HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2 OPDATERET: FEBRUAR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2 OPDATERET: FEBRUAR 2014"

Transkript

1 OPDATERET: FEBRUAR 2014

2 2 1.0 EINLEITUNG WICHTIGER HINWEIS ERKLÄRUNG HANDBUCH GRUNDLAGEN LSM SYSTEMVORAUSSETZUNGEN AB LSM 3.2 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) HINWEISE VORBEREITUNG DES UPDATES UPDATE LSM BASIC VORBEREITUNG LSM BASIC 3.0/3.1 ENTFERNEN INSTALLATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT UPDATE LSM BUSINESS VORBEREITUNG UPDATE SERVER VON VERSION 3.0 AUF VERSION UPDATE SERVER VON VERSION 3.1 AUF VERSION UPDATE DES CLIENTS VON VERSION 3.X AUF VERSION LSM MOBILE UPDATE LSM MOBILE PDA UPDATE LSM MOBILE PC NETZWERK COMMNODESERVER VIRTUELLES NETZWERK... 40

3 3 BEMÆRK: Ved forklaringerne af systemets forskellige funktioner ligger tyngdepunktet på betjeningen af softwaren. Beskrivelsen af de enkelte produktegenskaber, udstyr og funktioner finder De i de tilhørende produkthåndbøger. Det er vigtigt at overholde produktgodkendelsen og systemkrav for installation og drift af produktet. SimonsVoss påtager sig intet ansvar i tilfælde af forkert installation eller drift, og kan ikke yde support. SimonsVoss Technologies GmbH forbeholder sig ret til at gennemføre produktændringer uden forudgående varsel. Derfor kan beskrivelser og fremstillinger i denne dokumentation afvige fra de til enhver tid aktuelle produkter og softwareversioner. I tvivlstilfælde henvises altid til den tyske originaludgave. Forbehold for fejl og trykfejl. Denne dokumentation baserer sig på den aktuelle stand på udgivelsestidspunktet. De her nævnte specifikationer og data kan ændres uden forudgående oplysning og udgør ingen forpligtelse fra sælgers side. De i denne håndbog anvendte betegnelser for hardware og software er overvejende registrerede varemærker og er derfor underlagt de retlige bestemmelser for ophavsret. Uden udtrykkelig skriftlig tilladelse må hverken håndbogen eller dele deraf mangfoldiggøres eller videreformidles via mekaniske eller elektroniske medier, fotokopiering eller på nogen som helst måde. De i eksemplerne anvendte firmaer og andre data er frit opfundet, eventuelle ligheder er derfor rent tilfældige. LSM-håndbogsredaktionen har sammensat denne tekst med største omhu. Vi kan dog ikke garantere mod fejl. Redaktionen af LSM hæfter ikke for faglige eller tryktekniske fejl i denne håndbog. Beskrivelsen i denne håndbog fremstiller ingen udtrykkelige egenskaber i retlig forstand. Såfremt De har korrektur- eller forbedringsforslag til denne håndbog, bedes De sende dem til adressen Vi takker på forhånd for Deres hjælp. Yderligere informationer om produkterne fra SimonsVoss finder De på internettet underwww.simons-voss.de Denne håndbog gælder for softwaren uden funktionsbegrænsning. Derfor kan det ske, at funktionerne eller illustrationerne i den kundespecifikke installation kan afvige takket være softwaremodulets individuelle tilpasning.

4 4 1.0 INDLEDNING Med Locking System Management (LSM) har SimonsVoss udviklet en databaseunderstøttet Software, hvormed De effektivt kan oprette, administrere og styre komplekse låseplaner. Den foreliggende dokumentation skal betragtes som en rettesnor og hjælp ved strukturering og oprettelse af Deres låseplan, men også understøtte Dem i det fremtidige praktiske arbejde med kontrol og administration: et Lettere System-Management VIGTIGE OPLYSNINGER: SimonsVoss Technologies GmbH hæfter ikke for skader, opstået på grund af forkert montering eller installering. Ved forkert monterede og/eller programmerede komponenter kan adgangen til en dør spærres. SimonsVoss Technologies GmbH hæfter ikke for følgerne af fejlagtige installationer, såsom spærret adgang til sårede eller personer i fare, tingsskade eller anden skade FORKLARING TIL EN MENUPUNKTER Menupunkterne i LSM vises i håndbogen med symbolet.

5 5 EKSEMPLER Redigere Område OVERSKRIFTER OG DIALOGBOKSE Overskrifterne og dialogboksene, der vises i skærmvisningerne, adskilles af apostroffer. EKSEMPLER "Brugergrupper" "Områder" IKONER Ikoner, der vises i skærmbilleder, markeres på grå baggrund. EKSEMPLER OK Anvend TASTEKOMBINATIONER De tastekombinationer, der kan bruges til at starte den ønskede funktion, markeres med fed skrift. Ctrl+shift+X ANGIVELSE AF STI Ved henvisning til en fil-sti på et diskdrev vises denne sti i kursiv. EKSEMPEL C:\Programme\SimonsVoss\LockSysGui\ BEMÆRK Specifikationen [CDROM]er en variabel og beskriver diskdrevbogstaverne på CDROM- diskdrev (f.eks. D ) på den computer, hvor installationen skal foretages.

6 6 2.0 BASIS FOR LSM 2.1. SYSTEMKRAV FRA LSM 3.2 (FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER) GENERELT Lokale administratorrettigheder til installation Kommunikation: TCP/IP (NetBios aktiv), LAN (anbefaling: 100 MBit) Windows- domæne Navneopløsning.NET Framework min. 2.0, anbefalet 3.5 MS ActiveSync 4.2 i forbindelse med en PocketPC RS-232 og / eller USB- interface CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL) Monitor min. 48 cm (19 ) (eller større til præsentation af Matrix-visningen) Skærmopløsning min. 1024x768, anbefalet 1280x1024 Processor: min. 2,66 GHz (eller hurtigere) Min. 2 GB RAM (eller mere) Harddisk størrelse ca. 500 MB (under installationen ca. 1 GB), database afhængig af omfanget af de bearbejdede data (ca. 30 MB) MS Windows XP Prof. SP3 MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 eller 64 Bit MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 eller 64 Bit MS Windows 8, 32 eller 64 Bit SERVER (DATABASESERVER LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL) Processor: min. 2,66 GHz (eller hurtigere) Min. 2 GB RAM (eller mere) Harddisk størrelse program ca. 300 MB (under installation ca. 450 GB), database afhængig af omfanget af de bearbejdede data (ca. 30 MB) MS Windows Server 2003 MS Windows Server 2008 MS Windows Server 2008 R2 MS Windows Server 2012.NET Framework ved anvendelse af CommNode Server min. 3.5 Serverbaseret anvendelse: Der skal bruges en frigivelse på ADS-serveren til et databasekatalog (frigivelse kræver ikke rettigheder) 2.2. ANVISNINGER Ved brug af firewall mellem client og server henvises til kapitlet IT Netværkskonfiguration, eller til den tekniske LSM-support fra firmaet SimonsVoss Technologies GmbH. Opdateringen skal gennemføres samtidigt på alle komponenter På den anvendte PocketPC eller Notebook/tablet skal ligeledes gennemføres en opdatering til den passende LSM Mobile Edition.

7 7 Dette dokument beskriver opdateringen ved hjælp af de fuldstændige installationsfiler. En opdatering med patch-installationsfilerne beskrives ikke inden for rammerne af denne håndbog. Hvis De vil gennemføre en opdatering af ældre versioner (2.1/2.1A/2.2/2.3/2.4) til den aktuelle version, bedes De på forhånd sætte Dem i forbindelse med LSM Hotline +49 (0) Kontroller, at De råder over en aktuel og fungerende sikkerhedskopi. Bemærk: Ansvaret for at sikre databasen ligger grundlæggende inden for kundens ITområde! For forkerte, ufuldstændige eller manglende sikring påtager SimonsVoss sig intet ansvar. Kontroller regelmæssigt om den gennemførte sikkerhedskopi kan indlæses igen.

8 8 3.0 FORBEREDELSE TIL OPDATERING Kontroller Deres LSM version (ikonet "blåt spørgsmålstegn"): LSM 2.2 = fra version LSM 2.3 = fra version LSM 2.4 = fra version LSM 2.4a = fra version LSM 3.0 = fra version LSM 3.1 = fra version LSM 3.2 = fra version Importer alle data fra PocketPC'en eller Palm. Såfremt De administrerer helt eller virtuelt netkoblede anlæg, henvises også til kapitel 7.0 Netværk. Ved anvendelse af LSM Business eller LSM Professional afsluttes alle LSM-GUIs. Afslut alle CommNodes og CommNode serveren. Starten Advantage Configuration Utility på serveren og noter indstillingen i fanebladet Configuration Utilty Database Settings : Number of Connections: Number of Work Areas: Number of Tables: Number of Index Files: Number of Data Locks: Noter de nedenstående indstillinger i fanebladet "Installation info" og sammenlign disse med de tilgængelige licensinformationer. I tilfælde af spørgsmål bedes De kontakte LSM Hotline på +49 (0) Registered to: Serial Number: User Option: ADS Revision: Hent validation koden i licensinformationerne:

9 9 Validation Code Afslut tjenesten Advantage Database Server på serveren Kopier den aktuelle database For at gennemføre opdateringen kræves lokale administratorrettigheder. Alt afhængigt af den anvendte LSM udgave følges vejledningen i følgende kapitel

10 UPDATE LSM BASIC 4.1. FORBEREDELSE Bemærk: Administratorrettigheder kræves for at gennemføre opdateringen AFSLUT JOBBET FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING ADMINISTRATION JOB Afslut jobbet SimonsVoss CommNode Server (findes kun ved brug af virtuelt netværk) SIKKERHEDSKOPIER DATABASEN Tilmeld Dem som den windowsbruger, der også er ansvarlig for administrationen af låseanlægget Start LSM Gennemfør via Setup udvidet backup en backup Kopier den gennemførte backup (ZIP fil) på et separat medie Bemærk: Standardadresse for backup-hukommelsen: C:\ProgramData\SimonsVoss\Repository 4.2. LSM BASIC 3.0/3.1 FJERNES Afinstaller den gamle vesion af LSM via START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM Vælg SimonsVoss Locking System Management Basic 3.X og klik på FJERN. Bekræft det følgende kontrolspørgsmål INSTALLATION AF LOCKING SYSTEM MANAGEMENT FREMGANGSMÅDE Installation af softwaren Installation af Crystal Report Bugfix Start af softwaren Kontrol af software-registreringen

11 11 INSTALLATION AF SOFTWAREN Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_setup_3_2_[Sprache].exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer, for at starte softwaredriverens installation Bekræft medfortsæt for at starte softwaredriverens installation Gennemlæs licensbetingelserne og accepter disse. Vælg derefter Fortsæt.

12 12 Indlæs brugerinformationer ne og vælg derefterfortsæt. Bekræft herefter med Fortsæt. Bekræft medfortsæt. Installer.

13 13 Afslut for at afslutte installationen. INSTALLATION CRYSTAL REPORTS BUGFIX I området Software på DVDen findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Fortsæt for at starte installationen Vælg derefter Fortsæt.

14 14 Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Ja. Vælg derefter Fortsæt. Bekræft den fulde installation, vælg derefter Fortsæt. Fortsæt.

15 15 Ja for at fortsætte installationen. Afslut for at afslutte installationen. START AF SOFTWAREN Efter installationen kan De starte softwaren og tilmelde Dem som administrator i databasen. OK OK

16 16 Log på igen Nu kan softwaren registreres Kontroller registreringen og opret ved et klik på Opret licensforespørgsel filen med registreringsdata. Bekræft denne melding, når De vil oprette en ny registreringskode. Vælg en filplacering for registerfilen.

17 17 Indlæs Deres forhandler og dennes LSM kommissionsnummer (i formatet LSM ) OK Systemet åbner Deres Client og forbereder afsendelse Alternativt sendes den oprettede rgo fil til: Fra SimonsVoss modtager De en licensfil, hvormed De via Indsend licenfil kan aktivere softwaren. Denne melding vises, når De allerede har anmodet om om registreringskode, men endnu ikke har aktiveret den. Denne melding vises, hvis De efter oprettelse af Deres registreringsanmodning sender endnu en anmodning, og nu vil registrere den første anmodning. Hvis standardpasswordet "system3060" stadig anvendes, skal dette ændres. OK

18 18 Indlæs det gamle og det nye password. Bekræft det nye password. OK OK

19 OPDATERING AF LSM BUSINESS 5.1. FORBEREDELSE Bemærk: Der kræves administratorrettigheder for at opdatere AFSLUT JOBBET (SERVER) FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING ADMINISTRATION JOB Afslut jobbet SimonsVoss CommNode Server (findes kun ved oprettet virtuelt netværk) Afslut jobbet Advantage Database Server SIKKERHEDSKOPIER DATABASEN FREMGANGSMÅDE Kopier mappen "lmsdb" på et andet medie ANVISNINGER Databaseserveren skal være afsluttet. Filen lsmdb.add skal forefindes i mappen. Sammenlign mappens sti med den indstillede Setup-sti i LSMen OPDATERING AF SERVER FRA VERSION 3.0 TIL VERSION 3.2 FREMGANGSMÅDE Følgende punkter skal gennemføres, for at installere en batabaseserver. Afinstallation af ADS Server Version 9.x Installation af ADS Server Version 10.x Installation af OLEDB Version 9.x Installation af Data Architect (hvis krævet) Kontroller databaseværdien, herved genanvendes de værdier, der er indlæst under punkt 3.0 Database Settings, Sæt jobstart på automatisk Kontroller databaseforbindelsen AFINSTALLATION ADVANTAGE DATABASE SERVER (ADS 9.X) FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING SOFTWARE Vælg Advantage Database Server Fjern JA

20 INSTALLATION ADVANTAGE DATABASE SERVER ADS (10.X) Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\adswin_x86_32.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Næste for at starte installationen Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Næste. Bekræft herefter med Næste.

21 21 Installer. Indlæs de modtagne licensdata. Næste. Indlæs Deres firma som registreret bruger. Næste. Vælg "Danish". OK

22 22 Vælg "Danish". OK. Afslut for at afslutte installationen INSTALLERE OLEDB DRIVEREN (ADS 9.X) FREMGANGSMÅDE Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\oledb.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Næste for at starte installationen

23 23 Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Næste. Bekræft herefter med Næste. Næste. Installer.

24 24 Vælg "Danish". OK. Afslut for at afslutte installationen OPDATERING AF SERVER FRA VERSION 3.1 TIL VERSION 3.2 Ved en opdatering fra version 3.1 skal der ikke ændres noget ved Advantage Database Server OPDATERING AF CLIENTS FRA VERSION 3.X TIL VERSION 3.2 Bemærk: Opdateringen skal gennemføres på alle Clients! FREMGANGSMÅDE Afinstallation af den gamle software Installation af den nye software Installation Crystal Report Bugfix Efter installation genstartes softwaren. Kontroller registreringen af softwaren Databaseforbindelsen opsættes AFINSTALLATION AF DEN GAMLE LSM VERSION START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM

25 25 Vælg SimonsVoss Locking System Management 3.X, FJERN JA INSTALLATION AF LSM 3.2 CLIENTS Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_setup_3_2_[Sprache].exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer for at starte installationen Fortsæt for at starte installationen

26 26 Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Fortsæt, Indlæs brugerinformationerne og vælg derefter Fortsæt. Bekræft herefter med Fortsæt. Fortsæt.

27 27 Installer. Afslut for at afslutte installationen INSTALLATION CRYSTAL REPORTS BUGFIX I området Software på DVDen findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Fortsæt for at starte installationen

28 28 Vælg derefter Fortsæt. Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Ja. Vælg derefter Fortsæt. Bekræft den fuldstændige installation, vælg derefter Fortsæt.

29 29 Fortsæt. Ja for at fortsætte installationen. Afslut for at afslutte installationen START AF SOFTWAREN FREMGANGSMÅDE For at opdatere databasen skal filen Lsmaep2.aep udskiftes i databasens mappestruktur på serveren. Den nye fil ligger på Client under: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\locksysmgr_3_2\db\lsmdb.zip\aep\lsmaep2.aep På serveren skal filen [LAUFWERKSBUCHSTABE]:\[ABLAGEORT DER DATENBANK]\aep\LsmAep2.aep erstattes med den nye LsmAep2.aep (Version 3.2). Efter installation og udskiftning af LsmAep2.aep startes Locking System Management programmet og under Setup kontrolleres datastien. Tilmeld Dem som administrator i databasen.

30 30 OK Registrer Client (se kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) Kontroller registreringen og opret ved et klik på Opret licensforespørgsel filen med registreringsdata. Bekræft denne melding, når De vil oprette en ny registreringskode. Vælg en filplacering for registerfilen. Indlæs Deres forhandler og dennes LSM kommissionsnummer (i formatet LSM ) OK

31 31 Systemet åbner Deres e- M ail Client og forbereder afsendelse Alternativt sendes den oprettede rgo fil til: LSM Business & Professional Edition: Fra SimonsVoss modtager De en licensfil, hvormed De via Indsend licensfil kan aktivere softwaren. Denne melding vises, når De allerede har anmodet om en registreringskode, men endnu ikke har aktiveret den. Denne melding vises, hvis De efter oprettelse af Deres registreringsanmodning sender endnu en anmodning, og nu vil registrere den første anmodning. Hvis standardpasswordet "system3060" stadig anvendes, skal dette ændres. OK

32 32 Indlæs det gamle og det nye password. Bekræft det nye password. OK OK

33 LSM MOBILE 6.1. OPDATERE LSM MOBILE PDA AFINSTALLATION LSM MOBILE PDA FREMGANGSMÅDE Forbind PDA med Clienten Afinstaller ved hjælp af ActiveSync eller Windows Mobile Device Center LSM Mobile (i givet fald også Smart LSM) INSTALLATION LSM MOBILE PDA FREMGANGSMÅDE Forbind PDA med Clienten. Når software DVD'en indsættes vises indholdet i browseren I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\ Software\ LSM3x_BUSINESS\...\LSMMobile_PDA\setup.exe Start af installationen Rediger de enkelte trin OK for at starte installationen Fortsæt for at starte installationen

34 OPDATERING LSM MOBILE PC AFINSTALLATION LSM MOBILE PC FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM Vælg SimonsVoss LSM Mobile 3.x FJERN JA INSTALLATION LSM MOBILE PC FREMGANGSMÅDE Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_mobile_3_2_[Sprache].exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer for at starte installationen

35 35 Fortsæt for at starte installationen Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Fortsæt. Indlæs brugerinformationerne og vælg derefter Fortsæt.

36 36 Bekræft herefter medfortsæt. Installer. Afslut for at afslutte installationen.

37 NETVÆRK 7.1. COMMNODESERVER AFINSTALLATION COMMNODESERVER FREMGANGSMÅDE Inden CommNode Serveren afinstalleres, skal SimonsVoss CommNode servertjenesten af-registreres. I CommNode serverens installationsmappe ændres (standardsti: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\commnodesvr_3_1) og uninstall_commnodesvr.bat gennemføres med administrationsrettigheder. START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM Vælg SimonsVoss CommNode Server 3.x FJERN JA INSTALLATION COMMNODESERVER FREMGANGSMÅDE Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\commnode_setup_3_2.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer for at starte installationen

38 38 Fortsæt for at starte installationen Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Fortsæt Indlæs brugerinformationerne og vælg derefter Fortsæt.

39 39 Bekræft herefter med Fortsæt. Fortsæt. Installer

40 40 Afslut for at afslutte installationen KONFIGURATION COMMNODESERVER FREMGANGSMÅDE For at starte CommNode Server tjenesten kræves en forbindelse til LSM databasen. Denne oprettes ved hjælp af tre XML konfigurationsfiler. Oprettelse af konfigurationsfiler: Start LSM og log på databasen Menuen Netværk Kommunikationsknuder "Konfig-filer" Gem de 3 konfigurationsfiler på Deres LSM Client Kopier konfigurationsfilerne på serveren i installationsmappen på CommNode Serveren (standardsti: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\commnodesvr_3_2) C:\Program Files (x86)\simonsvoss\commnodesvr_3_2) Gennemfør install_commnodesvr.bat med administratorrettigheder SimonsVoss CommNode Server tjenesten registreres Start SimonsVoss CommNode servertjenesten 7.2. VIRTUELT NETVÆRK Opdater først CommNode Serveren (se ovenfor) Åbn LSM Netværk G2 tjenesten Opdater stien til VN-serveren: Tidligere: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\vnserver\ SVVNSrv.exe Nyt: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\vnserver_3_2\ SVVNSrv.exe Overfør ændringerne til CommNode serveren

41 41

LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016

LSM Business Update Manuel LockingSystemManagement Version 3.3 04.2016 04.2016 2 / 20 1 Generelt... 3 1.1 Forord... 3 1.2 Juridiske bemærkninger... 3 1.3 Sikkerhedsanvisninger... 3 1.4 Minimum systemkrav... 4 1.5 Informationer om håndbogen... 5 2 Afinstallation af gammel

Læs mere

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 OPDATERET: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILLEDE... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE... 5 2.1. SYSTEMFORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

SimonsVoss Håndbog 4: LSM Opdateringshåndbog

SimonsVoss Håndbog 4: LSM Opdateringshåndbog 03.2017 Indholdsfortegnelse 2 / 14 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Juridiske bemærkninger... 4 1.3 Yderligere informationer... 4 2 Versionsopdatering LSM BUSINESS...

Læs mere

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SERVICE PACK 1 BASIC BASIC ONLINE BUSINESS PROFESSIONAL OPDATERET: JUNI 2016 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.3 SP1... 3 1.2. KORT PRODUKTBESKRIVELSE... 4 2.0 PRODUKTOMRÅDE...

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DISTRIWIN SERVICE INSTALLATION 140 981 002 930 Vers. 1.01 05-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DistriWin Service installationen... 4 3 Installer DistriWin Service...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL

HÅNDBOG LSM TRANSPONDERTERMINAL Seite 1 1.0 GENERELLE OPLYSNINGER 1.1. INDSATSOMRÅDE Transponderterminalen er en kombination af en læser til vægmontering og en tilhørende software. Denne kombination tjener til omprogrammering af transpondere.

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN,

BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, INSITE BULLETIN OM INSTALLATION Side 2: Installation af INSITE Side 7: Fjernelse af INSITE BEMÆRK! UNDLAD AT INSTALLERE SOFTWAREN, FØR DU HAR LÆST DETTE DOKUMENT.FORKERT INSTALLATION KAN RESULTERE I FEJLBEHÆFTEDE

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Copyright 2009 Q-DAS. Metrologic. 2970 Hørsholm. Hotline: Systemkrav. Udgave 1 10-12-2009

Copyright 2009 Q-DAS. Metrologic. 2970 Hørsholm. Hotline: Systemkrav. Udgave 1 10-12-2009 Systemkrav Version 1: December 2009 1 Copyright 2009 Q-DAS GmbH & Co. KG Eisleber Str. 2 D 69469 Weinheim Tlf.: ++ +49/6201 /3941-0 Fax.:++ +49/6201 /3941-24 Mail: q-das2q-das.de Net: www.q-das.de Metrologic

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Installation

WEB-DIRECT Brugerguide Installation WEB-DIRECT Brugerguide Installation Indhold 1. Start WEB-DIRECT... 3 1.1 Installation... 3 1.2 Checkliste:... 3 1.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 3 1.2.2 Opsætning af browser til at

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

ZoomText 11 USB. vejledning

ZoomText 11 USB. vejledning ZoomText 11 USB vejledning Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Installation af Novapoint 18.10 32-bit

Installation af Novapoint 18.10 32-bit Installation af Novapoint 18.10 32-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.10, der kun kan installeres på 32 bit versioner af: AutoCAD 2010, 2011og 2012 AutoCAD Map

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09

Civilstyrelsen. Lex Dania editor 2010. Installationsvejledning. Version: 1.0 2012-03-09 Installationsvejledning Version: 1.0 2012-03-09 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR 2010?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Installation

Indholdsfortegnelse. Installation Indholdsfortegnelse Generelt om installationen... 2 Installation af Sybase Sybase SQL Anywhere... 3 Installation af Sybase SQL Anywhere... 4 Licensbetingelser... 6 Registreringsnøgle... 7 Bruger information...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION

MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL DM6000 INSTALLATION 140 981 002 956 Vers. 3.47a 16-01-2017 INDHOLD 1 Introduktion... 4 2 Udpak DM6000 Installationen... 4 3 Installer DM6000... 6 4 Første opstart af DM6000...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Installation af Elektronisk APV på flere PC er

Installation af Elektronisk APV på flere PC er Installation af Elektronisk APV på flere PC er Vejledning til installation af Elektronisk APV, når programmet skal installeres på flere PC er, der kobler sig op på en fælles server. 1 Installation af Elektronisk

Læs mere

ZoomText 11. USB installationsvejledning

ZoomText 11. USB installationsvejledning ZoomText 11 USB installationsvejledning Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific,

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0

Civilstyrelsen. Lex Dania klient. Installationsvejledning. Version: 2.0 Installationsvejledning Version: 2.0 2014-01-24 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA KLIENT?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.2.3 VPN adgang...

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system OPDATERINGSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING I HVORDAN DU OPDATERER FRA MAMUT BUSINESS SOFTWARE VERSION 11 TIL VERSION 12. Mamut Temasserie, 6 2009 2 TJEKLISTE INDHOLD

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet).

Guide for oprettelse af login og anvendelse af Parrot Asteroid Market (Asteroid Smart og Asteroid Tablet). Før du kan downloade og installere applikationer på din Parrot Asteroid enhed, så skal du oprette et login til Parrot Asteroid Market, som gøres nemmest fra en computer. Bemærk at denne guide er lavet

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandel-dokumenter, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Før du starter installationen, skal du kontrollere, at alle de nødvendige dele forefindes. Æsken skal indeholde

Før du starter installationen, skal du kontrollere, at alle de nødvendige dele forefindes. Æsken skal indeholde B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 5 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 6 I N S

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2007 (SBO 2007)

Installationsguide til SAP Business One 2007 (SBO 2007) Installationsguide til SAP Business One 2007 (SBO 2007) Installationen af SBO 2007 består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde data. Her anvendes

Læs mere

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Innehåll INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERET INSTALLATION... 10 YDERLIGERE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Side 1 af 12 Indledning

Læs mere

Sådan kommer du i gang med SAS Systemet

Sådan kommer du i gang med SAS Systemet Sådan kommer du i gang med SAS Systemet Indhold: Software Requirements for Windows VISTA Basic & Premium Installationsvejledning for SAS System Version 9.1 fra DVD Installationsvejledning for Enterprise

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit

Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Installation af Novapoint 18.40.FP4m 64-bit Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 18.40, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015

Læs mere

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02

Civilstyrelsen. Lex Dania editor Eunomia. Installationsvejledning. Version: 2.0 2015-02-02 Installationsvejledning Version: 2.0 2015-02-02 Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 HVAD ER LEX DANIA EDITOR EUNOMIA?... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER FOR ANVENDELSE... 3 1.2.1 Hardware... 3 1.2.2 Software... 3 1.3 DISTRIBUTION

Læs mere

Installationsvejledning. Installationsvejledning til KMD Digital Valgliste Konfiguration Version 2.2

Installationsvejledning. Installationsvejledning til KMD Digital Valgliste Konfiguration Version 2.2 Installationsvejledning til KMD Digital Valgliste Konfiguration Version 2.2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning.... 3 2 Specifikke krav til pc

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Opgavehæfte til kursus i Netteknik7

Opgavehæfte til kursus i Netteknik7 1) Installation af server 2003 Del 1: basalinstallation Tænd for PC,en og stik Server CD-rom en i drevet, eller ditto og genstart maskinen. Tidligt i opstarten skal boot på CD accepteres ved at trykke

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Installer Kommuniker: På Tryk 2.8

Installer Kommuniker: På Tryk 2.8 Installer Kommuniker: På Tryk 2.8 Udfør en administrativ installation Denne version af Kommuniker: På Tryk indeholder en symbolopdatering fra efteråret 2009. Du har nu over 10,000 Widgit Symboler. Disse

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Opsætning af klient til Hosted CRM

Opsætning af klient til Hosted CRM Opsætning af klient til Hosted CRM Dette dokument beskriver, hvordan der oprettes forbindelse til en Hosted CRM løsning hos TDC Hosting A/S Morten Skovgaard, 24. april 2006 1 Indledning... 2 2 Konfiguration

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Installation af Novapoint 19.35

Installation af Novapoint 19.35 Installation af Novapoint 19.35 Notatet her er en kort installationsvejledning til Novapoint version 19.35, der kun kan installeres på 64 bit versioner af: AutoCAD 2015 AutoCAD Map 3D 2015 AutoCAD Civil

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere