Debatpulje. FO-Aarhus.dk. - at gøre væsentlige emner til samtalestof. Om FO-Aarhus. Hjemløs. Grønne Guider. Opgang2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatpulje. FO-Aarhus.dk. - at gøre væsentlige emner til samtalestof. Om FO-Aarhus. Hjemløs. Grønne Guider. Opgang2"

Transkript

1 Debatpulje Om FO-Aarhus 2012 Grønne Guider Opgang2 Hjemløs By i By Care about you Seniorer uden grænser Aarhus Revyen Vild Med Ord Varmestuestrikkerne Verdensbilleder Musikcontainere til Afrika Århus Håndbold Studenterhus Århus Læseforeningen Aarhus Festuge - at gøre væsentlige emner til samtalestof FO-Aarhus.dk Fordi netværk handler om mennesker

2 Indledning Torben Dreier Folkeoplysning Hvis man skulle give en definition af folkeoplysning, kommer man nok nærmest ved at gå til opfinderen selv, Grundtvig. Kernen i hans folkeoplysningsbegreb er dialogen, samtalen, der kan føre til handling. Derfor bør undervisningen - tage udgangspunkt i virkeligheden - have overførselsværdi til dagligdage - være frivillig - tage udgangspunkt i et positivt menneskesyn - frigøre/frisætte det enkelte menneskes handlemuligheder Alle disse elementer bør indgå i et hvilket som helst projekt/event/undervisning i al folkeoplysningen. Demokratisk deltagelse FO-Aarhus siger det samme i dag, men med lidt færre ord: At gøre væsentlige emner til samtalestof mellem almindelige mennesker og er enige med Grundtvig, der udtalte, at i skolestuen skulle alle kunne være med, og gennem værgeløse samtaler skulle man hjælpe hinanden med at lempe sig gennem livet. Folkoplysningen har en forpligtelse over for demokratiet, den skal være nyttig, have kulturel identitet, have rum til samtale, respektere andres mening, have værdier osv. Undervisning er mødet mellem mennesker med forskellige intentioner, som bøjes eller ikke bøjes mod hinanden. Denne kontinuerlige proces er demokratiet i funktion. Det betyder ikke voldsomt meget om deltagerne ved, at der er 179 medlemmer af Folketinget, men det er vigtigt, at de forstår den demokratiske ånd. Det er mere tilgangen og fordøjelsen af det lærte, der fokuseres på. Debatpulje Folkeoplysningslovens debatpulje indeholder alle ovennævnte elementer og FO-Aarhus forsøger at sætte dem ind i en levende, aktuel og moderne sammenhæng - lige der, hvor borgerne netop nu befinder sig i deres liv og samfund - via de metoder, former og typer af aktiviteter, der fanger nutidens mennesker, trends og debatter. Læs mere om de helt konkrete arrangementer på området i 2012 på de følgende sider. Større projekter Miljøvejleder Miljømedarbejder (Grøn Guide) Den oprindelige Grøn Guide-ordning er nedlagt, men efter aftale med Aarhus Kommune havde tidl. Grøn Guide, nu miljøvejleder Sussie Pagh arbejdsadresse hos FO-Aarhus i første halvår af Nature Explorer Nature Explorer er et projekt som skal få unge ud og prøve kræfter med naturen. Teenagere har en tendens til at sidde i et lummert, mørkelagt værelse tilsyneladende mentalt helt forsvundet ind i en skærm. De får ikke frisk luft, får ikke brugt deres krop og de oplever ikke verden udenfor. Men hvad nu, hvis vi ikke beder dem om at slukke computeren, smartphonen eller ipaden, men tværtimod beder dem om at bruge disse medier i naturen - vil det så give unge lyst til at komme ud og få flere oplevelser? Og hvis man så oven i købet beder nogle erfarne frilufts- og vildmarksfolk om at engagere de unge, så opstår måske chancen for at en ny målgruppe af unge vil få øjnene op for naturens muligheder. Idémanden bag projektet, Morten Hilmer, er tidligere Sirius-soldat og i dag naturfotograf. En stor del af det forberedende arbejde er foregået i UNO-Friluftcenter, Børn og Unge, Aarhus kommune, Danmarks Naturfredningsforening og FO-Aarhus er gået med ind i projektet sammen med firmaet Hilmer & Koch Naturfotografi. På Nature Explorer Campen i juni 2013 år skal de unge Rapport vedr. Folkeoplysningslovens debatpulje 2012 Udgivet af FO-Aarhus Frederiksgade 78C 8000 Århus C Tlf udg. 1. opl Redaktion: Torben Dreier, skoleleder, ansv. Inge Madsen, chefsekretær Lay-out og tryk: Børge Møllers Grafiske Hus, Aarhus Oplag: 500 stk. ISBN: EAN Frit Oplysningsforbund (FO) blev på landsplan grundlagt i 1952 af medlemmer af Det radikale Venstre. Oplysningsforbundets formål er at udbrede debatskabende samfundsoplysning. Pr. 1. januar 2004 fusionerede Frit Oplysningsforbund på landsplan med Dansk Husflid og har hermed ændret navn til oplysningsforbundet NETOP. I Aarhus hedder vi nu FO-Aarhus.

3 Miljøvejleder prøve kræfter med aktiviteter som fx træklatring, mountainbike, fiskeri, tømmerflådebygning, fuglebestemmelse, naturfotografering og indsamling og tilberedning af mad fra naturens spisekammer. De unge skal benytte GPS og bruge deres iphones, Smartphones eller ipads til at gengive de oplevelser, de får på campen, så de kan viderefortælles i e-magasinet Nature-Explorer-Magazine eller deles med vennerne på e-forum. På Campen og Via Forum og e-magasinet NEM, vil de unge blive inspireret af professionelle fotografer, eventyrere, biologer, friluftsfolk og andre entusiaster, som kan fungere både som undervisere og forbilleder. Forhåbentligt vil projektet fastholde de unges opmærksomhed og interesse for naturen, så projektet ikke blot bliver en hyggelig dag i skoven, men resulterer i, at en masse unge mennesker både får ny viden og ikke mindst en ny, spændende og vedvarende interesse. Nature Explorer bliver debatskabende, da arrangementet vil diskutere med de unge hvordan man passer på naturen, samtidig med at man gør brug af den. Projektet er desuden støttet af Naturstyrelsens Grønne Partnerskabspulje og Friluftsrådet. Mågeprojekt Sussie Pagh har lavet en mågeundersøgelse for Aarhus kommune Teknik og Miljø, der hver sommer modtager en del henvendelser om de støjgener, mågerne giver. Mågebestanden blev optalt i ynglesæsonnen og en rapport med adresser på ynglende måger blev afleveret til kommunen 1. august. UNO-Friluftcenter Der blev for UNO-Friluftcenter lavet en Spiselige vilde planter -rygsæk, som indeholder opskrifter, indkøbslister og remedier til at tage en skoleklasse med ud i naturen og samle vilde planter og lave mad udendørs. Desuden er der lavet en folder om Rågerne i Risskov og Risskovs orkideer og endvidere lavet en rute med trægeocaching. Forskellige arter af store løv- og nåletræer blev geokodede og der blev lavet opgaveark om træerne. Denne gps-metode skulle gerne få de unge til at synes, det er sjovt at lære træerne at kende. Miljøvejleder Sussie Pagh har desuden skrevet tekster til Natursamarbejdets hjemmeside og lavet oplæg til en helt ny opsætning. Herudover har hun skrevet diverse artikler, f.eks. i FO-Aarhus blad Nicolai. Skovhulæble fra Risskov Læseforeningen EGV-projektet Læseforeningen gennemførte i samarbejde med EGVfonden et projekt om læsegrupper for udsatte ældre. Der var på forhånd defineret 4 målgrupper: Ældre, der led af depression, isolerede og ensomme ældre, ældre med flygtninge-indvandrer baggrund og ældre med demens. Grupperne havde alle deres særegne karakteristika og i udbytte en spændvidde fra smil og suk til erindringer og refleksioner over, hvad det egentligt er, vi gør, når vi deler det at læse. Erfaringerne har også været hårde til tider. I en læsegruppe for en gruppe af kvinder, der alle levede med depressioner, var medicin stort set det eneste behandlingstilbud. Dette er det eneste, jeg har set henvendt til min målgruppe, fortalte en af kvinderne, og en anden sagde: Dette er det eneste jeg kan gå til. Her er der ingen krav eller forventninger, her kan jeg være med, sådan som jeg nu har det. En tredje sagde: Sygdommen har gjort, jeg ikke kan læse mere, jeg kan ikke holde fokus og koncentrere mig, men i læsegruppen kan jeg godt. Det er den slags, som viser, at Læseforeningen gør en forskel. Hele projektet blev fulgt af en antropolog fra DPU, ansat af EGV-fonden og udgives snart i en forskningsrapport. Festivaller Læseforeningen deltog igen i 2012 i Vild Med Ord- Festivalen og deltog desuden med læsegrupper i tals festivallen i Aarhus. Det blev til fine læseoplevelser både i kryptkirken i Vor Frue Kirke og på Kvindemu- 3

4 Læseforeningen Læseforeningen har fortsat til huse hos FO-Aarhus (i FO-byen), hvor de nyder godt af at bo og indgå i et stærkt netværk af folkeoplysning, foreninger med socialt engagement og får en støtte, som er et fundament under rigtig mange af de ting, de gør. seet. Som noget nyt deltog Læseforeningen i Aarhus Læser Højt -festivallen i april, hvor de stablede en non-stop fælles læsning på benene i 10 timer i træk bl.a. af danske forårsdigte. Mange mennesker kom ind fra gaden og læste med i en time eller mere og de sidste ville ikke gå igen, da det var slut! 15. april: Temadag: Læsning med ældre og mennesker med demens i FO-byen. Her kunne man høre om Læseforeningens erfaringer med læsegrupper og Guidet Fælles Læsning for ældre og mennesker med demens - og der blev læst nogle af de tekster, der har givet gode oplevelser i læsegrupperne. Læsegruppeledere Igen i 2012 er der trænet såvel et hold frivillige, som et hold professionelle (denne gang næsten udelukkende bibliotekarer). Dvs. at der nu er 60 læsegruppeledere i alt. Hvis man regner med, at hver læsegruppe består af i gennemsnit 5, er der altså 300 aktive læsere i læsegrupper hver uge på landsplan. Visionen for fremtiden Læseforeningen vil skabe stærke, læsende fællesskaber som alle uanset vilkår og baggrund har mulighed for at blive en del af. De vil samle mennesker, som vil arbejde for at litterær læsning kommer til at udgøre en vigtig erfarings- og læringsdimension overalt i samfundet. For at kunne opnå dette, arbejder de dels gennem græsrodsmetoder for at udbrede læsning, dels som interesseorganisation for på politisk niveau at skabe opmærksomhed om vigtigheden af læsning. Endelig samler og formidler de viden om, hvad læsning kan og gør ved mennesker og ved samfundet til brug for ovenstående. Læseforeningen arbejder overordnet med at udvikle læsning inden for følgende områder: 1) Social inklusion, 2) Undervisning/læring, 3) Frivillige og professionelle læsere. Læseforeningen arbejder hen imod en bestyrelse, som skal have tænketankkarakter, og som udover at tælle medlemsrepræsentanter tæller interessepartnere fra de områder, som Læseforeningen arbejder indenfor, herunder ældresektoren, det sociale område, uddannelsessektoren, sundhedssektoren, forfatter/forlagsbranchen, forskningsverdenen, biblioteksvæsenet o.a. At have dygtige fagpersoner repræsenteret i bestyrelsen, vil være med til at udvikle Læseforeningens indsats betydeligt inden for konkrete områder. Studenterhus Århus 4 1. febr.: Klimacafé Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard satte regeringens energiudspil Vores Energi til debat. 9. febr.: Republikanismens uventede genkomst I sine bøger Forsvar for nationen (2006) og Republikken Danmark (2011) samt i talrige kronikker, kommentarer og klummer i dagbladene har Michael Böss gennem flere år blandet sig i samfundsdebatten ud fra et såkaldt ny-republikanistisk standpunkt. I sit foredrag debatterede han, om republikanismen er svaret på ideologiernes død og idéernes krise i dansk politik. 16. febr.: Det konservative menneskesyn Debat ved Henrik Gade Jensen, mag.art., projektleder ved CEPOS. I politik skal vi altid betragte mennesket som en bedrager, sagde skotten David Hume i 1700-tallet. Og ikke fordi mennesket er sådan, men som en forholdsregel. Dette skeptiske menneskesyn karakteriserer konservatisme og viser samtidig behovet for vaner, dyder, kultur og ordentlighed. Det står i modsætning til visionen om naturlighed, som siden Jean Jacques Rousseau har domineret langt mere og især de sidste årtier. Menneskesynet er også kulturkamp og bestemmende for de fleste af nutidens politikområder, som opdragelse, uddannelsessystem og velfærdsstat.

5 Studenterhus Århus 21. febr.: Debat om vedvarende energi gennem nanoteknologi Ph.d. Dorthe Ravnsbæk holdt oplæg om sin forskning inden for lagring af vedvarende energi gennem nanoteknologi. 23. febr.: Kristendommens modstandere i Antikken Selv om de første fire århundreder af kristendommens historie var en succeshistorie, bed nogle tilhængere af den gamle græsk-romerske kultur fra sig i polemiske tekster, som vi stadig har fragmenter af. Fandtes der et fælles anliggende hos kristendommens antikke modstandere? De sidste 300 år er kristendommen blevet udsat for hård kritik, og de sidste 50 år er vesteuropæiske kirker gået så stærkt tilbage, at nogle taler om en postkristen epoke. Men er der en sammenhæng og lighed mellem kristendommens antikke og moderne modstandere, eller peger de tværtimod i helt forskellige retninger? 12. mar.: Århundredets Festival Forskerdebat - Fra Goethe til Google - Frihed, lighed og broderskab - dumhed og dannelse i internettets tidsalder. Hvad der i 1789 fyldte de parisiske gader som kampråb for en mere oplyst dagsorden, udgør i dag fundamentet i vort demokratiske samfund. Århundredets Festival tog temperaturen på oplysningens idealer og principper anno AUgustus og Folkeuniversitetet satte oplysningstiden til debat med hjælp fra prof. Niels Ole Finnemann og lektor Steen Nepper Larsen fra Aarhus Universitet 13. mar.: Århundredets Festival Forskerdebat - Har Gud stemmeret? Professor Svend Andersen, Aarhus Universitet og teolog og journalist Iben Tranholm debatterede spørgsmålet: hvad skal vi med religion i et moderne samfund? 14. mar.: Århundredets Festival Forskerdebat - Kampen om oplysningen. V/professor Frederik Stjernfelt og adjunkt Mikkel Thorup fra Aarhus Universitet. 15. mar.: Litterær Salon Hvordan forholder nulevende forfattere og forskere sig til et univers, hvor begreber som oplysning, romantik, demokrati, opdagelse og seksualitet præger dagsordenen. Forfatteren Morten Søndergaard leverede poetiske perspektiver. Den unge fremadstormende forfatter Mads Mygind gav eksempler på hvordan lyrik lyder i Professor Dan Ringgaard (Nordisk Institut, AU) satte fokus på 1700-tallets omfattende kortlægning af verdenskortets hvide pletter og den litteratur, der fulgte i kølvandet. 20. mar.: Klimacafé Grønt AU var inviteret til at være med i formuleringen af universitetets kommende bæredygtighedspolitik. Derfor afholdtes en studenterworkshop med dette emne for alle interesserede. 22. mar.: Uren Pædagogik Lene Tanggaard fortalte om de virksomme ingredienser i pædagogik. Hvorfor er refleksioner over egen læring, individuelt sammensatte moduler og personlige logbøger så populære i vor tids uddannelsessystem? Hvordan harmonerer det med ranglisteplaceringer og Pisa-målinger? Er det rigtigt, at de studerende surfer mere på Facebook end i bøgerne og er det et problem? 10. apr.: Energirenovering og bæredygtigt byggeri Oplæg og debat v/arkitekt og Ph.d. ved Arkitektskolen Aarhus, Marie Kirstine Pilegaard. 19. apr.: Musik mellem endelighed og evighed Forestil dig en kultur, hvor musik altid er bundet til Her og Nu -momentet, hvor den eksakte musikudførelse er væk i det øjeblik lyden er væk. Sådan var det indtil grammopfonpladens opfindelse i 1880 erne. Foredraget beskrev denne fundamentale ændring og spurgte til den måde, hvorpå vi i dag opfatter musik. Lars Rosenlund Nørremark spillede løbende i foredraget musik som inspiration og argumentation. 23. apr.: Fattigdomsdebatten er langt fra død! To af Østjyllands mest fremtrædende politikere, Jonas Dahl (SF) og Ole Birk Olesen (LA) mødtes. Alle har lige ret til sundhed, og jeg kæmper for, at danskerne ikke skal deles op i A- og B-hold - Jonas Dahl (SF)....Skatterne skal i stedet være lavere. Og vi skal vende den udvikling, der har gjort socialstaten til forsørger for hver fjerde dansker i den arbejdsdygtige alder - Ole Birk Olesen (LA). 24. apr.: Cradle to Cradle og bæredygtighed Nicholas Krøyer Blok fra CradlePeople Danmark debatterede Cradle to Cradle og hvorfor det er relevant i forhold til bæredygtighed. 10. maj: Konfliktfuld erindring Vi læser bøger og ser film for at høre historier om mennesker og for at få adgang til erfaringer fra andre tider og steder, ja andre liv. Fortællinger, vi selv kan 5

6 Studenterhus Århus spejle os i. De kollektive fortællinger er medskaber af en fælles historie. Men erindringer og erfaringer er ikke entydige - slet ikke når fortællingerne tager udgangspunkt i konflikt, krig og kamp. Hvordan integrerer man sin personlige fortælling i kollektivets historie? Hvordan fastholder man kollektive erindringer gennem generationer og på tværs af grænser? Hvordan bruges fiktionen til at formulere personlige og kollektive erindringer? Og hvordan bruges film som historiske dokumenter? Arr. var en del af Aarhus Universitets Matchpoint-konference. 10. maj: Fra forskning til faktura De seneste ti år har budt på dramatiske forandringer på de danske universiteter. Det kollegiale selvstyre er blevet afskaffet og erstattet af bestyrelser med eksternt flertal, der har været omfattende fusioner og interne reorganiseringer, og ikke mindst er synet på universiteternes rolle i samfundet ændret. Universiteterne er gået fra at være relativt upåagtede til at skulle spille en central rolle i Danmarks omstilling til vidensøkonomi. En proces, der ikke er forløbet uden modstand. Kritikere har argumenteret for, at man i processen ødelægger det klassiske universitet til stor skade for den frie forskning og den almene dannelse. De studerende har brokket sig over, at de har mistet indflydelse på deres uddannelse. 21. maj: Film: Miss Representation I samarbejde med Institut for Kultur og Samfund. Jennifer Siebel Newsoms anmelderroste dokumentar Miss Representation, der havde sin premiere på Sundance Filmfestival i 2011, undersøger, hvilke konsekvenser de amerikanske mediers kvindefremstillinger har på kvinders mulighed for at få magt og indflydelse i samfundet. 23. maj: Manden, der ville melde sig ud Debatforedraget tog udgangspunkt i TV-programmet af samme navn, hvor Christian Dietrichsen sætter sig for at forsøge at melde sig ud af Staten Danmark. En intens og udfordrende rejse, hvor han møder både embedsmænd, politikere, hjemløse, en filosof og en Zenbuddhistisk mester. Debatten varierede fra samfundsmæssige aspekter til dybere filosofiske lag. 2. okt.: Klimacafé Bünyamin Simsek, Teknik- og miljørådmand i Aarhus kom forbi for at debattere Aarhus fremtid som bæredygtig by. Han fortalte både om, hvad man allerede har gjort, hvad man påtænker at gøre og hvordan det hele passer sammen i kommunens 2030-målsætning om CO2 neutralitet. 16. maj: Sustainability Festival Miljømæssige, sociale, etiske og økonomiske aspekter af bæredygtighed i en lærerig og livlig debat om det, der nok er vor tids største udfordring. Deltagere: Jørgen E. Olesen klimaprofessor, medlem af Etisk Råd og af Natur- og Landbrugskommisionen. Per Bach, formand for den frivillige forening Lad Det Gro. Lars Kjærulff, miljøsociolog. Jens Joel, folketingspolitiker. Debatleder: Nils Brøgger Jakobsen, Kampagnechef i Mellemfolkeligt Samvirke. 18. maj: Sustainability Festival Dybdegående indblik i bæredygtighed inden for politiske og akademiske rammer, samt både lokale og globale emner. 9. okt.: AUgustus-debat På vej mod det ungdommelige samfund? Ungdommen æder sig ind på både barndom og voksendom ja, selv på alderdommen. De ungdommelige værdier er i høj kurs og vi skal helst signalere ungdommelig energi og udvikling hele livet. Hvem er de voksne opdragere i et ungdomssamfund, hvor alle vil være unge? V/ aldersforsker Tine Fristrup og idéhistoriker Jens Erik Kristensen nov.: Klimacafé Thomas Troels-Smith, salgschef for BetterPlace, fortalte om Danmarks fremtid som elbil-nation og om hvorfor det overhovedet er den løsning, vi skal satse på.

7 Vild med ord (VMO) Doppler og Naiv.Super hører til blandt Erlend Loes populære romaner, som humoristisk portrætterer velfærdsstatens mennesker i al vores lavkomiske absurditet. Doppler er en helt almindelig mand, der flytter ud i skoven, og bliver bedste venner med elgen Bongo. Det sjove venskab udtrykker en samfundskritik af vores selvtilstrækkelighed og materialisme. I et ønske om at gå i dialog med publikum havde VMO flere rundspørger om, hvem publikum gerne ville møde til VMO Næsten alle nævnte Erlend Loe, fortæller Mads Berggreen, projektleder for VMO 2012: Det virker som om, Erlend Loe, særligt med romanen Doppler, er blevet en kultfigur i Danmark. Fra 2011 indgik VMO et samarbejde med Aarhus Festuge. Jens Folmer Jepsen fra Aarhus Festuge udtaler: Samarbejdet giver gensidig gavn og glæde. Vild med Ord medvirker til at skabe yderligere dybde i Aarhus Festuges litteraturprogram, mens Festugen tilbyder bredde til Vild med Ord. VMO fandt sted i Ridehuset fra sept. Forinden var der en række forarrangementer rundt omkring i Festugen. Siden 2011 har festivalen haft fuldtidspraktikanter fra universitet tilknyttet sekretariat i FO-byen i Aarhus. og 2. sept.: Kim Leine i samtale med lektor Kirsten Thisted om sin nyeste roman Profeterne i Evighedsfjorden 6. sept.: Jan Guillou (SE) i samtale med Olav Hergel om litteraturens politiske potentiale. 6. sept.: Dobbelt USA-mester i poetry slam Buddy Wakefield optrådte med bogaktuelle Henrik Nordbrandt og ex-dm-vinder i poetry slam Peter Dyreborg på Teater Katapult. 7. sept.: Børnenes Bogdag: watch?v=aq9gspsmkha 7. sept.: Lyd og litteratur i Ridehuset. Jørgen Leth læste op af sine jazzdigte, mens den anerkendte jazzmusiker Jakob Bro spillede til. 8. sept.: Ridehusscenen 10.00: Morten Ramsland og Jonas Møller talte om samspillet mellem fiktion og selvbiografiske virkemidler : Ursula Andkjær Olsen, forfatter til blandt andet Havet er en scene læste op af sine digte : Christina Hagen blev interviewet af Jonas Møller om sit eksperimenterende og konceptuelle forfatterskab : Mads Rosendahl Thomsen, formand for foreningen Satellit, fortalte om, hvordan foreningen skal blive et talerør for de aarhusianske litteraturinstitutioner : Hans Otto Jørgensen, Jens Smærup Sørensen og Erling Jepsen i samtale om urbanisering, udkantsdanmark og hjemstavn. Arr. i samarbejde med Landbrugets Kulturfond : Filminstruktøren og forfatteren Xiaolu Guo blev interviewet af Lektor Mads Rosendahl Thomsen om moderne kinesisk film og litteratur : Susanne Staun og Michael Katz Krefeld talte om krimien som smuglerskib for forfatterens budskaber : Beate Grimsrud (SE/NO), nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, læste op af En dåre fri : Den finskfødte, svensktalende berliner, Cia Rinne, læste digte op på en måde, man aldrig havde set/hørt før. 8. sept.: Pavillonscenen 10.00: Merete Trolle, forfatter til Mama Merete mine 20 år i Afrika, og fribyforfatter Tendai Frank Tagarira, som er blevet tvunget væk fra Zimbabwe, talte om danskeres opfattelse af Afrika : Dorthe Emilie Røssel fortalte om sin erindringsbog Jeg brød et løfte : Anmelderdarling Hanne Ørstavik talte med lektor Lillian Munk Rösing om sit forfatterskab : Åsa Maria Kraft (SE) debatterede sin nye kønsneutrale hen -roman Selvpornografi. Del 1 med ph.d. Astrid Elkjær Sørensen : Einar Már Guðmundsson (IS), vinder af Nordisk Råds Litteraturpris, talte med lektor Karen Margrethe Simonsen om sin nordiske, magiske realisme : Jeppe Brixvold, forfatter til blandt andet Forbrydelse og fremgang, læste op : Hallgrímur Helgason (IS), forfatter til Stormland og 101 Reykjavik, talte med Birgir Thor Møller om Islands forhold til Danmark og om Helgasons brug af satire i sin litteratur. 9. sept.: Ridehusscenen 10.00: Svend Åge Madsen og kvantefysiker Klaus Mølmer talte om verdens store og små mysterier og lod videnskaben og litteraturen lægge arm : Knud Romer blev gået på klingen af lektor Stefan Kjerkegaard, der spurgte ind til Romers leg med fiktion og virkelighed i romanen Den som blinker er bange for døden : Mette Moestrup, forfatter til Kingsize og Dø, løgn, dø og Olga Ravn, forfatter til jeg æder mig selv som lyng udspillede en hekseseance : Svensk/tunesiske Jonas Hassen Khemiri blev interviewet af lektor Stefan Kjerkegaard om forfatterroller og nationalitet : Mads Rosendahl Thomsen, formand for foreningen Satellit, fortalte om hvordan foreningen skal blive et talerør for de aarhusianske litteraturinstitutioner : Den aarhusianske teatertrup, TeaterMinisteriet, genopførte deres succesfulde fortolkning af Erlend Loes Doppler : Erlend Loe (NO) forfatter til bl.a. Stille dage i Mixing Part og Volvo lastvagnar i samtale med Jens Blendstrup. 9. sept.: Pavillonscenen 10.30: Bjørn Rasmussen, vinder af Montanas Litteraturpris og forfatter til Huden er det elastiske hylster, der omgiver hele legemet, læste op : Kirsten Hammann blev interviewet af lektor Peter Mortensen om sin roman En dråbe i havet : Maja Lucas og Christel Wiinblad talte med lek- 7

8 Vild med ord (VMO) tor Dan Ringgaard om køn, seksualitet, død og afsavn : Dy Plambeck blev interviewet af journalist og forfatter Connie Aagaard om kunsten at portrættere : De to aarhusianske debutanter Stine Pilgaard og Mads Mygind i samtale med forlagsredaktør Carsten Vengsgaard fra KLIM : Jussi Adler-Olsen svarede på lektor Tore Rye Andersens skarpe spørgsmål om sin rolle som Danmarks største litterære eksportvare : Kometforfatteren Josefine Klougart læste op af sine værker, inkl. den seneste Én af os sover sept.: Stande i Ridehuset Bechs Forlag, Arme, Forlaget Ådalen, Klim, Modtryk, mrs. Robinson, Unipress, Replikant, Siesta, Løve s, Æter, Vangsgaards Boghus, Kristian F. Møller, Litteratursiden, Geiger, Contemporary, Museum of Literature. Andre større projekter Verdensbilleder juni Thailand - handelsvejen til Østen: Explore the World with Aarhus. Baggrund: Kultur-, rejse- og shoppingarrangementet Verdensbilleder i Aarhus er blevet en fast årlig tradition for borgerne i Aarhus og det øvrige øst- og midtjylland. Hvert år besøger langt over kunder eventen for at opleve den gode stemning, kulturtemaet samt for at shoppe. I forlængelse af Aarhus Kommunes nedsatte tænketank om at forene shopping og kultur satte Verdensbilleder 2012 igen yderligere fokus på det kulturelle aspekt med et tema som udgangspunkt. FO-Aarhus deltog bl.a. med en konkurrence: Vind 1000 kr. til Aarhus City. Konkurrencens debatskabende spørgsmål var: Hvad kan vi lære af Thailand? Thailand og thaierne er berømte for deres lethed til smil, en særlig høflighed, tolerance og overbærenhed, og da danskere og thaier festede sammen til Verdensbilleder, dryssede en lille smule af denne thailandske charme ned over Aarhus. Der var fokus på kulturmødet mellem danskere og thaier, og de blev inviteret til at deltage i debatten om, hvad vi kan lære af Thailand og thaierne. Vi vil i FO-Aarhus gerne gøre væsentlige emner til samtalestof... Jeg tror, der er en række ting, som det kunne være interessant at diskutere i forhold til Thailand og thaierne. Det kunne eksempelvis være deres tilgang til sundhed, deres levevis, deres venlighed eller deres værdinormer udtalte skoleleder i FO-Aarhus Torben Dreier. Seniorer uden Grænser Foreningens formål er at anvende og formidle faglige og menneskelige ressourcer blandt seniorer, som med ulønnet arbejdskraft vil forbedre livsbetingelserne for verdens fattige. Der er for tiden projekter i følgende lande: 2 projekter i Nepal, 3 i Indien, 3 i Uganda, 2 i Kenya, 1 i Ghana, 1 i Zimbabwe. Derudover har foreningen en computergruppe, som indsamler og klargør computere til afsendelse til udviklingslande og en infogruppe, som oplyser om deres arbejde og om ulandsarbejde generelt. I årets lige måneder holdes der møder, hvor alle interesserede er velkomne. Mødedeltagerne kan her udveksle ideer og erfaring og få ny inspiration. Mødernes indhold veksler mellem oplæg og debat med indbudte gæster/foredragsholdere og orientering om og drøftelse af egne aktiviteter og projekter. 2. febr.: Filmen Kinshasa Symphony om et amatørsymfoniorkester i Kinshasa, Congo. 26. april: Helle Tholstrup og Anette Lybeck præsenterede deres spil GO ON GAME og deltagerne prøvespillede det socialpædagogisk spil, der er udviklet til børn med traumer. 12. juni: Præsentation og drøftelse af projekt Witch Hunt Empowerment project i Ghana. 9. okt.: Præsentation og drøftelse af projekt CARC i Zimbabwe et projekt, som støtter hiv/aids-ramte børn. 5. dec.: Hanne Jensen fra Lego Fonden fortalte om Fondens arbejde i udviklingslandene. 8

9 Andre større projekter D-factor projekt - Samarbejdspartner: Verdens Børn (www.verdensboern.com) D-factor (d for dialog) bragte mange hundrede unge med dansk og anden etnisk baggrund sammen om at løse dilemmaer og konflikter, der opstår i det flerkulturelle Danmark. De unge lavede forumteater, hvor publikum (også unge) selv kom med løsninger på typiske konflikter og dilemmaer. Disse kunne være alt fra Muhammedtegningernes efterspil, unges alkoholvaner, kæresterier på tværs af etniske skel, problemer ved anderledes navn og udseende til fordomme om lyshårede, festklædte piger. På nettet blev samtidigt oprettet et mødested for de unge, hvor debat, meningsudveksling og netværksudvikling kan fortsætte og udvikle sig. D-factor gjorde de unge bedre og hurtigere i stand til at danne fællesskaber på tværs af sociale og kulturelle skel. Dermed modvirkes spændinger og forebygges vold. D-factor viste sig som respekt, inspiration, udfordring, overvejelse og forståelsesudvidelse omkring de andre. Det kunne være øjeblikke eller stunder, hvor den andens holdning, liv og kultur var lige så interessant og vedkommende som ens egen. Eller hvor man blev bevidst om, hvordan ens eget liv, kultur og opvækst har farvet én, så man på en måde er blevet blind og derfor ikke har kunnet se den andens synsvinkel. dialog og meningsudveksling med de andre via debatfora og chatrum på D-factors hjemmside. 8. Mulighed for at der spontant eller med støtte fra D-factortrup eller D-factors koordinator opstår tværgående, virtuelle netværks-grupper, som man kan deltage og finde meningsfællesskab i, samt udveksle meninger og holdninger med andre. Stykket blev i alt opført 3 gange i løbet af efteråret: på Lykkeskolen, Godsbanen og i Herredsvang beboerhus. Instruktion: Chadi Abdul-Karim. Reza, der oprindeligt er flygtning fra Afghanistan, men opfatter sig som dansker, fortæller, hvorfor han var med: - I D-factor er vi virkelig forskellige i vores tankegang og måde at se verden på. Men vi holder ikke vores forskelle tilbage. Alligevel har jeg fået mange virkeligt gode venner. Vi mødes nu ofte uden for D- factor også. Det er fantastisk at det lader sig gøre!!, siger Reza Wali fra Aarhus. Ane, der er pæredansk, fortæller om, hvad hun kan bruge D-factor til fremover: - D-factor har lært mig, at jeg har fordomme, som jeg ikke troede, var der. Nu er jeg mere bevidst om dem og så kan jeg gøre noget ved dem. Hovedaktiviteterne bestod i at engagere unge til at være frivillige ambassadører for D-factorprocesser, og med dette som fundament tage ud til beboerhuse, skoler, arbejdspladser og uddannelsessteder for at igangsætte D-factorprocesser. Forestillinger fordeltes ligeligt mellem traditionelle danske- og indvandrermiljøer. Desuden afvikledes 3-4 tværgående forestillinger, hvor både danskere og etniske minoriteter deltog. Projektforløbet: 1. D-factortrups egen indføring i og praksis med D- factorprocesser via kursus i ca. 5 mdr. Her var der også oplæring i elementær teaterteknik. 2. Udvikling af dilemmaspil, som gengav vanskelige problemstillinger ved integration spændinger mellem danskere og etniske minoriteter, diskrimination osv. Disse baseredes på virkelige hændelser, dels fra D-factortrups egne erfaringer, dels fra forudgående besøg på spillestederne, som blev opfordret til at finde oplagte konfliktfyldte hændelser frem. 3. Forudgående udsendelse af D-factor-avis eller blad, hvor publikum forberedtes. 4. Forumteaterforestillinger, hvor publikum blev direkte involveret i problemløsning. 5. Debat internt blandt publikum, som blev placeret ved små cafeborde, og opfordret til at diskutere under forestillinger. 6. Glimt fra forestillinger er lagt ind på D-factors hjemmeside via billeder, video og citater fra publikum. Ved hver forestilling blev den bedste D-factor respons udnævnt. 7. Dernæst har brugeren mulighed for at indgå i D-factor gruppen fra venstre: Marcelas De Witt, Ligia Maracu, Ane Joy Fogtdal, Peter Zimmermann, Reza Wali. 9

10 Andre større projekter Musikcontainere til Afrika fra Globe Town I løbet af Smukfest 2011 fyldtes en container med musikinstrumenter, kabler, strenge, forstærkere, mixerpult og mikrofoner mm. doneret af danske musikere, musikforretninger, lydfirmaer, sponsorer og publikum og med bestemmelsessted i Kibera, et slumkvarter i Nairobi, Kenya. Her blev det indsamlede gear brugt på Peace- and Good Governance Festival 2012 og Peaceand Sportsfestival 2013, hvor 500 børn fra 8 forskellige slumområder i Nairobi deltog. Begge festivaler satte fokus på demokratiet - og lokale stjerner optrådte gratis, samtidig med at de gav slumkvarterets upcoming talenter mulighed for at være med på plakaten og vise talentet frem. Musikfestivalen er en del af samarbejdsaftalen mellem SMUK festivalen, Globetown og Culture Connect. Culture Connect har fået en del af festivalen finansieret af VedvarendeEnergi. Se mere på Se desuden video med Vicmass, et ungt rap-talent, der var den første, der fik mulighed for at indspille et af sine numre på udstyret fra Danmark: c850/v6485. Så efter 365 dage i Danmark til indsamling, 95 dage til afklaring af diverse dokumenter, 56 dage på vandet til Mombasa, 27 dage i tolden i Kenya og endnu 16 dage i korruptionskarantæne (som IKKE blev betalt) lykkedes det endelig. Gear og grej skal efter festivalerne bruges i et nystartet øvelokalekompleks i Nairobi, hvor byens mange talentfulde musikere kan få nogle gode vilkår at udfolde sig under. Aarhus hylder tolerancen Tolerance-arrangement på Bispetorv den 21. marts med musik, taler og underholdning i samarbejde med Aarhus Kommune og støttet af aftenskolen Såma. Den højreekstremistiske gruppe Danish Defence League demonstrerede i Aarhus den 31. marts med deltagelse af underorganisationer fra hele Europa. Som modspil bakkede samtlige partier i byrådet op om en tværpolitisk fejring af tolerance. Læs mere på www. facebook.com/fortolerance og se video fra selve dagen på Aarhus vil ikke identificeres med ekstremistiske grupper - uanset deres ideologiske afsæt. Ekstremisme repræsenterer alt det, vi som en tolerant by ønsker at tage afstand fra. Derfor vil Aarhus ikke se passivt til, når vores by misbruges som en platform for den form for synspunkter, lød det i en fælles byrådsudtalelse. Musik med: U$O, Jøden, Jonny Hefty, Poul Krebs, Lars Lilholt, Lise Westzynthius, Le Dine, Flødeklinikken, sopran Lina Valantiejute, Aarhus Jazz Orchestra feat, Mike Andersen, Jomi Massage og Pigekoret Maestra. Flere kendte aarhusianere hyldede tolerancen på demonstrationens facebookside. Her kunne man bl.a. se videoer med musiker Poul Krebs, Hummel-ejer Christian Stadil, entertainer Lotte Heise og biskop Kjeld Holm. 10 By i By Idéen om By i By udsprang af hos en række tværfaglige netværk i Aarhus, der ville skabe et fælles projekt, der forener byen og dens mange drivkræfter i et konkret, håndgribeligt og visionært projekt. Aarhus er kendt for sine kreative kvaliteter, sine subkulturer og kreative iværksættere, der på én gang skaber nye retninger, nye samarbejdsformer og ser nye muligheder. Miljøet omkring Meljgade med Frontløberne og Kaospiloterne er nogle af byens synlige eksempler, mens begrebet 8210 er blevet en national betegnelse for andre kulturelle strømninger, der bl.a. har betydet at nye generationer har fundet nye udtryksformer som ikke bare præger kulturlivet i Aarhus, men kan spejles ud over byens forstæder. Aarhus er en by, der vokser og udvikler sig markant, hvilket i disse år betyder skabelsen af helt nye byområder f.eks. omkring de bynære havnearealer, men også betyder en genfødsel af byområdet Gellerup alt dette og mere til blev samlet og udtrykt i byens fælles projekt By i By. Visionen var at opbygge, skabe og give liv til en midlertidig og organisk voksende kulturby af høj indholdsmæssig og æstetisk kvalitet omkring det centrale byrum Bispetorv i Aarhus fra den 22. juni til den 12. oktober 2012 på tværs af fagligheder, brancher, miljøer, holdninger og udgangspunkter. Mens byen blev skabt, blev der liv i den. Livet og indholdet i byens skabtes af kulturlivet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og borgere i Aarhus. Erhvervslivet var med både i konkrete byggeprojekter og kunstprojekter, men også i det organisatoriske arbejde bag projektet. Projektet blev dokumenteret og evalueret for at danne læring for byen og fremtidige projekter. Eksempler på byggerier: SpontanBygget Mobil Kunsthal, Medborger- Hus, Udendørs Auditorium/Scene.

11 Andre større projekter Eksempler på involverede: Arkitektskolen, Aros, restaurant BETA, Billedkunstcenteret, Borgerservice, Byggeselskab Olav de Linde, Center for Urban Kunst, COWI, Danske Bank, Domkirken, FoodFestival, Frontløberne, INCUBA science park, Journalisthøjskolen, Kulturhovedstad 2017, Kulturnatten, Læseforeningen, Mediehus Aarhus, MT Højgaard, Musikhus Aarhus, RadissonBlu, Smagløs, Studenterhus Aarhus, Turbinehallen, Wick Kommunikation, Aarhus Håndværkerforening, Aarhus Kommune, Aarhus Produktionsskole, Aarhus Stiftstidende, Aarhus Sustainability festival, Aarhus Teater. By i By var borgerinddragende på flere planer. Man kunne donere materialer m.m. til de byggerier, der baserede sig på genbrugsmaterialer, man kunne melde sig som frivillig til et byggecrew eller tage en frivillig tjans i forbindelse med en event. Alle foredrag, koncerter, workshops osv. der foregik i By i By var gratis at deltage i. By i By var en mosaik af konferencer, koncerter, foredrag, performances, hygge, dans, debatter, workshops, teater, dagligdagsliv m.m. Bag samtalerækken Samtaler om livet stod bl.a. FO-Aarhus, Aarhus Domkirke og Aarhus Litteraturcenter. 1. juli: Samtale om livet m/ Troels Kløvedal 11., 18., og 25. juli: Filosofisk samtale ved Kresten Thue Andersen 5. aug.: Samtale om livet m/merete Ipsen 8. aug.: Filosofisk samtale ved Kresten Thue Andersen 12. aug.: Samtale om livet m/peter Olesen kendt fra bl.a. De Efterladte og hedengangne Olesen-Olesen i scenesamtale med C.S. Nielsen. Om kunsten og livet, sortsyn og lyssyn. Peter om sig selv: Ufaglært sanger, sangskriver og forfatter. Derudover korrekturlæser, museumsforvalter plus det løse. I min fritid ejer jeg et pladeselskab og en altan. 22. aug.: Arkitekturvandring 22. aug.: Kunstvandring 23. aug.: Værksteds-, havne- og musikvandring 24. aug.: Fiskehandler-, rådhus- og arbejdervandring 24. aug.: Street art-vandring 1. sept.: Foredrag med Troels Bendix om smagsteknikker 2. sept.: Samtale om livet m/ Peter A.G. 8. sept.: Tegne-workshop 28. sept.: Paneldebat Musikparlamentet 5. okt.: Vanebrydning v/ane & Roselil Derudover lavede Fællesskaberhuset borgerinddragende processer/idégenerering om at udvikle Aarhus på forskellige områder: - FællesSkaberHuset havde åbent i uge 36 under festugen. Temaet var Kulturby I uge 37 var temaet Unge & Ældre i den Digitale Tidsalder. Antal besøgende - AND Center for Arkitektur, teknologi og Ny Design, havde åbent i deres formidlingsmodul de sidste 2 uger af By i By Co:lab (medborgerhuset i By i By) inviterede hen over sommeren til FÆLLESskaberMØDER, hvor der var mulighed for at hilse på andre medskabere af By i By og dele tanker og idéer om medborgerhusets funktion og rolle. Læs mere på Aarhus Håndbold Ledelse i verdensklasse 29. maj kl inviterede Aarhus Håndbold, Sparekassen Kronjylland og FO-Aarhus til et inspirerende og tankevækkende fyraftensmøde med professor og ekspert i ledelse Steen Hildebrand og Århus Håndbolds cheftræner Erik Veje Rasmussen. Det foregik på Aarhus Teater. I vore dage skal der udvikles specifikke kompetencer og intelligenser med udgangspunkt i det enkelte individ og det kræver excellent ledelse ledelse i verdensklasse. Sundhedsevent 31. maj afholdt Aarhus Håndbold, Diabetesforeningen, Aarhus Kommune og FO-Aarhus en stor sundhedsevent, hvor firmaer og deres ansatte kunne komme helt tæt på ligaspillerne i NRGi Arena. Et glimrende startskud til at tage sundhed op som et tema i virksomheden. Medarbejderne kunne få lavet deres egen sundhedsprofil med et aktuelt billede af den enkeltes fysiske form, livsstil og BodyAge og de kunne konkurrere indbyrdes og mod Århus Håndbolds ligaspillere, der var med hele aftenen. Folkesundhed Aarhus tilbød opfølgning i virksomhederne inkl. samtaler om de mange muligheder for sundhedsfremmende tilbud. Eksempler fra dagen: Psykolog Mette Holm: Stresshåndtering Diabetesforeningen: Kost og motion Cardion.dk, Erik Schmidt: Få udbytte af sundhedsprofilen Århus Kommune: Rygestop Inspirerende Business Class på Aarhus Teater Professor Steen Hildebrandt og håndboldtræneren Erik Veje Rasmussen præsenterer deres bud på: Ledelse i verdensklasse Aarhus Teater tirsdag den 29. maj kl Det handler om menneskelige relationer Århus Håndbold inviterer i samarbejde med hovedsponsor, Sparekassen Vi lever i en verden hvor det ikke længere er nok at massefremstille kompetencer. I dag skal der udvikles specifikke kompetencer og intelligenser med udgangs-punkt i Kronjylland, samt FO-Aarhus, til et det enkelte individ. inspirerende og tankevækkende fyraftensmøde, hvor du får mulighed for For at opnå denne udvikling og få disse intelligenser til at udfolde sig sammen kræves excellent ledelse ledelse i verdensklasse. at udfordre to markante lederprofiler. Faldgruberne er mange, og vi har udfordret hinanden på indholdet af kortsigtet daglig ledelse som en del af en langsigtet tænkning. Pris 350,- (inkl. forfriskninger) Køb billetter på aarhushaandbold.dk eller skriv til 11

12 Andre større projekter Opgang 2 2 timers fyraftenssalon den 8. juni, som udforskede Kunst i Hverdagen: Kunst & medborgerskab? Kunst & demokratiudvikling? Kunst & inklusion? Spørgsmål blev sat til debat med afsæt i Turnéteatrets 10-årige historie, erfaringer og visioner. Desuden var der smagsprøver fra flere af turnéteatrets aktuelle forestillinger. Oplægsholdere var bl.a. borgmester Jacob Bundsgaard, udviklingschef i Brabrand Boligforening Flemming Kristensen, skoleder på Nørrebro Lise Egholm, leder af Unge for Unge i Gellerup Wamid Hassan, folketingsmedl. Liv Holm Andersen (R). Indlæg og holdninger blev efterfølgende lagt på blog til videre debat. 12 Aarhus Festuge Aarhussamtaler Årets Aarhussamtaler bød på store personligheder, store valg, en lille storby og ikke mindst på individets forhold til fællesskabet. Emner, der fortjener belysning, fordybelse og diskussion. 3. sept.: Sociolog Henrik Dahl hos Søren Bitsch Christensen Aarhus er ikke verdens mindste storby, men på vej til at udvikle sig til en del af en gedigen storby, der strækker sig mere end 100 km langs den østjyske kyst. Henrik Dahl gav sine bud på fremtidsudsigterne. 4. sept.: Tidl. borgmester Louise Gade hos Stig Matthiesen Der skal være overensstemmelse mellem ord og handling, men hvordan er det muligt, hvis den politiske virkelighed kræver en anden retning end den, man har været fortaler for? Kvinden fra Thyholm, der brød Socialdemokraternes dominans i Aarhus fortalte om de store valg i livet og om at være holdspiller i et politisk univers med store egoer. 5. sept.: Tidl. fodboldspiller Kristen Nygaard hos Stig Matthiesen Kristen var kreatør på midtbanen i storklubben AZ 67 Alkmaar og anfører for fodboldlandsholdet under OL i München i I 1994 ændrede en voldsom trafikulykke totalt livet for ham og han fortalte om det, at være en del af et større fællesskab i fodboldlivet og om at tro på de lyse sider af tilværelsen. 6. sept.: Statsminister Helle Thorning-Schmidt hos Martin Krasnik En samtale om den store magt. Foto: Martin Dam Kristensen 6. sept.: Forfatter Jan Guillou hos Olav Hergel Litteraturens politiske potentiale, romanen som indlæg i samfundsdebatten og Jan Guillous enorme igangværende romanprojekt Det store århundrede var omdrejningspunktet. Talentlab 2012 FO-Aarhus og Festugens filmfestival Filmlab Aarhus indledte i samarbejde med Filmby Aarhus jagten på den gode filmidé i talentkonkurrencen Talentlab Det var ikke erfaring, baggrund, cv eller netværk, men kun den originale og velbeskrevne idé, der talte. Der blev stillet følgende kriterier op for deltagelse i konkurrencen: Idéen skulle tage udgangspunkt i Miracle Miles nummer Big Circus. Nummeret skulle bruges som poetisk manuskript for en historie der var altså ikke tale om en musikvideo. Man behøvede ikke bruge sangen i filmen, men historien skulle forholde sig til sangens musik- eller tekstunivers. Idéen inkl. stilmæssige overvejelser skulle beskrives på maks. 1 side og gerne ledsages af skitser og fotos + et kort cv. Vinderen skulle selv kunne producere filmen mellem 1. juli og premieredatoen 4. september Aarhus Festuge fik lavet ovennævnte sang med den britiske gruppe Miracle Mile specifikt til denne lejlighed med udgangspunkt i Festugens tema Big size matters. Der indkom 14 forslag fra filmtalenter på alle niveauer. Juryen bestod af direktør for Aarhus Festuge Jens Folmer Jepsen og chef for Filmby Aarhus Carsten Holst. Vinderen blev Visuel Hf-studerende Asger Kjærholm med Større end. Premieren blev afholdt i Die Asta, Filmby Aarhus under Aarhus Festuge. Grøn Gade I dag bor mere end 50 % af verdens befolkning i byer. Den skarpe grænse mellem land og by bliver udvisket og der opstår et krav om at gøre byen grønnere, men hvordan? Haveeksperimentet i Frederiksgade legede med tanken om at introducere havebegrebet i byens rum, og udforske samspillet mellem det landskabelige og det urbane i 1:1. En have er den kultiverede form for landskab, der er gjort nærværende, inkluderende og tilgængelig. Haven tager udgangspunkt i de stedbundne potentialer, sol/skygge, terræn og jordbundsforhold, men er samtidig afhængig af kultivering i form af vandledning, tilførsel af plantemateriale og pleje. Haven skaber en kropslig relation mellem menneske og omgivelser. Her opleves årstidernes og vejrets

13 Andre større projekter skiften, vores sanser stimuleres af dufte, farver og lyde - og sociale fællesskaber opstår. Frederiksgade er en døende handelsgade og det overordnede sigte var at transformere den døende gade til et frodigt forløb midt i byen. Frederiksgade skulle spire påny med en serie af oplevelsesrige haver, der udforskede hver sin gren af det grønne i byen. Samtidig blev Frederiksgade åbnet for cykeltrafik i Festugen, så den kom til sin ret som den oplagte Grønne Genvej den er. Se 4 små film om Den grønne Gade, lavet af Hans Henrik Pedersen for FO-Aarhus: com/foaarhus?v=app_ Motionsgymnastik Byens borgere fik tilbudt en god start på hverdagene i Festugen med én times gratis morgengymnastik i Byparken hver morgen. FO-Aarhus og Ældre Sagen tilbød undervisning i yoga, Qigong og klassisk gymnastik, så både krop og sind blev gearet til festuge. Århus Revyen Århus Revyen er et højaktuelt, crazy, satrisk revyshow med et indhold, der både er til at grine af og til at tænke lidt nærmere over. Trine Appel udgjorde i 2012 den energiske og feminine del af sceneensemblet, og på herresiden optrådte Benjamin Boe, Christian Damsgaard og den evige jyde, revyens kunstneriske leder John Batz. De klemte humoren ud af den politiske satire med og uden faktor! Spilletid: 22. maj til 30. juni. Der var hentet inspiration, teknikker og krydderi fra bl. a. impro- og teatersport, stand up, Live fra Bremen samt fra den årlige Edinburgh Comedy Festival. Forestillingen havde en fleksibilitet, som gjorde at den kunne tilpasse sig det (dags)aktuelle politiske og sociale miljø. Der blev lagt stor vægt på nytænkning og originalitet og på at revyen som helhed tog politisk stilling ikke overordnet i en partipolitisk tankegang, men fra nummer til nummer. Århus Revyen samarbejdede også denne gang med Produktionsskolen i Aarhus, som byggede scenografien, og enkelte udvalgte elever var i praktik i forhold til udvikling og afviklingen af forestillingerne. Hjemløs - det er her jeg bor - i samarbejde med Den gamle By og Grønløkke Aftenskole/Tranbjerg, foreningen Oplysning om Gadeliv og Værestedet i Jægergårdsgade 107. Udstillingen af hjemløseboligen var åben fra 13. okt. til 31. dec. Den hjemløse Ulrik havde indrettet et hjem i en baggård i Den Gamle By præcist som det ville se ud et hvilket som helst andet sted i Aarhus, han ville have bosat sig. Projektet modtog støtte fra Kulturstyrelsens hastesum. Åbent hus den okt. Hjemløs Ulrik Szkobel, konsulent George Zeuthen og museumsinspektør Anneken Appel Laursen stod klar til at besvare gæsternes spørgsmål. Museet blev mødt med positive tilkendegivelser om, at man fandt initiativet godt og væsentligt, at det var et emne, som var vigtigt at få på dagsordenen. Hjemløsedagen den 17. okt. indledtes med Poverty Walks med guider af gadekloge, som præsenterede byen set fra bagsiden. Turene sluttede i Den Gamle By ved Ulrik Szkobels hule. Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn bød velkommen. Preben Brandt, psykiater og stifter af foreningen Udenfor og Ove Abildgaard, leder af Værestedet, holdt taler med klare budskaber. Gademusikanterne Sonni og Klaus underholdt på harmonika, sav og skeer. Debatarrangementer om Hjemløshed. 1., 7. og 8. nov. I forbindelse med en dokumentarfilm om Ulrik Szkobel og hjemløshed, skabt af filmkunstneren Thomas Castro, blev gennemført 3 debatter med et meget forskelligt publikum (både borgere, studerende og lærere fra VIA University College). Der var positiv tilkendegivelse over at museet også kan bruges til at være debatsted og der opstod nye netværk, hvor deltagerne efterfølgende ville sætte aktiviteter i værk. Se film om udstilling og arrangementer: 13

14 Andre større projekter Care about you Europæisk involveringsprojekt for og med unge startede i Aarhus 2012 og vil spredes som ringe i vandet mod Dyb involvering af unge i udviklingen af en historierække, der bl.a. skal blive til en film, novelleserie og en række teaterstykker om unges udfordringer, glæder og sorger. Miniprodukterne præsenteres løbende, men planen er at afslutte med en stort fælles event i forbindelse med Aarhus som Europæisk kulturhovedstad På en to-dags workshop på Teater Katapult ved Godsbanen i Aarhus d okt. skabtes et innovativt koncept og værktøjer, som unge kan og skal turde bruge til at spørge sig selv: Hvem er jeg og hvad drømmer jeg om. Se mere om workshoppen på YouTube: RXM0&feature=youtu.be Workshoppen og hele projektets fælles udgangspunkt er den delvis fiktive historie om de to unge personer Max og Antonia - skabt af Rachel Roucenfield fra England og Morten Toft fra Danmark. En større del af historien om Max og Antonia er skrevet færdig, men en vigtig del af historien skal en mangfoldighed af unge deltagere lave færdig via deres deltagelse i den kreative co-creationproces, hvor de unge med deres bidrag fra personlige oplevelser og erfaringer skaber det sidste af historien. Projektet i Aarhus er bredt forankret i forskellige aarhusianske institutioner inden for kunst og kultur, uddannelse og social udvikling bl.a. FO-Aarhus, Potemkin Filmskole, Teater Katapult, Svalholm Dans, Subart music Production, Insights Nordic. Varmestuestrikkerne: Garnindsamling I december indsamledes 50 kg garn i Øst for Paradis. Garnet er gået til varmestuestrikkerne, som er en sammenslutning af omkring 540 frivillige strikkere på landsplan (i østjylland er der ca. 50). De producerer sokker og andre varmende effekter til hjemløse, som kommer i varmestuerne og til mennesker på krisecentre og væresteder. FO- Aarhus stiller lagerlokaler til rådighed til garndepot, hvor frivillige strikkere kan hente garn til strikningen og de færdigstrikkede varer opbevares, indtil de skal uddeles. FO-Aarhus overvejer desuden at stille lokale til rådighed for selve strikkeaktiviteten. Læs mere på Enkeltstående arrangementer Dato Sted/Samarbejdspartner Foredragsholder Emne Antal delt. 8. feb. Folkeoplysningens Hus Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset mar. Sonnesgården Flemming Knudsen, Claus Jørgensen Højskolesangbogen mar. Tilst Skole Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset mar. Solbjergskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset mar. N. Kochs Skole Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset apr. Seniordaghøjskolen Flemming Knudsen, Claus Jørgensen Højskolesangbogen apr. Sølystskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset juni Oplysn.forbundet DEO Dorte Smed og Jens Vedsted-Hansen Asyldebat om Fort Europa sep. Det gamle Gasværk Jørgen Lasgaard Fra Kingo til U sep. Det gamle Gasværk Morten Grunwald Skuespilkunst sep. Skovvangsskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset sep. Godsbanens Foyer Mette Holm m.fl. International oversætterdag okt. Brancheklub 3F Kadetter Flemming Knudsen, Claus Jørgensen Højskolesangbogen okt. Bora Bora Niels Krause-Kjær Politik på speed okt. Det gamle Gasværk Ole Michelsen Den værste sorg nov. Grønlykkeskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

CEPOS Universitet Foråret 2006

CEPOS Universitet Foråret 2006 CEPOS Universitet Foråret 2006 Program for lørdag-søndag d. 11. og 12. februar 2006 10.00-10.30 Velkomst og præsentation 10.30-11.00 Hvorfor CEPOS Universitet? Lars Seier Christensen, CEO og stifter af

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 13. december 2013 08:27 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev december EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

NOTAT. Policy Slam. God fornøjelse! Policy Slam - konceptpapir

NOTAT. Policy Slam. God fornøjelse! Policy Slam - konceptpapir NOTAT Policy Slam - konceptpapir Policy Slam Debatkonceptet Policy Slam gør klassisk, demokratisk debat tidssvarende og relevant, og har været en enorm succes på spillestedet Vega. Nu skal konceptet udbredes

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT ALLER MEDIA EVENTKALENDER E 1 INTRO EVENT I 360 0 SALG Tilgang Aller mediesalg arbejder med 360 0 løsninger. Event spiller typisk den opgave at skabe rammerne for det kreative omdrejningspunkt, som eksponeres

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

ENGAGERET I FREMTIDEN

ENGAGERET I FREMTIDEN L A N D S MØ D E 1 3.-14. AP R I L 2015 - C O M WELL KO LDIN G ENGAGERET I FREMTIDEN LEDERSKAB OG UDFORDRINGER INFORMATION LOS Landsmøde 2015 afholdes på: Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Tilmelding

Læs mere

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ

LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ LÆRE OG FORSTÅ PERFORME OG BESTÅ KONFERENCE SCANDIC ODENSE 17.03.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK LÆRE OG FORSTÅ - PERFORME OG BESTÅ De unge får tudet ørerne fulde af, at de skal komme

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede

Genopslag: INVITATION TIL FYRAFTENSMØDE - for foreninger og selvorganiserede NYT FRA IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENT JESPER THERKILDSEN jesper.therkildsen@kalundborg.dk - tlf.24 94 38 09 IDRÆTS- OG FRITIDSKONSULENTEN TAKKER FOR 3 GODE ÅR I KALUNDBORG Jeg starter som udviklingskonsulent

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere