Debatpulje. FO-Aarhus.dk. - at gøre væsentlige emner til samtalestof. Om FO-Aarhus. Hjemløs. Grønne Guider. Opgang2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debatpulje. FO-Aarhus.dk. - at gøre væsentlige emner til samtalestof. Om FO-Aarhus. Hjemløs. Grønne Guider. Opgang2"

Transkript

1 Debatpulje Om FO-Aarhus 2012 Grønne Guider Opgang2 Hjemløs By i By Care about you Seniorer uden grænser Aarhus Revyen Vild Med Ord Varmestuestrikkerne Verdensbilleder Musikcontainere til Afrika Århus Håndbold Studenterhus Århus Læseforeningen Aarhus Festuge - at gøre væsentlige emner til samtalestof FO-Aarhus.dk Fordi netværk handler om mennesker

2 Indledning Torben Dreier Folkeoplysning Hvis man skulle give en definition af folkeoplysning, kommer man nok nærmest ved at gå til opfinderen selv, Grundtvig. Kernen i hans folkeoplysningsbegreb er dialogen, samtalen, der kan føre til handling. Derfor bør undervisningen - tage udgangspunkt i virkeligheden - have overførselsværdi til dagligdage - være frivillig - tage udgangspunkt i et positivt menneskesyn - frigøre/frisætte det enkelte menneskes handlemuligheder Alle disse elementer bør indgå i et hvilket som helst projekt/event/undervisning i al folkeoplysningen. Demokratisk deltagelse FO-Aarhus siger det samme i dag, men med lidt færre ord: At gøre væsentlige emner til samtalestof mellem almindelige mennesker og er enige med Grundtvig, der udtalte, at i skolestuen skulle alle kunne være med, og gennem værgeløse samtaler skulle man hjælpe hinanden med at lempe sig gennem livet. Folkoplysningen har en forpligtelse over for demokratiet, den skal være nyttig, have kulturel identitet, have rum til samtale, respektere andres mening, have værdier osv. Undervisning er mødet mellem mennesker med forskellige intentioner, som bøjes eller ikke bøjes mod hinanden. Denne kontinuerlige proces er demokratiet i funktion. Det betyder ikke voldsomt meget om deltagerne ved, at der er 179 medlemmer af Folketinget, men det er vigtigt, at de forstår den demokratiske ånd. Det er mere tilgangen og fordøjelsen af det lærte, der fokuseres på. Debatpulje Folkeoplysningslovens debatpulje indeholder alle ovennævnte elementer og FO-Aarhus forsøger at sætte dem ind i en levende, aktuel og moderne sammenhæng - lige der, hvor borgerne netop nu befinder sig i deres liv og samfund - via de metoder, former og typer af aktiviteter, der fanger nutidens mennesker, trends og debatter. Læs mere om de helt konkrete arrangementer på området i 2012 på de følgende sider. Større projekter Miljøvejleder Miljømedarbejder (Grøn Guide) Den oprindelige Grøn Guide-ordning er nedlagt, men efter aftale med Aarhus Kommune havde tidl. Grøn Guide, nu miljøvejleder Sussie Pagh arbejdsadresse hos FO-Aarhus i første halvår af Nature Explorer Nature Explorer er et projekt som skal få unge ud og prøve kræfter med naturen. Teenagere har en tendens til at sidde i et lummert, mørkelagt værelse tilsyneladende mentalt helt forsvundet ind i en skærm. De får ikke frisk luft, får ikke brugt deres krop og de oplever ikke verden udenfor. Men hvad nu, hvis vi ikke beder dem om at slukke computeren, smartphonen eller ipaden, men tværtimod beder dem om at bruge disse medier i naturen - vil det så give unge lyst til at komme ud og få flere oplevelser? Og hvis man så oven i købet beder nogle erfarne frilufts- og vildmarksfolk om at engagere de unge, så opstår måske chancen for at en ny målgruppe af unge vil få øjnene op for naturens muligheder. Idémanden bag projektet, Morten Hilmer, er tidligere Sirius-soldat og i dag naturfotograf. En stor del af det forberedende arbejde er foregået i UNO-Friluftcenter, Børn og Unge, Aarhus kommune, Danmarks Naturfredningsforening og FO-Aarhus er gået med ind i projektet sammen med firmaet Hilmer & Koch Naturfotografi. På Nature Explorer Campen i juni 2013 år skal de unge Rapport vedr. Folkeoplysningslovens debatpulje 2012 Udgivet af FO-Aarhus Frederiksgade 78C 8000 Århus C Tlf udg. 1. opl Redaktion: Torben Dreier, skoleleder, ansv. Inge Madsen, chefsekretær Lay-out og tryk: Børge Møllers Grafiske Hus, Aarhus Oplag: 500 stk. ISBN: EAN Frit Oplysningsforbund (FO) blev på landsplan grundlagt i 1952 af medlemmer af Det radikale Venstre. Oplysningsforbundets formål er at udbrede debatskabende samfundsoplysning. Pr. 1. januar 2004 fusionerede Frit Oplysningsforbund på landsplan med Dansk Husflid og har hermed ændret navn til oplysningsforbundet NETOP. I Aarhus hedder vi nu FO-Aarhus.

3 Miljøvejleder prøve kræfter med aktiviteter som fx træklatring, mountainbike, fiskeri, tømmerflådebygning, fuglebestemmelse, naturfotografering og indsamling og tilberedning af mad fra naturens spisekammer. De unge skal benytte GPS og bruge deres iphones, Smartphones eller ipads til at gengive de oplevelser, de får på campen, så de kan viderefortælles i e-magasinet Nature-Explorer-Magazine eller deles med vennerne på e-forum. På Campen og Via Forum og e-magasinet NEM, vil de unge blive inspireret af professionelle fotografer, eventyrere, biologer, friluftsfolk og andre entusiaster, som kan fungere både som undervisere og forbilleder. Forhåbentligt vil projektet fastholde de unges opmærksomhed og interesse for naturen, så projektet ikke blot bliver en hyggelig dag i skoven, men resulterer i, at en masse unge mennesker både får ny viden og ikke mindst en ny, spændende og vedvarende interesse. Nature Explorer bliver debatskabende, da arrangementet vil diskutere med de unge hvordan man passer på naturen, samtidig med at man gør brug af den. Projektet er desuden støttet af Naturstyrelsens Grønne Partnerskabspulje og Friluftsrådet. Mågeprojekt Sussie Pagh har lavet en mågeundersøgelse for Aarhus kommune Teknik og Miljø, der hver sommer modtager en del henvendelser om de støjgener, mågerne giver. Mågebestanden blev optalt i ynglesæsonnen og en rapport med adresser på ynglende måger blev afleveret til kommunen 1. august. UNO-Friluftcenter Der blev for UNO-Friluftcenter lavet en Spiselige vilde planter -rygsæk, som indeholder opskrifter, indkøbslister og remedier til at tage en skoleklasse med ud i naturen og samle vilde planter og lave mad udendørs. Desuden er der lavet en folder om Rågerne i Risskov og Risskovs orkideer og endvidere lavet en rute med trægeocaching. Forskellige arter af store løv- og nåletræer blev geokodede og der blev lavet opgaveark om træerne. Denne gps-metode skulle gerne få de unge til at synes, det er sjovt at lære træerne at kende. Miljøvejleder Sussie Pagh har desuden skrevet tekster til Natursamarbejdets hjemmeside og lavet oplæg til en helt ny opsætning. Herudover har hun skrevet diverse artikler, f.eks. i FO-Aarhus blad Nicolai. Skovhulæble fra Risskov Læseforeningen EGV-projektet Læseforeningen gennemførte i samarbejde med EGVfonden et projekt om læsegrupper for udsatte ældre. Der var på forhånd defineret 4 målgrupper: Ældre, der led af depression, isolerede og ensomme ældre, ældre med flygtninge-indvandrer baggrund og ældre med demens. Grupperne havde alle deres særegne karakteristika og i udbytte en spændvidde fra smil og suk til erindringer og refleksioner over, hvad det egentligt er, vi gør, når vi deler det at læse. Erfaringerne har også været hårde til tider. I en læsegruppe for en gruppe af kvinder, der alle levede med depressioner, var medicin stort set det eneste behandlingstilbud. Dette er det eneste, jeg har set henvendt til min målgruppe, fortalte en af kvinderne, og en anden sagde: Dette er det eneste jeg kan gå til. Her er der ingen krav eller forventninger, her kan jeg være med, sådan som jeg nu har det. En tredje sagde: Sygdommen har gjort, jeg ikke kan læse mere, jeg kan ikke holde fokus og koncentrere mig, men i læsegruppen kan jeg godt. Det er den slags, som viser, at Læseforeningen gør en forskel. Hele projektet blev fulgt af en antropolog fra DPU, ansat af EGV-fonden og udgives snart i en forskningsrapport. Festivaller Læseforeningen deltog igen i 2012 i Vild Med Ord- Festivalen og deltog desuden med læsegrupper i tals festivallen i Aarhus. Det blev til fine læseoplevelser både i kryptkirken i Vor Frue Kirke og på Kvindemu- 3

4 Læseforeningen Læseforeningen har fortsat til huse hos FO-Aarhus (i FO-byen), hvor de nyder godt af at bo og indgå i et stærkt netværk af folkeoplysning, foreninger med socialt engagement og får en støtte, som er et fundament under rigtig mange af de ting, de gør. seet. Som noget nyt deltog Læseforeningen i Aarhus Læser Højt -festivallen i april, hvor de stablede en non-stop fælles læsning på benene i 10 timer i træk bl.a. af danske forårsdigte. Mange mennesker kom ind fra gaden og læste med i en time eller mere og de sidste ville ikke gå igen, da det var slut! 15. april: Temadag: Læsning med ældre og mennesker med demens i FO-byen. Her kunne man høre om Læseforeningens erfaringer med læsegrupper og Guidet Fælles Læsning for ældre og mennesker med demens - og der blev læst nogle af de tekster, der har givet gode oplevelser i læsegrupperne. Læsegruppeledere Igen i 2012 er der trænet såvel et hold frivillige, som et hold professionelle (denne gang næsten udelukkende bibliotekarer). Dvs. at der nu er 60 læsegruppeledere i alt. Hvis man regner med, at hver læsegruppe består af i gennemsnit 5, er der altså 300 aktive læsere i læsegrupper hver uge på landsplan. Visionen for fremtiden Læseforeningen vil skabe stærke, læsende fællesskaber som alle uanset vilkår og baggrund har mulighed for at blive en del af. De vil samle mennesker, som vil arbejde for at litterær læsning kommer til at udgøre en vigtig erfarings- og læringsdimension overalt i samfundet. For at kunne opnå dette, arbejder de dels gennem græsrodsmetoder for at udbrede læsning, dels som interesseorganisation for på politisk niveau at skabe opmærksomhed om vigtigheden af læsning. Endelig samler og formidler de viden om, hvad læsning kan og gør ved mennesker og ved samfundet til brug for ovenstående. Læseforeningen arbejder overordnet med at udvikle læsning inden for følgende områder: 1) Social inklusion, 2) Undervisning/læring, 3) Frivillige og professionelle læsere. Læseforeningen arbejder hen imod en bestyrelse, som skal have tænketankkarakter, og som udover at tælle medlemsrepræsentanter tæller interessepartnere fra de områder, som Læseforeningen arbejder indenfor, herunder ældresektoren, det sociale område, uddannelsessektoren, sundhedssektoren, forfatter/forlagsbranchen, forskningsverdenen, biblioteksvæsenet o.a. At have dygtige fagpersoner repræsenteret i bestyrelsen, vil være med til at udvikle Læseforeningens indsats betydeligt inden for konkrete områder. Studenterhus Århus 4 1. febr.: Klimacafé Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard satte regeringens energiudspil Vores Energi til debat. 9. febr.: Republikanismens uventede genkomst I sine bøger Forsvar for nationen (2006) og Republikken Danmark (2011) samt i talrige kronikker, kommentarer og klummer i dagbladene har Michael Böss gennem flere år blandet sig i samfundsdebatten ud fra et såkaldt ny-republikanistisk standpunkt. I sit foredrag debatterede han, om republikanismen er svaret på ideologiernes død og idéernes krise i dansk politik. 16. febr.: Det konservative menneskesyn Debat ved Henrik Gade Jensen, mag.art., projektleder ved CEPOS. I politik skal vi altid betragte mennesket som en bedrager, sagde skotten David Hume i 1700-tallet. Og ikke fordi mennesket er sådan, men som en forholdsregel. Dette skeptiske menneskesyn karakteriserer konservatisme og viser samtidig behovet for vaner, dyder, kultur og ordentlighed. Det står i modsætning til visionen om naturlighed, som siden Jean Jacques Rousseau har domineret langt mere og især de sidste årtier. Menneskesynet er også kulturkamp og bestemmende for de fleste af nutidens politikområder, som opdragelse, uddannelsessystem og velfærdsstat.

5 Studenterhus Århus 21. febr.: Debat om vedvarende energi gennem nanoteknologi Ph.d. Dorthe Ravnsbæk holdt oplæg om sin forskning inden for lagring af vedvarende energi gennem nanoteknologi. 23. febr.: Kristendommens modstandere i Antikken Selv om de første fire århundreder af kristendommens historie var en succeshistorie, bed nogle tilhængere af den gamle græsk-romerske kultur fra sig i polemiske tekster, som vi stadig har fragmenter af. Fandtes der et fælles anliggende hos kristendommens antikke modstandere? De sidste 300 år er kristendommen blevet udsat for hård kritik, og de sidste 50 år er vesteuropæiske kirker gået så stærkt tilbage, at nogle taler om en postkristen epoke. Men er der en sammenhæng og lighed mellem kristendommens antikke og moderne modstandere, eller peger de tværtimod i helt forskellige retninger? 12. mar.: Århundredets Festival Forskerdebat - Fra Goethe til Google - Frihed, lighed og broderskab - dumhed og dannelse i internettets tidsalder. Hvad der i 1789 fyldte de parisiske gader som kampråb for en mere oplyst dagsorden, udgør i dag fundamentet i vort demokratiske samfund. Århundredets Festival tog temperaturen på oplysningens idealer og principper anno AUgustus og Folkeuniversitetet satte oplysningstiden til debat med hjælp fra prof. Niels Ole Finnemann og lektor Steen Nepper Larsen fra Aarhus Universitet 13. mar.: Århundredets Festival Forskerdebat - Har Gud stemmeret? Professor Svend Andersen, Aarhus Universitet og teolog og journalist Iben Tranholm debatterede spørgsmålet: hvad skal vi med religion i et moderne samfund? 14. mar.: Århundredets Festival Forskerdebat - Kampen om oplysningen. V/professor Frederik Stjernfelt og adjunkt Mikkel Thorup fra Aarhus Universitet. 15. mar.: Litterær Salon Hvordan forholder nulevende forfattere og forskere sig til et univers, hvor begreber som oplysning, romantik, demokrati, opdagelse og seksualitet præger dagsordenen. Forfatteren Morten Søndergaard leverede poetiske perspektiver. Den unge fremadstormende forfatter Mads Mygind gav eksempler på hvordan lyrik lyder i Professor Dan Ringgaard (Nordisk Institut, AU) satte fokus på 1700-tallets omfattende kortlægning af verdenskortets hvide pletter og den litteratur, der fulgte i kølvandet. 20. mar.: Klimacafé Grønt AU var inviteret til at være med i formuleringen af universitetets kommende bæredygtighedspolitik. Derfor afholdtes en studenterworkshop med dette emne for alle interesserede. 22. mar.: Uren Pædagogik Lene Tanggaard fortalte om de virksomme ingredienser i pædagogik. Hvorfor er refleksioner over egen læring, individuelt sammensatte moduler og personlige logbøger så populære i vor tids uddannelsessystem? Hvordan harmonerer det med ranglisteplaceringer og Pisa-målinger? Er det rigtigt, at de studerende surfer mere på Facebook end i bøgerne og er det et problem? 10. apr.: Energirenovering og bæredygtigt byggeri Oplæg og debat v/arkitekt og Ph.d. ved Arkitektskolen Aarhus, Marie Kirstine Pilegaard. 19. apr.: Musik mellem endelighed og evighed Forestil dig en kultur, hvor musik altid er bundet til Her og Nu -momentet, hvor den eksakte musikudførelse er væk i det øjeblik lyden er væk. Sådan var det indtil grammopfonpladens opfindelse i 1880 erne. Foredraget beskrev denne fundamentale ændring og spurgte til den måde, hvorpå vi i dag opfatter musik. Lars Rosenlund Nørremark spillede løbende i foredraget musik som inspiration og argumentation. 23. apr.: Fattigdomsdebatten er langt fra død! To af Østjyllands mest fremtrædende politikere, Jonas Dahl (SF) og Ole Birk Olesen (LA) mødtes. Alle har lige ret til sundhed, og jeg kæmper for, at danskerne ikke skal deles op i A- og B-hold - Jonas Dahl (SF)....Skatterne skal i stedet være lavere. Og vi skal vende den udvikling, der har gjort socialstaten til forsørger for hver fjerde dansker i den arbejdsdygtige alder - Ole Birk Olesen (LA). 24. apr.: Cradle to Cradle og bæredygtighed Nicholas Krøyer Blok fra CradlePeople Danmark debatterede Cradle to Cradle og hvorfor det er relevant i forhold til bæredygtighed. 10. maj: Konfliktfuld erindring Vi læser bøger og ser film for at høre historier om mennesker og for at få adgang til erfaringer fra andre tider og steder, ja andre liv. Fortællinger, vi selv kan 5

6 Studenterhus Århus spejle os i. De kollektive fortællinger er medskaber af en fælles historie. Men erindringer og erfaringer er ikke entydige - slet ikke når fortællingerne tager udgangspunkt i konflikt, krig og kamp. Hvordan integrerer man sin personlige fortælling i kollektivets historie? Hvordan fastholder man kollektive erindringer gennem generationer og på tværs af grænser? Hvordan bruges fiktionen til at formulere personlige og kollektive erindringer? Og hvordan bruges film som historiske dokumenter? Arr. var en del af Aarhus Universitets Matchpoint-konference. 10. maj: Fra forskning til faktura De seneste ti år har budt på dramatiske forandringer på de danske universiteter. Det kollegiale selvstyre er blevet afskaffet og erstattet af bestyrelser med eksternt flertal, der har været omfattende fusioner og interne reorganiseringer, og ikke mindst er synet på universiteternes rolle i samfundet ændret. Universiteterne er gået fra at være relativt upåagtede til at skulle spille en central rolle i Danmarks omstilling til vidensøkonomi. En proces, der ikke er forløbet uden modstand. Kritikere har argumenteret for, at man i processen ødelægger det klassiske universitet til stor skade for den frie forskning og den almene dannelse. De studerende har brokket sig over, at de har mistet indflydelse på deres uddannelse. 21. maj: Film: Miss Representation I samarbejde med Institut for Kultur og Samfund. Jennifer Siebel Newsoms anmelderroste dokumentar Miss Representation, der havde sin premiere på Sundance Filmfestival i 2011, undersøger, hvilke konsekvenser de amerikanske mediers kvindefremstillinger har på kvinders mulighed for at få magt og indflydelse i samfundet. 23. maj: Manden, der ville melde sig ud Debatforedraget tog udgangspunkt i TV-programmet af samme navn, hvor Christian Dietrichsen sætter sig for at forsøge at melde sig ud af Staten Danmark. En intens og udfordrende rejse, hvor han møder både embedsmænd, politikere, hjemløse, en filosof og en Zenbuddhistisk mester. Debatten varierede fra samfundsmæssige aspekter til dybere filosofiske lag. 2. okt.: Klimacafé Bünyamin Simsek, Teknik- og miljørådmand i Aarhus kom forbi for at debattere Aarhus fremtid som bæredygtig by. Han fortalte både om, hvad man allerede har gjort, hvad man påtænker at gøre og hvordan det hele passer sammen i kommunens 2030-målsætning om CO2 neutralitet. 16. maj: Sustainability Festival Miljømæssige, sociale, etiske og økonomiske aspekter af bæredygtighed i en lærerig og livlig debat om det, der nok er vor tids største udfordring. Deltagere: Jørgen E. Olesen klimaprofessor, medlem af Etisk Råd og af Natur- og Landbrugskommisionen. Per Bach, formand for den frivillige forening Lad Det Gro. Lars Kjærulff, miljøsociolog. Jens Joel, folketingspolitiker. Debatleder: Nils Brøgger Jakobsen, Kampagnechef i Mellemfolkeligt Samvirke. 18. maj: Sustainability Festival Dybdegående indblik i bæredygtighed inden for politiske og akademiske rammer, samt både lokale og globale emner. 9. okt.: AUgustus-debat På vej mod det ungdommelige samfund? Ungdommen æder sig ind på både barndom og voksendom ja, selv på alderdommen. De ungdommelige værdier er i høj kurs og vi skal helst signalere ungdommelig energi og udvikling hele livet. Hvem er de voksne opdragere i et ungdomssamfund, hvor alle vil være unge? V/ aldersforsker Tine Fristrup og idéhistoriker Jens Erik Kristensen nov.: Klimacafé Thomas Troels-Smith, salgschef for BetterPlace, fortalte om Danmarks fremtid som elbil-nation og om hvorfor det overhovedet er den løsning, vi skal satse på.

7 Vild med ord (VMO) Doppler og Naiv.Super hører til blandt Erlend Loes populære romaner, som humoristisk portrætterer velfærdsstatens mennesker i al vores lavkomiske absurditet. Doppler er en helt almindelig mand, der flytter ud i skoven, og bliver bedste venner med elgen Bongo. Det sjove venskab udtrykker en samfundskritik af vores selvtilstrækkelighed og materialisme. I et ønske om at gå i dialog med publikum havde VMO flere rundspørger om, hvem publikum gerne ville møde til VMO Næsten alle nævnte Erlend Loe, fortæller Mads Berggreen, projektleder for VMO 2012: Det virker som om, Erlend Loe, særligt med romanen Doppler, er blevet en kultfigur i Danmark. Fra 2011 indgik VMO et samarbejde med Aarhus Festuge. Jens Folmer Jepsen fra Aarhus Festuge udtaler: Samarbejdet giver gensidig gavn og glæde. Vild med Ord medvirker til at skabe yderligere dybde i Aarhus Festuges litteraturprogram, mens Festugen tilbyder bredde til Vild med Ord. VMO fandt sted i Ridehuset fra sept. Forinden var der en række forarrangementer rundt omkring i Festugen. Siden 2011 har festivalen haft fuldtidspraktikanter fra universitet tilknyttet sekretariat i FO-byen i Aarhus. og 2. sept.: Kim Leine i samtale med lektor Kirsten Thisted om sin nyeste roman Profeterne i Evighedsfjorden 6. sept.: Jan Guillou (SE) i samtale med Olav Hergel om litteraturens politiske potentiale. 6. sept.: Dobbelt USA-mester i poetry slam Buddy Wakefield optrådte med bogaktuelle Henrik Nordbrandt og ex-dm-vinder i poetry slam Peter Dyreborg på Teater Katapult. 7. sept.: Børnenes Bogdag: watch?v=aq9gspsmkha 7. sept.: Lyd og litteratur i Ridehuset. Jørgen Leth læste op af sine jazzdigte, mens den anerkendte jazzmusiker Jakob Bro spillede til. 8. sept.: Ridehusscenen 10.00: Morten Ramsland og Jonas Møller talte om samspillet mellem fiktion og selvbiografiske virkemidler : Ursula Andkjær Olsen, forfatter til blandt andet Havet er en scene læste op af sine digte : Christina Hagen blev interviewet af Jonas Møller om sit eksperimenterende og konceptuelle forfatterskab : Mads Rosendahl Thomsen, formand for foreningen Satellit, fortalte om, hvordan foreningen skal blive et talerør for de aarhusianske litteraturinstitutioner : Hans Otto Jørgensen, Jens Smærup Sørensen og Erling Jepsen i samtale om urbanisering, udkantsdanmark og hjemstavn. Arr. i samarbejde med Landbrugets Kulturfond : Filminstruktøren og forfatteren Xiaolu Guo blev interviewet af Lektor Mads Rosendahl Thomsen om moderne kinesisk film og litteratur : Susanne Staun og Michael Katz Krefeld talte om krimien som smuglerskib for forfatterens budskaber : Beate Grimsrud (SE/NO), nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, læste op af En dåre fri : Den finskfødte, svensktalende berliner, Cia Rinne, læste digte op på en måde, man aldrig havde set/hørt før. 8. sept.: Pavillonscenen 10.00: Merete Trolle, forfatter til Mama Merete mine 20 år i Afrika, og fribyforfatter Tendai Frank Tagarira, som er blevet tvunget væk fra Zimbabwe, talte om danskeres opfattelse af Afrika : Dorthe Emilie Røssel fortalte om sin erindringsbog Jeg brød et løfte : Anmelderdarling Hanne Ørstavik talte med lektor Lillian Munk Rösing om sit forfatterskab : Åsa Maria Kraft (SE) debatterede sin nye kønsneutrale hen -roman Selvpornografi. Del 1 med ph.d. Astrid Elkjær Sørensen : Einar Már Guðmundsson (IS), vinder af Nordisk Råds Litteraturpris, talte med lektor Karen Margrethe Simonsen om sin nordiske, magiske realisme : Jeppe Brixvold, forfatter til blandt andet Forbrydelse og fremgang, læste op : Hallgrímur Helgason (IS), forfatter til Stormland og 101 Reykjavik, talte med Birgir Thor Møller om Islands forhold til Danmark og om Helgasons brug af satire i sin litteratur. 9. sept.: Ridehusscenen 10.00: Svend Åge Madsen og kvantefysiker Klaus Mølmer talte om verdens store og små mysterier og lod videnskaben og litteraturen lægge arm : Knud Romer blev gået på klingen af lektor Stefan Kjerkegaard, der spurgte ind til Romers leg med fiktion og virkelighed i romanen Den som blinker er bange for døden : Mette Moestrup, forfatter til Kingsize og Dø, løgn, dø og Olga Ravn, forfatter til jeg æder mig selv som lyng udspillede en hekseseance : Svensk/tunesiske Jonas Hassen Khemiri blev interviewet af lektor Stefan Kjerkegaard om forfatterroller og nationalitet : Mads Rosendahl Thomsen, formand for foreningen Satellit, fortalte om hvordan foreningen skal blive et talerør for de aarhusianske litteraturinstitutioner : Den aarhusianske teatertrup, TeaterMinisteriet, genopførte deres succesfulde fortolkning af Erlend Loes Doppler : Erlend Loe (NO) forfatter til bl.a. Stille dage i Mixing Part og Volvo lastvagnar i samtale med Jens Blendstrup. 9. sept.: Pavillonscenen 10.30: Bjørn Rasmussen, vinder af Montanas Litteraturpris og forfatter til Huden er det elastiske hylster, der omgiver hele legemet, læste op : Kirsten Hammann blev interviewet af lektor Peter Mortensen om sin roman En dråbe i havet : Maja Lucas og Christel Wiinblad talte med lek- 7

8 Vild med ord (VMO) tor Dan Ringgaard om køn, seksualitet, død og afsavn : Dy Plambeck blev interviewet af journalist og forfatter Connie Aagaard om kunsten at portrættere : De to aarhusianske debutanter Stine Pilgaard og Mads Mygind i samtale med forlagsredaktør Carsten Vengsgaard fra KLIM : Jussi Adler-Olsen svarede på lektor Tore Rye Andersens skarpe spørgsmål om sin rolle som Danmarks største litterære eksportvare : Kometforfatteren Josefine Klougart læste op af sine værker, inkl. den seneste Én af os sover sept.: Stande i Ridehuset Bechs Forlag, Arme, Forlaget Ådalen, Klim, Modtryk, mrs. Robinson, Unipress, Replikant, Siesta, Løve s, Æter, Vangsgaards Boghus, Kristian F. Møller, Litteratursiden, Geiger, Contemporary, Museum of Literature. Andre større projekter Verdensbilleder juni Thailand - handelsvejen til Østen: Explore the World with Aarhus. Baggrund: Kultur-, rejse- og shoppingarrangementet Verdensbilleder i Aarhus er blevet en fast årlig tradition for borgerne i Aarhus og det øvrige øst- og midtjylland. Hvert år besøger langt over kunder eventen for at opleve den gode stemning, kulturtemaet samt for at shoppe. I forlængelse af Aarhus Kommunes nedsatte tænketank om at forene shopping og kultur satte Verdensbilleder 2012 igen yderligere fokus på det kulturelle aspekt med et tema som udgangspunkt. FO-Aarhus deltog bl.a. med en konkurrence: Vind 1000 kr. til Aarhus City. Konkurrencens debatskabende spørgsmål var: Hvad kan vi lære af Thailand? Thailand og thaierne er berømte for deres lethed til smil, en særlig høflighed, tolerance og overbærenhed, og da danskere og thaier festede sammen til Verdensbilleder, dryssede en lille smule af denne thailandske charme ned over Aarhus. Der var fokus på kulturmødet mellem danskere og thaier, og de blev inviteret til at deltage i debatten om, hvad vi kan lære af Thailand og thaierne. Vi vil i FO-Aarhus gerne gøre væsentlige emner til samtalestof... Jeg tror, der er en række ting, som det kunne være interessant at diskutere i forhold til Thailand og thaierne. Det kunne eksempelvis være deres tilgang til sundhed, deres levevis, deres venlighed eller deres værdinormer udtalte skoleleder i FO-Aarhus Torben Dreier. Seniorer uden Grænser Foreningens formål er at anvende og formidle faglige og menneskelige ressourcer blandt seniorer, som med ulønnet arbejdskraft vil forbedre livsbetingelserne for verdens fattige. Der er for tiden projekter i følgende lande: 2 projekter i Nepal, 3 i Indien, 3 i Uganda, 2 i Kenya, 1 i Ghana, 1 i Zimbabwe. Derudover har foreningen en computergruppe, som indsamler og klargør computere til afsendelse til udviklingslande og en infogruppe, som oplyser om deres arbejde og om ulandsarbejde generelt. I årets lige måneder holdes der møder, hvor alle interesserede er velkomne. Mødedeltagerne kan her udveksle ideer og erfaring og få ny inspiration. Mødernes indhold veksler mellem oplæg og debat med indbudte gæster/foredragsholdere og orientering om og drøftelse af egne aktiviteter og projekter. 2. febr.: Filmen Kinshasa Symphony om et amatørsymfoniorkester i Kinshasa, Congo. 26. april: Helle Tholstrup og Anette Lybeck præsenterede deres spil GO ON GAME og deltagerne prøvespillede det socialpædagogisk spil, der er udviklet til børn med traumer. 12. juni: Præsentation og drøftelse af projekt Witch Hunt Empowerment project i Ghana. 9. okt.: Præsentation og drøftelse af projekt CARC i Zimbabwe et projekt, som støtter hiv/aids-ramte børn. 5. dec.: Hanne Jensen fra Lego Fonden fortalte om Fondens arbejde i udviklingslandene. 8

9 Andre større projekter D-factor projekt - Samarbejdspartner: Verdens Børn (www.verdensboern.com) D-factor (d for dialog) bragte mange hundrede unge med dansk og anden etnisk baggrund sammen om at løse dilemmaer og konflikter, der opstår i det flerkulturelle Danmark. De unge lavede forumteater, hvor publikum (også unge) selv kom med løsninger på typiske konflikter og dilemmaer. Disse kunne være alt fra Muhammedtegningernes efterspil, unges alkoholvaner, kæresterier på tværs af etniske skel, problemer ved anderledes navn og udseende til fordomme om lyshårede, festklædte piger. På nettet blev samtidigt oprettet et mødested for de unge, hvor debat, meningsudveksling og netværksudvikling kan fortsætte og udvikle sig. D-factor gjorde de unge bedre og hurtigere i stand til at danne fællesskaber på tværs af sociale og kulturelle skel. Dermed modvirkes spændinger og forebygges vold. D-factor viste sig som respekt, inspiration, udfordring, overvejelse og forståelsesudvidelse omkring de andre. Det kunne være øjeblikke eller stunder, hvor den andens holdning, liv og kultur var lige så interessant og vedkommende som ens egen. Eller hvor man blev bevidst om, hvordan ens eget liv, kultur og opvækst har farvet én, så man på en måde er blevet blind og derfor ikke har kunnet se den andens synsvinkel. dialog og meningsudveksling med de andre via debatfora og chatrum på D-factors hjemmside. 8. Mulighed for at der spontant eller med støtte fra D-factortrup eller D-factors koordinator opstår tværgående, virtuelle netværks-grupper, som man kan deltage og finde meningsfællesskab i, samt udveksle meninger og holdninger med andre. Stykket blev i alt opført 3 gange i løbet af efteråret: på Lykkeskolen, Godsbanen og i Herredsvang beboerhus. Instruktion: Chadi Abdul-Karim. Reza, der oprindeligt er flygtning fra Afghanistan, men opfatter sig som dansker, fortæller, hvorfor han var med: - I D-factor er vi virkelig forskellige i vores tankegang og måde at se verden på. Men vi holder ikke vores forskelle tilbage. Alligevel har jeg fået mange virkeligt gode venner. Vi mødes nu ofte uden for D- factor også. Det er fantastisk at det lader sig gøre!!, siger Reza Wali fra Aarhus. Ane, der er pæredansk, fortæller om, hvad hun kan bruge D-factor til fremover: - D-factor har lært mig, at jeg har fordomme, som jeg ikke troede, var der. Nu er jeg mere bevidst om dem og så kan jeg gøre noget ved dem. Hovedaktiviteterne bestod i at engagere unge til at være frivillige ambassadører for D-factorprocesser, og med dette som fundament tage ud til beboerhuse, skoler, arbejdspladser og uddannelsessteder for at igangsætte D-factorprocesser. Forestillinger fordeltes ligeligt mellem traditionelle danske- og indvandrermiljøer. Desuden afvikledes 3-4 tværgående forestillinger, hvor både danskere og etniske minoriteter deltog. Projektforløbet: 1. D-factortrups egen indføring i og praksis med D- factorprocesser via kursus i ca. 5 mdr. Her var der også oplæring i elementær teaterteknik. 2. Udvikling af dilemmaspil, som gengav vanskelige problemstillinger ved integration spændinger mellem danskere og etniske minoriteter, diskrimination osv. Disse baseredes på virkelige hændelser, dels fra D-factortrups egne erfaringer, dels fra forudgående besøg på spillestederne, som blev opfordret til at finde oplagte konfliktfyldte hændelser frem. 3. Forudgående udsendelse af D-factor-avis eller blad, hvor publikum forberedtes. 4. Forumteaterforestillinger, hvor publikum blev direkte involveret i problemløsning. 5. Debat internt blandt publikum, som blev placeret ved små cafeborde, og opfordret til at diskutere under forestillinger. 6. Glimt fra forestillinger er lagt ind på D-factors hjemmeside via billeder, video og citater fra publikum. Ved hver forestilling blev den bedste D-factor respons udnævnt. 7. Dernæst har brugeren mulighed for at indgå i D-factor gruppen fra venstre: Marcelas De Witt, Ligia Maracu, Ane Joy Fogtdal, Peter Zimmermann, Reza Wali. 9

10 Andre større projekter Musikcontainere til Afrika fra Globe Town I løbet af Smukfest 2011 fyldtes en container med musikinstrumenter, kabler, strenge, forstærkere, mixerpult og mikrofoner mm. doneret af danske musikere, musikforretninger, lydfirmaer, sponsorer og publikum og med bestemmelsessted i Kibera, et slumkvarter i Nairobi, Kenya. Her blev det indsamlede gear brugt på Peace- and Good Governance Festival 2012 og Peaceand Sportsfestival 2013, hvor 500 børn fra 8 forskellige slumområder i Nairobi deltog. Begge festivaler satte fokus på demokratiet - og lokale stjerner optrådte gratis, samtidig med at de gav slumkvarterets upcoming talenter mulighed for at være med på plakaten og vise talentet frem. Musikfestivalen er en del af samarbejdsaftalen mellem SMUK festivalen, Globetown og Culture Connect. Culture Connect har fået en del af festivalen finansieret af VedvarendeEnergi. Se mere på Se desuden video med Vicmass, et ungt rap-talent, der var den første, der fik mulighed for at indspille et af sine numre på udstyret fra Danmark: c850/v6485. Så efter 365 dage i Danmark til indsamling, 95 dage til afklaring af diverse dokumenter, 56 dage på vandet til Mombasa, 27 dage i tolden i Kenya og endnu 16 dage i korruptionskarantæne (som IKKE blev betalt) lykkedes det endelig. Gear og grej skal efter festivalerne bruges i et nystartet øvelokalekompleks i Nairobi, hvor byens mange talentfulde musikere kan få nogle gode vilkår at udfolde sig under. Aarhus hylder tolerancen Tolerance-arrangement på Bispetorv den 21. marts med musik, taler og underholdning i samarbejde med Aarhus Kommune og støttet af aftenskolen Såma. Den højreekstremistiske gruppe Danish Defence League demonstrerede i Aarhus den 31. marts med deltagelse af underorganisationer fra hele Europa. Som modspil bakkede samtlige partier i byrådet op om en tværpolitisk fejring af tolerance. Læs mere på www. facebook.com/fortolerance og se video fra selve dagen på Aarhus vil ikke identificeres med ekstremistiske grupper - uanset deres ideologiske afsæt. Ekstremisme repræsenterer alt det, vi som en tolerant by ønsker at tage afstand fra. Derfor vil Aarhus ikke se passivt til, når vores by misbruges som en platform for den form for synspunkter, lød det i en fælles byrådsudtalelse. Musik med: U$O, Jøden, Jonny Hefty, Poul Krebs, Lars Lilholt, Lise Westzynthius, Le Dine, Flødeklinikken, sopran Lina Valantiejute, Aarhus Jazz Orchestra feat, Mike Andersen, Jomi Massage og Pigekoret Maestra. Flere kendte aarhusianere hyldede tolerancen på demonstrationens facebookside. Her kunne man bl.a. se videoer med musiker Poul Krebs, Hummel-ejer Christian Stadil, entertainer Lotte Heise og biskop Kjeld Holm. 10 By i By Idéen om By i By udsprang af hos en række tværfaglige netværk i Aarhus, der ville skabe et fælles projekt, der forener byen og dens mange drivkræfter i et konkret, håndgribeligt og visionært projekt. Aarhus er kendt for sine kreative kvaliteter, sine subkulturer og kreative iværksættere, der på én gang skaber nye retninger, nye samarbejdsformer og ser nye muligheder. Miljøet omkring Meljgade med Frontløberne og Kaospiloterne er nogle af byens synlige eksempler, mens begrebet 8210 er blevet en national betegnelse for andre kulturelle strømninger, der bl.a. har betydet at nye generationer har fundet nye udtryksformer som ikke bare præger kulturlivet i Aarhus, men kan spejles ud over byens forstæder. Aarhus er en by, der vokser og udvikler sig markant, hvilket i disse år betyder skabelsen af helt nye byområder f.eks. omkring de bynære havnearealer, men også betyder en genfødsel af byområdet Gellerup alt dette og mere til blev samlet og udtrykt i byens fælles projekt By i By. Visionen var at opbygge, skabe og give liv til en midlertidig og organisk voksende kulturby af høj indholdsmæssig og æstetisk kvalitet omkring det centrale byrum Bispetorv i Aarhus fra den 22. juni til den 12. oktober 2012 på tværs af fagligheder, brancher, miljøer, holdninger og udgangspunkter. Mens byen blev skabt, blev der liv i den. Livet og indholdet i byens skabtes af kulturlivet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og borgere i Aarhus. Erhvervslivet var med både i konkrete byggeprojekter og kunstprojekter, men også i det organisatoriske arbejde bag projektet. Projektet blev dokumenteret og evalueret for at danne læring for byen og fremtidige projekter. Eksempler på byggerier: SpontanBygget Mobil Kunsthal, Medborger- Hus, Udendørs Auditorium/Scene.

11 Andre større projekter Eksempler på involverede: Arkitektskolen, Aros, restaurant BETA, Billedkunstcenteret, Borgerservice, Byggeselskab Olav de Linde, Center for Urban Kunst, COWI, Danske Bank, Domkirken, FoodFestival, Frontløberne, INCUBA science park, Journalisthøjskolen, Kulturhovedstad 2017, Kulturnatten, Læseforeningen, Mediehus Aarhus, MT Højgaard, Musikhus Aarhus, RadissonBlu, Smagløs, Studenterhus Aarhus, Turbinehallen, Wick Kommunikation, Aarhus Håndværkerforening, Aarhus Kommune, Aarhus Produktionsskole, Aarhus Stiftstidende, Aarhus Sustainability festival, Aarhus Teater. By i By var borgerinddragende på flere planer. Man kunne donere materialer m.m. til de byggerier, der baserede sig på genbrugsmaterialer, man kunne melde sig som frivillig til et byggecrew eller tage en frivillig tjans i forbindelse med en event. Alle foredrag, koncerter, workshops osv. der foregik i By i By var gratis at deltage i. By i By var en mosaik af konferencer, koncerter, foredrag, performances, hygge, dans, debatter, workshops, teater, dagligdagsliv m.m. Bag samtalerækken Samtaler om livet stod bl.a. FO-Aarhus, Aarhus Domkirke og Aarhus Litteraturcenter. 1. juli: Samtale om livet m/ Troels Kløvedal 11., 18., og 25. juli: Filosofisk samtale ved Kresten Thue Andersen 5. aug.: Samtale om livet m/merete Ipsen 8. aug.: Filosofisk samtale ved Kresten Thue Andersen 12. aug.: Samtale om livet m/peter Olesen kendt fra bl.a. De Efterladte og hedengangne Olesen-Olesen i scenesamtale med C.S. Nielsen. Om kunsten og livet, sortsyn og lyssyn. Peter om sig selv: Ufaglært sanger, sangskriver og forfatter. Derudover korrekturlæser, museumsforvalter plus det løse. I min fritid ejer jeg et pladeselskab og en altan. 22. aug.: Arkitekturvandring 22. aug.: Kunstvandring 23. aug.: Værksteds-, havne- og musikvandring 24. aug.: Fiskehandler-, rådhus- og arbejdervandring 24. aug.: Street art-vandring 1. sept.: Foredrag med Troels Bendix om smagsteknikker 2. sept.: Samtale om livet m/ Peter A.G. 8. sept.: Tegne-workshop 28. sept.: Paneldebat Musikparlamentet 5. okt.: Vanebrydning v/ane & Roselil Derudover lavede Fællesskaberhuset borgerinddragende processer/idégenerering om at udvikle Aarhus på forskellige områder: - FællesSkaberHuset havde åbent i uge 36 under festugen. Temaet var Kulturby I uge 37 var temaet Unge & Ældre i den Digitale Tidsalder. Antal besøgende - AND Center for Arkitektur, teknologi og Ny Design, havde åbent i deres formidlingsmodul de sidste 2 uger af By i By Co:lab (medborgerhuset i By i By) inviterede hen over sommeren til FÆLLESskaberMØDER, hvor der var mulighed for at hilse på andre medskabere af By i By og dele tanker og idéer om medborgerhusets funktion og rolle. Læs mere på Aarhus Håndbold Ledelse i verdensklasse 29. maj kl inviterede Aarhus Håndbold, Sparekassen Kronjylland og FO-Aarhus til et inspirerende og tankevækkende fyraftensmøde med professor og ekspert i ledelse Steen Hildebrand og Århus Håndbolds cheftræner Erik Veje Rasmussen. Det foregik på Aarhus Teater. I vore dage skal der udvikles specifikke kompetencer og intelligenser med udgangspunkt i det enkelte individ og det kræver excellent ledelse ledelse i verdensklasse. Sundhedsevent 31. maj afholdt Aarhus Håndbold, Diabetesforeningen, Aarhus Kommune og FO-Aarhus en stor sundhedsevent, hvor firmaer og deres ansatte kunne komme helt tæt på ligaspillerne i NRGi Arena. Et glimrende startskud til at tage sundhed op som et tema i virksomheden. Medarbejderne kunne få lavet deres egen sundhedsprofil med et aktuelt billede af den enkeltes fysiske form, livsstil og BodyAge og de kunne konkurrere indbyrdes og mod Århus Håndbolds ligaspillere, der var med hele aftenen. Folkesundhed Aarhus tilbød opfølgning i virksomhederne inkl. samtaler om de mange muligheder for sundhedsfremmende tilbud. Eksempler fra dagen: Psykolog Mette Holm: Stresshåndtering Diabetesforeningen: Kost og motion Cardion.dk, Erik Schmidt: Få udbytte af sundhedsprofilen Århus Kommune: Rygestop Inspirerende Business Class på Aarhus Teater Professor Steen Hildebrandt og håndboldtræneren Erik Veje Rasmussen præsenterer deres bud på: Ledelse i verdensklasse Aarhus Teater tirsdag den 29. maj kl Det handler om menneskelige relationer Århus Håndbold inviterer i samarbejde med hovedsponsor, Sparekassen Vi lever i en verden hvor det ikke længere er nok at massefremstille kompetencer. I dag skal der udvikles specifikke kompetencer og intelligenser med udgangs-punkt i Kronjylland, samt FO-Aarhus, til et det enkelte individ. inspirerende og tankevækkende fyraftensmøde, hvor du får mulighed for For at opnå denne udvikling og få disse intelligenser til at udfolde sig sammen kræves excellent ledelse ledelse i verdensklasse. at udfordre to markante lederprofiler. Faldgruberne er mange, og vi har udfordret hinanden på indholdet af kortsigtet daglig ledelse som en del af en langsigtet tænkning. Pris 350,- (inkl. forfriskninger) Køb billetter på aarhushaandbold.dk eller skriv til 11

12 Andre større projekter Opgang 2 2 timers fyraftenssalon den 8. juni, som udforskede Kunst i Hverdagen: Kunst & medborgerskab? Kunst & demokratiudvikling? Kunst & inklusion? Spørgsmål blev sat til debat med afsæt i Turnéteatrets 10-årige historie, erfaringer og visioner. Desuden var der smagsprøver fra flere af turnéteatrets aktuelle forestillinger. Oplægsholdere var bl.a. borgmester Jacob Bundsgaard, udviklingschef i Brabrand Boligforening Flemming Kristensen, skoleder på Nørrebro Lise Egholm, leder af Unge for Unge i Gellerup Wamid Hassan, folketingsmedl. Liv Holm Andersen (R). Indlæg og holdninger blev efterfølgende lagt på blog til videre debat. 12 Aarhus Festuge Aarhussamtaler Årets Aarhussamtaler bød på store personligheder, store valg, en lille storby og ikke mindst på individets forhold til fællesskabet. Emner, der fortjener belysning, fordybelse og diskussion. 3. sept.: Sociolog Henrik Dahl hos Søren Bitsch Christensen Aarhus er ikke verdens mindste storby, men på vej til at udvikle sig til en del af en gedigen storby, der strækker sig mere end 100 km langs den østjyske kyst. Henrik Dahl gav sine bud på fremtidsudsigterne. 4. sept.: Tidl. borgmester Louise Gade hos Stig Matthiesen Der skal være overensstemmelse mellem ord og handling, men hvordan er det muligt, hvis den politiske virkelighed kræver en anden retning end den, man har været fortaler for? Kvinden fra Thyholm, der brød Socialdemokraternes dominans i Aarhus fortalte om de store valg i livet og om at være holdspiller i et politisk univers med store egoer. 5. sept.: Tidl. fodboldspiller Kristen Nygaard hos Stig Matthiesen Kristen var kreatør på midtbanen i storklubben AZ 67 Alkmaar og anfører for fodboldlandsholdet under OL i München i I 1994 ændrede en voldsom trafikulykke totalt livet for ham og han fortalte om det, at være en del af et større fællesskab i fodboldlivet og om at tro på de lyse sider af tilværelsen. 6. sept.: Statsminister Helle Thorning-Schmidt hos Martin Krasnik En samtale om den store magt. Foto: Martin Dam Kristensen 6. sept.: Forfatter Jan Guillou hos Olav Hergel Litteraturens politiske potentiale, romanen som indlæg i samfundsdebatten og Jan Guillous enorme igangværende romanprojekt Det store århundrede var omdrejningspunktet. Talentlab 2012 FO-Aarhus og Festugens filmfestival Filmlab Aarhus indledte i samarbejde med Filmby Aarhus jagten på den gode filmidé i talentkonkurrencen Talentlab Det var ikke erfaring, baggrund, cv eller netværk, men kun den originale og velbeskrevne idé, der talte. Der blev stillet følgende kriterier op for deltagelse i konkurrencen: Idéen skulle tage udgangspunkt i Miracle Miles nummer Big Circus. Nummeret skulle bruges som poetisk manuskript for en historie der var altså ikke tale om en musikvideo. Man behøvede ikke bruge sangen i filmen, men historien skulle forholde sig til sangens musik- eller tekstunivers. Idéen inkl. stilmæssige overvejelser skulle beskrives på maks. 1 side og gerne ledsages af skitser og fotos + et kort cv. Vinderen skulle selv kunne producere filmen mellem 1. juli og premieredatoen 4. september Aarhus Festuge fik lavet ovennævnte sang med den britiske gruppe Miracle Mile specifikt til denne lejlighed med udgangspunkt i Festugens tema Big size matters. Der indkom 14 forslag fra filmtalenter på alle niveauer. Juryen bestod af direktør for Aarhus Festuge Jens Folmer Jepsen og chef for Filmby Aarhus Carsten Holst. Vinderen blev Visuel Hf-studerende Asger Kjærholm med Større end. Premieren blev afholdt i Die Asta, Filmby Aarhus under Aarhus Festuge. Grøn Gade I dag bor mere end 50 % af verdens befolkning i byer. Den skarpe grænse mellem land og by bliver udvisket og der opstår et krav om at gøre byen grønnere, men hvordan? Haveeksperimentet i Frederiksgade legede med tanken om at introducere havebegrebet i byens rum, og udforske samspillet mellem det landskabelige og det urbane i 1:1. En have er den kultiverede form for landskab, der er gjort nærværende, inkluderende og tilgængelig. Haven tager udgangspunkt i de stedbundne potentialer, sol/skygge, terræn og jordbundsforhold, men er samtidig afhængig af kultivering i form af vandledning, tilførsel af plantemateriale og pleje. Haven skaber en kropslig relation mellem menneske og omgivelser. Her opleves årstidernes og vejrets

13 Andre større projekter skiften, vores sanser stimuleres af dufte, farver og lyde - og sociale fællesskaber opstår. Frederiksgade er en døende handelsgade og det overordnede sigte var at transformere den døende gade til et frodigt forløb midt i byen. Frederiksgade skulle spire påny med en serie af oplevelsesrige haver, der udforskede hver sin gren af det grønne i byen. Samtidig blev Frederiksgade åbnet for cykeltrafik i Festugen, så den kom til sin ret som den oplagte Grønne Genvej den er. Se 4 små film om Den grønne Gade, lavet af Hans Henrik Pedersen for FO-Aarhus: com/foaarhus?v=app_ Motionsgymnastik Byens borgere fik tilbudt en god start på hverdagene i Festugen med én times gratis morgengymnastik i Byparken hver morgen. FO-Aarhus og Ældre Sagen tilbød undervisning i yoga, Qigong og klassisk gymnastik, så både krop og sind blev gearet til festuge. Århus Revyen Århus Revyen er et højaktuelt, crazy, satrisk revyshow med et indhold, der både er til at grine af og til at tænke lidt nærmere over. Trine Appel udgjorde i 2012 den energiske og feminine del af sceneensemblet, og på herresiden optrådte Benjamin Boe, Christian Damsgaard og den evige jyde, revyens kunstneriske leder John Batz. De klemte humoren ud af den politiske satire med og uden faktor! Spilletid: 22. maj til 30. juni. Der var hentet inspiration, teknikker og krydderi fra bl. a. impro- og teatersport, stand up, Live fra Bremen samt fra den årlige Edinburgh Comedy Festival. Forestillingen havde en fleksibilitet, som gjorde at den kunne tilpasse sig det (dags)aktuelle politiske og sociale miljø. Der blev lagt stor vægt på nytænkning og originalitet og på at revyen som helhed tog politisk stilling ikke overordnet i en partipolitisk tankegang, men fra nummer til nummer. Århus Revyen samarbejdede også denne gang med Produktionsskolen i Aarhus, som byggede scenografien, og enkelte udvalgte elever var i praktik i forhold til udvikling og afviklingen af forestillingerne. Hjemløs - det er her jeg bor - i samarbejde med Den gamle By og Grønløkke Aftenskole/Tranbjerg, foreningen Oplysning om Gadeliv og Værestedet i Jægergårdsgade 107. Udstillingen af hjemløseboligen var åben fra 13. okt. til 31. dec. Den hjemløse Ulrik havde indrettet et hjem i en baggård i Den Gamle By præcist som det ville se ud et hvilket som helst andet sted i Aarhus, han ville have bosat sig. Projektet modtog støtte fra Kulturstyrelsens hastesum. Åbent hus den okt. Hjemløs Ulrik Szkobel, konsulent George Zeuthen og museumsinspektør Anneken Appel Laursen stod klar til at besvare gæsternes spørgsmål. Museet blev mødt med positive tilkendegivelser om, at man fandt initiativet godt og væsentligt, at det var et emne, som var vigtigt at få på dagsordenen. Hjemløsedagen den 17. okt. indledtes med Poverty Walks med guider af gadekloge, som præsenterede byen set fra bagsiden. Turene sluttede i Den Gamle By ved Ulrik Szkobels hule. Museumsdirektør Thomas Bloch Ravn bød velkommen. Preben Brandt, psykiater og stifter af foreningen Udenfor og Ove Abildgaard, leder af Værestedet, holdt taler med klare budskaber. Gademusikanterne Sonni og Klaus underholdt på harmonika, sav og skeer. Debatarrangementer om Hjemløshed. 1., 7. og 8. nov. I forbindelse med en dokumentarfilm om Ulrik Szkobel og hjemløshed, skabt af filmkunstneren Thomas Castro, blev gennemført 3 debatter med et meget forskelligt publikum (både borgere, studerende og lærere fra VIA University College). Der var positiv tilkendegivelse over at museet også kan bruges til at være debatsted og der opstod nye netværk, hvor deltagerne efterfølgende ville sætte aktiviteter i værk. Se film om udstilling og arrangementer: 13

14 Andre større projekter Care about you Europæisk involveringsprojekt for og med unge startede i Aarhus 2012 og vil spredes som ringe i vandet mod Dyb involvering af unge i udviklingen af en historierække, der bl.a. skal blive til en film, novelleserie og en række teaterstykker om unges udfordringer, glæder og sorger. Miniprodukterne præsenteres løbende, men planen er at afslutte med en stort fælles event i forbindelse med Aarhus som Europæisk kulturhovedstad På en to-dags workshop på Teater Katapult ved Godsbanen i Aarhus d okt. skabtes et innovativt koncept og værktøjer, som unge kan og skal turde bruge til at spørge sig selv: Hvem er jeg og hvad drømmer jeg om. Se mere om workshoppen på YouTube: RXM0&feature=youtu.be Workshoppen og hele projektets fælles udgangspunkt er den delvis fiktive historie om de to unge personer Max og Antonia - skabt af Rachel Roucenfield fra England og Morten Toft fra Danmark. En større del af historien om Max og Antonia er skrevet færdig, men en vigtig del af historien skal en mangfoldighed af unge deltagere lave færdig via deres deltagelse i den kreative co-creationproces, hvor de unge med deres bidrag fra personlige oplevelser og erfaringer skaber det sidste af historien. Projektet i Aarhus er bredt forankret i forskellige aarhusianske institutioner inden for kunst og kultur, uddannelse og social udvikling bl.a. FO-Aarhus, Potemkin Filmskole, Teater Katapult, Svalholm Dans, Subart music Production, Insights Nordic. Varmestuestrikkerne: Garnindsamling I december indsamledes 50 kg garn i Øst for Paradis. Garnet er gået til varmestuestrikkerne, som er en sammenslutning af omkring 540 frivillige strikkere på landsplan (i østjylland er der ca. 50). De producerer sokker og andre varmende effekter til hjemløse, som kommer i varmestuerne og til mennesker på krisecentre og væresteder. FO- Aarhus stiller lagerlokaler til rådighed til garndepot, hvor frivillige strikkere kan hente garn til strikningen og de færdigstrikkede varer opbevares, indtil de skal uddeles. FO-Aarhus overvejer desuden at stille lokale til rådighed for selve strikkeaktiviteten. Læs mere på Enkeltstående arrangementer Dato Sted/Samarbejdspartner Foredragsholder Emne Antal delt. 8. feb. Folkeoplysningens Hus Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset mar. Sonnesgården Flemming Knudsen, Claus Jørgensen Højskolesangbogen mar. Tilst Skole Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset mar. Solbjergskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset mar. N. Kochs Skole Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset apr. Seniordaghøjskolen Flemming Knudsen, Claus Jørgensen Højskolesangbogen apr. Sølystskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset juni Oplysn.forbundet DEO Dorte Smed og Jens Vedsted-Hansen Asyldebat om Fort Europa sep. Det gamle Gasværk Jørgen Lasgaard Fra Kingo til U sep. Det gamle Gasværk Morten Grunwald Skuespilkunst sep. Skovvangsskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset sep. Godsbanens Foyer Mette Holm m.fl. International oversætterdag okt. Brancheklub 3F Kadetter Flemming Knudsen, Claus Jørgensen Højskolesangbogen okt. Bora Bora Niels Krause-Kjær Politik på speed okt. Det gamle Gasværk Ole Michelsen Den værste sorg nov. Grønlykkeskolen Jens Winther Hjælp, vi har en teenager i huset

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling.

Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde, som det er beskrevet i denne indstilling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. januar 2016 Medborgerskab Medborgerskabsudvalget anbefaler, at byrådet beslutter at videreføre medborgerskabsudvalgets arbejde,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Integration i naturen

Integration i naturen Integration i naturen Af lektor Lis Reinholdt Kjeldsen, Pædagoguddannelsen i Horsens akademisk medarbejder i projektet Outdoor Learning for Integration through Nature and Cultural Encounters Nytilkomne

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP

DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP DIGITAL MOBNING PÅ KØN OG KROP Gruppeopgave MÅL At eleverne bliver opmærksomme på og reflekterer over handlemuligheder i relation til digital mob - ning og chikane med sexistisk indhold. At eleverne arbejder

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Entré: Gratis - billetter fås fra d. 10. august.

Entré: Gratis - billetter fås fra d. 10. august. KULTURNAT - dans mellem reolerne Fredag d. 6. august kl. 20-22 Igen i år er der spændende dansemusik på Kulturnatten denne gang med det fantastiske dansk-cubanske salsaorkester Cocoson - så vel mødt i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Videnskabscafé Debatsalon Fremtiden på spil

Videnskabscafé Debatsalon Fremtiden på spil Forskningens Døgn 2016 - Forslag til åbent hus-arrangmenter på universiteterne Videnskabscafé Debatsalon Fremtiden på spil Videnskabscafé En videnskabscafe er sat op som en hyggelig aften med gode venner.

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand KULTURGAS kul tur gas i Brabrand Generel information om KulturGas KulturGas har til formål at få kulturelle aktiviteter til Gasværket i Brabrand. De foredrag, der foregår på Gasværket, varer ca. 2 timer

Læs mere

Den digitale revolution

Den digitale revolution datalogisk institut københavns universitet Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden DIKU 1970 2010 Den digitale revolution fortællinger fra datalogiens verden Datalogisk Institut, Københavns

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk

Foredrag 2015. Mindbooster. Foreningen hjernesund Færøvej 51 2800 Lyngby Telefon +45 4162 4887 E-mail: info@hjernesund.dk Foredrag 2015 Mindbooster STYRK DET MODNE LIV - få inspiration og viden med foredrag fra Mindbooster Det bedste jeg kan gøre for mig selv, min familie og venner er at holde mig frisk og i live - Charlotte,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Demokrati og digital dannelse

Demokrati og digital dannelse Demokrati og digital dannelse Hvorfor dog det? Aktuelle emner der fylder i den offentlige debat lige nu og er vedkommende for unge. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med den lokale skole. Det fulde

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus.

Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 2. september 2015 Finansiering af projektet Smag på Aarhus Modtagelse af midler fra Nordea-Fonden til projektet Smag på Aarhus. 1.

Læs mere

Baggrund. Billedværkstederne

Baggrund. Billedværkstederne Baggrund Mols og Djursland rummer en storslået natur og en perlerække af historiske vidnesbyrd med spændende historier, der fortjener at blive fortalt, fordi de bidrager til vor fælles kulturforståelse,

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

BYENS netværksdag Byens Netværk Tekst og foto: Liv Reese

BYENS netværksdag Byens Netværk Tekst og foto: Liv Reese BYENS netværksdag 2016 Byens Netværk 02.03.16 Tekst og foto: Liv Reese Onsdag den 2. marts mødte 150 af byggebranchens engagerede aktører op til en hel dag i netværkets tegn. Byens Netværks årskonference

Læs mere

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014

Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 17.01.2014/JMH Opsamling - Møde i Uddannelsesudvalget den 9. januar 2014 Deltagere: Udpeget af bestyrelsen: Thomas Jordan Johannesen, Business Manager, Rambøll Udpeget af uddannelsernes Advisory Boards:

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Linjeindsatser 2013-2014. Horsebohus. På den grønne gren

Linjeindsatser 2013-2014. Horsebohus. På den grønne gren Horsebohus På den grønne gren Forskning bekræfter vores positive erfaringer med unge, der færdes dagligt i naturen. I Horsebohus er vi vidner til deres flow og udvikling, og ønsker naturligvis at styrke

Læs mere

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016

VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE. Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 VELKOMMEN TIL FOLKEUNIVERSITETET I SLAGELSE Du behøver ikke at have 12 i snit for at komme på Universitetet PROGRAM EFTERÅR 2016 FÆLLES OM FORDYBELSE Har du lyst til at lære noget nyt om et emne, så gå

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere