Adgangskontrol Aliro Softwaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adgangskontrol Aliro Softwaren"

Transkript

1 Adgangskontrol Aliro Softwaren Brugermanual MP1.0 Udgivelsesdato: Dokumentnr.: A Siemens AB

2 Data og design kan ændres uden varsel. / Levering under forbehold af tilgængelighed Copyright Siemens AB Vi forbeholder os alle rettigheder til dette dokument og dets indhold. Ved at acceptere dokumentet anerkender modtageren disse rettigheder og forpligter sig til ikke at offentliggøre dokumentet eller dets emne i sin helhed eller delvist eller at stille dem til rådighed for tredjemand uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os eller at bruge det til andre formål end det, der var gældende, da det blev leveret til denne. Dokumentnr.: A

3 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument 5 2 Oversigt over Aliro Oversigten Arbejdsområdet i Aliro Meddelelser Layout Menu Systemstatus 12 3 Funktioner Adgang Brugere Sådan oprettes en bruger Tildeling af kort 18 Tildele kort manuelt 18 Tildele kort ved hjælp af en registreringslæser Områder Døre Sådan oprettes døre Ændring af dørkonfigurationen Adgangsgrupper Oprettelse af adgangsgrupper Adgangsskemaer Oprette et adgangsskema Bygningsplanlægger Sådan oprettes bygningstegninger Roller Tildeling af en rolle til en bruger Hardware Konfiguration af hardware Ændring af hardwarekonfigurationen Overvågning Hændelseslogge Live hændelseslogge Konfiguration af Live hændelseslogge Hændelseslograpporter Konfiguration af rapporter om hændelseslog Sikkerhedskopiering og gendannelse Konfigurering af en sikkerhedskopi / gendannelse Overvågning og kontrol Systemindstillinger Skabeloner Kortskabeloner Oprettelse af kortskabeloner Dørskabeloner Sådan oprettes dørskabeloner Ændring af dørskabeloners konfiguration Hardwareskabeloner Oprettelse af hardwareskabeloner 75 4 Ordliste 79

4

5 1 Om dette dokument 1 Om dette dokument Dette dokument er baseret på den dynamiske Online-hjælp, som er synlig i Aliro Softwaren-programmet. Nogle vejledninger er relateret til Online-navigationsfunktionen. Bemærk, at den elektroniske udgave af denne vejledning (i PDF-format) også indeholder også navigationslinks til beslægtede emner. Andre beslægtede dokumenter er: Komponent Dokument Beskriver Aliro Softwaren for læser Beskriver installation af softwaren samt vigtige koncepter Aliro Softwaren Aliro Datablad Omfatter funktioner og tekniske data for softwaren AP AP01P for læser Hvordan man installerer controlleren for Access Pointhardwareenheden AP AP01P Datablad for AP Tekniske data for AP Kortlæser ARxx-MF Kortlæser ARxx-MF Kortlæser ARxx-MF Illustreret vejledning for læser Installationsvejledning for læser Datablad for læser Illustreret vejledning for montering af kortlæseren Installationsvejledning for montering og tilslutning af kortlæseren, inklusive tilslutning til systemet Tekniske data for kortlæseren 5

6 2 Oversigt over Aliro 2 Oversigt over Aliro Velkommen til Aliro adgangskontrol næste generations innovative adgangskontrolsystem, der giver dig et avanceret sikkerhedssystem med følgende funktioner: Enkel og intuitiv webbaseret operatørsoftware med 'Peg og klik'-konfiguration Forenklet hardwareportefølje, der muliggør IP ved døren Automatisk registrering af enheder og fleksible hardwareløsninger Smartphone kompatible programmer giver mulighed for fjernadministration og overvågning i realtid Opsætning med én licens med fleksible muligheder for online opdatering Understøtter flere sprog, som nemt kan tilpasses hver bruger Direkte interaktion med kortholdere på display med OLED-læser Understøtter forskellige dørtyper Fuldt brugerdefinerbart adgangskontrolsystem med forhåndskonfigurerede opsætningsmuligheder. 2.1 Oversigten Oversigten er Aliro hjemmesiden, som giver dig en generel oversigt over hele dit adgangskontrolsystem. Herfra kan du navigere til de enkeltefunktioner eller vejledte opgaver, og få vist meddelelser om systemets generelle status. ADGANGS-funktioner OVERVÅGNINGS-funktioner SKABELON-funktioner Brugere Hændelseslog Kortskabeloner Områder Sikkerhedskopiering / gendannelse Dørskabeloner Døre Systemindstillinger Hardwareskabeloner Adgangsgrupper Overvågning og kontrol Adgangsskemaer Bygningsplanlægger Roller Hardware Systemstatus Systemstatus viser detaljerede meddelelser om hardware-, server- og databasestatussen. Se "Systemstatus" på side 12 6

7 2 Oversigt over Aliro 2.2 Arbejdsområdet i Aliro Du kan bruge forskellige fleksible værktøjer til effektivt at bruge arbejdsområdet i Aliro. De fleste af disse værktøjer kan findes på den øverste værktøjslinje i Aliro. Du kan få yderligere oplysninger om disse værktøjer nedenfor Meddelelser Funktionen Meddelelser giver dig mulighed for at konfigurere Aliro-klienten således, at den gør dig opmærksom på eller informerer dig om hændelser, mens de opstår i systemet. Hvis du er en ny bruger, vil du se panellinjen Meddelelsernederst på brugergrænsefladen. Bemærk, at de meddelelser der vises, er specifikke for den bruger, som er logget på Aliro systemet for tiden. Konfigurering af meddelelser 1. Klik på linket Konfigurer meddelelser nederst på brugergrænsefladen i Aliro. 2. Vælg de hændelser, som du ønsker at blive informeret om, i træet med Hændelser i vinduet der vises. Bemærk: Du kan udvide hver hændelse for at få vist og vælge specifikke hændelser. Du kan f.eks. klikke på udvidelsesknappen System for at få vist og vælge hændelsen Arkivering og tømning mislykkedes. 3. Klik på Gem. Vinduet Vise / skjule meddelelser Visning Påkrævet handling Vinduet meddelelser Knappen Meddelelser Er placeret nederst på brugergrænsefladen. Er placeret på den øverste værktøjslinje i brugergrænsefladen, hvis der er mindst 1 ubekræftet meddelelse i systemet. Klik på pilknappen for at udvide/skjule dette vindue. Klik på denne knap for at udvide/skjule vinduet Meddelelser. Knappen bliver gul, når vinduet skjules. Overvågning af meddelelser De forskellige kolonner i vinduet Meddelelser giver detaljerede oplysninger om hændelsen. Du kan også vælge at bekræfte meddelelserne, når de opstår. Se tabellen nedenfor for detaljer. Kolonner og knapper Kategori Opstået Besked Bruger Kilde Viser hændelsestypen Viser dato og klokkeslæt, hvor hændelsen er opstået Viser en beskrivelse af den hændelse, der er opstået Viser den bruger, som forårsagede hændelsen Viser placeringen, hvorfra hændelsen er genereret 7

8 2 Oversigt over Aliro Kolonner og knapper Bekræft udvalgte meddelelser Bekræft alle aktuelle meddelelser Ved hjælp af denne handling kan du vælge en eller flere meddelelsesrækker og bekræfte dem. Vælg en meddelelsesrække 1. i vinduet Meddelelser eller klik på Ctrl og vælg flere rækker. 2. Klik på knappen Bekræft alle udvalgte meddelelser. Ved hjælp af denne handling kan du vælge alle aktuelle meddelelser, der vises for tiden. I vinduet Meddelelser: 1. Klik på knappen Bekræft alle aktuelle meddelelser. Ændring af det sprog, meddelelserne vises på 1. Klik på knappen Menu på den øverste værktøjslinje i brugergrænsefladen. 2. Vælg Sprog. 3. Afkryds det sprog, som meddelelserne skal vises på. Beskederne (og hele brugergrænsefladen i Aliro) vises nu på det valgte sprog. 8

9 2 Oversigt over Aliro Layout Arbejdsområdet i Aliro kan tilpasses til dine visningspræferencer. Dets funktioner giver dig som regel mulighed for at få vist panelvinduer for flere funktioner samtidigt. Sådan navigerer du til Layout: Klik på knappen Layouts på hovedværktøjslinjen i Aliros brugergrænseflade. Flere visninger Det dynamiske Multiview-værktøj giver dig mulighed for at få vist vinduespaneler af relaterede funktioner, mens du fokuserer på en bestemt funktion. Eksempel: Hvis du bruger multiviewet Brugere, kan du få vist paneler for brugere, adgangsgrupper, områder, døre og adgangsskemaer samtidigt. Du kan vælge mellem følgende muligheder i Multiview: Multiview Brugere Områder Bygningsplanlægger Status Få vist vinduespaneler for funktionerne Brugere, Adgangsgrupper, Områder, Døre og Adgangsskemaer samtidigt. Få vist vinduespaneler for funktionerne Områder og Døre samtidigt. Få vist vinduespaneler for funktionerne Bygningsplanlægger, Døre og Områder samtidigt. Få vist vinduespaneler for funktionerne Overvågning og kontrol og Hændelseslogge samtidigt. Du kan trække og slippe forskellige paneler for at ændre deres position i det aktuelle multiview-layout. Skabeloner med flere visninger Du kan vælge en indstilling fra Multiview-skabelonerne for at få vist ét enkelt panel eller flere paneler samtidigt. Når skabelonen vises i arbejdsområdet, kan du vælge den funktion, du ønsker for hvert panel. Multiviewskabelon Viser ét enkelt panel for en valgt funktion. Hvis en bestemt funktion ikke er valgt, vises siden Oversigt som standard. Viser to særskilte vertikale paneler. Viser to særskilte horisontale paneler. Viser i alt tre paneler. Et vertikalt hovedpanel og to horisontale paneler ved siden af. 9

10 2 Oversigt over Aliro Menu Menuen omfatter forskellige muligheder for at tilpasse indstillingerne i Aliros brugergrænseflade. Klik på den ønskede indstilling nedenfor for at få vist detaljer. Sprog Du kan ændre sproget for hele Aliros brugergrænsefladen. 1. Naviger til Menu >Sprog 2. Vælg dit foretrukne sprog i listen over indstillinger. Sproget på brugergrænsefladen ændres til det valgte sprog. Præferencer Du kan bruge de muligheder, der er tilgængelige her, for at indstille visning af lister, aktivere foretrukne registreringslæsere eller aktivere automatisk logaf fra Aliro. Tabellen nedenfor beskriver hver funktion og dens konfiguration. 1. Naviger til Menu >Præferencer Felt Konfiguration Emner pr. side Registreringslæser Denne indstilling konfigurerer antallet af punkter, der vises på hovedlisten 1 der vises. Yderligere emner kan derefter vises ved hjælp af sidekontrollerne nederst på hovedlisten. Denne indstilling konfigurerer den registreringslæser, der skal aktiveres for brug af den bruger, der er logget på for tiden. Bemærk: En registreringslæser kan være aktiveret og bruges af en bruger til den er valgt og aktiveret som foretrukket læser af en bruger, der logger ind på et senere tidspunkt. Dvs., at hvis en bruger anvender en bestemt registreringslæser for tiden og samme læser senere bliver valgt af en anden bruger, kan den anden bruger aktivere læseren, således at den overdrages til ham/hende for brug. I dette tidsrum vil læseren ikke være tilgængelig for den første bruger, medmindre læseren genaktiveres af den første bruger. 1. Indstil en værdi i feltet Emner pr. side. 2. Klik på Gem. 1. Klik på rullelisten i feltet Registreringslæser for at få vist alle de registreringslæsere, der er konfigureret i systemet. 2. Vælg en læser, og klik på Aktiver. 3. Klik på Gem. 1 Hovedlisten vises som venstre panel af hovedvisningen/-vinduet for næsten alle funktioner i Aliro. Det er som regel en navneliste over enheder som døre, brugere, hardware m.m, afhængigt af den funktion, der vises. 10

11 2 Oversigt over Aliro Aktiver automatisk logaf periode Markér dette afkrydsningsfelt for at indstille den tid (i minutter), hvorefter systemet logger af automatisk, hvis ingen brugerhandling (klik eller indtastning) registreres i systemet. Bemærk: Alle ændringer i systemet, som er foretaget, men endnu ikke gemt, træder ikke i kraft efter den automatiske logaf periode. 1. Markér afkrydsningsfeltet Aktiver automatisk logaf periode. 2. Indstil tiden (i minutter) i feltet Logaf periode. 3. Klik på Gem. Gem logge Du kan gemme systemets logfiler, som kan hjælpe tekniske supportteam i forbindelse med fejlfinding. Konfigurationen nedenfor beskriver, hvordan man gemmer en zippet logfil. 1. Naviger til Menu > Gem logge Klik på Download i den dialogboks, der vises. 3. Fortsæt med at gemme eller åbne den downloadede zipfil. Om Registrering af en produktlicens Før du registrerer: Sørg for, at feltet Registreringstjenestens URL under Systemindstillinger viser den korrekte webadresse for licenshåndteringssystemet. Yderligere information Som an Aliro-systembruger skal du registrere dit Aliro-system med en produktlicensfil. Det kan gøres på to måder: Online registrering af produktlicensen (automatisk) ELLER Offline registrering af produktlicensen (manuel) Online registrering af produktlicensen (automatisk) 1. I dialogboksen Om vises alle oplysninger om din produktlicens. Du kan åbne denne dialogboks fra den øverste værktøjslinje i Aliro på to måder: Klik på det røde link (... dage resterer for at registrere); ELLER Klik på Menu > Om. 2. Klik på knappen Registrer for at få vist den næste dialogboks. 3. Klik på knappen Anmod om licens. 4. Indtast dine oplysninger i de relevante felter. 5. Klik på Registrer. 6. Hvis registreringen lykkedes, klik på Registrer for at fuldføre registreringen. Dit system registreres automatisk af Webservicecentrets registreringstjeneste med en licensfil. Hvis registreringen ikke lykkes, kan du fortsætte på din aktuelle position for at registrere dit system manuelt offline. Følg instrukserne til Offline registrering af produktlicens, som er anført nedenfor. Offline registrering af produktlicensen (manuel) 1. Sørg for, at du har fuldført Trin 1-5 af det forrige afsnit. 2. Klik på linket Download registreringsfil. Der oprettes en registreringsfil. 11

12 2 Oversigt over Aliro 3. Klik på Download. 4. Klik på Gem for at gemme en lokal kopi af registreringsfilen. 5. Klik på Annuller for at lukke dialogboksen. 6. Bring den gemte registreringsfil med dig til en maskine med internetadgang, og åbn registreringstjenestens URL, der blev vist under linket Download registreringsfilen i en webbrowser. 7. Klik på Registrer en produktnøgle. 8. Find og vælg registreringsfilen (også kaldet en Produktnøgle-fil). 9. Klik på OK. 10. Gem den genererede licensfil, og bring den tilbage til Aliro-klienten. 11. I dialogboksen Om, klik på Registrer. 12. Klik på Gennemse. 13. Find og vælg den gemte lokale kopi af licensfilen. Klik på Åbn. Der vises en dialogboks med bekræftelse af din registrering. Bemærk: En registreret licens kan ikke ændres. Visning af nuværende produktlicens Naviger til Menu > Om på Aliros hovedværktøjslinje. Oplysningerne vedrørende din aktuelle produktlicens kan du finde i den dialogboks, som vises. Visning af slutbrugerlicensaftalen (EULA). 1. Naviger til Menu > Om på Aliros hovedværktøjslinje. 2. Klik på linket Slutbrugerlicensaftale (EULA) Systemstatus Systemstatus viser detaljerede meddelelser om hardware-, server- og databasestatussen. Udskrive en systemrapport Der oprettes en rapport, der indeholder en sammenfatning af systemet. Du kan downloade denne rapport for gemme den eller få den vist. 1. Naviger til siden Oversigt. 2. Klik på linket Udskriv systemrapport ved siden af Systemstatus. 3. Klik på Download. Rapporten vises i et nyt vindue. Hardware Status Online access points Offline access points Access points der initialiseres på nuværende tidspunkt Viser antallet af AP er, der er online Viser antallet af AP er, der er offline Et advarselsikon blinker, når denne værdi er større end nul. Viser det antal APs, der initialiseres på nuværende tidspunkt Server 12

13 2 Oversigt over Aliro Status CPU-anvendelse Hukommelsesforb rug Diskanvendelse Aktive webklienter Aktive mobile klienter Administratorkont o standard sikret Viser den nuværende CPU-anvendelse på adgangskontrolserveren. Der vises en advarsel, hvis CPU-anvendelsen har været over 50 % i længere end 10 sekunder, hvilket kan være et tegn på overbelastning af serverens processor. Viser det nuværende hukommelsesforbrug på adgangskontrolserveren. Der vises en advarsel, hvis forbruget er over 90 %, hvilket kan være et tegn på, at der er utilstrækkelig hukommelse i servermaskinen. Viser den nuværende diskanvendelse på det drev, adgangskontrolserveren er installeret på. Der vises en advarsel, hvis diskanvendelsen er over 90 %, hvilket kan være et tegn på, at der er utilstrækkelig diskplads på servermaskinen. Viser antallet af webklienter, der er logget på for øjeblikket. Viser antallet af mobile (Android / iphone) klienter, der er logget på for øjeblikket. Vises, når standard-administratorkontoen (der er oprettet under installationen) ikke har ændret adgangskoden. Ændr administratorens adgangskode for at fjerne denne advarsel. Database Status Sidste sikkerhedskopieri ng Sidste sikkerhedskopieri ngs varighed Næste sikkerhedskopieri ng Viser tidspunktet for sidste sikkerhedskopiering af databasen (hvis en sikkerhedskopiering er udført). Viser varigheden af sidste sikkerhedskopiering af databasen (hvis en sikkerhedskopiering er udført). Viser tidspunktet for næste planlagte sikkerhedskopiering af databasen. Hvis ingen planlagt sikkerhedskopiering er konfigureret, vises der et advarselsikon. Brug funktionen Sikkerhedskopiering / Gendannelse til at konfigurere en planlagt sikkerhedskopiering og løse dette problem. 13

14 3 Funktioner De omfattende adgangskontrolfunktioner i Aliro kan inddeles i tre hovedgrupper: Adgang, overvågning og skabeloner. Klik på en bestemt funktion for at få vist oplysninger om beskrivelse og konfiguration. ADGANGS-funktioner OVERVÅGNINGS-funktioner SKABELON-funktioner Brugere Hændelseslog Kortskabeloner Områder Sikkerhedskopiering / gendannelse Dørskabeloner Døre Systemindstillinger Hardwareskabeloner Adgangsgrupper Overvågning og kontrol Adgangsskemaer Bygningsplanlægger Roller Hardware 3.1 Adgang Ved hjælp af adgangsfunktionerne kan du konfigurere de vigtigste parametre som hardware, døre, brugere, adgangsskemaer m.m., der er nødvendige til at bygge adgangskontrolsystemet. For yderligere oplysninger om de specifikke funktioner kan du klikke på nedenstående links. ADGANGS-funktioner Brugere Områder Døre Adgangsgrupper Adgangsskemaer Bygningsplanlægger Roller Hardware 14

15 3.1.1 Brugere En bruger er en person, der er registreret i adgangskontrolsystemet. Brugeren skal få tildelt en rolle 1, afhængigt af hans/hendes funktion i systemet. Beslægtede emner Oprettelse af en bruger Tildeling af kort Tildeling af adgangsrettigheder Udskrivning af et brugerkort Sådan oprettes en bruger 1. Klik på Oversigt 2 og derefter på Brugere 3. Visningen Brugere kommer frem. 2. Klik på knappen Opret Som standard vises statusfeltet Gyldig. Status Gyldig Udløbet Uafgjort Bruger inaktiv Den aktuelle dato er mellem start- og slutdatoene inklusive, eller den aktuelle dato er efter startdatoen og "indtil videre" er afkrydset, og brugeren er ikke markeret som inaktiv. Den aktuelle dato er efter slutdatoen og brugeren er ikke markeret som inaktiv. Den aktuelle dato er før slutdatoen og brugeren er ikke markeret som inaktiv. En bruger kan markeres som inaktiv manuelt. Det betyder, at ingen af brugerens kort kan bruges til at få adgang. Denne indstilling har forrang frem for alle andre. 4. Indtast brugerens Fornavn 5 og Efternavn Vælg en rolle, som skal tildeles den pågældende bruger på rullelisten Rolle 7. Konfigurér følgende ekstra felter for andre roller end 'Basis kortholder'. Felt Brugernavn Adgangskode Domæne brugernavn Det er det brugernavn, som bruges til at logge på Aliro manuelt. Det er den adgangskode, som bruges til at logge på Aliro manuelt. Indtast en værdi i dette felt for at muliggøre automatisk login med Windows-autentificering. Værdien skal have følgende format: domænenavn\brugernavn f.eks.: site340\hans Hansen, hvor site340 er domænenavnet og Hans Hansen er det brugernavn for dette domæne, som vil benytte Aliro og være logget ind i Windows med den konto. 1 En rolle er en funktionel betegnelse. Roller kan tildeles sikkerhedssystemets forskellige brugere, som har forskellige rettigheder og ansvar. 2 KIik for at vise i Aliro 3 Klik for at vise i Aliro 4 Klik for at vise i Aliro 5 Klik for at vise i Aliro 6 Klik for at vise i Aliro 7 Klik for at vise i Aliro 15

16 Felt 6. Klik på knappen Gem 1. En ny bruger oprettes i systemet. Kontakt IT-administratoren for at få dit brugernavn for domænet. For at logge ind på Aliro automatisk, gå til https://your.webserver.name/accesswin, i stedet for https://your.webserver.name/access. Bemærk, at den automatiske loginfunktion kun er understøttet inden for LAN-netværk. Tildeling af kort til en bruger Sådan tildeles kort manuelt 1. Kontrollér, at brugerens felter for Navn er konfigureret i visningen Brugere. 2. Klik på knappen Tilføj 2. Der tilføjes en ny række til den tilgrænsende tabel. 3. Klik på feltet Kortnummer i den nye række. 4. Indtast et kortnummer. 5. Klik på Gem 3. Tildele kort ved hjælp af en registreringslæser Ved tildeling af kort til brugere, der bruger en registreringslæser, er det en forudsætning, at du kontrollerer, om læserens adgangstilstand er konfigureret til registreringstilstand. Klik her for at få yderligere oplysninger: Registreringslæser 1. Kontrollér, at brugerens felt Navn er konfigureret i visningen Brugere. 2. Klik på knappen Tilføj 4. Der tilføjes en ny række til den tilgrænsende tabel. 3. Klik på feltet Kortnummer i den nye række. 4. Kør kortet gennem registreringslæseren for at udfylde feltet Kortnummer. 5. Klik på Gem 5. Opdatering af en brugers billede Klik på linket Opdater billede 6. Der vises en ny dialogboks. Sådan tages et nyt foto: a. Vælg om brugeren er en Mand eller en Kvinde. b. Klik på knappen Start webkamera. Der vises en live video af brugeren. c. Klik på Tag et foto. Det foto, som er taget, vises. d. Klik på OK. Sådan opdateres det nuværende brugerfoto: a. Klik på knappen Vælg fil... Angiv placeringen af det nye foto i dialogboksen Åbn. b. Klik på OK. Adgangsrettigheder Du kan tildele adgangsrettigheder til brugere for adgangsgrupper, områder og døre. Klik på udvidelsesknappen Adgangsrettigheder. 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 3 Klik for at vise i Aliro 4 Klik for at vise i Aliro 5 Klik for at vise i Aliro 6 Klik for at vise i Aliro 16

17 Sådan tildeles adgangsgrupper adgangsrettigheder: 1. Klik på Tilføj på fanen Adgangsgrupper. 2. Vælg en adgangsgruppe i den dialogboks, der vises. Klik på OK. 3. Klik på knappen Gem. Sådan tildeles områder adgangsrettigheder: 1. UnderAdgang til område skal du klikke på knappen Tilføj. 2. Vælg et område i den dialogboks, der vises. Klik på OK. 3. Klik på knappen Gem. Sådan tildeles døre adgangsrettigheder: 1. UnderAdgang til dør skal du klikke på knappen Tilføj. 2. Vælg en dør i den dialogboks, der vises. Klik på OK. 3. Klik på knappen Gem. Detaljer og indstillinger Konfigurér felterne i denne sektion for at konfigurere brugerens oplysninger og andre specifikke indstillinger. Se feltbeskrivelserne nedenfor for detaljerede oplysninger. Felt Sprog Mobiltelefon Tilpasset felt 1, 2, 3 & 4 Bruger inaktiv Startdato Indtil videre Slutdato Tilgængelighed Antipassback undtagelse Vælg et foretrukket sprog for denne bruger. Det er det sprog, som på værtens webklient vises på, når brugeren logger sig på systemet. Det er også det sprog, som vises på NGCR-læserens display, når brugeren interagerer med læseren. Indtast brugerens -adresse Indtast brugerens mobiltelefonnummer. Disse tilpassede felter indstilles af operatøren. For at indstille disse felter: Gå til siden Oversigt> Listen Overvågning >Systemindstillinger > Tilpassede felter. Konfigurér de fire tilpassede felter med egne etiketter, som du vælger selv. F.eks.: Bilnummer, pasnummer m.m. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, ændres brugerens status til Inaktiv. Vælg en dato for aktivering af brugerens status 'Gyldig' i systemet. Bemærk: Dette felt vises ikke, når brugerens rolle er 'Systemadministrator'. Marker dette afkrydsningsfelt for at give brugeren statussen 'Gyldig' på ubestemt tid. Bemærk: Dette felt vises ikke, når brugerens rolle er 'Systemadministrator'. Vælg en dato for at definere, hvornår brugerens status 'Gyldig' slutter. Brugeren får statussen 'Ugyldig' fra og med den valgte dato. Bemærk: Dette felt vises ikke, når brugerens rolle er 'Systemadministrator'. Markering af dette afkrydsningsfelt betyder: Når den pågældende bruger kører sit kort igennem en læser, låses døren op inden for Tidsgrænse for udvidet tilgængelighed i stedet for den normale Tidsgrænse for låsning og giver dermed nemmere adgang. Du finder feltet Tidsgrænse for udvidet tilgængelighed på følgende måde: Oversigt > Liste over adgang > funktionen Døre > udvidelsesknappen Dørdetaljer. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, udelukkes brugeren fra antipassback-områder i systemet. 17

18 Udskrivning af kort Konfigurer felterne i denne sektion for at udskrive brugerkort. Se feltbeskrivelserne nedenfor for detaljerede oplysninger. Felt Rullelisten Udskrivning af kortskabelon Forside Bagside Udskriv kort... Udskriv kvittering... Vælg en kortskabelon, som skal udskrives Viser forsiden af den valgte kortskabelon Viser bagsiden af den valgte kortskabelon Klik på denne knap for at få vist vinduet Vis udskrift. I dette vindue vises kort, der er konfigurerede for denne bruger, samt en forhåndsvisning af hvert kort. Klik på Udskriv... i dette vindue for at udskrive det valgte kort. Klik på Annuller for at afbryde udskrivningen. Ved hjælp af denne valgmulighed udskrives der en kvittering for udskrevne kort. Klik på denne knap for at få vist en forhåndsvisning af kvitteringen. Vælg de kort, som kræver en kvittering, og klik på Udskriv Tildeling af kort En bruger kan få tildelt et eller flere kort. Kortene kan registreres manuelt eller ved hjælp af en registreringslæser. Tildele kort manuelt 1. Forvis dig om, at feltet Brugernavn er konfigureret. 2. Klik på knappen Tilføj. Der tilføjes en ny række til den tilgrænsende tabel. 3. Klik på feltet Kortnummer i den nye række. 4. Indtast et kortnummer. 5. Klik på knappen Gem. Tildele kort ved hjælp af en registreringslæser Ved tildeling af kort til brugere, der bruger en registreringslæser, er det en forudsætning, at du kontrollerer, om læserens adgangstilstand er konfigureret til registreringstilstand. Se sektionen Hardware. 1. Klik på Oversigt > liste over Funktioner > sektionen Adgang > Brugere. 2. Klik på emnet Brugere. Siden Konfiguration af brugere vises. 3. Vælg en eksisterende bruger på navnelisten til venstre, eller klik på knappen Opret for at oprette en ny bruger. Siden Konfiguration af brugere vises. 4. Forvis dig om, at feltet Brugernavn er konfigureret. 5. Klik på knappen Tilføj. Der tilføjes en ny række til den tilgrænsende tabel. 6. Klik på feltet Kortnummer i den nye række. 18

19 7. Kør kortet gennem registreringslæseren for at udfylde feltet Kortnummer. 8. Klik på knappen Gem. 19

20 3.1.2 Områder Et område er et rum i bygningen, hvis adgang styres af mindst 1 dør og 1 indgangslæser. I systemet findes et standardområde, der kaldes Global ud, som henviser til et usikret område uden for bygningen. Dette område skal konfigureres manuelt under opsætningen af systemet. Alle brugere i systemet får automatisk adgangsrettigheder til Global ud-området. Områder kan lægges sammen og have fælles døre. 1 eller flere underområder 1 kan eksistere i et overordnet område 2. Når en bruger får adgangsrettigheder til et område, får han adgang til samtlige områdets indgangslæsere. En bruger skal få særskilte adgangsrettigheder til overordnede områder og underområder. Bemærk: Områder kan kun oprettes i visningen Bygningsplanlægger. Visningen Område kan bruges til følgende funktioner: For at få vist oplysninger om eksisterende områder For at udføre manuelle kommandoer på eksisterende områder af panelet Paneler & knapper Hovedliste Knappen Tilgiv Knappen Manuelle kommandoer Panel yderst til venstre i denne visning, der viser en liste over navne på gemte områder. Tilgiver alle brugere fra antipassback-områder Giver manuelle kommando til udvalgte områder Visning af oplysninger om eksisterende områder: 1. Klik for at vælge området på hovedpanelet. Detaljerne for området er vist i det tilgrænsende panel, som vist nedenfor: Felt Navn Indgangslæser e Navn på området (som konfigureret i visningen Bygningsplanlægger) af området (som konfigureret i visningen Bygningsplanlægger) De døre og læsere, der er konfigureret for dette område (som vist i visningen Bygningsplanlægger) Konfiguration af 'Global ud'-området I systemet findes et standardområde, der kaldes Global ud, som henviser til et usikret område uden for bygningen. Indgangslæsere i Global ud-området konfigureres automatisk i visningen Bygningsplanlægger, når området bliver konfigureret. 1 Et område i et overordnet område. 2 Et område, som omgiver et såkaldt underområde. Underområdet er et område i det overordnede område. Se også underområde. 20

21 Beslægtede emner Oprette et område Døre En dør er en fysisk kontrolleret indgangsenhed for at tillade eller nægte adgang mellem områder. I adgangskontrolsystemer repræsenterer en dør ikke kun en standarddør, men også en port, portåbning, bom osv. Du kan oprette en døre fra visningen Hardware eller fra visningen Dør. Se nedenstående afsnit for mere information. Beslægtede emner Opret døre i visningen Dør Opret døre i visningen Hardware Ændring af dørkonfigurationen Anvend dørskabelonen på en dør Sådan oprettes døre 1. Klik på Oversigt 1 og derefter på Døre 2. Visningen Dør kommer frem. 2. Klik på knappen Opret 3 for at vise konfigurationsfelter for døre og udvidelsesknapper. 3. Fortsæt med at konfigurere de sektioner, der er vist. Detaljer er beskrevet nedenfor. af panelet og værktøjslinjen Paneler & knapper Hovedliste Hovedpanel Knappen Opret Panelet til venstre i denne visning viser hovedlisten over navne på døre og Access Point Viser forskellige konfigurationsfelter for døre Opretter en ny dør Knappen Slet Sletter det markerede emne Knappen Gem Knappen Annuller Knappen Manuelle kommandoer Gemmer den nuværende dørkonfiguration Annullerer ændringerne siden sidste lagring Udfører en manuel kommando for den udvalgte dør Følgende kommandoer kan udføres: Tillad adgang Låser døren op for brugeren. Dette svarer til at brugeren kører et gyldigt kort igennem en kortlæser Åben Ændrer dørens nuværende tilstand til Åben. Bloker 1 KIik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 3 Klik for at vise i Aliro 21

22 Paneler & knapper Ændrer dørens nuværende tilstand til Bloker. Sikre Ændrer dørens nuværende tilstand til Sikker Afsikre Ændrer dørens nuværende tilstand til Afsikret Annuller Annullerer den tidligere manuelle kommando. Følgende parametre gælder for de manuelle kommandoer Åben, Bloker, Sikre og Afsikre. Til næste ændring af tidsskema: Den manuelle kommando, som er blevet udført, forbliver i kraft til den næste ændring af adgangsskemaet Indtil videre: Den manuelle kommando, som er blevet udført, forbliver i kraft til den manuelle kommando Annuller bliver udført Varighed (i minutter): Den manuelle kommandos varighed. Ændringer Denne knap starter en guide, som giver dig mulighed for at foretage ændringer i en valgt dør. Identifikation 1. Klik på udvidelsesknappen Identifikation Konfigurer felterne i denne sektion, og klik på Gem. Felt Navn Dørskabelon Knappen Opret dørskabelon Indtast et relevant navn for døren Deskriptiv oversigt over døren giver relevante detaljer Vælg en dørskabelon med foruddefinerede værdier, der anvendes på den valgte dør. Når en dør anvender en skabelon, skal ændringer af døren foretages ved hjælp af Dørændringer eller ved hjælp af Dørskabelonen. Klik for at oprette en ny dørskabelon ud fra den nuværende dørkonfiguration. Standardsikkerhedstilstande 1 Klik for at vise i Aliro 22

23 Standard dørtilstande Åben Afsikret Sikret Spærret Døren står helt åben ved hjælp af en døråbner. Døren er låst op og den kan åbnes. Døren er låst og den kan kun låses op ved hjælp af et gyldigt kort. Døren er låst og brugeradgang er deaktiveret. af feltet Standard læsertilstande Standard læsertilstande & indstillinger Læser Kort Læserens logiske navn Døren kan kun låses op med et kort Tilstand Kort og PINkode Deaktiveret Døren kan låses op med et kort og en PIN-kode Læseren er deaktiveret. af feltet Andre standardtilstande Punkterne i denne tabel er en blanding af indgangs- og udgangspunkter, som er defineret som logiske døre såsom ud-knapper, dørlåse, dørkontakter, motorlåse m.m. Standardtilstande & indstillinger Punkt Indgangs-/udgangspunktets navn Tilstand Aktiveret Deaktiveret Punktet er aktiveret Punktet er deaktiveret Sikkerhedstilstande 1. Klik på udvidelsesknappen Sikkerhedstilstande. 2. Konfigurér tidsområdet for sikkerhedstilstanden for bestemte dage i denne sektion. 3. Vælg en planlagt dørtilstand. Planlagt dørtilstand Åben Afsikret Sikret Døren står helt åben ved hjælp af en døråbner. Døren er låst op og den kan åbnes. Døren er låst og den kan kun låses op ved hjælp af et gyldigt kort. 23

24 Planlagt dørtilstand Spærret Døren er låst og brugeradgang er deaktiveret. 4. Konfigurér sektionerne Planlagte sikkerhedstilstande og Andre planlagte tilstande som beskrevet i tabellen nedenfor. af feltet Planlagte læsertilstande Felt Læser Læserens logiske navn Tilstand Kort Kort og PINkode Deaktiveret Døren kan kun låses op med et kort Døren kan låses op med et kort og en PIN-kode Læseren er deaktiveret. af feltet Andre planlagte tilstande Punkterne i denne tabel er en blanding af indgangs- og udgangspunkter, som er defineret som logiske døre såsom ud-knapper, dørlåse, dørkontakter, motorlåse m.m. Felt Punkt Tilstand Aktiveret Deaktiveret Indgangs-/udgangspunktets navn Punktet er aktiveret Punktet er deaktiveret Sikkerhedsundtagelser 1. Klik på udvidelsesknappen Sikkerhedsundtagelser. 2. Klik på knappen Tilføj for at tilføje en række med en sikkerhedsundtagelse. 3. Konfigurer felterne efter behov. Se beskrivelsen af feltet i slutningen af dette afsnit for mere information. 4. For at fjerne en sikkerhedsundtagelse skal du vælge den, og klikke på Fjern. 5. Klik på Gem. Felt Startdato Slutdato Starttid Sluttid Startdato for undtagelsesperioden. Slutdato for undtagelsesperioden. Starttid for undtagelsesperioden. Sluttid for undtagelsesperioden. 24

25 BEMÆRK: En sikkerhedsundtagelse er aktiv fra startdatoen/-tiden til slutdatoen/-tiden inklusive. Dette betyder, at sikkerhedsundtagelserne påbegyndes ved start af det angivne startminut og at den slutter, når det angivne slutminut er udløbet. Dette giver mulighed for at arrangere sikkerhedsundtagelsesperioder sekventielt uden overlapning. Se eksemplet nedenfor: Startdato Starttid Slutdato Sluttid Bemærkning kl. 11: kl. 11:00 Starter kl. 11:00:00, slutter kl. 11:01: kl. 11: kl. 11:59 Starter kl. 11:01:00, slutter kl. 12:00:00 Der kan defineres flere undtagelsesperioder, men de må ikke overlappe hinanden. For hver af de valgte undtagelsesperioder kan brugeren definere et sæt sikkerhedstilstande, der skal anvendes i denne sikkerhedsperiode. Detaljer 1. Klik på udvidelsesknappen Detaljer. 2. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik på Gem. Felt Oplåsningstid (s) Timeout for oplåsning (s) Advarselstid (s) for dør åben Tilgængelig oplåsningstid (s) Vent på første gyldige adgang for at låse op Deaktivering af manuelle kommandoer Angiv tiden (i sekunder), døren skal være åben, før den låses igen efter gyldig adgang. Denne tid (i sekunder) er oven i Oplåsningstid (s), hvorefter dørrammen skal lukkes. Efter denne tid sætter Aliroklienten mærker i hændelseslogge for at gøre opmærksom på, at døren er holdt åben for længe. Denne tid (i sekunder) er oven i oplåsningstiden (s) og timeout for oplåsning (s). Når hele denne tid er udløbet, sendes der en "dør for lang tid åben"-alarm fra hardwareenheden, og hændelsen rapporteres i hændelsesloggene. Denne tid (i sekunder) svarer til oplåsningstiden (s), men er beregnet specielt til brugere, der har behov for Udvidet tilgængelighed. Dette gælder specielt for døre, der er konfigureret med motorlåse, som arbejder med adgangsskemaer. Når døren er konfigureret med denne indstilling, bliver den kun låst op inden for dens adgangsskema, efter at det første gyldige kort er kørt igennem kortlæseren. Denne funktion giver mulighed for at aktivere/deaktivere udførelsen af manuelle kommandoer for døren. Som standard er manuelle kommandoer deaktiveret for døren. 25

26 Læsere 1. Klik på udvidelsesknappen Læsere. 2. Klik på Tilføj for at tilføje en ny læser for denne dør til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil slette en række med læsere. 3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik på Gem. Felt Dørskabelon, mapping af læsere Navn Aktivér automatisk døråbner Vælg en relevant læser. Bemærk: I dette felt anføres alle de læsere, der er tilgængelige for den valgte dørskabelon. Navn på læseren, der er konfigureret for denne række. Dette felt konfigurerer læseren, således at den aktiverer den automatiske døråbner. Dørkontakter 1. Klik på udvidelsesknappen Dørkontakter. 2. Klik på Tilføj for at tilføje en ny dørkontaktindgang til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil fjerne en dørkontaktindgang. 3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik på Gem. Felt Dørskabelon, mapping af dørkontakter Navn Vælg en relevant dørkontakt. Bemærk: I dette felt anføres alle de dørkontakter, der er tilgængelige for den valgte dørskabelon. Navn på dørkontakten Ud-knapper 1. Klik på udvidelsesknappen Ud-knapper. 2. Klik på Tilføj for at tilføje en Ud-knapindgang til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil fjerne en Udknapindgang. 3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik på Gem. Felt Dørskabelon, mapping af Vælg en relevant Ud-knap. 26

27 Felt passback Navn Aktivér døråbner Brug timeout for tilgængelighed Oplåsning med høj prioritet Bemærk: I dette felt anføres alle de Ud-knapper, der er tilgængelige for den valgte dørskabelon. Navn på ud-knappen Konfigurerer denne knap, således at den aktiverer døråbneren og åbner døren, når der trykkes på udknappen. Denne tid (i sekunder) giver mulighed for at låse døren op i den Tilgængelige oplåsningstid 1. Konfigurerer denne Ud-knap for det indgangspunkt, som er defineret for funktionaliteten Oplåsning med høj prioritet 1. Låse I denne sektion kan man konfigurere både dørlåse og motorlåse. Dørlåse 1. Klik på udvidelsesknappen Låse. 2. Klik på Tilføj for at tilføje en dørlåsudgang til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil fjerne en dørlåsudgang. 3. Konfigurer felterne Dørlåse efter behov. Se beskrivelsen af felterne nedenfor for yderligere oplysninger. 4. Klik på Gem. af feltetdørlåse Felter & indstillinger Dørskabelon, mapping af dørlåse Navn Indstillinger & beskrivelser Vælg en relevant dørlås. Bemærk: I dette felt anføres alle de dørlåse, der er tilgængelige for den valgte dørskabelon. Navn på dørlås Indstillinger & beskrivelser Lås igen Når dør er åben Når dør er lukket Efter at døren er blevet låst op, låses den igen, når døren er åben. Der kan konfigureres en forsinkelse oven i den tid, døren er åben. Efter at døren er blevet låst op, låses den kun, når døren er lukket. 1 Denne tid i sekunder svarer til oplåsningstiden (i sekunder), men er beregnet specielt til brugere, der har behov for udvidet tilgængelighed. 1 Den konfigurerede indgang er defineret som en Ud-knap med automatisk døråbner og har en særskilt oplåsningstid; denne funktionalitet konfigurerer indgangen som en oplåsnings-/låsningsindgang til nødstilfælde uden hensyntagen til tidsskemaer, læsertilstande m.m. 27

28 Felter & indstillinger Indstillinger & beskrivelser Impuls Giver relæet en impuls for at låse op. Den eksterne lås låses automatisk uden at inddrage AP et. Lås igen efter åben tid (ms) Det er forsinkelsen for 'Når dør er åben, hvorefter der skal låses igen efter at døren er blevet åbnet. Dette er impulstiden for Impuls. Motorlåse 1. Klik på udvidelsesknappen Låse. 2. Klik på Tilføj for at tilføje en række med motorlåse til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil slette en række. 3. Konfigurer felterne Motorlåse efter behov. Se beskrivelsen af felter nedenfor for yderligere oplysninger. 4. Klik på Gem. af feltetmotorlåse Felt Dørskabelon, mapping af motorlåse Navn Vælg en relevant motorlås. Bemærk: I dette felt anføres alle de motorlåse, der er tilgængelige for den valgte dørskabelon. Navn på motorlås Døråbner 1. Klik på udvidelsesknappen Døråbner. 2. Konfigurer felterne efter behov. Se beskrivelsen af felter nedenfor for yderligere oplysninger. 3. Klik på Gem. Felt Konfigurer døråbner Navn Markér dette afkrydsningsfelt for at konfigurere en døråbnerenhed Navn på døråbner Indstillinger & beskrivelser Åbnehandling Ingen Tænd Sluk Impuls Inverteret impuls Ingen handling Tænder for relæet eller udgangen for at låse døråbneren op Slukker for relæet eller udgangen for at låse døråbneren op Giver relæet eller udgangen en impuls (tænd og derefter sluk) for at låse døråbneren op Giver relæet eller udgangen en inverteret impuls (sluk og derefter tænd) for at låse døråbneren op 28

29 Felt Impulstid for åbning (ms) Forsinkelsestid for åbning (ms) Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret impuls. Tiden det tager døråbneren at blive låst op. Indstillinger & beskrivelser Lukkehandling Ingen Tænd Sluk Impuls Inverteret impuls Ingen handling Tænder for relæet eller udgangen for at låse døråbneren Slukker for relæet eller udgangen for at låse døråbneren Giver relæet eller udgangen en impuls (tænd og derefter sluk) for at låse døråbneren Giver relæet eller udgangen en inverteret impuls (sluk og derefter tænd) for at låse døråbneren Impulstid for lukning (ms) Forsinkelsestid for lukning (ms) Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret impuls. Den tid, som det forventes at døråbneren skal bruge for at lukke. Antipassback 1. Klik på udvidelsesknappen Antipassback. 2. Konfigurer felterne i denne sektion efter behov. Se beskrivelserne af felterne nedenfor for yderligere oplysninger. 3. Klik på Gem. Felter & indstillinger Deaktiveret Antipassback-regler anvendes ikke (men brugerens placering spores stadig). Antipassback type Mild antipassback Tvungen antipassback Tidsbegrænset Adgang er tilladt på trods af antipassback-reglerne, og der udløses kun en alarm, når reglerne er blevet overtrådt Adgang nægtes, og samtlige brugeres kort indstilles øjeblikkeligt som inaktive. Der udløses en alarm, når antipassback-reglerne overtrædes. Den eneste måde hvorpå brugernes kort kan indstilles til status 'Aktiv' igen, er at ændre deres status fra Aliro-klienten. Adgang nægtes i den tid, der er indstillet i feltet 'Adgang 29

30 Felter & indstillinger antipassback Adgang nægtet for Varighed Indgangslæsere Udgangslæsere nægtet for'. Der udløses en alarm, når antipassback-reglerne overtrædes. Tid (målt i timer og minutter), hvori adgang vil blive nægtet. Varighed angiver et tidsrum, hvorefter brugere i området automatisk tilgives en overtrædelse af antipassback-reglerne. Denne funktion fungerer med mild eller tvungen antipassback. Denne funktion deaktiveres, når denne varighed indstilles til nul. Klik på knappen Tilføj for at tilføje og konfigurere en indgangslæser for denne dør. Klik på knappen Fjern for at fjerne denne læser fra denne dør. Klik på knappen Tilføj for at tilføje og konfigurere en udgangslæser for denne dør. For at fjerne denne læser fra denne dør skal du klikke på knappen Fjern. Indbrud 1 1. Klik på knappen Indbrud for at udvide sektionen. 2. Markér afkrydsningsfeltet Konfigurér indbrudssystem for at aktivere felterne i denne sektion. 3. Konfigurer tidsområdet for armeringsskemaet for bestemte dage i denne sektion. 4. Klik på knappen Tilføj for at tilføje en ny undtagelse for et armeringsskema. 5. Konfigurér felterne i denne sektion som beskrevet i tabellen nedenfor. 6. For at fjerne en undtagelse for et armeringsskema, skal du vælge den og klikke på Fjern. Felt Startdato Slutdato Starttid Sluttid Startdato for undtagelsesperioden. Slutdato for undtagelsesperioden. Starttid for undtagelsesperioden. Sluttid for undtagelsesperioden. BEMÆRK: En undtagelse for et armeringsskema er aktiv fra startdatoen/-tiden til slutdatoen/-tiden inklusive. Dette betyder, at undtagelsen for armeringsskemaet påbegyndes ved start af det angivne startminut og at den slutter, når det angivne slutminut er udløbet. Dette giver mulighed for at tilvejebringe sekventielle undtagelsesperioder for armeringsskemaet uden overlapning. Se eksemplet nedenfor: Startdato Starttid Slutdato Sluttid Bemærkning kl. 11: kl. 11:00 Starter kl. 11:00:00, slutter kl. 11:01: kl. 11: kl. 11:59 Starter kl. 11:01:00, slutter kl. 12:00:00 Der kan defineres flere undtagelsesperioder, men de må ikke overlappe hinanden. For hver af de valgte undtagelsesperioder kan brugeren definere et sæt sikkerhedstilstande, der skal anvendes i denne sikkerhedsperiode. 1 Det logiske begreb, som dækker de handlinger, som bruges til at styre et indbrudssystem. 30

31 7. Konfigurer felterne Indbrud efter behov. Se beskrivelsen af indbrudsfeltet nedenfor for yderligere oplysninger. 8. Klik på Gem for at gemme ændringerne. Felt Automatisk forsinkelse (s) af genarmering Manuel forsinkelse (s) af præarmering Automatisk forsinkelse (s) af præarmering Afkrydsningsfeltet Lås op, hvis desarmering svigter Armeringsknap Feedback på alarmstatus Timeout Varighed for rød LED Armeringsudgang Når en bruger desarmerer indbrudssystemet i et tidsrum, der er angivet af et automatiseret adgangsskema for armering, forsøger systemet automatisk at genarmere området efter denne forsinkelse. Manuel forsinkelse af præarmering anvendes, når en bruger foretager armering på en hvilken som helst læser eller armeringsknap eller ved hjælp af en decentral handling. BEMÆRK: Systemet venter til forsinkelsen af præarmering er udløbet, før det initierer den ønskede armering. I løbet af en forsinkelse af præarmering får brugerne en foradvarsel. Brugeren kan afbryde armering ved at vise et gyldigt kort eller ved at trykke på udknappen. Automatisk forsinkelse af præarmering anvendes, når armering udføres ved hjælp af et adgangsskema. BEMÆRK: Systemet venter til forsinkelsen af præarmering er udløbet, før det initierer den ønskede armering. I løbet af en forsinkelse af præarmering får brugerne en foradvarsel. Brugeren kan afbryde armering ved at vise et gyldigt kort eller ved at trykke på udknappen. Hvis desarmering svigter (f.eks. feedback på alarmstatus er stadig til stede efter timeout), angiver denne indstilling, om døren skal låses op eller om døren skal forblive låst for at undgå, at brugeren går ind i det armerede område og udløser en indbrudsalarm. (valgfri) Navn på det indgangspunkt, som kan bruges til at initiere armering. Navn på den indgang, der bruges til at detektere et eksternt indbrudssystems status for armering/desarmering. Hvis et dørindbrudssystem er konfigureret, er indgangen ASF (Alarm Status Feedback) obligatorisk. I løbet af en armeringssekvens bruges armeringsudgangen til at styre kommandoer til et eksternt indbrudssystem, så det armerer eller desarmerer området. Derefter bruges denne AFS-indgang til at detektere ændringer af indbrudstilstanden inden for den angivne timeoutperiode for at afgøre, om forsøget på at armere / desarmere området er (mis)lykkedes. Timeout angives i millisekunder (fordi det eksterne system eventuelt kan reagere på mindre end 1 sekund). Hvis varighed for rød LED indstilles til 0, resulterer dette i at den røde LED forbliver tændt, mens ASF-indgangen angiver "armeret". Hvis varighed for rød LED indstilles til 1 99 sekunder, medfører det, at LED en tændes i en angivet varighed og derefter slukkes, når ASFindgangen angiver "armeret". Navn på det udgangspunkt, som bruges til at styre det eksterne indbrudssystem, så det armerer eller desarmerer området. Hvis der er konfigureret et indbrudssystem, er armeringsudgangen obligatorisk. 31

32 Felt Armeringshandling Ingen Tænd Sluk Impuls Inverteret impuls Ingen handling Tænder armeringsudgangen for at armere det eksterne indbrudssystem. Slukker for armeringsudgangen for at armere det eksterne indbrudssystem. Giver armeringsudgangen en impuls (tænd og derefter sluk) for at armere det eksterne indbrudssystem. Giver armeringsudgangen en inverteret impuls (sluk og derefter tænd) for at armere det eksterne indbrudssystem. Armeringsimpulstid (ms) Ingen Tænd Konfigureret impulstid for at slå armeringshandlingen til eller fra. Dette gælder kun, når armeringshandlingen er 'Impuls' eller 'Inverteret impuls'. Ingen handling Tænder armeringsudgangen for at desarmere det eksterne indbrudssystem. Desarmeringshandling Sluk Impuls Inverteret impuls Slukker for armeringsudgangen for at desarmere det eksterne indbrudssystem. Giver armeringsudgangen en impuls (tænd og derefter sluk) for at desarmere det eksterne indbrudssystem. Giver armeringsudgangen en inverteret impuls (sluk og derefter tænd) for at desarmere det eksterne indbrudssystem. Desarmeringsimpulstid (ms) Konfigureret impulstid for at slå desarmeringshandlingen til eller fra. Dette gælder kun, når desarmeringshandlingen er 'Impuls' eller 'Inverteret impuls' Ændring af dørkonfigurationen Dørkonfigurationen kan ændres på to måder: Ved hjælp af visningen Døre Ved hjælp af guiden Ændringer Begrænsninger ved ændringer Muligheden for at kunne ændre en dørkonfiguration afhænger af om døren er tilknyttet en hardware- og/eller dørskabelon. Matricen nedenfor beskriver forskellige scenarier for dørenes afhængighed i forhold til hardware- og dørskabelonen, og dermed hvorvidt dørkonfigurationerne kan ændres. 32

33 Tilknyttet hardware Tilknyttet Dørskabel on Mulighed for at tilføje/redigere/fjerne dørfunktionalitet Vha. visningen Dør Vha. guiden Ændringer Vha. visningen Dørskabelon Dørscenarie 1 Dørscenarie 2 Dørscenarie 3 û ü ü û ü ü û û ü* ü û ü û** ü ü * I dette særlige scenarie, kan døremner ikke tilføjes eller fjernes i visningen Dør, fordi knapperne Tilføj/Fjern ikke er tilgængelige. Døremner skal tilføjes/fjernes ved hjælp af guiden Ændringer. ** I dette særlige scenarie kan alle dørindstillinger ikke redigeres i visningen Dør. Kun felterne Navn, Dørskabelon og knappen Opret dørskabelon er tilgængelige. Om guiden Ændring af dør Ved hjælp af denne guide kan du foretage følgende ændringer i den udvalgte dør: Bryd link med hardware I denne sektion kan du frigøre døren fra dette fysiske access point uden at miste de konfigurerede brugerrettigheder til denne dør. Døren kan senere tilknyttes til et nyt access point. Ændr hardware I denne sektion kan du ændre den eksisterende hardwares mapping eller vælge ny hardware og ændre punktmapping for denne hardware. Ændr dørkonfigurationen I denne sektion kan du tilføje/ændre/fjerne dørfunktionaliteten. Du kan f.eks. tilføje nye Ud-knapper eller dørkontakter i denne sektion. Fjernelse af døre 1. Naviger til Oversigt > Døre. 2. Vælg den dør, som skal slettes, på hovedlisten. 3. Klik på knappen Slet. Bemærk: Systemet bryder ikke automatisk linket med denne dørs afhængige emner. Alle dørens afhængigheder som bygningstegning, brugerens adgangsrettigheder og adgangsgrupper skal fjernes manuelt, før du kan slette døren fra systemet Adgangsgrupper Adgangsgrupper er en måde at angive adgangsrettigheder for døre og/eller områder, der kan anvendes til mange brugere. Ved hjælp af adgangsgrupper kan du opdatere adgangsrettigheder til flere bruger på en gang Oprettelse af adgangsgrupper Klik på Oversigt 1, og derefter på Adgangsgrupper 2. Visningen Adgangsgruppe kommer frem. 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 33

34 af panelet og værktøjslinjen Paneler & knapper Hovedliste Hovedpanel Knappen Opret I venstre panel i denne visning vises hovedlisten over navne på alle konfigurerede adgangsgrupper. Viser forskellige konfigurationsfelter for adgangsgrupper Opretter en ny adgangsgruppe Knappen Slet Sletter det markerede emne Knappen Gem Knappen Annuller Gemmer den nuværende konfiguration Annullerer ændringerne siden sidste lagring Sådan konfigureres en adgangsgruppe 1. Klik på knappen Opret 1. Felterne for konfiguration af adgangsgruppe vises. 2. Indtast et Navn 2 for adgangsgruppen. 'Efter kontortid' for eksempel kan definere adgangen til en bygnings områder efter normal arbejdstid, eller 'Ansatte' kan definere adgangen til fælles områder i en bygning i normal arbejdstid. 3. Definer tidspunkterne, hvor der gives adgang til døre og/eller områder: For adgangsrettigheder til områder: 1. I Adgang til område, klik på Tilføj 3 2. Vælg et område i den dialogboks, der vises. Klik på OK. 3. Vælg et adgangsskema, der skal knyttes til det valgte område. For adgangsrettigheder til døre: 1. I Adgang til dør, klik på knappen Tilføj Vælg en dør i den dialogboks, der vises. Klik på OK 3. Vælg et adgangsskema, der skal knyttes til den valgte dør. 4. Klik på Gem 5 Klik for at vise i Aliro. 4. Klik på Gem Adgangsskemaer Adgangsskemaer er et sæt intervaller, der benyttes til at angive, hvornår der gives adgang. De er ofte knyttet til forskellige dage i en kalender og forskellige tidsrum i løbet af en dag. 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 3 Klik for at vise i Aliro 4 Klik for at vise i Aliro 5 34

35 Oprette et adgangsskema Klik på Oversigt 1, og derefter på Adgangsskemaer 2. Visningen Adgangsskema kommer frem. af panelet og værktøjslinjen Paneler & knapper Hovedliste Hovedpanel Knappen Opret I venstre panel i denne visning vises hovedlisten over navne på alle konfigurerede adgangsskemaer. Hovedområdet, der viser forskellige konfigurationsfelter for adgangsskemaer. Opretter et nyt adgangsskema Knappen Slet Sletter det markerede emne Knappen Gem Knappen Annuller Gemmer den nuværende konfiguration Annullerer ændringerne siden sidste lagring 1. Klik på knappen Opret 3. Felterne for konfiguration af adgangsskemaer vises. 2. Indtast et Navn 4 for adgangsskemaet. Emnerne nedenfor indeholder anvisninger på forskellige konfigurationer af adgangsskemaer. Sådan oprettes et tidsrum for et adgangsskema 1. Angiv de(n) dag(e) (fx Ma, Ti, Ons osv.), som kræver et adgangsskema. 2. Klik på og træk på tidslinjen for de(n) dag(e) for at markere adgangstiden med grøn. Den valgte varighed vises i feltet Udvalgt tidsrum. 3. Klik på Gem 5. Sådan oprettes et adgangsskema for hele dagen 1. Markér afkrydsningsfeltet Hele dagen for den dag, at adgang er påkrævet. Hele tidslinjen for den valgte dag bliver grøn. 2. Klik på Gem 6. Sådan ændres et tidsrum 1. Angiv det tidsrum, der skal ændres. 2. Træk i enderne på den grønne fremhævning for at forlænge eller forkorte tidsrummet. 3. Klik på Gem 7. Sådan fjernes et tidsrum 1. Klik på og markér tidsrummet. 2. Klik på knappen Fjern. Sådan kopieres et tidsrum mellem dage 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 3 Klik for at vise i Aliro 4 Klik for at vise i Aliro 5 Klik for at vise i Aliro 6 Klik for at vise i Aliro 7 Klik for at vise i Aliro 35

36 1. Markér et tidsrum for en bestemt dag. 2. Klik på knappen Kopier for samme dag. 3. Klik på knappen Indsæt for de dage, som kræver dette tidsrum. Det oprindelige tidsrum bliver kopieret. 4. Klik på Gem 1. Sådan konfigureres startdatoen for et adgangsskema 1. Klik på udvidelsesknappen Avanceret. 2. Indtast den dato, som adgangsskemaet skal starte på og gentages fra i feltet Startdato. 3. Hvis du ikke vil konfigurere en slutdato for adgangsskemaet, skal du markere afkrydsningsfeltet Indtil videre. Sådan konfigureres slutdatoen for et adgangsskema 1. Klik på udvidelsesknappen Avanceret. 2. Forvis dig om, at startdatoen er indtastet. 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indtil videre for at få vist feltet Slutdato. 4. Indtast den dato, som adgangsskemaet skal afsluttes på, i feltet Slutdato. 5. Klik på Gem 2 for at gemme alle konfigurationer. 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 36

37 3.1.6 Bygningsplanlægger Det første trin ved oprettelse af en bygningstegning er den grafiske fremstilling af området/områderne i din bygning inklusive eksisterende døre. Aliro indeholder de grafiske værktøjer, du skal bruge til at gøre det i visningen Bygningsplanlægger Sådan oprettes bygningstegninger 1. Klik på Oversigt 1 og derefter på Bygningsplanlægger 2. Visningen Bygningsplanlægger kommer frem. 2. Klik på knappen Opret. 3. Indtast et Navn for bygningstegningen. 4. Opret og/eller tilføj områder og døre ved hjælp af de kommandoer, der er beskrevet nedenfor. 5. Klik på Gem. Alternativt kan du også skifte til multiviewet Bygningsplanlægger (i Layout) for at se døre og områder. af panelet og værktøjslinjen Paneler & knapper Indstillinger Tegnebræt Panel med egenskaber Hovedliste Knappen Opret Et centralt område, hvorpå tegneværktøjer kan anvendes Panel i venstre side, som vises, når der anvendes et emne på tegnebrættet eller der klikkes på et emne på tegnebrættet. Det viser egenskaberne for det markerede emne. Panel yderst til venstre i denne visning, der viser en liste over navne på gemte bygningstegninger. Viser en ny bygningstegning. Knappen Slet Sletter en udvalgt bygningstegning Bemærk: Knappen Slet på panelet Egenskaber for dør/område sletter et emne, der er valgt på bygningstegningen. Knappen Gem Knappen Annuller Gemmer den nuværende konfiguration Annullerer ændringerne siden sidste lagring 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 37

38 Paneler & knapper Indstillinger Navn Indstil baggrund Skrivebeskyttet Knappen Flyt / Vælg Knappen Polygonområde Knappen Firkantet område Knappen Dør Skalaværktøj Knappen Centreret visning Gennemse Ingen Navn på bygningstegningen Der kan vælges en billedfil fra en netværksplacering og indstilles som baggrundsbilledet for bygningstegningen Der indstilles intet baggrundsbillede for bygningstegningen. Vælg størrelsen på "lærredet" (dvs. det hvide tegnebræt på skærmen), og klik på OK. Markér dette afkrydsningsfelt for at deaktivere redigering af den eksisterende bygningstegning eller egenskaberne for bygningstegningen Klik på denne knap, og klik+træk et hvilket som helst objekt til tegnebrættet. Den giver dig mulighed for at vælge / flytte / ændre størrelsen på et objekt på tegnebrættet. Kan bruges til at tegne og definere et polygonområde Kan bruges til at tegne og definere et firkantet område Kan bruges til at placere en dør, som allerede findes i systemet, i et område Kan bruges til at zoome ind eller ud i visningen Tegnebræt Resetter visningen Tegnebræt til centret, således at hele brættet vises Områder Oprette et område Opret et firkantet område 1. Klik på knappen Firkantet område. 38

39 2. Klik på og træk et område på tegnebrættet. Området skraveres i blåt. 3. Gør følgende på panelet Egenskaber for område: Indtast et navn for og en beskrivelse af området. 4. Tilføj derefter en/flere dør/døre til området. Læs mere om, hvordan man tilføjer døre til en bygningstegning. 5. Klik på Gem. Det gemte område tilføjes til hovedpanelet i visningen Område. Oprette et polygonområde 1. Klik på knappen Polygonområde. 2. Klik på og afmærk de forskellige grænser for polygonområdet på tegnebrættet. Området skraveres i blåt. 3. Gør følgende på panelet Egenskaber for område: Indtast et navn for og en beskrivelse af området. 4. Tilføj derefter en/flere dør/døre til området. Læs mere om, hvordan man tilføjer døre til en bygningstegning. 5. Klik på Gem. Det gemte område tilføjes til hovedpanelet i visningen Område. Ændre størrelsen på områder: 1. Klik på knappen Flyt / Vælg. 2. Klik på og træk et hjørne af det område, hvis størrelse skal tilpasses. 3. Klik på Gem. Tilføje punkter/hjørner til områder: 1. Klik på knappen Flyt / Vælg. 2. Tryk på CTRL, og klik på den ønskede position på en af områdets kanter. Der vises et nyt punkt på det sted, du har klikket på. Områdets form kan ændres ved at tilføje sådanne punkter og tilpasse områdets størrelse. Alle punkter kan fjernes ved hjælp af slettetasten på tastaturet. Slette punkter/hjørner fra områder: 1. Klik på knappen Flyt / Vælg. 2. Vælg det punkt/hjørne, som skal slettes. 3. Klik på knappen Slet på panelet Egenskaber for område. Punktet/hjørnet slettes fra området. Slette områder fra en bygningstegning: 1. Klik på knappen Flyt / Vælg. Døre 2. Vælg et område på bygningstegningen. 3. Klik på knappen Slet på panelet Egenskaber for område. Området slettes fra bygningstegningen og visningen Områder. Tilføje døre til områder: Du kan kun tilføje eksisterende døre til områder. Dette kan gøres ved hjælp af visningen Bygningsplanlægger eller ved hjælp af multiviewet Bygningsplanlægger. 39

40 Tilføje døre ved hjælp af visningen Bygningsplanlægger Trin 1: Klik på knappen Placer den eksisterende dør, og træk hen over en områdegrænse, hvor døren skal placeres. Vinduet 'Tilgængelige døre' vises. Trin 2: Vælg en eksisterende dør på den liste, der vises. Klik på OK. Trin 3: Gør følgende på panelet Døregenskaber i visningen Bygningsplanlægger: Vælg det relevante område for hver indgangslæser fra den tilgrænsende rulleliste. Tilføje døre ved hjælp af multiviewet Bygningsplanlægger Trin 1: Naviger til Layouts > multiviewet Bygningsplanlægger fra Aliros øverste værktøjslinje. Trin 2: Klik på og træk en eksisterende dør fra hovedpanelet i visningen Døre til en områdegrænse på bygningstegningen. Trin 3: Gør følgende på panelet Døregenskaber i visningen Bygningsplanlægger: Vælg det relevante område for hver indgangslæser fra den tilgrænsende rulleliste. Trin 4: Klik på Gem. Trin 4: Klik på Gem. Bemærk: Dørnavn og kan ikke redigeres i visningen Bygningsplanlægger. En dør kan anvendes til maks. 2 områder. o En dør kan forbinde ét område og Global ud-området; ELLER o En dør kan forbinde 2 områder Et gemt område kan kun bruges på én bygningstegning Slette døre fra en bygningstegning: 1. Klik på knappen Flyt / Vælg. 2. Vælg en dør på bygningstegningen. 3. Klik på knappen Slet på panelet Egenskaber for dør. 40

41 3.1.7 Roller Roller er et sæt tilladelser, der giver eller nægter brugeradgang til dele af Aliro-systemet. De kan tildeles sikkerhedssystemets forskellige brugere, som har forskellige rettigheder og ansvar. Systemrettigheder Detaljer Systemadministrator Sted Administrator Sted Operatør Grundlæggende Kortholder Logge på webklient Logge på via værtens webside ü ü ü Funktionen 'Oversigt' ü ü ü Funktionen 'Brugere' ü ü ü Funktionen 'Hændelseslog' ü ü ü Funktionen 'Meddelelser' ü ü ü Funktionen 'Systemindstillinger' ü ü û Funktionen 'Områder' ü ü û Funktionen 'Hardwareskabeloner' ü û û Vise og betjene Adgangsgrupper' funktion ü ü û Funktionen 'Adgangsskemaer' ü ü û 'Sikkerhedskopiering / gendannelse' funktion ü ü û Funktionen 'Hardware' ü û û Funktionen 'Døre' ü ü û 'Kortskabeloner' funktion ü ü û Funktionen 'Roller' ü ü û Funktionen 'Bygningsplanlægger' ü ü û Rettigheder Bygningsoperatører Må oprette og redigere nye brugere eller redigere og slette eksisterende brugere, som har fået tildelt rollen 'Bygningsoperatør'. Bygningsadministratorer Må oprette og redigere nye brugere eller redigere og slette eksisterende brugere, som har fået tildelt rollen 'Bygningsadministrator'. Systemadministratorer Må oprette og redigere nye brugere eller redigere og slette eksisterende brugere, som har fået tildelt rollen 'Systemadministrator'. ü ü ü ü ü û ü û û 41

42 Systemrettigheder Detaljer Systemadministrator Sted Administrator Sted Operatør Grundlæggende Kortholder Basis kortholdere Må oprette og redigere nye brugere eller redigere og slette eksisterende brugere, som har fået tildelt rollen 'Basis kortholder'. ü ü ü Tildeling af en rolle til en bruger 1. På siden Oversigt vælger du Brugere. Visningen Brugere kommer frem. 2. Klik på knappen Opret for at oprette en ny bruger eller vælg en eksisterende bruger på hovedpanelet i venstre side. 3. Vælg en rolle, som skal tildeles den pågældende bruger på rullelisten Rolle. For andre roller end 'Basis kortholder' skal de avancerede felter konfigureres. Bemærk For andre roller end 'Basis kortholder' skal følgende yderligere felter konfigureres, Brugernavn, Adgangskode og Domæne brugernavn. 4. Klik på Gem. Den valgte rolle er tildelt brugeren, og gemt i systemet Hardware Access Point (AP)-hardwaren er basisenheden i adgangskontrolsystemet Aliro. Du skal først konfigurere AP-hardwaren i dit system, før du opretter døre eller udfører andre adgangskontroltiltag. For oplysninger om, hvordan man gør dette, se afsnittet Konfiguration af hardware. Beslægtede emner Konfiguration af hardware Ændring af hardwarekonfigurationen Konfiguration af hardware Klik på Oversigt 1 og derefter på Hardware 2. Visningen Hardware kommer frem. af panelet og værktøjslinjen Paneler & knapper Hovedliste Hovedpanel I venstre panel i denne visning vises hovedlisten over navne på hardware og døre. Viser forskellige konfigurationsfelter for hardware Knappen Slet Sletter det markerede emne 1 KIik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 42

43 Paneler & knapper Knappen Gem Knappen Annuller Knappen Opdag Knappen Overfør billede Knappen Opret døre Gemmer den nuværende hardwarekonfiguration Annullerer ændringerne siden sidste lagring Registrerer al den hardware, der er tilgængelig på netværket Overfører et firmwarebillede fra den lokale maskine til den valgte hardware Viser visningen Dør for at oprette en ny dørkonfiguration Registrering af hardware Bemærk: Hvis der er installeret en firewall på din server-pc, skal du åbne UDP-trafik for portene Når registreringen er fuldført, kan du fortryde denne ændring. Klik på knappen Opdag 1 på den øverste værktøjslinje. De hardwareenheder, som er blevet fundet, vises på hovedlisten i denne visning. Farven på hver enhed afhænger af dens status. Farve på hardware Status Blå (kursiv) Registrer et Hardwaren er tilgængelig, men ingen værtsadresse er indstillet i Aliro-værten for at tilslutte den til denne hardware. Rød Offline Den hardware, der er blevet fundet, er tilsluttet, men kommunikerer ikke med Aliro-værten. Sort Online Den hardware, der er blevet fundet, er tilsluttet og kommunikerer med Aliro-værten Grå Ukendt Der er fundet hardware, men dens tilstand er midlertidig ukendt, fordi systemet forsøger at hente hardwarekonfigurationen for AP. Sådan konfigureres hardware, der er blevet fundet, til onlinestatus 1. Klik på den hardware, der er fundet (vises med blåt). Felterne Netværks- og Værtsparametrene for denne hardware vises i det tilgrænsende panel. Instruktioner for at vælge flere: - - Tryk på Skift-taste + klik for at markere flere AP er. - Konfigurer de felter, der vises. Se tabellen nedenfor. - Klik på knappen Opdater udvalgte Access Points. - Vælg enkelte AP er, og ændr om nødvendigt standardindstillingerne for Indgange/Udgange/ Læsergrænseflade, før du opretter en dør. 2. Konfigurer dem som beskrevet nedenfor. af felterne 1 Klik for at vise i Aliro 43

44 Felt Navn Serienummer Firmwareversion Hardwareversion MAC-adresse Værtsadresse Brug afkrydsningsfeltet DHCP for at hente adresser IP-adresse Netværksgateway Netmaske Foretrukket DNS-server Alternativ DNS-server Ændr navnet på hardwareenheden (hvis det er nødvendigt) Det er enhedens unikke serienummer, der bruges til kommunikationen mellem Aliro værtsserveren og hardwareenheden. Dette felt udfyldes automatisk ved registrering. Hardwareenhedens firmwareversion. Dette felt udfyldes automatisk ved registrering. Hardwareenhedens hardwareversion. Dette felt udfyldes automatisk ved registrering. Hardwareenhedens MAC-adresse. Dette felt udfyldes automatisk ved registrering. Indtast Aliro værtens IP-adresse for at tilslutte access point til Aliro. Bemærk: Hvis dette felt ikke er konfigureret korrekt, kan access point ikke ændre status til onlinestatus. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, skal felterne nedenfor udfyldes. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bruges DHCP-serveren til automatisk at udfylde felterne nedenfor. Hardwareenhedens IP-adresse Dette er din netværksgateway-adresse, og den er obligatorisk, selvom den ikke er nødvendig for din netværksforbindelse. Netmaske, der bruges til at få adgang til hardwareenhedens fjernnetværk IP-adresse på den første DNS-server IP-adresse på den anden DNS-server 3. Klik på Gem 1, når du har konfigureret felterne på denne side. Hardwareenheden bliver sort på hovedlisten; hvilket angiver, at enheden er online nu. Der vil være yderligere konfigurationsmuligheder tilgængelige, når hardware-enheden er online. Sådan konfigureres en online hardwareenhed Du kan konfigurere sektionerne i de følgende udvidere for hardwareenheden: Identifikation 1. Klik på udvidelsesknappen Identifikation 2. rne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen nedenfor. af felterne 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 44

45 Felt Navn Serienummer MAC-adresse Status Model Hardwareversion Firmwareversion Som standard vises serienummeret eller navnet på hardwareenheden Enhedens serienummer Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren Enhedens MAC-adresse. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren Enhedens status. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren Enhedens model. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren Enhedens hardwareversion. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren Enhedens firmwareversion. Feltet udfyldes automatisk. Kan ikke redigeres af brugeren Værdien i dette felt ændres, når der hentes en ny firmwareversion. Egenskaber for skabelon Ved hjælp af denne konfiguration kan du vælge og anvende en prækonfigureret hardwareskabelon på denne hardwareenhed. 1. Klik på knappen Vælg og anvend hardwareskabelon Klik på Gem 1. Download af firmware Ved hjælp af denne konfiguration kan du hente firmwarebilleder for læsere og hardwareenheder. For at gøre dette skal du først angive en fil med et firmwarebillede, der skal kopieres fra placeringen på en lokal klient til Aliro webserveren. Derefter skal du finde dette firmwarebillede ved hjælp af Aliro, og overføre den til hardwareenheden. De enkle trin for at gøre dette er beskrevet nedenfor. 1. Klik på knappen Download af firmware. rne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen nedenfor. 2. Klik på knappen Overfør billede 2, som er placeret på øverste værktøjslinje på denne side. Vælg filen med firmwarebilledet, som kan downloades til webserveren. Bemærk: Placeringen af mappen med firmwarebilledet er indstillet under Systemindstillinger for Aliro. Se tabellen Hardwareindstillinger i dette emne: OmSystemIndstillinger.htm 3. Klik derefter på rulleknappen i denne sektion, og vælg den samme fil med firmwarebilledet på den liste, der vises. 4. Klik på knappen Download... Der vises en dialogboks, der angiver, hvor mange procent der er downloadet til downloadingen er fuldført. af felterne 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 45

46 Felter Download fil Knappen Download Navn Type Version Download firmware til alle læsere Download firmware til enkelte læsere Vælg mellem de firmwareversioner, der vises Downloader den valgte firmwareversion fra webserveren til den valgte hardwareenhed Navn på filen med firmwarebilledet Adgangsbillede: Billedet er beregnet til et Access Point. Billedet omfatter operativsystemet og programmet. Læserbillede: Det valgte firmwarebillede er beregnet til en læserenhed Læser DB-billede: Hele billede: Firmwarebilledets versionsnummer Vælg dette felt for at downloade den udvalgte firmware til alle læsere, der er tilsluttet denne hardwareenhed. Denne valgmulighed vises kun, hvis der er valgt et firmwarebillede til en læser. Markér dette felt for at downloade den udvalgte firmware til enkelte læsere. Denne valgmulighed vises kun, hvis der er valgt et firmwarebillede til en læser. Detaljer 1. Klik på udvidelsesknappen Detaljer 1. rne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen nedenfor. af felterne Felt Systemsprog Tidszone Anvend sommertid Indstiller det sprog, hvorpå systemmeddelelser (fx meddelelser, der ikke er relateret til brugeren eller kortet) skal vises på hardwareenheden) Indstiller tidszonen for hardwareenheden Markér dette afkrydsningsfelt for at konfigurere denne hardwareenhed, så den anvender sommertid Sabotagetilstand Indstillinger & beskrivelser Automatisk nulstilling Deaktiveret Indstiller hardwareenheden, således at den nulstilles automatisk efter at den har skiftet til sabotagetilstand. Indstiller hardwareenheden, således at den skal nulstilles manuelt efter at den har skiftet til sabotagetilstand. Kommunikationsindstillinger 1 Klik for at vise i Aliro 46

47 1. Klik på udvidelsesknappen Kommunikationsindstillinger 1. rne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen nedenfor. af felterne Felt Brug afkrydsningsfelt et DHCP for at hente adresser IP-adresse Netværksgatewa y Netmaske Foretrukket DNS-server Alternativ DNSserver Afkrydsningsfelt Kommunikation aktiveret Er multidrop? Kan opdages MAC-adresse Værtsadresse Brugernavn for webserver Adgangskode for webserver Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, skal felterne nedenfor udfyldes. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bruges DHCPserveren til automatisk at udfylde felterne nedenfor. Hardwareenhedens IP-adressenummer. Adresse på netværksgateway... Netmaske, der bruges til at få adgang til hardwareenhedens fjernnetværk IP-adresse på den første DNS-server IP-adresse på den anden DNS-server Hvis feltet er markeret, er kommunikationen mellem access point og Aliro værten aktiveret. Hændelser fra access points vil blive overført til værten. Et skrivebeskyttet felt, som beskriver, hvorvidt det valgte access point har multidrop RS485 kommunikation med andre access points. Hvis feltet er markeret, anses dette access point for at være det primære access point for værten til at kommunikere med andre access points med. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises hardwareenheden i venstre hovedliste i visningen Hardware, når man klikker på knappen Opdag. Hardwareenhedens MAC-adresse. Dette felt udfyldes automatisk ved registrering. Indtast Aliro værtens IP-adresse for at tilslutte hardwaren til Aliro. Brugernavn til at logge på access point webgrænseflade med. Adgangskode til at logge på access point webgrænseflade med. Læsergrænseflade 1 & 2 1 Klik for at vise i Aliro 47

48 1. Klik på udvidelsesknappen Læsergrænseflade 1 1 eller Læsergrænseflade 2 2. rne af felterne for begge sektioner fremgår af tabellen nedenfor. af felterne Felter & indstillinger Indstillinger Rulleliste læsertype Wiegand Angiver at Wiegand-protokollen anvendes for denne læsergrænseflade OSDP Clock-Data Angiver at OSDP-protokollen anvendes for denne læsergrænseflade Angiver at Clock-Data-protokollen anvendes for denne læsergrænseflade Navn Kortformat Læsernavn som defineret i hardwareenheden (det frarådes at ændre dette navn) Liste over tilgængelige kortformater, som understøttes af access points. Adgangstilstand Adgang I denne tilstand udfører læseren adgangsfunktioner som f.eks. Dør åben, Dørlås m.m. Hændelser, der er udløst af læseren i denne tilstand, vises i hændelsesloggen. Kortregistrering I denne tilstand udfører læseren kun kortregistreringsfunktioner. Hændelser, der er udløst af læseren i denne tilstand, vises ikke i hændelsesloggen. Sabotagetilstand Deaktiveret Indstiller hardwareenheden, således at den nulstilles automatisk efter at den har skiftet til sabotagetilstand. Automatisk nulstilling Indstiller hardwareenheden, således at den skal nulstilles manuelt efter at den har skiftet til sabotagetilstand. Hardware-ID Serienummer Model Firmwareversion Dette ID er specifik for hver hardwareenhed. Dette felt udfyldes automatisk og kan ikke ændres. Hardwareenhedens serienummer. Dette felt udfyldes automatisk og kan ikke ændres. Hardwareenhedens model. Refererer til den firmwareversion, som for tiden er downloadet til denne læser. Indgange 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 48

49 1. Klik på udvidelsesknappen Indgange 1. rne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen nedenfor. af felterne Felter & indstillinger Navn Inverteret Navn på den indgang, som ideelt skal gengive dens placering og funktion i hele systemet. Inverterer indgangssignalens logik 1 Klik for at vise i Aliro 49

50 Felter & indstillinger Aktiveret Indgangen er aktiveret Funktionalitet Indstillinger & beskrivelser Anvendes ikke Dørkontakt Låsekontakt Ud-knap Feedback på alarmstatus Albuekontakt Oplåsning med høj prioritet Sabotagedetektering Armeringsknap Strømsvigt Ingen funktionalitet konfigureret Definerer dette indgangspunkt som en dørkontaktsensor, som overvåger dørens åben- eller lukket-tilstand. Definerer dette indgangspunkt som låsekontaktsensor, som overvåger, at låsningen er udført. Definerer denne indgang som en knap for udgangstilladelse Konfigurerer denne indgang, så den signalerer fra et indtrængningspanel, som definerer, om et område er armeret eller desarmeret. Definerer denne indgang som en knap for udgangstilladelse med tilgængelighedsrettigheder Hvis denne indgang er defineret som en knap for udgangstilladelse med automatisk døråbner og den har en separat oplåsningstid, konfigurerer denne funktionalitet indgangen som en oplåsnings- /låsningsindgang til nødstilfælde uden hensyntagen til adgangsskemaer, læsertilstande m.m. Konfigurerer denne indgang, så den detekterer alle sabotagehandlinger, der udføres på hardwareenheden. Definerer denne indgang som en armeringsknap, der armerer et område. Konfigurerer denne indgang, således at den angiver et strømsvigt. Der genereres hændelseslogge, når en sådan hændelse bliver udløst. Aktiver meddelelser Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vil indgangen udløse en hændelse, hvis dens tilstand bliver ændret. Udgange 1. Klik på udvidelsesknappen Udgange 1. rne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen nedenfor. 1 Klik for at vise i Aliro 50

51 af felterne Felt Navn Funktionalitet Indstillinger & beskrivelser Navn på den udgang, som ideelt skal gengive dens placering og funktion i hele systemet. Indstillinger på rullemenuen & beskrivelse Udslusning Dørlås Døråbner Meddelelse om hændelse Armer/desarmer indbrudsbeskyttelse Konfigurerer udgangspunktet, så det omgår et armeret område Konfigurerer dette udgangspunkt, så det låser en dør/låser en dør op Konfigurerer dette udgangspunkt, så det åbner en dør Konfigurerer dette udgangspunkt, så det udløses af den type meddelelse om hændelse, der er valgt. Konfigurerer dette udgangspunkt, så det signalerer armer/desarmer til indtrængningspanelet. Indtrængningspanelet returnerer sin status ved hjælp af funktionaliteten Feedback på alarmstatus 1. Forvarsel om armering af indbrudsbeskyttelse Motorlås Anvendes ikke Wiegand - summer Wiegand - grøn Wiegand - rød Wiegand - gul Dette er en forvarselsudgang, der er tilsluttet til en enhed, der advarer før et indbrudsområde bliver armeret. Definerer dette punkt som en kombineret udgangs-/indgangsenhed, der signalerer, når en låsning er opstået. Punktet er konfigureret som et udgangspunkt for motorlås og som et indgangspunkt for låsekontakt. Ingen funktion er defineret for udgangen. Udgangen er defineret for en Wiegand-læsers summer. Udgangen er defineret for en Wiegand-læsers grønne LED-kontrol. Udgangen er defineret for en Wiegand-læsers røde LED-kontrol. Udgangen er defineret for en Wiegand-læsers gule LED-kontrol. 1 En funktionalitet af hardwareenhedens indgangspunkt, som gør at indgangen signaleres fra et indtrængningspanel, der definerer om et område er armeret eller desarmeret. 51

52 Felt Meddelelse om hændelse Indstillinger & beskrivelser Indstillinger på rullemenuen & beskrivelse Ikke-defineret hændelsestype Denne udgang angiver ingen hændelse. Kort udløbet Ingen adgangsrettigheder for dør Kort ukendt Overtrædelse af skema Overtrædelse af antipassback Venter på aktivering Inaktivt kort Gyldig adgang - tvang Gyldig kortadgang Gyldigt kort- og PINadgang Gyldig REX-adgang Dør brudt åben Dør åben Dør aldrig åbnet Dør afsikret vha. manuel kommando Motorlås låste ikke Motorlås låste ikke op Dør låst op anmodning om at gå ud PC Dør nulstillet af operatør Armering initieret af adgangsskema Armering bekræftet Meddeler, at brugernes kort er udløbet. Meddeler, at brugeren ikke har adgangsrettigheder til dør Meddeler, at kortet er ukendt Meddeler, at et adgangsskema er blevet overtrådt Meddeler, at antipassback er blevet overtrådt Meddeler, at der ventes på en aktivering Meddeler, at kortet er inaktivt Meddeler, at brugeren har fået adgang under tvang Meddelelse om gyldig adgang med et kort Meddelelse om gyldig adgang med et kort og PIN-kode Meddelelse om gyldig adgang med en Ud-knap Meddeler, at døren er blevet brudt åben Meddeler, at døren er holdt åben Meddeler, at døren aldrig er blevet åbnet Meddeler, at døren er blevet afsikret, da den manuelle kommando for døren blev givet Meddeler, at motorlåsen ikke har låst Meddeler, at motorlåsen ikke har låst op Meddeler, at anmodningen om at gå ud er sendt fra pc en Meddeler, at døren er nulstillet en operatør Meddeler, at armering er initieret af et konfigureret adgangsskema Meddeler, at armering er blevet bekræftet 52

53 Felt Indstillinger & beskrivelser Armering mislykkedes Armering initieret fra indtrængningspanel Desarmering initieret fra indtrængningspanel Desarmering bekræftet Desarmering mislykkedes Armering afbrudt Forvarsel om armering AP låg saboteret AP saboteret ved fjernelse fra væg AP sabotage Læsersabotage Meddeler, at armering mislykkedes Meddeler, at armering er initieret fra indtrængningspanelet Meddeler, at desarmering er blevet initieret Meddeler, at desarmering er blevet bekræftet Meddeler, at desarmering mislykkedes Meddeler, at armering er blevet afbrudt Meddeler gennem en advarsel at et område vil blive armeret. Meddeler, at AP ets låg er blevet saboteret Meddeler, at den væg, hvor AP er monteret, er blevet saboteret Meddeler, at AP et er blevet saboteret Meddeler, at læseren er blevet saboteret Hardware-ID Dette ID er specifik for hver hardwareenhed. Dette felt udfyldes automatisk og kan ikke ændres af Aliro brugere. Vedligeholdelse 1. Klik på udvidelsesknappen Vedligeholdelse 1. rne af felterne i denne sektion fremgår af tabellen nedenfor. Sådan initialiseres en hardwareenhed 1. Klik på knappen Initialiser.... Sådan oprettes en dør i visningen Hardware Denne handling opretter en ny dør og knytter den til det valgte access point. Bemærk: Du kan oprette flere døre samtidigt til forskellige AP er ved hjælp af valgmuligheden Vælg flere. Dette gøres ved at trykke på Skift + klikke på de ønskede AP er på hovedlisten. 1. Klik på knappen Opret døre I den viste dialogboks skal du indtaste Dørnavnet. Hvis du har konfigureret dørskabeloner, kan du også vælge en dørskabelon. Den dør, du har oprettet, vises ved siden af dette access point på hovedlisten. Klik på Gem 3, når de ønskede konfiguration er udført. 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 3 Klik for at vise i Aliro 53

54 Ændring af hardwarekonfigurationen Ved hjælp af denne guide kan du foretage følgende ændringer i den udvalgte hardware: Erstat hardware I denne sektion kan du erstatte den eksisterende hardware. Bryd link med dør I denne sektion kan du bryde linket mellem hardwaren og døren uden at tabe de konfigurerede brugerrettigheder til den pågældende dør. Du kan oprette et link mellem denne hardware og en anden dør senere. Ændr dørkonfigurationen I denne sektion kan du tilføje/ændre/fjerne dørfunktionaliteten. Du kan f.eks. tilføje nye Ud-knapper eller dørkontakter osv. i denne sektion. 54

55 3.2 Overvågning Overvågningsfunktionerne i Aliro giver dig mulighed for at observere og overvåge dit system ved at modtage detaljerede oplysninger om både bruger- og systemhændelser. De giver dig også mulighed for at at konfigurere visse systemrelaterede indstillinger. Klik på en funktion nedenfor for yderligere oplysninger. OVERVÅGNINGS-funktioner Hændelseslog Sikkerhedskopiering / gendannelse Systemindstillinger Overvågning og kontrol Hændelseslogge At have oversigt over, hvad der sker i systemet, er en vigtig del af et adgangskontrolsystem. Aliro giver mulighed for hændelsesovervågning (hændelseslogge) i realtid og/eller mulighed for at søge hændelser i en log. Indstillingerne for de to muligheder foretages på en lignende måde ved først at vælge Live eller Rapport. Sådan navigerer du til funktionen Hændelseslog: 1. Klik på Tilføj 1 og derefter på Tilføj 2. I vinduet Live hændelseslog vises lister over hændelseslogge, der anvender standardfelter. 2. Højreklik på feltlinjen, og vælg de ønskede felter i den følgende tabel for at tilføje eller fjerne felter til/fra hændelsesloggen. Felt i live hændelseslog Kategori Opstået Besked Bruger Kilde Optaget Den kategori for hændelsestype, som beskeden i live hændelsesloggen tilhører Dato og klokkeslæt, hvor hændelsen er opstået En kort beskrivelse af den hændelse, der er opstået Viser den bruger, som forårsagede hændelsen Viser klientens placering, hvorfra hændelsen er genereret Viser dato og klokkeslæt for den rapporterede hændelse, når den er registreret i serverdatabasen. Oftest vil denne værdi svare til feltet 'Opstået'. Hvis det ikke er tilfældet, kunne dette signalere, at der er opstået en forsinkelse i serveren ved modtagelse af informationen om en hændelse, der er opstået, eller at AP et er i en anden tidszone end serveren. Funktioner og kontroller, som er relateret til Live hændelsesloggen, der er tilgængelige på menulinjen i dette vindue, er beskrevet nedenfor. Oplysninger om knappernes funktioner 1 KIik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro

56 Knap Filter Pause Genoptag Slet Eksporter CSV Eksporter PDF Viser et panel i venstre side, hvor du kan vælge visningstilstanden for hændelsesloggen, samt filtrere hændelser efter Hændelsestekst eller Hændelsestype. Klik på Pause midlertidigt at fryse visningen af nye hændelser i vinduet Live hændelseslog. Når du har klikket på knappen. ændres teksten i den til 'Genoptag'. Klik på Genoptag for at fortsætte visning af samtlige live hændelseslogge siden pausen. Bemærk, at denne knap er deaktiveret i visningstilstanden 'Rapport'. Sletter alle meddelelser om hændelseslogge i vinduet Live hændelseslog. Meddelelserne bliver dog gemt i databasen. Bemærk, at denne knap er deaktiveret i visningstilstanden 'Rapport'. Genererer en CSV-fil med de viste hændelser Genererer en PDF-fil med de viste hændelser Live hændelseslogge Live hændelseslogge viser en liste i realtid over hændelser, der er opstået, på skærmen. Listen kan tilpasses baseret på forskellige filterkriterier. Det er også muligt at eksportere rapporter om de viste live hændelseslogge i CVS- eller PDF-format Konfiguration af Live hændelseslogge 1. Klik på Oversigt 1 og derefter på Hændelseslog 2. Visningen Live hændelseslog kommer frem. Lister over hændelseslogge vises med standardfelter. 2. Højreklik på feltlinjen, og vælg de ønskede felter fra felterne nedenfor for at tilføje eller fjerne felter til/fra live hændelsesloggen. Filtrering af hændelseslog A. Filtrering efter hændelsestekst 1. Klik på knappen Filter for at vise venstre panel. 2. Indtast et søgeord i feltet Hændelse tekstfilter, og klik påsøg. Alle live hændelseslogmeddelelser, der indeholder den indtastede søgetekst, vises i det tilgrænsende vindue. 3. Du kan søge efter specifikke navne på døre, brugere, områder og Access Points ved hjælp af de 4 knapper under feltet Hændelse tekstfilter. Klik på en knap, og vælg et navn i vinduet for at se resultaterne af de filtrerede hændelslogge. B. Filtrering efter hændelsestype 1. Klik på Filter for at vise venstre panel. 2. Udvid menuen Hændelser under Hændelse typefilter 3. Som standard er alle kategorier valgt underhændelser. Vælg/fravælg en hvilken som helst kategori for at tilpasse dette filter. De filtrerede resultater vises i det tilgrænsende vindue Live hændelseslog. 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro

57 Fremhæve hændelseslogge i farve Du kan anvende specifikke farver på en hændelsestype. Når du har anvendt dem, vises disse hændelser i den valgte farve i det viste hændelseslog, hvilket gør det lettere at kategorisere dem visuelt. a. Klik på og udvid en bestemt hændelse. F.eks. System. b. Markér et afkrydsningsfelt for en bestemt hændelsestype for at vælge den for hændelsesloggen. c. Klik på cirklen ved siden af afkrydsningsfeltet. d. Vælg en farve, der skal anvende på den bestemte hændelsestype, fra rullelisten. Se skærmdumpen ved siden af denne tekst. Vigtig information om hændelsen Gyldig adgang - tvang En Tvang er et skjult signal, som en kortholder kan sende under anvendelse af kortet for at informere operatøren om, at han/hun er i en nødsituation. Krav til konfiguration af en Tvang: I funktionen Dør: Læseren skal være indstillet til tilstanden Kort og PIN-kode. I funktionen Hændelseslog: Vælg hændelsen Gyldig adgang - tvang i Hændelsestypefilter, OG, angiv endvidere en fremhævningsfarve for denne hændelse. Kortholders tiltag for at sende et Tvang-signal: En kortholder kan sende et Tvang-signal til en operatør ved at indtaste sin Tvang-PIN-kode ved læseren. Den unikke Tvang-PIN-kode er kortholderens almindelige PIN-kode, hvor der lægges 1 til det sidste ciffer. Hvis kortholderens PIN-kode for eksempel er 2356, bliver hans/hendes Tvang-PIN-kode Bemærk: Hvis en kortholders PIN-kode er 9999, bliver hans/hendes Tvang-PIN-kode 9990, og ikke Hvis dit system er konfigureret til Tvang korrekt, bør indtastning af en gyldig Tvang-PIN-kode ved en læser vise den fremhævede hændelseslog Gyldig adgang - tvang i systemet, specifikt for denne kortholder. Opret & eksporter live hændelseslogge 1. Klik på Pause, for midlertidigt at fryse visningen af nye hændelser på listen Live hændelseslog. 2. Sørg for, at listen over live hændelseslogge, der vises, indeholder alle oplysninger for rapporten. 3. Klik på Eksporter CSV for at oprette en rapport, som vil blive eksporteret og gemt som en CSV-fil. Eller klik på Eksporter PDF for at oprette en rapport, som vil blive eksporteret og gemt som en PDF-fil. 4. Klik på Genoptag for fortsat at få vist meddelelser om live hændelseslogge Hændelseslograpporter Når et udvalg af rapporter er færdigt, kan hændelserne søges i en database med hændelseslogge.

58 Konfiguration af rapporter om hændelseslog 1. Klik på Oversigt 1 og derefter på Hændelseslog 2. Visningen Hændelseslog vises som standard. 2. Klik på knappen Filter for at vise venstre panel. 3. Vælg Rapport under sektionen Visningstilstand. 4. I felterne Fra og Til: Indtast startdatoen og -tiden hhv. slutdatoen og -tiden for at indstille det dato-/tidsinterval, som hændelseslogmeddelelser, der er blevet genereret, skal hentes i. 5. Klik på Kør. De hentede hændelseslogmeddelelser vises i det tilgrænsende vindue til højre. Filtrering af rapporter om hændelseslog A. Filtrering efter hændelsestekst 1. Sørg for, at der vises en rapport om en hændelseslog i højre vindue i funktionen Hændelseslog. 2. Indtast et søgeord i feltet Hændelse tekstfilter, og klik påsøg. Alle hændelseslogmeddelelser, der indeholder den indtastede søgetekst, vises i det tilgrænsende vindue. 3. Du kan søge efter specifikke navne på døre, brugere, områder og Access Points ved hjælp af de 4 knapper under feltet Hændelse tekstfilter. Klik på en knap, og vælg et navn i vinduet for at se resultaterne af de filtrerede rapporter om hændelslogge. B. Filtrering efter hændelsestype 1. Udvid menuen Hændelser under Hændelse typefilter 2. Som standard er alle kategorier valgt underhændelser. Vælg/fravælg en hvilken som helst kategori for at tilpasse dette filter. De filtrerede resultater vises i det tilgrænsende vindue Rapport om hændelseslog. Oprette & eksportere rapporter om hændelseslog 1. Udfyld felterne Fra og Til i venstre panel, og klik på Kør. 2. Klik på knappen Eksporter CSV for at oprette en rapport, som vil blive eksporteret og gemt som en CSV-fil. Eller klik på knappen Eksporter PDF for at oprette en rapport om det viste vindue, som vil blive eksporteret og gemt som en PDF-fil. 3. Klik på knappen Genoptag for fortsat at få vist meddelelser om live hændelseslogge Sikkerhedskopiering og gendannelse Du kan styre systemdatabasen ved hjælp af funktionerne Sikkerhedskopiering og Gendannelse. Sikkerhedskopiering af databasen Databasen kan sikkerhedskopieres for at flytte systemoplysninger til en serverplacering eller som en sikkerhedsforanstaltning mod ødelagte data. Det anbefales, at databasen kun sikkerhedskopieres til serverplaceringer, og ikke til klientplaceringer. Klik på Oversigt > Funktionen Sikkerhedskopiering / Gendannelse. Visningen Sikkerhedskopiering / Gendannelse kommer frem. Udførelse af en planlagt sikkerhedskopi 1. Klik på knappen Planlagt sikkerhedskopi. 2. Markér afkrydsningsfeltet Aktiver. 3. Konfigurer de felter, der vises, som forklaret nedenfor: 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro

59 Felt Indstillinger Frekvens Dag Daglig Ugentlig Månedlig Søndag til lørdag / 1-28 Den planlagte sikkerhedskopiering udføres hver dag. Den planlagte sikkerhedskopiering udføres én gang om ugen. Den pågældende ugedag er angivet i feltet 'Dag'. Den planlagte sikkerhedskopiering udføres én gang om måneden. Den nøjagtige dato er angivet i feltet 'Dag'. Hvis 'Ugentlig' eller 'Månedlig' er valgt, skal du angive på hvilken dag / dato, sikkerhedskopieringen skal udføres. Tid - Angiv det nøjagtige tidspunkt (tt:mm), sikkerhedskopieringen skal udføres. Gem i - Viser den serverplacering, hvor sikkerhedskopien af databasen bliver gemt. Bemærk, at denne sti skal være tilgængelig fra adgangskontrolserveren. 4. Klik på Gem. Udførelse af en manuel sikkerhedskopi 1. Klik på knappen Manuel sikkerhedskopi. 2. Vælg en valgmulighed på rullemenuen Inkluder. Se nedenfor for detaljerede oplysninger. Valgmulighed Alt Kun hændelseslogge Kun systemkonfiguration Alle hændelseslogge og systemets konfigurationsdata sikkerhedskopieres. Alle hændelseslogge, som er i databasen på nuværende tidspunkt, sikkerhedskopieres. Alle systemkonfigurationsdata sikkerhedskopieres. 3. Klik på knappen Sikkerhedskopier nu. Gendannelse af databasen Ved gendannelse af databasen overskrives det aktuelle systems poster med en sikkerhedskopi af databasen fra en serverplacering. Denne funktion kan bruges til at gendanne en database, som er sikkerhedskopieret på et tidligere tidspunkt i systemet. Bemærk, at alle eksisterende data vil blive slettet, når du vælger at gendanne. 1. Klik på udvidelsesknappen Gendannelse. 2. Vælg at gendanne databasen fra en lagret sikkerhedskopi eller fra en fil. Se oplysningerne nedenfor.

60 Valgmulighed Lagret sikkerhedskopi Fra en fil Vælg en fil, som er lagret på serveren. Disse filer er gemt på den placering, der er angivet i feltet Gem i i sektionen Planlagt sikkerhedskopi. Gennemse for at vælge en sikkerhedskopieret fil, der skal gendannes. 3. Klik på knappen Gendannelse. Bemærk: Aliro-klienten logger dig ud indtil gendannelsen er fuldført. Når gendannelsen er fuldført, skal du logge på klienten igen Konfigurering af en sikkerhedskopi / gendannelse Det anbefales, at databasen kun sikkerhedskopieres til serverplaceringer, og ikke til klientplaceringer. Klik på Oversigt 1, og derefter på Sikkerhedskopi / gendannelse 2. Visningen Sikkerhedskopiering / Gendannelse kommer frem. Udførelse af en planlagt sikkerhedskopi: 1. Klik på knappen Planlagt sikkerhedskopi. 2. Markér afkrydsningsfeltet Aktiver. 3. Konfigurer de felter, der vises, som forklaret nedenfor: Felt Indstillinger Frekvens Dag Tid Gem i Daglig Ugentlig Månedlig Søndag til lørdag / 1-28 Den planlagte sikkerhedskopiering udføres hver dag. Den planlagte sikkerhedskopiering udføres én gang om ugen. Den pågældende ugedag er angivet i feltet 'Dag'. Den planlagte sikkerhedskopiering udføres én gang om måneden. Den nøjagtige dato er angivet i feltet 'Dag'. Hvis 'Ugentlig' eller 'Månedlig' er valgt, skal du angive på hvilken dag / dato, sikkerhedskopieringen skal udføres. Angiv det nøjagtige tidspunkt (tt:mm), sikkerhedskopieringen skal udføres. Viser den serverplacering, hvor sikkerhedskopien af databasen bliver gemt. Bemærk, at denne sti skal være tilgængelig fra adgangskontrolserveren. 4. Klik på Gem. Udførelse af en manuel sikkerhedskopi: 1. Klik på knappen Manuel sikkerhedskopi. 2. Vælg en valgmulighed på rullemenuen Inkluder. Du kan få yderligere oplysninger nedenfor. 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro

61 Valgmulighed Alt Kun hændelseslogge Kun systemkonfiguration Alle hændelseslogge og systemets konfigurationsdata sikkerhedskopieres. Alle hændelseslogge, som er i databasen på nuværende tidspunkt, sikkerhedskopieres. Alle systemkonfigurationsdata sikkerhedskopieres. 3. Klik på knappen Sikkerhedskopier nu. Gendannelse af en database: Denne funktion kan bruges til at gendanne en database, som er sikkerhedskopieret på et tidligere tidspunkt, i systemet. Bemærk, at alle eksisterende data vil blive slettet, når du vælger at gendanne. 1. Klik på udvidelsesknappen Gendannelse. 2. Vælg at gendanne databasen fra en lagret sikkerhedskopi eller fra en fil. Se oplysningerne nedenfor. Valgmulighed Lagret sikkerhedskopi Fra en fil Vælg en fil, som er lagret på serveren. Disse filer er gemt på den placering, der er angivet i feltet Gem i i sektionen Planlagt sikkerhedskopi. Gennemse for at vælge en sikkerhedskopieret fil, der skal gendannes. 3. Klik på knappen Gendannelse. Bemærk: Aliro-klienten logger dig ud indtil gendannelsen er fuldført. Når gendannelsen er fuldført, skal du logge på klienten igen Overvågning og kontrol Du kan overvåge dørene på dit sted ved hjælp af funktionen Overvågning og Kontrol. Det er også muligt at styre dem ved at udføre specifikke dør- og indbrudskommandoer. Brug af overvågning og kontrol Klik på Oversigt 1 og derefter på Overvågning og kontrol 2. Visningen Overvågning og kontrol kommer frem. af panelet og værktøjslinjen Knapper og felter Feltet Dørnavn Feltet Dørtilstand Viser navnet på døren Viser den tilstand, der er konfigureret for 1 Klik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro

62 Knapper og felter døren Feltet Dørstatus Feltet Læserstatus Feltet Dørfejl Feltet Feedback på alarmstatus Knappen Dørkommandoer Viser dørens status Viser læserens status Viser fejl, som døren har rapporteret Giver feedback på alarmstatus. Se "Feedback på alarmstatus" på side 50 Vælg en dør, og klik på denne knap for at udføre en valgt dør- eller indbrudskommando. Bemærk: Du kan sende den samme dørkommando til flere døre ved at vælge flere døre. Vælg flere ved at trykke på Shift + klik på flere døre i kolonnen Dørnavn.

63 3.2.4 Systemindstillinger Denne funktion giver mulighed for at vise og redigere forskellige indstillinger, der gælder for hele adgangskontrolsystemet. Generelle indstillinger Navn på indstilling Systemsprog Definerer feltet Sprog for en ny bruger under udvidelsesknappen Detaljer i visningen Bruger. Definerer feltet Systemsprog for et nyligt oprettet access point under udvidelsesknappen Detaljer i visningen Hardware. Indstillinger for hændelseslog Navn på indstilling Aktiver natlig sletning af irrelevante data Gem rensede data på disk Standard arkivsti Antal dage, som hændelseslogd ata skal gemmes Dette afkrydsningsfelt er afkrydset som standard. Når feltet er afkrydset, slettes der hver nat (ved midnat) de gemte hændelseslogdata, der er ældre end det angivne antal dage (som defineret i Antal dage, som hændelseslog skal gemmes ). Dette afkrydsningsfelt er afkrydset som standard. Når natlig sletning af irrelevante data er aktiveret, giver denne indstilling mulighed for at gemme de slettede data på disken, før de fjernes fra databasen. Dette er stien, hvor den slettede hændelseslog gemmes, hvis denne indstilling er aktiveret (kan ikke redigeres). Definerer hvor længe hændelseslogge skal lagres i databasen, før de slettes. For eksempel, hvis denne parameter er indstillet til 90 dage, opbevares hændelseslogmeddelelser i 90 dage, hvorefter de slettes, og gemmes på disk (valgfrit). Hardwareindstillinger Navn på indstilling Forespørgselsti d enhed (ms) Styrer den hastighed, som access point forespørger adgangskontrolserveren for hændelser med. En større værdi betyder, at access point reagerer langsommere, men netværkstrafik og serverbelastning reduceres. Omvendt betyder en lavere værdi, at access point reagerer hurtigere, på bekostning af øget netværkstrafik og serverbelastning. Denne værdi bør kun ændres, hvis en Siemens-tekniker råder dig til at gøre det. Indstillinger for tilpasset felt 63

64 Navn på indstilling Tilpasset felt N etiket Giver mulighed for redigering af etiketteksten for hvert af de 4 tilpassede felter, som vises på skærmen Brugerdetaljer. Registrering Navn på indstilling Registreringstjenes tens URL Det er adressen på det webservicecenter og licenshåndteringssystem, som du har fået tildelt. 3.3 Skabeloner Disse funktioner giver dig skabeloner med foruddefinerede værdier og konfigurationer for hardware, døre og kort. Du kan nemt bruge disse skabeloner til en hardwareenhed, en dør eller et kort, og senere tilpasse dem til dine behov. Klik på en funktion nedenfor for yderligere oplysninger. SKABELON-funktioner Kortskabeloner Dørskabeloner Hardwareskabeloner Kortskabeloner En skabelon er en måde, hvorpå oplysningerne på kortene, f. eks. en brugers navn, foto og virksomhedslogo, kan designes visuelt. Datafelter (fx en brugers navn) tilføjes til kortskabelonen, som derefter bliver udfyldt med de aktuelle data for hver bruger, når kortet udskrives. Tekst og billeder kan tilføjes til kortskabelonen (f.eks. virksomhedsnavnet og logoet), som er fælles for alle kort, der skal udskrives. 64

65 Oprettelse af kortskabeloner Oprettelse af kortskabeloner 1. Klik på Oversigt 1 og derefter på Kortskabeloner 2. Visningen Kortskabelon kommer frem. 2. Klik på knappen Opret. Der vises en side, hvor du kan designe en ny kortskabelon. 3 Funktioner 3. Indtast et Navn for kortskabelonen. 4. Træk felter fra værktøjskassen i venstre side, og slip dem på designfladen midt på siden. Værktøjskassens kontroller 'Stakcentral' og 'Maske' kan bruges til lettere at justere felterne. Når man trækker et felt på en stakcentral eller en maske, fremhæves det område, hvor feltet kan slippes, blåt. Udvid et emne for at få vist dens anvisninger. Feltdetaljer for kontrolelementer Kontrolelementer Felter Tekst Du kan indtaste etikettekst for felter med dette kontrolelement Tekst Skrifttypestørrelse Skrifttypefamilie Skrifttypevægt Tekstfarve Højde Bredde Indtast etiketteksten for dette felt Indtast skrifttypestørrelse for den viste tekst for dette felt på kortskabelonen Vælg skrifttypefamilie/skriftsnit for den viste tekst for dette felt på kortskabelonen Vælg skrifttypevægt for den viste tekst for dette felt på kortskabelonen Vælg tekstfarven for den viste tekst for dette felt på kortskabelonen Angiv visningshøjden for dette felt på kortskabelonen Angiv visningsbredden for dette felt på kortskabelonen Billede Højde Angiv visningshøjden for dette felt på kortskabelonen Bredde Knappen Vælg billede... Angiv visningsbredden for dette felt på kortskabelonen Vælg et billede, der skal vises i dette felt på kortskabelonen Dato Datoformat Standarddatoformatet er dd/mm/åååå, hvor, "dd" er dagen fra 01 til og med 31 "MM" er måneden, fra 01 til og med 12 "åååå" er året som et firecifret nummer Bemærk: Eventuelle andre indtastede datoformater end standardformaterne vil blive vist som de indtastes. Skrifttypestørrelse Indtast skrifttypestørrelse for den viste tekst for dette felt på kortskabelonen 1 KIik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 65

66 Kontrolelementer Felter Skrifttypefamilie Skrifttypevægt Tekstfarve Højde Bredde Vælg skrifttypefamilie/skriftsnit for den viste tekst for dette felt på kortskabelonen Vælg skrifttypevægt for den viste tekst for dette felt på kortskabelonen Vælg tekstfarven for den viste tekst for dette felt på kortskabelonen Angiv visningshøjden for dette felt på kortskabelonen Angiv visningsbredden for dette felt på kortskabelonen Stakcentral Stabelretning Vertikalt: Træk et felt hen til stakcentralen for at få det til at gå på plads med en vertikal stabelretning. Horisontalt: Træk et felt hen til stakcentralen for at få det til at gå på plads med en horisontal stabelretning. Maske Felterne i denne maske kommer frem, når der placeres mindst én maske i en overordnet maske Tilpas størrelse automatisk til maskens højde Tilpas størrelse automatisk til maskens bredde Tilpasser automatisk størrelsen til maskens højde Tilpasser automatisk størrelsen til maskens bredde 66

67 Kontrolelementer Felter Horisontal justering Vertikal justering Venstre Midt Højre Stræk Top Midt Bund Stræk Flytter en valgt maske til venstre horisontalt inden for dens celle i den overordnede maske Flytter en valgt maske til midten horisontalt inden for dens celle i den overordnede maske Flytter en valgt maske til højre horisontalt inden for dens celle i den overordnede maske Tilpasser størrelsen på en valgt maske, så den passer horisontalt inden for dens celle i den overordnede maske Flytter en valgt maske til toppen vertikalt inden for dens celle i den overordnede maske Flytter en valgt maske til midten vertikalt inden for dens celle i den overordnede maske Flytter en valgt maske til bunden vertikalt inden for dens celle i den overordnede maske Tilpasser størrelsen på en valgt maske, så den passer vertikalt inden for dens celle i den overordnede maske Margen Udvid dette felt for at indtaste værdierne for Venstre, Højre, Top- og Bundmargen i masken. Brugerfelter Følgende felter kan trækkes og slippes på en kortskabelons forside eller bagside. Når der vælges en kortskabelon til udskrivning af et brugerkort, vil brugerens information blive vist i det format, der er anført i nedenstående tabel. Felt Felttype Fornavn Efternavn Mobiltelefon Sprog Tekstfelt Tekstfelt Tekstfelt Tekstfelt Tekstfelt Viser brugerens "Fornavn" på kortet, nøjagtigt som det er indtastet i systemet Viser brugerens "Efternavn" på kortet, nøjagtigt som det er indtastet i systemet Viser brugerens " adresse" på kortet, nøjagtigt som den er indtastet i systemet Viser brugerens "Mobiltelefon"-nummer på kortet, nøjagtigt som det er indtastet i systemet Viser brugerens foretrukne sprog på kortet, nøjagtigt som det er indtastet i systemet. Det er også det sprog, som værtens webklient vises på, når brugeren logger sig på Aliro-systemet. Det er også det 67

68 Felt Felttype sprog, som vises på NGCR-læserens display, når brugeren interagerer med læseren. Indtil videre Tilgængelighed Bruger inaktiv Antipassbackundtagelse Tekstfelt Tekstfelt Tekstfelt Tekstfelt Viser Ja på kortet, hvis afkrydsningsfeltet "Indtil videre" er krydset af for brugeren, og brugerens "Slutdato" ikke er specificeret. Ellers viser dette felt Nej. Viser Ja på kortet, hvis afkrydsningsfeltet "Udvidet tilgængelighed" er krydset af for brugeren. Ellers viser dette felt Nej. Viser Ja på kortet, hvis afkrydsningsfeltet "Bruger inaktiv" er krydset af for brugeren. Ellers viser dette felt Nej. Viser Ja på kortet, hvis afkrydsningsfeltet "Antipassback undtagelse" er krydset af for brugeren. Ellers viser dette felt Nej. Foto Billedfelt Viser det gemte brugerbillede for brugeren på kortet. Tilpasset felt 1 Tilpasset felt 2 Tilpasset felt 3 Tilpasset felt 4 Tekstfelt Etiketten på disse brugertilpassede felter vises som anført i funktionen Systemindstillinger. Startdato Datofelt Viser den Startdato på kortet, som er gemt for brugeren. Slutdato Datofelt Hvis der er specificeret en slutdato for brugeren, vises brugerens Slutdato i dette felt på kortet. Hvis der ikke er specificeret en slutdato, og afkrydsningsfeltet "Indtil videre" er afkrydset, vises der "Ingen udløbsdato" i dette felt. Kortnummer Tekstfelt Viser brugerens kortnummer på kortet Sådan tilføjes brugerens navn til kortskabelonen 1. Træk en Stakcentral fra værktøjskassen i venstre side til sektionen Set forfra i midten. 2. Ændr værdien af stabelretning (vist i egenskaberne i højre side af sektionen Set forfra) til Horisontal. 3. Tilpas stakcentralens størrelse, så den passer til de felter, som bliver optaget i panelet. 4. Træk feltet 'Fornavn' fra værktøjskassen i venstre side på stakcentralen i visningen Set forfra. 5. Træk feltet 'Efternavn' fra værktøjskassen i venstre side på stakcentralen, lige under fornavnet (det fremhæves med blåt, når du kan slippe det). Sådan tilføjes et billede til kortskabelonen 1. Træk et Billede fra værktøjskassen i venstre side til sektionen Set forfra i midten. 2. Ændr højden og bredden (i egenskaberne til højre) - eller træk hjørnerne - indtil billedet har den ønskede størrelse. 3. Klik på knappen Vælg billede for at vælge det billede, der skal udskrives. Sådan tilføjes brugerens slutdato til kortskabelonen 1. Træk Slutdato fra værktøjskassen i venstre side på sektionen Set forfra i midten. 2. Ændr datoformatet til et hvilket som helst datoformat, du vil bruge. 68

69 Sådan ændres skrifttypen i kortskabelonen 1. Klik på et tekstemne i visningen Set forfra eller Klik på tekst i forfra eller Set bagfra (enten et brugerfelt eller en tekstkontrol). 2. Ændre skrifttypens størrelse for at gøre teksten større eller mindre. 3. Ændr skrifttypefamilien for at anvende en anden skrifttype. 4. Ændr skrifttypevægten for at gøre teksten fed. Sådan fjernes et felt fra kortskabelonen: 1. Klik på et hvilket som helst emne i visningen Set forfra eller Set bagfra. 2. Når du har markeret det emne, du vil fjerne, skal du trække det til ikonet Papirkurv i højre side af visningen. Du kan også markere emnet og derefter klikke på ikonet Papirkurv. Fortryd og gentag ændringerne: 1. Klik på pilen Fortryd i højre side af visningen for at fortryde dine ændringer. 2. Klik på pilen Annuller fortryd i højre side af visningen for at gentage dine ændringer Dørskabeloner En dørskabelon giver brugeren mulighed for at forberede opsætningen for en dør med en defineret konfiguration af dørdetaljer, læsere, dørkontakt, ud-knapper, låse, døråbnere, sikkerhedstilstande og sikkerhedsundtagelser. Når skabelonen er gemt, kan du anvende den til en nyoprettet dør og selv tilpasse konfigurationen efter behov. Denne unikke funktion gør det let for brugeren at konfigurere en standarddør, og det sikrer også konsistensen i opsætningen Sådan oprettes dørskabeloner 1. Klik på Oversigt 1 og derefter på Dørskabeloner 2. Visningen Dørskabelon kommer frem. 2. Klik på knappen Opret. Der vises en side, hvor du kan oprette en ny dørskabelon. 3. Skriv et navn og en anvendelse for denne skabelon. 4. Fortsæt for at konfigurere de andre dørindstillinger for denne skabelon. Klik på udvidelsesknappen for hver sektion for at få vist den pågældende sektions felter. 5. Klik på Gem, når du er færdig. Detaljer 1. Klik på udvidelsesknappen Detaljer. 2. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik på Gem. Felt Oplåsningstid (s) Tilgængelig oplåsningstid (s) Angiv tiden (i sekunder), døren skal være åben, før den låses igen efter gyldig adgang. Denne tid (i sekunder) svarer til oplåsningstiden (s), men er beregnet specielt til brugere, der har behov for Udvidet tilgængelighed. 1 KIik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 69

70 Felt Åbningstid (s) Vent på første gyldige adgang for at låse op Advarselstid (s) for dør åben Denne tid (i sekunder) er oven i Oplåsningstid (s), hvorefter dørrammen skal lukkes. Efter denne tid sætter Aliro-klienten mærker i hændelseslogge for at gøre opmærksom på, at døren er holdt åben for længe. Dette gælder specielt for døre, der er konfigureret med motorlåse, som arbejder med adgangsskemaer. Når døren er konfigureret med denne indstilling, bliver den kun låst op inden for dens adgangsskema, efter at det første gyldige kort er kørt igennem kortlæseren. Denne tid (i sekunder) er oven i oplåsningstiden (s) og timeout for oplåsning (s). Når hele denne tid er udløbet, sendes der en "dør for lang tid åben"-alarm fra hardwareenheden og det rapporteres i hændelseslogge. Læsere 1. Klik på udvidelsesknappen Læsere. 2. Klik på Tilføj for at tilføje en række med læsere til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil slette en række med læsere. 3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik på Gem. Felt Navn Aktivér automatisk døråbner Navn på læseren, der er konfigureret for denne række. Dette felt konfigurerer læseren, således at den aktiverer den automatiske døråbner. Dørkontakter 1. Klik på udvidelsesknappen Dørkontakter. 2. Klik på Tilføj for at tilføje en række med dørkontakter til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil slette en række. 3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik på Gem. Felt Navn Navn på dørkontakten Ud-knapper 1. Klik på udvidelsesknappen Ud-knapper. 2. Klik på Tilføj for at tilføje en ud-knap til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil slette en række. 3. Konfigurer felterne i denne sektion, og klik på Gem. Felt Navn Aktivér døråbner Navn på ud-knappen Konfigurerer denne knap, således at den aktiverer døråbneren og åbner døren, når der trykkes på ud-knappen. 70

71 Felt Brug timeout for tilgængelighed Oplåsning med høj prioritet Denne tid (i sekunder) giver mulighed for at låse døren op i den Tilgængelige oplåsningstid 1. Konfigurerer denne ud-knap for det indgangspunkt, som er defineret for funktionaliteten Oplåsning med høj prioritet 1. Låse I denne sektion kan man konfigurere både dørlåse og motorlåse. Dørlåse 1. Klik på udvidelsesknappen Låse. 2. Klik på Tilføj for at tilføje en række med dørlåse til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil slette en række. 3. Konfigurer felterne Dørlåse efter behov. Se beskrivelsen af felter nedenfor for yderligere oplysninger. 4. Klik på Gem. Felt Navn Navn på dørlås Indstillinger & beskrivelser Lås igen Når dør er åben Når dør er lukket Impuls Efter at døren er blevet låst op, låses den igen, når døren er åben. Der kan konfigureres en forsinkelse oven i den tid, døren er åben. Efter at døren er blevet låst op, låses den kun, når døren er lukket. Giver relæet en impuls for at låse op. Den eksterne lås låses automatisk uden at inddrage AP et. Lås igen efter åben tid (ms) Det er forsinkelsen for 'Når dør er åben, hvorefter der skal låses igen efter at døren er blevet åbnet. Dette er impulstiden for Impuls. Motorlåse 1. Klik på udvidelsesknappen Låse. 2. Klik på Tilføj for at tilføje en række med motorlåse til tabellen. Klik på knappen Fjern, hvis du vil slette en række. 3. Konfigurer felterne Motorlåse efter behov. Se beskrivelsen af felter nedenfor for yderligere oplysninger. 4. Klik på Gem. 1 Denne tid i sekunder svarer til oplåsningstiden (i sekunder), men er beregnet specielt til brugere, der har behov for udvidet tilgængelighed. 1 Den konfigurerede indgang er defineret som en ud-knap med automatisk døråbner og har en særskilt oplåsningstid; denne funktionalitet konfigurerer indgangen som en oplåsnings-/låsningsindgang til nødstilfælde uden hensyntagen til tidsskemaer, læsertilstande m.m. 71

72 Felt Navn Indstillinger & beskrivelser Navn på motorlås Indstillinger & beskrivelser Oplåsningshandling Ingen Tænd Sluk Impuls Inverteret impuls Ingen handling Tænder for relæet eller udgangen for at låse motorlåsen op Slukker for relæet eller udgangen for at låse motorlåsen op Giver relæet eller udgangen en impuls (tænd og derefter sluk) for at låse motorlåsen op Giver relæet eller udgangen en inverteret impuls (sluk og derefter tænd) for at låse motorlåsen op Impulstid for oplåsning (ms) Forsinkelsestid for oplåsning (ms) Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret impuls. Tiden, hvori det forventes, at motorlåsen bliver låst op. Indstillinger & beskrivelser Låsehandling Ingen Tænd Sluk Impuls Inverteret impuls Ingen handling Tænder for relæet eller udgangen for at låse motorlåsen Slukker for relæet eller udgangen for at låse motorlåsen Giver relæet eller udgangen en impuls (tænd og derefter sluk) for at låse motorlåsen Giver relæet eller udgangen en inverteret impuls (sluk og derefter tænd) for at låse motorlåsen Impulstid for låsning (ms) Forsinkelsestid for låsning (ms) Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret impuls. Tiden, hvori det forventes, at motorlåsen bliver låst. Døråbner 1. Klik på udvidelsesknappen Døråbner. 72

73 2. Konfigurer felterne efter behov. Se beskrivelsen af felter nedenfor for yderligere oplysninger. 3. Klik på Gem. Felt Navn Navn på døråbner Indstillinger & beskrivelser Åbnehandling Ingen Tænd Sluk Impuls Inverteret impuls Ingen handling Tænder for relæet eller udgangen for at låse døråbneren op Slukker for relæet eller udgangen for at låse døråbneren op Giver relæet eller udgangen en impuls (tænd og derefter sluk) for at låse døråbneren op Giver relæet eller udgangen en inverteret impuls (sluk og derefter tænd) for at låse døråbneren op Indstillinger & beskrivelser Lukkehandling Ingen Tænd Sluk Impuls Inverteret impuls Ingen handling Tænder for relæet eller udgangen for at låse døråbneren Slukker for relæet eller udgangen for at låse døråbneren Giver relæet eller udgangen en impuls (tænd og derefter sluk) for at låse døråbneren Giver relæet eller udgangen en inverteret impuls (sluk og derefter tænd) for at låse døråbneren Impulstid for åbning (ms) Impulstid for lukning (ms) Forsinkelsestid for åbning (ms) Forsinkelsestid for lukning (ms) Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret impuls. Dette er impulstiden for Impuls eller Inverteret impuls. Tiden, hvori det forventes, at døråbneren bliver låst op. Den tid, som det forventes at døråbneren skal bruge for at lukke. Sikkerhedstilstande 73

74 1. Klik på udvidelsesknappen Sikkerhedstilstande. 2. Konfigurer tidslinjerne for adgangsskemaet for bestemte dage i denne sektion. 3. Konfigurer sektionerne Standard dørtilstand, Standard læsertilstand og Andre standardtilstande som beskrevet i tabellen nedenfor. 4. Klik på Gem. Sektion Felter Indstillinger & beskrivelser Standard dørtilstande Åben Døren står helt åben ved hjælp af en døråbner. Afsikret Sikret Spærret Døren er låst op og den kan åbnes. Døren er låst og den kan kun låses op ved hjælp af et gyldigt kort. Døren er låst og brugeradgang er deaktiveret. Standard læsertilstande Læser Læserens logiske navn Tilstand Tilstanden er Kort, Kort+PIN eller deaktiveret. Andre standardtilstande Punkt Indgangs-/udgangspunktets navn Tilstand Punktets tilstand, f.eks. aktiveret eller deaktiveret. Sikkerhedsundtagelser Felt Startdato Slutdato Starttid Sluttid Startdato for undtagelsesperioden. Slutdato for undtagelsesperioden. Starttid for undtagelsesperioden. Starttid for undtagelsesperioden Ændring af dørskabeloners konfiguration Ved hjælp af denne guide kan du foretage følgende ændringer i den udvalgte dørskabelon: Tilføj ny indstilling I denne sektion kan du tilføje en ny dørfunktionalitet. Fjern eksisterende indstilling Du kan vælge og fjerne emner fra listen over dørfunktionaliteter. Bemærk: Alle ændringer, der foretages i eksisterende dørskabeloner overføres automatisk til alle døre, som bruger den ændrede dørskabelon. 74

75 3.3.3 Hardwareskabeloner En hardwareskabelon giver brugeren mulighed for at forberede en opsætning for hardware med en defineret konfiguration for access point og access point indgange, udgange og relæer. Når skabelonen er gemt, kan du anvende den til en nyoprettet hardwareenhed og selv tilpasse den efter behov. Denne unikke funktion gør det let for brugeren at konfigurere en standard hardwareenhed, og det sikrer også konsistensen i opsætningen Oprettelse af hardwareskabeloner 1. Klik på Oversigt 1 og derefter på Hardwareskabeloner 2. Visningen Hardwareskabelon kommer frem. 2. Klik på knappen Opret. Der vises en side, hvor du kan oprette en ny hardwareskabelon. 3. Skriv et navn for og en beskrivelse af denne skabelon. 4. Fortsæt med at konfigurere sektionerne Access Point, Indgang(e), Relæ(er) og Udgang(e). Klik på udvidelsesknappen for hver sektion for at få vist den pågældende sektions felter. Du kan få yderligere oplysninger om disse sektioner nedenfor. Access Point Felt Systemsprog Tidszone Anvend sommertid Brug DHCP for at hente adresser Indstiller det sprog, hvorpå systemmeddelelser (fx meddelelser, der ikke er relateret til brugeren eller kortet) skal vises på hardwareenheden) Indstiller tidszonen for hardwareenheden Markér dette afkrydsningsfelt for at konfigurere denne hardwareenhed, så den anvender sommertid Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, skal felterne nedenfor udfyldes. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bruges DHCP-serveren til automatisk at udfylde felterne nedenfor. Netværksgateway Adresse på netværksgateway... Netmaske Foretrukket DNSserver Alternativ DNSserver Værtsadresse Kan opdages Netmaske, der bruges til at få adgang til hardwareenhedens fjernnetværk IP-adresse på den første DNS-server IP-adresse på den anden DNS-server Indtast Aliro værtens IP-adresse for at tilslutte hardwaren til Aliro. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises hardwareenheden i venstre hovedliste i visningen Hardware, når man klikker på knappen Opdag. 1 KIik for at vise i Aliro 2 Klik for at vise i Aliro 75

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE

BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE BRUGERVEJLEDNING ADMINISTRATIONSPORTAL FOR FORHANDLERE Dato: 7. januar 2015 Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 A. Administrationsportal...3 2. Kom godt i gang...4 A. Minimumskrav...4 B.

Læs mere

Using triggers and actions

Using triggers and actions Using triggers and actions Vigtigt Hvis Triggers and Actions skal fungere korrekt, skal -server-pc'en altid køre. Triggers and Actions er en effektiv funktion. Den kan bruges til rapportering af specifikke

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Quick Guide administrator

Quick Guide administrator Web Manager CLIQ Remote Quick 1 Indholdsfortegnelse 1. Log på CLIQ Web Manager... 3 2. Hovedmenuer... 4 3. Tilføj medarbejderdata (Fornavn, efternavn osv.)... 5 4. Opstart Quick Guide... 5 5. Generelle

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk

Manager. Doro Experience. til Doro PhoneEasy 740. Dansk Doro Experience til Doro PhoneEasy 740 Dansk Manager Indledning Brug Doro Experience Manager til at installere og håndtere applikationer på en Doro Experience ved hjælp af en webbrowser fra et hvilket

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 og senere er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Tryk på ikonet for at få vist loggen i visningen. Husk mine oplysninger

Tryk på ikonet for at få vist loggen i visningen. Husk mine oplysninger iphone-app Brugere Brugere - iphone-app Dette Paxton-program er tilgængeligt i Apple App store. Appen er designet til at køre på en hvilken som helst iphone, der kører ios 5.1 eller derover, og inkluderer

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Idriftsætningsmanual for Salto Clay

Idriftsætningsmanual for Salto Clay Idriftsætningsmanual for Salto Clay Inden du går i gang er det vigtigt, at der er forberedt følgende: En e-mail konto der skal tilknyttes til det aktuelle anlæg Den tilknyttede e-mail adresse kan IKKE

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser Copyright. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp

Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp Novell Filr 1.0.2 Quick Start til mobilapp September 2013 Novell Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper via skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover kan

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Apotekets Intranet

Indholdsfortegnelse. Apotekets Intranet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Apotekets intranet... 3 2. Grafisk opbygning og funktioner... 4 2.1 Sådan tilføjes egne oplysninger... 4 2.1.1 Dokumentbibliotek... 4 2.1.2 Wiki-sidebibliotek...

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Vejledning Lærerlogin

Vejledning Lærerlogin Vejledning Lærerlogin Opdateret 15. april 2013 Indhold Indledning... 3 Opsætning på ungdomsskolens hjemmeside... 4 Integrering i selve hjemmesiden... 4 Link... 5 Tildeling af adgangskoder... 6 Indhold...

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Nova software Administratormanual

Nova software Administratormanual H:\Dokumenter\01 PB FlexAir\Eksterne manualer og brugervejledninger\scantron\man1604 Nova Software Administrator Manual Version 2.0.2_DK (20130424).docx MAN1604 Version 2.0.2 Nova Manual Nova software

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806

UniLock System 10. Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 UniLock System 10 Manual til Integration med Salto adgangskontrol (RW Pro) Projekt PCS125-20 Version 1.0 Revision 140806 Med integration til Salto adgangskontrol kan UniLock administrere personers adgang

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere