Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise"

Transkript

1 Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

2 Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison 5. ElevEdison 6. Edison på skolen 7. Om Edison Messen 8. Økonomi 9. Evaluering og anbefalinger Bilag Bedømmelsesskema

3 1. Om Projekt Edison Projekt Edison er et pædagogisk udviklingsprojekt med fokus på elevers og læreres holdning og evne til kreativitet og produktudvikling. Den grundlæggende idé er, at lærere og elever i klasse skal følge et forløb, hvor viden, idégenerering og teamsamarbejde fører til udvikling fra en idé til et produkt, som til sidst skal markedsføres på en messe sammen med andre skoleprojekter. Produkter forstås bredt som både koncepter og håndgribelige produkter med konkret idé og funktion. Edison konceptet er udarbejdet i samarbejde mellem Esbjerg Skolevæsen, UU Sydvestjylland, Esbjerg Erhvervscenter og Esbjerg Handelsskole. Efter pilotfasen i skoleåret blev projektet i udbredt i UU Sydvestjyllands område, og fra blev projektet en del af Young Enterprise, som derved påtog sig opgaven at udbrede projektet i hele Danmark. I 2009 blev det første Danmarksmesterskab i Edison afholdt med deltagelse af 10 hold - henholdsvis 5 fra Esbjerg og 5 fra Vejle. Se: Link til Youtube-video om finalen i november Hvad får man ud af Edison? Ved at lære innovative teknikker og arbejde med innovation kvalificerer man sig til fremtidens arbejdsmarked, hvor innovation forventes at være den bærende kraft i erhvervslivet Idéerne er et godt udgangspunkt for medvirken i Projekt Edison Formål Projektet har to formål, henholdsvis for en elevdel og en lærerdel. Formålet med elevdelen er: at øge de deltagende elevers interesse for at arbejde kreativt og innovativt at give eleverne mulighed for på et ret tidligt tidspunkt at arbejde kontinuerligt i en sammenhængende proces, der lægger lag på lag, indtil de afslutter på en ungdomsuddannelse

4 at iværksætte en tværfaglig undervisning, der skifter mellem teori og praksis at skabe forståelse og respekt for andre udtryksformer og læringsstile og herigennem give eleverne en fordomsfri tilgang til problemløsninger at give eleverne en særlig viden om iværksættertanken Formålet med lærerdelen er: at give lærere fra grundskolen nye kompetencer i at undervise i innovation og produktudvikling at opsamle erfaringer til en eventuel videreførelse med nye hold at anvende lærerne som spydspidser i en netværksgruppe i forhold til samarbejdspartnere i projektledelsen og øvrige relevante interessenter for eksempel Young Enterprise, European Business Games og Venture Cup at fastholde spydspidserne i netværksgruppen med henblik på ajourføring af kompetencer samt udvikling af undervisningsmaterialer og undervisningsformer Folkeskolens formål I Folkeskolens formål 1 stk. 2 tales der om at skabe rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, og at eleverne får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. I 1 stk. 3 står der forbereder eleverne til medbestemmelse og medansvar I folkeskoleloven indgår, at undervisningen i de enkelte fag og emner og i tværgående emner og problemstillinger skal fremme elevernes alsidige personlige udvikling. Ved Elevens alsidige personlige udvikling forstås, at der arbejdes ud fra overskrifterne Mange måder at lære på Lyst til at lære At lære sammen med andre Når man går endnu tættere på, tages der fat på følgende: Mange måder at lære på: Udvikling af evnen til aktivt at opsøge og udnytte faglig viden fra relevante medier i forhold til personligt og socialt meningsfulde projekter Lyst til at lære:

5 Udvikling af nysgerrighed og lyst til at lære Udvikling af evnen til at tænke og handle kreativt At lære sammen med andre: Udvikling af evnen til aktivt at indgå i fællesskaber Udvikling af evnen til at lede og samarbejde ansvarligt Ifølge læseplanen for Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) skal eleverne blandt andet gøres bekendt med: Værdier og holdninger til arbejde, arbejdsløshed, arbejdsfrie perioder og forskellige livsformer Aktuelle arbejdsmarkedsforhold samt forhold på arbejdsmarkedet, der har betydning for det daglige liv og den måde, man indretter sin tilværelse på De elementer og metoder, der kan indgå i jobsøgning Et bredt udsnit af det lokale erhvervsliv samt de muligheder, konsekvenser og problemer der er ved at etablere og drive egen virksomhed Mange af disse elementer kan indgå i en tværfaglig undervisning med iværksætteri som tema. Ved at arbejde med iværksætteri kan eleverne desuden få et kvalifikationsperspektiv i forhold til det kommende arbejdsliv, som ligger inden for CKF-områderne inden for UEA. Der er derfor mange gode grunde til at inddrage iværksætteri i undervisningen. Ifølge trinmål for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering skal eleverne være i stand til efter: 3. klasse: Fortælle om enkle produktionsforløb 6. klasse: Beskrive lokale virksomheder med iværksætterbaggrund, samt at omsætte ideer gennem praktiske undervisningsforløb 9. klasse: Forholde sig til innovation og iværksætteri Ved nedslag i fagenes formål har vi valgt at fremhæve følgende eksempler: Dansk Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Matematik

6 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Fysik/kemi Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Geografi Undervisningen skal give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. Sådan kan faserne i Projekt Edison se ud. Elever og lærere skal gennemføre faserne som beskrevet i oversigtsform i skemaet. Tidspunkt Fase Indhold August LærerEdison: 2-dags internat Introduktion Idéudviklingsproces for lærere Information om projektforløbet September ElevEdison: 1-dags internat Idéudvikling Udvælgelse og fravalg Oktobernovember Oktober- ElevEdison På egen skole: Iværksætteren Kendskab til iværksætteri Kendskab til egen kompetencer Kendskab til egen læringsstil

7 november ElevEdison På egen skole: Produktudvikling Hvordan skal ideen/produktet laves? Der laves en model eller en beskrivelse. ElevEdison På egen skole: Økonomi Beregning af produktionspris og salgspris Budget ElevEdison På egen skole: Kunder Hvem er målgruppen? Hvem er de kunder, der typisk vil købe produktet? Oktobernovember Oktobernovember Oktobernovember ElevEdison På egen skole: Markedsføring Gør produktet kendt! Planlægning af præsentation og stand til messen November Regionsmesser og finalemesse Præsentation og fremlæggelse af produktet Mere om elementerne i Projekt Edison Et projekt som dette indeholder en hel del planlægning. For at lette arbejdet for kommende Edison-planlæggere gennemgås projektets delelementer i de følgende afsnit, som omfatter en række planlægningsværktøjer og informationsskrivelser, som man kan omformulere til eget brug.

8 2. Tilmelding Tilmelding til Projekt Edison Skolens Navn og Adresse Lærer Klassetrin Antal elever Mail på Lærer Telefon på Lærer Deadline Send en mail med ovenstående oplysninger til senest 1. juni Materiale Alt materiale til Projekt Edison ligger frit til download på Spørgsmål Spørgsmål til Projekt Edison kan stilles til Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Projektleder Nikolaj Hansen

9 3. LærerEdison Dette afsnit indeholder vejledning i, hvordan man planlægger og afholder LærerEdison som et 2-dages internatkursus den såkaldte LærerCamp. Formålet med internatet er at udvikle de deltagende læreres kompetencer i idégenerering og idévurdering. Ud over disse værktøjer kvalificeres deltagerne også i teamsamarbejde og vigtigheden af en god og skarp præsentation. Via et praksisforløb bliver lærerne bekendt med de processer og følelser, der udspiller sig i ovennævnte udviklingsproces. Lærerne er på denne måde godt rustede til at møde eleverne i Projekt Edison med viden og erfaring. Det sekundære formål med internatet er at introducere lærerne til det samlede Projekt Edison elevforløb samt til undervisningsmaterialet. Ved afslutningen af internatet vil der være et mindre oplæg om denne proces. LærerEdison bør altid forestås af en erfaren instruktør, og alle deltagende lærere bør deltage i LærerEdison inden deltagelsen i ElevEdison. LærerCamp Idéen bag campmetoden er at fremskynde idéudviklingen ved at flytte deltagerne ud af vante rutiner og udsætte dem for et moderat pres i forhold til mange deadlines. For at højne presset oparbejdes samtidig et konkurrencemoment. Vi forsøger bevidst at frembringe skæve vinkler i selve idégenereringen. For at få idéer med høj nyhedsværdi skal man af med vaner, erfaringer, rutiner og traditioner, og deltagerne vil under dette pres føle en vis frustration i processen. I en velfungerende gruppe vil initiativet skifte mellem medlemmerne, og dette kan mindske den frustration, der helt naturligt vil opstå i forløbet. Deltagerne kender ikke programmet for LærerCampen på forhånd. Der er kun den umiddelbare opgave at fokusere på, og deltagerne vil ofte opleve, at de ikke bliver helt færdige eller ikke ved, hvad der skal ske i det videre forløb. Programmet ligger i faste rammer, og overholdelse af mødetider og deadlines er meget vigtig. Ligeledes er motiverende virkemidler som forplejning, ros og især støtte fra instruktør og guider vigtige. Tema Et af campmetodens virkemidler er et afgrænset, fælles tema, dels for at styre konkurrencen, men også af pædagogiske grunde. Det er nemmere at starte med et konkret, motiverende fællesoplæg for senere i forløbet at eksemplificere og sammenligne ideerne. Det er vigtigt, at temaet er bredt og nærværende for ikke at begrænse kreativiteten.

10 Planlægning af Edison Lærercamp Dette afsnit forsøger at give nogle forslag til en overordnet planlægning og overvejelser. Betragt det som en vejledning, hvor der er plads til individuel tilpasning. Det skal dog nævnes, at der er mange overvejelser og beslutninger i projektet, som ikke er kommenteret i dette materiale. Indbydelsen Det er meget vigtigt at understrege i invitationen og i programmet, hvordan LærerCampen er skruet sammen med hensyn til kursustiden. Deltagerne er nødt til at deltage i hele forløbet, hvis processen og teamsamarbejdet skal fungere. Der er en balancegang imellem på den ene side at forberede deltagerne på det værste og på den anden side ikke at røbe for meget. Et eksempel på en invitation er vedlagt materialet (se bilag 3: Indbydelse til LærerEdison). Lokaler og indkvartering Fordelen ved en 2-dages intensiv camp er, at deltagerne oplever de op- og nedture, som eleverne utvivlsomt også vil opleve i løbet af ElevEdison. Det er vigtigt, at kurset afholdes på steder med gode konferencefaciliteter. Forplejning Det er en god ide at gøre noget ud af forplejningen, i og med at lærerne bliver bedt om at være på kursus næsten i døgndrift. Gruppeinddeling For at hindre vanetænkning bør grupperne være sammensat af cirka seks personer på tværs af skolerne. Deltagerne vil ofte gerne være et helt hold fra samme skole, men for at højne gruppernes effektivitet og øvrige udbytte foreslår vi helt klart at sammensætte grupperne på tværs af skolerne. Det er derfor en god ide kun at have to lærere fra samme skole i den samme gruppe. Instruktør Det er vigtigt, at instruktørerne har en positiv, opmuntrende og begejstret attitude. Benyt eksempelvis instruktører fra erhvervsskolerne. En god måde at klæde en ny instruktør på er ved selv at deltage i en LærerEdison eller ved at være til stede enten som observatør eller guide hos en erfaren instruktør. Guider Det er vigtigt at have en eller to guider til en camp med seks grupper. I programmet bliver begrebet guidesamling ofte nævnt, og her kaldes guiderne sammen, hvorefter instruktøren giver en kort forklaring på, hvad der nu forventes af guiderne. Det kan være støtte i forbindelse med anvendelse af metoderne, men ofte også moralsk opbakning. Det kan også være konkrete tiltag

11 over for enkelte grupper. Eksempelvis kan der være opstået en fin grundidé, som trænger til at blive guidet over i en mere anvendelig produktidé. Guiderne er typisk personer fra arbejdsgruppen omkring det lokale Edisonforløb. Temaoplæg foredrag Et godt, inspirerende oplæg fra en ekstern person er vigtig. Som en del af LærerCampen bliver deltagerne informeret om de sidste nye strømninger inden for temaet. Det er således vigtigt at instruere foredragsholderen i at lægge vægt på eller give bud på nye trends, så deltagerne får ny viden, og interessen for temaet bliver vakt. Dommere Hos deltagerne vil der hurtigt opstå en motiverende konkurrence. Uanset præmiens størrelse vil de kæmpe om æren. Det er vigtigt at få fat i nogle gode dommere og helst to-tre stykker. Her kan man inddrage skoleledere og erhvervsfolk som dommere. Billeder Tag billeder af deltagerne og arbejdet, når I afholder LærerEdison. Billederne kan anvendes i flere sammenhænge: i forbindelse med invitationer, foredrag og møder. Det giver oplevelsen en længere levetid at få en guide eller instruktør til at tage billeder og distribuere dem til deltagerne. Lærerne vil få snakket om campen efterfølgende, hver gang billederne ses sammen med kollegaer eller beslutningstagere. Musik Man kan afspille et stykke inspirerende musik, når deltagerne samles. Det kan støtte og underbygge en god og positiv stemning. På denne måde styrkes ejerskabet i forhold til det fælles projekt. Det er blot endnu et eksempel på, at det er vigtigt at hygge om og motivere deltagerne. Kan instruktøren finde musik, der er innovativ i et eller andet omfang, kan det være med til at inspirere deltagerne til at tænke innovativt.

12 Huskeliste før Lærercampen Dato og tidspunkter bestemmes Lokaler, overnatning og UV-udstyr bookes Forplejning aftales Hemmeligt program udarbejdes Deltagere inviteres Grupper dannes Instruktører skaffes Foredragsholder skaffes Dommere skaffes Guider skaffes Tjek på økonomien Instruktørmøde Materialer kopieres Hjælpemidler anskaffes og klargøres Huskeliste under LærerCampen UV midler medtages eller bestilles: projektor, lærred, tavle eller flipover Dias og bærbar PC medtages Program medtages Kopierede materialer medtages Tusch, papir, transparenter, sakse, limstifter mv. medtages Indhold og tilrettelæggelse af Lærercamp Materialer og forslag til program for LærerEdison kan rekvireres hos Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

13 4. Arbejdet inden ElevEdison Orientering til kolleger og forældre Det er vigtigt at få orienteret øvrige kolleger i teamet og på skolen samt forældre. Gruppeinddeling Det er lærernes opgave, at klassen er inddelt i grupper, når de ankommer til ElevEdison. Grupperne bør være på 4-5 elever og sammensættes af elever med forskellige kompetencer. Nedenfor er beskrevet, hvordan grupperne kan dannes med afsæt i Mange Intelligenser. Forberedelse og fordybelse Som inspiration til lærere, der ønsker at integrere iværksætteri i skolen: Links: Mange intelligenser Mange intelligenser defineres af Howard Gardner (psykolog og forsker fra Harvard University, far til begrebet Mange Intelligenser ) som evnen til at løse et problem og forme et produkt der er værdsat i en kultur eller et samfund. Grupperne, der skal arbejde sammen om Edison-projektet, kan med fordel sammensættes, således at eleverne udnytter hinandens styrkesider og kompetencer. Sådan kan det gøres: Gennemgå Mange Intelligenser Lad hver elev sætte ord på deres tre stærkeste intelligenser. Valget skal begrundes. Opdel klassen i 4-personers grupper, og lad dem finde to stærke intelligenser hos hvert medlem af en anden gruppe. Grupperne til Edisonprojektet dannes nu af lærerne ud fra elevernes egne vurderinger og andre vurderinger af deres stærkeste intelligenser, så der i hver gruppe er flest mulige intelligenser repræsenteret.

14 5. ElevEdison Dette afsnit indeholder en vejledning i, hvorledes ElevEdison kan planlægges og afholdes. Den bedste forberedelse vil være at deltage på en LærerEdison og/eller overvære en ElevEdison hos en erfaren instruktør. Det primære formål med ElevEdison er at give eleverne nogle værktøjer til at idégenerere, vurdere og præsentere, og samtidig give dem et godt afsæt til den efterfølgende projektperiode på skolen. Idé Ideen bag campmetoden er at fremskynde idéudvikling ved at flytte eleverne ud af vante rutiner og udsætte dem for et moderat pres. For at få idéer med høj nyhedsværdi skal man af med vaner, erfaring, rutiner og traditioner. Disse normale og i mange sammenhænge væsentlige dyder gør metoden op med. Vi forsøger bevidst at frembringe skæve vinkler i idégenereringen. Eleverne kender ikke programmet for dagen. De har derfor kun den umiddelbare opgave at fokusere på. De vil ofte opleve, at de ikke bliver helt færdige eller ikke ved, hvad der skal ske i det videre forløb. Denne frustration bruges som drivkraft, da de mange ubekendte vil aktivere den resultatorienterede og helhedssøgende elev. Andre elevtyper vil føle frihed og trang til at skabe i dette irrationelle frirum uden facitliste. De faste rammer og den stramme tidsplan på ElevEdison er vigtig og helt bevidst, da dette tidspres fremmer selve idegenereringen hos den enkelte elev og gruppen. Ligeledes er motiverende virkemidler som ros og støtte fra instruktør og lærerne vigtig. Alle elever vil under dette pres føle afmagt i løbet af ElevEdison. I en velfungerende gruppe vil initiativet skifte mellem medlemmerne. For at højne tidspresset oparbejdes samtidig et konkurrencemoment. Ud over værktøjer i idégenerering, kvalificeres eleverne i teamsamarbejde og vigtigheden i en god præsentation. Tema Temaet for elevdelen fastsættes nationalt af FFE-YE (Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise) i samarbejde med en arbejdsgruppe fra de deltagende kommuner. Temaer de tidligere år har for eksempel været: Bedre skolemiljø, Pas på miljøet, Trafik samt Gør ferien lettere. Det afgrænsende fælles tema er nødvendigt dels for at styre konkurrencen og dels af pædagogiske grunde. Det er nemmere at starte med et motiverende fællesoplæg for senere i forløbet at eksemplificere og sammenligne idéerne. Der vælges et nyt tema fra år til år, så eleverne og navnlig lærerne ikke har mulighed

15 for at forberede sig, inden projektet reelt starter. En sådan mulighed vil ellers stille eleverne forskelligt i den samlede konkurrence. Erfaringen viser, at temaet skal være bredt for ikke at begrænse kreativiteten. Ligeledes er det vigtigt, at emnet er nærværende for eleverne, hvis tankebaner kredser meget tæt på deres egen verden. Overordnet planlægning Dette afsnit giver nogle forslag til en overordnet planlægning af ElevEdison. Betragt det som en vejledning, hvor der er plads til individuel tilpasning. Det skal dog nævnes, at der er mange overvejelser og beslutninger i projektet, som ikke er kommenteret i dette materiale, så for at være på den sikre side bør program og manual følges relativt tæt. Det er meget vigtigt at klasserne gennemføre elevcamps, der er så ens som muligt for at undgå forskelsbehandling og så lige konkurrencevilkår som muligt. Instruktør Det anbefales at der indhentes eksterne instruktører til afholdelse af elevcamps. Kan dette ikke lade sig gøre, forestås elevcampen af klassens egne lærere. Fordelen ved en ekstern instruktør er, at eleverne oplever det ukendte eller gæstelærerprincippet. Den optimale løsning er dog at uddanne to-tre instruktører i de enkelte kommuner, som kan forestå afviklingen af ElevEdison. Hvis det lykkes, vil lærerne opleve deres elever som mere modne og seriøse. En ny instruktør kan klædes på ved at deltage i LærerEdison eller ved at være til stede på ElevEdison hos en erfaren instruktør. Kontakt venligst FFE-YE for yderligere information. Guider lærerne Det er vigtigt at få lærerne til at hjælpe instruktøren. Især i form af støtte i anvendelse af metoderne. Der kan også være konkrete tiltag over for enkelte grupper. Eksempelvis kan der være opstået en fin grundidé, som trænger til at blive guidet over i en mere anvendelig produktidé.

16 Huskelister før ElevEdison Dato og tidspunkter bestemmes Lokaler og UV-udstyr bookes og meldes ud til instruktør og klasser Klasser tilmeldes, fordeles og tilsendes program (se den overordnede planlægning) Instruktører skaffes Tjek på økonomien Eventuelt mad til lærere og instruktører Eventuelt informere pressen Instruktører mødes og instrueres, og der aftales fælles retningsliner med udgangspunkt i nærværende materiale. Materialer kopieres. Se programmet. Hjælpemidler anskaffes og klargøres. Se programmet. Huskeliste under ElevEdison UV midler medtages eller sikres (projektor, lærred, tavle eller flipover) Dias medtages Program medtages Kopierede materialer medtages Tusch, papir, transparenter, sakse, limstifter med mere medtages Lokaler/indkvartering Det er vigtigt, at lokalet er placeret uden for skolens vante omgivelser. For eksempel kan man anvende feriekolonier, biblioteker, uddannelsesinstitutioner og andre steder. Af økonomiske årsager kan man med held finde gode kommunale muligheder. Mødelokaler i lokale virksomheder eller på lokale ungdomsuddannelser vil også være en god løsning. Der kræves et godt lyst rum med plads til alle elever placeret ved gruppeborde. Er der gruppelokaler til eleverne, vil det være en god idé. Gruppeinddeling Det er nyttigt, at grupperne er dannet ved at blande elevernes kompetencer grundigt. For at optimere idégenerering har vi brug for så mange forskellige individer, kompetencer og intelligenser i hver gruppe som muligt. Også senere i forløbet vil denne spredning af kompetencer være nyttig. Gruppedannelsesprocesserne er yderligere beskrevet i afsnittet Edison på skolen. Grupperne forventes at være på plads hjemmefra. En optimal gruppestørrelse er 4-5 elever i en gruppe. Ved afviklingen af ElevEdison vil det være en god idé at sammensætte en camp med hold fra to klasser og gerne fra to forskellige skoler. Dette skaber igen en uvant situation, hvilket er med til at øge især spændingen ved fremlæggelserne med grundigere forberedelse til følge. Desuden kan det også være en mere rationel løsning med hensyn til planlægning og økonomi. Derimod skal grupperne

17 ikke dannes på tværs af klasserne, da eleverne skal arbejde videre i fagene hjemme på skolerne. Billeder Få en lærer eller instruktør til at tage billeder på ElevEdison. Det giver oplevelsen længere levetid. Eleverne og lærerne vil få snakket om campen, hver gang billederne ses. Brug billederne til PowerPoints på skolens hjemmeside og lignende. Billederne kan også have en god effekt, hvis projektet har behov for opbakning i forbindelse med en spredning af Edison i området. Elevcampens indhold Materialer og programforslag til ElevEdison kan rekvireres hos Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise.

18 6. Edison på skolen Efter ElevEdison arbejder eleverne videre med deres idé hjemme på skolen. De arbejder med emnerne produktudvikling, præsentationsteknik, visualisering og markedspotentiale. Undervisningen kan organiseres på forskellige måder; i nogle perioder kan man arbejde nogle timer om ugen, og andre forløb kan være mere koncentrerede. For lærerne kan det ofte være en udfordrende proces, hvor man som en kaospilot skal søge at undgå at kollidere mere end højst nødvendig med skolens timeopdelte hverdag. Men de oplever også, at det er dejligt for en livlig klasse, som årgang af og til kan være, at opleve anerkendelse for stort engagement. Det kan være en fordel at overveje organiseringen: skal projektet være en tværfaglig emneuge med flere lærere ind over, en længere proces med tid til idémodning eller for eksempel to temadage, derefter en periode med almindeligt skema og til slut igen tre temadage? Planlægningen af processen bør af tekniske og samarbejdsmæssige grunde helst foregå i god tid inden sommerferien. Det anslåede timeforbrug til ElevEdison for klassen og de involverede lærere er cirka lektioner. I forbindelse med det efterfølgende arbejde med Edison på skolen, henviser materialet til bilaget Edison på skolen. I bilaget vil du som lærer kunne få nogle ideer til nogle af de elementer som eleverne skal tage stilling til i det videre arbejde med eksempelvis produktudvikling, målgruppevurdering, økonomi, priskalkule, kundegrupper og konkurrenter mv.

19 7. Om EdisonMessen Elevernes produkter præsenteres på en eller flere EdisonMesser, hvor eleverne aktivt fremviser deres idéer og produkter, skitser eller lignende for forbipasserende og forældre. De bedste idéer præmieres. Er der flere delmesser forud for en finalemesse, er præmien for at gå videre til finalemessen selve udtagelsen. Planlægning Som de øvrige faser i Projekt Edison forudsætter også EdisonMessen en høj grad af planlægning. Dette afsnit beskriver elementerne i planlægningen af messerne. Aftaler med messestedet Husk at aftale tid og sted i god tid, så oplysningerne kan indgå i skolens planlægning. Det er vigtigt, at messestedet har et areal, som kan rumme deltagerne, men at det samtidig ikke er større, end at der opleves en intim stemning, når messen er åben og befolket. Kontakt til presse Husk også at medtænke pressen i projektet. Det er vores erfaring, at pressen gerne skriver om skole og innovation. Overvej, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at invitere pressen. Den vil gerne med, når der er gode billeder at tage, og når der kan fortælles gode, konkrete historier helst af eleverne selv. Aftaler med dommere Afsæt god tid til aftaler med dommere. Dommere fra lokale virksomheder deltager ofte gerne, og er som regel begejstrede over elevernes idérigdom og engagement. Og så er de et godt netværk at have, når der skal tænkes fremtidig lokal medfinansiering. Information om messestande Husk at sende forhåndsinformation om de praktiske rammer for messen til de deltagende klasser, herunder om standenes størrelse. Udarbejd også en plan over, hvilke virksomheder der har hvilke stande. Bedømmelsesskema til dommere Det er vigtigt, at både lærere, elever og dommere kender bedømmelseskriterierne. Man kan med fordel bruge det bedømmelsesskema, som findes sidst i dette dokument. Invitation til forældre m.fl. Invitér forældre, bedsteforældre og andre interesserede med til Edisonmessen. Det giver en rigtig god stemning og betyder meget for eleverne.

20 Udarbejdelse af bedømmelsesskema til elever Dommernes votering tager tid, og derfor kan eleverne komme til at kede sig. Man kan lave en konkurrence for eleverne, hvor de stemmer på den bedste gruppe. Præmier Det behøver ikke at koste projektet penge at skulle uddele præmier for de bedste idéer. Hør det lokale erhvervsliv om de ikke har noget merchandise som de vil sponsorere. Værtskab for dommere Husk at hygge om dommerne. Start dagen med formiddagskaffe og mundtlig information om deres opgave. Giv tid til en evaluering, når messen er slut, og elever og lærere pakker sammen. Konferencier, underholdning og præmieoverrækkelse På EdisonMesserne bør der være en konferencier til peptalk, og der kan med fordel arrangeres underholdning i form af fx skoleband, dansegruppe eller lignende. En erhvervsmand, -kvinde eller sponsor kan overrække præmierne. Præmiér de bedste idéer på finaledagen, men også gerne flere kategorier som for eksempel stand og salgsteknik. Tjekliste Herunder er en tjekliste, som I måske kan bruge til forberedelse af messen. Form og udseende Model eller skitse af produkt Pynt. Husk at der skal være en rød tråd eller en sammenhæng med produktet Skilt med virksomhedens navn Dug eller andet underlag Tøj. Vælg noget tøj, der passer sammen, og der passer til jeres stand Foldere om produktet og idéen Overvej, hvordan I vil præsentere idéen eller produktet for dommerne Tænk på specielle indslag i form af underholdning, konkurrencer, smagsprøver med videre Stole Teknisk Hvert hold får stillet en stand til rådighed med et bord og mulighed for ophængning af forskellige effekter Hver stand vil blive udstyret med et nummer af hensyn til dommere og publikum

21 Lidt praktisk Når udstillingen er åben, skal standen være bemandet konstant. Husk en vagtplan Der skal tages hensyn til og være ro omkring de grupper, dommerne er ved at interviewe. I den tid, hvor udstillingen og de tilknyttede aktiviteter foregår, er klassens lærere ansvarlige for, at eleverne opfører sig på en måde, så arrangementet kan afvikles under rolige forhold Gæster, såsom familiemedlemmer, lærere, vejledere, skoleledere og alle andre interesserede er meget velkomne Det er vigtigt, at eleverne evaluere på arrangementet, når I er sammen med dem dagen efter messen Lidt om konkurrencen Der er hold af dommere, der aftaler de fælles spilleregler og i fællesskab kommer med beslutningen om placeringen af 1., 2. og 3. pladsen Holdene på 1., 2. og 3. pladsen får præmier.

22 8. Økonomi Der er flere forskellige måder at køre Edison på, hvorfor der kan være stor forskel på de ressourcer, som projektet kræver. I nedenstående ses et budget, som er brugt i Esbjerg Kommune. Det skal dog understreges, at det er et eksempel på et budget. Som hjælp til udarbejdelse af et budget følger her en række beregninger fra Projekt Edisons første to år: ElevEdison (ved 2 klasser pr. ElevEdison) Lærertimer deltagende lærer: 7,4 t./lærer (anbefalet 2 lærer/klasse) 14,8 t./klasse Kroneudgifter pr. klasse Betaling f. materialer/leje af lokale m.m./klasse 500,00 Instruktør /klasse:1250,- + moms 1562,50 Transport (afhængig af køreafstand) anslået/klasse 1000, , ,50 LærerEdison: (ved 2 lærere pr. klasse) Pr. lærer: 2 dage Dag 1: kl times transport 10,0 t. Dag 2: kl times transport 7,0 t. 17,0 t. Kost/logi/benyttelse af faciliteter med videre 1300,- Kørsel - anslået 150,- 1450,- Fællesudgifter 1 instruktør i 2 dage á 7500, ,- Oplægsholder 5.000,- Vingaver til 2 dommere + evt. kørsel 1.000,- Præmier til vinderholdet 1.000,- Materialer 1.000, ,- Udgifter ved Edisonmessen Pladsleje, leje af inventar og vingaver ,-

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Innovation og folkeskolereformen Ved at være med i Edison arbejder man med innovation, som er et af

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune

Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Bliv opfinder! Et spændende og anderledes tilbud til kommende 6. og 7. klasses elever i Vejen kommune Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & skole, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune Udgivet: Marts

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2015 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Pædagogik & Undervisning UU Esbjerg Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Pædagogik & Undervisning UU Esbjerg Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise 2 0 1 4 Pædagogik & Undervisning UU Esbjerg Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise 1 Sådan kan faserne i Projekt Edison se ud Elever og lærere skal gennemføre faserne som beskrevet i oversigtsform

Læs mere

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale.

Ansøgningen uploades via Fondens online ansøgningsformular sammen med budget og evt. andet materiale. Ansøgningsskema Ansøgning til projektmidler for Grundskoleområdet marts 2015 Implementering af innovation og entreprenørskab i skolen 1 Grundlæggende Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen,

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Projektopgaven på Forældreskolen

Projektopgaven på Forældreskolen på Forældreskolen Introduktion til lærerne Side 1 af 6 Projektopgave 7.-9. klasse Indledning: Denne folder er lavet for at ensarte og sikre kvalitet i projektopgaven i udskolingen på Forældreskolen. Den

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab

Company Programme. Retningslinjer for konkurrencen. - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Company Programme - Danmarksmesterskabet i entreprenørskab Retningslinjer for konkurrencen Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise Ejlskovsgade 3D 5000 Odense C www.ffe-ye.dk Company Programme -

Læs mere

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk

10. skoleår på TietgenSkolen. - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole. www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole www.ffe-ye.dk 10. skoleår på TietgenSkolen - et samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole TietgenSkolen og Korsløkke Ungdomsskole har

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017

Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017 Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber 2017 Konceptbeskrivelse af ideen til de regionale mesterskaber og bedømmelseskriterier: Indhold til konceptbeskrivelse af ideen: Skriftstørrelse 12 Max

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S

Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ SVIR K S O M H E D S B E Ø G. karriere A/S Virksomhedsvejledning VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E karriere A/S karriere A/S virksomhedsvejledning SIDE 2 Indhold side Introduktion 2 VI SKAL PÅ Ø G SVIR K S O M H E D S B E Indhold 3 Forløb

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN UNGDOMSUDDANNELSERNE Hvordan foregår Idékonkurrencen?... 1 Hvordan bedømmes Idékonkurrencen?... 3 Regler for deltagelse i Idékonkurrencen... 4 Kontakt... 5 Tilmeldingsguide:

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABET I KORTE TRÆK

DANMARKSMESTERSKABET I KORTE TRÆK DANMARKSMESTERSKABET I KORTE TRÆK Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab er kulminationen på Fonden for Entreprenørskabs undervisningsforløb Company Programme, hvor elevteams fra landets ungdomsuddannelser

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Titel: Formål: Projektbeskrivelse:

Titel: Formål: Projektbeskrivelse: Titel: Ungebyråd. Formål: Ungebyrådet har til formål at tilbyde de unge i Esbjerg Kommune et organ, hvor de kan få medindflydelse på politiske beslutningsprocesser, der vedrører de unge selv. Samtidig

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål.

Fælles Mål. Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. Fælles Mål Formål med oplægget: At deltagerne fra centralt hold får et fælles indblik i baggrunden for og opbygningen af Fælles Mål. www.emu.dk Side 1 Nationale mål for Folkeskolereformen 1) Folkeskolen

Læs mere

Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt

Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt Velkommen til regional workshop på Sjælland i projekt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling? UBU er undervisning, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, der gør dem i stand

Læs mere

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune

Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune 16. feb 2015 Samspil mellem Uddannelse og Erhverv - Konceptforslag til Horsens Kommune Baggrund Der findes i dag utallige eksempler på projekter og aktiviteter, hvis formål er at styrke samarbejdet mellem

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

BUGE 47 2013. Uge 47 en hel uge i uddannelsens tegn! Ungdommens Uddannelsevejledning Bornholm. Bornholms Udannelses Messe

BUGE 47 2013. Uge 47 en hel uge i uddannelsens tegn! Ungdommens Uddannelsevejledning Bornholm. Bornholms Udannelses Messe BUGE 47 2013 U Bornholms Udannelses Messe M Uge 47 en hel uge i uddannelsens tegn! Ungdommens Uddannelsevejledning Bornholm Uge 47 grundskoler og erhvervslivet En uge med fokus på uddannelse og erhvervsliv

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere

Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkommen til opstartsmødet for CP-undevisere Velkomst 10.00 Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Nye Company Programme-undervisere 10.30 Præsentation af Company

Læs mere

POINT-OVERSIGT COMPANY PROGRAMME DANMARKSMESTERSKABET I ENTREPRENØRSKAB 2016 SOCIETY & GLOBALIZATION. Bedømmelsesskema: Rapport.

POINT-OVERSIGT COMPANY PROGRAMME DANMARKSMESTERSKABET I ENTREPRENØRSKAB 2016 SOCIETY & GLOBALIZATION. Bedømmelsesskema: Rapport. COMPANY PROGRAMME DANMARKSMESTERSKABET I ENTREPRENØRSKAB 06 SOCIETY & GLOBALIZATION Bedømmelsesskema: Rapport KRITERIER POINT -0 VÆGTNING I hvor høj grad evner teamet i rapporten at dokumentere overblik

Læs mere

To naturvidenskabelige projekter

To naturvidenskabelige projekter To naturvidenskabelige projekter FIRST LEGO League (FLL) for de 10-16 årige I projekterne deltager 200 000 børn fra 60 lande. De arbejder med Science Technology Engineering, Art, Maths Junior FIRST LEGOLeague

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING. MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB MEDLEM AF JA WORLDWIDE LÆRERVEJLEDNING MATFLIP Et undervisningsmateriale for 8. klasse MATEMATIK ISBN 978-87-90386-83-2 Copyright 2016 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSER SÅDAN DELTAGER DU IDÉKONKURRENCEN VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Hvordan foregår Idékonkurrencen?... 1 Hvordan bedømmes Idékonkurrencen?... 3 Regler for deltagelse i Idékonkurrencen... 4 Kontakt... 5 Tilmeldingsguide:

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast)

SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) SKOLEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE (udkast) Udkast 2016 Indhold National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik...2 Vision...3 Mål for Dragør skolevæsen...4 Prioriteter for skolevæsenet...5 Trivsel...5 Faglige

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Vejlederhæfte. FLL Junior. dansk

Vejlederhæfte. FLL Junior. dansk Vejlederhæfte FLL Junior dansk kerneværdier: Vi arbejder sammen som et hold. Vi arbejder sammen for at finde løsninger med vejledning fra vores vejledere. Vi er hjælpsomme, venlige og viser respekt for

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere