk med Kardex. Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR. Løsninger til effektiv plukning fra Kardex Effektive pluk med Kardex Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR nyt modulær e n k e l fleksibel Løsninger til effektiv plukning

Læs mere

Koncernmagasin. Nr. 1 2011 / 17. Toptema 2 Bestpractice detailhandel 8 Virksomhedsnyheder 4. dm: Gnidningsløs varestyring hos materialisten

Koncernmagasin. Nr. 1 2011 / 17. Toptema 2 Bestpractice detailhandel 8 Virksomhedsnyheder 4. dm: Gnidningsløs varestyring hos materialisten Nr. 1 2011 / 17 Koncernmagasin Toptema 2 Bestpractice detailhandel 8 Virksomhedsnyheder 4 dm: Gnidningsløs varestyring hos materialisten Baur: Økonomisk anvendelse af uudnyttet rumhøjde Nyt websted giver

Læs mere

update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal

update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal Toptema: Grøn logistik Innovative produkter Bestpractice detailhandel Produktnyheder Spar på driftsomkostningerne med Intercept -teknologi JYSK: Hjemlig hygge Lagerautomatisering

Læs mere

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Nr. 1 2014 / 23. Medicinalindustrien Toptema. Salus: Forbilledlig brancheløsning. globale hjælpeaktioner

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Nr. 1 2014 / 23. Medicinalindustrien Toptema. Salus: Forbilledlig brancheløsning. globale hjælpeaktioner Nr. 1 2014 / 23 Koncernmagasin Medicinalindustrien Toptema Levnedsmidler Hjælpeorganisationer Salus: Forbilledlig brancheløsning 4 Gerolsteiner: Drikkevarelogistik 9 Unicef: Omdrejningspunkt for 12 på

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Nr. 1 2013 / 21. Toptema Bilbranchen Medicinalindustrien. transport helt enkelt.

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Nr. 1 2013 / 21. Toptema Bilbranchen Medicinalindustrien. transport helt enkelt. Nr. 1 2013 / 21 Koncernmagasin Toptema Bilbranchen Medicinalindustrien Ostermann: Automatisering til kanter og beslag 4 Porsche: Lodret 10 Pharmapool: Levering 16 transport helt enkelt inden for et døgn

Læs mere

www.ssi-schaefer.dk Koncernmagasin Nr. 2 2011/18 Toptema 2 Bestpractice detailhandel 7 Virksomhedsnyheder 23

www.ssi-schaefer.dk Koncernmagasin Nr. 2 2011/18 Toptema 2 Bestpractice detailhandel 7 Virksomhedsnyheder 23 Nr. 2 2011/18 Koncernmagasin Toptema 2 Bestpractice detailhandel 7 Virksomhedsnyheder 23 En verden af effektivitet præsenteret på CeMAT 2011 Schwab: Perfekt samspil for funklende barneøjne ECO tech-klapkassen

Læs mere

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Udgave 2/2013. Toptema Industri Automobil. 4 SMA: Klar til. 12 Volkswagen: soltidsalderen

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Udgave 2/2013. Toptema Industri Automobil. 4 SMA: Klar til. 12 Volkswagen: soltidsalderen Udgave 2/2013 Koncernmagasin Toptema Industri Automobil JYSK: Stort omdrejningspunkt i Østeuropa 4 SMA: Klar til 12 Volkswagen: 15 soltidsalderen Nye kasser i aktion www.ssi-schaefer.dk Leder Indhold Kære

Læs mere

Lær at elske af- og sporstikning

Lær at elske af- og sporstikning Lær at elske af- og sporstikning Og oplev en optimeret produktion med intelligente, pengebesparende løsninger Med sin mangfoldighed af bearbejdningsoperationer og talrige applikationstilpassede værktøjer

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

stanse-, plast- og støbeværktøjer

stanse-, plast- og støbeværktøjer Din pålidelige partner indenfor stanse-, plast- og støbeværktøjer Vi leverer stålforme Vores virksomhed er førende på verdensplan inden for standard normdele. Mere end 10.000 faste kunder over hele verden

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller P90 Pallereol P90 pallereol Vi tager kvalitet og effektivitet til nye højder 02 Indeks ISO-certificeret

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY 2 FORRETNINGSLEDELSE PERFORMANCE FOR SIMPLICITY Dr. Sven Bär Administrerende direktør ESYLUX GmbH Peter Kremser Administrerende direktør ESYLUX GmbH Mareks Peters

Læs mere

Vejledning i brug af. Meusburger Portal

Vejledning i brug af. Meusburger Portal Vejledning i brug af Meusburger Portal 1. Indhold 2 General Information Portalen er tilgængelig i alle Meusburger Website Sprog. Log-in er tilgængelig for alle brugere efter afslutningen af registreringen.

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4.500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

langt sigt Industry Fact Sheet November 2013

langt sigt Industry Fact Sheet November 2013 Sådan reducerer flowlagersystemer driftsomkostningerne for palle lagersystemer på langt sigt Industry Fact Sheet November 2013 Sådan øger flowlagersystemer virksomhedernes konkurrenceevne Højere ydelse,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

NEMT & HELT IGENNEM EFFEKTIVT

NEMT & HELT IGENNEM EFFEKTIVT C-artikel-indkøb NEMT & HELT IGENNEM EFFEKTIVT www.simplesystem.dk B2B-indkøbsplatform til C-dele 2 Gør C-artikel-indkøb nemt hurtigt & transparent 3 Fakta, som overbeviser: B2B-indkøbsmarkedsplads Mere

Læs mere

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Kontrolleret og driftsikker mærkning Alsidige etiketteringsmaskiner Individuelt tilpassede etiketteringsløsninger, der understøtter og tager

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV.

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. VI GIVER OPBYGGERE FLERE MULIGHEDER. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow fordi forebyggelse er bedre end reparation Dedicated to People Flow KONE CareTM Begrænset udgift Individuelt tilpasset vedligeholdelse for din KONE elevator Ubegrænset værdi og frihed... Kunder har forskellige

Læs mere

Apoteker. Skræddersyede løsninger til automatiseret medicinadministration. Rowa

Apoteker. Skræddersyede løsninger til automatiseret medicinadministration. Rowa Apoteker Skræddersyede løsninger til automatiseret medicinadministration Rowa R po KONKRET INNOVATION Åbn op for nye muligheder for dit tek103 med vores intelligente løsninger Vi er din pålidelige partner,

Læs mere

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES EXPERTS WITH PASSION 6500 medarbejdere. 60 000 artikler. International logistikkæde. Kort fortalt: En af Europas førende virksomheder inden for direkte salg til bygge-

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr

TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr TranSpOrT SErVICEYDELSEr LaGEr DEN BEDSTE VEJ ER MÅLET... Matthias Gödecke (administrerende direktør for Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK IDÉGrUnDLaG GÖDECKE LOGISTIK står for kvalitet og sikkerhed.

Læs mere

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012

IMS introduktion. danzig 51. møde. Projektleder Claus Broch Christensen 25.10.2012 IMS introduktion danzig 51. møde 25.10.2012 Projektleder Claus Broch Christensen Dagsorden Lyngsoe Systems introduktion Intelligent Materielestyring - IMS Baggrund og idé Systemintroduktion Interface mellem

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Det komplette produktprogram

Det komplette produktprogram Det komplette produktprogram kvalitet pålidelighed værdi for pengene Mitsubishi: Navnet, der vækker tillid Hele verden rundt sætter folk, som er afhængige af deres gaffeltrucks, deres lid til Mitsubishi.

Læs mere

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig

24/7 varmestyring i hjemmet med Danfoss Link App, uanset hvor du befinder dig living by Danfoss varmestyring Intelligent opvarmning af hjemmet Nemt, effektivt og fjernstyret Du kommer tidligere hjem end planlagt. Rumtemperatur i stuen: 21 C. Den nye Danfoss Link App giver dig mulighed

Læs mere

Praktiske og solide produkter

Praktiske og solide produkter Plast Praktiske og solide produkter Vore plastprodukter omfatter alt fra kasser i genbrugsmateriale til bokse, plastpaller og bigboxe. Sortimentet leveres i flere farver. Konstrueret for maksimal styrke

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk.

Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. CAME Danmark.info@CAME-Danmark.dk. Europas førende producent af motorer og automatik for regulering af adgang og områdesikring. ORGANISATION KNOW HOW SERVICE Lars Hansen Salg og teknisk rådgivning 7023 2919 LH@CAME-Danmark.dk Carl Haslund

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Koncernmagasin. ssi-schaefer. www. .com. Nr. 25 Udgave 1/2015. Industrien Toptema Levnedsmidler Bilbranchen

Koncernmagasin. ssi-schaefer. www. .com. Nr. 25 Udgave 1/2015. Industrien Toptema Levnedsmidler Bilbranchen Nr. 25 Udgave 1/2015 Koncernmagasin Industrien Toptema Levnedsmidler Bilbranchen ebm-papst: Proceseffektivitet på topniveau 4 Vectura AS: 16 Suer: Automatiseret 18 Skræddersyet brancheløsning til drikkevareindustrien

Læs mere

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box

PROPEX A/S PROFESSIONELLE TURNKEY LØSNINGER - WORLD WIDE. Bag in Box Bag in Box Propex er totalleverandør af løsninger til emballering af produkter i Bag in Box. Propex er med fra start til slut med rådgivning, valg af udstyr, installation og service af dit anlæg. Propex

Læs mere

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Din forretningspartner INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Førende inden for farver, lak og værkstedsoptimering Nexa Autocolor er blandt verdens førende autolakmærker og forhandles i over 147 lande. Nexa Autocolor

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8.

IT OG LOGISTIK. Intern brug af it 2. Kampagnestyring 3. Butikssystem 4. Logistik 5. Distributionscentre 6. Hjemmesiden 7 JYSK TV 8. IT OG LOGISTIK Intern brug af it 2 Kampagnestyring 3 Oms 3,9b Butikssystem 4 Logistik 5 Distributionscentre 6 Hjemmesiden 7 JYSK TV 8 Kilde: JW Luftfoto Online salg 9 1 INTERN BRUG AF IT I JYSK har man

Læs mere

Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik. Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning!

Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik. Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning! Lagerhotel og transport af fødevarer med et køligt overblik Få sikret dine leverancer i hele Danmark med en effektiv logistikløsning! 03 Al forretning handler om at flytte varer... Vi tilbyder at gøre

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere www.socosystem.com Palletering Indholdsfortegnelse Palleteringsrobotter Singlerobot Side 1 Komplet én-mands pakkeplads. Modulrobot Side 2 Modulrobotten har

Læs mere

Börger kendetegn: Fokus på udvikling.

Börger kendetegn: Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R N E D D E L I N G S T E K N I K F Ø D N I N G S T E K N I K Fokus på udvikling. L O B E R O T O R P U M P E R Fleksibilitet i alle detaljer. Börger loberotor pumper er selvansugende,

Læs mere

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien

HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien HYDRA-GRENE En stærk samarbejdspartner i industrien Kvalitets produkter og anerkendte brands Som Danfoss Sales & Service Partner har Hydra egne specialister. Vi tilbyder PLUS +1 -programmering og fleksibel

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s. v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c

Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s. v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c Indførelse af nyt WMS og optimering af vareflow og processer Case story av form a/s v/karsten Bangshaab, adm. direktør, Logima8c Styrk logis,kfunk,onen og skab mærkbare resultater Logis,kken påvirker virksomhedens:

Læs mere

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup

Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Logistik i Region Hovedstaden Vejen mod et regionalt logistik setup Thomas Mark Bøgeskov Logistikchef Tlf. + 45 20 34 29 65 Thomas.mark.boegeskov@regionh.dk Region H organisationsdiagram Logistik & Forsyning

Læs mere

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen

Åbnes døren til produktivitetens himmel? v/ Ebbe B. Petersen ebusiness? Åbnes døren til produktivitetens himmel? - eller er det data syndflodens helvede? v/ Ebbe B. Petersen Grundlæggende definitioner ebusiness er anvendelsen af elektronisk medium til at gennemføre

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Det individuelle er i højsædet. Produktivitet starter der, hvor langvarigt stående arbejde slutter.

Det individuelle er i højsædet. Produktivitet starter der, hvor langvarigt stående arbejde slutter. Muv your Business. Produktivitet starter der, hvor langvarigt stående arbejde slutter. Vidste du, at hver anden person skal stå op det meste af arbejdsdagen og mange af dem endda hele dagen? Det gælder

Læs mere

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems

Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier. ASSA ABLOY Entrance Systems Moderniseringsløsninger til automatiske indgangspartier ASSA ABLOY Entrance Systems 1 Genanvend. Reparer. Udskift. Modernisering er en af de mest effektive metoder til opfyldelse af moderne budgetkrav.

Læs mere

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Apport Nyt 4. kvartal 2014 Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål... Side 2 Lagerstyring som konkurrenceparameter... Side 4 Nye kunder... Side 5 Nye medarbejdere...

Læs mere

Nr. 1 2012/20. Koncernmagasin. Toptema Handel Bilbranchen. Walgreens: Initiativet. Det kører som smurt. Effektiv plukning. www.ssi-schaefer.

Nr. 1 2012/20. Koncernmagasin. Toptema Handel Bilbranchen. Walgreens: Initiativet. Det kører som smurt. Effektiv plukning. www.ssi-schaefer. Nr. 1 2012/20 Koncernmagasin Toptema Handel Bilbranchen Walgreens: Initiativet 4 Solar Danmark A/S: 8 VW Automobile Leipzig: 12 Effektiv plukning Det kører som smurt www.ssi-schaefer.dk Gæsteleder Indhold

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com DuoDyvler DD 40 P PowerMAX Best.-nr. 916010 DuoDyvler DD 40 G MaxiMAX Best.-nr.

Læs mere

Ideen fra Moffett. Delivering Confidence. www.hiab.com

Ideen fra Moffett. Delivering Confidence. www.hiab.com Ideen fra Moffett Delivering Confidence www.hiab.com Moffett har produceret lastbilmonterede gaffeltrucks I over 40 år, en løsning for lasthåndtering, der har hjulpet med til at ændre metoden for varedistribution

Læs mere

Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette indgangsløsninger fra ASSA ABLOY Entrance Systems Én indgang, der dækker alle dine behov Indgange, der fungerer problemfrit, er en forudsætning for at drive virksomhed. Det samme gælder relationer,

Læs mere

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken!

A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! A5- frihed til at sælge Batteridrevet varesikringsløsning, der sikrer fleksibilitet til at udstille dine produkter overalt i butikken! Egenskaber BOSSystem A5 / AP5: Designet til effektivitet og enkelhed.

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design Kan leveres fra 1. september 2015 Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design. Geberit AquaClean Mera løfter niveauet for douchetoiletters

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere