update SSI Schäfer-gruppens kundejournal Nr. 14 Nyhed: S-Pemat ECO 30 minutter April 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "update www.ssi-schaefer.dk SSI Schäfer-gruppens kundejournal Nr. 14 Nyhed: S-Pemat ECO 30 minutter April 2009"

Transkript

1 update SSI Schäfer-gruppens kundejournal Toptema Bestpractice Innovativeprodukter Galexis sætter nye standarder Lufthansa-reservedele på 30 minutter Nyhed: S-Pemat ECO April 2009 Nr. 14

2 Leder Kære læser, I den sidste update havde vi glæden af at kunne byde Salomon Automation velkommen som sidste nye medlem af vores gruppe. Jeg er meget glad for denne integration dermed udvider SSI Schäfer sit i forvejen brede spektrum af ydelser med en stærk og fl eksibel lagersoftware. SSI Schäfer-gruppen kan nu tilbyde sine kunder alt lige fra lagerteknik til automatisering og software, fra samme leverandør. Det profi terede vores kunde Galexis af, da fi rmaet i 2008 indrettede et moderne pharma-logistikcenter i Schweiz. Ved hjælp af vores specialløsninger lykkedes det for pharma-grossisten at sætte nye standarder. Det er bare et af de mange spændende temaer i denne update, foruden andre referencer som f.eks. konceptet Order Fulfi lment System. Rigtig god fornøjelse. Galexis sætter nye standarder Rainer Buchmann Direktør SSI SCHÄFER, Graz Side 2 3 Leder, toptema 4 Innovativesystemer 5 7 Bestpractice 8 9 Automatisering 10 Levnedsmiddel-logistik 11 Innovativeprodukter Lagerteknik Automotive 16 Drikkevare-logistik 2

3 toptema En automatiseringsgrad på op til 70 % I midten af 2008 blev et af Schweiz mest moderne pharma-logistikcentre sat i drift nemlig Galexis AG s distributionscenter i Niederbipp. Med hjælp fra SSI Schäfer, Graz, er det lykkedes for den førende pharmagrossist at sætte nye standarder med denne brancheløsning. I stedet for at gennemføre en bekostelig istandsættelse af deres lagre i Bern-Schönbühl og Zürich-Schlieren, besluttede Galexis AG sig for en ny, topmoderne løsning. SSI Schäfer, Graz, overtog planlæggelsen og udførelsen af projektet for Galexis, som har været kunde hos SSI Schäfer igennem mange år, med en målsætning om at opnå store effektivitets- og kvalitetsforbedringer, at sænke omkostningerne ved at optimere arbejdsgangene, samt implementere de højeste sikkerhedsstandarder. Det nye distributionscenter er opdelt i et palleområde uden fast transportteknik og et område med transportteknik til beholdere. 99 % af ordrelinjerne bliver afviklet i det sidstnævnte område. Lagringen af mere end 70 % af de modtagne varer og den interne forsyning til plukkestationerne foregår automatisk. På den måde har man opnået en automatiseringsgrad på op til 70 % og en kapacitet på op til beholdere i timen. Dette bliver blandt andet muliggjort af plukkeautomater med en kapacitet på op til beholdere i timen og automatisk følgeseddelpakning. Sikkerhedskravene lever op til en komplet lagerstyring, som gør det muligt at følge nøjagtigt op på de enkelte sendinger. Pakken afsluttes med en kundespecifi k tilpasning af SSI Schäfers varestyringssystem. Fotos, Galexis: Jean-Jacques Ruchti En projekt af SSI Schäfer-gruppen Ud over Schäfer, Graz (A), som var ansvarlig for planlægning, udførelse, IT og transport- og plukketeknik, bidrog gruppens schweiziske afdeling og det tyske hovedsæde også til succesen. SSI Schäfer, Neunkirch (CH), leverede f.eks. den samlede lagerindretning, mens SSI Schäfer, Neunkirchen (D), stillede beholderne til rådighed. 3

4 Innovativesystemer Produktivitetsforøgelse med Order Fulfilment-systemer (OFS) Med Order Fulfilment System har SSI Schäfer, Graz, udviklet et koncept, som opfylder individuelle kundebehov. Systemet gør det muligt for intralogistik-specialister at opfylde enhver kundes automatiseringsbehov på meget kort tid. Det relativt enkle koncept blev videreudviklet til et fuldautomatisk OFS baseret på talrige systemer i brug verden over. Modulopbygningen med de mange udvidelsesmuligheder for mini-, midi-, mega- og giga-pick gør at systemet kan tilpasses perfekt til alle plukkebehov. Foruden produktivitetsforøgelser på op til 100 %, konkurrencefordele og adgang til nye kunder, opnår man dermed også en optimering af lageret og øget fl eksibilitet. minipick midipick megapick gigapick Basissystemet indeholder reolpladser til forrådslagre og et centralt transportsystem med plukkestationer. Styringen foregår gennem et lager styringssystem (WMS) ved hjælp af en enkel offl inegrænsefl ade. I denne mere avancerede løsning tager styreprogrammet også højde for ABCprofi lerne af de produkter, som plukkes fra paller, gennemløbsreoler og hyldereoler. Systemet bliver styret af et softwaremodul udviklet af SSI Schäfer. Det udmærker sig ved at have en onlinehost-grænsefl ade og et supervisor cockpit til enkel styring af de forskellige lagerprocesser. Dette fuldautomatiske system giver mulighed for at gennemføre plukning på mezzaniner for at spare gulvplads. Modulopbygningen med de fire udvidelsesmuligheder gør at systemet kan tilpasses perfekt til alle plukkebehov Hvorfor bruge Order Fulfilment-systemer? SSI Schäfer: Vores kunder beskæftiger sig med spørgsmål som for eksempel: Hvor fl eksibelt skal mit lager være i disse usikre tider? Hvordan skal jeg reagere på stigende lønomkostninger? Hvordan reducerer jeg lagerbestanden uden at gå på kompromis med kvaliteten? Vi udarbejder koncepter i samarbejde med vores kunder, for at opnå den optimale automatiseringsgrad. Takket være OFS kan vi følge kunderne fra starten og igennem hele processen reagere hurtigt på deres behov med gennemprøvede teknologier og løsninger. Hvilke brancher passer konceptet til? SSI Schäfer: Hvad enten der skal plukkes kosmetikprodukter, elektronikdele, lægemidler eller andre smådele, og hvad enten en faghandel, et internetfi rma eller et centrallager skal klargøre forsendelser: På et vist niveau minder alle arbejdsgangene og den nødvendige teknik meget om hinanden. Takket være OFS kan vi imødekomme alle disse behov lige fra starten. Er OFS med 4 standard-opstillinger ikke en overdrevet forenkling af situationen? SSI Schäfer: OFS er ikke ment som et enkelt standard-lager. Det skal tværtimod forstås som en slags orienteringspunkt. Takket være OFS er det lettere for både kunden og SSI Schäfer at fi nde frem til den passende løsning. Bygningernes forskel- lige form og afstivning forudsætter selvfølgelig en individuel tilpasning af den endelige opbygning, men det gør ikke nogen synderlig forskel for hverken prisen eller den samlede proces. Det er præcis derfor at vi er Interview omkring temaet OFS både uovertruffet hurtige og billige med vores OF-systemer. Er det virkelig en både hurtigere og billigere løsning? SSI Schäfer: Helt sikkert: Takket være vores store produktportefølje kan vi levere de modulopbyggede OF-systemer fra vores egen produktion og hurtigt realisere alle automatiseringsgrader hvad enten det drejer sig om mindre transportbånd, Pick-by- Light-systemer, software-løsninger til manuelle systemer eller større automatiseringsprojekter. På grund af modulopbygningen med de fi re udvidelsesmuligheder for mini-, midi-, mega- og gigapick, kan systemet tilpasses perfekt til alle plukkebehov. Hvordan fungerer det i praksis? SSI Schäfer: Vi har allerede realiseret et stort antal modulopbyggede OF-systemer i forskellige udførelser. Til en kunde fra tekstilbranchen udarbejdede vi f.eks. en løsning, som blev taget i brug 6 måneder efter at vi fi k bestillingen og medførte en produktivitetsforøgelse på mere end 100 %. Det var muligt takket være transportteknik, kartonmaskiner, ergonomiske arbejdspladser og princippet vare-til-mand. 4

5 Bestpractice Godt rustet til fremtiden Med et nyt, fuldautomatisk højlager, bestående af lagersiloer, medvirkede SSI Schäfer, Neunkirchen, til at optimere materialefl owet og udvide lagerkapaciteten på fi scherwerke verdens førende producent af dyvelteknik. Foruden befæstigelsessystemer omfatter fi schers (i Waldachtal) yderligere forretningsområder også Automotive Systems og konstruktionslegetøj (fi schertechnik). De ansvarlige havde ventet længselsfuldt på idriftsættelsen af det nye anlæg med 4 krangange med ca pallepladser, da grænserne for det gamle lager, som blev betjent med gaffeltrucks, var nået for fl ere år siden. På trods af den stramme tidsplan blev de aftalte frister overholdt. Eckhard Hagen, leder af Logistik Deutschland på fi scherwerke, priser SSI Schäfers fremragende, løsningsorienterede projektarbejde og ser nu optimistisk på fremtiden. De funktionsdygtige højlagre gør det muligt at udvide kapaciteten og beholde overblikket over disponible artikler, samtidig med at det garanterer leverancer i høj kvalitet. 5

6 Bestpractice Reservedele på 30 minutter Lufthansa Technik Logistik (LTL) tilbyder fremtidsorienterede logistikløsninger til kunder inden for luft- og rumfartsindustrien. LTL udvidede sin position i Frankfurts lufthavn med indvielsen af det nye logistikcenter Frankfurt-Süd i februar I samarbejde med hovedentreprenøren Sitlog udstyrede SSI Schäfer, Neunkirchen, den nye lagerbygning med et automatisk miniloadlager (AKL) med 3 krangange og et lagerområde med manuel håndtering det hele stod færdigt på mindre end 1 år som aftalt! I dette miniloadlager er der plads til SSI Schäfer-beholdere, som med variable indsatskasser har en kapacitet på op til varenumre. Lagerbygningens areal er på m2 og forsyner den sydlige del af Frankfurts lufthavn (hvor Lufthansa Techniks nye eftersynshal til Airbus 380 også befi n- der sig) med reservedele. Takket være lagerets indretning er det muligt at levere reservedele i Frankfurt på kun 30 minutter, forklarer Wolfgang Sauer, projektleder hos LTL. LTL er godt rustet til fremtiden med det nye lagers kapacitet og muligheden for at udvide deres miniloadlager med yderligere to krangange. 6

7 Bestpractice Højere kapacitet gennem sammenkædning af arbejdspladssystemer Takket være en nyorganisering af deres vareindgangskontrol har Lewa GmbH, Leonberg, forøget deres kapacitet med ca. 20 %. Årsagen til denne forøgelse er et innovativt anlæg udarbejdet af SSI Schäfer, Neunkirchen. I et distributionscenter kan arbejdsopgaverne være både komplekse og meget krævende. På den baggrund har Lewa GmbH en af verdens førende leverandører af doserings- og højtrykspumper besluttet sig for at omstrukturere vareindgangen og kvalitetskontrollen i deres centrallager i Leonberg til et integreret område med sammenkædede arbejdsstationer. Vores målsætning var at modernisere processerne. Vareindgangen og kvalitetskontrollen skulle have et klart materialefl ow og en dagsaktuel kapacitet ved indlagring i vores miniloadlager, forklarer Heiko Ruf, projektleder hos Lewa. Desuden skulle projektet realiseres i et allerede eksisterende bygningskompleks. Pladsforholdene i bygningerne krævede et innovativt anlæg, som gennem optimal pladsudnyttelse og specielle anlægskomponenter kunne muliggøre effektivitet og et hurtigt, transparent materialefl ow. Målsætningerne blev nået takket være en kombination af arbejdspladssystemer og transportteknikelementer, som kan tilpasses enkeltvis. Som noget helt specielt blev der placeret pladsbesparende 90-graders tværoverføringer i lokalets hjørner i stedet for de sædvanlige rullekurver. Det er et meget vellykket koncept, som giver os meget fl eksibilitet og forøger effektiviteten i vores vareindgang og kontrolprocesser med mere end 20 %, udtaler Lewa-projektleder Heiko Ruf. 7

8 Automatisering Hightech til Down Under I et krævende referenceprojekt på det femte kontinent, opbyggede SSI Schäfer, Giebelstadt, to centrale National Distribution Centres i Sydney og Melbourne for Coles, en af Australiens førende detailhandelskæder. SSI Schäfer udstyrede begge distributionscentre med et automatisk miniloadlager. Otte betjeningspaneler i miniloadlagerets 8 krangange, styret af SSI-lagerstyringssystemet, sørger for hurtig ind- og udlagring i reolanlægget med palle- og reolpladser. Desuden er der integreret fi re plukkegange i en speciel plukke-tunnel i miniloadlageret. Kernen i lagrene er Schäfer Carousel System til automatisk plukning af artikler med langsom og mellemhurtig omsætning. Med SCS opnås lynhurtig adgang til ca. halvdelen af de i alt produkter, med maksimal kapacitetsudnyttelse på det mindst mulige areal. Lagerindretningen i Sydney og Melbourne medfører besparelser af personale- og lageromkostninger, en høj grad af tilgængelighed og muligheden for at reagere hurtigt, også ved høj spidsbelastning. 8

9 Effektiv plukning af enkeltdele Automatisering Enkeltdele (varer som ikke kan håndteres automatisk og som kan opbevares i beholdere) er den mindste enhed, som et distributionscenter sender til sine kunder eller fi lialer. Normalt bliver disse artikler bearbejdet i forskellige lagersystemer med en høj konsolideringsindsats. De modulbaserede løsninger fra SSI Schäfer derimod, medfører takket være deres strømligning en tydelig forbedring af plukkeeffektiviteten både for artikler med hurtig omsætning (A) og artikler med langsom omsætning (BC). Ved hjælp af standardiserede moduler, som kan kombineres med hinanden bestående af Schäfer Carousel System (SCS), et automatisk miniloadlager (AKL) og Schäfer Quad System (SQS) tilbyder SSI Schäfer effektiv og skalerbar plukning af enkeltdele. På den måde muliggøres kundespecifi kke løsninger til så forskellige brancher som detailhandlen, ferskvare-logistik, forlagsbranchen og reservedelslogistik. Modulerne er skalerbare og kan udvides passende til alle behov Schäfer Carousel System SCS Automatisk miniloadlager AKL Schäfer Quad System SQS Eksempel fra forlagsbranchen: Opfyldning Plukning AA ABC arvato media GmbH, Gütersloh, som kræver hurtig og effektiv sammensætning af ordrer, besluttede sig for en systemløsning fra SSI Schäfer. Et miniloadlager med plads til beholdere og 24 SCS medførte en fi redobling af kapaciteten på det halve areal, en forøgelse af plukkeydelsen på over styk/time og en tredobling af plukkeydelsen per medarbejder. 9

10 Levnedsmiddel-logistik Mere lagerkapacitet til fransk fryselager EFA, Loudeac, er specialiseret i lagring af frosne grøntsager. Den franske virksomhed, med en kapacitet på m3 og paller, er en af branchens største virksomheder i Bretagne. Efter en intensiv analyse af optimeringsmulighederne for rumudnyttelse og lagervolumen, besluttede EFA i 2008 at udskifte deres eksisterende pallereol med endnu et mobilreolanlæg fra SSI Schäfer, Frankrig. Det nye reolanlæg med i alt pallepladser har medført en forøgelse af lagerkapaciteten på ca. 40 %. Selv under høj belastning fungerer anlægget problemfrit med optimal kapacitetsudnyttelse og en ideal produktivitetsgrad. Virksomheden planlægger allerede at gennemføre et yderligere projekt med SSI Schäfer. Verdensomspændende varestrømme til globaliserede markeder er kendetegnende for levnedsmiddelindustrien. Tager SSI Schäfer del i denne konstante udvikling? SSI Schäfer: For SSI Schäfer er denne branche et vigtigt afsætningsområde, specielt varegruppen dybfrost. Det er en af vores vigtigste opgaver at udarbejde omfattende logistikløsninger til netop denne branche. Ca. 80 % af alle kølehuse bliver udstyret med mobilreoler Hvilken slags løsninger er der tale om? SSI Schäfer: SSI Schäfer har en produktportefølje med løsninger til alle lagerbehov. Derudover kan vi klare alt hvad der har med in-house -logistik at gøre. Dybfrost-branchen stiller mange specielle krav. Hvilke løsninger kan SSI Schäfer tilbyde? SSI Schäfer: Vi holder løbende øje med nye udviklinger og trends i branchen og reagerer øjeblikkeligt på det vi ser. Det var sådan at SSI Schäfer-løsningen med automatiserede, ubemandede mobilreolanlæg opstod. En løsning som både sparer personale og optimerer pallepladsen. Hvilken lagerløsning bliver mest brugt i dybfrost-branchen? SSI Schäfer: Det er uden tvivl systemet med mobilreoler, som bliver installeret i ca. 80 % af alle kølehuse. Systemet passer godt til branchens behov, da den store lagermængde kombineret med en mindre byggevolumen (meget pladsbesparende) fungerer som en økonomisk modpol til det energiforbrug, som kræves til nedkølingen. Hvordan adskiller Schäfer sig fra sine konkurrenter? SSI Schäfer: Vores målsætning er at levere kundeorienterede og innovative logistikløsninger med produkter med lang levetid og vedvarende kvalitet, som kan holde til den ofte hårde behandling på lageret. 10

11 designed by S Y S T E M E Innovativeprodukter Det at have kontrolleret og nem adgang til kvalitetsartikler bliver en stadig vigtigere del af industriel produktion. For at leve op til kravene på markedet, udviklede SSI Schäfer, Neunkirchen, i samarbejde med Consygma, en række elektronisk sikrede skuffesystemer, som opfylder disse krav på en enkel måde ved hjælp af moderne teknik. CONLOC BASIC Nyhed: Automatisk plukning med S-Pemat ECO På LogiMAT 2009 præsenterede SSI Schäfer, Graz, det nyudviklede plukkesystem S-Pemat ECO. Den nye plukkeautomat kan sammensætte komplekse ordrer fuldautomatisk, pålideligt og inden for meget kort tid. Samtidig er investeringsomkostningerne meget lave. Grundlaget for denne vigtige videreudvikling var plukkeautomaten S-Pemat fra SSI Schäfer, Graz, som har stået sin prøve på mange måder. Takket være udformningen kan den nye S-Pemat ECO allerede indsættes rentabelt ved mellemhurtig og langsom omsætning (mellem 1 og 350 styk/artikler/dag) og den er dermed en ideel supplering til den klassiske S-Pemat, som har en ydelse på styk/artikler/dag. S-Pemat ECO sørger for den højst mulige produktivitet og et optimalt materialefl ow på lageret og medfører samtidig hurtig ordreafvikling med høj kvalitet. Samtidig forener den nye plukkeautomat høj ydelse med en forbilledlig ergonomisk udformning. S-Pemat ECO kan genopfyldes under drift uden at afbryde plukkeprocessen. CONLOC Elektronisk sikrede skuffesystemer Med skuffesystemet CONLOC kan de enkelte, elektronisk låste skuffer åbnes og lukkes ved hjælp af brugerprofi ler, som kan indstilles individuelt. Dette er den simpleste måde at lagre forskellige artikler på og samtidig beskytte dem mod ubeføjet adgang. Lukning og åbning foregår på grundlag af en brugerprofi l, som er gemt i systemet og derefter fungerer uden berøring. Medarbejderen holder sit id-kort foran skuffeskabets sensor, hvorefter de relevante skuffer åbnes automatisk. 11

12 Lagerteknik Effektiv og fleksibel uden automatisering Med indretningen af Big Dutchmans nye logistikcenter har SSI Schäfer, Neunkirchen, bevist at effektive logistikprocesser også er mulige uden brug af automatisering. Big Dutchman er markedsførende på verdensplan med udvikling og implementering af fodringssystemer og staldindretning. Målsætningen med det nye logistikcenter var at samle fl ere lagre på et sted, skabe rammen for yderligere vækst og samtidig optimere logistikprocesserne. Moderne lagerteknik til automobildele Det nye m2 store distributionscenter, som Caterpillar Logistics driver for Quinton Hazell (QH) Automotive, har nu været i drift problemfrit i 12 måneder. Centret i Leicestershire blev indrettet med topmoderne lagerteknik fra SSI Schäfer, England. Quinton Hazell producerer markedsorienterede sliddele af høj kvalitet til ansete bilproducenter. Fabrikken i Hinckley er opdelt i to forskellige områder, hvor der i alt kan lagres dele. I det første område befi nder der sig en 10 meter høj pallereol (PR 600) med mere end pallepladser. Det andet område består af et hyldereolanlæg i fl ere etager (R 3000) og er beregnet til lagring af smådele. Her er der opnået en lagerkapacitet på mere end m 3 på et samlet areal på bare 880 m2. 12

13 Lagerteknik Logistikcentret er opdelt i fem forskellige afsnit til lagring af forskellige artikler: et grenreol-lager, et bredgangslager, et smalgangslager, et miniloadlager med en kapacitet på op til beholdere samt en dybdestablingsreol. Der er til enhver tid adgang til artikler. Vi har opfyldt vores målsætning gennem vores samarbejde med SSI Schäfer, fortæller Bernd Gürtler, Senior Manager Logistics Services ved Big Dutchman. Bernd Gürtler (til venstre), Senior Manager Logistics Services ved Big Dutchman sammen med Ralph Schließer, salgsleder for Bremen, hos SSI Schäfer Mere kapacitet til Ferrari-reservedele Superformance reservedelsspecialist for Ferrari og andre stærke, italienske bilmærker udvidede sin lagerkapacitet for at forøge sin beholdning af automobildele. SSI Schäfer, England, udvidede lageret med en alsidig hyldereol (R 3000). Det nye reolsystem optager den aktuelle beholdning, forøger virksomhedens lagerkapacitet med 54 % in m2 og med 99 % målt i m 3. Samtidig har lageret talrige udvidelsesmuligheder for fremtidig vækst. Lagerudvidelsen i de nye haller medfører et ca. 6 gange så stort lagerareal end det var muligt at opnå i de gamle haller. Med SSI Schäfer har vi fremtidigt muligheden for at udvide vores reservedelslager og tilbyde vores kunder en bedre service, siger Colin Sowter, direktør for Superformance. 13

14 Automotive Intelligent lagerstruktur til international ekspansion Valget faldt på et fleksibelt hyldereolanlæg i to etager, hvor tildeling af lagerplads foregår ved hjælp af locator -teknik, da SSI Schäfer, Neunkirchen, indrettede reservedelsleverandøren Diederichs Karosserieteiles europæiske centrallager. På et samlet areal på ca m2 medfører hyldereolsystemet R 3000 i to etager et yderligere lagerareal på m2, som udnyttes effektivt ved hjælp af locator -teknik. Takket være optimeret lagring af artiklerne forbedres plukketiden med 30 til 50 %. Takket være hyldereolsystemet og locator -teknikken fra SSI Schäfer har vi nu et fl eksibelt system og en effektiv lagerstrategi for et lager med konstant vækst, udtaler forretningsfører Jan- Christian Diederichs. Mere end et reolsystem SSI Schäfer, Neunkirchen, overbeviste Linde-forhandleren Schrader Industriefahrzeuge med planlægningen og indretningen af et kompaktlager med locator -teknik. Det nye lager er ca. 250 meter langt. Med 320 skuffer, indsatskasser, ca. 580 normale hylder og mere end 160 specialhylder har lageret kapacitet til artikler. For at opnå en effektiv, optimeret plukning og en optimal udnyttelse af hyldepladsen, valgte Schrader at udnytte SSI-kompaktlagerprincippet og benytte locatorer. På trods af den større beholdning er det lykkedes os næsten at fordoble vores plukkeydelse fra 90 til 160 pick om dagen, takket være locator -teknik, omstrukturering af processerne og den nye lagerindretning, udtaler lagerleder Thomas Hurdelhey. 14

15 Automotive Perfekt service hos BMW BMW Group Australia har gennem de sidste 10 år oplevet en fase med fantastisk vækst. Den tydelige stigning i afsætningen medførte en forøgelse af varebeholdningen på BMW-lageret fra dele i 1997 til dele i år For også i fremtiden at kunne yde en premium-kundeservice, følger BMW twin warehouse -strategien. Et nyt National Distribution Centre (NDC) i Sydney og et separat lager i Melbourne skal hjælpe virksomheden med at efterkomme det stigende behov for reservedele. Lagersystemer til hurtige forbindelser hos Eurostar SSI Schäfer, England, udviklede, leverede og installerede et helt nyt lagersystem til det nye Eurostar Engineering Centre Temple Mills i London. Trafi kselskabet er en sammenslutning af britiske, franske og belgiske jernbanevirksomheder. Eurostars højhastighedstog forbinder London med både den franske og den belgiske hovedstad på ca. 2 timer. I den nye 400 meter lange bygning befi nder der sig nu foruden en pallereol (PR 600) også et hyldehøjlager (R 7000) såvel som grenreoler og mezzaniner fra SSI Schäfer. Miniloadlageret og mezzaninen er henholdsvis 8 og 5,5 meter i højden og opdelt i to afsnit. Reolsystemet R 7000 har den rigtige felt- og hyldebelastning til Eurostars behov. Ved konstruktionen af pallereolen PR 600 blev der taget højde for de særlige krav der stilles ved lagring af togdele. SSI Schäfer opbyggede reolsystemet med en feltlast på 25 tons. I Sydney indrettede SSI Schäfer det m2 store NDC med et hyldereolsystem (R 3000), en belyst mezzaninplatform og et sprinkleranlæg. Med det nye NDC og lageret i Melbourne kan BMW nu levere 95 % af dagens ordrer allerede næste morgen. Ungarske reservedele til lastbiler på 24 timer PACCAR, en af verdens største lastbilsproducenter, valgte SSI Schäfer, Ungarn, som leverandør af indretningen til sit nye østeuropæiske distributionscenter i Ungarn. Målsætningen var at indrette et lager til lastbilsreservedele, som muliggjorde udlevering af ordrer inden for 24 timer efter at bestillingen modtages. SSI Schäfer installerede gren-, palle-, hylde-, gennemløbs- og mobile pallereoler på lagerets m2 store areal. Indretningen af lageret blev gennemført på en måned. 15

16 Drikkevare-logistik Mælkeprodukter i Schäfer-reoler I Thailand forsyner Friesland Foods Foremost markedet med mælkeprodukter. På grund af det konstant voksende sortiment, besluttede mælkeleverandøren sig for at udvide sit lager. Det projekt overlod man til SSI Schäfer, Thailand. Intralogistik-specialisten udstyrede mælkeleverandøren med et kanallager til lagring af omfangsrige dele. Materialer i mindre mængder lagres derimod i en konventionel pallereol. Begge lagersystemer har et areal på hver 560 m2. kortnyt Udmærkelse for livsværk Ved LOG.LEO Awards 2008 i Dubai modtog Geoff Wheatley, regionsdirektør for Mellemøsten og Afrika for SSI Schäfer, en udmærkelse for sit livsværk efter 40 år i branchen. Både lagring og plukning forløber nu hurtigere og mere effektivt. Mere i kassen med WAMAS Getränke Wüllner, Bielefeld, har leveret drikkevarekasser til specialforretninger, drikkevareforhandlere og levnedsmiddelhandlen i næsten 100 år. For at leve op til kravene på markedet, besluttede Wüllner sig for at indføre lagerstyringssystemet WAMAS fra Salomon Automation, Friesach/Graz. Det nye lagerstyringssystem optimerer kapacitetsudnyttelsen på lageret og tager højde for de enkelte artiklers forskellighed under indlagringen. Lageropgørelsen, som foregår online, udarbejder aktuelle og pålidelige oplysninger om beholdningen, hvilket medfører en større leveringsdygtighed, automatisk opfyldning og løbende opgørelse af beholdningen. Mariam Al Afridi, Operations and Marketing Senior Manager i Dubai, overrakte prisen til Geoff Wheatley Denne Lifetime Achievement Award gives til mennesker, som har arbejdet i logistik- eller supply chain-branchen i mindst 20 år og bidraget væsentligt til branchens vækst. Vinderne blev nomineret og udvalgt online på LOG.Middle Easts website. Messer og kongresser TRANSPORT LOGISTIC München maj MATERIAL HANDLING Dubai 31. maj 2. juni HI09 Herning september MOTEK Stuttgart september FACHPACK/LOGINTERN Nürnberg 29. sept okt. BVL KONGRESS Berlin oktober SSI Schäfer-arrangementer SSI AUTOMATION KONGRESS CZ-Olomouc 20. maj SSI AUTOMATION KONGRESS Dubai 4. juni SSI AUTOMATION KONGRESS Skt. Petersborg 26. august SSI LOGISTICA09 Graz september SSI GETRÄNKE FORUM09 Giebelstadt 8. oktober Impressum update Udgiver og ansvarlig for indholdet: SSI SCHÄFER / FRITZ SCHÄFER GMBH D Neunkirchen Public Relations / Redaktion: Julia Windmüller SSI SCHÄFER A/S Ved Stranden 1 DK-9560 Hadsund Tel. +45 / Fax +45 / SSI SCHÄFER FRITZ SCHÄFER GMBH Fritz-Schäfer-Straße 20 D Neunkirchen Tel. +49 / (0) / 70-1 Fax +49 / (0) / SSI SCHÄFER NOELL GMBH i_park Klingholz D Giebelstadt Tel. +49 / (0) / Fax +49 / (0) / SSI SCHÄFER PEEM GMBH Fischeraustraße 27 A-8051 Graz Tel. +43 / (0)3 16 / Fax +43 / (0)3 16 / SALOMON AUTOMATION GMBH Friesachstraße 15 A-8114 Friesach Tel. +43 / (0) / Fax +43 / (0) / update mm 4/ Trykt i Tyskland af Druckerei Hachenburg SSI SCHÄFER Med forbehold for tekniske ændringer af alle viste produkter. Med forbehold for trykfejl.

Mobilreol til opbevaring af dæk og hjul Maksimal lagerkapacitet og sikker håndtering

Mobilreol til opbevaring af dæk og hjul Maksimal lagerkapacitet og sikker håndtering Mobilreol til opbevaring af dæk og hjul Maksimal lagerkapacitet og sikker håndtering Maksimal udnyttelse af lagerkapaciteten og øget effektivitet Optimal og korrekt opbevaring af dæk og hjul giver maksimal

Læs mere

Småvaregennemløb. Effektiv kombination af opbevaring og pluk

Småvaregennemløb. Effektiv kombination af opbevaring og pluk A Member of the Constructor Group Småvaregennemløb Effektiv kombination af opbevaring og pluk SMÅVAREGENNEMLØB ERGONOMISK ADGANG TIL FLEST MULIGE PRODUKTER PÅ EN GANG Kortere distancer er lig med tidsbesparende

Læs mere

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele Fordele Lagerautomat LogiMat Ergonomisk og effektivt system til lagring og pluk af smådele Dine fordele: SSI SCHÄFERs LogiMat

Læs mere

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande

A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL. Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande A Member of the Constructor Group LANGSPÆNDSREOL Effektiv opbevaring af specielle og tunge genstande Langspændsreol Stærk, holdbar og alsidig - Langspændsreoler giver dig helt nye muligheder for opbevaring

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

A Member of the Constructor Group. LAGERAUTOMATER Øger effektiviteten og overblikket på dit lager

A Member of the Constructor Group. LAGERAUTOMATER Øger effektiviteten og overblikket på dit lager A Member of the Constructor Group LAGERAUTOMATER Øger effektiviteten og overblikket på dit lager Forøg produktiviteten med lagerautom 2 ater fra Constructor Constructor lagerautomater er skræddersyet og

Læs mere

S90 - småvarereoler til effektiv opbevaring

S90 - småvarereoler til effektiv opbevaring S90 - småvarereoler til effektiv opbevaring Enkel konstruktion med et utal af muligheder S90 er et stærkt, stabilt og utroligt alsidigt system til opbevaring af småvarer. Det klassiske design kan tilpasses

Læs mere

Silver, det stærkeste og mest alsidige reolsystem til opbevaring af paller

Silver, det stærkeste og mest alsidige reolsystem til opbevaring af paller Silver, det stærkeste og mest alsidige reolsystem til opbevaring af paller Med Silver pallereol opnås optimal bæreevne og holdbarhed Selvfølgelig har formålet med udviklingen af Silver pallereol været

Læs mere

update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal

update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal Toptema Automotive Levnedsmiddellogistik Ny shuttle-løsning: Schäfer Orbiter System Skræddersyede indsatskasser til Bosch Carlsberg: Stor kapacitet til at slukke

Læs mere

Kardex Remstar Horizontal En effektiv løsning til hurtig lagring og pluk

Kardex Remstar Horizontal En effektiv løsning til hurtig lagring og pluk Standard Solutions Horizontal Carousel Kardex Remstar Horizontal En effektiv løsning til hurtig lagring og pluk Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal: Spar tid med hurtig, direkte og pålidelig

Læs mere

Løsninger til effektiv plukning fra Kardex. Effektive pluk med Kardex. Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR.

Løsninger til effektiv plukning fra Kardex. Effektive pluk med Kardex. Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR. Løsninger til effektiv plukning fra Kardex Effektive pluk med Kardex Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR nyt modulær e n k e l fleksibel Løsninger til effektiv plukning

Læs mere

A Member of the Constructor Group HI280 SMÅVAREREOL. Fleksibilitet der passer til jeres behov

A Member of the Constructor Group HI280 SMÅVAREREOL. Fleksibilitet der passer til jeres behov A Member of the Constructor Group HI280 SMÅVAREREOL Fleksibilitet der passer til jeres behov HI280 Småvarereol: Fleksibilitet der passer til jeres behov HI280 er ideel til småvarepluk, uanset om det drejer

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik

God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik God Logistik på Hospitaler - Forudsætninger for moderne logistik Forretningsmuligheder i Sygehusbyggeriet Spor 2: Teknologi og Service Udvikling Odense 6. oktober 2011 1 Hvem er vi? Operationelle, rådgivende

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

stanse-, plast- og støbeværktøjer

stanse-, plast- og støbeværktøjer Din pålidelige partner indenfor stanse-, plast- og støbeværktøjer Vi leverer stålforme Vores virksomhed er førende på verdensplan inden for standard normdele. Mere end 10.000 faste kunder over hele verden

Læs mere

Koncernmagasin. Nr. 1 2011 / 17. Toptema 2 Bestpractice detailhandel 8 Virksomhedsnyheder 4. dm: Gnidningsløs varestyring hos materialisten

Koncernmagasin. Nr. 1 2011 / 17. Toptema 2 Bestpractice detailhandel 8 Virksomhedsnyheder 4. dm: Gnidningsløs varestyring hos materialisten Nr. 1 2011 / 17 Koncernmagasin Toptema 2 Bestpractice detailhandel 8 Virksomhedsnyheder 4 dm: Gnidningsløs varestyring hos materialisten Baur: Økonomisk anvendelse af uudnyttet rumhøjde Nyt websted giver

Læs mere

update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal

update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal update SSI SCHÄFER-gruppens kundejournal Toptema: Grøn logistik Innovative produkter Bestpractice detailhandel Produktnyheder Spar på driftsomkostningerne med Intercept -teknologi JYSK: Hjemlig hygge Lagerautomatisering

Læs mere

Case Story. Qubiqa leverer avanceret plukkelager til norsk kontorforsyning, 2012

Case Story. Qubiqa leverer avanceret plukkelager til norsk kontorforsyning, 2012 Case Story Qubiqa leverer avanceret plukkelager til norsk kontorforsyning, 2012 Kunden & deres krav Kundebeskrivelse Norske Wittusen & Jensen leverer alle former for kontorartikler og dagligvarer til kontoret,

Læs mere

A Member of the Constructor Group DÆKOPBEVARING. Småvarereol Pallereol Dækreol

A Member of the Constructor Group DÆKOPBEVARING. Småvarereol Pallereol Dækreol A Member of the Constructor Group DÆKOPBEVARING Småvarereol Pallereol Dækreol Vore løsninger til opbevaring af dæk fokuserer på effektivitet, kvalitet og ergonomi Lad os øge effektiviteten på jeres lager

Læs mere

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL

SUPER 1/2/3. FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. DEN FLEKSIBLE LAGERREOL SUPER 1/2/3 DEN FLEKSIBLE LAGERREOL FULD JUSTERBAR Hyldebelastning 180-480 kg. Højde op til 10 meter. Levering dag til dag. Reoler A/S - Bakkegårdsvej 501-3050 Humlebæk - Telefon 4919 2122 - info@reoler-as.dk

Læs mere

FOREG REOLSYSTEMER ALT I SKØNNESTE ORDEN!

FOREG REOLSYSTEMER ALT I SKØNNESTE ORDEN! FOREG REOLSYSTEMER ALT I SKØNNESTE ORDEN! Så meget ORDEN skal der være. 2 Arkivalier skal kunne fi ndes hurtigt og sikkert. Derfor er overblik og klar struktur ikke kun et ønske, men en dagligdags nødvendighed.

Læs mere

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Nr. 1 2014 / 23. Medicinalindustrien Toptema. Salus: Forbilledlig brancheløsning. globale hjælpeaktioner

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Nr. 1 2014 / 23. Medicinalindustrien Toptema. Salus: Forbilledlig brancheløsning. globale hjælpeaktioner Nr. 1 2014 / 23 Koncernmagasin Medicinalindustrien Toptema Levnedsmidler Hjælpeorganisationer Salus: Forbilledlig brancheløsning 4 Gerolsteiner: Drikkevarelogistik 9 Unicef: Omdrejningspunkt for 12 på

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

Vi kan mere, end du aner...

Vi kan mere, end du aner... Vi kan mere, end du aner... VI KAN MERE END DU ANER... Lokal forankring. Global rækkevidde. Logitrans blev grundlagt i 1940 i en lille smedje og har en lang og traditionsrig historie bag sig. I dag er

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Lær at elske af- og sporstikning

Lær at elske af- og sporstikning Lær at elske af- og sporstikning Og oplev en optimeret produktion med intelligente, pengebesparende løsninger Med sin mangfoldighed af bearbejdningsoperationer og talrige applikationstilpassede værktøjer

Læs mere

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN

SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN SYSTEM DIVISION DIN INNOVATIVE OG KOMPETENTE LOGISTIKPARTNER NATIONALE OG INTERNATIONALE TRANSPORTER FOR BYGGEINDUSTRIEN VI KENDER BYGGEINDUSTRIENS SÆRLIGE BEHOV FOR PRÆCISION OG NØJAGTIGHED Markedet for

Læs mere

C-WIS Warehouse Intelligence System

C-WIS Warehouse Intelligence System A Member of the Constructor Group Logistics - WIS C-WIS Warehouse Intelligence System Lageret er det synlige sted, hvor alle de forkerte beslutninger ender C-WIS Warehouse Intelligence System C-WIS Lageroptimering,

Læs mere

www.ssi-schaefer.dk Effektivitet Koncernmagasin Bestpractice detailhandel Toptema Nr. 3 2011/19 Coop: Intelligente plukkestrategier

www.ssi-schaefer.dk Effektivitet Koncernmagasin Bestpractice detailhandel Toptema Nr. 3 2011/19 Coop: Intelligente plukkestrategier Nr. 3 2011/19 Koncernmagasin Toptema New Wave: Systemplanlægning uden data Bestpractice 2 4 Produktnyheder 15 detailhandel Coop: Intelligente plukkestrategier SSI Order Verifier den fuldautomatiske inspektør

Læs mere

Rullebanereoler - løsningen til produkter med hurtig omsætning PALLETFLO RULLEBANEREOLER

Rullebanereoler - løsningen til produkter med hurtig omsætning PALLETFLO RULLEBANEREOLER Rullebanereoler - løsningen til produkter med hurtig omsætning PALLETFLO RULLEBANEREOLER Først Ind Først Ud (FIFO) eller Sidst Ind Først Ud (LIFO) - med PALLETFLO er pallerne altid tilgængelige Et gennemløbslager

Læs mere

SUCCES til dig FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT

SUCCES til dig FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT SUCCES til dig FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG WELTWEIT EN EINVIRKSOMHED UNTERNHEMEN AUF for dig ERFOLGSKURS. Siden grundlæggelsen for ca. 10 år siden, har GGM Gastro International GmbH skabt sig et navn i

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

A Member of the Constructor Group. Lager- og arkivindretning. HI280 Småvarereol. Stålreolen der er skræddersyet til håndtering af smådele

A Member of the Constructor Group. Lager- og arkivindretning. HI280 Småvarereol. Stålreolen der er skræddersyet til håndtering af smådele A Member of the Constructor Group Lager- og arkivindretning HI280 Småvarereol Stålreolen der er skræddersyet til håndtering af smådele HI280 Småvarereol Småvaresystem HI280 Komponenthåndtering og opbevaring

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Link arkivreoler til kontor, arkiv og let lager

Link arkivreoler til kontor, arkiv og let lager Link arkivreoler til kontor, arkiv og let lager International Sales Division for Link 51 Link arkivreoler Systemet med hundredvis af muligheder Lukkede og åbne gavle til alle formål. Let monterbart tilbehør

Læs mere

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Nr. 1 2013 / 21. Toptema Bilbranchen Medicinalindustrien. transport helt enkelt.

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Nr. 1 2013 / 21. Toptema Bilbranchen Medicinalindustrien. transport helt enkelt. Nr. 1 2013 / 21 Koncernmagasin Toptema Bilbranchen Medicinalindustrien Ostermann: Automatisering til kanter og beslag 4 Porsche: Lodret 10 Pharmapool: Levering 16 transport helt enkelt inden for et døgn

Læs mere

Region Midtjylland Professionel vareforsyning Dimensionering af regionslager

Region Midtjylland Professionel vareforsyning Dimensionering af regionslager Region Midtjylland Professionel vareforsyning Dimensionering af regionslager Marts 2017 Forsyningsstrategi i Region Midtjylland I samarbejde med Region Midtjylland har EY i efteråret 2015 bistået med udarbejdelse

Læs mere

SIKRE LOGISTIKLØSNINGER

SIKRE LOGISTIKLØSNINGER SIKRE LOGISTIKLØSNINGER BEDRE AFLÆSNINGSPROCES At finde den bedste løsning handler ikke kun om produkter det handler om tillid Find den bedste løsning til af- og pålæsning af løst lastet gods Når produktflowet

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde

HI280 Småvarereol. Fleksibilitet der passer til jeres behov. Bruynzeel Storage Systems A/S Københavnsvej 81 DK-4000 Roskilde HI280 Småvarereol Fleksibilitet der passer til jeres behov 1 2 Altid en løsning til jeres specifikke behov Alle virksomheder har særlige behov og krav, når der skal indrettes lager til opbevaring og håndtering

Læs mere

ArteStore Terra, udtræksramme til malerier kører på skinner, der er fastgjort til gulvet. gulvkonstruktion

ArteStore Terra, udtræksramme til malerier kører på skinner, der er fastgjort til gulvet. gulvkonstruktion Museumsindretning 2 ArteStore Terra, udtræksramme til malerier kører på skinner, der er fastgjort til gulvet med formaldehydfri gulvkonstruktion Museum Indretning CONSTRUCTOR Opbevaring er en del af vor

Læs mere

www.ssi-schaefer.dk Koncernmagasin Nr. 2 2011/18 Toptema 2 Bestpractice detailhandel 7 Virksomhedsnyheder 23

www.ssi-schaefer.dk Koncernmagasin Nr. 2 2011/18 Toptema 2 Bestpractice detailhandel 7 Virksomhedsnyheder 23 Nr. 2 2011/18 Koncernmagasin Toptema 2 Bestpractice detailhandel 7 Virksomhedsnyheder 23 En verden af effektivitet præsenteret på CeMAT 2011 Schwab: Perfekt samspil for funklende barneøjne ECO tech-klapkassen

Læs mere

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Udgave 2/2013. Toptema Industri Automobil. 4 SMA: Klar til. 12 Volkswagen: soltidsalderen

Koncernmagasin. www.ssi-schaefer.dk. Udgave 2/2013. Toptema Industri Automobil. 4 SMA: Klar til. 12 Volkswagen: soltidsalderen Udgave 2/2013 Koncernmagasin Toptema Industri Automobil JYSK: Stort omdrejningspunkt i Østeuropa 4 SMA: Klar til 12 Volkswagen: 15 soltidsalderen Nye kasser i aktion www.ssi-schaefer.dk Leder Indhold Kære

Læs mere

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow

KONE Care TM Individuel Vedligeholdelse fordi forebyggelse er bedre end reparation. Dedicated to People Flow fordi forebyggelse er bedre end reparation Dedicated to People Flow KONE CareTM Begrænset udgift Individuelt tilpasset vedligeholdelse for din KONE elevator Ubegrænset værdi og frihed... Kunder har forskellige

Læs mere

A Member of the Constructor Group. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller

A Member of the Constructor Group. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller A Member of the Constructor Group P90 pallereol Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller P90 Pallereol P90 pallereol Vi tager kvalitet og effektivitet til nye højder 02 Indeks ISO-certificeret

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

MAKING HARD WORK EASY

MAKING HARD WORK EASY MAKING HARD WORK EASY Det skal være nemt for dig at passe på dine medarbejdere. Som leverandør af ergonomiske produkter er vi eksperter i optimal indretning af arbejdspladser. På denne måde hjælper vi

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner 2006 2001 Ingemann Maskinfabrik fik i 2007 tildelt DS Håndværk & Industris Erhvervspris 2007 - og blev i årene 2001 og 2006 udråbt som Gazelle virksomhed af dagbladet

Læs mere

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN - dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN Fakta om Logistikparken Projekt: Lagerbygninger, terminaler og administrationsbyggeri Bebygget areal: Total: 106.000 m 2,, heraf 5000 m 2 kontorer 101.000 m 2 lager

Læs mere

Vejledning i brug af. Meusburger Portal

Vejledning i brug af. Meusburger Portal Vejledning i brug af Meusburger Portal 1. Indhold 2 General Information Portalen er tilgængelig i alle Meusburger Website Sprog. Log-in er tilgængelig for alle brugere efter afslutningen af registreringen.

Læs mere

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog

Effektivisering og automatisering af lagerressourcer med Optilog Effektivisering og automatisering af lagerressourcer Optilog er det ideelle styringsværktøj til lager- og logistikafdelinger i produktions- og handelsvirksomheder. Optilog er først og fremmest beregnet

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT & LOGISTIK TRANSPORT & LOGISTIK Hos ALSO mestrer vi både at levere paller til et centrallager og enkelte pakker direkte til kunden i en webshop og hvis en vare er bestilt inden kl. 16.30 til levering i Danmark, sikrer

Læs mere

Mejerisektoren - Mælk

Mejerisektoren - Mælk Working Class Food Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - Mælk Effektiv og fleksibel: - Pakning - Bila Milk Packer - Palletering Pakning Effektivt Ensartet Fjerner EGA Pakning af mælk

Læs mere

Vi vil være din fokuserede leverandør

Vi vil være din fokuserede leverandør Fusion og ny struktur hos din kontorforsyning og emballageleverandør Vi vil være din fokuserede leverandør OneCompany A/S Det handler om at fokusere - og blive dygtigere Både Redoffice I.K. og KD Gruppen

Læs mere

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET LAGER ENKEL OG EFFEKTIV LAGERSTYRING MED LITTLEBEACON LAGER The new approach to software LittleBeacon CASESTORY NDS er en af de førende leverandører af software løsninger til betalingstv (pay-per-click).

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der...

lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der... lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der... Nå dine mål med fuld fleksibilitet Vil du have friheden til at kunne ændre bygningens indretning? Har du behov for at

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4.500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY IMAGEBROCHURE DK PERFORMANCE FOR SIMPLICITY 2 FORRETNINGSLEDELSE PERFORMANCE FOR SIMPLICITY Dr. Sven Bär Administrerende direktør ESYLUX GmbH Peter Kremser Administrerende direktør ESYLUX GmbH Mareks Peters

Læs mere

EMBALLAGE-KLASSIKERE! Bølgepapkasser..de 45

EMBALLAGE-KLASSIKERE! Bølgepapkasser..de 45 Bølgepapkasser.de 45 Bølgepapkasser Bølgepap produceres idet bølgepapir og dækpapir limes sammen åbenbølge enkeltbølge dobbeltbølge tripelbølge De hyppigste bølger kan man skelne således: bølge bølgedeling

Læs mere

LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET

LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET LØFTEVOGNE - MULIGHEDER & EFFEKTIVITET VI EFFEKTIVISERER ARBEJDSPROCESSER MED INTELLIGENTE LØFTE- OG TRANSPORTLØSNINGER 0M HOVMAND ( KUNDER ) Vores udstyr, mobile batteridrevne løfteenheder - vi kalder

Læs mere

Inventarløsninger - til trælastbranchen -

Inventarløsninger - til trælastbranchen - Inventarløsninger - til trælastbranchen - Wica systems programomfatter: Pallereoler, Dybdestabling, Maxipacker, Rullebaner, Udtræksenhed, Grenreoler, Trælagringsreoler, Lagerreoler, Påkøringsbeskyttelse,

Læs mere

MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING

MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING MERE ORDEN BEDRE ARBEJDSMILJØ ØGET INDTJENING Effektivt palleflow - ingen manuel håndtering af paller Dit udbytte med PALOMAT Orden og pladsbesparelse Optimeret palleflow Forbedret arbejdsmiljø Reducerede

Læs mere

Intelligent lys til lagerog produktionsområder

Intelligent lys til lagerog produktionsområder GreenWarehouse Lager og produktion Intelligent lys til lagerog produktionsområder Et fleksibelt, intelligent og energibesparende system 1 Lidls distributionscenter, Heerenveen, Holland 2 Én perfekt pakke

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com

MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com MAFELL AG Postfach 11 80 D-78720 Oberndorf a. N. Telefon +49 74 23/8 12-114 Fax 8 12-102 E-Mail export@mafell.de www.mafell.com DuoDyvler DD 40 P PowerMAX Best.-nr. 916010 DuoDyvler DD 40 G MaxiMAX Best.-nr.

Læs mere

SIGMA AIR UTILITY Køb kun trykluften!

SIGMA AIR UTILITY Køb kun trykluften! SIGMA AIR UTILITY Køb kun trykluften! SIGMA AIR UTILITY Køb kun trykluften Forestil dig, at din nye trykluftforsyning ikke koster dig en krone i investeringer. Du behøver ikke at røre ved hverken egen-

Læs mere

Færch Plast Holstebro, Danmark

Færch Plast Holstebro, Danmark LOGIA WMS LOGIA WMS case story Holstebro, Danmark Fakta 90 m 2 50 brugere 5 holds skift 24/7 Lager- og logistiksituation er Europas førende producent af plast-emballage til færdigretter. Virksomheden har

Læs mere

Bringing home. value

Bringing home. value Bringing home value velkommen til actonas med actona company som samarbejdspartner åbner der sig en helt ny møbelverden. vores vision er, sammen med vore leveran-dører, medarbejdere, detailforhandlere

Læs mere

BITO Lagervarer 2015. Alle varer er på lager og klar til hurtig levering

BITO Lagervarer 2015. Alle varer er på lager og klar til hurtig levering BITO Lagervarer 2015 Alle varer er på lager og klar til hurtig levering indhold SMÅVAREREOLER 1-2 SK KASSER // KOMPLETTE REOLER 3-4 KANBANREOLER TIL C-DELE 5-6 RK KASSER // KOMPLETTE REOLER 7-8 PALLEREOLER

Læs mere

Challenger 45. Robust konstruktion og hurtig gruppeudgang. GEA Farm Technologies Det rette valg. GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge

Challenger 45. Robust konstruktion og hurtig gruppeudgang. GEA Farm Technologies Det rette valg. GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge Challenger 45 Robust konstruktion og hurtig gruppeudgang GEA Milking & Cooling WestfaliaSurge GEA Farm Technologies Det rette valg. Challenger 45 gruppevis større ydelse og større udbytte! Maksimale ydelser

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige 195 TILBAGEBETALINGSTID DAGE GENNEMSNITLIG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter-1.aspx Robotter endelig indenfor din rækkevidde

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller P90 Pallereol P90 pallereol Vi tager kvalitet og effektivitet til nye højder 02 Indeks ISO-certificeret

Læs mere

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design Kan leveres fra 1. september 2015 Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design. Geberit AquaClean Mera løfter niveauet for douchetoiletters

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

ScanMo reoler For moduler og hylder

ScanMo reoler For moduler og hylder Byrum ScanCell vogne Åbne kørestel Transport vogne Skabe ScanMo reoler Moduler ScanMo reoler For moduler og hylder ScanMo Racks Generelt... Monterings vejledning... ScanMo reoler... Mere generelt... Materiale

Læs mere

Styring af testmiljøer almindelig god praksis

Styring af testmiljøer almindelig god praksis White paper Styring af testmiljøer almindelig god praksis Søren Beyer Nielsen Ph.D., M.Sc. Pragmatic Consult A/S v. 1.2 Pragmatic Consult A/S Stadagervej 42 2730 Herlev Danmark Tel: 44 92 23 77 Fax: 44

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Råvarekvalitet Der benyttes altid de bedste råvarer af californiske søde mandler samt smagfulde spanske mandler.

Råvarekvalitet Der benyttes altid de bedste råvarer af californiske søde mandler samt smagfulde spanske mandler. Lige siden etableringen i 1909 har Odense Marcipan haft fokus på marcipan af bedste kvalitet. Løbende er produktpaletten blevet udvidet, og i dag står Odense Marcipan for kvalitet og inspiration til fristende

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Hiab Moffett Medbringertrucks

Hiab Moffett Medbringertrucks Hiab Moffett Medbringertrucks TEKNISKE OPLYSNINGER M9 Hiab Moffett medbringertrucks Lasthåndtering & leveringsløsninger Medbringertrucks er et vigtigt aktiv for succesfulde virksomheder i alle brancher

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad

Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad Praesideo digitalt lydsystem til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg Få alle meddelelserne ud - uanset hvad 2 Praesideo lydsystemer til højttaleranlæg og talevarslingsanlæg fra Bosch Hold offentligheden

Læs mere

SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet

SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet E MPOWERING YOUR BUSINE SS SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet www.toyota-forklifts.dk SERVICE SOLUTIONS Vores engagement giver dig ro i sindet Som man kan forvente af verdens førende

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere.

Maskininvesteringer. - Gør det rigtigt fra starten. Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. Maskininvesteringer - Gør det rigtigt fra starten Lad os samarbejde om at afbetale din maskine. Meget hurtigere. På 12 minutter kan du spare 12 måneder Hvis du overvejer at købe en ny maskine, skulle du

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Vi lever og brænder for faget. randører

Vi lever og brænder for faget. randører GROSSISTVAREVIRKSOMHED & DISTRIBUTØR Vi lever og brænder for faget samt sætter en stor ære i kundernes samarbejde med os. Vi stræber derfor vedholdende og dynamisk efter at opfylde vores kunders behov

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere www.socosystem.com Palletering Indholdsfortegnelse Palleteringsrobotter Singlerobot Side 1 Komplet én-mands pakkeplads. Modulrobot Side 2 Modulrobotten har

Læs mere