update SSI Schäfer-gruppens kundejournal Nr. 14 Nyhed: S-Pemat ECO 30 minutter April 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "update www.ssi-schaefer.dk SSI Schäfer-gruppens kundejournal Nr. 14 Nyhed: S-Pemat ECO 30 minutter April 2009"

Transkript

1 update SSI Schäfer-gruppens kundejournal Toptema Bestpractice Innovativeprodukter Galexis sætter nye standarder Lufthansa-reservedele på 30 minutter Nyhed: S-Pemat ECO April 2009 Nr. 14

2 Leder Kære læser, I den sidste update havde vi glæden af at kunne byde Salomon Automation velkommen som sidste nye medlem af vores gruppe. Jeg er meget glad for denne integration dermed udvider SSI Schäfer sit i forvejen brede spektrum af ydelser med en stærk og fl eksibel lagersoftware. SSI Schäfer-gruppen kan nu tilbyde sine kunder alt lige fra lagerteknik til automatisering og software, fra samme leverandør. Det profi terede vores kunde Galexis af, da fi rmaet i 2008 indrettede et moderne pharma-logistikcenter i Schweiz. Ved hjælp af vores specialløsninger lykkedes det for pharma-grossisten at sætte nye standarder. Det er bare et af de mange spændende temaer i denne update, foruden andre referencer som f.eks. konceptet Order Fulfi lment System. Rigtig god fornøjelse. Galexis sætter nye standarder Rainer Buchmann Direktør SSI SCHÄFER, Graz Side 2 3 Leder, toptema 4 Innovativesystemer 5 7 Bestpractice 8 9 Automatisering 10 Levnedsmiddel-logistik 11 Innovativeprodukter Lagerteknik Automotive 16 Drikkevare-logistik 2

3 toptema En automatiseringsgrad på op til 70 % I midten af 2008 blev et af Schweiz mest moderne pharma-logistikcentre sat i drift nemlig Galexis AG s distributionscenter i Niederbipp. Med hjælp fra SSI Schäfer, Graz, er det lykkedes for den førende pharmagrossist at sætte nye standarder med denne brancheløsning. I stedet for at gennemføre en bekostelig istandsættelse af deres lagre i Bern-Schönbühl og Zürich-Schlieren, besluttede Galexis AG sig for en ny, topmoderne løsning. SSI Schäfer, Graz, overtog planlæggelsen og udførelsen af projektet for Galexis, som har været kunde hos SSI Schäfer igennem mange år, med en målsætning om at opnå store effektivitets- og kvalitetsforbedringer, at sænke omkostningerne ved at optimere arbejdsgangene, samt implementere de højeste sikkerhedsstandarder. Det nye distributionscenter er opdelt i et palleområde uden fast transportteknik og et område med transportteknik til beholdere. 99 % af ordrelinjerne bliver afviklet i det sidstnævnte område. Lagringen af mere end 70 % af de modtagne varer og den interne forsyning til plukkestationerne foregår automatisk. På den måde har man opnået en automatiseringsgrad på op til 70 % og en kapacitet på op til beholdere i timen. Dette bliver blandt andet muliggjort af plukkeautomater med en kapacitet på op til beholdere i timen og automatisk følgeseddelpakning. Sikkerhedskravene lever op til en komplet lagerstyring, som gør det muligt at følge nøjagtigt op på de enkelte sendinger. Pakken afsluttes med en kundespecifi k tilpasning af SSI Schäfers varestyringssystem. Fotos, Galexis: Jean-Jacques Ruchti En projekt af SSI Schäfer-gruppen Ud over Schäfer, Graz (A), som var ansvarlig for planlægning, udførelse, IT og transport- og plukketeknik, bidrog gruppens schweiziske afdeling og det tyske hovedsæde også til succesen. SSI Schäfer, Neunkirch (CH), leverede f.eks. den samlede lagerindretning, mens SSI Schäfer, Neunkirchen (D), stillede beholderne til rådighed. 3

4 Innovativesystemer Produktivitetsforøgelse med Order Fulfilment-systemer (OFS) Med Order Fulfilment System har SSI Schäfer, Graz, udviklet et koncept, som opfylder individuelle kundebehov. Systemet gør det muligt for intralogistik-specialister at opfylde enhver kundes automatiseringsbehov på meget kort tid. Det relativt enkle koncept blev videreudviklet til et fuldautomatisk OFS baseret på talrige systemer i brug verden over. Modulopbygningen med de mange udvidelsesmuligheder for mini-, midi-, mega- og giga-pick gør at systemet kan tilpasses perfekt til alle plukkebehov. Foruden produktivitetsforøgelser på op til 100 %, konkurrencefordele og adgang til nye kunder, opnår man dermed også en optimering af lageret og øget fl eksibilitet. minipick midipick megapick gigapick Basissystemet indeholder reolpladser til forrådslagre og et centralt transportsystem med plukkestationer. Styringen foregår gennem et lager styringssystem (WMS) ved hjælp af en enkel offl inegrænsefl ade. I denne mere avancerede løsning tager styreprogrammet også højde for ABCprofi lerne af de produkter, som plukkes fra paller, gennemløbsreoler og hyldereoler. Systemet bliver styret af et softwaremodul udviklet af SSI Schäfer. Det udmærker sig ved at have en onlinehost-grænsefl ade og et supervisor cockpit til enkel styring af de forskellige lagerprocesser. Dette fuldautomatiske system giver mulighed for at gennemføre plukning på mezzaniner for at spare gulvplads. Modulopbygningen med de fire udvidelsesmuligheder gør at systemet kan tilpasses perfekt til alle plukkebehov Hvorfor bruge Order Fulfilment-systemer? SSI Schäfer: Vores kunder beskæftiger sig med spørgsmål som for eksempel: Hvor fl eksibelt skal mit lager være i disse usikre tider? Hvordan skal jeg reagere på stigende lønomkostninger? Hvordan reducerer jeg lagerbestanden uden at gå på kompromis med kvaliteten? Vi udarbejder koncepter i samarbejde med vores kunder, for at opnå den optimale automatiseringsgrad. Takket være OFS kan vi følge kunderne fra starten og igennem hele processen reagere hurtigt på deres behov med gennemprøvede teknologier og løsninger. Hvilke brancher passer konceptet til? SSI Schäfer: Hvad enten der skal plukkes kosmetikprodukter, elektronikdele, lægemidler eller andre smådele, og hvad enten en faghandel, et internetfi rma eller et centrallager skal klargøre forsendelser: På et vist niveau minder alle arbejdsgangene og den nødvendige teknik meget om hinanden. Takket være OFS kan vi imødekomme alle disse behov lige fra starten. Er OFS med 4 standard-opstillinger ikke en overdrevet forenkling af situationen? SSI Schäfer: OFS er ikke ment som et enkelt standard-lager. Det skal tværtimod forstås som en slags orienteringspunkt. Takket være OFS er det lettere for både kunden og SSI Schäfer at fi nde frem til den passende løsning. Bygningernes forskel- lige form og afstivning forudsætter selvfølgelig en individuel tilpasning af den endelige opbygning, men det gør ikke nogen synderlig forskel for hverken prisen eller den samlede proces. Det er præcis derfor at vi er Interview omkring temaet OFS både uovertruffet hurtige og billige med vores OF-systemer. Er det virkelig en både hurtigere og billigere løsning? SSI Schäfer: Helt sikkert: Takket være vores store produktportefølje kan vi levere de modulopbyggede OF-systemer fra vores egen produktion og hurtigt realisere alle automatiseringsgrader hvad enten det drejer sig om mindre transportbånd, Pick-by- Light-systemer, software-løsninger til manuelle systemer eller større automatiseringsprojekter. På grund af modulopbygningen med de fi re udvidelsesmuligheder for mini-, midi-, mega- og gigapick, kan systemet tilpasses perfekt til alle plukkebehov. Hvordan fungerer det i praksis? SSI Schäfer: Vi har allerede realiseret et stort antal modulopbyggede OF-systemer i forskellige udførelser. Til en kunde fra tekstilbranchen udarbejdede vi f.eks. en løsning, som blev taget i brug 6 måneder efter at vi fi k bestillingen og medførte en produktivitetsforøgelse på mere end 100 %. Det var muligt takket være transportteknik, kartonmaskiner, ergonomiske arbejdspladser og princippet vare-til-mand. 4

5 Bestpractice Godt rustet til fremtiden Med et nyt, fuldautomatisk højlager, bestående af lagersiloer, medvirkede SSI Schäfer, Neunkirchen, til at optimere materialefl owet og udvide lagerkapaciteten på fi scherwerke verdens førende producent af dyvelteknik. Foruden befæstigelsessystemer omfatter fi schers (i Waldachtal) yderligere forretningsområder også Automotive Systems og konstruktionslegetøj (fi schertechnik). De ansvarlige havde ventet længselsfuldt på idriftsættelsen af det nye anlæg med 4 krangange med ca pallepladser, da grænserne for det gamle lager, som blev betjent med gaffeltrucks, var nået for fl ere år siden. På trods af den stramme tidsplan blev de aftalte frister overholdt. Eckhard Hagen, leder af Logistik Deutschland på fi scherwerke, priser SSI Schäfers fremragende, løsningsorienterede projektarbejde og ser nu optimistisk på fremtiden. De funktionsdygtige højlagre gør det muligt at udvide kapaciteten og beholde overblikket over disponible artikler, samtidig med at det garanterer leverancer i høj kvalitet. 5

6 Bestpractice Reservedele på 30 minutter Lufthansa Technik Logistik (LTL) tilbyder fremtidsorienterede logistikløsninger til kunder inden for luft- og rumfartsindustrien. LTL udvidede sin position i Frankfurts lufthavn med indvielsen af det nye logistikcenter Frankfurt-Süd i februar I samarbejde med hovedentreprenøren Sitlog udstyrede SSI Schäfer, Neunkirchen, den nye lagerbygning med et automatisk miniloadlager (AKL) med 3 krangange og et lagerområde med manuel håndtering det hele stod færdigt på mindre end 1 år som aftalt! I dette miniloadlager er der plads til SSI Schäfer-beholdere, som med variable indsatskasser har en kapacitet på op til varenumre. Lagerbygningens areal er på m2 og forsyner den sydlige del af Frankfurts lufthavn (hvor Lufthansa Techniks nye eftersynshal til Airbus 380 også befi n- der sig) med reservedele. Takket være lagerets indretning er det muligt at levere reservedele i Frankfurt på kun 30 minutter, forklarer Wolfgang Sauer, projektleder hos LTL. LTL er godt rustet til fremtiden med det nye lagers kapacitet og muligheden for at udvide deres miniloadlager med yderligere to krangange. 6

7 Bestpractice Højere kapacitet gennem sammenkædning af arbejdspladssystemer Takket være en nyorganisering af deres vareindgangskontrol har Lewa GmbH, Leonberg, forøget deres kapacitet med ca. 20 %. Årsagen til denne forøgelse er et innovativt anlæg udarbejdet af SSI Schäfer, Neunkirchen. I et distributionscenter kan arbejdsopgaverne være både komplekse og meget krævende. På den baggrund har Lewa GmbH en af verdens førende leverandører af doserings- og højtrykspumper besluttet sig for at omstrukturere vareindgangen og kvalitetskontrollen i deres centrallager i Leonberg til et integreret område med sammenkædede arbejdsstationer. Vores målsætning var at modernisere processerne. Vareindgangen og kvalitetskontrollen skulle have et klart materialefl ow og en dagsaktuel kapacitet ved indlagring i vores miniloadlager, forklarer Heiko Ruf, projektleder hos Lewa. Desuden skulle projektet realiseres i et allerede eksisterende bygningskompleks. Pladsforholdene i bygningerne krævede et innovativt anlæg, som gennem optimal pladsudnyttelse og specielle anlægskomponenter kunne muliggøre effektivitet og et hurtigt, transparent materialefl ow. Målsætningerne blev nået takket være en kombination af arbejdspladssystemer og transportteknikelementer, som kan tilpasses enkeltvis. Som noget helt specielt blev der placeret pladsbesparende 90-graders tværoverføringer i lokalets hjørner i stedet for de sædvanlige rullekurver. Det er et meget vellykket koncept, som giver os meget fl eksibilitet og forøger effektiviteten i vores vareindgang og kontrolprocesser med mere end 20 %, udtaler Lewa-projektleder Heiko Ruf. 7

8 Automatisering Hightech til Down Under I et krævende referenceprojekt på det femte kontinent, opbyggede SSI Schäfer, Giebelstadt, to centrale National Distribution Centres i Sydney og Melbourne for Coles, en af Australiens førende detailhandelskæder. SSI Schäfer udstyrede begge distributionscentre med et automatisk miniloadlager. Otte betjeningspaneler i miniloadlagerets 8 krangange, styret af SSI-lagerstyringssystemet, sørger for hurtig ind- og udlagring i reolanlægget med palle- og reolpladser. Desuden er der integreret fi re plukkegange i en speciel plukke-tunnel i miniloadlageret. Kernen i lagrene er Schäfer Carousel System til automatisk plukning af artikler med langsom og mellemhurtig omsætning. Med SCS opnås lynhurtig adgang til ca. halvdelen af de i alt produkter, med maksimal kapacitetsudnyttelse på det mindst mulige areal. Lagerindretningen i Sydney og Melbourne medfører besparelser af personale- og lageromkostninger, en høj grad af tilgængelighed og muligheden for at reagere hurtigt, også ved høj spidsbelastning. 8

9 Effektiv plukning af enkeltdele Automatisering Enkeltdele (varer som ikke kan håndteres automatisk og som kan opbevares i beholdere) er den mindste enhed, som et distributionscenter sender til sine kunder eller fi lialer. Normalt bliver disse artikler bearbejdet i forskellige lagersystemer med en høj konsolideringsindsats. De modulbaserede løsninger fra SSI Schäfer derimod, medfører takket være deres strømligning en tydelig forbedring af plukkeeffektiviteten både for artikler med hurtig omsætning (A) og artikler med langsom omsætning (BC). Ved hjælp af standardiserede moduler, som kan kombineres med hinanden bestående af Schäfer Carousel System (SCS), et automatisk miniloadlager (AKL) og Schäfer Quad System (SQS) tilbyder SSI Schäfer effektiv og skalerbar plukning af enkeltdele. På den måde muliggøres kundespecifi kke løsninger til så forskellige brancher som detailhandlen, ferskvare-logistik, forlagsbranchen og reservedelslogistik. Modulerne er skalerbare og kan udvides passende til alle behov Schäfer Carousel System SCS Automatisk miniloadlager AKL Schäfer Quad System SQS Eksempel fra forlagsbranchen: Opfyldning Plukning AA ABC arvato media GmbH, Gütersloh, som kræver hurtig og effektiv sammensætning af ordrer, besluttede sig for en systemløsning fra SSI Schäfer. Et miniloadlager med plads til beholdere og 24 SCS medførte en fi redobling af kapaciteten på det halve areal, en forøgelse af plukkeydelsen på over styk/time og en tredobling af plukkeydelsen per medarbejder. 9

10 Levnedsmiddel-logistik Mere lagerkapacitet til fransk fryselager EFA, Loudeac, er specialiseret i lagring af frosne grøntsager. Den franske virksomhed, med en kapacitet på m3 og paller, er en af branchens største virksomheder i Bretagne. Efter en intensiv analyse af optimeringsmulighederne for rumudnyttelse og lagervolumen, besluttede EFA i 2008 at udskifte deres eksisterende pallereol med endnu et mobilreolanlæg fra SSI Schäfer, Frankrig. Det nye reolanlæg med i alt pallepladser har medført en forøgelse af lagerkapaciteten på ca. 40 %. Selv under høj belastning fungerer anlægget problemfrit med optimal kapacitetsudnyttelse og en ideal produktivitetsgrad. Virksomheden planlægger allerede at gennemføre et yderligere projekt med SSI Schäfer. Verdensomspændende varestrømme til globaliserede markeder er kendetegnende for levnedsmiddelindustrien. Tager SSI Schäfer del i denne konstante udvikling? SSI Schäfer: For SSI Schäfer er denne branche et vigtigt afsætningsområde, specielt varegruppen dybfrost. Det er en af vores vigtigste opgaver at udarbejde omfattende logistikløsninger til netop denne branche. Ca. 80 % af alle kølehuse bliver udstyret med mobilreoler Hvilken slags løsninger er der tale om? SSI Schäfer: SSI Schäfer har en produktportefølje med løsninger til alle lagerbehov. Derudover kan vi klare alt hvad der har med in-house -logistik at gøre. Dybfrost-branchen stiller mange specielle krav. Hvilke løsninger kan SSI Schäfer tilbyde? SSI Schäfer: Vi holder løbende øje med nye udviklinger og trends i branchen og reagerer øjeblikkeligt på det vi ser. Det var sådan at SSI Schäfer-løsningen med automatiserede, ubemandede mobilreolanlæg opstod. En løsning som både sparer personale og optimerer pallepladsen. Hvilken lagerløsning bliver mest brugt i dybfrost-branchen? SSI Schäfer: Det er uden tvivl systemet med mobilreoler, som bliver installeret i ca. 80 % af alle kølehuse. Systemet passer godt til branchens behov, da den store lagermængde kombineret med en mindre byggevolumen (meget pladsbesparende) fungerer som en økonomisk modpol til det energiforbrug, som kræves til nedkølingen. Hvordan adskiller Schäfer sig fra sine konkurrenter? SSI Schäfer: Vores målsætning er at levere kundeorienterede og innovative logistikløsninger med produkter med lang levetid og vedvarende kvalitet, som kan holde til den ofte hårde behandling på lageret. 10

11 designed by S Y S T E M E Innovativeprodukter Det at have kontrolleret og nem adgang til kvalitetsartikler bliver en stadig vigtigere del af industriel produktion. For at leve op til kravene på markedet, udviklede SSI Schäfer, Neunkirchen, i samarbejde med Consygma, en række elektronisk sikrede skuffesystemer, som opfylder disse krav på en enkel måde ved hjælp af moderne teknik. CONLOC BASIC Nyhed: Automatisk plukning med S-Pemat ECO På LogiMAT 2009 præsenterede SSI Schäfer, Graz, det nyudviklede plukkesystem S-Pemat ECO. Den nye plukkeautomat kan sammensætte komplekse ordrer fuldautomatisk, pålideligt og inden for meget kort tid. Samtidig er investeringsomkostningerne meget lave. Grundlaget for denne vigtige videreudvikling var plukkeautomaten S-Pemat fra SSI Schäfer, Graz, som har stået sin prøve på mange måder. Takket være udformningen kan den nye S-Pemat ECO allerede indsættes rentabelt ved mellemhurtig og langsom omsætning (mellem 1 og 350 styk/artikler/dag) og den er dermed en ideel supplering til den klassiske S-Pemat, som har en ydelse på styk/artikler/dag. S-Pemat ECO sørger for den højst mulige produktivitet og et optimalt materialefl ow på lageret og medfører samtidig hurtig ordreafvikling med høj kvalitet. Samtidig forener den nye plukkeautomat høj ydelse med en forbilledlig ergonomisk udformning. S-Pemat ECO kan genopfyldes under drift uden at afbryde plukkeprocessen. CONLOC Elektronisk sikrede skuffesystemer Med skuffesystemet CONLOC kan de enkelte, elektronisk låste skuffer åbnes og lukkes ved hjælp af brugerprofi ler, som kan indstilles individuelt. Dette er den simpleste måde at lagre forskellige artikler på og samtidig beskytte dem mod ubeføjet adgang. Lukning og åbning foregår på grundlag af en brugerprofi l, som er gemt i systemet og derefter fungerer uden berøring. Medarbejderen holder sit id-kort foran skuffeskabets sensor, hvorefter de relevante skuffer åbnes automatisk. 11

12 Lagerteknik Effektiv og fleksibel uden automatisering Med indretningen af Big Dutchmans nye logistikcenter har SSI Schäfer, Neunkirchen, bevist at effektive logistikprocesser også er mulige uden brug af automatisering. Big Dutchman er markedsførende på verdensplan med udvikling og implementering af fodringssystemer og staldindretning. Målsætningen med det nye logistikcenter var at samle fl ere lagre på et sted, skabe rammen for yderligere vækst og samtidig optimere logistikprocesserne. Moderne lagerteknik til automobildele Det nye m2 store distributionscenter, som Caterpillar Logistics driver for Quinton Hazell (QH) Automotive, har nu været i drift problemfrit i 12 måneder. Centret i Leicestershire blev indrettet med topmoderne lagerteknik fra SSI Schäfer, England. Quinton Hazell producerer markedsorienterede sliddele af høj kvalitet til ansete bilproducenter. Fabrikken i Hinckley er opdelt i to forskellige områder, hvor der i alt kan lagres dele. I det første område befi nder der sig en 10 meter høj pallereol (PR 600) med mere end pallepladser. Det andet område består af et hyldereolanlæg i fl ere etager (R 3000) og er beregnet til lagring af smådele. Her er der opnået en lagerkapacitet på mere end m 3 på et samlet areal på bare 880 m2. 12

13 Lagerteknik Logistikcentret er opdelt i fem forskellige afsnit til lagring af forskellige artikler: et grenreol-lager, et bredgangslager, et smalgangslager, et miniloadlager med en kapacitet på op til beholdere samt en dybdestablingsreol. Der er til enhver tid adgang til artikler. Vi har opfyldt vores målsætning gennem vores samarbejde med SSI Schäfer, fortæller Bernd Gürtler, Senior Manager Logistics Services ved Big Dutchman. Bernd Gürtler (til venstre), Senior Manager Logistics Services ved Big Dutchman sammen med Ralph Schließer, salgsleder for Bremen, hos SSI Schäfer Mere kapacitet til Ferrari-reservedele Superformance reservedelsspecialist for Ferrari og andre stærke, italienske bilmærker udvidede sin lagerkapacitet for at forøge sin beholdning af automobildele. SSI Schäfer, England, udvidede lageret med en alsidig hyldereol (R 3000). Det nye reolsystem optager den aktuelle beholdning, forøger virksomhedens lagerkapacitet med 54 % in m2 og med 99 % målt i m 3. Samtidig har lageret talrige udvidelsesmuligheder for fremtidig vækst. Lagerudvidelsen i de nye haller medfører et ca. 6 gange så stort lagerareal end det var muligt at opnå i de gamle haller. Med SSI Schäfer har vi fremtidigt muligheden for at udvide vores reservedelslager og tilbyde vores kunder en bedre service, siger Colin Sowter, direktør for Superformance. 13

14 Automotive Intelligent lagerstruktur til international ekspansion Valget faldt på et fleksibelt hyldereolanlæg i to etager, hvor tildeling af lagerplads foregår ved hjælp af locator -teknik, da SSI Schäfer, Neunkirchen, indrettede reservedelsleverandøren Diederichs Karosserieteiles europæiske centrallager. På et samlet areal på ca m2 medfører hyldereolsystemet R 3000 i to etager et yderligere lagerareal på m2, som udnyttes effektivt ved hjælp af locator -teknik. Takket være optimeret lagring af artiklerne forbedres plukketiden med 30 til 50 %. Takket være hyldereolsystemet og locator -teknikken fra SSI Schäfer har vi nu et fl eksibelt system og en effektiv lagerstrategi for et lager med konstant vækst, udtaler forretningsfører Jan- Christian Diederichs. Mere end et reolsystem SSI Schäfer, Neunkirchen, overbeviste Linde-forhandleren Schrader Industriefahrzeuge med planlægningen og indretningen af et kompaktlager med locator -teknik. Det nye lager er ca. 250 meter langt. Med 320 skuffer, indsatskasser, ca. 580 normale hylder og mere end 160 specialhylder har lageret kapacitet til artikler. For at opnå en effektiv, optimeret plukning og en optimal udnyttelse af hyldepladsen, valgte Schrader at udnytte SSI-kompaktlagerprincippet og benytte locatorer. På trods af den større beholdning er det lykkedes os næsten at fordoble vores plukkeydelse fra 90 til 160 pick om dagen, takket være locator -teknik, omstrukturering af processerne og den nye lagerindretning, udtaler lagerleder Thomas Hurdelhey. 14

15 Automotive Perfekt service hos BMW BMW Group Australia har gennem de sidste 10 år oplevet en fase med fantastisk vækst. Den tydelige stigning i afsætningen medførte en forøgelse af varebeholdningen på BMW-lageret fra dele i 1997 til dele i år For også i fremtiden at kunne yde en premium-kundeservice, følger BMW twin warehouse -strategien. Et nyt National Distribution Centre (NDC) i Sydney og et separat lager i Melbourne skal hjælpe virksomheden med at efterkomme det stigende behov for reservedele. Lagersystemer til hurtige forbindelser hos Eurostar SSI Schäfer, England, udviklede, leverede og installerede et helt nyt lagersystem til det nye Eurostar Engineering Centre Temple Mills i London. Trafi kselskabet er en sammenslutning af britiske, franske og belgiske jernbanevirksomheder. Eurostars højhastighedstog forbinder London med både den franske og den belgiske hovedstad på ca. 2 timer. I den nye 400 meter lange bygning befi nder der sig nu foruden en pallereol (PR 600) også et hyldehøjlager (R 7000) såvel som grenreoler og mezzaniner fra SSI Schäfer. Miniloadlageret og mezzaninen er henholdsvis 8 og 5,5 meter i højden og opdelt i to afsnit. Reolsystemet R 7000 har den rigtige felt- og hyldebelastning til Eurostars behov. Ved konstruktionen af pallereolen PR 600 blev der taget højde for de særlige krav der stilles ved lagring af togdele. SSI Schäfer opbyggede reolsystemet med en feltlast på 25 tons. I Sydney indrettede SSI Schäfer det m2 store NDC med et hyldereolsystem (R 3000), en belyst mezzaninplatform og et sprinkleranlæg. Med det nye NDC og lageret i Melbourne kan BMW nu levere 95 % af dagens ordrer allerede næste morgen. Ungarske reservedele til lastbiler på 24 timer PACCAR, en af verdens største lastbilsproducenter, valgte SSI Schäfer, Ungarn, som leverandør af indretningen til sit nye østeuropæiske distributionscenter i Ungarn. Målsætningen var at indrette et lager til lastbilsreservedele, som muliggjorde udlevering af ordrer inden for 24 timer efter at bestillingen modtages. SSI Schäfer installerede gren-, palle-, hylde-, gennemløbs- og mobile pallereoler på lagerets m2 store areal. Indretningen af lageret blev gennemført på en måned. 15

16 Drikkevare-logistik Mælkeprodukter i Schäfer-reoler I Thailand forsyner Friesland Foods Foremost markedet med mælkeprodukter. På grund af det konstant voksende sortiment, besluttede mælkeleverandøren sig for at udvide sit lager. Det projekt overlod man til SSI Schäfer, Thailand. Intralogistik-specialisten udstyrede mælkeleverandøren med et kanallager til lagring af omfangsrige dele. Materialer i mindre mængder lagres derimod i en konventionel pallereol. Begge lagersystemer har et areal på hver 560 m2. kortnyt Udmærkelse for livsværk Ved LOG.LEO Awards 2008 i Dubai modtog Geoff Wheatley, regionsdirektør for Mellemøsten og Afrika for SSI Schäfer, en udmærkelse for sit livsværk efter 40 år i branchen. Både lagring og plukning forløber nu hurtigere og mere effektivt. Mere i kassen med WAMAS Getränke Wüllner, Bielefeld, har leveret drikkevarekasser til specialforretninger, drikkevareforhandlere og levnedsmiddelhandlen i næsten 100 år. For at leve op til kravene på markedet, besluttede Wüllner sig for at indføre lagerstyringssystemet WAMAS fra Salomon Automation, Friesach/Graz. Det nye lagerstyringssystem optimerer kapacitetsudnyttelsen på lageret og tager højde for de enkelte artiklers forskellighed under indlagringen. Lageropgørelsen, som foregår online, udarbejder aktuelle og pålidelige oplysninger om beholdningen, hvilket medfører en større leveringsdygtighed, automatisk opfyldning og løbende opgørelse af beholdningen. Mariam Al Afridi, Operations and Marketing Senior Manager i Dubai, overrakte prisen til Geoff Wheatley Denne Lifetime Achievement Award gives til mennesker, som har arbejdet i logistik- eller supply chain-branchen i mindst 20 år og bidraget væsentligt til branchens vækst. Vinderne blev nomineret og udvalgt online på LOG.Middle Easts website. Messer og kongresser TRANSPORT LOGISTIC München maj MATERIAL HANDLING Dubai 31. maj 2. juni HI09 Herning september MOTEK Stuttgart september FACHPACK/LOGINTERN Nürnberg 29. sept okt. BVL KONGRESS Berlin oktober SSI Schäfer-arrangementer SSI AUTOMATION KONGRESS CZ-Olomouc 20. maj SSI AUTOMATION KONGRESS Dubai 4. juni SSI AUTOMATION KONGRESS Skt. Petersborg 26. august SSI LOGISTICA09 Graz september SSI GETRÄNKE FORUM09 Giebelstadt 8. oktober Impressum update Udgiver og ansvarlig for indholdet: SSI SCHÄFER / FRITZ SCHÄFER GMBH D Neunkirchen Public Relations / Redaktion: Julia Windmüller SSI SCHÄFER A/S Ved Stranden 1 DK-9560 Hadsund Tel. +45 / Fax +45 / SSI SCHÄFER FRITZ SCHÄFER GMBH Fritz-Schäfer-Straße 20 D Neunkirchen Tel. +49 / (0) / 70-1 Fax +49 / (0) / SSI SCHÄFER NOELL GMBH i_park Klingholz D Giebelstadt Tel. +49 / (0) / Fax +49 / (0) / SSI SCHÄFER PEEM GMBH Fischeraustraße 27 A-8051 Graz Tel. +43 / (0)3 16 / Fax +43 / (0)3 16 / SALOMON AUTOMATION GMBH Friesachstraße 15 A-8114 Friesach Tel. +43 / (0) / Fax +43 / (0) / update mm 4/ Trykt i Tyskland af Druckerei Hachenburg SSI SCHÄFER Med forbehold for tekniske ændringer af alle viste produkter. Med forbehold for trykfejl.

update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal

update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal Toptema Automotive Levnedsmiddellogistik Ny shuttle-løsning: Schäfer Orbiter System Skræddersyede indsatskasser til Bosch Carlsberg: Stor kapacitet til at slukke

Læs mere

Koncernmagasin. Nr. 1 2011 / 17. Toptema 2 Bestpractice detailhandel 8 Virksomhedsnyheder 4. dm: Gnidningsløs varestyring hos materialisten

Koncernmagasin. Nr. 1 2011 / 17. Toptema 2 Bestpractice detailhandel 8 Virksomhedsnyheder 4. dm: Gnidningsløs varestyring hos materialisten Nr. 1 2011 / 17 Koncernmagasin Toptema 2 Bestpractice detailhandel 8 Virksomhedsnyheder 4 dm: Gnidningsløs varestyring hos materialisten Baur: Økonomisk anvendelse af uudnyttet rumhøjde Nyt websted giver

Læs mere

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Udgave 2/2013. Toptema Industri Automobil. 4 SMA: Klar til. 12 Volkswagen: soltidsalderen

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Udgave 2/2013. Toptema Industri Automobil. 4 SMA: Klar til. 12 Volkswagen: soltidsalderen Udgave 2/2013 Koncernmagasin Toptema Industri Automobil JYSK: Stort omdrejningspunkt i Østeuropa 4 SMA: Klar til 12 Volkswagen: 15 soltidsalderen Nye kasser i aktion www.ssi-schaefer.dk Leder Indhold Kære

Læs mere

Nr. 1 2012/20. Koncernmagasin. Toptema Handel Bilbranchen. Walgreens: Initiativet. Det kører som smurt. Effektiv plukning. www.ssi-schaefer.

Nr. 1 2012/20. Koncernmagasin. Toptema Handel Bilbranchen. Walgreens: Initiativet. Det kører som smurt. Effektiv plukning. www.ssi-schaefer. Nr. 1 2012/20 Koncernmagasin Toptema Handel Bilbranchen Walgreens: Initiativet 4 Solar Danmark A/S: 8 VW Automobile Leipzig: 12 Effektiv plukning Det kører som smurt www.ssi-schaefer.dk Gæsteleder Indhold

Læs mere

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.com. Nr. 26 Udgave 2/2015. Bilbranchen Toptema Fødevarer Logistikudbydere. 4 Vinamilk: 17 Kühne + Nagel:

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.com. Nr. 26 Udgave 2/2015. Bilbranchen Toptema Fødevarer Logistikudbydere. 4 Vinamilk: 17 Kühne + Nagel: Nr. 26 Udgave 2/2015 Koncernmagasin Bilbranchen Toptema Fødevarer Logistikudbydere Brose-koncernen: Innovativ vogntogsløsning uden gaffeltrucks 4 Vinamilk: 17 Kühne + Nagel: 18 Højteknologisk logistikcenter

Læs mere

Koncernmagasin. ssi-schaefer. www. .com. Nr. 25 Udgave 1/2015. Industrien Toptema Levnedsmidler Bilbranchen

Koncernmagasin. ssi-schaefer. www. .com. Nr. 25 Udgave 1/2015. Industrien Toptema Levnedsmidler Bilbranchen Nr. 25 Udgave 1/2015 Koncernmagasin Industrien Toptema Levnedsmidler Bilbranchen ebm-papst: Proceseffektivitet på topniveau 4 Vectura AS: 16 Suer: Automatiseret 18 Skræddersyet brancheløsning til drikkevareindustrien

Læs mere

Løsninger til bilbranchen

Løsninger til bilbranchen Planlægnings- og udstyrskoncepter til forhandlere, importører og værksteder Indhold Løsninger til bilbranchen Alle aktiviteter inden for bilbranchen drejer sig om de små og store behov vedrørende hverdagens

Læs mere

Løsninger til effektiv plukning fra Kardex. Effektive pluk med Kardex. Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR.

Løsninger til effektiv plukning fra Kardex. Effektive pluk med Kardex. Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR. Løsninger til effektiv plukning fra Kardex Effektive pluk med Kardex Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR nyt modulær e n k e l fleksibel Løsninger til effektiv plukning

Læs mere

A Member of the Constructor Group IDEKATALOG. Lager- & Logistikløsninger

A Member of the Constructor Group IDEKATALOG. Lager- & Logistikløsninger A Member of the Constructor Group IDEKATALOG Lager- & Logistikløsninger Idekatalog Virksomhedens forskellige opbevaringsområder 1. Pallehåndtering s. 5-19 Pallereol P90 Silverline Dybdestabling P90 Drive

Læs mere

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal.

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal. Materialhåndterings løsninger Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal. Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: næsten ubegrænset indlagring

Læs mere

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål

Apport Nyt. Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Apport Nyt 4. kvartal 2014 Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål Irma.dk sætter kurs mod tårnhøje vækstmål... Side 2 Lagerstyring som konkurrenceparameter... Side 4 Nye kunder... Side 5 Nye medarbejdere...

Læs mere

Langebæk:log. Nænsomme robotter pakker grønt. Nyt pakkeanlæg. Produktion på tværs af landegrænser. Optimering af forsyningskæden. Ny mærkningsordning

Langebæk:log. Nænsomme robotter pakker grønt. Nyt pakkeanlæg. Produktion på tværs af landegrænser. Optimering af forsyningskæden. Ny mærkningsordning Produktion på tværs af landegrænser Nyt pakkeanlæg Optimering af forsyningskæden 1.250.000 m 3 lagerplads Nyt højlager til pibetobak Ny mærkningsordning for erhvervsejendomme Optimalt samspil mellem økonomi,

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN

DÄCKDATA DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN DÄCKDATA FULDKOMMENT OVERBLIK MED DÆKHOTELLET PRISLISTER & LEVERANDØRER ALTID ONLINE ONLINE BESTILLINGER SMS-SERVICE DET FØRENDE SYSTEM INDENFOR DÆKBRANCHEN VELKOMMEN! Der er sket meget siden, jeg grundlagde

Læs mere

#43. TILFREDSE KUNDER ER ALLES ANSVAR. Side 4

#43. TILFREDSE KUNDER ER ALLES ANSVAR. Side 4 #43 moves TILFREDSE KUNDER ER ALLES ANSVAR. Side 4 SUPPLY CHAIN INNOVATION tilbyder DSV s store kunder en gennemgang af forsyningskæden. Ofte er der store beløb at spare ellers er det no cure, no pay.

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

VÆKST I RUSLAND. Gennembrud i Spanien Den spanske højhastighedsbane har valgt RockDelta som foretrukket leverandør af vibrationsisolering.

VÆKST I RUSLAND. Gennembrud i Spanien Den spanske højhastighedsbane har valgt RockDelta som foretrukket leverandør af vibrationsisolering. VÆKST I RUSLAND Rockwool succesen i Rusland fortsætter. Koncernen har besluttet at investere 125 millioner EURO i opførelsen af en ny fabrik i Volga området. Byggeboom i nabolandet Kazakhstan har også

Læs mere

#32. Vellykket implementering skaber mersalg. Terminalarbejder om dagen - guldgraver om natten. DSV flytter hovedkontor. Verdens mindste kontor

#32. Vellykket implementering skaber mersalg. Terminalarbejder om dagen - guldgraver om natten. DSV flytter hovedkontor. Verdens mindste kontor #32 moves Vellykket implementering skaber mersalg Terminalarbejder om dagen - guldgraver om natten DSV flytter hovedkontor Verdens mindste kontor T LEDER illid:,, Siden sidst er verden blevet lidt mere

Læs mere

Paradigmeskift med ix i brüel international Side: 4 7. Nyeste PLC-teknik lille i størrelse og spækket med funktioner #NOV.

Paradigmeskift med ix i brüel international Side: 4 7. Nyeste PLC-teknik lille i størrelse og spækket med funktioner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskift med ix i brüel international Side: 4 7 Nyeste PLC-teknik lille i størrelse og spækket med funktioner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Frameworkteknologi

Læs mere

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE

Sikkerhed er ikke en permanent tilstand. Det er en proces, man løbende må arbejde videre med! MOBIL SIKKERHED TEMA TRIN TIL SIKRERE MOBILT 4ARBEJDE PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 NETVÆRKETS GRÆNSER FORSVINDER INFORMATIONER MÅ SIKRES PÅ DATANIVEAU TEMA MOBIL SIKKERHED

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 2 juni 2012 Fuldautomatik hos Kommunekemi Det eneste montageanlæg af den karakter i verden Konkurrence Byt til nyt Løsning Ny ET 200SP Er

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

Automation har stor effekt på produktiviteten

Automation har stor effekt på produktiviteten &proces AIM-projektet: www.automatik.nu 38. årgang Marts/April 2013 nr. 3 Automation har stor effekt på produktiviteten TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Ifølge AIM-projektets

Læs mere

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma ibm.com/services/dk Mulighederne En undersøgelse, som IBM gennemførte fornylig for et britisk ministerium, der styrer kundekontaktcentre og

Læs mere

PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser

PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser &proces www.automatik.nu 38. årgang maj/juni 2013 nr. 5 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Maskinbygger med 100% eksport og sikre forbindelser Logistik- og produktionschef Bent

Læs mere

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK SIDE 3 TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI SIDE 8 DETAIL: FÆRRE OMKOSTNINGER OG MINDRE PAPIR SIDE 10 NY FORSKNINGS-

Læs mere

Linde MAGASINET. KJ Hydraulik. Nyhed: Linde 10 ton el-truck. Stena Line. Fodercentralen. Nyhed: Linde el-stabler. Sanistål.

Linde MAGASINET. KJ Hydraulik. Nyhed: Linde 10 ton el-truck. Stena Line. Fodercentralen. Nyhed: Linde el-stabler. Sanistål. Linde MAGASINET NOVEMBER 2014 / 34. UDGAVE KJ Hydraulik Nyhed: Linde 10 ton el-truck Stena Line Fodercentralen Nyhed: Linde el-stabler Sanistål Terberg Approved N.C. Nielsen Tesla Abena Drivers room Læs

Læs mere

Logistik og Supply Chain Management

Logistik og Supply Chain Management KAPITEL 1 Logistik og Supply Chain Management Det klassiske problem i enhver virksomhed, der lagerfører fysiske varer, er, at det ofte er de forkerte varer, der ligger på hylderne. Enten er der for meget

Læs mere

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed

Styretavleopbygning. Intelligent UPS. Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012. Overspændingsbeskyttelse. Et fast greb om sikkerhed 1 12 Kundemagasin fra Phoenix Contact april 2012 04 Styretavle med "Value Added" Styretavleopbygning 06 Beskyttelsesspecialist i styretavlen Overspændingsbeskyttelse 09 Smart konstant strøm Intelligent

Læs mere

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2015 BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 Pallelabels er basis for automatisering hos Carlsberg side 3 Nordlie Food styrer alle vareinformationer ét sted side 6-7

Læs mere