Ideer fra dialogmøderne Budget 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ideer fra dialogmøderne Budget 2016"

Transkript

1 RAPPORT Ideer fra dialogmøderne Budget /39

2 Budget 2016 Ideer fra Borgerdialogen d og MED-dagen d Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsamling på ideerne... 4 Tema 1. Fra borger til medborger... 4 Tema 2. Optimal udnyttelse af teknologi... 4 Tema 3. Bæredygtige tilbud... 5 Oversigt over alle ideerne fra de to møder Fra borger til medborger Teknologi Bæredygtige tilbud /39

3 Indledning Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Byrådet har besluttet, at borgere og medarbejdere skal inddrages i overvejelserne om, hvilke områder, der kan effektiviseres og hvilke, der kan friholdes. Formålet med møderne var at indgå i en dialog på et tidspunkt i processen, hvor der ikke er færdige løsninger, men hvor borgere og medarbejdere kan tilkendegive deres ideer og holdninger og hvor dette kan indgå i arbejdet med at udarbejde konkrete forslag til budgetforbedringer efterfølgende. Der var opstillet 3 temaer til drøftelserne på de to møder: Tema 1. Fra borger til medborger - en udvikling hvor medborgernes initiativer i langt højere grad er med til at præge kommunen og lokalsamfundene - og hvor borgernes ansvar og roller øges. Tema 2. Optimal udnyttelse af teknologi Frederikssund Kommune arbejder med løbende at sikre den mest optimale udvikling, hvor vi investerer i nye teknologier for at sikre en kommune i fortsat vækst, hvor borger og erhvervsliv ønsker at bosætte sig. Tema 3. Bæredygtige tilbud Det handler om at skabe bæredygtige enheder både økonomisk, ledelsesmæssigt, fagligt og indholdsmæssig, hvor der er fokus på udvikling af service og tilbud samt på kvalitet i ydelsen. 3/39

4 Opsamling på ideerne Tema 1. Fra borger til medborger Der er flere ideer om at give mulighed for en nem (digital) dialog mellem borgere der ønsker at være frivillige og dem som har opgaver og ideer, de gerne vil have frivillige til at hjælpe med - f.eks. Frivillig knap på kommunens hjemmeside, frivillig app, frivillig netværk, den frivillige blå avis eller en frivillighedsportal. Børn og ældre kan bruge hinanden meget mere - f.eks. lektiehjælpe, hjælp med IT, fælles madlavning/bagning, fælles spisning, lege/spil, historiefortælling hvor ældre deltager i børnehuse og skoler eller omvendt hvor børnene deltager i aktiviteter på plejecentre. Opsøg og rekrutter frivillige og fjerne snubletråde så det bliver nemt at være frivillig. Der nævnes en lang række konkrete tiltag, som frivillige kan deltage i eksempelvis overdragelse af grønne arealer til grundejerforeningernes pleje, frivillige til naturvedligehold, kørselsordninger, mentorordninger. Konkret ide omkring forebyggelseshjemmeside drevet af frivillige. Ide omkring borgergruppe der arbejder med sundhedsfremme samt omkring opstilling af motionsredskaber i det offentlige rum. Tema 2. Optimal udnyttelse af teknologi Mange ideer beskriver forslag om øget brug af Aps/sms-tjenester f.eks. som reminder til borgerne, så udeblivelser mindskes, som varsling (ved f.eks. strømnedbrud, storm) eller til ældre som hjælp til at huske gøremål (tandbørstning, væske, medicin) i hverdagen. Forslag om øget videokontakt med borgerne, øget brug af digitale møder, sikre driftsikkert trådløst netværk i hele kommunen, intelligent trafikstyring, intelligent belysning som alle vil være tids- og ressourcebesparende. Brug al den teknologi som findes: bleer med sensor, robotstøvsugere, medicindoseringshjul, sæbeautomater, vasketoiletter mv. Flere selvbetjeningsløsninger. 4/39

5 Tema 3. Bæredygtige tilbud En stor del af forslagene beskriver, hvordan de kommunale kvadratmeter kan reduceres ved at lokalerne benyttes i større omfang og af flere forskellige grupper. Deleordninger, multifunktionelle rum med fleksible møbler samt nye booking og adgangs- og nøglesystemer nævnes i de forskellige forslag. Konkret ide om at benytte sygesikringskortet som adgangsnøgle. Flere grupper foreslår, at de bygninger som ikke benyttes i stort omfang skal sælges og at der skal være fokus på, at de bygninger som kommunen har, er energivenlige. Konkret forslag om etablering af en mobil tandlægeklinik til skolerne. Endvidere er der forslag om, at se på det nødvendige antal af kontorarbejdspladser - og også her indføre flere delekontorer. Ved nybyggeri skal der fremover tænkes i mere fleksible bygninger. I det hele taget skal der fokus på at dele ressourcerne og dermed udnytte dem mest optimalt f.eks. bilparken, møbler, værktøj mv. 5/39

6 Oversigt over alle ideerne fra de to møder Navn på forslag Kort beskrivelse Tema Fremsat af Borger/MED 1. Fra borger til medborger Frivillighedsdatabase Flere frivillige hænder Gode rammer for frivillighedsarbejde Oprette en database hvor man kan skrive hvis man har behov for frivillige til f.eks. et arrangement og hvor man kan melde sig som frivillig. Der skabes flere frivillige hænder ved at personer på overførselsindkomst tilbydes at blive tilknyttet frivilligt arbejde. Forsikrings spørgsmål og lignende spørgsmål skal være nemme at få afklaret for frivillighedsarbejde Lave sceneopstillinger, lys og lyd m.v. Oprette et kulturcrew for hele kommunen Gruppe: for børn og unge Ældre der kan spise i børneinstitutioner Ensomme ældre der kan komme i nærliggende institutioner dagligt og spise med børn og ansatte. Integrer frivillighed på tværs af generationer og opgaver kan udvikles meget også med børn der bliver en del af hverdagen på ældreinstitutioner Ligeså snart kommunen begynder at koordinere de frivillige, forsvinder engagement og en stor del af frivilligheden. Brug i stedet de eksisterende foreninger, netværk mv. Brug fx Frivilligcentret til at koordinere de frivillige. FRI OS FRA FRIVILLIGKOORDINATORER Hjælp i stedet de eksisterende foreninger og netværk med at rekruttere frivillige - fx eksempel Møllelaug. 6/39

7 Kommunen skal hjælpe til at skabe orverblik og koordinering. Støtte og sikre at der kan ske match mellem dem der gerne vil og de opgaver der kan løses. Opmærksomhed på anerkendelse. Skaber livskvalitet for flere der bliver frivillige. Organisering og facilitering af frivilighed Mentor/besøgsven Samkørsel En platform til at fortælle den gode historie. Mentor for børn og unge og flygtninge Besøgsven for ældre og flygtninge Koordinering og systemer ved hjælp af kommunen Information ved hjælp af kommunen Netværksdannelse og medborgerskab frivillige følgesvende i Frederikssund Ideen baserer sig på at tilbyde frivillige hjælpere til borgere, der har brug for hjælp og/eller selskab til f.eks. til at komme til læge/tandlæge, komme på tur i bil, ture på tandemcykler, hjælp til haven, indkøb, selskab til at spise. De ældre/borgere ringer til hinanden hver dag for at sikrer at alle har det godt. Hvis en ældre/borgeren ikke tager sin telefon undersøger de ældre selv, om den enkelte er ok. Ringekæde Bylaugene/gadekærslaug/grundejerforeninger skal passe de grønne områder Fordeler er at de ældre oplever tryghed og får talt med hinanden og dermed sikre kontakt. Man støtter hinanden socialt. Bylaugene/gadekærslaug/grundejerforeninger skal passe de grønne områder mod at udgifter til materiel og benzin dækkes. Mormorordning Pasning af syge børn - hvor forældrenes mulighed slipper op. 7/39

8 Flere frivillige til at hjælpe på skolerne. Støtte til lektiehjælp samt støtte og tryghed til den enkelte. Gå tur med ældre, spisevenner, vågekoner Lidt større nærhed og mere medborgerskab, herunder støtte til ensomme. Hjælp til medborgere som har behov for hjælp Hjælp til praktiske opgaver for borgere Lektiecafe om lørdagen Skolerne åbnes om lørdagen for frivillige lektiecafeer, lærerne inddrages så lektierne planlægges, så eleverne kan få hjælp i lektiecaféen om lørdagen. Man bliver frivillig hvis man bliver spurgt direkte. Spørg konkret om det borgeren har af særlige kompetencer De frivillige der er lettest at rekruttere er de der er aktive i et eller flere netværk. Spørg borgerne direkte om de vil være frivillig Borgerens eget ansvar at være en del af et netværk Eksemplet er de 15 frivillige der blev rekrutteret da Møllelaug gik ud og fortalte at det var en frivillig opgave at vedligeholde møllen, og at de manglede folk med interesse i træarbejde, historie og møllens virke Der skal skabes et attraktivt miljø af unge for unge. F.eks skatermiljø/scootermiljø, ungecafe, rammer for kreativ udfoldelse. Skal åbnes mod andre grupper. Skal åbnes mod finansiering fra eksterne fonde/sponsorer og lign Skabe attraktivt ungemiljø Ældrebank (borgerbank) Kan foreningsorganiseres med vis brugerbetaling Forslaget går på at der er ældre/borger der tilbyder at hjælpe fx i skolen hvor der er børn der har behov for at have fx en at læse sammen med eller ældre/borgere der har behov for at blive kørt til lægen. 8/39

9 Klimaproblematikker Portal med aktiviteter (frivillighed) Fjerne snubletråde Udnyttelse af frivillige kompetencer omkring klimaproblematikker f.eks. stormflod (kort sigt) og eventuelle havstigninger (lang sigt) Muligheder for at være frivillig Oplysninger om aktiviteter Det er kommunens ansvar at sikre fuldt overblik og genenmsigtighed om forsikringsforhold, ansvar mv når man er frivillig Frivillige kan pleje gravhøje/gadekær m.v. Frivillige kan pleje gravhøje/gadekær m.v. Specielt områder der ikke plejes i dag Rådgivning Frivillige tilbyder deres "specialviden" som hjælp til andre borger Koordinering af frivillighed Forebyggelse af ensomhed Ansat en kaospilot der har til opgave at hjælpe med at understøtte det frivillige Skal åbne døre mod bureaukrati Der findes frivillige, som hjælpe den frivillige med indkøb og madlavning, så den ældre kommer ind i netværk og måske selv kan begynde at blive frivillig, eller at ensomheden mindskes som det mindste effekt af hjælpen. Frivillighed skal være frivilligt, skal ikke styres og politiseres - men understøttes. Der skal gives accept, motivation og støtte til frivillige. Mulighed at skolen, hjemmeplejen eller andre kan understøtte ved at finde borgere / unge der har behov for frivillig understøttelse. Frivillige skal være frivillige zen Opslagstavlen skal være både digital og fysisk, så alle har adgang. Opgaver skal kunne løses af frivillige. Opslagstavle Ønsker og behov fra borgeren kan blive slået op på opslagstavlen og så kan frivillige selv sætte sig på opgaven. 9/39

10 Der kan skabes frivillige netværk og mødesteder til gavn for svage borgere fx: Frivillige netværk Den frivillige blå avis - Oprettelse af mødesteder, som bemandes af frivillige - Frivillige kan stå for lokale arrangementer (kend dit lokalområde) - Frivillig transport af svage borgere til fx genoptræning frivillighed med Feks Hjemmeside. hvor borgerne kan tilmelde sig i forhold til hvad de kunne tilbyde af frivillig hjælp til andre borgere samt hvor borgere der har behov for hjælp kan give udtryk for eventuelle behov de godt kunne bruge hjælp til. Der kan så på siden kombineres et eventuelt behov og en der tilbyder hjælpen. Borgerne vil eventuelt kunne søge på ord hvad enten de udbyder eller efterlyser en opgave. Eventuelt en bytte bytte købmandsordning hvor man selv skal tilmelde sig med en ydelse måske min 1 time om måneden for at kunne benytte sig af de frivillige tilbud der tilbydes af andre borgere. Frivillige til at screene borgerne samt at koordinere hjemmeside og eventuelle henvendelser fra borgerne. frivillighed med Koblingen mellem frivillige og fagfolk som findes på plejeboligområdet kan bredes til andre områder, fx skoler og daginstitutioner (pensioneret lærer som støttelærer eller pensioneret pædagog som støttepædagog) Øget samarbejde mellem frivillige og fagfolk Synliggørelse af behovet for frivillige Det kunne også være hjælp til økonomi - fx samarbejde mellem en socialrådgiver og en pensioneret bogholder eller en ledig bankmand fra jobcenteret. kommunikation: fortæl på kommunens hjemmeside, hvilke behov/muligheder, der er for at være frivillig. Evnt. facebook-profil for dette. frivillighed med frivillighed med 10/39

11 Der etableres (investeres i) en forening, hvor de frivillige organiseres og registres (ala kartotek). Borgerne selv henvender sig ved at tilbyde sine kompetencer. Både unge, enlige, "travle forældre", og ældre kan komme med og få tildelt opgaver ud fra interesser, kompetencer og tid. Måden arbejdet kan organiseres og struktureres på kan ske på to måder som vi ser det. 1: fast rul. (fast dag om ugen/mdr.)dog stadig med mulighed for at melde fra (uden vikar). 2: ad hoc. Kommunikation via mail og SMS som de frivillige melder til og fra på (ofte brugt i foreninger og arbejdssituationer med unge). Institutioner og afdelinger melder (også) ind med ideer til, hvor der er opgaver der skal og kan løses af frivillige. Frivillighedsorganisationen skal styres af et antal koordinatorer (ansat af kommunen), der også skal hjælpe, støtte, netværke og uddanne (min uddannelse 5 dage så man som frivillig ved, hvad opgaven går ud på). Vi skal som organisation sørge for en gulerod i form af en hyldestfest for de frivillige(præcis som vi gør med de dygtige idrætsudøvere)og opkvalificering via kursus og temadage. Frivillighedsforening Sponsorater fra byens virksomheder kunne være det økonomiske fundament såvel som frivillighed med 11/39

12 tilmelding til OK benzin og lign. Søg fonde om økonomisk støtte Kig mod Lions Club, Hjemmeværnet, "Nyttejob" i jobcentret om opgaver. Gå i dialog med de faglige organisationer og områderne således at snitfladerne defineres for frivillighed og faglighed. 12/39

13 Vi byder velkommen til pårørende. Er frivillig der hvor vi færdes. Vi er præcise overfor "pårørende" når vi møder dem første gang. vi Stiller krav om deltagelse i Daginstitutionen, skolen, plejehjem, fritid, sport mv. Vi hjælper vores pårørende - "Det Forpligtende nære medborgerskab" så det er tydeligt hvad kan jeg som pårørende kan hjælpe med/være en del af? Børn og ældre kan have stor glæde af hinanden i forskellige sammenhænge. Dette kan udnyttes fx: Børn og ældre kan bruge hinanden - Frivillige kan sammen med ældre bage kage til børn i skoler og institutioner - Ældre kan understøtte aktiviteter i daginstitutioner - Ældre kan give lektiehjælp eller støtte i undervisningen - Børn kan tage ud på plejehjemmene og mødes med de ældre og fx læse højt for dem. Flere oldekoller der støttes af frivillige ( omsorgsopgaver - græsslåning, vinduespudsning, snerydning mm.). Aften legestue for de frivilliges børn i forbindelse med haller eller i daginstitutionerne/ skole. Omsorgsopgaver. Hjælp til legatsøgning Frivillige til omsorg for tandlæge patienter ( ældre, psykisk/ fysisk handicappet). Mange mangler hjælpe til legatsøgning f.eks. sindslidende og familier med særlige behov, så de kan komme på ture, ferier etc. Også søge om legater til nye legeområder, sportsfaciliteter. Dette kunne foregå på bibliotekerne, hvor frivillige kunne sidde i det offentlige rum og hjælpe. Eventuelt med bidrag fra fagprofessionelle. Videndeling i forhold til frivillighed Ældre og Sundhed samt Kultur og Fritid har erfaringer og kompetencer på frivillighedsområdet - disse skal spredes til øvrige områder, der så kan lade sig inspirere og høre om faldbruger samt få konkret viden i forhold til at komme i gang. 13/39

14 Frivillighed i livets faser At frivillighed tilrettelægges afhængig af hvor du er i livets faser. Det betyder at dem der vil hverve nye frivillige skal tage højde for hvor målgruppen er i sit liv. Småbørnsfamilier er mere til ad hoc aktiviteter f.eks. teaterfestival, enkeltstående arrangementer. konsulent skal bistå foreninger omkring ledelse og administration konsulentbistand f.eks bistå ved problemer med økonomi og formandskab, samt foreningsledelse Kommunal støtte til "Olde-koller" Selvhjulpne Frivillighedsportal Indkøb Portal hvor ønsker og behov kan indskrives. Dvs. Både de som har brug for hjælp og frivillige der tilbyder hjælp kan skrive ind. Og mødes. Portalen er kun formidler og organiserer ikke. Eksempler på indhold kan være: Bedsteforældreordning Vidner ved vielser Ekstrahjælp til aktiviteter Vågetjeneste Besøgsven/voksenven Hjælp til læring/lektier Bevilling af indkøb er en kommunal kerneopgave, men den kræver ikke nødvendigvis faglighed. Flere borgere føler sig fremmedgjort i forhold til at modtage varer langvejs fra (bestilt over nettet i stil med nemlig.com). Frivillige kunne tilbyde at handle ind for eller måske endda med borger i den lokale købmand/brugs. Frivillige kan bruges til praktiske opgaver fx Brug af frivillige til praktiske opgaver Råderet over kommunens grønne områder. - Renholdelse af offentlige arealer (veje, parker, torve mv.) - "Oprydning" på skoler og i institutioner Synliggør hvilke grønne områder, kommunen ejer, og inviter borgerne ind til at benytte dem - f.eks. reaktive arealer, bålpladser, græsplæner. Tilbyd grundejerforeninger at de kan adoptere nogle af disse områder og dermed afhjælpe vedligeholdelsen - udbred ejerskabet. Måske kunne frivillige hjælpe med at passe de grønne områder? Læg en app på hjemmesiden, som viser kommunens grønne områder, stier, seværdigheder etc. 14/39

15 Affaldsindsamling Fælles tidpunkter hvor alle skal yde. vi tænker at der kan laves en ordning, som man kan tilmelde sig, hvor man kan komme i daginstitutionen og lave aktiviteter, så som: at bage, spille, fortælle historier. frivillighed i daginstitutioner Central organisering ordningen kunne også indbefatte at forældrene kunne få afhentet deres børn. Denne ordning kunne være lavet som en bank de frivillige er meldt til og hvor forældrene selv tager kontakt til de pågældende frivillige. På tværs af fagområder Frivillige har ikke altid selv overblik over muligheder og kompetencer - vi kan måske tilbyde noget den frivillige ikke selv havde tænkt på Samle frivillige foreninger, lokaler, brande udadtil, koordinere indadtil, anerkendelse sammenlægning af mindre idrætsgrene, der er placeret strategisk rigtig i kommune. f.eks kampsport, billard moutainbike.spejder Idræts helhed Buddy-venner Sammenlægning kunne også være administrativ art. Buddy-venner handler om at skabe nye menneske til menneske relationer, til svage og udsatte børn og unge. Voksne til børn og unge. Relationer der knyttet til positive oplevelser f.eks. cafeture, tur i Hareskoven, i svømmehallen. Også middagsoplevelser hos "buddyfamilien". Synlighed af muligheder for frivilligt arbejde i Frederikssund. "Knap" på forsiden. tydelig liste, kort og præcis, over muligheder for frivilligt arbejde. en indgang, en person Frivilligknap på kommunens hjemmeside også info mail internt til ansatte 15/39

16 Understøtte samt kobling til viden/vidensdeling. Professionel tovholder for den frivillige indsats Frivillighedsbank F.eks. at yde konsulentbistand til frivilligforeningerne leveret af kommunen så samarbejdet kan overskues af begge parter. Info og kendskab til regler samt gøre det forståeligt. Ramme og afklaring af opgaver og ansvar ifh. Ansatte og frivillige. Forslag: To om at dele en af de tunge poster i foreningsbestyrelser. Vær OBS på 25 års reglen som kan begrænse klubbernes medlemstilgang. Det er vigtigt at den frivillige indsats gavner den som modtager den frivillige hjælp. Det skal en tovholder sikre. Banken skal være digital Frivillige skal kunne komme fra gaden og tilbyde sig i forhold til ressourcer, ideer og ønsker Også frivillige foreninger skal indgå i banken - et udvidet samarbejde Kommunen skal kunne komme med både ønsker og lade sig inspirere Der skal ske en systematisk rekruttering af frivillige blandt kommunens ansatte, både nuværende og tidligere Det kan også være lokaler eller rekvisittter Lokale frivillighedskoordinatorer til at understøtte/sikrejens øget grad af frivillighed Frivillig kørselsordning Investering i frivillighedskoordinatorer til at hjælpe med rammer ( økonomi, forsikring, lovgivning, snitflade til kommunale kerneopgave, ideer til organisering/projektstyring) Skal fungere lokalt med call-center/synlighed Psykiatri: borgere med angst, som er for gode til at få ledsager og ikke selv evner at komme af sted til behandling eller idrætstilbud. Biblioteket: kørsel af bøger mv. til børnehuse, der ikke selv har ressourcer til at komme ud af huset og besøge biblioteket/hente bøger etc. Familieområdet: hjælp til at få børn, der bor i yderområder, og hvor forældrene ikke selv har mulighed for kørsel, til at komme til idræt. Flygtningehjælp Frivillige til hjælp til integration, netværk, transport, etc Strukturering/organisering af det frivillige arbejde Frivillig transport Det frivillige arbejde skal struktureres/organiseres, så der bliver en fælles kommunal målsætning. Der kan skabes et eksperimentarium på tværs for at arbejde videre med det i mindre skala. Der skal skabes fællesskaber for de frivillige fx ud fra interesse. Alle borgere kan tilbyde et lift Facebook Kommunens hjemmeside app 16/39

17 Gør det nemt at være frivillig/forening Enkle tilskudsregler, mindre bureaukrati og bedre faciliteter. Organisering af frivillighed (portal) - Tænke i frivillige job og tilbyde dem - Plads til uorganiseret frivillighed - Grøn pleje - ren by - Giv et praj - Inddrage forældrekompetencer - Samarbejde på tværs - Frivillige mentorer - Økonomisk rådgivning Bedsteforældrekorps Til syge børn kontakt til endnu ældre, ensomme etc. hjælp til familier Forældre og bedsteforældre kan deltage i skolen eller institutionen og fortælle om deres arbejde, deres liv, deres interesser. Det kan give øget kendskab til arbejdsmarkedet, til Generationskendskab 2. Teknologi Edb-stue overtag vedligehold og pasning af grønne arealer Miljø og Frivillighed kultur, til historien. et par gange om ugen er der tilbud om at ældre kan få hjælp til at lave alt muligt der har med EDB at gøre. Teknologi Borger Kommunen gør et område klar, f.eks. et grønt område ved et boligområde - og boboerne overtager ansvaret for pasning og vedligehold Teknologi Borger Bruge frivillige i naturvedligehold. til oprydning i natur, strande og skove, understøttet af kommunen. Der skal også opsættes flere skraldespande. Teknologi Borger Ledsagerordninger Social, handicap, voksne, børn, ældre med videre Teknologi Borger Styring af energi og indeklima i kommunale bygninger Anvend teknologien til at sikre en effektiv drift. Teknologi Borger Frivillig app Tilkøb af ydelser hos dagrenovation App en skal koordinere de frivilliges arbejde, gør det let at blive frivillige og koordinere det frivillige arbejde. Frivillige skal kunne tilbyde sin assitance gennem appén. Appén kunne hjælpe til at skabe kontakt til både borgere med brug for hjælp og for at vise opgaverne for frivillige. Teknologi Borger F.eks mulighed for at få afhentet haveaffald Flere valgmuligheder Teknologi Borger 17/39

18 En digital form for føler, digitalt nødkaldsanlæg, som kan mærke hvornår borger er blevet dårlig. Skaber tryghed for borgeren. Sparer observationsbesøg. Den digitale føler Mobilt borgerservice Mere telemedicin, som sikrer at borgerne får korrekt medicin, og undgår sygdom og indlæggelser, samt dødsfald. Teknologi Borger Borgere, der ikke er digitale skal kunne få hjælp tæt på. Det ville være godt, hvis der var en bus, der kom rundt. Bussen skal besøge de mindre landsbyer og oplandet særligt på Hornsherred. Teknologi Borger Minde borgeren om at der mangler fx mælk i køleskabet. Strukturere hverdagen, gå i bad, husk at spise, husk medicin, husk at drikke vand. Dem digitale husker Hvem definerer behov for teknologiske hjælpemidler? Komfuret er tændt, sluk for kaffemaskinen. Teknologi Borger Er det borgerens behov? Prioriteringen mellem borgerens behov - er det selvhjulpne aktive borgere en løsning, er det borgere uden netværk kan løsningen være en anden. Er det sælgeren/producenten af de mange produkter der definerer hvilke teknologiske hjælpemidler der anskaffes og implementeres. Eller det strategiske overvejelser? Så også her skal vi prioritere og anvende sund fornuft. Teknologi Borger Digital tilstedeværelse på de rigtige platforme - f.esk facebook, instagram, Linkedin. Mere interaktiv dialog Mød borgerne på deres telefon. Skab brugerinteraktion. Teknologi Borger Sporing af bortkomne ældre Støtte ved ture og lign. i institutioner Anvende GPS teknologi GPS på Telebussen Mange etiske dilemmaer. Må ikke erstatte personale og personlig kontakt. Teknologi Borger Med en gps på telebussen, kan man gennemskue, hvor lang ventetid der Offentliggørelse af ruter fra dag til dag, så man kan køre sammen Teknologi Borger 18/39

19 Sikkerhed for borgerne og medarbejdere f.eks. inddrage så meget teknologi som muligt i plejeboliger o.lign Brug teknologi - eks. "intelligent gulv" på plejecentre og signal fra fyldte skraldespande Digitale testbrugere Bruge sensorer Intelligente "skraldespande" - der kan give signal om skraldespande er tomme eller fyldte Teknologi Borger Når hjemmesiden laves om er det væsentligt at de ældre borgere får mulighed for at teste de nye løsninger, så siden er brugervenlig. Teknologi Borger Bleer - målrette pleje af ældre, kan rigtigt brugt skabe mere værdighed. Kan bruges i arbejdstilrettelæggelsen Skraldespande tømmes når den er fyldt, vi undgår spildkørsel m.v. Mindsker miljøbelastning Teknologi Borger Digital reservation af lokaler Mulighed for at foreninger kan reservere lokaler direkte på nettet Teknologi Borger Et forum hvor man kan deltage i diskussioner interaktivt over tid og når man har tid. Man ville kunne deltage i et borgermøde som i dag men digitalt og ikke nødvendigt samtidig. Man kan lægge forskellige emner op. Politikere skal kunne deltage men er ikke forpligtet og måske skal politikerne også bare lytte. Et budget kan f.eks. lægges ud og så kan borgere kommenterer det. Digitalt borgerpanel Anvend det der tilgængeligt - som standard Det skal ikke fungerer som en form for facebook. Teknologi Borger Udtagelsen bliver der hvor man aktivt tager stilling til at det ikke skal anvendes. F.eks. at der installeres rakettoiletter som standard når vi bygger plejeboliger. Teknologi Borger Katalog over de teknologiske muligheder til at gøre en mere selvhjulpen For at give borgeren mulighed for at se på de muligheder kommunen har af tilbud til at gøre en selvhjulpen. Teknologi Borger Bedre intelligent trafikregulering ved krydset ved Færgegården Bedre intelligent trafikregulering ved krydset ved Færgegården Teknologi Borger 19/39

20 Forebyggelseshjemmeside drevet af frivillige PÅ hjemmesiden er der ideer til at forebygge sygdomme og forbedre sundheden hos kommunens borgere. Det kan fx være om mad eller bevægelse. Der skal ligge ideer, i form af tekst, videoer og foredrag. der skan være links til andre hjemmesider. Lægerne og kommunens ansatte skal henvise hertil. Teknologi Borger Digitalisering af flere kommunale opgaver, med henblik på at reducere den administrative opgave. Sammenhæng mellem IT systemer i kommunerne, så borger ikke skal oplyse flere steder, ligesom de fagområder har overblik over borgerens samlede sag. Digitalisering af flere kommunale opgaver, og samtænke systemer Digitale møder It på skoleområdet Det skal være med respekt for regler om personfølsomme oplysninger. Teknologi Borger Mindske fysisk fremmøde f.eks. i jobcenter og borgerservice Digitale konsultationer i skole og institution Teknologi Borger fælles indkøb computere til alle elever Opdaterede og hurtige computere, så det meste af timen ikke bruges til at åbne. Smartboards skal fungere. Teknologi skal ikke kun indkøbes men også implementeres. Teknologi Borger Eksempler med fx etablering af skat og udbetaling Danmark, altså de store centraliseringer (drøftelsen gik også på de mindre mellem kommunalesamarbejder), gør at meningen med det kommunale styre forsvinder - for nærheden og kendskabet til de lokale forhold forsvinder. Muligheden for selvstændige/individuelle løsninger forsvinder/begrænses. Brug af teknologi kan øge ensomme borgeres ensomhed - så før brug af velfærdsteknologi skal man tænke over borgerens samlede livssituation. Teknologien må ikke tage overhånd! Ved brug af rette hjælpemidler, mindskes borgerens afhængighed. Man kan selv bestemme tidspunktet man tager støttestrømper på, og er ikke afhængig af en medarbejder kommer i ens hjem. Teknologi Borger Mobil og bredbåndsdækning Der skal som udgangspunkt for en fornuftig og god anvendelse ny teknologi er det en forudsætning at kommunen er med til at sikre gode og hurtigt forbindelse. Teknologi Borger 20/39

21 Motionsredskaber i det offentlige rum Brug SMS varslinger aktive på alle områder det skal lokalt opstilles udendørs motionsredskaber så borgere har let adgang hertil i nærmiljøerne Teknologi Borger Erindre om aftaler Hjælp til miljørigtig adfærd - husk at slukke cirkulationspumpen Teknologi Borger Bedre mobildækning Bedre mobildækning i hele kommunen Teknologi Borger Fremtidig teknologi - solceller og jordvarme se ovenfor Teknologi Borger Automatiske græsslåmaskiner, hvor borgerne kan låne redskaber, som kan aflaste havearbejde m.v. Hjælpemiddelcentral for praktiske hjælpemidler, som borgerne kan anvende fx i forbindelse med havearbejde. Besked på sms/mails omkring forsyning, stormvarsel m.v. Brandalarm til ældre Liste med hjælpemidler Teknologi i undervisningen Kan også være fejemaskiner, køkkenredskaber - hvis borger ikke har så mange fingerkræfter. Teknologi Borger Sms/mails besked til ejerne hvis der er strømnedbrud, risiko for oversvømmelse, voldsom storm etc. Teknologi Borger Kan kombineres med frivilligt arbejde, hvor borgere får et brandkursus og kan hjælpe naboer Teknologi Borger Link til firmaer, hvis folk er syge eller har brug for hjælp, hvor man kan finde en oversigt over hjælpemidler, instruktionsvideoer Teknologi Borger Fælles IT baserede undervisnings introduktioner både som støtte til lærer og vikarer. Opgradere alle læreres teknologi kompetencer. Idedatabaser til lærerne Teknologi Borger Borger kan få en tablet til låns. Den skal bruges til: bruges til visuel kontakt med andre. man kan vise personen i den anden via kamera, hvad ens problem evt er. kan bruges til rådgivning Tablet til borger der har brug for hjælp En digital hjælper borgeren kan få hjælp/rådgivning, når der er brug for det Teknologi Borger intelligent belysning, gader og kommunale bygninger. lys der er der når der er brug for det. Lys når der er brug for det. Teknologi Borger 21/39

22 Hjælp til ordblinde og andre børn med specielle behov Skolechefen skal sørge for at gode digitale hjælpemidler/programmer bliver brugt til ordblinde. Teknologi Borger Flere fornuftige selvbetjeningsløsninger Flere løsninger i stil f.eks. indberetning af rotter, opskrivning af børn i institution Teknologi Borger Intelligent trafikstyring Flere apps berøringsfri sæbebeholdere, tørrepapir og vandhaner Solceller, jordvarme og LED lys Brug af talegenkendelse Udvikling af sms-tjenester (som politiets) Sikre driftsikkert trådløst netværk overalt i kommunens distrikter. Bruge alle data til at styre trafikken i Frederikssund. Ved hjælp af tavler, sensorer med videre, kan tavler lede trafikken rundt ved belastning i byen Teknologi Borger Apps til kommunens hjemmeside. sundhedsapps trafikregulering (cykelapps til grønt lys) Teknologi Borger Alle de steder det er muligt skal der opsættes berøringsfri sæbebeholdere, tørrepapir og vandhaner Teknologi Borger det skal gøres muligt flere steder at kunne installere jordvarme, solceller og LED lys. Transientbeskyttelse. Teknologi Borger På de områder, hvor der er notatpligt og skal laves dokumentation vil der være meget tid at spare ved at indføre talegenkendelse, så medarbejderen kan indtale sin notater i stedet for at taste dem ind. Dette vil i nogen grad også kunne kompensere for medarbejdernes evt. manglende IT-kompetencer. teknologi Med Politiets tjeneste inddrager effektivt og lynhurtigt relevante parter. Det kan nok bruges mere. teknologi Med Forslag : registrering af ineffektiv tid i forhold til nedetid på kommunens it-systemer og programmer teknologi Med Fx husk tandbørstning eller piller eller væske eller aktiv jobsøgning eller... Giver større medansvar og selvstændighed Apps som reminder Forebyggende teknologi Med Tablets, iphone, ipads osv. til alle medarbejdere og evt. frivillige. Dette vil nemme kommunikationen mellem medarbejdere, frivillige og borgere. Tablets, mobiltelefoner mm. Øjeblikkelig sagsbehandling. teknologi Med 22/39

23 Digital platform hvor frivillige kan mødes Kommunen kan have en platform, hvor frivillige kan mødes for at finde andre, der gerne vil arbejde frivilligt med egne ideer. Her kan ansatte også efterlyse frivillige og fortælle om hvordan kommunen kan bakke op om deres indsats. teknologi Med På de områder, hvor borgere får en tid, de skal komme på, opleves det desværre ofte, at borgerne udebliver fra aftalen. Indførelse af automatisk påmindelse/smsservice Robotstøvsugere på alle store områder Sæbeautomater som alarmere hvis man ikke vasker hænder ( forebygge infektioner) Berøringsfri vandhaner IKT-platform til kommunikation Medicindoseringhjul En påmindelsesfunktion via mail og SMS vil kunne nedbringe den del af frafaldet, der skyldes forglemmelse. teknologi Med Robotstøvsugere på plejecentrene - både på gangene og i lejlighederne Robotstøvsugere på andre store områder fx skoler, idrætshaller mv. teknologi Med Nye undersøgelser har vist at mange glemmer at vaske hænder efter toiletbesøg, giver øget sygdom hos børn, borgere, personale med mere. teknologi Med Sagsspecifikt fælleskommunikationsforum som kan skabe sammenhæng, fælles forståelse, overblik i den enkelte sag - knyttet til SBSYS. Kommunikationstråden bliver let at journaliser, det er tidsbesparende. (mailtråden skal dræbes) Systemet skal være sikret iht. personfølsomme oplysninger. teknologi Med Brug af medicindoseringshjul. Besparelse af personale - kørsel - tid. Øget patientsikkerhed. teknologi Med Vi har allerede en stort udvalg af teknologier til rådighed, men det er vores overbevisning, at de ikke udnyttes optimalt. Derfor er der nogle lavthængende frugter at høste på dette område ved fx: Bedre udnyttelse af eksisterende teknologi - Opkvalificering af medarbejdernes IT-kompetencer ved kombination af forskellige undervisningsmetoder fx egentlige kurser, E-learning, små workshops mv. - Gennemgang af systemerne i hvert fagområde for at afdække om systemerne bruges optimalt. teknologi Med Interaktiv Elektronisk sundhedsregistrering Tilbud til borger om elektronisk registrering, af deres trivsel og sundhed, som guide til individuelle handleplaner, for at øge sundhed og trivsel hos borger. teknologi Med 23/39

24 Bedre mobil- og internetdækning Brug af Skype i hjemmet Mange af vores smarte løsninger er afhængige af, at dækningen er i orden. Et hul i mobildækningen kan koste en hjemmesygeplejeske lang tid, hvis han/hun f.eks. skal starte forfra i en telefonkø til et ambulatorium. Børn og forældre der skal arbejde med nettjenester i skolen er afhængige af det. God internetdækning kan også tiltrække virksomheder og give bedre muligheder for dem, der allerede bor i kommunen. teknologi Med Kontakt mellem borger og fagpersonale. Besparelse kørsel - tid. Evt. spare indlæggelser - tryghed for borgere. teknologi Med Hvis fag-og journaliserings systemer kan snakke sammen, kunne fagpersoner få frigivet tid til kerneopgaven. Smidigere kommunikation mellem fagpersoner/borger. På samme måde, kunne vi benytte Skype-videokonferencer mm. til div. mødeaktivitet på tværs af fysiske lokaliteter(hvor det er muligt)dette medfører også en meget hurtigere sagsbehandling:-) teknologi Med Mange med arbejdere har en travl hverdag og har ikke tid til at holde sig opdateret omkring relevant information fra nærmeste ledelse eller anden vigtig information, der kræver at man logger sig på et system. Mange medarbejdere bruger slet ikke PC i deres daglige arbejde. Decentrale infoskærme til medarbejdere Kreativ anvendelse af IT Sanse gulve i plejeboliger og evt. hjem Web-cam til evt. overvågning af plejekrævende borgere i stedet for fast vagt. Infoskærme opsat steder, hvor medarbejderne færdes ofte, vil på en hurtig og nem måde kunne give vigtig information, uden at medarbejderen skal afbryde sit arbejde for at holde sig opdateret. teknologi Med F.eks: - brug af facetime til kommunikation. - Be my eyes. - Gi et praj. teknologi Med Gulve som kan alamere i forbindelse med uventet aktivitet ( faldforebyggelse) Web-cam (øget privatliv og følelse af mestringsevne i hverdagen for borgerne) teknologi Med 24/39

25 Digital visuel kontakt kan udnyttes i langt højere grad for at spare kørsel og hjemmebesøg fx: Digital visuel kontakt Elektroniske hjælpemidler. - Simpel løsning til visuel kontakt med svage borgere - Videokonferencer/digitale møder internt i organisationen - Fjernundervisning af skoleelever for at udnytte lærerressourcer bedst muligt teknologi Med F.eks japanske toiletter til ældre og handicappet - bevare værdigheden ved selv at kunne klare toiletbesøg. teknologi Med hvem er ekspert? hvem har overblikket? hvem hjælper med indkøb af ny teknologi Hjælp! til teknologi feks en infoskærm, er det den mest moderne og "fremtidssikrede", og passer til kommunens it teknologi Med Træne ældre i at benytte IT Stille personale/frivillige til rådighed. teknologi Med Borgerne kan få adgang til de kommunale lokaler ved at logge ind med deres sygesikringskort eller via en app, i stedet for at bruge nøgler. Digital ind-logning i stedet for nøgler Samme system i hele kommunen. Biblioteket har systemet. teknologi Med Simplificering af rapportering Eksempelvis elevplaner, underretning, uddannelsesplaner teknologi Med Alle administrationsbygningerne får støvsugerrobotter som bruges dagligt så rengøringen forbedres. støvsugerrobotter på kontorerne Elektroniske forløbstavler Fuld netværksdækning i HELE kommune Arbejdsmiljøet (luften) forbedres, hvilket i sidste ende giver et væsentlig bedre indeklima og potentielt fald i sygefravær, allergi, indelukkethed mv.. teknologi Med Digital tavler, der viser hvor en borger er i et forløb, f.eks. genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Skal bruges af de forskellige medarbejdere, der har kontakt med borgeren i forløbet. Skal bidraget til mere effektive arbejdsgange, bedre koordineret samarbejde og ikke mindst, en bedre oplevelse for borgeren. Anvendes allerede i dag på f.eks. Holbæk Sygehus. teknologi Med Forudsætning for at kunne anvende it i eget hjem. Ex. dokumentere borger i eget hjem/både personale og borger - bekræfte jobsøgning. Mange nye it-understøttende redskaber kræver netværksdækning. teknologi Med 25/39

26 Synkroniseret LEAN skolebørn og voksne hjælper hinanden m IT Øget brug af hjemmearbejde Ens digitale systemer - ÅBEN ADGANG TIL DET MAN MÅ SE Når opgaver kommer til funktionspostkasse, så tager en medarbejder opgaven og opgaven forsvinder fra listen, når løst. Der kan ses hvilken medarbejder, der har taget opgaven teknologi Med Ideen er at hjælpen organiseres, børn hjælper hinanden, ældre og ældre hjælper børn, ex. sætte apps op til ældre, og vedligeholde teknologi Med Hvis flere arbejder hjemme kan der spares på administrative arbejdspladser og/eller blive lokaler til møder (som vi mangler). Det kan også spare transporttid og -penge for medarbejderne samt CO2. Det skal naturligvis systematiseres, så der er klare aftaler om arbejdstid og -funktioner (f.eks. telefonpasning). Det kan også medføre øget effektivitet ved færre forstyrrelser. teknologi Med Ens digitale systermer blandt medarbejdere. Vil effektivisere samarbejdet mellem kommunens medarbejdere og borgerne - tværfaglig effektivisering. teknologi Med Indførelsen af teknologi skal organiseres og struktureres. Der skal tages stilling til, hvordan vi kommer videre med fokus på bl.a.: - Hvilke løsninger kan gøre borgerne selvhjulpne? - Hvilke løsninger kan forbedre arbejdsmiljøet? Borgerne skal inddrages i udviklingen af ideer og aftestning af løsninger ved oprettelse af fx teknologilaboratorier på skoler. Man kan bruge en stor del af konceptet fra Innoelevprojektet. Struktur på teknologiindførelsen smartere medicinregistrering Der skal være et sted, hvor borgerne kan henvende sig med gode ideer. teknologi Med al medicin er pakket fra apoteket med en stregkode, så medicinen kan registreres hos borgeren og der således ikke skal registreres efterfølgende ved en computer. det vil spare tid og undgå utilsigtede hændelser. teknologi Med Samkørsel af data systemerne taler sammen og evt. genbruge oplysningerne. teknologi Med Netværksforbindelse. Stabilt fungerende netværk essentielt for effektive arbejdsgange Centralt/ decentralt. Højhastighedsforbindelse/mobilnetværk. It kommunikation med borgerne kræver venlige og funktionelle brugerflader. teknologi Med 26/39

27 Tale-teknologi Indføre mulighed for dokumentation i ældreplejen, ved at hjælperen har mulighed for at indtale sine observationer og PC laver tale til skrift teknologi Med Solenergi Kommunen bør anvende mere solenergi teknologi Med For at sikre øget borgerinddragelse i "sagerne" vil det være en fordel at skrive ned når man er hos borgerne, så de får indflydelse på hvad der bliver skrevet ned omkring deres vilkår. Tablets ville højne medarbejdernes digitale færdigheder. Ipads/tablets til alle medarbejdere Grundlæggende IT skal fungere Huske-system Toilet Hygiejne Besparelse på papir over sigt. teknologi Med Forudsætning for en god opgaveløsning. Bedre ressourceudnyttelse - besparelse. teknologi Med System, der kan huske for medarbejderen, f.eks. huske medarbejderen på at der skal gives medicin på et bestemt tidspunkt. skal også kunne registrere at medicinen er blevet givet og alarmere andre, hvis det ikke er sket inden for det givne tidsrum. teknologi Med Moderne automiske toiletter / ikke røre/ alle steder giver færre sygedage og infektioner automatiske løsninger berøringsfri blandingsbatterier, døråbnere, sæbedispensere teknologi Med Touch screen til beboere og personale Afkrydsningskema, aktivitetskalendre, madplaner, billeder m.m. teknologi Med formålet er at ble-brugere undgår at blive tjekket/skiftet unødigt, hvilket må medfører bedre livskvalitet (undgår at blive liftet op, bedre søvn) Ved en sensor forebygges/undgås tryksår, urinvejsinfektioner Frigørelse af medarbejderne fra opgaverne, vil nedsætte sygefraværet og øge trivslen (arbejdsmiljøet). sensorer til bleer Det skal sikres at alle medarbejdere forstår fordelene og samtidig kompetence udvikles til andre opga.ver teknologi Med 27/39

28 SMS påmindelse/nemsms SMS påmindelse ved aftaler i kommunen dagen før teknologi Med Psykiatrien - arbejdssikkerhedsmæssigt at man ikke kan komme i kontakt med andre, hvis man er hos en borger der ikke har netforbindelse. Netforbindelse i hele kommunen Generelt er det et problem hvis man ikke kan komme i kontakt med borgerne og borgerne ikke kan komme i kontakt med os. teknologi Med 1. Elektronisk rekruteringssystem 2. IT-platform - Wifi - Touch tavler - Fælles kommunikation - Tablet pc til alle ansatte - Video konference - Vidensdeling/synliggørelse - Virtuel støtte 3. Borgerinddragelse/journalisering - Tale genkendelse - Tablet pc til alle - Virtuel sekretær Teknologi personlig id registrering via finger aftryk 4. GPS - ikke overvågning, men en hjælp teknologi Med Alle borgere i DK registreres i et centralt register via fingeraftryk. Alle personoplysninger ligger registreret i dette register. Borgerne har ydereligere mulighede for selv at tilføje registrering af oplysninger til brug ved daglige gøremål både i den private samt offentlige sektor. Hvor det giver mening og der gives samtykke fra borgeren skal der kunne hentes oplysninger organisationer imellem. teknologi Med Printbrik Brik eller kode til printer, således at persons udskrift udskrives, når aktiveres teknologi Med Brugervenlige systemer og brugervenligt sprog Rengøringspakke På fx Borger.dk - mange borger og især de unge forstår ikke systemet og der bliver brugt RIGTIG meget tid på at sidde og oversætte og sætte borgerne ind i hvad det betyder (fx i psykiatrien) teknologi Med pakken skal indeholde moderne microfiber mobbe, klude mv. og tilbydes når ældre får afslag på rengøringshjælp. (det opleves at de ældre har ringe eller meget dårlige redskaber selv) teknologi Med 28/39

29 https://www.youtube.com/watch?v=omefkprmkug videreudvikling af cykelhjelm med airbag- se ovennævnte link fra youtube Den kan afhjælpe ældre så de ikke brækker hoften. hofteairbag teknologi Med 3. Bæredygtige tilbud Skabe overblik over kommunens bygninger så de udnyttes bedst muligt. Koordinere kommunens bygninger bedst muligt - Bevare kulturtilbud i nærområderne - spare borgernes benzinforbrug Kommunale bygninger, der ikke benyttes procent, skal kommunen skille sig af med(sælge eller alternativt rive ned) space Borger Der skal fremadrettet være kulturtilbud i yderområderne, så borgerne har mulighederne for at komme frem og tilbage. Der skal generelt være en nærhed til borgernes hjem space Borger Sammenlægning af skoler Sammenlægning af 3 skoler i Slangerup til en stor skole i Slangerup. space Borger Pas på Regnearket Skal balancere hensynet til alle dele af kommunen. Skal tage alle udgifter med også nedrivning med videre space Borger Bibliotekerne er åben for at borgerne ved hjælp af sygesikringskort kan anvende bibliotekets faciliteter hele døgnet uden der er personale tilstede. Foreslås, at ordningen udvides til at omfatte flere kommunale bygninger. Fx haller, museer, skoler mv. Åben tilgængelighed af kommunale faciliteter Borgergruppe - sund Frederikssund Der skal sikres faciliteter / systemer som understøtter borgernes brug af lokalerne space Borger gruppen skal arbejde for at fremme sund livsstil. Med det formål at få færre sygedage, færre sygehusindlæggelser og mindre medicin forbrug og gladere borgere. Det være et bærdygtigt initiativ på længere sigt space Borger 29/39

30 Frederikssund Svømmehal er i dårlig stand og skal renoveres. Svømmehaller Nedlæg Frederikssund svømmehal, og udbyg svømmehal i Slangerup, som er i god stand. space Borger Centertænkning i byerne Tænk alle funktioner sammen i samme område. Bruge erfaringerne fra Slangerup. Kunne udvides med Bibliotek, ældrecenter, med videre. space Borger Forberedelses plads hjemme til lærerne Ville frigøre plads og give muligheder på skolerne space Borger Samle alle kommunale medarbejdere på et rådhus / nyt rådhus. Et rådhus Der vil være bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne og borgerne kan opleve sammenhængende sagsbehandling. space Borger Lav en ny helhedsplan med involvering af sejlerne, fritidsbrugerne, foreningerne etc. En ny helhedsplan der skaber aktivitet, nye brugere, Hundested havn er et godt eksempel. Havnen fortjener at bliver mere end "Føtexhavnen" i sejlerkredse. Udnyt den eksisterende lokalplan - få igangsat byggeri/aktivitet ude på operapladsen. Genopliv livet i havnen - der må godt lugte lidt af fisk! Ombygge nuværende bygninger Drop havnebad - pga fejlagtig placering - sikkerhed for svømmere og sejlere. I modsætning til i København er der ingen afstand til eksisterende strande. Omdøb det til badeanstalt og placer det hvor den gamle lå (udfor roklubben). space Borger Høje bygninger kan få etableret en hems i lokalerne, så der kan placeres flere medarbejdere. Lokaler kan ombygges til udslusningsboliger/ungdomsboliger. det kan være steder hvor der er forpligtelser for de beboer, fx at de skal gøre rent. space Borger Flyverarbejdspladser i den kommunale administration Vil medføre at der skal anvendes færre m2. space Borger Centralisering af tilbud - med måde Der er en væsentlig funktion i at understøtte lokalsamfundene, i hvert fald de større bysamfund. space Borger 30/39

31 lav mobil klinik der rykker ud til skolerne. Vi minimerer transport. frigør mange kvadratmeter. Den mobile tandlægeklinik Så laves der en central special klinik space Borger Målgruppen skal afgrænses for at det ikke er konkurrenceforvridende. Alternativt kunne en privat udbyder tilbydes en lejekontrakt, og så tilbyde træning i lokalerne efter kl. 15. Åben træningscentret på Nordhøj efter kl. 15 Krav om bygningsfællesskaber Det skal være selvtræning, det er vigtigt at fortsætte motivation hos borgere, der kan fortsætte selvtræningen efter et træningsforløb. space Borger Der skal udarbejdes retningslinjer for brug af bygninger. Bygningerne skal indrettes så de kan benyttes af flere forskellige grupper. Der skal stilles krav om at foreninger skal dele deres bygninger. Hvis f.eks. tildelte haltider reelt ikke benyttes, fjernes tildelingen space Borger Skole og daginstitutioner mm ville kunne bruges til dette formål. Der skal ikke kun være adgang for etablerede foreninger men skal også kunne bruges af interessefællesskaber. Udendørsarealer skal også kunne bruges. Der skal være plads til børn og unge. Medborgerhus med multifunktioner Sidegevinsten udover effektivisering, ville være et stærkt lokalt netværk. space Borger Organisationsmodellen Lav flad struktur. Læg kompetence ud. space Borger 31/39

32 Digital mulighed (Skype eller lignende) for at få kontakt mellem borger og kommunal medarbejder i yderområderne. Mulighed for ansigt til ansigt betjening - som digital løsning. Opsætte digitale muligheder borgerne kan anvende på skoler, plejecentre, biblioteker, daginstitutioner, hvor borgerne let kan komme i kontakt med en kommunal medarbejder. Bedre borgerservice i lokalområderne Videokonferencer til rådighed for borgerne Bygninger Inddrag borgere som ikke har så let i at betjene digitale løsninger i udviklingen af den tekniske løsning. space Borger Gør det muligt at benytte videofaciliteter til kommunale kontakter, f.eks. ved at stille det til rådighed i eksisterende kommunale bygninger space Borger Intelligente bygninger f.eks hvor lyset tændes og slukkes Intelligente nøglesystemer Fleksibelt og mobilt inventar Multifunktionelle rum Samarbejde mellem brugerne, så der tages hensyn til hinandens kultur space Borger Bynært, energieffektivt nyt Rådhus Færrest mulige kvadratmeter - energivenligt space Borger Udnyt lokalerne til flere Vil skabe behov for færre m2. space Borger Forny Klubstruktur Der er brug for at gentænke klubstruktur. Mange klubber er nedslidte og kan tænkes sammen med mange andre funktioner. space Borger Godt arbejdsmiljø Det betaler sig at investere i en god offentlig arbejdsplads i Frederikssund- også bæredygtighed. space Borger Mobile enheder f.eks. klinikker, bibliotekter i busser space Borger Geografisk fordeling Det er vigtigt at der også placeres kommunale bygninger og funktioner udenfor Frederikssund By velvidende at befolkningstallet er størst i Fr.sund By. space Borger Byg et nyt samlet Rådhus Saml administrationen et sted. - stort potentiale. space Borger 32/39

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele?

Udvikling af den kommunale velfærd. Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Udvikling af den kommunale velfærd Hvad er det vigtigste at værne om, hvis vi ikke har råd til det hele? Faxe Kommunes borgerdialog August 2011 Udvikling af den kommunale velfærd - Borgerdialog i Faxe

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

De fem borgertopmøder

De fem borgertopmøder Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer De fem borgertopmøder Slutrapport borgertop-slutrapport forside.indd 1 30-03-2011 07:25:50 SLUTRAPPORT De 5 borgertopmøder Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN

NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN HVAD BETYDER DET FOR ARBEJDSFORHOLD, FAGLIGHED, KVALITET OG ETIK? FIRE SCENARIER TIL ET PROJEKT I TEKNO- LOGIRÅDET Forfattere: Jakob Erle og Marie Louise Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014

Oversigt over forslag i Borgersporet Haderslev Kommune 2014 Alle forslag ligger i mappestrukturen på google-drev: https://drive.google.com/folderview?id=0b9x8awicwoqer25uam1czfpwaxc&usp=drive_web Du behøver ikke være logget ind for at se eller kommentere på de

Læs mere

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE

EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE EVALUERING AF ET DIGITALT OG KOGNI- TIVT AKTIVITETSTILBUD TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2012 1 1. Indledning... 3 1.1. Aktivitetscentre og Hjernelounges... 3 1.2. Koncept for Hjerneloungen...

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg

Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg Indholdsfortegnelse: Spareforslag: Blandede og udenfor kategori 3 E-mails /brev...11 Spareforslag: Børn- og skoleudvalg 15 Skoleområdet... 15 Unge... 18 Småbørn daginstitutionsområdet... 22 E-mails/breve...24

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015

Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 Ideer fra borgermødet i Region Sjælland d. 28. februar 2015 KOMMUNIKATION Tema 1: Overblik over hvad der sker Titel på ide/ønske Hvad går ideen ud på Hvorfor er det vigtigt at gennemføre ideen - hvilket

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere