HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2 OPDATERET: FEBRUAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2 OPDATERET: FEBRUAR 2014"

Transkript

1 OPDATERET: FEBRUAR 2014

2 2 1.0 EINLEITUNG WICHTIGER HINWEIS ERKLÄRUNG HANDBUCH GRUNDLAGEN LSM SYSTEMVORAUSSETZUNGEN AB LSM 3.2 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) HINWEISE VORBEREITUNG DES UPDATES UPDATE LSM BASIC VORBEREITUNG LSM BASIC 3.0/3.1 ENTFERNEN INSTALLATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT UPDATE LSM BUSINESS VORBEREITUNG UPDATE SERVER VON VERSION 3.0 AUF VERSION UPDATE SERVER VON VERSION 3.1 AUF VERSION UPDATE DES CLIENTS VON VERSION 3.X AUF VERSION LSM MOBILE UPDATE LSM MOBILE PDA UPDATE LSM MOBILE PC NETZWERK COMMNODESERVER VIRTUELLES NETZWERK... 40

3 3 BEMÆRK: Ved forklaringerne af systemets forskellige funktioner ligger tyngdepunktet på betjeningen af softwaren. Beskrivelsen af de enkelte produktegenskaber, udstyr og funktioner finder De i de tilhørende produkthåndbøger. Det er vigtigt at overholde produktgodkendelsen og systemkrav for installation og drift af produktet. SimonsVoss påtager sig intet ansvar i tilfælde af forkert installation eller drift, og kan ikke yde support. SimonsVoss Technologies GmbH forbeholder sig ret til at gennemføre produktændringer uden forudgående varsel. Derfor kan beskrivelser og fremstillinger i denne dokumentation afvige fra de til enhver tid aktuelle produkter og softwareversioner. I tvivlstilfælde henvises altid til den tyske originaludgave. Forbehold for fejl og trykfejl. Denne dokumentation baserer sig på den aktuelle stand på udgivelsestidspunktet. De her nævnte specifikationer og data kan ændres uden forudgående oplysning og udgør ingen forpligtelse fra sælgers side. De i denne håndbog anvendte betegnelser for hardware og software er overvejende registrerede varemærker og er derfor underlagt de retlige bestemmelser for ophavsret. Uden udtrykkelig skriftlig tilladelse må hverken håndbogen eller dele deraf mangfoldiggøres eller videreformidles via mekaniske eller elektroniske medier, fotokopiering eller på nogen som helst måde. De i eksemplerne anvendte firmaer og andre data er frit opfundet, eventuelle ligheder er derfor rent tilfældige. LSM-håndbogsredaktionen har sammensat denne tekst med største omhu. Vi kan dog ikke garantere mod fejl. Redaktionen af LSM hæfter ikke for faglige eller tryktekniske fejl i denne håndbog. Beskrivelsen i denne håndbog fremstiller ingen udtrykkelige egenskaber i retlig forstand. Såfremt De har korrektur- eller forbedringsforslag til denne håndbog, bedes De sende dem til adressen Vi takker på forhånd for Deres hjælp. Yderligere informationer om produkterne fra SimonsVoss finder De på internettet underwww.simons-voss.de Denne håndbog gælder for softwaren uden funktionsbegrænsning. Derfor kan det ske, at funktionerne eller illustrationerne i den kundespecifikke installation kan afvige takket være softwaremodulets individuelle tilpasning.

4 4 1.0 INDLEDNING Med Locking System Management (LSM) har SimonsVoss udviklet en databaseunderstøttet Software, hvormed De effektivt kan oprette, administrere og styre komplekse låseplaner. Den foreliggende dokumentation skal betragtes som en rettesnor og hjælp ved strukturering og oprettelse af Deres låseplan, men også understøtte Dem i det fremtidige praktiske arbejde med kontrol og administration: et Lettere System-Management VIGTIGE OPLYSNINGER: SimonsVoss Technologies GmbH hæfter ikke for skader, opstået på grund af forkert montering eller installering. Ved forkert monterede og/eller programmerede komponenter kan adgangen til en dør spærres. SimonsVoss Technologies GmbH hæfter ikke for følgerne af fejlagtige installationer, såsom spærret adgang til sårede eller personer i fare, tingsskade eller anden skade FORKLARING TIL EN MENUPUNKTER Menupunkterne i LSM vises i håndbogen med symbolet.

5 5 EKSEMPLER Redigere Område OVERSKRIFTER OG DIALOGBOKSE Overskrifterne og dialogboksene, der vises i skærmvisningerne, adskilles af apostroffer. EKSEMPLER "Brugergrupper" "Områder" IKONER Ikoner, der vises i skærmbilleder, markeres på grå baggrund. EKSEMPLER OK Anvend TASTEKOMBINATIONER De tastekombinationer, der kan bruges til at starte den ønskede funktion, markeres med fed skrift. Ctrl+shift+X ANGIVELSE AF STI Ved henvisning til en fil-sti på et diskdrev vises denne sti i kursiv. EKSEMPEL C:\Programme\SimonsVoss\LockSysGui\ BEMÆRK Specifikationen [CDROM]er en variabel og beskriver diskdrevbogstaverne på CDROM- diskdrev (f.eks. D ) på den computer, hvor installationen skal foretages.

6 6 2.0 BASIS FOR LSM 2.1. SYSTEMKRAV FRA LSM 3.2 (FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER) GENERELT Lokale administratorrettigheder til installation Kommunikation: TCP/IP (NetBios aktiv), LAN (anbefaling: 100 MBit) Windows- domæne Navneopløsning.NET Framework min. 2.0, anbefalet 3.5 MS ActiveSync 4.2 i forbindelse med en PocketPC RS-232 og / eller USB- interface CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL) Monitor min. 48 cm (19 ) (eller større til præsentation af Matrix-visningen) Skærmopløsning min. 1024x768, anbefalet 1280x1024 Processor: min. 2,66 GHz (eller hurtigere) Min. 2 GB RAM (eller mere) Harddisk størrelse ca. 500 MB (under installationen ca. 1 GB), database afhængig af omfanget af de bearbejdede data (ca. 30 MB) MS Windows XP Prof. SP3 MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 eller 64 Bit MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 eller 64 Bit MS Windows 8, 32 eller 64 Bit SERVER (DATABASESERVER LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL) Processor: min. 2,66 GHz (eller hurtigere) Min. 2 GB RAM (eller mere) Harddisk størrelse program ca. 300 MB (under installation ca. 450 GB), database afhængig af omfanget af de bearbejdede data (ca. 30 MB) MS Windows Server 2003 MS Windows Server 2008 MS Windows Server 2008 R2 MS Windows Server 2012.NET Framework ved anvendelse af CommNode Server min. 3.5 Serverbaseret anvendelse: Der skal bruges en frigivelse på ADS-serveren til et databasekatalog (frigivelse kræver ikke rettigheder) 2.2. ANVISNINGER Ved brug af firewall mellem client og server henvises til kapitlet IT Netværkskonfiguration, eller til den tekniske LSM-support fra firmaet SimonsVoss Technologies GmbH. Opdateringen skal gennemføres samtidigt på alle komponenter På den anvendte PocketPC eller Notebook/tablet skal ligeledes gennemføres en opdatering til den passende LSM Mobile Edition.

7 7 Dette dokument beskriver opdateringen ved hjælp af de fuldstændige installationsfiler. En opdatering med patch-installationsfilerne beskrives ikke inden for rammerne af denne håndbog. Hvis De vil gennemføre en opdatering af ældre versioner (2.1/2.1A/2.2/2.3/2.4) til den aktuelle version, bedes De på forhånd sætte Dem i forbindelse med LSM Hotline +49 (0) Kontroller, at De råder over en aktuel og fungerende sikkerhedskopi. Bemærk: Ansvaret for at sikre databasen ligger grundlæggende inden for kundens ITområde! For forkerte, ufuldstændige eller manglende sikring påtager SimonsVoss sig intet ansvar. Kontroller regelmæssigt om den gennemførte sikkerhedskopi kan indlæses igen.

8 8 3.0 FORBEREDELSE TIL OPDATERING Kontroller Deres LSM version (ikonet "blåt spørgsmålstegn"): LSM 2.2 = fra version LSM 2.3 = fra version LSM 2.4 = fra version LSM 2.4a = fra version LSM 3.0 = fra version LSM 3.1 = fra version LSM 3.2 = fra version Importer alle data fra PocketPC'en eller Palm. Såfremt De administrerer helt eller virtuelt netkoblede anlæg, henvises også til kapitel 7.0 Netværk. Ved anvendelse af LSM Business eller LSM Professional afsluttes alle LSM-GUIs. Afslut alle CommNodes og CommNode serveren. Starten Advantage Configuration Utility på serveren og noter indstillingen i fanebladet Configuration Utilty Database Settings : Number of Connections: Number of Work Areas: Number of Tables: Number of Index Files: Number of Data Locks: Noter de nedenstående indstillinger i fanebladet "Installation info" og sammenlign disse med de tilgængelige licensinformationer. I tilfælde af spørgsmål bedes De kontakte LSM Hotline på +49 (0) Registered to: Serial Number: User Option: ADS Revision: Hent validation koden i licensinformationerne:

9 9 Validation Code Afslut tjenesten Advantage Database Server på serveren Kopier den aktuelle database For at gennemføre opdateringen kræves lokale administratorrettigheder. Alt afhængigt af den anvendte LSM udgave følges vejledningen i følgende kapitel

10 UPDATE LSM BASIC 4.1. FORBEREDELSE Bemærk: Administratorrettigheder kræves for at gennemføre opdateringen AFSLUT JOBBET FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING ADMINISTRATION JOB Afslut jobbet SimonsVoss CommNode Server (findes kun ved brug af virtuelt netværk) SIKKERHEDSKOPIER DATABASEN Tilmeld Dem som den windowsbruger, der også er ansvarlig for administrationen af låseanlægget Start LSM Gennemfør via Setup udvidet backup en backup Kopier den gennemførte backup (ZIP fil) på et separat medie Bemærk: Standardadresse for backup-hukommelsen: C:\ProgramData\SimonsVoss\Repository 4.2. LSM BASIC 3.0/3.1 FJERNES Afinstaller den gamle vesion af LSM via START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM Vælg SimonsVoss Locking System Management Basic 3.X og klik på FJERN. Bekræft det følgende kontrolspørgsmål INSTALLATION AF LOCKING SYSTEM MANAGEMENT FREMGANGSMÅDE Installation af softwaren Installation af Crystal Report Bugfix Start af softwaren Kontrol af software-registreringen

11 11 INSTALLATION AF SOFTWAREN Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_setup_3_2_[Sprache].exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer, for at starte softwaredriverens installation Bekræft medfortsæt for at starte softwaredriverens installation Gennemlæs licensbetingelserne og accepter disse. Vælg derefter Fortsæt.

12 12 Indlæs brugerinformationer ne og vælg derefterfortsæt. Bekræft herefter med Fortsæt. Bekræft medfortsæt. Installer.

13 13 Afslut for at afslutte installationen. INSTALLATION CRYSTAL REPORTS BUGFIX I området Software på DVDen findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Fortsæt for at starte installationen Vælg derefter Fortsæt.

14 14 Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Ja. Vælg derefter Fortsæt. Bekræft den fulde installation, vælg derefter Fortsæt. Fortsæt.

15 15 Ja for at fortsætte installationen. Afslut for at afslutte installationen. START AF SOFTWAREN Efter installationen kan De starte softwaren og tilmelde Dem som administrator i databasen. OK OK

16 16 Log på igen Nu kan softwaren registreres Kontroller registreringen og opret ved et klik på Opret licensforespørgsel filen med registreringsdata. Bekræft denne melding, når De vil oprette en ny registreringskode. Vælg en filplacering for registerfilen.

17 17 Indlæs Deres forhandler og dennes LSM kommissionsnummer (i formatet LSM ) OK Systemet åbner Deres Client og forbereder afsendelse Alternativt sendes den oprettede rgo fil til: Fra SimonsVoss modtager De en licensfil, hvormed De via Indsend licenfil kan aktivere softwaren. Denne melding vises, når De allerede har anmodet om om registreringskode, men endnu ikke har aktiveret den. Denne melding vises, hvis De efter oprettelse af Deres registreringsanmodning sender endnu en anmodning, og nu vil registrere den første anmodning. Hvis standardpasswordet "system3060" stadig anvendes, skal dette ændres. OK

18 18 Indlæs det gamle og det nye password. Bekræft det nye password. OK OK

19 OPDATERING AF LSM BUSINESS 5.1. FORBEREDELSE Bemærk: Der kræves administratorrettigheder for at opdatere AFSLUT JOBBET (SERVER) FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING ADMINISTRATION JOB Afslut jobbet SimonsVoss CommNode Server (findes kun ved oprettet virtuelt netværk) Afslut jobbet Advantage Database Server SIKKERHEDSKOPIER DATABASEN FREMGANGSMÅDE Kopier mappen "lmsdb" på et andet medie ANVISNINGER Databaseserveren skal være afsluttet. Filen lsmdb.add skal forefindes i mappen. Sammenlign mappens sti med den indstillede Setup-sti i LSMen OPDATERING AF SERVER FRA VERSION 3.0 TIL VERSION 3.2 FREMGANGSMÅDE Følgende punkter skal gennemføres, for at installere en batabaseserver. Afinstallation af ADS Server Version 9.x Installation af ADS Server Version 10.x Installation af OLEDB Version 9.x Installation af Data Architect (hvis krævet) Kontroller databaseværdien, herved genanvendes de værdier, der er indlæst under punkt 3.0 Database Settings, Sæt jobstart på automatisk Kontroller databaseforbindelsen AFINSTALLATION ADVANTAGE DATABASE SERVER (ADS 9.X) FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING SOFTWARE Vælg Advantage Database Server Fjern JA

20 INSTALLATION ADVANTAGE DATABASE SERVER ADS (10.X) Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\adswin_x86_32.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Næste for at starte installationen Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Næste. Bekræft herefter med Næste.

21 21 Installer. Indlæs de modtagne licensdata. Næste. Indlæs Deres firma som registreret bruger. Næste. Vælg "Danish". OK

22 22 Vælg "Danish". OK. Afslut for at afslutte installationen INSTALLERE OLEDB DRIVEREN (ADS 9.X) FREMGANGSMÅDE Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\oledb.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Næste for at starte installationen

23 23 Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Næste. Bekræft herefter med Næste. Næste. Installer.

24 24 Vælg "Danish". OK. Afslut for at afslutte installationen OPDATERING AF SERVER FRA VERSION 3.1 TIL VERSION 3.2 Ved en opdatering fra version 3.1 skal der ikke ændres noget ved Advantage Database Server OPDATERING AF CLIENTS FRA VERSION 3.X TIL VERSION 3.2 Bemærk: Opdateringen skal gennemføres på alle Clients! FREMGANGSMÅDE Afinstallation af den gamle software Installation af den nye software Installation Crystal Report Bugfix Efter installation genstartes softwaren. Kontroller registreringen af softwaren Databaseforbindelsen opsættes AFINSTALLATION AF DEN GAMLE LSM VERSION START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM

25 25 Vælg SimonsVoss Locking System Management 3.X, FJERN JA INSTALLATION AF LSM 3.2 CLIENTS Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_setup_3_2_[Sprache].exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer for at starte installationen Fortsæt for at starte installationen

26 26 Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Fortsæt, Indlæs brugerinformationerne og vælg derefter Fortsæt. Bekræft herefter med Fortsæt. Fortsæt.

27 27 Installer. Afslut for at afslutte installationen INSTALLATION CRYSTAL REPORTS BUGFIX I området Software på DVDen findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Fortsæt for at starte installationen

28 28 Vælg derefter Fortsæt. Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Ja. Vælg derefter Fortsæt. Bekræft den fuldstændige installation, vælg derefter Fortsæt.

29 29 Fortsæt. Ja for at fortsætte installationen. Afslut for at afslutte installationen START AF SOFTWAREN FREMGANGSMÅDE For at opdatere databasen skal filen Lsmaep2.aep udskiftes i databasens mappestruktur på serveren. Den nye fil ligger på Client under: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\locksysmgr_3_2\db\lsmdb.zip\aep\lsmaep2.aep På serveren skal filen [LAUFWERKSBUCHSTABE]:\[ABLAGEORT DER DATENBANK]\aep\LsmAep2.aep erstattes med den nye LsmAep2.aep (Version 3.2). Efter installation og udskiftning af LsmAep2.aep startes Locking System Management programmet og under Setup kontrolleres datastien. Tilmeld Dem som administrator i databasen.

30 30 OK Registrer Client (se kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) Kontroller registreringen og opret ved et klik på Opret licensforespørgsel filen med registreringsdata. Bekræft denne melding, når De vil oprette en ny registreringskode. Vælg en filplacering for registerfilen. Indlæs Deres forhandler og dennes LSM kommissionsnummer (i formatet LSM ) OK

31 31 Systemet åbner Deres e- M ail Client og forbereder afsendelse Alternativt sendes den oprettede rgo fil til: LSM Business & Professional Edition: Fra SimonsVoss modtager De en licensfil, hvormed De via Indsend licensfil kan aktivere softwaren. Denne melding vises, når De allerede har anmodet om en registreringskode, men endnu ikke har aktiveret den. Denne melding vises, hvis De efter oprettelse af Deres registreringsanmodning sender endnu en anmodning, og nu vil registrere den første anmodning. Hvis standardpasswordet "system3060" stadig anvendes, skal dette ændres. OK

32 32 Indlæs det gamle og det nye password. Bekræft det nye password. OK OK

33 LSM MOBILE 6.1. OPDATERE LSM MOBILE PDA AFINSTALLATION LSM MOBILE PDA FREMGANGSMÅDE Forbind PDA med Clienten Afinstaller ved hjælp af ActiveSync eller Windows Mobile Device Center LSM Mobile (i givet fald også Smart LSM) INSTALLATION LSM MOBILE PDA FREMGANGSMÅDE Forbind PDA med Clienten. Når software DVD'en indsættes vises indholdet i browseren I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\ Software\ LSM3x_BUSINESS\...\LSMMobile_PDA\setup.exe Start af installationen Rediger de enkelte trin OK for at starte installationen Fortsæt for at starte installationen

34 OPDATERING LSM MOBILE PC AFINSTALLATION LSM MOBILE PC FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM Vælg SimonsVoss LSM Mobile 3.x FJERN JA INSTALLATION LSM MOBILE PC FREMGANGSMÅDE Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_mobile_3_2_[Sprache].exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer for at starte installationen

35 35 Fortsæt for at starte installationen Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Fortsæt. Indlæs brugerinformationerne og vælg derefter Fortsæt.

36 36 Bekræft herefter medfortsæt. Installer. Afslut for at afslutte installationen.

37 NETVÆRK 7.1. COMMNODESERVER AFINSTALLATION COMMNODESERVER FREMGANGSMÅDE Inden CommNode Serveren afinstalleres, skal SimonsVoss CommNode servertjenesten af-registreres. I CommNode serverens installationsmappe ændres (standardsti: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\commnodesvr_3_1) og uninstall_commnodesvr.bat gennemføres med administrationsrettigheder. START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM Vælg SimonsVoss CommNode Server 3.x FJERN JA INSTALLATION COMMNODESERVER FREMGANGSMÅDE Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\commnode_setup_3_2.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer for at starte installationen

38 38 Fortsæt for at starte installationen Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Fortsæt Indlæs brugerinformationerne og vælg derefter Fortsæt.

39 39 Bekræft herefter med Fortsæt. Fortsæt. Installer

40 40 Afslut for at afslutte installationen KONFIGURATION COMMNODESERVER FREMGANGSMÅDE For at starte CommNode Server tjenesten kræves en forbindelse til LSM databasen. Denne oprettes ved hjælp af tre XML konfigurationsfiler. Oprettelse af konfigurationsfiler: Start LSM og log på databasen Menuen Netværk Kommunikationsknuder "Konfig-filer" Gem de 3 konfigurationsfiler på Deres LSM Client Kopier konfigurationsfilerne på serveren i installationsmappen på CommNode Serveren (standardsti: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\commnodesvr_3_2) C:\Program Files (x86)\simonsvoss\commnodesvr_3_2) Gennemfør install_commnodesvr.bat med administratorrettigheder SimonsVoss CommNode Server tjenesten registreres Start SimonsVoss CommNode servertjenesten 7.2. VIRTUELT NETVÆRK Opdater først CommNode Serveren (se ovenfor) Åbn LSM Netværk G2 tjenesten Opdater stien til VN-serveren: Tidligere: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\vnserver\ SVVNSrv.exe Nyt: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\vnserver_3_2\ SVVNSrv.exe Overfør ændringerne til CommNode serveren

41 41

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Installation af Novapoint 18.10 32-bit

Installation af Novapoint 18.10 32-bit Installation af Novapoint 18.10 32-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.10, der kun kan installeres på 32 bit versioner af: AutoCAD 2010, 2011og 2012 AutoCAD Map

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system OPDATERINGSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING I HVORDAN DU OPDATERER FRA MAMUT BUSINESS SOFTWARE VERSION 11 TIL VERSION 12. Mamut Temasserie, 6 2009 2 TJEKLISTE INDHOLD

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7

Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 Conlan express Brugervejledning For Windows XP - Windows 7 UserHandbookv.1 DANjan14 Side 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Installation af Conlan express programmet... 3 2. Conlan express softwaren...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.40, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Compass GPS installation

Compass GPS installation Compass GPS installation Billederne i dette dokument er alle taget fra en computer med Windows XP, og kan derfor se en smule anderledes ud, hvis Compass GPS installeres på en computer med Windows 7 eller

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Lynstartvejledning PC, Mac og Android

Lynstartvejledning PC, Mac og Android Lynstartvejledning PC, Mac og Android Installation på pc Der henvises til filen ReadMe på installationsdisken eller til Trend Micros websted for detaljerede oplysninger om systemkrav. Du kan også hente

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

FAQ Hjælp til installation af Trader

FAQ Hjælp til installation af Trader FAQ Hjælp til installation af Trader Indhold 1. Jeg kan ikke downloade Trader... 2 Problem 1: Jeg får en besked om blocked pop-up... 2 Problem 2: Programmet blev ikke downloadet... 3 Problem 3: Jeg kan

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Side 1 af 18 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

ExpressShipper. Quick User Guide

ExpressShipper. Quick User Guide ExpressShipper Quick User Guide March 2003 Denne side er blank ExpressShipper Indholdsfortegnelse: Denne side lister de forskellige kapitler: Emne Kapitel Opbygning af brugervejledning 1 Indledning 2 Installation

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring

1. trin: Aktivering af brugerkontostyring Indhold: 1. trin: Aktivering af brugerkontostyring 2. trin: Aktivering af firewall 3. trin: Anvendelse af virusscanner 4. trin: Aktivering af automatiske opdateringer 5. trin: Oprettelse af sikkerhedskopier

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation af klient-software

Installation af klient-software Installation af klient-software Software installeres ved at downloade fra www.ectrl.dk eller www.ectrl.nu. Har du Windows Vista på din PC, er det vigtigt, at du først læser vejledning i forhold til Vista.

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Windows Vista System Restore Publikationsnr.: 020109.01.02 Udgivet af: Michael Spelling 2008 Indledning

Læs mere

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres.

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres. SUPERPORT installationen bruger i dag Microsofts installationsteknologi. Det giver IT-ansvarlige en lang række ekstra muligheder for at sikre en nem og sikker installation, uden at fjerne den simple installation

Læs mere

LiveConnect CDS Installationsvejledning

LiveConnect CDS Installationsvejledning Installationsvejledning Rev. 2 september 2009 Side 1 1. Installation af MediaPlayer 1.1 Installationen består af følgende Anbefalet konfiguration Du skal bruge følgende for at installere Installation af

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system Ruko CLIQ - Kom godt i gang med CLIQ Form. 8236/03.08/1.000 En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Læs mere

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database?

Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? Hvordan opretter jeg en ODBC-forbindelse til en MySql-database? For at kunne forbinde Untis på din computer til serveren, hvor Untis Multiuser er placeret, skal der oprettes en ODBC-forbindelse på din

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

mobile112 Ltd 2013 Index

mobile112 Ltd 2013 Index Index Start 2 Installation 5 Android 4 11 Version 3.037 14 DropBoks 16 Blokerende ord 18 Filemanager 21 Filemanager fortsat 22 Sara 26 Sara forsat 28 Svox indstillinger 30 Userdictionaryupdater 33 Scandinavian

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere