Ny oliemølle. Majs til modenhed trives på marginaljord. DLG og Dragsbæk går sammen om PureOil Side 2. Søerne vil have kokos Side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny oliemølle. Majs til modenhed trives på marginaljord. DLG og Dragsbæk går sammen om PureOil Side 2. Søerne vil have kokos Side 5"

Transkript

1 Dansk maltbyg ender i japanske øl Side 3 Søerne vil have kokos Side 5 Årets høst i proteiner Side 4 DLG og Dragsbæk går sammen om PureOil Side 2 NR OKTOBER 2010 Ny oliemølle DLG og HaGe har overtaget oliemøllen Emerald i Neuenbrandenburg. Det styrker koncernen på flere måder Side 2 Majs til modenhed trives på marginaljord Sønderjyde har flere års erfaring med at dyrke majs til modenhed på nogle høje sandjorder. Det giver nemlig 12 ton pr. ha, mens vårbyggen kun giver 35 hkg. Samtidig forlænger majsen høstsæsonen. Fortsættes på side 5 Foto: Ole Joern Karl Peter Mauritzen, der i år dyrker 20 af sine 50 ha majs til modenhed.

2 / 8. OKTOBER 2010 leder koncernnyt DLG Food og Dragsbæk Gruppen i nyt samarbejde Automatisering styrker Kongskilde Af administrerende direktør Asbjørn Børsting Konkurrencekraft og kvalitet er nøgleord inden for maskinbranchen. Det gælder også i perioder, hvor den generelle efterspørgsel på nye landbrugsmaskiner er præget af pressede indtjeningsvilkår i primærlandbruget på de markeder, hvor vi opererer. Kongskilde har midt i udfordringerne udvist rettidig omhu og fokuseret på at optimere produktionsprocesserne. Det blev aktualiseret på Överum i Sverige, i Kutno i Polen og i overflytningen i foråret, hvor Kongskilde flyttede den finske produktion til Sverige og Polen. I Kutno kunne vi sidste år indvie nye produktionsfaciliteter. Den udvidelse gav muligheder for at optimere produktionen samtidig med, at vi kunne udvide sortimentet med dele af den finske produktion. Kongskilde Polen har i de seneste par år gennemført en samlet investering på godt 80 mio. kr., hvoraf halvdelen finansieres af EU-midler til teknologiudvikling. Ny teknologi rykker således ind i produktionshallen i Kutno. Det gælder bl.a. laserudstyr, som gør det muligt at forarbejde råvarer, som vi ikke kunne tidligere. Produktionen ændrer dermed karakter. Fra at være en svejse- og montagefabrik bliver graden af egenforædling af råvarer nu højnet markant. Det giver nye muligheder for at forbedre lagerstyringen og effektivisere yderligere i produktionen. Når udvidelsen inklusiv nyt reservedelslager er i hus om to år, vil fabrikken i Polen være en af Europas mest moderne. Sammen med Kongskildes øvrige veltrimmede fabrikker i Sverige og Danmark, samt 12 datterselskaber, står virksomheden i dag med en konkurrencekraft, der er gearet til fremtiden. Udgiver: DLG amba, Axelborg, 1503 København V, tlf Fax , Forsidefoto: Team AG Redaktion: Else Damsgaard (ansvhv.) Maria Hamilton Design, produktion og tryk: Landbrugsmedierne Annoncesalg: Else Damsgaard, tlf Alle priser er angivet i DKK eks. moms Vi tager forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Enkelte gange kan der være omtalt varer i DLG-NYT, som kun forhandles i 95 pct. af forretningerne DLG Food og Dragsbæk danner nu et fælles selskab for sammen at markedsføre og udvikle flydende vegetabilske olier til det skandinaviske og tyske marked inden for food service og detailhandel. Den første oktober blev det nye fælles firma, PureOil etableret. DLG Food har købt 50 pct. af Bast I/S, der er et selskab i Dragsbæk Gruppen. PureOil er en naturlig forlængelse af et mangeårigt kunde/leverandørsamarbejde. Det er et yderst spændende samarbejde, som vi ser frem til. Det vil afgjort styrke vores fælles udvikling på området, siger direktør i DLG Food, Torben Harring. Vi skal hele tiden udvikle os innovation og produktudvikling er nøglen til fremtidig vækst. Her vil PureOil spille en betydelig rolle inden for vegetabilske olier, tilføjer Torben Harring. Styrket produktudvikling Også Dragsbæk ser klare fordele i det nye setup, der er kommet på plads. I Dragsbæk ser vi flere gode DLG Food og Dragsbæk Gruppen har sammen stiftet firmaet PureOil pr. 1. oktober 2010 Kort om DLG Food og Dragsbæk Gruppen DLG Food er DLG-koncernens fødevaredivision, med en samlet omsætning på 1,9 mia. kr. Dragsbæk er moderselskab for en gruppe danske og udenlandske selskaber i levneds-middelbranchen. Selskabet har en omsætning på ca. 1 mia. kr. Ny oliemølle styrker koncernen DLG har sammen med datterselskabet HaGe overtaget oliemøllen Emerald, der ligger tæt ved HaGe s foderfabrik i Neubrandenburg. Oliemøllen, der ligger midt i raps-kammeret har en kapacitet på ton. Rapsolien på Emerald forarbejdes til biodiesel-industrien, og rapskagerne fra olieproduktionen kan vi håndtere i vores nuværende setup på foderfabrikken tæt ved. Dertil kommer god logistik ad såvel søvejen som jernbanen, så tiltaget er et givtigt supplement til vores nuværende biodiesel-produktion i Tyskland, siger viceadministrerende direktør Kristian Hundebøll, DLG. Med det nye anlæg får DLG-koncernen en samlet bearbejdningskapacitet på over ton rapsfrø Mindre afhængig -af engrosmarkedet Den nye oliemølle i Mecklenburg Vorpommern betyder, at DLG-koncernen har en samlet bearbejdningskapacitet på over ton rapsfrø. Det svarer til omtrent halvdelen af den raps DLG modtager, og koncernen bliver således mindre afhængig af engrosmarkedet. Det er helt i tråd med vores strategi, at vi vil investere i ny bearbejdningskapacitet på rapsområdet og samtidig blive mindre afhængige af engrosmarkedet. Desuden forventer vi at styrke indtjeningen på området, siger Kristian Hundebøll. Produktionen er fordelt på anlæg hos: DLG Food Oil i Agersted Rapsol i Bandholm muligheder i samarbejdet med DLG Food. Med samarbejdet styrkes vores produktudvikling med basis i en fælles viden om kvalitetsegenskaberne ved oliefrøsorterne og produktionsprocesser, siger adm. direktør Johannes Søndergaard, Dragsbæk Gruppen. DLG Food har som virksomhed stor kompetence inden for rapsolie, og vi har viden om øvrige olietyper, herunder fritureolie. Det er vores intention, at PureOil bliver en væsentlig aktør inden for vegetabilske olier på detailmarkedet, og at vi videreudvikler vores styrker inden for food service, tilføjer Johannes Søndergaard. Det nye selskab, PureOil, bliver ledet af Francis Craik, der hidtil har haft ansvaret for Bast I/S. Hage i Kiel Og nu Emerald i Neubrandenburg. Generelt kan man sige, at olieproduktionen i Tyskland er energibaseret især til biodiesel mens produktionen i Danmark er fødevarebaseret. Det gælder såvel fødevareindustrien som forbrugeren.

3 8. OKTOBER 2010 / SVIN Acid One reducerer medicinforbruget Hos nordjysk svineproducent har Acid One gjort en væsentlig forskel i både slagtesvinestalden, og hos smågrisene. Medicinforbruget er gået én vej nemlig ned. Hos Aage og Valther Haarup har brugen af det flydende tilskudsfoder Acid One gjort en væsentlig forskel. De begyndte at bruge det 1. januar i år, fordi de måtte konstatere, at diarréproblemerne i besætningen fyldte mere, end de skulle. Nu kan de evaluere resultaterne, der er ret entydige. Ud med diarré og medicin Efter vi er begyndt at bruge Acid One i korte intervaller i drikkevandet, er medicinforbruget til smågrisene faldet 30 pct., og hos slagtesvinene er det faldet 70 pct., så det har simpelthen haft den effekt, vi havde brug for, siger Valther Haarup med tilfredshed i stemmen. Efter at Acid One er kommet ind i billedet, har svineproducenten også oplevet, at foderforbruget er faldet lidt, nemlig fra 2,82 til 2,79 FE pr. kg tilvækst. De sparede omkostninger til foder svarer nok nogenlunde til indkøb af Acid One, så vores gevinst svarer fuldt ud til de sparede medicinudgifter. Samtidig er det en god fornemmelse, at sundheden bare er bedre, fortæller Valther Haarup, der også oplever, at det er lettere at passe grisene, når der ikke skal bruges ret meget medicin. Fortyndet danskvand med citrus Når der skal tilsættes Acid One til vandet, er det ifølge Valter Haarup fra Aarestrup har fået gode resultater med Acid One. Valther Haarup vigtigt, at der etableres et doseringsanlæg med et påmonteret vandur, så grisene også får adgang til rent drikkevand. Det er ikke meget tilskudsfoder, der skal tilsættes, Kort om Acid One for at vandet har den ønskede ph på 4,5. For at sikre korrekt ph måler de ph, hver gang de skifter dunk. Den rigtige blanding er med hans egne ord en fortyndet danskvand med citrussmag. Smagen er karakteristisk, Kort om bedriften Svineproducent Aage Haarup har 500 søer i full-line produktion på gården ved Aarestrup i Støvring-området. Sønnen Valther Haarup er med i driften. Bruger hjemmeblandet foder til søer og smågrise. Køber færdigfoder til slagtesvin. Driver 265 ha inkl. forpagtninger. Tre medarbejdere Det består af mælke-, myre- og benzoesyre. Er et flydende tilskudsfoder og opblandet i vand er det teknisk set et vådfoder. Kræver ikke HACCP. men det er lugten i stalden ikke. Det hænger sammen med, at lugten af ammoniak aftager i stalden, når vi tilsætter Acid One. Når dunken er tom, kan vi så lugte ammoniakken i stalden igen, pointerer Valther Haarup. planteavl AFGRØDER Til venstre ses en plante, der er behandlet med Juventus 90 og i højre side en ubehandlet plante. Giv vinterrapsen mulighed for at overvintre Det er vigtigt, at vinterrapsens overvintringsmuligheder optimeres, inden vinteren starter. Det betyder, at der bør tilføres de nødvendige mikronæringsstoffer og, at der muligvis skal foretages en vækstregulering. Af Niels Lund Nielsen, planteavlskonsulent, AgroTeam Mange vinterrapsmarker er præget af det meget våde vejr før og efter etableringen i august. Det er derfor ekstra vigtigt at hjælpe rapsplanterne godt i gang inden vinteren. Vinterrapsen har brug for en afbalanceret tilførsel af næringsstoffer, herunder ikke mindst mikronæringsstoffer. Blandt andet har vinterrapsen brug for ca 400 gram. bor pr. ha, hvoraf de 100 gram. bør tilføres om efteråret. Vinterraps med et fornuftigt udbyttepotentiale kan derfor med fordel tilføres 10 kg EPSO Microtop pr. ha på rapsens bladstadie 4-6. Stimulering af væksten med Juventus 90 Vækstregulering er et vigtigt redskab til at sikre en god etablering og overvintring. Det er især vigtigt, når ét eller flere af følgende forhold er opfyldt: tidlig såning, mildt og varmt efterår med gode vækstmuligheder og god næringsstofforsyning, f.eks ved gylleudbringning. En tidlig behandling giver den bedste effekt. Vækstregulering En vækstregulering med 0,5 1,0 l Juventus 90 i rapsens 5-9 bladstadie har følgende fordele: Reducerer strækningen og sænker vækstpunktet, så risikoen for frost- og udtørringsskader minimeres. Forbedrer derfor overvintringsmulighederne Øger rodudviklingen herunder rodlængden Forbedrer dermed optagelsen af vand og næringsstoffer Samtidig opnås en god bekæmpelse af rodhalsråd (Phoma) Juventus 90 kan blandes med mange af de aktuelle plantebeskyttelsesmidler. EPSO Microtop EPSO Microtop er en hurtigtvirkende vandopløselig bladgødning, der indeholder: 1,0 pct. bor(b) 1,0 pct. mangan(mn) 9,0 pct. magnesium(mg) 12,0 pct. svovl(s) EPSO Microtop kan blandes med de fleste andre aktuelle plantebeskyttelsesmidler. Danske landmænd leverer maltbyg til japansk øl Danske Landmænd leverer kvalitetsmaltbyg til Japans 3. største bryggeri Sapporo. Bryggeriet stiller ekstra høje krav til dokumentation og sporbarhed, og dem opfylder DLG og danske landmænd. Af Jørgen Haarby, senior advisor, Korngruppen Bryggeriet Fuglsang driver sin egen eksportmaltfabrik, som er en af Europas største, og det er selvfølgelig den, der leverer størstedelen af det gode malt til Fuglsangs øl. Et af Fuglsangs markeder er Japan. Sapporo Breweries Ltd. i Tokyo er en af Japans tre største bryggerier og Sophus Fuglsang har i en længere årrække været fast leverandør af kvalitets-malt dertil. Særlige krav til dyrkningen DLG er fra høst 2010 blevet en del af projektet Sapporo Quench Maltbyg og har således en del avlere. De er primært fra Limfjordsområdet, Østjylland, Fyn og Sjælland og er geografisk spredt for at øge sikkerheden for et godt resultat Sapporo Breweries stiller specielle krav til dyrkningen. Til gengæld opnår avlerne et Sapporo- specialtillæg for dyrkningen, når disse krav er opfyldt. Det kan være registering i marken, nedbør, leveringserklæringer, sporbarhed, dokumentationer via logbog samt stille sig til rådighed for evt. kontrolbesøg fra det japanske bryggeri.

4 / 8. OKTOBER 2010 kort nyt DLG Systemsmøring let og effektivt Af Britta Mølgaard Laursen, divisionschef, Service & Energi DLG Systemsmøring er dit gratis redskab til at passe godt på dine maskiner. Rådgivingen om smøreolie er samlet i et smart system, som hjælper med til at holde rede på smøringen og vedligeholdelses-intervaller på dine forskellige maskiner. Du kan bruge systemet både online på eller få en opdateret smøremappe. DLG Systemsmøring giver dig overblik og sikkerhed for rigtig smøring på det rigtige tidspunkt. Online-løsningen er brugervenlig, og du kan selv opdatere planen med dine seneste maskinkøb, via din egen personlige adgangskode, og printe planerne ud. Er du opdateret? Hvis ikke, så kontakt din lokale energichef, som er klar til at gennemgå din maskinpark. Optimal vitaminog mineralforsyning også til vildt Af Bjarne Løvbjerg, salgschef, Vitfoss Landmænd er gode til at sørge for, at deres produktionsdyr er optimalt forsynede med vitaminer og mineraler. De ved, at ellers vil deres produktionsresultater forringes. Udover vitaminer og mineraler supplerer landmændene ofte med sliksten, så dyrene har fri adgang til mineraler og vitaminer. De vilde hovdyr som sika-, då-, rå- og krondyr mangler derimod mineralforsyning. Dyrene opholder sig i skove og ernærer sig primært af skud, blade og græs. Deres føde er især i vinterperioden meget næringsfattig, så her vil et supplement med Salto Vildt give dyrene et vigtigt tilskud af salt og øvrige mikromineraler samt vitamin A og E. Vinterfodrer man dyrene med hø eller andet grovfoder, vil det være helt naturligt, at man ved foderpladsen også har opsat en Salto Vildt sliksten. Nye ortofotos af Danmark Af Troels Nielsen, salgs- og markedschef, Datalogisk Er du landmand, miljø- eller planteavlskonsulent, og har du brug for de nyeste kort over Danmark, er der nu hjælp at hente. Den 1. oktober 2010 blev der sendt nye ortofotos på gaden. Det er målfaste luftfotos med en opløsning på 12,5 cm. Sidst, der blev taget ortofotos, var i Det er COWI, der har taget billederne i løbet af forsommeren Datalogisk forhandler billederne, der både kan fås på en harddisk eller over internettet. Det sidste er en ny løsning, der bl.a. betyder lettere installation af billederne hos kunden og kortere leveringstid. Er du interesseret i de nye ortofotos, kan du henvende dig til Datalogisk A/S på telefon Næringsstofindholdet af årets høst 2010 Årets høst er kendetegnet ved et højere proteinindhold for både byg og hvede end i 2009, mens fosforindholdet for hvede er lidt højere end i Af Jesper Pagh, chefkonsulent, DLG Husdyrernæring Hvert år i forbindelse med, at årets høst kommer i hus iværksætter DLG Husdyrernæring et omfattende analyseprogram. Formålet er at få indblik i den fodringsmæssige kvalitet af de forskellige kornarter. I vinter- og vårbyg er proteinindholdet ca. 0,5 pct. højere end i For fosfor gælder det, at det er uændret i vårbyg, men lidt højere i vinterbyg. Energiindholdet falder lidt i vinterbyg, mens det stiger i vårbyggen. Proteinindholdet er højere, mens energiindholdet er uændret. For fosfor er indholdet steget med 0,3 g. pr. kg. Det er værd at bemærke, at variationen i energi for vårbyg i år er markant højere end for hvede og vinterbyg i de foreløbige analyser. For hjemmeblandere betyder det, at en analyse af vårbyggen er en bedre investering end en analyse på hveden eller vinterbyggen. Konsekvenser af årets høst Hvis du som svineproducent anvender færdigfoder fra DLG, vil årets analyseresultater automatisk blive implementeret i dine foderblandinger. Som bruger af tilskudsfoder eller Landmix vil det ofte være nødvendigt med en reoptimering af dit fuldfoder. Det kan være at tilskudsfoderets iblandingsprocent skal justeres eller, at din Landmix skal tilpasses de nye kornværdier. Som basis for denne reoptimering kan du enten bruge årets gennemsnitsanalyser, eller du kan få analyseret en repræsentativ prøve af det korn, som du har i siloen. Næringsstofindholdet i årets høst betyder, at der skal bruges marginalt mindre protein fra soja, raps og solsikke. Det lidt højere indhold af fosfor i hveden gør desuden, at der kan tilsættes lidt mindre monocalciumfosfat i blandinger. Du kan kontakte din landmixkonsulent eller din lokale DLG-konsulent, hvis du ønsker vejledning i korrekt prøveudtagning eller justering af din(e) foderblandinger. Materiale Analyseparameter Antal prøver DLG-2010, basis 15 pct* VSP-tal for 2009 Vårbyg foder FE so ,5 103,8 FE sv ,9 103,7 Fosfor g. pr. kg 12 2,8 2,9 Råprotein, pct 17 9,3 8,8 Vinterbyg foder FE so 6 103,3 106,1 FE sv 6 103,3 106,1 Fosfor g. pr. kg 5 2,8 2,6 Råprotein, pct 8 9,4 8,6 Foderhvede FE so ,1 113,2 * Foreløbige analyseværdier for høsten 2010 Teknik FE sv ,9 115,2 Fosfor g. pr. kg 15 2,8 2,5 Råprotein, pct 18 9,8 8,5 DM i pløjning med Kongskilde og DLG Endnu en gang er Kongskilde og DLG hovedsponsor for DM i pløjning. Arrangementet afholdes i Nordjylland hos Klitgaard Agro d oktober. Af Tommy Overby, salgschef, Kongskilde Soil Kongskilde vil til DM i pløjning være repræsenteret med et bredt maskinprogram, hvor blandt andet plove og harver vil være i fokus. På standen kan du få en faglig diskussion over en kop kaffe. Standens ene maskine vil være en 5-furet Vari Flex CX Plus med variabel furebredde, hydraulisk stenudløser, forplove, hydraulisk indstilling af 1.fure, knivskær og traktormønstret landhjul. Denne plov er for traktorer op til 200 hk og henvender sig til mange landmænd. Der er højere proteinindhold i både hvede og byg i år.

5 8. OKTOBER 2010 / planteavl SVIN Kokos har en del af æren Hos en svineproducent på Midtfyn er der søer, der de sidste to måneder har fået kokosolie i foderet. Det får de også fremover! Ulrich Rasmussen besluttede i sommer, at foderet til søerne skulle optimeres, for resultaterne i farestalden levede ikke helt op til forventningerne. Skiftet indebar, at der kom kokos på menuen, men også at hvedeandelen i blandingen gik fra 20 til 40 pct. Vi har oplevet en rigtig flot udvikling på kort tid. Dels ser vi en klart større ædelyst, dels at søerne malker bedre, så vi fastholder at bruge kokosolie. Den har helt sikkert en del af æren, siger svineproducenten, der blev selvstændig i Foto: Ole Joern Karl Peter Mauritzen har dyrket majs til modenhed i seks år og dyrker i år 20 af sine 50 ha majs til modenhed. Majs til modenhed trives på marginaljord Fortsat fra forsiden Mælkeproducent Karl Peter Mauritzen fra Frifelt ved Skærbæk har gennem seks år dyrket majs til modenhed, og det har givet en del brugbar viden. Jeg startede med det som en slags forsøg, hvor jeg høstede det med det almindelige skærebord på mejetærskeren, men efter godt én sæson købte jeg et plukkerbord, for spildet var alt for stort. Med plukkebordet og særlige solde går det udmærket, siger Karl Peter Mauritzen, der i år dyrker 20 af sine 50 ha majs til modenhed. Nøgleordet er stabilitet Sønderjyden har i mange år dyrket majs til ensilage og kender den stabilitet, der kendetegner majsen og det gælder også på marginaljorder. Kort om bedriften Karl Peter Mauritzen driver gård med 135 årskøer ligger ved Frifelt ved Skærbæk Der er 80 ha jord til gården. Derudover forpagter han 245 ha Ud af 50 ha majs dyrkes 20 ha i år til modenhed 1 fuldtidsmedarbejder Vi har nogle høje sandjorder, hvor vi kun kan opnå 35 khg byg pr. ha, mens majsen giver 12 ton. Det er værd at tage med, og så slår majsen næsten aldrig fejl. Den er fantastisk nem og fungerer godt i sædskiftet, og det er lettere at bekæmpe ukrudt, forklarer han. Forlænger høstsæsonen En anden fordel i Karl Peter Mauritzens øjne er, at sæsonen bliver strakt mere ud, så høsten ikke bliver helt så hektisk. Vi kan udnytte mejetærskeren over en længere periode, og selv om det måske regner omkring 1. november, så kan vi godt høste, hvis altså jorden er farbar. Og det er godt, for DLG vil naturligvis gerne modtage majsen løbende, så tørreanlægget ikke skal stoppes pga. vådt vejr, siger han. Vælg de lukkede kolber Når Karl Peter Mauritzen planlægger majsafgrøderne, sker det i tæt samarbejde med DLG. Jeg følger oftest anbefalingerne, og det går på tidlige sorter, hvor bladene lukker hele kolben, for er de ikke helt lukket, bliver kernerne snaskede og rådner øverst i kolben. Jeg har prøvet det en enkelt gang, og det er ikke optimalt, understreger han, mens han funderer over, hvor stort et areal han skal så til næste sæson. Bonus ved kasse ét Hos pattegrisene var der fra start bonus ved kasse ét. Dødeligheden hos dem faldt meget. Nu efter to måneder er den steget lidt igen, men alt i alt er den produktionsfaktor gået den rigtige vej. Dertil kommer forbedret fravænningsvægt. Vi har oplevet, at fravænningsvægten er steget fra 6 til 7 kg, fordi søerne ganske enkelt malker bedre. Samtidig kan de passe flere grise, for vi kan på ugeplan se, at vi har flere fravænnede grise pr. årsso, understreger Ulrich Rasmussen. Nemt at skifte fedtstof Han har i det hele taget oplevet, at det har været let at skifte fra en type fedt til en anden. Søerne tøvede ikke et sekund ved skiftet. Dertil kommer, at kokos er lettere at håndtere i fedttanken end det fedt han tidligere brugte. Da vi skulle skifte fedtkilde, rensede vi fedttanken fuldstændig for at være sikker på, at vi ikke stod med et mix. Efterfølgende har vi så kunne sænke temperaturen i tanken, så den nu er omkring 45 C. Det påvirker energiomkostningerne på den rigtige måde, og olien Ulrich Rasmussen blander Vegamax og Kokusolie i sit svinefoder Foto: Kurt Hardi Pattegrisene har taget godt imod kokosolien. Dødeligheden faldt og fravænningsvægten steg. holder sig nok også mere intakt, når den ikke skal stå ved alt for høj temperatur, siger fynboen, Om Allested Svinebrug Svineproducent Ulrich Rasmussen driver Allested Svinebrug med fire gårde på Midtfyn. Det er Gl. Allestedgaard, Ravnelund, Krogengaarden og Pilegaard. Der er to sobesætninger med samlet søer knap halvdelen er Englandsgrise. På én ejendom er der smågrise og på en anden slagtesvin. Bruger hjemmeblandet foder Er med i et I/S, der omfatter jordbruget. Bidrager her med 330 ha. Otte fuldtidsansatte der konkluderer, at en god start for pattegrisene følger dem resten af grisevejen.

6

7 8. OKTOBER 2010 / planteavl Med DLG i majsmarken DLG inviterede til majsdag med blå himmel og høj sol og samlede datterselskaber, leverandører, og ikke mindst landmænd til en udbytterig dag i Brædstrup. Majsdag i Brædstrup: Jens Bagge fra Sejet Planteforædling fortalte om sorter og, hvordan de udvikler sig. Af Marianne Voldsgaard, produktchef, DLG Husdyrernæring DLG og Sejet Planteforædling holdt den 23. september majsdag i Brædstrup, hvor Sejet Planteforædling har 900 parceller i forsøg. Mere end 300 landmænd og majsinteresserede var på rundvisning i parcellerne og kunne med egne øjne se bla. tidlige og sildige sorter til kvægfoder, kernemajs til svinefoder og sorter til biogasanlæg. Landmandens vurdering er vigtig Majsdagen gav også mulighed for at udvide kendskabet til DLG koncernen og de mange datterselskaber og leverandører, der tilbyder alt, hvad en majsproducent har brug for. Kongskilde præsenterede en plov, en harve og en Becker majssåmaskine. Det at møde landmænd ansigt til ansigt og få en faglig snak om behov og, hvordan vi kan matche behovene kan ikke overvurderes, siger Tommy Overby, salgschef i Kongskilde Soil. Det er både essentielt i forhold til landmandens valg af fabrikat her og nu, men også i forhold til vores produktudvikling, pointerer han. Kernemajs og pølser Morten Hansen fra Alltech var også med på majsdagen, hvor han præsenterede et nyt produkt: Lige nu oplever vi stor interesse for vores spritnye produkt Maize-All, der er et rigtig godt og prisbilligt alternativ til Fireguard, som er et ensileringsmiddel med både stabiliserende effekt og mughæmmer, siger han. Flere lokale maskinstationer og en enkelt smedje udstillede udstyr til majsarealerne. Enorme snittere var linet op side om side og tiltrak imponerede blikke, ligesom en radrenser, kalkudstyr og Danmarks eneste majswrapper var blandt de udstillede maskiner. Særlig interessant for de fremmødte svineproducenter var en mølle til crimpning af kernemajs og en stor grabfuld færdigt produkt, som enkelte smagte på. Større kø var der dog ved pølsevognen, hvor alle fik sulten efter majsvandringen stillet. Alt i alt en spændende dag, som både fremmødte og udstillere fik udbytte af. ØKOLOGI Balance i dansk økologi Vi kan undgå import, når der er balance mellem udbud og efterspørgsel og danske økologiske produkter. Af Emil Guldbøg, koordinator, DLG Økologi Den store efterspørgsel på økologiske fødevarer får landbruget til at producere mere korn. Det har for DLG medført en stigning i modtagne afgrødemængder. Disse kan opdeles i to kategorier: foderkorn og korn til fødevarer, også kaldet konsumkorn. Balance i produktion og forbrug I øjeblikket er Danmarks økologiske kornproduktion i ba- Den store efterspørgsel på økologiske fødevarer får landbruget til at producere mere korn. lance med forbruget til foder, fordi landbruget har valgt at sælge deres afgrøder og købe deres foder på samme tid, dermed undgås import. DLG s nye blandsædkoncept er blevet godt modtaget af landbruget, med en modtagelse på mere end ton. i høst. Tillid til dansk økologi Korn til fødevarer er i en rivende udvikling pga. forbrugernes tillid til dansk producerede økologiske produkter. Tilliden er opstået på grund af det danske landbrugs evne til at levere højkvalitetsvarer. I DLG er vi med til at sikre troværdighed omkring de danske økologiske produkter ved at opretholde en stor afgrødekontrol, i form af prøveanalyser og dokumentation på varens oprindelse. I fremtiden forudser vi en stigning i salget af økologiske produkter i Danmark og Sverige som følge af troværdigheden til det økologiske koncept. Kongskilde til økologisk markdemonstration Den 7. sep. blev der afholdt en stor markdemonstration i økologiens tegn ved Auning på Djursland. De forskellige producenters maskiner blev nøje vurderet under arbejdet. Af Tommy Overby, Salgschef, Kongskilde Soil Ca. 60 landmænd mødte op til markdemonstration på Djursland i begyndelsen af september. De forskellige producenters maskiner blev nøje vurderet under arbejdet. Det store problem for økologiske landmænd er hovedsageligt kvik og tidsler. Poul Christensen fra Landbomidtøst udtaler: Bekæmpelsen af kvik på de lettere jordtyper har de senere år givet gode resultater med redskaber, der kan lægge kvik op på jordoverfladen, så der i tørre perioder er mulighed for udtørring og i fugtige perioder kan satses på en udsultning af kvikken. Sådan får du bugt med tidsler Kongskilde Maskinfabrik anbefaler Howard Rotalabur Det store problem for økologiske landmænd er hovedsageligt kvik og tidsler. tandfræser. Der kan dog også opnås gode resultater ved jævnligt at stubharve sin mark med en Vibro Flex stubharve med vingeskær for at få fuld gennemskæring. Ved et kvikniveau på pl/kvm reduceres udbytteniveauet med ca pct. Agertidsler optræder oftest på mellem- og lerjorde. Undersøgelser og erfaringer viser, at to gange pløjning efterfulgt af en konkurrencestærk afgrøde kan have god effekt mod tidslerne. Fremgangsmåden er at pløje lige efter mejetærskeren og helst først i august. Derefter stubharves der ca. en til to gange med vingeskær. Havre er den mest velegnede afgrøde pga. en god konkurrenceevne og ikke for sent et høsttidspunkt til en opfølgende behandling, siger Poul Christensen. Kongskilde kan med sit produktprogram i Överum plove og Kongskilde Vibro Flex stubharve dække den økologiske landmands behov.

8 Oktober nyt PR LTR. V/200 LTR EKSKL. MOMS KENOCOOL GIVER DEN BEDSTE BESKYTTELSE AF PATTEHUDEN I VINTERPERIODEN KENOCOOL (vinterspray/dyp) er baseret på olieholdige blød gøringsmidler med helende olier og fugtighedsbevarende cremer, som beskytter køerne optimalt mod forfrysninger, sprækker og revner. Hjælper mod nedsat mælkeydelse og yverinfektioner. KENOCOOL er testet og afprøvet ud fra europæiske normer EN 1040 og EN 1656 og kan bruges ned til minus 30 graders frost. Spar 10% Stop diarré FRIT VALG0 80 Inklusive trådløst headset DIARRÉ-PAKKE Spar 10% Biopect Diætisk tilskudsfoder med elektrolytter 5 kg 439,- Biopect+ Diætisk tilskudsfoder med elektrolytter - kan bruges til mælkeautomater 5 kg 624,- Dialyt Diætfoder med elektrolytter 25 kg 652,- Diakur Plus Diætfoder med fibre og elektrolytter 10 kg 1.066,- Effydral Elektrolytprodukt som brusetablet 48 stk 440,- Spar 10% SOWFIX CAPS Bedre faringsprocent Færre polte må slagtes pga. manglende brunst Færre dødfødte Færre problemer efter faring 20 KG EKSKL. MOMS Spar 10% FAR-SO-LET For bedrer søernes sundhed og faringsforløb Reducerer pattegrisedødeligheden 25 KG EKSKL. MOMS NOKIA C5 Indbygget A-GPS FM radio Min. pris i bindingsperioden: 2.708,- SMS 0 øre Oprettelse 79,20 kr. DLG Pro Landbrug 219+ Inkl. taletid 5 timer Herefter 64 øre pr. min. Opkaldsafgift 0 øre Læs mere på Abon. 219 kr. Pr. minut 0,64 kr. NOKIA 3720 Robust. Tåler brug i fugtigt og støvet miljø. Min. pris i bindingsperioden: 2.708,- Fri SMS 5 timers inkluderet fri tale. DLG PRO LANDBRUG EKSKL. MOMS Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms og levering. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder til d. 31. oktober 2010.

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Vi går nye veje i Tyskland

Vi går nye veje i Tyskland Sådan får du olie til tiden Side 7 Der er kokosolie i svinefoderet Side 4 Få kornet godt i hus Side 5 Sæt grøn kulør på kvægfoderet side 5 NR. 7 9. JULI 2010 Vi går nye veje i Tyskland For at styrke sine

Læs mere

Usædvanligt vanskeligt høstvejr

Usædvanligt vanskeligt høstvejr Fra Agrova til DLG Food Side 2 Hold ensilagen kold med Fireguard Side 7 Analysér dit grovfoder Side 3 Ændringer i brødhvedeordningen Side 7 NR. 8 10. SEPTEMBER 2010 Usædvanligt vanskeligt høstvejr 2010

Læs mere

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré

Godt rustet til 2015. En gul stjerne KLAR TIL AT KØRE FORÅRET I MØDE? Trænger du til nye impulser? Færre kalve med diarré Færre kalve med diarré Intensiverer fokus på fjerkræ Trænger du til nye impulser? Side 6 Side 2 Side 4 NR. 1 13. Marts 2015 Godt rustet til 2015 DLG-koncernen står godt rustet til 2015. En flot forbedring

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7

Økologisk. Nyhedsbrev SEPTEMBER 2014 NR. 7 SEPTEMBER 2014 NR. 7 Økologisk Nyhedsbrev Værdibaseret økolog 2 Prisfald på økokorn 3 Rodukrudtsbekæmpelse i efteråret 4 Vigtigheden af jordprøver 5 Disponer rug til forårsudsåning 6 Så rug til afgræsning

Læs mere

messenyt DLA Group giver landmænd værdi Kampen om de fire procent Agromek den 24. 28. november 2009 Hal: J1 Stand: 7106 7108 7110

messenyt DLA Group giver landmænd værdi Kampen om de fire procent Agromek den 24. 28. november 2009 Hal: J1 Stand: 7106 7108 7110 messenyt Agromek den 24. 28. november 2009 Hal: J1 Stand: 7106 7108 7110 Nyt produkt hjælper grise Det nye tilskudsprodukt X- Bond S8 fra Vilomix har gjort det lettere for svineproducenten at sikre optimal

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED

Kunderne slagtede selv deres kyllinger, da Peter Kirk- Haugstrup sidste år arrangerede to vellykkede slagte- AKTUELT 9 MARK OG STALD 14 MAD OG MARKED Det økologiske areal stagnerer Kunderne slagtede kyllinger Ørbæk tapper nyt overskud Mens salget af økologiske produkter bare vokser og vokser, stagnerer omlægningen til økologi - både når det handler

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring

Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring Foderforbrug i soholdet kan reduceres med 10 procent via huldstyring SKALA TIL FODRING AF SØER EFTER HULD. Huldvurdering fungerer bedst, når man bruger sine hænder. Når ryg, ribben og hofter mærkes ved

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // juli 2010 # 38 SUCCES MED DANAVL GENNEM 25 ÅR Samme polteleverandør i alle årene - samt tillidsfuldt samarbejde mellem opformeringsejer, smågrise-

Læs mere

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33

MAGASINET. DanAvl. De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne. maj 2009 #33 DanAvl MAGASINET maj 2009 #33 De nye genafgifter vil reducere produktionsafgifterne DANAVL: OMSÆTNINGEN AF AVLSDYR SPILLER EN VIGTIG ROLLE FOR UDNYTTELSEN AF INVESTERINGERNE i AVLSARBEJDET magasinet for

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter nr. 2 2013

DeLaval Nyt. Magasinet til alle danske mælkeproducenter nr. 2 2013 DeLaval Nyt Magasinet til alle danske mælkeproducenter nr. 2 2013 Læs blandt andet i dette nummer af DeLaval Nyt: Automatisk, økonomisk, ensartet og effektiv pattesprayning med DeLaval TSR 3 Sunde køer

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 # 37 DEN BEDSTE INVESTERING Sådan betegner formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, dansk svineproduktions investering i DanAvl...

Læs mere

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund04 2011 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr. 04 2011 Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken

Læs mere

Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009

Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009 Rapport fra studietur til Tyskland og Holland September 2009 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Struktur, strukturudvikling og lovgivning... 4 Økonomi...5 Omsætning af grise... 7 Slagtesvineproduktion i Tyskland...

Læs mere

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6

Økologisk. Nyhedsbrev. juli 2012 nr.6 juli 2012 nr.6 Økologisk Nyhedsbrev Helsæd kræver omhu 3 Minisommerbrak 4 Korn og frø på lager 5 Vintersæd valg af art og sort 6 Udlæg af kløvergræs i renbestand i sensommeren 7 Høj ydelse med afgræsning

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

vækst INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps?

vækst INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 7+8-2 014 Ændring af virksomhedsordningen Lær dine smågrise at kende Tværfagligt budgetmøde giver værdi for landmanden INDHOLD Hvem holder øje med din vinterraps? Af Karen

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning... 7. Økologi... 36. Service & Energi...

Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning... 7. Økologi... 36. Service & Energi... 1 2 1 5 3 side 3 side 9 EBITDA EBITDA Overblik 211 side 3 Mio. kr. Mio. kr. 12 12 side1.115 3 Omsætning 879 782 8 45 6 4 34,1 37,6 49 4 34,1 35 3 25 2 17,3 Omsætning 12 549 4,8 39,4 879 782 8 6 26 27 28

Læs mere

Udvikling og indflydelse

Udvikling og indflydelse Indhold Foreningsnyt Udvikling og indflydelse Thy Madfestival og Dyrskue i Hurup...1 Mors Thy Familielandbrug...2 Medarbejdernyt...3 Ryd op i landskabet!...4 Få styr på aftalerne...5 Maskinomkostninger...6

Læs mere

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt.

#3 JUNI 2015 NYT. fra LandboThy. Side 3 Medvind i retssalene. Side 11 Hvor skal vi hen du. Side 18 Vand er vigtigt. #3 JUNI 2015 NYT fra LandboThy Side 3 Medvind i retssalene Side 11 Hvor skal vi hen du Side 18 Vand er vigtigt NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Medvind i retssalene...2 Mere sikker trafik...3 Konkurrence

Læs mere

Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika

Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang. Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika Frøavl Tidsskrift for Februar marts 2010 I Nr. 4 I 98. årgang Markedsberetning for kløver- og græsfrø Nyt bestyrelsesmedlem DLF-TRIFOLIUM til VM i Sydafrika 2 Indhold 4 Markedsberetning 7 Besøg på Torsmark

Læs mere

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere