Ideer fra dialogmøderne Budget 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideer fra dialogmøderne Budget 2016"

Transkript

1 RAPPORT Ideer fra dialogmøderne Budget /39

2 Budget 2016 Ideer fra Borgerdialogen d og MED-dagen d Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsamling på ideerne... 4 Tema 1. Fra borger til medborger... 4 Tema 2. Optimal udnyttelse af teknologi... 4 Tema 3. Bæredygtige tilbud... 5 Oversigt over alle ideerne fra de to møder Fra borger til medborger Teknologi Bæredygtige tilbud /39

3 Indledning Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Byrådet har besluttet, at borgere og medarbejdere skal inddrages i overvejelserne om, hvilke områder, der kan effektiviseres og hvilke, der kan friholdes. Formålet med møderne var at indgå i en dialog på et tidspunkt i processen, hvor der ikke er færdige løsninger, men hvor borgere og medarbejdere kan tilkendegive deres ideer og holdninger og hvor dette kan indgå i arbejdet med at udarbejde konkrete forslag til budgetforbedringer efterfølgende. Der var opstillet 3 temaer til drøftelserne på de to møder: Tema 1. Fra borger til medborger - en udvikling hvor medborgernes initiativer i langt højere grad er med til at præge kommunen og lokalsamfundene - og hvor borgernes ansvar og roller øges. Tema 2. Optimal udnyttelse af teknologi Frederikssund Kommune arbejder med løbende at sikre den mest optimale udvikling, hvor vi investerer i nye teknologier for at sikre en kommune i fortsat vækst, hvor borger og erhvervsliv ønsker at bosætte sig. Tema 3. Bæredygtige tilbud Det handler om at skabe bæredygtige enheder både økonomisk, ledelsesmæssigt, fagligt og indholdsmæssig, hvor der er fokus på udvikling af service og tilbud samt på kvalitet i ydelsen. 3/39

4 Opsamling på ideerne Tema 1. Fra borger til medborger Der er flere ideer om at give mulighed for en nem (digital) dialog mellem borgere der ønsker at være frivillige og dem som har opgaver og ideer, de gerne vil have frivillige til at hjælpe med - f.eks. Frivillig knap på kommunens hjemmeside, frivillig app, frivillig netværk, den frivillige blå avis eller en frivillighedsportal. Børn og ældre kan bruge hinanden meget mere - f.eks. lektiehjælpe, hjælp med IT, fælles madlavning/bagning, fælles spisning, lege/spil, historiefortælling hvor ældre deltager i børnehuse og skoler eller omvendt hvor børnene deltager i aktiviteter på plejecentre. Opsøg og rekrutter frivillige og fjerne snubletråde så det bliver nemt at være frivillig. Der nævnes en lang række konkrete tiltag, som frivillige kan deltage i eksempelvis overdragelse af grønne arealer til grundejerforeningernes pleje, frivillige til naturvedligehold, kørselsordninger, mentorordninger. Konkret ide omkring forebyggelseshjemmeside drevet af frivillige. Ide omkring borgergruppe der arbejder med sundhedsfremme samt omkring opstilling af motionsredskaber i det offentlige rum. Tema 2. Optimal udnyttelse af teknologi Mange ideer beskriver forslag om øget brug af Aps/sms-tjenester f.eks. som reminder til borgerne, så udeblivelser mindskes, som varsling (ved f.eks. strømnedbrud, storm) eller til ældre som hjælp til at huske gøremål (tandbørstning, væske, medicin) i hverdagen. Forslag om øget videokontakt med borgerne, øget brug af digitale møder, sikre driftsikkert trådløst netværk i hele kommunen, intelligent trafikstyring, intelligent belysning som alle vil være tids- og ressourcebesparende. Brug al den teknologi som findes: bleer med sensor, robotstøvsugere, medicindoseringshjul, sæbeautomater, vasketoiletter mv. Flere selvbetjeningsløsninger. 4/39

5 Tema 3. Bæredygtige tilbud En stor del af forslagene beskriver, hvordan de kommunale kvadratmeter kan reduceres ved at lokalerne benyttes i større omfang og af flere forskellige grupper. Deleordninger, multifunktionelle rum med fleksible møbler samt nye booking og adgangs- og nøglesystemer nævnes i de forskellige forslag. Konkret ide om at benytte sygesikringskortet som adgangsnøgle. Flere grupper foreslår, at de bygninger som ikke benyttes i stort omfang skal sælges og at der skal være fokus på, at de bygninger som kommunen har, er energivenlige. Konkret forslag om etablering af en mobil tandlægeklinik til skolerne. Endvidere er der forslag om, at se på det nødvendige antal af kontorarbejdspladser - og også her indføre flere delekontorer. Ved nybyggeri skal der fremover tænkes i mere fleksible bygninger. I det hele taget skal der fokus på at dele ressourcerne og dermed udnytte dem mest optimalt f.eks. bilparken, møbler, værktøj mv. 5/39

6 Oversigt over alle ideerne fra de to møder Navn på forslag Kort beskrivelse Tema Fremsat af Borger/MED 1. Fra borger til medborger Frivillighedsdatabase Flere frivillige hænder Gode rammer for frivillighedsarbejde Oprette en database hvor man kan skrive hvis man har behov for frivillige til f.eks. et arrangement og hvor man kan melde sig som frivillig. Der skabes flere frivillige hænder ved at personer på overførselsindkomst tilbydes at blive tilknyttet frivilligt arbejde. Forsikrings spørgsmål og lignende spørgsmål skal være nemme at få afklaret for frivillighedsarbejde Lave sceneopstillinger, lys og lyd m.v. Oprette et kulturcrew for hele kommunen Gruppe: for børn og unge Ældre der kan spise i børneinstitutioner Ensomme ældre der kan komme i nærliggende institutioner dagligt og spise med børn og ansatte. Integrer frivillighed på tværs af generationer og opgaver kan udvikles meget også med børn der bliver en del af hverdagen på ældreinstitutioner Ligeså snart kommunen begynder at koordinere de frivillige, forsvinder engagement og en stor del af frivilligheden. Brug i stedet de eksisterende foreninger, netværk mv. Brug fx Frivilligcentret til at koordinere de frivillige. FRI OS FRA FRIVILLIGKOORDINATORER Hjælp i stedet de eksisterende foreninger og netværk med at rekruttere frivillige - fx eksempel Møllelaug. 6/39

7 Kommunen skal hjælpe til at skabe orverblik og koordinering. Støtte og sikre at der kan ske match mellem dem der gerne vil og de opgaver der kan løses. Opmærksomhed på anerkendelse. Skaber livskvalitet for flere der bliver frivillige. Organisering og facilitering af frivilighed Mentor/besøgsven Samkørsel En platform til at fortælle den gode historie. Mentor for børn og unge og flygtninge Besøgsven for ældre og flygtninge Koordinering og systemer ved hjælp af kommunen Information ved hjælp af kommunen Netværksdannelse og medborgerskab frivillige følgesvende i Frederikssund Ideen baserer sig på at tilbyde frivillige hjælpere til borgere, der har brug for hjælp og/eller selskab til f.eks. til at komme til læge/tandlæge, komme på tur i bil, ture på tandemcykler, hjælp til haven, indkøb, selskab til at spise. De ældre/borgere ringer til hinanden hver dag for at sikrer at alle har det godt. Hvis en ældre/borgeren ikke tager sin telefon undersøger de ældre selv, om den enkelte er ok. Ringekæde Bylaugene/gadekærslaug/grundejerforeninger skal passe de grønne områder Fordeler er at de ældre oplever tryghed og får talt med hinanden og dermed sikre kontakt. Man støtter hinanden socialt. Bylaugene/gadekærslaug/grundejerforeninger skal passe de grønne områder mod at udgifter til materiel og benzin dækkes. Mormorordning Pasning af syge børn - hvor forældrenes mulighed slipper op. 7/39

8 Flere frivillige til at hjælpe på skolerne. Støtte til lektiehjælp samt støtte og tryghed til den enkelte. Gå tur med ældre, spisevenner, vågekoner Lidt større nærhed og mere medborgerskab, herunder støtte til ensomme. Hjælp til medborgere som har behov for hjælp Hjælp til praktiske opgaver for borgere Lektiecafe om lørdagen Skolerne åbnes om lørdagen for frivillige lektiecafeer, lærerne inddrages så lektierne planlægges, så eleverne kan få hjælp i lektiecaféen om lørdagen. Man bliver frivillig hvis man bliver spurgt direkte. Spørg konkret om det borgeren har af særlige kompetencer De frivillige der er lettest at rekruttere er de der er aktive i et eller flere netværk. Spørg borgerne direkte om de vil være frivillig Borgerens eget ansvar at være en del af et netværk Eksemplet er de 15 frivillige der blev rekrutteret da Møllelaug gik ud og fortalte at det var en frivillig opgave at vedligeholde møllen, og at de manglede folk med interesse i træarbejde, historie og møllens virke Der skal skabes et attraktivt miljø af unge for unge. F.eks skatermiljø/scootermiljø, ungecafe, rammer for kreativ udfoldelse. Skal åbnes mod andre grupper. Skal åbnes mod finansiering fra eksterne fonde/sponsorer og lign Skabe attraktivt ungemiljø Ældrebank (borgerbank) Kan foreningsorganiseres med vis brugerbetaling Forslaget går på at der er ældre/borger der tilbyder at hjælpe fx i skolen hvor der er børn der har behov for at have fx en at læse sammen med eller ældre/borgere der har behov for at blive kørt til lægen. 8/39

9 Klimaproblematikker Portal med aktiviteter (frivillighed) Fjerne snubletråde Udnyttelse af frivillige kompetencer omkring klimaproblematikker f.eks. stormflod (kort sigt) og eventuelle havstigninger (lang sigt) Muligheder for at være frivillig Oplysninger om aktiviteter Det er kommunens ansvar at sikre fuldt overblik og genenmsigtighed om forsikringsforhold, ansvar mv når man er frivillig Frivillige kan pleje gravhøje/gadekær m.v. Frivillige kan pleje gravhøje/gadekær m.v. Specielt områder der ikke plejes i dag Rådgivning Frivillige tilbyder deres "specialviden" som hjælp til andre borger Koordinering af frivillighed Forebyggelse af ensomhed Ansat en kaospilot der har til opgave at hjælpe med at understøtte det frivillige Skal åbne døre mod bureaukrati Der findes frivillige, som hjælpe den frivillige med indkøb og madlavning, så den ældre kommer ind i netværk og måske selv kan begynde at blive frivillig, eller at ensomheden mindskes som det mindste effekt af hjælpen. Frivillighed skal være frivilligt, skal ikke styres og politiseres - men understøttes. Der skal gives accept, motivation og støtte til frivillige. Mulighed at skolen, hjemmeplejen eller andre kan understøtte ved at finde borgere / unge der har behov for frivillig understøttelse. Frivillige skal være frivillige zen Opslagstavlen skal være både digital og fysisk, så alle har adgang. Opgaver skal kunne løses af frivillige. Opslagstavle Ønsker og behov fra borgeren kan blive slået op på opslagstavlen og så kan frivillige selv sætte sig på opgaven. 9/39

10 Der kan skabes frivillige netværk og mødesteder til gavn for svage borgere fx: Frivillige netværk Den frivillige blå avis - Oprettelse af mødesteder, som bemandes af frivillige - Frivillige kan stå for lokale arrangementer (kend dit lokalområde) - Frivillig transport af svage borgere til fx genoptræning frivillighed med Feks Hjemmeside. hvor borgerne kan tilmelde sig i forhold til hvad de kunne tilbyde af frivillig hjælp til andre borgere samt hvor borgere der har behov for hjælp kan give udtryk for eventuelle behov de godt kunne bruge hjælp til. Der kan så på siden kombineres et eventuelt behov og en der tilbyder hjælpen. Borgerne vil eventuelt kunne søge på ord hvad enten de udbyder eller efterlyser en opgave. Eventuelt en bytte bytte købmandsordning hvor man selv skal tilmelde sig med en ydelse måske min 1 time om måneden for at kunne benytte sig af de frivillige tilbud der tilbydes af andre borgere. Frivillige til at screene borgerne samt at koordinere hjemmeside og eventuelle henvendelser fra borgerne. frivillighed med Koblingen mellem frivillige og fagfolk som findes på plejeboligområdet kan bredes til andre områder, fx skoler og daginstitutioner (pensioneret lærer som støttelærer eller pensioneret pædagog som støttepædagog) Øget samarbejde mellem frivillige og fagfolk Synliggørelse af behovet for frivillige Det kunne også være hjælp til økonomi - fx samarbejde mellem en socialrådgiver og en pensioneret bogholder eller en ledig bankmand fra jobcenteret. kommunikation: fortæl på kommunens hjemmeside, hvilke behov/muligheder, der er for at være frivillig. Evnt. facebook-profil for dette. frivillighed med frivillighed med 10/39

11 Der etableres (investeres i) en forening, hvor de frivillige organiseres og registres (ala kartotek). Borgerne selv henvender sig ved at tilbyde sine kompetencer. Både unge, enlige, "travle forældre", og ældre kan komme med og få tildelt opgaver ud fra interesser, kompetencer og tid. Måden arbejdet kan organiseres og struktureres på kan ske på to måder som vi ser det. 1: fast rul. (fast dag om ugen/mdr.)dog stadig med mulighed for at melde fra (uden vikar). 2: ad hoc. Kommunikation via mail og SMS som de frivillige melder til og fra på (ofte brugt i foreninger og arbejdssituationer med unge). Institutioner og afdelinger melder (også) ind med ideer til, hvor der er opgaver der skal og kan løses af frivillige. Frivillighedsorganisationen skal styres af et antal koordinatorer (ansat af kommunen), der også skal hjælpe, støtte, netværke og uddanne (min uddannelse 5 dage så man som frivillig ved, hvad opgaven går ud på). Vi skal som organisation sørge for en gulerod i form af en hyldestfest for de frivillige(præcis som vi gør med de dygtige idrætsudøvere)og opkvalificering via kursus og temadage. Frivillighedsforening Sponsorater fra byens virksomheder kunne være det økonomiske fundament såvel som frivillighed med 11/39

12 tilmelding til OK benzin og lign. Søg fonde om økonomisk støtte Kig mod Lions Club, Hjemmeværnet, "Nyttejob" i jobcentret om opgaver. Gå i dialog med de faglige organisationer og områderne således at snitfladerne defineres for frivillighed og faglighed. 12/39

13 Vi byder velkommen til pårørende. Er frivillig der hvor vi færdes. Vi er præcise overfor "pårørende" når vi møder dem første gang. vi Stiller krav om deltagelse i Daginstitutionen, skolen, plejehjem, fritid, sport mv. Vi hjælper vores pårørende - "Det Forpligtende nære medborgerskab" så det er tydeligt hvad kan jeg som pårørende kan hjælpe med/være en del af? Børn og ældre kan have stor glæde af hinanden i forskellige sammenhænge. Dette kan udnyttes fx: Børn og ældre kan bruge hinanden - Frivillige kan sammen med ældre bage kage til børn i skoler og institutioner - Ældre kan understøtte aktiviteter i daginstitutioner - Ældre kan give lektiehjælp eller støtte i undervisningen - Børn kan tage ud på plejehjemmene og mødes med de ældre og fx læse højt for dem. Flere oldekoller der støttes af frivillige ( omsorgsopgaver - græsslåning, vinduespudsning, snerydning mm.). Aften legestue for de frivilliges børn i forbindelse med haller eller i daginstitutionerne/ skole. Omsorgsopgaver. Hjælp til legatsøgning Frivillige til omsorg for tandlæge patienter ( ældre, psykisk/ fysisk handicappet). Mange mangler hjælpe til legatsøgning f.eks. sindslidende og familier med særlige behov, så de kan komme på ture, ferier etc. Også søge om legater til nye legeområder, sportsfaciliteter. Dette kunne foregå på bibliotekerne, hvor frivillige kunne sidde i det offentlige rum og hjælpe. Eventuelt med bidrag fra fagprofessionelle. Videndeling i forhold til frivillighed Ældre og Sundhed samt Kultur og Fritid har erfaringer og kompetencer på frivillighedsområdet - disse skal spredes til øvrige områder, der så kan lade sig inspirere og høre om faldbruger samt få konkret viden i forhold til at komme i gang. 13/39

14 Frivillighed i livets faser At frivillighed tilrettelægges afhængig af hvor du er i livets faser. Det betyder at dem der vil hverve nye frivillige skal tage højde for hvor målgruppen er i sit liv. Småbørnsfamilier er mere til ad hoc aktiviteter f.eks. teaterfestival, enkeltstående arrangementer. konsulent skal bistå foreninger omkring ledelse og administration konsulentbistand f.eks bistå ved problemer med økonomi og formandskab, samt foreningsledelse Kommunal støtte til "Olde-koller" Selvhjulpne Frivillighedsportal Indkøb Portal hvor ønsker og behov kan indskrives. Dvs. Både de som har brug for hjælp og frivillige der tilbyder hjælp kan skrive ind. Og mødes. Portalen er kun formidler og organiserer ikke. Eksempler på indhold kan være: Bedsteforældreordning Vidner ved vielser Ekstrahjælp til aktiviteter Vågetjeneste Besøgsven/voksenven Hjælp til læring/lektier Bevilling af indkøb er en kommunal kerneopgave, men den kræver ikke nødvendigvis faglighed. Flere borgere føler sig fremmedgjort i forhold til at modtage varer langvejs fra (bestilt over nettet i stil med nemlig.com). Frivillige kunne tilbyde at handle ind for eller måske endda med borger i den lokale købmand/brugs. Frivillige kan bruges til praktiske opgaver fx Brug af frivillige til praktiske opgaver Råderet over kommunens grønne områder. - Renholdelse af offentlige arealer (veje, parker, torve mv.) - "Oprydning" på skoler og i institutioner Synliggør hvilke grønne områder, kommunen ejer, og inviter borgerne ind til at benytte dem - f.eks. reaktive arealer, bålpladser, græsplæner. Tilbyd grundejerforeninger at de kan adoptere nogle af disse områder og dermed afhjælpe vedligeholdelsen - udbred ejerskabet. Måske kunne frivillige hjælpe med at passe de grønne områder? Læg en app på hjemmesiden, som viser kommunens grønne områder, stier, seværdigheder etc. 14/39

15 Affaldsindsamling Fælles tidpunkter hvor alle skal yde. vi tænker at der kan laves en ordning, som man kan tilmelde sig, hvor man kan komme i daginstitutionen og lave aktiviteter, så som: at bage, spille, fortælle historier. frivillighed i daginstitutioner Central organisering ordningen kunne også indbefatte at forældrene kunne få afhentet deres børn. Denne ordning kunne være lavet som en bank de frivillige er meldt til og hvor forældrene selv tager kontakt til de pågældende frivillige. På tværs af fagområder Frivillige har ikke altid selv overblik over muligheder og kompetencer - vi kan måske tilbyde noget den frivillige ikke selv havde tænkt på Samle frivillige foreninger, lokaler, brande udadtil, koordinere indadtil, anerkendelse sammenlægning af mindre idrætsgrene, der er placeret strategisk rigtig i kommune. f.eks kampsport, billard moutainbike.spejder Idræts helhed Buddy-venner Sammenlægning kunne også være administrativ art. Buddy-venner handler om at skabe nye menneske til menneske relationer, til svage og udsatte børn og unge. Voksne til børn og unge. Relationer der knyttet til positive oplevelser f.eks. cafeture, tur i Hareskoven, i svømmehallen. Også middagsoplevelser hos "buddyfamilien". Synlighed af muligheder for frivilligt arbejde i Frederikssund. "Knap" på forsiden. tydelig liste, kort og præcis, over muligheder for frivilligt arbejde. en indgang, en person Frivilligknap på kommunens hjemmeside også info mail internt til ansatte 15/39

16 Understøtte samt kobling til viden/vidensdeling. Professionel tovholder for den frivillige indsats Frivillighedsbank F.eks. at yde konsulentbistand til frivilligforeningerne leveret af kommunen så samarbejdet kan overskues af begge parter. Info og kendskab til regler samt gøre det forståeligt. Ramme og afklaring af opgaver og ansvar ifh. Ansatte og frivillige. Forslag: To om at dele en af de tunge poster i foreningsbestyrelser. Vær OBS på 25 års reglen som kan begrænse klubbernes medlemstilgang. Det er vigtigt at den frivillige indsats gavner den som modtager den frivillige hjælp. Det skal en tovholder sikre. Banken skal være digital Frivillige skal kunne komme fra gaden og tilbyde sig i forhold til ressourcer, ideer og ønsker Også frivillige foreninger skal indgå i banken - et udvidet samarbejde Kommunen skal kunne komme med både ønsker og lade sig inspirere Der skal ske en systematisk rekruttering af frivillige blandt kommunens ansatte, både nuværende og tidligere Det kan også være lokaler eller rekvisittter Lokale frivillighedskoordinatorer til at understøtte/sikrejens øget grad af frivillighed Frivillig kørselsordning Investering i frivillighedskoordinatorer til at hjælpe med rammer ( økonomi, forsikring, lovgivning, snitflade til kommunale kerneopgave, ideer til organisering/projektstyring) Skal fungere lokalt med call-center/synlighed Psykiatri: borgere med angst, som er for gode til at få ledsager og ikke selv evner at komme af sted til behandling eller idrætstilbud. Biblioteket: kørsel af bøger mv. til børnehuse, der ikke selv har ressourcer til at komme ud af huset og besøge biblioteket/hente bøger etc. Familieområdet: hjælp til at få børn, der bor i yderområder, og hvor forældrene ikke selv har mulighed for kørsel, til at komme til idræt. Flygtningehjælp Frivillige til hjælp til integration, netværk, transport, etc Strukturering/organisering af det frivillige arbejde Frivillig transport Det frivillige arbejde skal struktureres/organiseres, så der bliver en fælles kommunal målsætning. Der kan skabes et eksperimentarium på tværs for at arbejde videre med det i mindre skala. Der skal skabes fællesskaber for de frivillige fx ud fra interesse. Alle borgere kan tilbyde et lift Facebook Kommunens hjemmeside app 16/39

17 Gør det nemt at være frivillig/forening Enkle tilskudsregler, mindre bureaukrati og bedre faciliteter. Organisering af frivillighed (portal) - Tænke i frivillige job og tilbyde dem - Plads til uorganiseret frivillighed - Grøn pleje - ren by - Giv et praj - Inddrage forældrekompetencer - Samarbejde på tværs - Frivillige mentorer - Økonomisk rådgivning Bedsteforældrekorps Til syge børn kontakt til endnu ældre, ensomme etc. hjælp til familier Forældre og bedsteforældre kan deltage i skolen eller institutionen og fortælle om deres arbejde, deres liv, deres interesser. Det kan give øget kendskab til arbejdsmarkedet, til Generationskendskab 2. Teknologi Edb-stue overtag vedligehold og pasning af grønne arealer Miljø og Frivillighed kultur, til historien. et par gange om ugen er der tilbud om at ældre kan få hjælp til at lave alt muligt der har med EDB at gøre. Teknologi Borger Kommunen gør et område klar, f.eks. et grønt område ved et boligområde - og boboerne overtager ansvaret for pasning og vedligehold Teknologi Borger Bruge frivillige i naturvedligehold. til oprydning i natur, strande og skove, understøttet af kommunen. Der skal også opsættes flere skraldespande. Teknologi Borger Ledsagerordninger Social, handicap, voksne, børn, ældre med videre Teknologi Borger Styring af energi og indeklima i kommunale bygninger Anvend teknologien til at sikre en effektiv drift. Teknologi Borger Frivillig app Tilkøb af ydelser hos dagrenovation App en skal koordinere de frivilliges arbejde, gør det let at blive frivillige og koordinere det frivillige arbejde. Frivillige skal kunne tilbyde sin assitance gennem appén. Appén kunne hjælpe til at skabe kontakt til både borgere med brug for hjælp og for at vise opgaverne for frivillige. Teknologi Borger F.eks mulighed for at få afhentet haveaffald Flere valgmuligheder Teknologi Borger 17/39

18 En digital form for føler, digitalt nødkaldsanlæg, som kan mærke hvornår borger er blevet dårlig. Skaber tryghed for borgeren. Sparer observationsbesøg. Den digitale føler Mobilt borgerservice Mere telemedicin, som sikrer at borgerne får korrekt medicin, og undgår sygdom og indlæggelser, samt dødsfald. Teknologi Borger Borgere, der ikke er digitale skal kunne få hjælp tæt på. Det ville være godt, hvis der var en bus, der kom rundt. Bussen skal besøge de mindre landsbyer og oplandet særligt på Hornsherred. Teknologi Borger Minde borgeren om at der mangler fx mælk i køleskabet. Strukturere hverdagen, gå i bad, husk at spise, husk medicin, husk at drikke vand. Dem digitale husker Hvem definerer behov for teknologiske hjælpemidler? Komfuret er tændt, sluk for kaffemaskinen. Teknologi Borger Er det borgerens behov? Prioriteringen mellem borgerens behov - er det selvhjulpne aktive borgere en løsning, er det borgere uden netværk kan løsningen være en anden. Er det sælgeren/producenten af de mange produkter der definerer hvilke teknologiske hjælpemidler der anskaffes og implementeres. Eller det strategiske overvejelser? Så også her skal vi prioritere og anvende sund fornuft. Teknologi Borger Digital tilstedeværelse på de rigtige platforme - f.esk facebook, instagram, Linkedin. Mere interaktiv dialog Mød borgerne på deres telefon. Skab brugerinteraktion. Teknologi Borger Sporing af bortkomne ældre Støtte ved ture og lign. i institutioner Anvende GPS teknologi GPS på Telebussen Mange etiske dilemmaer. Må ikke erstatte personale og personlig kontakt. Teknologi Borger Med en gps på telebussen, kan man gennemskue, hvor lang ventetid der Offentliggørelse af ruter fra dag til dag, så man kan køre sammen Teknologi Borger 18/39

19 Sikkerhed for borgerne og medarbejdere f.eks. inddrage så meget teknologi som muligt i plejeboliger o.lign Brug teknologi - eks. "intelligent gulv" på plejecentre og signal fra fyldte skraldespande Digitale testbrugere Bruge sensorer Intelligente "skraldespande" - der kan give signal om skraldespande er tomme eller fyldte Teknologi Borger Når hjemmesiden laves om er det væsentligt at de ældre borgere får mulighed for at teste de nye løsninger, så siden er brugervenlig. Teknologi Borger Bleer - målrette pleje af ældre, kan rigtigt brugt skabe mere værdighed. Kan bruges i arbejdstilrettelæggelsen Skraldespande tømmes når den er fyldt, vi undgår spildkørsel m.v. Mindsker miljøbelastning Teknologi Borger Digital reservation af lokaler Mulighed for at foreninger kan reservere lokaler direkte på nettet Teknologi Borger Et forum hvor man kan deltage i diskussioner interaktivt over tid og når man har tid. Man ville kunne deltage i et borgermøde som i dag men digitalt og ikke nødvendigt samtidig. Man kan lægge forskellige emner op. Politikere skal kunne deltage men er ikke forpligtet og måske skal politikerne også bare lytte. Et budget kan f.eks. lægges ud og så kan borgere kommenterer det. Digitalt borgerpanel Anvend det der tilgængeligt - som standard Det skal ikke fungerer som en form for facebook. Teknologi Borger Udtagelsen bliver der hvor man aktivt tager stilling til at det ikke skal anvendes. F.eks. at der installeres rakettoiletter som standard når vi bygger plejeboliger. Teknologi Borger Katalog over de teknologiske muligheder til at gøre en mere selvhjulpen For at give borgeren mulighed for at se på de muligheder kommunen har af tilbud til at gøre en selvhjulpen. Teknologi Borger Bedre intelligent trafikregulering ved krydset ved Færgegården Bedre intelligent trafikregulering ved krydset ved Færgegården Teknologi Borger 19/39

20 Forebyggelseshjemmeside drevet af frivillige PÅ hjemmesiden er der ideer til at forebygge sygdomme og forbedre sundheden hos kommunens borgere. Det kan fx være om mad eller bevægelse. Der skal ligge ideer, i form af tekst, videoer og foredrag. der skan være links til andre hjemmesider. Lægerne og kommunens ansatte skal henvise hertil. Teknologi Borger Digitalisering af flere kommunale opgaver, med henblik på at reducere den administrative opgave. Sammenhæng mellem IT systemer i kommunerne, så borger ikke skal oplyse flere steder, ligesom de fagområder har overblik over borgerens samlede sag. Digitalisering af flere kommunale opgaver, og samtænke systemer Digitale møder It på skoleområdet Det skal være med respekt for regler om personfølsomme oplysninger. Teknologi Borger Mindske fysisk fremmøde f.eks. i jobcenter og borgerservice Digitale konsultationer i skole og institution Teknologi Borger fælles indkøb computere til alle elever Opdaterede og hurtige computere, så det meste af timen ikke bruges til at åbne. Smartboards skal fungere. Teknologi skal ikke kun indkøbes men også implementeres. Teknologi Borger Eksempler med fx etablering af skat og udbetaling Danmark, altså de store centraliseringer (drøftelsen gik også på de mindre mellem kommunalesamarbejder), gør at meningen med det kommunale styre forsvinder - for nærheden og kendskabet til de lokale forhold forsvinder. Muligheden for selvstændige/individuelle løsninger forsvinder/begrænses. Brug af teknologi kan øge ensomme borgeres ensomhed - så før brug af velfærdsteknologi skal man tænke over borgerens samlede livssituation. Teknologien må ikke tage overhånd! Ved brug af rette hjælpemidler, mindskes borgerens afhængighed. Man kan selv bestemme tidspunktet man tager støttestrømper på, og er ikke afhængig af en medarbejder kommer i ens hjem. Teknologi Borger Mobil og bredbåndsdækning Der skal som udgangspunkt for en fornuftig og god anvendelse ny teknologi er det en forudsætning at kommunen er med til at sikre gode og hurtigt forbindelse. Teknologi Borger 20/39

21 Motionsredskaber i det offentlige rum Brug SMS varslinger aktive på alle områder det skal lokalt opstilles udendørs motionsredskaber så borgere har let adgang hertil i nærmiljøerne Teknologi Borger Erindre om aftaler Hjælp til miljørigtig adfærd - husk at slukke cirkulationspumpen Teknologi Borger Bedre mobildækning Bedre mobildækning i hele kommunen Teknologi Borger Fremtidig teknologi - solceller og jordvarme se ovenfor Teknologi Borger Automatiske græsslåmaskiner, hvor borgerne kan låne redskaber, som kan aflaste havearbejde m.v. Hjælpemiddelcentral for praktiske hjælpemidler, som borgerne kan anvende fx i forbindelse med havearbejde. Besked på sms/mails omkring forsyning, stormvarsel m.v. Brandalarm til ældre Liste med hjælpemidler Teknologi i undervisningen Kan også være fejemaskiner, køkkenredskaber - hvis borger ikke har så mange fingerkræfter. Teknologi Borger Sms/mails besked til ejerne hvis der er strømnedbrud, risiko for oversvømmelse, voldsom storm etc. Teknologi Borger Kan kombineres med frivilligt arbejde, hvor borgere får et brandkursus og kan hjælpe naboer Teknologi Borger Link til firmaer, hvis folk er syge eller har brug for hjælp, hvor man kan finde en oversigt over hjælpemidler, instruktionsvideoer Teknologi Borger Fælles IT baserede undervisnings introduktioner både som støtte til lærer og vikarer. Opgradere alle læreres teknologi kompetencer. Idedatabaser til lærerne Teknologi Borger Borger kan få en tablet til låns. Den skal bruges til: bruges til visuel kontakt med andre. man kan vise personen i den anden via kamera, hvad ens problem evt er. kan bruges til rådgivning Tablet til borger der har brug for hjælp En digital hjælper borgeren kan få hjælp/rådgivning, når der er brug for det Teknologi Borger intelligent belysning, gader og kommunale bygninger. lys der er der når der er brug for det. Lys når der er brug for det. Teknologi Borger 21/39

22 Hjælp til ordblinde og andre børn med specielle behov Skolechefen skal sørge for at gode digitale hjælpemidler/programmer bliver brugt til ordblinde. Teknologi Borger Flere fornuftige selvbetjeningsløsninger Flere løsninger i stil f.eks. indberetning af rotter, opskrivning af børn i institution Teknologi Borger Intelligent trafikstyring Flere apps berøringsfri sæbebeholdere, tørrepapir og vandhaner Solceller, jordvarme og LED lys Brug af talegenkendelse Udvikling af sms-tjenester (som politiets) Sikre driftsikkert trådløst netværk overalt i kommunens distrikter. Bruge alle data til at styre trafikken i Frederikssund. Ved hjælp af tavler, sensorer med videre, kan tavler lede trafikken rundt ved belastning i byen Teknologi Borger Apps til kommunens hjemmeside. sundhedsapps trafikregulering (cykelapps til grønt lys) Teknologi Borger Alle de steder det er muligt skal der opsættes berøringsfri sæbebeholdere, tørrepapir og vandhaner Teknologi Borger det skal gøres muligt flere steder at kunne installere jordvarme, solceller og LED lys. Transientbeskyttelse. Teknologi Borger På de områder, hvor der er notatpligt og skal laves dokumentation vil der være meget tid at spare ved at indføre talegenkendelse, så medarbejderen kan indtale sin notater i stedet for at taste dem ind. Dette vil i nogen grad også kunne kompensere for medarbejdernes evt. manglende IT-kompetencer. teknologi Med Politiets tjeneste inddrager effektivt og lynhurtigt relevante parter. Det kan nok bruges mere. teknologi Med Forslag : registrering af ineffektiv tid i forhold til nedetid på kommunens it-systemer og programmer teknologi Med Fx husk tandbørstning eller piller eller væske eller aktiv jobsøgning eller... Giver større medansvar og selvstændighed Apps som reminder Forebyggende teknologi Med Tablets, iphone, ipads osv. til alle medarbejdere og evt. frivillige. Dette vil nemme kommunikationen mellem medarbejdere, frivillige og borgere. Tablets, mobiltelefoner mm. Øjeblikkelig sagsbehandling. teknologi Med 22/39

23 Digital platform hvor frivillige kan mødes Kommunen kan have en platform, hvor frivillige kan mødes for at finde andre, der gerne vil arbejde frivilligt med egne ideer. Her kan ansatte også efterlyse frivillige og fortælle om hvordan kommunen kan bakke op om deres indsats. teknologi Med På de områder, hvor borgere får en tid, de skal komme på, opleves det desværre ofte, at borgerne udebliver fra aftalen. Indførelse af automatisk påmindelse/smsservice Robotstøvsugere på alle store områder Sæbeautomater som alarmere hvis man ikke vasker hænder ( forebygge infektioner) Berøringsfri vandhaner IKT-platform til kommunikation Medicindoseringhjul En påmindelsesfunktion via mail og SMS vil kunne nedbringe den del af frafaldet, der skyldes forglemmelse. teknologi Med Robotstøvsugere på plejecentrene - både på gangene og i lejlighederne Robotstøvsugere på andre store områder fx skoler, idrætshaller mv. teknologi Med Nye undersøgelser har vist at mange glemmer at vaske hænder efter toiletbesøg, giver øget sygdom hos børn, borgere, personale med mere. teknologi Med Sagsspecifikt fælleskommunikationsforum som kan skabe sammenhæng, fælles forståelse, overblik i den enkelte sag - knyttet til SBSYS. Kommunikationstråden bliver let at journaliser, det er tidsbesparende. (mailtråden skal dræbes) Systemet skal være sikret iht. personfølsomme oplysninger. teknologi Med Brug af medicindoseringshjul. Besparelse af personale - kørsel - tid. Øget patientsikkerhed. teknologi Med Vi har allerede en stort udvalg af teknologier til rådighed, men det er vores overbevisning, at de ikke udnyttes optimalt. Derfor er der nogle lavthængende frugter at høste på dette område ved fx: Bedre udnyttelse af eksisterende teknologi - Opkvalificering af medarbejdernes IT-kompetencer ved kombination af forskellige undervisningsmetoder fx egentlige kurser, E-learning, små workshops mv. - Gennemgang af systemerne i hvert fagområde for at afdække om systemerne bruges optimalt. teknologi Med Interaktiv Elektronisk sundhedsregistrering Tilbud til borger om elektronisk registrering, af deres trivsel og sundhed, som guide til individuelle handleplaner, for at øge sundhed og trivsel hos borger. teknologi Med 23/39

24 Bedre mobil- og internetdækning Brug af Skype i hjemmet Mange af vores smarte løsninger er afhængige af, at dækningen er i orden. Et hul i mobildækningen kan koste en hjemmesygeplejeske lang tid, hvis han/hun f.eks. skal starte forfra i en telefonkø til et ambulatorium. Børn og forældre der skal arbejde med nettjenester i skolen er afhængige af det. God internetdækning kan også tiltrække virksomheder og give bedre muligheder for dem, der allerede bor i kommunen. teknologi Med Kontakt mellem borger og fagpersonale. Besparelse kørsel - tid. Evt. spare indlæggelser - tryghed for borgere. teknologi Med Hvis fag-og journaliserings systemer kan snakke sammen, kunne fagpersoner få frigivet tid til kerneopgaven. Smidigere kommunikation mellem fagpersoner/borger. På samme måde, kunne vi benytte Skype-videokonferencer mm. til div. mødeaktivitet på tværs af fysiske lokaliteter(hvor det er muligt)dette medfører også en meget hurtigere sagsbehandling:-) teknologi Med Mange med arbejdere har en travl hverdag og har ikke tid til at holde sig opdateret omkring relevant information fra nærmeste ledelse eller anden vigtig information, der kræver at man logger sig på et system. Mange medarbejdere bruger slet ikke PC i deres daglige arbejde. Decentrale infoskærme til medarbejdere Kreativ anvendelse af IT Sanse gulve i plejeboliger og evt. hjem Web-cam til evt. overvågning af plejekrævende borgere i stedet for fast vagt. Infoskærme opsat steder, hvor medarbejderne færdes ofte, vil på en hurtig og nem måde kunne give vigtig information, uden at medarbejderen skal afbryde sit arbejde for at holde sig opdateret. teknologi Med F.eks: - brug af facetime til kommunikation. - Be my eyes. - Gi et praj. teknologi Med Gulve som kan alamere i forbindelse med uventet aktivitet ( faldforebyggelse) Web-cam (øget privatliv og følelse af mestringsevne i hverdagen for borgerne) teknologi Med 24/39

25 Digital visuel kontakt kan udnyttes i langt højere grad for at spare kørsel og hjemmebesøg fx: Digital visuel kontakt Elektroniske hjælpemidler. - Simpel løsning til visuel kontakt med svage borgere - Videokonferencer/digitale møder internt i organisationen - Fjernundervisning af skoleelever for at udnytte lærerressourcer bedst muligt teknologi Med F.eks japanske toiletter til ældre og handicappet - bevare værdigheden ved selv at kunne klare toiletbesøg. teknologi Med hvem er ekspert? hvem har overblikket? hvem hjælper med indkøb af ny teknologi Hjælp! til teknologi feks en infoskærm, er det den mest moderne og "fremtidssikrede", og passer til kommunens it teknologi Med Træne ældre i at benytte IT Stille personale/frivillige til rådighed. teknologi Med Borgerne kan få adgang til de kommunale lokaler ved at logge ind med deres sygesikringskort eller via en app, i stedet for at bruge nøgler. Digital ind-logning i stedet for nøgler Samme system i hele kommunen. Biblioteket har systemet. teknologi Med Simplificering af rapportering Eksempelvis elevplaner, underretning, uddannelsesplaner teknologi Med Alle administrationsbygningerne får støvsugerrobotter som bruges dagligt så rengøringen forbedres. støvsugerrobotter på kontorerne Elektroniske forløbstavler Fuld netværksdækning i HELE kommune Arbejdsmiljøet (luften) forbedres, hvilket i sidste ende giver et væsentlig bedre indeklima og potentielt fald i sygefravær, allergi, indelukkethed mv.. teknologi Med Digital tavler, der viser hvor en borger er i et forløb, f.eks. genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Skal bruges af de forskellige medarbejdere, der har kontakt med borgeren i forløbet. Skal bidraget til mere effektive arbejdsgange, bedre koordineret samarbejde og ikke mindst, en bedre oplevelse for borgeren. Anvendes allerede i dag på f.eks. Holbæk Sygehus. teknologi Med Forudsætning for at kunne anvende it i eget hjem. Ex. dokumentere borger i eget hjem/både personale og borger - bekræfte jobsøgning. Mange nye it-understøttende redskaber kræver netværksdækning. teknologi Med 25/39

26 Synkroniseret LEAN skolebørn og voksne hjælper hinanden m IT Øget brug af hjemmearbejde Ens digitale systemer - ÅBEN ADGANG TIL DET MAN MÅ SE Når opgaver kommer til funktionspostkasse, så tager en medarbejder opgaven og opgaven forsvinder fra listen, når løst. Der kan ses hvilken medarbejder, der har taget opgaven teknologi Med Ideen er at hjælpen organiseres, børn hjælper hinanden, ældre og ældre hjælper børn, ex. sætte apps op til ældre, og vedligeholde teknologi Med Hvis flere arbejder hjemme kan der spares på administrative arbejdspladser og/eller blive lokaler til møder (som vi mangler). Det kan også spare transporttid og -penge for medarbejderne samt CO2. Det skal naturligvis systematiseres, så der er klare aftaler om arbejdstid og -funktioner (f.eks. telefonpasning). Det kan også medføre øget effektivitet ved færre forstyrrelser. teknologi Med Ens digitale systermer blandt medarbejdere. Vil effektivisere samarbejdet mellem kommunens medarbejdere og borgerne - tværfaglig effektivisering. teknologi Med Indførelsen af teknologi skal organiseres og struktureres. Der skal tages stilling til, hvordan vi kommer videre med fokus på bl.a.: - Hvilke løsninger kan gøre borgerne selvhjulpne? - Hvilke løsninger kan forbedre arbejdsmiljøet? Borgerne skal inddrages i udviklingen af ideer og aftestning af løsninger ved oprettelse af fx teknologilaboratorier på skoler. Man kan bruge en stor del af konceptet fra Innoelevprojektet. Struktur på teknologiindførelsen smartere medicinregistrering Der skal være et sted, hvor borgerne kan henvende sig med gode ideer. teknologi Med al medicin er pakket fra apoteket med en stregkode, så medicinen kan registreres hos borgeren og der således ikke skal registreres efterfølgende ved en computer. det vil spare tid og undgå utilsigtede hændelser. teknologi Med Samkørsel af data systemerne taler sammen og evt. genbruge oplysningerne. teknologi Med Netværksforbindelse. Stabilt fungerende netværk essentielt for effektive arbejdsgange Centralt/ decentralt. Højhastighedsforbindelse/mobilnetværk. It kommunikation med borgerne kræver venlige og funktionelle brugerflader. teknologi Med 26/39

27 Tale-teknologi Indføre mulighed for dokumentation i ældreplejen, ved at hjælperen har mulighed for at indtale sine observationer og PC laver tale til skrift teknologi Med Solenergi Kommunen bør anvende mere solenergi teknologi Med For at sikre øget borgerinddragelse i "sagerne" vil det være en fordel at skrive ned når man er hos borgerne, så de får indflydelse på hvad der bliver skrevet ned omkring deres vilkår. Tablets ville højne medarbejdernes digitale færdigheder. Ipads/tablets til alle medarbejdere Grundlæggende IT skal fungere Huske-system Toilet Hygiejne Besparelse på papir over sigt. teknologi Med Forudsætning for en god opgaveløsning. Bedre ressourceudnyttelse - besparelse. teknologi Med System, der kan huske for medarbejderen, f.eks. huske medarbejderen på at der skal gives medicin på et bestemt tidspunkt. skal også kunne registrere at medicinen er blevet givet og alarmere andre, hvis det ikke er sket inden for det givne tidsrum. teknologi Med Moderne automiske toiletter / ikke røre/ alle steder giver færre sygedage og infektioner automatiske løsninger berøringsfri blandingsbatterier, døråbnere, sæbedispensere teknologi Med Touch screen til beboere og personale Afkrydsningskema, aktivitetskalendre, madplaner, billeder m.m. teknologi Med formålet er at ble-brugere undgår at blive tjekket/skiftet unødigt, hvilket må medfører bedre livskvalitet (undgår at blive liftet op, bedre søvn) Ved en sensor forebygges/undgås tryksår, urinvejsinfektioner Frigørelse af medarbejderne fra opgaverne, vil nedsætte sygefraværet og øge trivslen (arbejdsmiljøet). sensorer til bleer Det skal sikres at alle medarbejdere forstår fordelene og samtidig kompetence udvikles til andre opga.ver teknologi Med 27/39

28 SMS påmindelse/nemsms SMS påmindelse ved aftaler i kommunen dagen før teknologi Med Psykiatrien - arbejdssikkerhedsmæssigt at man ikke kan komme i kontakt med andre, hvis man er hos en borger der ikke har netforbindelse. Netforbindelse i hele kommunen Generelt er det et problem hvis man ikke kan komme i kontakt med borgerne og borgerne ikke kan komme i kontakt med os. teknologi Med 1. Elektronisk rekruteringssystem 2. IT-platform - Wifi - Touch tavler - Fælles kommunikation - Tablet pc til alle ansatte - Video konference - Vidensdeling/synliggørelse - Virtuel støtte 3. Borgerinddragelse/journalisering - Tale genkendelse - Tablet pc til alle - Virtuel sekretær Teknologi personlig id registrering via finger aftryk 4. GPS - ikke overvågning, men en hjælp teknologi Med Alle borgere i DK registreres i et centralt register via fingeraftryk. Alle personoplysninger ligger registreret i dette register. Borgerne har ydereligere mulighede for selv at tilføje registrering af oplysninger til brug ved daglige gøremål både i den private samt offentlige sektor. Hvor det giver mening og der gives samtykke fra borgeren skal der kunne hentes oplysninger organisationer imellem. teknologi Med Printbrik Brik eller kode til printer, således at persons udskrift udskrives, når aktiveres teknologi Med Brugervenlige systemer og brugervenligt sprog Rengøringspakke På fx Borger.dk - mange borger og især de unge forstår ikke systemet og der bliver brugt RIGTIG meget tid på at sidde og oversætte og sætte borgerne ind i hvad det betyder (fx i psykiatrien) teknologi Med pakken skal indeholde moderne microfiber mobbe, klude mv. og tilbydes når ældre får afslag på rengøringshjælp. (det opleves at de ældre har ringe eller meget dårlige redskaber selv) teknologi Med 28/39

29 https://www.youtube.com/watch?v=omefkprmkug videreudvikling af cykelhjelm med airbag- se ovennævnte link fra youtube Den kan afhjælpe ældre så de ikke brækker hoften. hofteairbag teknologi Med 3. Bæredygtige tilbud Skabe overblik over kommunens bygninger så de udnyttes bedst muligt. Koordinere kommunens bygninger bedst muligt - Bevare kulturtilbud i nærområderne - spare borgernes benzinforbrug Kommunale bygninger, der ikke benyttes procent, skal kommunen skille sig af med(sælge eller alternativt rive ned) space Borger Der skal fremadrettet være kulturtilbud i yderområderne, så borgerne har mulighederne for at komme frem og tilbage. Der skal generelt være en nærhed til borgernes hjem space Borger Sammenlægning af skoler Sammenlægning af 3 skoler i Slangerup til en stor skole i Slangerup. space Borger Pas på Regnearket Skal balancere hensynet til alle dele af kommunen. Skal tage alle udgifter med også nedrivning med videre space Borger Bibliotekerne er åben for at borgerne ved hjælp af sygesikringskort kan anvende bibliotekets faciliteter hele døgnet uden der er personale tilstede. Foreslås, at ordningen udvides til at omfatte flere kommunale bygninger. Fx haller, museer, skoler mv. Åben tilgængelighed af kommunale faciliteter Borgergruppe - sund Frederikssund Der skal sikres faciliteter / systemer som understøtter borgernes brug af lokalerne space Borger gruppen skal arbejde for at fremme sund livsstil. Med det formål at få færre sygedage, færre sygehusindlæggelser og mindre medicin forbrug og gladere borgere. Det være et bærdygtigt initiativ på længere sigt space Borger 29/39

30 Frederikssund Svømmehal er i dårlig stand og skal renoveres. Svømmehaller Nedlæg Frederikssund svømmehal, og udbyg svømmehal i Slangerup, som er i god stand. space Borger Centertænkning i byerne Tænk alle funktioner sammen i samme område. Bruge erfaringerne fra Slangerup. Kunne udvides med Bibliotek, ældrecenter, med videre. space Borger Forberedelses plads hjemme til lærerne Ville frigøre plads og give muligheder på skolerne space Borger Samle alle kommunale medarbejdere på et rådhus / nyt rådhus. Et rådhus Der vil være bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne og borgerne kan opleve sammenhængende sagsbehandling. space Borger Lav en ny helhedsplan med involvering af sejlerne, fritidsbrugerne, foreningerne etc. En ny helhedsplan der skaber aktivitet, nye brugere, Hundested havn er et godt eksempel. Havnen fortjener at bliver mere end "Føtexhavnen" i sejlerkredse. Udnyt den eksisterende lokalplan - få igangsat byggeri/aktivitet ude på operapladsen. Genopliv livet i havnen - der må godt lugte lidt af fisk! Ombygge nuværende bygninger Drop havnebad - pga fejlagtig placering - sikkerhed for svømmere og sejlere. I modsætning til i København er der ingen afstand til eksisterende strande. Omdøb det til badeanstalt og placer det hvor den gamle lå (udfor roklubben). space Borger Høje bygninger kan få etableret en hems i lokalerne, så der kan placeres flere medarbejdere. Lokaler kan ombygges til udslusningsboliger/ungdomsboliger. det kan være steder hvor der er forpligtelser for de beboer, fx at de skal gøre rent. space Borger Flyverarbejdspladser i den kommunale administration Vil medføre at der skal anvendes færre m2. space Borger Centralisering af tilbud - med måde Der er en væsentlig funktion i at understøtte lokalsamfundene, i hvert fald de større bysamfund. space Borger 30/39

31 lav mobil klinik der rykker ud til skolerne. Vi minimerer transport. frigør mange kvadratmeter. Den mobile tandlægeklinik Så laves der en central special klinik space Borger Målgruppen skal afgrænses for at det ikke er konkurrenceforvridende. Alternativt kunne en privat udbyder tilbydes en lejekontrakt, og så tilbyde træning i lokalerne efter kl. 15. Åben træningscentret på Nordhøj efter kl. 15 Krav om bygningsfællesskaber Det skal være selvtræning, det er vigtigt at fortsætte motivation hos borgere, der kan fortsætte selvtræningen efter et træningsforløb. space Borger Der skal udarbejdes retningslinjer for brug af bygninger. Bygningerne skal indrettes så de kan benyttes af flere forskellige grupper. Der skal stilles krav om at foreninger skal dele deres bygninger. Hvis f.eks. tildelte haltider reelt ikke benyttes, fjernes tildelingen space Borger Skole og daginstitutioner mm ville kunne bruges til dette formål. Der skal ikke kun være adgang for etablerede foreninger men skal også kunne bruges af interessefællesskaber. Udendørsarealer skal også kunne bruges. Der skal være plads til børn og unge. Medborgerhus med multifunktioner Sidegevinsten udover effektivisering, ville være et stærkt lokalt netværk. space Borger Organisationsmodellen Lav flad struktur. Læg kompetence ud. space Borger 31/39

32 Digital mulighed (Skype eller lignende) for at få kontakt mellem borger og kommunal medarbejder i yderområderne. Mulighed for ansigt til ansigt betjening - som digital løsning. Opsætte digitale muligheder borgerne kan anvende på skoler, plejecentre, biblioteker, daginstitutioner, hvor borgerne let kan komme i kontakt med en kommunal medarbejder. Bedre borgerservice i lokalområderne Videokonferencer til rådighed for borgerne Bygninger Inddrag borgere som ikke har så let i at betjene digitale løsninger i udviklingen af den tekniske løsning. space Borger Gør det muligt at benytte videofaciliteter til kommunale kontakter, f.eks. ved at stille det til rådighed i eksisterende kommunale bygninger space Borger Intelligente bygninger f.eks hvor lyset tændes og slukkes Intelligente nøglesystemer Fleksibelt og mobilt inventar Multifunktionelle rum Samarbejde mellem brugerne, så der tages hensyn til hinandens kultur space Borger Bynært, energieffektivt nyt Rådhus Færrest mulige kvadratmeter - energivenligt space Borger Udnyt lokalerne til flere Vil skabe behov for færre m2. space Borger Forny Klubstruktur Der er brug for at gentænke klubstruktur. Mange klubber er nedslidte og kan tænkes sammen med mange andre funktioner. space Borger Godt arbejdsmiljø Det betaler sig at investere i en god offentlig arbejdsplads i Frederikssund- også bæredygtighed. space Borger Mobile enheder f.eks. klinikker, bibliotekter i busser space Borger Geografisk fordeling Det er vigtigt at der også placeres kommunale bygninger og funktioner udenfor Frederikssund By velvidende at befolkningstallet er størst i Fr.sund By. space Borger Byg et nyt samlet Rådhus Saml administrationen et sted. - stort potentiale. space Borger 32/39

Forslag - Overskrift Forslag - Beskrivelse Tidspunkt

Forslag - Overskrift Forslag - Beskrivelse Tidspunkt Stillede forslag Ideen er Gruppe 1 Integrer frivillighed på tværs af generationer og opgaver Ældre der kan spise i børneinstitutioner Ensomme ældre der kan komme i nærliggende institutioner dagligt og

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1

Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Uddrag fra Strukturudvalgets rapport, kapitel 5.1 5.1 Decentral organisering: sammenhæng, nærhed og indflydelse Et centralt aspekt

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.

Facilities Management i. DFM-konferencen 2007: Facilities Management - for mennesker Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12. Facilities Management i DFM-konferencen 2007: Vejle den 2. februar 2007, kl. 11.15 til kl. 12.00 Indlæg v/ projektchef Peter Joensen DFM Titel konferencen indsættes ved den at vælge 2. februar SKAT 2007

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Velfærdsteknologipolitik

Velfærdsteknologipolitik Velfærdsteknologipolitik I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes politik for anvendelsen af velfærdsteknologi. Politikken indeholder bl.a. en vision og en målgruppeafgrænsning for teknologianvendelsen.

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar Kommuneperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar Kommuneperspektiv Kommuneperspektiv Inddragelse skal være konkret og tage udgangspunkt i borgeres særlige kompetencer Kommunen skal ikke inddrage på politik og strateginiveau, men være gode til at dele inddragelsen op i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Apps potentialet set fra kommunerne

Apps potentialet set fra kommunerne Apps potentialet set fra kommunerne v. Kirsten Rud Bentholm, leder, ergoterapeut Teknologi i Praksis En socialøkonomisk virksomhed i et strategisk partnerskab med Aarhus Kommune MarselisborgCentret, Aarhus

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Workshop, DKDK Nyborg Strand, 10. september 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme Gamles

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Københavns Kommunes decentrale organisering Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Indhold 1. Decentral organisering i dag 2. Hvad er udfordringen? 3. Hvad er målet? 4. Løsningsretninger

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet

2012/2013. Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet 2012/2013 Strategi for velfærdsteknologi Sundheds- og Omsorgsområdet Strategi for velfærdsteknologi på Sundheds- og Omsorgsområdet i Ikast-Brande Kommune I Ikast-Brande Kommune har byrådet en vision for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter

Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Værdien af sensorgulve på Tistrup Plejecenter Af Kristine Pedersen Opsætningen af sensorgulve på Tistrup Plejecenter skete på initiativ fra Varde Kommune, da det nye plejecenter på Yderikvej skulle bygges.

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

status og fremtidens behov?

status og fremtidens behov? status og fremtidens behov? Agenda Visionen for velfærdsteknologi i Hvor er vi, og hvad har vi opnået? Borgere i eget hjem. Hvordan? De første skridt ind i fremtiden Gratis Tryghed, telebesøgsvenner og

Læs mere

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke

06-03-2014. Sagsnr. 2014-0037757. Dokumentnr. 2014-0037757-3. Sagsbehandler Ian Røpke KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT 06-03-2014 Status og kort beskrivelse af de enkelte teknologier Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet den 27. februar

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap

Velfærdsteknologi. Sundhed, Ældre og Handicap Velfærdsteknologi Sundhed, Ældre og Handicap VELFÆRDSTEKNOLOGI I HJØRRING KOMMUNE I Hjørring Kommune vil vi i samarbejde mellem borgere og medarbejdere skabe rammerne for et godt liv for vores borgere.

Læs mere

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Giv dig selv en tryg tilværelse. Vi har et godt øje til dig Vælg støtte fra Frederikshavn Kommune. Et godt øje

Læs mere