LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager"

Transkript

1 LINEÆR PCM-OPTAGER LS-5 Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus! DA Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken, før du bruger enheden for at sikre vellykkede optagelser.

2 Introduktion Der tages forbehold for ændring af indholdet i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor omhu for at sikre, at indholdet i dette dokument er korrekt. Skulle du alligevel have spørgsmål eller finde fejl eller udeladelser, skal du kontakte vores kundeservicecenter. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader, der er opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og enhver anden årsag. Varemærker og registrerede varemærker IBM og PC/AT er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Macintosh og itunes er varemærker tilhørende Apple Inc. SD-logoet er et varemærke. SDHC-logoet er et varemærke. Lydkodningsteknologien MPEG Layer-3 er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. EUPHONY MOBILE TM er et varemærke tilhørende DiMAGIC Corporation. DVM TM er et varemærke tilhørende DiMAGIC Corporation. Andre produkt- og mærkenavne nævnt heri er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

3 INDEKS Indholdsfortegnelse s. 4 Sikker og korrekt brug s. 6 Kom godt i gang s. 8 Om optagelse s. 22 Om optagelse s. 32 Menuindstilling s. 4 Brug af optageren på din computer s. 6 Øvrige oplysninger s

4 Indholdsfortegnelse Introduktion Indholdsfortegnelse...4 Sikker og korrekt brug...6 Kom godt i gang Vigtige funktioner...8 Delenes betegnelser...9 Skærm (LCD-skærm)... 0 Isættelse af batterier... Brug af AC-adapteren... 2 Strømforsyning...3 HOLD...3 Indstilling af klokkeslæt og dato. [Time & Date]...5 Ændring af tid og dato... 6 Isættelse og fjernelse af kort...7 Isættelse af kort... 7 Fjernelse af kort... 8 Bemærkninger om mapper...9 Om mapperne til taleoptagelser... 9 Om mappen til musikafspilning...20 Valg af mapper og filer Om optagelse Før optagelse...22 Ret mikrofonen mod den originale lydkilde...22 Optagelse...23 Lyt med, mens der optages...27 Indstilling af Low Cut-filter...27 Mikrofonfølsomhed...27 Indstilling af niveauet for stemmeaktivering ved optagelse...28 Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Om afspilning Afspilning...32 Afspilning med hovedtelefoner...35 Indsættelse af et indeksmærke eller midlertidigt mærke...35 Sådan startes gentagen afspilning af segment...36 Sletning...38 Sletning af en fil ad gangen...38 Sletning af alle filer i en mappe...38 Delvis sletning af en fil Indstilling af menu Fremgangsmåde til indstilling af menu...4 Formatering af optageren [Format]... 5 Ændring af filernes rækkefølge [Replace]...54 Flytning af filer [File Move]...56 Opdeling af filer [File Divide] Brug af optageren på din computer Anbefalet miljø...6 Tilslutning af din computer...62 Tilslutning af din computer...62 Tag optageren fra din computer...63 Overførsel af talefiler til din computer...64 Brug af Windows Media Player...65 Navne på vinduer...65 Kopiering af musik fra cd...66 Overførsel af musikfiler til optageren...68 Kopiering af talefiler til cd... 7 Brug af itunes...73 Navne på vinduer...73 Kopiering af musik fra cd Overførsel af musikfiler til optageren Kopiering af talefiler til cd...76 Brug som ekstern hukommelse. på computeren...77

5 Indholdsfortegnelse 6 Øvrige oplysninger Liste over alarmmeddelelser...78 Fejlfinding...79 Teknisk hjælp og support...8 Tilbehør (ekstraudstyr)...82 Tekniske data...83

6 Sikker og korrekt brug Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger din nye lydoptager, for at få oplysninger om sikker og korrekt brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Advarselssymbolerne angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Det er vigtigt at læse disse advarsler og oplysninger for at undgå tingskade og personskade. Generelle forholdsregler Maskinen må ikke efterlades i varme og fugtige omgivelser, f.eks. i en lukket bil i direkte sollys eller på stranden om sommeren. Maskinen må ikke opbevares i meget fugtige eller støvede omgivelser. Brug ikke organiske opløsningsmidler som alkohol eller lakfortynder til rengøring af enheden. Maskinen må ikke placeres på eller i nærheden af elektrisk udstyr som tv eller køleskabe. Undgå optagelse eller afspilning i nærheden af mobiltelefoner eller andet trådløst udstyr, da de kan forårsage interferens og støj. Hvis du oplever støj, så bevæg dig lidt væk, eller flyt diktermaskinen væk fra sådant udstyr. Undgå sand og snavs. Disse kan forårsage uoprettelige skader. Undgå kraftige vibrationer eller stød. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre enheden. Udstyret må ikke betjenes, mens du kører (f.eks. på cykel, motorcykel eller gokart). Opbevar enheden utilgængeligt for børn. Når optageren skal monteres på et stativ, skal du dreje på skruerne på stativets side uden at dreje selve optageren. <Advarsel vedrørende tab af data> Optaget indhold i hukommelsen kan blive ødelagt eller slettet ved forkert brug, fejl i enheden eller under reparation. Det anbefales at lave en sikkerhedskopi og gemme vigtigt indhold på et andet medie, f.eks. på harddisken på din computer. Olympus fralægger sig ethvert ansvar indirekte skader eller skader opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og alt andet, der ikke er omfattet af Olympus' ansvar.

7 Sikker og korrekt brug Batterier fadvarsel Batteriet må ikke udsættes for åben ild, høje temperaturer og må ikke kortsluttes eller adskilles. Forsøg ikke at oplade alkaline-, lithium- og andre batterier, der ikke er genopladelige. Brug aldrig et batteri med revnet eller ødelagt ydre kappe. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Gør følgende, hvis du bemærker noget usædvanligt, når du bruger produktet, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt: fjern omgående batterierne (pas på, du ikke brænder dig) og 2 kontakt en forhandler eller det lokale Olympus-serviceværksted. AC-adapter fadvarsel Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere AC-adapteren på nogen måde. Sørg for, at fremmedlegemer, herunder vand, metal og brandbare væsker, ikke kommer ind i produktet. AC-adapteren må ikke blive fugtig eller holdes med våde hænder. AD-adapteren må ikke bruges i nærheden af brandfarlige gasser, herunder benzin, rensebenzin og lakfortynder. Hvis følgende sker:... AC-adapterens indvendige dele er blottede, fordi den tabes eller beskadiges på anden vis.... AC-adapteren er blevet tabt i vand, eller der er kommet vand, metal, brændbare væsker eller andre fremmedlegemer ind i den.... Du bemærker noget usædvanligt, når du bruger AC-adapteren, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt. Må du ikke røre ved de blottede dele. 2 Skal du omgående tage stikket ud af stikkontakten og 3 kontakte din forhandler eller det lokale Olympus-serviceværksted for at få produktet efterset. Fortsat brug af AC -adapteren i disse situationer kan medføre elektrisk stød, brand eller personskade.

8 Vigtige funktioner Kom godt i gang Kom godt i gang Bruger en meget følsom stereomikrofon med lav støj, der muliggør troværdig afspilning af den originale lyd.. Bearbejdede metalkomponenter i kabinettet for den indbyggede stereomikrofon giver et design, der tager højde for specielle funktioner, samtidig med, at konstruktionen er mindre påvirkelig over for vibrationer. Mikrofonen kan desuden drejes 90 udad, så optagelserne kan afspilles med en naturlig og rummelig stereoeffekt. Udstyret med et "high sound" -forstærkerkredsløb. Bruger et "low noise"-forstærkerkredsløb, så optagelserne kan afspilles med høj lydkvalitet og lavt støjniveau. Understøtter det såkaldte lineær PCM-format, der gør det muligt at optage en lydkvalitet, der svarer til eller overgår cd-niveau.. Mulighed for realistisk optagelse af flere forskellige lydkilder. Optagelse i opløsning ved høj samplingfrekvens og bithastighed, der svarer til eller overgår en musik-cd's (samplingfrekvens på 44, khz, 6 bit) ( s. 4, 43). Understøtter en lang række optageformater. Understøtter MP3-format (MPEG-/MPEG-2 Audio Layer 3) og WMA-format (Windows Media Audio). Optageren understøtter MP3- og WMA-format og kan gemme filerne i et komprimeret format, så optagetiden forlænges ( s. 4, 43). Når optageren sluttes til en ekstern enhed, kan den desuden kode indkommende, analoge lydsignaler uden en pc ( s. 30). Understøtter optagemedier med høj kapacitet. Kan optage til den indbyggede flashhukommelse på 2 GB og desuden optage på SD-kort (almindelig tilgængelig) ( s. 7). Yderligere oplysninger om SD-kort, der kan bruges med denne optager, findes på Olympus' hjemmeside ( s. 8). Udstyret med en lang række funktioner, der understøtter optagelse af lyd. Du kan tilpasse flere af optagefunktionerne, f.eks. optageniveau og mikrofonens følsomhed, så de passer til optageforholdene og egne ønsker ( s. 4, 44). Mulighed for systemopgraderinger via forbedrede indstillinger og udstyr. Forøger glæden ved at optage ( s. 82).. Understøtter ud over filer, der er optaget med denne optager, også afspilning af filer i WAV-, WMA- og MP3-format, der er sendt fra en computer. Kan også bruges som musikafspiller. Kan indeholde cirka musikfiler (WMA 28 kbps/4 minutter pr. sangkonvertering) ( s. 32, 33, 65, 73). Understøtter USB 2.0. Hi-Speed, der muliggør high-speed-datatransmission som ekstern hukommelse for computeren. Slut optageren til computerens USB-port for at gemme billeder, tekst, osv. og bruge optageren til dataopbevaring ( s. 64, s. 77). Du kan flytte eller kopiere filer mellem den indbyggede hukommelse og SD-kortet, og mellem mapperne i hukommelsen ( s. 56). Du kan opdele filer ( s. 59) eller slette en del af en fil ( s. 39), som er optaget i PCMformat på denne optager.

9 Delenes betegnelser q = - ) ( # $ % ^ & o i u [ p ] y t w e r Kom godt i gang REMOTE-stik Slut modtageren til det eksklusive fjernbetjeningssæt RS30W (ekstraudstyr). Du kan dermed betjene optage- og stopfunktionerne på hovedenheden via fjernbetjeningen. 2 Indbygget stereomikrofon (H) 3 Indbygget stereomikrofon (V) 4 LINE IN-stik 5 MIC-stik 6 REC LEVEL-knap 7 REC s-knap Optageindikator (LED) 8 MIC SENSE HIGH/LOW-knap 9 LOW CUT ON/OFF-knap 0 Remholder! Skærm (LCD PEAK -indikator # STOP 4-knap $ 2-knap % 9-knap ^ 3-knap & LIST-knap * MENU-knap ( A-B REPEAT-knap ) Fn-knap - ERASE-knap = 0-knap q `/OK -knap w Kortdæksel e EAR-stik r VOLUME -knap t USB-stik y POWER/HOLD-knap u Strømstik i Batteridæksel o Batteridæksellås p Stativgevind [ Indbygget stereohøjttaler (H) ] Indbygget stereohøjttaler (V)

10 Delenes betegnelser Skærm (LCD-skærm) Mappeliste Filvisning Kom godt i gang Rodmappe-indikator Mappe-indikator Indikator for optagemedie eller mappe/navn på rodmappe/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen 2 Mappenavn 3 Indikator for kontrolelementer Filliste Indikator for mappe/fil Mappenavn/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen 2 Filnavn 3 Indikator for kontrolelementer # Indikator for mappe/fil Mappenavn/filnavn/filformat/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen 2 Indikator for batteri Indikator for optagemedie [ ] Indbygget flashhukommelse [ ] SD-kort Indikator for slettelås 3 Statusindikator for optagelse/afspilning 4 Niveaumåler 5 Indikator for afspilningsfunktion 6 Indikator for optagefunktion 7 Under optagelse: Resterende optagetid Under afspilning, eller når optageren er stoppet: Fillængde 8 Under optagelse: Optagetid Under afspilning: Forløbet afspilningstid 9 [EUPHONY]-indikator 0 [Reverb]-indikator! [V-Sync. [LowCutFilter]-indikator #[Limiter]-indikator [Zoom Mic]-indikato

11 Isættelse af batterier Tryk på udløseren på batterilåget, og træk batterilåget nedad, mens du trykker let på det. 4 Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning for at tænde optageren. Isæt to AA-batterier, og sørg for, 2 at polerne vender korrekt (= og -). Hvis indikatoren for "timer" blinker på skærmen, skal du gå til afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 5). Kom godt i gang Udskiftning af batterier Batterisymbolet på skærmen ændres, efterhånden som batterierne mister strøm. Luk batteridækslet helt i ved at 3 trykke i retningen A, og derefter skubbe det i retningen B. Når [ ] vises på skærmen, skal batterierne udskiftes snarest muligt. Når batteriet er ved at være opbrugt, vises [ ] og [Battery Low] på skærmen, og optageren slukkes. Genopladeligt Ni-MH-batteri Optageren kan bruges med de genopladelige Ni-MH-batterier (B-0 4PE, ekstraudstyr) fra Olympus. De genopladelige Ni-MH-batterier fra Olympus kan bruges med laderen B-90SU (ekstraudstyr) (USA og Canada) eller med laderen BU-90SE (ekstraudstyr) (Europa) ( s. 8).

12 Isættelse af batterier Kom godt i gang Bemærk Optageren kan ikke oplade genopladelige batterier. Manganbatterier kan ikke bruges i denne optager. Det anbefales, at du bruger alkalinebatterier (AA) eller genopladelige Olympus Ni-MH-batterier. Sluk for strømmen til optageren, før batterierne udskiftes ( s. 3). Hvis batterierne fjernes, mens optageren er i brug, kan der opstå fejl som f.eks. ødelæggelser af filen m.m. Hvis du optager til en fil, og batterierne løber tør, vil du miste den aktuelt optagne fil, fordi filen ikke vil blive lukket korrekt. Det er vigtigt at udskifte batterierne, når indikatoren for batteri vises med kun én streg. Du skal muligvis indstille tiden igen, hvis batteriudskiftningen har taget længere tid end 5 minutter, eller hvis du med korte mellemrum fjerner og isætter batteriet flere gange efter hinanden ( s. 5). Fjern batteriet, hvis diktermaskinen ikke skal bruges i en længere periode. Under afspilning af en tale-/musikfil, bliver optageren muligvis nulstillet på grund af det lave batteriniveau, afhængigt af lydniveauet dette gælder også, selvom batteriindikatoren viser [ ]. I dette tilfælde skal du skrue ned for optagerens lyd. Brug af AC-adapteren Sæt AC-adapteren (ekstraudstyr) i en almindelig stikkontakt, og sæt strømstikket i optagerens strømstik (5 V DC). Sluk altid optageren, før. AC-adapteren tilsluttes. Hvis AC-adapteren sættes i, mens der optages med batterier, kan du muligvis ikke afspille de taledata, der er blevet optaget. Kontroller Olympus' hjemmeside for at finde oplysninger om hvilke AC-adaptere, der kan bruges med denne optager. Til strømstikket fadvarsel Sluk altid optageren, før du tilslutter eller fjerner AC-adapteren og strømstikket. Når AC-adapteren ikke bruges, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Brug kun en strømforsyning med den spænding, der er angivet på adapteren. Brug ikke AC-adapteren, når optageren sluttes til USB-porten. 2

13 Strømforsyning Sluk for optageren, når den ikke bruges, for at spare på batteriet. De eksisterende data, indstillinger og tidsoplysninger bevares, selvom optageren slukkes. HOLD Hvis du indstiller optageren til HOLD-funktion, gemmes de aktuelle indstillinger, og alle knapper deaktiveres. Denne funktion er praktisk, når optageren ligger i en taske eller lomme. Aktivering af HOLD-funktionen Sådan tændes optageren: Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, mens optageren er slukket. Skærmen tændes, og strømmen tændes. Genoptagelsesfunktionen genfinder den stopposition i hukommelsen, som optageren var i, da den blev slukket. Når batterierne fjernes fra optageren, slettes stoppositionen for genoptagelsesfunktionen. Sådan slukkes optageren: Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, og hold den der i mindst sekund. Skærmen og strømmen slukkes. Genoptagelsesfunktionen gemmer stoppositionen, før optageren slukkes. Skub knappen POWER/HOLD til [HOLD]. Når [Hold] vises på skærmen, er optageren indstillet til HOLD-funktion. Afslutning af HOLD-funktionen Skub knappen POWER/HOLD til position A. Kom godt i gang Energisparefunktion [AutoPowerOff] Optageren slukkes, hvis den er blevet stoppet/ikke har været i brug i over 0 minutter (standardindstilling) efter, at den er blevet tændt ( s. 4, 47). Hvis du trykker på en knap, før optageren slukkes, starter tidstælleren forfra, indtil funktionen træder i kraft. 3

14 HOLD Bemærk Kom godt i gang Hvis du trykker på en knap i HOLD-funktion, blinker tidsoplysningerne i 2 sekunder, men optageren aktiveres ikke. Hvis du aktiverer HOLD under afspilning (optagelse), deaktiveres betjeningen uden, at det påvirker afspilningen (optagelsen). Optageren stopper, når afspilningen er færdig, og når optagelsen afsluttes på grund af opbrugt hukommelse. Du kan bruge optageren med knappen og drejehjulet og den tilsluttede fjernbetjeningssæt RS30W (ekstraudstyr), selvom den er i tilstanden HOLD. 4

15 Indstilling af klokkeslæt og dato [Time & Date] Hvis du indstiller tiden og datoen på forhånd, gemmes oplysningerne automatisk med hver fil, når filen optages. Indstilling af tid og dato på forhånd gør det lettere at administrere filerne. [Set Time & Date] vises første gang, du bruger optageren, eller når du har isat batterier efter, at enheden har været ubrugt i længere tid. Når "hour" blinker, skal du udføre opsætningen fra trin. Tryk på knappen 2 eller 3 for 2 at indstille værdien. Gentag trinene ved at trykke på knappen 9 eller 0 for at vælge det næste element, og tryk derefter på knappen 2 eller 3 for at indstille værdien. Tryk på LIST-knappen, mens du indstiller timer og minutter for at vælge 2-timerseller 24-timersformat. Eksempel: 0:38 s. M 0:38 PM 22:38 (Startindstilling) Du kan vælge rækkefølgen af "year", "month" og "day" ved at trykke på knappen LIST, mens de indstilles. Eksempel: Januar, 200 M D 200Y (Startindstilling) Kom godt i gang 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap LIST-knap Tryk på 9- eller 0-knappen for at vælge det punkt, der skal indstilles. Vælg elementet blandt "hour", "minute", "year", "month" og "day" med den blinkende markør D M 200Y 200Y M D Tryk på knappen `/OK for at afslutte 3 indstillingen. Tidsoplysningerne vises med den angivne dato og det angivne tidspunkt. Tryk på knappen `/OK for at acceptere tidsoplysningerne. 5

16 Indstilling af klokkeslæt og dato [Time & Date] Kom godt i gang Bemærk Hvis du trykker på knappen `/OK under opsætningen, gemmer optageren de indtil videre indstillede elementer. Ændring af tid og dato Stop optageren, og tryk på knappen STOP 4, og hold den nede for at få vist klokkeslæt og dato, resterende hukommelse og filformat. Hvis klokkeslættet og datoen er forkert, kan du indstille dem på følgende måde: 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap Tryk på knappen `/OK eller 9 for 3 at flytte markøren til det element, der skal indstilles. [Others] vises på skærmen Tryk på knappen 2 eller 3 for 4 at vælge [Time & Date]. [Time & Date] vises på skærmen Knappen MENU LIST-knap Stop optageren, og tryk. på MENU-knappen. Menuen vises på skærmen ( s. 4). Tryk på knappen 2 eller 3 for 2 at vælge fanen [Others]. Du kan ændre menuvisningen ved at flytte markøren over indstillingsfanerne. Tryk på knappen `/OK eller 9. 5 "Timer" blinker på skærmen og angiver, at du kan indstille tid og dato. Følgende trin er identiske med trin til 3 i afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 5). Tryk på MENU-knappen for at lukke 6 menuskærmen. 6

17 Isættelse og fjernelse af kort Optageren kan bruges med almindeligt tilgængelige SD-kort og med den indbyggede flashhukommelse. Isættelse af kort 2 3-knap `/OK-knap Stop optageren for at åbne kortdækslet. Hold kortet lige, når du sætter det i. Der høres et klik, når kortet er sat helt i. Hvis kortet isættes forkert eller skævt, kan kontakterne blive beskadiget, og kortet kan sætte sig fast. Hvis kortet ikke er sat helt i, overføres der ingen data til kortet. Luk kortdækslet. 3 Kom godt i gang Når du vil optage til et kort, skal 4 du trykke på knappen 2 eller 3 og vælge [Yes]. Når du isætter et kort, får du muligvis vist skærmen til valg af optagemedie. Vend kortet korrekt, og sæt det 2 ind i kortholderen som vist på tegningen. Tryk på knappen `/OK for at afslutte 5 indstillingen. TRYK FOR AT SKUBBE UD 7

18 Isættelse og fjernelse af kort Kom godt i gang Bemærk Det er muligt at skifte optagemedie til den indbyggede hukommelse ( s. 4, 46). I nogle tilfælde kan optageren ikke genkende kort, der er blevet formateret (initialiseret) på en anden enhed, f.eks. en computer. Sørg for at formatere dem med optageren før brug ( s. 5). Når du forsøger at udføre handlinger, f.eks. overskrive indhold på et SD-kort, der er blevet skrivebeskyttet, vises meddelelsen [SD Card Locked]. Afspilningen kan udføres, men skrivebeskyttelsen skal først slås fra, når indhold på kortet skal overskrives. Du kan ikke bruge kort, der ikke opfylder SD-standarderne, f.eks. multimediekort. Fjernelse af kort Kortet kommer derefter til syne i holderen, så det kan fjernes. Luk kortdækslet. 3 Når [MemorySelect] indstilles til [SD Card], vises meddelelsen [Built-in Memory selected] Bemærk Hvis fingeren flyttes for hurtigt, når kortet trykkes ind, kan kortet springe ud af holderen. Om SD-kortet 2 3-knap `/OK-knap Når SD-kortet er skrivebeskyttet, vises meddelelsen [SD Card Locked] på skærmen. Ophæv skrivebeskyttelsen, før du isætter kortet. Yderligere oplysninger om SD-kort, der kan bruges med denne optager, findes på Olympus' hjemmeside ( s. 8). Stop optageren for at åbne kortdækslet. Tryk kortet ind for at låse det op, 2 og lad det glide delvist ud. Når skrivebeskyttelsesknappen er indstillet til [LOCK], kan der ikke optages og udføres andre funktioner på kortet LOCK 8 TRYK FOR AT SKUBBE UD Bemærk Ikke alle SD-kort genkendes af optageren. I dette tilfælde skal du fjerne og isætte kortet igen for at se, om optageren genkender kortet. SD-kortets behandlingsydeevne reduceres, når der gentagne gange skrives og slettes. I dette tilfælde skal du formatere SD-kortet ( s. 5).

19 Bemærkninger om mapper Den indbyggede flashhukommelse eller SD-kortet kan bruges som optagemedie. Uanset optagemediet, sorteres talefiler og musikfiler i særskilte mapper (mapper til taleoptagelser og mapper til musikafspilning), der organiseres i træstruktur og gemmes. Om mapperne til taleoptagelser [Folder A] til [Folder E] er mapper til taleoptagelser. Når du optager med optageren, skal du vælge en af de fem mapper og derefter starte optagelsen. Root Folder A Folder B Folder C Folder D Mappelisten viser, hvornår [SD Card] er blevet valgt som optagemedie Gem op til 200 filer Kom godt i gang Folder E Mappe Music 200 Fil Når musikfiler er blevet overført til mappen [Music] fra en computer, kan optageren bruges som en musikafspiller ( s. 32, s. 65, s. 73) Der oprettes automatisk navne på filer, der er optaget med denne optager. Bruger-id: LS_5 000.WAV Det navn, der er blevet angivet på den digitale optager. 2 Filnummer: Et filnummer tildeles fortløbende, uanset om der skiftes optagemedie. 3 Filtypenavn: Filtypenavnet for det optageformat, der bruges til optagelser med denne enhed. Lineær PCM-format.WAV MP3-format.MP3 WMA-format.WMA 9

20 Om mappen til musikafspilning Bemærkninger om mapper Når der overføres musikfiler til enheden med Windows Media Player, oprettes der automatisk en mappe i mappen til musikafspilning (lagenes struktur vises på tegningen nedenfor). Musikfiler i samme mappe kan placeres i den ønskede rækkefølge og afspilles ( s. 54). Root Der kan oprettes op til 28 mapper i mappen [Music] (herunder [Music]). Kom godt i gang Folder E Music Første lag Kunstner 0 Andet lag Album 0 Gem op til 200 filer. 00 Mappe Kunstner 02 Album Fil Kunstner 03 Album Forholdsregler for overførsel af musikfiler: Hvis du bruger Windows Media Player: Klik på [Start Sync] i stedet for at angive synkroniseringsindstillinger. Alle filer overføres til den del, der er markeret med A ovenfor

21 Valg af mapper og filer Stop optageren, når der skal skiftes mappe. Yderligere oplysninger om lagenes struktur i mapperne findes i afsnittet "Bemærkninger om mapper" ( s. 9, 20). Brug af mapper til musikafspilning 4Skift mellem niveauerne Mappeliste Mappeliste (første lag) Mappeliste (andet lag) Knappen `/OK Fortsæt Knappen 2 eller 3 Vælg en mappe. Knappen 2 eller 3 Vælg en mappe med en kunstner. Knappen 2 eller 3 Vælg en albummappe. Hver gang du trykker på denne knap, åbnes den mappe eller fil, der er valgt på listen, og der skiftes til næste niveau. Tryk på knappen 9 for at bruge listen. Knappen LIST Tilbage Kom godt i gang Filvisning Filliste Hver gang du trykker på denne knap, går du et niveau tilbage. Tryk på knappen 0 for at bruge listen. Liste Der vises mapper og filer, som er optaget med denne optager. Knappen `/OK Knappen 2 eller 3 Filvisning Start afspilning. Vælg en fil. Der vises oplysninger om den valgte fil. Skifter til afspilningsstandby. Brug af mapper til taleoptagelser Mappeliste Filliste Filvisning Knappen 2 eller 3 Knappen 2 eller 3 Knappen `/OK Vælg en mappe. Vælg en fil. Start afspilning. 2

22 Om optagelse Før optagelse Klargøring 2 Om optagelse Vindhætter: Sæt vindhætterne (medfølger) på mikrofonen, før du starter en optagelse. Der kommer muligvis støj på optagelsen, selvom du har sat vindhætterne på, hvis der blæser en kraftig vind ind på mikrofonen. Ret mikrofonen mod den originale lydkilde Valg af optagemedie: Du kan vælge at bruge den indbyggede flashhukommelse eller SD-kortet ( s. 7, 4, 46). Valg af optageformat: Optagelsen kan udføres i det lineære PCM-format samt i WAV-, MP3- og WMA-format ( s. 4, 43). Ret den indbyggede stereomikrofon i retning af det, der skal optages. Den indbyggede stereomikrofon er placeret over skærmen, hvilket er den korrekte placering til stereooptagelser. Hvis den var placeret under skærmen, ville den ikke kunne lave en god stereooptagelse, fordi den originale lydkilde ville blive optaget i modsat fase (reverse phase). Om den indbyggede stereomikrofon: Du kan ændre den retning, som mikrofonen fanger lyden i, med knappen MIC SENSE HIGH/LOW ( s. 27). Original lyd-kilde MIKROFON MED HØJ FØLSOMHED MIKROFON- FØLSOMHED LAV 22 Når der optages med den indbyggede mikrofon: Ret mikrofonen i retning af den kilde, der skal optages. V H Oversigt Om montering: Du kan foretage nøjagtige justeringer af mikrofonens vinkel og lignende indstillinger, når enheden monteres på et almindelig tilgængeligt kamerastativ.

23 Optagelse Vælg en mappe blandt [A] til [E], før du starter en optagelse. De fem mapper kan bruges til at holde styr på forskellige optagelser. Mappe [A] kan f.eks. bruges til private optagelser, mens Mappe [B] udelukkende bruges til arbejdsrelaterede optagelser. a b c REC s-knap STOP 4-knap `/OK-knap Vælg en optagemappe. ( s. 9 til s. 2). Sådan vælges mapper: Stop optageren, og tryk på knappen LIST i filvisningen for at gå til et højere niveau. Tryk flere gange på LIST-knappen for at skifte til mappelisten. 2 Tryk på knappen 2 eller 3 på mappelisten for at vælge en mappe til taleoptagelser. Nyoptaget lyd gemmes som den sidste fil i den valgte mappe. Tryk på knappen REC s, og gør klar 2 til optagelse. Ret mikrofonen i retning af den kilde, der skal optages. a Resterende optagetid b Niveaumåler (ændres, afhængigt af optageniveauet og optagefunktionens indstillinger) c Optagetilstand Optagelampen lyser, og [ ] vises på skærmen. Niveauet for stemmeaktivering kan indstilles, når stemmeaktiveret optagelse er slået til. Du kan ikke ændre [Rec Mode], mens en optagelse er sat på standby eller under en igangværende optagelse. Dette skal indstilles, mens optageren er stoppet ( s. 4, 43). Flere af optagefunktionerne kan tilpasses optageforholdene ( s. 4, 43, 44). Niveauindikatorens placering på niveaumåleren ændres, når du skifter optageindstillinger. Skift indstillingerne, og kontroller derefter optageniveauet på niveaumåleren. Brug knappen REC LEVEL til 3 at indstille optageniveauet. Optageniveauet kan justeres fra [0] til [0]. Jo højere tal, knappen drejes om på, jo højere bliver optageniveauet, og jo flere felter vises på niveaumåleren Optageren er designet til at lave tydelige og ensartede optagelser, selv under optageforhold, hvor der er store udsving i lydkildens lydstyrke. Optagelserne kan dog blive af en endnu højere lydkvalitet, hvis du justerer optageniveauet manuelt. Når den registrerede lyd er for høj, kan der opstå støj, hvis [Rec Level] er indstillet til [Auto] eller [Limiter On]. I visse tilfældes tændes indikatoren [PEAK] også, hvilket angiver højt indgangsniveau, ikke lys. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken, før du bruger enheden for at sikre vellykkede optagelser. Når [Rec Level] er indstillet til [Auto], justeres optageniveauet automatisk. Indstil [Rec Level] til [Manual], når du bruger optageniveauets justeringsfunktion og begrænsningsfunktion ( s. 4, 43). 2 Om optagelse 23

24 Optagelse Nøjagtig afspilning af den lyd, der skal optages: Når optageren registrerer en høj lyd, markeres alle felter på niveaumåleren (helt til højre) under optagelsen, og den indikatoren [PEAK] lyser rødt. Når dette sker optages lyden forvrænget, da optageniveauet er for højt. Tryk på knappen STOP 4 for 5 at stoppe optagelsen. [ ] forsvinder fra skærmen. e e Fillængde 2 Om optagelse d Når alle felterne vises på niveaumåleren, optages lydene forvrænget Når der registreres en høj lyd, skal du justere optageniveauet, så niveaumåleren forbliver inden for området [-6]. Eksempel på forhold, hvor optageniveauet er blevet sænket, og hvor der er justeret for for høj lyd Tryk igen på knappen REC s for 4 at starte optagelsen. [ ] vises på skærmen. d Forløbet optagetid Bemærk Optagelsen vil fortsætte, selv om størrelsen på en enkelt fil overskrider 2 GB ved optagelse i lineært PCM-format ( s. 43). For hver 2 GB gemmes i en separat fil. Optagelsen vil blive behandlet som flere filer under afspilning. 2 Når optagelsen overskrider 2 GB, kan antallet af filer i mappen overstige 200 filer. Fil nr. 20 og efterfølgende filer vil ikke blive genkendt af optageren. De kan kontrolleres ved at tilslutte optageren til en pc. Når et SD-kort sidder i optageren, skal du kontrollere, at du har valgt optagemedie som enten [Built-in Memory] eller [SD Card], så der ikke opstår fejl ( s. 4, 46). Når du forsøger at udføre handlinger, f.eks. overskrive indhold på et SD-kort, der er blevet skrivebeskyttet, vises meddelelsen [SD Card Locked]. Der kan afspilles, men skrivebeskyttelsen skal først ophæves, før du kan overskrive indhold på kortet ( s. 8). Hvis du vælger en anden mappe end [A] til og med [E] og trykker på REC s-knappen, blinker meddelelsen [Can't record in this folder]. Vælg en mappe fra [A] til og med [E], og start optagelsen igen. 24

25 Optagelse Når den resterende optagetid er under 60 sekunder, blinker indikatoren [PEAK] gult. Når der er mellem 30 og 0 sekunder tilbage af optagetiden, blinker indikatoren hurtigere. [Folder Full] vises, når mappen er fuld. Slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 38). [Memory Full] vises, når hukommelsen er fuld. Skift optagemedie, eller slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 38, 4, 46). Når du trykker på optageknappen på fjernbetjeningen RS30W (ekstraudstyr), starter optagelsen. Afhængigt af optagetilstanden og optagemediets egenskaber, kan dataoverførsel til mediet muligvis ikke gennemføres i tide under optagelse, og derfor kan den oversprungne lyd blive optaget. Hvis det er tilfældet, vises [Data Write Error] under optagelse eller efter, at optagelsen er afsluttet. Formater optagemediet efter overførsel af data til computeren. Vi anbefaler at formatere mediet før optagelse. Pause Under optagelse: Tryk på knappen REC s. [ ] vises på skærmen. Optageren slukkes efter 60 minutter i "Rec Pause". Genoptagelse af en optagelse: Tryk igen på knappen REC s. Optagelsen genoptages på det sted, hvor den blev afbrudt. Hurtig kontrol af optaget indhold Tryk på knappen `/OK under en optagelse. 2 Om optagelse [ ] vises på skærmen. Optagelsen stopper, og den netop optagne fil afspilles. 25

26 Optagelse Anbefalede indstillinger til forskellige optageforhold Optageren er indstillet til at kunne lave optagelser af høj kvalitet svarende til kvaliteten for en musik-cd. Flere af optagefunktionerne kan tilpasses yderligere i overensstemmelse med optageforholdene. Optageforhold 2 Optageindstillinger Indendørs musikoptræden Musikgruppe i øvestudie Optræden i en stor sal, osv. Udendørs lyde, f.eks. fuglesang, lyde fra jernbanen, osv. Konferencer med mange deltagere Indendørs konference med få deltagere Om optagelse Optageniveau* ( s. 23) Mikrofonfølsomhed ( s. 27) Du kan justere optageniveauet, når [Rec Level] er indstillet [Manual]. Juster indstillingen, mens du ser på niveaumåleren [LOW] [HIGH] Low Cut-filter ( s. 27) [OFF] [ON] [Rec Mode] ( s. 4, 43) Optageniveauet kan indstilles så det passer til den originale lyd [Rec Level] ( s. 4, 43) [Zoom Mic] ( s. 4, 43) Gør det muligt at konfigurere, om optageniveauet skal indstilles automatisk eller manuelt. Du kan konfigurere begrænsningsfunktionen, når [Rec Level] er indstillet [Manual] Den indbyggede stereomikrofon kan drejes i retning af den kilde, der skal optages [Rec Monitor] ( s. 4, 44) Vælg, om den lyd, der optages, skal kunne høres via EAR-stikket [Plug-inPower] ( s. 4, 44) Vælg, om funktionen Plug-inPower skal bruges i overensstemmelse med den eksterne mikrofon, der er sluttet til MIC-stikket * Når [Rec Level] er indstillet til [Auto], indstilles optageniveauet automatisk. Når dette sker, kan du ikke bruge optageniveauets justeringsfunktion og begrænsningsfunktion ( s. 23, 4, 43). 26

27 Lyt med, mens der optages Du kan høre den lyd, der optages, ved at sætte hovedtelefonerne i optagerens EAR-stik, før du starter en optagelse. Lydstyrken for optagelse med funktionen Rec Monitor kan justeres med knappen VOLUME. Slut hovedtelefonerne til EAR-stikket på optageren. Optagelse Indstilling af Low Cut-filter Optageren har et Low Cut Filter, der minimerer lavfrekvenslyde og giver en mere tydelig optagelse af stemmer. Denne funktion kan reducere støj fra klimaanlæg, projektorer og anden lignende støj. Skub knappen LOW CUT ON/OFF, og vælg [ON] eller [OFF]. 2 Til EAR-stik Om optagelse Når optagelsen starter, kan du høre den lyd der optages, i hovedtelefonerne. Der kommer ingen lyd fra højttaleren, når der er tilsluttet hovedtelefoner. Bemærk Optageniveauet kan ikke justeres med lydstyrkeknappen. Du må IKKE skrue for højt op for lyden, når du bruger hovedtelefoner. Du kan få høreskader af at lytte til meget høj lyd. Du må ikke placere hovedtelefonerne i nærheden af en mikrofon, da der kan opstå lydfeedback. Hvis den eksterne højttaler er tilsluttet under en optagelse, kan der opstå lydfeedback. Det anbefales, at du bruger hovedtelefoner, når du lytter med på den lyd, der optages, eller at du indstiller [Rec Monitor] til [Off] under optagelsen ( s. 4, 44). Når [Rec Monitor] indstilles til [Off], høres der ingen lyd i hovedtelefonerne under optagelsen ( s. 4, 44). [ON]: Aktiverer Low Cut Filter. [OFF]: Deaktiverer funktionen. Mikrofonfølsomhed Mikrofonfølsomheden kan tilpasses optageforholdene. Skub knappen MIC SENSE HIGH/LOW til [HIGH] eller [LOW]. 27

28 Optagelse 2 Om optagelse [HIGH]: Meget høj følsomhed, der optager alle lyde i omgivelserne. [LOW]: Standardniveau for mikrofonfølsomhed. Vælg denne indstilling i situationer, hvor lydkildens lydstyrke er høj, f.eks. ved optræden af musikgruppe. Bemærk Når en persons stemme skal optages tydeligt, skal du indstille optageren til [LOW] og placere den indbyggede stereomikrofon så tæt på personens mund som muligt (5-0 cm), før optagelsen startes. Indstilling af niveauet for stemmeaktivering ved optagelse Med stemmeaktiveret optagelse kan du starte optagelse, når en stemmen, som er kraftigere end niveauet for stemmeaktivering (registreringsniveauet) registreres, og optagelsen stoppes automatisk, når stemmen holder op. Når stemmeaktiveret optagelse er aktiveret ( s. 44), og stemmen er under niveauet for stemmeaktivering (registreringsniveauet) i længere tid end den angivne registreringstid, stopper optageren. REC s-knap STOP 4-knap 9 0-knap Vælg en optagemappe. ( s. 9 til s. 2). Sådan vælges mapper: Stop optageren, og tryk på knappen LIST i filvisningen for at gå til et højere niveau. Tryk flere gange på LIST-knappen for at skifte til mappelisten. 2 Tryk på knappen 2 eller 3 på mappelisten for at vælge en mappe til taleoptagelser. Nyoptaget lyd gemmes som den sidste fil i den valgte mappe. 28

29 Optagelse Tryk på knappen REC s, og gør klar 2 til optagelse. [Level Fixed?] blinker på skærmen. Tryk på knappen REC s igen. 4 For at bruge stemmeaktiveret optagelse skal du aktivere [V-Sync. Rec] og indstille registreringstiden ( s. 44). Tryk på knappen 9 eller 0 3 for at indstille niveauet for stemmeaktivering. a Viser stemmeaktiveringsniveauet i 23 trin ([0] til [38]) på displayet. Jo højere værdi, desto mere følsom er optageren over for lyde. Ved den højeste værdi kan selv den mindste lyd aktivere en optagelse. a Stemmeaktiveringsniveau (flyttes mod højre/venstre i overensstemmelse med det indstillede niveau) Optagelsen sættes på standby. [Standby] blinker på displayet, og indikatoren for optagelse blinker. Hvis indgangsniveauet er det samme eller højere end niveauet for stemmeaktivering, startes optagelsen automatisk. På dette tidspunkt lyser indikatoren for optagelse. Optagelsen stopper automatisk. 5 Hvis lydstyrken er den samme eller højere end niveauet for stemmeaktivering i længere tid end det angivne tidsrum, stoppes optagelsen automatisk. På dette tidspunkt slukkes indikatoren for optagelse. Du kan stoppe optagelsen manuelt ved at trykke på knappen STOP 4. 2 Om optagelse 29

30 Optagelse 2 Om optagelse Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Den eksterne mikrofon og andet udstyr kan tilsluttes, og lyden kan optages. Tilslut den ønskede enhed som følger. Undlad at tilslutte og fjerne enheder fra optageren under optagelse. Optagelse med ekstern mikrofon: Slut en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Når du optager med ekstern monomikrofon, optages lyden på V-kanalen. Til MIC-stik Understøttede eksterne mikrofoner (ekstraudstyr) ( s. 8) Stereomikrofon: ME5S Den indbyggede mikrofon har en stor diameter, der gør det muligt at lave lydfølsomme stereooptagelser. 2-kanalsmikrofon (alle retninger): ME30W Disse meget følsomme mikrofoner (alle retninger) understøttes af Plug-inPower, der er velegnet til optagelse af koncerter. Meget følsom og støjreducerende monomikrofon (enkeltvejs): ME52W Denne mikrofon bruges til at optage lyd på afstand og minimerer støj fra omgivelserne. Kompakt Gun-mikrofon (envejs): ME3 Denne retningsbestemte mikrofon er velegnet til for eksempel udendørs optagelse af fuglesang. Metalhuset gør mikrofonen robust og stiv. Klipsmikrofon (alle retninger): ME5 Lille skjult mikrofon, der kan sættes på med klips. Telefonmikrofon: TP7 Øresneglsmikrofon, der kan sættes i øret under en telefonsamtale. Telefonstemmerne og -samtalen optages klart og tydeligt. Bemærk Den indbyggede mikrofon deaktiveres, når der sluttes en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Mikrofoner, der understøttes af Plug-inPower, kan også bruges. Når funktionen Plug-inPower indstilles til [On], får mikrofonen strøm fra enheden ( s. 4, 44). Indstil funktionen Plug-inPower til [Off], når den eksterne mikrofon ikke understøttes af Plug-inPower, da der ellers er risiko for, at der opstår støj under optagelsen ( s. 4, 44). Du må ikke slutte tilslutningskablet til LINE IN-stikket, når du bruger optageren med ekstern mikrofon. 30

31 Optagelse Optagelse af lyd fra andre enheder med denne optager: Der kan optages lyd fra den anden enheds lydudgangsstik (hovedtelefonstik), når det sluttes til denne optagers LINE IN-stik med tilslutningskablet KA334 (medfølger). Overspilning af lyd fra denne optager til andet udstyr: Lyden fra denne optager kan optages på andet udstyr, når der er oprettes forbindelse mellem andre enheders lydindgangsstik (linestik) og denne optagers EAR-stik med tilslutningskablet KA334 (ekstraudstyr). Til LINE IN -stikket Til andre enheders lydudgangsstik Til lydindgangs- stik på andre enheder 2 Om optagelse Bemærk Hvis optageren ikke kan afspille en tydelig optagelse, selvom du har justeret optageniveauet ( s. 23), kan det skyldes, at de tilsluttede enheders udgangsniveauer er for høje eller for lave. Når der tilsluttes eksterne enheder, skal du lave en prøveoptagelse, og derefter justere de eksterne enheders udgangsniveau. Du må ikke slutte tilslutningskablet til MIC-stikket, når du bruger optageren til at optage lyd fra andre enheder. Til EAR -stikket Bemærk Når du justerer de forskellige lydkvalitetsindstillinger til afspilning på optageren, ændres også lydudgangssignalet fra EAR-stikket ( s. 4, 45). Når du optager på andre enheder, der ikke har line-indgang, kan indgangssignalet være for stort til mikrofonindgangen. I dette tilfælde skal du bruge tilslutningskablet KA333 (ekstraudstyr) med dæmpningsmodstand ( s. 82). 3

32 Om afspilning 3 Afspilning Optageren kan afspille filer i WAV-, MP3- og WMA-format. Før du kan afspille en fil, der er optaget med andre enheder, skal du overføre (kopiere) den fra computeren. STOP 4-knap 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap a b c d Brug VOLUME-knappen for at indstille 4 en behagelig lydstyrke. Lydstyrken kan justeres fra [0] til [0]. Jo højere tal på knappen, jo højere bliver lyden Om afspilning Vælg mappen med de filer, der skal afspilles ( s. 9 til s. 2). Sådan vælges mapper: Stop optageren, og tryk på knappen LIST i filvisningen for at gå til et højere niveau. Tryk flere gange på LIST-knappen for at skifte til mappelisten. 2 Tryk på knappen 2 eller 3 på mappelisten for at vælge en mappe til taleoptagelser, og tryk derefter på knappen 9. Tryk på knappen 2 eller 3 på fillisten 2 for at vælge den fil, der skal afspilles. I filvisningen: Tryk på 9- eller 0-knappen for at vælge en fil. Tryk på knappen `/OK for at starte 3 afspilningen. [ ] vises på skærmen. a Mappenavn/filnavn/filformat/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen b Fillængde c Forløbet afspilningstid d Niveaumåler 5 Tryk på knappen STOP 4 eller `/OK på et vilkårligt tidspunkt for at stoppe afspilningen. [ ] forsvinder fra skærmen. Dette stopper afspilning af filen. Når genoptagelsesfunktionen aktiveres, gemmes stoppositionen, selvom der slukkes for optageren. Næste gang du tænder for optageren, starter afspilningen fra den gemte stopposition. Når batterierne fjernes fra optageren, slettes stoppositionen for genoptagelsesfunktionen. 32

33 Afspilning Afspilningsindstillinger Segment gentagelse ( s. 36) [Play Mode] ( s. 4, 45) [Reverb] ( s. 4, 45) [EUPHONY] ( s. 4, 45) [Replace] ( s. 54) [File Move] ( s. 56) [File Divide] ( s. 59) Gør det muligt at gentage afspilningen af en del af en fil. [File] [File Repeat] [Folder] [Folder Repeat] [All] [All Repeat] [Normal] [Studio] [Club] [Hall] [Dome] [Normal] [Natural] [Wide] [Power] Gør det muligt at ændre filernes rækkefølge i den valgte mappe. Dette er nyttigt, når du vil afspille filerne i en bestemt rækkefølge under normal afspilning, osv. Valgte filer kan flyttes eller kopieres mellem hukommelser. PCM-filer, som er optaget på denne optager, kan opdeles. Om musikfiler Når optageren ikke kan afspille en musikfil, der er blevet overført til den, skal du kontrollere, at samplingfrekvensen og bithastigheden er inden for det interval, der tillades af afspilningen. Nedenfor findes de kombinationer af samplingfrekvenser og bithastigheder, som optageren understøtter for musikfiler. Filformat Samplingfrekvens Bithastighed WAV -format MP3 -format WMA -format 44, khz, 48 khz, 88,2 khz, 96 khz MPEG Layer3: 32 khz, 44, khz, 48 khz MPEG2 Layer3: 6 khz, 22,05 khz, 24 khz 6 khz, 22 khz, 32 khz, 44, khz, 48 khz 6 bit eller 24 bit Fra 8 kbps til 320 kbps Fra 6 kbps til 256 kbps MP3-filer med variabel bithastighed (konverteringsbithastighederne kan variere) kan muligvis ikke afspilles. Optageren kan kun afspille WAV-filer i lineær PCM-format. Andre WAV-filer kan ikke afspilles. Optageren understøtter Microsoft Corporation DRM9, men ikke DRM0. Det er muligt at afspille WMA-filer, der er oprettet med en digital optager fra Olympus. 3 Om afspilning 33

34 Afspilning 3 Om afspilning Kør frem Stop optageren, og åbn filvisningen. Tryk derefter på 9-knappen, og hold den nede. [ ] vises på skærmen. Optageren stopper, når du slipper 9-knappen. Tryk på knappen `/OK for at fortsætte afpsilningen fra det punkt, hvor der blev stoppet. Under afspilning: Tryk på 9 knap, og hold den nede. Den normale afspilning genoptages, når du slipper 9-knappen. Hvis der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke midt på filen, stopper optageren på det pågældende sted ( s. 35). Optageren stopper, når den når slutningen af filen. Ved fortsat tryk på knappen 9 fortsættes der med at køre frem fra begyndelsen af den næste fil. Kør tilbage Stop optageren, og åbn filvisningen: Tryk på 0-knappen, og hold den nede. [ ] vises på skærmen. Optageren stopper, når du slipper 0-knappen. Tryk på knappen `/OK for at fortsætte afpsilningen fra det punkt, hvor der blev stoppet. Ved afspilning: Tryk på 0-knappen, og hold den nede. Når du slipper knappen 0, genoptager optageren den normale afspilning. Hvis der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke midt på filen, stopper optageren på det pågældende sted ( s. 35). Optageren stopper, når den når starten af filen. Ved fortsat tryk på 0-knappen køres der tilbage fra slutningen af den forrige fil. Sådan findes starten af en fil Når optageren er stoppet eller under en afspilning: Tryk på 9-knappen. Optageren springer til starten af den næste fil. Under afspilning: Tryk på 0-knappen. Optageren springer til starten af den aktuelle fil. Når optageren er stoppet: Tryk på. 0-knappen. Optageren springer til starten af den forrige fil. Hvis optageren stoppes midt i en fil, springer den til begyndelsen af filen. Under afspilning: Tryk to gange. på 0-knappen. Optageren springer til starten af den forrige fil. 34

35 Afspilning Afspilning med hovedtelefoner Der kan sluttes hovedtelefoner til optagerens EAR-stik, så der kan lyttes med. Optagerens højttaler afbrydes, når der bruges hovedtelefoner. Til EAR-stik Bemærk Når du springer til starten af filen under afspilningen, stopper optageren ved indeksmærket og det midlertidige mærke. Indeksmærket og det midlertidige mærke springes over, når handlingen udføres, mens optageren er stoppet ( s. 35). Sku ned for lyden, før hovedtelefonerne tilsluttes, for at undgå høreskader. Du må ikke skrue for højt op for lyden, når du bruger hovedtelefoner. Høj lyd kan forårsage høreskader og nedsat hørelse. Indsættelse af et indeksmærke eller midlertidigt mærke Indeksmærker og midlertidige mærker gør det hurtigt at finde det ønskede sted under frem- eller tilbagespoling, eller når der køres frem i en fil. Indeksmærker og midlertidige mærker kan kun tilføjes under PCM-optagelse med optageren eller til PCM-filer, som er optaget med denne optager. Der kan ikke tilføjes indeksmærker til WMA-filer, MP3-filer eller filer fra andre optagere end Olympus IC-optagere. Midlertidige mærker kan dog tilføjes til midlertidige mærker på steder, som du ønsker at lytte til. Indeksfunktionen skal være registreret til knappen Fn for at kunne tilføje indeksmærker ( s. 48). 9 0-knap `/OK-knap Fn-knap ERASE-knap Tryk på knappen Fn under filoptagelse, pause i optagelse, afspilning eller pause i afspilning. Der vises et tal på skærmen, og der indsættes et indeksmærke eller midlertidigt mærke. Optagelsen eller afspilningen fortsætter efter, at der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke, så du kan indsætte flere indeksmærker eller midlertidige mærker på tilsvarende måde. 3 Om afspilning 35

36 Afspilning 3 Om afspilning Sletning af et indeksmærke eller midlertidigt mærke: Find det indeksmærke eller midlertidige mærke, der skal fjernes. Tryk på knappen 9 eller 0 2 for at vælge det indeksmærke eller midlertidige mærke, der skal slettes. Nummeret på indeksmærket eller 3 det midlertidige mærke vises på skærmen i ca. 2 sekunder. Tryk på knappen ERASE. Midlertidige mærker er midlertidige og slettes automatisk, hvis du går til en anden fil, skifter til listeskærmen eller slutter optageren til en computer. Der kan indsættes op til 6 indeksmærker og midlertidige mærker i en fil. Hvis du forsøger at indsætte mere end 6 indeksmærker eller midlertidige mærker, vises meddelelsen [Index Full] for indeksmærker og [Temp Mark Full] for midlertidige mærker. Der kan ikke indsættes eller slettes indeksmærker eller midlertidige mærker i en låst fil ( s. 47). Sådan startes gentagen afspilning af segment Denne funktion gør det muligt at gentage afspilningen af en del af den fil, der afspilles. 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap A-B REPEAT-knap Indeksmærket eller det midlertidige mærke slettes. Indeksnumre eller midlertidige numre, der kommer efter det slettede indeksnummer eller midlertidige nummer, flyttes automatisk op. Bemærk Indeksmærker kan tilføjes under PCMoptagelse med optageren eller til PCM-filer, som er optaget med denne optager. Vælg en fil, der indeholder et segment, som du ønsker gentaget ( s. 9 til s. 2). Tryk på knappen 2 eller 3 på fillisten 2 for at vælge filen. Tryk på knappen 9 eller 0 på filvisningen for at vælge en fil. Tryk på knappen `/OK for at starte 3 afspilningen. 36

37 Afspilning Tryk på knappen A-B REPEAT på det 4 sted, hvor afspilningen af segmentet skal gentages. [ ] blinker på skærmen Annullering af gentagen afspilning af segment Tryk på en af følgende knapper for at annullere gentagen afspilning af segment. Hurtig frem- og tilbagespoling ( s. 29) kan udføres, når [ ] blinker, på samme måde som under normal afspilning, og du kan hurtigt komme helt frem til slutpositionen ( s. 34). Når optageren når slutningen af filen, mens [ ] blinker, bliver dette sted gjort til slutpositionen, og afspilningen gentages. Tryk igen på knappen A-B REPEAT 5 ved den position, hvor afspilningen af segmentet skal gentages. Optageren gentager afspilningen af segmentet, indtil funktionen annulleres. a Tryk på STOP 4-knappen Tryk på STOP 4-knappen for at annullere en segmentgentagelse og stoppe afspilningen. b Tryk på `/OK-knappen Tryk på `/OK-knappen for at annullere en segmentgentagelse og stoppe afspilningen. c Tryk på 9-knappen Tryk på knappen 9 for at annullere gentagen afspilning af segment og gå til starten af næste fil. d Tryk på 0-knappen Tryk på 0-knappen for at annullere segmentgentagelse, og gå tilbage til starten af den aktuelle fil. e Tryk på knappen A-B REPEAT Tryk på knappen A-B REPEAT for at annullere gentagen afspilning af segment og fortsætte afspilningen uden gentagelse. 3 Om afspilning 37

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING Introduktion Der tages forbehold for ændringer i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Dansk. Brugerhåndbog

Dansk. Brugerhåndbog Dansk Brugerhåndbog Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation må ingen del af denne publikation reproduceres, lagres i en database eller overføres i

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

VEJLEDNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA VEJLEDNING DA VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kære kunde Tak, fordi du har købt dette videokamera. Før brug bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 6 og 7, så du ikke risikerer skader

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Digitalkamera Brugervejledning

Digitalkamera Brugervejledning De Digitalkamera Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3 Introduktion 5 Hvad du har brug for 8 Indstille ipod til at afspille musik

Indholdsfortegnelse. 3 Introduktion 5 Hvad du har brug for 8 Indstille ipod til at afspille musik ipod Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Hvad du har brug for 8 Indstille ipod til at afspille musik 13 Bruge ipod 13 Betjene ipod 20 Tilslutte og afmontere ipod 25 Organisere og overføre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere