Marts 2011 Nr. 2 årgang 17.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2011 Nr. 2 årgang 17."

Transkript

1 Marts 2011 Nr. 2 årgang 17.. Foråret lader vente på sig! Kong Vinter vil ikke slippe sit kolde greb! Gæssene dannede par, markerne var igen grønne, lærken kom, og så vendte vinteren frygteligt tilbage! Men det skal nok blive forår igen! Se mere om klaptilladelsen på Mads Jensens Grund! Husk i Marts: Mandag den 7. marts kl : Korsang i præstegården. Søndag den 13. marts kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 14. marts kl : Korsang i præstegården. Onsdag den 16. marts kl : Generalforsamling i Drejø LokalArkiv Lørdag den 19. marts kl : Generalforsamling i Drejø Beboerforening Mandag den 21. marts kl : Korsang i præstegården. Søndag den 27. marts kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 28. marts kl : Menighedsrådsmøde i forsamlingshuset Mandag den 28. marts kl : Fællessang i præstegården. Husk også i April: Søndag den 10. april kl : Gudstjeneste i Drejø Kirke Lørdag den 16. april kl fra Drejø: Sogneudflugt til Koldinghus. Torsdag den 21. april kl : Skærtorsdags gudstjeneste i Drejø Kirke Fredag den 22. april kl : Strandrensning på Drejø Lørdag den 23. april kl : Generalforsamling i Gl. Havn. Lørdag den 23. april kl : Kroarrangement. Søndag den 24. april kl : Påske gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 2. maj kl : Menighedsrådsmøde i forsamlingshuset Mikkel Ræv holder nu til på Drejø! Den sidste omgang med sne gjorde det let at følge rævens spor, så nu ved vi, at den huserer på hele øen fra Knappen til Skoven! Det lykkedes ikke et hold jægere at få ram på den her i vinterferien. Smukke vinterbilleder- men - desværre respekterer Dådyrene ikke længere elhegnet omkring kirkegården! Foto: Hanne Thordsen - og nu trænger vi snart til forår!

2 Information fra Beboerforeningen Præcisering af forholdene omkring ringriderforeningen Spring Det har i dette blad ukorrekt fremstået som om at Spring på generalforsamlingen 2010 er vedtaget nedlagt, dette er en misinformation. Det forholder sig således at der ifølge dagsordenen var fremsendt forslag fra bestyrelsen om nedlæggelse af foreningen Spring. Ifølge referatet førte dette til en debat med forslag om at lægge vedligeholdelsen af anlægget ved mindestenen ind under Beboerforeningen, men der var også forslag om at lægge foreningen under forsamlingshuset. Dirigenten konkluderede efter debatten, at bestyrelsen bemyndiges til at tage kontakt til Beboerforeningen med henblik på, at denne skulle overtage foreningens aktiviteter. Generalforsamlingen vedtog forslaget. Der har efterfølgende været møde med Springs bestyrelse hvor vi enedes om at fremsætte forslaget om overtagelse af anlægget ved mindestenen, som kan ses i dagsordenen herunder til Beboerforeningens generalforsamling den 19. marts Niels Kr. Mortensen Formand Drejø Beboerforening indkalder til ordinær generalforsamling lørdag den 19. marts 2011 kl. 14:00 i forsamlingshuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godk. af revideret regnskab 4. Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag: a) Formueregler fra bestyrelsen. b) Evt. overtagelse af arealet ved mindestenen c) 3 forslag fra Mimi. d) Forlag fra Beth vedr. omstrukturering af foreningens arbejde. e) 2 forslag fra Else, ny hjemmeside og ny konstellation af foreningen. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er Lars, Jonas og Niels. Lars og Niels ønsker ikke genvalg. 7. Valg af revisorer 8. Valg af suppleanter Der vælges 1 A-og 1 B-medlem 9. Eventuelt De indkomne forslag ses i hele sin ordlyd efterfølgende: 2 5 a) Forslag til formueregler fra bestyrelsen: Der kan ydes tilskud til foreninger og almennyttige projekter på Drejø, der er til gavn for flertallet af beboerne på Drejø. Beboere omfatter fritidsbeboere og fastboende, der er medlem af Drejø Beboerforening. Private eller erhvervsdrivende kan ikke få midler til dækning af private udgifter, eller udgifter forbundet med erhverv. Beløb op til ,- kr. Bestyrelsen kan bevilge tilskud på maks ,- kr. til et enkelt projekt. Der kan i et regnskabsår maksimalt ydes tilskud til enkelte projekter på ,-kr. Tilskud bevilges ved skriftlig ansøgning til bestyrelsen, som kan bevilge det ved flertal blandt de 5 medlemmer.. Beløb over ,- kr. Ansøgning om tilskud over ,- kr. skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før den ordinære generalforsamling. Ansøgningen skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Tilskud ud over ,- kan kun bevilges ved flertal blandt de fremmødte på den ordinære generalforsamling. 5 b) Om ringriderforeningen Spring Under forudsætning af at ringriderforeningen Spring på deres generalforsamling nedlægges overtager Beboerforeningen anlægget ved mindestenen med dertil hørende forpligtelser om vedligehold. 5c) Forslag fra Mimi 1) Forslag vedr. Beboerforenings formue. a. En ny hjemmeside. b. Tilskud til kultur, ansøgerne kan få overskud af arrangementet, og alle kan få glæde af det. c. Natur legeredskaber ved lystbådehavnen. d. En stige på ydersiden af molen. 2) Forslag vedr. Ringriderforeningen, hvis den skal fortsætte under Beboerforeningen. a) Alle husstande giver 50 kr. årligt til betaling af en person, der sørger for pasning af anlægget og hejser flaget. 3) Den årlige strandrensning kan også omfatte de to huse på færgebroen. a) Her kan man også bruge den løsning at betale for tilsyn og oprydning om sommeren. Fort. side 4

3 DREJØ Posten Bladredaktionen: Layout og medansvarshavende: Else Hjort Nielsen Drejø Skov 1, Drejø, 5700 Svendborg Tlf: Trykning,: TrykTeam, Svendborg. Forsendelse: Drejø Beboerforening Annoncetegning: Edith Rasmussen. Tlf Korrektur: Pia Rostrup Næste nummer af Drejø Posten forventes at udkomme Mandag den 4. april DEADLINE for indlæg: SENEST mandag den 21. marts 2011 Respekter venligst fristen - vi bruger vores fritid for Jer! Drejø Posten hører under Drejø Beboerforening, og udkommer 10 gange om året. Bladet udkommer ikke i januar og august. Redaktionen tager forbehold for ændring af datoer ved såvel arrangementer som udgivelsesdato! Beboerforeningens bestyrelse: Niels Kr. Mortensen: Formand + hjemmesiden Syrénvej 39, Tåsinge, Tlf.: Hjemmeside: Søren Rask Jensen: Næstformand Drejø Skovvej 15. Tlf.: Lars Milling: Kasserer + kontaktperson til DP (Ø-repr. i Svdb. Kommune) mail: Drejø Brovej 5. Tlf.: Hanne Thordsen: Sekretær Drejø Brovej 10. Tlf.: Jonas Jespersen: Menigt medlem Drejø Brovej 1. Tlf.: Censur er ikke ønskværdigt, men ethvert indlæg, der involverer personer, bringes side om side med den omhandlende persons besvarelse, såfremt den ønskes. 3 FORENINGS LIV m.m: Drejø Menighedsråd: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Tyge Blum, sekretær + kontaktpers. Kirkeværge for Drejø Else Hjort Nielsen, næstformand Britta Tarp, Skarø Ursula Weidemann, Drejø Hanne Thordsen, sognepræst og kasserer. Tlf.: Anne Kirketerp. Regnskabsfører - Kirkeværge for Skarø. Drejø Bridgeklub: Edith Rasmussen, formand. Tlf.: Medlem af Svendborg Kommunes Ældreråd. Margit Lolk: Tlf.: Mail: Drejø Sogns LokalArkiv. Sanne Larsen, formand. Tlf.: Else Hjort Nielsen, arkivleder. Tlf.: Susanne Jacobsen, kasserer. Astrid Andersen, arkivmedarbejder Marianne Berner, arkivmedarbejder Hjemmeside: Drejø Forsamlingshus: Lisse Steen, formand Tlf.: Ole Jørgensen, kasserer Sanne Larsen Lars Milling Jesper Honoré Havnefoged på Ny Havn: Susanne Jacobsen Havnelauget for Gl. Havn: Svend Helmer, formand, Tlf.: Poul Skovgaard, kasserer (Havnefoged på Gl. Havn) Robert Jacobsen Rasmus Hansen Lars Milling Jesper Honoré Jørgen Christoffersen Moselauget: Lauget står for området omkring Mosen, hvor Mosens parthavere mødes hvert år 5. juni kl Oldermand : Johannes Madsen. Museet Gl. Elmegaard : Fond v/ Beth Tolbod Blay. Tlf.: Hjemmeside: Ringriderforeningen Spring : Marie Henningsen, formand. Tlf.: Ungdomsforeningen: Formand: Ulle Egund: Tlf: Fast arrangement: Sommerfest: Lørdag 23. juli.

4 5 d)forslag fra Beth Drejø har i de seneste år været på en ufrivillig slankekur. Øen er blevet tynd, og kræfterne, der skal være med til at bære øen, bliver færre. Derfor har jeg tænkt lidt tanker og prøver her at komme med et ideoplæg. Et oplæg, der kan arbejdes videre på. Her på øen kan vi ikke sige, at vi har en egentlig finanskrise - snare en eksistens krise. Derfor er det måske på tide at se indad. Hvem er vi? Hvilke ressourcer har vi at gøre godt med? Hvordan vil vi have, at vort samfund skal se ud? Drejø har mange foreninger. Beboerforeningen er en af dem. Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer har de seneste år været temmelig svær. I dag står foreningen mest for sociale arrangementer. Alle ved, at det er et stort arbejde, og det er forståeligt, at det er svært for bestyrelsen at finde tid og kræfter til mere end det. Omstrukturering af foreningens arbejde. F.eks er Forsamlingshuset, Menighedsrådet, Gl. Havn og Drejø Kro involverede i flere arrangementer, og Gammel Elmegaard har både ressourcer og faciliteter og afholder i forvejen koncerter og fester. Det kunne tænkes, at vi kaster Beboerforeningens arrangementer op i luften og ser hvem, der evner at gribe hvad. For det kan da også være, at noget helt skal forsvinde. Målet: at frigive tid til Beboerforeningen til væsentligere opgaver. Sådan kan Beboerforeningen finde tid til at sætte mere fokus på ø-livet - f.eks. lave grupper, der kan skabe kontakt til medierne, annoncere huse der er til salg, måske deltage i rejsemessen i Bella Centeret - gøre mere ved hjemmesiden, være på Facebook, lave en ø- blogger-side, der er så mange muligheder. Arbejdet kan uddelegeres. Det handler om at frigive og finde ressourcer, der igen kan sætte sul på vores ø. Derfor følgende forslag: Fordel de sociale arrangementer på andre foreninger, og er der arrangementer ingen vil påtage sig - så skal de måske helt forsvinde. Lav en vækstplan sammen med f.eks. Ø-repræsentanten. Inddrag øboer, der kan indgå i arbejdet. Foreningen råder nu over en større sum penge. Sæt f.eks kr. af og søg det samme beløb hos Fødevare- og Erhverv - eller de mange andre puljer, der findes. Vi kan komme langt for kr. Håber naturligvis, at det vil blive modtaget i den positive ånd, som det er skrevet. Beth Blay, Gammel Elmegaard 5 e) Forslag fra Else. 1) Forslag til ny hjemmeside. Drejøs hjemmeside var engang en af de bedste men det er sådan ca. 15 år siden! Jeg mener, vores hjemmeside er blevet for tung og besværlig. Niels fik 4 godt gang i hjemmesiden efter mange års stilstand, og det har gået fint. Jeg mener dog, at vi er meget sårbare med en hjemmeside, der rent faktisk kun er én, der har forstand på! Meningen var jo fra starten, at alle foreninger selv skulle kunne lægge deres eget ind det kan vi stadig ikke! Der er siden kommet mange nye muligheder for at lave hjemmesider, som er nemme at lægge ind på, og som ikke nødvendigvis koster en formue. Det gælder om at finde det værktøj, der passer bedst til vores brug. Forslag og pris til ny hjemmeside: Vi kan vælge at få en prof til at lave en for os, eller vi kan vælge at lave den selv med en af de mange muligheder, der nu findes. Jeg kender ikke prisen på en professionel hjemmeside, men jeg har lavet 2 hjemmesider med et program, der hedder Mono. Det har over 300 muligheder på forskelligt design. Der er ingen begrænsning på antal af sider eller antal af billeder, man kan lægge ind. Der kan også lægges reklamer ind, (som man så kan tjene på), hvis man vil det. Det koster ca. 100 kr. i anskaffelse for et domænenavn + 45 kr. om året for opretholdelsen. Prisen for en mono-hjemmeside er 220 kr. /pr. kvartal. I kan se de 2 hjemmesider på: / 2) Beboerforeningen får en ny konstellation. Antallet af fastboende på Drejø har været faldende gennem de senere år, og vores alder stigende. Det har vist sig, at det er blevet sværere at finde engagerede emner til bestyrelsesposter især for Beboerforeningen. Derfor vil jeg foreslå, at man laver en ny konstellation i form af en paraplyorganisation: Drejø BorgerForening (eller hvad den nu kunne hedde). Den skal fortsat være medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer. Borgerforeningen skal fortsat fungere som en forening, som står til ansvar for en generalforsamling. Det nye skal være sammensætningen af bestyrelsen, som fremover ikke skal vælges på generalforsamlingen, men sammensættes med 1 med-lem fra hver af øens aktive foreninger på forhånd valgt af foreningerne selv. Forhåbentlig kan det give et større engagement i øens anliggender. Fordelen er, at foreningen i højere grad skal være hele øens forening. Vi skal søge så bred en konstellation som muligt, så hele øen bliver repræsenteret. Vi skal samarbejde. Det kunne være med 1 medlem fra hver: Drejø Forsamlingshus Drejø Havnelaug Drejø Lokalarkiv Museet Gl. Elmegaard Drejø Sogns Menighedsråd 1 sommerhusbeboer og den til enhver tid siddende Ø- repræsentant. Den nye bestyrelse skal bruge kræfter på de overordnede udfordringer, øen har, så som affolkning / bosætning, gøre øen mere synlig og hvordan kan man vende udviklingen. Foreningen skal ikke bruge ressourcer på fester og lignende, men overlade det til f.eks. Kroen, Museet eller andre af øens foreninger. Forslag til nye vedtægter følger herefter. Else

5 Nuværende vedtægter: 1 Navn Foreningens navn er Drejø Beboerforening og foreningen har hjemsted på Drejø. 2 Formål Stk. 1. At skabe debat og fælles fodslag blandt Drejøs beboere til, på et neutralt og objektivt grundlag, at stå sammen i sager af betydning for øens fremtid og dens befolkning. Stk. 2. Fællesskabet søges fremmet gennem afholdelse af forskellige sociale og faglige aktiviteter, der gør øens beboere interesserede i aktivt at tage del i løsningen og gennemførelsen af sager vedrørende øens fremtid. Stk. 3. Foreningen afholder efter behov møder for medlemmerne. Konklusioner forelægges eventuelt myndighederne i samarbejde med Drejøs ø-repræsentant. Stk. 4. Foreningen forpligter sig til at afholde et offentligt opstillingsmøde forud for valg til ø- repræsentant, hvis ingen andre har taget initiativ. Dette skal ske senest 7 dage før fristen for indlevering af kandidatlister udløber. 3. Medlemmer Stk.1. Enhver person, der er fyldt 15 år, og har fast bopæl på Drejø, kan optages som A-medlem. En udeboende ægtefælle til en fastboende kan ligeledes optages som A-medlem. Stk. 2. A-medlemmer har stemmeret med 1 stemme. Stk. 3. Et A-medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun ét andet A-medlem. Stk. 4. Alle kan efter ønske optages som B-medlem i beboerforeningen. Kontingentet inkluderer abonnement på Drejø Posten. Stk. 5. B-medlemmer med ejendom på Drejø har ved fremmøde 1 stemme pr. husstand på såvel generalforsamlingen som på en eventuel ekstraordinær generalforsamling. B-medlemmer uden ejendom på Drejø har ikke stemmeret, men taleret. 4. Kontingent Kontingent for 1 år ad gangen fastsættes af generalforsamlingen. 5. Generalforsamlingen Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel i den sidst udkomne udgave af Drejø Posten forud for generalforsamlingen. Indkaldelsen udsendes med dagsorden, samt indkomne forslag 5 Forslag til ny konstellation med nye vedtægter: 1 Navn Foreningens navn er Drejø Borgerforening, og foreningen har hjemsted på Drejø. 2 Formål Stk. 1. At søge fælles fodslag blandt Drejøs beboere til, på et neutralt og objektivt grundlag, at stå sammen i sager af betydning for øens fremtid og dens befolkning. Stk At fremme samarbejdet mellem øens foreninger, ø-sammenslutningen og off. myndigheder. - At arbejde for tiltag, der kan gøre øen synlig, samt arbejde for bosætning og afhjælpe en affolkning. - At støtte tiltag, der kan gøre øens beboere interesserede i aktivt at tage del i løsninger og gennemførelse af sager til fælles bedste for øens fremtid. Stk. 3. Samme som nuværende Stk. 4. Samme som nuværende 3. Medlemmer Stk.1. Samme som nu Stk. 2. Samme som nu. Stk. 3. Samme som nu Stk. 4. Samme som nu Stk. 5. Samme som nu 4. Kontingent Samme som nu 5. Generalforsamlingen stk. 1. Samme som nu Stk. 2. Samme som nu

6 Dagsordenen skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for foregående år 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisorer 8. Valg af suppleant 9. Eventuelt Stk. 3. Eventuelle fuldmagter oplyses og afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Stk.4. Ethvert stemmeberettiget medlem er berettiget til at begære emner og forslag behandlet på såvel den ordinære som ekstraordinære generalforsamling. Emner der ønskes behandlet og besluttet, må skriftlig være bestyrelsen i hænde senest dagen før deadline for sidste udgave af Drejø Posten op til generalforsamlingen. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller hvis begæring herom fremsættes af 10 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling følger reglerne for den ordinære generalforsamling. Stk. 6. På generalforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Der gennemføres skriftlig anonym afstemning, hvis der er ønske om det. Stk. 7. Ændringer af vedtægterne kan kun ske på den ordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Ændringsforslag bekendtgøres sammen med mødeindkaldelsen til generalforsamlingen Stk.8. Kun personer, som er til stede på generalforsamlingen, eller på forhånd har givet skriftligt tilsagn, kan vælges til bestyrelsen Stk.9. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 6. Beboerforeningens bestyrelse. Stk.1. Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, dog maximalt to B-medlemmer, der vælges for to år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Der vælges suppleant for et år ad gangen et A- medlem og et B-medlem. Stk. 2. Ø-repræsentanten kan, men skal ikke være medlem af bestyrelsen. Ø-repræsentanten indkaldes til samtlige bestyrelsesmøder. Ø-repræsentanten kan ikke være formand for bestyrelsen. 6 Dagsordenen skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for foregående år 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget herunder fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Indsættelse af medlemmer til bestyrelsen. Hvert medlem er på forhånd valgt af deres egen forening. 7. Valg af 2 revisorer 8. Suppleant er den suppleant, hver enkelt forening har valgt. 9. Eventuelt Stk. 3. Samme som nu. Stk. 4. Samme som nu. Stk. 5. Samme som nu. Stk. 6. Samme som nu Stk. 7. Samme som nu Stk. 8. Regler for medlemmer valgt til bestyrelsen følger de regler, hver enkelt forening har. Stk. 9. Samme som nu. 6. Borgerforeningens bestyrelse. Stk.1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt med 1 medlem fra hver styrelse i: Forsamlingshuset, Havnelauget, Arkivet, Museet, Menighedsrådet samt 1 medlem udpeget blandt sommerhusejerne og den til enhver tid siddende Ø-repræsentant. Alle vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling, undtagen Ø- repræsentanten, som følger kommunalvalgene. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Suppleanter vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Stk. 2. Ø-repræsentanten er medlem af bestyrelsen, men kan ikke være formand for bestyrelsen.

7 Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 4. Regnskabsåret er kalenderåret. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. Regnskabet skal afleveres til revisor senest 1. februar. 7 Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 8. Opløsning af Beboerforeningen Opløsning af Beboerforeningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger med 2/3 flertal. Foreningens aktiver skal i så fald anvendes til almennyttige formål på Drejø. Vedtaget på generalforsamling Vedr. kontingent til Forsamlingshuset: Så er det igen tid til indbetaling af kontingent til forsamlingshuset. Kontingentet der i år er steget til 75,- kr. pr. person - kan indbetales på forsamlingshusets konto i Svendborg Sparekasse: Reg.nr Konto nr eller til et af bestyrelsens medlemmer. P.B.V. Formand Lisse Steen Nørresø Galloway. Husmandsvej 15, Drejø 5700 Svendborg Telefon (+45) SALG AF OKSEKØD: fra fritgående kødkvæg af racen Galloway, som hele året græsser på vores græsmarker her på Drejø. Sælges i ¼ - ½ eller hele dyr. Prisen er kr. 55,- pr./kg slagtet og parteret. Til levering midt i april. Susanne og Robert Jacobsen 7 Stk. 3. Samme som nu Stk. 4. Samme som nu 7 Hæftelse Samme som nu. 8. Opløsning af Borgerforeningen Samme som nu Forslag til generalforsamlingen den Nyt fra Småøernes Aktionsgruppe. Vi holder som før nævnt årsmøde den marts på Korsør Vandrehjem, Svenstrupgård. Nu har vi åbnet for tilmelding: Hvis du vil deltage i årsmødet, skal vi have din tilmelding og betaling senest fredag den 11. marts Send en mail til eller ring til Bodil på tlf Hvis du deltager i hele arrangementet er prisen 350 kr. Du kan også vælge kun at deltage om lørdagen (inkl. frokost og middag), og så er prisen 125 kr. Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis. Udover vores generalforsamling indeholder årsmødet to faglige oplæg og et besøg på Bisserup Havn: Vi skal høre om Slagelse Kommunes planer om havneudvidelser på bl.a. Omø og Agersø. Konsulent Søren Espersen fortæller om tang som erhverv og om et stort ø-projektet, der skal indsamle, dyrke, forarbejde og afsætte en række danske tangarter. Søndag formiddag besøger vi Bisserup Havn og her skal vi bl.a. møde Lars Birger Nielsen, som fortæller om havdambrug, lokalt fiskeri og projekter med tang og hjertemuslinger. Via et link nederst i denne mail kan du læse mere om årsmødet og om tilmeldingen. På vores hjemmeside kan du lige nu i øvrigt læse om to nye puljer i landdistriktsprogrammet: Tilskud til faciliteter, som fremmer friluftslivet: skilte, fugletårne, stier m.m. Næste ansøgningsfrist er 1. maj Tilskud til børn- og ungeprojekter. Ansøgningsfristen er 1. maj Med venlig hilsen Morten Priesholm koordinator, Småøernes Aktionsgruppe Læs mere om vores generalforsamling og årsmøde: aarmode2011

8 Til Naturstyrelsen. På vegne af Drejø Beboerforening skal jeg herved klage over understående meddelte tilladelse: Fredag den 14. januar 2011 (under Officielt) i Fyns Amts Avis: Faaborg Færgehavn - uddybning: - Klaptilladelse Miljøministeriet, Naturstyrelsen Odense har efter bestemmelserne i havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24/09/2009) meddelt tilladelse til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning) af op til m3 oprensningsmateriale fra området ved Faaborg Færgehavn, Faaborg Midtfyn Kommune. Klapning af materialet skal foretages på klappepladsen ved Mads Jensens Grund. (Citat slut). Af den meddelte tilladelse fremgår det, at der ikke er udtaget prøver af bundsedimentet, idet det angiveligt er for vanskeligt? Der henvises i stedet til prøvetagning i forbindelse med seneste uddybning/oprensning af Faaborg Færgehavn i 2004, hvor der ikke i de udtagne prøver registreredes indhold i bundsedimentet af forurenende art. Trods det, drev der efter dumpningen tonsvis af døde muslinger op på klinten på Drejø, og sydsiden af Drejø mod Ærø døde faktisk totalt. Det er først nu, at der rigtig er begyndt at komme muslinger/fisk igen der. Drejø ligger i Ramsarområde og måske i en kommende Nationalpark, og selvom Mads Jensens Grund ligger udenfor området, må det være et ufravigeligt krav, at det tages oprigtige prøver af bundsediment, som skal dumpes her, således at en eventuel dumpning ikke bliver til skade for Drejø og Drejøs fauna og miljø. Vi vil være i stand til at føre vidner under straffeansvar for ovenstående påstande. Med venlig hilsen. Lars Milling Ø-repræsentant Drejø & Drejø Beboerforening Telefon Kopi af denne klage er sendt til: Danmarks Fiskeriforening Danmarks Naturfredningsforening Nationalpark? Det Sydfynske Øhav Svar vedr. klage over klapning fra Fåborg Havn fra Drejø beboerforening. Naturstyrelsen Odense har modtaget klage over tilladelse til klapning af op til m3 uddybningsmaterialer fra Fåborg Færgehavn, som du har fremsendt på vegne af Drejø Beboerforening. Klager skal behandles i Natur og Miljøklagenævnet. Vi gør opmærksom på, at klagenævnet har indført gebyr på kr., som skal betales af den som indsender klagen. Du kan finde mere information om behandlingen af klager og gebyrer på Naturstyrelsen Odense kan desuden oplyse, at der i 2004 og i 2010 blev foretaget prøvetagning af havbunden i Fåborg Færgehavn i form af 10 stikprøver jævnt fordelt i det område, som svarer til område 2 og 1a på bilaget til klaptilladelsen. Prøvetagningen blev udført med en såkaldt Haps bundhenter med stålrør og maximal vægtbelastning. Da havbunden i dette område af færgehavnen ikke består af sedimenteret materiale (typisk finkornet materiale med et vist indhold af organisk stof), men af hård sand, grus, sten og ler, var prøvetagningsrøret ved hver station for stikprøverne tomme for sediment både ved prøvetagningen i 2004 og i 2010 (ved hver station gentages prøvetagningen flere gange). Opgravninger af materiale fra færgehavnen udfor østkajen i 2008 viste også, at havbunden i dette område af havnen bestod af fast sandet ler. Miljøfarlige stoffer som fx tungmetaller og TBT bindes til det organiske stof og de fine partikler i sedimentet. Årsagen til at der ikke findes fint sediment i område 2 og 1a er, at færgernes skrueaktivitet spuler det organiskholdige og finkornede materiale væk og efterlader en havbund, der består af meget grove partikler som grus og sten og kan blotlægge evt. underliggende lag af moræneler. Dette ses typisk i færgelejer. Det finkornede materiale ligger til gengæld længere ude i færgehavnen væk fra færgelejet (i dette tilfælde i område 1b). Der er i dette område udtaget prøver, som viste et indhold af organisk stof på op til 4,6 % og et indhold af tungmetaller og TBT der ligger under klap vejledningens øvre aktionsniveau (se afsnittet vurdering af sedimentet i tilladelsen). Vi har modtaget flere telefonopkald fra beboere fra Drejø i de seneste dage, som beskriver at der i forbindelse med klapningerne fra Søby Havn i 2006 drev døde muslinger og fisk ind på kysten af Drejø. Så vidt vi er orienteret er disse hændelser ikke blevet indmeldt før nu. Klapmaterialerne ( m3) fra Søby Havn stammede fra opgravninger af sand udenfor den eksisterende havn. Sand bundfældes relativt hurtigt, og det forventes derfor, at størstedelen af materialerne har lagt sig på dybt vand (22 24 m) på klappladsen, som ligger i en afstand af 2,8 km fra Drejøs vestkyst. Muslingebanker findes typisk på lavere vand. Muslingedød og fiskedød kan skyldes flere ting, men ses ofte ved iltsvind med dannelse af svovlbrinte. De Drejø beboere, vi har modtaget opkald 8

9 fra, nævnte ikke den tidligere klapning fra Fåborg Havn i 2004, som der refereres til i klagen hvor der i øvrigt blev klappet op til m3, altså en relativt mindre mængde materiale. Til orientering har Naturstyrelsen Odense mandag den 31. januar 2011 udført tilsyn af klappladsen ved Mads Jensens Grund, hvor der bl.a. blev udført inspektion med undervandsvideorobot på klappladsen og på flere stationer i klappladsens nærområde. Det blev i den forbindelse konstateret, at det klappede materiale er koncentreret omkring selve klappladsen og ikke i omgivelserne. Efter at have læst ovenstående uddybende forklaring vedrørende bundforholdende i uddybningsområdet, anmoder vi om en bekræftelse på, at I ønsker at få klagen behandlet i klagenævnet. Fastholdes klagen, vil den blive sendt til behandling i Natur og Miljøklagenævnet ved klagefristens udløb den 11. februar Du er velkommen til at ringe til Lotte Knudsen på , hvis du har spørgsmål. Med venlig hilsen Nikolaj Holmboe og Lotte Knudsen Nikolaj Holmboe Marinbiolog Vand og naturområdet Dir tlf.: (+45) Miljøministeriet Naturstyrelsen, Odense C.F. Tietgens Boulevard 40 DK 5220 Odense SØ Tlf.: (+45) EAN: og CVR: Officielle mails bedes sendt til Naturstyrelsen er Miljøministeriets nye styrelse for natur, vand og landskab. Den erstatter Skov og Naturstyrelsen og By og Landskabsstyrelsen. Naturstyrelsen Odense C. F. Tietgens Boulevard Odense SØ Drejø d Tillæg til klage fremsendt på vegne af Drejø Beboerforening d over understående meddelte tilladelse: Fredag den 14. januar (under Officielt) i Fyns Amts Avis Faaborg Færgehavn - uddybning: - Klaptilladelse 9 I fortsættelse af mail modtaget d fra Naturstyrelsen Odense og telefonsamtale d med Lotte Knudsen, skal jeg beklage, at det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at fremskaffe dokumentation i form af billedmateriale, jeg kan medsende. Vi fastholder vores klage, og såfremt vi ikke får medhold, vil vi fremover ved klapninger på Mads Jensens Grund sørge for grundige optegnelser og billedmateriale. At vi alene sidder inde med mundtlige udaterede udsagn, og ingen tidligere klager, tager jeg som et udtryk for, at der aldrig har været så meget fokus på miljø og natur, som der er nu. Måske på grund af den megen snak om Natura 2000 og Naturpark, som vi nok under en eller anden form bliver underlagt. Når Drejøboere og fritidsfiskere fortæller om fiske- og muslingedød langs Drejø s kyster, og der fortælles om sand- og sedimentflugt over havbunden på nordsiden af Drejø helt hen på den anden side af Gammelhavn, er der ingen grund til at betvivle rigtigheden heri. Det er rigtigt at fiske- og muslingedød kan skyldes mange naturlige ting, men det kan også skyldes klapningen, og i et så følsomt område mener jeg, at tvivlen bør komme os til gode, under alle omstændigheder ændres der på bundforholdene med hensyn til sammensætning af bundmateriale. Jeg har forstået på Lotte Knudsen, at Naturstyrelsen selv har været opmærksom på, at Mads Jensens Grund ikke er det optimale sted at foretage klapning af havnesediment/materiale af hensyn til beliggenhed og strømforhold i forhold til Drejø. Jeg har også forstået, at Erhvervsfiskerforeningen har modsat sig, at der klappes på Billes Grund i stedet, og klappladsen på Mads Jensens Grund nedlægges. Der fiskes ikke mere på Mads Jensens Grund, men der fiskes torsk på Billes Grund om vinteren, så der skulle vel ikke være noget til hinder for, at klappe fuldstændig rent sediment/materiale selvom der fiskes på stedet? Eller er der måske alligevel tvivl? Vi fastholder vores klage. Med venlig hilsen. Lars Milling Ørepræsentant Drejø & Drejø Beboerforening Drejø Brovej 5, Drejø, 5700 Svendborg Telefon Mail.: Kopi af den samlede klage sendt på mail til: Danmarks Fiskeriforening Danmarks Naturfredningsforening Nationalpark? Det Sydfynske Øhav Friluftsrådet Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Amatørfiskerforbund Dansk Fritidsfiskerforbund Svendborg Kommunes Ø-udvalg Folketingets Ø-kontaktudvalg Fyns Amts Avis Niels Chr. Nielsen, Socialdemokraterne

10 Marts 2011 Dampskibsbroen o Ærø anløber Drejø o Det hvide FAF-hus 1970 Højestene ankommer Svendborg 1. gang 1997 Matr. nr. 25c: DREJØ DAMPSKIBSBRO Allerede fra de første år havde Dampskibsselskabet Ærø s med den første damper Ærø fra 1874 betjent både Skarø og Drejø med post og passagertransport på ruten. Drejø Fiskeriforening havde imidlertid ansøgt og fået tilsagn fra Den danske Stat om støtte til at bygge en ny fiskerihavn, hvortil Ærødamperen kunne anløbe. Interessentskabet Drejø Dampskibsbro blev dannet, og i 1905 blev der anlagt en ny anløbsbro på sydsiden af Drejø, hvor der var indkøbt jord fra gård matr. 25. D/S Ærø skrev kontrakt med bestyrelsen for Drejø Dampskibsbro om daglige anløb. Det forlød dengang, at kontrakten var uopsigelig! Den første mole var bygget i træ i forlængelse af en lav stendæmning med tipvognspor. Inde ved land havde FAF i 1910 bygget et hus til lagerplads for landbrugsvarer til øen. I starten lagde Ærødamperen til for enden af den nybyggede mole. Det var i starten kun som passagerdamper, men med indsættelsen i 1925 af Rise, som kunne overføre 3 biler, kom den også til at fungere som fragtdamper, hvilket fik stor betydning for afsætningen af fisk og landbrugsvarer fra øen. Rise blev minesprængt i Højestene løbet den 30. august 1940, hvor 6 passagerer og 3 besætningsmedlemmer omkom. Nyt om Gammelt Den tiltagende biltrafik også på Ærø gjorde, at D/S Ærø flere år forinden havde foreslået en motorfærge med plads til 30 biler og jernbanespor. Og hermed kom den første egentlige motorfærge, Ærø, nybygget på Svendborg Skibsværft i På Drejø gav det stødet til, at der blev bygget et rigtigt færgeleje. Om aftenen, når det var Dampertid, samledes Drejøs ungdom ved færgebroen for at tage imod og spørge nyt. En skik, der holdt til langt op i 1960 erne. I 1942 ansatte D/S Ærø en speditør, Hans Rasmussen, kaldet Hans Ski bygger. Han skulle betjene Ærøfærgen på alle afgange hejse broklappen op og ned og være behjælpelig med passager, fragt- og godskørsel med den lille tipvogn. I 1951 blev stendæmningen udbygget, tipvognsporerne blev fjernet, og dæmningen blev asfalteret. I 1955 fik Ærø endnu en færge, Ærøskøbing, bygget på H.C. Christensens Stålskibsværft i Marstal. Den sejlede kun få år, da selskabet i 1959 fik et godt tilbud om salg. Resultatet blev, at Ærøskøbing som ellers var en god færge, kun sejlede til Drejø i 5 år, inden den blev afhændet og kom til Italien. For godt og vel salgssummen blev der råd til at bygge en større og helt moderne færge, og i 1960 blev Ærøsund sat ind på ruten. Det var rederiets flagskib og blev i årene efter alles yndling. I 1961 blev Interessentskabet Drejø Dampskibsbro overdraget til Drejø Kommune, indtil Svendborg Kommune overtog i 1964 med kommunesammenlægningen. Svendborg Kommune overtog samtidig kontrakten med D/S Ærø om fortsat betjening af Drejø og Hjortø. I 1963 kom så Ærøboen, som dog viste sig at være alt for dyr i drift, hvilket gjorde, at selskabet var nødt til at afhænde skibet allerede i 1967 tillige med gamle Ærø, som blev solgt til Jugoslavien i For Drejøs vedkommende blev de næste år noget ustabile. Der kom efterhånden store problemer bl.a. med tilsanding i færgelejet. Mange morgenture blev det sidste år aflyst - det gik især ud over skolebørnene. Samtidig var der en hård konkurrence mellem Ærøs 3 færgeselskaber om at tilbyde den hurtigste sejltid, hvilket var medvirkende til, at D/S Ærø opsagde kontrakten med Svendborg Kommune, og den 30. juni 1969 Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv: Drejø Sogns LokalArkiv Formand: Sanne Larsen Arkivleder: Else Hjort Nielsen Kasserer: Susanne Jacobsen Hestmaevej 1, Drejø Drejø Skov 1, Drejø Husmandsvej 15, Drejø Tlf.: Tlf.: Svendborg Tlf: Drejø Sogns LokalArkiv: Svendborg Sparekasse: Reg.nr Konto nr

11 ophørte selskabets mangeårige forbindelse med Drejø og Hjortø. Samtidig stoppede speditøren Hans Ski bygger, som i mange år trofast havde stået ved broklappen i al slags vejr. Han blev i 1971 afløst af tidligere elværksbestyrer Erik Ovesen. Det før så stolte skib Ærøsund, blev købt af Tonny Madsen, Svendborg, men ligger i dag og ruster ved Frederiksøen! Svendborg Kommune tegnede i 1969 en 10 årig kontrakt med skibsfører Martin Boutrup, som få år forinden havde købt den gamle færge, Lundeborg, bygget 1932 på værftet i Nyborg. Færgen blev shinet op og omdøbt til Drejø. Man havde dog nok lidt en fornemmelse af, at det mest var malingen, der holdt sammen på skroget! Færgen havde lige fra starten ikke haft det bedste ry. Allerede året efter den blev bygget, brændte hele maskinrummet, og færgen sank i Lohals havn. Det samme gentog sig 10 år efter, hvor maskinrummet atter brændte, igen med store omkostninger til følge. Nyt uheld indtraf i 1950, hvor færgen sank i Lohals havn, da en tung lastbil kom for langt ud i siden. Det var en hårdt prøvet 37 år gammel færge, Svendborg Kommune nu fik indsat på ruten Drejø- Svendborg. De sidste år havde både den - og skibsføreren - skibstilsynets bevågenhed, hvilket nok var medvirkende til, at Svendborg Kommune allerede i 1972 opsagde denne kontrakt. Færgen blev solgt til ophugning. Skroget blev sænket ved Rantzausminde, hvor det nu danner brohoved ved en bådebro (- på vest siden af Vesterrøn havn). Samsejling med Skarø begyndte: Svendborg Kommune indgik på ny aftale med D/S Ærø om besejling af Drejø. Da skipper Fabricius på Skarøpaketten stoppede på samme tid, blev det derfor aftalt, at Drejø midlertidig skulle dele færge med Skarø, som for første gang i øens historie fik bilfærgeforbindelse til øen. Turen med Skarøpaketten tog 60 min. til Svendborg nu kom Skarøboerne ned på 30 min. Drejøboerne var selvsagt ikke begejstrede. De havde været vandt til en sejltid på 50 min. nu blev deres tur forlænget til 80 min. Ordningen var midlertidig - i ca. 20 år - før den med et pennestrøg blev gjort permanent. Kommunen chartrede den gamle Svendborg- Rudkøbing færge A L B, som var bygget af SFDS på Svendborg Skibsværft i Den fik navneforandring til Ærøboen samt en renovering med overbygning af bovporten. Færgelejet på Drejø blev ændret. Den høje galge, som havde haft manuelt hejseværk til broklappen, blev erstattet af en automatisk og ikke så høj hejsefunktion, som ikke ville være i vejen for den nye færge, der nu havde fået en højere bovport. Ærøboen blev indsat på Drejø-Skarø-Svendborg-ruten den 1. oktober Skønt efterhånden stærkt ombygget, var den gamle, hyggelige salon med mahognipaneler, store Nyt om Gammelt 11 spejle og messingbeslag bevaret. Den fik overnatningssted på Ærø, da den samtidig blev brugt som postfærge til Ærø på morgen- og aftenturene. I sommeren 1983 medvirkede færgen i optagelserne til en Tv-serie for børn: Kæresten er i favn om få minutter, instrueret af Tomas Winding, som boede på Ærø. Her havde Ærøboen rollen som færgen mellem øerne Digø og Migø. Optagelserne blev bl.a. taget i Drejø Havn. 10 år efter - på morgenturen den 2.sept kæntrede Ærøboen i Skarø Havn besætning samt alle skolebørnene og den eneste passager derudover, nåede lykkeligvis alle at komme sikkert i land det samme gjorde sognefogdens gris, der spadserede i land på Skarøs kyst, hvor den gik i flere dage, inden den blev indfanget og indlogeret hos Axel Møller. Til afløsning for det kæntrede skib fik Svendborg Kommune fat i Øen II den gamle Rudkøbing- Strynø færge Egeskov - et 60 år gammelt søsterskib til A L B, og som i 10 år havde sejlet på sommerruten Søby-Mommark. Stabil - hyggelig men havde også set sine bedste år! Den blev indsat i 1993 på Skarø Drejø Ruten under navnet Ærø. Den holdt sig dog oven vande, til Højestene blev indsat 1. maj Samarbejdet med MS Ærø og Det Ærøske trafikselskab stoppede i 1997, hvor Svendborg Kommune dannede deres eget rederi Rederiet Højestene. Der var store planer om et nyt skib til besejling af Drejø/Skarø ruten. Arbejdet udliciteredes, og endte med at gå til værftet i Thorshavn på Færøerne, som var billigst. Pengene ( kr.) udbetaltes straks og resultatet blev derefter!! For at gøre færgen billigere, valgte Svendborg Kommune under bygningen at spare en medsendt skibsinspektør. Havde en sådan været med på Færøerne havde vi måske i dag undgået de mange efterreparationer? Skibet døbtes Højestene, efter Højesteneløbet i den smalle rende mellem Hjortø og Skarø, og blev indviet 1.maj Begge øers færgelejer fik en gennemgribende renovering, hvor galgerne blev fjernet. Nu var det færgens egen klap, der skulle hejses op og ned, og ikke selve broklappen som hidtil. Derfor var der heller ikke mere brug for en bromand, men det passede med, at Erik Ovesen gik på pension. Begge øer fik lystbådehavne med plads til ca. 50 både. På Drejø blev landgangsbroens vestlige side fyldt op med sand, hvor der i 1998 blev sat et informationshus Info-center i samarbejde med Skårup Naturskole, Drejø Beboerforening og Fyns Amt. Det blev siden overdraget til Drejø Beboerforening. En flisegang til gående og cykler langs bromolen blev etableret i 2002, og sandet blev beplantet med strandplanter. Nuværende ejer af havneområdet: Fra 1964 Svendborg Kommune.

12 Spændende udflugt til det Østjyske Sogneudflugt for Drejø, Skarø og Hjortø Lørdag den 16. april Afgang: Drejø Kl Afgang Skarø: Kl Morgenkaffen sørger Menighedsrådet for. Afgang: Svendborg kl I år går turen til det østjyske. Vi havde tænkt på Jelling, men da det viste sig ikke at være så længe siden, vi var der sidst, besøger vi i stedet spændende steder i det østjyske. Første stop bliver den moderne Lyng kirke ved Fredericia, som man lige kan ane toppen af fra broen. Lyng Kirke blev indviet i Arkitekterne er Inger og Johannes Exner, Århus, og de har tegnet en usædvanlig smuk kirke, som leger med symbolerne træ og lyset i selve kirkerummet.. Når man træder ind i kirkerummet, kommer man ind under et træs beskyttende krone. Limtræet, som Exners fik en international pris for i 1994, strækker sine grene ud over menigheden og videre ud i rummet. Efter Lyng håber vi, at vi kan nå indenom Vejle Kunstmuseum og se den berømte 17 meter lange finhval, der strandede i Vejle Fjord sidste sommer. Så trænger vi bestemt til frokost, og den indtager vi på Hopballe Mølle, der er kendt for deres lækre kyllinger, som vi naturligvis skal smage. Derefter går turen videre til det vældige middelalderlige Koldinghus. Grundlagt i 1268, brændt ned af spaniolerne i 1808 og fra gennemgået en fantastisk renovering, som arkitektparret Exner også har stået bag, og mon dog ikke vi kan genkende nogle træk fra Lyng kirke i Koldinghus eller omvendt? Det bliver spændende at se. Og i anledning af tvillingedåben i kongehuset er der på Koldinghus en udstilling af dåbstøj igennem 300 år. Eftermiddagskaffen ta r vi i bussen på hjemturen. Afgang: Svendborg med Højestene: kl Pris pr. deltager kr. 100,- + drikkevarer v/ frokosten Tilmelding: Senest mandag den11. april Ved købmanden på Skarø Tlf: Ved købmanden på Drejø Tlf: Hanne Thordsen Tlf.: Vi håber, at så mange som overhovedet muligt melder sig til og deltager i en spændende og hyggelig dag. Menighedsrådets udflugtsudvalg 12

13 KIRKEÅRET En af min mors naboer, som tit går i kirke og som ikke ser så godt, spurgte min mor, om hun kendte præsten med det underlige navn, der skulle prædike en søndag i februar: Han hedder: Sept Septua. et eller andet underligt, sagde hun Jamen det er da ikke præstens navn, sagde min mor, det er da navnet på søndagen Septuagesima. Jamen har alle søndage da et navn? spurgte hun og ja! Det har de så. Men hvor i alverden skulle hun vide det fra, når hun måske ikke lige havde hørt det eller læst om det? Og det fik mig til at tænke på, at der er så mange ting, vi tager for givet i kirken, men som i virkeligheden godt kunne trænge til en forklaring, så derfor vil jeg gerne lave en lille præsentation af kirkeåret. Kirkeåret kan ses som et hjul, der følger Jesus liv i den rækkefølge, som det fortælles i evangelierne, fra fødsel til død. Hver eneste søndag har sit eget navn og hele kirkeåret er inddelt i farver. (De liturgiske farver). 2. juledag (skt. Stefanus dag) er også rød som blod (offerets farve) til minde om Skt. Stefanus. Den første der mistede livet for den tro. Den grønne farve bruges på dage, som ikke har et specielt præg og gælder for trinitatistiden og helligtrekongerstiden, åbenbaringstiden, hvor Gud bliver synlig for os. Det er han blevet her i januar, først for de tre vise mænd, Helligtrekongers søndag og siden for os igennem de undere han udførte, mens han var her. I teksterne hører vi, hvordan det går op for folk, at Jesus er Guds søn. Trinitatis betyder treenighed og på alle Trinitatis søndagene hører vi så om, hvordan den Gud, der viser sig i de tre personer ønsker, at vi skal leve. Den grønne farve symboliserer liv og vækst. Evangelierne på disse grønne dage handler om at vokse og gro i kærligheden til livet og til hinanden så godt vi kan. Og det er vel ikke det værste budskab at indrette sit liv efter. Hanne Thordsen Kirkeåret begynder med 1. søndag i Advent og adventstidens farve er violet ligesom fastetidens er det. Den lilla farve symboliserer forberedelse som både kan indeholde kamp, opgør, sorg og glæde som vores liv gør det, når vi må sige farvel til noget eller nogen i det liv vi kender og prøve at vente os noget godt af det nye, der kommer. Og det, der kommer, er højtiderne: Jul, hvor barnet bliver født som et lille lys i en mørk tid og Påske hvor Jesus, Kærligheden overvinder dødens magt. Tanken er, at vi skal lade vores liv tage farve af højtiderne, så deres virkelighed bliver vores, at vi bliver ved med at håbe det bedste. Højtidernes farve er derfor hvid, som er festens, glædens og renhedens farve. Langfredag, hvor Jesus korsfæstes, er sort, fordi det er sorgens farve. Pinsen er rød, som er ildens, åndens og blodets farve. Gud sender sin hellige ånd ( tunger af ild ), så disciplene får mod til at gå ud i hele verden og fortælle at kærligheden er størst af alt. 13

14 Nekrolog: En smukkere afsked kan næppe tænkes end lørdag den 12. februar, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel og 160 mennesker sad på bænke og taburetter, i koret, ja selv våbenhuset var fyldt til bristepunktet i den blomsterpyntede Sct. Jørgens Kirke for at tage afsked med Regner Andersen. Drejø er blevet fattigere, og det er svært at forstå, han ikke er her mere. Regner var en af Drejøs sidste stovte, stolte mænd. Trods hans altid lyse og positive indgang til livet bukkede han til sidst under for en svær sygdom og døde på Bryghuset i Svendborg tirsdag den 8. februar Regner var født på Ærø, men kom til Drejø som 11 årig sammen med sin lillesøster Inge, og forældrene, Marius og Karen, i 1945, hvor de overtog Lægdmandsgården, der senere blev til museet Gl. Elmegaard. Ud af en landbofamilie var det naturligt, at Regner blev landmand. Allerede i skoletiden havde han mødt sit livs kærlighed, Astrid, og sammen skabte de et godt og trygt hjem for deres 3 piger. Først i Marius Post s Hus som Regner fik bygget op til et veldrevet landbrug, som han passede ved siden af mælkekørslen, hvor han dagligt i mange år hentede alle øens mælkejunger og sejlede dem med Ærøfærgen til Hedegaards Mejeri i Svendborg. Da Astrids far, Anders Hansen, døde, overtog de gården Vesterbo, flyttede derud og boede sammen med Astrids mor, Margrethe, indtil hun døde. Et stærkere familiesammenhold skal man lede længe efter, og iflg. Margrethe var Regner enhver svigermors drøm - altid hjælpsom og venlig. Og netop sådan kendte vi andre jo også Regner. Altid i godt humør, åben og med et positivt sind, uden fordomme og altid med et vink, når han kom cyklende, og et muntert glimt i øjet til alle han mødte. Man kunne altid komme ind og få en hyggesnak med Regner, han gav sig altid tid! For ham kom menneskelige relationer forud for alt andet. Derfor var han så utrolig vellidt på øen. Regner har altid taget del i øens sociale liv. I mange år med i bl.a. dilletant forestillinger, Menighedsrådet, Forsamlingshuset og Boligforeningen. Hans ranke holdning og flotte fremtoning blev altid bemærket på dansegulvet, hvor han og Astrid var det perfekte par. Hans tid ved Livgarden fornægtede sig ikke, men fulgte ham resten af livet. Regner var yngste del af den gamle garde og han vil blive savnet. Æret være hans minde. Referat fra generalforsamlingen i Drejø Forsamlingshus lørdag d. 19. februar Referat: 1. Valg af dirigent. Bent Larsen blev valgt. 2. Formandens beretning. Lisses fremlagte beretningen blev godkendt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Ditte fremlagde regnskabet, som blev godkendt 4. Fastsættelse af kontingent. Der blev vedtaget en kontingentstigning til 75,-kr. pr. pers./pr. år a) Fastsættelse af takster for udlejning. Takster for udlejning forblev uændret. 5. Indkomne forslag. Ingen 6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter. Lars, Jesper og Bodil var på valg. Bodil ønskede ikke at fortsætte, i stedet blev Sanne Larsen valgt ind. Genvalg til Lars og Jesper. Kasserer Ditte ønskede at træde helt ud af bestyrelsen, i stedet kom suppleant Ole Jørgensen ind. Ditte gik derefter ind som suppleant sammen med Anders Jakobsen. 7. Valg af revisorer. Sissel Thomsen og Egon Filsted genvalgtes. 8. Eventuelt Der blev drøftet nye tiltag som renovering af toiletbygningen samt væggene mod vest. Det blev foreslået, at Strynet uden beregning opsætter netadgang til forsamlingshuset, da der hentes gratis strøm herfra til resten af City! P.F.v. Lisse Steen, formand Foto: Jens Th. Hansen F.v.: Carl Julius, Strenge Jens, Niels Peder, Regner, Rasse. 14

15 Du kan stadig nå at se udstilling med: Yoshio Nakajima Tom Krøjer Dorte Lausten Gunleif Grube Maurice Wyckaert dit lokale apotek Torvet 5, 5700 Svendborg Tlf dgv.dk. Tlf.: Tryggelev 42, 5932 Humble. tlf Banevænget 19, 5900 Rudkøbing. tlf

16 Drejø Kro & Købmand: Købmandens åbningstider til foråret 2011 Mandag til fredag:..fra kl Tirsdag...Lukket Lørdag: fra kl Søndag:..Lukket HUSK: Brød bestilles dagen før I vinterhalvåret åbner Kroen kun efter aftale. Arrangementer på Kroen annonceres løbende. Hold øje med opslag ved købmanden. Vinterhilsen Anne-Birgitte Christensen Tlf: Mobil: Dødsfald: Det er med stor sorg vi bringer meddelelsen om Regner Andersen s død tirsdag den 8. februar på Bryghuset i Svendborg, hvor han var i aflastning efter en hård tid med sygdom. Regner blev bisat fra Sct. Jørgens Kirke lørdag den 12. febr. Han blev 76 år. Æret være hans minde. Postbesørgelser: HUSK: Postkassen ved købmanden tømmes dagligt kl DREJØ BIBLIOTEK & LOKALARKIV: Drejø Brovej 14: Mobil: Biblioteket har åbent onsdage kl Arkivet har åbent hver den 1. onsdag i måneden fra kl fra oktober maj. Leje af Beboerforeningens effekter: Alle effekter reserveres hos Ursula og betales forud i lukket kuvert med navn på. Lægges i postkassen ved Hanns og Ursula. Brændekløver: Opbevares hos Morten Henning Leje: 50 kr. pr. gang Saftpresser: Opbevares hos Poul Erik. Gratis Trailer: Står i laden hos Astrid. Leje: 50 kr. pr dag Turisttrailer: Står bag brandstationen. Leje: 50,- pr. dag Telt: Opbevares hos Keld på Husmandsvej 1. Leje: 200,- for en weekend (el. lignende) 500,- ved leje uden for øen. Alle effekter afleveres rengjorte uanset hvordan de modtages. Defekter repareres af lejer eller meddeles Ursula. Drejø Beboerforening Det er tid for kontingentbetaling. Så er det igen tid at betale kontingent til Beboerforeningen, gældende til udgangen af Kan indsættes på: Reg Konto nr i Svendborg Sparekasse. Kontingentet for B medlemmer er kr. 160,- incl. Drejø Posten i mailudgaven (i farver). Kr. 210,- incl. postfremsendt papirudgave af Drejø Posten (uden farver) pr. husstand, og for fastboende kr. 85,- pr. person. Husk venligst at påføre navn, så vi kan registre indbetalingen rigtigt. Hilsen Lars, kasserer. Hjertelig tak for venlig deltagelse ved min mand Regner Andersens bisættelse. Tak for alle de smukke kranse og blomster. På familiens vegne Astrid Tillykke: Et stort tillykke til Tyge Blum med 70 års dagen den 10. marts. Og et forsinket tillykke til Lajla Frisbæk Jensen med 70 års dagen den 30. januar. Drejø Posten udgives af Drejø Beboerforening og udkommer ca. 10 gange årligt. Bladredaktionen: Else Hjort, Lars Milling og Niels Kr. Mortensen. Trykning: Tryk Team, Svendborg Ansvarshavende: Drejø Beboerforening. B-medlemskab incl. abonnement på Drejø Posten både i papirudgave og som er kr. 210,- pr. år/ pr. husstand. Hvis man fravælger DP i papirudgave er kontingentet kr. 160,-. Girokort vedlægges Drejø Posten og girokortet bedes benyttet ved betaling. Henvendelse vedr. indbetaling kan rettes til Lars Milling, kasserer på tlf

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere