LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager"

Transkript

1 LINEÆR PCM-OPTAGER LS-5 Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus! DA Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken, før du bruger enheden for at sikre vellykkede optagelser.

2 Introduktion Der tages forbehold for ændring af indholdet i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor omhu for at sikre, at indholdet i dette dokument er korrekt. Skulle du alligevel have spørgsmål eller finde fejl eller udeladelser, skal du kontakte vores kundeservicecenter. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader, der er opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og enhver anden årsag. Varemærker og registrerede varemærker IBM og PC/AT er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Macintosh og itunes er varemærker tilhørende Apple Inc. SD-logoet er et varemærke. SDHC-logoet er et varemærke. Lydkodningsteknologien MPEG Layer-3 er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. EUPHONY MOBILE TM er et varemærke tilhørende DiMAGIC Corporation. DVM TM er et varemærke tilhørende DiMAGIC Corporation. Andre produkt- og mærkenavne nævnt heri er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

3 INDEKS Indholdsfortegnelse s. 4 Sikker og korrekt brug s. 6 Kom godt i gang s. 8 Om optagelse s. 22 Om optagelse s. 32 Menuindstilling s. 4 Brug af optageren på din computer s. 6 Øvrige oplysninger s

4 Indholdsfortegnelse Introduktion Indholdsfortegnelse...4 Sikker og korrekt brug...6 Kom godt i gang Vigtige funktioner...8 Delenes betegnelser...9 Skærm (LCD-skærm)... 0 Isættelse af batterier... Brug af AC-adapteren... 2 Strømforsyning...3 HOLD...3 Indstilling af klokkeslæt og dato. [Time & Date]...5 Ændring af tid og dato... 6 Isættelse og fjernelse af kort...7 Isættelse af kort... 7 Fjernelse af kort... 8 Bemærkninger om mapper...9 Om mapperne til taleoptagelser... 9 Om mappen til musikafspilning...20 Valg af mapper og filer Om optagelse Før optagelse...22 Ret mikrofonen mod den originale lydkilde...22 Optagelse...23 Lyt med, mens der optages...27 Indstilling af Low Cut-filter...27 Mikrofonfølsomhed...27 Indstilling af niveauet for stemmeaktivering ved optagelse...28 Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Om afspilning Afspilning...32 Afspilning med hovedtelefoner...35 Indsættelse af et indeksmærke eller midlertidigt mærke...35 Sådan startes gentagen afspilning af segment...36 Sletning...38 Sletning af en fil ad gangen...38 Sletning af alle filer i en mappe...38 Delvis sletning af en fil Indstilling af menu Fremgangsmåde til indstilling af menu...4 Formatering af optageren [Format]... 5 Ændring af filernes rækkefølge [Replace]...54 Flytning af filer [File Move]...56 Opdeling af filer [File Divide] Brug af optageren på din computer Anbefalet miljø...6 Tilslutning af din computer...62 Tilslutning af din computer...62 Tag optageren fra din computer...63 Overførsel af talefiler til din computer...64 Brug af Windows Media Player...65 Navne på vinduer...65 Kopiering af musik fra cd...66 Overførsel af musikfiler til optageren...68 Kopiering af talefiler til cd... 7 Brug af itunes...73 Navne på vinduer...73 Kopiering af musik fra cd Overførsel af musikfiler til optageren Kopiering af talefiler til cd...76 Brug som ekstern hukommelse. på computeren...77

5 Indholdsfortegnelse 6 Øvrige oplysninger Liste over alarmmeddelelser...78 Fejlfinding...79 Teknisk hjælp og support...8 Tilbehør (ekstraudstyr)...82 Tekniske data...83

6 Sikker og korrekt brug Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger din nye lydoptager, for at få oplysninger om sikker og korrekt brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Advarselssymbolerne angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Det er vigtigt at læse disse advarsler og oplysninger for at undgå tingskade og personskade. Generelle forholdsregler Maskinen må ikke efterlades i varme og fugtige omgivelser, f.eks. i en lukket bil i direkte sollys eller på stranden om sommeren. Maskinen må ikke opbevares i meget fugtige eller støvede omgivelser. Brug ikke organiske opløsningsmidler som alkohol eller lakfortynder til rengøring af enheden. Maskinen må ikke placeres på eller i nærheden af elektrisk udstyr som tv eller køleskabe. Undgå optagelse eller afspilning i nærheden af mobiltelefoner eller andet trådløst udstyr, da de kan forårsage interferens og støj. Hvis du oplever støj, så bevæg dig lidt væk, eller flyt diktermaskinen væk fra sådant udstyr. Undgå sand og snavs. Disse kan forårsage uoprettelige skader. Undgå kraftige vibrationer eller stød. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre enheden. Udstyret må ikke betjenes, mens du kører (f.eks. på cykel, motorcykel eller gokart). Opbevar enheden utilgængeligt for børn. Når optageren skal monteres på et stativ, skal du dreje på skruerne på stativets side uden at dreje selve optageren. <Advarsel vedrørende tab af data> Optaget indhold i hukommelsen kan blive ødelagt eller slettet ved forkert brug, fejl i enheden eller under reparation. Det anbefales at lave en sikkerhedskopi og gemme vigtigt indhold på et andet medie, f.eks. på harddisken på din computer. Olympus fralægger sig ethvert ansvar indirekte skader eller skader opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og alt andet, der ikke er omfattet af Olympus' ansvar.

7 Sikker og korrekt brug Batterier fadvarsel Batteriet må ikke udsættes for åben ild, høje temperaturer og må ikke kortsluttes eller adskilles. Forsøg ikke at oplade alkaline-, lithium- og andre batterier, der ikke er genopladelige. Brug aldrig et batteri med revnet eller ødelagt ydre kappe. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Gør følgende, hvis du bemærker noget usædvanligt, når du bruger produktet, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt: fjern omgående batterierne (pas på, du ikke brænder dig) og 2 kontakt en forhandler eller det lokale Olympus-serviceværksted. AC-adapter fadvarsel Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere AC-adapteren på nogen måde. Sørg for, at fremmedlegemer, herunder vand, metal og brandbare væsker, ikke kommer ind i produktet. AC-adapteren må ikke blive fugtig eller holdes med våde hænder. AD-adapteren må ikke bruges i nærheden af brandfarlige gasser, herunder benzin, rensebenzin og lakfortynder. Hvis følgende sker:... AC-adapterens indvendige dele er blottede, fordi den tabes eller beskadiges på anden vis.... AC-adapteren er blevet tabt i vand, eller der er kommet vand, metal, brændbare væsker eller andre fremmedlegemer ind i den.... Du bemærker noget usædvanligt, når du bruger AC-adapteren, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt. Må du ikke røre ved de blottede dele. 2 Skal du omgående tage stikket ud af stikkontakten og 3 kontakte din forhandler eller det lokale Olympus-serviceværksted for at få produktet efterset. Fortsat brug af AC -adapteren i disse situationer kan medføre elektrisk stød, brand eller personskade.

8 Vigtige funktioner Kom godt i gang Kom godt i gang Bruger en meget følsom stereomikrofon med lav støj, der muliggør troværdig afspilning af den originale lyd.. Bearbejdede metalkomponenter i kabinettet for den indbyggede stereomikrofon giver et design, der tager højde for specielle funktioner, samtidig med, at konstruktionen er mindre påvirkelig over for vibrationer. Mikrofonen kan desuden drejes 90 udad, så optagelserne kan afspilles med en naturlig og rummelig stereoeffekt. Udstyret med et "high sound" -forstærkerkredsløb. Bruger et "low noise"-forstærkerkredsløb, så optagelserne kan afspilles med høj lydkvalitet og lavt støjniveau. Understøtter det såkaldte lineær PCM-format, der gør det muligt at optage en lydkvalitet, der svarer til eller overgår cd-niveau.. Mulighed for realistisk optagelse af flere forskellige lydkilder. Optagelse i opløsning ved høj samplingfrekvens og bithastighed, der svarer til eller overgår en musik-cd's (samplingfrekvens på 44, khz, 6 bit) ( s. 4, 43). Understøtter en lang række optageformater. Understøtter MP3-format (MPEG-/MPEG-2 Audio Layer 3) og WMA-format (Windows Media Audio). Optageren understøtter MP3- og WMA-format og kan gemme filerne i et komprimeret format, så optagetiden forlænges ( s. 4, 43). Når optageren sluttes til en ekstern enhed, kan den desuden kode indkommende, analoge lydsignaler uden en pc ( s. 30). Understøtter optagemedier med høj kapacitet. Kan optage til den indbyggede flashhukommelse på 2 GB og desuden optage på SD-kort (almindelig tilgængelig) ( s. 7). Yderligere oplysninger om SD-kort, der kan bruges med denne optager, findes på Olympus' hjemmeside ( s. 8). Udstyret med en lang række funktioner, der understøtter optagelse af lyd. Du kan tilpasse flere af optagefunktionerne, f.eks. optageniveau og mikrofonens følsomhed, så de passer til optageforholdene og egne ønsker ( s. 4, 44). Mulighed for systemopgraderinger via forbedrede indstillinger og udstyr. Forøger glæden ved at optage ( s. 82).. Understøtter ud over filer, der er optaget med denne optager, også afspilning af filer i WAV-, WMA- og MP3-format, der er sendt fra en computer. Kan også bruges som musikafspiller. Kan indeholde cirka musikfiler (WMA 28 kbps/4 minutter pr. sangkonvertering) ( s. 32, 33, 65, 73). Understøtter USB 2.0. Hi-Speed, der muliggør high-speed-datatransmission som ekstern hukommelse for computeren. Slut optageren til computerens USB-port for at gemme billeder, tekst, osv. og bruge optageren til dataopbevaring ( s. 64, s. 77). Du kan flytte eller kopiere filer mellem den indbyggede hukommelse og SD-kortet, og mellem mapperne i hukommelsen ( s. 56). Du kan opdele filer ( s. 59) eller slette en del af en fil ( s. 39), som er optaget i PCMformat på denne optager.

9 Delenes betegnelser q = - ) ( # $ % ^ & o i u [ p ] y t w e r Kom godt i gang REMOTE-stik Slut modtageren til det eksklusive fjernbetjeningssæt RS30W (ekstraudstyr). Du kan dermed betjene optage- og stopfunktionerne på hovedenheden via fjernbetjeningen. 2 Indbygget stereomikrofon (H) 3 Indbygget stereomikrofon (V) 4 LINE IN-stik 5 MIC-stik 6 REC LEVEL-knap 7 REC s-knap Optageindikator (LED) 8 MIC SENSE HIGH/LOW-knap 9 LOW CUT ON/OFF-knap 0 Remholder! Skærm (LCD PEAK -indikator # STOP 4-knap $ 2-knap % 9-knap ^ 3-knap & LIST-knap * MENU-knap ( A-B REPEAT-knap ) Fn-knap - ERASE-knap = 0-knap q `/OK -knap w Kortdæksel e EAR-stik r VOLUME -knap t USB-stik y POWER/HOLD-knap u Strømstik i Batteridæksel o Batteridæksellås p Stativgevind [ Indbygget stereohøjttaler (H) ] Indbygget stereohøjttaler (V)

10 Delenes betegnelser Skærm (LCD-skærm) Mappeliste Filvisning Kom godt i gang Rodmappe-indikator Mappe-indikator Indikator for optagemedie eller mappe/navn på rodmappe/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen 2 Mappenavn 3 Indikator for kontrolelementer Filliste Indikator for mappe/fil Mappenavn/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen 2 Filnavn 3 Indikator for kontrolelementer # Indikator for mappe/fil Mappenavn/filnavn/filformat/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen 2 Indikator for batteri Indikator for optagemedie [ ] Indbygget flashhukommelse [ ] SD-kort Indikator for slettelås 3 Statusindikator for optagelse/afspilning 4 Niveaumåler 5 Indikator for afspilningsfunktion 6 Indikator for optagefunktion 7 Under optagelse: Resterende optagetid Under afspilning, eller når optageren er stoppet: Fillængde 8 Under optagelse: Optagetid Under afspilning: Forløbet afspilningstid 9 [EUPHONY]-indikator 0 [Reverb]-indikator! [V-Sync. [LowCutFilter]-indikator #[Limiter]-indikator [Zoom Mic]-indikato

11 Isættelse af batterier Tryk på udløseren på batterilåget, og træk batterilåget nedad, mens du trykker let på det. 4 Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning for at tænde optageren. Isæt to AA-batterier, og sørg for, 2 at polerne vender korrekt (= og -). Hvis indikatoren for "timer" blinker på skærmen, skal du gå til afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 5). Kom godt i gang Udskiftning af batterier Batterisymbolet på skærmen ændres, efterhånden som batterierne mister strøm. Luk batteridækslet helt i ved at 3 trykke i retningen A, og derefter skubbe det i retningen B. Når [ ] vises på skærmen, skal batterierne udskiftes snarest muligt. Når batteriet er ved at være opbrugt, vises [ ] og [Battery Low] på skærmen, og optageren slukkes. Genopladeligt Ni-MH-batteri Optageren kan bruges med de genopladelige Ni-MH-batterier (B-0 4PE, ekstraudstyr) fra Olympus. De genopladelige Ni-MH-batterier fra Olympus kan bruges med laderen B-90SU (ekstraudstyr) (USA og Canada) eller med laderen BU-90SE (ekstraudstyr) (Europa) ( s. 8).

12 Isættelse af batterier Kom godt i gang Bemærk Optageren kan ikke oplade genopladelige batterier. Manganbatterier kan ikke bruges i denne optager. Det anbefales, at du bruger alkalinebatterier (AA) eller genopladelige Olympus Ni-MH-batterier. Sluk for strømmen til optageren, før batterierne udskiftes ( s. 3). Hvis batterierne fjernes, mens optageren er i brug, kan der opstå fejl som f.eks. ødelæggelser af filen m.m. Hvis du optager til en fil, og batterierne løber tør, vil du miste den aktuelt optagne fil, fordi filen ikke vil blive lukket korrekt. Det er vigtigt at udskifte batterierne, når indikatoren for batteri vises med kun én streg. Du skal muligvis indstille tiden igen, hvis batteriudskiftningen har taget længere tid end 5 minutter, eller hvis du med korte mellemrum fjerner og isætter batteriet flere gange efter hinanden ( s. 5). Fjern batteriet, hvis diktermaskinen ikke skal bruges i en længere periode. Under afspilning af en tale-/musikfil, bliver optageren muligvis nulstillet på grund af det lave batteriniveau, afhængigt af lydniveauet dette gælder også, selvom batteriindikatoren viser [ ]. I dette tilfælde skal du skrue ned for optagerens lyd. Brug af AC-adapteren Sæt AC-adapteren (ekstraudstyr) i en almindelig stikkontakt, og sæt strømstikket i optagerens strømstik (5 V DC). Sluk altid optageren, før. AC-adapteren tilsluttes. Hvis AC-adapteren sættes i, mens der optages med batterier, kan du muligvis ikke afspille de taledata, der er blevet optaget. Kontroller Olympus' hjemmeside for at finde oplysninger om hvilke AC-adaptere, der kan bruges med denne optager. Til strømstikket fadvarsel Sluk altid optageren, før du tilslutter eller fjerner AC-adapteren og strømstikket. Når AC-adapteren ikke bruges, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Brug kun en strømforsyning med den spænding, der er angivet på adapteren. Brug ikke AC-adapteren, når optageren sluttes til USB-porten. 2

13 Strømforsyning Sluk for optageren, når den ikke bruges, for at spare på batteriet. De eksisterende data, indstillinger og tidsoplysninger bevares, selvom optageren slukkes. HOLD Hvis du indstiller optageren til HOLD-funktion, gemmes de aktuelle indstillinger, og alle knapper deaktiveres. Denne funktion er praktisk, når optageren ligger i en taske eller lomme. Aktivering af HOLD-funktionen Sådan tændes optageren: Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, mens optageren er slukket. Skærmen tændes, og strømmen tændes. Genoptagelsesfunktionen genfinder den stopposition i hukommelsen, som optageren var i, da den blev slukket. Når batterierne fjernes fra optageren, slettes stoppositionen for genoptagelsesfunktionen. Sådan slukkes optageren: Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, og hold den der i mindst sekund. Skærmen og strømmen slukkes. Genoptagelsesfunktionen gemmer stoppositionen, før optageren slukkes. Skub knappen POWER/HOLD til [HOLD]. Når [Hold] vises på skærmen, er optageren indstillet til HOLD-funktion. Afslutning af HOLD-funktionen Skub knappen POWER/HOLD til position A. Kom godt i gang Energisparefunktion [AutoPowerOff] Optageren slukkes, hvis den er blevet stoppet/ikke har været i brug i over 0 minutter (standardindstilling) efter, at den er blevet tændt ( s. 4, 47). Hvis du trykker på en knap, før optageren slukkes, starter tidstælleren forfra, indtil funktionen træder i kraft. 3

14 HOLD Bemærk Kom godt i gang Hvis du trykker på en knap i HOLD-funktion, blinker tidsoplysningerne i 2 sekunder, men optageren aktiveres ikke. Hvis du aktiverer HOLD under afspilning (optagelse), deaktiveres betjeningen uden, at det påvirker afspilningen (optagelsen). Optageren stopper, når afspilningen er færdig, og når optagelsen afsluttes på grund af opbrugt hukommelse. Du kan bruge optageren med knappen og drejehjulet og den tilsluttede fjernbetjeningssæt RS30W (ekstraudstyr), selvom den er i tilstanden HOLD. 4

15 Indstilling af klokkeslæt og dato [Time & Date] Hvis du indstiller tiden og datoen på forhånd, gemmes oplysningerne automatisk med hver fil, når filen optages. Indstilling af tid og dato på forhånd gør det lettere at administrere filerne. [Set Time & Date] vises første gang, du bruger optageren, eller når du har isat batterier efter, at enheden har været ubrugt i længere tid. Når "hour" blinker, skal du udføre opsætningen fra trin. Tryk på knappen 2 eller 3 for 2 at indstille værdien. Gentag trinene ved at trykke på knappen 9 eller 0 for at vælge det næste element, og tryk derefter på knappen 2 eller 3 for at indstille værdien. Tryk på LIST-knappen, mens du indstiller timer og minutter for at vælge 2-timerseller 24-timersformat. Eksempel: 0:38 s. M 0:38 PM 22:38 (Startindstilling) Du kan vælge rækkefølgen af "year", "month" og "day" ved at trykke på knappen LIST, mens de indstilles. Eksempel: Januar, 200 M D 200Y (Startindstilling) Kom godt i gang 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap LIST-knap Tryk på 9- eller 0-knappen for at vælge det punkt, der skal indstilles. Vælg elementet blandt "hour", "minute", "year", "month" og "day" med den blinkende markør D M 200Y 200Y M D Tryk på knappen `/OK for at afslutte 3 indstillingen. Tidsoplysningerne vises med den angivne dato og det angivne tidspunkt. Tryk på knappen `/OK for at acceptere tidsoplysningerne. 5

16 Indstilling af klokkeslæt og dato [Time & Date] Kom godt i gang Bemærk Hvis du trykker på knappen `/OK under opsætningen, gemmer optageren de indtil videre indstillede elementer. Ændring af tid og dato Stop optageren, og tryk på knappen STOP 4, og hold den nede for at få vist klokkeslæt og dato, resterende hukommelse og filformat. Hvis klokkeslættet og datoen er forkert, kan du indstille dem på følgende måde: 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap Tryk på knappen `/OK eller 9 for 3 at flytte markøren til det element, der skal indstilles. [Others] vises på skærmen Tryk på knappen 2 eller 3 for 4 at vælge [Time & Date]. [Time & Date] vises på skærmen Knappen MENU LIST-knap Stop optageren, og tryk. på MENU-knappen. Menuen vises på skærmen ( s. 4). Tryk på knappen 2 eller 3 for 2 at vælge fanen [Others]. Du kan ændre menuvisningen ved at flytte markøren over indstillingsfanerne. Tryk på knappen `/OK eller 9. 5 "Timer" blinker på skærmen og angiver, at du kan indstille tid og dato. Følgende trin er identiske med trin til 3 i afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 5). Tryk på MENU-knappen for at lukke 6 menuskærmen. 6

17 Isættelse og fjernelse af kort Optageren kan bruges med almindeligt tilgængelige SD-kort og med den indbyggede flashhukommelse. Isættelse af kort 2 3-knap `/OK-knap Stop optageren for at åbne kortdækslet. Hold kortet lige, når du sætter det i. Der høres et klik, når kortet er sat helt i. Hvis kortet isættes forkert eller skævt, kan kontakterne blive beskadiget, og kortet kan sætte sig fast. Hvis kortet ikke er sat helt i, overføres der ingen data til kortet. Luk kortdækslet. 3 Kom godt i gang Når du vil optage til et kort, skal 4 du trykke på knappen 2 eller 3 og vælge [Yes]. Når du isætter et kort, får du muligvis vist skærmen til valg af optagemedie. Vend kortet korrekt, og sæt det 2 ind i kortholderen som vist på tegningen. Tryk på knappen `/OK for at afslutte 5 indstillingen. TRYK FOR AT SKUBBE UD 7

18 Isættelse og fjernelse af kort Kom godt i gang Bemærk Det er muligt at skifte optagemedie til den indbyggede hukommelse ( s. 4, 46). I nogle tilfælde kan optageren ikke genkende kort, der er blevet formateret (initialiseret) på en anden enhed, f.eks. en computer. Sørg for at formatere dem med optageren før brug ( s. 5). Når du forsøger at udføre handlinger, f.eks. overskrive indhold på et SD-kort, der er blevet skrivebeskyttet, vises meddelelsen [SD Card Locked]. Afspilningen kan udføres, men skrivebeskyttelsen skal først slås fra, når indhold på kortet skal overskrives. Du kan ikke bruge kort, der ikke opfylder SD-standarderne, f.eks. multimediekort. Fjernelse af kort Kortet kommer derefter til syne i holderen, så det kan fjernes. Luk kortdækslet. 3 Når [MemorySelect] indstilles til [SD Card], vises meddelelsen [Built-in Memory selected] Bemærk Hvis fingeren flyttes for hurtigt, når kortet trykkes ind, kan kortet springe ud af holderen. Om SD-kortet 2 3-knap `/OK-knap Når SD-kortet er skrivebeskyttet, vises meddelelsen [SD Card Locked] på skærmen. Ophæv skrivebeskyttelsen, før du isætter kortet. Yderligere oplysninger om SD-kort, der kan bruges med denne optager, findes på Olympus' hjemmeside ( s. 8). Stop optageren for at åbne kortdækslet. Tryk kortet ind for at låse det op, 2 og lad det glide delvist ud. Når skrivebeskyttelsesknappen er indstillet til [LOCK], kan der ikke optages og udføres andre funktioner på kortet LOCK 8 TRYK FOR AT SKUBBE UD Bemærk Ikke alle SD-kort genkendes af optageren. I dette tilfælde skal du fjerne og isætte kortet igen for at se, om optageren genkender kortet. SD-kortets behandlingsydeevne reduceres, når der gentagne gange skrives og slettes. I dette tilfælde skal du formatere SD-kortet ( s. 5).

19 Bemærkninger om mapper Den indbyggede flashhukommelse eller SD-kortet kan bruges som optagemedie. Uanset optagemediet, sorteres talefiler og musikfiler i særskilte mapper (mapper til taleoptagelser og mapper til musikafspilning), der organiseres i træstruktur og gemmes. Om mapperne til taleoptagelser [Folder A] til [Folder E] er mapper til taleoptagelser. Når du optager med optageren, skal du vælge en af de fem mapper og derefter starte optagelsen. Root Folder A Folder B Folder C Folder D Mappelisten viser, hvornår [SD Card] er blevet valgt som optagemedie Gem op til 200 filer Kom godt i gang Folder E Mappe Music 200 Fil Når musikfiler er blevet overført til mappen [Music] fra en computer, kan optageren bruges som en musikafspiller ( s. 32, s. 65, s. 73) Der oprettes automatisk navne på filer, der er optaget med denne optager. Bruger-id: LS_5 000.WAV Det navn, der er blevet angivet på den digitale optager. 2 Filnummer: Et filnummer tildeles fortløbende, uanset om der skiftes optagemedie. 3 Filtypenavn: Filtypenavnet for det optageformat, der bruges til optagelser med denne enhed. Lineær PCM-format.WAV MP3-format.MP3 WMA-format.WMA 9

20 Om mappen til musikafspilning Bemærkninger om mapper Når der overføres musikfiler til enheden med Windows Media Player, oprettes der automatisk en mappe i mappen til musikafspilning (lagenes struktur vises på tegningen nedenfor). Musikfiler i samme mappe kan placeres i den ønskede rækkefølge og afspilles ( s. 54). Root Der kan oprettes op til 28 mapper i mappen [Music] (herunder [Music]). Kom godt i gang Folder E Music Første lag Kunstner 0 Andet lag Album 0 Gem op til 200 filer. 00 Mappe Kunstner 02 Album Fil Kunstner 03 Album Forholdsregler for overførsel af musikfiler: Hvis du bruger Windows Media Player: Klik på [Start Sync] i stedet for at angive synkroniseringsindstillinger. Alle filer overføres til den del, der er markeret med A ovenfor

21 Valg af mapper og filer Stop optageren, når der skal skiftes mappe. Yderligere oplysninger om lagenes struktur i mapperne findes i afsnittet "Bemærkninger om mapper" ( s. 9, 20). Brug af mapper til musikafspilning 4Skift mellem niveauerne Mappeliste Mappeliste (første lag) Mappeliste (andet lag) Knappen `/OK Fortsæt Knappen 2 eller 3 Vælg en mappe. Knappen 2 eller 3 Vælg en mappe med en kunstner. Knappen 2 eller 3 Vælg en albummappe. Hver gang du trykker på denne knap, åbnes den mappe eller fil, der er valgt på listen, og der skiftes til næste niveau. Tryk på knappen 9 for at bruge listen. Knappen LIST Tilbage Kom godt i gang Filvisning Filliste Hver gang du trykker på denne knap, går du et niveau tilbage. Tryk på knappen 0 for at bruge listen. Liste Der vises mapper og filer, som er optaget med denne optager. Knappen `/OK Knappen 2 eller 3 Filvisning Start afspilning. Vælg en fil. Der vises oplysninger om den valgte fil. Skifter til afspilningsstandby. Brug af mapper til taleoptagelser Mappeliste Filliste Filvisning Knappen 2 eller 3 Knappen 2 eller 3 Knappen `/OK Vælg en mappe. Vælg en fil. Start afspilning. 2

22 Om optagelse Før optagelse Klargøring 2 Om optagelse Vindhætter: Sæt vindhætterne (medfølger) på mikrofonen, før du starter en optagelse. Der kommer muligvis støj på optagelsen, selvom du har sat vindhætterne på, hvis der blæser en kraftig vind ind på mikrofonen. Ret mikrofonen mod den originale lydkilde Valg af optagemedie: Du kan vælge at bruge den indbyggede flashhukommelse eller SD-kortet ( s. 7, 4, 46). Valg af optageformat: Optagelsen kan udføres i det lineære PCM-format samt i WAV-, MP3- og WMA-format ( s. 4, 43). Ret den indbyggede stereomikrofon i retning af det, der skal optages. Den indbyggede stereomikrofon er placeret over skærmen, hvilket er den korrekte placering til stereooptagelser. Hvis den var placeret under skærmen, ville den ikke kunne lave en god stereooptagelse, fordi den originale lydkilde ville blive optaget i modsat fase (reverse phase). Om den indbyggede stereomikrofon: Du kan ændre den retning, som mikrofonen fanger lyden i, med knappen MIC SENSE HIGH/LOW ( s. 27). Original lyd-kilde MIKROFON MED HØJ FØLSOMHED MIKROFON- FØLSOMHED LAV 22 Når der optages med den indbyggede mikrofon: Ret mikrofonen i retning af den kilde, der skal optages. V H Oversigt Om montering: Du kan foretage nøjagtige justeringer af mikrofonens vinkel og lignende indstillinger, når enheden monteres på et almindelig tilgængeligt kamerastativ.

23 Optagelse Vælg en mappe blandt [A] til [E], før du starter en optagelse. De fem mapper kan bruges til at holde styr på forskellige optagelser. Mappe [A] kan f.eks. bruges til private optagelser, mens Mappe [B] udelukkende bruges til arbejdsrelaterede optagelser. a b c REC s-knap STOP 4-knap `/OK-knap Vælg en optagemappe. ( s. 9 til s. 2). Sådan vælges mapper: Stop optageren, og tryk på knappen LIST i filvisningen for at gå til et højere niveau. Tryk flere gange på LIST-knappen for at skifte til mappelisten. 2 Tryk på knappen 2 eller 3 på mappelisten for at vælge en mappe til taleoptagelser. Nyoptaget lyd gemmes som den sidste fil i den valgte mappe. Tryk på knappen REC s, og gør klar 2 til optagelse. Ret mikrofonen i retning af den kilde, der skal optages. a Resterende optagetid b Niveaumåler (ændres, afhængigt af optageniveauet og optagefunktionens indstillinger) c Optagetilstand Optagelampen lyser, og [ ] vises på skærmen. Niveauet for stemmeaktivering kan indstilles, når stemmeaktiveret optagelse er slået til. Du kan ikke ændre [Rec Mode], mens en optagelse er sat på standby eller under en igangværende optagelse. Dette skal indstilles, mens optageren er stoppet ( s. 4, 43). Flere af optagefunktionerne kan tilpasses optageforholdene ( s. 4, 43, 44). Niveauindikatorens placering på niveaumåleren ændres, når du skifter optageindstillinger. Skift indstillingerne, og kontroller derefter optageniveauet på niveaumåleren. Brug knappen REC LEVEL til 3 at indstille optageniveauet. Optageniveauet kan justeres fra [0] til [0]. Jo højere tal, knappen drejes om på, jo højere bliver optageniveauet, og jo flere felter vises på niveaumåleren Optageren er designet til at lave tydelige og ensartede optagelser, selv under optageforhold, hvor der er store udsving i lydkildens lydstyrke. Optagelserne kan dog blive af en endnu højere lydkvalitet, hvis du justerer optageniveauet manuelt. Når den registrerede lyd er for høj, kan der opstå støj, hvis [Rec Level] er indstillet til [Auto] eller [Limiter On]. I visse tilfældes tændes indikatoren [PEAK] også, hvilket angiver højt indgangsniveau, ikke lys. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken, før du bruger enheden for at sikre vellykkede optagelser. Når [Rec Level] er indstillet til [Auto], justeres optageniveauet automatisk. Indstil [Rec Level] til [Manual], når du bruger optageniveauets justeringsfunktion og begrænsningsfunktion ( s. 4, 43). 2 Om optagelse 23

24 Optagelse Nøjagtig afspilning af den lyd, der skal optages: Når optageren registrerer en høj lyd, markeres alle felter på niveaumåleren (helt til højre) under optagelsen, og den indikatoren [PEAK] lyser rødt. Når dette sker optages lyden forvrænget, da optageniveauet er for højt. Tryk på knappen STOP 4 for 5 at stoppe optagelsen. [ ] forsvinder fra skærmen. e e Fillængde 2 Om optagelse d Når alle felterne vises på niveaumåleren, optages lydene forvrænget Når der registreres en høj lyd, skal du justere optageniveauet, så niveaumåleren forbliver inden for området [-6]. Eksempel på forhold, hvor optageniveauet er blevet sænket, og hvor der er justeret for for høj lyd Tryk igen på knappen REC s for 4 at starte optagelsen. [ ] vises på skærmen. d Forløbet optagetid Bemærk Optagelsen vil fortsætte, selv om størrelsen på en enkelt fil overskrider 2 GB ved optagelse i lineært PCM-format ( s. 43). For hver 2 GB gemmes i en separat fil. Optagelsen vil blive behandlet som flere filer under afspilning. 2 Når optagelsen overskrider 2 GB, kan antallet af filer i mappen overstige 200 filer. Fil nr. 20 og efterfølgende filer vil ikke blive genkendt af optageren. De kan kontrolleres ved at tilslutte optageren til en pc. Når et SD-kort sidder i optageren, skal du kontrollere, at du har valgt optagemedie som enten [Built-in Memory] eller [SD Card], så der ikke opstår fejl ( s. 4, 46). Når du forsøger at udføre handlinger, f.eks. overskrive indhold på et SD-kort, der er blevet skrivebeskyttet, vises meddelelsen [SD Card Locked]. Der kan afspilles, men skrivebeskyttelsen skal først ophæves, før du kan overskrive indhold på kortet ( s. 8). Hvis du vælger en anden mappe end [A] til og med [E] og trykker på REC s-knappen, blinker meddelelsen [Can't record in this folder]. Vælg en mappe fra [A] til og med [E], og start optagelsen igen. 24

25 Optagelse Når den resterende optagetid er under 60 sekunder, blinker indikatoren [PEAK] gult. Når der er mellem 30 og 0 sekunder tilbage af optagetiden, blinker indikatoren hurtigere. [Folder Full] vises, når mappen er fuld. Slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 38). [Memory Full] vises, når hukommelsen er fuld. Skift optagemedie, eller slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 38, 4, 46). Når du trykker på optageknappen på fjernbetjeningen RS30W (ekstraudstyr), starter optagelsen. Afhængigt af optagetilstanden og optagemediets egenskaber, kan dataoverførsel til mediet muligvis ikke gennemføres i tide under optagelse, og derfor kan den oversprungne lyd blive optaget. Hvis det er tilfældet, vises [Data Write Error] under optagelse eller efter, at optagelsen er afsluttet. Formater optagemediet efter overførsel af data til computeren. Vi anbefaler at formatere mediet før optagelse. Pause Under optagelse: Tryk på knappen REC s. [ ] vises på skærmen. Optageren slukkes efter 60 minutter i "Rec Pause". Genoptagelse af en optagelse: Tryk igen på knappen REC s. Optagelsen genoptages på det sted, hvor den blev afbrudt. Hurtig kontrol af optaget indhold Tryk på knappen `/OK under en optagelse. 2 Om optagelse [ ] vises på skærmen. Optagelsen stopper, og den netop optagne fil afspilles. 25

26 Optagelse Anbefalede indstillinger til forskellige optageforhold Optageren er indstillet til at kunne lave optagelser af høj kvalitet svarende til kvaliteten for en musik-cd. Flere af optagefunktionerne kan tilpasses yderligere i overensstemmelse med optageforholdene. Optageforhold 2 Optageindstillinger Indendørs musikoptræden Musikgruppe i øvestudie Optræden i en stor sal, osv. Udendørs lyde, f.eks. fuglesang, lyde fra jernbanen, osv. Konferencer med mange deltagere Indendørs konference med få deltagere Om optagelse Optageniveau* ( s. 23) Mikrofonfølsomhed ( s. 27) Du kan justere optageniveauet, når [Rec Level] er indstillet [Manual]. Juster indstillingen, mens du ser på niveaumåleren [LOW] [HIGH] Low Cut-filter ( s. 27) [OFF] [ON] [Rec Mode] ( s. 4, 43) Optageniveauet kan indstilles så det passer til den originale lyd [Rec Level] ( s. 4, 43) [Zoom Mic] ( s. 4, 43) Gør det muligt at konfigurere, om optageniveauet skal indstilles automatisk eller manuelt. Du kan konfigurere begrænsningsfunktionen, når [Rec Level] er indstillet [Manual] Den indbyggede stereomikrofon kan drejes i retning af den kilde, der skal optages [Rec Monitor] ( s. 4, 44) Vælg, om den lyd, der optages, skal kunne høres via EAR-stikket [Plug-inPower] ( s. 4, 44) Vælg, om funktionen Plug-inPower skal bruges i overensstemmelse med den eksterne mikrofon, der er sluttet til MIC-stikket * Når [Rec Level] er indstillet til [Auto], indstilles optageniveauet automatisk. Når dette sker, kan du ikke bruge optageniveauets justeringsfunktion og begrænsningsfunktion ( s. 23, 4, 43). 26

27 Lyt med, mens der optages Du kan høre den lyd, der optages, ved at sætte hovedtelefonerne i optagerens EAR-stik, før du starter en optagelse. Lydstyrken for optagelse med funktionen Rec Monitor kan justeres med knappen VOLUME. Slut hovedtelefonerne til EAR-stikket på optageren. Optagelse Indstilling af Low Cut-filter Optageren har et Low Cut Filter, der minimerer lavfrekvenslyde og giver en mere tydelig optagelse af stemmer. Denne funktion kan reducere støj fra klimaanlæg, projektorer og anden lignende støj. Skub knappen LOW CUT ON/OFF, og vælg [ON] eller [OFF]. 2 Til EAR-stik Om optagelse Når optagelsen starter, kan du høre den lyd der optages, i hovedtelefonerne. Der kommer ingen lyd fra højttaleren, når der er tilsluttet hovedtelefoner. Bemærk Optageniveauet kan ikke justeres med lydstyrkeknappen. Du må IKKE skrue for højt op for lyden, når du bruger hovedtelefoner. Du kan få høreskader af at lytte til meget høj lyd. Du må ikke placere hovedtelefonerne i nærheden af en mikrofon, da der kan opstå lydfeedback. Hvis den eksterne højttaler er tilsluttet under en optagelse, kan der opstå lydfeedback. Det anbefales, at du bruger hovedtelefoner, når du lytter med på den lyd, der optages, eller at du indstiller [Rec Monitor] til [Off] under optagelsen ( s. 4, 44). Når [Rec Monitor] indstilles til [Off], høres der ingen lyd i hovedtelefonerne under optagelsen ( s. 4, 44). [ON]: Aktiverer Low Cut Filter. [OFF]: Deaktiverer funktionen. Mikrofonfølsomhed Mikrofonfølsomheden kan tilpasses optageforholdene. Skub knappen MIC SENSE HIGH/LOW til [HIGH] eller [LOW]. 27

28 Optagelse 2 Om optagelse [HIGH]: Meget høj følsomhed, der optager alle lyde i omgivelserne. [LOW]: Standardniveau for mikrofonfølsomhed. Vælg denne indstilling i situationer, hvor lydkildens lydstyrke er høj, f.eks. ved optræden af musikgruppe. Bemærk Når en persons stemme skal optages tydeligt, skal du indstille optageren til [LOW] og placere den indbyggede stereomikrofon så tæt på personens mund som muligt (5-0 cm), før optagelsen startes. Indstilling af niveauet for stemmeaktivering ved optagelse Med stemmeaktiveret optagelse kan du starte optagelse, når en stemmen, som er kraftigere end niveauet for stemmeaktivering (registreringsniveauet) registreres, og optagelsen stoppes automatisk, når stemmen holder op. Når stemmeaktiveret optagelse er aktiveret ( s. 44), og stemmen er under niveauet for stemmeaktivering (registreringsniveauet) i længere tid end den angivne registreringstid, stopper optageren. REC s-knap STOP 4-knap 9 0-knap Vælg en optagemappe. ( s. 9 til s. 2). Sådan vælges mapper: Stop optageren, og tryk på knappen LIST i filvisningen for at gå til et højere niveau. Tryk flere gange på LIST-knappen for at skifte til mappelisten. 2 Tryk på knappen 2 eller 3 på mappelisten for at vælge en mappe til taleoptagelser. Nyoptaget lyd gemmes som den sidste fil i den valgte mappe. 28

29 Optagelse Tryk på knappen REC s, og gør klar 2 til optagelse. [Level Fixed?] blinker på skærmen. Tryk på knappen REC s igen. 4 For at bruge stemmeaktiveret optagelse skal du aktivere [V-Sync. Rec] og indstille registreringstiden ( s. 44). Tryk på knappen 9 eller 0 3 for at indstille niveauet for stemmeaktivering. a Viser stemmeaktiveringsniveauet i 23 trin ([0] til [38]) på displayet. Jo højere værdi, desto mere følsom er optageren over for lyde. Ved den højeste værdi kan selv den mindste lyd aktivere en optagelse. a Stemmeaktiveringsniveau (flyttes mod højre/venstre i overensstemmelse med det indstillede niveau) Optagelsen sættes på standby. [Standby] blinker på displayet, og indikatoren for optagelse blinker. Hvis indgangsniveauet er det samme eller højere end niveauet for stemmeaktivering, startes optagelsen automatisk. På dette tidspunkt lyser indikatoren for optagelse. Optagelsen stopper automatisk. 5 Hvis lydstyrken er den samme eller højere end niveauet for stemmeaktivering i længere tid end det angivne tidsrum, stoppes optagelsen automatisk. På dette tidspunkt slukkes indikatoren for optagelse. Du kan stoppe optagelsen manuelt ved at trykke på knappen STOP 4. 2 Om optagelse 29

30 Optagelse 2 Om optagelse Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Den eksterne mikrofon og andet udstyr kan tilsluttes, og lyden kan optages. Tilslut den ønskede enhed som følger. Undlad at tilslutte og fjerne enheder fra optageren under optagelse. Optagelse med ekstern mikrofon: Slut en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Når du optager med ekstern monomikrofon, optages lyden på V-kanalen. Til MIC-stik Understøttede eksterne mikrofoner (ekstraudstyr) ( s. 8) Stereomikrofon: ME5S Den indbyggede mikrofon har en stor diameter, der gør det muligt at lave lydfølsomme stereooptagelser. 2-kanalsmikrofon (alle retninger): ME30W Disse meget følsomme mikrofoner (alle retninger) understøttes af Plug-inPower, der er velegnet til optagelse af koncerter. Meget følsom og støjreducerende monomikrofon (enkeltvejs): ME52W Denne mikrofon bruges til at optage lyd på afstand og minimerer støj fra omgivelserne. Kompakt Gun-mikrofon (envejs): ME3 Denne retningsbestemte mikrofon er velegnet til for eksempel udendørs optagelse af fuglesang. Metalhuset gør mikrofonen robust og stiv. Klipsmikrofon (alle retninger): ME5 Lille skjult mikrofon, der kan sættes på med klips. Telefonmikrofon: TP7 Øresneglsmikrofon, der kan sættes i øret under en telefonsamtale. Telefonstemmerne og -samtalen optages klart og tydeligt. Bemærk Den indbyggede mikrofon deaktiveres, når der sluttes en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Mikrofoner, der understøttes af Plug-inPower, kan også bruges. Når funktionen Plug-inPower indstilles til [On], får mikrofonen strøm fra enheden ( s. 4, 44). Indstil funktionen Plug-inPower til [Off], når den eksterne mikrofon ikke understøttes af Plug-inPower, da der ellers er risiko for, at der opstår støj under optagelsen ( s. 4, 44). Du må ikke slutte tilslutningskablet til LINE IN-stikket, når du bruger optageren med ekstern mikrofon. 30

31 Optagelse Optagelse af lyd fra andre enheder med denne optager: Der kan optages lyd fra den anden enheds lydudgangsstik (hovedtelefonstik), når det sluttes til denne optagers LINE IN-stik med tilslutningskablet KA334 (medfølger). Overspilning af lyd fra denne optager til andet udstyr: Lyden fra denne optager kan optages på andet udstyr, når der er oprettes forbindelse mellem andre enheders lydindgangsstik (linestik) og denne optagers EAR-stik med tilslutningskablet KA334 (ekstraudstyr). Til LINE IN -stikket Til andre enheders lydudgangsstik Til lydindgangs- stik på andre enheder 2 Om optagelse Bemærk Hvis optageren ikke kan afspille en tydelig optagelse, selvom du har justeret optageniveauet ( s. 23), kan det skyldes, at de tilsluttede enheders udgangsniveauer er for høje eller for lave. Når der tilsluttes eksterne enheder, skal du lave en prøveoptagelse, og derefter justere de eksterne enheders udgangsniveau. Du må ikke slutte tilslutningskablet til MIC-stikket, når du bruger optageren til at optage lyd fra andre enheder. Til EAR -stikket Bemærk Når du justerer de forskellige lydkvalitetsindstillinger til afspilning på optageren, ændres også lydudgangssignalet fra EAR-stikket ( s. 4, 45). Når du optager på andre enheder, der ikke har line-indgang, kan indgangssignalet være for stort til mikrofonindgangen. I dette tilfælde skal du bruge tilslutningskablet KA333 (ekstraudstyr) med dæmpningsmodstand ( s. 82). 3

32 Om afspilning 3 Afspilning Optageren kan afspille filer i WAV-, MP3- og WMA-format. Før du kan afspille en fil, der er optaget med andre enheder, skal du overføre (kopiere) den fra computeren. STOP 4-knap 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap a b c d Brug VOLUME-knappen for at indstille 4 en behagelig lydstyrke. Lydstyrken kan justeres fra [0] til [0]. Jo højere tal på knappen, jo højere bliver lyden Om afspilning Vælg mappen med de filer, der skal afspilles ( s. 9 til s. 2). Sådan vælges mapper: Stop optageren, og tryk på knappen LIST i filvisningen for at gå til et højere niveau. Tryk flere gange på LIST-knappen for at skifte til mappelisten. 2 Tryk på knappen 2 eller 3 på mappelisten for at vælge en mappe til taleoptagelser, og tryk derefter på knappen 9. Tryk på knappen 2 eller 3 på fillisten 2 for at vælge den fil, der skal afspilles. I filvisningen: Tryk på 9- eller 0-knappen for at vælge en fil. Tryk på knappen `/OK for at starte 3 afspilningen. [ ] vises på skærmen. a Mappenavn/filnavn/filformat/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen b Fillængde c Forløbet afspilningstid d Niveaumåler 5 Tryk på knappen STOP 4 eller `/OK på et vilkårligt tidspunkt for at stoppe afspilningen. [ ] forsvinder fra skærmen. Dette stopper afspilning af filen. Når genoptagelsesfunktionen aktiveres, gemmes stoppositionen, selvom der slukkes for optageren. Næste gang du tænder for optageren, starter afspilningen fra den gemte stopposition. Når batterierne fjernes fra optageren, slettes stoppositionen for genoptagelsesfunktionen. 32

33 Afspilning Afspilningsindstillinger Segment gentagelse ( s. 36) [Play Mode] ( s. 4, 45) [Reverb] ( s. 4, 45) [EUPHONY] ( s. 4, 45) [Replace] ( s. 54) [File Move] ( s. 56) [File Divide] ( s. 59) Gør det muligt at gentage afspilningen af en del af en fil. [File] [File Repeat] [Folder] [Folder Repeat] [All] [All Repeat] [Normal] [Studio] [Club] [Hall] [Dome] [Normal] [Natural] [Wide] [Power] Gør det muligt at ændre filernes rækkefølge i den valgte mappe. Dette er nyttigt, når du vil afspille filerne i en bestemt rækkefølge under normal afspilning, osv. Valgte filer kan flyttes eller kopieres mellem hukommelser. PCM-filer, som er optaget på denne optager, kan opdeles. Om musikfiler Når optageren ikke kan afspille en musikfil, der er blevet overført til den, skal du kontrollere, at samplingfrekvensen og bithastigheden er inden for det interval, der tillades af afspilningen. Nedenfor findes de kombinationer af samplingfrekvenser og bithastigheder, som optageren understøtter for musikfiler. Filformat Samplingfrekvens Bithastighed WAV -format MP3 -format WMA -format 44, khz, 48 khz, 88,2 khz, 96 khz MPEG Layer3: 32 khz, 44, khz, 48 khz MPEG2 Layer3: 6 khz, 22,05 khz, 24 khz 6 khz, 22 khz, 32 khz, 44, khz, 48 khz 6 bit eller 24 bit Fra 8 kbps til 320 kbps Fra 6 kbps til 256 kbps MP3-filer med variabel bithastighed (konverteringsbithastighederne kan variere) kan muligvis ikke afspilles. Optageren kan kun afspille WAV-filer i lineær PCM-format. Andre WAV-filer kan ikke afspilles. Optageren understøtter Microsoft Corporation DRM9, men ikke DRM0. Det er muligt at afspille WMA-filer, der er oprettet med en digital optager fra Olympus. 3 Om afspilning 33

34 Afspilning 3 Om afspilning Kør frem Stop optageren, og åbn filvisningen. Tryk derefter på 9-knappen, og hold den nede. [ ] vises på skærmen. Optageren stopper, når du slipper 9-knappen. Tryk på knappen `/OK for at fortsætte afpsilningen fra det punkt, hvor der blev stoppet. Under afspilning: Tryk på 9 knap, og hold den nede. Den normale afspilning genoptages, når du slipper 9-knappen. Hvis der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke midt på filen, stopper optageren på det pågældende sted ( s. 35). Optageren stopper, når den når slutningen af filen. Ved fortsat tryk på knappen 9 fortsættes der med at køre frem fra begyndelsen af den næste fil. Kør tilbage Stop optageren, og åbn filvisningen: Tryk på 0-knappen, og hold den nede. [ ] vises på skærmen. Optageren stopper, når du slipper 0-knappen. Tryk på knappen `/OK for at fortsætte afpsilningen fra det punkt, hvor der blev stoppet. Ved afspilning: Tryk på 0-knappen, og hold den nede. Når du slipper knappen 0, genoptager optageren den normale afspilning. Hvis der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke midt på filen, stopper optageren på det pågældende sted ( s. 35). Optageren stopper, når den når starten af filen. Ved fortsat tryk på 0-knappen køres der tilbage fra slutningen af den forrige fil. Sådan findes starten af en fil Når optageren er stoppet eller under en afspilning: Tryk på 9-knappen. Optageren springer til starten af den næste fil. Under afspilning: Tryk på 0-knappen. Optageren springer til starten af den aktuelle fil. Når optageren er stoppet: Tryk på. 0-knappen. Optageren springer til starten af den forrige fil. Hvis optageren stoppes midt i en fil, springer den til begyndelsen af filen. Under afspilning: Tryk to gange. på 0-knappen. Optageren springer til starten af den forrige fil. 34

35 Afspilning Afspilning med hovedtelefoner Der kan sluttes hovedtelefoner til optagerens EAR-stik, så der kan lyttes med. Optagerens højttaler afbrydes, når der bruges hovedtelefoner. Til EAR-stik Bemærk Når du springer til starten af filen under afspilningen, stopper optageren ved indeksmærket og det midlertidige mærke. Indeksmærket og det midlertidige mærke springes over, når handlingen udføres, mens optageren er stoppet ( s. 35). Sku ned for lyden, før hovedtelefonerne tilsluttes, for at undgå høreskader. Du må ikke skrue for højt op for lyden, når du bruger hovedtelefoner. Høj lyd kan forårsage høreskader og nedsat hørelse. Indsættelse af et indeksmærke eller midlertidigt mærke Indeksmærker og midlertidige mærker gør det hurtigt at finde det ønskede sted under frem- eller tilbagespoling, eller når der køres frem i en fil. Indeksmærker og midlertidige mærker kan kun tilføjes under PCM-optagelse med optageren eller til PCM-filer, som er optaget med denne optager. Der kan ikke tilføjes indeksmærker til WMA-filer, MP3-filer eller filer fra andre optagere end Olympus IC-optagere. Midlertidige mærker kan dog tilføjes til midlertidige mærker på steder, som du ønsker at lytte til. Indeksfunktionen skal være registreret til knappen Fn for at kunne tilføje indeksmærker ( s. 48). 9 0-knap `/OK-knap Fn-knap ERASE-knap Tryk på knappen Fn under filoptagelse, pause i optagelse, afspilning eller pause i afspilning. Der vises et tal på skærmen, og der indsættes et indeksmærke eller midlertidigt mærke. Optagelsen eller afspilningen fortsætter efter, at der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke, så du kan indsætte flere indeksmærker eller midlertidige mærker på tilsvarende måde. 3 Om afspilning 35

36 Afspilning 3 Om afspilning Sletning af et indeksmærke eller midlertidigt mærke: Find det indeksmærke eller midlertidige mærke, der skal fjernes. Tryk på knappen 9 eller 0 2 for at vælge det indeksmærke eller midlertidige mærke, der skal slettes. Nummeret på indeksmærket eller 3 det midlertidige mærke vises på skærmen i ca. 2 sekunder. Tryk på knappen ERASE. Midlertidige mærker er midlertidige og slettes automatisk, hvis du går til en anden fil, skifter til listeskærmen eller slutter optageren til en computer. Der kan indsættes op til 6 indeksmærker og midlertidige mærker i en fil. Hvis du forsøger at indsætte mere end 6 indeksmærker eller midlertidige mærker, vises meddelelsen [Index Full] for indeksmærker og [Temp Mark Full] for midlertidige mærker. Der kan ikke indsættes eller slettes indeksmærker eller midlertidige mærker i en låst fil ( s. 47). Sådan startes gentagen afspilning af segment Denne funktion gør det muligt at gentage afspilningen af en del af den fil, der afspilles. 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap A-B REPEAT-knap Indeksmærket eller det midlertidige mærke slettes. Indeksnumre eller midlertidige numre, der kommer efter det slettede indeksnummer eller midlertidige nummer, flyttes automatisk op. Bemærk Indeksmærker kan tilføjes under PCMoptagelse med optageren eller til PCM-filer, som er optaget med denne optager. Vælg en fil, der indeholder et segment, som du ønsker gentaget ( s. 9 til s. 2). Tryk på knappen 2 eller 3 på fillisten 2 for at vælge filen. Tryk på knappen 9 eller 0 på filvisningen for at vælge en fil. Tryk på knappen `/OK for at starte 3 afspilningen. 36

37 Afspilning Tryk på knappen A-B REPEAT på det 4 sted, hvor afspilningen af segmentet skal gentages. [ ] blinker på skærmen Annullering af gentagen afspilning af segment Tryk på en af følgende knapper for at annullere gentagen afspilning af segment. Hurtig frem- og tilbagespoling ( s. 29) kan udføres, når [ ] blinker, på samme måde som under normal afspilning, og du kan hurtigt komme helt frem til slutpositionen ( s. 34). Når optageren når slutningen af filen, mens [ ] blinker, bliver dette sted gjort til slutpositionen, og afspilningen gentages. Tryk igen på knappen A-B REPEAT 5 ved den position, hvor afspilningen af segmentet skal gentages. Optageren gentager afspilningen af segmentet, indtil funktionen annulleres. a Tryk på STOP 4-knappen Tryk på STOP 4-knappen for at annullere en segmentgentagelse og stoppe afspilningen. b Tryk på `/OK-knappen Tryk på `/OK-knappen for at annullere en segmentgentagelse og stoppe afspilningen. c Tryk på 9-knappen Tryk på knappen 9 for at annullere gentagen afspilning af segment og gå til starten af næste fil. d Tryk på 0-knappen Tryk på 0-knappen for at annullere segmentgentagelse, og gå tilbage til starten af den aktuelle fil. e Tryk på knappen A-B REPEAT Tryk på knappen A-B REPEAT for at annullere gentagen afspilning af segment og fortsætte afspilningen uden gentagelse. 3 Om afspilning 37

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus-lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert. Gem

Læs mere

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING

LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-20 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL STEMME- OPTAGER VN-733PC VN-732PC VN-731PC Kom godt i gang Optagelse Afspilning Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus!

DP-211 NOTE CORDER BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-211 BETJENINGSVEJLEDNING DA Registrer dit produkt på www.olympus-consumer.com/register og få flere fordele fra Olympus! 2 DA Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

LS-20M BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager LINEÆR PCM-OPTAGER LS-20M Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus!

NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING. Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! LYDOPTAGER NOTE CORDER DP-311 BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på www.olympus.eu/register-product og få flere fordele fra Olympus! 2 Introduktion Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-853 WS-852 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Hvis apparatet mishandles Easi-Speak Pro eller åbnes, annulleres denne garanti. Alle ud af

Læs mere

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

VP-10 DIGITAL STEMME-OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME-OPTAGER VP-10 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere oplysninger

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion.

DM-901 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Afspilning. Tidsplan. Menu. Wi-Fi-funktion. DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-901 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL LYDOPTAGER VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC DK BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om,

Læs mere

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

Kom godt i gang DIGITAL STEMME- OPTAGER Optagelse Afspilning WS-833 FM-radio WS-832 Menu Brug med en pc WS-831 Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-833 WS-832 WS-831 Kom godt i gang Optagelse Afspilning FM-radio Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

LS-14/LS-12 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER

LS-14/LS-12 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER LINEÆR PCM-OPTAGER LS-4/LS- Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning.

Læs mere

DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING

DIGITAL STEMME- Kom godt i gang OPTAGER Optagelse Afspilning Tidsplan DM-7 Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger BRUGSANVISNING DIGITAL STEMME- OPTAGER DM-7 BRUGSANVISNING Kom godt i gang Optagelse Afspilning Tidsplan Menu Wi-Fi-funktion Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 7 8 Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talk Tracker eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DIGITAL OPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER DS-2500 BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning. Gem

Læs mere

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager.

DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING. Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. DIGITAL LYDOPTAGER DM-5 DM-3 ETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympuslydoptager. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges korrekt og sikkert.

Læs mere

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL DIKTERMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Tak, fordi du har købt en digital Olympus diktermaskine. Læs denne vejledning for at få yderligere oplysninger om, hvordan produktet bruges

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Din brugermanual OLYMPUS VN-8600PC

Din brugermanual OLYMPUS VN-8600PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-00/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 DK Kom i gang BETJENINGSVEJLEDNING Delenes betegnelser Hovedtelefonstik

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller

Indholdsfortegnelse Introduktion Installation af software Denver MP-105 Firmware Upgrader Sådan betjener du din bærbare MP3-afspiller Indholdsfortegnelse Introduktion Bemærkning vedr. copyright 1 Sikkerhedsinformation 2 Forholdsregler 2 I pakken findes 3 Kend din bærbare MP3-afspiller 4 Opsætning af din bærbare MP3-afspiller 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalvideokamera. Betjeningsvejledning

Digitalvideokamera. Betjeningsvejledning Digitalvideokamera Betjeningsvejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideokamera... 4 Brug af betjeningspanelet... 6 Klargøring... 7 Strømforsyning... 10 Funktioner... 11 DV-funktion

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere