HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2 OPDATERET: FEBRUAR 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG OPDATERING TIL LSM 3.2 OPDATERET: FEBRUAR 2014"

Transkript

1 OPDATERET: FEBRUAR 2014

2 2 1.0 EINLEITUNG WICHTIGER HINWEIS ERKLÄRUNG HANDBUCH GRUNDLAGEN LSM SYSTEMVORAUSSETZUNGEN AB LSM 3.2 (ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN) HINWEISE VORBEREITUNG DES UPDATES UPDATE LSM BASIC VORBEREITUNG LSM BASIC 3.0/3.1 ENTFERNEN INSTALLATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT UPDATE LSM BUSINESS VORBEREITUNG UPDATE SERVER VON VERSION 3.0 AUF VERSION UPDATE SERVER VON VERSION 3.1 AUF VERSION UPDATE DES CLIENTS VON VERSION 3.X AUF VERSION LSM MOBILE UPDATE LSM MOBILE PDA UPDATE LSM MOBILE PC NETZWERK COMMNODESERVER VIRTUELLES NETZWERK... 40

3 3 BEMÆRK: Ved forklaringerne af systemets forskellige funktioner ligger tyngdepunktet på betjeningen af softwaren. Beskrivelsen af de enkelte produktegenskaber, udstyr og funktioner finder De i de tilhørende produkthåndbøger. Det er vigtigt at overholde produktgodkendelsen og systemkrav for installation og drift af produktet. SimonsVoss påtager sig intet ansvar i tilfælde af forkert installation eller drift, og kan ikke yde support. SimonsVoss Technologies GmbH forbeholder sig ret til at gennemføre produktændringer uden forudgående varsel. Derfor kan beskrivelser og fremstillinger i denne dokumentation afvige fra de til enhver tid aktuelle produkter og softwareversioner. I tvivlstilfælde henvises altid til den tyske originaludgave. Forbehold for fejl og trykfejl. Denne dokumentation baserer sig på den aktuelle stand på udgivelsestidspunktet. De her nævnte specifikationer og data kan ændres uden forudgående oplysning og udgør ingen forpligtelse fra sælgers side. De i denne håndbog anvendte betegnelser for hardware og software er overvejende registrerede varemærker og er derfor underlagt de retlige bestemmelser for ophavsret. Uden udtrykkelig skriftlig tilladelse må hverken håndbogen eller dele deraf mangfoldiggøres eller videreformidles via mekaniske eller elektroniske medier, fotokopiering eller på nogen som helst måde. De i eksemplerne anvendte firmaer og andre data er frit opfundet, eventuelle ligheder er derfor rent tilfældige. LSM-håndbogsredaktionen har sammensat denne tekst med største omhu. Vi kan dog ikke garantere mod fejl. Redaktionen af LSM hæfter ikke for faglige eller tryktekniske fejl i denne håndbog. Beskrivelsen i denne håndbog fremstiller ingen udtrykkelige egenskaber i retlig forstand. Såfremt De har korrektur- eller forbedringsforslag til denne håndbog, bedes De sende dem til adressen Vi takker på forhånd for Deres hjælp. Yderligere informationer om produkterne fra SimonsVoss finder De på internettet underwww.simons-voss.de Denne håndbog gælder for softwaren uden funktionsbegrænsning. Derfor kan det ske, at funktionerne eller illustrationerne i den kundespecifikke installation kan afvige takket være softwaremodulets individuelle tilpasning.

4 4 1.0 INDLEDNING Med Locking System Management (LSM) har SimonsVoss udviklet en databaseunderstøttet Software, hvormed De effektivt kan oprette, administrere og styre komplekse låseplaner. Den foreliggende dokumentation skal betragtes som en rettesnor og hjælp ved strukturering og oprettelse af Deres låseplan, men også understøtte Dem i det fremtidige praktiske arbejde med kontrol og administration: et Lettere System-Management VIGTIGE OPLYSNINGER: SimonsVoss Technologies GmbH hæfter ikke for skader, opstået på grund af forkert montering eller installering. Ved forkert monterede og/eller programmerede komponenter kan adgangen til en dør spærres. SimonsVoss Technologies GmbH hæfter ikke for følgerne af fejlagtige installationer, såsom spærret adgang til sårede eller personer i fare, tingsskade eller anden skade FORKLARING TIL EN MENUPUNKTER Menupunkterne i LSM vises i håndbogen med symbolet.

5 5 EKSEMPLER Redigere Område OVERSKRIFTER OG DIALOGBOKSE Overskrifterne og dialogboksene, der vises i skærmvisningerne, adskilles af apostroffer. EKSEMPLER "Brugergrupper" "Områder" IKONER Ikoner, der vises i skærmbilleder, markeres på grå baggrund. EKSEMPLER OK Anvend TASTEKOMBINATIONER De tastekombinationer, der kan bruges til at starte den ønskede funktion, markeres med fed skrift. Ctrl+shift+X ANGIVELSE AF STI Ved henvisning til en fil-sti på et diskdrev vises denne sti i kursiv. EKSEMPEL C:\Programme\SimonsVoss\LockSysGui\ BEMÆRK Specifikationen [CDROM]er en variabel og beskriver diskdrevbogstaverne på CDROM- diskdrev (f.eks. D ) på den computer, hvor installationen skal foretages.

6 6 2.0 BASIS FOR LSM 2.1. SYSTEMKRAV FRA LSM 3.2 (FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER) GENERELT Lokale administratorrettigheder til installation Kommunikation: TCP/IP (NetBios aktiv), LAN (anbefaling: 100 MBit) Windows- domæne Navneopløsning.NET Framework min. 2.0, anbefalet 3.5 MS ActiveSync 4.2 i forbindelse med en PocketPC RS-232 og / eller USB- interface CLIENT (LSM BASIC, LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL) Monitor min. 48 cm (19 ) (eller større til præsentation af Matrix-visningen) Skærmopløsning min. 1024x768, anbefalet 1280x1024 Processor: min. 2,66 GHz (eller hurtigere) Min. 2 GB RAM (eller mere) Harddisk størrelse ca. 500 MB (under installationen ca. 1 GB), database afhængig af omfanget af de bearbejdede data (ca. 30 MB) MS Windows XP Prof. SP3 MS Windows Vista (Business, Ultimate), 32 eller 64 Bit MS Windows 7 (Professional, Ultimate), 32 eller 64 Bit MS Windows 8, 32 eller 64 Bit SERVER (DATABASESERVER LSM BUSINESS, LSM PROFESSIONAL) Processor: min. 2,66 GHz (eller hurtigere) Min. 2 GB RAM (eller mere) Harddisk størrelse program ca. 300 MB (under installation ca. 450 GB), database afhængig af omfanget af de bearbejdede data (ca. 30 MB) MS Windows Server 2003 MS Windows Server 2008 MS Windows Server 2008 R2 MS Windows Server 2012.NET Framework ved anvendelse af CommNode Server min. 3.5 Serverbaseret anvendelse: Der skal bruges en frigivelse på ADS-serveren til et databasekatalog (frigivelse kræver ikke rettigheder) 2.2. ANVISNINGER Ved brug af firewall mellem client og server henvises til kapitlet IT Netværkskonfiguration, eller til den tekniske LSM-support fra firmaet SimonsVoss Technologies GmbH. Opdateringen skal gennemføres samtidigt på alle komponenter På den anvendte PocketPC eller Notebook/tablet skal ligeledes gennemføres en opdatering til den passende LSM Mobile Edition.

7 7 Dette dokument beskriver opdateringen ved hjælp af de fuldstændige installationsfiler. En opdatering med patch-installationsfilerne beskrives ikke inden for rammerne af denne håndbog. Hvis De vil gennemføre en opdatering af ældre versioner (2.1/2.1A/2.2/2.3/2.4) til den aktuelle version, bedes De på forhånd sætte Dem i forbindelse med LSM Hotline +49 (0) Kontroller, at De råder over en aktuel og fungerende sikkerhedskopi. Bemærk: Ansvaret for at sikre databasen ligger grundlæggende inden for kundens ITområde! For forkerte, ufuldstændige eller manglende sikring påtager SimonsVoss sig intet ansvar. Kontroller regelmæssigt om den gennemførte sikkerhedskopi kan indlæses igen.

8 8 3.0 FORBEREDELSE TIL OPDATERING Kontroller Deres LSM version (ikonet "blåt spørgsmålstegn"): LSM 2.2 = fra version LSM 2.3 = fra version LSM 2.4 = fra version LSM 2.4a = fra version LSM 3.0 = fra version LSM 3.1 = fra version LSM 3.2 = fra version Importer alle data fra PocketPC'en eller Palm. Såfremt De administrerer helt eller virtuelt netkoblede anlæg, henvises også til kapitel 7.0 Netværk. Ved anvendelse af LSM Business eller LSM Professional afsluttes alle LSM-GUIs. Afslut alle CommNodes og CommNode serveren. Starten Advantage Configuration Utility på serveren og noter indstillingen i fanebladet Configuration Utilty Database Settings : Number of Connections: Number of Work Areas: Number of Tables: Number of Index Files: Number of Data Locks: Noter de nedenstående indstillinger i fanebladet "Installation info" og sammenlign disse med de tilgængelige licensinformationer. I tilfælde af spørgsmål bedes De kontakte LSM Hotline på +49 (0) Registered to: Serial Number: User Option: ADS Revision: Hent validation koden i licensinformationerne:

9 9 Validation Code Afslut tjenesten Advantage Database Server på serveren Kopier den aktuelle database For at gennemføre opdateringen kræves lokale administratorrettigheder. Alt afhængigt af den anvendte LSM udgave følges vejledningen i følgende kapitel

10 UPDATE LSM BASIC 4.1. FORBEREDELSE Bemærk: Administratorrettigheder kræves for at gennemføre opdateringen AFSLUT JOBBET FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING ADMINISTRATION JOB Afslut jobbet SimonsVoss CommNode Server (findes kun ved brug af virtuelt netværk) SIKKERHEDSKOPIER DATABASEN Tilmeld Dem som den windowsbruger, der også er ansvarlig for administrationen af låseanlægget Start LSM Gennemfør via Setup udvidet backup en backup Kopier den gennemførte backup (ZIP fil) på et separat medie Bemærk: Standardadresse for backup-hukommelsen: C:\ProgramData\SimonsVoss\Repository 4.2. LSM BASIC 3.0/3.1 FJERNES Afinstaller den gamle vesion af LSM via START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM Vælg SimonsVoss Locking System Management Basic 3.X og klik på FJERN. Bekræft det følgende kontrolspørgsmål INSTALLATION AF LOCKING SYSTEM MANAGEMENT FREMGANGSMÅDE Installation af softwaren Installation af Crystal Report Bugfix Start af softwaren Kontrol af software-registreringen

11 11 INSTALLATION AF SOFTWAREN Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_setup_3_2_[Sprache].exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer, for at starte softwaredriverens installation Bekræft medfortsæt for at starte softwaredriverens installation Gennemlæs licensbetingelserne og accepter disse. Vælg derefter Fortsæt.

12 12 Indlæs brugerinformationer ne og vælg derefterfortsæt. Bekræft herefter med Fortsæt. Bekræft medfortsæt. Installer.

13 13 Afslut for at afslutte installationen. INSTALLATION CRYSTAL REPORTS BUGFIX I området Software på DVDen findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Fortsæt for at starte installationen Vælg derefter Fortsæt.

14 14 Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Ja. Vælg derefter Fortsæt. Bekræft den fulde installation, vælg derefter Fortsæt. Fortsæt.

15 15 Ja for at fortsætte installationen. Afslut for at afslutte installationen. START AF SOFTWAREN Efter installationen kan De starte softwaren og tilmelde Dem som administrator i databasen. OK OK

16 16 Log på igen Nu kan softwaren registreres Kontroller registreringen og opret ved et klik på Opret licensforespørgsel filen med registreringsdata. Bekræft denne melding, når De vil oprette en ny registreringskode. Vælg en filplacering for registerfilen.

17 17 Indlæs Deres forhandler og dennes LSM kommissionsnummer (i formatet LSM ) OK Systemet åbner Deres Client og forbereder afsendelse Alternativt sendes den oprettede rgo fil til: Fra SimonsVoss modtager De en licensfil, hvormed De via Indsend licenfil kan aktivere softwaren. Denne melding vises, når De allerede har anmodet om om registreringskode, men endnu ikke har aktiveret den. Denne melding vises, hvis De efter oprettelse af Deres registreringsanmodning sender endnu en anmodning, og nu vil registrere den første anmodning. Hvis standardpasswordet "system3060" stadig anvendes, skal dette ændres. OK

18 18 Indlæs det gamle og det nye password. Bekræft det nye password. OK OK

19 OPDATERING AF LSM BUSINESS 5.1. FORBEREDELSE Bemærk: Der kræves administratorrettigheder for at opdatere AFSLUT JOBBET (SERVER) FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING ADMINISTRATION JOB Afslut jobbet SimonsVoss CommNode Server (findes kun ved oprettet virtuelt netværk) Afslut jobbet Advantage Database Server SIKKERHEDSKOPIER DATABASEN FREMGANGSMÅDE Kopier mappen "lmsdb" på et andet medie ANVISNINGER Databaseserveren skal være afsluttet. Filen lsmdb.add skal forefindes i mappen. Sammenlign mappens sti med den indstillede Setup-sti i LSMen OPDATERING AF SERVER FRA VERSION 3.0 TIL VERSION 3.2 FREMGANGSMÅDE Følgende punkter skal gennemføres, for at installere en batabaseserver. Afinstallation af ADS Server Version 9.x Installation af ADS Server Version 10.x Installation af OLEDB Version 9.x Installation af Data Architect (hvis krævet) Kontroller databaseværdien, herved genanvendes de værdier, der er indlæst under punkt 3.0 Database Settings, Sæt jobstart på automatisk Kontroller databaseforbindelsen AFINSTALLATION ADVANTAGE DATABASE SERVER (ADS 9.X) FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING SOFTWARE Vælg Advantage Database Server Fjern JA

20 INSTALLATION ADVANTAGE DATABASE SERVER ADS (10.X) Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\adswin_x86_32.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Næste for at starte installationen Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Næste. Bekræft herefter med Næste.

21 21 Installer. Indlæs de modtagne licensdata. Næste. Indlæs Deres firma som registreret bruger. Næste. Vælg "Danish". OK

22 22 Vælg "Danish". OK. Afslut for at afslutte installationen INSTALLERE OLEDB DRIVEREN (ADS 9.X) FREMGANGSMÅDE Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\ADS\oledb.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Næste for at starte installationen

23 23 Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Næste. Bekræft herefter med Næste. Næste. Installer.

24 24 Vælg "Danish". OK. Afslut for at afslutte installationen OPDATERING AF SERVER FRA VERSION 3.1 TIL VERSION 3.2 Ved en opdatering fra version 3.1 skal der ikke ændres noget ved Advantage Database Server OPDATERING AF CLIENTS FRA VERSION 3.X TIL VERSION 3.2 Bemærk: Opdateringen skal gennemføres på alle Clients! FREMGANGSMÅDE Afinstallation af den gamle software Installation af den nye software Installation Crystal Report Bugfix Efter installation genstartes softwaren. Kontroller registreringen af softwaren Databaseforbindelsen opsættes AFINSTALLATION AF DEN GAMLE LSM VERSION START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM

25 25 Vælg SimonsVoss Locking System Management 3.X, FJERN JA INSTALLATION AF LSM 3.2 CLIENTS Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_setup_3_2_[Sprache].exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer for at starte installationen Fortsæt for at starte installationen

26 26 Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Fortsæt, Indlæs brugerinformationerne og vælg derefter Fortsæt. Bekræft herefter med Fortsæt. Fortsæt.

27 27 Installer. Afslut for at afslutte installationen INSTALLATION CRYSTAL REPORTS BUGFIX I området Software på DVDen findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\Crystal_HotFix11\setup.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Fortsæt for at starte installationen

28 28 Vælg derefter Fortsæt. Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Ja. Vælg derefter Fortsæt. Bekræft den fuldstændige installation, vælg derefter Fortsæt.

29 29 Fortsæt. Ja for at fortsætte installationen. Afslut for at afslutte installationen START AF SOFTWAREN FREMGANGSMÅDE For at opdatere databasen skal filen Lsmaep2.aep udskiftes i databasens mappestruktur på serveren. Den nye fil ligger på Client under: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\locksysmgr_3_2\db\lsmdb.zip\aep\lsmaep2.aep På serveren skal filen [LAUFWERKSBUCHSTABE]:\[ABLAGEORT DER DATENBANK]\aep\LsmAep2.aep erstattes med den nye LsmAep2.aep (Version 3.2). Efter installation og udskiftning af LsmAep2.aep startes Locking System Management programmet og under Setup kontrolleres datastien. Tilmeld Dem som administrator i databasen.

30 30 OK Registrer Client (se kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) Kontroller registreringen og opret ved et klik på Opret licensforespørgsel filen med registreringsdata. Bekræft denne melding, når De vil oprette en ny registreringskode. Vælg en filplacering for registerfilen. Indlæs Deres forhandler og dennes LSM kommissionsnummer (i formatet LSM ) OK

31 31 Systemet åbner Deres e- M ail Client og forbereder afsendelse Alternativt sendes den oprettede rgo fil til: LSM Business & Professional Edition: Fra SimonsVoss modtager De en licensfil, hvormed De via Indsend licensfil kan aktivere softwaren. Denne melding vises, når De allerede har anmodet om en registreringskode, men endnu ikke har aktiveret den. Denne melding vises, hvis De efter oprettelse af Deres registreringsanmodning sender endnu en anmodning, og nu vil registrere den første anmodning. Hvis standardpasswordet "system3060" stadig anvendes, skal dette ændres. OK

32 32 Indlæs det gamle og det nye password. Bekræft det nye password. OK OK

33 LSM MOBILE 6.1. OPDATERE LSM MOBILE PDA AFINSTALLATION LSM MOBILE PDA FREMGANGSMÅDE Forbind PDA med Clienten Afinstaller ved hjælp af ActiveSync eller Windows Mobile Device Center LSM Mobile (i givet fald også Smart LSM) INSTALLATION LSM MOBILE PDA FREMGANGSMÅDE Forbind PDA med Clienten. Når software DVD'en indsættes vises indholdet i browseren I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\ Software\ LSM3x_BUSINESS\...\LSMMobile_PDA\setup.exe Start af installationen Rediger de enkelte trin OK for at starte installationen Fortsæt for at starte installationen

34 OPDATERING LSM MOBILE PC AFINSTALLATION LSM MOBILE PC FREMGANGSMÅDE START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM Vælg SimonsVoss LSM Mobile 3.x FJERN JA INSTALLATION LSM MOBILE PC FREMGANGSMÅDE Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\lsm_mobile_3_2_[Sprache].exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer for at starte installationen

35 35 Fortsæt for at starte installationen Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Fortsæt. Indlæs brugerinformationerne og vælg derefter Fortsæt.

36 36 Bekræft herefter medfortsæt. Installer. Afslut for at afslutte installationen.

37 NETVÆRK 7.1. COMMNODESERVER AFINSTALLATION COMMNODESERVER FREMGANGSMÅDE Inden CommNode Serveren afinstalleres, skal SimonsVoss CommNode servertjenesten af-registreres. I CommNode serverens installationsmappe ændres (standardsti: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\commnodesvr_3_1) og uninstall_commnodesvr.bat gennemføres med administrationsrettigheder. START SYSTEMSTYRING FJERN PROGRAM Vælg SimonsVoss CommNode Server 3.x FJERN JA INSTALLATION COMMNODESERVER FREMGANGSMÅDE Når installations-dvden lægges i drevet, åbnes webbrowseren med DVDens startside - alt afhængigt af systemets indstilling. I området Software findes et link direkte til Setup. Alternativt kan følgende direkte adresse benyttes: [CDROM]:\Software\LSM32_BUSINESS\[Sprache]\commnode_setup_3_2.exe Start installationen og følg de enkelte skridt. Installer for at starte installationen

38 38 Fortsæt for at starte installationen Gennemlæs og accepter licensbetingelserne. Vælg derefter Fortsæt Indlæs brugerinformationerne og vælg derefter Fortsæt.

39 39 Bekræft herefter med Fortsæt. Fortsæt. Installer

40 40 Afslut for at afslutte installationen KONFIGURATION COMMNODESERVER FREMGANGSMÅDE For at starte CommNode Server tjenesten kræves en forbindelse til LSM databasen. Denne oprettes ved hjælp af tre XML konfigurationsfiler. Oprettelse af konfigurationsfiler: Start LSM og log på databasen Menuen Netværk Kommunikationsknuder "Konfig-filer" Gem de 3 konfigurationsfiler på Deres LSM Client Kopier konfigurationsfilerne på serveren i installationsmappen på CommNode Serveren (standardsti: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\commnodesvr_3_2) C:\Program Files (x86)\simonsvoss\commnodesvr_3_2) Gennemfør install_commnodesvr.bat med administratorrettigheder SimonsVoss CommNode Server tjenesten registreres Start SimonsVoss CommNode servertjenesten 7.2. VIRTUELT NETVÆRK Opdater først CommNode Serveren (se ovenfor) Åbn LSM Netværk G2 tjenesten Opdater stien til VN-serveren: Tidligere: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\vnserver\ SVVNSrv.exe Nyt: C:\Program Files (x86)\simonsvoss\vnserver_3_2\ SVVNSrv.exe Overfør ændringerne til CommNode serveren

41 41

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software 1 // Mamut Business Software // Mamut Business Software Installationsguide Introduktion Indhold Før installation... 2 Denne guide skal forenkle installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business

Læs mere

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT

VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT VEJLEDNING I INSTALLATION AF SUPERPORT 26. august 2013 1. Generelt om installationen... 2 1.1 Opgradering... 2 1.2 Vedrørende installation på et virtuelt miljø... 2 2. Operativsystemer... 3 3. Opdeling

Læs mere

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0

Installationsvejledning. McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 Installationsvejledning McAfee SaaS Endpoint Protection 6.0 COPYRIGHT Copyright 2012 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection, McAfee AppPrism,

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

Brugerhåndbog version 8.00

Brugerhåndbog version 8.00 version 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte cd-rom eller dvd og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

P/I OfficeMail Windows Printer Driver. Installations- og brugervejledning

P/I OfficeMail Windows Printer Driver. Installations- og brugervejledning P/I OfficeMail Windows Printer Driver Installations- og brugervejledning Version: 3.7 Udgivelsesdato: juni 2013 Pitney Bowes stiller dette dokument vederlagsfrit til rådighed for dig til brug sammen med

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.DK.040.01 Mamut Online Backtup Mamut Online Backup Indhold Mamut Online Backup... 3 Nyheder i version 4... 4 Introduktion...

Læs mere

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report

Brugsanvisning. 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Brugsanvisning 1 Om SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Installation af SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Enhedsstyring 4 Styring af adresseinformation 5

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning

Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning PROGRAMVERSION: 12.0 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være nyttig og give dig svar på de fleste

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres.

Version 5.4 eller nyere: Opgraderinger fra disse versioner kræver ikke manuelle tilretninger inden Installationspakken køres. SUPERPORT installationen bruger i dag Microsofts installationsteknologi. Det giver IT-ansvarlige en lang række ekstra muligheder for at sikre en nem og sikker installation, uden at fjerne den simple installation

Læs mere

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA

Læs mere

BERNINA DesignWorks Book

BERNINA DesignWorks Book BERNINA DesignWorks Book Software Suite Crysta lwork Pa int W or k Cu tw or k Design Work s projekter p å andre spro w w w.bern g: ina.com/de signworks 2 Indhold Copyright 03 Registrering 05 Systemkrav

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Intern Ethernet-printserver med multiprotokolunderstøttelse Netværksbrugsanvisning TD-serien Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger maskinen. Opbevar CD-ROM en et praktisk sted, så du nemt kan

Læs mere

OpenOffice.org 1.0. Installationsvejledning. April 2002, Revision D

OpenOffice.org 1.0. Installationsvejledning. April 2002, Revision D OpenOffice.org 1.0 Installationsvejledning April 2002, Revision D Indhold 1. OpenOffice.org installationsvejledning 7 Ikoner i dokumentationen 7 2. OpenOffice.org installationen 9 Installationstyper 9

Læs mere

SATO LABEL GALLERY SLUTBRUGER- LICENSAFTALE LICENSVILKÅR OG -BETINGELSER

SATO LABEL GALLERY SLUTBRUGER- LICENSAFTALE LICENSVILKÅR OG -BETINGELSER Lynguide SATO LABEL GALLERY SLUTBRUGER- LICENSAFTALE LICENSVILKÅR OG -BETINGELSER VIGTIGT! DENNE AFTALE INDEHOLDER LICENSVILKÅR OG BETINGELSER SAMT EN GARANTI FOR SATO CORPORATIONS LABEL GALLERY SOFTWARE,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup

Mamut Active Services. Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup 1 Indhold Mamut Online Backup... 3 Ny version... 5 Introduktion... 6 Mamut Online Backup: Sikkerhedskopiering af data... 6 Send: Sikker elektronisk

Læs mere

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planlægning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planlægning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN TIL MAMUT Introduktionsbøgerne, som følger med programmet,

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog

Norman Personal Firewall. Version 1.4. Brugerhåndbog Norman Personal Firewall Version 1.4 Brugerhåndbog ii! Brugerhåndbog til Norman Personal Firewall Begrænset ansvar Norman garanterer, at den vedlagte diskette/cd-rom og dokumentation er fri for produktionsfejl.

Læs mere

Norton. AntiVirus. Hjælp til Norton AntiVirus

Norton. AntiVirus. Hjælp til Norton AntiVirus Norton TM AntiVirus Hjælp til Norton AntiVirus Norton AntiVirus Produktvejledning Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Norton TM AntiVirus Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters

Læs mere

Indledning. Velkommen. Elementer på hovedskærmbilledet. Version 1.5 Indholdsfortegnelse

Indledning. Velkommen. Elementer på hovedskærmbilledet. Version 1.5 Indholdsfortegnelse Version 1.5 Indholdsfortegnelse Indledning TMR Tracker Precision Feed Management Solutions Fodermanagementsystemet TMR Tracker er en komplet løsning, der giver landmanden kontrol over foderomkostningerne

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere