LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LS-5 BETJENINGSVEJLEDNING LINEÆR PCM-OPTAGER. Lineær PCM-optager"

Transkript

1 LINEÆR PCM-OPTAGER LS-5 Lineær PCM-optager BETJENINGSVEJLEDNING Registrer dit produkt på og få flere fordele fra Olympus! DA Tak, fordi du valgte en digital Olympus lydoptager. Yderligere oplysninger om korrekt og sikker brug af produktet findes i denne brugervejledning. Gem betjeningsvejledningen til senere brug. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken, før du bruger enheden for at sikre vellykkede optagelser.

2 Introduktion Der tages forbehold for ændring af indholdet i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor omhu for at sikre, at indholdet i dette dokument er korrekt. Skulle du alligevel have spørgsmål eller finde fejl eller udeladelser, skal du kontakte vores kundeservicecenter. Olympus fralægger sig ethvert ansvar for indirekte skader eller skader, der er opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og enhver anden årsag. Varemærker og registrerede varemærker IBM og PC/AT er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Macintosh og itunes er varemærker tilhørende Apple Inc. SD-logoet er et varemærke. SDHC-logoet er et varemærke. Lydkodningsteknologien MPEG Layer-3 er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson. EUPHONY MOBILE TM er et varemærke tilhørende DiMAGIC Corporation. DVM TM er et varemærke tilhørende DiMAGIC Corporation. Andre produkt- og mærkenavne nævnt heri er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

3 INDEKS Indholdsfortegnelse s. 4 Sikker og korrekt brug s. 6 Kom godt i gang s. 8 Om optagelse s. 22 Om optagelse s. 32 Menuindstilling s. 4 Brug af optageren på din computer s. 6 Øvrige oplysninger s

4 Indholdsfortegnelse Introduktion Indholdsfortegnelse...4 Sikker og korrekt brug...6 Kom godt i gang Vigtige funktioner...8 Delenes betegnelser...9 Skærm (LCD-skærm)... 0 Isættelse af batterier... Brug af AC-adapteren... 2 Strømforsyning...3 HOLD...3 Indstilling af klokkeslæt og dato. [Time & Date]...5 Ændring af tid og dato... 6 Isættelse og fjernelse af kort...7 Isættelse af kort... 7 Fjernelse af kort... 8 Bemærkninger om mapper...9 Om mapperne til taleoptagelser... 9 Om mappen til musikafspilning...20 Valg af mapper og filer Om optagelse Før optagelse...22 Ret mikrofonen mod den originale lydkilde...22 Optagelse...23 Lyt med, mens der optages...27 Indstilling af Low Cut-filter...27 Mikrofonfølsomhed...27 Indstilling af niveauet for stemmeaktivering ved optagelse...28 Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Om afspilning Afspilning...32 Afspilning med hovedtelefoner...35 Indsættelse af et indeksmærke eller midlertidigt mærke...35 Sådan startes gentagen afspilning af segment...36 Sletning...38 Sletning af en fil ad gangen...38 Sletning af alle filer i en mappe...38 Delvis sletning af en fil Indstilling af menu Fremgangsmåde til indstilling af menu...4 Formatering af optageren [Format]... 5 Ændring af filernes rækkefølge [Replace]...54 Flytning af filer [File Move]...56 Opdeling af filer [File Divide] Brug af optageren på din computer Anbefalet miljø...6 Tilslutning af din computer...62 Tilslutning af din computer...62 Tag optageren fra din computer...63 Overførsel af talefiler til din computer...64 Brug af Windows Media Player...65 Navne på vinduer...65 Kopiering af musik fra cd...66 Overførsel af musikfiler til optageren...68 Kopiering af talefiler til cd... 7 Brug af itunes...73 Navne på vinduer...73 Kopiering af musik fra cd Overførsel af musikfiler til optageren Kopiering af talefiler til cd...76 Brug som ekstern hukommelse. på computeren...77

5 Indholdsfortegnelse 6 Øvrige oplysninger Liste over alarmmeddelelser...78 Fejlfinding...79 Teknisk hjælp og support...8 Tilbehør (ekstraudstyr)...82 Tekniske data...83

6 Sikker og korrekt brug Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger din nye lydoptager, for at få oplysninger om sikker og korrekt brug. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted til senere brug. Advarselssymbolerne angiver vigtige oplysninger om sikkerhed. Det er vigtigt at læse disse advarsler og oplysninger for at undgå tingskade og personskade. Generelle forholdsregler Maskinen må ikke efterlades i varme og fugtige omgivelser, f.eks. i en lukket bil i direkte sollys eller på stranden om sommeren. Maskinen må ikke opbevares i meget fugtige eller støvede omgivelser. Brug ikke organiske opløsningsmidler som alkohol eller lakfortynder til rengøring af enheden. Maskinen må ikke placeres på eller i nærheden af elektrisk udstyr som tv eller køleskabe. Undgå optagelse eller afspilning i nærheden af mobiltelefoner eller andet trådløst udstyr, da de kan forårsage interferens og støj. Hvis du oplever støj, så bevæg dig lidt væk, eller flyt diktermaskinen væk fra sådant udstyr. Undgå sand og snavs. Disse kan forårsage uoprettelige skader. Undgå kraftige vibrationer eller stød. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre enheden. Udstyret må ikke betjenes, mens du kører (f.eks. på cykel, motorcykel eller gokart). Opbevar enheden utilgængeligt for børn. Når optageren skal monteres på et stativ, skal du dreje på skruerne på stativets side uden at dreje selve optageren. <Advarsel vedrørende tab af data> Optaget indhold i hukommelsen kan blive ødelagt eller slettet ved forkert brug, fejl i enheden eller under reparation. Det anbefales at lave en sikkerhedskopi og gemme vigtigt indhold på et andet medie, f.eks. på harddisken på din computer. Olympus fralægger sig ethvert ansvar indirekte skader eller skader opstået i forbindelse med tab af data som følge af en fejl i produktet, reparationer udført af en anden part end Olympus eller et autoriseret Olympus-serviceværksted og alt andet, der ikke er omfattet af Olympus' ansvar.

7 Sikker og korrekt brug Batterier fadvarsel Batteriet må ikke udsættes for åben ild, høje temperaturer og må ikke kortsluttes eller adskilles. Forsøg ikke at oplade alkaline-, lithium- og andre batterier, der ikke er genopladelige. Brug aldrig et batteri med revnet eller ødelagt ydre kappe. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn. Gør følgende, hvis du bemærker noget usædvanligt, når du bruger produktet, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt: fjern omgående batterierne (pas på, du ikke brænder dig) og 2 kontakt en forhandler eller det lokale Olympus-serviceværksted. AC-adapter fadvarsel Forsøg ikke at adskille, reparere eller modificere AC-adapteren på nogen måde. Sørg for, at fremmedlegemer, herunder vand, metal og brandbare væsker, ikke kommer ind i produktet. AC-adapteren må ikke blive fugtig eller holdes med våde hænder. AD-adapteren må ikke bruges i nærheden af brandfarlige gasser, herunder benzin, rensebenzin og lakfortynder. Hvis følgende sker:... AC-adapterens indvendige dele er blottede, fordi den tabes eller beskadiges på anden vis.... AC-adapteren er blevet tabt i vand, eller der er kommet vand, metal, brændbare væsker eller andre fremmedlegemer ind i den.... Du bemærker noget usædvanligt, når du bruger AC-adapteren, f.eks. unormal støj, varme, røg eller røglugt. Må du ikke røre ved de blottede dele. 2 Skal du omgående tage stikket ud af stikkontakten og 3 kontakte din forhandler eller det lokale Olympus-serviceværksted for at få produktet efterset. Fortsat brug af AC -adapteren i disse situationer kan medføre elektrisk stød, brand eller personskade.

8 Vigtige funktioner Kom godt i gang Kom godt i gang Bruger en meget følsom stereomikrofon med lav støj, der muliggør troværdig afspilning af den originale lyd.. Bearbejdede metalkomponenter i kabinettet for den indbyggede stereomikrofon giver et design, der tager højde for specielle funktioner, samtidig med, at konstruktionen er mindre påvirkelig over for vibrationer. Mikrofonen kan desuden drejes 90 udad, så optagelserne kan afspilles med en naturlig og rummelig stereoeffekt. Udstyret med et "high sound" -forstærkerkredsløb. Bruger et "low noise"-forstærkerkredsløb, så optagelserne kan afspilles med høj lydkvalitet og lavt støjniveau. Understøtter det såkaldte lineær PCM-format, der gør det muligt at optage en lydkvalitet, der svarer til eller overgår cd-niveau.. Mulighed for realistisk optagelse af flere forskellige lydkilder. Optagelse i opløsning ved høj samplingfrekvens og bithastighed, der svarer til eller overgår en musik-cd's (samplingfrekvens på 44, khz, 6 bit) ( s. 4, 43). Understøtter en lang række optageformater. Understøtter MP3-format (MPEG-/MPEG-2 Audio Layer 3) og WMA-format (Windows Media Audio). Optageren understøtter MP3- og WMA-format og kan gemme filerne i et komprimeret format, så optagetiden forlænges ( s. 4, 43). Når optageren sluttes til en ekstern enhed, kan den desuden kode indkommende, analoge lydsignaler uden en pc ( s. 30). Understøtter optagemedier med høj kapacitet. Kan optage til den indbyggede flashhukommelse på 2 GB og desuden optage på SD-kort (almindelig tilgængelig) ( s. 7). Yderligere oplysninger om SD-kort, der kan bruges med denne optager, findes på Olympus' hjemmeside ( s. 8). Udstyret med en lang række funktioner, der understøtter optagelse af lyd. Du kan tilpasse flere af optagefunktionerne, f.eks. optageniveau og mikrofonens følsomhed, så de passer til optageforholdene og egne ønsker ( s. 4, 44). Mulighed for systemopgraderinger via forbedrede indstillinger og udstyr. Forøger glæden ved at optage ( s. 82).. Understøtter ud over filer, der er optaget med denne optager, også afspilning af filer i WAV-, WMA- og MP3-format, der er sendt fra en computer. Kan også bruges som musikafspiller. Kan indeholde cirka musikfiler (WMA 28 kbps/4 minutter pr. sangkonvertering) ( s. 32, 33, 65, 73). Understøtter USB 2.0. Hi-Speed, der muliggør high-speed-datatransmission som ekstern hukommelse for computeren. Slut optageren til computerens USB-port for at gemme billeder, tekst, osv. og bruge optageren til dataopbevaring ( s. 64, s. 77). Du kan flytte eller kopiere filer mellem den indbyggede hukommelse og SD-kortet, og mellem mapperne i hukommelsen ( s. 56). Du kan opdele filer ( s. 59) eller slette en del af en fil ( s. 39), som er optaget i PCMformat på denne optager.

9 Delenes betegnelser q = - ) ( # $ % ^ & o i u [ p ] y t w e r Kom godt i gang REMOTE-stik Slut modtageren til det eksklusive fjernbetjeningssæt RS30W (ekstraudstyr). Du kan dermed betjene optage- og stopfunktionerne på hovedenheden via fjernbetjeningen. 2 Indbygget stereomikrofon (H) 3 Indbygget stereomikrofon (V) 4 LINE IN-stik 5 MIC-stik 6 REC LEVEL-knap 7 REC s-knap Optageindikator (LED) 8 MIC SENSE HIGH/LOW-knap 9 LOW CUT ON/OFF-knap 0 Remholder! Skærm (LCD PEAK -indikator # STOP 4-knap $ 2-knap % 9-knap ^ 3-knap & LIST-knap * MENU-knap ( A-B REPEAT-knap ) Fn-knap - ERASE-knap = 0-knap q `/OK -knap w Kortdæksel e EAR-stik r VOLUME -knap t USB-stik y POWER/HOLD-knap u Strømstik i Batteridæksel o Batteridæksellås p Stativgevind [ Indbygget stereohøjttaler (H) ] Indbygget stereohøjttaler (V)

10 Delenes betegnelser Skærm (LCD-skærm) Mappeliste Filvisning Kom godt i gang Rodmappe-indikator Mappe-indikator Indikator for optagemedie eller mappe/navn på rodmappe/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen 2 Mappenavn 3 Indikator for kontrolelementer Filliste Indikator for mappe/fil Mappenavn/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen 2 Filnavn 3 Indikator for kontrolelementer # Indikator for mappe/fil Mappenavn/filnavn/filformat/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen 2 Indikator for batteri Indikator for optagemedie [ ] Indbygget flashhukommelse [ ] SD-kort Indikator for slettelås 3 Statusindikator for optagelse/afspilning 4 Niveaumåler 5 Indikator for afspilningsfunktion 6 Indikator for optagefunktion 7 Under optagelse: Resterende optagetid Under afspilning, eller når optageren er stoppet: Fillængde 8 Under optagelse: Optagetid Under afspilning: Forløbet afspilningstid 9 [EUPHONY]-indikator 0 [Reverb]-indikator! [V-Sync. [LowCutFilter]-indikator #[Limiter]-indikator [Zoom Mic]-indikato

11 Isættelse af batterier Tryk på udløseren på batterilåget, og træk batterilåget nedad, mens du trykker let på det. 4 Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning for at tænde optageren. Isæt to AA-batterier, og sørg for, 2 at polerne vender korrekt (= og -). Hvis indikatoren for "timer" blinker på skærmen, skal du gå til afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 5). Kom godt i gang Udskiftning af batterier Batterisymbolet på skærmen ændres, efterhånden som batterierne mister strøm. Luk batteridækslet helt i ved at 3 trykke i retningen A, og derefter skubbe det i retningen B. Når [ ] vises på skærmen, skal batterierne udskiftes snarest muligt. Når batteriet er ved at være opbrugt, vises [ ] og [Battery Low] på skærmen, og optageren slukkes. Genopladeligt Ni-MH-batteri Optageren kan bruges med de genopladelige Ni-MH-batterier (B-0 4PE, ekstraudstyr) fra Olympus. De genopladelige Ni-MH-batterier fra Olympus kan bruges med laderen B-90SU (ekstraudstyr) (USA og Canada) eller med laderen BU-90SE (ekstraudstyr) (Europa) ( s. 8).

12 Isættelse af batterier Kom godt i gang Bemærk Optageren kan ikke oplade genopladelige batterier. Manganbatterier kan ikke bruges i denne optager. Det anbefales, at du bruger alkalinebatterier (AA) eller genopladelige Olympus Ni-MH-batterier. Sluk for strømmen til optageren, før batterierne udskiftes ( s. 3). Hvis batterierne fjernes, mens optageren er i brug, kan der opstå fejl som f.eks. ødelæggelser af filen m.m. Hvis du optager til en fil, og batterierne løber tør, vil du miste den aktuelt optagne fil, fordi filen ikke vil blive lukket korrekt. Det er vigtigt at udskifte batterierne, når indikatoren for batteri vises med kun én streg. Du skal muligvis indstille tiden igen, hvis batteriudskiftningen har taget længere tid end 5 minutter, eller hvis du med korte mellemrum fjerner og isætter batteriet flere gange efter hinanden ( s. 5). Fjern batteriet, hvis diktermaskinen ikke skal bruges i en længere periode. Under afspilning af en tale-/musikfil, bliver optageren muligvis nulstillet på grund af det lave batteriniveau, afhængigt af lydniveauet dette gælder også, selvom batteriindikatoren viser [ ]. I dette tilfælde skal du skrue ned for optagerens lyd. Brug af AC-adapteren Sæt AC-adapteren (ekstraudstyr) i en almindelig stikkontakt, og sæt strømstikket i optagerens strømstik (5 V DC). Sluk altid optageren, før. AC-adapteren tilsluttes. Hvis AC-adapteren sættes i, mens der optages med batterier, kan du muligvis ikke afspille de taledata, der er blevet optaget. Kontroller Olympus' hjemmeside for at finde oplysninger om hvilke AC-adaptere, der kan bruges med denne optager. Til strømstikket fadvarsel Sluk altid optageren, før du tilslutter eller fjerner AC-adapteren og strømstikket. Når AC-adapteren ikke bruges, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Brug kun en strømforsyning med den spænding, der er angivet på adapteren. Brug ikke AC-adapteren, når optageren sluttes til USB-porten. 2

13 Strømforsyning Sluk for optageren, når den ikke bruges, for at spare på batteriet. De eksisterende data, indstillinger og tidsoplysninger bevares, selvom optageren slukkes. HOLD Hvis du indstiller optageren til HOLD-funktion, gemmes de aktuelle indstillinger, og alle knapper deaktiveres. Denne funktion er praktisk, når optageren ligger i en taske eller lomme. Aktivering af HOLD-funktionen Sådan tændes optageren: Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, mens optageren er slukket. Skærmen tændes, og strømmen tændes. Genoptagelsesfunktionen genfinder den stopposition i hukommelsen, som optageren var i, da den blev slukket. Når batterierne fjernes fra optageren, slettes stoppositionen for genoptagelsesfunktionen. Sådan slukkes optageren: Skub knappen POWER/HOLD i pilens retning, og hold den der i mindst sekund. Skærmen og strømmen slukkes. Genoptagelsesfunktionen gemmer stoppositionen, før optageren slukkes. Skub knappen POWER/HOLD til [HOLD]. Når [Hold] vises på skærmen, er optageren indstillet til HOLD-funktion. Afslutning af HOLD-funktionen Skub knappen POWER/HOLD til position A. Kom godt i gang Energisparefunktion [AutoPowerOff] Optageren slukkes, hvis den er blevet stoppet/ikke har været i brug i over 0 minutter (standardindstilling) efter, at den er blevet tændt ( s. 4, 47). Hvis du trykker på en knap, før optageren slukkes, starter tidstælleren forfra, indtil funktionen træder i kraft. 3

14 HOLD Bemærk Kom godt i gang Hvis du trykker på en knap i HOLD-funktion, blinker tidsoplysningerne i 2 sekunder, men optageren aktiveres ikke. Hvis du aktiverer HOLD under afspilning (optagelse), deaktiveres betjeningen uden, at det påvirker afspilningen (optagelsen). Optageren stopper, når afspilningen er færdig, og når optagelsen afsluttes på grund af opbrugt hukommelse. Du kan bruge optageren med knappen og drejehjulet og den tilsluttede fjernbetjeningssæt RS30W (ekstraudstyr), selvom den er i tilstanden HOLD. 4

15 Indstilling af klokkeslæt og dato [Time & Date] Hvis du indstiller tiden og datoen på forhånd, gemmes oplysningerne automatisk med hver fil, når filen optages. Indstilling af tid og dato på forhånd gør det lettere at administrere filerne. [Set Time & Date] vises første gang, du bruger optageren, eller når du har isat batterier efter, at enheden har været ubrugt i længere tid. Når "hour" blinker, skal du udføre opsætningen fra trin. Tryk på knappen 2 eller 3 for 2 at indstille værdien. Gentag trinene ved at trykke på knappen 9 eller 0 for at vælge det næste element, og tryk derefter på knappen 2 eller 3 for at indstille værdien. Tryk på LIST-knappen, mens du indstiller timer og minutter for at vælge 2-timerseller 24-timersformat. Eksempel: 0:38 s. M 0:38 PM 22:38 (Startindstilling) Du kan vælge rækkefølgen af "year", "month" og "day" ved at trykke på knappen LIST, mens de indstilles. Eksempel: Januar, 200 M D 200Y (Startindstilling) Kom godt i gang 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap LIST-knap Tryk på 9- eller 0-knappen for at vælge det punkt, der skal indstilles. Vælg elementet blandt "hour", "minute", "year", "month" og "day" med den blinkende markør D M 200Y 200Y M D Tryk på knappen `/OK for at afslutte 3 indstillingen. Tidsoplysningerne vises med den angivne dato og det angivne tidspunkt. Tryk på knappen `/OK for at acceptere tidsoplysningerne. 5

16 Indstilling af klokkeslæt og dato [Time & Date] Kom godt i gang Bemærk Hvis du trykker på knappen `/OK under opsætningen, gemmer optageren de indtil videre indstillede elementer. Ændring af tid og dato Stop optageren, og tryk på knappen STOP 4, og hold den nede for at få vist klokkeslæt og dato, resterende hukommelse og filformat. Hvis klokkeslættet og datoen er forkert, kan du indstille dem på følgende måde: 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap Tryk på knappen `/OK eller 9 for 3 at flytte markøren til det element, der skal indstilles. [Others] vises på skærmen Tryk på knappen 2 eller 3 for 4 at vælge [Time & Date]. [Time & Date] vises på skærmen Knappen MENU LIST-knap Stop optageren, og tryk. på MENU-knappen. Menuen vises på skærmen ( s. 4). Tryk på knappen 2 eller 3 for 2 at vælge fanen [Others]. Du kan ændre menuvisningen ved at flytte markøren over indstillingsfanerne. Tryk på knappen `/OK eller 9. 5 "Timer" blinker på skærmen og angiver, at du kan indstille tid og dato. Følgende trin er identiske med trin til 3 i afsnittet "Indstilling af tid og dato [Time & Date]" ( s. 5). Tryk på MENU-knappen for at lukke 6 menuskærmen. 6

17 Isættelse og fjernelse af kort Optageren kan bruges med almindeligt tilgængelige SD-kort og med den indbyggede flashhukommelse. Isættelse af kort 2 3-knap `/OK-knap Stop optageren for at åbne kortdækslet. Hold kortet lige, når du sætter det i. Der høres et klik, når kortet er sat helt i. Hvis kortet isættes forkert eller skævt, kan kontakterne blive beskadiget, og kortet kan sætte sig fast. Hvis kortet ikke er sat helt i, overføres der ingen data til kortet. Luk kortdækslet. 3 Kom godt i gang Når du vil optage til et kort, skal 4 du trykke på knappen 2 eller 3 og vælge [Yes]. Når du isætter et kort, får du muligvis vist skærmen til valg af optagemedie. Vend kortet korrekt, og sæt det 2 ind i kortholderen som vist på tegningen. Tryk på knappen `/OK for at afslutte 5 indstillingen. TRYK FOR AT SKUBBE UD 7

18 Isættelse og fjernelse af kort Kom godt i gang Bemærk Det er muligt at skifte optagemedie til den indbyggede hukommelse ( s. 4, 46). I nogle tilfælde kan optageren ikke genkende kort, der er blevet formateret (initialiseret) på en anden enhed, f.eks. en computer. Sørg for at formatere dem med optageren før brug ( s. 5). Når du forsøger at udføre handlinger, f.eks. overskrive indhold på et SD-kort, der er blevet skrivebeskyttet, vises meddelelsen [SD Card Locked]. Afspilningen kan udføres, men skrivebeskyttelsen skal først slås fra, når indhold på kortet skal overskrives. Du kan ikke bruge kort, der ikke opfylder SD-standarderne, f.eks. multimediekort. Fjernelse af kort Kortet kommer derefter til syne i holderen, så det kan fjernes. Luk kortdækslet. 3 Når [MemorySelect] indstilles til [SD Card], vises meddelelsen [Built-in Memory selected] Bemærk Hvis fingeren flyttes for hurtigt, når kortet trykkes ind, kan kortet springe ud af holderen. Om SD-kortet 2 3-knap `/OK-knap Når SD-kortet er skrivebeskyttet, vises meddelelsen [SD Card Locked] på skærmen. Ophæv skrivebeskyttelsen, før du isætter kortet. Yderligere oplysninger om SD-kort, der kan bruges med denne optager, findes på Olympus' hjemmeside ( s. 8). Stop optageren for at åbne kortdækslet. Tryk kortet ind for at låse det op, 2 og lad det glide delvist ud. Når skrivebeskyttelsesknappen er indstillet til [LOCK], kan der ikke optages og udføres andre funktioner på kortet LOCK 8 TRYK FOR AT SKUBBE UD Bemærk Ikke alle SD-kort genkendes af optageren. I dette tilfælde skal du fjerne og isætte kortet igen for at se, om optageren genkender kortet. SD-kortets behandlingsydeevne reduceres, når der gentagne gange skrives og slettes. I dette tilfælde skal du formatere SD-kortet ( s. 5).

19 Bemærkninger om mapper Den indbyggede flashhukommelse eller SD-kortet kan bruges som optagemedie. Uanset optagemediet, sorteres talefiler og musikfiler i særskilte mapper (mapper til taleoptagelser og mapper til musikafspilning), der organiseres i træstruktur og gemmes. Om mapperne til taleoptagelser [Folder A] til [Folder E] er mapper til taleoptagelser. Når du optager med optageren, skal du vælge en af de fem mapper og derefter starte optagelsen. Root Folder A Folder B Folder C Folder D Mappelisten viser, hvornår [SD Card] er blevet valgt som optagemedie Gem op til 200 filer Kom godt i gang Folder E Mappe Music 200 Fil Når musikfiler er blevet overført til mappen [Music] fra en computer, kan optageren bruges som en musikafspiller ( s. 32, s. 65, s. 73) Der oprettes automatisk navne på filer, der er optaget med denne optager. Bruger-id: LS_5 000.WAV Det navn, der er blevet angivet på den digitale optager. 2 Filnummer: Et filnummer tildeles fortløbende, uanset om der skiftes optagemedie. 3 Filtypenavn: Filtypenavnet for det optageformat, der bruges til optagelser med denne enhed. Lineær PCM-format.WAV MP3-format.MP3 WMA-format.WMA 9

20 Om mappen til musikafspilning Bemærkninger om mapper Når der overføres musikfiler til enheden med Windows Media Player, oprettes der automatisk en mappe i mappen til musikafspilning (lagenes struktur vises på tegningen nedenfor). Musikfiler i samme mappe kan placeres i den ønskede rækkefølge og afspilles ( s. 54). Root Der kan oprettes op til 28 mapper i mappen [Music] (herunder [Music]). Kom godt i gang Folder E Music Første lag Kunstner 0 Andet lag Album 0 Gem op til 200 filer. 00 Mappe Kunstner 02 Album Fil Kunstner 03 Album Forholdsregler for overførsel af musikfiler: Hvis du bruger Windows Media Player: Klik på [Start Sync] i stedet for at angive synkroniseringsindstillinger. Alle filer overføres til den del, der er markeret med A ovenfor

21 Valg af mapper og filer Stop optageren, når der skal skiftes mappe. Yderligere oplysninger om lagenes struktur i mapperne findes i afsnittet "Bemærkninger om mapper" ( s. 9, 20). Brug af mapper til musikafspilning 4Skift mellem niveauerne Mappeliste Mappeliste (første lag) Mappeliste (andet lag) Knappen `/OK Fortsæt Knappen 2 eller 3 Vælg en mappe. Knappen 2 eller 3 Vælg en mappe med en kunstner. Knappen 2 eller 3 Vælg en albummappe. Hver gang du trykker på denne knap, åbnes den mappe eller fil, der er valgt på listen, og der skiftes til næste niveau. Tryk på knappen 9 for at bruge listen. Knappen LIST Tilbage Kom godt i gang Filvisning Filliste Hver gang du trykker på denne knap, går du et niveau tilbage. Tryk på knappen 0 for at bruge listen. Liste Der vises mapper og filer, som er optaget med denne optager. Knappen `/OK Knappen 2 eller 3 Filvisning Start afspilning. Vælg en fil. Der vises oplysninger om den valgte fil. Skifter til afspilningsstandby. Brug af mapper til taleoptagelser Mappeliste Filliste Filvisning Knappen 2 eller 3 Knappen 2 eller 3 Knappen `/OK Vælg en mappe. Vælg en fil. Start afspilning. 2

22 Om optagelse Før optagelse Klargøring 2 Om optagelse Vindhætter: Sæt vindhætterne (medfølger) på mikrofonen, før du starter en optagelse. Der kommer muligvis støj på optagelsen, selvom du har sat vindhætterne på, hvis der blæser en kraftig vind ind på mikrofonen. Ret mikrofonen mod den originale lydkilde Valg af optagemedie: Du kan vælge at bruge den indbyggede flashhukommelse eller SD-kortet ( s. 7, 4, 46). Valg af optageformat: Optagelsen kan udføres i det lineære PCM-format samt i WAV-, MP3- og WMA-format ( s. 4, 43). Ret den indbyggede stereomikrofon i retning af det, der skal optages. Den indbyggede stereomikrofon er placeret over skærmen, hvilket er den korrekte placering til stereooptagelser. Hvis den var placeret under skærmen, ville den ikke kunne lave en god stereooptagelse, fordi den originale lydkilde ville blive optaget i modsat fase (reverse phase). Om den indbyggede stereomikrofon: Du kan ændre den retning, som mikrofonen fanger lyden i, med knappen MIC SENSE HIGH/LOW ( s. 27). Original lyd-kilde MIKROFON MED HØJ FØLSOMHED MIKROFON- FØLSOMHED LAV 22 Når der optages med den indbyggede mikrofon: Ret mikrofonen i retning af den kilde, der skal optages. V H Oversigt Om montering: Du kan foretage nøjagtige justeringer af mikrofonens vinkel og lignende indstillinger, når enheden monteres på et almindelig tilgængeligt kamerastativ.

23 Optagelse Vælg en mappe blandt [A] til [E], før du starter en optagelse. De fem mapper kan bruges til at holde styr på forskellige optagelser. Mappe [A] kan f.eks. bruges til private optagelser, mens Mappe [B] udelukkende bruges til arbejdsrelaterede optagelser. a b c REC s-knap STOP 4-knap `/OK-knap Vælg en optagemappe. ( s. 9 til s. 2). Sådan vælges mapper: Stop optageren, og tryk på knappen LIST i filvisningen for at gå til et højere niveau. Tryk flere gange på LIST-knappen for at skifte til mappelisten. 2 Tryk på knappen 2 eller 3 på mappelisten for at vælge en mappe til taleoptagelser. Nyoptaget lyd gemmes som den sidste fil i den valgte mappe. Tryk på knappen REC s, og gør klar 2 til optagelse. Ret mikrofonen i retning af den kilde, der skal optages. a Resterende optagetid b Niveaumåler (ændres, afhængigt af optageniveauet og optagefunktionens indstillinger) c Optagetilstand Optagelampen lyser, og [ ] vises på skærmen. Niveauet for stemmeaktivering kan indstilles, når stemmeaktiveret optagelse er slået til. Du kan ikke ændre [Rec Mode], mens en optagelse er sat på standby eller under en igangværende optagelse. Dette skal indstilles, mens optageren er stoppet ( s. 4, 43). Flere af optagefunktionerne kan tilpasses optageforholdene ( s. 4, 43, 44). Niveauindikatorens placering på niveaumåleren ændres, når du skifter optageindstillinger. Skift indstillingerne, og kontroller derefter optageniveauet på niveaumåleren. Brug knappen REC LEVEL til 3 at indstille optageniveauet. Optageniveauet kan justeres fra [0] til [0]. Jo højere tal, knappen drejes om på, jo højere bliver optageniveauet, og jo flere felter vises på niveaumåleren Optageren er designet til at lave tydelige og ensartede optagelser, selv under optageforhold, hvor der er store udsving i lydkildens lydstyrke. Optagelserne kan dog blive af en endnu højere lydkvalitet, hvis du justerer optageniveauet manuelt. Når den registrerede lyd er for høj, kan der opstå støj, hvis [Rec Level] er indstillet til [Auto] eller [Limiter On]. I visse tilfældes tændes indikatoren [PEAK] også, hvilket angiver højt indgangsniveau, ikke lys. Vi anbefaler, at du afprøver optagefunktionen og lydstyrken, før du bruger enheden for at sikre vellykkede optagelser. Når [Rec Level] er indstillet til [Auto], justeres optageniveauet automatisk. Indstil [Rec Level] til [Manual], når du bruger optageniveauets justeringsfunktion og begrænsningsfunktion ( s. 4, 43). 2 Om optagelse 23

24 Optagelse Nøjagtig afspilning af den lyd, der skal optages: Når optageren registrerer en høj lyd, markeres alle felter på niveaumåleren (helt til højre) under optagelsen, og den indikatoren [PEAK] lyser rødt. Når dette sker optages lyden forvrænget, da optageniveauet er for højt. Tryk på knappen STOP 4 for 5 at stoppe optagelsen. [ ] forsvinder fra skærmen. e e Fillængde 2 Om optagelse d Når alle felterne vises på niveaumåleren, optages lydene forvrænget Når der registreres en høj lyd, skal du justere optageniveauet, så niveaumåleren forbliver inden for området [-6]. Eksempel på forhold, hvor optageniveauet er blevet sænket, og hvor der er justeret for for høj lyd Tryk igen på knappen REC s for 4 at starte optagelsen. [ ] vises på skærmen. d Forløbet optagetid Bemærk Optagelsen vil fortsætte, selv om størrelsen på en enkelt fil overskrider 2 GB ved optagelse i lineært PCM-format ( s. 43). For hver 2 GB gemmes i en separat fil. Optagelsen vil blive behandlet som flere filer under afspilning. 2 Når optagelsen overskrider 2 GB, kan antallet af filer i mappen overstige 200 filer. Fil nr. 20 og efterfølgende filer vil ikke blive genkendt af optageren. De kan kontrolleres ved at tilslutte optageren til en pc. Når et SD-kort sidder i optageren, skal du kontrollere, at du har valgt optagemedie som enten [Built-in Memory] eller [SD Card], så der ikke opstår fejl ( s. 4, 46). Når du forsøger at udføre handlinger, f.eks. overskrive indhold på et SD-kort, der er blevet skrivebeskyttet, vises meddelelsen [SD Card Locked]. Der kan afspilles, men skrivebeskyttelsen skal først ophæves, før du kan overskrive indhold på kortet ( s. 8). Hvis du vælger en anden mappe end [A] til og med [E] og trykker på REC s-knappen, blinker meddelelsen [Can't record in this folder]. Vælg en mappe fra [A] til og med [E], og start optagelsen igen. 24

25 Optagelse Når den resterende optagetid er under 60 sekunder, blinker indikatoren [PEAK] gult. Når der er mellem 30 og 0 sekunder tilbage af optagetiden, blinker indikatoren hurtigere. [Folder Full] vises, når mappen er fuld. Slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 38). [Memory Full] vises, når hukommelsen er fuld. Skift optagemedie, eller slet unødvendige filer, før du optager mere ( s. 38, 4, 46). Når du trykker på optageknappen på fjernbetjeningen RS30W (ekstraudstyr), starter optagelsen. Afhængigt af optagetilstanden og optagemediets egenskaber, kan dataoverførsel til mediet muligvis ikke gennemføres i tide under optagelse, og derfor kan den oversprungne lyd blive optaget. Hvis det er tilfældet, vises [Data Write Error] under optagelse eller efter, at optagelsen er afsluttet. Formater optagemediet efter overførsel af data til computeren. Vi anbefaler at formatere mediet før optagelse. Pause Under optagelse: Tryk på knappen REC s. [ ] vises på skærmen. Optageren slukkes efter 60 minutter i "Rec Pause". Genoptagelse af en optagelse: Tryk igen på knappen REC s. Optagelsen genoptages på det sted, hvor den blev afbrudt. Hurtig kontrol af optaget indhold Tryk på knappen `/OK under en optagelse. 2 Om optagelse [ ] vises på skærmen. Optagelsen stopper, og den netop optagne fil afspilles. 25

26 Optagelse Anbefalede indstillinger til forskellige optageforhold Optageren er indstillet til at kunne lave optagelser af høj kvalitet svarende til kvaliteten for en musik-cd. Flere af optagefunktionerne kan tilpasses yderligere i overensstemmelse med optageforholdene. Optageforhold 2 Optageindstillinger Indendørs musikoptræden Musikgruppe i øvestudie Optræden i en stor sal, osv. Udendørs lyde, f.eks. fuglesang, lyde fra jernbanen, osv. Konferencer med mange deltagere Indendørs konference med få deltagere Om optagelse Optageniveau* ( s. 23) Mikrofonfølsomhed ( s. 27) Du kan justere optageniveauet, når [Rec Level] er indstillet [Manual]. Juster indstillingen, mens du ser på niveaumåleren [LOW] [HIGH] Low Cut-filter ( s. 27) [OFF] [ON] [Rec Mode] ( s. 4, 43) Optageniveauet kan indstilles så det passer til den originale lyd [Rec Level] ( s. 4, 43) [Zoom Mic] ( s. 4, 43) Gør det muligt at konfigurere, om optageniveauet skal indstilles automatisk eller manuelt. Du kan konfigurere begrænsningsfunktionen, når [Rec Level] er indstillet [Manual] Den indbyggede stereomikrofon kan drejes i retning af den kilde, der skal optages [Rec Monitor] ( s. 4, 44) Vælg, om den lyd, der optages, skal kunne høres via EAR-stikket [Plug-inPower] ( s. 4, 44) Vælg, om funktionen Plug-inPower skal bruges i overensstemmelse med den eksterne mikrofon, der er sluttet til MIC-stikket * Når [Rec Level] er indstillet til [Auto], indstilles optageniveauet automatisk. Når dette sker, kan du ikke bruge optageniveauets justeringsfunktion og begrænsningsfunktion ( s. 23, 4, 43). 26

27 Lyt med, mens der optages Du kan høre den lyd, der optages, ved at sætte hovedtelefonerne i optagerens EAR-stik, før du starter en optagelse. Lydstyrken for optagelse med funktionen Rec Monitor kan justeres med knappen VOLUME. Slut hovedtelefonerne til EAR-stikket på optageren. Optagelse Indstilling af Low Cut-filter Optageren har et Low Cut Filter, der minimerer lavfrekvenslyde og giver en mere tydelig optagelse af stemmer. Denne funktion kan reducere støj fra klimaanlæg, projektorer og anden lignende støj. Skub knappen LOW CUT ON/OFF, og vælg [ON] eller [OFF]. 2 Til EAR-stik Om optagelse Når optagelsen starter, kan du høre den lyd der optages, i hovedtelefonerne. Der kommer ingen lyd fra højttaleren, når der er tilsluttet hovedtelefoner. Bemærk Optageniveauet kan ikke justeres med lydstyrkeknappen. Du må IKKE skrue for højt op for lyden, når du bruger hovedtelefoner. Du kan få høreskader af at lytte til meget høj lyd. Du må ikke placere hovedtelefonerne i nærheden af en mikrofon, da der kan opstå lydfeedback. Hvis den eksterne højttaler er tilsluttet under en optagelse, kan der opstå lydfeedback. Det anbefales, at du bruger hovedtelefoner, når du lytter med på den lyd, der optages, eller at du indstiller [Rec Monitor] til [Off] under optagelsen ( s. 4, 44). Når [Rec Monitor] indstilles til [Off], høres der ingen lyd i hovedtelefonerne under optagelsen ( s. 4, 44). [ON]: Aktiverer Low Cut Filter. [OFF]: Deaktiverer funktionen. Mikrofonfølsomhed Mikrofonfølsomheden kan tilpasses optageforholdene. Skub knappen MIC SENSE HIGH/LOW til [HIGH] eller [LOW]. 27

28 Optagelse 2 Om optagelse [HIGH]: Meget høj følsomhed, der optager alle lyde i omgivelserne. [LOW]: Standardniveau for mikrofonfølsomhed. Vælg denne indstilling i situationer, hvor lydkildens lydstyrke er høj, f.eks. ved optræden af musikgruppe. Bemærk Når en persons stemme skal optages tydeligt, skal du indstille optageren til [LOW] og placere den indbyggede stereomikrofon så tæt på personens mund som muligt (5-0 cm), før optagelsen startes. Indstilling af niveauet for stemmeaktivering ved optagelse Med stemmeaktiveret optagelse kan du starte optagelse, når en stemmen, som er kraftigere end niveauet for stemmeaktivering (registreringsniveauet) registreres, og optagelsen stoppes automatisk, når stemmen holder op. Når stemmeaktiveret optagelse er aktiveret ( s. 44), og stemmen er under niveauet for stemmeaktivering (registreringsniveauet) i længere tid end den angivne registreringstid, stopper optageren. REC s-knap STOP 4-knap 9 0-knap Vælg en optagemappe. ( s. 9 til s. 2). Sådan vælges mapper: Stop optageren, og tryk på knappen LIST i filvisningen for at gå til et højere niveau. Tryk flere gange på LIST-knappen for at skifte til mappelisten. 2 Tryk på knappen 2 eller 3 på mappelisten for at vælge en mappe til taleoptagelser. Nyoptaget lyd gemmes som den sidste fil i den valgte mappe. 28

29 Optagelse Tryk på knappen REC s, og gør klar 2 til optagelse. [Level Fixed?] blinker på skærmen. Tryk på knappen REC s igen. 4 For at bruge stemmeaktiveret optagelse skal du aktivere [V-Sync. Rec] og indstille registreringstiden ( s. 44). Tryk på knappen 9 eller 0 3 for at indstille niveauet for stemmeaktivering. a Viser stemmeaktiveringsniveauet i 23 trin ([0] til [38]) på displayet. Jo højere værdi, desto mere følsom er optageren over for lyde. Ved den højeste værdi kan selv den mindste lyd aktivere en optagelse. a Stemmeaktiveringsniveau (flyttes mod højre/venstre i overensstemmelse med det indstillede niveau) Optagelsen sættes på standby. [Standby] blinker på displayet, og indikatoren for optagelse blinker. Hvis indgangsniveauet er det samme eller højere end niveauet for stemmeaktivering, startes optagelsen automatisk. På dette tidspunkt lyser indikatoren for optagelse. Optagelsen stopper automatisk. 5 Hvis lydstyrken er den samme eller højere end niveauet for stemmeaktivering i længere tid end det angivne tidsrum, stoppes optagelsen automatisk. På dette tidspunkt slukkes indikatoren for optagelse. Du kan stoppe optagelsen manuelt ved at trykke på knappen STOP 4. 2 Om optagelse 29

30 Optagelse 2 Om optagelse Optagelse fra ekstern mikrofon eller andre enheder Den eksterne mikrofon og andet udstyr kan tilsluttes, og lyden kan optages. Tilslut den ønskede enhed som følger. Undlad at tilslutte og fjerne enheder fra optageren under optagelse. Optagelse med ekstern mikrofon: Slut en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Når du optager med ekstern monomikrofon, optages lyden på V-kanalen. Til MIC-stik Understøttede eksterne mikrofoner (ekstraudstyr) ( s. 8) Stereomikrofon: ME5S Den indbyggede mikrofon har en stor diameter, der gør det muligt at lave lydfølsomme stereooptagelser. 2-kanalsmikrofon (alle retninger): ME30W Disse meget følsomme mikrofoner (alle retninger) understøttes af Plug-inPower, der er velegnet til optagelse af koncerter. Meget følsom og støjreducerende monomikrofon (enkeltvejs): ME52W Denne mikrofon bruges til at optage lyd på afstand og minimerer støj fra omgivelserne. Kompakt Gun-mikrofon (envejs): ME3 Denne retningsbestemte mikrofon er velegnet til for eksempel udendørs optagelse af fuglesang. Metalhuset gør mikrofonen robust og stiv. Klipsmikrofon (alle retninger): ME5 Lille skjult mikrofon, der kan sættes på med klips. Telefonmikrofon: TP7 Øresneglsmikrofon, der kan sættes i øret under en telefonsamtale. Telefonstemmerne og -samtalen optages klart og tydeligt. Bemærk Den indbyggede mikrofon deaktiveres, når der sluttes en ekstern mikrofon til optagerens MIC-stik. Mikrofoner, der understøttes af Plug-inPower, kan også bruges. Når funktionen Plug-inPower indstilles til [On], får mikrofonen strøm fra enheden ( s. 4, 44). Indstil funktionen Plug-inPower til [Off], når den eksterne mikrofon ikke understøttes af Plug-inPower, da der ellers er risiko for, at der opstår støj under optagelsen ( s. 4, 44). Du må ikke slutte tilslutningskablet til LINE IN-stikket, når du bruger optageren med ekstern mikrofon. 30

31 Optagelse Optagelse af lyd fra andre enheder med denne optager: Der kan optages lyd fra den anden enheds lydudgangsstik (hovedtelefonstik), når det sluttes til denne optagers LINE IN-stik med tilslutningskablet KA334 (medfølger). Overspilning af lyd fra denne optager til andet udstyr: Lyden fra denne optager kan optages på andet udstyr, når der er oprettes forbindelse mellem andre enheders lydindgangsstik (linestik) og denne optagers EAR-stik med tilslutningskablet KA334 (ekstraudstyr). Til LINE IN -stikket Til andre enheders lydudgangsstik Til lydindgangs- stik på andre enheder 2 Om optagelse Bemærk Hvis optageren ikke kan afspille en tydelig optagelse, selvom du har justeret optageniveauet ( s. 23), kan det skyldes, at de tilsluttede enheders udgangsniveauer er for høje eller for lave. Når der tilsluttes eksterne enheder, skal du lave en prøveoptagelse, og derefter justere de eksterne enheders udgangsniveau. Du må ikke slutte tilslutningskablet til MIC-stikket, når du bruger optageren til at optage lyd fra andre enheder. Til EAR -stikket Bemærk Når du justerer de forskellige lydkvalitetsindstillinger til afspilning på optageren, ændres også lydudgangssignalet fra EAR-stikket ( s. 4, 45). Når du optager på andre enheder, der ikke har line-indgang, kan indgangssignalet være for stort til mikrofonindgangen. I dette tilfælde skal du bruge tilslutningskablet KA333 (ekstraudstyr) med dæmpningsmodstand ( s. 82). 3

32 Om afspilning 3 Afspilning Optageren kan afspille filer i WAV-, MP3- og WMA-format. Før du kan afspille en fil, der er optaget med andre enheder, skal du overføre (kopiere) den fra computeren. STOP 4-knap 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap a b c d Brug VOLUME-knappen for at indstille 4 en behagelig lydstyrke. Lydstyrken kan justeres fra [0] til [0]. Jo højere tal på knappen, jo højere bliver lyden Om afspilning Vælg mappen med de filer, der skal afspilles ( s. 9 til s. 2). Sådan vælges mapper: Stop optageren, og tryk på knappen LIST i filvisningen for at gå til et højere niveau. Tryk flere gange på LIST-knappen for at skifte til mappelisten. 2 Tryk på knappen 2 eller 3 på mappelisten for at vælge en mappe til taleoptagelser, og tryk derefter på knappen 9. Tryk på knappen 2 eller 3 på fillisten 2 for at vælge den fil, der skal afspilles. I filvisningen: Tryk på 9- eller 0-knappen for at vælge en fil. Tryk på knappen `/OK for at starte 3 afspilningen. [ ] vises på skærmen. a Mappenavn/filnavn/filformat/aktuelt filnummer/samlede antal filer i mappen b Fillængde c Forløbet afspilningstid d Niveaumåler 5 Tryk på knappen STOP 4 eller `/OK på et vilkårligt tidspunkt for at stoppe afspilningen. [ ] forsvinder fra skærmen. Dette stopper afspilning af filen. Når genoptagelsesfunktionen aktiveres, gemmes stoppositionen, selvom der slukkes for optageren. Næste gang du tænder for optageren, starter afspilningen fra den gemte stopposition. Når batterierne fjernes fra optageren, slettes stoppositionen for genoptagelsesfunktionen. 32

33 Afspilning Afspilningsindstillinger Segment gentagelse ( s. 36) [Play Mode] ( s. 4, 45) [Reverb] ( s. 4, 45) [EUPHONY] ( s. 4, 45) [Replace] ( s. 54) [File Move] ( s. 56) [File Divide] ( s. 59) Gør det muligt at gentage afspilningen af en del af en fil. [File] [File Repeat] [Folder] [Folder Repeat] [All] [All Repeat] [Normal] [Studio] [Club] [Hall] [Dome] [Normal] [Natural] [Wide] [Power] Gør det muligt at ændre filernes rækkefølge i den valgte mappe. Dette er nyttigt, når du vil afspille filerne i en bestemt rækkefølge under normal afspilning, osv. Valgte filer kan flyttes eller kopieres mellem hukommelser. PCM-filer, som er optaget på denne optager, kan opdeles. Om musikfiler Når optageren ikke kan afspille en musikfil, der er blevet overført til den, skal du kontrollere, at samplingfrekvensen og bithastigheden er inden for det interval, der tillades af afspilningen. Nedenfor findes de kombinationer af samplingfrekvenser og bithastigheder, som optageren understøtter for musikfiler. Filformat Samplingfrekvens Bithastighed WAV -format MP3 -format WMA -format 44, khz, 48 khz, 88,2 khz, 96 khz MPEG Layer3: 32 khz, 44, khz, 48 khz MPEG2 Layer3: 6 khz, 22,05 khz, 24 khz 6 khz, 22 khz, 32 khz, 44, khz, 48 khz 6 bit eller 24 bit Fra 8 kbps til 320 kbps Fra 6 kbps til 256 kbps MP3-filer med variabel bithastighed (konverteringsbithastighederne kan variere) kan muligvis ikke afspilles. Optageren kan kun afspille WAV-filer i lineær PCM-format. Andre WAV-filer kan ikke afspilles. Optageren understøtter Microsoft Corporation DRM9, men ikke DRM0. Det er muligt at afspille WMA-filer, der er oprettet med en digital optager fra Olympus. 3 Om afspilning 33

34 Afspilning 3 Om afspilning Kør frem Stop optageren, og åbn filvisningen. Tryk derefter på 9-knappen, og hold den nede. [ ] vises på skærmen. Optageren stopper, når du slipper 9-knappen. Tryk på knappen `/OK for at fortsætte afpsilningen fra det punkt, hvor der blev stoppet. Under afspilning: Tryk på 9 knap, og hold den nede. Den normale afspilning genoptages, når du slipper 9-knappen. Hvis der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke midt på filen, stopper optageren på det pågældende sted ( s. 35). Optageren stopper, når den når slutningen af filen. Ved fortsat tryk på knappen 9 fortsættes der med at køre frem fra begyndelsen af den næste fil. Kør tilbage Stop optageren, og åbn filvisningen: Tryk på 0-knappen, og hold den nede. [ ] vises på skærmen. Optageren stopper, når du slipper 0-knappen. Tryk på knappen `/OK for at fortsætte afpsilningen fra det punkt, hvor der blev stoppet. Ved afspilning: Tryk på 0-knappen, og hold den nede. Når du slipper knappen 0, genoptager optageren den normale afspilning. Hvis der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke midt på filen, stopper optageren på det pågældende sted ( s. 35). Optageren stopper, når den når starten af filen. Ved fortsat tryk på 0-knappen køres der tilbage fra slutningen af den forrige fil. Sådan findes starten af en fil Når optageren er stoppet eller under en afspilning: Tryk på 9-knappen. Optageren springer til starten af den næste fil. Under afspilning: Tryk på 0-knappen. Optageren springer til starten af den aktuelle fil. Når optageren er stoppet: Tryk på. 0-knappen. Optageren springer til starten af den forrige fil. Hvis optageren stoppes midt i en fil, springer den til begyndelsen af filen. Under afspilning: Tryk to gange. på 0-knappen. Optageren springer til starten af den forrige fil. 34

35 Afspilning Afspilning med hovedtelefoner Der kan sluttes hovedtelefoner til optagerens EAR-stik, så der kan lyttes med. Optagerens højttaler afbrydes, når der bruges hovedtelefoner. Til EAR-stik Bemærk Når du springer til starten af filen under afspilningen, stopper optageren ved indeksmærket og det midlertidige mærke. Indeksmærket og det midlertidige mærke springes over, når handlingen udføres, mens optageren er stoppet ( s. 35). Sku ned for lyden, før hovedtelefonerne tilsluttes, for at undgå høreskader. Du må ikke skrue for højt op for lyden, når du bruger hovedtelefoner. Høj lyd kan forårsage høreskader og nedsat hørelse. Indsættelse af et indeksmærke eller midlertidigt mærke Indeksmærker og midlertidige mærker gør det hurtigt at finde det ønskede sted under frem- eller tilbagespoling, eller når der køres frem i en fil. Indeksmærker og midlertidige mærker kan kun tilføjes under PCM-optagelse med optageren eller til PCM-filer, som er optaget med denne optager. Der kan ikke tilføjes indeksmærker til WMA-filer, MP3-filer eller filer fra andre optagere end Olympus IC-optagere. Midlertidige mærker kan dog tilføjes til midlertidige mærker på steder, som du ønsker at lytte til. Indeksfunktionen skal være registreret til knappen Fn for at kunne tilføje indeksmærker ( s. 48). 9 0-knap `/OK-knap Fn-knap ERASE-knap Tryk på knappen Fn under filoptagelse, pause i optagelse, afspilning eller pause i afspilning. Der vises et tal på skærmen, og der indsættes et indeksmærke eller midlertidigt mærke. Optagelsen eller afspilningen fortsætter efter, at der er indsat et indeksmærke eller midlertidigt mærke, så du kan indsætte flere indeksmærker eller midlertidige mærker på tilsvarende måde. 3 Om afspilning 35

36 Afspilning 3 Om afspilning Sletning af et indeksmærke eller midlertidigt mærke: Find det indeksmærke eller midlertidige mærke, der skal fjernes. Tryk på knappen 9 eller 0 2 for at vælge det indeksmærke eller midlertidige mærke, der skal slettes. Nummeret på indeksmærket eller 3 det midlertidige mærke vises på skærmen i ca. 2 sekunder. Tryk på knappen ERASE. Midlertidige mærker er midlertidige og slettes automatisk, hvis du går til en anden fil, skifter til listeskærmen eller slutter optageren til en computer. Der kan indsættes op til 6 indeksmærker og midlertidige mærker i en fil. Hvis du forsøger at indsætte mere end 6 indeksmærker eller midlertidige mærker, vises meddelelsen [Index Full] for indeksmærker og [Temp Mark Full] for midlertidige mærker. Der kan ikke indsættes eller slettes indeksmærker eller midlertidige mærker i en låst fil ( s. 47). Sådan startes gentagen afspilning af segment Denne funktion gør det muligt at gentage afspilningen af en del af den fil, der afspilles. 2 3-knap 9 0-knap `/OK-knap A-B REPEAT-knap Indeksmærket eller det midlertidige mærke slettes. Indeksnumre eller midlertidige numre, der kommer efter det slettede indeksnummer eller midlertidige nummer, flyttes automatisk op. Bemærk Indeksmærker kan tilføjes under PCMoptagelse med optageren eller til PCM-filer, som er optaget med denne optager. Vælg en fil, der indeholder et segment, som du ønsker gentaget ( s. 9 til s. 2). Tryk på knappen 2 eller 3 på fillisten 2 for at vælge filen. Tryk på knappen 9 eller 0 på filvisningen for at vælge en fil. Tryk på knappen `/OK for at starte 3 afspilningen. 36

37 Afspilning Tryk på knappen A-B REPEAT på det 4 sted, hvor afspilningen af segmentet skal gentages. [ ] blinker på skærmen Annullering af gentagen afspilning af segment Tryk på en af følgende knapper for at annullere gentagen afspilning af segment. Hurtig frem- og tilbagespoling ( s. 29) kan udføres, når [ ] blinker, på samme måde som under normal afspilning, og du kan hurtigt komme helt frem til slutpositionen ( s. 34). Når optageren når slutningen af filen, mens [ ] blinker, bliver dette sted gjort til slutpositionen, og afspilningen gentages. Tryk igen på knappen A-B REPEAT 5 ved den position, hvor afspilningen af segmentet skal gentages. Optageren gentager afspilningen af segmentet, indtil funktionen annulleres. a Tryk på STOP 4-knappen Tryk på STOP 4-knappen for at annullere en segmentgentagelse og stoppe afspilningen. b Tryk på `/OK-knappen Tryk på `/OK-knappen for at annullere en segmentgentagelse og stoppe afspilningen. c Tryk på 9-knappen Tryk på knappen 9 for at annullere gentagen afspilning af segment og gå til starten af næste fil. d Tryk på 0-knappen Tryk på 0-knappen for at annullere segmentgentagelse, og gå tilbage til starten af den aktuelle fil. e Tryk på knappen A-B REPEAT Tryk på knappen A-B REPEAT for at annullere gentagen afspilning af segment og fortsætte afspilningen uden gentagelse. 3 Om afspilning 37

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING

DS-5000 DS-5000iD DK BRUGERVEJLEDNING Introduktion Der tages forbehold for ændringer i dette dokument uden forudgående varsel. Kontakt vores kundeservicecenter for at få de seneste oplysninger om produktnavne og modelnumre. Der er udvist stor

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Arbejd med lyd i Audacity

Arbejd med lyd i Audacity Arbejd med lyd i Audacity Mange undervisningsprogrammer gør det muligt at tilføje lyd til din produktion. Brugeren kan enten optage hendes eller hans egen stemme og/eller tilføje forskellige lydeffekter

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Optag lyd med suveræn klarhed med nye diktafoner fra Sony

Optag lyd med suveræn klarhed med nye diktafoner fra Sony Pressemeddelelse Sony, 15. marts 2011 Optag lyd med suveræn klarhed med nye diktafoner fra Sony Sony er på banen med en række nye, brugervenlige digitale diktafoner med intelligent støjreduktion, direkte

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012

Audacity. Arbejd med lyd computeren. Version: August 2012 Audacity Arbejd med lyd computeren Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Audacity...4 Få fat i programmet...4 Brugerfladen...5 Optag fra mikrofon / line in / cd osv...5 Klip...6 Fade-in og fade-out...6

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Video-kikkert. Brugervejledning

Video-kikkert. Brugervejledning Video-kikkert Brugervejledning ADVARSEL: Den monterede video-kikkert kan aldrig bruges som erstatning for en almindelig video eller et kamera, da det kan medføre, at du uforsætligt peger på en anden person

Læs mere